SlideShare a Scribd company logo
PROJE ÇERÇEVESİ
1
İş Birimleri ve Product Owner'lar için
Kullanıcı Kabul Testi Teknikleri
01.03.2017 PEM360
Onur Başkırt
PROJE ÇERÇEVESİ
2
Who am I?
▪ I am Onur Başkırt
▪ Head of SW Testing at
▪ Co-owner of
▪ Formerly: Teknosa, Ericsson, Huawei, STMicroelectronics, BAU & UCSC
PROJE ÇERÇEVESİ
3
Genel Bakış
 Kullanıcı Kabul Testi Nedir?
 User Story Testing (Kullanıcı Hikayesi Testi)
 Use Case Testing (Kullanılabilr Durum Testi)
 Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test)
 Exploratory Testing (Keşif Testi)
 Experienced Based Testing (Tecrübeye Dayalı Test)
 User Journey Test (Kullanıcı Yol Haritası Testi)
 Risk-Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
PROJE ÇERÇEVESİ
4
Kullanıcı Kabul Testi / User Acceptance Testing Nedir?
 Agile & Waterfall & V-Model
 Amaç?
DEV TEST UAT DONE
PROJE ÇERÇEVESİ
5
Kullanıcı Kabul Testi / User Acceptance Testing Nedir?
Giriş Kriterleri
● Kod Yazıldı
● Kod Gözden Geçirildi
● Birim Testleri Yapıldı
● Birim Testlerinde Tespit Edilen Hatalar Düzeltildi
● Testler Koşturuldu
● Tespit Edilen Yüksek ve Orta Öncelik Seviyesindeki
Tüm Hatalar Çözümlendi
● UAT’de Kullanılacak Test Verileri Hazırlandı
Çıkış Kriterleri
● Tüm UAT Test Senaryoları Koşuldu
● Tüm Kabul Kriterleri Kapsandı
● Hedef Kalite Seviyesi Yakalandı (>=%90), (Passed
Test Cases / Passed + Failed Test Cases)
● Tespit Edilen Defect’ler Çözümlendi (Priority >=
Major)
PROJE ÇERÇEVESİ
6
Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing
User Story
Tanım
İhtiyaç
İhtiyacın
Nedeni
Talep Eden
Bitiş Kriterleri (D.O.D)
Tamamlanma
Kriterleri
Kabul Kriterleri
PROJE ÇERÇEVESİ
7
Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing
Test Giriş Kriterleri
● NETLİK
● İHTİYAÇ
● RİSKLER
● ETKİ ANALİZİ
● KABUL KRİTERLERİ
● FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER
● ENTEGRASYONLAR
● KOD YAZIMI
● STATİK KOD ANALİZİ
● UNIT TESTLER
● KOD GÖZDEN GEÇİRME
● TEST SENARYOLARI
● TEST SENARYOLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
● DESK CHECK (GELİŞTİRİCİ İLE BİRLİKTE TEST YAPMA)
● TEST ORTAMI
● TEST DATASI
● VERİTABANI DEĞİŞİKLİKLERİ
● KONFİGÜRASYONEL DEĞİŞİKLİKLER
● ÖNKOŞULLAR
Test Çıkış Kriterleri
● Tüm Test Senaryoları Koşuldu Tüm Kabul Kriterleri Test Edildi
● Fonksiyonel ve Fonksiyonel olmayan ihtiyaçların karşılandığı kontrol edildi.
● Hedef Kalite Seviyesi Yakalandı (>=%90),
(Passed Test Cases / Passed + Failed Test Cases)
● Tespit Edilen Defect’ler Çözümlendi (Priority >= Medium)
PROJE ÇERÇEVESİ
8
Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing
Örnek Kullanıcı Hikayesi:
Ürün yöneticisi olarak [Talep Eden], Kariyer.net hoş geldin kampanyasının daha fazla
duyurulması için [İhtiyaç Nedeni], Kariyer.net ana sayfasının üst banner bölümüne hoş geldin
kampanyasının reklam banner’ının eklenmesini istiyorum. [İhtiyaç].
Riskler (Risks) (Sorumlu: Tüm Ekip)
● Anasayfa yüklenme hızında yavaşlama olabilir.
● Banner animasyonlarında doğacak bir hata ya da banner’ın lokasyon olarak kayması sitenin
görünümünü olumsuz etkileyecektir.
● Cookie’lerin sürekli silinmesi Banner’ın kullanıcı tarafında sürekli görünmesine neden
olabilir.
● Banner’ı kapat ikonunun fonksiyonu sürekli başarılı bir şekilde çalışması kritiktir.
Etki Analizi (Impact Analysis): (Sorumlu: Yazılım Geliştirme)
 Admin panelinde banner yükleme fonksiyonu etkilenebilir.
PROJE ÇERÇEVESİ
9
Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing
Bitiş Kriteleri (Definition of Done): (Sorumlu: Product Owner)
Tamamlanma Kriterleri (Completion Criteria)
● Kod Yazıldı (Code Writing Done)
● Kod Gözden Geçirildi (Code Review Done)
● Birim Testleri Yapıldı (Unit Tetsing Done)
● Kullanıcı Hikayesi Test Tamamlandı (UAT Done)
● Dokümantasyonlar Tamamlandı (Documentation Done)
Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria)
● Kariyer.net anasayfası açıldığında üst banner’da hoş geldin banner’ı 8 saniye 200x200
olarak gözükmeli ardından küçülerek 60x60 olarak gözükmelidir.
● Kullanıcı banner’a tıklandığında Kariyer.net Hoş Geldin sayfasına yönlendirilmelidir.
● Kariyer.net aynı bilgisayardan cookie’ler silinmeden 4 den fazla ziyaret edildiğinde AA-
kobiBannerClosed cookie değeri 4 ün üzerinde olmalı ve banner gözükmemelidir.
● Banner’ın sağ üst köşesinde çarpı şeklinde bir kapatma ikonu olmalı ve tıklandığında
banner kapanmalıdır.
● Banner daha önce kullanıcı tarafından kapatıldıysa, tekrar gösterilmemelidir.
PROJE ÇERÇEVESİ
10
Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing
PROJE ÇERÇEVESİ
11
Use Case Testing (Kullanılabilir Durum Testi)
• Use Case Nedir?
• Use Case Testing Tekniği Nedir? Test Senaryoları Nasıl Oluşturulur?
• İzlenebilirlik Matriksi (Traceability Matrix) Nedir?
PROJE ÇERÇEVESİ
12
Use Case Testing (Kullanılabilir Durum Testi)
PROJE ÇERÇEVESİ
13
Use Case Testing (Kullanılabilir Durum Testi)
Örnek Test Case’ler:
PROJE ÇERÇEVESİ
14
Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test)
Kullanıcı Hikayelerinden bağımsız olarak hazırlanmış genel checklist’ler
dikkate alınarak koşturulan testlerdir.
PROJE ÇERÇEVESİ
15
Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test)
Örnek:
● Sistemde (Web/Mobil) yer alan tüm linkler doğru çalışmalıdır.
● Sistemdeki yazılarda dilbilgisi hatası olmamalıdır.
● Yazı boyutları, fontları, beklenildiği gibi olmalıdır.
● Sistemde yüklenememiş/kırık hiç resim olmamalıdır.
● Resimler, yazılar vb. diğer bileşenler arasındaki hiza düzgün olmalıdır.
● Tüm butonlar düzgün çalışmalı ve kullanıcıyı ilgili işleme yönlendirmelidir.
● Her sayfada ana sayfa logosu olmalı ve tıklandığında ana sayfaya yönlendirmelidir.
● Uyarı, bilgi mesajları doğru formatta görüntülenmelidir.
● Responsive olan bir sistem ise tüm çözünürlüklerde kontroller yapılmalıdır.
● Sitede yer alan tüm bileşenler (dropdown, checkbox, radio button, vs.) doğru
çalışmalıdır.
● Girdi alanlarındaki özel durumlar (numerik, alfanumerik, vb.) kontrol edilmelidir.
● Zorunlu alanlar boş bırakılarak işlemler yapılamamalıdır.
● Sitenin herhangi bir işlemi max 15 saniyeden uzun sürmemelidir.
● Vs. şekilde giden kontrollerdir.
PROJE ÇERÇEVESİ
16
Exploratory Testing (Keşif Testi)
Tecrübe & Domain Bilgisi & Analitik ve Entellektüel Bilgi
+
Eşzamanlı Öğrenme ve Keşfetme
PROJE ÇERÇEVESİ
17
Exploratory Testing (Keşif Testi)
Session-Based Testing
Ana Aktiviteler:
- Test Seans Süresi (Birkaç saat olmalıdır)
- Seans Aktiviteleri
o Seans Kurulumu
o Test Tasarımı ve Test Uygulaması
o Hata Araştırması
o Raporlama
- Testin amacı/amaçları belirtilmelidir
- Testin hedefi/hedefleri belirtilmelidir.
- Testin içerdiği işlevsellik (test bildirgesi – charter) yazılmalıdır.
Test Esnası ve Sonrasında Hazırlanacak Rapor İçeriği:
- Test Bildirgesi (Charter) [Testin fonksiyonalitesini belirtir.]
- Testi Gerçekleştiren Kişi
- Başlama Tarihi ve Zamanı
- Seans Metrikleri (Test Uygulama ve Hata Araştırma Süresince Toplanan Metrikler)
- Test Dataları
- Test Notları
- Bulgular
- Hatalar
PROJE ÇERÇEVESİ
18
Experienced Based Testing (Tecrübeye Dayalı Test Tekniği)
Bilgi & Yetenek & Tecrübeler
PROJE ÇERÇEVESİ
19
User Journey Testing (Kullanıcı Yol Haritası Testi)
Yolculuk
PROJE ÇERÇEVESİ
20
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
RBT, en kritik ve en önemli hataların olabildiğince erken bir şekilde ve en
düşük maliyet ile bulunmasıdır.
Riskler… Olası problemler… Belirsizlikler…
PROJE ÇERÇEVESİ
21
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
Riskin Büyüklüğü = Olasılığı *
Magnitude of Risk = Likelihood * Impact
PROJE ÇERÇEVESİ
22
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
Risk-Bazlı testin en temel adımları aşağıda özetlenmiştir:
1. Öncelikle riskler belirlenir ve önceliklendirilmiş risk listesi oluşturulur.
2. Önceliklendirilmiş risk listesine göre test planı yapılıp, her bir risk için o
riskin araştırıldığı testler koşturulur.
3. Yapılan testler sonucunda bazı riskler ortadan kalkarken, bazı riskler ortaya
çıkarsa bunlar da test eforu dikkate alarak test edilir.
PROJE ÇERÇEVESİ
23
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
FMEA modeline değinecek olursak, burada 3 şeyi 5’lık skalalar ile ele alarak dikkat
ederek risk puanlamasını hesaplarız. Bunlar:
Severity (Hatanın/arızanın şiddeti)
Açıklama Önem Derecesi Puan
Veri kaybı, donanım veya güvenlik sorunları Acil 1
Geçici çözümü bile olmayan işlevsellik kaybı Yüksek 2
Geçici çözümü olan işlevsellik kaybı Orta 3
Kısmı işlevsellik kaybı Düşük 4
Kozmetik veya önemsiz yok 5
Priority (Hatanın/arızanın önceliği)
Açıklama Önem Derecesi Puan
Sistem değerinin tamamen kaybedilmesi Acil 1
Kabul edilemez sistem değeri kaybı Yüksek 2
Sistem değerinde azalma ihtimali olması Orta 3
Sistem değerinde kabul edilebilir azalma Düşük 4
Sistem değerinde ihmal edilebilir azalma Yok 5
Likelihood (Hatanın/arızanın olasılığı)
Açıklama Önem Derecesi Puan
Kesin olarak tüm kullanıcıların etkilenmeleri Acil 1
Bazı kullanıcıların etkilenmeleri Yüksek 2
Bazı kullanıcılar için olası etkilenmeleri Orta 3
Az sayıda kullanıcının sınırlı etkilenmesi Düşük 4
Gerçek kullanımda düşülünmeyecek etki Yok 5
Tüm bu üç nitelik (Hata Şiddeti, Öncelik ve
Olasılık) kendi içinde ayrı ayrı hesaplanır
ardından bir Risk Öncelik Puanı
(RPN/Risk Priority Number) elde etmek
için bu değerler birbirleri ile çarpılır.
Risk Öncelik Puanı (RPN) = S * P * L
Bu RPN değerine dayanarak, testin
kapsamını belirleyebiliriz. Daha düşük RPN,
daha yüksek risk olduğunu gösterir.
PROJE ÇERÇEVESİ
24
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
Heuristics Risk-Based Testing
by James Bach
First published in Software Testing and Quality Engineering Magazine, 11/99
Copyright © 1999, James Bach
http://www.satisfice.com/articles/hrbt.pdf
PROJE ÇERÇEVESİ
25
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
Summary
• Kullanıcı Kabul Testi Nedir?
• User Story Testing (Kullanıcı Hikayesi Testi)
• Use Case Testing (Kullanılabilr Durum Testi)
• Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test)
• Exploratory Testing (Keşif Testi)
• Experienced Based Testing (Tecrübeye Dayalı Test)
• User Journey Test (Kullanıcı Yol Haritası Testi)
• Risk-Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
PROJE ÇERÇEVESİ
26
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
Okuma Tavsiyeleri
MAKALELER
Exploratory Testing (by Alper Mermer)
https://www.linkedin.com/pulse/kesfederek-test-yapmak-alper-mermer
Heuristic Test Strategy (by James Bach)
http://www.satisfice.com/tools/htsm.pdf
Risk Based Testing (by James Bach)
http://www.satisfice.com/articles/hrbt.pdf
PROJE ÇERÇEVESİ
27
Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
Okuma Tavsiyeleri
KİTAPLAR

More Related Content

What's hot

ISTQB Test Process
ISTQB Test ProcessISTQB Test Process
ISTQB Test Process
HoangThiHien1
 
Gherkin /BDD intro
Gherkin /BDD introGherkin /BDD intro
Luận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đ
Luận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đLuận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đ
Luận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
A Rapid Introduction to Rapid Software Testing
A Rapid Introduction to Rapid Software TestingA Rapid Introduction to Rapid Software Testing
A Rapid Introduction to Rapid Software Testing
TechWell
 
[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco
[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco
[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco
Júlio de Lima
 
Test Management introduction
Test Management introductionTest Management introduction
Test Management introduction
Oana Feidi
 
TDD - Test Driven Development
TDD - Test Driven DevelopmentTDD - Test Driven Development
TDD - Test Driven Development
Tung Nguyen Thanh
 
DevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágil
DevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágilDevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágil
DevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágil
Elias Nogueira
 
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve TahminlemeISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Hướng dẫn sử dụng Selenium ide
Hướng dẫn sử dụng Selenium ideHướng dẫn sử dụng Selenium ide
Hướng dẫn sử dụng Selenium ide
Thiện Dương
 
Acceptance Test Driven Development
Acceptance Test Driven DevelopmentAcceptance Test Driven Development
Acceptance Test Driven Development
Mike Douglas
 
Unit Testing (C#)
Unit Testing (C#)Unit Testing (C#)
Unit Testing (C#)
Prashant Cholachagudd
 
Testing Techniques for Mobile Applications
Testing Techniques for Mobile ApplicationsTesting Techniques for Mobile Applications
Testing Techniques for Mobile Applications
IndicThreads
 
Software testing
Software testingSoftware testing
Software testing
Simran Kaur
 
Chapter 3 - Static Testing
Chapter 3 - Static TestingChapter 3 - Static Testing
Chapter 3 - Static Testing
Neeraj Kumar Singh
 
Arquitetura de Automação de Teste
Arquitetura de Automação de TesteArquitetura de Automação de Teste
Arquitetura de Automação de Teste
Elias Nogueira
 
Qa testing best practices
Qa testing best practicesQa testing best practices
Qa testing best practices
Nuwantha Fernando
 
Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...
Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...
Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...
MasterCode.vn
 
BDD with Cucumber
BDD with CucumberBDD with Cucumber
BDD with Cucumber
Knoldus Inc.
 

What's hot (20)

ISTQB Test Process
ISTQB Test ProcessISTQB Test Process
ISTQB Test Process
 
Gherkin /BDD intro
Gherkin /BDD introGherkin /BDD intro
Gherkin /BDD intro
 
Luận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đ
Luận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đLuận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đ
Luận văn: Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng, HAY, 9đ
 
A Rapid Introduction to Rapid Software Testing
A Rapid Introduction to Rapid Software TestingA Rapid Introduction to Rapid Software Testing
A Rapid Introduction to Rapid Software Testing
 
[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco
[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco
[MoT SP #1] PRISMA para Testes Baseados em Risco
 
Test Management introduction
Test Management introductionTest Management introduction
Test Management introduction
 
TDD - Test Driven Development
TDD - Test Driven DevelopmentTDD - Test Driven Development
TDD - Test Driven Development
 
DevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágil
DevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágilDevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágil
DevCamp - O papel de um testador em uma equipe ágil
 
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve TahminlemeISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
 
Hướng dẫn sử dụng Selenium ide
Hướng dẫn sử dụng Selenium ideHướng dẫn sử dụng Selenium ide
Hướng dẫn sử dụng Selenium ide
 
Acceptance Test Driven Development
Acceptance Test Driven DevelopmentAcceptance Test Driven Development
Acceptance Test Driven Development
 
01 tester training - overview
01 tester training - overview01 tester training - overview
01 tester training - overview
 
Unit Testing (C#)
Unit Testing (C#)Unit Testing (C#)
Unit Testing (C#)
 
Testing Techniques for Mobile Applications
Testing Techniques for Mobile ApplicationsTesting Techniques for Mobile Applications
Testing Techniques for Mobile Applications
 
Software testing
Software testingSoftware testing
Software testing
 
Chapter 3 - Static Testing
Chapter 3 - Static TestingChapter 3 - Static Testing
Chapter 3 - Static Testing
 
Arquitetura de Automação de Teste
Arquitetura de Automação de TesteArquitetura de Automação de Teste
Arquitetura de Automação de Teste
 
Qa testing best practices
Qa testing best practicesQa testing best practices
Qa testing best practices
 
Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...
Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...
Bài 3: Tấn công vào ứng dụng và mạng, đánh giá khả năng thiệt hại và làm giảm...
 
BDD with Cucumber
BDD with CucumberBDD with Cucumber
BDD with Cucumber
 

Viewers also liked

Alumni awards and reports
Alumni awards and reportsAlumni awards and reports
Alumni awards and reports
Rotary International
 
Manual guia del_usuario_qc5100
Manual guia del_usuario_qc5100Manual guia del_usuario_qc5100
Manual guia del_usuario_qc5100
Aron Mori Diaz
 
7079904760_certificate
7079904760_certificate7079904760_certificate
7079904760_certificate
hussein omar
 
Yangol y naranjo
Yangol y naranjoYangol y naranjo
Yangol y naranjo
luisrenato Yangol Guaman
 
CCNA
CCNACCNA
How your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway Group
How your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway GroupHow your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway Group
How your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway Group
The Pathway Group
 
Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...
Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...
Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...
Nuril anwar
 
Matemáticas II Selectividad Navarra
Matemáticas II Selectividad NavarraMatemáticas II Selectividad Navarra
Matemáticas II Selectividad Navarra
Margarita PG
 
Moquette : la planète au bout du rouleau
Moquette : la planète au bout du rouleau Moquette : la planète au bout du rouleau
Moquette : la planète au bout du rouleau
Zero Waste France, Cniid
 
Regular Expression (Regex) Fundamentals
Regular Expression (Regex) FundamentalsRegular Expression (Regex) Fundamentals
Regular Expression (Regex) Fundamentals
Mesut Günes
 
Atividade3igorteuribatistadesouza
Atividade3igorteuribatistadesouzaAtividade3igorteuribatistadesouza
Atividade3igorteuribatistadesouza
Igor Téuri
 
6. production reflection(2)
6. production reflection(2)6. production reflection(2)
6. production reflection(2)
Jordannekay99
 
Rotary Peace Fellow Alumni Relations Webinar
Rotary Peace Fellow Alumni Relations WebinarRotary Peace Fellow Alumni Relations Webinar
Rotary Peace Fellow Alumni Relations Webinar
Rotary International
 
Brazil (2)
Brazil (2)Brazil (2)
Brazil (2)
nalvarad
 
VIH prevención
VIH prevención VIH prevención
VIH prevención
Andrea Suárez Banda
 
Imagebroschuere skv 2017
Imagebroschuere skv 2017Imagebroschuere skv 2017
Imagebroschuere skv 2017
Roland Rupp
 
Marine pollution
Marine pollutionMarine pollution
Marine pollution
Arun kumar
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Mesut Günes
 
Colorful world-of-visual-automation-testing-latest
Colorful world-of-visual-automation-testing-latestColorful world-of-visual-automation-testing-latest
Colorful world-of-visual-automation-testing-latest
Onur Baskirt
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Mesut Günes
 

Viewers also liked (20)

Alumni awards and reports
Alumni awards and reportsAlumni awards and reports
Alumni awards and reports
 
Manual guia del_usuario_qc5100
Manual guia del_usuario_qc5100Manual guia del_usuario_qc5100
Manual guia del_usuario_qc5100
 
7079904760_certificate
7079904760_certificate7079904760_certificate
7079904760_certificate
 
Yangol y naranjo
Yangol y naranjoYangol y naranjo
Yangol y naranjo
 
CCNA
CCNACCNA
CCNA
 
How your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway Group
How your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway GroupHow your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway Group
How your business can prepare for the apprenticeship levy by Pathway Group
 
Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...
Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...
Glosarium Card Teks Debat Intan Dwi Anggraeni dan Indah Amalia x tkj2 vocsten...
 
Matemáticas II Selectividad Navarra
Matemáticas II Selectividad NavarraMatemáticas II Selectividad Navarra
Matemáticas II Selectividad Navarra
 
Moquette : la planète au bout du rouleau
Moquette : la planète au bout du rouleau Moquette : la planète au bout du rouleau
Moquette : la planète au bout du rouleau
 
Regular Expression (Regex) Fundamentals
Regular Expression (Regex) FundamentalsRegular Expression (Regex) Fundamentals
Regular Expression (Regex) Fundamentals
 
Atividade3igorteuribatistadesouza
Atividade3igorteuribatistadesouzaAtividade3igorteuribatistadesouza
Atividade3igorteuribatistadesouza
 
6. production reflection(2)
6. production reflection(2)6. production reflection(2)
6. production reflection(2)
 
Rotary Peace Fellow Alumni Relations Webinar
Rotary Peace Fellow Alumni Relations WebinarRotary Peace Fellow Alumni Relations Webinar
Rotary Peace Fellow Alumni Relations Webinar
 
Brazil (2)
Brazil (2)Brazil (2)
Brazil (2)
 
VIH prevención
VIH prevención VIH prevención
VIH prevención
 
Imagebroschuere skv 2017
Imagebroschuere skv 2017Imagebroschuere skv 2017
Imagebroschuere skv 2017
 
Marine pollution
Marine pollutionMarine pollution
Marine pollution
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
 
Colorful world-of-visual-automation-testing-latest
Colorful world-of-visual-automation-testing-latestColorful world-of-visual-automation-testing-latest
Colorful world-of-visual-automation-testing-latest
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
 

Similar to İş Birimleri ve PO'lar için Test Teknikleri

Yazilim Projelerinde Test Sureci
Yazilim Projelerinde Test SureciYazilim Projelerinde Test Sureci
Yazilim Projelerinde Test Sureci
Necdet Terkes
 
Software/Yazılım Test
Software/Yazılım TestSoftware/Yazılım Test
Software/Yazılım Test
Dilaver Demirel
 
Yazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme Modelleri
Yazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme ModelleriYazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme Modelleri
Yazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme Modelleri
Kubra Kose
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
CihanYasar
 
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Erol Bozkurt
 
toplam kalite yönetimi / total quality Management
 toplam kalite yönetimi / total quality Management toplam kalite yönetimi / total quality Management
toplam kalite yönetimi / total quality Management
Alper Durmuş
 
Kullanılabilirlik Testi - Usability Testing
Kullanılabilirlik Testi - Usability TestingKullanılabilirlik Testi - Usability Testing
Kullanılabilirlik Testi - Usability Testing
Bilge Adam Kurumsal
 
Fmea makale
Fmea makaleFmea makale
Fmea makale
NimetBalc
 
FMEA makale.pptx
FMEA makale.pptxFMEA makale.pptx
FMEA makale.pptx
NimetBalc
 
Mirsis Test Hizmeti
Mirsis Test Hizmeti Mirsis Test Hizmeti
Mirsis Test Hizmeti
Mirsis Bilgi Teknolojileri
 
Teste bakıs v01
Teste bakıs v01Teste bakıs v01
Teste bakıs v01
Defne Dedekargınoğlu
 
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımıScrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Necmettin Ozkan
 
Capability Maturity Model
Capability Maturity ModelCapability Maturity Model
Capability Maturity Model
Nuri Cankaya
 
Web KullanılabilirliliğIi
Web KullanılabilirliliğIiWeb KullanılabilirliliğIi
Web KullanılabilirliliğIi
Aytac Mestci
 
50 Soruda Yazılım Testi
50 Soruda Yazılım Testi50 Soruda Yazılım Testi
50 Soruda Yazılım Testi
Keytorc Software Testing Services
 
Testing Center of Excellence - Keytorc Approach
Testing Center of Excellence - Keytorc ApproachTesting Center of Excellence - Keytorc Approach
Testing Center of Excellence - Keytorc Approach
Keytorc Software Testing Services
 
005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]
005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]
005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]
Erol Bozkurt
 
Yazılım mimarisi yazılım müh.
Yazılım mimarisi yazılım müh.Yazılım mimarisi yazılım müh.
Yazılım mimarisi yazılım müh.
Hüseyin Örer
 
ISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİ
ISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİ
ISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİ
PEM Proje Eğitim Merkezi
 

Similar to İş Birimleri ve PO'lar için Test Teknikleri (20)

Yazilim Projelerinde Test Sureci
Yazilim Projelerinde Test SureciYazilim Projelerinde Test Sureci
Yazilim Projelerinde Test Sureci
 
Software/Yazılım Test
Software/Yazılım TestSoftware/Yazılım Test
Software/Yazılım Test
 
7 fmea 1
7 fmea 17 fmea 1
7 fmea 1
 
Yazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme Modelleri
Yazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme ModelleriYazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme Modelleri
Yazılım Mimarileri - Yazılım Geliştirme Modelleri
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
 
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
Analist Eğitimi - Tüm Bölümler - [535 Slides]
 
toplam kalite yönetimi / total quality Management
 toplam kalite yönetimi / total quality Management toplam kalite yönetimi / total quality Management
toplam kalite yönetimi / total quality Management
 
Kullanılabilirlik Testi - Usability Testing
Kullanılabilirlik Testi - Usability TestingKullanılabilirlik Testi - Usability Testing
Kullanılabilirlik Testi - Usability Testing
 
Fmea makale
Fmea makaleFmea makale
Fmea makale
 
FMEA makale.pptx
FMEA makale.pptxFMEA makale.pptx
FMEA makale.pptx
 
Mirsis Test Hizmeti
Mirsis Test Hizmeti Mirsis Test Hizmeti
Mirsis Test Hizmeti
 
Teste bakıs v01
Teste bakıs v01Teste bakıs v01
Teste bakıs v01
 
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımıScrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
 
Capability Maturity Model
Capability Maturity ModelCapability Maturity Model
Capability Maturity Model
 
Web KullanılabilirliliğIi
Web KullanılabilirliliğIiWeb KullanılabilirliliğIi
Web KullanılabilirliliğIi
 
50 Soruda Yazılım Testi
50 Soruda Yazılım Testi50 Soruda Yazılım Testi
50 Soruda Yazılım Testi
 
Testing Center of Excellence - Keytorc Approach
Testing Center of Excellence - Keytorc ApproachTesting Center of Excellence - Keytorc Approach
Testing Center of Excellence - Keytorc Approach
 
005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]
005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]
005 Alternatif Yazilim Surecleri [99 Slides]
 
Yazılım mimarisi yazılım müh.
Yazılım mimarisi yazılım müh.Yazılım mimarisi yazılım müh.
Yazılım mimarisi yazılım müh.
 
ISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİ
ISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİ
ISTQB PROJELERDE HATA YÖNETİMİ
 

İş Birimleri ve PO'lar için Test Teknikleri

 • 1. PROJE ÇERÇEVESİ 1 İş Birimleri ve Product Owner'lar için Kullanıcı Kabul Testi Teknikleri 01.03.2017 PEM360 Onur Başkırt
 • 2. PROJE ÇERÇEVESİ 2 Who am I? ▪ I am Onur Başkırt ▪ Head of SW Testing at ▪ Co-owner of ▪ Formerly: Teknosa, Ericsson, Huawei, STMicroelectronics, BAU & UCSC
 • 3. PROJE ÇERÇEVESİ 3 Genel Bakış  Kullanıcı Kabul Testi Nedir?  User Story Testing (Kullanıcı Hikayesi Testi)  Use Case Testing (Kullanılabilr Durum Testi)  Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test)  Exploratory Testing (Keşif Testi)  Experienced Based Testing (Tecrübeye Dayalı Test)  User Journey Test (Kullanıcı Yol Haritası Testi)  Risk-Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
 • 4. PROJE ÇERÇEVESİ 4 Kullanıcı Kabul Testi / User Acceptance Testing Nedir?  Agile & Waterfall & V-Model  Amaç? DEV TEST UAT DONE
 • 5. PROJE ÇERÇEVESİ 5 Kullanıcı Kabul Testi / User Acceptance Testing Nedir? Giriş Kriterleri ● Kod Yazıldı ● Kod Gözden Geçirildi ● Birim Testleri Yapıldı ● Birim Testlerinde Tespit Edilen Hatalar Düzeltildi ● Testler Koşturuldu ● Tespit Edilen Yüksek ve Orta Öncelik Seviyesindeki Tüm Hatalar Çözümlendi ● UAT’de Kullanılacak Test Verileri Hazırlandı Çıkış Kriterleri ● Tüm UAT Test Senaryoları Koşuldu ● Tüm Kabul Kriterleri Kapsandı ● Hedef Kalite Seviyesi Yakalandı (>=%90), (Passed Test Cases / Passed + Failed Test Cases) ● Tespit Edilen Defect’ler Çözümlendi (Priority >= Major)
 • 6. PROJE ÇERÇEVESİ 6 Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing User Story Tanım İhtiyaç İhtiyacın Nedeni Talep Eden Bitiş Kriterleri (D.O.D) Tamamlanma Kriterleri Kabul Kriterleri
 • 7. PROJE ÇERÇEVESİ 7 Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing Test Giriş Kriterleri ● NETLİK ● İHTİYAÇ ● RİSKLER ● ETKİ ANALİZİ ● KABUL KRİTERLERİ ● FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER ● ENTEGRASYONLAR ● KOD YAZIMI ● STATİK KOD ANALİZİ ● UNIT TESTLER ● KOD GÖZDEN GEÇİRME ● TEST SENARYOLARI ● TEST SENARYOLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ● DESK CHECK (GELİŞTİRİCİ İLE BİRLİKTE TEST YAPMA) ● TEST ORTAMI ● TEST DATASI ● VERİTABANI DEĞİŞİKLİKLERİ ● KONFİGÜRASYONEL DEĞİŞİKLİKLER ● ÖNKOŞULLAR Test Çıkış Kriterleri ● Tüm Test Senaryoları Koşuldu Tüm Kabul Kriterleri Test Edildi ● Fonksiyonel ve Fonksiyonel olmayan ihtiyaçların karşılandığı kontrol edildi. ● Hedef Kalite Seviyesi Yakalandı (>=%90), (Passed Test Cases / Passed + Failed Test Cases) ● Tespit Edilen Defect’ler Çözümlendi (Priority >= Medium)
 • 8. PROJE ÇERÇEVESİ 8 Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing Örnek Kullanıcı Hikayesi: Ürün yöneticisi olarak [Talep Eden], Kariyer.net hoş geldin kampanyasının daha fazla duyurulması için [İhtiyaç Nedeni], Kariyer.net ana sayfasının üst banner bölümüne hoş geldin kampanyasının reklam banner’ının eklenmesini istiyorum. [İhtiyaç]. Riskler (Risks) (Sorumlu: Tüm Ekip) ● Anasayfa yüklenme hızında yavaşlama olabilir. ● Banner animasyonlarında doğacak bir hata ya da banner’ın lokasyon olarak kayması sitenin görünümünü olumsuz etkileyecektir. ● Cookie’lerin sürekli silinmesi Banner’ın kullanıcı tarafında sürekli görünmesine neden olabilir. ● Banner’ı kapat ikonunun fonksiyonu sürekli başarılı bir şekilde çalışması kritiktir. Etki Analizi (Impact Analysis): (Sorumlu: Yazılım Geliştirme)  Admin panelinde banner yükleme fonksiyonu etkilenebilir.
 • 9. PROJE ÇERÇEVESİ 9 Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing Bitiş Kriteleri (Definition of Done): (Sorumlu: Product Owner) Tamamlanma Kriterleri (Completion Criteria) ● Kod Yazıldı (Code Writing Done) ● Kod Gözden Geçirildi (Code Review Done) ● Birim Testleri Yapıldı (Unit Tetsing Done) ● Kullanıcı Hikayesi Test Tamamlandı (UAT Done) ● Dokümantasyonlar Tamamlandı (Documentation Done) Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria) ● Kariyer.net anasayfası açıldığında üst banner’da hoş geldin banner’ı 8 saniye 200x200 olarak gözükmeli ardından küçülerek 60x60 olarak gözükmelidir. ● Kullanıcı banner’a tıklandığında Kariyer.net Hoş Geldin sayfasına yönlendirilmelidir. ● Kariyer.net aynı bilgisayardan cookie’ler silinmeden 4 den fazla ziyaret edildiğinde AA- kobiBannerClosed cookie değeri 4 ün üzerinde olmalı ve banner gözükmemelidir. ● Banner’ın sağ üst köşesinde çarpı şeklinde bir kapatma ikonu olmalı ve tıklandığında banner kapanmalıdır. ● Banner daha önce kullanıcı tarafından kapatıldıysa, tekrar gösterilmemelidir.
 • 10. PROJE ÇERÇEVESİ 10 Kullanıcı Hikayesi Testi / User Story Testing
 • 11. PROJE ÇERÇEVESİ 11 Use Case Testing (Kullanılabilir Durum Testi) • Use Case Nedir? • Use Case Testing Tekniği Nedir? Test Senaryoları Nasıl Oluşturulur? • İzlenebilirlik Matriksi (Traceability Matrix) Nedir?
 • 12. PROJE ÇERÇEVESİ 12 Use Case Testing (Kullanılabilir Durum Testi)
 • 13. PROJE ÇERÇEVESİ 13 Use Case Testing (Kullanılabilir Durum Testi) Örnek Test Case’ler:
 • 14. PROJE ÇERÇEVESİ 14 Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test) Kullanıcı Hikayelerinden bağımsız olarak hazırlanmış genel checklist’ler dikkate alınarak koşturulan testlerdir.
 • 15. PROJE ÇERÇEVESİ 15 Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test) Örnek: ● Sistemde (Web/Mobil) yer alan tüm linkler doğru çalışmalıdır. ● Sistemdeki yazılarda dilbilgisi hatası olmamalıdır. ● Yazı boyutları, fontları, beklenildiği gibi olmalıdır. ● Sistemde yüklenememiş/kırık hiç resim olmamalıdır. ● Resimler, yazılar vb. diğer bileşenler arasındaki hiza düzgün olmalıdır. ● Tüm butonlar düzgün çalışmalı ve kullanıcıyı ilgili işleme yönlendirmelidir. ● Her sayfada ana sayfa logosu olmalı ve tıklandığında ana sayfaya yönlendirmelidir. ● Uyarı, bilgi mesajları doğru formatta görüntülenmelidir. ● Responsive olan bir sistem ise tüm çözünürlüklerde kontroller yapılmalıdır. ● Sitede yer alan tüm bileşenler (dropdown, checkbox, radio button, vs.) doğru çalışmalıdır. ● Girdi alanlarındaki özel durumlar (numerik, alfanumerik, vb.) kontrol edilmelidir. ● Zorunlu alanlar boş bırakılarak işlemler yapılamamalıdır. ● Sitenin herhangi bir işlemi max 15 saniyeden uzun sürmemelidir. ● Vs. şekilde giden kontrollerdir.
 • 16. PROJE ÇERÇEVESİ 16 Exploratory Testing (Keşif Testi) Tecrübe & Domain Bilgisi & Analitik ve Entellektüel Bilgi + Eşzamanlı Öğrenme ve Keşfetme
 • 17. PROJE ÇERÇEVESİ 17 Exploratory Testing (Keşif Testi) Session-Based Testing Ana Aktiviteler: - Test Seans Süresi (Birkaç saat olmalıdır) - Seans Aktiviteleri o Seans Kurulumu o Test Tasarımı ve Test Uygulaması o Hata Araştırması o Raporlama - Testin amacı/amaçları belirtilmelidir - Testin hedefi/hedefleri belirtilmelidir. - Testin içerdiği işlevsellik (test bildirgesi – charter) yazılmalıdır. Test Esnası ve Sonrasında Hazırlanacak Rapor İçeriği: - Test Bildirgesi (Charter) [Testin fonksiyonalitesini belirtir.] - Testi Gerçekleştiren Kişi - Başlama Tarihi ve Zamanı - Seans Metrikleri (Test Uygulama ve Hata Araştırma Süresince Toplanan Metrikler) - Test Dataları - Test Notları - Bulgular - Hatalar
 • 18. PROJE ÇERÇEVESİ 18 Experienced Based Testing (Tecrübeye Dayalı Test Tekniği) Bilgi & Yetenek & Tecrübeler
 • 19. PROJE ÇERÇEVESİ 19 User Journey Testing (Kullanıcı Yol Haritası Testi) Yolculuk
 • 20. PROJE ÇERÇEVESİ 20 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) RBT, en kritik ve en önemli hataların olabildiğince erken bir şekilde ve en düşük maliyet ile bulunmasıdır. Riskler… Olası problemler… Belirsizlikler…
 • 21. PROJE ÇERÇEVESİ 21 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) Riskin Büyüklüğü = Olasılığı * Magnitude of Risk = Likelihood * Impact
 • 22. PROJE ÇERÇEVESİ 22 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) Risk-Bazlı testin en temel adımları aşağıda özetlenmiştir: 1. Öncelikle riskler belirlenir ve önceliklendirilmiş risk listesi oluşturulur. 2. Önceliklendirilmiş risk listesine göre test planı yapılıp, her bir risk için o riskin araştırıldığı testler koşturulur. 3. Yapılan testler sonucunda bazı riskler ortadan kalkarken, bazı riskler ortaya çıkarsa bunlar da test eforu dikkate alarak test edilir.
 • 23. PROJE ÇERÇEVESİ 23 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) FMEA modeline değinecek olursak, burada 3 şeyi 5’lık skalalar ile ele alarak dikkat ederek risk puanlamasını hesaplarız. Bunlar: Severity (Hatanın/arızanın şiddeti) Açıklama Önem Derecesi Puan Veri kaybı, donanım veya güvenlik sorunları Acil 1 Geçici çözümü bile olmayan işlevsellik kaybı Yüksek 2 Geçici çözümü olan işlevsellik kaybı Orta 3 Kısmı işlevsellik kaybı Düşük 4 Kozmetik veya önemsiz yok 5 Priority (Hatanın/arızanın önceliği) Açıklama Önem Derecesi Puan Sistem değerinin tamamen kaybedilmesi Acil 1 Kabul edilemez sistem değeri kaybı Yüksek 2 Sistem değerinde azalma ihtimali olması Orta 3 Sistem değerinde kabul edilebilir azalma Düşük 4 Sistem değerinde ihmal edilebilir azalma Yok 5 Likelihood (Hatanın/arızanın olasılığı) Açıklama Önem Derecesi Puan Kesin olarak tüm kullanıcıların etkilenmeleri Acil 1 Bazı kullanıcıların etkilenmeleri Yüksek 2 Bazı kullanıcılar için olası etkilenmeleri Orta 3 Az sayıda kullanıcının sınırlı etkilenmesi Düşük 4 Gerçek kullanımda düşülünmeyecek etki Yok 5 Tüm bu üç nitelik (Hata Şiddeti, Öncelik ve Olasılık) kendi içinde ayrı ayrı hesaplanır ardından bir Risk Öncelik Puanı (RPN/Risk Priority Number) elde etmek için bu değerler birbirleri ile çarpılır. Risk Öncelik Puanı (RPN) = S * P * L Bu RPN değerine dayanarak, testin kapsamını belirleyebiliriz. Daha düşük RPN, daha yüksek risk olduğunu gösterir.
 • 24. PROJE ÇERÇEVESİ 24 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) Heuristics Risk-Based Testing by James Bach First published in Software Testing and Quality Engineering Magazine, 11/99 Copyright © 1999, James Bach http://www.satisfice.com/articles/hrbt.pdf
 • 25. PROJE ÇERÇEVESİ 25 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) Summary • Kullanıcı Kabul Testi Nedir? • User Story Testing (Kullanıcı Hikayesi Testi) • Use Case Testing (Kullanılabilr Durum Testi) • Checklist Based Testing (Liste Bazlı Test) • Exploratory Testing (Keşif Testi) • Experienced Based Testing (Tecrübeye Dayalı Test) • User Journey Test (Kullanıcı Yol Haritası Testi) • Risk-Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği)
 • 26. PROJE ÇERÇEVESİ 26 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) Okuma Tavsiyeleri MAKALELER Exploratory Testing (by Alper Mermer) https://www.linkedin.com/pulse/kesfederek-test-yapmak-alper-mermer Heuristic Test Strategy (by James Bach) http://www.satisfice.com/tools/htsm.pdf Risk Based Testing (by James Bach) http://www.satisfice.com/articles/hrbt.pdf
 • 27. PROJE ÇERÇEVESİ 27 Risk Based Testing (Risk Bazlı Test Tekniği) Okuma Tavsiyeleri KİTAPLAR