SlideShare a Scribd company logo
menemenazdacorba
Biyografi (biraz da dedikodu) / Hangi Mendel?
Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu Gürgün Say


no. 51 (7 s.)
Bu iki biyogra
no. 51 (7 s.)
menemenazdacorba
* (Say, G., 2000, Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu, Cumhuriyet Kitapları)
“Deneyimlerimi paylaşarak, çocuklarının yetenekli olduğunu farkeden, anne ve babaların izleyecekleri yolda
da, yardımcı olabilmeyi ümit ettim.


no. 51 (7 s.)
menemenazdacorba
* (Hiçyılmaz, E., 2017, Çabuk Büyüme Çocuk, 1. Baskı, Karakarga Yayınları)
“Şüphesiz Zeki Müren’i yakından tanıyan sayısız insan mevcuttur. Ama herkesin anlattığını ‘doğru’ olarak
nitelemek mümkün mü? Bu sebeple tercihimiz söylentilere değil, kanıtlara yönelmiştir.


no. 51 (7 s.)
menemenazdacorba
“Babalara ili
ş
kin modern kavrayı
ş
ın izlerini 1850’ye, köy kökenli bir delikanlının ö
ğ
retmenlik sınavında ba
ş
arısız oldu
ğ
u
günlere dek sürebiliriz.
İ
nsanlık, ba
ş
arısız ki
ş
ilere, sapkınca dü
ş
ünceler üreten, sınav sorularını yanlı
ş
cevaplayan ve bazen
tarihin seyrini de
ğ
i
ş
tiren insanlara çok
ş
eyler borçludur. Viyana Üniversitesi’nin de
ğ
erli profesörleri Gregor Mendel'e
(1822-1884) geçer not vermemi
ş
lerdi, çünkü kendi kendini yeti
ş
tirmi
ş
bir gençti o. Ayrıca zamanının ölçütlerine göre
anormaldi de, çünkü papaz olmasına ra
ğ
men, yaratılı
ş
tarihinin henüz tamamlanmadı
ğ
ına, yani dünyanın ebediyen oldu
ğ
u
gibi kalmayaca
ğ
ına inanıyordu. Aslında dünyayı o kadar ciddiye almıyordu: Sertifikasız da olsa ö
ğ
retmenli
ğ
e devam etmi
ş
ti,
derslerinde bol bol el kol hareketi kullanıyor, kendi yaptı
ğ
ı
ş
akalara kızarıp gülüyordu, ‘gözlerindeki muzip pırıltı hiç
kaybolmuyor, kimseye asla so
ğ
uk davranmıyordu,’ günlük konu
ş
malarda seksten söz açıyor, utanıp gülenlere, ‘Aptal
olmayın; normal
ş
eyler bunlar,’ diye çıkı
ş
ıyordu. Hayatta korktu
ğ
u tek
ş
ey hava akımıydı, bahçesindeki rüzgar çıngıra
ğ
ı uyarı
notalarını vurmaya ba
ş
ladı mı hemen
ş
apkasını ba
ş
ına geçirirdi. E
ğ
er sizi daha büyük korkulardan koruyorlarsa, küçük
korkular faydalıdır. Mendel, kendi dü
ş
üncelerini, ya
ş
adı
ğ
ı döneme hakim olan dü
ş
üncelerle uyumlu hale getirmenin
zorlu
ğ
undan korkmuyordu. ” * ss.359-360
* (Zeldin, T., 2010, İnsanlığın Mahrem Tarihi, 4. Baskı, Ayrıntı Yayınları)
İnsanlığın Mahrem Tarihi - Theodore Zeldin
Gregor Mendel hakkında
30 Temmuz 2021


no. 51 (7 s.)
“1843 Ekim’inde, manastıra Silezya’dan çiftçi çocuğu bir genç katıldı. Ciddi suratlı, miyom ve hafif cüsseliydi. İlahiyata pek ilgi
duymasa da entellektüel konulara meraklıydı, el becerisi iyiydi ve usta bir bahçıvandı. Manastır ona bir yuva ve okuyup
öğrenebileceği bir yer sağladı. 6 Ağustos 1847’de papazlığa yükseldi. İlk adı Johann’dı ama keşişler ona Gregor Johann
Mendel adını verdiler.


Eğitim alan genç keşiş için manastırdaki hayat kısa sürede rutine binmişti. Mendel 1845’te manastır eğitiminin bir parçası
olarak Brno İlahiyat Koleji’nde ilahiyat, tarih ve doğa bilimleri dersleri almaya başladı. …… Mendel’in ilk yıllarına dair hiçbir
şey, sonradan ortaya çıkacak çığır açıcı bilim insanlarının ışığını ufaktan bile olsa taşımıyordu. Disiplinli, ağırkanlı, saygılıydı —
tertibe göre yaşayan insanlar arasında tertipli bir adam. Anlaşılabildiği kadarıyla otoriteye tek karşı çıkışı, derse girerken
arada bir kepini takmayı reddetmek olmuş. Ona da üstlerinin uyarısı üzerine usulca boyun eğmiş.


1848’in yazında Mendel’i Brno’da bir cemaate papaz atadılar. Nereden bakılırsa bakılsın berbat bir papazdı. Başrahibin
tabiriyle, ‘başa çıkamadığı bir ürkekliğin kıskacındaki’ Mendel cemaat üyelerinin çoğunun dili olan Çekçeyi tutuk konuşuyor,
rahip olarak heyecan uyandıramıyor, yoksul ve çaresizler arasında çalışmanın sinirsel yükünü kaldıramıyordu. O yıl kendisine
elverişli bir kaçış yolu buldu: Znaim Lisesi’nde matematik, doğa bilimleri ve temel Yunanca öğretmek için işe başvurdu.” * s.18
Mendel verilerle de biraz oynamış olabilir, arkada o sayfanın fotoğrafını da bulabilirsiniz.


no. 51 (7 s.)
Gen - Siddhartha Mukherjee
menemenazdacorba
Daha en başta söylediğim gibi bunlar sizi kandırmak için olan oyunlar, elbette
Mendel’in adı kitap boyunca ara ara geçiyor, sadece bu iki yerde değil. Eksik
kalanlar hep olacak, sizler okuyana kadar. Çoğunlukla gerçek yerine dedikodu
peşinde olan bir toplum olduğumuzu inkar edemeyiz sanırım :)
Gregor Mendel hakkında
(Mukherjee, S., 2018, Gen, 3. Baskı, Domingo Yayınevi, Çev. Cem Duran)
30 Temmuz 2021


no. 51 (7 s.)

More Related Content

More from menemenazdacorba

Atom / Bayt / Gen
Atom / Bayt / Gen Atom / Bayt / Gen
Atom / Bayt / Gen
menemenazdacorba
 
Toprağın Tuzu
Toprağın TuzuToprağın Tuzu
Toprağın Tuzu
menemenazdacorba
 
Sanat ve Bilim
Sanat ve BilimSanat ve Bilim
Sanat ve Bilim
menemenazdacorba
 
yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...
yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...
yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...
menemenazdacorba
 
Alçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis Borges
Alçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis BorgesAlçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis Borges
Alçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis Borges
menemenazdacorba
 
Yaban Düşünce - Claude Lévi-Strauss
Yaban Düşünce - Claude Lévi-StraussYaban Düşünce - Claude Lévi-Strauss
Yaban Düşünce - Claude Lévi-Strauss
menemenazdacorba
 
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
menemenazdacorba
 
Dünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert Einstein
Dünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert EinsteinDünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert Einstein
Dünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert Einstein
menemenazdacorba
 
Darwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplar
Darwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplarDarwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplar
Darwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplar
menemenazdacorba
 
Düğme / Modern Zamanlar
Düğme / Modern ZamanlarDüğme / Modern Zamanlar
Düğme / Modern Zamanlar
menemenazdacorba
 
Seyyar - Engin Geçtan
Seyyar - Engin GeçtanSeyyar - Engin Geçtan
Seyyar - Engin Geçtan
menemenazdacorba
 
Kimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlık
Kimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlıkKimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlık
Kimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlık
menemenazdacorba
 
Sanat ve Yanılsama - E. H. Gombrich
Sanat ve Yanılsama - E. H. GombrichSanat ve Yanılsama - E. H. Gombrich
Sanat ve Yanılsama - E. H. Gombrich
menemenazdacorba
 
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof Capra
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof CapraBatı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof Capra
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof Capra
menemenazdacorba
 
Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi
Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi
Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi
menemenazdacorba
 
Sosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil Meriç
Sosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil MeriçSosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil Meriç
Sosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil Meriç
menemenazdacorba
 
Zincire Vurulmuş Prometheus - Aiskhylos
Zincire Vurulmuş Prometheus - AiskhylosZincire Vurulmuş Prometheus - Aiskhylos
Zincire Vurulmuş Prometheus - Aiskhylos
menemenazdacorba
 
Solaris
SolarisSolaris
Sokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald Cornford
Sokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald CornfordSokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald Cornford
Sokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald Cornford
menemenazdacorba
 
Sınır (Boundary)
Sınır (Boundary)Sınır (Boundary)
Sınır (Boundary)
menemenazdacorba
 

More from menemenazdacorba (20)

Atom / Bayt / Gen
Atom / Bayt / Gen Atom / Bayt / Gen
Atom / Bayt / Gen
 
Toprağın Tuzu
Toprağın TuzuToprağın Tuzu
Toprağın Tuzu
 
Sanat ve Bilim
Sanat ve BilimSanat ve Bilim
Sanat ve Bilim
 
yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...
yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...
yazın, eski yazın, yeni yazın ... kitaplar, eski kitaplar, yeni kitaplar ...
 
Alçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis Borges
Alçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis BorgesAlçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis Borges
Alçaklığın Evrensel Tarihi - Jorge Luis Borges
 
Yaban Düşünce - Claude Lévi-Strauss
Yaban Düşünce - Claude Lévi-StraussYaban Düşünce - Claude Lévi-Strauss
Yaban Düşünce - Claude Lévi-Strauss
 
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
 
Dünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert Einstein
Dünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert EinsteinDünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert Einstein
Dünyamıza Bakış (Seçme Denemeler) - Albert Einstein
 
Darwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplar
Darwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplarDarwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplar
Darwin’in düşünce dünyasını derinden etkileyen kitaplar
 
Düğme / Modern Zamanlar
Düğme / Modern ZamanlarDüğme / Modern Zamanlar
Düğme / Modern Zamanlar
 
Seyyar - Engin Geçtan
Seyyar - Engin GeçtanSeyyar - Engin Geçtan
Seyyar - Engin Geçtan
 
Kimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlık
Kimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlıkKimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlık
Kimbilir? - Engin Geçtan / sansasyon & duyarsızlık
 
Sanat ve Yanılsama - E. H. Gombrich
Sanat ve Yanılsama - E. H. GombrichSanat ve Yanılsama - E. H. Gombrich
Sanat ve Yanılsama - E. H. Gombrich
 
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof Capra
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof CapraBatı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof Capra
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası - Fritjof Capra
 
Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi
Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi
Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi
 
Sosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil Meriç
Sosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil MeriçSosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil Meriç
Sosyoloji Notları ve Konferanslar - Cemil Meriç
 
Zincire Vurulmuş Prometheus - Aiskhylos
Zincire Vurulmuş Prometheus - AiskhylosZincire Vurulmuş Prometheus - Aiskhylos
Zincire Vurulmuş Prometheus - Aiskhylos
 
Solaris
SolarisSolaris
Solaris
 
Sokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald Cornford
Sokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald CornfordSokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald Cornford
Sokrates Öncesi ve Sonrası - Francis Macdonald Cornford
 
Sınır (Boundary)
Sınır (Boundary)Sınır (Boundary)
Sınır (Boundary)
 

Biyografi (biraz da dedikodu) / Hangi Mendel?

  • 1. menemenazdacorba Biyografi (biraz da dedikodu) / Hangi Mendel? Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu Gürgün Say no. 51 (7 s.) Bu iki biyogra
  • 2. no. 51 (7 s.)
  • 3. menemenazdacorba * (Say, G., 2000, Müziğin Doruğuna Fazıl Say Yolculuğu, Cumhuriyet Kitapları) “Deneyimlerimi paylaşarak, çocuklarının yetenekli olduğunu farkeden, anne ve babaların izleyecekleri yolda da, yardımcı olabilmeyi ümit ettim. no. 51 (7 s.)
  • 4. menemenazdacorba * (Hiçyılmaz, E., 2017, Çabuk Büyüme Çocuk, 1. Baskı, Karakarga Yayınları) “Şüphesiz Zeki Müren’i yakından tanıyan sayısız insan mevcuttur. Ama herkesin anlattığını ‘doğru’ olarak nitelemek mümkün mü? Bu sebeple tercihimiz söylentilere değil, kanıtlara yönelmiştir. no. 51 (7 s.)
  • 5. menemenazdacorba “Babalara ili ş kin modern kavrayı ş ın izlerini 1850’ye, köy kökenli bir delikanlının ö ğ retmenlik sınavında ba ş arısız oldu ğ u günlere dek sürebiliriz. İ nsanlık, ba ş arısız ki ş ilere, sapkınca dü ş ünceler üreten, sınav sorularını yanlı ş cevaplayan ve bazen tarihin seyrini de ğ i ş tiren insanlara çok ş eyler borçludur. Viyana Üniversitesi’nin de ğ erli profesörleri Gregor Mendel'e (1822-1884) geçer not vermemi ş lerdi, çünkü kendi kendini yeti ş tirmi ş bir gençti o. Ayrıca zamanının ölçütlerine göre anormaldi de, çünkü papaz olmasına ra ğ men, yaratılı ş tarihinin henüz tamamlanmadı ğ ına, yani dünyanın ebediyen oldu ğ u gibi kalmayaca ğ ına inanıyordu. Aslında dünyayı o kadar ciddiye almıyordu: Sertifikasız da olsa ö ğ retmenli ğ e devam etmi ş ti, derslerinde bol bol el kol hareketi kullanıyor, kendi yaptı ğ ı ş akalara kızarıp gülüyordu, ‘gözlerindeki muzip pırıltı hiç kaybolmuyor, kimseye asla so ğ uk davranmıyordu,’ günlük konu ş malarda seksten söz açıyor, utanıp gülenlere, ‘Aptal olmayın; normal ş eyler bunlar,’ diye çıkı ş ıyordu. Hayatta korktu ğ u tek ş ey hava akımıydı, bahçesindeki rüzgar çıngıra ğ ı uyarı notalarını vurmaya ba ş ladı mı hemen ş apkasını ba ş ına geçirirdi. E ğ er sizi daha büyük korkulardan koruyorlarsa, küçük korkular faydalıdır. Mendel, kendi dü ş üncelerini, ya ş adı ğ ı döneme hakim olan dü ş üncelerle uyumlu hale getirmenin zorlu ğ undan korkmuyordu. ” * ss.359-360 * (Zeldin, T., 2010, İnsanlığın Mahrem Tarihi, 4. Baskı, Ayrıntı Yayınları) İnsanlığın Mahrem Tarihi - Theodore Zeldin Gregor Mendel hakkında 30 Temmuz 2021 no. 51 (7 s.)
  • 6. “1843 Ekim’inde, manastıra Silezya’dan çiftçi çocuğu bir genç katıldı. Ciddi suratlı, miyom ve hafif cüsseliydi. İlahiyata pek ilgi duymasa da entellektüel konulara meraklıydı, el becerisi iyiydi ve usta bir bahçıvandı. Manastır ona bir yuva ve okuyup öğrenebileceği bir yer sağladı. 6 Ağustos 1847’de papazlığa yükseldi. İlk adı Johann’dı ama keşişler ona Gregor Johann Mendel adını verdiler. Eğitim alan genç keşiş için manastırdaki hayat kısa sürede rutine binmişti. Mendel 1845’te manastır eğitiminin bir parçası olarak Brno İlahiyat Koleji’nde ilahiyat, tarih ve doğa bilimleri dersleri almaya başladı. …… Mendel’in ilk yıllarına dair hiçbir şey, sonradan ortaya çıkacak çığır açıcı bilim insanlarının ışığını ufaktan bile olsa taşımıyordu. Disiplinli, ağırkanlı, saygılıydı — tertibe göre yaşayan insanlar arasında tertipli bir adam. Anlaşılabildiği kadarıyla otoriteye tek karşı çıkışı, derse girerken arada bir kepini takmayı reddetmek olmuş. Ona da üstlerinin uyarısı üzerine usulca boyun eğmiş. 1848’in yazında Mendel’i Brno’da bir cemaate papaz atadılar. Nereden bakılırsa bakılsın berbat bir papazdı. Başrahibin tabiriyle, ‘başa çıkamadığı bir ürkekliğin kıskacındaki’ Mendel cemaat üyelerinin çoğunun dili olan Çekçeyi tutuk konuşuyor, rahip olarak heyecan uyandıramıyor, yoksul ve çaresizler arasında çalışmanın sinirsel yükünü kaldıramıyordu. O yıl kendisine elverişli bir kaçış yolu buldu: Znaim Lisesi’nde matematik, doğa bilimleri ve temel Yunanca öğretmek için işe başvurdu.” * s.18 Mendel verilerle de biraz oynamış olabilir, arkada o sayfanın fotoğrafını da bulabilirsiniz. no. 51 (7 s.)
  • 7. Gen - Siddhartha Mukherjee menemenazdacorba Daha en başta söylediğim gibi bunlar sizi kandırmak için olan oyunlar, elbette Mendel’in adı kitap boyunca ara ara geçiyor, sadece bu iki yerde değil. Eksik kalanlar hep olacak, sizler okuyana kadar. Çoğunlukla gerçek yerine dedikodu peşinde olan bir toplum olduğumuzu inkar edemeyiz sanırım :) Gregor Mendel hakkında (Mukherjee, S., 2018, Gen, 3. Baskı, Domingo Yayınevi, Çev. Cem Duran) 30 Temmuz 2021 no. 51 (7 s.)