SlideShare a Scribd company logo
Zagovorništvo v knjižnici
Kako pridobiti in obdržati podporo knjižnici
Breda Karun
Mestna knjižnica Kranj
25-05-2017
25-05-2017
Zagovorništvo je aktivnost organizacije ali
posameznika, s katero želi vplivati na
odločevalce na lokalnem, nacionalnem ali
mednarodnem nivoju, da bi dosegla podporo pri
uresničevanju svojega poslanstva.
Zagovorništvo v kontekstu komunikacije
25-05-2017
Osebna
komunikacija
Osebna razmišljanja
Novinarstvo
Informiranje družbe o
tekočih temah in
dogodkih
Oglaševanje
Komunikacija s ciljem
prodaje produkta ali
storitve
Medosebna
komunikacija
Komunikacija med
dvema osebama
Pridobivanje
sredstev
Iskanje financerjev za
uresničitev
konkretnih ciljev
Komunikacija
znotraj skupin
Komunikacija v
manjših skupinah
Zagovorništvo
Pridobivanje podpore
v dobro interesov
skupnosti
Marketing
Tržno usmerjeno
komuniciranje
Odnosi z javnostmi
Odnos med
subjektom-
organizacijo in
njegovimi javnostmi
Lobiranje
Zagovarjanje
interesov neke
skupine za
spremembo
zakonodaje ali
pridobivanje poslov
Odnosi z mediji
Informiranje javnosti
o poslanstvu, politiki
neke organizacije
Javna diplomacija
relacije med državami
ali mednarodnimi
organizacijami
Propaganda
Manipulativna,
neetična
komunikacija, lahko
tudi lažna
Kdaj zagovorništvo?
25-05-2017
Preden ga potrebujemo!
Največkrat je namen zagovorništva da:
 Se izognemo zmanjšanju proračuna, kadra,
prostora, ki bi prizadelo uporabnike
 Zagotovimo vzdržnost storitev
 Trajno umestimo knjižnico v zavest uporabnikov,
financerjev in odločevalcev
Kdaj zagovorništvo deluje?
25-05-2017
 Kadar ga izvajajo zavzeto, sistematično in redno vsi
zaposleni v knjižnici. Zagovorništvo je proces.
 Kadar knjižnica ponuja kvalitetne storitve ali ima
konkreten načrt zanje.
 Kadar ima knjižnica dobre odnose s skupnostjo.
V pomoč zagovorništvu
25-05-2017
 Statistika
 Ustrezno interpretirani statistični podatki – vedno v kontekstu
 Raziskava percepcije knjižnice
 Če vemo kako ljudje zaznavajo knjižnico, jih bomo laže
nagovorili
 Večkrat je razlika med tem kako mi sami zaznavamo knjižnico
in kako jo vidijo drugi. Zagovorništvo lahko pomaga premostiti
to razliko.
 Merjenje vplivov knjižnice = Identificiranje in merjenje
sprememb pri posameznikih in v družbi kot celoti
 Kaj se zgodi s knjigami, ki jih izposodimo?
 Kaj počnejo uporabniki z informacijami/znanjem, ki so ga pridobili?
 Kaj v knjižnici počnejo uporabniki, ki jih ne registriramo (berejo
časopis, pogledajo referenčno gradivo, se srečajo s prijatelji)?
Kdo so lahko zagovorniki
25-05-2017
 So aktivno vključeni v skupnost
 Verjamejo, da je knjižnica žlahten prostor,
pomemben in relevanten za skupnost, čeprav je
morda ne uporabljajo
 Prepoznajo vlogo knjižničarjev kot posrednikov in
pomočnikov pri iskanju verodostojnih in relevantnih
informacij
 Vidijo knjižnico kot nepogrešljivo službo, ki podpira
poslanstvo in vizijo krovne organizacije.
Zagovorniki
25-05-2017
 Člani knjižničnih in strokovnih svetov
 Vodje krovne organizacije
 Zaposleni v knjižnici in krovni organizaciji
 Politiki in uslužbenci na lokalni in nacionalni ravni
 Uporabniki
 Partnerji
Mreža zagovornikov
25-05-2017
STALNOST IN VZTRAJNOST
 Redna komunikacija
 Obveščanje o knjižničnih zadevah, npr. (ne)financiranju,
novih storitvah, projektih, prireditvah
 Povabimo jih, da postanejo prijatelji knjižnice ali jim
podelimo častno izkaznico
 Letno srečanje zagovornikov, npr. ob praznovanju krovne
organizacije, srečanju specialnih knjižnic itd.
 Zagovorniki naj povedo svoje zgodbe o tem kako je
knjižnica vplivala na njihova življenja
http://www.youtube.com/watch?v=uH-
sR1uCQ6g&list=PLCCF6AF85830ADA8A
Načrt zagovorništva
25-05-2017
 Določimo cilje in pričakovane učinke, npr. nov
zakon/pravilnik, večji proračun, večja prepoznavnost itd.
 Ocenimo stanje na ciljnih področjih, npr. identificirajmo
ovire, nasprotnike, prednosti, potencialne podpornike.
 Določimo najpomembnejše naloge.
 Napišimo komunikacijski načrt:
 ključna sporočila,
 ciljne skupine
 komunikacijsko strategijo in vire, ki jih za to potrebujete.
 Določimo delovni načrt z nalogami, odgovornimi osebami
in terminski načrt. Redno spremljamo napredek.
 Dokumentiramo in ovrednotimo rezultate. Na ta način se
bomo naučili kako lahko proces izboljšamo.
Ključno sporočilo
25-05-2017
 Kratko in jasno
 Udarni slogan
 Uporabimo ga lahko v različnih situacijah: v govorih, brošurah, intervjujih
 Lahko ga priredimo za različne javnosti
 Kredibilno
 Kaj konkretno pričakujemo od zagovornikov
Primeri sloganov:
Naša organizacija si zasluži knjižnico za 21.stol.
Ni dobrega izobraževanja brez dobrih knjižnic.
Knjižnice spreminjajo življenja.
V svetu, ki je prepoln informacij, so knjižnice tiste, ki jih znajo pametno uporabiti.
Naši informacijski specialisti zagotavljajo managementu najnovejše podatke za podporo
pri sprejemanju odločitev.
http://www.youtube.com/watch?v=m5UTxZ3rTTs
Zgodba
25-05-2017
Samostojna ali kot del ključnega sporočila.
 Z zgodbo ponazorimo pomen knjižnice in njenih
storitev za ljudi
 Zgodba da življenje statističnim podatkom
 Najboljše zgodbe niso o tem kaj knjižnica dela,
ampak o ljudeh, ki jo uporabljajo in jim je koristna.
 Bolj učinkovito je, če zgodbo povedo zagovorniki in
ne knjižničarji.
25-05-2017
KDO: Gospa Marija je 78-letna upokojenka, dve leti vdova.
PROBLEM: Od upokojitve dalje sta z možem živela polno življenje:
hodila sta na sprehode, koncerte, v kino, družila sta se s parom s
podobnimi interesi. Ko je gospa Marija ovdovela, so se prekinili stiki s
prijateljskim parom in dneve je preživljala osamljena doma. Otroci z
družinami so živeli v drugem mestu in so jo le redko obiskali.
INTERVENCIJA KNJIŽNICE: Od lokalne knjižnice je dobila vabilo na
računalniški tečaj za starejše. Za tečaj se je odločila, ker so jo k temu
nagovorili otroci. Tam se je srečala z ljudmi svojih let, skupaj so se
naučili uporabljati internet, elektronsko pošto. Po tečaju je brskala med
policami in si vsakokrat izposodila kakšno knjigo. Odkrila je veselje do
branja, za katerega prej ni bilo prave volje. Po tečaju so šle s
sošolkami na kavo in ohranile to navado tudi potem, ko se je zaključil.
SREČEN KONEC: Gospa Marija zdaj redno zahaja v knjižnico, bere,
uporablja računalnik, obiskuje prireditve. Z bivšimi sošolkami se redno
srečuje na kavi. S svojimi otroki in vnuki si dopisuje po elektronski
pošti. Za osamljenost nima več časa.
SPOROČILO: Knjižnica lahko spremeni življenje.
Zagovorniki knjižnice – kaj lahko storite
Šola za direktorje 13-01-2014
 Govorite, govorite, govorite. Poglejte okoli sebe – povsod so ljudje, ki bi lahko bili
uporabniki knjižnice, pa ne vedo kako koristne stvari lahko tam dobijo.
 Imate svojo armado zagovornikov. Uporabite jih! To so vsi zaposleni v knjižnici, od
direktorja do hišnika. Naučite jih kako lahko zagovarjajo knjižnico.
 Bodite informirani. Spremljajte vse v zvezi s knjižnicami, na nacionalnem ali
lokalnem nivoju. Spremljate spletne strani ministrstev, občine, sodelujte s stanovskimi
organizacijami.
 Spoznajte odločevalce (in njihove zaposlene). Vi ste jih izvolili, zato od njih lahko kaj
pričakujete. Spremljajte njihove spletne strani, poizvedite kakšne so njihove prioritete.
 Pridobite medije. Vzdržujte stike z njimi in jim stalno pošiljajte obvestila. Pokličite in
se ponudite, da nastopite v pogovorni oddaji.
 Gradite svojo mrežo stikov. Ste močan dejavnik sprememb v vašem okolju in več
ljudi prepričate o tem, širša bo vaša mreža. Negujte stike.
Nekaj domačih primerov
25-05-2017
Mestna knjižnica Ljubljana
 https://www.youtube.com/watch?v=BL5ChxGikwk
Dan slovenskih splošnih knjižnic
 https://www.youtube.com/watch?v=fGACc074L-8
Osrednja knjižnica Celje (dr. Tone Kregar)
 https://www.youtube.com/watch?v=69wyxVldhTE
Mariborska knjižnica, Darujem in berem, 2013
 http://zdruzenje-knjiznic.si/letna-nagrada-za-najboljse-
projekte-splosnih-knjiznic/

More Related Content

More from Igor Zemljič

Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Igor Zemljič
 
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič
 
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič
 
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič
 
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič
 
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Igor Zemljič
 
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
Igor Zemljič
 
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Igor Zemljič
 
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Igor Zemljič
 
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič
 
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Igor Zemljič
 
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Igor Zemljič
 
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Igor Zemljič
 
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Igor Zemljič
 
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoPoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Igor Zemljič
 
Založništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
Igor Zemljič
 
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
Igor Zemljič
 
Digitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZDigitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZ
Igor Zemljič
 
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Igor Zemljič
 
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
Igor Zemljič
 

More from Igor Zemljič (20)

Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
 
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
 
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
 
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
 
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
 
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
 
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
 
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
 
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
 
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
 
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
 
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
 
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
 
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoPoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
 
Založništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
 
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
 
Digitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZDigitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZ
 
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
 
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
 

Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici

 • 1. Zagovorništvo v knjižnici Kako pridobiti in obdržati podporo knjižnici Breda Karun Mestna knjižnica Kranj 25-05-2017
 • 2. 25-05-2017 Zagovorništvo je aktivnost organizacije ali posameznika, s katero želi vplivati na odločevalce na lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem nivoju, da bi dosegla podporo pri uresničevanju svojega poslanstva.
 • 3. Zagovorništvo v kontekstu komunikacije 25-05-2017 Osebna komunikacija Osebna razmišljanja Novinarstvo Informiranje družbe o tekočih temah in dogodkih Oglaševanje Komunikacija s ciljem prodaje produkta ali storitve Medosebna komunikacija Komunikacija med dvema osebama Pridobivanje sredstev Iskanje financerjev za uresničitev konkretnih ciljev Komunikacija znotraj skupin Komunikacija v manjših skupinah Zagovorništvo Pridobivanje podpore v dobro interesov skupnosti Marketing Tržno usmerjeno komuniciranje Odnosi z javnostmi Odnos med subjektom- organizacijo in njegovimi javnostmi Lobiranje Zagovarjanje interesov neke skupine za spremembo zakonodaje ali pridobivanje poslov Odnosi z mediji Informiranje javnosti o poslanstvu, politiki neke organizacije Javna diplomacija relacije med državami ali mednarodnimi organizacijami Propaganda Manipulativna, neetična komunikacija, lahko tudi lažna
 • 4. Kdaj zagovorništvo? 25-05-2017 Preden ga potrebujemo! Največkrat je namen zagovorništva da:  Se izognemo zmanjšanju proračuna, kadra, prostora, ki bi prizadelo uporabnike  Zagotovimo vzdržnost storitev  Trajno umestimo knjižnico v zavest uporabnikov, financerjev in odločevalcev
 • 5. Kdaj zagovorništvo deluje? 25-05-2017  Kadar ga izvajajo zavzeto, sistematično in redno vsi zaposleni v knjižnici. Zagovorništvo je proces.  Kadar knjižnica ponuja kvalitetne storitve ali ima konkreten načrt zanje.  Kadar ima knjižnica dobre odnose s skupnostjo.
 • 6. V pomoč zagovorništvu 25-05-2017  Statistika  Ustrezno interpretirani statistični podatki – vedno v kontekstu  Raziskava percepcije knjižnice  Če vemo kako ljudje zaznavajo knjižnico, jih bomo laže nagovorili  Večkrat je razlika med tem kako mi sami zaznavamo knjižnico in kako jo vidijo drugi. Zagovorništvo lahko pomaga premostiti to razliko.  Merjenje vplivov knjižnice = Identificiranje in merjenje sprememb pri posameznikih in v družbi kot celoti  Kaj se zgodi s knjigami, ki jih izposodimo?  Kaj počnejo uporabniki z informacijami/znanjem, ki so ga pridobili?  Kaj v knjižnici počnejo uporabniki, ki jih ne registriramo (berejo časopis, pogledajo referenčno gradivo, se srečajo s prijatelji)?
 • 7. Kdo so lahko zagovorniki 25-05-2017  So aktivno vključeni v skupnost  Verjamejo, da je knjižnica žlahten prostor, pomemben in relevanten za skupnost, čeprav je morda ne uporabljajo  Prepoznajo vlogo knjižničarjev kot posrednikov in pomočnikov pri iskanju verodostojnih in relevantnih informacij  Vidijo knjižnico kot nepogrešljivo službo, ki podpira poslanstvo in vizijo krovne organizacije.
 • 8. Zagovorniki 25-05-2017  Člani knjižničnih in strokovnih svetov  Vodje krovne organizacije  Zaposleni v knjižnici in krovni organizaciji  Politiki in uslužbenci na lokalni in nacionalni ravni  Uporabniki  Partnerji
 • 9. Mreža zagovornikov 25-05-2017 STALNOST IN VZTRAJNOST  Redna komunikacija  Obveščanje o knjižničnih zadevah, npr. (ne)financiranju, novih storitvah, projektih, prireditvah  Povabimo jih, da postanejo prijatelji knjižnice ali jim podelimo častno izkaznico  Letno srečanje zagovornikov, npr. ob praznovanju krovne organizacije, srečanju specialnih knjižnic itd.  Zagovorniki naj povedo svoje zgodbe o tem kako je knjižnica vplivala na njihova življenja http://www.youtube.com/watch?v=uH- sR1uCQ6g&list=PLCCF6AF85830ADA8A
 • 10. Načrt zagovorništva 25-05-2017  Določimo cilje in pričakovane učinke, npr. nov zakon/pravilnik, večji proračun, večja prepoznavnost itd.  Ocenimo stanje na ciljnih področjih, npr. identificirajmo ovire, nasprotnike, prednosti, potencialne podpornike.  Določimo najpomembnejše naloge.  Napišimo komunikacijski načrt:  ključna sporočila,  ciljne skupine  komunikacijsko strategijo in vire, ki jih za to potrebujete.  Določimo delovni načrt z nalogami, odgovornimi osebami in terminski načrt. Redno spremljamo napredek.  Dokumentiramo in ovrednotimo rezultate. Na ta način se bomo naučili kako lahko proces izboljšamo.
 • 11. Ključno sporočilo 25-05-2017  Kratko in jasno  Udarni slogan  Uporabimo ga lahko v različnih situacijah: v govorih, brošurah, intervjujih  Lahko ga priredimo za različne javnosti  Kredibilno  Kaj konkretno pričakujemo od zagovornikov Primeri sloganov: Naša organizacija si zasluži knjižnico za 21.stol. Ni dobrega izobraževanja brez dobrih knjižnic. Knjižnice spreminjajo življenja. V svetu, ki je prepoln informacij, so knjižnice tiste, ki jih znajo pametno uporabiti. Naši informacijski specialisti zagotavljajo managementu najnovejše podatke za podporo pri sprejemanju odločitev. http://www.youtube.com/watch?v=m5UTxZ3rTTs
 • 12. Zgodba 25-05-2017 Samostojna ali kot del ključnega sporočila.  Z zgodbo ponazorimo pomen knjižnice in njenih storitev za ljudi  Zgodba da življenje statističnim podatkom  Najboljše zgodbe niso o tem kaj knjižnica dela, ampak o ljudeh, ki jo uporabljajo in jim je koristna.  Bolj učinkovito je, če zgodbo povedo zagovorniki in ne knjižničarji.
 • 13. 25-05-2017 KDO: Gospa Marija je 78-letna upokojenka, dve leti vdova. PROBLEM: Od upokojitve dalje sta z možem živela polno življenje: hodila sta na sprehode, koncerte, v kino, družila sta se s parom s podobnimi interesi. Ko je gospa Marija ovdovela, so se prekinili stiki s prijateljskim parom in dneve je preživljala osamljena doma. Otroci z družinami so živeli v drugem mestu in so jo le redko obiskali. INTERVENCIJA KNJIŽNICE: Od lokalne knjižnice je dobila vabilo na računalniški tečaj za starejše. Za tečaj se je odločila, ker so jo k temu nagovorili otroci. Tam se je srečala z ljudmi svojih let, skupaj so se naučili uporabljati internet, elektronsko pošto. Po tečaju je brskala med policami in si vsakokrat izposodila kakšno knjigo. Odkrila je veselje do branja, za katerega prej ni bilo prave volje. Po tečaju so šle s sošolkami na kavo in ohranile to navado tudi potem, ko se je zaključil. SREČEN KONEC: Gospa Marija zdaj redno zahaja v knjižnico, bere, uporablja računalnik, obiskuje prireditve. Z bivšimi sošolkami se redno srečuje na kavi. S svojimi otroki in vnuki si dopisuje po elektronski pošti. Za osamljenost nima več časa. SPOROČILO: Knjižnica lahko spremeni življenje.
 • 14. Zagovorniki knjižnice – kaj lahko storite Šola za direktorje 13-01-2014  Govorite, govorite, govorite. Poglejte okoli sebe – povsod so ljudje, ki bi lahko bili uporabniki knjižnice, pa ne vedo kako koristne stvari lahko tam dobijo.  Imate svojo armado zagovornikov. Uporabite jih! To so vsi zaposleni v knjižnici, od direktorja do hišnika. Naučite jih kako lahko zagovarjajo knjižnico.  Bodite informirani. Spremljajte vse v zvezi s knjižnicami, na nacionalnem ali lokalnem nivoju. Spremljate spletne strani ministrstev, občine, sodelujte s stanovskimi organizacijami.  Spoznajte odločevalce (in njihove zaposlene). Vi ste jih izvolili, zato od njih lahko kaj pričakujete. Spremljajte njihove spletne strani, poizvedite kakšne so njihove prioritete.  Pridobite medije. Vzdržujte stike z njimi in jim stalno pošiljajte obvestila. Pokličite in se ponudite, da nastopite v pogovorni oddaji.  Gradite svojo mrežo stikov. Ste močan dejavnik sprememb v vašem okolju in več ljudi prepričate o tem, širša bo vaša mreža. Negujte stike.
 • 15. Nekaj domačih primerov 25-05-2017 Mestna knjižnica Ljubljana  https://www.youtube.com/watch?v=BL5ChxGikwk Dan slovenskih splošnih knjižnic  https://www.youtube.com/watch?v=fGACc074L-8 Osrednja knjižnica Celje (dr. Tone Kregar)  https://www.youtube.com/watch?v=69wyxVldhTE Mariborska knjižnica, Darujem in berem, 2013  http://zdruzenje-knjiznic.si/letna-nagrada-za-najboljse- projekte-splosnih-knjiznic/

Editor's Notes

 1. Zagovorništvo je tudi lobiranje, ni pa vsako lobiranje zagovorništvo. Zagovorništvo – iskanje podpore javnosti, sprememba javnega mnenja. Lobiranje – vpliv na spremembo politik
 2. Projekt Darujem&berem je bil v izhodišču zasnovan kot okvirna zgodba o darovanju, ki jo je spodbudila finančna kriza in nezmožnost nabave ustreznega števila novih naslovov. Širše, s vzporednimi aktivnostmi, ki so: Dan Mariborske knjižnice, Prijatelji/ambasadorji knjižnice, promocija slogana S knjižnico rastemo in tiskana brošura, je to projekt zagovorništva in je pomemben komunikacijski kanal, skozi katerega so opozorili javnost na nezadostno financiranje nasploh, na nujnost investicije osrednje knjižnice, na pomen knjižnice in njeno mesto v okolju ter na odnos ustanoviteljev do knjižnice.