SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Význam a využitie kongregačnýchVýznam a využitie kongregačných
písomností Bratislavskej stolicepísomností Bratislavskej stolice
Štátny archív v Bratislave
Mária Zacharová
Záverečná konferencia projektu „Pamäť bez hraníc“ - 13.-14.5.2014
Kongregačné písomnostiKongregačné písomnosti
Štátny archív v Bratislave, fond Bratislavská župa I.
 verejná správa stolice
(zhromaždenia stoličnej šľachty)
Medzi kongregačné písomnosti patria:
- Kongregačné protokoly (1579-1848)
- Kongregačné spisy (1664-1849)
- Úradné knihy (rozhodnutia kongregácií,
nariadenia a prípisy vyšších vrchností)
- Pomocné knihy (elenchy, indexy)
- Súpisy obyvateľov (1777-1829)
Súpisy Židov (1770,1793,1848) a Cigánov (1773,1782)
- Vyúčtovanie župnej nemocnice v Trnave (1830-1833)
Súpis Židov z roku 1848
Najstarší kongregačný protokol
Význam a hodnota kongregačných písomnostíVýznam a hodnota kongregačných písomností
Významné postavenie Bratislavskej stolice:
- popredné postavenie medzi ostatnými stolicami Uhorska
- geografické postavenie (na hranici
s dnešným Rakúskom a Maďarskom)
- odrazom dejín celého Uhorska
v novovekých dejinách
Podpisy predstaviteľov župy Župné pečatidlo Korabinszkého mapa Bratislavskej stolice
Digitalizácia kongregačných spisovDigitalizácia kongregačných spisov
 Viac ako 180. 000 záberov
 1664 – 1795
Obsahujú písomnosti od:
- nadriadených osôb a úradov
(panovník, Uhorská komora)
- rovnocenných úradov
(susedné župy, cirkevné inštitúcie)
- podriadených úradov a osôb (obce, súkromné osoby)
- vlastné písomnosti (štatúty, úpravy, výkazy, koncepty)
Najstarší spis z roku 1664
Prístroj na vyťahovanie
pňov (1771)
Nákresy ochranných
hrádzí (1783)
Zobrazenie
devalvovaných
mincí (1732)
Náčrt prístroja na
kosenie rastlín pod
vodou (1772)
- Materiál najmä spisový (latinčina, maďarčina, nemčina, slovenčina)
- Prílohy k spisom - mapy, plány, nákresy, brožúrky a iné
Náčrt regulácie
Rusovského ramena
Dunaja (1771)
Politické dejiny
Oznámenie o úmrtí Márie Terézie
a nástup na trón Jozefa II. (1781)
Hraničné spory medzi panstvami
Devín a Hainburg (1784)
Mierová zmluva s Tureckom
(1739 -1741)
Plán hraničného
ostrova Ostrovec
(1778)
Hospodárske dejiny
Prístup rakúskych klobúčnikov
na uhorské trhy (1722)
Cechové artikuly kožušníkov zo Šamorína
Mlynský poriadok
Márie Terézie (1755)
Výber mýta v Dürnkrute (1783)
Nariadenie o zamedzení
pašovania dobytka
do Rakúska (1747)
Správa o dovoze vína
z Rakúska (1740)
Zabezpečenie prepravy
vojakov do vojenského tábora
v Kittsee (1770)
Vojenské dejiny
Prípis na pridelenie povozov
na prepravu zbraní
z viedenských skladov (1739)
Spis o príčinách vojny medzi
Pruskom a Rakúskom (1757)
Pôdorys a priečelie novozriadenej
kaplánky v Petržalke (1788)
Správa o púti obyvateľov
z Rakúska do Marianky
(1788)
Cirkevné dejiny
Zoznam ukradnutých
predmetov z kostola
v obci Petronell
v Rakúsku (1761)
Zbierka pre pohorelcov
v Rakúsku a Bavorsku (1779)
Sociálne dejiny
Magistrát Viedne žiada
informácie o pohľadávkach
sirôt po Ž. Lebitsiacsovi
voči devínskej továrni (1794)
Spolupráca s rakúskymi úradmi
pri potieraní tulákov (1753)
Dejiny školstva a zdravotníctva
Udelenie privilégií pre
novozriadenú chirurgickú
akadémiu vo Viedni (1786)
Oznámenie o výchove dievčat
za guvernantky v kolégiu
sv. Hypolita v Rakúsku (1785)
Opatrenia proti šíreniu moru (1710)
Brožúrka o predchádzaní
epidemiám po povodniach (1784)
Ďakujem Vám za pozornosť

More Related Content

More from ICARUS - International Centre for Archival Research

More from ICARUS - International Centre for Archival Research (20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
 

Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente der Pressburger Gespanschaft / Význam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolice

 • 1. Význam a využitie kongregačnýchVýznam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolicepísomností Bratislavskej stolice Štátny archív v Bratislave Mária Zacharová Záverečná konferencia projektu „Pamäť bez hraníc“ - 13.-14.5.2014
 • 2. Kongregačné písomnostiKongregačné písomnosti Štátny archív v Bratislave, fond Bratislavská župa I.  verejná správa stolice (zhromaždenia stoličnej šľachty) Medzi kongregačné písomnosti patria: - Kongregačné protokoly (1579-1848) - Kongregačné spisy (1664-1849) - Úradné knihy (rozhodnutia kongregácií, nariadenia a prípisy vyšších vrchností) - Pomocné knihy (elenchy, indexy) - Súpisy obyvateľov (1777-1829) Súpisy Židov (1770,1793,1848) a Cigánov (1773,1782) - Vyúčtovanie župnej nemocnice v Trnave (1830-1833) Súpis Židov z roku 1848 Najstarší kongregačný protokol
 • 3. Význam a hodnota kongregačných písomnostíVýznam a hodnota kongregačných písomností Významné postavenie Bratislavskej stolice: - popredné postavenie medzi ostatnými stolicami Uhorska - geografické postavenie (na hranici s dnešným Rakúskom a Maďarskom) - odrazom dejín celého Uhorska v novovekých dejinách Podpisy predstaviteľov župy Župné pečatidlo Korabinszkého mapa Bratislavskej stolice
 • 4. Digitalizácia kongregačných spisovDigitalizácia kongregačných spisov  Viac ako 180. 000 záberov  1664 – 1795 Obsahujú písomnosti od: - nadriadených osôb a úradov (panovník, Uhorská komora) - rovnocenných úradov (susedné župy, cirkevné inštitúcie) - podriadených úradov a osôb (obce, súkromné osoby) - vlastné písomnosti (štatúty, úpravy, výkazy, koncepty) Najstarší spis z roku 1664
 • 5. Prístroj na vyťahovanie pňov (1771) Nákresy ochranných hrádzí (1783) Zobrazenie devalvovaných mincí (1732) Náčrt prístroja na kosenie rastlín pod vodou (1772) - Materiál najmä spisový (latinčina, maďarčina, nemčina, slovenčina) - Prílohy k spisom - mapy, plány, nákresy, brožúrky a iné Náčrt regulácie Rusovského ramena Dunaja (1771)
 • 6. Politické dejiny Oznámenie o úmrtí Márie Terézie a nástup na trón Jozefa II. (1781) Hraničné spory medzi panstvami Devín a Hainburg (1784) Mierová zmluva s Tureckom (1739 -1741) Plán hraničného ostrova Ostrovec (1778)
 • 7. Hospodárske dejiny Prístup rakúskych klobúčnikov na uhorské trhy (1722) Cechové artikuly kožušníkov zo Šamorína Mlynský poriadok Márie Terézie (1755) Výber mýta v Dürnkrute (1783) Nariadenie o zamedzení pašovania dobytka do Rakúska (1747) Správa o dovoze vína z Rakúska (1740)
 • 8. Zabezpečenie prepravy vojakov do vojenského tábora v Kittsee (1770) Vojenské dejiny Prípis na pridelenie povozov na prepravu zbraní z viedenských skladov (1739) Spis o príčinách vojny medzi Pruskom a Rakúskom (1757)
 • 9. Pôdorys a priečelie novozriadenej kaplánky v Petržalke (1788) Správa o púti obyvateľov z Rakúska do Marianky (1788) Cirkevné dejiny Zoznam ukradnutých predmetov z kostola v obci Petronell v Rakúsku (1761)
 • 10. Zbierka pre pohorelcov v Rakúsku a Bavorsku (1779) Sociálne dejiny Magistrát Viedne žiada informácie o pohľadávkach sirôt po Ž. Lebitsiacsovi voči devínskej továrni (1794) Spolupráca s rakúskymi úradmi pri potieraní tulákov (1753)
 • 11. Dejiny školstva a zdravotníctva Udelenie privilégií pre novozriadenú chirurgickú akadémiu vo Viedni (1786) Oznámenie o výchove dievčat za guvernantky v kolégiu sv. Hypolita v Rakúsku (1785) Opatrenia proti šíreniu moru (1710) Brožúrka o predchádzaní epidemiám po povodniach (1784)
 • 12. Ďakujem Vám za pozornosť