SlideShare a Scribd company logo
«KAĞIT DEFTERLERE TÜRKİYE’DE İLK VEDA»
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş
Başarı Hikayesi
İsmail POLAT
Muhasebe Müdürü
20.09.2013
Ġsmini “Beton” ve “Teknoloji” kelimelerinin ilk hecelerinden alan
Betek Boya ve Kimya Sanayi A.ġ. 1988 yılında kuruldu.
Betek , 1993 yılında inĢaat boyaları alanına, Avrupa'nın en büyük
boya markası Caparol ile teknolojik iĢbirliği yaparak adım attı. Betek aynı
zamanda boya sektöründe ülkemize ilk yapancı sermaye giriĢini sağlayan
firmadır.
Bugüne kadar, en son teknoloji ile üretim yapan, Türk boya
sektöründe henüz bilinmeyen ürünleri piyasaya sunan Betek “kaliteli üretim
yapan, öncü ve yenilikçi marka” kimliği ile Türk boya sektörünün en güçlü
firmasıdır.
Betek 2001 yılı itibariyle boya sektöründe pazar liderliğini yakaladı.
1997‟de TV reklâmlarına baĢlayan ve tüketicide “Filli Boya” markasıyla kısa
sürede yüksek bilinirlik sağlayan Betek tüm ülke genelindeki 3000 e yakın
satıĢ noktaları ve 1200‟e yaklaĢan çalıĢanı ile halen boya sektöründe pazar
lideri konumundadır.
Betek, 2003 yılında ısı yalıtımı alanındaki faaliyetlerine
baĢlamıĢ, ülkemiz geleceği adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak
gördüğü “yalıtım” alanındaki çalıĢmalarıyla bu sektörde liderlik görevini
üstlenmiĢtir.
BETEK BOYA
2
Betek, Gebze‟deki 152 bin m2„lik alanda, boya ve ısı yalıtım sistemlerinin tüm ana
bileĢenlerinin üretimini gerçekleĢtirdiği, 380 bin ton boya, 240 bin ton kuru harç ve
770 bin m3 EPS ısı yalıtım levhası üretim kapasiteli ülkemizin ilk entegre tesisi
ile, boya sektöründe olduğu gibi yalıtım sektöründe de Türkiye‟nin öncü kuruluĢu
konumundadır.
Ülkemizin yalıtım konusundaki artan bilinci ve talebine yanıt verebilmek
amacıyla, 104 bin m2 açık alan üzerine kurulan Kayseri Üretim Tesisimizde yıllık
150 bin ton ısı yalıtım sıva, yapıĢtırıcı ve son kat kaplamaları, 385 bin m3 EPS ısı
yalıtım levhası üretilmektedir.
BETEK BOYA
3
E-DEFTER PROJESİ
4
Problem Tespiti
• VUK‟a göre kağıt ortamında tutulan defter-i kebir ve yevmiye defterinin maliyetlerinin yüksek
oluĢu, yazdırma ve saklama zorluğu bulunmaktadır. Yapılan yasal düzenlemelerle kağıt
ortamında tutulması gereken bu defterlerin elektronik ortama taĢınması olanağı ile maliyet ve
zamandan tasarruf sağlanacaktır
•
Proje Kapsamı
• Betek, Neteks, Aksio, Alsecco, Ġdeal, RMI Ģirketlerinin defter-i kebir ve yevmiye defterleri
Rol ve Sorumluluklar
Sponsor: Sevim YELTEKĠN
Lider: Ġsmail POLAT
Ekip Üyeleri: Mustafa AKÇAY
Hasan ELGĠN
Hasan YAĞMUR
DanıĢman Ekibi: FIT DanıĢmanlık
Ekip DıĢı Destek: Feza AVCI
Yönlendirme Komitesi: Ġleri GeliĢmiĢlik Kurulu
Hedef ve Faydalar
• SAP sisteminde E-defter uygulamasının Türkiye‟de ilk uygulayıcısı olmak
• Mali ĠĢler faaliyet giderlerinde bulunan noter ücretlerinde tasarruf sağlanması
• Mali ĠĢler faaliyet giderlerinde bulunan kırtasiye giderlerinde tasarruf sağlanması
• Defterlerin saklanması için ek arĢiv alanı ihtiyacının gerekmiyor olması
• Defterlerin yazdırılması, kontrolü ve arĢivlemesi için harcanan zaman ve iĢgücünden tasarruf
sağlanması
İlişkili Projeler:
Proje Başarı Kriteri Baz Hedef İdeal
2013 Mali yılı defterlerinin
elektronik ortamda tutulabilir
olması
Defterler için
ödenen noter ve
kırtasiye gideri:
215bin TL/yıl
Defterler için
ödenen noter ve
kırtasiye gideri:
0 TL
Defterler için
ödenen noter ve
kırtasiye gideri: 0
TL
Görev/Aktivite Başlangıç Bitiş Gerçekleşen
Sistem Hazırlığı 08.10.2012 14.10.2012
Uyarlama 15.10.2012 04.11.2012
Test 05.11.2012 02.12.2012
Canlı Geçiş 03.12.2012 16.12.2012
4
KAĞIT DEFTER–Defter Yazdırma İşlemi
5
1 Aylık Defter Yazdırma İşlemi
Sistemde Defterin Hazırlanması ~ 10 Gün
Hazırlanan Defterin Kağıda Yazdırılması ~ 10 Gün
Yıllık 950.000 Sayfa Resmi Defter
Yıllık Yaklaşık 80 Ağaç
5
10 11 12
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
Sistem
Hazırlığı
Uyarlama
Test
Canlı
Geçiş
- E-defter altyapı
paketlerinin
taĢınması
- FI modül
kontrolleri
- Uyarlamalar
- Ek alan
kontrolleri ve
gerekirse
geliĢtirmeler
- Testlerin
yapılması
- Uyarlamanın canlı
sisteme taĢınması
- Gerçek datalarla
uyarlama kontrolü
yapılması
E-defter
Proje Planı
6
E-DEFTER–Defter Oluşturma İşlemi
7
E-DEFTER–Defter oluşturma sürecinin takip ekranı
8
E-DEFTER–Defter raporlama işlemleri
9
E-DEFTER–Defter raporlama işlemleri
10
11
E-DEFTER–Defter beratının portale yüklenmesi
E-DEFTER –Defter Beratı 1/3
12
E-DEFTER –Defter Beratı 2/3
13
E-DEFTER –Defter Beratı 3/3
14
KAĞIT DEFTER / E-DEFTER
15
Yıllık Yaklaşık 80 Ağaç
Yıllık 950.000 Sayfa Resmi Defter
5-10 Adet CD
Min.215.000 TL/Yıl
15
SORU-CEVAP
Ġsmail POLAT
Betek Boya ve Kimya San.A.ġ.
Muhasebe Müdürü
ismail.polat@betek.com.tr

More Related Content

More from FIT Solutions

SAP Forum 2013 e-Defter sunumu
SAP Forum 2013 e-Defter sunumuSAP Forum 2013 e-Defter sunumu
SAP Forum 2013 e-Defter sunumu
FIT Solutions
 
SAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumu
SAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumuSAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumu
SAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumu
FIT Solutions
 
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my worldSAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
FIT Solutions
 
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
FIT Solutions
 
Sunum net weaver pi (fonksiyonel) tr
Sunum net weaver pi (fonksiyonel) trSunum net weaver pi (fonksiyonel) tr
Sunum net weaver pi (fonksiyonel) trFIT Solutions
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeFIT Solutions
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeFIT Solutions
 
FIT Kantar Sistemi
FIT Kantar SistemiFIT Kantar Sistemi
FIT Kantar Sistemi
FIT Solutions
 

More from FIT Solutions (9)

SAP Forum 2013 e-Defter sunumu
SAP Forum 2013 e-Defter sunumuSAP Forum 2013 e-Defter sunumu
SAP Forum 2013 e-Defter sunumu
 
SAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumu
SAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumuSAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumu
SAP Forum 2013 FIT Solutions e-Fatura sunumu
 
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my worldSAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
 
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
 
Sunum net weaver pi (fonksiyonel) tr
Sunum net weaver pi (fonksiyonel) trSunum net weaver pi (fonksiyonel) tr
Sunum net weaver pi (fonksiyonel) tr
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil proje
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil proje
 
Sunum fit e_fatura
Sunum fit e_faturaSunum fit e_fatura
Sunum fit e_fatura
 
FIT Kantar Sistemi
FIT Kantar SistemiFIT Kantar Sistemi
FIT Kantar Sistemi
 

Betek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumu

  • 1. «KAĞIT DEFTERLERE TÜRKİYE’DE İLK VEDA» Betek Boya ve Kimya San. A.Ş Başarı Hikayesi İsmail POLAT Muhasebe Müdürü 20.09.2013
  • 2. Ġsmini “Beton” ve “Teknoloji” kelimelerinin ilk hecelerinden alan Betek Boya ve Kimya Sanayi A.ġ. 1988 yılında kuruldu. Betek , 1993 yılında inĢaat boyaları alanına, Avrupa'nın en büyük boya markası Caparol ile teknolojik iĢbirliği yaparak adım attı. Betek aynı zamanda boya sektöründe ülkemize ilk yapancı sermaye giriĢini sağlayan firmadır. Bugüne kadar, en son teknoloji ile üretim yapan, Türk boya sektöründe henüz bilinmeyen ürünleri piyasaya sunan Betek “kaliteli üretim yapan, öncü ve yenilikçi marka” kimliği ile Türk boya sektörünün en güçlü firmasıdır. Betek 2001 yılı itibariyle boya sektöründe pazar liderliğini yakaladı. 1997‟de TV reklâmlarına baĢlayan ve tüketicide “Filli Boya” markasıyla kısa sürede yüksek bilinirlik sağlayan Betek tüm ülke genelindeki 3000 e yakın satıĢ noktaları ve 1200‟e yaklaĢan çalıĢanı ile halen boya sektöründe pazar lideri konumundadır. Betek, 2003 yılında ısı yalıtımı alanındaki faaliyetlerine baĢlamıĢ, ülkemiz geleceği adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü “yalıtım” alanındaki çalıĢmalarıyla bu sektörde liderlik görevini üstlenmiĢtir. BETEK BOYA 2
  • 3. Betek, Gebze‟deki 152 bin m2„lik alanda, boya ve ısı yalıtım sistemlerinin tüm ana bileĢenlerinin üretimini gerçekleĢtirdiği, 380 bin ton boya, 240 bin ton kuru harç ve 770 bin m3 EPS ısı yalıtım levhası üretim kapasiteli ülkemizin ilk entegre tesisi ile, boya sektöründe olduğu gibi yalıtım sektöründe de Türkiye‟nin öncü kuruluĢu konumundadır. Ülkemizin yalıtım konusundaki artan bilinci ve talebine yanıt verebilmek amacıyla, 104 bin m2 açık alan üzerine kurulan Kayseri Üretim Tesisimizde yıllık 150 bin ton ısı yalıtım sıva, yapıĢtırıcı ve son kat kaplamaları, 385 bin m3 EPS ısı yalıtım levhası üretilmektedir. BETEK BOYA 3
  • 4. E-DEFTER PROJESİ 4 Problem Tespiti • VUK‟a göre kağıt ortamında tutulan defter-i kebir ve yevmiye defterinin maliyetlerinin yüksek oluĢu, yazdırma ve saklama zorluğu bulunmaktadır. Yapılan yasal düzenlemelerle kağıt ortamında tutulması gereken bu defterlerin elektronik ortama taĢınması olanağı ile maliyet ve zamandan tasarruf sağlanacaktır • Proje Kapsamı • Betek, Neteks, Aksio, Alsecco, Ġdeal, RMI Ģirketlerinin defter-i kebir ve yevmiye defterleri Rol ve Sorumluluklar Sponsor: Sevim YELTEKĠN Lider: Ġsmail POLAT Ekip Üyeleri: Mustafa AKÇAY Hasan ELGĠN Hasan YAĞMUR DanıĢman Ekibi: FIT DanıĢmanlık Ekip DıĢı Destek: Feza AVCI Yönlendirme Komitesi: Ġleri GeliĢmiĢlik Kurulu Hedef ve Faydalar • SAP sisteminde E-defter uygulamasının Türkiye‟de ilk uygulayıcısı olmak • Mali ĠĢler faaliyet giderlerinde bulunan noter ücretlerinde tasarruf sağlanması • Mali ĠĢler faaliyet giderlerinde bulunan kırtasiye giderlerinde tasarruf sağlanması • Defterlerin saklanması için ek arĢiv alanı ihtiyacının gerekmiyor olması • Defterlerin yazdırılması, kontrolü ve arĢivlemesi için harcanan zaman ve iĢgücünden tasarruf sağlanması İlişkili Projeler: Proje Başarı Kriteri Baz Hedef İdeal 2013 Mali yılı defterlerinin elektronik ortamda tutulabilir olması Defterler için ödenen noter ve kırtasiye gideri: 215bin TL/yıl Defterler için ödenen noter ve kırtasiye gideri: 0 TL Defterler için ödenen noter ve kırtasiye gideri: 0 TL Görev/Aktivite Başlangıç Bitiş Gerçekleşen Sistem Hazırlığı 08.10.2012 14.10.2012 Uyarlama 15.10.2012 04.11.2012 Test 05.11.2012 02.12.2012 Canlı Geçiş 03.12.2012 16.12.2012 4
  • 5. KAĞIT DEFTER–Defter Yazdırma İşlemi 5 1 Aylık Defter Yazdırma İşlemi Sistemde Defterin Hazırlanması ~ 10 Gün Hazırlanan Defterin Kağıda Yazdırılması ~ 10 Gün Yıllık 950.000 Sayfa Resmi Defter Yıllık Yaklaşık 80 Ağaç 5
  • 6. 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 Sistem Hazırlığı Uyarlama Test Canlı Geçiş - E-defter altyapı paketlerinin taĢınması - FI modül kontrolleri - Uyarlamalar - Ek alan kontrolleri ve gerekirse geliĢtirmeler - Testlerin yapılması - Uyarlamanın canlı sisteme taĢınması - Gerçek datalarla uyarlama kontrolü yapılması E-defter Proje Planı 6
  • 15. KAĞIT DEFTER / E-DEFTER 15 Yıllık Yaklaşık 80 Ağaç Yıllık 950.000 Sayfa Resmi Defter 5-10 Adet CD Min.215.000 TL/Yıl 15
  • 16. SORU-CEVAP Ġsmail POLAT Betek Boya ve Kimya San.A.ġ. Muhasebe Müdürü ismail.polat@betek.com.tr