SlideShare a Scribd company logo
CÔNG TY TNHH NGÂN 
Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 
Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 
Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn 
Hotline: 0903664484 
Báo Giá Dây Cáp Điện Cadivi 
CTY TNHH NGÂN xin gửi đến Quý Công Ty lời chào trân trọng nhất và gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá như sau: 
TÊN SẢN PHẨM 
ĐVT 
ĐƠN GIÁ CADIVI 
CHƯA THUẾ GTGT 
CÓ THUẾ GTGT 
(B) 
( C) 
(1) 
(2) 
Dây điện bọc nhựa PVC-450/750V-(TCVN 6610- 3:2000) -TCVN 6610-3 (ruột đồng) 
VC-1,5(F 1,38) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) 
mét 
3,420 
3,762 
VC-2,5(F 1,77) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) 
mét 
5,500 
6,050 
VC-4,0(F 2,24) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) 
mét 
8,590 
9,449 
VC-6,0(F 2,74) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) 
mét 
12,660 
13,926 
VC-10,0(F 3,56) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) 
mét 
21,300 
23,430 
Cáp điện lực hạ thế-450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) -TCVN 6610:3 (ruột đồng) 
CV-1.5 (7/0.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
3,850 
4,235 
CV-2.5 (7/0.67)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
5,970 
6,567 
CV-4 (7/0.85)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
8,930 
9,823 
CV-6 (7/1.04)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
13,120 
14,432 
CV-10 (7/1.35)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
22,000 
24,200 
CV-16 (7/1.7)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
34,300 
37,730 
CV-25 (7/2.14)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
54,100 
59,510 
CV-35 (7/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
74,600 
82,060 
CV-50 (19/1.8)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
103,800 
114,180 
CV-70 (19/2.14)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
145,700 
160,270 
CV-95 (19/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
201,400 
221,540 
CV-120 (37/2.03)- 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) 
mét 
256,000 
281,600 
CV-150 (37/2.3)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
328,100 
360,910 
CV-185 (37/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
393,600 
432,960 
CV-240 (61/2.25)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
517,100 
568,810
CV-300 (61/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
648,000 
712,800 
CV-400 (61/2.9)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) 
mét 
856,200 
941,820 
Cáp điện lực hạ thế-0.6/1KV (TCVN 5935) -TCVN 5935 (ruột đồng) 
CV-14 (7/1.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
30,500 
33,550 
CV-22 (7/2)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
47,400 
52,140 
CV-30 (7/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
62,400 
68,640 
CV-38 (7/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
79,300 
87,230 
CV-60 (19/2)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
128,200 
141,020 
CV-75 (19/2.25)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
161,300 
177,430 
CV-80 (19/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
169,100 
186,010 
CV-100 (19/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
215,200 
236,720 
CV-125 (37/2.1)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
275,500 
303,050 
CV-200 (37/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
420,700 
462,770 
CV-250 (61/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
542,600 
596,860 
CV-325 (61/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
692,200 
761,420 
CV-500 (61/3.2)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
1,042,000 
1,146,200 
CV-560 (91/2.8)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
1,192,600 
1,311,860 
CV-600 (91/2.9)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
1,277,900 
1,405,690 
CV-625 (91/2.93)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
1,304,100 
1,434,510 
CV-630 (91/2.95)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
1,321,700 
1,453,870 
CV-800 (91/3.34)-0,6/1KV (TCVN 5935) 
mét 
1,686,500 
1,855,150 
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV- TCCS10B:2011/CADIVI ( ruột đồng) 
CV -1(7/0.425)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
2,760 
3,036 
CV -1.25 (7/0.45)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
3,050 
3,355 
CV -2 (7/0.6)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
4,840 
5,324 
CV -3.0 (7/0.75)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
6,810 
7,491 
CV -3.5(7/0.8)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
7,990 
8,789 
CV -5 (7/0.95)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
11,300 
12,430 
CV -5.5 (7/1)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
12,170 
13,387 
CV -8(7/1.2)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
17,550 
19,305 
CV -11(7/1.4)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI 
mét 
23,500 
25,850 
Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610-4(2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
CVV-2x1.5 (2x7/0.52) --300/500V 
mét 
10,687 
11,756 
Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV- TCCS 10B:2011 Cadivi ( ruột đồng) 
- 
VC-1.00(F1.17)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) 
mét 
2,530 
2,783 
VC-2.00(F1.60)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) 
mét 
4,550 
5,005 
VC-3.00(F2.00)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) 
mét 
6,920 
7,612 
VC-7.00(F3.00)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) 
mét 
15,290 
16,819
CVV-2x2.5 (2x7/0.67) --300/500V 
mét 
15,797 
17,377 
CVV-2x4 (2x7/0.85) --300/500V 
mét 
23,097 
25,407 
CVV-2x6 (2x7/1.04) --300/500V 
mét 
32,297 
35,527 
CVV-2x10 (2x7/1.35) --300/500V 
mét 
52,997 
58,297 
Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610- 4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
CVV-3x1.5 (3x7/0.52) --300/500V 
mét 
14,147 
15,562 
CVV-3x2.5 (3x7/0.67) --300/500V 
mét 
21,397 
23,537 
CVV-3x4 (3x7/0.85) --300/500V 
mét 
31,797 
34,977 
CVV-3x6 (3x7/1.04) --300/500V 
mét 
45,597 
50,157 
CVV-3x10 (3x7/1.35) --300/500V 
mét 
74,497 
81,947 
Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610- 4(4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
CVV-4x1.5 (4x7/0.52) --300/500V 
mét 
18,147 
19,962 
CVV-4x2.5 (4x7/0.67) --300/500V 
mét 
27,597 
30,357 
CVV-4x4 (4x7/0.85) --300/500V 
mét 
41,997 
46,197 
CVV-4x6 (4x7/1.04) --300/500V 
mét 
60,297 
66,327 
CVV-4x10 (4x7/1.35) --300/500V 
mét 
97,997 
107,797 
Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
CVV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV 
mét 
3,837 
4,221 
CVV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
4,997 
5,497 
CVV-2 (1x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
6,147 
6,762 
CVV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
7,257 
7,983 
CVV-3.0(1x7/0.75)-0.6/1kV 
mét 
8,997 
9,897 
CVV-3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
9,947 
10,942 
CVV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
10,967 
12,064 
CVV-5.5 (1x7/1) -0,6/1kV 
mét 
14,387 
15,826 
CVV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
15,377 
16,915 
CVV-8 (1x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
19,757 
21,733 
CVV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
24,297 
26,727 
CVV-11 (1x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
25,897 
28,487 
CVV-14 (1x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
33,097 
36,407 
CVV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
36,997 
40,697 
CVV-22 (1x7/2) -0,6/1kV 
mét 
50,497 
55,547 
CVV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
57,397 
63,137 
CVV-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
65,797 
72,377 
CVV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
78,197 
86,017 
CVV-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
83,097 
91,407 
CVV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
108,197 
119,017 
CVV-60 (1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
132,197 
145,417 
CVV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
150,997 
166,097 
CVV-75 (1x19/2.25) -0,6/1kV 
mét 
166,197 
182,817
CVV-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
173,797 
191,177 
CVV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
207,997 
228,797 
CVV-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
220,997 
243,097 
CVV-120 (1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
263,297 
289,627 
CVV-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
272,897 
300,187 
CVV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
336,897 
370,587 
CVV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
403,797 
444,177 
CVV-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
429,597 
472,557 
CVV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
529,597 
582,557 
CVV-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
552,697 
607,967 
CVV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
662,997 
729,297 
CVV-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
704,597 
775,057 
CVV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
874,097 
961,507 
CVV-500 (1x61/3.2) -0,6/1kV 
mét 
1,061,297 
1,167,427 
CVV-630 (1x61/3.61) -0,6/1kV 
mét 
1,344,897 
1,479,387 
CVV-800 (1x61/4.1) -0,6/1kV 
mét 
1,730,697 
1,903,767 
Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
CVV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
82,397 
90,637 
CVV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV 
mét 
109,697 
120,667 
CVV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
123,397 
135,737 
CVV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
140,597 
154,657 
CVV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
165,797 
182,377 
CVV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
175,497 
193,047 
CVV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
226,797 
249,477 
CVV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV 
mét 
276,397 
304,037 
CVV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
314,497 
345,947 
CVV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
361,197 
397,317 
CVV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
431,197 
474,317 
CVV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
457,597 
503,357 
CVV-2x120 (2x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
545,997 
600,597 
CVV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
565,397 
621,937 
CVV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
697,497 
767,247 
CVV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
834,797 
918,277 
CVV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
888,797 
977,677 
CVV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
1,093,097 
1,202,407 
CVV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,141,597 
1,255,757 
CVV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,368,397 
1,505,237 
CVV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,454,897 
1,600,387 
CVV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,804,597 
1,985,057 
Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
-
CVV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
116,397 
128,037 
CVV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV 
mét 
156,897 
172,587 
CVV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
177,497 
195,247 
CVV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
202,797 
223,077 
CVV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
240,197 
264,217 
CVV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
254,597 
280,057 
CVV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
330,997 
364,097 
CVV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV 
mét 
404,397 
444,837 
CVV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
459,997 
505,997 
CVV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
529,797 
582,777 
CVV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
634,797 
698,277 
CVV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
673,897 
741,287 
CVV-3x120 (3x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
802,297 
882,527 
CVV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
831,197 
914,317 
CVV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,026,597 
1,129,257 
CVV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,229,597 
1,352,557 
CVV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,310,597 
1,441,657 
CVV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
1,613,697 
1,775,067 
CVV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,683,797 
1,852,177 
CVV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,018,297 
2,220,127 
CVV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
2,146,897 
2,361,587 
CVV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
2,662,797 
2,929,077 
Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
CVV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
151,700 
166,870 
CVV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV 
mét 
205,900 
226,490 
CVV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
233,500 
256,850 
CVV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
267,000 
293,700 
CVV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
317,500 
349,250 
CVV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
336,800 
370,480 
CVV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
438,700 
482,570 
CVV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV 
mét 
536,400 
590,040 
CVV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
611,600 
672,760 
CVV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
703,700 
774,070 
CVV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
842,800 
927,080 
CVV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
895,900 
985,490 
CVV-4x120 (4x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,067,500 
1,174,250 
CVV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,107,400 
1,218,140 
CVV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,367,400 
1,504,140 
CVV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,637,300 
1,801,030 
CVV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,742,900 
1,917,190 
CVV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
2,150,000 
2,365,000
CVV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,244,400 
2,468,840 
CVV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,690,600 
2,959,660 
CVV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
2,860,800 
3,146,880 
CVV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
3,550,600 
3,905,660 
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi pha+ 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
CVV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
134,300 
147,730 
CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
139,000 
152,900 
CVV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
181,100 
199,210 
CVV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
192,200 
211,420 
CVV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
209,000 
229,900 
CVV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
212,900 
234,190 
CVV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
238,100 
261,910 
CVV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV 
mét 
289,200 
318,120 
CVV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV 
mét 
303,600 
333,960 
CVV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
387,500 
426,250 
CVV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
409,100 
450,010 
CVV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
469,300 
516,230 
CVV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
481,900 
530,090 
CVV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
538,400 
592,240 
CVV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
568,000 
624,800 
CVV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
637,800 
701,580 
CVV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
742,700 
816,970 
CVV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
785,600 
864,160 
CVV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
781,800 
859,980 
CVV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
806,200 
886,820 
CVV-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
908,900 
999,790 
CVV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
927,400 
1,020,140 
CVV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
985,200 
1,083,720 
CVV-3x120+1x60 (3x37/2.03+1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
935,100 
1,028,610 
CVV-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
953,600 
1,048,960 
CVV-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
1,012,400 
1,113,640 
CVV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
964,400 
1,060,840 
CVV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
983,500 
1,081,850 
CVV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,041,700 
1,145,870 
CVV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
1,179,800 
1,297,780 
CVV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,237,900 
1,361,690 
CVV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,439,900 
1,583,890 
CVV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV 
mét 
1,488,500 
1,637,350 
CVV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,496,200 
1,645,820 
CVV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,532,300 
1,685,530 
CVV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,566,800 
1,723,480
CVV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV 
mét 
1,574,400 
1,731,840 
CVV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,585,000 
1,743,500 
CVV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV 
mét 
1,872,100 
2,059,310 
CVV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,879,700 
2,067,670 
CVV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,891,500 
2,080,650 
CVV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,955,100 
2,150,610 
CVV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,022,300 
2,224,530 
CVV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV 
mét 
1,943,400 
2,137,740 
CVV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,951,100 
2,146,210 
CVV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,961,600 
2,157,760 
CVV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,093,800 
2,303,180 
CVV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,361,700 
2,597,870 
CVV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,429,100 
2,672,010 
CVV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,488,300 
2,737,130 
CVV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,557,100 
2,812,810 
CVV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
3,073,900 
3,410,110 
CVV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
3,100,100 
3,520,550 
CVV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
3,200,500 
3,520,550 
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
CXV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV 
mét 
3,860 
4,246 
CXV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
5,020 
5,522 
CXV-2 (1x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
6,180 
6,798 
CXV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
7,290 
8,019 
CXV-3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
10,000 
11,000 
CXV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
11,020 
12,122 
CXV-5.5 (1x7/1) -0,6/1kV 
mét 
14,460 
15,906 
CXV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
15,450 
16,995 
CXV-8 (1x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
19,860 
21,846 
CXV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
24,400 
26,840 
CXV-11 (1x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
26,000 
28,600 
CXV-14 (1x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
33,300 
36,630
CXV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
37,200 
40,920 
CXV-22 (1x7/2) -0,6/1kV 
mét 
50,700 
55,770 
CXV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
57,700 
63,470 
CXV-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
66,100 
72,710 
CXV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
78,600 
86,460 
CXV-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
83,500 
91,850 
CXV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
108,700 
119,570 
CXV-60 (1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
132,900 
146,190 
CXV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
151,800 
166,980 
CXV-75 (1x19/2.25) -0,6/1kV 
mét 
167,000 
183,700 
CXV-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
174,700 
192,170 
CXV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
209,000 
229,900 
CXV-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
222,100 
244,310 
CXV-120 (1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
264,600 
291,060 
CXV-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
274,300 
301,730 
CXV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
338,600 
372,460 
CXV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
405,800 
446,380 
CXV-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
431,700 
474,870 
CXV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
532,200 
585,420 
CXV-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
555,500 
611,050 
CXV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
666,300 
732,930 
CXV-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
708,100 
778,910 
CXV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
878,500 
966,350 
CXV-500 (1x61/3.2) -0,6/1kV 
mét 
1,066,600 
1,173,260 
CXV-630 (1x61/3.61) -0,6/1kV 
mét 
1,351,600 
1,486,760 
CXV-800 (1x61/4.1) -0,6/1kV 
mét 
1,739,400
1,913,340 
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
CXV-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV 
mét 
9,730 
10,703 
CXV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
12,260 
13,486 
CXV-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
14,760 
16,236 
CXV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
17,180 
18,898 
CXV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
23,300 
25,630 
CXV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
25,500 
28,050 
CXV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV 
mét 
32,900 
36,190 
CXV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
35,000 
38,500 
CXV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
44,400 
48,840 
CXV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
54,100 
59,510 
CXV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
57,600 
63,360 
CXV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
72,900 
80,190 
CXV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
82,800 
91,080 
CXV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV 
mét 
110,200 
121,220 
CXV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
124,000 
136,400 
CXV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
141,300 
155,430 
CXV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
166,600 
183,260 
CXV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
176,400 
194,040 
CXV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
227,900 
250,690 
CXV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV 
mét 
277,800 
305,580 
CXV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
316,100 
347,710 
CXV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
363,000 
399,300 
CXV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
433,400 
476,740 
CXV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
459,900 
505,890
CXV-2x120 (2x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
548,700 
603,570 
CXV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
568,200 
625,020 
CXV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
701,000 
771,100 
CXV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
839,000 
922,900 
CXV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
893,200 
982,520 
CXV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
1,098,600 
1,208,460 
CXV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,147,300 
1,262,030 
CXV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,375,200 
1,512,720 
CXV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,462,200 
1,608,420 
CXV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,813,600 
1,994,960 
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
CXV-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV 
mét 
12,230 
13,453 
CXV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
15,830 
17,413 
CXV-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
19,390 
21,329 
CXV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
22,800 
25,080 
CXV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
31,400 
34,540 
CXV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
34,400 
37,840 
CXV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV 
mét 
45,000 
49,500 
CXV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
48,000 
52,800 
CXV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
61,600 
67,760 
CXV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
75,700 
83,270 
CXV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
80,800 
88,880 
CXV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
102,800 
113,080 
CXV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
117,000 
128,700 
CXV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV 
mét 
157,700 
173,470 
CXV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
178,400
196,240 
CXV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
203,800 
224,180 
CXV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
241,400 
265,540 
CXV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
255,900 
281,490 
CXV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
332,700 
365,970 
CXV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV 
mét 
406,400 
447,040 
CXV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
462,300 
508,530 
CXV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
532,400 
585,640 
CXV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
638,000 
701,800 
CXV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
677,300 
745,030 
CXV-3x120 (3x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
806,300 
886,930 
CXV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
835,400 
918,940 
CXV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,031,700 
1,134,870 
CXV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,235,700 
1,359,270 
CXV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,317,100 
1,448,810 
CXV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
1,621,800 
1,783,980 
CXV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,692,200 
1,861,420 
CXV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,028,400 
2,231,240 
CXV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
2,157,600 
2,373,360 
CXV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
2,676,100 
2,943,710 
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
CXV-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV 
mét 
15,290 
16,819 
CXV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
20,000 
22,000 
CXV-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
24,700 
27,170 
CXV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
29,200 
32,120 
CXV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
40,400 
44,440
CXV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
44,600 
49,060 
CXV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
62,800 
69,080 
CXV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
80,800 
88,880 
CXV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
99,500 
109,450 
CXV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
106,200 
116,820 
93456 
CXV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
135,600 
149,160 
119328 
CXV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
152,500 
167,750 
134200 
CXV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV 
mét 
206,900 
227,590 
182072 
CXV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
234,700 
258,170 
206536 
CXV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
268,300 
295,130 
236104 
CXV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
319,100 
351,010 
280808 
CXV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
338,500 
372,350 
297880 
CXV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
440,900 
484,990 
387992 
CXV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV 
mét 
539,100 
593,010 
474408 
CXV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
614,700 
676,170 
540936 
CXV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
707,200 
777,920 
622336 
CXV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
847,000 
931,700 
745360 
CXV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
900,400 
990,440 
792352 
CXV-4x120 (4x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,072,800 
1,180,080 
944064 
CXV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,112,900 
1,224,190 
979352 
CXV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,374,200 
1,511,620 
1209296 
CXV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,645,500 
1,810,050 
1448040 
CXV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,751,600 
1,926,760 
1541408 
CXV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
2,160,800 
2,376,880 
1901504 
CXV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,255,600 
2,481,160 
1984928 
CXV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,704,100 
2379608
2,974,510 
CXV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
2,875,100 
3,162,610 
2530088 
CXV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
3,568,400 
3,925,240 
3140192 
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi pha+ 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
40,900 
44,990 
35992 
CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
58,300 
64,130 
51304 
CXV-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
76,400 
84,040 
67232 
CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
90,300 
99,330 
79464 
CXV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
95,500 
105,050 
84040 
CXV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
121,900 
134,090 
107272 
CXV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
135,000 
148,500 
118800 
CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
139,700 
153,670 
122936 
CXV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
182,000 
200,200 
160160 
CXV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
193,200 
212,520 
170016 
CXV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
210,000 
231,000 
184800 
CXV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
214,000 
235,400 
188320 
CXV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
239,300 
263,230 
210584 
CXV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV 
mét 
290,600 
319,660 
255728 
CXV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV 
mét 
305,100 
335,610 
268488 
CXV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
389,400 
428,340 
342672 
CXV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
411,100 
452,210 
361768 
CXV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
471,600 
518,760 
415008 
CXV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
484,300 
532,730 
426184 
CXV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
541,100 
595,210 
476168 
CXV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
570,800 
627,880 
502304 
CXV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
641,000 
564080
705,100 
CXV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
746,400 
821,040 
656832 
CXV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
789,500 
868,450 
694760 
CXV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
785,700 
864,270 
691416 
CXV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
810,200 
891,220 
712976 
CXV-3x120+1x60 (3x37/2.03+1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
939,800 
1,033,780 
827024 
CXV-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
958,400 
1,054,240 
843392 
CXV-3x120+1x95 (3x37/2.03+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,017,500 
1,119,250 
895400 
CXV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
969,200 
1,066,120 
852896 
CXV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
988,400 
1,087,240 
869792 
CXV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,046,900 
1,151,590 
921272 
CXV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
1,185,700 
1,304,270 
1043416 
CXV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,243,500 
1,367,850 
1094280 
CXV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,447,100 
1,591,810 
1273448 
CXV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,503,700 
1,654,070 
1323256 
CXV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,540,000 
1,694,000 
1355200 
CXV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,582,300 
1,740,530 
1392424 
CXV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,592,900 
1,752,190 
1401752 
CXV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,889,100 
2,078,010 
1662408 
CXV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,901,000 
2,091,100 
1672880 
CXV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,964,900 
2,161,390 
1729112 
CXV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,032,400 
2,235,640 
1788512 
CXV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,960,900 
2,156,990 
1725592 
CXV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,971,400 
2,168,540 
1734832 
CXV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,104,300 
2,314,730 
1851784 
CXV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,373,500 
2,610,850 
2088680
CXV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,441,200 
2,685,320 
2148256 
CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,500,700 
2,750,770 
2200616 
CXV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,569,900 
2,826,890 
2261512 
CXV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
3,089,300 
3,398,230 
2718584 
CXV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
3,115,600 
3,427,160 
2741728 
CXV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
3,216,500 
3,538,150 
2830520 
Dây nhôm trần xoắn: (A-TCVN) 
Daây nhoâm traàn xoaén A coù tieát dieän < , = 50 mm2 
Kg 
74,200 
81,620 
65296 
Daây nhoâm traàn xoaén A coù tieát dieän töø > 50 ñeán = 160 mm2 
Kg 
71,200 
78,320 
62656 
Daây nhoâm traàn xoaén A coù tieát dieän > 160 mm2 
Kg 
71,300 
78,430 
62744 
Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi : (ACSR- TCVN) 
0 
Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi < , = 50 mm2 
Kg 
57,800 
63,580 
50864 
Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi > 50 ñeán = 95 mm2 
Kg 
57,400 
63,140 
50512 
Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi > 95 ñeán = 240 mm2 
Kg 
59,000 
64,900 
51920 
Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi > 240 mm2 
Kg 
61,600 
67,760 
54208 
Daây ñieän löïc (AV-450/750V) 
0 
AV-16 (7/1.7)- 450/750V 
mét 
5,020 
5,522 
4417.6 
AV-22 (7/2)- 0,6/1KV 
mét 
6,720 
7,392 
5913.6 
AV-25 (7/2.14)- 450/750V 
mét 
7,410 
8,151 
6520.8 
AV-35 (7/2.52)- 450/750V 
mét 
9,700 
10,670 
8536 
AV-50 (19/1.8)- 450/750V 
mét 
14,170 
15,587 
12469.6 
AV-70 (19/2.14)- 450/750V 
mét 
18,560 
20,416 
16332.8 
AV-95 (19/2.52)- 450/750V 
mét 
24,900 
27,390 
21912 
AV-120 (37/2.03) -450/750V 
mét 
30,700 
33,770 
27016 
AV-150 (37/2.3)- 450/750V 
mét 
38,900 
42,790 
34232 
AV-185 (37/2.52)- 450/750V 
mét 
46,600 
51,260 
41008 
AV-200 (37/2.6)- 0,6/1KV 
mét 
49,700 
54,670 
43736 
AV-240 (61/2.25)- 450/750V 
mét 
60,400 
66,440 
53152 
AV-250 (61/2.3)- 0,6/1KV 
mét 
62,800 
69,080 
55264 
AV-300 (61/2.52)- 450/750V 
mét 
75,500 
83,050 
66440 
AV-400 (61/2.9)- 450/750V 
mét 
97,600 
107,360 
85888
AV-500 (61/3.2)- 0,6/1KV 
mét 
118,500 
130,350 
104280 
Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN/AS3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) 
LV-ABC-2x16 (2x7/1.73) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
11,810 
12,991 
10392.8 
LV-ABC-2x25 (2x7/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
16,150 
17,765 
14212 
LV-ABC-2x35 (2x7/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
20,800 
22,880 
18304 
LV-ABC-2x50 (2x7/2.99) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
27,700 
30,470 
24376 
LV-ABC-2x70 (2x7/3.58) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
37,400 
41,140 
32912 
LV-ABC-2x70 (2x19/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
39,100 
43,010 
34408 
LV-ABC-2x95 (2x7/4.1) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
50,800 
55,880 
44704 
LV-ABC-2x95 (2x19/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
51,500 
56,650 
45320 
LV-ABC-2x120 (2x19/2.84) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
61,200 
67,320 
53856 
LV-ABC-2x120 (2x37/2.06) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
64,400 
70,840 
56672 
LV-ABC-2x150 (2x37/2.33) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
79,500 
87,450 
69960 
Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN/AS3560 ( 3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) 
0 
LV-ABC-3x16 (3x7/1.73) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
17,140 
18,854 
15083.2 
LV-ABC-3x25 (3x7/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
23,600 
25,960 
20768 
LV-ABC-3x35 (3x7/2.99) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
30,500 
33,550 
26840 
LV-ABC-3x50 (3x19/1.83) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
40,700 
44,770 
35816 
LV-ABC-3x70 (3x7/3.58) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
54,900 
60,390 
48312 
LV-ABC-3x70 (3x19/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
55,900 
61,490 
49192 
LV-ABC-3x95 (3x7/4.21) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
74,700 
82,170 
65736 
LV-ABC-3x95 (3x19/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
75,800 
83,380 
66704 
LV-ABC-3x120 (3x19/2.84) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
90,100 
99,110 
79288 
LV-ABC-3x120 (3x37/2.06) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
94,900 
104,390 
83512 
LV-ABC-3x150 (3x37/2.33) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
117,300 
129,030 
103224 
Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN/AS3560 ( 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) 
0 
LV-ABC-4x16 (4x7/1.73) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
22,600 
24,860 
19888 
LV-ABC-4x25 (4x7/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
31,200 
34,320 
27456 
LV-ABC-4x35 (4x7/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
40,300 
44,330 
35464 
LV-ABC-4x50 (4x7/2.99) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
53,900 
59,290 
47432 
LV-ABC-4x70 (4x7/3.58) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
71,700 
78,870 
63096 
LV-ABC-4x70 (4x19/2.17) -0,6/1kV (ruoät 
mét 
75,000 
82,500 
66000
nhoâm) 
LV-ABC-4x95 (4x7/4.21) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
99,000 
108,900 
87120 
LV-ABC-4x95 (4x19/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
100,500 
110,550 
88440 
LV-ABC-4x120 (4x19/2.84) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
119,400 
131,340 
105072 
LV-ABC-4x120 (4x37/2.06) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
125,800 
138,380 
110704 
LV-ABC-4x150 (4x37/2.33) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) 
mét 
155,600 
171,160 
136928 
Dây thép trần xoắn :( GSW) 
0 
GSW-35-240 
Kg 
32,600 
35,860 
28688 
Dây điệnbọc nhựa PVC-300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) 
VCm-0.5-(1x16/0.2)-300/500V 
mét 
1,440 
1,584 
1267.2 
VCm-0.75-(1x24/0.2)-300/500V 
mét 
1,940 
2,134 
1707.2 
VCm-1.0 (1x32/0.2)-300/500V 
mét 
2,510 
2,761 
2208.8 
Dây điệnbọc nhựa PVC-450/750V -TCVN 6610- 3 (ruột đồng) 
0 
VCm-1.5-(1x30/0.25)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
3,520 
3,872 
3097.6 
VCm-2.5-(1x50/0.25)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
5,690 
6,259 
5007.2 
VCm-4-(1x56/0.30)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
8,890 
9,779 
7823.2 
VCm-6-(7x12/0.30)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
13,340 
14,674 
11739.2 
VCm-10-(7x12/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
23,900 
26,290 
21032 
VCm-16-(7x18/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
35,100 
38,610 
30888 
VCm-25-(7x28/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
54,100 
59,510 
47608 
VCm-35-(7x40/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
76,600 
84,260 
67408 
VCm-50-(19x21/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
111,800 
122,980 
98384 
VCm-70-(19x19/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
154,300 
169,730 
135784 
VCm-95-(19x25/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
202,500 
222,750 
178200 
VCm-120-(19x32/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
257,000 
282,700 
226160 
VCm-150-(37x21/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
332,100 
365,310 
292248 
VCm-185-(37x25/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
394,100 
433,510 
346808 
VCm-240-(61x20/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) 
mét 
520,900 
572,990 
458392
Dây điện mềm bọc nhựa PVC-300/500V-TCVN 6610-3 (ruột đồng) 
0 
VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)--300/500V 
mét 
4,410 
4,851 
3880.8 
VCmo-2x1-(2x32/0.2)--300/500V 
mét 
5,560 
6,116 
4892.8 
VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)--300/500V 
mét 
7,810 
8,591 
6872.8 
VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)--300/500V 
mét 
12,630 
13,893 
11114.4 
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng nhôm bảo vệ) 
CXV/DATA-22 (1x7/2) -0,6/1kV 
mét 
67,600 
74,360 
59488 
CXV/DATA-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
74,900 
82,390 
65912 
CXV/DATA-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
84,000 
92,400 
73920 
CXV/DATA-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
97,300 
107,030 
85624 
CXV/DATA-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
102,500 
112,750 
90200 
CXV/DATA-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
129,800 
142,780 
114224 
CXV/DATA-60 (1x19/2) -0,6/1kV 
mét 
153,500 
168,850 
135080 
CXV/DATA-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
173100 
190,410 
152328 
CXV/DATA-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
197,500 
217,250 
173800 
CXV/DATA-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
233,200 
256,520 
205216 
CXV/DATA-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
246,700 
271,370 
217096 
CXV/DATA-120 (1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
290,000 
319,000 
255200 
CXV/DATA-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
301,000 
331,100 
264880 
CXV/DATA-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
367,500 
404,250 
323400 
CXV/DATA-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
437,500 
481,250 
385000 
CXV/DATA-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
464,200 
510,620 
408496 
CXV/DATA-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
568,000 
624,800 
499840 
CXV/DATA-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
593,700 
653,070 
522456 
CXV/DATA-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
708,300 
779,130 
623304 
CXV/DATA-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
751,300 
826,430 
661144 
CXV/DATA-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
926,500 
1,019,150 
815320 
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) 
0 
CXV/DSTA-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
32,200 
35,420 
28336 
CXV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
34,700 
38,170 
30536 
CXV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
45,200 
49,720 
39776 
CXV/DSTA-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
55,300 
60,830 
48664 
CXV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
64,300 
70,730 
56584 
CXV/DSTA-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
68,100 
74,910 
59928 
CXV/DSTA-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
83,900 
92,290 
73832 
CXV/DSTA-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
93,900 
103,290 
82632 
CXV/DSTA-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV 
mét 
123,200 
135,520 
108416 
CXV/DSTA-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
137,900 
151,690 
121352
CXV/DSTA-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
155,500 
171,050 
136840 
CXV/DSTA-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
181,900 
200,090 
160072 
CXV/DSTA-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
192,000 
211,200 
168960 
CXV/DSTA-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
245,400 
269,940 
215952 
CXV/DSTA-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV 
mét 
298,400 
328,240 
262592 
CXV/DSTA-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
337,800 
371,580 
297264 
CXV/DSTA-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
401,900 
442,090 
353672 
CXV/DSTA-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
475,200 
522,720 
418176 
CXV/DSTA-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
502,700 
552,970 
442376 
CXV/DSTA-2x120 (2x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
594,800 
654,280 
523424 
CXV/DSTA-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
616,100 
677,710 
542168 
CXV/DSTA-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
753,300 
828,630 
662904 
CXV/DSTA-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
898,700 
988,570 
790856 
CXV/DSTA-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
956,300 
1,051,930 
841544 
CXV/DSTA-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
1,168,100 
1,284,910 
1027928 
CXV/DSTA-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,219,600 
1,341,560 
1073248 
CXV/DSTA-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,455,800 
1,601,380 
1281104 
CXV/DSTA-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,545,100 
1,699,610 
1359688 
CXV/DSTA-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,907,600 
2,098,360 
1678688 
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) 
0 
CXV/DSTA-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
41,000 
45,100 
36080 
CXV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
44,200 
48,620 
38896 
CXV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
59,000 
64,900 
51920 
CXV/DSTA-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
71,800 
78,980 
63184 
CXV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
86,800 
95,480 
76384 
CXV/DSTA-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
92,200 
101,420 
81136 
CXV/DSTA-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
114,900 
126,390 
101112 
CXV/DSTA-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
129,300 
142,230 
113784 
CXV/DSTA-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV 
mét 
171,900 
189,090 
151272 
CXV/DSTA-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
193,300 
212,630 
170104 
CXV/DSTA-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
219,400 
241,340 
193072 
CXV/DSTA-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
257,900 
283,690 
226952 
CXV/DSTA-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
272,700 
299,970 
239976 
CXV/DSTA-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
353,700 
389,070 
311256 
CXV/DSTA-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV 
mét 
443,700 
488,070 
390456 
CXV/DSTA-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
502,100 
552,310 
441848 
CXV/DSTA-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
575,100 
632,610 
506088 
CXV/DSTA-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
684,300 
752,730 
602184 
CXV/DSTA-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
726,000 
798,600 
638880 
CXV/DSTA-3x120 (3x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
858,800 
944,680 
755744
CXV/DSTA-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
888,600 
977,460 
781968 
CXV/DSTA-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,092,900 
1,202,190 
961752 
CXV/DSTA-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,304,800 
1,435,280 
1148224 
CXV/DSTA-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,387,000 
1,525,700 
1220560 
CXV/DSTA-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
1,703,300 
1,873,630 
1498904 
CXV/DSTA-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,775,400 
1,952,940 
1562352 
CXV/DSTA-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,120,000 
2,332,000 
1865600 
CXV/DSTA-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
2,252,400 
2,477,640 
1982112 
CXV/DSTA-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
2,817,700 
3,099,470 
2479576 
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) 
0 
CXV/DSTA-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
38,200 
42,020 
33616 
CXV/DSTA-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
50,900 
55,990 
44792 
CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
55,600 
61,160 
48928 
CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
73,200 
80,520 
64416 
CXV/DSTA-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
92,100 
101,310 
81048 
CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
111,400 
122,540 
98032 
CXV/DSTA-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
118,600 
130,460 
104368 
CXV/DSTA-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
149,000 
163,900 
131120 
CXV/DSTA-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
165,900 
182,490 
145992 
CXV/DSTA-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV 
mét 
221,800 
243,980 
195184 
CXV/DSTA-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV 
mét 
250,800 
275,880 
220704 
CXV/DSTA-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV 
mét 
285,500 
314,050 
251240 
CXV/DSTA-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV 
mét 
336,900 
370,590 
296472 
CXV/DSTA-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV 
mét 
357,400 
393,140 
314512 
CXV/DSTA-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV 
mét 
480,100 
528,110 
422488 
CXV/DSTA-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV 
mét 
580,800 
638,880 
511104 
CXV/DSTA-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
658,100 
723,910 
579128 
CXV/DSTA-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV 
mét 
755,900 
831,490 
665192 
CXV/DSTA-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
900,100 
990,110 
792088 
CXV/DSTA-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV 
mét 
954,000 
1,049,400 
839520 
CXV/DSTA-4x120 (4x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,132,800 
1,246,080 
996864 
CXV/DSTA-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,174,900 
1,292,390 
1033912 
CXV/DSTA-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
1,445,000 
1,589,500 
1271600 
CXV/DSTA-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,725,000 
1,897,500 
1518000 
CXV/DSTA-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV 
mét 
1,834,200 
2,017,620 
1614096 
CXV/DSTA-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
2,253,800 
2,479,180 
1983344 
CXV/DSTA-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,352,100 
2,587,310 
2069848 
CXV/DSTA-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,845,300 
3,129,830 
2503864 
CXV/DSTA-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV 
mét 
3,018,500 
3,320,350 
2656280 
CXV/DSTA-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV 
mét 
3,731,400 
4,104,540 
3283632
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi pha+ 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) 
CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) - 0,6/1kV 
mét 
51,500 
56,650 
45320 
CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) - 0,6/1kV 
mét 
68,600 
75,460 
60368 
CXV/DSTA-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) - 0,6/1kV 
mét 
87,500 
96,250 
77000 
CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0,6/1kV 
mét 
102,000 
112,200 
89760 
CXV/DSTA-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) - 0,6/1kV 
mét 
107,400 
118,140 
94512 
CXV/DSTA-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) - 0,6/1kV 
mét 
134,800 
148,280 
118624 
CXV/DSTA-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) - 0,6/1kV 
mét 
148,000 
162,800 
130240 
CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0,6/1kV 
mét 
152800 
168,080 
134464 
CXV/DSTA-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) - 0,6/1kV 
mét 
196,100 
215,710 
172568 
CXV/DSTA-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) - 0,6/1kV 
mét 
207,700 
228,470 
182776 
CXV/DSTA-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) - 0,6/1kV 
mét 
224,900 
247,390 
197912 
CXV/DSTA-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) - 0,6/1kV 
mét 
229,000 
251,900 
201520 
CXV/DSTA-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) - 0,6/1kV 
mét 
255,000 
280,500 
224400 
CXV/DSTA-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) - 0,6/1kV 
mét 
308,500 
339,350 
271480 
CXV/DSTA-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) - 0,6/1kV 
mét 
323,400 
355,740 
284592 
CXV/DSTA-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) - 0,6/1kV 
mét 
413,200 
454,520 
363616 
CXV/DSTA-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) - 0,6/1kV 
mét 
434,800 
478,280 
382624 
CXV/DSTA-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) - 0,6/1kV 
mét 
511,700 
562,870 
450296 
CXV/DSTA-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) - 0,6/1kV 
mét 
524,700 
577,170 
461736 
CXV/DSTA-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) - 0,6/1kV 
mét 
582,100 
640,310 
512248 
CXV/DSTA-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) - 0,6/1kV 
mét 
614,000 
675,400 
540320 
CXV/DSTA-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) - 0,6/1kV 
mét 
686,000 
754,600 
603680 
CXV/DSTA-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) - 0,6/1kV 
mét 
795,700 
875,270 
700216 
CXV/DSTA-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) - 0,6/1kV 
mét 
841,000 
925,100 
740080
CXV/DSTA-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) - 0,6/1kV 
mét 
836,200 
919,820 
735856 
CXV/DSTA-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) - 0,6/1kV 
mét 
862,300 
948,530 
758824 
CXV/DSTA-3x120+1x60 (3x37/2.03+1x19/2) - 0,6/1kV 
mét 
993,900 
1,093,290 
874632 
CXV/DSTA-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV 
mét 
1,014,500 
1,115,950 
892760 
CXV/DSTA-3x120+1x95 (3x37/2.03+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,075,300 
1,182,830 
946264 
CXV/DSTA-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) - 0,6/1kV 
mét 
1,029,700 
1,132,670 
906136 
CXV/DSTA-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) - 0,6/1kV 
mét 
1,050,800 
1,155,880 
924704 
CXV/DSTA-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) - 0,6/1kV 
mét 
1,110,200 
1,221,220 
976976 
CXV/DSTA-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) - 0,6/1kV 
mét 
1,249,700 
1,374,670 
1099736 
CXV/DSTA-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) - 0,6/1kV 
mét 
1,311,600 
1,442,760 
1154208 
CXV/DSTA-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV 
mét 
1,521,000 
1,673,100 
1338480 
CXV/DSTA-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,579,100 
1,737,010 
1389608 
CXV/DSTA-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) - 0,6/1kV 
mét 
1,617,900 
1,779,690 
1423752 
CXV/DSTA-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) - 0,6/1kV 
mét 
1,661,300 
1,827,430 
1461944 
CXV/DSTA-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,672,200 
1,839,420 
1471536 
CXV/DSTA-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
1,976,500 
2,174,150 
1739320 
CXV/DSTA-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV 
mét 
1,987,400 
2,186,140 
1748912 
CXV/DSTA-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,054,300 
2,259,730 
1807784 
CXV/DSTA-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,123,600 
2,335,960 
1868768 
CXV/DSTA-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) - 0,6/1kV 
mét 
2,050,100 
2,255,110 
1804088 
CXV/DSTA-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x37/2.03) -0,6/1kV 
mét 
2,061,000 
2,267,100 
1813680 
CXV/DSTA-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,195,900 
2,415,490 
1932392 
CXV/DSTA-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV 
mét 
2,476,200 
2,723,820 
2179056 
CXV/DSTA-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
2,545,700 
2,800,270 
2240216 
CXV/DSTA-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) - 0,6/1kV 
mét 
2,605,600 
2,866,160 
2292928 
CXV/DSTA-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) 
mét 
2,676,600 
2,944,260 
2355408
-0,6/1kV 
CXV/DSTA-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV 
mét 
2,806,400 
3,087,040 
2469632 
CXV/DSTA-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV 
mét 
3,242,000 
3,566,200 
2852960 
CXV/DSTA-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) - 0,6/1kV 
mét 
3,269,300 
3,596,230 
2876984 
CXV/DSTA-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV 
mét 
3,374,600 
3,712,060 
2969648 
Dây đồng trần xoắn (TCVN) C 
C-0,18-(7/0,18) 
Kg 
233,900 
257,290 
205832 
C-0,23-(9/0,18) 
Kg 
233,700 
257,070 
205656 
C-0,22-(7/0,2) 
Kg 
233,600 
256,960 
205568 
C-0,28-(9/0,2) 
Kg 
233,400 
256,740 
205392 
C-0,35-(11/0,2) 
Kg 
233,300 
256,630 
205304 
C-2,5-(50/0,25) 
Kg 
232,600 
255,860 
204688 
Dây đồng trần xoắn có tiết diện >4mm2 đến =11m2 
Kg 
230,900 
253,990 
203192 
Dây đồng trần xoắn có tiết diện>11mm2 đến = 50 mm2 
Kg 
229,100 
252,010 
201608 
Dây đồng trần xoắn có tiết diện> 50 mm2 
Kg 
230,800 
253,880 
203104 
Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
0 
DK-CVV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
27,500 
30,250 
24200 
DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
29,700 
32,670 
26136 
DK-CVV-2x5 (2x7/0.95) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
34,700 
38,170 
30536 
DK-CVV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
37,900 
41,690 
33352 
DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
40,100 
44,110 
35288 
DK-CVV-2x7 (2x7/1.13) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
45,500 
50,050 
40040 
DK-CVV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
49,900 
54,890 
43912 
DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
60,000 
66,000 
52800 
DK-CVV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
61,700 
67,870 
54296 
DK-CVV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
77,300 
85,030 
68024 
DK-CVV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
82,700 
90,970 
72776 
DK-CVV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
111,600 
122,760 
98208 
DK-CVV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
129,000 
141,900 
113520
DK-CVV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
146,500 
161,150 
128920 
DK-CVV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
172,600 
189,860 
151888 
DK-CVV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
182,600 
200,860 
160688 
Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
0 
DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
35,700 
39,270 
31416 
DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
38,800 
42,680 
34144 
DK-CVV-3x5 (3x7/0.95) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
45,800 
50,380 
40304 
DK-CVV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
50,200 
55,220 
44176 
DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
53,500 
58,850 
47080 
DK-CVV-3x7 (3x7/1.13) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
61,000 
67,100 
53680 
DK-CVV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
67,300 
74,030 
59224 
DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
80,000 
88,000 
70400 
DK-CVV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
85,200 
93,720 
74976 
DK-CVV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
107,500 
118,250 
94600 
DK-CVV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
117,400 
129,140 
103312 
DK-CVV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
159,500 
175,450 
140360 
DK-CVV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
183,900 
202,290 
161832 
DK-CVV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
209,600 
230,560 
184448 
DK-CVV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
247,800 
272,580 
218064 
DK-CVV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
262,500 
288,750 
231000 
Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
0 
DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
45,200 
49,720 
39776 
DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
49,400 
54,340 
43472 
DK-CVV-4x5 (4x7/0.95) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
58,600 
64,460 
51568 
DK-CVV-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
64,400 
70,840 
56672 
DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
68,500 
75,350 
60280 
DK-CVV-4x7 (4x7/1.13) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
76,800 
84,480 
67584 
DK-CVV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
85,100 
93,610 
74888 
DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
104,200 
114,620 
91696 
DK-CVV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
111,200 
122,320 
97856 
DK-CVV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
140,800 
154,880 
123904 
DK-CVV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
153,800 
169,180 
135344 
DK-CVV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
209,400 
230,340 
184272 
DK-CVV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
241,100 
265,210 
212168 
DK-CVV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
275,400 
302,940 
242352
DK-CVV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV (TCVN- 5935) 
mét 
326,700 
359,370 
287496 
DK-CVV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
346,200 
380,820 
304656 
Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
0 
DK-CVV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
95,100 
104,610 
83688 
DK-CVV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
100,400 
110,440 
88352 
DK-CVV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
127,200 
139,920 
111936 
DK-CVV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
136,300 
149,930 
119944 
DK-CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
141,000 
155,100 
124080 
DK-CVV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
184,500 
202,950 
162360 
DK-CVV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
195,700 
215,270 
172216 
DK-CVV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) - 0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
216,500 
238,150 
190520 
DK-CVV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) - 0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
220,400 
242,440 
193952 
DK-CVV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
246,200 
270,820 
216656 
DK-CVV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
298,200 
328,020 
262416 
DK-CVV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) 
mét 
312,900 
344,190 
275352 
Cáp Duplex- 0.6/1kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC) 
0 
Du-CV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
16,270 
17,897 
14317.6 
Du-CV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
18,390 
20,229 
16183.2 
Du-CV-2x5 (2x7/0.95) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
22,800 
25,080 
20064 
Du-CV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
25,100 
27,610 
22088 
Du-CV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
27,300 
30,030 
24024 
Du-CV-2x7 (2x7/1.13) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
32,100 
35,310 
28248 
Du-CV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
36,100 
39,710 
31768 
Du-CV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
45,300 
49,830 
39864 
Du-CV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
48,600 
53,460 
42768 
Du-CV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
63,000 
69,300 
55440 
Du-CV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
71,300 
78,430 
62744 
Du-CV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
97,700 
107,470 
85976 
Du-CV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
111,300 
122,430 
97944 
Du-CV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
127,900 
140,690 
112552 
Du-CV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
151,100 
166,210 
132968 
Du-CV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
163,100 
179,410 
143528
Cáp Triplex -0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC) 
0 
Tr-CV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
24,200 
26,620 
21296 
Tr-CV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
27,400 
30,140 
24112 
Tr-CV-3x5 (3x7/0.95) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
34,000 
37,400 
29920 
Tr-CV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
37,500 
41,250 
33000 
Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
40,700 
44,770 
35816 
Tr-CV-3x7 (3x7/1.13) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
48,000 
52,800 
42240 
Tr-CV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
53,900 
59,290 
47432 
Tr-CV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
67,700 
74,470 
59576 
Tr-CV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
72,500 
79,750 
63800 
Tr-CV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
94,200 
103,620 
82896 
Tr-CV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
106,400 
117,040 
93632 
Tr-CV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
145,900 
160,490 
128392 
Tr-CV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
166,300 
182,930 
146344 
Tr-CV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
191,200 
210,320 
168256 
Tr-CV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
228,900 
251,790 
201432 
Tr-CV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
243,900 
268,290 
214632 
Cáp Quadruplex -0.6/1KV-TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC) 
0 
Qu-CV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
32,200 
35,420 
28336 
Qu-CV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
36,400 
40,040 
32032 
Qu-CV-4x5 (4x7/0.95) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
45,300 
49,830 
39864 
Qu-CV-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
49,900 
54,890 
43912 
Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
54,200 
59,620 
47696 
Qu-CV-4x7 (4x7/1.13) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
63,900 
70,290 
56232 
Qu-CV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
71,700 
78,870 
63096 
Qu-CV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
90,200 
99,220 
79376 
Qu-CV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
96,600 
106,260 
85008 
Qu-CV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
125,400 
137,940 
110352 
Qu-CV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
141,700 
155,870 
124696 
Qu-CV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
194,400 
213,840 
171072 
Qu-CV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
221,600 
243,760 
195008 
Qu-CV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
254,800 
280,280 
224224 
Qu-CV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
305,000 
335,500 
268400 
Qu-CV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV (TC43:1996) 
mét 
325,100 
357,610 
286088 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
DVV-2x0.5 (2x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
6,530 
7,183 
5,746.4 
DVV-2x0.75 (2x1/1) -0,6/1kV 
mét 
7,710 
8,481 
6,784.8 
DVV-2x1 (2x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
9,000 
9,900 
7,920.0 
DVV-2x1.25 (2x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
9,490 
10,439 
8,351.2 
DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
11,230 
12,353 
9,882.4
DVV-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
13,480 
14,828 
11,862.4 
DVV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
15,710 
17,281 
13,824.8 
DVV-2x3 (2x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
19,100 
21,010 
16,808.0 
DVV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
21,100 
23,210 
18,568.0 
DVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
22,600 
24,860 
19,888.0 
DVV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV 
mét 
29,300 
32,230 
25,784.0 
DVV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
31,600 
34,760 
27,808.0 
DVV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
40,500 
44,550 
35,640.0 
DVV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
49,900 
54,890 
43,912.0 
DVV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
53,300 
58,630 
46,904.0 
DVV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
68,200 
75,020 
60,016.0 
DVV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
79,300 
87,230 
69,784.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-3x0.5 (3x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
7,910 
8,701 
6,960.8 
DVV-3x0.75 (3x1/1) -0,6/1kV 
mét 
9,680 
10,648 
8,518.4 
DVV-3x1 (3x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
11,730 
12,903 
10,322.4 
DVV-3x1.25 (3x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
12,530 
13,783 
11,026.4 
DVV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
15,110 
16,621 
13,296.8 
DVV-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
18,460 
20,306 
16,244.8 
DVV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
21,800 
23,980 
19,184.0 
DVV-3x3 (3x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
26,100 
28,710 
22,968.0 
DVV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
29,100 
32,010 
25,608.0 
DVV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
32,200 
35,420 
28,336.0 
DVV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV 
mét 
42,400 
46,640 
37,312.0 
DVV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
45,400 
49,940 
39,952.0 
DVV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
58,600 
64,460 
51,568.0 
DVV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
72,500 
79,750 
63,800.0 
DVV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
77,500 
85,250 
68,200.0 
DVV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
99,500 
109,450 
87,560.0 
DVV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
111,300 
122,430 
97,944.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-4x0.5 (4x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
9,320 
10,252 
8,201.6 
DVV-4x0.75 (4x1/1) -0,6/1kV 
mét 
11,830 
13,013 
10,410.4 
DVV-4x1 (4x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
14,560 
16,016 
12,812.8 
DVV-4x1.25 (4x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
15,630 
17,193 
13,754.4 
DVV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
19,060 
20,966 
16,772.8 
DVV-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
23,500 
25,850 
20,680.0 
DVV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
27,200 
29,920 
23,936.0 
DVV-4x3 (4x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
33,900 
37,290 
29,832.0 
DVV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
37,900 
41,690 
33,352.0
DVV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
41,900 
46,090 
36,872.0 
DVV-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV 
mét 
55,600 
61,160 
48,928.0 
DVV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
59,600 
65,560 
52,448.0 
DVV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
77,100 
84,810 
67,848.0 
DVV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
95,500 
105,050 
84,040.0 
DVV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
102,200 
112,420 
89,936.0 
DVV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
131,600 
144,760 
115,808.0 
DVV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
147,400 
162,140 
129,712.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-5x0.5 (5x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
10,750 
11,825 
9,460.0 
DVV-5x0.75 (5x1/1) -0,6/1kV 
mét 
13,970 
15,367 
12,293.6 
DVV-5x1 (5x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
17,360 
19,096 
15,276.8 
DVV-5x1.25 (5x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
18,700 
20,570 
16,456.0 
DVV-5x1.5 (5x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
23,000 
25,300 
20,240.0 
DVV-5x2 (5x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
27,800 
30,580 
24,464.0 
DVV-5x2.5 (5x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
33,300 
36,630 
29,304.0 
DVV-5x3 (5x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
41,600 
45,760 
36,608.0 
DVV-5x3.5 (5x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
46,500 
51,150 
40,920.0 
DVV-5x4 (5x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
51,500 
56,650 
45,320.0 
DVV-5x5.5 (5x7/1) -0,6/1kV 
mét 
68,500 
75,350 
60,280.0 
DVV-5x6 (5x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
73,400 
80,740 
64,592.0 
DVV-5x8 (5x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
95,200 
104,720 
83,776.0 
DVV-5x10 (5x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
118,600 
130,460 
104,368.0 
DVV-5x11 (5x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
126,900 
139,590 
111,672.0 
DVV-5x14 (5x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
162,900 
179,190 
143,352.0 
DVV-5x16 (5x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
183,200 
201,520 
161,216.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-7x0.5 (7x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
13,630 
14,993 
11,994.4 
DVV-7x0.75 (7x1/1) -0,6/1kV 
mét 
18,110 
19,921 
15,936.8 
DVV-7x1 (7x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
22,800 
25,080 
20,064.0 
DVV-7x1.25 (7x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
24,600 
27,060 
21,648.0 
DVV-7x1.5 (7x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
30,600 
33,660 
26,928.0 
DVV-7x2 (7x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
37,600 
41,360 
33,088.0 
DVV-7x2.5 (7x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
45,200 
49,720 
39,776.0 
DVV-7x3 (7x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
56,600 
62,260 
49,808.0 
DVV-7x3.5 (7x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
63,300 
69,630 
55,704.0 
DVV-7x4 (7x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
70,400 
77,440 
61,952.0 
DVV-7x5.5 (7x7/1) -0,6/1kV 
mét 
93,900 
103,290 
82,632.0 
DVV-7x6 (7x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
100,800 
110,880 
88,704.0 
DVV-7x8 (7x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
131,600 
144,760 
115,808.0
DVV-7x10 (7x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
163,600 
179,960 
143,968.0 
DVV-7x11 (7x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
175,600 
193,160 
154,528.0 
DVV-7x14 (7x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
225,600 
248,160 
198,528.0 
DVV-7x16 (7x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
253,600 
278,960 
223,168.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-8x0.5 (8x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
16,150 
17,765 
14,212.0 
DVV-8x0.75 (8x1/1) -0,6/1kV 
mét 
21,300 
23,430 
18,744.0 
DVV-8x1 (8x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
26,600 
29,260 
23,408.0 
DVV-8x1.25 (8x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
28,800 
31,680 
25,344.0 
DVV-8x1.5 (8x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
35,600 
39,160 
31,328.0 
DVV-8x2 (8x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
43,400 
47,740 
38,192.0 
DVV-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
52,100 
57,310 
45,848.0 
DVV-8x3 (8x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
65,200 
71,720 
57,376.0 
DVV-8x3.5 (8x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
73,000 
80,300 
64,240.0 
DVV-8x4 (8x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
81,100 
89,210 
71,368.0 
DVV-8x5.5 (8x7/1) -0,6/1kV 
mét 
108,500 
119,350 
95,480.0 
DVV-8x6 (8x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
116,400 
128,040 
102,432.0 
DVV-8x8 (8x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
151,800 
166,980 
133,584.0 
DVV-8x10 (8x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
188,500 
207,350 
165,880.0 
DVV-8x11 (8x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
201,800 
221,980 
177,584.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-10x0.5 (10x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
19,220 
21,142 
16,913.6 
DVV-10x0.75 (10x1/1) -0,6/1kV 
mét 
25,600 
28,160 
22,528.0 
DVV-10x1 (10x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
32,300 
35,530 
28,424.0 
DVV-10x1.25 (10x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
35,000 
38,500 
30,800.0 
DVV-10x1.5 (10x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
43,500 
47,850 
38,280.0 
DVV-10x2 (10x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
53,500 
58,850 
47,080.0 
DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
64,400 
70,840 
56,672.0 
DVV-10x3 (10x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
81,000 
89,100 
71,280.0 
DVV-10x3.5 (10x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
90,700 
99,770 
79,816.0 
DVV-10x4 (10x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
100,800 
110,880 
88,704.0 
DVV-10x5.5 (10x7/1) -0,6/1kV 
mét 
135,100 
148,610 
118,888.0 
DVV-10x6 (10x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
144,900 
159,390 
127,512.0 
DVV-10x8 (10x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
189,000 
207,900 
166,320.0 
DVV-10x10 (10x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
235,500 
259,050 
207,240.0 
DVV-10x11 (10x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
252,000 
277,200 
221,760.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-12x0.5 (12x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
22,100 
24,310 
19,448.0 
DVV-12x0.75 (12x1/1) -0,6/1kV 
mét 
29,700 
32,670 
26,136.0 
DVV-12x1 (12x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
37,700 
41,470 
33,176.0
DVV-12x1.25 (12x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
40,900 
44,990 
35,992.0 
DVV-12x1.5 (12x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
51,700 
56,870 
45,496.0 
DVV-12x2 (12x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
67,000 
73,700 
58,960.0 
DVV-12x2.5 (12x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
80,600 
88,660 
70,928.0 
DVV-12x3 (12x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
100,800 
110,880 
88,704.0 
DVV-12x3.5 (12x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
112,800 
124,080 
99,264.0 
DVV-12x4 (12x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
125,900 
138,490 
110,792.0 
DVV-12x5.5 (12x7/1) -0,6/1kV 
mét 
167,800 
184,580 
147,664.0 
DVV-12x6 (12x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
180,700 
198,770 
159,016.0 
DVV-12x8 (12x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
236,100 
259,710 
207,768.0 
DVV-12x10 (12x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
298,900 
328,790 
263,032.0 
DVV-12x11 (12x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
319,500 
351,450 
281,160.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-14x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
25,100 
27,610 
22,088.0 
DVV-14x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
34,000 
37,400 
29,920.0 
DVV-14x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
43,500 
47,850 
38,280.0 
DVV-14x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
47,200 
51,920 
41,536.0 
DVV-14x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
57,800 
63,580 
50,864.0 
DVV-14x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
73,300 
80,630 
64,504.0 
DVV-14x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
88,900 
97,790 
78,232.0 
DVV-14x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
111,500 
122,650 
98,120.0 
DVV-14x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
125,000 
137,500 
110,000.0 
DVV-14x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
139,100 
153,010 
122,408.0 
DVV-14x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV 
mét 
186,700 
205,370 
164,296.0 
DVV-14x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
200,400 
220,440 
176,352.0 
DVV-14x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
261,700 
287,870 
230,296.0 
DVV-14x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
325,800 
358,380 
286,704.0 
DVV-14x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
349,500 
384,450 
307,560.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-16x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
27,900 
30,690 
24,552.0 
DVV-16x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
37,600 
41,360 
33,088.0 
DVV-16x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
47,600 
52,360 
41,888.0 
DVV-16x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
51,900 
57,090 
45,672.0 
DVV-16x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
65,300 
71,830 
57,464.0 
DVV-16x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
83,400 
91,740 
73,392.0 
DVV-16x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
100,800 
110,880 
88,704.0 
DVV-16x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
126,500 
139,150 
111,320.0 
DVV-16x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
141,900 
156,090 
124,872.0 
DVV-16x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
158,400 
174,240 
139,392.0 
DVV-16x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV 
mét 
212,100 
233,310 
186,648.0
DVV-16x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
227,800 
250,580 
200,464.0 
DVV-16x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
297,700 
327,470 
261,976.0 
DVV-16x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
371,500 
408,650 
326,920.0 
DVV-16x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
397,800 
437,580 
350,064.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-19x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
32,300 
35,530 
28,424.0 
DVV-19x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
44,400 
48,840 
39,072.0 
DVV-19x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
56,900 
62,590 
50,072.0 
DVV-19x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
61,900 
68,090 
54,472.0 
DVV-19x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
76,700 
84,370 
67,496.0 
DVV-19x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
97,700 
107,470 
85,976.0 
DVV-19x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
118,200 
130,020 
104,016.0 
DVV-19x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
149,400 
164,340 
131,472.0 
DVV-19x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
167,700 
184,470 
147,576.0 
DVV-19x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
186,700 
205,370 
164,296.0 
DVV-19x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV 
mét 
251,000 
276,100 
220,880.0 
DVV-19x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
269,600 
296,560 
237,248.0 
DVV-19x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
352,400 
387,640 
310,112.0 
DVV-19x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
439,800 
483,780 
387,024.0 
DVV-19x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
471,100 
518,210 
414,568.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-24x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
52,100 
57,310 
45,848.0 
DVV-24x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
68,400 
75,240 
60,192.0 
DVV-24x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
85,200 
93,720 
74,976.0 
DVV-24x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
91,800 
100,980 
80,784.0 
DVV-24x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
113,200 
124,520 
99,616.0 
DVV-24x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
140,300 
154,330 
123,464.0 
DVV-24x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
167,500 
184,250 
147,400.0 
DVV-24x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
209,300 
230,230 
184,184.0 
DVV-24x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
232,900 
256,190 
204,952.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-27x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
44,900 
49,390 
39,512.0 
DVV-27x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
62,400 
68,640 
54,912.0 
DVV-27x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
80,100 
88,110 
70,488.0 
DVV-27x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
87,300 
96,030 
76,824.0 
DVV-27x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
108,300 
119,130 
95,304.0 
DVV-27x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
138,100 
151,910 
121,528.0 
DVV-27x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
167,800 
184,580 
147,664.0 
DVV-27x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
211,400 
232,540 
186,032.0 
DVV-27x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
238,000 
261,800 
209,440.0
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV-30x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
49,200 
54,120 
43,296.0 
DVV-30x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
68,600 
75,460 
60,368.0 
DVV-30x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
88,800 
97,680 
78,144.0 
DVV-30x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
94,700 
104,170 
83,336.0 
DVV-30x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
119,700 
131,670 
105,336.0 
DVV-30x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
153,300 
168,630 
134,904.0 
DVV-30x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
185,700 
204,270 
163,416.0 
DVV-30x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
234,700 
258,170 
206,536.0 
DVV-30x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
263,500 
289,850 
231,880.0 
Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV- 37 x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
59,800 
65,780 
52,624.0 
DVV- 37 x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
81,500 
89,650 
71,720.0 
DVV- 37 x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
105,900 
116,490 
93,192.0 
DVV- 37 x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
115,300 
126,830 
101,464.0 
DVV- 37 x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
146,700 
161,370 
129,096.0 
DVV- 37 x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
187,300 
206,030 
164,824.0 
DVV- 37 x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
227,800 
250,580 
200,464.0 
DVV- 37 x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
287,100 
315,810 
252,648.0 
DVV- 37 x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
323,300 
355,630 
284,504.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-2x0.5 (2x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
9,830 
10,813 
8,650.4 
DVV/Sc-2x0.75 (2x1/1) -0,6/1kV 
mét 
11,810 
12,991 
10,392.8 
DVV/Sc-2x1 (2x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
13,790 
15,169 
12,135.2 
DVV/Sc-2x1.25 (2x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
14,560 
16,016 
12,812.8 
DVV/Sc-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
16,780 
18,458 
14,766.4 
DVV/Sc-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
19,570 
21,527 
17,221.6 
DVV/Sc-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
22,300 
24,530 
19,624.0 
DVV/Sc-2x3 (2x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
26,700 
29,370 
23,496.0 
DVV/Sc-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
29,000 
31,900 
25,520.0 
DVV/Sc-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
30,200 
33,220 
26,576.0 
DVV/Sc-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV 
mét 
37,400 
41,140 
32,912.0 
DVV/Sc-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
39,600 
43,560 
34,848.0 
DVV/Sc-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
49,400 
54,340 
43,472.0 
DVV/Sc-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
57,100 
62,810 
50,248.0 
DVV/Sc-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
60,700 
66,770 
53,416.0 
DVV/Sc-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
76,200 
83,820 
67,056.0 
DVV/Sc-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
84,500 
92,950 
74,360.0
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-3x0.5 (3x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
11,910 
13,101 
10,480.8 
DVV/Sc-3x0.75 (3x1/1) -0,6/1kV 
mét 
14,440 
15,884 
12,707.2 
DVV/Sc-3x1 (3x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
17,090 
18,799 
15,039.2 
DVV/Sc-3x1.25 (3x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
18,130 
19,943 
15,954.4 
DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
21,200 
23,320 
18,656.0 
DVV/Sc-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
24,200 
26,620 
21,296.0 
DVV/Sc-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
27,900 
30,690 
24,552.0 
DVV/Sc-3x3 (3x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
33,800 
37,180 
29,744.0 
DVV/Sc-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
37,000 
40,700 
32,560.0 
DVV/Sc-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
40,400 
44,440 
35,552.0 
DVV/Sc-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV 
mét 
49,300 
54,230 
43,384.0 
DVV/Sc-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
52,400 
57,640 
46,112.0 
DVV/Sc-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
65,500 
72,050 
57,640.0 
DVV/Sc-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
79,800 
87,780 
70,224.0 
DVV/Sc-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
85,000 
93,500 
74,800.0 
DVV/Sc-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
107,500 
118,250 
94,600.0 
DVV/Sc-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
120,000 
132,000 
105,600.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-4x0.5 (4x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
14,140 
15,554 
12,443.2 
DVV/Sc-4x0.75 (4x1/1) -0,6/1kV 
mét 
17,320 
19,052 
15,241.6 
DVV/Sc-4x1 (4x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
20,700 
22,770 
18,216.0 
DVV/Sc-4x1.25 (4x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
22,000 
24,200 
19,360.0 
DVV/Sc-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
26,000 
28,600 
22,880.0 
DVV/Sc-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
29,900 
32,890 
26,312.0 
DVV/Sc-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
34,800 
38,280 
30,624.0 
DVV/Sc-4x3 (4x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
42,400 
46,640 
37,312.0 
DVV/Sc-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
46,600 
51,260 
41,008.0 
DVV/Sc-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
51,000 
56,100 
44,880.0 
DVV/Sc-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV 
mét 
62,500 
68,750 
55,000.0 
DVV/Sc-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
66,600 
73,260 
58,608.0 
DVV/Sc-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
84,600 
93,060 
74,448.0 
DVV/Sc-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
103,500 
113,850 
91,080.0 
DVV/Sc-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
110,300 
121,330 
97,064.0 
DVV/Sc-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
140,300 
154,330 
123,464.0 
DVV/Sc-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
156,400 
172,040 
137,632.0
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-5x0.5 (5x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
16,260 
17,886 
14,308.8 
DVV/Sc-5x0.75 (5x1/1) -0,6/1kV 
mét 
20,100 
22,110 
17,688.0 
DVV/Sc-5x1 (5x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
24,200 
26,620 
21,296.0 
DVV/Sc-5x1.25 (5x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
25,800 
28,380 
22,704.0 
DVV/Sc-5x1.5 (5x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
30,800 
33,880 
27,104.0 
DVV/Sc-5x2 (5x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
34,100 
37,510 
30,008.0 
DVV/Sc-5x2.5 (5x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
39,900 
43,890 
35,112.0 
DVV/Sc-5x3 (5x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
48,700 
53,570 
42,856.0 
DVV/Sc-5x3.5 (5x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
53,800 
59,180 
47,344.0 
DVV/Sc-5x4 (5x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
59,000 
64,900 
51,920.0 
DVV/Sc-5x5.5 (5x7/1) -0,6/1kV 
mét 
76,000 
83,600 
66,880.0 
DVV/Sc-5x6 (5x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
81,000 
89,100 
71,280.0 
DVV/Sc-5x8 (5x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
103,400 
113,740 
90,992.0 
DVV/Sc-5x10 (5x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
127,300 
140,030 
112,024.0 
DVV/Sc-5x11 (5x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
135,700 
149,270 
119,416.0 
DVV/Sc-5x14 (5x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
172,800 
190,080 
152,064.0 
DVV/Sc-5x14 (5x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
192,600 
211,860 
169,488.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 6 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-6x0.5 (6x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
17,710 
19,481 
15,584.8 
DVV/Sc-6x0.75 (6x1/1) -0,6/1kV 
mét 
22,100 
24,310 
19,448.0 
DVV/Sc-6x1 (6x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
25,200 
27,720 
22,176.0 
DVV/Sc-6x1.2 (6x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
28,100 
30,910 
24,728.0 
DVV/Sc-6x1.25 (6x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
28,800 
31,680 
25,344.0 
DVV/Sc-6x1.5 (6x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
34,600 
38,060 
30,448.0 
DVV/Sc-6x2 (6x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
40,300 
44,330 
35,464.0 
DVV/Sc-6x2.5 (6x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
47,200 
51,920 
41,536.0 
DVV/Sc-6x3 (6x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
56,800 
62,480 
49,984.0 
DVV/Sc-6x3.5 (6x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
64,000 
70,400 
56,320.0 
DVV/Sc-6x4 (6x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
70,400 
77,440 
61,952.0 
DVV/Sc-6x5.5 (6x7/1) -0,6/1kV 
mét 
91,400 
100,540 
80,432.0 
DVV/Sc-6x6 (6x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
97,600 
107,360 
85,888.0 
DVV/Sc-6x8 (6x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
124,700 
137,170 
109,736.0 
DVV/Sc-6x10 (6x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
155,300 
170,830 
136,664.0 
DVV/Sc-6x11 (6x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
165,500 
182,050 
145,640.0 
DVV/Sc-6x14 (6x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
209,700 
230,670 
184,536.0 
DVV/Sc-6x16 (6x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
235,500 
259,050 
207,240.0
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-7x0.5 (7x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
19,960 
21,956 
17,564.8 
DVV/Sc-7x0.75 (7x1/1) -0,6/1kV 
mét 
25,200 
27,720 
22,176.0 
DVV/Sc-7x1 (7x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
30,600 
33,660 
26,928.0 
DVV/Sc-7x1.25 (7x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
32,800 
36,080 
28,864.0 
DVV/Sc-7x1.5 (7x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
39,600 
43,560 
34,848.0 
DVV/Sc-7x2 (7x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
44,400 
48,840 
39,072.0 
DVV/Sc-7x2.5 (7x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
52,300 
57,530 
46,024.0 
DVV/Sc-7x3 (7x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
64,200 
70,620 
56,496.0 
DVV/Sc-7x3.5 (7x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
70,700 
77,770 
62,216.0 
DVV/Sc-7x4 (7x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
78,000 
85,800 
68,640.0 
DVV/Sc-7x5.5 (7x7/1) -0,6/1kV 
mét 
102,100 
112,310 
89,848.0 
DVV/Sc-7x6 (7x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
109,500 
120,450 
96,360.0 
DVV/Sc-7x8 (7x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
140,500 
154,550 
123,640.0 
DVV/Sc-7x10 (7x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
173,400 
190,740 
152,592.0 
DVV/Sc-7x11 (7x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
185,200 
203,720 
162,976.0 
DVV/Sc-7x14 (7x7/1.6) -0,6/1kV 
mét 
236,000 
259,600 
207,680.0 
DVV/Sc-7x16 (7x7/1.7) -0,6/1kV 
mét 
264,300 
290,730 
232,584.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-8x0.5 (8x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
23,100 
25,410 
20,328.0 
DVV/Sc-8x0.75 (8x1/1) -0,6/1kV 
mét 
29,000 
31,900 
25,520.0 
DVV/Sc-8x1 (8x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
35,300 
38,830 
31,064.0 
DVV/Sc-8x1.25 (8x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
37,700 
41,470 
33,176.0 
DVV/Sc-8x1.5 (8x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
45,500 
50,050 
40,040.0 
DVV/Sc-8x2 (8x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
51,000 
56,100 
44,880.0 
DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
60,000 
66,000 
52,800.0 
DVV/Sc-8x3 (8x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
73,800 
81,180 
64,944.0 
DVV/Sc-8x3.5 (8x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
81,000 
89,100 
71,280.0 
DVV/Sc-8x4 (8x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
89,300 
98,230 
78,584.0 
DVV/Sc-8x5.5 (8x7/1) -0,6/1kV 
mét 
117,400 
129,140 
103,312.0 
DVV/Sc-8x6 (8x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
125,400 
137,940 
110,352.0 
DVV/Sc-8x8 (8x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
161,400 
177,540 
142,032.0 
DVV/Sc-8x10 (8x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
198,800 
218,680 
174,944.0 
DVV/Sc-8x11 (8x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
212,300 
233,530 
186,824.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-10x0.5 (10x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
27,200 
29,920 
23,936.0 
DVV/Sc-10x0.75 (10x1/1) -0,6/1kV 
mét 
34,600 
38,060 
30,448.0
DVV/Sc-10x1 (10x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
42,400 
46,640 
37,312.0 
DVV/Sc-10x1.25 (10x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
45,400 
49,940 
39,952.0 
DVV/Sc-10x1.5 (10x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
55,000 
60,500 
48,400.0 
DVV/Sc-10x2 (10x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
62,100 
68,310 
54,648.0 
DVV/Sc-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
73,300 
80,630 
64,504.0 
DVV/Sc-10x3 (10x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
90,000 
99,000 
79,200.0 
DVV/Sc-10x3.5 (10x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
99,900 
109,890 
87,912.0 
DVV/Sc-10x4 (10x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
110,700 
121,770 
97,416.0 
DVV/Sc-10x5.5 (10x7/1) -0,6/1kV 
mét 
145,200 
159,720 
127,776.0 
DVV/Sc-10x6 (10x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
155,300 
170,830 
136,664.0 
DVV/Sc-10x8 (10x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
200,100 
220,110 
176,088.0 
DVV/Sc-10x10 (10x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
247,300 
272,030 
217,624.0 
DVV/Sc-10x11 (10x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
264,100 
290,510 
232,408.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-12x0.5 (12x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
30,500 
33,550 
26,840.0 
DVV/Sc-12x0.75 (12x1/1) -0,6/1kV 
mét 
39,300 
43,230 
34,584.0 
DVV/Sc-12x1 (12x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
48,500 
53,350 
42,680.0 
DVV/Sc-12x1.25 (12x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
52,100 
57,310 
45,848.0 
DVV/Sc-12x1.5 (12x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
62,100 
68,310 
54,648.0 
DVV/Sc-12x2 (12x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
70,900 
77,990 
62,392.0 
DVV/Sc-12x2.5 (12x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
84,300 
92,730 
74,184.0 
DVV/Sc-12x3 (12x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
105,100 
115,610 
92,488.0 
DVV/Sc-12x3.5 (12x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
117,300 
129,030 
103,224.0 
DVV/Sc-12x4 (12x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
129,700 
142,670 
114,136.0 
DVV/Sc-12x5.5 (12x7/1) -0,6/1kV 
mét 
170,800 
187,880 
150,304.0 
DVV/Sc-12x6 (12x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
183,400 
201,740 
161,392.0 
DVV/Sc-12x8 (12x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
236,200 
259,820 
207,856.0 
DVV/Sc-12x10 (12x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
292,500 
321,750 
257,400.0 
DVV/Sc-12x11 (12x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
312,600 
343,860 
275,088.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-14x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
34,100 
37,510 
30,008.0 
DVV/Sc-14x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV 
mét 
44,300 
48,730 
38,984.0 
DVV/Sc-14x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
55,000 
60,500 
48,400.0 
DVV/Sc-14x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
59,200 
65,120 
52,096.0 
DVV/Sc-14x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
72,500 
79,750 
63,800.0 
DVV/Sc-14x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
82,500 
90,750 
72,600.0 
DVV/Sc-14x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
97,400 
107,140 
85,712.0 
DVV/Sc-14x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
121,200 
133,320 
106,656.0 
DVV/Sc-14x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
134,900 
148,390 
118,712.0
DVV/Sc-14x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
149,300 
164,230 
131,384.0 
DVV/Sc-14x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV 
mét 
197,700 
217,470 
173,976.0 
DVV/Sc-14x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
211,700 
232,870 
186,296.0 
DVV/Sc-14x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
273,800 
301,180 
240,944.0 
DVV/Sc-14x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
338,700 
372,570 
298,056.0 
DVV/Sc-14x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
362,700 
398,970 
319,176.0 
Caùp ñieàu khieån:(DVV/Sc-15R-0,6/1kV) 
- 
DVV/Sc-15x0.5 (15x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
36,800 
40,480 
32,384.0 
DVV/Sc-15x0.75 (15x1/1) -0,6/1kV 
mét 
48,400 
53,240 
42,592.0 
DVV/Sc-15x1 (15x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
59,900 
65,890 
52,712.0 
DVV/Sc-15x1.25 (15x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
64,700 
71,170 
56,936.0 
DVV/Sc-15x1.5 (15x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
79,800 
87,780 
70,224.0 
DVV/Sc-15x2 (15x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
91,900 
101,090 
80,872.0 
DVV/Sc-15x2.5 (15x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
109,700 
120,670 
96,536.0 
DVV/Sc-15x3 (15x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
136,600 
150,260 
120,208.0 
DVV/Sc-15x3.5 (15x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
152,300 
167,530 
134,024.0 
DVV/Sc-15x4 (15x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
169,100 
186,010 
148,808.0 
DVV/Sc-15x5.5 (15x7/1) -0,6/1kV 
mét 
223,700 
246,070 
196,856.0 
DVV/Sc-15x6 (15x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
240,200 
264,220 
211,376.0 
DVV/Sc-15x8 (15x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
310,400 
341,440 
273,152.0 
DVV/Sc-15x10 (15x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
385,000 
423,500 
338,800.0 
DVV/Sc-15x11 (15x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
411,700 
452,870 
362,296.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-19x0.5 (19x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
41,300 
45,430 
36,344.0 
DVV/Sc-19x0.75 (19x1/1) -0,6/1kV 
mét 
53,800 
59,180 
47,344.0 
DVV/Sc-19x1 (19x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
67,500 
74,250 
59,400.0 
DVV/Sc-19x1.25 (19x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
72,900 
80,190 
64,152.0 
DVV/Sc-19x1.5 (19x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
90,300 
99,330 
79,464.0 
DVV/Sc-19x2 (19x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
106,400 
117,040 
93,632.0 
DVV/Sc-19x2.5 (19x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
127,400 
140,140 
112,112.0 
DVV/Sc-19x3 (19x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
159,800 
175,780 
140,624.0 
DVV/Sc-19x3.5 (19x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
178,400 
196,240 
156,992.0 
DVV/Sc-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1kV 
mét 
197,700 
217,470 
173,976.0 
DVV/Sc-19x5.5 (19x7/1) -0,6/1kV 
mét 
262,800 
289,080 
231,264.0 
DVV/Sc-19x6 (19x7/1.04) -0,6/1kV 
mét 
281,700 
309,870 
247,896.0 
DVV/Sc-19x8 (19x7/1.2) -0,6/1kV 
mét 
363,000 
399,300 
319,440.0 
DVV/Sc-19x10 (19x7/1.35) -0,6/1kV 
mét 
453,600 
498,960 
399,168.0 
DVV/Sc-19x11 (19x7/1.4) -0,6/1kV 
mét 
482,600 
530,860 
424,688.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
-
DVV/Sc-24x0.5 (24x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
51,600 
56,760 
45,408.0 
DVV/Sc-24x0.75 (24x1/1) -0,6/1kV 
mét 
68,700 
75,570 
60,456.0 
DVV/Sc-24x1 (24x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
86,000 
94,600 
75,680.0 
DVV/Sc-24x1.24 (24x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
93,300 
102,630 
82,104.0 
DVV/Sc-24x1.5 (24x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
116,200 
127,820 
102,256.0 
DVV/Sc-24x2 (24x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
134,000 
147,400 
117,920.0 
DVV/Sc-24x2.5 (24x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
161,100 
177,210 
141,768.0 
DVV/Sc-24x3 (24x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
201,600 
221,760 
177,408.0 
DVV/Sc-24x3.5 (24x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
225,200 
247,720 
198,176.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-27x0.5 (27x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
57,500 
63,250 
50,600.0 
DVV/Sc-27x0.75 (27x1/1) -0,6/1kV 
mét 
75,500 
83,050 
66,440.0 
DVV/Sc-27x1 (27x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
94,800 
104,280 
83,424.0 
DVV/Sc-27x1.25 (27x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
103,400 
113,740 
90,992.0 
DVV/Sc-27x1.5 (27x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
128,500 
141,350 
113,080.0 
DVV/Sc-27x2 (27x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
148,600 
163,460 
130,768.0 
DVV/Sc-27x2.5 (27x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
178,900 
196,790 
157,432.0 
DVV/Sc-27x3 (27x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
224,100 
246,510 
197,208.0 
DVV/Sc-27x3.5 (27x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
251,100 
276,210 
220,968.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-30x0.5 (30x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
62,900 
69,190 
55,352.0 
DVV/Sc-30x0.75 (30x1/1) -0,6/1kV 
mét 
82,500 
90,750 
72,600.0 
DVV/Sc-30x1 (30x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
104,400 
114,840 
91,872.0 
DVV/Sc-30x1.25 (30x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
113,500 
124,850 
99,880.0 
DVV/Sc-30x1.5 (30x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
141,300 
155,430 
124,344.0 
DVV/Sc-30x2 (30x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
164,200 
180,620 
144,496.0 
DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
197,100 
216,810 
173,448.0 
DVV/Sc-30x3 (30x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
247,800 
272,580 
218,064.0 
DVV/Sc-30x3.5 (30x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
277,000 
304,700 
243,760.0 
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
- 
DVV/Sc-37x0.5 (37x1/0.8) -0,6/1kV 
mét 
74,600 
82,060 
65,648.0 
DVV/Sc-37x0.75 (37x1/1) -0,6/1kV 
mét 
97,100 
106,810 
85,448.0 
DVV/Sc-37x1 (37x7/0.4) -0,6/1kV 
mét 
123,300 
135,630 
108,504.0 
DVV/Sc-37x1.25 (37x7/0.45) -0,6/1kV 
mét 
121,200 
133,320 
106,656.0 
DVV/Sc-37x1.5 (37x7/0.52) -0,6/1kV 
mét 
164,500 
180,950 
144,760.0 
DVV/Sc-37x2 (37x7/0.6) -0,6/1kV 
mét 
199,000 
218,900 
175,120.0 
DVV/Sc-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1kV 
mét 
240,100 
264,110 
211,288.0
DVV/Sc-37x3 (37x7/0.74) -0,6/1kV 
mét 
301,900 
332,090 
265,672.0 
DVV/Sc-37x3.5 (37x7/0.8) -0,6/1kV 
mét 
337,800 
371,580 
297,264.0 
Để có giá tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY TNHH NGÂN 
Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 
Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 
Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn 
Hotline: 0903664484 
Trưởng phòng kinh doanh: Ms Xuân

More Related Content

What's hot

WCB ball and roller slewing ring bearings
WCB ball and roller slewing ring bearingsWCB ball and roller slewing ring bearings
WCB ball and roller slewing ring bearings
Wen Chen
 
Tablice beton
Tablice betonTablice beton
Tablice beton
ako123arko
 
Sbc ball screw-catalog
Sbc ball screw-catalogSbc ball screw-catalog
Sbc ball screw-catalog
Universidad Complutense de Madrid
 
clamp-
clamp-clamp-
clamp-
Arun Goyal
 
Ferrostaal Piping Supply - Catalogue
Ferrostaal Piping Supply - CatalogueFerrostaal Piping Supply - Catalogue
Ferrostaal Piping Supply - Catalogue
Robert van Dijk
 
Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22
Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22
Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22
Haluk TOSUN
 
5 3 steel footbridge design report
5 3 steel footbridge design report5 3 steel footbridge design report
5 3 steel footbridge design report
ysuranga
 

What's hot (7)

WCB ball and roller slewing ring bearings
WCB ball and roller slewing ring bearingsWCB ball and roller slewing ring bearings
WCB ball and roller slewing ring bearings
 
Tablice beton
Tablice betonTablice beton
Tablice beton
 
Sbc ball screw-catalog
Sbc ball screw-catalogSbc ball screw-catalog
Sbc ball screw-catalog
 
clamp-
clamp-clamp-
clamp-
 
Ferrostaal Piping Supply - Catalogue
Ferrostaal Piping Supply - CatalogueFerrostaal Piping Supply - Catalogue
Ferrostaal Piping Supply - Catalogue
 
Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22
Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22
Samsung Twin rotary compressor R-410A / R-22
 
5 3 steel footbridge design report
5 3 steel footbridge design report5 3 steel footbridge design report
5 3 steel footbridge design report
 

Similar to Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014

CATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDF
CATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDFCATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDF
CATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDF
Orient Homes
 
Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77
Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77
Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77
Bảng giá Cáp điện
 
Bảng giá thiết bị đóng cắt Fuji Electric
Bảng giá thiết bị đóng cắt Fuji ElectricBảng giá thiết bị đóng cắt Fuji Electric
Bảng giá thiết bị đóng cắt Fuji Electric
Beeteco
 
Catalogo cadenas 2
Catalogo cadenas 2Catalogo cadenas 2
Catalogo cadenas 2
Diego Tovar Chia
 
LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015
LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015
LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015
hairxoawn
 
LS Price list_15/4/2015
LS Price list_15/4/2015LS Price list_15/4/2015
LS Price list_15/4/2015
hairxoawn
 
Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015
Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015
Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015
hairxoawn
 
Bang gia ls_2014
Bang gia ls_2014Bang gia ls_2014
Bang gia ls_2014
Lãng Quên
 
Slingco RT Type Rotating Eye Cable Grip
Slingco RT Type Rotating Eye Cable GripSlingco RT Type Rotating Eye Cable Grip
Slingco RT Type Rotating Eye Cable Grip
Thorne & Derrick International
 
Ws sinamics-sm150-gm150-igbt-ru c
Ws sinamics-sm150-gm150-igbt-ru cWs sinamics-sm150-gm150-igbt-ru c
Ws sinamics-sm150-gm150-igbt-ru c
Группа компаний СИС
 
Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012
Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012
Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012
Lãng Quên
 
Bang gia obo_2013
Bang gia obo_2013Bang gia obo_2013
Bang gia obo_2013
Lãng Quên
 
Inertia dynamics wrapspring_sc_specsheet
Inertia dynamics wrapspring_sc_specsheetInertia dynamics wrapspring_sc_specsheet
Inertia dynamics wrapspring_sc_specsheet
Electromate
 
304 stainless steel pipe supplier
304 stainless steel pipe supplier304 stainless steel pipe supplier
304 stainless steel pipe supplier
Bob Lee
 
Bảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi Electric
Bảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi ElectricBảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi Electric
Bảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi Electric
Beeteco
 
Bang gia encoder_ls_2012
Bang gia encoder_ls_2012Bang gia encoder_ls_2012
Bang gia encoder_ls_2012
Lãng Quên
 
Lintech 250series specsheet
Lintech 250series specsheetLintech 250series specsheet
Lintech 250series specsheet
Electromate
 
310s Stainless steel pipe
310s Stainless steel pipe310s Stainless steel pipe
310s Stainless steel pipe
Bob Lee
 
Stainless steel pipe suppliers
Stainless steel pipe suppliersStainless steel pipe suppliers
Stainless steel pipe suppliers
Bob Lee
 
Factores pulgadas-diametrales
Factores pulgadas-diametralesFactores pulgadas-diametrales
Factores pulgadas-diametrales
Juan Pablo Sánchez Melgarejo
 

Similar to Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014 (20)

CATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDF
CATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDFCATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDF
CATALOG cáp điện Goldcup (bảng giá) 1.4.2024.PDF
 
Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77
Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77
Banggiacapdien.com cadivi 03 09-2013 0909.79.24.77
 
Bảng giá thiết bị đóng cắt Fuji Electric
Bảng giá thiết bị đóng cắt Fuji ElectricBảng giá thiết bị đóng cắt Fuji Electric
Bảng giá thiết bị đóng cắt Fuji Electric
 
Catalogo cadenas 2
Catalogo cadenas 2Catalogo cadenas 2
Catalogo cadenas 2
 
LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015
LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015
LS Circuit Breaker Price List_15.4.2015
 
LS Price list_15/4/2015
LS Price list_15/4/2015LS Price list_15/4/2015
LS Price list_15/4/2015
 
Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015
Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015
Bang gia thiet bi dong cat ls 15.4.2015
 
Bang gia ls_2014
Bang gia ls_2014Bang gia ls_2014
Bang gia ls_2014
 
Slingco RT Type Rotating Eye Cable Grip
Slingco RT Type Rotating Eye Cable GripSlingco RT Type Rotating Eye Cable Grip
Slingco RT Type Rotating Eye Cable Grip
 
Ws sinamics-sm150-gm150-igbt-ru c
Ws sinamics-sm150-gm150-igbt-ru cWs sinamics-sm150-gm150-igbt-ru c
Ws sinamics-sm150-gm150-igbt-ru c
 
Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012
Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012
Bang gia thiet_bi_dong_cat_ls_01-04-2012
 
Bang gia obo_2013
Bang gia obo_2013Bang gia obo_2013
Bang gia obo_2013
 
Inertia dynamics wrapspring_sc_specsheet
Inertia dynamics wrapspring_sc_specsheetInertia dynamics wrapspring_sc_specsheet
Inertia dynamics wrapspring_sc_specsheet
 
304 stainless steel pipe supplier
304 stainless steel pipe supplier304 stainless steel pipe supplier
304 stainless steel pipe supplier
 
Bảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi Electric
Bảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi ElectricBảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi Electric
Bảng giá rút gọn thiết bị đóng cắt Mitsubishi Electric
 
Bang gia encoder_ls_2012
Bang gia encoder_ls_2012Bang gia encoder_ls_2012
Bang gia encoder_ls_2012
 
Lintech 250series specsheet
Lintech 250series specsheetLintech 250series specsheet
Lintech 250series specsheet
 
310s Stainless steel pipe
310s Stainless steel pipe310s Stainless steel pipe
310s Stainless steel pipe
 
Stainless steel pipe suppliers
Stainless steel pipe suppliersStainless steel pipe suppliers
Stainless steel pipe suppliers
 
Factores pulgadas-diametrales
Factores pulgadas-diametralesFactores pulgadas-diametrales
Factores pulgadas-diametrales
 

More from Ngan TNHH

Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comPhilips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Ngan TNHH
 
catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014
Ngan TNHH
 
Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014
Ngan TNHH
 
Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14
Ngan TNHH
 
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Ngan TNHH
 
bongdenGe _2014
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014
Ngan TNHH
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Ngan TNHH
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Ngan TNHH
 
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Ngan TNHH
 
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.combanggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH
 
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH
 
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Ngan TNHH
 
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comCataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH
 
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comBang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH
 
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH
 
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comBang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH
 
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Ngan TNHH
 
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
Ngan TNHH
 
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Ngan TNHH
 
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ngan TNHH
 

More from Ngan TNHH (20)

Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comPhilips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
 
catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014
 
Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014
 
Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14
 
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
 
bongdenGe _2014
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
 
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
 
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.combanggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
 
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
 
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
 
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comCataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
 
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comBang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
 
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
 
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comBang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
 
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
 
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
 
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
 
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuan
 

Recently uploaded

一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理
一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理
一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理
fcenyx
 
The Cowherd and the Weaver Girl Storyboard
The Cowherd and the Weaver Girl StoryboardThe Cowherd and the Weaver Girl Storyboard
The Cowherd and the Weaver Girl Storyboard
Karina Young
 
Clouded storyboard why does the title need to be so long
Clouded storyboard why does the title need to be so longClouded storyboard why does the title need to be so long
Clouded storyboard why does the title need to be so long
Karina Young
 
Kalyan chart DP boss guessing matka number
Kalyan chart DP boss guessing matka numberKalyan chart DP boss guessing matka number
Kalyan chart DP boss guessing matka number
➑➌➋➑➒➎➑➑➊➍
 
Call Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service Ahmedabad
Call Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service AhmedabadCall Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service Ahmedabad
Call Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service Ahmedabad
namratasinha41
 
Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...
Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...
Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...
deepakrana121234
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result
➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result
➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result
➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka Satta result marka result
 
Class 12 Geography Practical file PDF.pdf
Class 12 Geography Practical file PDF.pdfClass 12 Geography Practical file PDF.pdf
Class 12 Geography Practical file PDF.pdf
ravisekhwat866
 
Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.
Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.
Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.
acostaanimation
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka Dpboss
Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka DpbossMatka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka Dpboss
Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka Dpboss
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
Subjectivity Subjectivity Subjectivity Subjectivity
Subjectivity Subjectivity Subjectivity SubjectivitySubjectivity Subjectivity Subjectivity Subjectivity
Subjectivity Subjectivity Subjectivity Subjectivity
hidetoshi4
 
THUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdf
THUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdfTHUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdf
THUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdf
zygocki
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
The Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artistic
The Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artisticThe Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artistic
The Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artistic
applemusic056
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐Dpboss Matka Guessing Satta Matka Kalyan Chart Indian Matka
 
SSG Boorman Purple Heart found research.pdf
SSG Boorman Purple Heart found research.pdfSSG Boorman Purple Heart found research.pdf
SSG Boorman Purple Heart found research.pdf
rbakerj2
 

Recently uploaded (20)

一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理
一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理
一比一原版迪肯大学毕业证(DU毕业证书)学历如何办理
 
The Cowherd and the Weaver Girl Storyboard
The Cowherd and the Weaver Girl StoryboardThe Cowherd and the Weaver Girl Storyboard
The Cowherd and the Weaver Girl Storyboard
 
Clouded storyboard why does the title need to be so long
Clouded storyboard why does the title need to be so longClouded storyboard why does the title need to be so long
Clouded storyboard why does the title need to be so long
 
Kalyan chart DP boss guessing matka number
Kalyan chart DP boss guessing matka numberKalyan chart DP boss guessing matka number
Kalyan chart DP boss guessing matka number
 
Call Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service Ahmedabad
Call Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service AhmedabadCall Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service Ahmedabad
Call Girls Ahmedabad 7426014248 Independent Call Girl Service Ahmedabad
 
Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...
Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...
Call Girls in Bangalore (Karnataka) call me [🔝9079923931🔝] Escort In Bangalor...
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing
 
➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result
➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result
➒➌➍➑➊➑➏➍➋➒ Satta Matka sattamatka sattamatka result
 
Class 12 Geography Practical file PDF.pdf
Class 12 Geography Practical file PDF.pdfClass 12 Geography Practical file PDF.pdf
Class 12 Geography Practical file PDF.pdf
 
Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.
Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.
Bojack_Horseman_Storyboard_Rough_Thumbnails.
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
 
Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka Dpboss
Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka DpbossMatka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka Dpboss
Matka Guessing Satta Matta Matka Kalyan Chart Indian Matka Dpboss
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka Kalyan Matka
 
Subjectivity Subjectivity Subjectivity Subjectivity
Subjectivity Subjectivity Subjectivity SubjectivitySubjectivity Subjectivity Subjectivity Subjectivity
Subjectivity Subjectivity Subjectivity Subjectivity
 
THUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdf
THUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdfTHUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdf
THUNDERDEVILS_COPERNICUS_SAMPLEBOARD_CAT_ZYGOCKIpdf
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
 
The Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artistic
The Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artisticThe Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artistic
The Evolution and Impact of Hip Hop a cultural and artistic
 
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
➒➌➎➏➑➐➋➑➐➐ Satta Matka Dpboss Matka Guessing Indian Matka
 
SSG Boorman Purple Heart found research.pdf
SSG Boorman Purple Heart found research.pdfSSG Boorman Purple Heart found research.pdf
SSG Boorman Purple Heart found research.pdf
 

Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014

 • 1. CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 Báo Giá Dây Cáp Điện Cadivi CTY TNHH NGÂN xin gửi đến Quý Công Ty lời chào trân trọng nhất và gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá như sau: TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ CADIVI CHƯA THUẾ GTGT CÓ THUẾ GTGT (B) ( C) (1) (2) Dây điện bọc nhựa PVC-450/750V-(TCVN 6610- 3:2000) -TCVN 6610-3 (ruột đồng) VC-1,5(F 1,38) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 3,420 3,762 VC-2,5(F 1,77) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 5,500 6,050 VC-4,0(F 2,24) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 8,590 9,449 VC-6,0(F 2,74) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 12,660 13,926 VC-10,0(F 3,56) - 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 21,300 23,430 Cáp điện lực hạ thế-450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) -TCVN 6610:3 (ruột đồng) CV-1.5 (7/0.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 3,850 4,235 CV-2.5 (7/0.67)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 5,970 6,567 CV-4 (7/0.85)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 8,930 9,823 CV-6 (7/1.04)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 13,120 14,432 CV-10 (7/1.35)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 22,000 24,200 CV-16 (7/1.7)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 34,300 37,730 CV-25 (7/2.14)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 54,100 59,510 CV-35 (7/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 74,600 82,060 CV-50 (19/1.8)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 103,800 114,180 CV-70 (19/2.14)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 145,700 160,270 CV-95 (19/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 201,400 221,540 CV-120 (37/2.03)- 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 256,000 281,600 CV-150 (37/2.3)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 328,100 360,910 CV-185 (37/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 393,600 432,960 CV-240 (61/2.25)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 517,100 568,810
 • 2. CV-300 (61/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 648,000 712,800 CV-400 (61/2.9)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) mét 856,200 941,820 Cáp điện lực hạ thế-0.6/1KV (TCVN 5935) -TCVN 5935 (ruột đồng) CV-14 (7/1.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 30,500 33,550 CV-22 (7/2)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 47,400 52,140 CV-30 (7/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 62,400 68,640 CV-38 (7/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 79,300 87,230 CV-60 (19/2)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 128,200 141,020 CV-75 (19/2.25)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 161,300 177,430 CV-80 (19/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 169,100 186,010 CV-100 (19/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 215,200 236,720 CV-125 (37/2.1)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 275,500 303,050 CV-200 (37/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 420,700 462,770 CV-250 (61/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 542,600 596,860 CV-325 (61/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 692,200 761,420 CV-500 (61/3.2)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 1,042,000 1,146,200 CV-560 (91/2.8)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 1,192,600 1,311,860 CV-600 (91/2.9)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 1,277,900 1,405,690 CV-625 (91/2.93)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 1,304,100 1,434,510 CV-630 (91/2.95)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 1,321,700 1,453,870 CV-800 (91/3.34)-0,6/1KV (TCVN 5935) mét 1,686,500 1,855,150 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV- TCCS10B:2011/CADIVI ( ruột đồng) CV -1(7/0.425)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 2,760 3,036 CV -1.25 (7/0.45)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 3,050 3,355 CV -2 (7/0.6)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 4,840 5,324 CV -3.0 (7/0.75)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 6,810 7,491 CV -3.5(7/0.8)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 7,990 8,789 CV -5 (7/0.95)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 11,300 12,430 CV -5.5 (7/1)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 12,170 13,387 CV -8(7/1.2)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 17,550 19,305 CV -11(7/1.4)-0.6/1kV (TCCS10B:2011/ CADIVI mét 23,500 25,850 Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610-4(2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CVV-2x1.5 (2x7/0.52) --300/500V mét 10,687 11,756 Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV- TCCS 10B:2011 Cadivi ( ruột đồng) - VC-1.00(F1.17)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) mét 2,530 2,783 VC-2.00(F1.60)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) mét 4,550 5,005 VC-3.00(F2.00)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) mét 6,920 7,612 VC-7.00(F3.00)-0.6/1kV- (TCCS10B:2009/CADIVI) mét 15,290 16,819
 • 3. CVV-2x2.5 (2x7/0.67) --300/500V mét 15,797 17,377 CVV-2x4 (2x7/0.85) --300/500V mét 23,097 25,407 CVV-2x6 (2x7/1.04) --300/500V mét 32,297 35,527 CVV-2x10 (2x7/1.35) --300/500V mét 52,997 58,297 Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610- 4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - CVV-3x1.5 (3x7/0.52) --300/500V mét 14,147 15,562 CVV-3x2.5 (3x7/0.67) --300/500V mét 21,397 23,537 CVV-3x4 (3x7/0.85) --300/500V mét 31,797 34,977 CVV-3x6 (3x7/1.04) --300/500V mét 45,597 50,157 CVV-3x10 (3x7/1.35) --300/500V mét 74,497 81,947 Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610- 4(4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - CVV-4x1.5 (4x7/0.52) --300/500V mét 18,147 19,962 CVV-4x2.5 (4x7/0.67) --300/500V mét 27,597 30,357 CVV-4x4 (4x7/0.85) --300/500V mét 41,997 46,197 CVV-4x6 (4x7/1.04) --300/500V mét 60,297 66,327 CVV-4x10 (4x7/1.35) --300/500V mét 97,997 107,797 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - CVV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV mét 3,837 4,221 CVV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét 4,997 5,497 CVV-2 (1x7/0.6) -0,6/1kV mét 6,147 6,762 CVV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét 7,257 7,983 CVV-3.0(1x7/0.75)-0.6/1kV mét 8,997 9,897 CVV-3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV mét 9,947 10,942 CVV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét 10,967 12,064 CVV-5.5 (1x7/1) -0,6/1kV mét 14,387 15,826 CVV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét 15,377 16,915 CVV-8 (1x7/1.2) -0,6/1kV mét 19,757 21,733 CVV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét 24,297 26,727 CVV-11 (1x7/1.4) -0,6/1kV mét 25,897 28,487 CVV-14 (1x7/1.6) -0,6/1kV mét 33,097 36,407 CVV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét 36,997 40,697 CVV-22 (1x7/2) -0,6/1kV mét 50,497 55,547 CVV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét 57,397 63,137 CVV-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét 65,797 72,377 CVV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét 78,197 86,017 CVV-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét 83,097 91,407 CVV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét 108,197 119,017 CVV-60 (1x19/2) -0,6/1kV mét 132,197 145,417 CVV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét 150,997 166,097 CVV-75 (1x19/2.25) -0,6/1kV mét 166,197 182,817
 • 4. CVV-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét 173,797 191,177 CVV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét 207,997 228,797 CVV-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét 220,997 243,097 CVV-120 (1x37/2.03) -0,6/1kV mét 263,297 289,627 CVV-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét 272,897 300,187 CVV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét 336,897 370,587 CVV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét 403,797 444,177 CVV-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét 429,597 472,557 CVV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét 529,597 582,557 CVV-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét 552,697 607,967 CVV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét 662,997 729,297 CVV-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét 704,597 775,057 CVV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét 874,097 961,507 CVV-500 (1x61/3.2) -0,6/1kV mét 1,061,297 1,167,427 CVV-630 (1x61/3.61) -0,6/1kV mét 1,344,897 1,479,387 CVV-800 (1x61/4.1) -0,6/1kV mét 1,730,697 1,903,767 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - CVV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét 82,397 90,637 CVV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV mét 109,697 120,667 CVV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV mét 123,397 135,737 CVV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV mét 140,597 154,657 CVV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV mét 165,797 182,377 CVV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV mét 175,497 193,047 CVV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét 226,797 249,477 CVV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV mét 276,397 304,037 CVV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét 314,497 345,947 CVV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV mét 361,197 397,317 CVV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét 431,197 474,317 CVV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV mét 457,597 503,357 CVV-2x120 (2x37/2.03) -0,6/1kV mét 545,997 600,597 CVV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV mét 565,397 621,937 CVV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét 697,497 767,247 CVV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét 834,797 918,277 CVV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV mét 888,797 977,677 CVV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV mét 1,093,097 1,202,407 CVV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV mét 1,141,597 1,255,757 CVV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV mét 1,368,397 1,505,237 CVV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV mét 1,454,897 1,600,387 CVV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV mét 1,804,597 1,985,057 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) -
 • 5. CVV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét 116,397 128,037 CVV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét 156,897 172,587 CVV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét 177,497 195,247 CVV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét 202,797 223,077 CVV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét 240,197 264,217 CVV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét 254,597 280,057 CVV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét 330,997 364,097 CVV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét 404,397 444,837 CVV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét 459,997 505,997 CVV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét 529,797 582,777 CVV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét 634,797 698,277 CVV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét 673,897 741,287 CVV-3x120 (3x37/2.03) -0,6/1kV mét 802,297 882,527 CVV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét 831,197 914,317 CVV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,026,597 1,129,257 CVV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét 1,229,597 1,352,557 CVV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV mét 1,310,597 1,441,657 CVV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét 1,613,697 1,775,067 CVV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV mét 1,683,797 1,852,177 CVV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét 2,018,297 2,220,127 CVV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV mét 2,146,897 2,361,587 CVV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét 2,662,797 2,929,077 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CVV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét 151,700 166,870 CVV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV mét 205,900 226,490 CVV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét 233,500 256,850 CVV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV mét 267,000 293,700 CVV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét 317,500 349,250 CVV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét 336,800 370,480 CVV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét 438,700 482,570 CVV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét 536,400 590,040 CVV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét 611,600 672,760 CVV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét 703,700 774,070 CVV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét 842,800 927,080 CVV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét 895,900 985,490 CVV-4x120 (4x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,067,500 1,174,250 CVV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,107,400 1,218,140 CVV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,367,400 1,504,140 CVV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét 1,637,300 1,801,030 CVV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV mét 1,742,900 1,917,190 CVV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét 2,150,000 2,365,000
 • 6. CVV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV mét 2,244,400 2,468,840 CVV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV mét 2,690,600 2,959,660 CVV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV mét 2,860,800 3,146,880 CVV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV mét 3,550,600 3,905,660 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi pha+ 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CVV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét 134,300 147,730 CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét 139,000 152,900 CVV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét 181,100 199,210 CVV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét 192,200 211,420 CVV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét 209,000 229,900 CVV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét 212,900 234,190 CVV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét 238,100 261,910 CVV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét 289,200 318,120 CVV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét 303,600 333,960 CVV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét 387,500 426,250 CVV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét 409,100 450,010 CVV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét 469,300 516,230 CVV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét 481,900 530,090 CVV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét 538,400 592,240 CVV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 568,000 624,800 CVV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 637,800 701,580 CVV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 742,700 816,970 CVV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 785,600 864,160 CVV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 781,800 859,980 CVV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét 806,200 886,820 CVV-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét 908,900 999,790 CVV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 927,400 1,020,140 CVV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 985,200 1,083,720 CVV-3x120+1x60 (3x37/2.03+1x19/2) -0,6/1kV mét 935,100 1,028,610 CVV-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 953,600 1,048,960 CVV-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 1,012,400 1,113,640 CVV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét 964,400 1,060,840 CVV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 983,500 1,081,850 CVV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,041,700 1,145,870 CVV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 1,179,800 1,297,780 CVV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,237,900 1,361,690 CVV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,439,900 1,583,890 CVV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét 1,488,500 1,637,350 CVV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,496,200 1,645,820 CVV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét 1,532,300 1,685,530 CVV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,566,800 1,723,480
 • 7. CVV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV mét 1,574,400 1,731,840 CVV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,585,000 1,743,500 CVV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét 1,872,100 2,059,310 CVV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,879,700 2,067,670 CVV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,891,500 2,080,650 CVV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,955,100 2,150,610 CVV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,022,300 2,224,530 CVV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV mét 1,943,400 2,137,740 CVV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,951,100 2,146,210 CVV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,961,600 2,157,760 CVV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,093,800 2,303,180 CVV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 2,361,700 2,597,870 CVV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,429,100 2,672,010 CVV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 2,488,300 2,737,130 CVV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,557,100 2,812,810 CVV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 3,073,900 3,410,110 CVV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét 3,100,100 3,520,550 CVV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV mét 3,200,500 3,520,550 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV mét 3,860 4,246 CXV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét 5,020 5,522 CXV-2 (1x7/0.6) -0,6/1kV mét 6,180 6,798 CXV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét 7,290 8,019 CXV-3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV mét 10,000 11,000 CXV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét 11,020 12,122 CXV-5.5 (1x7/1) -0,6/1kV mét 14,460 15,906 CXV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét 15,450 16,995 CXV-8 (1x7/1.2) -0,6/1kV mét 19,860 21,846 CXV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét 24,400 26,840 CXV-11 (1x7/1.4) -0,6/1kV mét 26,000 28,600 CXV-14 (1x7/1.6) -0,6/1kV mét 33,300 36,630
 • 8. CXV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét 37,200 40,920 CXV-22 (1x7/2) -0,6/1kV mét 50,700 55,770 CXV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét 57,700 63,470 CXV-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét 66,100 72,710 CXV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét 78,600 86,460 CXV-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét 83,500 91,850 CXV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét 108,700 119,570 CXV-60 (1x19/2) -0,6/1kV mét 132,900 146,190 CXV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét 151,800 166,980 CXV-75 (1x19/2.25) -0,6/1kV mét 167,000 183,700 CXV-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét 174,700 192,170 CXV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét 209,000 229,900 CXV-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét 222,100 244,310 CXV-120 (1x37/2.03) -0,6/1kV mét 264,600 291,060 CXV-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét 274,300 301,730 CXV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét 338,600 372,460 CXV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét 405,800 446,380 CXV-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét 431,700 474,870 CXV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét 532,200 585,420 CXV-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét 555,500 611,050 CXV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét 666,300 732,930 CXV-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét 708,100 778,910 CXV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét 878,500 966,350 CXV-500 (1x61/3.2) -0,6/1kV mét 1,066,600 1,173,260 CXV-630 (1x61/3.61) -0,6/1kV mét 1,351,600 1,486,760 CXV-800 (1x61/4.1) -0,6/1kV mét 1,739,400
 • 9. 1,913,340 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV mét 9,730 10,703 CXV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV mét 12,260 13,486 CXV-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV mét 14,760 16,236 CXV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV mét 17,180 18,898 CXV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV mét 23,300 25,630 CXV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét 25,500 28,050 CXV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV mét 32,900 36,190 CXV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét 35,000 38,500 CXV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV mét 44,400 48,840 CXV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét 54,100 59,510 CXV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV mét 57,600 63,360 CXV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV mét 72,900 80,190 CXV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét 82,800 91,080 CXV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV mét 110,200 121,220 CXV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV mét 124,000 136,400 CXV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV mét 141,300 155,430 CXV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV mét 166,600 183,260 CXV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV mét 176,400 194,040 CXV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét 227,900 250,690 CXV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV mét 277,800 305,580 CXV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét 316,100 347,710 CXV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV mét 363,000 399,300 CXV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét 433,400 476,740 CXV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV mét 459,900 505,890
 • 10. CXV-2x120 (2x37/2.03) -0,6/1kV mét 548,700 603,570 CXV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV mét 568,200 625,020 CXV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét 701,000 771,100 CXV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét 839,000 922,900 CXV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV mét 893,200 982,520 CXV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV mét 1,098,600 1,208,460 CXV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV mét 1,147,300 1,262,030 CXV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV mét 1,375,200 1,512,720 CXV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV mét 1,462,200 1,608,420 CXV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV mét 1,813,600 1,994,960 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV mét 12,230 13,453 CXV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét 15,830 17,413 CXV-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét 19,390 21,329 CXV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét 22,800 25,080 CXV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét 31,400 34,540 CXV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét 34,400 37,840 CXV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV mét 45,000 49,500 CXV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét 48,000 52,800 CXV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét 61,600 67,760 CXV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét 75,700 83,270 CXV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét 80,800 88,880 CXV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét 102,800 113,080 CXV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét 117,000 128,700 CXV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét 157,700 173,470 CXV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét 178,400
 • 11. 196,240 CXV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét 203,800 224,180 CXV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét 241,400 265,540 CXV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét 255,900 281,490 CXV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét 332,700 365,970 CXV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét 406,400 447,040 CXV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét 462,300 508,530 CXV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét 532,400 585,640 CXV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét 638,000 701,800 CXV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét 677,300 745,030 CXV-3x120 (3x37/2.03) -0,6/1kV mét 806,300 886,930 CXV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét 835,400 918,940 CXV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,031,700 1,134,870 CXV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét 1,235,700 1,359,270 CXV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV mét 1,317,100 1,448,810 CXV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét 1,621,800 1,783,980 CXV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV mét 1,692,200 1,861,420 CXV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét 2,028,400 2,231,240 CXV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV mét 2,157,600 2,373,360 CXV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét 2,676,100 2,943,710 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV mét 15,290 16,819 CXV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét 20,000 22,000 CXV-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV mét 24,700 27,170 CXV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét 29,200 32,120 CXV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét 40,400 44,440
 • 12. CXV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét 44,600 49,060 CXV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét 62,800 69,080 CXV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét 80,800 88,880 CXV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét 99,500 109,450 CXV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét 106,200 116,820 93456 CXV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét 135,600 149,160 119328 CXV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét 152,500 167,750 134200 CXV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV mét 206,900 227,590 182072 CXV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét 234,700 258,170 206536 CXV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV mét 268,300 295,130 236104 CXV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét 319,100 351,010 280808 CXV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét 338,500 372,350 297880 CXV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét 440,900 484,990 387992 CXV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét 539,100 593,010 474408 CXV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét 614,700 676,170 540936 CXV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét 707,200 777,920 622336 CXV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét 847,000 931,700 745360 CXV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét 900,400 990,440 792352 CXV-4x120 (4x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,072,800 1,180,080 944064 CXV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,112,900 1,224,190 979352 CXV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,374,200 1,511,620 1209296 CXV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét 1,645,500 1,810,050 1448040 CXV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV mét 1,751,600 1,926,760 1541408 CXV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét 2,160,800 2,376,880 1901504 CXV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV mét 2,255,600 2,481,160 1984928 CXV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV mét 2,704,100 2379608
 • 13. 2,974,510 CXV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV mét 2,875,100 3,162,610 2530088 CXV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV mét 3,568,400 3,925,240 3140192 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi pha+ 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét 40,900 44,990 35992 CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét 58,300 64,130 51304 CXV-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét 76,400 84,040 67232 CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét 90,300 99,330 79464 CXV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét 95,500 105,050 84040 CXV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét 121,900 134,090 107272 CXV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét 135,000 148,500 118800 CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét 139,700 153,670 122936 CXV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét 182,000 200,200 160160 CXV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét 193,200 212,520 170016 CXV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét 210,000 231,000 184800 CXV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét 214,000 235,400 188320 CXV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét 239,300 263,230 210584 CXV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét 290,600 319,660 255728 CXV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét 305,100 335,610 268488 CXV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét 389,400 428,340 342672 CXV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét 411,100 452,210 361768 CXV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét 471,600 518,760 415008 CXV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét 484,300 532,730 426184 CXV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét 541,100 595,210 476168 CXV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 570,800 627,880 502304 CXV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 641,000 564080
 • 14. 705,100 CXV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 746,400 821,040 656832 CXV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 789,500 868,450 694760 CXV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét 785,700 864,270 691416 CXV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét 810,200 891,220 712976 CXV-3x120+1x60 (3x37/2.03+1x19/2) -0,6/1kV mét 939,800 1,033,780 827024 CXV-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 958,400 1,054,240 843392 CXV-3x120+1x95 (3x37/2.03+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,017,500 1,119,250 895400 CXV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét 969,200 1,066,120 852896 CXV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 988,400 1,087,240 869792 CXV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,046,900 1,151,590 921272 CXV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 1,185,700 1,304,270 1043416 CXV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,243,500 1,367,850 1094280 CXV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,447,100 1,591,810 1273448 CXV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,503,700 1,654,070 1323256 CXV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét 1,540,000 1,694,000 1355200 CXV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,582,300 1,740,530 1392424 CXV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,592,900 1,752,190 1401752 CXV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,889,100 2,078,010 1662408 CXV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,901,000 2,091,100 1672880 CXV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,964,900 2,161,390 1729112 CXV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,032,400 2,235,640 1788512 CXV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,960,900 2,156,990 1725592 CXV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,971,400 2,168,540 1734832 CXV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,104,300 2,314,730 1851784 CXV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 2,373,500 2,610,850 2088680
 • 15. CXV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,441,200 2,685,320 2148256 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 2,500,700 2,750,770 2200616 CXV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,569,900 2,826,890 2261512 CXV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 3,089,300 3,398,230 2718584 CXV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét 3,115,600 3,427,160 2741728 CXV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV mét 3,216,500 3,538,150 2830520 Dây nhôm trần xoắn: (A-TCVN) Daây nhoâm traàn xoaén A coù tieát dieän < , = 50 mm2 Kg 74,200 81,620 65296 Daây nhoâm traàn xoaén A coù tieát dieän töø > 50 ñeán = 160 mm2 Kg 71,200 78,320 62656 Daây nhoâm traàn xoaén A coù tieát dieän > 160 mm2 Kg 71,300 78,430 62744 Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi : (ACSR- TCVN) 0 Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi < , = 50 mm2 Kg 57,800 63,580 50864 Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi > 50 ñeán = 95 mm2 Kg 57,400 63,140 50512 Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi > 95 ñeán = 240 mm2 Kg 59,000 64,900 51920 Daây nhoâm loõi theùp caùc loaïi > 240 mm2 Kg 61,600 67,760 54208 Daây ñieän löïc (AV-450/750V) 0 AV-16 (7/1.7)- 450/750V mét 5,020 5,522 4417.6 AV-22 (7/2)- 0,6/1KV mét 6,720 7,392 5913.6 AV-25 (7/2.14)- 450/750V mét 7,410 8,151 6520.8 AV-35 (7/2.52)- 450/750V mét 9,700 10,670 8536 AV-50 (19/1.8)- 450/750V mét 14,170 15,587 12469.6 AV-70 (19/2.14)- 450/750V mét 18,560 20,416 16332.8 AV-95 (19/2.52)- 450/750V mét 24,900 27,390 21912 AV-120 (37/2.03) -450/750V mét 30,700 33,770 27016 AV-150 (37/2.3)- 450/750V mét 38,900 42,790 34232 AV-185 (37/2.52)- 450/750V mét 46,600 51,260 41008 AV-200 (37/2.6)- 0,6/1KV mét 49,700 54,670 43736 AV-240 (61/2.25)- 450/750V mét 60,400 66,440 53152 AV-250 (61/2.3)- 0,6/1KV mét 62,800 69,080 55264 AV-300 (61/2.52)- 450/750V mét 75,500 83,050 66440 AV-400 (61/2.9)- 450/750V mét 97,600 107,360 85888
 • 16. AV-500 (61/3.2)- 0,6/1KV mét 118,500 130,350 104280 Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN/AS3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) LV-ABC-2x16 (2x7/1.73) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 11,810 12,991 10392.8 LV-ABC-2x25 (2x7/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 16,150 17,765 14212 LV-ABC-2x35 (2x7/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 20,800 22,880 18304 LV-ABC-2x50 (2x7/2.99) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 27,700 30,470 24376 LV-ABC-2x70 (2x7/3.58) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 37,400 41,140 32912 LV-ABC-2x70 (2x19/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 39,100 43,010 34408 LV-ABC-2x95 (2x7/4.1) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 50,800 55,880 44704 LV-ABC-2x95 (2x19/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 51,500 56,650 45320 LV-ABC-2x120 (2x19/2.84) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 61,200 67,320 53856 LV-ABC-2x120 (2x37/2.06) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 64,400 70,840 56672 LV-ABC-2x150 (2x37/2.33) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 79,500 87,450 69960 Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN/AS3560 ( 3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) 0 LV-ABC-3x16 (3x7/1.73) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 17,140 18,854 15083.2 LV-ABC-3x25 (3x7/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 23,600 25,960 20768 LV-ABC-3x35 (3x7/2.99) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 30,500 33,550 26840 LV-ABC-3x50 (3x19/1.83) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 40,700 44,770 35816 LV-ABC-3x70 (3x7/3.58) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 54,900 60,390 48312 LV-ABC-3x70 (3x19/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 55,900 61,490 49192 LV-ABC-3x95 (3x7/4.21) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 74,700 82,170 65736 LV-ABC-3x95 (3x19/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 75,800 83,380 66704 LV-ABC-3x120 (3x19/2.84) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 90,100 99,110 79288 LV-ABC-3x120 (3x37/2.06) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 94,900 104,390 83512 LV-ABC-3x150 (3x37/2.33) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 117,300 129,030 103224 Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1kV-TCVN/AS3560 ( 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) 0 LV-ABC-4x16 (4x7/1.73) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 22,600 24,860 19888 LV-ABC-4x25 (4x7/2.17) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 31,200 34,320 27456 LV-ABC-4x35 (4x7/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 40,300 44,330 35464 LV-ABC-4x50 (4x7/2.99) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 53,900 59,290 47432 LV-ABC-4x70 (4x7/3.58) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 71,700 78,870 63096 LV-ABC-4x70 (4x19/2.17) -0,6/1kV (ruoät mét 75,000 82,500 66000
 • 17. nhoâm) LV-ABC-4x95 (4x7/4.21) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 99,000 108,900 87120 LV-ABC-4x95 (4x19/2.56) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 100,500 110,550 88440 LV-ABC-4x120 (4x19/2.84) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 119,400 131,340 105072 LV-ABC-4x120 (4x37/2.06) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 125,800 138,380 110704 LV-ABC-4x150 (4x37/2.33) -0,6/1kV (ruoät nhoâm) mét 155,600 171,160 136928 Dây thép trần xoắn :( GSW) 0 GSW-35-240 Kg 32,600 35,860 28688 Dây điệnbọc nhựa PVC-300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) VCm-0.5-(1x16/0.2)-300/500V mét 1,440 1,584 1267.2 VCm-0.75-(1x24/0.2)-300/500V mét 1,940 2,134 1707.2 VCm-1.0 (1x32/0.2)-300/500V mét 2,510 2,761 2208.8 Dây điệnbọc nhựa PVC-450/750V -TCVN 6610- 3 (ruột đồng) 0 VCm-1.5-(1x30/0.25)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 3,520 3,872 3097.6 VCm-2.5-(1x50/0.25)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 5,690 6,259 5007.2 VCm-4-(1x56/0.30)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 8,890 9,779 7823.2 VCm-6-(7x12/0.30)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 13,340 14,674 11739.2 VCm-10-(7x12/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 23,900 26,290 21032 VCm-16-(7x18/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 35,100 38,610 30888 VCm-25-(7x28/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 54,100 59,510 47608 VCm-35-(7x40/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 76,600 84,260 67408 VCm-50-(19x21/0.4)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 111,800 122,980 98384 VCm-70-(19x19/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 154,300 169,730 135784 VCm-95-(19x25/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 202,500 222,750 178200 VCm-120-(19x32/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 257,000 282,700 226160 VCm-150-(37x21/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 332,100 365,310 292248 VCm-185-(37x25/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 394,100 433,510 346808 VCm-240-(61x20/0.5)--450/750V- (TCVN 6610- 3:2000) mét 520,900 572,990 458392
 • 18. Dây điện mềm bọc nhựa PVC-300/500V-TCVN 6610-3 (ruột đồng) 0 VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)--300/500V mét 4,410 4,851 3880.8 VCmo-2x1-(2x32/0.2)--300/500V mét 5,560 6,116 4892.8 VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)--300/500V mét 7,810 8,591 6872.8 VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)--300/500V mét 12,630 13,893 11114.4 Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng nhôm bảo vệ) CXV/DATA-22 (1x7/2) -0,6/1kV mét 67,600 74,360 59488 CXV/DATA-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét 74,900 82,390 65912 CXV/DATA-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét 84,000 92,400 73920 CXV/DATA-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét 97,300 107,030 85624 CXV/DATA-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét 102,500 112,750 90200 CXV/DATA-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét 129,800 142,780 114224 CXV/DATA-60 (1x19/2) -0,6/1kV mét 153,500 168,850 135080 CXV/DATA-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét 173100 190,410 152328 CXV/DATA-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét 197,500 217,250 173800 CXV/DATA-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét 233,200 256,520 205216 CXV/DATA-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét 246,700 271,370 217096 CXV/DATA-120 (1x37/2.03) -0,6/1kV mét 290,000 319,000 255200 CXV/DATA-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét 301,000 331,100 264880 CXV/DATA-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét 367,500 404,250 323400 CXV/DATA-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét 437,500 481,250 385000 CXV/DATA-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét 464,200 510,620 408496 CXV/DATA-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét 568,000 624,800 499840 CXV/DATA-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét 593,700 653,070 522456 CXV/DATA-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét 708,300 779,130 623304 CXV/DATA-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét 751,300 826,430 661144 CXV/DATA-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét 926,500 1,019,150 815320 Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) 0 CXV/DSTA-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV mét 32,200 35,420 28336 CXV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét 34,700 38,170 30536 CXV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét 45,200 49,720 39776 CXV/DSTA-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV mét 55,300 60,830 48664 CXV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét 64,300 70,730 56584 CXV/DSTA-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV mét 68,100 74,910 59928 CXV/DSTA-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV mét 83,900 92,290 73832 CXV/DSTA-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét 93,900 103,290 82632 CXV/DSTA-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV mét 123,200 135,520 108416 CXV/DSTA-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV mét 137,900 151,690 121352
 • 19. CXV/DSTA-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV mét 155,500 171,050 136840 CXV/DSTA-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV mét 181,900 200,090 160072 CXV/DSTA-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV mét 192,000 211,200 168960 CXV/DSTA-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét 245,400 269,940 215952 CXV/DSTA-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV mét 298,400 328,240 262592 CXV/DSTA-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét 337,800 371,580 297264 CXV/DSTA-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV mét 401,900 442,090 353672 CXV/DSTA-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét 475,200 522,720 418176 CXV/DSTA-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV mét 502,700 552,970 442376 CXV/DSTA-2x120 (2x37/2.03) -0,6/1kV mét 594,800 654,280 523424 CXV/DSTA-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV mét 616,100 677,710 542168 CXV/DSTA-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét 753,300 828,630 662904 CXV/DSTA-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét 898,700 988,570 790856 CXV/DSTA-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV mét 956,300 1,051,930 841544 CXV/DSTA-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV mét 1,168,100 1,284,910 1027928 CXV/DSTA-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV mét 1,219,600 1,341,560 1073248 CXV/DSTA-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV mét 1,455,800 1,601,380 1281104 CXV/DSTA-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV mét 1,545,100 1,699,610 1359688 CXV/DSTA-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV mét 1,907,600 2,098,360 1678688 Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) 0 CXV/DSTA-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét 41,000 45,100 36080 CXV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét 44,200 48,620 38896 CXV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét 59,000 64,900 51920 CXV/DSTA-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét 71,800 78,980 63184 CXV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét 86,800 95,480 76384 CXV/DSTA-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét 92,200 101,420 81136 CXV/DSTA-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét 114,900 126,390 101112 CXV/DSTA-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét 129,300 142,230 113784 CXV/DSTA-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét 171,900 189,090 151272 CXV/DSTA-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét 193,300 212,630 170104 CXV/DSTA-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét 219,400 241,340 193072 CXV/DSTA-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét 257,900 283,690 226952 CXV/DSTA-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét 272,700 299,970 239976 CXV/DSTA-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét 353,700 389,070 311256 CXV/DSTA-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét 443,700 488,070 390456 CXV/DSTA-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét 502,100 552,310 441848 CXV/DSTA-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét 575,100 632,610 506088 CXV/DSTA-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét 684,300 752,730 602184 CXV/DSTA-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét 726,000 798,600 638880 CXV/DSTA-3x120 (3x37/2.03) -0,6/1kV mét 858,800 944,680 755744
 • 20. CXV/DSTA-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét 888,600 977,460 781968 CXV/DSTA-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,092,900 1,202,190 961752 CXV/DSTA-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét 1,304,800 1,435,280 1148224 CXV/DSTA-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV mét 1,387,000 1,525,700 1220560 CXV/DSTA-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét 1,703,300 1,873,630 1498904 CXV/DSTA-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV mét 1,775,400 1,952,940 1562352 CXV/DSTA-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét 2,120,000 2,332,000 1865600 CXV/DSTA-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV mét 2,252,400 2,477,640 1982112 CXV/DSTA-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét 2,817,700 3,099,470 2479576 Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) 0 CXV/DSTA-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét 38,200 42,020 33616 CXV/DSTA-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét 50,900 55,990 44792 CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét 55,600 61,160 48928 CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét 73,200 80,520 64416 CXV/DSTA-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét 92,100 101,310 81048 CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét 111,400 122,540 98032 CXV/DSTA-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét 118,600 130,460 104368 CXV/DSTA-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét 149,000 163,900 131120 CXV/DSTA-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét 165,900 182,490 145992 CXV/DSTA-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV mét 221,800 243,980 195184 CXV/DSTA-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét 250,800 275,880 220704 CXV/DSTA-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV mét 285,500 314,050 251240 CXV/DSTA-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét 336,900 370,590 296472 CXV/DSTA-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét 357,400 393,140 314512 CXV/DSTA-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét 480,100 528,110 422488 CXV/DSTA-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét 580,800 638,880 511104 CXV/DSTA-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét 658,100 723,910 579128 CXV/DSTA-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét 755,900 831,490 665192 CXV/DSTA-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét 900,100 990,110 792088 CXV/DSTA-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét 954,000 1,049,400 839520 CXV/DSTA-4x120 (4x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,132,800 1,246,080 996864 CXV/DSTA-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,174,900 1,292,390 1033912 CXV/DSTA-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét 1,445,000 1,589,500 1271600 CXV/DSTA-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét 1,725,000 1,897,500 1518000 CXV/DSTA-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV mét 1,834,200 2,017,620 1614096 CXV/DSTA-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét 2,253,800 2,479,180 1983344 CXV/DSTA-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV mét 2,352,100 2,587,310 2069848 CXV/DSTA-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV mét 2,845,300 3,129,830 2503864 CXV/DSTA-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV mét 3,018,500 3,320,350 2656280 CXV/DSTA-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV mét 3,731,400 4,104,540 3283632
 • 21. Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi pha+ 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ) CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) - 0,6/1kV mét 51,500 56,650 45320 CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) - 0,6/1kV mét 68,600 75,460 60368 CXV/DSTA-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) - 0,6/1kV mét 87,500 96,250 77000 CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0,6/1kV mét 102,000 112,200 89760 CXV/DSTA-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) - 0,6/1kV mét 107,400 118,140 94512 CXV/DSTA-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) - 0,6/1kV mét 134,800 148,280 118624 CXV/DSTA-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) - 0,6/1kV mét 148,000 162,800 130240 CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0,6/1kV mét 152800 168,080 134464 CXV/DSTA-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) - 0,6/1kV mét 196,100 215,710 172568 CXV/DSTA-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) - 0,6/1kV mét 207,700 228,470 182776 CXV/DSTA-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) - 0,6/1kV mét 224,900 247,390 197912 CXV/DSTA-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) - 0,6/1kV mét 229,000 251,900 201520 CXV/DSTA-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) - 0,6/1kV mét 255,000 280,500 224400 CXV/DSTA-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) - 0,6/1kV mét 308,500 339,350 271480 CXV/DSTA-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) - 0,6/1kV mét 323,400 355,740 284592 CXV/DSTA-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) - 0,6/1kV mét 413,200 454,520 363616 CXV/DSTA-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) - 0,6/1kV mét 434,800 478,280 382624 CXV/DSTA-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) - 0,6/1kV mét 511,700 562,870 450296 CXV/DSTA-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) - 0,6/1kV mét 524,700 577,170 461736 CXV/DSTA-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) - 0,6/1kV mét 582,100 640,310 512248 CXV/DSTA-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) - 0,6/1kV mét 614,000 675,400 540320 CXV/DSTA-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) - 0,6/1kV mét 686,000 754,600 603680 CXV/DSTA-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) - 0,6/1kV mét 795,700 875,270 700216 CXV/DSTA-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) - 0,6/1kV mét 841,000 925,100 740080
 • 22. CXV/DSTA-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) - 0,6/1kV mét 836,200 919,820 735856 CXV/DSTA-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) - 0,6/1kV mét 862,300 948,530 758824 CXV/DSTA-3x120+1x60 (3x37/2.03+1x19/2) - 0,6/1kV mét 993,900 1,093,290 874632 CXV/DSTA-3x120+1x70 (3x37/2.03+1x19/2.14) -0,6/1kV mét 1,014,500 1,115,950 892760 CXV/DSTA-3x120+1x95 (3x37/2.03+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,075,300 1,182,830 946264 CXV/DSTA-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) - 0,6/1kV mét 1,029,700 1,132,670 906136 CXV/DSTA-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) - 0,6/1kV mét 1,050,800 1,155,880 924704 CXV/DSTA-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) - 0,6/1kV mét 1,110,200 1,221,220 976976 CXV/DSTA-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) - 0,6/1kV mét 1,249,700 1,374,670 1099736 CXV/DSTA-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) - 0,6/1kV mét 1,311,600 1,442,760 1154208 CXV/DSTA-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét 1,521,000 1,673,100 1338480 CXV/DSTA-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,579,100 1,737,010 1389608 CXV/DSTA-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) - 0,6/1kV mét 1,617,900 1,779,690 1423752 CXV/DSTA-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) - 0,6/1kV mét 1,661,300 1,827,430 1461944 CXV/DSTA-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,672,200 1,839,420 1471536 CXV/DSTA-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 1,976,500 2,174,150 1739320 CXV/DSTA-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét 1,987,400 2,186,140 1748912 CXV/DSTA-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 2,054,300 2,259,730 1807784 CXV/DSTA-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,123,600 2,335,960 1868768 CXV/DSTA-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) - 0,6/1kV mét 2,050,100 2,255,110 1804088 CXV/DSTA-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x37/2.03) -0,6/1kV mét 2,061,000 2,267,100 1813680 CXV/DSTA-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,195,900 2,415,490 1932392 CXV/DSTA-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét 2,476,200 2,723,820 2179056 CXV/DSTA-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 2,545,700 2,800,270 2240216 CXV/DSTA-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) - 0,6/1kV mét 2,605,600 2,866,160 2292928 CXV/DSTA-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) mét 2,676,600 2,944,260 2355408
 • 23. -0,6/1kV CXV/DSTA-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV mét 2,806,400 3,087,040 2469632 CXV/DSTA-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét 3,242,000 3,566,200 2852960 CXV/DSTA-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) - 0,6/1kV mét 3,269,300 3,596,230 2876984 CXV/DSTA-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV mét 3,374,600 3,712,060 2969648 Dây đồng trần xoắn (TCVN) C C-0,18-(7/0,18) Kg 233,900 257,290 205832 C-0,23-(9/0,18) Kg 233,700 257,070 205656 C-0,22-(7/0,2) Kg 233,600 256,960 205568 C-0,28-(9/0,2) Kg 233,400 256,740 205392 C-0,35-(11/0,2) Kg 233,300 256,630 205304 C-2,5-(50/0,25) Kg 232,600 255,860 204688 Dây đồng trần xoắn có tiết diện >4mm2 đến =11m2 Kg 230,900 253,990 203192 Dây đồng trần xoắn có tiết diện>11mm2 đến = 50 mm2 Kg 229,100 252,010 201608 Dây đồng trần xoắn có tiết diện> 50 mm2 Kg 230,800 253,880 203104 Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 0 DK-CVV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 27,500 30,250 24200 DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 29,700 32,670 26136 DK-CVV-2x5 (2x7/0.95) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 34,700 38,170 30536 DK-CVV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 37,900 41,690 33352 DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 40,100 44,110 35288 DK-CVV-2x7 (2x7/1.13) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 45,500 50,050 40040 DK-CVV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 49,900 54,890 43912 DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 60,000 66,000 52800 DK-CVV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 61,700 67,870 54296 DK-CVV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 77,300 85,030 68024 DK-CVV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 82,700 90,970 72776 DK-CVV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 111,600 122,760 98208 DK-CVV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 129,000 141,900 113520
 • 24. DK-CVV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 146,500 161,150 128920 DK-CVV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 172,600 189,860 151888 DK-CVV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 182,600 200,860 160688 Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 0 DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 35,700 39,270 31416 DK-CVV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 38,800 42,680 34144 DK-CVV-3x5 (3x7/0.95) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 45,800 50,380 40304 DK-CVV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 50,200 55,220 44176 DK-CVV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 53,500 58,850 47080 DK-CVV-3x7 (3x7/1.13) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 61,000 67,100 53680 DK-CVV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 67,300 74,030 59224 DK-CVV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 80,000 88,000 70400 DK-CVV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 85,200 93,720 74976 DK-CVV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 107,500 118,250 94600 DK-CVV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 117,400 129,140 103312 DK-CVV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 159,500 175,450 140360 DK-CVV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 183,900 202,290 161832 DK-CVV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 209,600 230,560 184448 DK-CVV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 247,800 272,580 218064 DK-CVV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 262,500 288,750 231000 Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 0 DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 45,200 49,720 39776 DK-CVV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 49,400 54,340 43472 DK-CVV-4x5 (4x7/0.95) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 58,600 64,460 51568 DK-CVV-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 64,400 70,840 56672 DK-CVV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 68,500 75,350 60280 DK-CVV-4x7 (4x7/1.13) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 76,800 84,480 67584 DK-CVV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 85,100 93,610 74888 DK-CVV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 104,200 114,620 91696 DK-CVV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 111,200 122,320 97856 DK-CVV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 140,800 154,880 123904 DK-CVV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 153,800 169,180 135344 DK-CVV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 209,400 230,340 184272 DK-CVV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 241,100 265,210 212168 DK-CVV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 275,400 302,940 242352
 • 25. DK-CVV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV (TCVN- 5935) mét 326,700 359,370 287496 DK-CVV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 346,200 380,820 304656 Cáp điện kế -0.6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 0 DK-CVV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0,6/1kV (TCVN-5935) mét 95,100 104,610 83688 DK-CVV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 100,400 110,440 88352 DK-CVV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 127,200 139,920 111936 DK-CVV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 136,300 149,930 119944 DK-CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0,6/1kV (TCVN-5935) mét 141,000 155,100 124080 DK-CVV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 184,500 202,950 162360 DK-CVV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 195,700 215,270 172216 DK-CVV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) - 0,6/1kV (TCVN-5935) mét 216,500 238,150 190520 DK-CVV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) - 0,6/1kV (TCVN-5935) mét 220,400 242,440 193952 DK-CVV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 246,200 270,820 216656 DK-CVV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 298,200 328,020 262416 DK-CVV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV (TCVN-5935) mét 312,900 344,190 275352 Cáp Duplex- 0.6/1kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC) 0 Du-CV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 16,270 17,897 14317.6 Du-CV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 18,390 20,229 16183.2 Du-CV-2x5 (2x7/0.95) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 22,800 25,080 20064 Du-CV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 25,100 27,610 22088 Du-CV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 27,300 30,030 24024 Du-CV-2x7 (2x7/1.13) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 32,100 35,310 28248 Du-CV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 36,100 39,710 31768 Du-CV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 45,300 49,830 39864 Du-CV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 48,600 53,460 42768 Du-CV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 63,000 69,300 55440 Du-CV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 71,300 78,430 62744 Du-CV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 97,700 107,470 85976 Du-CV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 111,300 122,430 97944 Du-CV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 127,900 140,690 112552 Du-CV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 151,100 166,210 132968 Du-CV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 163,100 179,410 143528
 • 26. Cáp Triplex -0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC) 0 Tr-CV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 24,200 26,620 21296 Tr-CV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 27,400 30,140 24112 Tr-CV-3x5 (3x7/0.95) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 34,000 37,400 29920 Tr-CV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 37,500 41,250 33000 Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 40,700 44,770 35816 Tr-CV-3x7 (3x7/1.13) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 48,000 52,800 42240 Tr-CV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 53,900 59,290 47432 Tr-CV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 67,700 74,470 59576 Tr-CV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 72,500 79,750 63800 Tr-CV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 94,200 103,620 82896 Tr-CV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 106,400 117,040 93632 Tr-CV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 145,900 160,490 128392 Tr-CV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 166,300 182,930 146344 Tr-CV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 191,200 210,320 168256 Tr-CV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 228,900 251,790 201432 Tr-CV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 243,900 268,290 214632 Cáp Quadruplex -0.6/1KV-TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC) 0 Qu-CV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 32,200 35,420 28336 Qu-CV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 36,400 40,040 32032 Qu-CV-4x5 (4x7/0.95) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 45,300 49,830 39864 Qu-CV-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 49,900 54,890 43912 Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 54,200 59,620 47696 Qu-CV-4x7 (4x7/1.13) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 63,900 70,290 56232 Qu-CV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 71,700 78,870 63096 Qu-CV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 90,200 99,220 79376 Qu-CV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 96,600 106,260 85008 Qu-CV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 125,400 137,940 110352 Qu-CV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 141,700 155,870 124696 Qu-CV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 194,400 213,840 171072 Qu-CV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 221,600 243,760 195008 Qu-CV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 254,800 280,280 224224 Qu-CV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 305,000 335,500 268400 Qu-CV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV (TC43:1996) mét 325,100 357,610 286088 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) DVV-2x0.5 (2x1/0.8) -0,6/1kV mét 6,530 7,183 5,746.4 DVV-2x0.75 (2x1/1) -0,6/1kV mét 7,710 8,481 6,784.8 DVV-2x1 (2x7/0.4) -0,6/1kV mét 9,000 9,900 7,920.0 DVV-2x1.25 (2x7/0.45) -0,6/1kV mét 9,490 10,439 8,351.2 DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV mét 11,230 12,353 9,882.4
 • 27. DVV-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV mét 13,480 14,828 11,862.4 DVV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV mét 15,710 17,281 13,824.8 DVV-2x3 (2x7/0.74) -0,6/1kV mét 19,100 21,010 16,808.0 DVV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV mét 21,100 23,210 18,568.0 DVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét 22,600 24,860 19,888.0 DVV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV mét 29,300 32,230 25,784.0 DVV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét 31,600 34,760 27,808.0 DVV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV mét 40,500 44,550 35,640.0 DVV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét 49,900 54,890 43,912.0 DVV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV mét 53,300 58,630 46,904.0 DVV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV mét 68,200 75,020 60,016.0 DVV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét 79,300 87,230 69,784.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-3x0.5 (3x1/0.8) -0,6/1kV mét 7,910 8,701 6,960.8 DVV-3x0.75 (3x1/1) -0,6/1kV mét 9,680 10,648 8,518.4 DVV-3x1 (3x7/0.4) -0,6/1kV mét 11,730 12,903 10,322.4 DVV-3x1.25 (3x7/0.45) -0,6/1kV mét 12,530 13,783 11,026.4 DVV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét 15,110 16,621 13,296.8 DVV-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét 18,460 20,306 16,244.8 DVV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét 21,800 23,980 19,184.0 DVV-3x3 (3x7/0.74) -0,6/1kV mét 26,100 28,710 22,968.0 DVV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét 29,100 32,010 25,608.0 DVV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét 32,200 35,420 28,336.0 DVV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV mét 42,400 46,640 37,312.0 DVV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét 45,400 49,940 39,952.0 DVV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét 58,600 64,460 51,568.0 DVV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét 72,500 79,750 63,800.0 DVV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét 77,500 85,250 68,200.0 DVV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét 99,500 109,450 87,560.0 DVV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét 111,300 122,430 97,944.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-4x0.5 (4x1/0.8) -0,6/1kV mét 9,320 10,252 8,201.6 DVV-4x0.75 (4x1/1) -0,6/1kV mét 11,830 13,013 10,410.4 DVV-4x1 (4x7/0.4) -0,6/1kV mét 14,560 16,016 12,812.8 DVV-4x1.25 (4x7/0.45) -0,6/1kV mét 15,630 17,193 13,754.4 DVV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét 19,060 20,966 16,772.8 DVV-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV mét 23,500 25,850 20,680.0 DVV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét 27,200 29,920 23,936.0 DVV-4x3 (4x7/0.74) -0,6/1kV mét 33,900 37,290 29,832.0 DVV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét 37,900 41,690 33,352.0
 • 28. DVV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét 41,900 46,090 36,872.0 DVV-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV mét 55,600 61,160 48,928.0 DVV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét 59,600 65,560 52,448.0 DVV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét 77,100 84,810 67,848.0 DVV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét 95,500 105,050 84,040.0 DVV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét 102,200 112,420 89,936.0 DVV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét 131,600 144,760 115,808.0 DVV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét 147,400 162,140 129,712.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-5x0.5 (5x1/0.8) -0,6/1kV mét 10,750 11,825 9,460.0 DVV-5x0.75 (5x1/1) -0,6/1kV mét 13,970 15,367 12,293.6 DVV-5x1 (5x7/0.4) -0,6/1kV mét 17,360 19,096 15,276.8 DVV-5x1.25 (5x7/0.45) -0,6/1kV mét 18,700 20,570 16,456.0 DVV-5x1.5 (5x7/0.52) -0,6/1kV mét 23,000 25,300 20,240.0 DVV-5x2 (5x7/0.6) -0,6/1kV mét 27,800 30,580 24,464.0 DVV-5x2.5 (5x7/0.67) -0,6/1kV mét 33,300 36,630 29,304.0 DVV-5x3 (5x7/0.74) -0,6/1kV mét 41,600 45,760 36,608.0 DVV-5x3.5 (5x7/0.8) -0,6/1kV mét 46,500 51,150 40,920.0 DVV-5x4 (5x7/0.85) -0,6/1kV mét 51,500 56,650 45,320.0 DVV-5x5.5 (5x7/1) -0,6/1kV mét 68,500 75,350 60,280.0 DVV-5x6 (5x7/1.04) -0,6/1kV mét 73,400 80,740 64,592.0 DVV-5x8 (5x7/1.2) -0,6/1kV mét 95,200 104,720 83,776.0 DVV-5x10 (5x7/1.35) -0,6/1kV mét 118,600 130,460 104,368.0 DVV-5x11 (5x7/1.4) -0,6/1kV mét 126,900 139,590 111,672.0 DVV-5x14 (5x7/1.6) -0,6/1kV mét 162,900 179,190 143,352.0 DVV-5x16 (5x7/1.7) -0,6/1kV mét 183,200 201,520 161,216.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-7x0.5 (7x1/0.8) -0,6/1kV mét 13,630 14,993 11,994.4 DVV-7x0.75 (7x1/1) -0,6/1kV mét 18,110 19,921 15,936.8 DVV-7x1 (7x7/0.4) -0,6/1kV mét 22,800 25,080 20,064.0 DVV-7x1.25 (7x7/0.45) -0,6/1kV mét 24,600 27,060 21,648.0 DVV-7x1.5 (7x7/0.52) -0,6/1kV mét 30,600 33,660 26,928.0 DVV-7x2 (7x7/0.6) -0,6/1kV mét 37,600 41,360 33,088.0 DVV-7x2.5 (7x7/0.67) -0,6/1kV mét 45,200 49,720 39,776.0 DVV-7x3 (7x7/0.74) -0,6/1kV mét 56,600 62,260 49,808.0 DVV-7x3.5 (7x7/0.8) -0,6/1kV mét 63,300 69,630 55,704.0 DVV-7x4 (7x7/0.85) -0,6/1kV mét 70,400 77,440 61,952.0 DVV-7x5.5 (7x7/1) -0,6/1kV mét 93,900 103,290 82,632.0 DVV-7x6 (7x7/1.04) -0,6/1kV mét 100,800 110,880 88,704.0 DVV-7x8 (7x7/1.2) -0,6/1kV mét 131,600 144,760 115,808.0
 • 29. DVV-7x10 (7x7/1.35) -0,6/1kV mét 163,600 179,960 143,968.0 DVV-7x11 (7x7/1.4) -0,6/1kV mét 175,600 193,160 154,528.0 DVV-7x14 (7x7/1.6) -0,6/1kV mét 225,600 248,160 198,528.0 DVV-7x16 (7x7/1.7) -0,6/1kV mét 253,600 278,960 223,168.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-8x0.5 (8x1/0.8) -0,6/1kV mét 16,150 17,765 14,212.0 DVV-8x0.75 (8x1/1) -0,6/1kV mét 21,300 23,430 18,744.0 DVV-8x1 (8x7/0.4) -0,6/1kV mét 26,600 29,260 23,408.0 DVV-8x1.25 (8x7/0.45) -0,6/1kV mét 28,800 31,680 25,344.0 DVV-8x1.5 (8x7/0.52) -0,6/1kV mét 35,600 39,160 31,328.0 DVV-8x2 (8x7/0.6) -0,6/1kV mét 43,400 47,740 38,192.0 DVV-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1kV mét 52,100 57,310 45,848.0 DVV-8x3 (8x7/0.74) -0,6/1kV mét 65,200 71,720 57,376.0 DVV-8x3.5 (8x7/0.8) -0,6/1kV mét 73,000 80,300 64,240.0 DVV-8x4 (8x7/0.85) -0,6/1kV mét 81,100 89,210 71,368.0 DVV-8x5.5 (8x7/1) -0,6/1kV mét 108,500 119,350 95,480.0 DVV-8x6 (8x7/1.04) -0,6/1kV mét 116,400 128,040 102,432.0 DVV-8x8 (8x7/1.2) -0,6/1kV mét 151,800 166,980 133,584.0 DVV-8x10 (8x7/1.35) -0,6/1kV mét 188,500 207,350 165,880.0 DVV-8x11 (8x7/1.4) -0,6/1kV mét 201,800 221,980 177,584.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-10x0.5 (10x1/0.8) -0,6/1kV mét 19,220 21,142 16,913.6 DVV-10x0.75 (10x1/1) -0,6/1kV mét 25,600 28,160 22,528.0 DVV-10x1 (10x7/0.4) -0,6/1kV mét 32,300 35,530 28,424.0 DVV-10x1.25 (10x7/0.45) -0,6/1kV mét 35,000 38,500 30,800.0 DVV-10x1.5 (10x7/0.52) -0,6/1kV mét 43,500 47,850 38,280.0 DVV-10x2 (10x7/0.6) -0,6/1kV mét 53,500 58,850 47,080.0 DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1kV mét 64,400 70,840 56,672.0 DVV-10x3 (10x7/0.74) -0,6/1kV mét 81,000 89,100 71,280.0 DVV-10x3.5 (10x7/0.8) -0,6/1kV mét 90,700 99,770 79,816.0 DVV-10x4 (10x7/0.85) -0,6/1kV mét 100,800 110,880 88,704.0 DVV-10x5.5 (10x7/1) -0,6/1kV mét 135,100 148,610 118,888.0 DVV-10x6 (10x7/1.04) -0,6/1kV mét 144,900 159,390 127,512.0 DVV-10x8 (10x7/1.2) -0,6/1kV mét 189,000 207,900 166,320.0 DVV-10x10 (10x7/1.35) -0,6/1kV mét 235,500 259,050 207,240.0 DVV-10x11 (10x7/1.4) -0,6/1kV mét 252,000 277,200 221,760.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-12x0.5 (12x1/0.8) -0,6/1kV mét 22,100 24,310 19,448.0 DVV-12x0.75 (12x1/1) -0,6/1kV mét 29,700 32,670 26,136.0 DVV-12x1 (12x7/0.4) -0,6/1kV mét 37,700 41,470 33,176.0
 • 30. DVV-12x1.25 (12x7/0.45) -0,6/1kV mét 40,900 44,990 35,992.0 DVV-12x1.5 (12x7/0.52) -0,6/1kV mét 51,700 56,870 45,496.0 DVV-12x2 (12x7/0.6) -0,6/1kV mét 67,000 73,700 58,960.0 DVV-12x2.5 (12x7/0.67) -0,6/1kV mét 80,600 88,660 70,928.0 DVV-12x3 (12x7/0.74) -0,6/1kV mét 100,800 110,880 88,704.0 DVV-12x3.5 (12x7/0.8) -0,6/1kV mét 112,800 124,080 99,264.0 DVV-12x4 (12x7/0.85) -0,6/1kV mét 125,900 138,490 110,792.0 DVV-12x5.5 (12x7/1) -0,6/1kV mét 167,800 184,580 147,664.0 DVV-12x6 (12x7/1.04) -0,6/1kV mét 180,700 198,770 159,016.0 DVV-12x8 (12x7/1.2) -0,6/1kV mét 236,100 259,710 207,768.0 DVV-12x10 (12x7/1.35) -0,6/1kV mét 298,900 328,790 263,032.0 DVV-12x11 (12x7/1.4) -0,6/1kV mét 319,500 351,450 281,160.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-14x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 25,100 27,610 22,088.0 DVV-14x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 34,000 37,400 29,920.0 DVV-14x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 43,500 47,850 38,280.0 DVV-14x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 47,200 51,920 41,536.0 DVV-14x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 57,800 63,580 50,864.0 DVV-14x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 73,300 80,630 64,504.0 DVV-14x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 88,900 97,790 78,232.0 DVV-14x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 111,500 122,650 98,120.0 DVV-14x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 125,000 137,500 110,000.0 DVV-14x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV mét 139,100 153,010 122,408.0 DVV-14x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV mét 186,700 205,370 164,296.0 DVV-14x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV mét 200,400 220,440 176,352.0 DVV-14x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV mét 261,700 287,870 230,296.0 DVV-14x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV mét 325,800 358,380 286,704.0 DVV-14x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV mét 349,500 384,450 307,560.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-16x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 27,900 30,690 24,552.0 DVV-16x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 37,600 41,360 33,088.0 DVV-16x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 47,600 52,360 41,888.0 DVV-16x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 51,900 57,090 45,672.0 DVV-16x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 65,300 71,830 57,464.0 DVV-16x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 83,400 91,740 73,392.0 DVV-16x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 100,800 110,880 88,704.0 DVV-16x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 126,500 139,150 111,320.0 DVV-16x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 141,900 156,090 124,872.0 DVV-16x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV mét 158,400 174,240 139,392.0 DVV-16x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV mét 212,100 233,310 186,648.0
 • 31. DVV-16x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV mét 227,800 250,580 200,464.0 DVV-16x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV mét 297,700 327,470 261,976.0 DVV-16x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV mét 371,500 408,650 326,920.0 DVV-16x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV mét 397,800 437,580 350,064.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-19x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 32,300 35,530 28,424.0 DVV-19x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 44,400 48,840 39,072.0 DVV-19x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 56,900 62,590 50,072.0 DVV-19x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 61,900 68,090 54,472.0 DVV-19x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 76,700 84,370 67,496.0 DVV-19x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 97,700 107,470 85,976.0 DVV-19x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 118,200 130,020 104,016.0 DVV-19x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 149,400 164,340 131,472.0 DVV-19x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 167,700 184,470 147,576.0 DVV-19x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV mét 186,700 205,370 164,296.0 DVV-19x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV mét 251,000 276,100 220,880.0 DVV-19x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV mét 269,600 296,560 237,248.0 DVV-19x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV mét 352,400 387,640 310,112.0 DVV-19x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV mét 439,800 483,780 387,024.0 DVV-19x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV mét 471,100 518,210 414,568.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-24x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 52,100 57,310 45,848.0 DVV-24x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 68,400 75,240 60,192.0 DVV-24x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 85,200 93,720 74,976.0 DVV-24x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 91,800 100,980 80,784.0 DVV-24x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 113,200 124,520 99,616.0 DVV-24x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 140,300 154,330 123,464.0 DVV-24x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 167,500 184,250 147,400.0 DVV-24x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 209,300 230,230 184,184.0 DVV-24x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 232,900 256,190 204,952.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-27x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 44,900 49,390 39,512.0 DVV-27x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 62,400 68,640 54,912.0 DVV-27x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 80,100 88,110 70,488.0 DVV-27x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 87,300 96,030 76,824.0 DVV-27x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 108,300 119,130 95,304.0 DVV-27x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 138,100 151,910 121,528.0 DVV-27x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 167,800 184,580 147,664.0 DVV-27x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 211,400 232,540 186,032.0 DVV-27x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 238,000 261,800 209,440.0
 • 32. Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV-30x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 49,200 54,120 43,296.0 DVV-30x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 68,600 75,460 60,368.0 DVV-30x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 88,800 97,680 78,144.0 DVV-30x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 94,700 104,170 83,336.0 DVV-30x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 119,700 131,670 105,336.0 DVV-30x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 153,300 168,630 134,904.0 DVV-30x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 185,700 204,270 163,416.0 DVV-30x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 234,700 258,170 206,536.0 DVV-30x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 263,500 289,850 231,880.0 Cáp điều khiển-0.6/1kV- TCVN 5935 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV- 37 x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 59,800 65,780 52,624.0 DVV- 37 x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 81,500 89,650 71,720.0 DVV- 37 x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 105,900 116,490 93,192.0 DVV- 37 x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 115,300 126,830 101,464.0 DVV- 37 x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 146,700 161,370 129,096.0 DVV- 37 x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 187,300 206,030 164,824.0 DVV- 37 x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 227,800 250,580 200,464.0 DVV- 37 x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 287,100 315,810 252,648.0 DVV- 37 x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 323,300 355,630 284,504.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-2x0.5 (2x1/0.8) -0,6/1kV mét 9,830 10,813 8,650.4 DVV/Sc-2x0.75 (2x1/1) -0,6/1kV mét 11,810 12,991 10,392.8 DVV/Sc-2x1 (2x7/0.4) -0,6/1kV mét 13,790 15,169 12,135.2 DVV/Sc-2x1.25 (2x7/0.45) -0,6/1kV mét 14,560 16,016 12,812.8 DVV/Sc-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV mét 16,780 18,458 14,766.4 DVV/Sc-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV mét 19,570 21,527 17,221.6 DVV/Sc-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV mét 22,300 24,530 19,624.0 DVV/Sc-2x3 (2x7/0.74) -0,6/1kV mét 26,700 29,370 23,496.0 DVV/Sc-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV mét 29,000 31,900 25,520.0 DVV/Sc-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét 30,200 33,220 26,576.0 DVV/Sc-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV mét 37,400 41,140 32,912.0 DVV/Sc-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét 39,600 43,560 34,848.0 DVV/Sc-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV mét 49,400 54,340 43,472.0 DVV/Sc-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét 57,100 62,810 50,248.0 DVV/Sc-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV mét 60,700 66,770 53,416.0 DVV/Sc-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV mét 76,200 83,820 67,056.0 DVV/Sc-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét 84,500 92,950 74,360.0
 • 33. Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-3x0.5 (3x1/0.8) -0,6/1kV mét 11,910 13,101 10,480.8 DVV/Sc-3x0.75 (3x1/1) -0,6/1kV mét 14,440 15,884 12,707.2 DVV/Sc-3x1 (3x7/0.4) -0,6/1kV mét 17,090 18,799 15,039.2 DVV/Sc-3x1.25 (3x7/0.45) -0,6/1kV mét 18,130 19,943 15,954.4 DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét 21,200 23,320 18,656.0 DVV/Sc-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét 24,200 26,620 21,296.0 DVV/Sc-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét 27,900 30,690 24,552.0 DVV/Sc-3x3 (3x7/0.74) -0,6/1kV mét 33,800 37,180 29,744.0 DVV/Sc-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét 37,000 40,700 32,560.0 DVV/Sc-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét 40,400 44,440 35,552.0 DVV/Sc-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV mét 49,300 54,230 43,384.0 DVV/Sc-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét 52,400 57,640 46,112.0 DVV/Sc-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét 65,500 72,050 57,640.0 DVV/Sc-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét 79,800 87,780 70,224.0 DVV/Sc-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét 85,000 93,500 74,800.0 DVV/Sc-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét 107,500 118,250 94,600.0 DVV/Sc-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét 120,000 132,000 105,600.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-4x0.5 (4x1/0.8) -0,6/1kV mét 14,140 15,554 12,443.2 DVV/Sc-4x0.75 (4x1/1) -0,6/1kV mét 17,320 19,052 15,241.6 DVV/Sc-4x1 (4x7/0.4) -0,6/1kV mét 20,700 22,770 18,216.0 DVV/Sc-4x1.25 (4x7/0.45) -0,6/1kV mét 22,000 24,200 19,360.0 DVV/Sc-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét 26,000 28,600 22,880.0 DVV/Sc-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV mét 29,900 32,890 26,312.0 DVV/Sc-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét 34,800 38,280 30,624.0 DVV/Sc-4x3 (4x7/0.74) -0,6/1kV mét 42,400 46,640 37,312.0 DVV/Sc-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét 46,600 51,260 41,008.0 DVV/Sc-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét 51,000 56,100 44,880.0 DVV/Sc-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV mét 62,500 68,750 55,000.0 DVV/Sc-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét 66,600 73,260 58,608.0 DVV/Sc-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét 84,600 93,060 74,448.0 DVV/Sc-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét 103,500 113,850 91,080.0 DVV/Sc-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét 110,300 121,330 97,064.0 DVV/Sc-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét 140,300 154,330 123,464.0 DVV/Sc-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét 156,400 172,040 137,632.0
 • 34. Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-5x0.5 (5x1/0.8) -0,6/1kV mét 16,260 17,886 14,308.8 DVV/Sc-5x0.75 (5x1/1) -0,6/1kV mét 20,100 22,110 17,688.0 DVV/Sc-5x1 (5x7/0.4) -0,6/1kV mét 24,200 26,620 21,296.0 DVV/Sc-5x1.25 (5x7/0.45) -0,6/1kV mét 25,800 28,380 22,704.0 DVV/Sc-5x1.5 (5x7/0.52) -0,6/1kV mét 30,800 33,880 27,104.0 DVV/Sc-5x2 (5x7/0.6) -0,6/1kV mét 34,100 37,510 30,008.0 DVV/Sc-5x2.5 (5x7/0.67) -0,6/1kV mét 39,900 43,890 35,112.0 DVV/Sc-5x3 (5x7/0.74) -0,6/1kV mét 48,700 53,570 42,856.0 DVV/Sc-5x3.5 (5x7/0.8) -0,6/1kV mét 53,800 59,180 47,344.0 DVV/Sc-5x4 (5x7/0.85) -0,6/1kV mét 59,000 64,900 51,920.0 DVV/Sc-5x5.5 (5x7/1) -0,6/1kV mét 76,000 83,600 66,880.0 DVV/Sc-5x6 (5x7/1.04) -0,6/1kV mét 81,000 89,100 71,280.0 DVV/Sc-5x8 (5x7/1.2) -0,6/1kV mét 103,400 113,740 90,992.0 DVV/Sc-5x10 (5x7/1.35) -0,6/1kV mét 127,300 140,030 112,024.0 DVV/Sc-5x11 (5x7/1.4) -0,6/1kV mét 135,700 149,270 119,416.0 DVV/Sc-5x14 (5x7/1.6) -0,6/1kV mét 172,800 190,080 152,064.0 DVV/Sc-5x14 (5x7/1.6) -0,6/1kV mét 192,600 211,860 169,488.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 6 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-6x0.5 (6x1/0.8) -0,6/1kV mét 17,710 19,481 15,584.8 DVV/Sc-6x0.75 (6x1/1) -0,6/1kV mét 22,100 24,310 19,448.0 DVV/Sc-6x1 (6x7/0.4) -0,6/1kV mét 25,200 27,720 22,176.0 DVV/Sc-6x1.2 (6x7/1.2) -0,6/1kV mét 28,100 30,910 24,728.0 DVV/Sc-6x1.25 (6x7/0.45) -0,6/1kV mét 28,800 31,680 25,344.0 DVV/Sc-6x1.5 (6x7/0.52) -0,6/1kV mét 34,600 38,060 30,448.0 DVV/Sc-6x2 (6x7/0.6) -0,6/1kV mét 40,300 44,330 35,464.0 DVV/Sc-6x2.5 (6x7/0.67) -0,6/1kV mét 47,200 51,920 41,536.0 DVV/Sc-6x3 (6x7/0.74) -0,6/1kV mét 56,800 62,480 49,984.0 DVV/Sc-6x3.5 (6x7/0.8) -0,6/1kV mét 64,000 70,400 56,320.0 DVV/Sc-6x4 (6x7/0.85) -0,6/1kV mét 70,400 77,440 61,952.0 DVV/Sc-6x5.5 (6x7/1) -0,6/1kV mét 91,400 100,540 80,432.0 DVV/Sc-6x6 (6x7/1.04) -0,6/1kV mét 97,600 107,360 85,888.0 DVV/Sc-6x8 (6x7/1.2) -0,6/1kV mét 124,700 137,170 109,736.0 DVV/Sc-6x10 (6x7/1.35) -0,6/1kV mét 155,300 170,830 136,664.0 DVV/Sc-6x11 (6x7/1.4) -0,6/1kV mét 165,500 182,050 145,640.0 DVV/Sc-6x14 (6x7/1.6) -0,6/1kV mét 209,700 230,670 184,536.0 DVV/Sc-6x16 (6x7/1.7) -0,6/1kV mét 235,500 259,050 207,240.0
 • 35. Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-7x0.5 (7x1/0.8) -0,6/1kV mét 19,960 21,956 17,564.8 DVV/Sc-7x0.75 (7x1/1) -0,6/1kV mét 25,200 27,720 22,176.0 DVV/Sc-7x1 (7x7/0.4) -0,6/1kV mét 30,600 33,660 26,928.0 DVV/Sc-7x1.25 (7x7/0.45) -0,6/1kV mét 32,800 36,080 28,864.0 DVV/Sc-7x1.5 (7x7/0.52) -0,6/1kV mét 39,600 43,560 34,848.0 DVV/Sc-7x2 (7x7/0.6) -0,6/1kV mét 44,400 48,840 39,072.0 DVV/Sc-7x2.5 (7x7/0.67) -0,6/1kV mét 52,300 57,530 46,024.0 DVV/Sc-7x3 (7x7/0.74) -0,6/1kV mét 64,200 70,620 56,496.0 DVV/Sc-7x3.5 (7x7/0.8) -0,6/1kV mét 70,700 77,770 62,216.0 DVV/Sc-7x4 (7x7/0.85) -0,6/1kV mét 78,000 85,800 68,640.0 DVV/Sc-7x5.5 (7x7/1) -0,6/1kV mét 102,100 112,310 89,848.0 DVV/Sc-7x6 (7x7/1.04) -0,6/1kV mét 109,500 120,450 96,360.0 DVV/Sc-7x8 (7x7/1.2) -0,6/1kV mét 140,500 154,550 123,640.0 DVV/Sc-7x10 (7x7/1.35) -0,6/1kV mét 173,400 190,740 152,592.0 DVV/Sc-7x11 (7x7/1.4) -0,6/1kV mét 185,200 203,720 162,976.0 DVV/Sc-7x14 (7x7/1.6) -0,6/1kV mét 236,000 259,600 207,680.0 DVV/Sc-7x16 (7x7/1.7) -0,6/1kV mét 264,300 290,730 232,584.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-8x0.5 (8x1/0.8) -0,6/1kV mét 23,100 25,410 20,328.0 DVV/Sc-8x0.75 (8x1/1) -0,6/1kV mét 29,000 31,900 25,520.0 DVV/Sc-8x1 (8x7/0.4) -0,6/1kV mét 35,300 38,830 31,064.0 DVV/Sc-8x1.25 (8x7/0.45) -0,6/1kV mét 37,700 41,470 33,176.0 DVV/Sc-8x1.5 (8x7/0.52) -0,6/1kV mét 45,500 50,050 40,040.0 DVV/Sc-8x2 (8x7/0.6) -0,6/1kV mét 51,000 56,100 44,880.0 DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1kV mét 60,000 66,000 52,800.0 DVV/Sc-8x3 (8x7/0.74) -0,6/1kV mét 73,800 81,180 64,944.0 DVV/Sc-8x3.5 (8x7/0.8) -0,6/1kV mét 81,000 89,100 71,280.0 DVV/Sc-8x4 (8x7/0.85) -0,6/1kV mét 89,300 98,230 78,584.0 DVV/Sc-8x5.5 (8x7/1) -0,6/1kV mét 117,400 129,140 103,312.0 DVV/Sc-8x6 (8x7/1.04) -0,6/1kV mét 125,400 137,940 110,352.0 DVV/Sc-8x8 (8x7/1.2) -0,6/1kV mét 161,400 177,540 142,032.0 DVV/Sc-8x10 (8x7/1.35) -0,6/1kV mét 198,800 218,680 174,944.0 DVV/Sc-8x11 (8x7/1.4) -0,6/1kV mét 212,300 233,530 186,824.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-10x0.5 (10x1/0.8) -0,6/1kV mét 27,200 29,920 23,936.0 DVV/Sc-10x0.75 (10x1/1) -0,6/1kV mét 34,600 38,060 30,448.0
 • 36. DVV/Sc-10x1 (10x7/0.4) -0,6/1kV mét 42,400 46,640 37,312.0 DVV/Sc-10x1.25 (10x7/0.45) -0,6/1kV mét 45,400 49,940 39,952.0 DVV/Sc-10x1.5 (10x7/0.52) -0,6/1kV mét 55,000 60,500 48,400.0 DVV/Sc-10x2 (10x7/0.6) -0,6/1kV mét 62,100 68,310 54,648.0 DVV/Sc-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1kV mét 73,300 80,630 64,504.0 DVV/Sc-10x3 (10x7/0.74) -0,6/1kV mét 90,000 99,000 79,200.0 DVV/Sc-10x3.5 (10x7/0.8) -0,6/1kV mét 99,900 109,890 87,912.0 DVV/Sc-10x4 (10x7/0.85) -0,6/1kV mét 110,700 121,770 97,416.0 DVV/Sc-10x5.5 (10x7/1) -0,6/1kV mét 145,200 159,720 127,776.0 DVV/Sc-10x6 (10x7/1.04) -0,6/1kV mét 155,300 170,830 136,664.0 DVV/Sc-10x8 (10x7/1.2) -0,6/1kV mét 200,100 220,110 176,088.0 DVV/Sc-10x10 (10x7/1.35) -0,6/1kV mét 247,300 272,030 217,624.0 DVV/Sc-10x11 (10x7/1.4) -0,6/1kV mét 264,100 290,510 232,408.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-12x0.5 (12x1/0.8) -0,6/1kV mét 30,500 33,550 26,840.0 DVV/Sc-12x0.75 (12x1/1) -0,6/1kV mét 39,300 43,230 34,584.0 DVV/Sc-12x1 (12x7/0.4) -0,6/1kV mét 48,500 53,350 42,680.0 DVV/Sc-12x1.25 (12x7/0.45) -0,6/1kV mét 52,100 57,310 45,848.0 DVV/Sc-12x1.5 (12x7/0.52) -0,6/1kV mét 62,100 68,310 54,648.0 DVV/Sc-12x2 (12x7/0.6) -0,6/1kV mét 70,900 77,990 62,392.0 DVV/Sc-12x2.5 (12x7/0.67) -0,6/1kV mét 84,300 92,730 74,184.0 DVV/Sc-12x3 (12x7/0.74) -0,6/1kV mét 105,100 115,610 92,488.0 DVV/Sc-12x3.5 (12x7/0.8) -0,6/1kV mét 117,300 129,030 103,224.0 DVV/Sc-12x4 (12x7/0.85) -0,6/1kV mét 129,700 142,670 114,136.0 DVV/Sc-12x5.5 (12x7/1) -0,6/1kV mét 170,800 187,880 150,304.0 DVV/Sc-12x6 (12x7/1.04) -0,6/1kV mét 183,400 201,740 161,392.0 DVV/Sc-12x8 (12x7/1.2) -0,6/1kV mét 236,200 259,820 207,856.0 DVV/Sc-12x10 (12x7/1.35) -0,6/1kV mét 292,500 321,750 257,400.0 DVV/Sc-12x11 (12x7/1.4) -0,6/1kV mét 312,600 343,860 275,088.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-14x0.5 (14x1/0.8) -0,6/1kV mét 34,100 37,510 30,008.0 DVV/Sc-14x0.75 (14x1/1) -0,6/1kV mét 44,300 48,730 38,984.0 DVV/Sc-14x1 (14x7/0.4) -0,6/1kV mét 55,000 60,500 48,400.0 DVV/Sc-14x1.25 (14x7/0.45) -0,6/1kV mét 59,200 65,120 52,096.0 DVV/Sc-14x1.5 (14x7/0.52) -0,6/1kV mét 72,500 79,750 63,800.0 DVV/Sc-14x2 (14x7/0.6) -0,6/1kV mét 82,500 90,750 72,600.0 DVV/Sc-14x2.5 (14x7/0.67) -0,6/1kV mét 97,400 107,140 85,712.0 DVV/Sc-14x3 (14x7/0.74) -0,6/1kV mét 121,200 133,320 106,656.0 DVV/Sc-14x3.5 (14x7/0.8) -0,6/1kV mét 134,900 148,390 118,712.0
 • 37. DVV/Sc-14x4 (14x7/0.85) -0,6/1kV mét 149,300 164,230 131,384.0 DVV/Sc-14x5.5 (14x7/1) -0,6/1kV mét 197,700 217,470 173,976.0 DVV/Sc-14x6 (14x7/1.04) -0,6/1kV mét 211,700 232,870 186,296.0 DVV/Sc-14x8 (14x7/1.2) -0,6/1kV mét 273,800 301,180 240,944.0 DVV/Sc-14x10 (14x7/1.35) -0,6/1kV mét 338,700 372,570 298,056.0 DVV/Sc-14x11 (14x7/1.4) -0,6/1kV mét 362,700 398,970 319,176.0 Caùp ñieàu khieån:(DVV/Sc-15R-0,6/1kV) - DVV/Sc-15x0.5 (15x1/0.8) -0,6/1kV mét 36,800 40,480 32,384.0 DVV/Sc-15x0.75 (15x1/1) -0,6/1kV mét 48,400 53,240 42,592.0 DVV/Sc-15x1 (15x7/0.4) -0,6/1kV mét 59,900 65,890 52,712.0 DVV/Sc-15x1.25 (15x7/0.45) -0,6/1kV mét 64,700 71,170 56,936.0 DVV/Sc-15x1.5 (15x7/0.52) -0,6/1kV mét 79,800 87,780 70,224.0 DVV/Sc-15x2 (15x7/0.6) -0,6/1kV mét 91,900 101,090 80,872.0 DVV/Sc-15x2.5 (15x7/0.67) -0,6/1kV mét 109,700 120,670 96,536.0 DVV/Sc-15x3 (15x7/0.74) -0,6/1kV mét 136,600 150,260 120,208.0 DVV/Sc-15x3.5 (15x7/0.8) -0,6/1kV mét 152,300 167,530 134,024.0 DVV/Sc-15x4 (15x7/0.85) -0,6/1kV mét 169,100 186,010 148,808.0 DVV/Sc-15x5.5 (15x7/1) -0,6/1kV mét 223,700 246,070 196,856.0 DVV/Sc-15x6 (15x7/1.04) -0,6/1kV mét 240,200 264,220 211,376.0 DVV/Sc-15x8 (15x7/1.2) -0,6/1kV mét 310,400 341,440 273,152.0 DVV/Sc-15x10 (15x7/1.35) -0,6/1kV mét 385,000 423,500 338,800.0 DVV/Sc-15x11 (15x7/1.4) -0,6/1kV mét 411,700 452,870 362,296.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-19x0.5 (19x1/0.8) -0,6/1kV mét 41,300 45,430 36,344.0 DVV/Sc-19x0.75 (19x1/1) -0,6/1kV mét 53,800 59,180 47,344.0 DVV/Sc-19x1 (19x7/0.4) -0,6/1kV mét 67,500 74,250 59,400.0 DVV/Sc-19x1.25 (19x7/0.45) -0,6/1kV mét 72,900 80,190 64,152.0 DVV/Sc-19x1.5 (19x7/0.52) -0,6/1kV mét 90,300 99,330 79,464.0 DVV/Sc-19x2 (19x7/0.6) -0,6/1kV mét 106,400 117,040 93,632.0 DVV/Sc-19x2.5 (19x7/0.67) -0,6/1kV mét 127,400 140,140 112,112.0 DVV/Sc-19x3 (19x7/0.74) -0,6/1kV mét 159,800 175,780 140,624.0 DVV/Sc-19x3.5 (19x7/0.8) -0,6/1kV mét 178,400 196,240 156,992.0 DVV/Sc-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1kV mét 197,700 217,470 173,976.0 DVV/Sc-19x5.5 (19x7/1) -0,6/1kV mét 262,800 289,080 231,264.0 DVV/Sc-19x6 (19x7/1.04) -0,6/1kV mét 281,700 309,870 247,896.0 DVV/Sc-19x8 (19x7/1.2) -0,6/1kV mét 363,000 399,300 319,440.0 DVV/Sc-19x10 (19x7/1.35) -0,6/1kV mét 453,600 498,960 399,168.0 DVV/Sc-19x11 (19x7/1.4) -0,6/1kV mét 482,600 530,860 424,688.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) -
 • 38. DVV/Sc-24x0.5 (24x1/0.8) -0,6/1kV mét 51,600 56,760 45,408.0 DVV/Sc-24x0.75 (24x1/1) -0,6/1kV mét 68,700 75,570 60,456.0 DVV/Sc-24x1 (24x7/0.4) -0,6/1kV mét 86,000 94,600 75,680.0 DVV/Sc-24x1.24 (24x7/0.45) -0,6/1kV mét 93,300 102,630 82,104.0 DVV/Sc-24x1.5 (24x7/0.52) -0,6/1kV mét 116,200 127,820 102,256.0 DVV/Sc-24x2 (24x7/0.6) -0,6/1kV mét 134,000 147,400 117,920.0 DVV/Sc-24x2.5 (24x7/0.67) -0,6/1kV mét 161,100 177,210 141,768.0 DVV/Sc-24x3 (24x7/0.74) -0,6/1kV mét 201,600 221,760 177,408.0 DVV/Sc-24x3.5 (24x7/0.8) -0,6/1kV mét 225,200 247,720 198,176.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-27x0.5 (27x1/0.8) -0,6/1kV mét 57,500 63,250 50,600.0 DVV/Sc-27x0.75 (27x1/1) -0,6/1kV mét 75,500 83,050 66,440.0 DVV/Sc-27x1 (27x7/0.4) -0,6/1kV mét 94,800 104,280 83,424.0 DVV/Sc-27x1.25 (27x7/0.45) -0,6/1kV mét 103,400 113,740 90,992.0 DVV/Sc-27x1.5 (27x7/0.52) -0,6/1kV mét 128,500 141,350 113,080.0 DVV/Sc-27x2 (27x7/0.6) -0,6/1kV mét 148,600 163,460 130,768.0 DVV/Sc-27x2.5 (27x7/0.67) -0,6/1kV mét 178,900 196,790 157,432.0 DVV/Sc-27x3 (27x7/0.74) -0,6/1kV mét 224,100 246,510 197,208.0 DVV/Sc-27x3.5 (27x7/0.8) -0,6/1kV mét 251,100 276,210 220,968.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-30x0.5 (30x1/0.8) -0,6/1kV mét 62,900 69,190 55,352.0 DVV/Sc-30x0.75 (30x1/1) -0,6/1kV mét 82,500 90,750 72,600.0 DVV/Sc-30x1 (30x7/0.4) -0,6/1kV mét 104,400 114,840 91,872.0 DVV/Sc-30x1.25 (30x7/0.45) -0,6/1kV mét 113,500 124,850 99,880.0 DVV/Sc-30x1.5 (30x7/0.52) -0,6/1kV mét 141,300 155,430 124,344.0 DVV/Sc-30x2 (30x7/0.6) -0,6/1kV mét 164,200 180,620 144,496.0 DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1kV mét 197,100 216,810 173,448.0 DVV/Sc-30x3 (30x7/0.74) -0,6/1kV mét 247,800 272,580 218,064.0 DVV/Sc-30x3.5 (30x7/0.8) -0,6/1kV mét 277,000 304,700 243,760.0 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0.6/1kV- TCVN 5935 ( 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DVV/Sc-37x0.5 (37x1/0.8) -0,6/1kV mét 74,600 82,060 65,648.0 DVV/Sc-37x0.75 (37x1/1) -0,6/1kV mét 97,100 106,810 85,448.0 DVV/Sc-37x1 (37x7/0.4) -0,6/1kV mét 123,300 135,630 108,504.0 DVV/Sc-37x1.25 (37x7/0.45) -0,6/1kV mét 121,200 133,320 106,656.0 DVV/Sc-37x1.5 (37x7/0.52) -0,6/1kV mét 164,500 180,950 144,760.0 DVV/Sc-37x2 (37x7/0.6) -0,6/1kV mét 199,000 218,900 175,120.0 DVV/Sc-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1kV mét 240,100 264,110 211,288.0
 • 39. DVV/Sc-37x3 (37x7/0.74) -0,6/1kV mét 301,900 332,090 265,672.0 DVV/Sc-37x3.5 (37x7/0.8) -0,6/1kV mét 337,800 371,580 297,264.0 Để có giá tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH NGÂN Địa chỉ: 28 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 08- 38214554/ 22289900/ 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn Hotline: 0903664484 Trưởng phòng kinh doanh: Ms Xuân