SlideShare a Scribd company logo
BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT
DE ANI
ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII
BIBLIOTECA MEA
informație juridică pentru toți
MD-2001, Chișinău, str. Armenească,42
Tel. +373 22 275393, +373 22 275278
e-mail biblioteca.pll@gmail.com
https://bibliotecapublicadrept.wordpress.com
iunie 2021
nr 2
revistă
virtuală
Aniversare
Biblioteca Publică de Drept - 20 ani..............................................................
BERLIBA V. Viorel. La mulți ani Biblioteca Publică de Drept!!!....................
Activități
Campania Provocarea verii 2021 - „Citește și descoperă Chișinăul!”...........
Provocarea verii la Biblioteca Publică de Drept............................................
PUȘCAȘ Victor. Lansare de carte .„Opinia separată a judecătorului
constituțional. Sinteză de jurisprudenţă constituţională cu comentarii
(23.02.2001-23.02.2013) ..............................................................................
Chișinău - 585
150 de ani de la inaugurarea noii Dume orăşeneşti (1871)..........................
Juriști jubiliari...................... .........................................................
Noutăți editoriale ..........................................................................
BIBLIOTECA MEA
Publicație periodică trimestrială
Sumar:
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
3
4
5
6
7
8
9
10
- 2 -
La 24 mai 2021 Biblioteca Publică de Drept a marcat jubileul de 20 de ani de existență și
implicare activă în deservirea comunității cu informație juridică.
Apărută acum două decenii din stringenta nevoie de informație legislativă accesibilă
simplului cetățean și accesul limitat la sistemul juridic național și internațional - în scurt
timp, Biblioteca Publică de Drept, s-a transformat într-un reper esențial al orașului, oferind
acces multilateral la informația juridică. Biblioteca a avut un parcurs în continuă ascensiune,
reușind să se afirme ca instituție informațională de primă importanță, care a urmat cu
fidelitate misiunea sa, valorificându-și tradițiile și modernizându-se permanent pentru a se
menține la nivelul așteptărilor și a face față provocărilor societății în continuă schimbare.
Astăzi, Biblioteca Publică de Drept este o instituție performantă, implicată activ în dezvoltarea
domeniului profesional. Ea se remarcă prin activitățile sale deosebite ca amploare, nivelul de
realizare și impact. Biblioteca este deschisă către modernitate și inovație, dezvoltare a
parteneriatelor interne și externe, realizarea proiectelor de succes.
Toate aceste realizări se datorează, desigur, echipei de profesioniști, care pe parcursul anilor
și-a adus aportul personal și a contribuit la crearea și dezvoltarea în timp a instituției și celor,
care astăzi muncesc cu mult entuziasm și abnegaţie, continuând să înscrie pagini de referință
în istoria Bibliotecii.
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
Aniversare
Biblioteca Publică de Drept - 20 ani !!!
Echipa BPD
- 3 -
Este un sentiment de nedescris prin a simți
mirosul unei cărți, mai cu seamă atunci când este
citită și îndrăgită această carte. În mod evident,
acest miros poate fi simțit mai bine și mai clar doar
la bibliotecă.
Pășind pragul Bibliotecii Publice de Drept „B. P.
Hașdeu”, te cufunzi într-o lume aparte, o lume
interesantă, o lume a autorilor de drept consacrați.
Chiar dacă mulți dintre autorii îndrăgiți nu mai sunt
în viață, le înțelegem ideea conceptuală, simțind
de multe ori modalitatea trăirii și retrăirilor clipei
scrierii acestor lucrări.
Biblioteca este lumea celor care au simțit cu
adevărat puterea cuvântului, iar cunoașterea celor
care au scris, scriu și vor scrie în continuare este
indisolubil legată anume de bibliotecă. Pentru
mine personal această lume de energie creatoare
este vie când mă aflu în incinta Bibliotecii Publice
de Drept „B. P. Hașdeu”, iar permisul de la intrare
îmi oferă codul de acces în lumea cunoașterii
științelor juridice, prin acest mijloc sacru.
Tehnicile moderne în domeniul electronicii și
computerului parcă tind să înghesuie cărțile spre
un alt loc, spre un alt concept, spre un alt rol. Însă,
anume biblioteca rămâne cetatea de siguranță a
cărții scrise, așa cum a fost ea concepută.
Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu” este
simbolul unei biblioteci veritabile, care va rămâne
veșnic în memoria mea ca un local al schimbărilor
în această lume virtuală.
Simbioza perfectă între „gălăgia bibliotecii”,
„puterea cărților, care completează fondul acestei
cetăți” și liniștea celor, care lucrează și
frecventează această bibliotecă o identificăm aici –
la Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu”, iar
această simbioză a căpătat dimensiuni extinse de la
fondare și până la această etapă de dezvoltare. În
ipoteza, în care Biblioteca Publică de Drept „B. P.
Hașdeu” atinge vârsta de două decenii de la
fondare, realizările ei sunt pe drept cuvânt
grandioase, punând în evidență atât rolul echipei
acestei entități, cât și deschiderea pentru noi
orizonturi, în particular majorându-se fondul de
carte, dar și numărul de cititori, care așteaptă cu
nerăbdare să afle răspunsuri la întrebări complexe
și complicate de drept în această lume aparte.
Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu” deschide
cu măiestrie calea cititorului spre lectură, iar prin
această lectură rămâne în viață textul din cartea
scrisă. Această entitate a cunoștințelor nu este
doar o sală simplă, în care sunt amenajate frumos
cărțile, nu este doar o expoziție de cărți rare, nu
este doar o vitrină a cărților necesare și solicitate,
ea este o perdea de protecție a cărții și ideii scrise.
În acest sens, venim cu un mesaj pentru toți cei
care vor să cunoască dedesubturile științelor
juridice - ca să citească, să citească multe cărți
scrise, iar dacă vor s-o facă cu adevărat, să vină la
Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu”.
La mulța ani,
Biblioteca Publică de Drept !!!
La mulți ani echipă frumoasă și demnă de apreciat!
La mulți ani biblioteca mea preferată!
La mulți ani tuturor celor care creează această
lume virtuală!
conf. univ., dr. hab.
Cu profund respect, Viorel V. BERLIBA,
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
- 4 -
Viorel V. BERLIBA,
conferențiar universitar
dr. hab. în drept
Ediția din acest an a Programului estival „Provocarea verii” are genericul Citește și descoperă Chișinăul!,
consacrat celor 585 de ani de la prima atestare a orașului în toate cele 27 de filiale ale Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu”. Pentru participare sunt invitați părinții împreună cu copiii să vină la bibliotecă
și să petreacă o vacanță interesantă și interactivă.
În această vară Programul estival „Provocarea verii” transformă spațiile bibliotecilor într-un laborator de
lectură, explorare, joc, creativitate, cu resurse unice, prin intermediul cărora micii chișinăuieni obține
abilități și competențe necesare învățării prin joc.
Lectura are un caracter orientativ, copiii fiind invitați să citească despre Chișinău pe înțelesul lor, să se
implice în ateliere de lectură cu voce tare, în înscenări teatralizate despre orașul nostru drag, în ateliere
de desen, fotografie și decupare, puzzle, în jocuri, ateliere de creare a ierbarelor etc.
La Turnirul lecturii copiii sunt ghidați de bibliotecari prin joc și alte forme distractive și interactive, citesc
contra cronometru, în fiecare zi, timp de circa 20 de minute sau cât le este pofta de mare. Obligatoriu
însă notează într-o fișă-cronometru cât timp au acordat cititului.Explorarea mai intensă a Chișinăului
oferă copiilor oportunități de cunoaștere a arhitecturii, a istoriei, a oamenilor orașului prin diverse teste
interactive, concursuri intelectuale, plimbări prin proximitatea bibliotecii, vizitând virtual muzee, spații
atractive, parcuri etc. Bibliotecarii, specialiști notorii în călătorii virtuale, dar și ghizi extraordinari pe
străzile de labirint ale orașului.
Toți participanții vor primi „Jurnalul exploratorului”, unde vor fi notate atât impresiile de lectură, cât și
părerile, gândurile, sentimentele de la diversele explorări efectuate zilnic la bibliotecă.
Pentru a participa la Program, online sau direct la una din cele 28 de filialele ale BM „B.P. Hasdeu”, e
necesar doar de permisul de acces, oferit gratuit.
Sunt invitați cu mult drag toți copiii dornici de a-și petrece vara altfel!
Provocarea verii”
ediția a III-a!
„Citește și descoperă
Chișinăul!”
7 iunie-31 iulie
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
Provocarea verii 2021
Activități
- 5 -
Biblioteca Publică de Drept s-s încadrat activ în realizarea Campaniei - au fost organizate
activități cu diverse tematici - Siguranța în trafic pentru copii, Drepturile și obligațiile micului
chișinăuian, Educația rutieră pentru copii – Transportul, care circulă în Chișinău, Reguli de
circulație pentru copii, Simbolurile orașului, Top curiozități despre Chișinău, istoria străzii unde
este situată Biblioteca Publică de Drept: „Armenească - strada bibliotecii mele!”
Au fost organizate - sesiuni colorate de relaxare, în cadrul cărora copii au desenat imagini ale
orașului natal; vizită la Muzeul Național de Istorie a Moldovei; vizionarea filmulețelor
educaționale - Pericolele străzii, Urcăm și coborâm în siguranță din transport! Drumul casă /
școală în Siguranță.
- 6 -
la Biblioteca Publică de Drept
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
Provocarea verii
Opinia separată din 03.03.2003 /nesusținerea de către CC a inițiativeia 213.250 de cetățeni privind convocarea
unui referendum legislativ - pag. 26-29;
Opinia separată din 25.04.2006 /.nesusținerea de către CC a poziției de introducere în Constituție confiscarea
civilă a veniturilor și a averilor nejustificate - pag. 79-83;
Opinia separată din 03.04.2008 / privind nesusținerea de către CC a depolitizării funcției de PRM - pag.161-167;
Opinia separată din 28.04.2009 / privind nesusținerea asigurării concurenței loiale și demonopolizarea colectării
și comercializării metalelor feroase și neferoase - pag. 237-241:
Opinia separată din 25.11.2010 /privind nesusținerea de către CC a pozițieide a păstra fără întrerupere
,,butonul roșu,, în lupta cu spălarea banilor ți finanțarea terorismului -pag. 316-323 etc.
La data de 27 mai curent, împreună cu domnul Valeriu Kuciuk, la Biblioteca Publică de Drept, am lansat
lucrarea comună, intitulată - Opinia separată a judecătorului constituțional: indicator al independenței și
responsabilității.
Monografia reprezintă o sinteză de jurisprudență constituțională strict întemeiată pe studiu de caz comentat -
cuprinde comentariile la circa 40 de opinii separate ale judecătorului V. Pușcaș,anunțate în perioada exercitării
mandatului de judecător al CC 23.02.2001-23.02.2013.
La lansare au fost prezentate compartimentele:
Experiența înfăptuirii justiției constituționale, dar și cercetarea științifică a subiectului dat în dreptul comparat ne
permite să afirmăm că opinia separată contribuie: la asigurarea independenței judecătorilor constituționali, la
evitarea speculațiilor asupra unanimității dominante la CC, în care nu sânt auzite argumentele și care nu poate fi
convinsă prin argumente, la creșterea încrederii societății în soluția dată de CC, la perfecționarea legislației, la
cunoașterea cât mai profundă de către societate a prevederilor constituționale și altele.
Cu toate că multe opinii separate au fost realizate de factorii de decizie, la lansare a fost argumentată și propunerea
de introducere a unui mecanism de examinare a opiniilor judecătorilor minoritari.
Prin lucrarea de față, exprimăm speranța, că cititorul se va convinge despre efectele expunerii pozițiilor de drept ale
fiecărui judecător constituțional, asupra actelor pronunțate,pentru prezent, dar care pot servi fundament juridic și
pentru viitor.
Lucrarea poate servi sursă de cercetare, dar şi călăuză/îndrumar practic, inclusiv pentru studenţi şi
cercetători a dreptului constituţional din Republica Moldova.
Activități
Victor PUŞCAŞ,
doctor în drept, Conferenţiar universitar,
ex-preşedinte al Curţii Constituţionale a RM
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
LANSARE DE CARTE
- 7 -
PUȘCAȘ, Victor, KUCIUK, Valeriu. Opinia
separată a judecătorului constituțional.
Sinteză de jurisprudenţă constituţională cu
comentarii (23.02.2001-23.02.2013) / Victor
Pușcaș, Valeriu Kuciuk. – Chișinău, 2021. –
527 p.
Duma orășenească a or. Chișinău a reprezentat organul reprezentativ de autoguvernare
(consiliul local) în perioda anilor 1818–1917/1918. Duma orașului avea un caracter de clasă,
fiind formată dintr-un primar, cinci membri publici și un secretar. Organul executiv al Dumei
orășenești era „Uprava” (Departamentul de poliție). Consiliul era amplasat în clădirea situată la
intersecția străzilor Aleksandrovskaia (acum bd. Ștefan cel Mare) și Sinadino (acum str. Vlaicu
Pîrcălab).
Duma, fondată în 1818, era formată din cinci reprezentanți ai diferitelor naționalități: moldoveni,
ruși, bulgari, greci și evrei. În același an, a fost ales și primul primar – căpitanul moldovean
Angel Nour.
În martie 1871, la Chișinău a fost aleasă noua Dumă, care a devenit „apatridă”, membrii ei fiind
aleși din rândul comercianților și nobililor. Membrii Dumei erau aleși pentru un mandat de 4 ani.
Noua Dumă, avea un domeniu mai larg de activitate și resurse substanțiale - era responsabilă
de activitatea administrativă și economică a orașului (comerț, industrie, venituri și terenuri
urbane), rezolva cazurile în litigiu ale rezidenților, supraveghea primirea impozitelor și taxelor,
forma bugetul anual al orașului, aprobat de guvernator.
Principalele surse de venit,erau încasările de la întreprinderile industriale, din comerț, taxele
comercianților pentru dreptul de comerț, chiria pentru terenuri urbane, taxele din grădini,
podgorii și hoteluri. Majoritatea veniturilor erau destinate întreținerii organelor administrative din
oraș, a poliției și închisorilor. Atât Dama, cât și „Uprava” nu aveau autoritate deplină asupra
economiei urbane. Oricare dintre deciziile lor puteau fi răsturnată de guvernatorul Basarabiei.
Duma a fost dizolvată prin hotărârea „Consiliului muncitorilor și a soldaților de la Chișinău” la 1
(14) ianuarie 1918.
CHIȘINĂU - 585
150 de ani de la inaugurarea noii Dume orăşeneşti
- 8 -
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
Știați că:
Duma Oraseneasca (Primaria mun. Chisinau) a
avut două edificii – aşa-zisa Primăria Veche
(1817) şi Primăria Nouă, pe care o cunoaştem
astăzi, construită în 1902 în stil neoclasic, cu
elemente gotice după proiectul lui M. Elade cu
participarea directă a lui Alexandru Bernardazzi
(arhitect al oraşului în anii 1850-1878) ?
Primul cinematograf din Chişinău şi prima
proiectare a unei pelicule cinematografice s-a
făcut în incinta primăriei (1902) ?
JURIȘTI JUBILIARI
- 9 -
65 de ani de la nașterea lui Anatolie BANTUȘ, doctor în drept, profesor
universitar
60 de ani de la nașterea lui Gheorghe SOBIESKI-CAMERZAN, doctor în
drept, avocat (25 aprilie 1961)
80 de ani de la nașterea lui Gheorghe COSTACHI, doctor habilitat în
drept, profesor (3 mai 1941)
70 de ani de la nașterea lui Eugenia COJOCARI, doctor habilitat în
drept, profesor, membru al Uniunii Avocaților din Moldova (12 mai 1951)
65 de ani de la nașterea lui Veaceslav UNTILĂ, doctor în drept,
profesor (15 iunie 1956)
80 de ani de la nașterea lui Dumitru ZABUNOV, doctor în drept,
conferențiar universitar, prodecan al Facultăţii de Drept (1941-1999)
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
65 de ani de la nașterea lui Alexandru PÎNZARI, doctor în drept,
conferențiar universitar (7 mai 1956)
Felicitări!!!
PUȘCAȘ, Victor. Opinia separată a judecătorului constituțional:
Sinteză de jurisprudență constituțională cu comentarii: (2302.2021-
23.02.2013) / Victor Pușcaș, Valeriu Kuciuk. – Chișinău : Print-Caro.
2021. – 528 p. – ISBN 978-9975-56-843-2.
MANȚUC, Elena. Activitate de aplicare a dreptului de către
autoritățile publice: abordări și perspective / Elena MANȚUC. –
Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 264 p. – ISBN 978-9975-
89-155-4.
GAVRILENCO, Natalia. Teoria și activitatea de grefă și secretariat :
Ghid pentru elevi / Natalia GAVRILENCO. – Chișinău : S. n., 2020
(Tipogr. „Print-Caro”). – 139 p. : fig., fot. – ISBN 978-9975-56-750-3.
NOUTĂȚI EDITORIALE
- 10-
ARDELEAN, Grigore. Drept civil : Persoana fizică. Persoana juridică
/ Grigore ARDELEAN. – Chișinău: Cartea Militară, 2021 (Tipogr.
„Artpoligraf”). - 303 p. – ISBN 978-9975-3366-7-3.
PUȘCAȘ, Victor. Lege şi Justiţie: Studii practico-ştiinţifice şi
însemnări autobiografice: [în 2 vol.) / Victor Puşcaş. - Chişinău:
Cuvîntul-ABC, 2020 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") - ISBN 978-
9975-3399-0-2.
TROFIMOV, Igor. Dreptul civil : Introducere în dreptul civil / Igor
TROFIMOV ; Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI, Catedra Drept privat.
– Chișinău : S.n., 2020 (Tipogr. „Adriga Vis”). - 250 p.
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
MD-2001, Chișinău,
str. Armenească,42
Tel. +373 22 275393,
+373 22 275278
e-mail -
biblioteca.pll@gmail.com
Pagina web -
https://bibliotecapublicadrept.
wordpress.com
BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2

More Related Content

What's hot

Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016 Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Nicolae Osmochescu. Biobibliografie
Nicolae Osmochescu. BiobibliografieNicolae Osmochescu. Biobibliografie
Nicolae Osmochescu. Biobibliografie
Biblioteca Drept
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Intrări noi de specilaitate - 2015
Intrări noi de specilaitate - 2015Intrări noi de specilaitate - 2015
Intrări noi de specilaitate - 2015
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
National Library of Republic of Moldova
 
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
National Library of Republic of Moldova
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
DIB ULIM
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
DIB ULIM
 

What's hot (20)

Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achizitii noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Lectura
LecturaLectura
Lectura
 
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
Achizitii în colecția Bibliotecii de bibliologie, Biblioteca Națională a Repu...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016 Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
 
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
BNRM. Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibl...
 
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
Comunicat final pe marginea participării bibliotecilor publice la concursuri...
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Biblioteca ...
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
 
Nicolae Osmochescu. Biobibliografie
Nicolae Osmochescu. BiobibliografieNicolae Osmochescu. Biobibliografie
Nicolae Osmochescu. Biobibliografie
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
Legea cu privire la biblioteci: fundament metodologic și instrumentar în spri...
 
Intrări noi de specilaitate - 2015
Intrări noi de specilaitate - 2015Intrări noi de specilaitate - 2015
Intrări noi de specilaitate - 2015
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
 
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
 

Similar to Biblioteca mea 2021 nr 2, iunie

Nr. 3, Septembrie-Octombrie
Nr. 3, Septembrie-OctombrieNr. 3, Septembrie-Octombrie
Nr. 3, Septembrie-Octombrie
EugeniuCoseriu
 
Biblioteca din Alesd în 2019
Biblioteca din Alesd în 2019Biblioteca din Alesd în 2019
Biblioteca din Alesd în 2019
Biblioteci Bihorene
 
Rolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligente
Rolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligenteRolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligente
Rolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligente
Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
 
Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...
Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...
Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Povesti succes prezentare
Povesti succes prezentarePovesti succes prezentare
Povesti succes prezentare
Biblioteci Bihorene
 
Ziua mondială a bibliotecarului
Ziua mondială a bibliotecaruluiZiua mondială a bibliotecarului
Ziua mondială a bibliotecaruluidalex4c
 
Biblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenBiblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenCudlenco Maria
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și LecturiiFestivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Cudlenco Maria
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și LecturiiFestivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Cudlenco Maria
 
Biblioteca in comunitate
Biblioteca in comunitateBiblioteca in comunitate
Biblioteca in comunitate
Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
 
FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014
FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014
FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014dalex4c
 
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturiiValentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢAAtelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢAIonelia Serban
 
Comunicare 2011 focsani
Comunicare 2011 focsaniComunicare 2011 focsani
Comunicare 2011 focsani
Biblioteca Stefan Cel Mare
 

Similar to Biblioteca mea 2021 nr 2, iunie (20)

Nr. 3, Septembrie-Octombrie
Nr. 3, Septembrie-OctombrieNr. 3, Septembrie-Octombrie
Nr. 3, Septembrie-Octombrie
 
Comunicare fncl final.i idoc (1) 1
Comunicare fncl final.i idoc (1) 1Comunicare fncl final.i idoc (1) 1
Comunicare fncl final.i idoc (1) 1
 
Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii - Buletin informativ
Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii - Buletin informativFestivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii - Buletin informativ
Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii - Buletin informativ
 
Servicii
ServiciiServicii
Servicii
 
Biblioteca din Alesd în 2019
Biblioteca din Alesd în 2019Biblioteca din Alesd în 2019
Biblioteca din Alesd în 2019
 
Rolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligente
Rolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligenteRolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligente
Rolul bibliotecii de arte în formarea comunitatilor inteligente
 
E dmitric28-03-2013
E dmitric28-03-2013E dmitric28-03-2013
E dmitric28-03-2013
 
Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...
Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...
Conferințe Zonale - 2019, Leova. Tatiana Darii. Imaginea și promovarea bibl...
 
Szonda Szabolcs
Szonda SzabolcsSzonda Szabolcs
Szonda Szabolcs
 
Povesti succes prezentare
Povesti succes prezentarePovesti succes prezentare
Povesti succes prezentare
 
Ziua mondială a bibliotecarului
Ziua mondială a bibliotecaruluiZiua mondială a bibliotecarului
Ziua mondială a bibliotecarului
 
Osoianu biblioteca
Osoianu bibliotecaOsoianu biblioteca
Osoianu biblioteca
 
Biblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenBiblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prieten
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și LecturiiFestivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și LecturiiFestivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul Național al Cărții și Lecturii
 
Biblioteca in comunitate
Biblioteca in comunitateBiblioteca in comunitate
Biblioteca in comunitate
 
FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014
FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014
FILIALA OVIDIUS @ 20 ani ZIAR INSTITUȚIONAL Nr 1, 2014
 
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturiiValentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
 
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢAAtelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
 
Comunicare 2011 focsani
Comunicare 2011 focsaniComunicare 2011 focsani
Comunicare 2011 focsani
 

More from Biblioteca Drept

Săptămâna mondială a creativității și inovației
Săptămâna mondială a creativității și inovațieiSăptămâna mondială a creativității și inovației
Săptămâna mondială a creativității și inovației
Biblioteca Drept
 
18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice
18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice
18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice
Biblioteca Drept
 
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de DreptDezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Biblioteca Drept
 
20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf
20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf
20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf
Biblioteca Drept
 
Alegeri electorale
Alegeri electoraleAlegeri electorale
Alegeri electorale
Biblioteca Drept
 
DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1
DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1 DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1
DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1
Biblioteca Drept
 
6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor
6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor
6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor
Biblioteca Drept
 
20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților
20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților
20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților
Biblioteca Drept
 
1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf
1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf
1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf
Biblioteca Drept
 
Protecția și dreptul mediului.pdf
Protecția și dreptul mediului.pdfProtecția și dreptul mediului.pdf
Protecția și dreptul mediului.pdf
Biblioteca Drept
 
Simion Murafa - avocat, publicist, patriot
Simion Murafa - avocat, publicist, patriot Simion Murafa - avocat, publicist, patriot
Simion Murafa - avocat, publicist, patriot
Biblioteca Drept
 
Drept penal. Infracțiuni penale
Drept penal. Infracțiuni penaleDrept penal. Infracțiuni penale
Drept penal. Infracțiuni penale
Biblioteca Drept
 
DREPTUL MUNCII.pdf
DREPTUL MUNCII.pdfDREPTUL MUNCII.pdf
DREPTUL MUNCII.pdf
Biblioteca Drept
 
Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...
Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...
Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...
Biblioteca Drept
 
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
Biblioteca Drept
 
Olga ovcinnikova – profesor pe viață
Olga ovcinnikova – profesor pe viațăOlga ovcinnikova – profesor pe viață
Olga ovcinnikova – profesor pe viață
Biblioteca Drept
 
Profesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversar
Profesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversarProfesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversar
Profesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversar
Biblioteca Drept
 
Carte juridică științifică
Carte juridică științificăCarte juridică științifică
Carte juridică științifică
Biblioteca Drept
 
10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)
10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)
10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)
Biblioteca Drept
 
28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști
28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști
28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști
Biblioteca Drept
 

More from Biblioteca Drept (20)

Săptămâna mondială a creativității și inovației
Săptămâna mondială a creativității și inovațieiSăptămâna mondială a creativității și inovației
Săptămâna mondială a creativității și inovației
 
18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice
18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice
18 aprilie - Ziua internațională a monumentelor istorice
 
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de DreptDezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
Dezvoltarea colecției digitale a Bibliotecii Publice de Drept
 
20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf
20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf
20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.pdf
 
Alegeri electorale
Alegeri electoraleAlegeri electorale
Alegeri electorale
 
DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1
DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1 DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1
DOCTORI ÎN DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA1
 
6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor
6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor
6 iulie - Ziua comemorării victimelor deportărilor
 
20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților
20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților
20 iunie - Ziua Mondială a Refugiaților
 
1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf
1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf
1 iunie – Ziua internațională a drepturilor copiilor.pdf
 
Protecția și dreptul mediului.pdf
Protecția și dreptul mediului.pdfProtecția și dreptul mediului.pdf
Protecția și dreptul mediului.pdf
 
Simion Murafa - avocat, publicist, patriot
Simion Murafa - avocat, publicist, patriot Simion Murafa - avocat, publicist, patriot
Simion Murafa - avocat, publicist, patriot
 
Drept penal. Infracțiuni penale
Drept penal. Infracțiuni penaleDrept penal. Infracțiuni penale
Drept penal. Infracțiuni penale
 
DREPTUL MUNCII.pdf
DREPTUL MUNCII.pdfDREPTUL MUNCII.pdf
DREPTUL MUNCII.pdf
 
Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...
Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...
Lansarea dicţionarului enciclopedic “Doctori în Drept din Republica Moldova 1...
 
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
 
Olga ovcinnikova – profesor pe viață
Olga ovcinnikova – profesor pe viațăOlga ovcinnikova – profesor pe viață
Olga ovcinnikova – profesor pe viață
 
Profesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversar
Profesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversarProfesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversar
Profesorului Andrei Smochina - la un ceas aniversar
 
Carte juridică științifică
Carte juridică științificăCarte juridică științifică
Carte juridică științifică
 
10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)
10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)
10 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ŞTIINŢEI PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE (ONU)
 
28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști
28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști
28 septembrie – Ziua Internațională a Dreptului de a Ști
 

Recently uploaded

Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
LAURA524699
 
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptxRomania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
SimiSasu
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
NataliaPachevici
 
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptxProiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
EuSimina
 
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
CjraeBacau
 
Accelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptxAccelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptx
SimiSasu
 
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informaticaCăutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
MarioButnaru
 
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIAPARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
FlorinaTrofin
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
PopescuAnaMaria10
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdfRaport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
savinioana
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
CjraeBacau
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
gabrielchiritoi
 

Recently uploaded (15)

Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
 
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptxRomania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
 
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptxProiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
 
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
 
Accelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptxAccelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptx
 
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informaticaCăutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
 
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIAPARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdfRaport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
 

Biblioteca mea 2021 nr 2, iunie

 • 1. BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT DE ANI ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII BIBLIOTECA MEA informație juridică pentru toți MD-2001, Chișinău, str. Armenească,42 Tel. +373 22 275393, +373 22 275278 e-mail biblioteca.pll@gmail.com https://bibliotecapublicadrept.wordpress.com iunie 2021 nr 2 revistă virtuală
 • 2. Aniversare Biblioteca Publică de Drept - 20 ani.............................................................. BERLIBA V. Viorel. La mulți ani Biblioteca Publică de Drept!!!.................... Activități Campania Provocarea verii 2021 - „Citește și descoperă Chișinăul!”........... Provocarea verii la Biblioteca Publică de Drept............................................ PUȘCAȘ Victor. Lansare de carte .„Opinia separată a judecătorului constituțional. Sinteză de jurisprudenţă constituţională cu comentarii (23.02.2001-23.02.2013) .............................................................................. Chișinău - 585 150 de ani de la inaugurarea noii Dume orăşeneşti (1871).......................... Juriști jubiliari...................... ......................................................... Noutăți editoriale .......................................................................... BIBLIOTECA MEA Publicație periodică trimestrială Sumar: BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 2 -
 • 3. La 24 mai 2021 Biblioteca Publică de Drept a marcat jubileul de 20 de ani de existență și implicare activă în deservirea comunității cu informație juridică. Apărută acum două decenii din stringenta nevoie de informație legislativă accesibilă simplului cetățean și accesul limitat la sistemul juridic național și internațional - în scurt timp, Biblioteca Publică de Drept, s-a transformat într-un reper esențial al orașului, oferind acces multilateral la informația juridică. Biblioteca a avut un parcurs în continuă ascensiune, reușind să se afirme ca instituție informațională de primă importanță, care a urmat cu fidelitate misiunea sa, valorificându-și tradițiile și modernizându-se permanent pentru a se menține la nivelul așteptărilor și a face față provocărilor societății în continuă schimbare. Astăzi, Biblioteca Publică de Drept este o instituție performantă, implicată activ în dezvoltarea domeniului profesional. Ea se remarcă prin activitățile sale deosebite ca amploare, nivelul de realizare și impact. Biblioteca este deschisă către modernitate și inovație, dezvoltare a parteneriatelor interne și externe, realizarea proiectelor de succes. Toate aceste realizări se datorează, desigur, echipei de profesioniști, care pe parcursul anilor și-a adus aportul personal și a contribuit la crearea și dezvoltarea în timp a instituției și celor, care astăzi muncesc cu mult entuziasm și abnegaţie, continuând să înscrie pagini de referință în istoria Bibliotecii. BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 Aniversare Biblioteca Publică de Drept - 20 ani !!! Echipa BPD - 3 -
 • 4. Este un sentiment de nedescris prin a simți mirosul unei cărți, mai cu seamă atunci când este citită și îndrăgită această carte. În mod evident, acest miros poate fi simțit mai bine și mai clar doar la bibliotecă. Pășind pragul Bibliotecii Publice de Drept „B. P. Hașdeu”, te cufunzi într-o lume aparte, o lume interesantă, o lume a autorilor de drept consacrați. Chiar dacă mulți dintre autorii îndrăgiți nu mai sunt în viață, le înțelegem ideea conceptuală, simțind de multe ori modalitatea trăirii și retrăirilor clipei scrierii acestor lucrări. Biblioteca este lumea celor care au simțit cu adevărat puterea cuvântului, iar cunoașterea celor care au scris, scriu și vor scrie în continuare este indisolubil legată anume de bibliotecă. Pentru mine personal această lume de energie creatoare este vie când mă aflu în incinta Bibliotecii Publice de Drept „B. P. Hașdeu”, iar permisul de la intrare îmi oferă codul de acces în lumea cunoașterii științelor juridice, prin acest mijloc sacru. Tehnicile moderne în domeniul electronicii și computerului parcă tind să înghesuie cărțile spre un alt loc, spre un alt concept, spre un alt rol. Însă, anume biblioteca rămâne cetatea de siguranță a cărții scrise, așa cum a fost ea concepută. Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu” este simbolul unei biblioteci veritabile, care va rămâne veșnic în memoria mea ca un local al schimbărilor în această lume virtuală. Simbioza perfectă între „gălăgia bibliotecii”, „puterea cărților, care completează fondul acestei cetăți” și liniștea celor, care lucrează și frecventează această bibliotecă o identificăm aici – la Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu”, iar această simbioză a căpătat dimensiuni extinse de la fondare și până la această etapă de dezvoltare. În ipoteza, în care Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu” atinge vârsta de două decenii de la fondare, realizările ei sunt pe drept cuvânt grandioase, punând în evidență atât rolul echipei acestei entități, cât și deschiderea pentru noi orizonturi, în particular majorându-se fondul de carte, dar și numărul de cititori, care așteaptă cu nerăbdare să afle răspunsuri la întrebări complexe și complicate de drept în această lume aparte. Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu” deschide cu măiestrie calea cititorului spre lectură, iar prin această lectură rămâne în viață textul din cartea scrisă. Această entitate a cunoștințelor nu este doar o sală simplă, în care sunt amenajate frumos cărțile, nu este doar o expoziție de cărți rare, nu este doar o vitrină a cărților necesare și solicitate, ea este o perdea de protecție a cărții și ideii scrise. În acest sens, venim cu un mesaj pentru toți cei care vor să cunoască dedesubturile științelor juridice - ca să citească, să citească multe cărți scrise, iar dacă vor s-o facă cu adevărat, să vină la Biblioteca Publică de Drept „B. P. Hașdeu”. La mulța ani, Biblioteca Publică de Drept !!! La mulți ani echipă frumoasă și demnă de apreciat! La mulți ani biblioteca mea preferată! La mulți ani tuturor celor care creează această lume virtuală! conf. univ., dr. hab. Cu profund respect, Viorel V. BERLIBA, BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 - 4 - Viorel V. BERLIBA, conferențiar universitar dr. hab. în drept
 • 5. Ediția din acest an a Programului estival „Provocarea verii” are genericul Citește și descoperă Chișinăul!, consacrat celor 585 de ani de la prima atestare a orașului în toate cele 27 de filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Pentru participare sunt invitați părinții împreună cu copiii să vină la bibliotecă și să petreacă o vacanță interesantă și interactivă. În această vară Programul estival „Provocarea verii” transformă spațiile bibliotecilor într-un laborator de lectură, explorare, joc, creativitate, cu resurse unice, prin intermediul cărora micii chișinăuieni obține abilități și competențe necesare învățării prin joc. Lectura are un caracter orientativ, copiii fiind invitați să citească despre Chișinău pe înțelesul lor, să se implice în ateliere de lectură cu voce tare, în înscenări teatralizate despre orașul nostru drag, în ateliere de desen, fotografie și decupare, puzzle, în jocuri, ateliere de creare a ierbarelor etc. La Turnirul lecturii copiii sunt ghidați de bibliotecari prin joc și alte forme distractive și interactive, citesc contra cronometru, în fiecare zi, timp de circa 20 de minute sau cât le este pofta de mare. Obligatoriu însă notează într-o fișă-cronometru cât timp au acordat cititului.Explorarea mai intensă a Chișinăului oferă copiilor oportunități de cunoaștere a arhitecturii, a istoriei, a oamenilor orașului prin diverse teste interactive, concursuri intelectuale, plimbări prin proximitatea bibliotecii, vizitând virtual muzee, spații atractive, parcuri etc. Bibliotecarii, specialiști notorii în călătorii virtuale, dar și ghizi extraordinari pe străzile de labirint ale orașului. Toți participanții vor primi „Jurnalul exploratorului”, unde vor fi notate atât impresiile de lectură, cât și părerile, gândurile, sentimentele de la diversele explorări efectuate zilnic la bibliotecă. Pentru a participa la Program, online sau direct la una din cele 28 de filialele ale BM „B.P. Hasdeu”, e necesar doar de permisul de acces, oferit gratuit. Sunt invitați cu mult drag toți copiii dornici de a-și petrece vara altfel! Provocarea verii” ediția a III-a! „Citește și descoperă Chișinăul!” 7 iunie-31 iulie BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 Provocarea verii 2021 Activități - 5 -
 • 6. Biblioteca Publică de Drept s-s încadrat activ în realizarea Campaniei - au fost organizate activități cu diverse tematici - Siguranța în trafic pentru copii, Drepturile și obligațiile micului chișinăuian, Educația rutieră pentru copii – Transportul, care circulă în Chișinău, Reguli de circulație pentru copii, Simbolurile orașului, Top curiozități despre Chișinău, istoria străzii unde este situată Biblioteca Publică de Drept: „Armenească - strada bibliotecii mele!” Au fost organizate - sesiuni colorate de relaxare, în cadrul cărora copii au desenat imagini ale orașului natal; vizită la Muzeul Național de Istorie a Moldovei; vizionarea filmulețelor educaționale - Pericolele străzii, Urcăm și coborâm în siguranță din transport! Drumul casă / școală în Siguranță. - 6 - la Biblioteca Publică de Drept BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 Provocarea verii
 • 7. Opinia separată din 03.03.2003 /nesusținerea de către CC a inițiativeia 213.250 de cetățeni privind convocarea unui referendum legislativ - pag. 26-29; Opinia separată din 25.04.2006 /.nesusținerea de către CC a poziției de introducere în Constituție confiscarea civilă a veniturilor și a averilor nejustificate - pag. 79-83; Opinia separată din 03.04.2008 / privind nesusținerea de către CC a depolitizării funcției de PRM - pag.161-167; Opinia separată din 28.04.2009 / privind nesusținerea asigurării concurenței loiale și demonopolizarea colectării și comercializării metalelor feroase și neferoase - pag. 237-241: Opinia separată din 25.11.2010 /privind nesusținerea de către CC a pozițieide a păstra fără întrerupere ,,butonul roșu,, în lupta cu spălarea banilor ți finanțarea terorismului -pag. 316-323 etc. La data de 27 mai curent, împreună cu domnul Valeriu Kuciuk, la Biblioteca Publică de Drept, am lansat lucrarea comună, intitulată - Opinia separată a judecătorului constituțional: indicator al independenței și responsabilității. Monografia reprezintă o sinteză de jurisprudență constituțională strict întemeiată pe studiu de caz comentat - cuprinde comentariile la circa 40 de opinii separate ale judecătorului V. Pușcaș,anunțate în perioada exercitării mandatului de judecător al CC 23.02.2001-23.02.2013. La lansare au fost prezentate compartimentele: Experiența înfăptuirii justiției constituționale, dar și cercetarea științifică a subiectului dat în dreptul comparat ne permite să afirmăm că opinia separată contribuie: la asigurarea independenței judecătorilor constituționali, la evitarea speculațiilor asupra unanimității dominante la CC, în care nu sânt auzite argumentele și care nu poate fi convinsă prin argumente, la creșterea încrederii societății în soluția dată de CC, la perfecționarea legislației, la cunoașterea cât mai profundă de către societate a prevederilor constituționale și altele. Cu toate că multe opinii separate au fost realizate de factorii de decizie, la lansare a fost argumentată și propunerea de introducere a unui mecanism de examinare a opiniilor judecătorilor minoritari. Prin lucrarea de față, exprimăm speranța, că cititorul se va convinge despre efectele expunerii pozițiilor de drept ale fiecărui judecător constituțional, asupra actelor pronunțate,pentru prezent, dar care pot servi fundament juridic și pentru viitor. Lucrarea poate servi sursă de cercetare, dar şi călăuză/îndrumar practic, inclusiv pentru studenţi şi cercetători a dreptului constituţional din Republica Moldova. Activități Victor PUŞCAŞ, doctor în drept, Conferenţiar universitar, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale a RM BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 LANSARE DE CARTE - 7 - PUȘCAȘ, Victor, KUCIUK, Valeriu. Opinia separată a judecătorului constituțional. Sinteză de jurisprudenţă constituţională cu comentarii (23.02.2001-23.02.2013) / Victor Pușcaș, Valeriu Kuciuk. – Chișinău, 2021. – 527 p.
 • 8. Duma orășenească a or. Chișinău a reprezentat organul reprezentativ de autoguvernare (consiliul local) în perioda anilor 1818–1917/1918. Duma orașului avea un caracter de clasă, fiind formată dintr-un primar, cinci membri publici și un secretar. Organul executiv al Dumei orășenești era „Uprava” (Departamentul de poliție). Consiliul era amplasat în clădirea situată la intersecția străzilor Aleksandrovskaia (acum bd. Ștefan cel Mare) și Sinadino (acum str. Vlaicu Pîrcălab). Duma, fondată în 1818, era formată din cinci reprezentanți ai diferitelor naționalități: moldoveni, ruși, bulgari, greci și evrei. În același an, a fost ales și primul primar – căpitanul moldovean Angel Nour. În martie 1871, la Chișinău a fost aleasă noua Dumă, care a devenit „apatridă”, membrii ei fiind aleși din rândul comercianților și nobililor. Membrii Dumei erau aleși pentru un mandat de 4 ani. Noua Dumă, avea un domeniu mai larg de activitate și resurse substanțiale - era responsabilă de activitatea administrativă și economică a orașului (comerț, industrie, venituri și terenuri urbane), rezolva cazurile în litigiu ale rezidenților, supraveghea primirea impozitelor și taxelor, forma bugetul anual al orașului, aprobat de guvernator. Principalele surse de venit,erau încasările de la întreprinderile industriale, din comerț, taxele comercianților pentru dreptul de comerț, chiria pentru terenuri urbane, taxele din grădini, podgorii și hoteluri. Majoritatea veniturilor erau destinate întreținerii organelor administrative din oraș, a poliției și închisorilor. Atât Dama, cât și „Uprava” nu aveau autoritate deplină asupra economiei urbane. Oricare dintre deciziile lor puteau fi răsturnată de guvernatorul Basarabiei. Duma a fost dizolvată prin hotărârea „Consiliului muncitorilor și a soldaților de la Chișinău” la 1 (14) ianuarie 1918. CHIȘINĂU - 585 150 de ani de la inaugurarea noii Dume orăşeneşti - 8 - BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 Știați că: Duma Oraseneasca (Primaria mun. Chisinau) a avut două edificii – aşa-zisa Primăria Veche (1817) şi Primăria Nouă, pe care o cunoaştem astăzi, construită în 1902 în stil neoclasic, cu elemente gotice după proiectul lui M. Elade cu participarea directă a lui Alexandru Bernardazzi (arhitect al oraşului în anii 1850-1878) ? Primul cinematograf din Chişinău şi prima proiectare a unei pelicule cinematografice s-a făcut în incinta primăriei (1902) ?
 • 9. JURIȘTI JUBILIARI - 9 - 65 de ani de la nașterea lui Anatolie BANTUȘ, doctor în drept, profesor universitar 60 de ani de la nașterea lui Gheorghe SOBIESKI-CAMERZAN, doctor în drept, avocat (25 aprilie 1961) 80 de ani de la nașterea lui Gheorghe COSTACHI, doctor habilitat în drept, profesor (3 mai 1941) 70 de ani de la nașterea lui Eugenia COJOCARI, doctor habilitat în drept, profesor, membru al Uniunii Avocaților din Moldova (12 mai 1951) 65 de ani de la nașterea lui Veaceslav UNTILĂ, doctor în drept, profesor (15 iunie 1956) 80 de ani de la nașterea lui Dumitru ZABUNOV, doctor în drept, conferențiar universitar, prodecan al Facultăţii de Drept (1941-1999) BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2 65 de ani de la nașterea lui Alexandru PÎNZARI, doctor în drept, conferențiar universitar (7 mai 1956) Felicitări!!!
 • 10. PUȘCAȘ, Victor. Opinia separată a judecătorului constituțional: Sinteză de jurisprudență constituțională cu comentarii: (2302.2021- 23.02.2013) / Victor Pușcaș, Valeriu Kuciuk. – Chișinău : Print-Caro. 2021. – 528 p. – ISBN 978-9975-56-843-2. MANȚUC, Elena. Activitate de aplicare a dreptului de către autoritățile publice: abordări și perspective / Elena MANȚUC. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 264 p. – ISBN 978-9975- 89-155-4. GAVRILENCO, Natalia. Teoria și activitatea de grefă și secretariat : Ghid pentru elevi / Natalia GAVRILENCO. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 139 p. : fig., fot. – ISBN 978-9975-56-750-3. NOUTĂȚI EDITORIALE - 10- ARDELEAN, Grigore. Drept civil : Persoana fizică. Persoana juridică / Grigore ARDELEAN. – Chișinău: Cartea Militară, 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). - 303 p. – ISBN 978-9975-3366-7-3. PUȘCAȘ, Victor. Lege şi Justiţie: Studii practico-ştiinţifice şi însemnări autobiografice: [în 2 vol.) / Victor Puşcaş. - Chişinău: Cuvîntul-ABC, 2020 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") - ISBN 978- 9975-3399-0-2. TROFIMOV, Igor. Dreptul civil : Introducere în dreptul civil / Igor TROFIMOV ; Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI, Catedra Drept privat. – Chișinău : S.n., 2020 (Tipogr. „Adriga Vis”). - 250 p. BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2
 • 11. MD-2001, Chișinău, str. Armenească,42 Tel. +373 22 275393, +373 22 275278 e-mail - biblioteca.pll@gmail.com Pagina web - https://bibliotecapublicadrept. wordpress.com BIBLIOTECA MEA IUNIE 2021 NR 2