SlideShare a Scribd company logo
Poslanice Pavla apostola
Seneki, sa Senekinim
Pavlom
POGLAVLJE 1
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Pretpostavljam, Paul, da ste o tome obaviješteni
razgovor, koji je juče protekao između mene i mog
Lucilije, o licemjerju i drugim temama; za tamo
bili su neki od tvojih učenika u društvu s nama;
2 Jer kada smo bili povučeni u salustijske bašte,
kroz koji su i oni prolazili, i da bi prošli
na drugi način, po našem nagovoru oni su se pridruţili nama.
3 Ţelim da vjerujete, da mi mnogo ţelimo za vaše
razgovor:
4 Bili smo veoma oduševljeni Vašom knjigom mnogih poslanica,
koje ste pisali nekim gradovima i glavnim mjestima
provincije i sadrţe divna uputstva za moral
ponašanje:
5 Ovakvi osjećaji, za koje pretpostavljam da niste bili autor,
već samo instrument prenošenja, iako ponekad i jedno i drugo
autora i instrumenta.
6 Jer takva je uzvišenost tih doktrina i njihovih
veličanstvenost, da pretpostavljam da je starost čoveka oskudna
dovoljna
biti poučen i usavršen u znanju o njima. I
ţelim tvoje dobro, brate moj. Zbogom.
POGLAVLJE 2
Pavle Seneki Pozdrav.
1 Jučer sam sa zadovoljstvom primio vaše pismo: na koje sam
mogao je odmah napisati odgovor, da je mladić
bio kod kuće, koga sam nameravao da vam pošaljem:
2 Jer znate kada, i od koga, u koje godišnje doba i do
kome moram isporučiti sve što pošaljem.
3 Zato ţelim da me ne optuţiš za nemar,
ako čekam odgovarajuću osobu.
4 Smatram da sam veoma srećan što imam sud o tome
vrijedna osoba, da si oduševljen mojim poslanicama:
5 Jer ne biste bili cijenjeni kao cenzor, filozof ili
budi učitelj tako velikog princa i gospodar svake stvari, ako
nisi bio iskren. Ţelim vam trajni prosperitet.
POGLAVLJE 3
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Završio sam neke tomove i podijelio ih na njihove
ispravne dijelove.
2 Odlučan sam da ih pročitam Cezaru, i ako ih ima
desi se povoljna prilika, i ti ćeš biti prisutan,
kada se čitaju;
3 Ali ako to ne moţe biti, ja ću imenovati i obavijestiti vas o a
dan, kada ćemo zajedno pročitati nastup.
4 Odlučio sam, ako mogu sa sigurnošću, prvo da dobijem vaš
mišljenje o tome, prije nego što sam ga objavio Cezaru, da biste
mogli biti
uvjeren u moju naklonost prema tebi. Zbogom, dragi Paul.
POGLAVLJE 4
Pavle Seneki Pozdrav.
1 Koliko često čitam vaša pisma, zamišljam da ste prisutni
ja; niti mislim bilo šta drugo, osim što si ti uvijek
sa nama.
2 Dakle, čim počnete dolaziti, mi ćemo odmah
vidimo se. Ţelim vam svima prosperitet.
POGLAVLJE 5
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Veoma smo zabrinuti zbog vašeg predugog odsustva
nas.
2 Šta je to ili koji su to poslovi koji vas ometaju
dolazi?
3 Ako se bojiš gnjeva Cezarovog, jer si napustio
vaša bivša religija, i od drugih ste postali prozeliti
ovo da se izjasnite, da vaše postupanje nije poteklo iz toga
nedoslednost, već prosuđivanje. Zbogom.
POGLAVLJE 6
Pavla Seneki i Luciliju Pozdrav.
1 Što se tiče onih stvari o kojima ste mi pisali to je
ne dolikuje mi da išta pišem olovkom i
mastilo: jedno ostavlja tragove, a drugo evidentno
izjavljuje stvari.
2 Pogotovo što znam da ih ima u vašoj blizini, kao i
ja, oni koji će razumeti moje značenje.
3 Treba odati poštovanje prema svim ljudima, i tim više, kao
veća je vjerovatnoća da će uzeti prilike za svađu.
4 I ako pokaţemo pokornu narav, pobijedit ćemo
efektivno u svim tačkama, ako jesu, koji su sposobni
videći i priznajući da su bili u
pogrešno. Zbogom.
POGLAVLJE 7
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Izjavljujem da sam izuzetno zadovoljan čitanjem Vašeg
pisma Galatima, Korinćanima i narodu Ahaje.
2 Jer je Sveti Duh u njima po vama to izbavio
osećanja koja su veoma uzvišena, uzvišena, zasluţna za sve
poštovanje, i izvan vašeg sopstvenog izuma.
3 Mogao bih, dakle, da poţelim da kada pišete stvari tako
izvanredno, moţda se ne ţeli elegancija
govor ugodan njihovom veličanstvu.
4 I moram posjedovati svog brata, da ne mogu odmah
nepošteno skrivati bilo šta od vas i biti neveran
moja sopstvena savest, da je car izuzetno zadovoljan
sa osećanjima vaših poslanica;
5 Jer kada je čuo da se čita njihov početak, rekao je,
Da je bio iznenađen što je našao takve pojmove kod osobe koja
nije imao redovno obrazovanje.
6 Na šta sam odgovorio, To su bogovi ponekad koristili
neduţne osobe za razgovor i dao mu primjer
ovoga u zlog zemljaka, po imenu Vatienus, koji, kada je on
bio u zemlji Reate, da su mu se pojavila dva čovjeka,
pozvao Kastor i Poluks, i dobio otkrivenje od
bogovi. Zbogom.
POGLAVLJE 8
Pavle Seneki Pozdrav.
1 Iako znam da je car i oboţavatelj i
favorit naše religije, ipak mi dozvolite da vas savjetujem
protiv vaše patnje bilo kakve povrede, ukazivanjem naklonosti
prema nama.
2 Mislim da ste se zaista odvaţili na veoma opasan pokušaj,
kad biste caru izjavili ono što je tako vrlo
suprotno njegovoj vjeri i načinu oboţavanja; videći da je a
oboţavatelj paganskih bogova.
3 Ne znam šta ste konkretno imali u vidu kada ste rekli
njega ovoga; ali pretpostavljam da si to učinio iz prevelikog
poštovanja
za mene.
4 Ali ţelim da u budućnosti to ne radite; za tebe
morao sam da budem oprezan, da ne bi pokazao svoju naklonost
prema meni,
trebao bi uvrijediti svog gospodara:
5 Njegova ljutnja nam zaista neće naškoditi, ako nastavi a
paganski; niti nam to što se ljuti neće biti od koristi:
6 A ako se carica ponaša dostojno svog karaktera, neće
biti ljut; ali ako se ponaša kao ţena, biće uvređena.
Zbogom.
POGLAVLJE 9
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Znam da sam imao svoje pismo u kojem sam vas upoznao
čitajte caru svoje poslanice, ne utiče toliko na
kao priroda stvari sadrţanih u njima,
2 Koje tako snaţno odvraćaju umove muškaraca od njihovih
nekadašnji maniri i običaji, kakvi sam oduvek bio
iznenađeni, i mnogi su se u to potpuno uvjerili
dosadašnjim argumentima.
3 Počnimo iznova; i ako je bilo koja stvar do sada imala
neoprezno postupio, oprostite.
4 Poslao sam vam knjigu de copia verborum. Zbogom, draga
Paul.
POGLAVLJE 10
Pavle Seneki Pozdrav.
1 Kad god vam pišem i stavljam svoje ime ispred vašeg,
Radim nešto što je meni neprijatno; i suprotno našim
religija:
2 Jer ja treba, kao što sam često izjavljivao, da postanem sve
sve muškarce, i da imamo u vidu vaš kvalitet, koji je
Rimsko pravo je počastilo sve senatore; naime, da stavim svoje
ime poslednjeg u natpisu Poslanice, da ne mogu na
duţine s nelagodom i stidom biti primoran učiniti ono što
to je uvijek bila moja sklonost da radim. Zbogom, poštovani
majstor. Datirano na peti julski kalendar, u četvrti
konzulstvo Nerona i Mesale.
POGLAVLJE 11
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Sva sreća za tebe, moj najdraţi Paul.
2 Ako je osoba tako sjajna i u svakom pogledu simpatična kao ti,
postani mi ne samo zajednički, već i najintimniji prijatelj,
kako će srećan biti slučaj Seneke!
3 Vi, dakle, koji ste tako istaknuti i toliko uzvišeni
svi, čak i najveći, nemojte misliti da ste nesposobni da budete
prvi
imenovan u natpisu poslanice;
4 Da ne bih posumnjao da ne namjeravate toliko da me sudite,
koliko da
banter me; jer znate da ste rimski građanin.
5 I mogao bih poţeljeti da budem u toj situaciji ili stanici koja
jesi, i da si bio u istom što sam i ja. zbogom,
najdraţi Paul. Datirano na X. aprilski kalendar, u
konzulstvo Arijana i Kapitona.
POGLAVLJE 12
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Sva sreća za tebe, moj najdraţi Paul. zar ne pretpostavljate da ja
izuzetno sam zabrinut i oţalošćen zbog vaše nevinosti
treba da te dovede u patnje?
2 I da bi vas svi ljudi trebali smatrati takvima kršćanima
kriminalac, i zamislite sve nedaće koje se dešavaju
grad, da bude uzrokovano vama?
3 Ali podnesemo tuţbu sa strpljivim temperamentom, privlačnim
za našu nevinost prema gore navedenom sudu, koji je jedini
naša teška sudbina će nam omogućiti da se obratimo, do najduţe
naše
nesreće će završiti nepromenljivom srećom.
4 Nekadašnja doba su stvorila tiranine Aleksandra, sina
Filip i Dionizije; naš je također proizveo Caius Cæsar;
čije su sklonosti bile njihovi jedini zakoni.
5 Što se tiče čestih paljenja grada Rima, uzrok je
manifest; i ako bi osoba u mojim lošim okolnostima mogla biti
dozvoljeno da govori, a neko bi mogao proglasiti ove mračne
stvari
bez opasnosti, svako treba da vidi celu stvar.
6 Za hrišćane i Jevreje se zaista često kaţnjava
zločin spaljivanja grada; ali taj bezboţni izgrednik, koji
uţiva u ubistvima i klanjima, i prikriva svoja zlodjela
sa laţima, je određen ili rezervisan do svog pravog vremena.
7 I kao što je sada ţrtvovan ţivot svake izvrsne osobe
umjesto te jedne osobe koja je autor nestašluka, dakle
ovaj će biti ţrtvovan za mnoge, i biće odan
da bude spaljen ognjem umesto svega.
8 Sto trideset i dvije kuće i četiri cijela trga
ili su ostrva spaljena za šest dana: sedmi je stavio tačku
do paljenja. Ţelim vam svu sreću.
9 Dana 5. aprila aprila, u konzulatu g
Frigius i Bassus.
POGLAVLJE 13
Anneka Seneka Pavlu Pozdrav.
1 Sva sreća za tebe, moj najdraţi Paul.
2 Napisali ste mnogo tomova u alegorijskom i
mističnog stila, a samim tim i tako moćnih stvari i poslova
budući da ste posvećeni vama, zahtijevajte da ne budete ni sa čim
retorički procvat govora, ali samo sa nekim pravim
elegancija.
3 Sjećam se da ste često rekli, da mnogi utječu na takve
stila nanose štetu svojim subjektima i gube snagu
stvari o kojima se bave.
4 Ali u ovome ţelim da me smatrate, naime, da imate
poštovanje pravog latinskog, i da biraš samo reči, to ti je tako
neka bolje upravlja plemenitim povjerenjem koje vam je
poloţeno.
5 Zbogom. Datum 5. imena jula, Lava i Savina
konzuli.
POGLAVLJE 14
Pavle Seneki Pozdrav.
1 Vaše ozbiljno razmatranje uzvraćeno je ovim otkrićima,
koje je Boţansko biće dalo samo nekolicini.
2 Time sam siguran da sam posijao najjače sjeme u a
plodno tlo, ništa materijalno, čemu podlijeţe
pokvarenost, već trajna riječ Boţja, koja će se povećati
i doneti plod u večnost.
3 Ono što ste svojom mudrošću postigli, to će i ostvariti
ostati bez raspadanja zauvek.
4 Vjerujte da trebate izbjegavati praznovjerje Jevreja i
Gentiles.
5 Stvari do kojih ste u određenoj mjeri došli,
razborito obavijestiti cara, njegovu porodicu i
vjerni prijatelji;
6 I iako će vam se vaši osjećaji činiti neugodnim, ali ne
biti shvaćen od njih, videći većinu njih neće
obratite paţnju na vaše diskurse, a ipak je Boţja Reč jednom
umetnuta u njih
na kraju će ih učiniti novim ljudima, ambicioznim
prema Bogu.
7 Zbogom Seneka, koji si nam najdraţi. Datum datuma
Kalende avgusta, u konzulatu Lava i Savina.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxGa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBetawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdfBaoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFriulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdfBaluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxCrimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdfBalinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxGa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBetawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdfBaoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
 
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFriulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdfBaluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
 
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxCrimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
 
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBatak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Batak Toba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdfBalinese Child Discipline Training Tract.pdf
Balinese Child Discipline Training Tract.pdf
 

Bosnian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf

  • 1. Poslanice Pavla apostola Seneki, sa Senekinim Pavlom POGLAVLJE 1 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Pretpostavljam, Paul, da ste o tome obaviješteni razgovor, koji je juče protekao između mene i mog Lucilije, o licemjerju i drugim temama; za tamo bili su neki od tvojih učenika u društvu s nama; 2 Jer kada smo bili povučeni u salustijske bašte, kroz koji su i oni prolazili, i da bi prošli na drugi način, po našem nagovoru oni su se pridruţili nama. 3 Ţelim da vjerujete, da mi mnogo ţelimo za vaše razgovor: 4 Bili smo veoma oduševljeni Vašom knjigom mnogih poslanica, koje ste pisali nekim gradovima i glavnim mjestima provincije i sadrţe divna uputstva za moral ponašanje: 5 Ovakvi osjećaji, za koje pretpostavljam da niste bili autor, već samo instrument prenošenja, iako ponekad i jedno i drugo autora i instrumenta. 6 Jer takva je uzvišenost tih doktrina i njihovih veličanstvenost, da pretpostavljam da je starost čoveka oskudna dovoljna biti poučen i usavršen u znanju o njima. I ţelim tvoje dobro, brate moj. Zbogom. POGLAVLJE 2 Pavle Seneki Pozdrav. 1 Jučer sam sa zadovoljstvom primio vaše pismo: na koje sam mogao je odmah napisati odgovor, da je mladić bio kod kuće, koga sam nameravao da vam pošaljem: 2 Jer znate kada, i od koga, u koje godišnje doba i do kome moram isporučiti sve što pošaljem. 3 Zato ţelim da me ne optuţiš za nemar, ako čekam odgovarajuću osobu. 4 Smatram da sam veoma srećan što imam sud o tome vrijedna osoba, da si oduševljen mojim poslanicama: 5 Jer ne biste bili cijenjeni kao cenzor, filozof ili budi učitelj tako velikog princa i gospodar svake stvari, ako nisi bio iskren. Ţelim vam trajni prosperitet. POGLAVLJE 3 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Završio sam neke tomove i podijelio ih na njihove ispravne dijelove. 2 Odlučan sam da ih pročitam Cezaru, i ako ih ima desi se povoljna prilika, i ti ćeš biti prisutan, kada se čitaju; 3 Ali ako to ne moţe biti, ja ću imenovati i obavijestiti vas o a dan, kada ćemo zajedno pročitati nastup. 4 Odlučio sam, ako mogu sa sigurnošću, prvo da dobijem vaš mišljenje o tome, prije nego što sam ga objavio Cezaru, da biste mogli biti uvjeren u moju naklonost prema tebi. Zbogom, dragi Paul. POGLAVLJE 4 Pavle Seneki Pozdrav. 1 Koliko često čitam vaša pisma, zamišljam da ste prisutni ja; niti mislim bilo šta drugo, osim što si ti uvijek sa nama. 2 Dakle, čim počnete dolaziti, mi ćemo odmah vidimo se. Ţelim vam svima prosperitet. POGLAVLJE 5 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Veoma smo zabrinuti zbog vašeg predugog odsustva nas. 2 Šta je to ili koji su to poslovi koji vas ometaju dolazi? 3 Ako se bojiš gnjeva Cezarovog, jer si napustio vaša bivša religija, i od drugih ste postali prozeliti ovo da se izjasnite, da vaše postupanje nije poteklo iz toga nedoslednost, već prosuđivanje. Zbogom. POGLAVLJE 6 Pavla Seneki i Luciliju Pozdrav. 1 Što se tiče onih stvari o kojima ste mi pisali to je ne dolikuje mi da išta pišem olovkom i mastilo: jedno ostavlja tragove, a drugo evidentno izjavljuje stvari. 2 Pogotovo što znam da ih ima u vašoj blizini, kao i ja, oni koji će razumeti moje značenje. 3 Treba odati poštovanje prema svim ljudima, i tim više, kao veća je vjerovatnoća da će uzeti prilike za svađu. 4 I ako pokaţemo pokornu narav, pobijedit ćemo efektivno u svim tačkama, ako jesu, koji su sposobni videći i priznajući da su bili u pogrešno. Zbogom. POGLAVLJE 7 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Izjavljujem da sam izuzetno zadovoljan čitanjem Vašeg pisma Galatima, Korinćanima i narodu Ahaje. 2 Jer je Sveti Duh u njima po vama to izbavio osećanja koja su veoma uzvišena, uzvišena, zasluţna za sve poštovanje, i izvan vašeg sopstvenog izuma. 3 Mogao bih, dakle, da poţelim da kada pišete stvari tako izvanredno, moţda se ne ţeli elegancija govor ugodan njihovom veličanstvu. 4 I moram posjedovati svog brata, da ne mogu odmah nepošteno skrivati bilo šta od vas i biti neveran moja sopstvena savest, da je car izuzetno zadovoljan sa osećanjima vaših poslanica; 5 Jer kada je čuo da se čita njihov početak, rekao je, Da je bio iznenađen što je našao takve pojmove kod osobe koja nije imao redovno obrazovanje. 6 Na šta sam odgovorio, To su bogovi ponekad koristili neduţne osobe za razgovor i dao mu primjer ovoga u zlog zemljaka, po imenu Vatienus, koji, kada je on bio u zemlji Reate, da su mu se pojavila dva čovjeka, pozvao Kastor i Poluks, i dobio otkrivenje od bogovi. Zbogom. POGLAVLJE 8 Pavle Seneki Pozdrav. 1 Iako znam da je car i oboţavatelj i favorit naše religije, ipak mi dozvolite da vas savjetujem protiv vaše patnje bilo kakve povrede, ukazivanjem naklonosti prema nama. 2 Mislim da ste se zaista odvaţili na veoma opasan pokušaj, kad biste caru izjavili ono što je tako vrlo suprotno njegovoj vjeri i načinu oboţavanja; videći da je a oboţavatelj paganskih bogova. 3 Ne znam šta ste konkretno imali u vidu kada ste rekli njega ovoga; ali pretpostavljam da si to učinio iz prevelikog poštovanja za mene. 4 Ali ţelim da u budućnosti to ne radite; za tebe morao sam da budem oprezan, da ne bi pokazao svoju naklonost prema meni, trebao bi uvrijediti svog gospodara: 5 Njegova ljutnja nam zaista neće naškoditi, ako nastavi a paganski; niti nam to što se ljuti neće biti od koristi:
  • 2. 6 A ako se carica ponaša dostojno svog karaktera, neće biti ljut; ali ako se ponaša kao ţena, biće uvređena. Zbogom. POGLAVLJE 9 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Znam da sam imao svoje pismo u kojem sam vas upoznao čitajte caru svoje poslanice, ne utiče toliko na kao priroda stvari sadrţanih u njima, 2 Koje tako snaţno odvraćaju umove muškaraca od njihovih nekadašnji maniri i običaji, kakvi sam oduvek bio iznenađeni, i mnogi su se u to potpuno uvjerili dosadašnjim argumentima. 3 Počnimo iznova; i ako je bilo koja stvar do sada imala neoprezno postupio, oprostite. 4 Poslao sam vam knjigu de copia verborum. Zbogom, draga Paul. POGLAVLJE 10 Pavle Seneki Pozdrav. 1 Kad god vam pišem i stavljam svoje ime ispred vašeg, Radim nešto što je meni neprijatno; i suprotno našim religija: 2 Jer ja treba, kao što sam često izjavljivao, da postanem sve sve muškarce, i da imamo u vidu vaš kvalitet, koji je Rimsko pravo je počastilo sve senatore; naime, da stavim svoje ime poslednjeg u natpisu Poslanice, da ne mogu na duţine s nelagodom i stidom biti primoran učiniti ono što to je uvijek bila moja sklonost da radim. Zbogom, poštovani majstor. Datirano na peti julski kalendar, u četvrti konzulstvo Nerona i Mesale. POGLAVLJE 11 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Sva sreća za tebe, moj najdraţi Paul. 2 Ako je osoba tako sjajna i u svakom pogledu simpatična kao ti, postani mi ne samo zajednički, već i najintimniji prijatelj, kako će srećan biti slučaj Seneke! 3 Vi, dakle, koji ste tako istaknuti i toliko uzvišeni svi, čak i najveći, nemojte misliti da ste nesposobni da budete prvi imenovan u natpisu poslanice; 4 Da ne bih posumnjao da ne namjeravate toliko da me sudite, koliko da banter me; jer znate da ste rimski građanin. 5 I mogao bih poţeljeti da budem u toj situaciji ili stanici koja jesi, i da si bio u istom što sam i ja. zbogom, najdraţi Paul. Datirano na X. aprilski kalendar, u konzulstvo Arijana i Kapitona. POGLAVLJE 12 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Sva sreća za tebe, moj najdraţi Paul. zar ne pretpostavljate da ja izuzetno sam zabrinut i oţalošćen zbog vaše nevinosti treba da te dovede u patnje? 2 I da bi vas svi ljudi trebali smatrati takvima kršćanima kriminalac, i zamislite sve nedaće koje se dešavaju grad, da bude uzrokovano vama? 3 Ali podnesemo tuţbu sa strpljivim temperamentom, privlačnim za našu nevinost prema gore navedenom sudu, koji je jedini naša teška sudbina će nam omogućiti da se obratimo, do najduţe naše nesreće će završiti nepromenljivom srećom. 4 Nekadašnja doba su stvorila tiranine Aleksandra, sina Filip i Dionizije; naš je također proizveo Caius Cæsar; čije su sklonosti bile njihovi jedini zakoni. 5 Što se tiče čestih paljenja grada Rima, uzrok je manifest; i ako bi osoba u mojim lošim okolnostima mogla biti dozvoljeno da govori, a neko bi mogao proglasiti ove mračne stvari bez opasnosti, svako treba da vidi celu stvar. 6 Za hrišćane i Jevreje se zaista često kaţnjava zločin spaljivanja grada; ali taj bezboţni izgrednik, koji uţiva u ubistvima i klanjima, i prikriva svoja zlodjela sa laţima, je određen ili rezervisan do svog pravog vremena. 7 I kao što je sada ţrtvovan ţivot svake izvrsne osobe umjesto te jedne osobe koja je autor nestašluka, dakle ovaj će biti ţrtvovan za mnoge, i biće odan da bude spaljen ognjem umesto svega. 8 Sto trideset i dvije kuće i četiri cijela trga ili su ostrva spaljena za šest dana: sedmi je stavio tačku do paljenja. Ţelim vam svu sreću. 9 Dana 5. aprila aprila, u konzulatu g Frigius i Bassus. POGLAVLJE 13 Anneka Seneka Pavlu Pozdrav. 1 Sva sreća za tebe, moj najdraţi Paul. 2 Napisali ste mnogo tomova u alegorijskom i mističnog stila, a samim tim i tako moćnih stvari i poslova budući da ste posvećeni vama, zahtijevajte da ne budete ni sa čim retorički procvat govora, ali samo sa nekim pravim elegancija. 3 Sjećam se da ste često rekli, da mnogi utječu na takve stila nanose štetu svojim subjektima i gube snagu stvari o kojima se bave. 4 Ali u ovome ţelim da me smatrate, naime, da imate poštovanje pravog latinskog, i da biraš samo reči, to ti je tako neka bolje upravlja plemenitim povjerenjem koje vam je poloţeno. 5 Zbogom. Datum 5. imena jula, Lava i Savina konzuli. POGLAVLJE 14 Pavle Seneki Pozdrav. 1 Vaše ozbiljno razmatranje uzvraćeno je ovim otkrićima, koje je Boţansko biće dalo samo nekolicini. 2 Time sam siguran da sam posijao najjače sjeme u a plodno tlo, ništa materijalno, čemu podlijeţe pokvarenost, već trajna riječ Boţja, koja će se povećati i doneti plod u večnost. 3 Ono što ste svojom mudrošću postigli, to će i ostvariti ostati bez raspadanja zauvek. 4 Vjerujte da trebate izbjegavati praznovjerje Jevreja i Gentiles. 5 Stvari do kojih ste u određenoj mjeri došli, razborito obavijestiti cara, njegovu porodicu i vjerni prijatelji; 6 I iako će vam se vaši osjećaji činiti neugodnim, ali ne biti shvaćen od njih, videći većinu njih neće obratite paţnju na vaše diskurse, a ipak je Boţja Reč jednom umetnuta u njih na kraju će ih učiniti novim ljudima, ambicioznim prema Bogu. 7 Zbogom Seneka, koji si nam najdraţi. Datum datuma Kalende avgusta, u konzulatu Lava i Savina.