SlideShare a Scribd company logo
1 of 630
Анотация
Това нещо отново расте. Трябва да го унищожим. Времето
за действие е сега...
С тези думи започва най-новата, най-опасната и най-
внушителната задача на Гидеон Крю. Неуспехът няма да
означава нищо друго освен края на човечеството на Земята.
Преди пет години мистериозният и неразгадаем
ръководител на "Ефективни инженерни решения" Илай Глин
ръководи мисия за извличане на гигантски метеорит - най-
големият, откриван някога - от отдалечен остров край
бреговете на Южна Америка. Мисията завършва с катастрофа,
когато корабът им "Ролвааг" попада в жестока буря в
Антарктическо море и се разпада, потъвайки заедно с
уникалния си товар на дъното на океана. Сто и осем членове на
екипажа загиват, а Илай Глин остава парализиран.
Но това не беше всичко. Трагедията разкрива нещо
наистина ужасяващо: метеоритът, който те се опитват да
извадят, всъщност не е просто камък. Вместо това той е сложен
организъм от дълбоките дълбини на...
DOUGLAS PRESTON и LINCOLN CHILD
ОТВЪД ГРАНИЦАТА НА ЛЕДА
Към Jamie Raab
1
ГИДЕОН КРЕВ се загледа в Илай Глин. Човекът стоеше -
стоеше! - в кухнята на хижата на Гидеон високо в планината
Джемес и го гледаше със спокойни сиви очи. Всестранната му
инвалидна количка - количката, в която Глин винаги седеше
почти безпомощен, откакто Гидеон го срещна за първи път
преди няколко месеца - седеше неизползвана, откакто той, за
голямо учудване на Гидеон, бе станал от нея преди няколко
минути.
Глин направи жест към инвалидната количка. "Простете
тази малка драма. Но я разиграх по важна причина: за да ви
покажа, че мисията ни на Изгубения остров, въпреки някои
печални аспекти, не е била напразна. Точно обратното: Аз съм
живото доказателство за нейния успех."
Настъпи тишина. Тя се проточи в минута, две минути.
Накрая Гидеон отиде до печката, взе тигана със сотето, в което
се намираха гърдите от дива гъска в емулсия от джинджифил и
черен трюфел, които току-що беше приготвил с изискано
внимание, и го изхвърли на боклука.
Без да каже нито дума, Глин се обърна и малко несигурно
тръгна към вратата на каютата, като се подпираше на един
туристически прът. Мануел Гарза - ръководител на операциите
във фирмата на Глин - "Ефективни инженерни решения" -
предложи да помогне на Глин да се качи в инвалидната
количка, но Глин махна с ръка.
Гидеон наблюдаваше как двамата мъже излизат от
каютата, а Гарза води празната инвалидна количка, и думите,
които Глин беше казал преди няколко минути, се въртяха в
съзнанието му. Това нещо отново расте. Трябва да го
унищожим. Времето за действие е сега.
Гидеон взе палтото си и го последва. Хеликоптерът, който
беше докарал хората от ЕЕС на това отдалечено място, все още
беше включен, а роторите му свистяха, изпращайки вълнички
по тревата на поляната.
Той последва Глин в хеликоптера и седна, като се закопча с
предпазен колан и си сложи слушалки. Хеликоптерът се
издигна в синьото небе на Ню Мексико и се насочи на югоизток.
Гидеон наблюдаваше как колибата му става все по-малка и по-
малка, докато не се превърна в нищо повече от точка на поляна
в огромна планинска купа. Изведнъж го обзе странно усещане,
че никога повече няма да я види.
Той се обърна към Глин и най-сетне заговори. "Значи
можеш да ходиш отново. А лошото ти око... можеш ли вече да
виждаш с него?"
"Да." Глин вдигна лявата си ръка, която преди това
представляваше усукан нокът, и бавно сви пръсти. "С всеки
изминал ден те се подобряват. Както и способността ми да ходя
без помощни средства. Благодарение на лечебната сила на
растението, което открихме на острова, сега мога да завърша
делото на живота си."
Не беше нужно Гидеон да пита за растението. Нито пък
трябваше да пита за "работата на живота" на Глин. Той вече
знаеше отговорите и на двата въпроса.
"Няма време за губене. Имаме парите, имаме кораба и
оборудването."
Гидеон кимна.
"Но преди да ви заведем в централата на ЕЕС, трябва да
направим едно малко заобикаляне. Има нещо, което трябва да
видите. Със съжаление трябва да кажа, че няма да е приятно."
"Какво е това?"
"Предпочитам да не казвам повече."
Гидиън седна, леко раздразнен: типичният непостижим,
загадъчен Глин. Той погледна Гарза и установи, че мъжът е
също толкова неразбираем, колкото и шефът му.
"Можеш ли поне да ми кажеш къде отиваме?"
"Разбира се. Ще вземем самолета на ЕЕС в Санта Фе и ще
летим до Сан Хосе. Оттам с частна кола ще отидем до хълмовете
над Санта Круз и ще се обадим на един господин, който живее
там".
"Звучи мистериозно."
"Нямам намерение да бъда загадъчен."
"Разбира се, че знаеш."
Малка усмивка - много малка. "Познаваш ме твърде добре.
Но щом го знаеш, значи знаеш, че всичко, което правя, е с
определена цел."
Хеликоптерът остави планините зад гърба си. Гидеон видя
блестящата лента на Рио Гранде, която пълзеше през каньона
Уайт Рок под тях, а отвъд нея - хълмовете на Каха дел Рио.
Вляво от него се простираше град Санта Фе. Когато преминаха
над южния край на града, се видя летището.
"Говорим за твоя финален проект - каза Гидеон.
"Споменахте за извънземно. Семе. Казваш, че то заплашва
Земята. Всичко това е доста неясно. Какво ще кажеш да ми
дадеш подробности - като започнем от това защо точно се
нуждаеш от моята помощ?"
"Всичко е навреме", каза Глин. "След малката ни екскурзия
до Санта Круз."
2
На летището в Сан Хосе ги посрещна LINCOLN NAVIGATOR,
шофиран от елфически мъж със зелена шапка. Оттам те
пътуваха на юг по път 17 към покритите с червена гора
хълмове. Беше красиво пътуване през високи, призрачни гори.
И Глин, и Гарза запазиха решително мълчание; Гидиън усети, че
са зле настроени.
Дълбоко в секвоите колата се отклони от магистралата и
започна да криволичи покрай поредица от долини, покрай
малки ферми и ранчота, изолирани села, очукани ремаркета и
порутени колиби, през дълбоки джобове от секвои, ливади и
бучащи потоци. Тесният, напукан асфалтов път отстъпи място
на чакъл. Вечерта настъпваше и тъмни облаци се спускаха
навътре, като хвърляха мрачна светлина върху пейзажа.
Мисля, че току-що минахме покрай мотела "Бейтс" - каза
Гидиън с нервен смях. Никой друг не изглеждаше развеселен.
Той усети, че в колата се нагнетява атмосфера на напрежение.
Пътят на чакъл навлезе в друга гора от секвои и почти
веднага стигнаха до голяма порта от ковано желязо, вградена
във висока каменна стена. Дървена табела, някога елегантно
боядисана и позлатена, но сега малко избледняла, гласеше:
ПАРК ДИЪРБОРН
Под него беше закрепена грозна, утилитарна табела:
Забранено влизането на територията на страната
Нарушителите ще бъдат преследвани
С най-голямата строгост на закона
Когато се приближиха, портата се отвори автоматично.
Минаха през нея и спряха до малка порта. Шофьорът със
зелената шапка свали прозореца си и заговори с един мъж,
който излезе. Той бързо им махна с ръка. Пътят, криволичещ
през мрачни секвои, се издигаше напред. Започна да вали, а по
предното стъкло на колата се разпръскваха едри капки.
Сега усещането в колата беше потискащо. Шофьорът
включи чистачките, които запляскаха напред-назад, напред-
назад в монотонен ритъм.
Джипът се изкачи на билото и изведнъж секвоите
отстъпиха място на висока ливада с площ от много акра. През
дъжда на Гидеон му се стори, че е зърнал далечна гледка към
Тихия океан. В далечния край ливадата се издигаше до висока
морава, на чийто връх се издигаше имение от сив варовик в
неоготически стил, прошарено от влага. Четири кули се
издигаха до кулички и бойници, обрамчващи голямата
централна зала, чиито готически сводести прозорци светеха в
матово жълто в бурния здрач.
Приближиха се до имението по криволичеща алея, а
колелата хрущяха по чакъла. Вятърът се усили и запрати дъжда
по предното стъкло. Отдалеч проблеснаха светкавици, а
няколко мига по-късно Гидеон чу забавения тътен на
гръмотевица.
Гидеон преглътна фразата за семейство Адамс, когато
шофьорът спря под един покрит с пилони портик. Червенокос
санитар в бяло сако чакаше на стъпалата, скръстил мускулести
ръце, докато те излизаха от автомобила. Никой не се приближи
да ги поздрави. Санитарят направи рязък жест, за да ги
последва, и се обърна, връщайки се по каменните стъпала. Те го
последваха в голямата зала, която служеше за вход. Тя беше
просторна, почти празна, и стъпките им отекнаха в голямото
пространство, когато вратата се затвори зад тях с трясък,
захлопната от невидима ръка.
Санитарят се завъртя надясно, мина под един сводест
портал, после продължи по дълъг коридор и влезе в един салон.
В далечния край имаше издълбана дъбова врата, на която
санитарят почука. Глас ги повика да влязат.
Беше малък, удобен офис. Сивокос мъж с широко, любезно
лице, облечен в сако от туид с кожени лепенки на лактите, се
надигна иззад бюрото. Стените бяха покрити с рафтове за
книги. До далечната стена стоеше камина с горящи дървени
трупи.
"Добре дошъл, господин Глин - каза той, като се приближи
откъм бюрото с протегната ръка. "Г-н Гарза." Двамата си
стиснаха ръцете.
"А вие трябва да сте д-р Крю. Добре дошли. Аз съм д-р
Хасенпфлуг. Моля, седнете." Той придружаваше това с жест, с
който посочваше столовете, на които трябваше да седнат,
разположени удобно около огъня. Лесната му топлота силно
контрастираше с безпокойството, което обграждаше Гарза и
Глин.
Последва кратко мълчание. Накрая д-р Хасенпфлуг разчупи
леда. "Предполагам, че искате да чуете как се справя
пациентът? Страхувам се, че новините не са обнадеждаващи."
Глин скръсти ръце и се наведе напред. "Благодаря ви, но не
сме тук, за да научим за състоянието на пациента. Както
обсъдихме, единствената ни цел днес е да видим пациента.
Неговата прогноза не е наша грижа".
Хасенпфлуг седна назад. "Разбирам, но може би е добре да
кажете нещо по-предпазливо..."
"Страхувам се, че всяка подобна дума би била неуместна."
Докторът замълча, а на лицето му се появи бръчка. Голяма
част от приветливото му излъчване се разсейваше под острия и
недружелюбен тон на Глин. "Добре, тогава." Той се обърна към
санитаря, който стоеше зад тях, скръстил ръце пред бялото си
сако. "Роналд, готов ли е пациентът да приеме посетители?"
"Толкова готов, колкото никога няма да бъде, докторе."
"Моля, покажете на посетителите каютата му. Вие и Морис
останете наблизо." Хасенпфлуг се обърна към Глин. "Ако
пациентът се развълнува, може да се наложи посещението да
бъде прекратено. Роналд и Морис ще преценят това."
"Разбрах."
Прекосиха салона и голямата зала и преминаха под друга
арка в помещение, което очевидно някога е било голяма
приемна. В далечния край имаше врата, но не дървена, а
стоманена, закована с нитове, и те се насочиха към нея.
Санитарят на име Роналд се спря пред нея и натисна малък
бутон на интеркома.
"Да?" - чу се дрезгав глас.
"Посетителите на господин Лойд са тук."
Звънецът прозвуча и вратата се отвори с щракване, за да
разкрие дълъг, елегантен мраморен коридор, окичен с
портрети на предци. В това място нямаше нищо от атмосферата
на институция, въпреки че на Гидеон вече му беше ясно, че
всъщност е точно такава. Коридорът преминаваше в елегантна
стая, обляна в светлина. Стаята беше обзаведена с тъмни
викториански дивани и фотьойли, а стените бяха покрити с
картини от школата "Хъдсън Ривър", изобразяващи планини,
реки и други сцени от дивата природа. Но това, което най-силно
привлече вниманието на Гидиън, беше здравият мъж на около
седемдесет години с бяла коса, седнал на един от диваните. Той
носеше усмирителна риза. До него седеше санитар - Гидеон
предположи, че това е Морис - с поднос, върху който имаше
множество чинии, всяка от които съдържаше купчина пюрета.
Санитарят вкарваше в устата на мъжа тъмнокафява каша с
лъжица. Гидиън забеляза, че на подноса имаше бутилка
червено вино - не по-малко от Château Pétrus. До бутилката
стоеше пластмасова чаша, пълна с вино.
"Посетителите ви са тук, господин Лойд - обяви Роналд.
Мъжът на име Лойд вдигна масивната си рошава глава и
двете му пронизващо сини очи се разшириха - към Глин.
Въпреки усмирителната риза и възрастта на мъжа, той все още
излъчваше сила и физическа мощ. Бавно, бавно, мъжът се
изправи, гледаше ги и сякаш набъбваше с особена
интензивност, а сега Гидиън видя, че краката му са оковани с
белезници и хълбоци, което го правеше неспособен да ходи,
освен с най-малки стъпки.
Той се наведе и изплю кафявото, което санитарят току-що
беше сложил в устата му.
"Глин." Той еякулира името по същия начин, по който беше
произнесъл пюрето. "И Мануел Гарза. Какво удоволствие."
Тонът му показваше, че това изобщо не е удоволствие. Гласът
му беше странен, дрезгав и дълбок, пронизан от чакъл. Беше
гласът на луд.
А сега тези съсредоточени сини очи се спряха на Гидеон. "И
ти си довел приятел?"
"Това е д-р Гидеон Крю, моят сътрудник - каза Глин.
Въздухът на напрежението се бе раздвижил до краен
предел.
Лойд се обърна към санитаря. "Приятел? Колко
изненадващо."
Той се обърна към Глин. "Искам да те разгледам отблизо."
"Съжалявам, господин Лойд - каза Глин, - но трябва да
останете там, където сте."
"Тогава ела при мен. Ако имаш смелост."
"Не мисля, че това е препоръчително..." Роналд започна.
Глин се приближи до Лойд. Санитарите се стъписаха, но не
се намесиха. Той спря на около пет метра от тях.
"По-близо - изръмжа Лойд.
Глин направи още една крачка, после още една.
"По-близо", повтори той. "Искам да те гледам в очите."
Глин пристъпи напред, докато лицето му се оказа само на
сантиметри от Лойд. Беловласият мъж го гледа дълго време.
Санитарите се преместиха нервно и останаха близо до него,
напрегнати, изглежда, за всичко, което можеше да се случи.
"Добре. Сега можете да се отдръпнете, моля."
Глин се подчини.
"Защо сте тук?"
"Организираме експедиция. В южната част на
Атлантическия океан. На границата на ледовете. Ще се справим
с проблема там веднъж завинаги."
"Имате ли пари?"
"Да."
"Така че вие не само сте престъпно безразсъден. Вие сте и
идиот."
Мълчание.
Лойд продължи. "Беше преди пет години и два месеца,
когато ти казах, когато те помолих, когато ти наредих да
дръпнеш ключа на мъртвеца. И ти, ти, луд обсебен кучи син, ти
отказа. Колко души умряха? Сто и осем. Без да броим бедняците
на "Алмиранте Рамирес". Кръв по ръцете ти, Глин."
Глин заговори със спокоен, неутрален тон. "Няма нищо, в
което да ме обвинявате и което аз самият да не съм правил
стотици пъти."
"Извикайте ми река. Искаш агония? Погледни ме. Заради
любовта на Всемогъщия Бог бих искал да потъна с кораба."
"Затова ли е усмирителната риза?" Глин попита.
"Ха! Ха! Аз съм кротък като коте. Вкараха ме в това, за да ме
държат жив, против волята ми. Освободете едната си ръка и ми
дайте само десет секунди и съм мъртвец. Свободен човек. Но не:
те ме държат жив и за целта изгарят собствените ми пари.
Вижте вечерята ми. Филе миньон, картофи о гратен с Грюер,
леко запечени каволини ди Брюксел - пречистени, разбира се, за
да не се опитам да се самоубия, като се задавя. И всичко това е
полято с Pétrus '00. Искате ли да се присъедините към мен?"
Глин не каза нищо.
"А сега, ето те и теб."
"Да, тук съм. Не за да се извинявам - защото знам, че
никакво извинение няма да бъде адекватно или прието."
"Трябваше да го убиеш, когато имаше възможност. Сега е
твърде късно. Не сте направили нищо, докато извънземното е
пораснало, набъбнало е и се е разраснало..."
"Господин Лойд - каза Морис, - не забравяйте обещанието
си да не говорите повече за извънземни".
"Глин, чухте ли това? Забранено ми е да говоря за
извънземни! От години се опитват да ме отърват от
психотичните ми разговори за извънземни. Ха, ха, ха!"
Глин не каза нищо.
"И какъв е планът ти?" - попита Лойд, след като се съвзе.
"Ще го унищожим."
"Извинете - каза Морис, - но не бива да насърчаваме
пациента в неговите заблуди..."
Глин го накара да замълчи с нетърпелив жест.
"Да го унищожиш? Смело говорене! Не можеш. Ще се
провалиш, както се провали преди пет години." Пауза.
"Макфарлан ли ще ходи?"
Сега беше ред на Глин да направи пауза. "Д-р Макфарлън не
се справяше добре през последните години и ми се струваше
неразумно..."
"Не се справя добре? Не е направено добре? Справихте ли се
добре през последните години? Дали аз?" Лойд се изхили
безрадостно. "И така, вместо Сам, ще вземеш със себе си други,
включително този беден сопол, как му е името? Гидеон. Ще ги
изпратиш в ада, който сам си създал. Защото нямаш чувство за
собствената си проклета слабост. Разгадаваш всички останали,
но си сляп за собствената си арогантност и глупост".
Той замълча, дишаше тежко, а потта се стичаше по лицето
му.
"Господин Глин - предупреди го Роналд, - пациентът не
бива да се вълнува".
Лойд се обърна към него, внезапно спокоен, гласът на
разума. "Както виждаш, Роналд, не съм ни най-малко
развълнуван."
Санитарят се премести несигурно.
"Не съм тук, за да се оправдавам пред теб - каза тихо Глин.
"Заслужавам всичко това и дори повече. И не съм тук, за да ви
моля да оправдаете действията ми."
"Тогава защо си тук, кучи сине?" Лойд изведнъж изръмжа,
разпръсквайки в лицето на Глин слюнка и кафяви парченца
пюре от филе миньон.
"Това е достатъчно - каза Роналд. "Посещението приключи.
Трябва да си тръгнете."
Глин извади кърпичката си, внимателно избърса лицето си
и заговори тихо. "Тук съм, за да поискам вашето одобрение."
"Можеш да попиташ и дали стълбът одобрява кучето, което
пикае върху него. Аз не одобрявам. Ти си идиот, ако си мислиш,
че все още можеш да унищожиш това, което е израснало там
долу. Но ти винаги си бил арогантен гаднояден мошеник.
Искаш ли съвета ми?"
"Стига толкова!" - каза Роналд, приближи се, хвана Глин за
ръка и го насочи към вратата.
"Да, искам съвета ти - каза Глин през рамо.
Докато Гидеон следваше санитаря, който внимателно, но
твърдо извеждаше Глин от стаята, той чу как Лойд изсъска:
"Оставете спящите чужденци да лежат".
3
В централата на ЕЕС на Малката западна 12-а улица, в
заседателната зала високо над стария квартал Meatpacking в Ню
Йорк, Гидеон зае мястото си на масата в конферентната зала.
Бяха само трима - Гарза, Глин и той - и беше три часа сутринта.
Глин, който очевидно се беше отказал от нуждата от сън,
изглежда очакваше служителите му също да го направят.
Гидеон започна да се чуди дали Глин наистина се е
променил. Никога не беше виждал мъжа толкова целеустремен,
по своя тих и интензивен начин. Срещата с Лойд в гигантската
психиатрична клиника с един човек очевидно го беше
разтърсила силно.
Човекът, който им сервираше кафето, се оттегли
мълчаливо и затвори вратата след себе си. Стаята беше
притъмняла, светлината беше слаба. Глин, седнал начело на
масата, със скръстени пред себе си ръце, остави тишината да
настъпи, преди да заговори. Той обърна двете си сиви очи към
Гидиън.
"Е, какво мислите за посещението ни в Палмър Лойд?"
"Той ме изплаши", казва Гидеон.
"Знаеш ли вече защо исках да се срещнеш с него?"
"Както казахте. Да търсиш одобрението му, да получиш
благословията му. В края на краищата, това нещо там долу му е
струвало много пари - да не говорим за здравия му разум."
"Това е част от нея. Също така исках - както ти се изрази -
да те стресна. Да ви внуша сериозността на нашето начинание.
Трябва да влезете в него с отворени очи, защото без вас няма да
успеем."
"Ти наистина си причинил смъртта на сто и осем души?"
"Да."
"Не е ли имало разследване? Не бяха повдигнати
обвинения?"
"Имаше някои необичайни обстоятелства, свързани с
отношенията между Чили и Съединените щати, които
подтикнаха двете държавни министерства да се уверят, че
разследването не е прекалено задълбочено."
"Не ми харесва да звучи така."
Глин се обърна към Гарза. "Мануел, ще дадеш ли на Гидеон
необходимата информация?"
Гарза кимна, извади голяма папка от куфарчето си и я
сложи на масата. "Вече знаете част от това. Все пак ще започна
отначало. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ме
прекъснете. Преди шест години към ЕЕС се обърна Палмър
Лойд с молба за изпълнение на една особена задача".
"Същият Палмър Лойд, когото току-що видях в Диърборн
парк."
"Да. Милиардерът планираше да построи природонаучен
музей в долината на река Хъдсън. Той събираше най-редките,
най-хубавите и най-големите неща - парите не бяха проблем.
Вече беше взел най-големия диамант, най-големия T. rex,
истинска египетска пирамида. След това получава съобщение,
че е открит най-големият метеорит в света. Той се намирал на
остров Десоласион, необитаем остров в архипелага на нос Хорн
в самия край на Южна Америка. Островите принадлежат на
Чили. Лойд знаеше, че Чили никога няма да позволи на
метеорита да го напусне. Затова той наел EES и един ловец на
метеорити на име Сам Макфарлън, за да го откраднат."
"Извинете ме - каза Глин, - кражба не е точната дума. Не
сме направили нищо незаконно. Наехме правата за добив на
полезни изкопаеми на остров Десоласион, което ни
позволяваше да извличаме желязото под всякаква форма".
"Кражбата може и да не е най-подходящото описание",
казва Гарза, "но това беше измама."
При този упрек Глин замълча. Гарза продължи.
"Метеоритът беше изключително тежък - двадесет и пет
хиляди тона. Беше с тъмночервен цвят, много плътен и имаше и
други, ах, особени свойства. Така че под прикритието на тази
операция за добив на желязна руда оборудвахме един кораб,
"Ролвааг", отплавахме към острова, изкопахме скалата и я
натоварихме на борда. Достатъчно е да се каже, че това беше
предизвикателен инженерен проект. Но ние успяхме - всъщност
доста блестящо. И тогава ни хванаха. Един недобросъвестен
капитан на чилийски разрушител разбра какво сме замислили.
Той командваше "Алмиранте Рамирес", корабът, който Лойд
спомена. Вместо да уведоми началниците си, той реши да се
прави на герой и ни преследваше на юг до Ледения предел."
"Ледена граница. Използвали сте този термин и преди.
Какво точно представлява той?"
"Това е границата, където южните океани се срещат с
антарктическия лед. Играхме на криеница сред бергите. При
сблъсъка "Ролвааг" беше прострелян, но в крайна сметка
успяхме да потопим разрушителя".
"Потопили сте разрушител? Как?"
"Това е сложна история, която е най-добре да оставите в
инструкцията си. Във всеки случай "Ролвааг", който носеше в
трюма си двадесет и петте хиляди тона метеорит, беше
сериозно повреден от разрушителя. Времето се влоши. Дойде
момент, в който имахме избор: или да изхвърлим скалата, или
да потънем."
"Как се изхвърля двадесет и пет хилядотонна скала?"
"За тази цел бяхме инсталирали превключвател на
мъртвеца, за всеки случай. Задействайте ключа и метеоритът
щеше да падне през вратата в корпуса."
"Това няма ли да разруши кораба?"
"Не. Голямо количество вода щеше да влезе, преди вратата
да се затвори, но корабът беше оборудван с помпи и
самозатварящи се прегради, които щяха да се справят с това.
Екипажът и капитанът са искали да изхвърлят скалата..." Гарза
сякаш се поколеба, поглеждайки към Глин.
"Разкажи цялата история, Мануел. Не спестявай нищо."
"В крайна сметка всички искаха да изхвърлят скалата. Дори
Лойд се съгласи. Но само Ели имаше кода за ключа на мъртвеца.
Той настояваше, че корабът може да издържи. Молеха го,
умоляваха го, заплашваха го - и той отказа. Но Илай грешеше.
"Ролвааг" потъна.
Гарза отново погледна към Глин.
"Нека аз да разкажа останалото - каза тихо Глин. "Да,
отказах да дръпна ключа. Сгреших. Капитанът нареди
евакуация. Някои се измъкнаха, но мнозина не успяха.
Капитанът..." Той се поколеба, временно изгубил гласа си.
"Капитанът, жена с голям кураж, падна заедно с кораба. Много
други загинаха в спасителните лодки или замръзнаха на
близкия леден остров, преди да пристигне помощ."
"А Лойд? Какво стана с него?"
"Той беше евакуиран в първата спасителна лодка - против
волята му, бих добавил."
"Как оцеляхте?"
"Бях в трюма и се опитвах да закрепя метеорита. Но накрая
той се измъкна от люлката си и разцепи кораба наполовина.
Последва експлозия. Изглежда, че метеоритът, когато влезе в
контакт със солената вода, реагира по необичаен начин,
генерирайки ударна вълна. Бях изхвърлен от кораба. Спомням
си, че се озовах на един сал от плаващи отломки. Бях тежко
ранен. Намериха ме ден по-късно, на косъм от смъртта."
Глин замълча, като си играеше с чашата си с кафе.
"И така, сега това нещо просто лежи на морското дъно.
Защо е цялото това безпокойство, говоренето за опасност? И...
за извънземни?"
Глин отдръпна чашата с кафе. "Макфарлън, ловецът на
метеорити, разбра какво всъщност е това."
Последва дълго мълчание.
"В астрономията има една уважавана теория, наречена
панспермия" - продължи Глин. "Според нея животът може да се
е разпространил в галактиката под формата на бактерии или
спори, пренесени върху метеорити или в облаци прах. Но тази
теория предполага микроскопичен живот. Всички пропуснаха
очевидната идея, че животът може да се разпространява чрез
семена. Едно гигантско семе би оцеляло по-добре в студа и
интензивната радиация на космическото пространство поради
самия си размер и устойчивост. Това е същата причина, поради
която кокосовите орехи са толкова големи: за да оцелеят при
дълги океански пътешествия. В галактиката има много
покрити с вода планети и луни, в които такова семе би могло да
попадне и след това да покълне."
"Искате да кажете, че този метеорит всъщност е бил точно
такова семе? И когато "Ролвааг" е потънал, той е отишъл на
дъното и е бил... засят?"
"Да. На две мили под повърхността. И после поникна."
Гидеон поклати глава. "Невероятно. Ако е вярно."
"О, вярно е. Потъна в корени и растеше нагоре като
гигантско дърво - бързо. Сеизмичните станции по света
отбелязаха редица плитки трусове на морското дъно на
мястото. Няколко малки цунамита разлюляха бреговете на
Южна Джорджия и Фолклендските острови. Но всичко това се
случваше на две мили дълбочина и сеизмичният подпис на
трусовете изглеждаше като продукт на подводни вулканични
изригвания. Както и мини цунамитата. Тъй като това се е
случило в район, който се намира далеч от морските пътища и
не представлява никакъв риск за никого, "подводният вулкан"
като цяло е пренебрегнат. Дори вулканолозите го
пренебрегваха, тъй като той просто беше твърде дълбок и
опасен за изследване. А след това се успокоил. Всичко това
обяснява защо никой не разбра какво се случва в
действителност - освен аз, разбира се. И Сам Макфарлън. И
Палмър Лойд." Той се премести на стола си. "Но през
последните пет години разработихме план за справяне с този
проблем. Мануел ще го обобщи за вас."
Гарза погледна Гидеон. "Ще го убием."
"Но вие казахте, че е затихнал. Защо да си правя труда и
разходите - да не говорим за опасността?"
"Защото е извънземен. То е огромно. Опасно е. Това, че е в
покой, не означава, че ще остане такъв - всъщност нашите
модели предвиждат точно обратното. Помислете за момент.
Какво ще се случи, ако цъфне или произведе повече семена?
Какво ще стане, ако тези растения се разпространят и покрият
дъното на океаните? Ами ако могат да растат и на сушата?
Независимо от начина, по който гледате на това нещо, то е
заплаха. То може да унищожи Земята."
"И как ще го убиеш?"
"Разполагаме с плутониево ядро с тегло около тридесет
килограма, устройство за задействане на неутрони, бързи и
бавни оформени ОН, високоскоростни транзистори - всичко
необходимо за сглобяване на ядрена бомба."
"Откъде, по дяволите, си взел тези неща?"
"В някои бивши сателитни държави в наши дни всичко се
продава."
Гидеон поклати глава. "Господи."
"Имаме и експерт по ядрени оръжия в екипа."
"Кой?"
"Вие, разбира се."
Гидеон се взираше.
"Точно така - каза тихо Глин. "Сега вече знаеш истинската
причина, поради която те наех на първо място. Защото винаги
сме знаели, че този ден ще дойде."
4
В стаята настъпи тишина. Гидеон бавно се надигна от стола
си, като полагаше успешни усилия да скрие гнева си. "И така,
вие ме наехте да наблюдавам изграждането на ядрена бомба -
каза той спокойно.
"Да."
"С други думи, преди четири месеца, когато Гарза за пръв
път дойде до мястото ми за риболов на Чихуахуенос Крийк и ми
предложи сто хиляди долара за една седмица работа - да
открадна плановете за някакво ново оръжие от дезертирал
китайски учен - ти наистина имаше предвид този момент, тази
работа."
Глин кимна.
"А вие искате да използвате ядрената бомба, за да
унищожите гигантско извънземно растение, за което се
предполага, че расте на дъното на океана."
"Накратко."
"Забравете."
"Гидеон - каза Глин, - този досаден танц вече сме го
преживявали няколко пъти: твоите горещи откази, избухването
ти и евентуалното ти завръщане, след като си го обмислил.
Можем ли да прескочим всичко това?"
Гидиън преглътна, уязвен от коментара. "Нека се опитам да
ти обясня защо това е безумна идея."
"Моля."
"Първо, не можете да се справите сами. Трябва да отнесете
проблема до ООН и да привлечете целия свят да подкрепи
усилията за унищожаване на това нещо."
Глин тъжно поклати глава. "Понякога ме изумяваш, Гидеон.
Изглеждаш толкова умен, а после казваш нещо толкова
забележително глупаво. Току-що ли предложи да помолим ООН
да реши този проблем?"
Гидеон направи пауза. Като се замисли, трябваше да
признае, че това не звучи като много интелигентна идея.
"Добре, може би не пред ООН, но поне пред правителството на
САЩ. Нека те да се заемат с него."
"Искате да кажете, че трябва да оставим нашия най-добър
Конгрес да се справи с тази ситуация по същия начин, по който
се справя с другите ни неотложни национални проблеми, като
глобалното затопляне, тероризма, образованието и рушащата
се инфраструктура?"
Гидеон се огледа за бърза реплика, но не успя да намери
такава.
"Сега не е време за колебания", каза Глин. "Ние сме
единствените, които могат да направят това. Трябва да се
направи сега, докато формата на живот е в покой. Надявам се, че
ще ни помогнете."
"Ако не?"
"Тогава рано или късно светът, какъвто го познаваме, ще
свърши. Защото без теб ще се провалим. А ти ще се упрекваш до
края на живота си."
"Имаш предвид остатъка от краткия ми живот.
Благодарение на това, което расте в собствения ми мозък, ми
остават може би осем или девет месеца живот. И двамата с теб
знаем това."
"Вече не знаем това."
Гидиън погледна Глин. Лицето му изглеждаше с години по-
младо; докато говореше, той жестикулираше с двете си ръце, а
мъртвото му око беше заздравяло и сега беше ясно и дълбоко.
Инвалидната му количка не се виждаше никъде. По време на
последната им съвместна мисия той беше взел от
възстановяващия, даващ здраве лотос - точно както и самият
Гидиън. Това беше подействало на Глин, но явно не и на Гидеон.
"Наистина ли вярваш, че ще се провалиш без мен?" Гидеон
попита.
"Никога не казвам нещо, в което не вярвам."
"Трябва да се убедя, че това нещо е толкова опасно, колкото
казваш, преди да ти помогна с нещо ядрено."
"Ще се убедите."
Гидеон се поколеба. "И трябва да ме направиш сърежисьор
на проекта."
"Това е абсурдно - каза Глин.
"Защо? Казахте, че работим добре в екип. Но ние никога не
сме работили в екип. Винаги ти ми казваш какво да правя, аз го
правя по свой начин, ти протестираш, а накрая се оказва, че аз
съм прав, а ти грешиш."
"Това е твърде опростено", казва Глин.
"Не искам да ме преценяваш и да ме отменяш. Особено ако
става дума за нещо толкова опасно като ядрените оръжия - и
това твое семе."
"Не обичам да управлявам чрез комисия", казва Глин. "Най-
малкото ще трябва да проверя дали това е възможно."
"Ти сам каза, че няма време - каза Гедеон. "Вземи
решението си сега или аз си тръгвам. Поне веднъж направете
нещо без проклетите си програми за КВА".
За миг лицето на Глин проблясна от гняв, но после се
изглади, неутралната маска се възвърна, докато той отново
заприлича на решителния Глин.
"Гедеон - каза той, - помисли за минута за качествата, които
един лидер - дори съ-лидер - трябва да притежава. Той е
отборен играч. Умее да вдъхновява другите. Умее да прикрива
истинските си чувства, да се преструва, когато е необходимо.
Той излъчва увереност по всяко време - дори ако не се чувства
уверен. Той не може да работи на свободна практика. И със
сигурност не е самотник. А сега ми кажете: описва ли ви някое
от тези качества?"
Настъпи пауза.
"Не - призна Гидиън.
"Много добре." Глин се изправи. "Първата ни спирка е
Океанографският институт в Уудс Хоул. А след това се
отправяме към южната част на Атлантическия океан - и отвъд
ледената граница."
5
Докато хеликоптерът се накланяше, следобедното слънце
блестеше във водите на Грейт Харбър, Масачузетс, и се
виждаше корабът "Батавия". Гидеон се изненада колко голям
изглеждаше отгоре; колко много, с масивния си нос и високата
централна надстройка, той превъзхождаше всички останали
изследователски кораби и лодки в полето за акостиране.
"Океанографски изследователски кораб от клас "Уолтър Н.
Харпър" - каза Глин от съседната седалка, като забеляза
интереса на Гидиън. "Дължина триста и двадесет фута,
широчина петдесет и осем фута, газене двадесет и една фута.
Разполага с два Z-двигателя с мощност тридесет и петстотин
конски сили, азимутиращ реактивен двигател с мощност
четиринадесетстотин конски сили, пълно динамично
позициониране, вместимост на горивото двеста и петдесет
хиляди галона, обсег осемнадесет хиляди морски мили при
крейсерска скорост дванадесет възела..."
"Загубихте ме с частта за "азимутиращата струя"."
"Всичко, което това означава, е, че реактивното задвижване
може да се върти във всяка хоризонтална посока, така че
корабът не се нуждае от кормило. Това позволява много точно
динамично позициониране, дори в бурни морета с ветрове и
течения."
"Динамично позициониране?"
"Да държим кораба на едно място. Гидеон, сигурно знаеш
всичко за корабите след неотдавнашното си приключение на
Карибите."
"Знам, че не ги харесвам, не обичам да съм в морето и съм
доволен да остана невежа по отношение на всичко морско."
Хеликоптерът завърши завоя си и започна да се спуска
към хеликоптерната площадка в средата на кораба. Един
палубен
служител с палки ги насочи към мястото, а миг по-късно
вратата се отвори и те изскочиха. Беше блестящ есенен
следобед, небето беше студен син купол, а слънцето се
плъзгаше по палубата.
Гидеон последва Мануел Гарза и Глин през хеликоптерната
площадка, а директорът на ЕЕС приклекна малко сковано срещу
обратната вълна на роторите. Влязоха през една врата в
оскъдно обзаведено помещение за изчакване и престой. Трима
души веднага се изправиха, двама в униформа и един цивилен.
Отвън хеликоптерът се издигна.
"Гидеон - каза Глин, - бих искал да те запозная с капитан
Тъли, капитан на "Батавия", и старши офицер Леннарт".
Капитанът, мъж с ръст не повече от метър и осемдесет,
пристъпи напред и стисна сериозно ръката на Гидеон, а
стегнатото му и лишено от чувство за хумор лице се усмихна.
Направи едно рязко движение нагоре-надолу, след което се
отдръпна.
Старши офицер Леннарт беше на цели светове от Тюли:
руса скандинавка в началото на петдесетте, която се
извисяваше над дребния капитан, пълна с топлина и плавни
движения, с ръка, топла и обгръщаща като ръкавица за печене.
"А това е Александра Лиспенар, която отговаря за нашата
флотилия от четири DSV. Тя ще бъде вашият инструктор по
шофиране."
Лиспенърд отметна дългата си коса с цвят на тиково дърво
и с усмивка пое ръката му, като я разклати бавно. "Приятно ми е
да се запозная с теб, Гидеон - каза тя, а гласът ѝ с контраст с
официалното мълчание на останалите.
"DSV?" Гидеон я попита, като се опитваше да не я гледа. Тя
беше на около тридесет и пет години и беше зашеметяващо
привлекателна, със сърцевидно лице и екзотични очи с цвят на
ахат.
"Превозни средства за дълбоко потапяне. Моторизиран
батискаф, наистина. Чудо на техниката."
Гидеон усети натиска на ръката на Глин върху рамото си.
"А, ето го доктора. Гидеон, бих искал да те запозная с д-р
Брамбел, лекаря на експедицията".
На вратата се появи жилав старец с лъскав пастет, облечен
в бяла лабораторна престилка. "Радвам се, много се радвам!" -
каза той с криворазбран ирландски акцент. Не предложи да се
ръкува.
"Д-р Брамбел - каза Глин, - беше на "Ролвааг", когато той
падна. Сигурен съм, че когато има възможност, ще ви разкаже
всичко за това."
Това неочаквано изявление беше посрещнато с кратко
мълчание. Двамата корабни офицери изглеждаха изненадани -
и недоволни. Гидеон се зачуди дали Брамбел не може да се
смята за един вид нещастен Йона.
"Това не е факт, който искам да бъде обсъждан", каза
Брамбел кратко.
"Извинявам се. Във всеки случай, Гидеон, вече се
запознахте с няколко от най-важните хора на борда. Алекс ще те
заведе долу в хангарната палуба. Страхувам се, че имам друг
ангажимент."
Без повече да говори, Лиспенърд се обърна и Гидиън я
последва през отворената врата на преградата, надолу по
кръгла метална стълба и по лабиринт от тесни коридори,
стълби и люкове, докато - съвсем неочаквано - излязоха в
огромно, блестящо пространство. Отстрани имаше няколко
отсека, някои покрити с платнища, но четири от тях бяха
отворени. Вътре в три от тях имаше малки, еднакви заоблени
кораби, боядисани в яркожълто с тюркоазена украса. Те имаха
множество дебели илюминатори, както и различни
изпъкналости и издатини и нещо като роботизирана ръка,
вградена в носа. На кърмовата стена на хангара имаше голяма
врата, която се беше отворила и разкриваше палубата на
кораба. Там се виждаше четвърти плавателен съд под кран с А-
образна рамка.
Лиспенърд започна да напява "Жълтата подводница".
"Точно такива са чувствата ми" - каза Гидеон. "Много мило."
"Сладки на стойност двадесет милиона долара. Този под
крана е Джордж. Другите трима са Ринго, Джон и Пол."
"О, не."
Тя мина през хангара, приближи се до Джордж и постави
ръка върху него, като го потупа леко в знак на обич. Беше
изненадващо малък, дълъг не повече от девет фута и висок
около седем фута. Обърна се към Гидиън. "Вътре има титаниева
сфера за персонала, почти подводница в подводницата, с люк в
горната част и три изгледа. Има панел с електроника, седалка,
контролни уреди, видеоекрани - и това е всичко. А и отпред има
приемна кошница, в която роботизираната ръка поставя
предмети. Ако нещо се обърка, има аварийно освобождаване,
което изхвърля сферата и я изпраща на повърхността.
Останалата част от DSV е заета от баластни резервоари,
резервоар за живак, камери, стробоскопи и светлини, сонар,
банка батерии, кърмови двигател, витла и кормило. Просто." Тя
сви рамене. "Утре е пробното гмуркане."
Гидиън се обърна от Джордж към нея. "Чудесно. Кой
отива?"
Тя се усмихна. "Ти и аз. О, седемстотин."
"Чакай. Ти и аз? Мислиш, че ще карам едно от тези? Аз не
съм капитан Немо."
"Проектирани са така, че да могат да се управляват от
всеки. Те са устойчиви на идиотизъм."
"Много ви благодаря."
"Искам да кажа, че те имат софтуер за самоуправление.
Като автомобил на Google, но управляван с джойстик. Вие
просто движите джойстика, показвайки къде искате да отидете,
а изкуственият интелект на миниподводницата прави
останалото - прави всички десетки необходими малки
настройки, избягва препятствия, маневрира в тесни
пространства, извършва целия фин контрол, без дори да го
осъзнавате. Не можете да я разбиете, дори и да се опитате."
"Със сигурност има и други хора, които да се включат в
тази разходка и да имат повече опит с DSV."
"Има. Например Антонела Сакс, нашата шефка по
екзобиология. Но тя няма да се присъедини към кораба още
известно време. Освен това Глин каза, че има причина, поради
която трябва да се чувстваш комфортно с управлението на DSV.
Нещо, което е свързано с ролята ти в цялостната мисия."
"Никога не е споменавал, че ще управлявам подводница. Не
обичам да съм във водата, камо ли в нея - и то на две мили
надолу, за Бога."
Тя го погледна с полуусмивка. "Това е странно. Не съм те
смятала за слабак."
"Аз съм слабак. Определено, без съмнение, съм лигав,
безгръбначен, страхлив, безхарактерен полтъргайст."
"Полтрон? Хубава дума. Но утре ще се спускаш с мен. Край
на дискусията."
Гидеон я погледна. Боже, беше му писнало от властните
жени. Но засега нямаше смисъл да спори с нея; щеше да се заеме
с Глин. "И какво друго има да се види тук?"
"Има различни лаборатории - те са фантастични, скоро ще
ги видиш - заедно със стаята за контрол на мисията,
библиотека, кухня, трапезария, салон и стая за игри, както и
помещения за екипажа. Да не говорим за машинното отделение,
машинната работилница, склада за хранителни продукти,
лазарета и всички останали необходими неща на кораба." Тя
провери часовника си. "Но сега е време за вечеря."
"В пет часа?"
"Когато закуската е в пет и половина, всички хранения се
изместват."
"Закуска в пет и половина?" Това беше още едно нещо,
което щеше да обсъди с Глин, това напълно ненужно кимване
на военната дисциплина. "Надявам се, че това не е сух кораб."
"Не сега. Ще бъде, когато пристигнем на целта. Предстои ни
доста дълго пътуване."
"Колко време?"
"Девет хиляди морски мили до мястото на целта."
На Гидеон и през ум не му минаваше, че преди да стигнат
до целта си, ще трябва да извършат дълго предварително
пътуване. Разбира се, ако се беше замислил дори за миг, щеше
да разбере. Какво беше казал Глин за крейсерската скорост на
кораба? Дванадесет възела. Дванайсет морски мили в час,
разделени на девет хиляди морски мили...
"Тридесет и два дни", каза Алекс.
Гидеон изстена.
6
Да си вземем питиетата на палубата - каза Гидеон на Алекс
Лиспенърд.
"Добра идея."
Гидеон се надигна от бара, като се опитваше да задържи
второто си мартини, за да не прелее през ръба. Барът на кораб
"Батавия" - ниша в трапезарията - беше малък и свободен, но
приятен по някакъв морски начин. Имаше редица прозорци,
които в момента гледаха към Голямото пристанище и ниските
брегове на остров Рам. След като преодоляха ниската врата, те
излязоха на палубата. Беше безупречна октомврийска вечер,
хладна и дълбока, златистата светлина падаше под наклон на
кораба, в далечината се чуваха виковете на чайките.
Гидеон отпи от питието и се облегна на парапета, а Алекс се
присъедини към него. Чувстваше се добре - всъщност много
добре: пълен обрат в сравнение с това, което беше почувствал
само преди два часа. Невероятно беше какво може да направи
едно отлично ястие и едно мартини с възгледите за живота.
"Мислиш ли, че ще се храним така през цялото пътуване?"
Гидеон попита.
"О, да. Бил съм на много изследователски кораби и храната
винаги е добра. Когато си месеци наред в морето, лошата храна
означава лош морал. При пътуване като това храната е най-
малкият разход, така че може и да се снабдиш с най-доброто. А в
лицето на Винс Бранкачи имаме един от най-добрите готвачи
на борда."
"Искаш да кажеш, че видях онзи човек с бялата престилка,
със смеха на хиена и телосложението на борец по сумо?"
"Това е той."
Гидеон отпи още една глътка и погледна Алекс, която се бе
облегнала на парапета, вятърът раздвижваше лъскавата й
кафява коса, носът и ахатовите й очи бяха насочени към синия
морски хоризонт, а гърдите й се притискаха в парапета.
Той отвърна очи. Колкото и да беше привлекателна,
нямаше как - нямаше как - да се забърка в романс по време на
дълго пътуване до антиподите на света.
Тя се обърна към него. "И така, каква е историята ти?"
"Не сте били инструктирани?"
"Обратното на "информиран". Освен че ме помоли да ви
запозная с DSV, Глин беше напълно мистериозен. Имах
чувството, че иска да разбера всичко сам".
Гидеон изпита облекчение. Това означаваше, че тя не знае
нищо за здравословното му състояние. "Откъде да започнем?
Започнах професионалната си кариера с кражба на
произведения на изкуството, след това си намерих работа като
конструктор на ядрени бомби."
Тя се засмя. "Естествено."
"Вярно е. Работя в Лос Аламос, където проектирам
високоексплозивните лещи, използвани за имплодиране на
ядрата. Бях част от програмата за управление на запасите,
правех компютърни симулации и настройвах тези лещи, за да
съм сигурен, че бомбите ще избухнат и след години гниене
някъде в ядрено хранилище. В момента съм в продължителен
отпуск."
"Чакай... не се шегуваш?"
Гидеон поклати глава. Питието му беше разочароващо
празно. Помисли си дали да не се върне за трета, но едно гласче
в главата му каза, че това няма да е добра идея.
"Значи всъщност проектирате ядрени оръжия?"
"Повече или по-малко. Всъщност затова съм на това
пътешествие."
"Какво общо имат ядрените бомби с това пътуване?"
Гидеон се вгледа в нея. Тя наистина не беше
инструктирана. Той бързо се върна назад. "Просто съм инженер
с познания за експлозивите - това е всичко."
"И не се шегувахте за кражбата на произведения на
изкуството?"
"Не."
"Един въпрос. Защо?"
"Бях беден, имах нужда от пари. И още по-важно, обичах
парчетата, които крадях, и крадях само от исторически
дружества и музеи, които не се грижеха за колекциите си, неща,
които така или иначе никой не виждаше."
"И предполагам, че това го прави морално приемливо."
Това подразни Гидеон. "Не, не е така и няма да се
оправдавам. Само не очаквай да се гърча във вина и
самопризнания".
Мълчание. Може би наистина има нужда от третото питие
сега. Или може би беше време да смени темата. "Аз също съм
работил като магьосник. Престигитатор, за да бъда точен."
"Бил си магьосник? И аз бях!"
Гидеон се изправи от парапета. Беше чувал това много
пъти преди: някой, който е научил няколко трика с карти и след
това си е присвоил титлата магьосник. "Значи можеш да
извадиш монета иззад ухото на някого?"
Алекс се намръщи и не каза нищо.
Гидеон се облегна на парапета, осъзнавайки, че я е обидил.
"Бях професионалист", обясни той. "Излизах на сцената,
плащаха ми добре. Дори разработих някои оригинални трикове.
Работих с живи животни - зайци и други подобни. Имах
страхотен трик с шестметров питон, който разчистваше
половината публика". Той се заигра с празната си чаша. "И все
още държа ръката си вътре - бъркам в джобовете за забавление,
такива неща. Това е като да свириш на цигулка: трябва да
продължаваш да се упражняваш, иначе уменията ти отиват по
дяволите."
"Разбирам."
"Оказва се, че магическите трикове и кражбата на
произведения на изкуството всъщност са свързани области."
"Предполагам, че ще е така."
На Гидеон му хрумна една идея. Наистина добра идея. Това
би било забавно. Той се наведе към нея. "Връщам се за още една
- мога ли да ти донеса една?"
"Двама са моят лимит, но ти продължавай. Донеси ми чаша
вода, ако нямаш нищо против."
На тръгване той се допря до нея небрежно, като използва
разсейващото докосване, за да извади портфейла от отворената
й чанта. Прибра го в джоба си заедно със собствения си
портфейл, върна се вътре и се върна в бара. "Още една
Hendrick's с лед и чаша вода, моля."
Той наблюдаваше как барманът смесва мартинито. Алекс
внезапно се появи до него. "Става малко хладно там." За негова
изненада, а и не само, тя се наведе към него. "Да ме стоплиш?"
Той я обгърна с ръка и усети как сърцето му се ускорява.
"Как така?"
"Добре. Това е добре, сега ми е топло, благодаря." Тя се
отърси от леката му прегръдка.
Неясно разочарован, той вдигна питието си, докато тя си
взе вода, но тромаво, като разля малко върху себе си.
"Драт." Тя взе салфетка и избърса водата от блузата си.
Той отпи. "Каква е историята ти?"
"Израснах на крайбрежието на Мейн. Баща ми имаше
ферма за стриди и аз му помагах. В общи линии съм израснал
във водата. Отглеждахме стриди "водолази", така че получих
сертификата си за гмуркане в открити води PADI на десет
години, за гмуркане с аварирали кораби PADI на петнадесет, за
нитрокс на шестнадесет, а след това получих сертификати за
пещерен гмуркач, за дълбоководен гмуркач, за гмуркач в лед и
за всичко останало. Обичам морето и всичко под него.
Специализирах морска биология в USC, след което защитих
докторат."
"В какво?"
"Бентосният живот в дълбочината Калипсо. Това е най-
дълбоката част на Гръцкия ров, седемнадесет хиляди метра."
"Къде точно е това?"
"Средиземно море, западно от Пелопонеския полуостров.
Прекарах много време на кораба "Атлантис" там, гмурках се с
"Алвин" - всъщност това беше първото истинско DSV."
"Да плаваш край Гърция - хубав начин да получиш
докторска степен."
"Никога не се чувствам така у дома, както когато съм на
кораб."
"Смешно е, защото никога не съм се чувствал по-малко у
дома. Морето ме разболява. Дайте ми високите планини на
Запада и поток, пълен с пъстърва, всеки ден."
"Вие получавате морска болест, а аз - височинна."
"Много жалко - каза Гидеон. "Ето го и предложението ми за
брак."
Шегата се провали и Алекс отпи от водата си в настъпилата
неловка тишина.
"А магията? Все още ли го правиш?" Гидеон попита бързо.
Тя махна с ръка. "Никога не бих могла да се състезавам с
теб! Това беше просто едно малко нещо, което направих, за да
забавлявам себе си и приятелите си."
"Ще се радвам да те науча на някои основни неща."
Тя вдигна очи към него. "Това би било чудесно."
"Може би трябва да се върнем в моите покои - ако успея да
ги открия, тоест. Всъщност съм опаковал няколко магически
трика. Сигурен съм, че с малко помощ ще ги усвоиш бързо."
"Хайде да вървим. Ще ти покажа пътя към каютата на
екипажа."
Той допи питието си и се престори, че пляска дънките си.
"Упс, забравих си портфейла. Бихте ли имали нещо против да
поемете сметката? Аз ще взема следващата." Той наблюдаваше
с усмивка на очакване как тя бръква в чантата си за портфейла,
знаейки, че ще открие липсата му. За негова огромна изненада
тя го извади и го постави на бара.
"Чакай... това е портфейлът ти?"
"Разбира се." Тя извади двайсетачка и плати сметката.
Гидеон бръкна в джоба си и откри, че портфейлът ѝ го
няма. Неговият портфейл също го нямаше.
"О, по дяволите - каза той автоматично, - мисля, че може да
съм изпуснал нещо на палубата". Той се надигна от стола и
веднага падна по лице. Зашеметен, той погледна към краката си
- само за да открие, че връзките на обувките му са вързани
заедно. Погледна нагоре и видя Алекс, която се смееше ужасно и
държеше в ръката си портфейла му - заедно с ръчния му
часовник.
"И така, Гидеон - каза тя между поривите на смях. "За тези
основи?"
7
ГИДЕОН СЕ ИЗПЛАШИ ОТ СРАМ. Боже, той се чувстваше
като идиот. Той развърза обувките си, докато Алекс стоеше над
него, без да си прави труда да прикрие триумфа си. Той се
изправи и избърса праха си. Смущението му започна да се
превръща в нещо друго, когато тя му подаде портфейла и
ръчния часовник.
"Не си ядосан?" - попита тя, като възстанови
самообладанието си.
Той я погледна как стои там - лицето ѝ сияеше, ахатовите ѝ
очи блестяха, дългата ѝ лъскава коса бе навита на непокорни
кичури върху загорелите ѝ рамене, а гърдите ѝ все още се
надигаха от скорошното веселие. Тук тя го беше унижила - и
каква беше неговата реакция? Огромно желание.
Той отмести очи и преглътна. "Предполагам, че съм го
заслужил." Погледна към бармана, но той беше неразбиращ,
сякаш не беше видял нищо.
"Все още искаш да ти покажа каютата на екипажа? - попита
тя.
"Разбира се."
Тя се обърна и излезе от бара през трапезарията, а той я
последва. Преминаха през още един лабиринт от коридори и
стълби - през люк в преградата и в дълъг тесен коридор със
стаи от едната страна.
Тя спря до една врата и я отвори. "Учените имат
самостоятелни стаи. Това е моята."
Той я последва. Беше изненадващо просторна, с легло с
кралски размер, два илюминатора, вграден скрин, маса за
писане с лаптоп, огледало, стени, боядисани в кремаво-бяло.
"Ето я банята." Тя отвори още една врата, за да открие
малка баня с трети илюминатор.
"Много хубаво", каза той. "Съвсем подходяща стая за... ами
за учен."
Тя се обърна. "Аз не съм просто мини шофьор на
подводница. Аз съм главният океанограф на мисията, както
сигурно знаете. Работя в ЕЕС от пет години."
"Всъщност не знаех. Не съм бил информиран и за това. Как
така никога не съм ви срещал преди?"
"Сигурно познаваш манията на Глин за разделяне на
нещата."
"А вашата позиция спрямо Гарза?"
"Той е инженер, а аз - учен. EES няма нормална
корпоративна структура, както сигурно сте разбрали. Нещата се
променят от мисия до мисия."
Той кимна, като я наблюдаваше как се движи из стаята,
плавно и грациозно. Имаше тяло на плувкиня, стройно и
атлетично. Беше се заклел, абсолютно заклел, че няма да се
забърка в друго романтично премеждие. Като се има предвид
медицинската смъртна присъда, която висеше над главата му,
не беше честно нито към него, нито към жената. Но това беше
теоретично; тя беше реална.
"Какъв е номерът на стаята ви?" - попита тя.
"Две четиринайсет".
"Това е в края на коридора. Нека да го проверим." Тя тръгна
към вратата и той я последва.
Отидоха по коридора до вратата с надпис 214. Той извади
магнитната карта, която му бяха дали при обработката по-рано
през деня, махна с нея към ключалката и вратата щракна. Той я
бутна и включи осветлението - посрещна го луксозна,
просторна каюта с редица илюминатори, легло с кралски
размери, кът за сядане с диван и два стола, Подът беше покрит с
дебел кремав налеп, осветлението беше меко и непряко.
Багажът му вече беше поставен в единия ъгъл, грижливо
подреден.
"Уау", каза Алекс, влизайки вътре. "И каква е длъжността
ти в ЕЕС, за да заслужиш всичко това?"
"Не знам. Главен безделник?"
Той я последва и видя как тя се завъртя из стаята, как с
ръка гали ватираните завивки, как регулира осветлението. Тя
отвори вратата на банята. "Вана, не по-малко!" Чувствайки се
съвсем като у дома си, тя разгледа дневната зона, където имаше
кухненски кът с микровълнова печка, кафе машина и малък
хладилник. Тя отвори хладилника. "И вижте - Veuve Clicquot!"
Извади една бутилка шампанско и я размаха към него.
"Чудесно, нека го отворим и да празнуваме."
Тя го върна обратно и затвори здраво вратата на
хладилника. "Двама е моят лимит, помниш ли? А ти вече си
надхвърлил своя. Трябва да си с ясно съзнание за утрешното
гмуркане. И освен това не пия шампанско в чужди мъжки стаи".
"Аз? Чужд човек?"
"Крадец на произведения на изкуството, конструктор на
ядрени бомби, магьосник - много странно."
"Тогава ще му се насладим утре вечер. Ти и аз."
"Ще бъдем унищожени след изпитателното гмуркане." Тя
погледна часовника си. "Всъщност, по-добре да се върна в
каютата си. Имам много работа за вършене преди лягане."
Той се приближи до нея и сложи ръка на рамото ѝ, когато
тя се обърна да си върви. Какво правеше той? Знаеше, че
третото питие беше грешка, но нямаше да спре сега. Усещаше
как цялото му тяло го боли от копнеж. Тя спря при докосването
му и той се наведе към нея. Но после ловко се измъкна изпод
ръката му и се отдръпна. "Нищо подобно, господине. Не и на
кораб. Вие знаете по-добре."
"Иска ми се да знаех по-добре."
"Закуска в пет и половина, запомни; после отиваме в
хангара на DSV и се подготвяме. Ще се видим тогава."
И тя изчезна.
Той седна на леглото с въздишка. Имаше и куп работа за
вършене: файлове и документи за преглеждане, компютър,
който трябваше да се настрои и да се свърже с корабната
система. А не можеше да отиде при Глин и да се аргументира, че
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx
Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx

More Related Content

More from EmilBoyadzjiwb

Смущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptxСмущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Мозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptxМозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Нилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptxНилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Йерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptxЙерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Синайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptxСинайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Убийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptxУбийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptxЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Божият гняв.pptx
Божият гняв.pptxБожият гняв.pptx
Божият гняв.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docxLong Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
EmilBoyadzjiwb
 

More from EmilBoyadzjiwb (20)

Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptxАлън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
 
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptxРанкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
 
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptxРанкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
 
Смущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptxСмущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptx
 
Мозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptxМозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptx
 
Нилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptxНилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptx
 
Йерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptxЙерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptx
 
Синайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptxСинайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptx
 
Убийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptxУбийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptx
 
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptxЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
 
Божият гняв.pptx
Божият гняв.pptxБожият гняв.pptx
Божият гняв.pptx
 
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docxMolot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
 
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docxЕлизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
 
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docxLong Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
 
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docxThe Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
 
Робин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdfРобин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdf
 
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdfДейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
 
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdfУилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
 
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdfСърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
 
Иън Ранкин Песен за мрачните времена.pdf
Иън Ранкин Песен за мрачните времена.pdfИън Ранкин Песен за мрачните времена.pdf
Иън Ранкин Песен за мрачните времена.pdf
 

Beyond the Ice Limit - Douglas Preston bg.pptx

 • 1.
 • 2. Анотация Това нещо отново расте. Трябва да го унищожим. Времето за действие е сега... С тези думи започва най-новата, най-опасната и най- внушителната задача на Гидеон Крю. Неуспехът няма да означава нищо друго освен края на човечеството на Земята. Преди пет години мистериозният и неразгадаем ръководител на "Ефективни инженерни решения" Илай Глин ръководи мисия за извличане на гигантски метеорит - най- големият, откриван някога - от отдалечен остров край бреговете на Южна Америка. Мисията завършва с катастрофа, когато корабът им "Ролвааг" попада в жестока буря в Антарктическо море и се разпада, потъвайки заедно с уникалния си товар на дъното на океана. Сто и осем членове на екипажа загиват, а Илай Глин остава парализиран. Но това не беше всичко. Трагедията разкрива нещо наистина ужасяващо: метеоритът, който те се опитват да
 • 3. извадят, всъщност не е просто камък. Вместо това той е сложен организъм от дълбоките дълбини на... DOUGLAS PRESTON и LINCOLN CHILD ОТВЪД ГРАНИЦАТА НА ЛЕДА
 • 4.
 • 5. Към Jamie Raab 1 ГИДЕОН КРЕВ се загледа в Илай Глин. Човекът стоеше - стоеше! - в кухнята на хижата на Гидеон високо в планината Джемес и го гледаше със спокойни сиви очи. Всестранната му инвалидна количка - количката, в която Глин винаги седеше почти безпомощен, откакто Гидеон го срещна за първи път преди няколко месеца - седеше неизползвана, откакто той, за голямо учудване на Гидеон, бе станал от нея преди няколко минути. Глин направи жест към инвалидната количка. "Простете тази малка драма. Но я разиграх по важна причина: за да ви
 • 6. покажа, че мисията ни на Изгубения остров, въпреки някои печални аспекти, не е била напразна. Точно обратното: Аз съм живото доказателство за нейния успех." Настъпи тишина. Тя се проточи в минута, две минути. Накрая Гидеон отиде до печката, взе тигана със сотето, в което се намираха гърдите от дива гъска в емулсия от джинджифил и черен трюфел, които току-що беше приготвил с изискано внимание, и го изхвърли на боклука. Без да каже нито дума, Глин се обърна и малко несигурно тръгна към вратата на каютата, като се подпираше на един туристически прът. Мануел Гарза - ръководител на операциите във фирмата на Глин - "Ефективни инженерни решения" - предложи да помогне на Глин да се качи в инвалидната количка, но Глин махна с ръка. Гидеон наблюдаваше как двамата мъже излизат от каютата, а Гарза води празната инвалидна количка, и думите, които Глин беше казал преди няколко минути, се въртяха в
 • 7. съзнанието му. Това нещо отново расте. Трябва да го унищожим. Времето за действие е сега. Гидеон взе палтото си и го последва. Хеликоптерът, който беше докарал хората от ЕЕС на това отдалечено място, все още беше включен, а роторите му свистяха, изпращайки вълнички по тревата на поляната. Той последва Глин в хеликоптера и седна, като се закопча с предпазен колан и си сложи слушалки. Хеликоптерът се издигна в синьото небе на Ню Мексико и се насочи на югоизток. Гидеон наблюдаваше как колибата му става все по-малка и по- малка, докато не се превърна в нищо повече от точка на поляна в огромна планинска купа. Изведнъж го обзе странно усещане, че никога повече няма да я види. Той се обърна към Глин и най-сетне заговори. "Значи можеш да ходиш отново. А лошото ти око... можеш ли вече да виждаш с него?" "Да." Глин вдигна лявата си ръка, която преди това представляваше усукан нокът, и бавно сви пръсти. "С всеки
 • 8. изминал ден те се подобряват. Както и способността ми да ходя без помощни средства. Благодарение на лечебната сила на растението, което открихме на острова, сега мога да завърша делото на живота си." Не беше нужно Гидеон да пита за растението. Нито пък трябваше да пита за "работата на живота" на Глин. Той вече знаеше отговорите и на двата въпроса. "Няма време за губене. Имаме парите, имаме кораба и оборудването." Гидеон кимна. "Но преди да ви заведем в централата на ЕЕС, трябва да направим едно малко заобикаляне. Има нещо, което трябва да видите. Със съжаление трябва да кажа, че няма да е приятно." "Какво е това?" "Предпочитам да не казвам повече." Гидиън седна, леко раздразнен: типичният непостижим, загадъчен Глин. Той погледна Гарза и установи, че мъжът е също толкова неразбираем, колкото и шефът му.
 • 9. "Можеш ли поне да ми кажеш къде отиваме?" "Разбира се. Ще вземем самолета на ЕЕС в Санта Фе и ще летим до Сан Хосе. Оттам с частна кола ще отидем до хълмовете над Санта Круз и ще се обадим на един господин, който живее там". "Звучи мистериозно." "Нямам намерение да бъда загадъчен." "Разбира се, че знаеш." Малка усмивка - много малка. "Познаваш ме твърде добре. Но щом го знаеш, значи знаеш, че всичко, което правя, е с определена цел." Хеликоптерът остави планините зад гърба си. Гидеон видя блестящата лента на Рио Гранде, която пълзеше през каньона Уайт Рок под тях, а отвъд нея - хълмовете на Каха дел Рио. Вляво от него се простираше град Санта Фе. Когато преминаха над южния край на града, се видя летището. "Говорим за твоя финален проект - каза Гидеон. "Споменахте за извънземно. Семе. Казваш, че то заплашва
 • 10. Земята. Всичко това е доста неясно. Какво ще кажеш да ми дадеш подробности - като започнем от това защо точно се нуждаеш от моята помощ?" "Всичко е навреме", каза Глин. "След малката ни екскурзия до Санта Круз." 2 На летището в Сан Хосе ги посрещна LINCOLN NAVIGATOR, шофиран от елфически мъж със зелена шапка. Оттам те пътуваха на юг по път 17 към покритите с червена гора хълмове. Беше красиво пътуване през високи, призрачни гори. И Глин, и Гарза запазиха решително мълчание; Гидиън усети, че са зле настроени. Дълбоко в секвоите колата се отклони от магистралата и започна да криволичи покрай поредица от долини, покрай малки ферми и ранчота, изолирани села, очукани ремаркета и
 • 11. порутени колиби, през дълбоки джобове от секвои, ливади и бучащи потоци. Тесният, напукан асфалтов път отстъпи място на чакъл. Вечерта настъпваше и тъмни облаци се спускаха навътре, като хвърляха мрачна светлина върху пейзажа. Мисля, че току-що минахме покрай мотела "Бейтс" - каза Гидиън с нервен смях. Никой друг не изглеждаше развеселен. Той усети, че в колата се нагнетява атмосфера на напрежение. Пътят на чакъл навлезе в друга гора от секвои и почти веднага стигнаха до голяма порта от ковано желязо, вградена във висока каменна стена. Дървена табела, някога елегантно боядисана и позлатена, но сега малко избледняла, гласеше: ПАРК ДИЪРБОРН Под него беше закрепена грозна, утилитарна табела: Забранено влизането на територията на страната Нарушителите ще бъдат преследвани С най-голямата строгост на закона Когато се приближиха, портата се отвори автоматично. Минаха през нея и спряха до малка порта. Шофьорът със
 • 12. зелената шапка свали прозореца си и заговори с един мъж, който излезе. Той бързо им махна с ръка. Пътят, криволичещ през мрачни секвои, се издигаше напред. Започна да вали, а по предното стъкло на колата се разпръскваха едри капки. Сега усещането в колата беше потискащо. Шофьорът включи чистачките, които запляскаха напред-назад, напред- назад в монотонен ритъм. Джипът се изкачи на билото и изведнъж секвоите отстъпиха място на висока ливада с площ от много акра. През дъжда на Гидеон му се стори, че е зърнал далечна гледка към Тихия океан. В далечния край ливадата се издигаше до висока морава, на чийто връх се издигаше имение от сив варовик в неоготически стил, прошарено от влага. Четири кули се издигаха до кулички и бойници, обрамчващи голямата централна зала, чиито готически сводести прозорци светеха в матово жълто в бурния здрач. Приближиха се до имението по криволичеща алея, а колелата хрущяха по чакъла. Вятърът се усили и запрати дъжда
 • 13. по предното стъкло. Отдалеч проблеснаха светкавици, а няколко мига по-късно Гидеон чу забавения тътен на гръмотевица. Гидеон преглътна фразата за семейство Адамс, когато шофьорът спря под един покрит с пилони портик. Червенокос санитар в бяло сако чакаше на стъпалата, скръстил мускулести ръце, докато те излизаха от автомобила. Никой не се приближи да ги поздрави. Санитарят направи рязък жест, за да ги последва, и се обърна, връщайки се по каменните стъпала. Те го последваха в голямата зала, която служеше за вход. Тя беше просторна, почти празна, и стъпките им отекнаха в голямото пространство, когато вратата се затвори зад тях с трясък, захлопната от невидима ръка. Санитарят се завъртя надясно, мина под един сводест портал, после продължи по дълъг коридор и влезе в един салон. В далечния край имаше издълбана дъбова врата, на която санитарят почука. Глас ги повика да влязат.
 • 14. Беше малък, удобен офис. Сивокос мъж с широко, любезно лице, облечен в сако от туид с кожени лепенки на лактите, се надигна иззад бюрото. Стените бяха покрити с рафтове за книги. До далечната стена стоеше камина с горящи дървени трупи. "Добре дошъл, господин Глин - каза той, като се приближи откъм бюрото с протегната ръка. "Г-н Гарза." Двамата си стиснаха ръцете. "А вие трябва да сте д-р Крю. Добре дошли. Аз съм д-р Хасенпфлуг. Моля, седнете." Той придружаваше това с жест, с който посочваше столовете, на които трябваше да седнат, разположени удобно около огъня. Лесната му топлота силно контрастираше с безпокойството, което обграждаше Гарза и Глин. Последва кратко мълчание. Накрая д-р Хасенпфлуг разчупи леда. "Предполагам, че искате да чуете как се справя пациентът? Страхувам се, че новините не са обнадеждаващи."
 • 15. Глин скръсти ръце и се наведе напред. "Благодаря ви, но не сме тук, за да научим за състоянието на пациента. Както обсъдихме, единствената ни цел днес е да видим пациента. Неговата прогноза не е наша грижа". Хасенпфлуг седна назад. "Разбирам, но може би е добре да кажете нещо по-предпазливо..." "Страхувам се, че всяка подобна дума би била неуместна." Докторът замълча, а на лицето му се появи бръчка. Голяма част от приветливото му излъчване се разсейваше под острия и недружелюбен тон на Глин. "Добре, тогава." Той се обърна към санитаря, който стоеше зад тях, скръстил ръце пред бялото си сако. "Роналд, готов ли е пациентът да приеме посетители?" "Толкова готов, колкото никога няма да бъде, докторе." "Моля, покажете на посетителите каютата му. Вие и Морис останете наблизо." Хасенпфлуг се обърна към Глин. "Ако пациентът се развълнува, може да се наложи посещението да бъде прекратено. Роналд и Морис ще преценят това." "Разбрах."
 • 16. Прекосиха салона и голямата зала и преминаха под друга арка в помещение, което очевидно някога е било голяма приемна. В далечния край имаше врата, но не дървена, а стоманена, закована с нитове, и те се насочиха към нея. Санитарят на име Роналд се спря пред нея и натисна малък бутон на интеркома. "Да?" - чу се дрезгав глас. "Посетителите на господин Лойд са тук." Звънецът прозвуча и вратата се отвори с щракване, за да разкрие дълъг, елегантен мраморен коридор, окичен с портрети на предци. В това място нямаше нищо от атмосферата на институция, въпреки че на Гидеон вече му беше ясно, че всъщност е точно такава. Коридорът преминаваше в елегантна стая, обляна в светлина. Стаята беше обзаведена с тъмни викториански дивани и фотьойли, а стените бяха покрити с картини от школата "Хъдсън Ривър", изобразяващи планини, реки и други сцени от дивата природа. Но това, което най-силно привлече вниманието на Гидиън, беше здравият мъж на около
 • 17. седемдесет години с бяла коса, седнал на един от диваните. Той носеше усмирителна риза. До него седеше санитар - Гидеон предположи, че това е Морис - с поднос, върху който имаше множество чинии, всяка от които съдържаше купчина пюрета. Санитарят вкарваше в устата на мъжа тъмнокафява каша с лъжица. Гидиън забеляза, че на подноса имаше бутилка червено вино - не по-малко от Château Pétrus. До бутилката стоеше пластмасова чаша, пълна с вино. "Посетителите ви са тук, господин Лойд - обяви Роналд. Мъжът на име Лойд вдигна масивната си рошава глава и двете му пронизващо сини очи се разшириха - към Глин. Въпреки усмирителната риза и възрастта на мъжа, той все още излъчваше сила и физическа мощ. Бавно, бавно, мъжът се изправи, гледаше ги и сякаш набъбваше с особена интензивност, а сега Гидиън видя, че краката му са оковани с белезници и хълбоци, което го правеше неспособен да ходи, освен с най-малки стъпки.
 • 18. Той се наведе и изплю кафявото, което санитарят току-що беше сложил в устата му. "Глин." Той еякулира името по същия начин, по който беше произнесъл пюрето. "И Мануел Гарза. Какво удоволствие." Тонът му показваше, че това изобщо не е удоволствие. Гласът му беше странен, дрезгав и дълбок, пронизан от чакъл. Беше гласът на луд. А сега тези съсредоточени сини очи се спряха на Гидеон. "И ти си довел приятел?" "Това е д-р Гидеон Крю, моят сътрудник - каза Глин. Въздухът на напрежението се бе раздвижил до краен предел. Лойд се обърна към санитаря. "Приятел? Колко изненадващо." Той се обърна към Глин. "Искам да те разгледам отблизо." "Съжалявам, господин Лойд - каза Глин, - но трябва да останете там, където сте." "Тогава ела при мен. Ако имаш смелост."
 • 19. "Не мисля, че това е препоръчително..." Роналд започна. Глин се приближи до Лойд. Санитарите се стъписаха, но не се намесиха. Той спря на около пет метра от тях. "По-близо - изръмжа Лойд. Глин направи още една крачка, после още една. "По-близо", повтори той. "Искам да те гледам в очите." Глин пристъпи напред, докато лицето му се оказа само на сантиметри от Лойд. Беловласият мъж го гледа дълго време. Санитарите се преместиха нервно и останаха близо до него, напрегнати, изглежда, за всичко, което можеше да се случи. "Добре. Сега можете да се отдръпнете, моля." Глин се подчини. "Защо сте тук?" "Организираме експедиция. В южната част на Атлантическия океан. На границата на ледовете. Ще се справим с проблема там веднъж завинаги." "Имате ли пари?" "Да."
 • 20. "Така че вие не само сте престъпно безразсъден. Вие сте и идиот." Мълчание. Лойд продължи. "Беше преди пет години и два месеца, когато ти казах, когато те помолих, когато ти наредих да дръпнеш ключа на мъртвеца. И ти, ти, луд обсебен кучи син, ти отказа. Колко души умряха? Сто и осем. Без да броим бедняците на "Алмиранте Рамирес". Кръв по ръцете ти, Глин." Глин заговори със спокоен, неутрален тон. "Няма нищо, в което да ме обвинявате и което аз самият да не съм правил стотици пъти." "Извикайте ми река. Искаш агония? Погледни ме. Заради любовта на Всемогъщия Бог бих искал да потъна с кораба." "Затова ли е усмирителната риза?" Глин попита. "Ха! Ха! Аз съм кротък като коте. Вкараха ме в това, за да ме държат жив, против волята ми. Освободете едната си ръка и ми дайте само десет секунди и съм мъртвец. Свободен човек. Но не: те ме държат жив и за целта изгарят собствените ми пари.
 • 21. Вижте вечерята ми. Филе миньон, картофи о гратен с Грюер, леко запечени каволини ди Брюксел - пречистени, разбира се, за да не се опитам да се самоубия, като се задавя. И всичко това е полято с Pétrus '00. Искате ли да се присъедините към мен?" Глин не каза нищо. "А сега, ето те и теб." "Да, тук съм. Не за да се извинявам - защото знам, че никакво извинение няма да бъде адекватно или прието." "Трябваше да го убиеш, когато имаше възможност. Сега е твърде късно. Не сте направили нищо, докато извънземното е пораснало, набъбнало е и се е разраснало..." "Господин Лойд - каза Морис, - не забравяйте обещанието си да не говорите повече за извънземни". "Глин, чухте ли това? Забранено ми е да говоря за извънземни! От години се опитват да ме отърват от психотичните ми разговори за извънземни. Ха, ха, ха!" Глин не каза нищо. "И какъв е планът ти?" - попита Лойд, след като се съвзе.
 • 22. "Ще го унищожим." "Извинете - каза Морис, - но не бива да насърчаваме пациента в неговите заблуди..." Глин го накара да замълчи с нетърпелив жест. "Да го унищожиш? Смело говорене! Не можеш. Ще се провалиш, както се провали преди пет години." Пауза. "Макфарлан ли ще ходи?" Сега беше ред на Глин да направи пауза. "Д-р Макфарлън не се справяше добре през последните години и ми се струваше неразумно..." "Не се справя добре? Не е направено добре? Справихте ли се добре през последните години? Дали аз?" Лойд се изхили безрадостно. "И така, вместо Сам, ще вземеш със себе си други, включително този беден сопол, как му е името? Гидеон. Ще ги изпратиш в ада, който сам си създал. Защото нямаш чувство за собствената си проклета слабост. Разгадаваш всички останали, но си сляп за собствената си арогантност и глупост".
 • 23. Той замълча, дишаше тежко, а потта се стичаше по лицето му. "Господин Глин - предупреди го Роналд, - пациентът не бива да се вълнува". Лойд се обърна към него, внезапно спокоен, гласът на разума. "Както виждаш, Роналд, не съм ни най-малко развълнуван." Санитарят се премести несигурно. "Не съм тук, за да се оправдавам пред теб - каза тихо Глин. "Заслужавам всичко това и дори повече. И не съм тук, за да ви моля да оправдаете действията ми." "Тогава защо си тук, кучи сине?" Лойд изведнъж изръмжа, разпръсквайки в лицето на Глин слюнка и кафяви парченца пюре от филе миньон. "Това е достатъчно - каза Роналд. "Посещението приключи. Трябва да си тръгнете." Глин извади кърпичката си, внимателно избърса лицето си и заговори тихо. "Тук съм, за да поискам вашето одобрение."
 • 24. "Можеш да попиташ и дали стълбът одобрява кучето, което пикае върху него. Аз не одобрявам. Ти си идиот, ако си мислиш, че все още можеш да унищожиш това, което е израснало там долу. Но ти винаги си бил арогантен гаднояден мошеник. Искаш ли съвета ми?" "Стига толкова!" - каза Роналд, приближи се, хвана Глин за ръка и го насочи към вратата. "Да, искам съвета ти - каза Глин през рамо. Докато Гидеон следваше санитаря, който внимателно, но твърдо извеждаше Глин от стаята, той чу как Лойд изсъска: "Оставете спящите чужденци да лежат". 3 В централата на ЕЕС на Малката западна 12-а улица, в заседателната зала високо над стария квартал Meatpacking в Ню Йорк, Гидеон зае мястото си на масата в конферентната зала.
 • 25. Бяха само трима - Гарза, Глин и той - и беше три часа сутринта. Глин, който очевидно се беше отказал от нуждата от сън, изглежда очакваше служителите му също да го направят. Гидеон започна да се чуди дали Глин наистина се е променил. Никога не беше виждал мъжа толкова целеустремен, по своя тих и интензивен начин. Срещата с Лойд в гигантската психиатрична клиника с един човек очевидно го беше разтърсила силно. Човекът, който им сервираше кафето, се оттегли мълчаливо и затвори вратата след себе си. Стаята беше притъмняла, светлината беше слаба. Глин, седнал начело на масата, със скръстени пред себе си ръце, остави тишината да настъпи, преди да заговори. Той обърна двете си сиви очи към Гидиън. "Е, какво мислите за посещението ни в Палмър Лойд?" "Той ме изплаши", казва Гидеон. "Знаеш ли вече защо исках да се срещнеш с него?"
 • 26. "Както казахте. Да търсиш одобрението му, да получиш благословията му. В края на краищата, това нещо там долу му е струвало много пари - да не говорим за здравия му разум." "Това е част от нея. Също така исках - както ти се изрази - да те стресна. Да ви внуша сериозността на нашето начинание. Трябва да влезете в него с отворени очи, защото без вас няма да успеем." "Ти наистина си причинил смъртта на сто и осем души?" "Да." "Не е ли имало разследване? Не бяха повдигнати обвинения?" "Имаше някои необичайни обстоятелства, свързани с отношенията между Чили и Съединените щати, които подтикнаха двете държавни министерства да се уверят, че разследването не е прекалено задълбочено." "Не ми харесва да звучи така." Глин се обърна към Гарза. "Мануел, ще дадеш ли на Гидеон необходимата информация?"
 • 27. Гарза кимна, извади голяма папка от куфарчето си и я сложи на масата. "Вече знаете част от това. Все пак ще започна отначало. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ме прекъснете. Преди шест години към ЕЕС се обърна Палмър Лойд с молба за изпълнение на една особена задача". "Същият Палмър Лойд, когото току-що видях в Диърборн парк." "Да. Милиардерът планираше да построи природонаучен музей в долината на река Хъдсън. Той събираше най-редките, най-хубавите и най-големите неща - парите не бяха проблем. Вече беше взел най-големия диамант, най-големия T. rex, истинска египетска пирамида. След това получава съобщение, че е открит най-големият метеорит в света. Той се намирал на остров Десоласион, необитаем остров в архипелага на нос Хорн в самия край на Южна Америка. Островите принадлежат на Чили. Лойд знаеше, че Чили никога няма да позволи на метеорита да го напусне. Затова той наел EES и един ловец на метеорити на име Сам Макфарлън, за да го откраднат."
 • 28. "Извинете ме - каза Глин, - кражба не е точната дума. Не сме направили нищо незаконно. Наехме правата за добив на полезни изкопаеми на остров Десоласион, което ни позволяваше да извличаме желязото под всякаква форма". "Кражбата може и да не е най-подходящото описание", казва Гарза, "но това беше измама." При този упрек Глин замълча. Гарза продължи. "Метеоритът беше изключително тежък - двадесет и пет хиляди тона. Беше с тъмночервен цвят, много плътен и имаше и други, ах, особени свойства. Така че под прикритието на тази операция за добив на желязна руда оборудвахме един кораб, "Ролвааг", отплавахме към острова, изкопахме скалата и я натоварихме на борда. Достатъчно е да се каже, че това беше предизвикателен инженерен проект. Но ние успяхме - всъщност доста блестящо. И тогава ни хванаха. Един недобросъвестен капитан на чилийски разрушител разбра какво сме замислили. Той командваше "Алмиранте Рамирес", корабът, който Лойд
 • 29. спомена. Вместо да уведоми началниците си, той реши да се прави на герой и ни преследваше на юг до Ледения предел." "Ледена граница. Използвали сте този термин и преди. Какво точно представлява той?" "Това е границата, където южните океани се срещат с антарктическия лед. Играхме на криеница сред бергите. При сблъсъка "Ролвааг" беше прострелян, но в крайна сметка успяхме да потопим разрушителя". "Потопили сте разрушител? Как?" "Това е сложна история, която е най-добре да оставите в инструкцията си. Във всеки случай "Ролвааг", който носеше в трюма си двадесет и петте хиляди тона метеорит, беше сериозно повреден от разрушителя. Времето се влоши. Дойде момент, в който имахме избор: или да изхвърлим скалата, или да потънем." "Как се изхвърля двадесет и пет хилядотонна скала?"
 • 30. "За тази цел бяхме инсталирали превключвател на мъртвеца, за всеки случай. Задействайте ключа и метеоритът щеше да падне през вратата в корпуса." "Това няма ли да разруши кораба?" "Не. Голямо количество вода щеше да влезе, преди вратата да се затвори, но корабът беше оборудван с помпи и самозатварящи се прегради, които щяха да се справят с това. Екипажът и капитанът са искали да изхвърлят скалата..." Гарза сякаш се поколеба, поглеждайки към Глин. "Разкажи цялата история, Мануел. Не спестявай нищо." "В крайна сметка всички искаха да изхвърлят скалата. Дори Лойд се съгласи. Но само Ели имаше кода за ключа на мъртвеца. Той настояваше, че корабът може да издържи. Молеха го, умоляваха го, заплашваха го - и той отказа. Но Илай грешеше. "Ролвааг" потъна. Гарза отново погледна към Глин. "Нека аз да разкажа останалото - каза тихо Глин. "Да, отказах да дръпна ключа. Сгреших. Капитанът нареди
 • 31. евакуация. Някои се измъкнаха, но мнозина не успяха. Капитанът..." Той се поколеба, временно изгубил гласа си. "Капитанът, жена с голям кураж, падна заедно с кораба. Много други загинаха в спасителните лодки или замръзнаха на близкия леден остров, преди да пристигне помощ." "А Лойд? Какво стана с него?" "Той беше евакуиран в първата спасителна лодка - против волята му, бих добавил." "Как оцеляхте?" "Бях в трюма и се опитвах да закрепя метеорита. Но накрая той се измъкна от люлката си и разцепи кораба наполовина. Последва експлозия. Изглежда, че метеоритът, когато влезе в контакт със солената вода, реагира по необичаен начин, генерирайки ударна вълна. Бях изхвърлен от кораба. Спомням си, че се озовах на един сал от плаващи отломки. Бях тежко ранен. Намериха ме ден по-късно, на косъм от смъртта." Глин замълча, като си играеше с чашата си с кафе.
 • 32. "И така, сега това нещо просто лежи на морското дъно. Защо е цялото това безпокойство, говоренето за опасност? И... за извънземни?" Глин отдръпна чашата с кафе. "Макфарлън, ловецът на метеорити, разбра какво всъщност е това." Последва дълго мълчание. "В астрономията има една уважавана теория, наречена панспермия" - продължи Глин. "Според нея животът може да се е разпространил в галактиката под формата на бактерии или спори, пренесени върху метеорити или в облаци прах. Но тази теория предполага микроскопичен живот. Всички пропуснаха очевидната идея, че животът може да се разпространява чрез семена. Едно гигантско семе би оцеляло по-добре в студа и интензивната радиация на космическото пространство поради самия си размер и устойчивост. Това е същата причина, поради която кокосовите орехи са толкова големи: за да оцелеят при дълги океански пътешествия. В галактиката има много
 • 33. покрити с вода планети и луни, в които такова семе би могло да попадне и след това да покълне." "Искате да кажете, че този метеорит всъщност е бил точно такова семе? И когато "Ролвааг" е потънал, той е отишъл на дъното и е бил... засят?" "Да. На две мили под повърхността. И после поникна." Гидеон поклати глава. "Невероятно. Ако е вярно." "О, вярно е. Потъна в корени и растеше нагоре като гигантско дърво - бързо. Сеизмичните станции по света отбелязаха редица плитки трусове на морското дъно на мястото. Няколко малки цунамита разлюляха бреговете на Южна Джорджия и Фолклендските острови. Но всичко това се случваше на две мили дълбочина и сеизмичният подпис на трусовете изглеждаше като продукт на подводни вулканични изригвания. Както и мини цунамитата. Тъй като това се е случило в район, който се намира далеч от морските пътища и не представлява никакъв риск за никого, "подводният вулкан" като цяло е пренебрегнат. Дори вулканолозите го
 • 34. пренебрегваха, тъй като той просто беше твърде дълбок и опасен за изследване. А след това се успокоил. Всичко това обяснява защо никой не разбра какво се случва в действителност - освен аз, разбира се. И Сам Макфарлън. И Палмър Лойд." Той се премести на стола си. "Но през последните пет години разработихме план за справяне с този проблем. Мануел ще го обобщи за вас." Гарза погледна Гидеон. "Ще го убием." "Но вие казахте, че е затихнал. Защо да си правя труда и разходите - да не говорим за опасността?" "Защото е извънземен. То е огромно. Опасно е. Това, че е в покой, не означава, че ще остане такъв - всъщност нашите модели предвиждат точно обратното. Помислете за момент. Какво ще се случи, ако цъфне или произведе повече семена? Какво ще стане, ако тези растения се разпространят и покрият дъното на океаните? Ами ако могат да растат и на сушата? Независимо от начина, по който гледате на това нещо, то е заплаха. То може да унищожи Земята."
 • 35. "И как ще го убиеш?" "Разполагаме с плутониево ядро с тегло около тридесет килограма, устройство за задействане на неутрони, бързи и бавни оформени ОН, високоскоростни транзистори - всичко необходимо за сглобяване на ядрена бомба." "Откъде, по дяволите, си взел тези неща?" "В някои бивши сателитни държави в наши дни всичко се продава." Гидеон поклати глава. "Господи." "Имаме и експерт по ядрени оръжия в екипа." "Кой?" "Вие, разбира се." Гидеон се взираше. "Точно така - каза тихо Глин. "Сега вече знаеш истинската причина, поради която те наех на първо място. Защото винаги сме знаели, че този ден ще дойде."
 • 36. 4 В стаята настъпи тишина. Гидеон бавно се надигна от стола си, като полагаше успешни усилия да скрие гнева си. "И така, вие ме наехте да наблюдавам изграждането на ядрена бомба - каза той спокойно. "Да." "С други думи, преди четири месеца, когато Гарза за пръв път дойде до мястото ми за риболов на Чихуахуенос Крийк и ми предложи сто хиляди долара за една седмица работа - да открадна плановете за някакво ново оръжие от дезертирал китайски учен - ти наистина имаше предвид този момент, тази работа." Глин кимна.
 • 37. "А вие искате да използвате ядрената бомба, за да унищожите гигантско извънземно растение, за което се предполага, че расте на дъното на океана." "Накратко." "Забравете." "Гидеон - каза Глин, - този досаден танц вече сме го преживявали няколко пъти: твоите горещи откази, избухването ти и евентуалното ти завръщане, след като си го обмислил. Можем ли да прескочим всичко това?" Гидиън преглътна, уязвен от коментара. "Нека се опитам да ти обясня защо това е безумна идея." "Моля." "Първо, не можете да се справите сами. Трябва да отнесете проблема до ООН и да привлечете целия свят да подкрепи усилията за унищожаване на това нещо." Глин тъжно поклати глава. "Понякога ме изумяваш, Гидеон. Изглеждаш толкова умен, а после казваш нещо толкова
 • 38. забележително глупаво. Току-що ли предложи да помолим ООН да реши този проблем?" Гидеон направи пауза. Като се замисли, трябваше да признае, че това не звучи като много интелигентна идея. "Добре, може би не пред ООН, но поне пред правителството на САЩ. Нека те да се заемат с него." "Искате да кажете, че трябва да оставим нашия най-добър Конгрес да се справи с тази ситуация по същия начин, по който се справя с другите ни неотложни национални проблеми, като глобалното затопляне, тероризма, образованието и рушащата се инфраструктура?" Гидеон се огледа за бърза реплика, но не успя да намери такава. "Сега не е време за колебания", каза Глин. "Ние сме единствените, които могат да направят това. Трябва да се направи сега, докато формата на живот е в покой. Надявам се, че ще ни помогнете." "Ако не?"
 • 39. "Тогава рано или късно светът, какъвто го познаваме, ще свърши. Защото без теб ще се провалим. А ти ще се упрекваш до края на живота си." "Имаш предвид остатъка от краткия ми живот. Благодарение на това, което расте в собствения ми мозък, ми остават може би осем или девет месеца живот. И двамата с теб знаем това." "Вече не знаем това." Гидиън погледна Глин. Лицето му изглеждаше с години по- младо; докато говореше, той жестикулираше с двете си ръце, а мъртвото му око беше заздравяло и сега беше ясно и дълбоко. Инвалидната му количка не се виждаше никъде. По време на последната им съвместна мисия той беше взел от възстановяващия, даващ здраве лотос - точно както и самият Гидиън. Това беше подействало на Глин, но явно не и на Гидеон. "Наистина ли вярваш, че ще се провалиш без мен?" Гидеон попита. "Никога не казвам нещо, в което не вярвам."
 • 40. "Трябва да се убедя, че това нещо е толкова опасно, колкото казваш, преди да ти помогна с нещо ядрено." "Ще се убедите." Гидеон се поколеба. "И трябва да ме направиш сърежисьор на проекта." "Това е абсурдно - каза Глин. "Защо? Казахте, че работим добре в екип. Но ние никога не сме работили в екип. Винаги ти ми казваш какво да правя, аз го правя по свой начин, ти протестираш, а накрая се оказва, че аз съм прав, а ти грешиш." "Това е твърде опростено", казва Глин. "Не искам да ме преценяваш и да ме отменяш. Особено ако става дума за нещо толкова опасно като ядрените оръжия - и това твое семе." "Не обичам да управлявам чрез комисия", казва Глин. "Най- малкото ще трябва да проверя дали това е възможно."
 • 41. "Ти сам каза, че няма време - каза Гедеон. "Вземи решението си сега или аз си тръгвам. Поне веднъж направете нещо без проклетите си програми за КВА". За миг лицето на Глин проблясна от гняв, но после се изглади, неутралната маска се възвърна, докато той отново заприлича на решителния Глин. "Гедеон - каза той, - помисли за минута за качествата, които един лидер - дори съ-лидер - трябва да притежава. Той е отборен играч. Умее да вдъхновява другите. Умее да прикрива истинските си чувства, да се преструва, когато е необходимо. Той излъчва увереност по всяко време - дори ако не се чувства уверен. Той не може да работи на свободна практика. И със сигурност не е самотник. А сега ми кажете: описва ли ви някое от тези качества?" Настъпи пауза. "Не - призна Гидиън. "Много добре." Глин се изправи. "Първата ни спирка е Океанографският институт в Уудс Хоул. А след това се
 • 42. отправяме към южната част на Атлантическия океан - и отвъд ледената граница." 5 Докато хеликоптерът се накланяше, следобедното слънце блестеше във водите на Грейт Харбър, Масачузетс, и се виждаше корабът "Батавия". Гидеон се изненада колко голям изглеждаше отгоре; колко много, с масивния си нос и високата централна надстройка, той превъзхождаше всички останали изследователски кораби и лодки в полето за акостиране. "Океанографски изследователски кораб от клас "Уолтър Н. Харпър" - каза Глин от съседната седалка, като забеляза интереса на Гидиън. "Дължина триста и двадесет фута, широчина петдесет и осем фута, газене двадесет и една фута. Разполага с два Z-двигателя с мощност тридесет и петстотин конски сили, азимутиращ реактивен двигател с мощност
 • 43. четиринадесетстотин конски сили, пълно динамично позициониране, вместимост на горивото двеста и петдесет хиляди галона, обсег осемнадесет хиляди морски мили при крейсерска скорост дванадесет възела..." "Загубихте ме с частта за "азимутиращата струя"." "Всичко, което това означава, е, че реактивното задвижване може да се върти във всяка хоризонтална посока, така че корабът не се нуждае от кормило. Това позволява много точно динамично позициониране, дори в бурни морета с ветрове и течения." "Динамично позициониране?" "Да държим кораба на едно място. Гидеон, сигурно знаеш всичко за корабите след неотдавнашното си приключение на Карибите." "Знам, че не ги харесвам, не обичам да съм в морето и съм доволен да остана невежа по отношение на всичко морско." Хеликоптерът завърши завоя си и започна да се спуска към хеликоптерната площадка в средата на кораба. Един палубен
 • 44. служител с палки ги насочи към мястото, а миг по-късно вратата се отвори и те изскочиха. Беше блестящ есенен следобед, небето беше студен син купол, а слънцето се плъзгаше по палубата. Гидеон последва Мануел Гарза и Глин през хеликоптерната площадка, а директорът на ЕЕС приклекна малко сковано срещу обратната вълна на роторите. Влязоха през една врата в оскъдно обзаведено помещение за изчакване и престой. Трима души веднага се изправиха, двама в униформа и един цивилен. Отвън хеликоптерът се издигна. "Гидеон - каза Глин, - бих искал да те запозная с капитан Тъли, капитан на "Батавия", и старши офицер Леннарт". Капитанът, мъж с ръст не повече от метър и осемдесет, пристъпи напред и стисна сериозно ръката на Гидеон, а стегнатото му и лишено от чувство за хумор лице се усмихна. Направи едно рязко движение нагоре-надолу, след което се отдръпна.
 • 45. Старши офицер Леннарт беше на цели светове от Тюли: руса скандинавка в началото на петдесетте, която се извисяваше над дребния капитан, пълна с топлина и плавни движения, с ръка, топла и обгръщаща като ръкавица за печене. "А това е Александра Лиспенар, която отговаря за нашата флотилия от четири DSV. Тя ще бъде вашият инструктор по шофиране." Лиспенърд отметна дългата си коса с цвят на тиково дърво и с усмивка пое ръката му, като я разклати бавно. "Приятно ми е да се запозная с теб, Гидеон - каза тя, а гласът ѝ с контраст с официалното мълчание на останалите. "DSV?" Гидеон я попита, като се опитваше да не я гледа. Тя беше на около тридесет и пет години и беше зашеметяващо привлекателна, със сърцевидно лице и екзотични очи с цвят на ахат. "Превозни средства за дълбоко потапяне. Моторизиран батискаф, наистина. Чудо на техниката."
 • 46. Гидеон усети натиска на ръката на Глин върху рамото си. "А, ето го доктора. Гидеон, бих искал да те запозная с д-р Брамбел, лекаря на експедицията". На вратата се появи жилав старец с лъскав пастет, облечен в бяла лабораторна престилка. "Радвам се, много се радвам!" - каза той с криворазбран ирландски акцент. Не предложи да се ръкува. "Д-р Брамбел - каза Глин, - беше на "Ролвааг", когато той падна. Сигурен съм, че когато има възможност, ще ви разкаже всичко за това." Това неочаквано изявление беше посрещнато с кратко мълчание. Двамата корабни офицери изглеждаха изненадани - и недоволни. Гидеон се зачуди дали Брамбел не може да се смята за един вид нещастен Йона. "Това не е факт, който искам да бъде обсъждан", каза Брамбел кратко. "Извинявам се. Във всеки случай, Гидеон, вече се запознахте с няколко от най-важните хора на борда. Алекс ще те
 • 47. заведе долу в хангарната палуба. Страхувам се, че имам друг ангажимент." Без повече да говори, Лиспенърд се обърна и Гидиън я последва през отворената врата на преградата, надолу по кръгла метална стълба и по лабиринт от тесни коридори, стълби и люкове, докато - съвсем неочаквано - излязоха в огромно, блестящо пространство. Отстрани имаше няколко отсека, някои покрити с платнища, но четири от тях бяха отворени. Вътре в три от тях имаше малки, еднакви заоблени кораби, боядисани в яркожълто с тюркоазена украса. Те имаха множество дебели илюминатори, както и различни изпъкналости и издатини и нещо като роботизирана ръка, вградена в носа. На кърмовата стена на хангара имаше голяма врата, която се беше отворила и разкриваше палубата на кораба. Там се виждаше четвърти плавателен съд под кран с А- образна рамка. Лиспенърд започна да напява "Жълтата подводница". "Точно такива са чувствата ми" - каза Гидеон. "Много мило."
 • 48. "Сладки на стойност двадесет милиона долара. Този под крана е Джордж. Другите трима са Ринго, Джон и Пол." "О, не." Тя мина през хангара, приближи се до Джордж и постави ръка върху него, като го потупа леко в знак на обич. Беше изненадващо малък, дълъг не повече от девет фута и висок около седем фута. Обърна се към Гидиън. "Вътре има титаниева сфера за персонала, почти подводница в подводницата, с люк в горната част и три изгледа. Има панел с електроника, седалка, контролни уреди, видеоекрани - и това е всичко. А и отпред има приемна кошница, в която роботизираната ръка поставя предмети. Ако нещо се обърка, има аварийно освобождаване, което изхвърля сферата и я изпраща на повърхността. Останалата част от DSV е заета от баластни резервоари, резервоар за живак, камери, стробоскопи и светлини, сонар, банка батерии, кърмови двигател, витла и кормило. Просто." Тя сви рамене. "Утре е пробното гмуркане."
 • 49. Гидиън се обърна от Джордж към нея. "Чудесно. Кой отива?" Тя се усмихна. "Ти и аз. О, седемстотин." "Чакай. Ти и аз? Мислиш, че ще карам едно от тези? Аз не съм капитан Немо." "Проектирани са така, че да могат да се управляват от всеки. Те са устойчиви на идиотизъм." "Много ви благодаря." "Искам да кажа, че те имат софтуер за самоуправление. Като автомобил на Google, но управляван с джойстик. Вие просто движите джойстика, показвайки къде искате да отидете, а изкуственият интелект на миниподводницата прави останалото - прави всички десетки необходими малки настройки, избягва препятствия, маневрира в тесни пространства, извършва целия фин контрол, без дори да го осъзнавате. Не можете да я разбиете, дори и да се опитате." "Със сигурност има и други хора, които да се включат в тази разходка и да имат повече опит с DSV."
 • 50. "Има. Например Антонела Сакс, нашата шефка по екзобиология. Но тя няма да се присъедини към кораба още известно време. Освен това Глин каза, че има причина, поради която трябва да се чувстваш комфортно с управлението на DSV. Нещо, което е свързано с ролята ти в цялостната мисия." "Никога не е споменавал, че ще управлявам подводница. Не обичам да съм във водата, камо ли в нея - и то на две мили надолу, за Бога." Тя го погледна с полуусмивка. "Това е странно. Не съм те смятала за слабак." "Аз съм слабак. Определено, без съмнение, съм лигав, безгръбначен, страхлив, безхарактерен полтъргайст." "Полтрон? Хубава дума. Но утре ще се спускаш с мен. Край на дискусията." Гидеон я погледна. Боже, беше му писнало от властните жени. Но засега нямаше смисъл да спори с нея; щеше да се заеме с Глин. "И какво друго има да се види тук?"
 • 51. "Има различни лаборатории - те са фантастични, скоро ще ги видиш - заедно със стаята за контрол на мисията, библиотека, кухня, трапезария, салон и стая за игри, както и помещения за екипажа. Да не говорим за машинното отделение, машинната работилница, склада за хранителни продукти, лазарета и всички останали необходими неща на кораба." Тя провери часовника си. "Но сега е време за вечеря." "В пет часа?" "Когато закуската е в пет и половина, всички хранения се изместват." "Закуска в пет и половина?" Това беше още едно нещо, което щеше да обсъди с Глин, това напълно ненужно кимване на военната дисциплина. "Надявам се, че това не е сух кораб." "Не сега. Ще бъде, когато пристигнем на целта. Предстои ни доста дълго пътуване." "Колко време?" "Девет хиляди морски мили до мястото на целта."
 • 52. На Гидеон и през ум не му минаваше, че преди да стигнат до целта си, ще трябва да извършат дълго предварително пътуване. Разбира се, ако се беше замислил дори за миг, щеше да разбере. Какво беше казал Глин за крейсерската скорост на кораба? Дванадесет възела. Дванайсет морски мили в час, разделени на девет хиляди морски мили... "Тридесет и два дни", каза Алекс. Гидеон изстена. 6 Да си вземем питиетата на палубата - каза Гидеон на Алекс Лиспенърд. "Добра идея." Гидеон се надигна от бара, като се опитваше да задържи второто си мартини, за да не прелее през ръба. Барът на кораб "Батавия" - ниша в трапезарията - беше малък и свободен, но
 • 53. приятен по някакъв морски начин. Имаше редица прозорци, които в момента гледаха към Голямото пристанище и ниските брегове на остров Рам. След като преодоляха ниската врата, те излязоха на палубата. Беше безупречна октомврийска вечер, хладна и дълбока, златистата светлина падаше под наклон на кораба, в далечината се чуваха виковете на чайките. Гидеон отпи от питието и се облегна на парапета, а Алекс се присъедини към него. Чувстваше се добре - всъщност много добре: пълен обрат в сравнение с това, което беше почувствал само преди два часа. Невероятно беше какво може да направи едно отлично ястие и едно мартини с възгледите за живота. "Мислиш ли, че ще се храним така през цялото пътуване?" Гидеон попита. "О, да. Бил съм на много изследователски кораби и храната винаги е добра. Когато си месеци наред в морето, лошата храна означава лош морал. При пътуване като това храната е най- малкият разход, така че може и да се снабдиш с най-доброто. А в
 • 54. лицето на Винс Бранкачи имаме един от най-добрите готвачи на борда." "Искаш да кажеш, че видях онзи човек с бялата престилка, със смеха на хиена и телосложението на борец по сумо?" "Това е той." Гидеон отпи още една глътка и погледна Алекс, която се бе облегнала на парапета, вятърът раздвижваше лъскавата й кафява коса, носът и ахатовите й очи бяха насочени към синия морски хоризонт, а гърдите й се притискаха в парапета. Той отвърна очи. Колкото и да беше привлекателна, нямаше как - нямаше как - да се забърка в романс по време на дълго пътуване до антиподите на света. Тя се обърна към него. "И така, каква е историята ти?" "Не сте били инструктирани?" "Обратното на "информиран". Освен че ме помоли да ви запозная с DSV, Глин беше напълно мистериозен. Имах чувството, че иска да разбера всичко сам".
 • 55. Гидеон изпита облекчение. Това означаваше, че тя не знае нищо за здравословното му състояние. "Откъде да започнем? Започнах професионалната си кариера с кражба на произведения на изкуството, след това си намерих работа като конструктор на ядрени бомби." Тя се засмя. "Естествено." "Вярно е. Работя в Лос Аламос, където проектирам високоексплозивните лещи, използвани за имплодиране на ядрата. Бях част от програмата за управление на запасите, правех компютърни симулации и настройвах тези лещи, за да съм сигурен, че бомбите ще избухнат и след години гниене някъде в ядрено хранилище. В момента съм в продължителен отпуск." "Чакай... не се шегуваш?" Гидеон поклати глава. Питието му беше разочароващо празно. Помисли си дали да не се върне за трета, но едно гласче в главата му каза, че това няма да е добра идея. "Значи всъщност проектирате ядрени оръжия?"
 • 56. "Повече или по-малко. Всъщност затова съм на това пътешествие." "Какво общо имат ядрените бомби с това пътуване?" Гидеон се вгледа в нея. Тя наистина не беше инструктирана. Той бързо се върна назад. "Просто съм инженер с познания за експлозивите - това е всичко." "И не се шегувахте за кражбата на произведения на изкуството?" "Не." "Един въпрос. Защо?" "Бях беден, имах нужда от пари. И още по-важно, обичах парчетата, които крадях, и крадях само от исторически дружества и музеи, които не се грижеха за колекциите си, неща, които така или иначе никой не виждаше." "И предполагам, че това го прави морално приемливо." Това подразни Гидеон. "Не, не е така и няма да се оправдавам. Само не очаквай да се гърча във вина и самопризнания".
 • 57. Мълчание. Може би наистина има нужда от третото питие сега. Или може би беше време да смени темата. "Аз също съм работил като магьосник. Престигитатор, за да бъда точен." "Бил си магьосник? И аз бях!" Гидеон се изправи от парапета. Беше чувал това много пъти преди: някой, който е научил няколко трика с карти и след това си е присвоил титлата магьосник. "Значи можеш да извадиш монета иззад ухото на някого?" Алекс се намръщи и не каза нищо. Гидеон се облегна на парапета, осъзнавайки, че я е обидил. "Бях професионалист", обясни той. "Излизах на сцената, плащаха ми добре. Дори разработих някои оригинални трикове. Работих с живи животни - зайци и други подобни. Имах страхотен трик с шестметров питон, който разчистваше половината публика". Той се заигра с празната си чаша. "И все още държа ръката си вътре - бъркам в джобовете за забавление, такива неща. Това е като да свириш на цигулка: трябва да
 • 58. продължаваш да се упражняваш, иначе уменията ти отиват по дяволите." "Разбирам." "Оказва се, че магическите трикове и кражбата на произведения на изкуството всъщност са свързани области." "Предполагам, че ще е така." На Гидеон му хрумна една идея. Наистина добра идея. Това би било забавно. Той се наведе към нея. "Връщам се за още една - мога ли да ти донеса една?" "Двама са моят лимит, но ти продължавай. Донеси ми чаша вода, ако нямаш нищо против." На тръгване той се допря до нея небрежно, като използва разсейващото докосване, за да извади портфейла от отворената й чанта. Прибра го в джоба си заедно със собствения си портфейл, върна се вътре и се върна в бара. "Още една Hendrick's с лед и чаша вода, моля."
 • 59. Той наблюдаваше как барманът смесва мартинито. Алекс внезапно се появи до него. "Става малко хладно там." За негова изненада, а и не само, тя се наведе към него. "Да ме стоплиш?" Той я обгърна с ръка и усети как сърцето му се ускорява. "Как така?" "Добре. Това е добре, сега ми е топло, благодаря." Тя се отърси от леката му прегръдка. Неясно разочарован, той вдигна питието си, докато тя си взе вода, но тромаво, като разля малко върху себе си. "Драт." Тя взе салфетка и избърса водата от блузата си. Той отпи. "Каква е историята ти?" "Израснах на крайбрежието на Мейн. Баща ми имаше ферма за стриди и аз му помагах. В общи линии съм израснал във водата. Отглеждахме стриди "водолази", така че получих сертификата си за гмуркане в открити води PADI на десет години, за гмуркане с аварирали кораби PADI на петнадесет, за нитрокс на шестнадесет, а след това получих сертификати за пещерен гмуркач, за дълбоководен гмуркач, за гмуркач в лед и
 • 60. за всичко останало. Обичам морето и всичко под него. Специализирах морска биология в USC, след което защитих докторат." "В какво?" "Бентосният живот в дълбочината Калипсо. Това е най- дълбоката част на Гръцкия ров, седемнадесет хиляди метра." "Къде точно е това?" "Средиземно море, западно от Пелопонеския полуостров. Прекарах много време на кораба "Атлантис" там, гмурках се с "Алвин" - всъщност това беше първото истинско DSV." "Да плаваш край Гърция - хубав начин да получиш докторска степен." "Никога не се чувствам така у дома, както когато съм на кораб." "Смешно е, защото никога не съм се чувствал по-малко у дома. Морето ме разболява. Дайте ми високите планини на Запада и поток, пълен с пъстърва, всеки ден." "Вие получавате морска болест, а аз - височинна."
 • 61. "Много жалко - каза Гидеон. "Ето го и предложението ми за брак." Шегата се провали и Алекс отпи от водата си в настъпилата неловка тишина. "А магията? Все още ли го правиш?" Гидеон попита бързо. Тя махна с ръка. "Никога не бих могла да се състезавам с теб! Това беше просто едно малко нещо, което направих, за да забавлявам себе си и приятелите си." "Ще се радвам да те науча на някои основни неща." Тя вдигна очи към него. "Това би било чудесно." "Може би трябва да се върнем в моите покои - ако успея да ги открия, тоест. Всъщност съм опаковал няколко магически трика. Сигурен съм, че с малко помощ ще ги усвоиш бързо." "Хайде да вървим. Ще ти покажа пътя към каютата на екипажа." Той допи питието си и се престори, че пляска дънките си. "Упс, забравих си портфейла. Бихте ли имали нещо против да поемете сметката? Аз ще взема следващата." Той наблюдаваше
 • 62. с усмивка на очакване как тя бръква в чантата си за портфейла, знаейки, че ще открие липсата му. За негова огромна изненада тя го извади и го постави на бара. "Чакай... това е портфейлът ти?" "Разбира се." Тя извади двайсетачка и плати сметката. Гидеон бръкна в джоба си и откри, че портфейлът ѝ го няма. Неговият портфейл също го нямаше. "О, по дяволите - каза той автоматично, - мисля, че може да съм изпуснал нещо на палубата". Той се надигна от стола и веднага падна по лице. Зашеметен, той погледна към краката си - само за да открие, че връзките на обувките му са вързани заедно. Погледна нагоре и видя Алекс, която се смееше ужасно и държеше в ръката си портфейла му - заедно с ръчния му часовник. "И така, Гидеон - каза тя между поривите на смях. "За тези основи?"
 • 63. 7 ГИДЕОН СЕ ИЗПЛАШИ ОТ СРАМ. Боже, той се чувстваше като идиот. Той развърза обувките си, докато Алекс стоеше над него, без да си прави труда да прикрие триумфа си. Той се изправи и избърса праха си. Смущението му започна да се превръща в нещо друго, когато тя му подаде портфейла и ръчния часовник. "Не си ядосан?" - попита тя, като възстанови самообладанието си. Той я погледна как стои там - лицето ѝ сияеше, ахатовите ѝ очи блестяха, дългата ѝ лъскава коса бе навита на непокорни кичури върху загорелите ѝ рамене, а гърдите ѝ все още се надигаха от скорошното веселие. Тук тя го беше унижила - и каква беше неговата реакция? Огромно желание.
 • 64. Той отмести очи и преглътна. "Предполагам, че съм го заслужил." Погледна към бармана, но той беше неразбиращ, сякаш не беше видял нищо. "Все още искаш да ти покажа каютата на екипажа? - попита тя. "Разбира се." Тя се обърна и излезе от бара през трапезарията, а той я последва. Преминаха през още един лабиринт от коридори и стълби - през люк в преградата и в дълъг тесен коридор със стаи от едната страна. Тя спря до една врата и я отвори. "Учените имат самостоятелни стаи. Това е моята." Той я последва. Беше изненадващо просторна, с легло с кралски размер, два илюминатора, вграден скрин, маса за писане с лаптоп, огледало, стени, боядисани в кремаво-бяло. "Ето я банята." Тя отвори още една врата, за да открие малка баня с трети илюминатор.
 • 65. "Много хубаво", каза той. "Съвсем подходяща стая за... ами за учен." Тя се обърна. "Аз не съм просто мини шофьор на подводница. Аз съм главният океанограф на мисията, както сигурно знаете. Работя в ЕЕС от пет години." "Всъщност не знаех. Не съм бил информиран и за това. Как така никога не съм ви срещал преди?" "Сигурно познаваш манията на Глин за разделяне на нещата." "А вашата позиция спрямо Гарза?" "Той е инженер, а аз - учен. EES няма нормална корпоративна структура, както сигурно сте разбрали. Нещата се променят от мисия до мисия." Той кимна, като я наблюдаваше как се движи из стаята, плавно и грациозно. Имаше тяло на плувкиня, стройно и атлетично. Беше се заклел, абсолютно заклел, че няма да се забърка в друго романтично премеждие. Като се има предвид медицинската смъртна присъда, която висеше над главата му,
 • 66. не беше честно нито към него, нито към жената. Но това беше теоретично; тя беше реална. "Какъв е номерът на стаята ви?" - попита тя. "Две четиринайсет". "Това е в края на коридора. Нека да го проверим." Тя тръгна към вратата и той я последва. Отидоха по коридора до вратата с надпис 214. Той извади магнитната карта, която му бяха дали при обработката по-рано през деня, махна с нея към ключалката и вратата щракна. Той я бутна и включи осветлението - посрещна го луксозна, просторна каюта с редица илюминатори, легло с кралски размери, кът за сядане с диван и два стола, Подът беше покрит с дебел кремав налеп, осветлението беше меко и непряко. Багажът му вече беше поставен в единия ъгъл, грижливо подреден. "Уау", каза Алекс, влизайки вътре. "И каква е длъжността ти в ЕЕС, за да заслужиш всичко това?" "Не знам. Главен безделник?"
 • 67. Той я последва и видя как тя се завъртя из стаята, как с ръка гали ватираните завивки, как регулира осветлението. Тя отвори вратата на банята. "Вана, не по-малко!" Чувствайки се съвсем като у дома си, тя разгледа дневната зона, където имаше кухненски кът с микровълнова печка, кафе машина и малък хладилник. Тя отвори хладилника. "И вижте - Veuve Clicquot!" Извади една бутилка шампанско и я размаха към него. "Чудесно, нека го отворим и да празнуваме." Тя го върна обратно и затвори здраво вратата на хладилника. "Двама е моят лимит, помниш ли? А ти вече си надхвърлил своя. Трябва да си с ясно съзнание за утрешното гмуркане. И освен това не пия шампанско в чужди мъжки стаи". "Аз? Чужд човек?" "Крадец на произведения на изкуството, конструктор на ядрени бомби, магьосник - много странно." "Тогава ще му се насладим утре вечер. Ти и аз."
 • 68. "Ще бъдем унищожени след изпитателното гмуркане." Тя погледна часовника си. "Всъщност, по-добре да се върна в каютата си. Имам много работа за вършене преди лягане." Той се приближи до нея и сложи ръка на рамото ѝ, когато тя се обърна да си върви. Какво правеше той? Знаеше, че третото питие беше грешка, но нямаше да спре сега. Усещаше как цялото му тяло го боли от копнеж. Тя спря при докосването му и той се наведе към нея. Но после ловко се измъкна изпод ръката му и се отдръпна. "Нищо подобно, господине. Не и на кораб. Вие знаете по-добре." "Иска ми се да знаех по-добре." "Закуска в пет и половина, запомни; после отиваме в хангара на DSV и се подготвяме. Ще се видим тогава." И тя изчезна. Той седна на леглото с въздишка. Имаше и куп работа за вършене: файлове и документи за преглеждане, компютър, който трябваше да се настрои и да се свърже с корабната система. А не можеше да отиде при Глин и да се аргументира, че