SlideShare a Scribd company logo
Afsluitregeling
1 april 2023
Sandra van de Grift
Mariëlle Fleuren
6 april 2023
Agenda
• Programma Verbinden Schuldendomein 2.0
• Wijziging regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit, gas en
warmteregeling
(afsluitregeling) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-
10020.html
Programma verbinden schuldendomein
• Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak
(Coalitieakkoord, 2021-2025);
• Aanpak geldzorgen, armoede en schulden
• Verbinden Schuldendomein 2.0
Meer weten?
• Routekaart
• Toolkit Implementatie
• Toolkit Training
• Toolkit Communicatie
• Format PvA & Kick-off implementatie
• Aandachtspunten beleid
• Leidraad uitbestede diensten
• PPT + Samenvattingen (be)spreekuren
• Fora (VNG-forum | VNG)
schulden@vng.nl
vng.nl/schulden
Besluister ook elke 2 weken
een nieuwe podcast op
Spotify
Waarom?
Doel afsluitbeleid:
• Vanaf oktober 2022 is de afsluitregeling met een tijdelijke wijziging
aangescherpt om inwoners in de winterperiode beter te bescherming
tegen afsluiting bij betalingsproblemen
• Dit heeft in het vierde kwartaal 2022 geleid tot een daling 68% van het
aantal afsluitingen tov een kwartaal eerder
• Om die reden hebben minister Jetten en Schouten besloten om
inwoners ook na 1 april 2023 structureel deze bescherming te bieden
Wanneer?
• Is per 1 april 2023 inwerking getreden
• Internetconsultatie
https://www.internetconsultatie.nl/afsluitbeleidenergie/b1
Wat houdt het afsluitbeleid in?
• Er mag niet zomaar beeindigd worden bij wanbetaling!
• Afsluiten blijft mogelijk bij aantoonbaar misbruik, fraude of
veiligheidsrisico's
• Er moet voldaan zijn aan procedurele vereisten
• schriftelijke herinneringen (3x)
• redelijke en passende betalingsregeling
• signaal doorgeven aan gemeenten
Schriftelijke herinnering
• schriftelijke herinnering aanbieden (artikel 3)
• tenminste driemaal met een nakomingstermijn van tenminste 14
dagen
• wijzen op mogelijkheden om betalingsregeling te treffen
• wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening
• met toestemming gegevens doorgeven aan gemeente
• vermelden wanneer levering niet mag worden beeindigd
Betalingsregeling
• Redelijke en passende betalingsregeling aanbieden (artikel 4Aa)
• bevat in ieder geval afspraken over de betaling en de afwikkeling van
openstaande vorderingen
• niet beeindigen indien betalingsregeling wordt nagekomen
Signaal/signalen
• Signalen doorgeven aan gemeenten (artikel 4a)
• als inwoner heeft ingestemd/niet heeft gereageerd
• als er tenminste twee termijnbedragen niet zijn voldaan, er
tenminste twee herinneringen zijn verstuurd en er geen
betalingsregeling is overeengekomen
• de betalingsachterstand aanmerkelijk hoger is geworden (update)
• vergunninghouder voornemen is om levering te beeindigen,
tenminste 20 werkdagen voordat eindeleveringsmelding wordt
doorgegeven en niet eerder dan nakomingstermijn derde
herinnering is verstreken
Welke informatie wordt verstrekt?
• Gegevensverstrekking (artikel 4a lid 2)
• contactgegevens, klantnummer en informatie over de hoogte van de
schuld
• informatie over de ontwikkeling van de betalingsachterstand
• voornemen om de levering te beeindigen
Gevolgen uitvoering energieleveranciers
• Er is sprake van een uiterste inspanningsverplichting om in persoonlijk
contact te treden (sociale incasso 3 x 14 dagen)
• zonodig herhaaldelijk
• via diverse communicatiekanalen
• wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen
en te beeindigen
Gevolgen uitvoering gemeenten
• Vps/Ris, aparte melding dat dit om een contract ontbinding gaat
• Dagelijks komen deze signalen binnen
• Proces binnen gemeente (SHVI) aanpassen
• DPIA aanpassen?
Vraag aan de deelnemers:
Hoe pakt u gemeente deze signalen op?
Wanneer niet beeindigen wegens wanbetaling
Niet beeindigen indien (artikel 4b lid 1)
• de inwoner binnen een redelijke termijn (in ieder geval 4 weken) na een
herinnering een bewijs overlegt dat hij/zij verzocht heeft om
schuldhulpverlening
• de vordering binnen een redelijke termijn (in ieder geval 4 weken) na een
herinnering wordt betrokken bij een lopend traject van
schuldhulpverlening
• na de gegevensverstrekking aan gemeenten nog geen 4 weken zijn
verstreken
Wanneer niet beeindigen wegens wanbetaling
Niet beeindigen tenzij (artikel 4b lid 2)
• schuldhulpverlening aan de inwoner eindigt
• de inwoner de verplichtingen van schuldhulpverlening niet nakomt
• Wanneer een betalingsregeling is overeengekomen en deze wordt
nagekomen (artikel 4Aa lid 2)
• Kwetsbare inwoner binnen een redelijke termijn een verklaring van een
(niet behandeld) arts kan overleggen om zeer ernstige
gezondheidsrisico's aan te tonen
Hoe kun je een inwoner weer aansluiten?
Heraansluiten kan indien de inwoner een bewijs overlegt (artikel 4c)
• dat hij/zij verzocht heeft om schuldhulpverlening (totdat op verzoek
negatief is beslist/schuldhulpverlening eindigt)
• dat de vordering wordt betrokken in een lopend
schuldhulpverleningstraject
Vragen?
Vragen?
• Wensen volgende (be)spreekuren?
• Mail naar schulden@vng.nl
• Wie is de contactpersoon bij uw gemeente?
• Aanmeldformulier
schulden@vng.nl
070 - 373 82 32
vng.nl/schulden

More Related Content

Similar to (Be)spreekuur 6 april 2023 - Afsluitregeling energie

(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
VNG Realisatie
 
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
KING
 
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR (Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
VNG Realisatie
 
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen
(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen
(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK
VNG Realisatie
 
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
VNG Realisatie
 
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
VNG Realisatie
 

Similar to (Be)spreekuur 6 april 2023 - Afsluitregeling energie (20)

(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
 
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
 
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
 
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR (Be)spreekuur - 17 februari - BKR
(Be)spreekuur - 17 februari - BKR
 
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
 
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
 
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen
(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen
(Be)spreekuur 4 april 2023 - Samenloop van beslagen
 
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
 
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK
 
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
 
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
 
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
 
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
 
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
 
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
 
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
 
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
 

More from VNG Realisatie

(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
VNG Realisatie
 
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverleningVNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
VNG Realisatie
 
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
VNG Realisatie
 
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekurenBespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
VNG Realisatie
 

More from VNG Realisatie (20)

(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
 
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverleningVNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
 
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
 
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
 
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
 
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
 
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
 
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
 
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekurenBespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
 
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
 
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
 
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
 

(Be)spreekuur 6 april 2023 - Afsluitregeling energie

 • 1. Afsluitregeling 1 april 2023 Sandra van de Grift Mariëlle Fleuren 6 april 2023
 • 2. Agenda • Programma Verbinden Schuldendomein 2.0 • Wijziging regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit, gas en warmteregeling (afsluitregeling) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023- 10020.html
 • 3. Programma verbinden schuldendomein • Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025); • Aanpak geldzorgen, armoede en schulden • Verbinden Schuldendomein 2.0
 • 4. Meer weten? • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) schulden@vng.nl vng.nl/schulden Besluister ook elke 2 weken een nieuwe podcast op Spotify
 • 5. Waarom? Doel afsluitbeleid: • Vanaf oktober 2022 is de afsluitregeling met een tijdelijke wijziging aangescherpt om inwoners in de winterperiode beter te bescherming tegen afsluiting bij betalingsproblemen • Dit heeft in het vierde kwartaal 2022 geleid tot een daling 68% van het aantal afsluitingen tov een kwartaal eerder • Om die reden hebben minister Jetten en Schouten besloten om inwoners ook na 1 april 2023 structureel deze bescherming te bieden
 • 6. Wanneer? • Is per 1 april 2023 inwerking getreden • Internetconsultatie https://www.internetconsultatie.nl/afsluitbeleidenergie/b1
 • 7. Wat houdt het afsluitbeleid in? • Er mag niet zomaar beeindigd worden bij wanbetaling! • Afsluiten blijft mogelijk bij aantoonbaar misbruik, fraude of veiligheidsrisico's • Er moet voldaan zijn aan procedurele vereisten • schriftelijke herinneringen (3x) • redelijke en passende betalingsregeling • signaal doorgeven aan gemeenten
 • 8. Schriftelijke herinnering • schriftelijke herinnering aanbieden (artikel 3) • tenminste driemaal met een nakomingstermijn van tenminste 14 dagen • wijzen op mogelijkheden om betalingsregeling te treffen • wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening • met toestemming gegevens doorgeven aan gemeente • vermelden wanneer levering niet mag worden beeindigd
 • 9. Betalingsregeling • Redelijke en passende betalingsregeling aanbieden (artikel 4Aa) • bevat in ieder geval afspraken over de betaling en de afwikkeling van openstaande vorderingen • niet beeindigen indien betalingsregeling wordt nagekomen
 • 10. Signaal/signalen • Signalen doorgeven aan gemeenten (artikel 4a) • als inwoner heeft ingestemd/niet heeft gereageerd • als er tenminste twee termijnbedragen niet zijn voldaan, er tenminste twee herinneringen zijn verstuurd en er geen betalingsregeling is overeengekomen • de betalingsachterstand aanmerkelijk hoger is geworden (update) • vergunninghouder voornemen is om levering te beeindigen, tenminste 20 werkdagen voordat eindeleveringsmelding wordt doorgegeven en niet eerder dan nakomingstermijn derde herinnering is verstreken
 • 11. Welke informatie wordt verstrekt? • Gegevensverstrekking (artikel 4a lid 2) • contactgegevens, klantnummer en informatie over de hoogte van de schuld • informatie over de ontwikkeling van de betalingsachterstand • voornemen om de levering te beeindigen
 • 12. Gevolgen uitvoering energieleveranciers • Er is sprake van een uiterste inspanningsverplichting om in persoonlijk contact te treden (sociale incasso 3 x 14 dagen) • zonodig herhaaldelijk • via diverse communicatiekanalen • wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beeindigen
 • 13. Gevolgen uitvoering gemeenten • Vps/Ris, aparte melding dat dit om een contract ontbinding gaat • Dagelijks komen deze signalen binnen • Proces binnen gemeente (SHVI) aanpassen • DPIA aanpassen? Vraag aan de deelnemers: Hoe pakt u gemeente deze signalen op?
 • 14. Wanneer niet beeindigen wegens wanbetaling Niet beeindigen indien (artikel 4b lid 1) • de inwoner binnen een redelijke termijn (in ieder geval 4 weken) na een herinnering een bewijs overlegt dat hij/zij verzocht heeft om schuldhulpverlening • de vordering binnen een redelijke termijn (in ieder geval 4 weken) na een herinnering wordt betrokken bij een lopend traject van schuldhulpverlening • na de gegevensverstrekking aan gemeenten nog geen 4 weken zijn verstreken
 • 15. Wanneer niet beeindigen wegens wanbetaling Niet beeindigen tenzij (artikel 4b lid 2) • schuldhulpverlening aan de inwoner eindigt • de inwoner de verplichtingen van schuldhulpverlening niet nakomt • Wanneer een betalingsregeling is overeengekomen en deze wordt nagekomen (artikel 4Aa lid 2) • Kwetsbare inwoner binnen een redelijke termijn een verklaring van een (niet behandeld) arts kan overleggen om zeer ernstige gezondheidsrisico's aan te tonen
 • 16. Hoe kun je een inwoner weer aansluiten? Heraansluiten kan indien de inwoner een bewijs overlegt (artikel 4c) • dat hij/zij verzocht heeft om schuldhulpverlening (totdat op verzoek negatief is beslist/schuldhulpverlening eindigt) • dat de vordering wordt betrokken in een lopend schuldhulpverleningstraject
 • 18. Vragen? • Wensen volgende (be)spreekuren? • Mail naar schulden@vng.nl • Wie is de contactpersoon bij uw gemeente? • Aanmeldformulier schulden@vng.nl 070 - 373 82 32 vng.nl/schulden