SlideShare a Scribd company logo
(be)spreekuur
hersteloperatie
Organisatie van de brede ondersteuning
19 januari 2023
Agenda
• Helder proces
• Uitgangspunten voor inzet brede ondersteuning
• Tips voor de uitvoering van de brede ondersteuning
• Actualiteit en agenda (be)spreekuren
Rijksbrede maatschappelijke doelstellingen
Wonen: veilige en betaalbare plek om te wonen;
Financiën: in staat zijn om een financieel gezonde huishouding te voeren;
Gezin: samenleven en opgroeien in een veilige omgeving waarbinnen
kinderen zich kunnen ontwikkelen;
Zorg: welzijn vanuit lichamelijke en geestelijke gezondheid;
Werk: duurzaam kunnen participeren in een arbeidsproces en met
minimaal de beschikking over een startkwalificatie.
Ruimhartig – snel en adequaat
Adequaat:
Redelijk & noodzakelijk – op de juiste manier handelen - voor de specifieke situatie – gegeven het
moment
Snel:
Niet begrensd door wetgeving/loketten en toegangstoetsen van regelgeving
Motiveren vanuit:
• Veiligheid
• Gezondheid
• Voorkomen uithuisplaatsing
• Voorkomen afsluiten gas/water/licht
• Bijdrage aan ontwikkeling
• Bijdrage aan zelfstandigheid
• Levert een bijdrage aan herstel van vertrouwen
En rekening houdend met:
• Zelfstandigheid
• Netwerk
• Lichamelijke en psychische gesteldheid
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
Format site VNG
Ofwel:
• Gesprek ondersteuningsbehoefte
• Stel per leefdomein de doelstelling vast
Neem hierin mee
• Zelfstandigheid
• Netwerk
• Lichamelijke en psychische gesteldheid
• Ken de voorziening toe
• Motiveer op welke wijze de voorziening een bijdragen levert aan het doel
• Verstrek het plan van aanpak aan de ouder (incl. bezwaarclausule)
• Monitor voortgang op lopende plan van aanpak en pas aan indien nodig
• Nazorg
Maatwerk
Uitgangspunten voor brede ondersteuning
• Ouders en kinderen hebben recht op brede ondersteuning
• Om de doelstellingen voor brede ondersteuning te behalen, kunnen hieraan ondersteunend
middelen worden verstrekt.
• Het recht op brede ondersteuning staat niet gelijk aan een recht op spullen. Het verstrekken
van middelen kan wel onderdeel zijn van de invulling van de brede ondersteuning.
• Gemeente ondersteunen ruimhartig bij het faciliteren van een nieuwe start
• Gemeenten worden bij de inzet van voorzieningen niet belemmerd door bijvoorbeeld
inkomens- of vermogenstoetsen.
• Gemotiveerd wordt dat de inzet van voorzieningen nodig is voor het faciliteren van een
nieuwe start. Wens versus. noodzaak is onderdeel van de afweging.
• Het plan van aanpak is randvoorwaardelijk
• Brede ondersteuning wordt enkel verleend vanuit een plan van aanpak op de vijf
leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk
• Het plan van aanpak wordt schriftelijk verstrekt aan ouder/kind
• Gemeenten hebben de vrijheid om – op basis van een plan van aanpak – alle mogelijke
dienstverlening in te zetten die nodig is voor het maken van een nieuwe start
Uitgangspunten voor brede ondersteuning
• De hulpvraag en de behoefte wordt samen met de ouder en/of kind opgesteld
• Welke ondersteuning passend is en wordt toegekend, wordt bepaald door (de namens) het college
van B&W (gemandateerde).
• Het ontvangen compensatiebedrag of de tegemoetkoming wordt niet gebruikt bij de afweging om een
dienst of verstrekking in te zetten
• Het compensatiebedrag is opgebouwd uit het (onterecht) teruggevorderde bedrag en als
vergoeding voor de geleden materiele en immateriële schade. Het compensatiebedrag kijkt naar
het verleden: het gaat om reeds geleden schade. De brede ondersteuning kijkt vooruit: wat heeft
de ouder of het kind nodig om een nieuwe start te maken.
• Er wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen een aangemelde of reeds als gedupeerd
erkende ouder
• De wens tot brede ondersteuning vanuit gemeenten is deels ontstaan om – buiten de
doorlooptijden bij UHT om – ouders op weg te helpen. Enkel bij de inzet van schaarse middelen,
zoals woningen, is het denkbaar dat de uiteindelijke beoordeling door UHT van doorslaggevend
belang is.
• Ondersteuning aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen wordt volledig vergoed door het rijk
• Voortzetting van ondersteuning voor niet als gedupeerd erkenden vindt plaats vanuit regulier kader
(wettelijke taak).
Tips voor de organisatie voor uitvoering brede
ondersteuning (I)
• Hanteer het proces: werk altijd vanuit een plan van aanpak met motivering voor de
ondersteuning. Dit is de beschikking.
• Richt een casuïstiek overleg in met collega's (sluit mogelijk aan bij grotere omliggende
gemeenten).
• Richt een toetsingscommissie in. Zo wordt een gewogen besluit genomen.
• Richt voor grotere uitgaven mandaat binnen je organisatie in.
• Contact met buurgemeente
Tips voor de organisatie voor uitvoering brede
ondersteuning (II)
Kom je er niet uit? Kijk een onafhankelijke persoon/partij kan bemiddelen:
• Inzet onafhankelijke cliëntondersteuner
• Bijstand vanuit ervaringsdeskundige/lotgenoot
• Schakel de ombudsman van de gemeente in
• Communiceer de klachtenprocedure.
• Sparren: neem contact op met de VNG of je procesbegeleider
Communicatie
• Kernboodschap brede ondersteuning bij UHT
• Februari 2023 is de maand van de brede ondersteuning bij UHT
• Document handvatten brede ondersteuning en het opstellen plan van
aanpak
Communicatie naar ouders en kinderen
‘Ik heb recht op… <middel>.
Ik heb recht op de Spuk
Vergelijken van ter beschikking gestelde ondersteuning aan andere
ouders
Verzoeken tot het achteraf vergoeden van kosten die de ouder zonder
plan van aanpak heeft gemaakt
De brede ondersteuning is altijd gekoppeld aan een doelstelling op een of meerdere leefdomeinenin een plan van aanpak. Het
plan van aanpak is een voorwaarde. De verstrekking moet – gekoppeldaan die doelstelling – in het plan van aanpak
gemotiveerdworden. De gemeente kijkt naar de situatie nu – op het moment dat de ouderzich meldtbij het loket. Wat is er
nodig? Het achteraf vergoedenvan kosten is daarmee niet passend.
Tot slot
Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief
E-mail: hersteloperatie@vng.nl
Bellen: 070 – 373 82 32
Routekaart: vng.nl
Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG
Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link

More Related Content

What's hot

(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
VNG Realisatie
 
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
VNG Realisatie
 
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
VNG Realisatie
 

What's hot (20)

(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
 
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
 
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
 
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
 
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
 
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
 
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
 
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
 
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
 
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
 
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
 
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
 
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
 
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
 
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
 
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
 
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
 
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
 
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
 
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
 

Similar to (Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning

(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie
 
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart StelZuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
ROS_ZONH
 
(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II
(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II
(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II
VNG Realisatie
 
Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021
Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021
Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021
Bart Litjens
 
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
VNG Realisatie
 
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
VNG Realisatie
 
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverleningVNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG Realisatie
 
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
Nieuwe wegen ggz en opvang
 
Toekomstvisie thuiszorg
Toekomstvisie thuiszorgToekomstvisie thuiszorg
Toekomstvisie thuiszorg
Rosa Remmerswaal
 
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
Gert Jan Angenent
 

Similar to (Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning (20)

(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
 
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 20 juni 2024 - Doelen in het plan van aanpak
 
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
(Be)spreekuur - 11 en 13 juni 2024 - Inrichting toekomstbestendige brede onde...
 
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
 
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart StelZuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
 
(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II
(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II
(Be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Kindregeling II
 
Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021
Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021
Onderzoek subsidieverwerving - eindrapportage - 16 augustus 2021
 
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
 
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
 
sessie 36 ppt lokaal kinderopvangbeleid
sessie 36 ppt lokaal kinderopvangbeleidsessie 36 ppt lokaal kinderopvangbeleid
sessie 36 ppt lokaal kinderopvangbeleid
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
 
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
 
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Beschikken en afwijzen brede ondersteuning
 
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverleningVNG - Elementen van de basisdienstverlening
VNG - Elementen van de basisdienstverlening
 
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
 
Sessie 5 - ppt prettig geregeld
Sessie 5 - ppt prettig geregeldSessie 5 - ppt prettig geregeld
Sessie 5 - ppt prettig geregeld
 
Toekomstvisie thuiszorg
Toekomstvisie thuiszorgToekomstvisie thuiszorg
Toekomstvisie thuiszorg
 
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
Festival der verantwoording Sociaal Domein, 4 december 2017
 

More from VNG Realisatie

(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
VNG Realisatie
 
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
VNG Realisatie
 
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekurenBespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
VNG Realisatie
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie
 

More from VNG Realisatie (20)

(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
(Be)spreekuur 20 juni 2024 - Handreiking Afwegingskader
 
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
(Be)spreekuur - 1 juli 2024 - financiële begeleiding van inwoners. Kunt u hie...
 
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
(Be)spreekuur - 24 juni 2024 - Meer gegevens voor gemeenten tijdens toegang ...
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18
 
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
(Be)spreekuur 14 juni 2024 - Ik word 18!
 
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
Samenwerksessie - 3 juni 2024 - Samenwerken met vrijwilligers(organisaties)
 
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
(Be)spreekuur - 13 juni 2024 - Van individueel naar collectief met vroegsigna...
 
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
(Be)spreekuur - 6 juni 2024 - Leefdomein wonen
 
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekurenBespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
Bespreekuur - 27 mei- vroegsignalering bij jongeren bespreekuren
 
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
 
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
 
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 

(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning

 • 1. (be)spreekuur hersteloperatie Organisatie van de brede ondersteuning 19 januari 2023
 • 2. Agenda • Helder proces • Uitgangspunten voor inzet brede ondersteuning • Tips voor de uitvoering van de brede ondersteuning • Actualiteit en agenda (be)spreekuren
 • 3. Rijksbrede maatschappelijke doelstellingen Wonen: veilige en betaalbare plek om te wonen; Financiën: in staat zijn om een financieel gezonde huishouding te voeren; Gezin: samenleven en opgroeien in een veilige omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen; Zorg: welzijn vanuit lichamelijke en geestelijke gezondheid; Werk: duurzaam kunnen participeren in een arbeidsproces en met minimaal de beschikking over een startkwalificatie.
 • 4. Ruimhartig – snel en adequaat Adequaat: Redelijk & noodzakelijk – op de juiste manier handelen - voor de specifieke situatie – gegeven het moment Snel: Niet begrensd door wetgeving/loketten en toegangstoetsen van regelgeving Motiveren vanuit: • Veiligheid • Gezondheid • Voorkomen uithuisplaatsing • Voorkomen afsluiten gas/water/licht • Bijdrage aan ontwikkeling • Bijdrage aan zelfstandigheid • Levert een bijdrage aan herstel van vertrouwen En rekening houdend met: • Zelfstandigheid • Netwerk • Lichamelijke en psychische gesteldheid
 • 7. Ofwel: • Gesprek ondersteuningsbehoefte • Stel per leefdomein de doelstelling vast Neem hierin mee • Zelfstandigheid • Netwerk • Lichamelijke en psychische gesteldheid • Ken de voorziening toe • Motiveer op welke wijze de voorziening een bijdragen levert aan het doel • Verstrek het plan van aanpak aan de ouder (incl. bezwaarclausule) • Monitor voortgang op lopende plan van aanpak en pas aan indien nodig • Nazorg
 • 9. Uitgangspunten voor brede ondersteuning • Ouders en kinderen hebben recht op brede ondersteuning • Om de doelstellingen voor brede ondersteuning te behalen, kunnen hieraan ondersteunend middelen worden verstrekt. • Het recht op brede ondersteuning staat niet gelijk aan een recht op spullen. Het verstrekken van middelen kan wel onderdeel zijn van de invulling van de brede ondersteuning. • Gemeente ondersteunen ruimhartig bij het faciliteren van een nieuwe start • Gemeenten worden bij de inzet van voorzieningen niet belemmerd door bijvoorbeeld inkomens- of vermogenstoetsen. • Gemotiveerd wordt dat de inzet van voorzieningen nodig is voor het faciliteren van een nieuwe start. Wens versus. noodzaak is onderdeel van de afweging. • Het plan van aanpak is randvoorwaardelijk • Brede ondersteuning wordt enkel verleend vanuit een plan van aanpak op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk • Het plan van aanpak wordt schriftelijk verstrekt aan ouder/kind • Gemeenten hebben de vrijheid om – op basis van een plan van aanpak – alle mogelijke dienstverlening in te zetten die nodig is voor het maken van een nieuwe start
 • 10. Uitgangspunten voor brede ondersteuning • De hulpvraag en de behoefte wordt samen met de ouder en/of kind opgesteld • Welke ondersteuning passend is en wordt toegekend, wordt bepaald door (de namens) het college van B&W (gemandateerde). • Het ontvangen compensatiebedrag of de tegemoetkoming wordt niet gebruikt bij de afweging om een dienst of verstrekking in te zetten • Het compensatiebedrag is opgebouwd uit het (onterecht) teruggevorderde bedrag en als vergoeding voor de geleden materiele en immateriële schade. Het compensatiebedrag kijkt naar het verleden: het gaat om reeds geleden schade. De brede ondersteuning kijkt vooruit: wat heeft de ouder of het kind nodig om een nieuwe start te maken. • Er wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen een aangemelde of reeds als gedupeerd erkende ouder • De wens tot brede ondersteuning vanuit gemeenten is deels ontstaan om – buiten de doorlooptijden bij UHT om – ouders op weg te helpen. Enkel bij de inzet van schaarse middelen, zoals woningen, is het denkbaar dat de uiteindelijke beoordeling door UHT van doorslaggevend belang is. • Ondersteuning aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen wordt volledig vergoed door het rijk • Voortzetting van ondersteuning voor niet als gedupeerd erkenden vindt plaats vanuit regulier kader (wettelijke taak).
 • 11. Tips voor de organisatie voor uitvoering brede ondersteuning (I) • Hanteer het proces: werk altijd vanuit een plan van aanpak met motivering voor de ondersteuning. Dit is de beschikking. • Richt een casuïstiek overleg in met collega's (sluit mogelijk aan bij grotere omliggende gemeenten). • Richt een toetsingscommissie in. Zo wordt een gewogen besluit genomen. • Richt voor grotere uitgaven mandaat binnen je organisatie in. • Contact met buurgemeente
 • 12. Tips voor de organisatie voor uitvoering brede ondersteuning (II) Kom je er niet uit? Kijk een onafhankelijke persoon/partij kan bemiddelen: • Inzet onafhankelijke cliëntondersteuner • Bijstand vanuit ervaringsdeskundige/lotgenoot • Schakel de ombudsman van de gemeente in • Communiceer de klachtenprocedure. • Sparren: neem contact op met de VNG of je procesbegeleider
 • 13. Communicatie • Kernboodschap brede ondersteuning bij UHT • Februari 2023 is de maand van de brede ondersteuning bij UHT • Document handvatten brede ondersteuning en het opstellen plan van aanpak
 • 14. Communicatie naar ouders en kinderen ‘Ik heb recht op… <middel>. Ik heb recht op de Spuk Vergelijken van ter beschikking gestelde ondersteuning aan andere ouders Verzoeken tot het achteraf vergoeden van kosten die de ouder zonder plan van aanpak heeft gemaakt De brede ondersteuning is altijd gekoppeld aan een doelstelling op een of meerdere leefdomeinenin een plan van aanpak. Het plan van aanpak is een voorwaarde. De verstrekking moet – gekoppeldaan die doelstelling – in het plan van aanpak gemotiveerdworden. De gemeente kijkt naar de situatie nu – op het moment dat de ouderzich meldtbij het loket. Wat is er nodig? Het achteraf vergoedenvan kosten is daarmee niet passend.
 • 15. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link