SlideShare a Scribd company logo
Bài thuyết trình
Mạng Ethernet
và kết nối PLC s7-1200 với s7-300
Nhóm 4
1>Dương Văn Hòa TD12
2>Thái Hoàng Tuấn TD12
3>Tống Hoàn Vũ TD12
Trường Đại Học Giao thông Vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh
Discover the power of custom layouts
Nội dung thuyết trình
• I-Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp
• II-Tổng quan về mạng Ethernet
• III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
• IV-Kết nối giữa s7-1200 và 300 qua Ethernet
Discover the power of custom layouts
I-Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp
- Mạng truyền công công nghiệp (MTTCN-industrial
network) làmột hệ thống mạng dùng để truyền thông
tin số giữa các thiết bị điện, điện tử công nghiệp như
PLC, HMI, INVERTER.
Discover the power of custom layouts
A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?
• 1. Chi phí lắp đặt thấp
So sánh hai mô hình sau
Discover the power of custom layouts
A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt)
• 2. Ít nhạy với hiện tượng tương tác điện từ
So sánh hai mô hình sau
Discover the power of custom layouts
A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt)
• 3. Khả năng linh hoạt cao
Discover the power of custom layouts
A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt)
• 4. Dễ dàng chuẩn đoán lỗi
So sánh hai mô hình sau
Discover the power of custom layouts
A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt)
• 5. Dễ dàng thay thế các thiết bị hỏng
Discover the power of custom layouts
B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MTTCN
- Các phương tiện truyền dẫn (Physical
- Cấu trúc vật lý (Physical Topology)
- Các phương pháp truy nhập mạng
- Các chuẩn truyền thông
- Mô hình phân lớp OSI
- Mô hình OSI trong công nghiệp
- Các thiết bị mạng trong MTTCN
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet
1.Khái niệm cơ bản
- Ethernet là một họ lớn và đa dạng gồm các công nghệ
mạng dựa trên khung dữ iệu (frame-based) dành cho
mạng LAN.
- Tên Ethernet xuất phát từ khái niệm Ete trong ngành vật lý
học. Ethernet định nghĩa một loạt các chuẩn nối dây và
phát tín hiệu cho tầng vật lý, hai phương tiện để truy
nhập mạng tại phần MAC(điều khiển truy nhập môi
trường truyền dẫn) của tầng liên kết dữ liệu, và một định
dạng chung cho việc đánh địa chỉ.
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
- Mạng khu vực theo chuẩn quốc tế IEEE 802.3 (Ethernet)
được thiết kế cho môi trường công nghiệp và mở rộng đến
cấp thiết bị hiện trường.
- Kết nối các thiết bị tự động với nhau, với các máy tính và
các trạm làm việc cũng như các thiết bị kết nối không dây
với phương thức truyền thông đồng nhất hoặc bất động
nhất.
- PROFINET, chuẩn mở cho tự động hoá, dựa trên chuẩn
Ethernet công nghiệp và hỗ trợ việc kết nối các thiết bị từ
cấp hiện trường cho đến cấp quản lý.
- Có thể áp dụng giải pháp mạng mở toàn diện.
- Tốc độ truyền thông cao, có thể lên đến 1 gigabit/s
- Ethernet Công nghiệp là một chuẩn công nghiệp, đã được
kiểm chứng rộng rãi và được chấp nhận trên toàn thế giới.
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
- Kết nối tới mạng LAN không dây (WLAN) và các mạng
LAN công nghiệp không dây (IWLAN) theo tiêu chuẩn
- Là nền tảng IT trong tự động hoá, ví dụ như chức năng
Web, thư tín điện tử (email) và kết nối IWLAN.
- Giải pháp an toàn được thiết kế đặc biệt cho tự động hóa
công nghiệp với khái niệm bảo mật công nghiệp dùng
SCALANCES
- Cấu trúc hình sao, hình thức nối dây cápxoắn(twistedpair)
và cáp quang
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
 Lợi ích của việc sử dụng mạng Ethernet:
Ethernet đã có thị phần trên 80% và có xu hướng ngày
càng tăng. Ethernet đưa ra các đặc điểm mang lại nhiều
lợi ích cho người sử dụng:
- Khởi động nhanh nhờ phương pháp kết nối đơn giản.
- Độ linh hoạt cao khi mạng hiện thời có thể được mở rộng
mà không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào.
- Cơ sở cho nối mạng hệ thống mạng diện rộng (tích hợp
theo chiều sâu)
- Cơ sở cho các dịch vụ Internet.
- Độ sẵn sàng cao do có cấu trúc mạng có dự phòng
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
- Thực hiện truyền thông gần như là không giới hạn do có thể
áp dụng công nghệ chuyển mạch
- Kết nối mạng của nhiều khu vực khác nhau, ví dụ như
mạng văn phòng và mạng khu vực sản xuất.
- Truyền thông diện rộng thông qua kết nối mạng diện rộng
(WAN) hoặc mạng công nghiệp không dây (WLAN) sử
dụng SCALANCE W)
- Dễ dàng kết nối các trạm di động vào mạng WLAN hoặc
IWLAN của Siemens sử dụng SCALANCE W
- Mạng và dữ liệu được bảo vệ thông qua khái niệm bảo mật
của Siemens sử dụng SCALANCE W
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
2.Kiến trúc giao thức
- Chia thành 2 lớp con là lớp LLC(Logical Link control) và
MAC(medium access control) => Phạm vi của
Ethernet/IEEE 802.3 chỉ bao gồm lớp vật lý và lớp MAC
- Tốc độ truyền 1-10Mb/s đối với chuẩn IEEE 802.3 ;
100Mb/s đối với chuẩn IEEE 802.3 u
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
3.Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn
- Có cấu trúc bus.
- Về mặt vật lí có thể là đường thẳng hoặc hình sao tùy
phương tiện truyền dẫn
- Các loai phương tiện truyền dẫn được dùng thông dụng
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
Discover the power of custom layouts
Cat 5 = 100 Mbps (specificationpending)
Cat 3 = 10 Mbps
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
4.Cơ chế giao tiếp
- Trong mạng Ethernet,không kể bộ chia hoặc bộ chuyển
mạch thì tất cả các trạm đều bình đẳng như nhau và có 1 địa
chỉ Ethernet riêng biệt,thống nhất toàn cầu
- việc giao tiếp giữa các trạm thông qua các giao thức
NetBUI, IPX/SPX, TCP/IP
-bên cạnh cơ chế giao tiếp tay đôi,Ethernet còn hỗ trợ
phương pháp gửi thông báo đồng loạt(multicast và
broadcast).
- một thông báo multicast gửi tới 1 nhóm các trạm trong khi
đó 1 thông báo broadcast gửi tới tất cả các trạm.
-Các loại thông báo này được phân biệt bởi kiểu địa chỉ.
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
5.CẤU TRÚC BỨC ĐIỆN
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
6.Mạng LAN 802.3 chuyển mạch
- Khi số trạm tham gia tăng lên nhiều,hoạt động giao tiếp
trong mạng sẽ bị tắc nghẽn một mặt do tốc độ truyền hạn
chế,mặt khác cơ chế truy nhập bú không còn đảm bảo
được hiệu suất như trong điều kiện bình thường. Để khắc
phục ta có thể sử dụng mạng Ethernet tốc độ cao
hoặc/và sử dụng cơ chế chuyển mạch.
- -Mục đích của việc sử dụng các bộ chuyển mạch là phân
vùng xung đột và vì thế hạn chế xung đột
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
7.Fast Ethernet
- Là sự phát triển tiếp theo của Ethernet, được chuẩn hóa
trong IEEE 802.3u.
- cho phép truyền với tốc độ 100Mb/s
- Thời gian bit được giảm từ 100ns xuống 10ns
Discover the power of custom layouts
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
8.High speed Ethernet
- Là 1 công nghệ bus do Fieldbus Foundation(FF) phát
triển trên cở sở Fast Ethernet và cũng là 1 trong 8 hệ bus
được chuẩn hóa trong IEC 61158 vào cuối năm 1999
- Tốc độ truyền là 100Mb/s, HSE được thiết kế cho việc nối
mạng trên cấp điều khiển giám sát, bổ sung cho mạng
H1 cấp thấp
- HSE sử dụng địa chỉ 48 bit và 64-byte khung Mac tối
thiểu như Ethernet chuẩn
II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
- Kiến trúc giao thức HSE
Discover the power of custom layouts
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
1.Plc S7-1200
- SIMATIC S7 1200 PLC là một đề nghị mới của SIEMENS
cho các nhiệm vụ tự động hóa đơn giản nhưng chính xác
cao.
- SIMATIC S7 1200 PLC được thiết kế dạng module nhỏ
gọn, linh hoạt, một sự đầu tư an toàn mạnh mẽ phù hợp
cho một loạt các ứng dụng.
- S7 1200 PLC có một giao diện truyền thông đáp ứng tiêu
chuẩn cao nhất của truyền thông công nghiệp và đầy đủ
các tính năng công nghệ mạnh mẽ (Technology Fnction)
tích hợp sẵng làm cho nó trở thành một giải pháp tự động
hóa hoàn chỉnh và toàn diện.
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
2.Plc S7-300
- Là 1 dòng PLC mạnh của Siemens, S7-300 phù hợp cho
các ứng dụng lớn và vừa với các yêu cầu cao về các chức
năng đặc biệt như truyền thông mạng công nghiệp, chức
năng công nghệ, và các chức năng an toàn yêu cầu độ tin
cậy cao
 Ưu điểm :
- Tốc độ xử lý nhanh
- Cấu hình các tín hiệu I/O đơn giản
- Có nhiều loại module mở rộng cho CPU và cả cho các trạm
remote I/O
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
 Ưu điểm(tt) :
- Cổng truyền thông Ethernet được tích hợp trên CPU, hổ trợ
cấu hình mạng và truyền dữ liệu đơn giản.
- Kích thước CPU và Module nhỏ giúp cho việc thiết kế tủ
điện nhỏ hơn.
- Có các loại CPU hiệu suất cao tích hợp cổng profinet, tích
hợp các chức năng công nghệ, và chức năng an toàn (fail-
safe) cho các ứng dụng cao.
- Bao gồm 7 loại CPU tiêu chuẩn, 7 loại CPU tích hợp I/O, 5
loại CPU fail-safe cho chức năng an toàn, 3 loại CPU công
nghệ
Discover the power of custom layouts
III-Plc S7-1200 và Plc S7-300
 Ứng dụng:
- Sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau
đặc biệt trong ngành công nghiệp tự động ví dụ như
ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, công
nghiệp đóng gói, công nghiệp nhựa, thép,….
- Do yêu cầu phức tạp và mở rộng của hệ thống nên S7-
300 có 1 giải pháp lý tưởng từ các trạm trung tâm đến
cấu hình các trạm con tại khu vực hoạt động.
- Ngoài ra, đối với các môi trường hoạt động đặc biệt như
nhiệt độ, độ ẩm cao, hay nông độ hóa chất cao thì S7-
300 có dòng sản phẩm SIPLUS cho các môi trường đặc
biệt.
Discover the power of custom layouts
 Ứng dụng(tt):
- Các ngành công nghiệp tiêu biểu: công nghiệp oto, công nghiệp kỹ
thuật cơ khí, máy móc trong xây dựng, các nhà chế tạo máy, ngành
nhựa, Đóng gói, thực phẩm và nước giải khát, công nghiệp xử lý,…
Discover the power of custom layouts

More Related Content

What's hot

Đề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnh
Đề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnhĐề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnh
Đề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnh
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAY
Đề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAYĐề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAY
Đề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộKun Din
 
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểm
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểmLập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểm
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểm
Xuân Thủy Nguyễn
 
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểmBáo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Luanvantot.com 0934.573.149
 
Đề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAY
Đề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAYĐề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAY
Đề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PID
Đề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PIDĐề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PID
Đề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PID
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
mạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệpmạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệp
vanquanglong
 
Luận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAY
Luận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAYLuận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAY
Luận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200
đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200
đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200
Lê Gia
 
Giới thiệu chung về plc s7 1200
Giới thiệu chung về plc s7 1200Giới thiệu chung về plc s7 1200
Giới thiệu chung về plc s7 1200
Công ty công nghệ tự động hóa Hoàng Gia
 
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩmĐề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Luận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOT
Luận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOTLuận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOT
Luận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Tài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt
Tài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng ViệtTài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt
Tài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt
Công ty công nghệ tự động hóa Hoàng Gia
 
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Tài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120C
Tài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120CTài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120C
Tài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120C
Công ty công nghệ tự động hóa Hoàng Gia
 
luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc
 luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc
luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc
freeloadtailieu
 
Dien tu cong suat nguyen binh
Dien tu cong suat  nguyen binhDien tu cong suat  nguyen binh
Dien tu cong suat nguyen binh
PS Barcelona
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...
Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...
Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...
Man_Ebook
 
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng
ThíckThọ Thì ThêThảm
 

What's hot (20)

Đề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnh
Đề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnhĐề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnh
Đề tài: Thiết kế bãi giữ xe ứng dụng công nghệ RFID và xử lý ảnh
 
Đề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAY
Đề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAYĐề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAY
Đề tài: Thiết bị khóa cửa bằng bảo mật và thẻ chip RFID, HAY
 
3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ
 
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểm
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểmLập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểm
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 7 truyền thông điểm điểm
 
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểmBáo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
Báo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệp, 9 điểm
 
Đề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAY
Đề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAYĐề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAY
Đề tài: Chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino, HAY
 
Đề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PID
Đề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PIDĐề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PID
Đề tài: Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ PID
 
mạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệpmạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệp
 
Luận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAY
Luận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAYLuận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAY
Luận văn: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động, HAY
 
đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200
đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200
đồ áN phân loại sản phâm dùng plc s71200
 
Giới thiệu chung về plc s7 1200
Giới thiệu chung về plc s7 1200Giới thiệu chung về plc s7 1200
Giới thiệu chung về plc s7 1200
 
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩmĐề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
 
Luận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOT
Luận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOTLuận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOT
Luận văn: Ứng dụng lập trình điều khiển thiết bị qua wifi, HOT
 
Tài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt
Tài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng ViệtTài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt
Tài liệu biến tần Siemens Sinamic V20 - Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt
 
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP - TẢI FREE ZALO: 0934 573 149
 
Tài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120C
Tài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120CTài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120C
Tài liệu kỹ thuật biến tần siemens G120C
 
luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc
 luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc
luu-do-thuat-toan-dieu-khien-thang-may-va-bang-quy-dinh-i-o-trong-plc
 
Dien tu cong suat nguyen binh
Dien tu cong suat  nguyen binhDien tu cong suat  nguyen binh
Dien tu cong suat nguyen binh
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...
Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...
Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada cho hệ thống cung cấp nước sạch tại xí ngh...
 
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng
 

Similar to Bài thuyết trình mạng Ethernet

Mang Truyen thông công nghiệp
Mang Truyen thông công nghiệpMang Truyen thông công nghiệp
Mang Truyen thông công nghiệp
HDvtc
 
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAYĐề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Thiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nho
Thiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nhoThiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nho
Thiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nho
wuyingwei
 
Dsbd8800 s 1023
Dsbd8800 s 1023Dsbd8800 s 1023
Dsbd8800 s 1023
N-TEK Distribution
 
Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500
Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500
Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500
Công ty công nghệ tự động hóa Hoàng Gia
 
Đề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAY
Đề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAYĐề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAY
Đề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAY
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
sinh vien
sinh viensinh vien
sinh vien
huong nguyen
 
mạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệpmạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệp
huong nguyen
 
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPTChương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
MasterCode.vn
 
Mang khong day va thiet bi khong day
Mang khong day va thiet bi khong dayMang khong day va thiet bi khong day
Mang khong day va thiet bi khong dayVu Nguyentuan
 
Đề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đ
Đề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đĐề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đ
Đề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Mang_khong_day_Wireless.pdf
Mang_khong_day_Wireless.pdfMang_khong_day_Wireless.pdf
Mang_khong_day_Wireless.pdf
BaoNguyen94973
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Bao caototnghiep ve vpn
Bao caototnghiep ve vpnBao caototnghiep ve vpn
Bao caototnghiep ve vpnvanliemtb
 
Tài liệu profibus
Tài liệu profibusTài liệu profibus
Tài liệu profibusVu Phong
 
Tài liệu profibus
Tài liệu profibusTài liệu profibus
Tài liệu profibus
Vu Phong
 
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.docThực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
 
Mang May Tinh - Chapter 1
Mang May Tinh - Chapter 1Mang May Tinh - Chapter 1
Mang May Tinh - Chapter 1Giang Dinh
 
Giai phap wifi resort nha nghi khach san
Giai phap wifi resort nha nghi khach sanGiai phap wifi resort nha nghi khach san
Giai phap wifi resort nha nghi khach san
laonap166
 

Similar to Bài thuyết trình mạng Ethernet (20)

Mang Truyen thông công nghiệp
Mang Truyen thông công nghiệpMang Truyen thông công nghiệp
Mang Truyen thông công nghiệp
 
Giới thiệu dslam
Giới thiệu dslamGiới thiệu dslam
Giới thiệu dslam
 
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAYĐề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY
 
Thiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nho
Thiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nhoThiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nho
Thiet bi switch cisco dong 300 cho doanh nghiệp vua va nho
 
Dsbd8800 s 1023
Dsbd8800 s 1023Dsbd8800 s 1023
Dsbd8800 s 1023
 
Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500
Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500
Tài liệu chi tiết bộ điều khiển PLC Siemens S7-1500
 
Đề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAY
Đề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAYĐề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAY
Đề tài: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống IBMS - ALC, HAY
 
sinh vien
sinh viensinh vien
sinh vien
 
mạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệpmạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệp
 
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPTChương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
 
Mang khong day va thiet bi khong day
Mang khong day va thiet bi khong dayMang khong day va thiet bi khong day
Mang khong day va thiet bi khong day
 
Đề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đ
Đề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đĐề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đ
Đề tài: Xây dựng hệ thống kết nối Bus điều khiển đa kênh, 9đ
 
Mang_khong_day_Wireless.pdf
Mang_khong_day_Wireless.pdfMang_khong_day_Wireless.pdf
Mang_khong_day_Wireless.pdf
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
 
Bao caototnghiep ve vpn
Bao caototnghiep ve vpnBao caototnghiep ve vpn
Bao caototnghiep ve vpn
 
Tài liệu profibus
Tài liệu profibusTài liệu profibus
Tài liệu profibus
 
Tài liệu profibus
Tài liệu profibusTài liệu profibus
Tài liệu profibus
 
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.docThực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc
 
Mang May Tinh - Chapter 1
Mang May Tinh - Chapter 1Mang May Tinh - Chapter 1
Mang May Tinh - Chapter 1
 
Giai phap wifi resort nha nghi khach san
Giai phap wifi resort nha nghi khach sanGiai phap wifi resort nha nghi khach san
Giai phap wifi resort nha nghi khach san
 

Bài thuyết trình mạng Ethernet

 • 1. Bài thuyết trình Mạng Ethernet và kết nối PLC s7-1200 với s7-300 Nhóm 4 1>Dương Văn Hòa TD12 2>Thái Hoàng Tuấn TD12 3>Tống Hoàn Vũ TD12 Trường Đại Học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2. Discover the power of custom layouts Nội dung thuyết trình • I-Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp • II-Tổng quan về mạng Ethernet • III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 • IV-Kết nối giữa s7-1200 và 300 qua Ethernet
 • 3. Discover the power of custom layouts I-Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp - Mạng truyền công công nghiệp (MTTCN-industrial network) làmột hệ thống mạng dùng để truyền thông tin số giữa các thiết bị điện, điện tử công nghiệp như PLC, HMI, INVERTER.
 • 4. Discover the power of custom layouts A.TẠI SAO DÙNG MTTCN? • 1. Chi phí lắp đặt thấp So sánh hai mô hình sau
 • 5. Discover the power of custom layouts A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt) • 2. Ít nhạy với hiện tượng tương tác điện từ So sánh hai mô hình sau
 • 6. Discover the power of custom layouts A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt) • 3. Khả năng linh hoạt cao
 • 7. Discover the power of custom layouts A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt) • 4. Dễ dàng chuẩn đoán lỗi So sánh hai mô hình sau
 • 8. Discover the power of custom layouts A.TẠI SAO DÙNG MTTCN?(tt) • 5. Dễ dàng thay thế các thiết bị hỏng
 • 9. Discover the power of custom layouts B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MTTCN - Các phương tiện truyền dẫn (Physical - Cấu trúc vật lý (Physical Topology) - Các phương pháp truy nhập mạng - Các chuẩn truyền thông - Mô hình phân lớp OSI - Mô hình OSI trong công nghiệp - Các thiết bị mạng trong MTTCN
 • 10. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet 1.Khái niệm cơ bản - Ethernet là một họ lớn và đa dạng gồm các công nghệ mạng dựa trên khung dữ iệu (frame-based) dành cho mạng LAN. - Tên Ethernet xuất phát từ khái niệm Ete trong ngành vật lý học. Ethernet định nghĩa một loạt các chuẩn nối dây và phát tín hiệu cho tầng vật lý, hai phương tiện để truy nhập mạng tại phần MAC(điều khiển truy nhập môi trường truyền dẫn) của tầng liên kết dữ liệu, và một định dạng chung cho việc đánh địa chỉ.
 • 11. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) - Mạng khu vực theo chuẩn quốc tế IEEE 802.3 (Ethernet) được thiết kế cho môi trường công nghiệp và mở rộng đến cấp thiết bị hiện trường. - Kết nối các thiết bị tự động với nhau, với các máy tính và các trạm làm việc cũng như các thiết bị kết nối không dây với phương thức truyền thông đồng nhất hoặc bất động nhất. - PROFINET, chuẩn mở cho tự động hoá, dựa trên chuẩn Ethernet công nghiệp và hỗ trợ việc kết nối các thiết bị từ cấp hiện trường cho đến cấp quản lý. - Có thể áp dụng giải pháp mạng mở toàn diện. - Tốc độ truyền thông cao, có thể lên đến 1 gigabit/s - Ethernet Công nghiệp là một chuẩn công nghiệp, đã được kiểm chứng rộng rãi và được chấp nhận trên toàn thế giới.
 • 12. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) - Kết nối tới mạng LAN không dây (WLAN) và các mạng LAN công nghiệp không dây (IWLAN) theo tiêu chuẩn - Là nền tảng IT trong tự động hoá, ví dụ như chức năng Web, thư tín điện tử (email) và kết nối IWLAN. - Giải pháp an toàn được thiết kế đặc biệt cho tự động hóa công nghiệp với khái niệm bảo mật công nghiệp dùng SCALANCES - Cấu trúc hình sao, hình thức nối dây cápxoắn(twistedpair) và cáp quang
 • 13. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)  Lợi ích của việc sử dụng mạng Ethernet: Ethernet đã có thị phần trên 80% và có xu hướng ngày càng tăng. Ethernet đưa ra các đặc điểm mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng: - Khởi động nhanh nhờ phương pháp kết nối đơn giản. - Độ linh hoạt cao khi mạng hiện thời có thể được mở rộng mà không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào. - Cơ sở cho nối mạng hệ thống mạng diện rộng (tích hợp theo chiều sâu) - Cơ sở cho các dịch vụ Internet. - Độ sẵn sàng cao do có cấu trúc mạng có dự phòng
 • 14. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) - Thực hiện truyền thông gần như là không giới hạn do có thể áp dụng công nghệ chuyển mạch - Kết nối mạng của nhiều khu vực khác nhau, ví dụ như mạng văn phòng và mạng khu vực sản xuất. - Truyền thông diện rộng thông qua kết nối mạng diện rộng (WAN) hoặc mạng công nghiệp không dây (WLAN) sử dụng SCALANCE W) - Dễ dàng kết nối các trạm di động vào mạng WLAN hoặc IWLAN của Siemens sử dụng SCALANCE W - Mạng và dữ liệu được bảo vệ thông qua khái niệm bảo mật của Siemens sử dụng SCALANCE W
 • 15. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
 • 16. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt)
 • 17. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) 2.Kiến trúc giao thức - Chia thành 2 lớp con là lớp LLC(Logical Link control) và MAC(medium access control) => Phạm vi của Ethernet/IEEE 802.3 chỉ bao gồm lớp vật lý và lớp MAC - Tốc độ truyền 1-10Mb/s đối với chuẩn IEEE 802.3 ; 100Mb/s đối với chuẩn IEEE 802.3 u
 • 18. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) 3.Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn - Có cấu trúc bus. - Về mặt vật lí có thể là đường thẳng hoặc hình sao tùy phương tiện truyền dẫn - Các loai phương tiện truyền dẫn được dùng thông dụng
 • 19. II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) Discover the power of custom layouts Cat 5 = 100 Mbps (specificationpending) Cat 3 = 10 Mbps
 • 20. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) 4.Cơ chế giao tiếp - Trong mạng Ethernet,không kể bộ chia hoặc bộ chuyển mạch thì tất cả các trạm đều bình đẳng như nhau và có 1 địa chỉ Ethernet riêng biệt,thống nhất toàn cầu - việc giao tiếp giữa các trạm thông qua các giao thức NetBUI, IPX/SPX, TCP/IP -bên cạnh cơ chế giao tiếp tay đôi,Ethernet còn hỗ trợ phương pháp gửi thông báo đồng loạt(multicast và broadcast). - một thông báo multicast gửi tới 1 nhóm các trạm trong khi đó 1 thông báo broadcast gửi tới tất cả các trạm. -Các loại thông báo này được phân biệt bởi kiểu địa chỉ.
 • 21. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) 5.CẤU TRÚC BỨC ĐIỆN
 • 22. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) 6.Mạng LAN 802.3 chuyển mạch - Khi số trạm tham gia tăng lên nhiều,hoạt động giao tiếp trong mạng sẽ bị tắc nghẽn một mặt do tốc độ truyền hạn chế,mặt khác cơ chế truy nhập bú không còn đảm bảo được hiệu suất như trong điều kiện bình thường. Để khắc phục ta có thể sử dụng mạng Ethernet tốc độ cao hoặc/và sử dụng cơ chế chuyển mạch. - -Mục đích của việc sử dụng các bộ chuyển mạch là phân vùng xung đột và vì thế hạn chế xung đột
 • 23. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) 7.Fast Ethernet - Là sự phát triển tiếp theo của Ethernet, được chuẩn hóa trong IEEE 802.3u. - cho phép truyền với tốc độ 100Mb/s - Thời gian bit được giảm từ 100ns xuống 10ns
 • 24. Discover the power of custom layouts II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) 8.High speed Ethernet - Là 1 công nghệ bus do Fieldbus Foundation(FF) phát triển trên cở sở Fast Ethernet và cũng là 1 trong 8 hệ bus được chuẩn hóa trong IEC 61158 vào cuối năm 1999 - Tốc độ truyền là 100Mb/s, HSE được thiết kế cho việc nối mạng trên cấp điều khiển giám sát, bổ sung cho mạng H1 cấp thấp - HSE sử dụng địa chỉ 48 bit và 64-byte khung Mac tối thiểu như Ethernet chuẩn
 • 25. II-Tổng quan mạng Ethernet(tt) - Kiến trúc giao thức HSE Discover the power of custom layouts
 • 26. Discover the power of custom layouts III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 1.Plc S7-1200 - SIMATIC S7 1200 PLC là một đề nghị mới của SIEMENS cho các nhiệm vụ tự động hóa đơn giản nhưng chính xác cao. - SIMATIC S7 1200 PLC được thiết kế dạng module nhỏ gọn, linh hoạt, một sự đầu tư an toàn mạnh mẽ phù hợp cho một loạt các ứng dụng. - S7 1200 PLC có một giao diện truyền thông đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của truyền thông công nghiệp và đầy đủ các tính năng công nghệ mạnh mẽ (Technology Fnction) tích hợp sẵng làm cho nó trở thành một giải pháp tự động hóa hoàn chỉnh và toàn diện.
 • 27. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 Discover the power of custom layouts
 • 28. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 Discover the power of custom layouts
 • 29. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 Discover the power of custom layouts
 • 30. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 Discover the power of custom layouts
 • 31. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 Discover the power of custom layouts
 • 32. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 Discover the power of custom layouts
 • 33. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 Discover the power of custom layouts
 • 34. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300 2.Plc S7-300 - Là 1 dòng PLC mạnh của Siemens, S7-300 phù hợp cho các ứng dụng lớn và vừa với các yêu cầu cao về các chức năng đặc biệt như truyền thông mạng công nghiệp, chức năng công nghệ, và các chức năng an toàn yêu cầu độ tin cậy cao  Ưu điểm : - Tốc độ xử lý nhanh - Cấu hình các tín hiệu I/O đơn giản - Có nhiều loại module mở rộng cho CPU và cả cho các trạm remote I/O Discover the power of custom layouts
 • 35. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300  Ưu điểm(tt) : - Cổng truyền thông Ethernet được tích hợp trên CPU, hổ trợ cấu hình mạng và truyền dữ liệu đơn giản. - Kích thước CPU và Module nhỏ giúp cho việc thiết kế tủ điện nhỏ hơn. - Có các loại CPU hiệu suất cao tích hợp cổng profinet, tích hợp các chức năng công nghệ, và chức năng an toàn (fail- safe) cho các ứng dụng cao. - Bao gồm 7 loại CPU tiêu chuẩn, 7 loại CPU tích hợp I/O, 5 loại CPU fail-safe cho chức năng an toàn, 3 loại CPU công nghệ Discover the power of custom layouts
 • 36. III-Plc S7-1200 và Plc S7-300  Ứng dụng: - Sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau đặc biệt trong ngành công nghiệp tự động ví dụ như ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, công nghiệp đóng gói, công nghiệp nhựa, thép,…. - Do yêu cầu phức tạp và mở rộng của hệ thống nên S7- 300 có 1 giải pháp lý tưởng từ các trạm trung tâm đến cấu hình các trạm con tại khu vực hoạt động. - Ngoài ra, đối với các môi trường hoạt động đặc biệt như nhiệt độ, độ ẩm cao, hay nông độ hóa chất cao thì S7- 300 có dòng sản phẩm SIPLUS cho các môi trường đặc biệt. Discover the power of custom layouts
 • 37.  Ứng dụng(tt): - Các ngành công nghiệp tiêu biểu: công nghiệp oto, công nghiệp kỹ thuật cơ khí, máy móc trong xây dựng, các nhà chế tạo máy, ngành nhựa, Đóng gói, thực phẩm và nước giải khát, công nghiệp xử lý,… Discover the power of custom layouts