SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Пасланне Ігната да
Палікарпа
РАЗДЗЕЛ 1
1 Ігнацый, таксама званы Тэафарам, Палікарпу, біскупу
царквы ў Смірне; іх наглядчык, а хутчэй сам не заўважаны
Богам Айцом і Панам Езусам Хрыстом: усялякае шчасце.
2 Ведаючы, што розум твой да Бога ўмацаваны як бы на
непарушнай скале; Я вельмі дзякую, што я быў прызнаны
годным сузіраць Тваё блаславёнае аблічча, у якім няхай я
заўсёды радуюся ў Богу.
3 Таму я прашу цябе мілатаю Божаю, у якую ты апрануты,
ісьці наперад сваім шляхам і заахвочваць усіх іншых, каб
яны былі збаўленыя.
4 Захоўвай сваё месца з усёй дбайнасцю як пра плоць, так і
пра дух: Старайся захаваць адзінства, за якое няма нічога
лепшага. Цярпіце ўсіх людзей, як і Гасподзь вас.
5 Падтрымлівай усіх у любові, як і ты. Няспынна маліцеся:
прасіце большага разумення, чым тое, што ў вас ёсць. Будзь
пільны, няхай дух твой заўсёды будзіць.
6 Гавары з кожным так, як табе Бог дазволіць. Несі немачы
ўсіх, як дасканалы змагар; дзе вялікая праца, там большы
прырост.
7 Калі будзеш любіць добрых вучняў, якая за гэта падзяка?
Але лепей падпарадкуй сабе тых, хто зладзеяваты, у
лагоднасці.
8 Кожная рана не загойваецца адным і тым жа пластырам:
калі прыступы хваробы моцныя, зьмяняйце іх мяккімі
сродкамі: будзь ва ўсім мудры, як зьмей, але бяскрыўдны, як
голуб.
9 Дзеля гэтага ты складаецца з цела і духу; каб ты мог
змяніць тое, што з'яўляецца перад абліччам тваім.
10 А што да нябачных, маліся Богу, каб Ён адкрыў табе іх,
каб ты ні ў чым не меў недахопу, але быў багаты на ўсякі дар.
11 Часы патрабуюць цябе, як лоцманы вятроў; і той, хто
кідаецца ў буру, прытулак, дзе ён будзе; каб ты мог
дасягнуць Бога.
12 Будзь цвярозы, як воін Божы: вянец, прапанаваны табе,
ёсць несмяротнасць і жыццё вечнае; у чым ты таксама
цалкам перакананы. Я буду зарукай за цябе ва ўсім, і путамі
маімі, якія ты любіў.
13 Няхай не турбуюць цябе тыя, што здаюцца вартымі павагі,
але вучаць іншым навукам. Стой цвёрда і нерухома, як на
кавадле, калі па ім б'юць.
14 Гэта частка адважнага змагара - быць параненым, але ўсё
ж пераможаным. Але асабліва мы павінны ўсё цярпець дзеля
Бога, каб Ён цярпеў нас.
15 Будзь кожны дзень лепшым за іншы: улічвай час; і чакаем
Яго, які вышэй за ўвесь час, вечны, нябачны, хоць дзеля нас
стаў бачным: недатыкальны і непраходны, але за нас
падвергнуты пакутам; вытрымліваючы ўсякія шляхі для
нашага збаўлення.
РАЗДЗЕЛ 2
1 Няхай ня будуць занядбаныя ўдовы: будзь ім апекуном
пасьля Бога.
2 Няхай нічога не робіцца без твайго ведама і згоды; і не рабі
нічога, акрамя волі Божай; як і ты робіш з усёй сталасьцю.
3 Няхай вашы зборы будуць больш поўнымі: пытайцеся ва
ўсіх пайменна.
4 Не забывайце аб мужчынах і рабынях; і няхай не пыхаюцца,
але лепш няхай больш падпарадкоўваюцца славе Божай, каб
атрымаць ад Яго лепшую свабоду.
5 Няхай яны не хочуць быць вызваленымі за дзяржаўны
кошт, каб не быць рабамі сваіх пажадлівасцяў.
6 Уцякай ад злых мастацтваў; дакладней, не згадвайце пра іх.
7 Скажы сёстрам маім, што яны любяць Госпада; і
задавальняюцца сваімі мужамі, як целам, так і духам.
8 Падобным чынам заклікай маіх братоў у імя Ісуса Хрыста,
каб яны любілі сваіх жонак, як Пан Царкву.
9 Калі хто можа заставацца ў дзявоцтве, дзеля гонару цела
Хрыстовага, няхай застаецца без хвалі; але калі ён хваліцца,
ён загінуў. І калі ён жадае быць больш заўважаным, чым
біскуп, ён сапсаваны.
10 Але ўсім, хто жанаты, мужчынам ці жанчынам, належыць
зьбірацца разам са згоды біскупа, каб іх шлюб быў паводле
пабожнасьці, а не па пажадлівасьці.
11 Няхай усё робіцца ў гонар Бога.
12 Слухайцеся біскупа, каб і Бог пачуў вас. Душа Мая няхай
будзе бяспекай для тых, хто падпарадкоўваецца свайму
біскупу, з іх прэзбітэрамі і дыяканамі. І няхай мая доля будзе
разам з іх у Богу.
13 Працуйце адзін з адным; змагацца разам, бегчы разам,
пакутаваць разам; спаць разам і ўстаць разам; як
распарадчыкі, і асэсоры, і служкі Божыя.
14 Дагаджайце таму, пад кім ваюеце і ад каго атрымліваеце
ўзнагароду. Хай ніхто з вас не будзе прызнаны дэзерцірам; а
хрышчэньне тваё няхай застанецца, як рукі твае; вера твая,
як шлем твой; дабрачыннасьць твая, як дзіда твая; цярпенне
вашае, як уся ваша зброя.
15 Дзелі вашыя няхай будуць вашай апекай, каб атрымаць
належную ўзнагароду. Дык будзьце доўгацярплівымі адзін да
аднаго ў лагоднасці, як Бог да вас.
16 Дай мне цешыцца табой ва ўсім.
РАЗДЗЕЛ 3
1 А царква ў Антыёхіі ў Сырыі, як мне сказалі, дзякуючы
вашым малітвам; Я таксама быў больш суцешаны і без
клопату ў Богу; калі так, праз пакуты я дасягну Бога; каб
праз вашыя малітвы я стаўся вучнем Хрыста.
2 Будзе вельмі дарэчы, о найдастойнейшы Палікарп, склікаць
выбраную раду і выбраць таго, каго вы асабліва любіце і хто
цярплівы да працы; каб ён быў пасланнікам Божым; і каб,
ідучы ў Сырыю, праславіў тваю няспынную любоў на хвалу
Хрыста.
3 Хрысціянін не мае сілы сам па сабе, але павінен быць
заўсёды вольны для службы Божай. Цяпер гэтая праца
належыць і Богу, і вам: калі вы скончыце яе.
4 Бо я спадзяюся, што праз ласку Божую вы гатовыя на
ўсякую добрую справу, якая вам належыць у Госпадзе.
5 Дык вось, ведаючы вашу шчырую любоў да праўды, я
заклікаў вас гэтымі кароткімі лістамі.
6 Але паколькі я не змог напісаць ва ўсе цэрквы, таму што я
павінен быў нечакана адплыць з Траады ў Неапаль; бо такі
загад тых, чыёй волі я падпарадкоўваюся; ці пішаце вы ў
блізкія да вас цэрквы, як навучаныя волі Божай, каб і яны
рабілі падобнае.
7 Хто можа, няхай пасылае паслоў; а астатнія няхай
дасылаюць свае лісты праз тых, каго пашлеш ад цябе: каб ты
быў праслаўлены ва ўсе вечнасці, якіх ты варты.
8 Вітаю ўсіх пайменна, асабліва жонку Эпітропа з усім
домам яе і дзецьмі. Я вітаю Атала, майго каханага.
9 Вітаю таго, хто будзе палічаны годным паслаць яго ў
Сірыю. Няхай ласка заўсёды будзе з ім і з Палікарпам, які
пасылае яго.
10 Жадаю ўсім вам шчасця ў Богу нашым Езусе Хрысце; у
якім працягваюцца, у адзінстве і абароне Бога.
11 Вітаю Алцэю, майго каханага. Развітанне ў Госпадзе.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
 
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSetswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
 
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfZulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
 
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfXhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWestern Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWelsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfVietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUkrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

  • 1. Пасланне Ігната да Палікарпа РАЗДЗЕЛ 1 1 Ігнацый, таксама званы Тэафарам, Палікарпу, біскупу царквы ў Смірне; іх наглядчык, а хутчэй сам не заўважаны Богам Айцом і Панам Езусам Хрыстом: усялякае шчасце. 2 Ведаючы, што розум твой да Бога ўмацаваны як бы на непарушнай скале; Я вельмі дзякую, што я быў прызнаны годным сузіраць Тваё блаславёнае аблічча, у якім няхай я заўсёды радуюся ў Богу. 3 Таму я прашу цябе мілатаю Божаю, у якую ты апрануты, ісьці наперад сваім шляхам і заахвочваць усіх іншых, каб яны былі збаўленыя. 4 Захоўвай сваё месца з усёй дбайнасцю як пра плоць, так і пра дух: Старайся захаваць адзінства, за якое няма нічога лепшага. Цярпіце ўсіх людзей, як і Гасподзь вас. 5 Падтрымлівай усіх у любові, як і ты. Няспынна маліцеся: прасіце большага разумення, чым тое, што ў вас ёсць. Будзь пільны, няхай дух твой заўсёды будзіць. 6 Гавары з кожным так, як табе Бог дазволіць. Несі немачы ўсіх, як дасканалы змагар; дзе вялікая праца, там большы прырост. 7 Калі будзеш любіць добрых вучняў, якая за гэта падзяка? Але лепей падпарадкуй сабе тых, хто зладзеяваты, у лагоднасці. 8 Кожная рана не загойваецца адным і тым жа пластырам: калі прыступы хваробы моцныя, зьмяняйце іх мяккімі сродкамі: будзь ва ўсім мудры, як зьмей, але бяскрыўдны, як голуб. 9 Дзеля гэтага ты складаецца з цела і духу; каб ты мог змяніць тое, што з'яўляецца перад абліччам тваім. 10 А што да нябачных, маліся Богу, каб Ён адкрыў табе іх, каб ты ні ў чым не меў недахопу, але быў багаты на ўсякі дар. 11 Часы патрабуюць цябе, як лоцманы вятроў; і той, хто кідаецца ў буру, прытулак, дзе ён будзе; каб ты мог дасягнуць Бога. 12 Будзь цвярозы, як воін Божы: вянец, прапанаваны табе, ёсць несмяротнасць і жыццё вечнае; у чым ты таксама цалкам перакананы. Я буду зарукай за цябе ва ўсім, і путамі маімі, якія ты любіў. 13 Няхай не турбуюць цябе тыя, што здаюцца вартымі павагі, але вучаць іншым навукам. Стой цвёрда і нерухома, як на кавадле, калі па ім б'юць. 14 Гэта частка адважнага змагара - быць параненым, але ўсё ж пераможаным. Але асабліва мы павінны ўсё цярпець дзеля Бога, каб Ён цярпеў нас. 15 Будзь кожны дзень лепшым за іншы: улічвай час; і чакаем Яго, які вышэй за ўвесь час, вечны, нябачны, хоць дзеля нас стаў бачным: недатыкальны і непраходны, але за нас падвергнуты пакутам; вытрымліваючы ўсякія шляхі для нашага збаўлення. РАЗДЗЕЛ 2 1 Няхай ня будуць занядбаныя ўдовы: будзь ім апекуном пасьля Бога. 2 Няхай нічога не робіцца без твайго ведама і згоды; і не рабі нічога, акрамя волі Божай; як і ты робіш з усёй сталасьцю. 3 Няхай вашы зборы будуць больш поўнымі: пытайцеся ва ўсіх пайменна. 4 Не забывайце аб мужчынах і рабынях; і няхай не пыхаюцца, але лепш няхай больш падпарадкоўваюцца славе Божай, каб атрымаць ад Яго лепшую свабоду. 5 Няхай яны не хочуць быць вызваленымі за дзяржаўны кошт, каб не быць рабамі сваіх пажадлівасцяў. 6 Уцякай ад злых мастацтваў; дакладней, не згадвайце пра іх. 7 Скажы сёстрам маім, што яны любяць Госпада; і задавальняюцца сваімі мужамі, як целам, так і духам. 8 Падобным чынам заклікай маіх братоў у імя Ісуса Хрыста, каб яны любілі сваіх жонак, як Пан Царкву. 9 Калі хто можа заставацца ў дзявоцтве, дзеля гонару цела Хрыстовага, няхай застаецца без хвалі; але калі ён хваліцца, ён загінуў. І калі ён жадае быць больш заўважаным, чым біскуп, ён сапсаваны. 10 Але ўсім, хто жанаты, мужчынам ці жанчынам, належыць зьбірацца разам са згоды біскупа, каб іх шлюб быў паводле пабожнасьці, а не па пажадлівасьці. 11 Няхай усё робіцца ў гонар Бога. 12 Слухайцеся біскупа, каб і Бог пачуў вас. Душа Мая няхай будзе бяспекай для тых, хто падпарадкоўваецца свайму біскупу, з іх прэзбітэрамі і дыяканамі. І няхай мая доля будзе разам з іх у Богу. 13 Працуйце адзін з адным; змагацца разам, бегчы разам, пакутаваць разам; спаць разам і ўстаць разам; як распарадчыкі, і асэсоры, і служкі Божыя. 14 Дагаджайце таму, пад кім ваюеце і ад каго атрымліваеце ўзнагароду. Хай ніхто з вас не будзе прызнаны дэзерцірам; а хрышчэньне тваё няхай застанецца, як рукі твае; вера твая, як шлем твой; дабрачыннасьць твая, як дзіда твая; цярпенне вашае, як уся ваша зброя. 15 Дзелі вашыя няхай будуць вашай апекай, каб атрымаць належную ўзнагароду. Дык будзьце доўгацярплівымі адзін да аднаго ў лагоднасці, як Бог да вас. 16 Дай мне цешыцца табой ва ўсім. РАЗДЗЕЛ 3 1 А царква ў Антыёхіі ў Сырыі, як мне сказалі, дзякуючы вашым малітвам; Я таксама быў больш суцешаны і без клопату ў Богу; калі так, праз пакуты я дасягну Бога; каб праз вашыя малітвы я стаўся вучнем Хрыста. 2 Будзе вельмі дарэчы, о найдастойнейшы Палікарп, склікаць выбраную раду і выбраць таго, каго вы асабліва любіце і хто цярплівы да працы; каб ён быў пасланнікам Божым; і каб, ідучы ў Сырыю, праславіў тваю няспынную любоў на хвалу Хрыста. 3 Хрысціянін не мае сілы сам па сабе, але павінен быць заўсёды вольны для службы Божай. Цяпер гэтая праца належыць і Богу, і вам: калі вы скончыце яе. 4 Бо я спадзяюся, што праз ласку Божую вы гатовыя на ўсякую добрую справу, якая вам належыць у Госпадзе. 5 Дык вось, ведаючы вашу шчырую любоў да праўды, я заклікаў вас гэтымі кароткімі лістамі. 6 Але паколькі я не змог напісаць ва ўсе цэрквы, таму што я павінен быў нечакана адплыць з Траады ў Неапаль; бо такі загад тых, чыёй волі я падпарадкоўваюся; ці пішаце вы ў блізкія да вас цэрквы, як навучаныя волі Божай, каб і яны рабілі падобнае. 7 Хто можа, няхай пасылае паслоў; а астатнія няхай дасылаюць свае лісты праз тых, каго пашлеш ад цябе: каб ты быў праслаўлены ва ўсе вечнасці, якіх ты варты. 8 Вітаю ўсіх пайменна, асабліва жонку Эпітропа з усім домам яе і дзецьмі. Я вітаю Атала, майго каханага. 9 Вітаю таго, хто будзе палічаны годным паслаць яго ў Сірыю. Няхай ласка заўсёды будзе з ім і з Палікарпам, які пасылае яго. 10 Жадаю ўсім вам шчасця ў Богу нашым Езусе Хрысце; у якім працягваюцца, у адзінстве і абароне Бога. 11 Вітаю Алцэю, майго каханага. Развітанне ў Госпадзе.