SlideShare a Scribd company logo
Blog Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie 
ekspresja (nie) ujarzmiona?
MMuuzzeeuumm oottwwaarrttee……!! 
 silne zakorzenienie w tradycji ze względu na profil 
 osadzenie w realiach teraźniejszości – wyjście naprzeciw 
dojrzałemu, poszukującemu odbiorcy, zainteresowanemu szeroko 
rozumianą tematyką antropologiczną 
 autentyczna popularyzacja nauki w dobie dominacji kultury masowej 
 zapewnienie kontaktu, także wirtualnego z muzeum i muzealiami 
 wyrobienie przekonania u odbiorców, że muzeum jest ciekawe, 
przyjazne i inspirujące
Start: marzec 22000099 rr..,, cceellee
Start: marzec 2009 rr.. ii wwyyrróóżżnniieenniiee
Wyróżżnienia
Wartości bloga wg blogerów zzaałłoożżyycciieellii 
 tematyka: rozległa, ciekawa, niejednostajna, noty niejednokrotnie 
przybierające formę rozległych artykułów; autorzy postów 
wchodzący w polemikę z komentatorami; 
 iilluussttrroowwaanniiee aaddeekkwwaattnnyymmii zzddjjęęcciiaammii;; 
 podawanie autorów czy źródeł (nieczęsta praktyka w polskim 
internecie nie jest); 
 język – zasadniczo poprawny, zdania pisane po polsku i nie „z 
klawiaturą na kolanie”.
SSttaattyyssttyykkii 
 Liczba wpisów rocznie (2009): 49 
 Liczba wpisów rocznie (2012): 56 
 Autorzy razem od 2009 r.: 43 
 Czynni blogerzy 2012: 11
Cykle stałłe 
 Res musealiae 
 Etnograf…
CCyykkllee ssttaałłee 
 Etno-notatki 
z podmiejskiej 
chatki 
 Co robi etnolog
TTeekkssttyy tteemmaattyycczznnee 
 Ameryka Łacińska 
i egzotyka
TTeekkssttyy tteemmaattyycczznnee 
 Afryka
FFeejjssbbuukkoowwee zzaacchhęęttyy
Wyzwania oorrggaanniizzaaccyyjjnnee 
 fluktuacja kadry na przestrzeni lat istnienia bloga 
 utrzymanie charakteru autentyczności i wysokiego 
poziomu merytorycznego i językowego 
 zapewnienie pożądanej częstotliwości wpisów 
 motywowanie twórców 
 konkurencja ze strony innych komunikatorów
Zapraszamy!

More Related Content

Viewers also liked

Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...
Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...
Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...
Alexander Major
 
Blog Banku Zachodniego WBK
Blog Banku Zachodniego WBKBlog Banku Zachodniego WBK
Blog Banku Zachodniego WBK
blogifirmowe.com
 
Blog ślubny - Perfect Wedding
Blog ślubny - Perfect Wedding Blog ślubny - Perfect Wedding
Blog ślubny - Perfect Wedding
blogifirmowe.com
 
9 Abraham
9 Abraham9 Abraham
9 Abraham
Yanglei Zhao
 
13 Joseph
13 Joseph13 Joseph
13 Joseph
Yanglei Zhao
 
Resume_Dubai
Resume_DubaiResume_Dubai
Resume_Dubai
Rathish kc
 
Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?
Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?
Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?
blogifirmowe.com
 
1 Image and Dominion
1 Image and Dominion1 Image and Dominion
1 Image and Dominion
Yanglei Zhao
 
555555
555555555555
555555
WAJID RASHID
 
Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001
Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001
Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001
blogifirmowe.com
 
VIPPAN KUMAR RANA - 1
VIPPAN KUMAR RANA - 1VIPPAN KUMAR RANA - 1
VIPPAN KUMAR RANA - 1
Vippan Kumar Rana
 
10 Issac
10 Issac10 Issac
10 Issac
Yanglei Zhao
 
2 Two trees
2 Two trees2 Two trees
2 Two trees
Yanglei Zhao
 
Blog firmowy Orange
Blog firmowy OrangeBlog firmowy Orange
Blog firmowy Orange
blogifirmowe.com
 
Cam on doi
Cam on doiCam on doi
Cam on doi
Tảng Trôi
 

Viewers also liked (15)

Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...
Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...
Another Prologue to Cybersecurity Regulations: CUI - What Contractors Need to...
 
Blog Banku Zachodniego WBK
Blog Banku Zachodniego WBKBlog Banku Zachodniego WBK
Blog Banku Zachodniego WBK
 
Blog ślubny - Perfect Wedding
Blog ślubny - Perfect Wedding Blog ślubny - Perfect Wedding
Blog ślubny - Perfect Wedding
 
9 Abraham
9 Abraham9 Abraham
9 Abraham
 
13 Joseph
13 Joseph13 Joseph
13 Joseph
 
Resume_Dubai
Resume_DubaiResume_Dubai
Resume_Dubai
 
Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?
Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?
Dlaczego mBlog robi karierę w mBanku?
 
1 Image and Dominion
1 Image and Dominion1 Image and Dominion
1 Image and Dominion
 
555555
555555555555
555555
 
Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001
Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001
Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001
 
VIPPAN KUMAR RANA - 1
VIPPAN KUMAR RANA - 1VIPPAN KUMAR RANA - 1
VIPPAN KUMAR RANA - 1
 
10 Issac
10 Issac10 Issac
10 Issac
 
2 Two trees
2 Two trees2 Two trees
2 Two trees
 
Blog firmowy Orange
Blog firmowy OrangeBlog firmowy Orange
Blog firmowy Orange
 
Cam on doi
Cam on doiCam on doi
Cam on doi
 

Similar to Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
mivent
 
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)
Dorota Kawęcka
 
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...Małopolski Instytut Kultury
 
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)
Dorota Kawęcka
 
Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?
Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?
Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?
Kasia Brzyska
 
Blogi i fora historyczne
Blogi i fora historyczneBlogi i fora historyczne
Blogi i fora historycznebarmaj7
 
Ścieżki Opowieści - Stalowa Wola
Ścieżki Opowieści - Stalowa WolaŚcieżki Opowieści - Stalowa Wola
Ścieżki Opowieści - Stalowa Wola
mivent
 
Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...
Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...
Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...
Anna Mielec
 
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachoduMirzam86
 

Similar to Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (9)

Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
 
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PDF)
 
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
Joanna Hajduk. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorc...
 
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)
Muzeum partycypacyjne i jego europejskie realizacje (PPTX)
 
Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?
Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?
Anna Ziębińska-Witek (UMCS) – Jak przedstawiać historię w muzeach?
 
Blogi i fora historyczne
Blogi i fora historyczneBlogi i fora historyczne
Blogi i fora historyczne
 
Ścieżki Opowieści - Stalowa Wola
Ścieżki Opowieści - Stalowa WolaŚcieżki Opowieści - Stalowa Wola
Ścieżki Opowieści - Stalowa Wola
 
Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...
Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...
Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. Patrycja Karczewska, Anna...
 
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
 

More from blogifirmowe.com

Użytkownicy blogów firmowych 2015
Użytkownicy blogów firmowych 2015Użytkownicy blogów firmowych 2015
Użytkownicy blogów firmowych 2015
blogifirmowe.com
 
R.I.P PR, blog Play.
R.I.P PR, blog Play.R.I.P PR, blog Play.
R.I.P PR, blog Play.
blogifirmowe.com
 
Wideo na blogu.
Wideo na blogu.Wideo na blogu.
Wideo na blogu.
blogifirmowe.com
 
Prawne aspekty działań w social media.
Prawne aspekty działań w social media.Prawne aspekty działań w social media.
Prawne aspekty działań w social media.
blogifirmowe.com
 
Blogowanie i ta straszna obsługa klienta
Blogowanie i ta straszna obsługa klientaBlogowanie i ta straszna obsługa klienta
Blogowanie i ta straszna obsługa klienta
blogifirmowe.com
 
Pisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarki
Pisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarkiPisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarki
Pisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarki
blogifirmowe.com
 
Blog Orange
Blog OrangeBlog Orange
Blog Orange
blogifirmowe.com
 
Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"
Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"
Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"
blogifirmowe.com
 
Blogi firmowe made in Poland - O idei konkursu
Blogi firmowe made in Poland - O idei konkursuBlogi firmowe made in Poland - O idei konkursu
Blogi firmowe made in Poland - O idei konkursu
blogifirmowe.com
 
Blogging for leaders
Blogging for leadersBlogging for leaders
Blogging for leaders
blogifirmowe.com
 
Blog Paylane - Across the Board
Blog Paylane - Across the BoardBlog Paylane - Across the Board
Blog Paylane - Across the Board
blogifirmowe.com
 
Blogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
Blogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony ŚrodowiskaBlogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
Blogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
blogifirmowe.com
 
Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...
Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...
Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...
blogifirmowe.com
 
Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02
Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02
Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02
blogifirmowe.com
 
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
blogifirmowe.com
 
Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009
Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009
Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009
blogifirmowe.com
 
Blog Netia - czyli Netia od kuchni.
Blog Netia - czyli Netia od kuchni.Blog Netia - czyli Netia od kuchni.
Blog Netia - czyli Netia od kuchni.
blogifirmowe.com
 
Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?
Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?
Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?
blogifirmowe.com
 
Blog Play - dlaczego blog?
Blog Play - dlaczego blog?Blog Play - dlaczego blog?
Blog Play - dlaczego blog?
blogifirmowe.com
 
Rupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czuja
Rupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czujaRupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czuja
Rupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czuja
blogifirmowe.com
 

More from blogifirmowe.com (20)

Użytkownicy blogów firmowych 2015
Użytkownicy blogów firmowych 2015Użytkownicy blogów firmowych 2015
Użytkownicy blogów firmowych 2015
 
R.I.P PR, blog Play.
R.I.P PR, blog Play.R.I.P PR, blog Play.
R.I.P PR, blog Play.
 
Wideo na blogu.
Wideo na blogu.Wideo na blogu.
Wideo na blogu.
 
Prawne aspekty działań w social media.
Prawne aspekty działań w social media.Prawne aspekty działań w social media.
Prawne aspekty działań w social media.
 
Blogowanie i ta straszna obsługa klienta
Blogowanie i ta straszna obsługa klientaBlogowanie i ta straszna obsługa klienta
Blogowanie i ta straszna obsługa klienta
 
Pisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarki
Pisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarkiPisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarki
Pisanie na blogu Copywriting, który lubi wyszukiwarki
 
Blog Orange
Blog OrangeBlog Orange
Blog Orange
 
Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"
Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"
Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku"
 
Blogi firmowe made in Poland - O idei konkursu
Blogi firmowe made in Poland - O idei konkursuBlogi firmowe made in Poland - O idei konkursu
Blogi firmowe made in Poland - O idei konkursu
 
Blogging for leaders
Blogging for leadersBlogging for leaders
Blogging for leaders
 
Blog Paylane - Across the Board
Blog Paylane - Across the BoardBlog Paylane - Across the Board
Blog Paylane - Across the Board
 
Blogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
Blogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony ŚrodowiskaBlogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
Blogi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
 
Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...
Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...
Blogi firmowe a employer branding, czyli jak blogi wpływają na percepcję prac...
 
Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02
Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02
Enginecroppprezentacjabloga20120222 120301080117-phpapp02
 
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
Internet w polskich firmach w świetle badań - 2013
 
Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009
Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009
Konkurs na najlepszy blog firmowy roku 2009
 
Blog Netia - czyli Netia od kuchni.
Blog Netia - czyli Netia od kuchni.Blog Netia - czyli Netia od kuchni.
Blog Netia - czyli Netia od kuchni.
 
Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?
Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?
Blog Orange - Okno „do” czy „dla” świata?
 
Blog Play - dlaczego blog?
Blog Play - dlaczego blog?Blog Play - dlaczego blog?
Blog Play - dlaczego blog?
 
Rupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czuja
Rupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czujaRupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czuja
Rupieciarnia - Profesjonalny blog pisany na czuja
 

Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

 • 1.
 • 2. Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ekspresja (nie) ujarzmiona?
 • 3. MMuuzzeeuumm oottwwaarrttee……!! silne zakorzenienie w tradycji ze względu na profil osadzenie w realiach teraźniejszości – wyjście naprzeciw dojrzałemu, poszukującemu odbiorcy, zainteresowanemu szeroko rozumianą tematyką antropologiczną autentyczna popularyzacja nauki w dobie dominacji kultury masowej zapewnienie kontaktu, także wirtualnego z muzeum i muzealiami wyrobienie przekonania u odbiorców, że muzeum jest ciekawe, przyjazne i inspirujące
 • 4. Start: marzec 22000099 rr..,, cceellee
 • 5. Start: marzec 2009 rr.. ii wwyyrróóżżnniieenniiee
 • 6.
 • 8. Wartości bloga wg blogerów zzaałłoożżyycciieellii tematyka: rozległa, ciekawa, niejednostajna, noty niejednokrotnie przybierające formę rozległych artykułów; autorzy postów wchodzący w polemikę z komentatorami; iilluussttrroowwaanniiee aaddeekkwwaattnnyymmii zzddjjęęcciiaammii;; podawanie autorów czy źródeł (nieczęsta praktyka w polskim internecie nie jest); język – zasadniczo poprawny, zdania pisane po polsku i nie „z klawiaturą na kolanie”.
 • 9. SSttaattyyssttyykkii Liczba wpisów rocznie (2009): 49 Liczba wpisów rocznie (2012): 56 Autorzy razem od 2009 r.: 43 Czynni blogerzy 2012: 11
 • 10. Cykle stałłe Res musealiae Etnograf…
 • 11. CCyykkllee ssttaałłee Etno-notatki z podmiejskiej chatki Co robi etnolog
 • 12.
 • 13. TTeekkssttyy tteemmaattyycczznnee Ameryka Łacińska i egzotyka
 • 16. Wyzwania oorrggaanniizzaaccyyjjnnee fluktuacja kadry na przestrzeni lat istnienia bloga utrzymanie charakteru autentyczności i wysokiego poziomu merytorycznego i językowego zapewnienie pożądanej częstotliwości wpisów motywowanie twórców konkurencja ze strony innych komunikatorów