SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Залатое кальцо

Гомельшчыны
ГОМЕЛЬ
  Гомель (летапісны Гомій, Гомей і, Гомін, Гомь,
  Гом’е)  з’явіўся на прыканцы I стагоддзя н.э.
  на зямлі радзімічаў.
  Яго дзядзінец размяшчаўся на мысе, утвораным
  правым берагам ракі Сож і левым берагам ручая
  Гамеюк, які упадаў у Сож .
  З поўначы і захаду да да дзядзінца прымыкаў
  акаляючы горад, навокал якога фарміраваліся пасады .
  Упершыню Гомель узгадваецца ў Іпацьеўскім летапісу як
  уладанні чарнігаўскага князя і князя Ігара Ольгавіча.
  Археалагічныя звесткі сведчаць пра тое, што ў XI - пач. XIII ст.
  ў горадзе былі развіты жалезаапрацоўчае, ювелирна-
  бронзаліцейнае, ганчарнае, дрэваапрацоўчае,
  кастарэзнае, зброевае рамёствы .Гандлёвыя шляхі звязывали
  яго Кіевам, Чарнігавам, Смаленскам, Валынню, Паўночнай
  Руссю, Візантыяй.
  Да пачатку XIII ст. Гомель был аднім з буйнейшых гарадоў на
  зямлі радзімічаў .
  Што паглядзець у Гомеле?
  Перш за ўсё, парк! Ён быў
  закладзены ў канцы XVIII
  века графам Румянцавым,
  па загаду якога тут быў
  узведзены і палац.
  Як кажуць людзі вучоныя,
  гэта самы ўдалы прыклад
  паркабудавання ва ўсёй
  Беларусі.
  Парк расположены на
  стромкім беразе ракі Сож.
  Агульная плошча - 25
  гектараў.
  Адзін з найвялікшых
  плюсаў- выдатна
  скампанаваныя ў
  агульныя групы пароды
  дрэў, што ўзмацняе іх
  ўспрыманне.

  Сярод звыклых для нас
  клёна, ясеня і каштана
  можна знайсці веймутаву
  сасну, пірамідальны дуб і
  нават манчжурскі арэх.
  Парк быў разбіты для
  таго, каб надаць
  непаўторнасць палацу,які
  да сенняшніх дзён стаіць
  на сваім месцы.
  Палац быў закладзены для сям’і графа Румянцава ў
  1785 годзе і пабудаваны за 20 лет.
  Сваё аблічча, але вельмі нязначна, будынак мяняў
  толькі аднойчы - счакаўшы амаль 60 год, калі было
  перадана генералу Паскевічу.
  У той жа час дойліды вырашылі надстроіць башню,
  якая надала палацу яшчэ большай велічнасці.
  Гомельскаму парку дзвесце год. Ён з’яўляецца часткай
  палацава-паркавага ансамбля,стварэнне якога звязана з
  вядомымі у Расіі XVIII–XIX стагоддзяў імёнамі
  Румянцавых і Паскевічаў. Центрам ансамбля з’яўляецца
  раскошны палац, узор архітэктуры класіцызму XIX века.
  Самы вялікі звон у Беларусі быў усталяваны на званіцы
  праваслаўнага сабора Пятра і Паўла ў горадзе над
  Сожам.
  Яго выраблялі каля двух месяцаў.
  Вышыня звана - 2 метры, дыаметр - поўтара, а вага
  дасягае прыблізна 2 тон.
  На новым зване выяўлены лікі святых Пятра и Паўла, у
  гонар якіх і быў пабудаваны галоўны гомельскі храм, а
  таксама крыж абаронцы беларускай зямлі Ефрасінні
  Полацкай.
ЛОЕЎ
  Лоеў стаіць на Дняпры на мяжы з Украінайстоит на
  Заснаваны ў XV стагоддзі.
  Уся шматвекавая гісторыя Лоеўшчыны цесна
  пераплятаецца з Дняпром, які звязвае паўночныя
  моры з Чарнаморскім басейнам, г. зн. Скандынавію і
  Візантыю.
  У старажытнасці гэта быў гандлёвы шлях, які
  ўвайшоў у гісторыю пад назвай «шлях з варагаў у
  грэкі».
  Ён з’яўляецца і асноўнай прычынай каланізацыі
  зямель Падняпроўя.
  А яшчэ гэта тэрыторыя некалькі стагоддзяў
  знаходзілася паміж Маскоўскай дзяржавай і Вялікім
  княствам Літоўскім, з’яўляючыся прычынай многіх
  канфліктаў.
31 чэрвеня 1649 года каля Лоева адбылася самая буйная бітва казацка-
   сялянскай вайны 1648--1651 гг. паміж войскамі украінскага гетмана
   Багдана Хмяльніцкага і польскага канцлера Януша Радзівла, якая
   ўвайшла ў гісторыю пад назвай Лоеўская бітва. Яна паклала пачатак
   гістарычнаму аб’яднанню Украіны з Расіяй.
  Маёнткава-парковы ансамбль першай паловы XIX стагоддзя ў вёсцы
   Суткава Лоеўскага раёну уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-
   культурных каштоўнасцей Беларусі. Маёнтак быў пабудаваны ў
   пачатку XIX стагоддзя (прыблізна ў 1810 г.), як мякуецца, рускім
   архітэктарам- дакладна прасочваецца руская школа дойлідства. На
   прыканцы стагоддзя будынак перайшоў у маёмасць графіні
   Бараноўскай, якая разам з мужам, што нёс службу пры імператары,
   рыязджала сюды «на воды», аддаючы перавагу Лоеўшчыне, а не
   вядомейшаму ў той час Карлсбаду (Карлавым Варам).
Дом купца Навума Даўгіна,
 пабудаваны ў 1874 годзе.
У лоеўскім музее бітвы за Днепр захоўваецца
каля 3000 унікальных экспанатаў часу
Вялікай Айчыннай вайны. Яшчэ тут
прадстаўлены фотаздымкі,баявыя літкі,
сценгазеты і іншыя матэрыялы, якія
раскрываюць подзвігі герояў фарсіравання
Дняпра.
РЭЧЫЦА
  Рэчыца – адзін са старажытнейшых гарадоў Беларусі.
  Першыя паселішчы у гэтых краях датычацца да эпохі
  мезаліта (9-5 тысячагоддзе да н.э.). Пазней мясцовасць
  насялялі дрыгавічы. Упершыню горад узгадваецца ў
  Наўгародскім летапісу ў 1213 годзе, як горад Чарнігаўскага
  княства. Акрамя таго Рэчыцай валодалі яшчэ і кіеўскія і
  тураўскія князі.
  У час княжання Гедыміна (1310-1341 гг.) горад увайшоў у
  склад Вялікага княства Літоўскага. Разам з Оршай,
  Шкловам, Магілёвам, Старым Быхавам, Рагачовам рэчыца
  уваходзіла ў развітую сістэму абароны мяжы на Дняпры.
  У рэчыцкім мікрараёне
  Дняпроўскім, на беразе
  Дняпра, усталявана стэла-
  капліца ў памяць пра
  трохдзенную астаноўку
  судна, якое перавазіла
  святыя мошчы Ефрасінні
  Полацкай з Кіева ў Полацк
  у 1912 годзе.
ЮРАВІЧЫ
  Усходняе Палессе людзі
  пачалі засяляць
    50 тыс. гадоў таму , и яркім
  подцвярджэннем гэтаму з’яўляецца       стаянка
  людзей у вёсцы Юравічы      Калінкавіцкага
  раёну, якой ўжо амаль 25 тыс. гадоў. У 1929 годзе
  мясцовыя жыхары знайшлі      дзіўныя косці,якія
  аказаліся мамантавымі. На     месцы былі
  праведзены масштабныя раскопкі, у выніку якіх і
  была знойдзена гэта стаянка.
  В 1970-х гадах навокал вескі знайшлі яшчэ пяць
  паселішчаў: тры- неалітычных, селішча
  банцераўскай культуры (VI - VIII стагоддзя нашай
  эры).
Стаянка першабытнага
чалавека ў Юравічах,
датычацца да
палеалітычнага перыяду
каменнага стагоддзя, калі
першабытныя людзі
карысталіся грубымі
каменнымі прыладамі,
займаліся паляваннем і
збіральніцтвам.
Вёска Юравічы-
найстаражытнейшае
паселішча чалавека на
тэрыторыі Беларусі.
Музей на месцы стаянкі
Тут жа былі выяўлены
 рэшткі вялікага
 сярэдневякована
 города (IX-X ст.).
 Невядома, чаму ён з
 цягам часу знік, чаму
 не ўзгадваецца ў
 летапісах.
Знакаміты Юравічы
і сваім былым
іезуіцкім калегіўмам
з манументальным
касцелам XVIII ст.
Храм у гонар Нараджэння
 Прысвятой Багародзіцы
 будаваўся на працягу 40
 гадоў на месцы выяўлення
 гэтай іконы, і доўгі час затым
 быў месцам паломніцтва не
 толькі для беларусаў- для
 вылячэння цудатворнай
 іконай сюды прыязджалі з
 ўсёй Русі.

            МОЗЫР
  Мозыр – адзін са старэйшых гарадоў Беларусі.
  Наконт паходжання назвы «Мозыр» ёсць дзве версіі.
  Першая: ад імені народнасці «мазур». Другая- ад тэрміна
  «мосыр», што значыць «сырасць» (горад размешчаны ў
  азёрнай мясцовасці прыпяцкай поймы).
  У пітсьмовых крыніцах Мозыр упершыню ўзгадваецца ў
  1155 годзе, калі кіеўскі князь Юрый Даўгарукі перадаў яго
  чарнігаўскаму князю Святаславу Вольгавічу у знак
  удзячнасці за падтрымку.
  Горад уваходзіў у склад Кіеўскага, Чарнігаўскага і
  Тураўскага княстваў.
  З сярэдзіны 14 ст. – у складзе Вялікага княства Літоўскага,
  з1569 г. – Рэчы Паспалітай. У складзе Вялікага княства
  Літоўскага Мозыр развіваўся як гандлёва- рамесніцкае
  паселішча ў статусе «гаспадарскага горада». Гэта значыць,
  што Мозыр не трапіў у прыватныя рукі і быў маёмасцю
  дзяржавы.
  У1577 годзе Мозыр атрымаў магдэбурскае права.
Нікольская царква
   ў Мозыры
Музей народнай
культуры "Палеская
веда" заўсёды
праводзіць выставы
са сваіх фондаў.
Выстава "Пузаты
самавар".
ТУРАЎ
  Тураў – старажытнейшы горад на тэрыторыі
  тапіснага племені дрыгавічы, аднаго з найбольш
  развітых усходнеславянскіх плямёнаў, якія мелі
  сваё сваё княжанне яшчэ да ўваходжання яго ў
  склад старажытнарускай дзяржавы з цэнтрам у
  Кіеве.
  Відавочна ён быў найбольш буйным населеным пунктам на
  тэрыторыі дрыгавічоў і з’яўляўся эканамічным і палітычным
  цэнтрам, своеасаблівай сталіцай княжання, якое ўтварылася
  на тэрыторыі рассялення гэтага племяннога саюза.
  У «Аповесці мінулых гадоў» ён упершыню узгадваецца пад
  980 г., па ўзросту саступаючы Полацку, вядомаму з 862 г.
  1865 годзе ў Тураве
  знойдзены
  фрагмент
  Евангелля
  Тураўскага.
  Тураўскім названа
  яно па месцы
  адкрыцця ў Тураве.
У Тураве нарадзіўся,
 жыў і прапаведваў
 усходнеславянскі
 «Златаўст» - Кірыл.
 Пра яго творчую
 дзейнасць кажуць
 мноства
 арыгінальных
 самастойных твораў
 у ,выглядзе малітваў,
 царкоўных
 павучанняў,
 сказанняў,
 святочных «слоў».
  У старажытнасці, па прыданню,
  у Тураве дзейнічала 75 цэркваў,
  за што горад вобразна называлі
  другім Іерусалімам.
  Ёсць версія, што крыж, які
  вырастае з зямлі на Барысава –
  Глебскіх могілках, з’яўляецца
  адным з трох крыжоў, якія,
  адпаведна прыданню, прыплылі
  ў Тураў па Дняпры і Прыпяці з
  Кіева адразу пасля хрышчэння
  Русі.
  Два крыжы захаваліся да нашых
  дзён і знаходзяцца ў драўлянай
  царкве Усіх Святых.
  Цікава, што прыплыўшыя па
  вадзе крыжы – каменныя і
  плылі яны супраць плыні.
  Гісторыя гэтая дзіўная і
  таямнічая, як гісторыя самога
  Турава.
  Царква Усіх Святых пабудавана ў 1810 годзе. За 200
  год сваёй гісторыі яна ніколі не
  перабудоўвалася,нягледзячы на тое, што перажыла
  Айчынную вайну з французамі,першую сусветную
  вайну, савецкі атэізм і Вялікую Айчынную вайну
  .Усясвяцкая царква захоўвае міратачашчую ікону
  Мікалая Цудатворца, два авеяныя тайнамі і
  паданнямі каменныя хрысціянскія
  крыжы.
ЧЫРВОНЫ БЕРАГ
  За 400 прывезеных з Бабруйску цаглін памешчык
  Паплеўскі, які распачаў будаўніцтва маёнтка ў
  маляўнічым мястэчку Чырвоны бераг, плаціў
  сялянам, кажуць, па 5 капеек. І жадаючых
  падзарабіць ( за некалькі ездак можна было
  купіць карову) хапала з лішкам.
  Вапна для кладкі гасілася спачатку ў спецыяльнай
  яме цэлы год. Туды для паляпшэння яе якасцяў
  дадавалі курыныя яйкі, скідывалі жывёлін.
  Узвялі сапраўдны помнік архітэктуры – двухпавярховы маёнтак з
  36 пакояў,Воздвигли настоящий памятник архитектуры -
  двухэтажный особняк из 36 комнат, аздабленне якіх не
  паўтараецца. У будынку размяшчалася і невялікая царква.
  отделка которых не повторяется.
  Будаўніцтва было скончана ў 1893 годзе. Будынак не пацярпеў
  пад час вайны, таму што ў ім размяшчаліся два шпіталі –
  чырвонаармейскі, а затым і нямецкі.
  Тут жа знаходзіцца і
  багатая галерэя жывапісу ( у
  асноўным XIX стагоддзя) –
  стварэнні Сямірадскага,
  Айвазоўскага, Кандраценкі.
  Побач з палацам на плошчы
  каля 10 га быў разбіты
  «англійскі парк» пейзажна-
  рэгулятыўнага тыпу і
  высаджаны сад. Сець
  дарожак і прагулачны
  маршрут падзяляюць парк
  на некалькі зон, одна з якіх
  прымыкае да ракі Добасна.
ЧАЧЭРСК
  Чачэрск вядомы па летапісам з
  XII ст., размешчаны паблізу
  ўпадзення ракі Чачэры ў Сож.
  Гэтая тэрыторыя са
  старажытных часоў была аблюбавана
  для паселішча. У аснову горада,
  відавочна, пакладзена старажытнае
  гарадзішча, з якога вырасла паселішча з
  планіровачнай будовай, характэрнай для
  гарадоў XII-XIII ст.
  Сапраўдным падарункам
  для гаражан стала
  адкрыццё пасля
  рэстаўрацыі ратушы –
  помніка архітэктуры XVIII
  ст.
  На здымку: падчас
  святочнага адкрыцця
  ратушы гасцей вітае
  Екацярына II.
  У верасні 2004 г. Чачэрск адзначыў 845-годдзе. У гэтым
  горадзе праездам з ссылкі быў Аляксандр Сяргеевіч Пушкін,
  ЕкацярынаII прымала ўдзел у адкрыцці Свята –
  Прэабражэнскай царквы, сустракалася тут з графам
  Румянцавым. Наведваў Чачэрск і Мікалай I. А чачэрскі граф
  Захарый Чарнышоў нават арганізаваў у ратушы крэпасны
  тэатр.
  Захаваўся да нашых дзён помнік
  архітэктуры XVIII стагоддзя - Спаса-
  Прэабражэнская царква ў Чачэрску,
  якая была пабудавана графам
  Чарнышовым у стыле класіцызма ў
  1783 годзе.
ВЕТКА
  Ветка была заснавана ў 1685 годзе
  стараверамі, уцёкшымі з Расіі. У
  XVII-XVIII ст. горад быў
  раскольніцкім цэнтрам. У культуры
  Веткі таго часу па- своему былі
  зразумелы, перапрацаваны і
  захованы традыцыі Маскоўскай
  Русі. Нават цэнтральная плошча
  горада называлася па аналогіі з
  маскоўскай – Чырвоная. Такую назву
  яна мае і цяпер.
  1 лістапада 1987 г. у
  горадзе адкрыўся музей
  народнай творчасці. Па
  яго экспазіцыі можна
  прасачыць
  своеасаблівасць гісторыі
  і культуры гэтага
  рэгіёну Гомельшчыны.
  Унікальная калекцыя і
  своеасаблівая
  экспазіцыя, аб’яднаўшыя
  разнастайныя рэчы, - ад
  старажытных ікон і кніг
  да сучасных
  арнаментальных
  ручнікоў,- вабяць шмат
  турыстаў. Заснавальнік
  музея - Фёдар Рыгоравіч
  Шкляроў (1925-1988 гг.),
  ураджэнец і жыхар
  Веткі.
  Экспазіцыя Веткаўскага
  музея народнай творчасці. У
  ёй прадстаўлены разьба па
  дрэву з залачэннем – метад
  вытворніцтва вокладаў
  ікон, які бярэ свой пачатак
  ад беларускай сквазной
  разьбы і прымяняецца ў 17
  ст. для ўпрыгожвання
  маскоўскіх сабораў –
  унікальная спадчына
  веткаўскіх майстроў –
  стараабрадцаў.
  Яны захавалі старажытную
  тэхналогію, дзе кожная рама
  – кіот, выкананы ў
  традыцыйным вобразе
  райскага саду з гронкамі
  вінаграда, яблыневымі
  кветкамі, розамі і лісцем.
"Евангелле" Пятра
Мсціслаўца, выдадзена
ў 1575 годзе ў Вільне.
  Хальч — вёска Веткаўскага
  раёна Гомельскай вобласці, на
  правым высоком беразе
  поўнаводнага Сожа. Тут
  захавалася сядзіба,
  пабудаваная ў пачатку XIX
  ст. у формах
  класіцізма.Размешчана на
  ўзвышшы, у стромкага спуску
  да ракі, яе добра відаць і
  здалёк, з розных месцаў
  зарэчча.

More Related Content

Similar to Bel

мінск
мінскмінск
мінск
kr1ck
 
мінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафту
мінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафтумінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафту
мінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафту
Paulina Babina
 
Івацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыіІвацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыі
Пётр Ситник
 
Івацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыіІвацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыі
Пётр Ситник
 
7 цудаў Івацэвіцкага раёна
7 цудаў Івацэвіцкага раёна7 цудаў Івацэвіцкага раёна
7 цудаў Івацэвіцкага раёна
Пётр Ситник
 

Similar to Bel (20)

Знамянальныя даты Беларусі - 2022
Знамянальныя даты Беларусі - 2022Знамянальныя даты Беларусі - 2022
Знамянальныя даты Беларусі - 2022
 
12. Горад у ІХ - сярэдзіне ХІІІ ст. Прыняцце хрысціянства
12. Горад у ІХ - сярэдзіне ХІІІ ст. Прыняцце хрысціянства12. Горад у ІХ - сярэдзіне ХІІІ ст. Прыняцце хрысціянства
12. Горад у ІХ - сярэдзіне ХІІІ ст. Прыняцце хрысціянства
 
мінск
мінскмінск
мінск
 
Роля і месца гісторыі Беларусі ў працэсах грамадска-гістарычнага развіцця
Роля і месца гісторыі Беларусі ў працэсах грамадска-гістарычнага развіццяРоля і месца гісторыі Беларусі ў працэсах грамадска-гістарычнага развіцця
Роля і месца гісторыі Беларусі ў працэсах грамадска-гістарычнага развіцця
 
Знамянальныя даты беларускага календара 2019 года
Знамянальныя даты беларускага календара 2019 годаЗнамянальныя даты беларускага календара 2019 года
Знамянальныя даты беларускага календара 2019 года
 
Паходжанне назваў гарадоў (3 урок)
 Паходжанне назваў гарадоў (3 урок) Паходжанне назваў гарадоў (3 урок)
Паходжанне назваў гарадоў (3 урок)
 
Знамянальныя даты Беларусі - 2021
Знамянальныя даты Беларусі - 2021Знамянальныя даты Беларусі - 2021
Знамянальныя даты Беларусі - 2021
 
мінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафту
мінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафтумінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафту
мінскі раён старажоўка як прыклад культурнага ландшафту
 
Гісторыя Вялікага княства Літоўскага. История Великого княжества Литовского
Гісторыя Вялікага княства Літоўскага. История Великого княжества ЛитовскогоГісторыя Вялікага княства Літоўскага. История Великого княжества Литовского
Гісторыя Вялікага княства Літоўскага. История Великого княжества Литовского
 
Івацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыіІвацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыі
 
Знамянальныя даты беларускага календара 2018
Знамянальныя даты беларускага календара 2018Знамянальныя даты беларускага календара 2018
Знамянальныя даты беларускага календара 2018
 
гісторыя в. ваверка
гісторыя в. ваверкагісторыя в. ваверка
гісторыя в. ваверка
 
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
 
Івацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыіІвацэвіччына: постаці гісторыі
Івацэвіччына: постаці гісторыі
 
7 цудаў Івацэвіцкага раёна
7 цудаў Івацэвіцкага раёна7 цудаў Івацэвіцкага раёна
7 цудаў Івацэвіцкага раёна
 
09. Полацкае княства
09. Полацкае княства09. Полацкае княства
09. Полацкае княства
 
гісторыя вёскі ваверка
гісторыя вёскі ваверкагісторыя вёскі ваверка
гісторыя вёскі ваверка
 
Адкуль пайшлі назвы нашых гарадоў
Адкуль пайшлі назвы нашых гарадоўАдкуль пайшлі назвы нашых гарадоў
Адкуль пайшлі назвы нашых гарадоў
 
Першабытнае грамадства ў эпоху каменнага і бронзавага вякоў
Першабытнае грамадства ў эпоху каменнага і бронзавага вякоўПершабытнае грамадства ў эпоху каменнага і бронзавага вякоў
Першабытнае грамадства ў эпоху каменнага і бронзавага вякоў
 
26. Рэнесансавая культура ў ВКЛ у першай палове XVI ст.
26. Рэнесансавая культура ў ВКЛ у першай палове XVI ст.26. Рэнесансавая культура ў ВКЛ у першай палове XVI ст.
26. Рэнесансавая культура ў ВКЛ у першай палове XVI ст.
 

Bel

 • 2. ГОМЕЛЬ  Гомель (летапісны Гомій, Гомей і, Гомін, Гомь, Гом’е) з’явіўся на прыканцы I стагоддзя н.э. на зямлі радзімічаў.  Яго дзядзінец размяшчаўся на мысе, утвораным правым берагам ракі Сож і левым берагам ручая Гамеюк, які упадаў у Сож .  З поўначы і захаду да да дзядзінца прымыкаў акаляючы горад, навокал якога фарміраваліся пасады .  Упершыню Гомель узгадваецца ў Іпацьеўскім летапісу як уладанні чарнігаўскага князя і князя Ігара Ольгавіча. Археалагічныя звесткі сведчаць пра тое, што ў XI - пач. XIII ст. ў горадзе былі развіты жалезаапрацоўчае, ювелирна- бронзаліцейнае, ганчарнае, дрэваапрацоўчае,  кастарэзнае, зброевае рамёствы .Гандлёвыя шляхі звязывали яго Кіевам, Чарнігавам, Смаленскам, Валынню, Паўночнай Руссю, Візантыяй.  Да пачатку XIII ст. Гомель был аднім з буйнейшых гарадоў на зямлі радзімічаў .
 • 3. Што паглядзець у Гомеле?  Перш за ўсё, парк! Ён быў закладзены ў канцы XVIII века графам Румянцавым, па загаду якога тут быў узведзены і палац.  Як кажуць людзі вучоныя, гэта самы ўдалы прыклад паркабудавання ва ўсёй Беларусі.  Парк расположены на стромкім беразе ракі Сож.  Агульная плошча - 25 гектараў.
 • 4. Адзін з найвялікшых плюсаў- выдатна скампанаваныя ў агульныя групы пароды дрэў, што ўзмацняе іх ўспрыманне.  Сярод звыклых для нас клёна, ясеня і каштана можна знайсці веймутаву сасну, пірамідальны дуб і нават манчжурскі арэх.  Парк быў разбіты для таго, каб надаць непаўторнасць палацу,які да сенняшніх дзён стаіць на сваім месцы.
 • 5. Палац быў закладзены для сям’і графа Румянцава ў 1785 годзе і пабудаваны за 20 лет.  Сваё аблічча, але вельмі нязначна, будынак мяняў толькі аднойчы - счакаўшы амаль 60 год, калі было перадана генералу Паскевічу.  У той жа час дойліды вырашылі надстроіць башню, якая надала палацу яшчэ большай велічнасці.
 • 6. Гомельскаму парку дзвесце год. Ён з’яўляецца часткай палацава-паркавага ансамбля,стварэнне якога звязана з вядомымі у Расіі XVIII–XIX стагоддзяў імёнамі Румянцавых і Паскевічаў. Центрам ансамбля з’яўляецца раскошны палац, узор архітэктуры класіцызму XIX века.
 • 7. Самы вялікі звон у Беларусі быў усталяваны на званіцы праваслаўнага сабора Пятра і Паўла ў горадзе над Сожам.  Яго выраблялі каля двух месяцаў.  Вышыня звана - 2 метры, дыаметр - поўтара, а вага дасягае прыблізна 2 тон.  На новым зване выяўлены лікі святых Пятра и Паўла, у гонар якіх і быў пабудаваны галоўны гомельскі храм, а таксама крыж абаронцы беларускай зямлі Ефрасінні Полацкай.
 • 8. ЛОЕЎ  Лоеў стаіць на Дняпры на мяжы з Украінайстоит на Заснаваны ў XV стагоддзі.  Уся шматвекавая гісторыя Лоеўшчыны цесна пераплятаецца з Дняпром, які звязвае паўночныя моры з Чарнаморскім басейнам, г. зн. Скандынавію і Візантыю.  У старажытнасці гэта быў гандлёвы шлях, які ўвайшоў у гісторыю пад назвай «шлях з варагаў у грэкі».  Ён з’яўляецца і асноўнай прычынай каланізацыі зямель Падняпроўя.  А яшчэ гэта тэрыторыя некалькі стагоддзяў знаходзілася паміж Маскоўскай дзяржавай і Вялікім княствам Літоўскім, з’яўляючыся прычынай многіх канфліктаў.
 • 9. 31 чэрвеня 1649 года каля Лоева адбылася самая буйная бітва казацка- сялянскай вайны 1648--1651 гг. паміж войскамі украінскага гетмана Багдана Хмяльніцкага і польскага канцлера Януша Радзівла, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай Лоеўская бітва. Яна паклала пачатак гістарычнаму аб’яднанню Украіны з Расіяй.  Маёнткава-парковы ансамбль першай паловы XIX стагоддзя ў вёсцы Суткава Лоеўскага раёну уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка- культурных каштоўнасцей Беларусі. Маёнтак быў пабудаваны ў пачатку XIX стагоддзя (прыблізна ў 1810 г.), як мякуецца, рускім архітэктарам- дакладна прасочваецца руская школа дойлідства. На прыканцы стагоддзя будынак перайшоў у маёмасць графіні Бараноўскай, якая разам з мужам, што нёс службу пры імператары, рыязджала сюды «на воды», аддаючы перавагу Лоеўшчыне, а не вядомейшаму ў той час Карлсбаду (Карлавым Варам).
 • 10. Дом купца Навума Даўгіна, пабудаваны ў 1874 годзе.
 • 11. У лоеўскім музее бітвы за Днепр захоўваецца каля 3000 унікальных экспанатаў часу Вялікай Айчыннай вайны. Яшчэ тут прадстаўлены фотаздымкі,баявыя літкі, сценгазеты і іншыя матэрыялы, якія раскрываюць подзвігі герояў фарсіравання Дняпра.
 • 12. РЭЧЫЦА  Рэчыца – адзін са старажытнейшых гарадоў Беларусі. Першыя паселішчы у гэтых краях датычацца да эпохі мезаліта (9-5 тысячагоддзе да н.э.). Пазней мясцовасць насялялі дрыгавічы. Упершыню горад узгадваецца ў Наўгародскім летапісу ў 1213 годзе, як горад Чарнігаўскага княства. Акрамя таго Рэчыцай валодалі яшчэ і кіеўскія і тураўскія князі.  У час княжання Гедыміна (1310-1341 гг.) горад увайшоў у склад Вялікага княства Літоўскага. Разам з Оршай, Шкловам, Магілёвам, Старым Быхавам, Рагачовам рэчыца уваходзіла ў развітую сістэму абароны мяжы на Дняпры.
 • 13. У рэчыцкім мікрараёне Дняпроўскім, на беразе Дняпра, усталявана стэла- капліца ў памяць пра трохдзенную астаноўку судна, якое перавазіла святыя мошчы Ефрасінні Полацкай з Кіева ў Полацк у 1912 годзе.
 • 14. ЮРАВІЧЫ  Усходняе Палессе людзі пачалі засяляць 50 тыс. гадоў таму , и яркім подцвярджэннем гэтаму з’яўляецца стаянка людзей у вёсцы Юравічы Калінкавіцкага раёну, якой ўжо амаль 25 тыс. гадоў. У 1929 годзе мясцовыя жыхары знайшлі дзіўныя косці,якія аказаліся мамантавымі. На месцы былі праведзены масштабныя раскопкі, у выніку якіх і была знойдзена гэта стаянка.  В 1970-х гадах навокал вескі знайшлі яшчэ пяць паселішчаў: тры- неалітычных, селішча банцераўскай культуры (VI - VIII стагоддзя нашай эры).
 • 15. Стаянка першабытнага чалавека ў Юравічах, датычацца да палеалітычнага перыяду каменнага стагоддзя, калі першабытныя людзі карысталіся грубымі каменнымі прыладамі, займаліся паляваннем і збіральніцтвам.
 • 17. Музей на месцы стаянкі
 • 18. Тут жа былі выяўлены рэшткі вялікага сярэдневякована города (IX-X ст.). Невядома, чаму ён з цягам часу знік, чаму не ўзгадваецца ў летапісах.
 • 19. Знакаміты Юравічы і сваім былым іезуіцкім калегіўмам з манументальным касцелам XVIII ст.
 • 20. Храм у гонар Нараджэння Прысвятой Багародзіцы будаваўся на працягу 40 гадоў на месцы выяўлення гэтай іконы, і доўгі час затым быў месцам паломніцтва не толькі для беларусаў- для вылячэння цудатворнай іконай сюды прыязджалі з ўсёй Русі.
 • 21. МОЗЫР Мозыр – адзін са старэйшых гарадоў Беларусі.  Наконт паходжання назвы «Мозыр» ёсць дзве версіі. Першая: ад імені народнасці «мазур». Другая- ад тэрміна «мосыр», што значыць «сырасць» (горад размешчаны ў азёрнай мясцовасці прыпяцкай поймы).  У пітсьмовых крыніцах Мозыр упершыню ўзгадваецца ў 1155 годзе, калі кіеўскі князь Юрый Даўгарукі перадаў яго чарнігаўскаму князю Святаславу Вольгавічу у знак удзячнасці за падтрымку.  Горад уваходзіў у склад Кіеўскага, Чарнігаўскага і Тураўскага княстваў.  З сярэдзіны 14 ст. – у складзе Вялікага княства Літоўскага, з1569 г. – Рэчы Паспалітай. У складзе Вялікага княства Літоўскага Мозыр развіваўся як гандлёва- рамесніцкае паселішча ў статусе «гаспадарскага горада». Гэта значыць, што Мозыр не трапіў у прыватныя рукі і быў маёмасцю дзяржавы.  У1577 годзе Мозыр атрымаў магдэбурскае права.
 • 23. Музей народнай культуры "Палеская веда" заўсёды праводзіць выставы са сваіх фондаў. Выстава "Пузаты самавар".
 • 24. ТУРАЎ  Тураў – старажытнейшы горад на тэрыторыі тапіснага племені дрыгавічы, аднаго з найбольш развітых усходнеславянскіх плямёнаў, якія мелі сваё сваё княжанне яшчэ да ўваходжання яго ў склад старажытнарускай дзяржавы з цэнтрам у Кіеве.  Відавочна ён быў найбольш буйным населеным пунктам на тэрыторыі дрыгавічоў і з’яўляўся эканамічным і палітычным цэнтрам, своеасаблівай сталіцай княжання, якое ўтварылася на тэрыторыі рассялення гэтага племяннога саюза.  У «Аповесці мінулых гадоў» ён упершыню узгадваецца пад 980 г., па ўзросту саступаючы Полацку, вядомаму з 862 г.
 • 25. 1865 годзе ў Тураве знойдзены фрагмент Евангелля Тураўскага. Тураўскім названа яно па месцы адкрыцця ў Тураве.
 • 26. У Тураве нарадзіўся, жыў і прапаведваў усходнеславянскі «Златаўст» - Кірыл. Пра яго творчую дзейнасць кажуць мноства арыгінальных самастойных твораў у ,выглядзе малітваў, царкоўных павучанняў, сказанняў, святочных «слоў».
 • 27. У старажытнасці, па прыданню, у Тураве дзейнічала 75 цэркваў, за што горад вобразна называлі другім Іерусалімам.  Ёсць версія, што крыж, які вырастае з зямлі на Барысава – Глебскіх могілках, з’яўляецца адным з трох крыжоў, якія, адпаведна прыданню, прыплылі ў Тураў па Дняпры і Прыпяці з Кіева адразу пасля хрышчэння Русі.  Два крыжы захаваліся да нашых дзён і знаходзяцца ў драўлянай царкве Усіх Святых.  Цікава, што прыплыўшыя па вадзе крыжы – каменныя і плылі яны супраць плыні.  Гісторыя гэтая дзіўная і таямнічая, як гісторыя самога Турава.
 • 28. Царква Усіх Святых пабудавана ў 1810 годзе. За 200 год сваёй гісторыі яна ніколі не перабудоўвалася,нягледзячы на тое, што перажыла Айчынную вайну з французамі,першую сусветную вайну, савецкі атэізм і Вялікую Айчынную вайну .Усясвяцкая царква захоўвае міратачашчую ікону Мікалая Цудатворца, два авеяныя тайнамі і паданнямі каменныя хрысціянскія крыжы.
 • 29. ЧЫРВОНЫ БЕРАГ  За 400 прывезеных з Бабруйску цаглін памешчык Паплеўскі, які распачаў будаўніцтва маёнтка ў маляўнічым мястэчку Чырвоны бераг, плаціў сялянам, кажуць, па 5 капеек. І жадаючых падзарабіць ( за некалькі ездак можна было купіць карову) хапала з лішкам.  Вапна для кладкі гасілася спачатку ў спецыяльнай яме цэлы год. Туды для паляпшэння яе якасцяў дадавалі курыныя яйкі, скідывалі жывёлін.  Узвялі сапраўдны помнік архітэктуры – двухпавярховы маёнтак з 36 пакояў,Воздвигли настоящий памятник архитектуры - двухэтажный особняк из 36 комнат, аздабленне якіх не паўтараецца. У будынку размяшчалася і невялікая царква. отделка которых не повторяется.  Будаўніцтва было скончана ў 1893 годзе. Будынак не пацярпеў пад час вайны, таму што ў ім размяшчаліся два шпіталі – чырвонаармейскі, а затым і нямецкі.
 • 30. Тут жа знаходзіцца і багатая галерэя жывапісу ( у асноўным XIX стагоддзя) – стварэнні Сямірадскага, Айвазоўскага, Кандраценкі.
 • 31. Побач з палацам на плошчы каля 10 га быў разбіты «англійскі парк» пейзажна- рэгулятыўнага тыпу і высаджаны сад. Сець дарожак і прагулачны маршрут падзяляюць парк на некалькі зон, одна з якіх прымыкае да ракі Добасна.
 • 32. ЧАЧЭРСК  Чачэрск вядомы па летапісам з XII ст., размешчаны паблізу ўпадзення ракі Чачэры ў Сож.  Гэтая тэрыторыя са старажытных часоў была аблюбавана для паселішча. У аснову горада, відавочна, пакладзена старажытнае гарадзішча, з якога вырасла паселішча з планіровачнай будовай, характэрнай для гарадоў XII-XIII ст.
 • 33. Сапраўдным падарункам для гаражан стала адкрыццё пасля рэстаўрацыі ратушы – помніка архітэктуры XVIII ст.  На здымку: падчас святочнага адкрыцця ратушы гасцей вітае Екацярына II.
 • 34. У верасні 2004 г. Чачэрск адзначыў 845-годдзе. У гэтым горадзе праездам з ссылкі быў Аляксандр Сяргеевіч Пушкін, ЕкацярынаII прымала ўдзел у адкрыцці Свята – Прэабражэнскай царквы, сустракалася тут з графам Румянцавым. Наведваў Чачэрск і Мікалай I. А чачэрскі граф Захарый Чарнышоў нават арганізаваў у ратушы крэпасны тэатр.
 • 35. Захаваўся да нашых дзён помнік архітэктуры XVIII стагоддзя - Спаса- Прэабражэнская царква ў Чачэрску, якая была пабудавана графам Чарнышовым у стыле класіцызма ў 1783 годзе.
 • 36. ВЕТКА  Ветка была заснавана ў 1685 годзе стараверамі, уцёкшымі з Расіі. У XVII-XVIII ст. горад быў раскольніцкім цэнтрам. У культуры Веткі таго часу па- своему былі зразумелы, перапрацаваны і захованы традыцыі Маскоўскай Русі. Нават цэнтральная плошча горада называлася па аналогіі з маскоўскай – Чырвоная. Такую назву яна мае і цяпер.
 • 37. 1 лістапада 1987 г. у горадзе адкрыўся музей народнай творчасці. Па яго экспазіцыі можна прасачыць своеасаблівасць гісторыі і культуры гэтага рэгіёну Гомельшчыны. Унікальная калекцыя і своеасаблівая экспазіцыя, аб’яднаўшыя разнастайныя рэчы, - ад старажытных ікон і кніг да сучасных арнаментальных ручнікоў,- вабяць шмат турыстаў. Заснавальнік музея - Фёдар Рыгоравіч Шкляроў (1925-1988 гг.), ураджэнец і жыхар Веткі.
 • 38. Экспазіцыя Веткаўскага музея народнай творчасці. У ёй прадстаўлены разьба па дрэву з залачэннем – метад вытворніцтва вокладаў ікон, які бярэ свой пачатак ад беларускай сквазной разьбы і прымяняецца ў 17 ст. для ўпрыгожвання маскоўскіх сабораў – унікальная спадчына веткаўскіх майстроў – стараабрадцаў.  Яны захавалі старажытную тэхналогію, дзе кожная рама – кіот, выкананы ў традыцыйным вобразе райскага саду з гронкамі вінаграда, яблыневымі кветкамі, розамі і лісцем.
 • 40. Хальч — вёска Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці, на правым высоком беразе поўнаводнага Сожа. Тут захавалася сядзіба, пабудаваная ў пачатку XIX ст. у формах класіцізма.Размешчана на ўзвышшы, у стромкага спуску да ракі, яе добра відаць і здалёк, з розных месцаў зарэчча.