SlideShare a Scribd company logo
15 JUN HINGGA 19 JUN 2013
KSL CITY MALL, JOHOR BAHRU
DISEDIAKAN OLEH :

ROSEDI BIN IBRAHIM @ ABDUL RAHIM
NORHISHAM BIN SHAMSUDIN
KOLEJ KOMUNITI BATU PAHAT JOHOR
1. PERNYATAAN REKAAN
KainBatik merupakankegemaranpenduduktempatan.
Biasanyaiadigunakansebagaikain batik sarungdan batik
elauntukdibuatbajukurung. Selaindijadikanpakaian, kain batik
elabolehdiubahsuaiuntukmenghasilkankaincadar, langsir, alas tilam,
sarungkusyen, sarungbantal, beg tangandanberbagaibagaijenisbarangkegunaanseharian yang indahdancantik.

‘Batik in Fiberglass’
merupakansatuinovasibagimemberinafasbarudalammempelbagaikankegunaan
batik danseterusnyamemperkembanganlagiindustri batik tanah
air.Iabolehdijadikan panel kabinet, bidai, lampuhiasandansebagainya.
Impakdaripadainovasiiniakanmerancakkanlagipertumbuhandanperkembanganso
sialekonomidi Malaysia.
Objektifpenghasilan ‘Batik in Fiberglass’ adalahuntuk :
i.

Membuatinovasi di dalamindustrikraf batik
denganmenghasilkan panel batik

ii.

Mempelbagaikanlagikegunaan batik.

iii.

Meluaskanpenggunaan batik di
dalamindustrihiasandalaman.
2. KAJIAN KES
Batik digunakansebagaikain batik sarungdan batik
elauntukdibuatbajukurung.Selaindijadikanpakaian, kain batik
elabolehdiubahsuaiuntukmenghasilkankaincadar, langsir, alas tilam,
sarungkusyen, sarungbantal, beg tangandanberbagaibagaijenisbarangkegunaanseharian. Maka kami telahmendapatsatu idea
untukmenggabungkankain batik yang sediaadadenganbahan fiberglass (Batik in
Fiberglass)

Kajiankes kami ialahpenggunaan batik
dalammenghasilkanprodukuntukindustrikrafhiasandalaman.Inovasiiniadalahdala
mmenghasilkan panel batik ( batik yang telahdikeraskan). Daripada panel batik
inimakabolehmembuatkabinet, lampuhiasan, bidaidansebagainya.
2.1 BATIK
Batik ialahsalahsatubidangkraftangantradisional yang terkenal di
Malaysia.Iadihasilkanmelalui proses penerapanlilindanpencelupanwarna.
Sejarahperkembangan batik di Malaysia dipercayaibermulapadaabadke 15
Masehi.Perkembanganawalmemperlihatkankesandanpengaruh batik
daripadajawa.Mulaitahun 1930-anhinggaselepasPerangDuniaKedua,
perusahaan batik di Malaysia telahberkembangdenganpesat. Para pengusaha
batik di negeri-negeri Kelantan dan Terengganu
merupakanperintiskepadaperkembangan batik di negaraini.Hasil-hasil batik
tempatantinggimutuciptaandanrekacoraknya.Inimelambangkansatukemahiranker
jatangan yang kreatif di kalanganpembuat-pembuat batik tanah air.Dayatarikan
batik bukansahajaterkenal di
kalanganpenduduktempatanmalahiaturutmendapatsambutandaripelancongpelancongasing yang datangdariluarnegeri.Di Malaysia, batik
dihasilkanmelaluibeberapateknikantaranyaialah Batik Blok, batik skrindan batik
cating.

2.2 FIBERGLASS

Fiberglass

Reinforced

Plastic

(FRP)

adalah material

yang

sangatbaik untukdigunakandalamberbagaiproduk daribahan komposit relatifmod
en yang

terdiridariberbagaikomponen.

olehIndustriPermainanRusselpadatahun
sangathalusdengan

diameter

yang

Chopped

bernama

FRP

diperkenalkanpertama

1983.Serat

fiber

kali
yang

kecilyagdianyammembentukhelaiankainfleksibel
Strand

Mat

dan

Seratiniditempatkandalamcetakanuntukkemudiandibericairan

Woven

Roving.

Resin

Polyester

yang telahdicampurdengan Catalyst.Pencampuran Resin Polyester dengan
Catalyst inibertujuanuntukmempercepat proses reaksi/pengeringan. Proses
inidiulangsehinggaadabanyaklapisanserat fibersesuai yang ketebalandinginkan.
Bahan yang dihasilkankuat, ringandantahan karat.
2.3 BATIK IN FIBERGLASS
Sifat yang adapada‘ fiberglass’dipilihkeranaiadapatmenjadikankain batik yang
sediaadamenjadikerasdanlebihkukuhuntukdijadikan panel batik. Daripada panel
batik,
makaiabolehdipelbagaikanlagimengikutcitarasapenggunasamaadauntukmembua
t

cabinet,

lampuhiasan,

Gabunganduaelemen

fiber

bidai,
yang

bingkaigambardansebagainya.
diikatdengan

iniakanmenghasilkansatuinovasidalammewarnaiindustrikraf di Malaysia.

resin
3. PERKEMBANGAN IDEA
Inovasi ‘Batik in Fiberglass’
terhasildaripadaberfikirbagaimanacarauntukmenghasilkan batik yang keras,
kukuhdanringan. Bagimenyelesaikanmasalahinitercetuslahberbagai idea,
antaranyaialah :

i.

Batik + Resin = batik itulicin, cantiktetapitidakkukuh
+
ii.

=

Batik + Resin + Fiberglass = batik yang licin, berkilat, kuatdankukuh

+

+

=
3.1 INFORMASI BAHAN YANG DIGUNAKAN
a) Gelcoatdigunakanuntukmelicinkanpemukaan
b) Batik merupakanbahanasas yang akan di fiberglasskan
c) Resin sebgaibahanpengikatdiantaraibatikdan fiberglass
d) Fiberglass mesh digunakanuntukmenguatkanproduk
e) Kayudigunakanuntukmembuatbingkaidansebagainya

3.2 Lapisanbahan-bahandalam proses penghasilan‘ Batik in Fiberglass ‘

Hasil panel
‘ Batik in Fiberglasas ‘

3.3 INSPIRASI REKA BENTUK YANG UNIK
Setelah panel ‘Batik in fiberglass ‘
terhasillangkahseterusnyabolehdibuatdalampelbagaibentuk yang
dikehendakidansangatsesuaidigabungkandengansenirekakayuuntukdijadikansebagaipr
odukkraf.

4. LUKISAN 3D PANDANGAN
PENUTUP
Projekinovasiinitelahberjayamenghasilkan pane batik (Batik in Fiberglass).Di
harapinovasiinidapatmembantumenaikkanindustri batik diperingkat global.

More Related Content

More from Rosedi Ibrahim

Kertas kerja pendaftaran syarikat
Kertas kerja pendaftaran syarikatKertas kerja pendaftaran syarikat
Kertas kerja pendaftaran syarikatRosedi Ibrahim
 
Kertas kerja motivasi catus bistari
Kertas kerja motivasi catus bistariKertas kerja motivasi catus bistari
Kertas kerja motivasi catus bistari
Rosedi Ibrahim
 
Kertas kerja mini agro
Kertas kerja mini agroKertas kerja mini agro
Kertas kerja mini agroRosedi Ibrahim
 
Kertas kerja kursus ice blended
Kertas kerja kursus ice blendedKertas kerja kursus ice blended
Kertas kerja kursus ice blendedRosedi Ibrahim
 
Kertas kerja kursus francais
Kertas kerja kursus francaisKertas kerja kursus francais
Kertas kerja kursus francaisRosedi Ibrahim
 
Kertas kerja kursus bina rumah hijau
Kertas kerja kursus bina rumah hijauKertas kerja kursus bina rumah hijau
Kertas kerja kursus bina rumah hijau
Rosedi Ibrahim
 
Kertas kerja kursus asas tani
Kertas kerja kursus asas taniKertas kerja kursus asas tani
Kertas kerja kursus asas taniRosedi Ibrahim
 
Kertas kerja kursus aneka waffle
Kertas kerja kursus aneka waffleKertas kerja kursus aneka waffle
Kertas kerja kursus aneka waffleRosedi Ibrahim
 
Kertas kerja kedai gunting rambut
Kertas kerja kedai gunting rambutKertas kerja kedai gunting rambut
Kertas kerja kedai gunting rambutRosedi Ibrahim
 
Kertas kerja inkubator
Kertas kerja inkubatorKertas kerja inkubator
Kertas kerja inkubator
Rosedi Ibrahim
 
Kertas kerja bengkel latihan gunting rambut
Kertas kerja bengkel latihan gunting rambutKertas kerja bengkel latihan gunting rambut
Kertas kerja bengkel latihan gunting rambut
Rosedi Ibrahim
 
kertas kerja budget cafe
kertas kerja budget cafekertas kerja budget cafe
kertas kerja budget cafeRosedi Ibrahim
 
Kajian penghasilan fiber batik
Kajian penghasilan fiber batikKajian penghasilan fiber batik
Kajian penghasilan fiber batik
Rosedi Ibrahim
 
Kertas kerja maulidul rasul 2014
Kertas kerja maulidul rasul 2014Kertas kerja maulidul rasul 2014
Kertas kerja maulidul rasul 2014Rosedi Ibrahim
 

More from Rosedi Ibrahim (14)

Kertas kerja pendaftaran syarikat
Kertas kerja pendaftaran syarikatKertas kerja pendaftaran syarikat
Kertas kerja pendaftaran syarikat
 
Kertas kerja motivasi catus bistari
Kertas kerja motivasi catus bistariKertas kerja motivasi catus bistari
Kertas kerja motivasi catus bistari
 
Kertas kerja mini agro
Kertas kerja mini agroKertas kerja mini agro
Kertas kerja mini agro
 
Kertas kerja kursus ice blended
Kertas kerja kursus ice blendedKertas kerja kursus ice blended
Kertas kerja kursus ice blended
 
Kertas kerja kursus francais
Kertas kerja kursus francaisKertas kerja kursus francais
Kertas kerja kursus francais
 
Kertas kerja kursus bina rumah hijau
Kertas kerja kursus bina rumah hijauKertas kerja kursus bina rumah hijau
Kertas kerja kursus bina rumah hijau
 
Kertas kerja kursus asas tani
Kertas kerja kursus asas taniKertas kerja kursus asas tani
Kertas kerja kursus asas tani
 
Kertas kerja kursus aneka waffle
Kertas kerja kursus aneka waffleKertas kerja kursus aneka waffle
Kertas kerja kursus aneka waffle
 
Kertas kerja kedai gunting rambut
Kertas kerja kedai gunting rambutKertas kerja kedai gunting rambut
Kertas kerja kedai gunting rambut
 
Kertas kerja inkubator
Kertas kerja inkubatorKertas kerja inkubator
Kertas kerja inkubator
 
Kertas kerja bengkel latihan gunting rambut
Kertas kerja bengkel latihan gunting rambutKertas kerja bengkel latihan gunting rambut
Kertas kerja bengkel latihan gunting rambut
 
kertas kerja budget cafe
kertas kerja budget cafekertas kerja budget cafe
kertas kerja budget cafe
 
Kajian penghasilan fiber batik
Kajian penghasilan fiber batikKajian penghasilan fiber batik
Kajian penghasilan fiber batik
 
Kertas kerja maulidul rasul 2014
Kertas kerja maulidul rasul 2014Kertas kerja maulidul rasul 2014
Kertas kerja maulidul rasul 2014
 

Batik In Fiberglass

 • 1. 15 JUN HINGGA 19 JUN 2013 KSL CITY MALL, JOHOR BAHRU DISEDIAKAN OLEH : ROSEDI BIN IBRAHIM @ ABDUL RAHIM NORHISHAM BIN SHAMSUDIN KOLEJ KOMUNITI BATU PAHAT JOHOR
 • 2. 1. PERNYATAAN REKAAN KainBatik merupakankegemaranpenduduktempatan. Biasanyaiadigunakansebagaikain batik sarungdan batik elauntukdibuatbajukurung. Selaindijadikanpakaian, kain batik elabolehdiubahsuaiuntukmenghasilkankaincadar, langsir, alas tilam, sarungkusyen, sarungbantal, beg tangandanberbagaibagaijenisbarangkegunaanseharian yang indahdancantik. ‘Batik in Fiberglass’ merupakansatuinovasibagimemberinafasbarudalammempelbagaikankegunaan batik danseterusnyamemperkembanganlagiindustri batik tanah air.Iabolehdijadikan panel kabinet, bidai, lampuhiasandansebagainya. Impakdaripadainovasiiniakanmerancakkanlagipertumbuhandanperkembanganso sialekonomidi Malaysia. Objektifpenghasilan ‘Batik in Fiberglass’ adalahuntuk : i. Membuatinovasi di dalamindustrikraf batik denganmenghasilkan panel batik ii. Mempelbagaikanlagikegunaan batik. iii. Meluaskanpenggunaan batik di dalamindustrihiasandalaman.
 • 3. 2. KAJIAN KES Batik digunakansebagaikain batik sarungdan batik elauntukdibuatbajukurung.Selaindijadikanpakaian, kain batik elabolehdiubahsuaiuntukmenghasilkankaincadar, langsir, alas tilam, sarungkusyen, sarungbantal, beg tangandanberbagaibagaijenisbarangkegunaanseharian. Maka kami telahmendapatsatu idea untukmenggabungkankain batik yang sediaadadenganbahan fiberglass (Batik in Fiberglass) Kajiankes kami ialahpenggunaan batik dalammenghasilkanprodukuntukindustrikrafhiasandalaman.Inovasiiniadalahdala mmenghasilkan panel batik ( batik yang telahdikeraskan). Daripada panel batik inimakabolehmembuatkabinet, lampuhiasan, bidaidansebagainya.
 • 4. 2.1 BATIK Batik ialahsalahsatubidangkraftangantradisional yang terkenal di Malaysia.Iadihasilkanmelalui proses penerapanlilindanpencelupanwarna. Sejarahperkembangan batik di Malaysia dipercayaibermulapadaabadke 15 Masehi.Perkembanganawalmemperlihatkankesandanpengaruh batik daripadajawa.Mulaitahun 1930-anhinggaselepasPerangDuniaKedua, perusahaan batik di Malaysia telahberkembangdenganpesat. Para pengusaha batik di negeri-negeri Kelantan dan Terengganu merupakanperintiskepadaperkembangan batik di negaraini.Hasil-hasil batik tempatantinggimutuciptaandanrekacoraknya.Inimelambangkansatukemahiranker jatangan yang kreatif di kalanganpembuat-pembuat batik tanah air.Dayatarikan batik bukansahajaterkenal di kalanganpenduduktempatanmalahiaturutmendapatsambutandaripelancongpelancongasing yang datangdariluarnegeri.Di Malaysia, batik
 • 5. dihasilkanmelaluibeberapateknikantaranyaialah Batik Blok, batik skrindan batik cating. 2.2 FIBERGLASS Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) adalah material yang sangatbaik untukdigunakandalamberbagaiproduk daribahan komposit relatifmod en yang terdiridariberbagaikomponen. olehIndustriPermainanRusselpadatahun sangathalusdengan diameter yang Chopped bernama FRP diperkenalkanpertama 1983.Serat fiber kali yang kecilyagdianyammembentukhelaiankainfleksibel Strand Mat dan Seratiniditempatkandalamcetakanuntukkemudiandibericairan Woven Roving. Resin Polyester yang telahdicampurdengan Catalyst.Pencampuran Resin Polyester dengan Catalyst inibertujuanuntukmempercepat proses reaksi/pengeringan. Proses inidiulangsehinggaadabanyaklapisanserat fibersesuai yang ketebalandinginkan. Bahan yang dihasilkankuat, ringandantahan karat.
 • 6. 2.3 BATIK IN FIBERGLASS Sifat yang adapada‘ fiberglass’dipilihkeranaiadapatmenjadikankain batik yang sediaadamenjadikerasdanlebihkukuhuntukdijadikan panel batik. Daripada panel batik, makaiabolehdipelbagaikanlagimengikutcitarasapenggunasamaadauntukmembua t cabinet, lampuhiasan, Gabunganduaelemen fiber bidai, yang bingkaigambardansebagainya. diikatdengan iniakanmenghasilkansatuinovasidalammewarnaiindustrikraf di Malaysia. resin
 • 7. 3. PERKEMBANGAN IDEA Inovasi ‘Batik in Fiberglass’ terhasildaripadaberfikirbagaimanacarauntukmenghasilkan batik yang keras, kukuhdanringan. Bagimenyelesaikanmasalahinitercetuslahberbagai idea, antaranyaialah : i. Batik + Resin = batik itulicin, cantiktetapitidakkukuh
 • 8. + ii. = Batik + Resin + Fiberglass = batik yang licin, berkilat, kuatdankukuh + + = 3.1 INFORMASI BAHAN YANG DIGUNAKAN a) Gelcoatdigunakanuntukmelicinkanpemukaan b) Batik merupakanbahanasas yang akan di fiberglasskan
 • 9. c) Resin sebgaibahanpengikatdiantaraibatikdan fiberglass d) Fiberglass mesh digunakanuntukmenguatkanproduk e) Kayudigunakanuntukmembuatbingkaidansebagainya 3.2 Lapisanbahan-bahandalam proses penghasilan‘ Batik in Fiberglass ‘ Hasil panel ‘ Batik in Fiberglasas ‘ 3.3 INSPIRASI REKA BENTUK YANG UNIK Setelah panel ‘Batik in fiberglass ‘ terhasillangkahseterusnyabolehdibuatdalampelbagaibentuk yang
 • 11. PENUTUP Projekinovasiinitelahberjayamenghasilkan pane batik (Batik in Fiberglass).Di harapinovasiinidapatmembantumenaikkanindustri batik diperingkat global.