SlideShare a Scribd company logo
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DISEDIAKAN OLEH:
MOHD SHAZLAN BIN SHAHUDIN
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHASA SENI VISUAL
Unsur Seni
• Garisan
• Warna
• Jalinan
• Rupa
• Bentuk
• Ruang
Prinsip Rekaan
• Harmoni
• Kontra
• Penegasan
• Kepelbagaian
• Kesatuan
• Imbangan
• Ritma dan Pergerakan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Unsur Seni
1. Garisan
2. Rupa
3. Bentuk
4. Jalinan
5. Ruang
6. Warna
•Tidak dinafikan keenam-enam unsur ini amat penting dalam penghasilan
karya sesebuah seni mahupun dari segi seni sentuh atau pun seni tampak.
•Dalam sesebuah karya seni sekurang kurangnya terdapat satu unsur seni.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1) Garisan
• Garisan merupakan cantuman titik-titik yang
bersambungan atau yang mempunyai jarak tertentu.
• Garisan memainkan peranan yang amat penting dalam
mewujudkan rupa, bentuk, jalinan, pergerakan, ton dan
corak.
• Garisan wujud pada alam sekeliling, baik pada alam
semulajadi, alam benda, flora mahu pun fauna.
• Terdapat pelbagai jenis garisan seperti garisan putus-
putus, garisan tebal, garisan nipis, garisan berduri, garisan
beralun dan pelbagai lagi.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Contoh Jenis – Jenis Garisan
Garisan tebal Garisan nipis
Garisan bertitik Garisan bergetar Garisan bergerigi Garisan beralun
Garisan berlingkar Garisan putus-putus Garisan serabut Garisan bersilang
Garisan selari
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Garisan
Garisan pada objek buatan manusiaGarisan pada objek alam semula jadi
Garisan berlingkar
Garisan bersilang
Garisan beralun
Garisan bergetar
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Fungsi Garisan
Garisan menghasilkan rupa Garisan menghasilkan bentuk Garisan mewujudkan ruang
Garisan menunjukkan pergerakan Garisan menimbulkan kesan ton Garisan menghasilkan jalinan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Garisan
• Garisan menghasilkan rupa
• Garisan menghasilkan jalinan
• Garisan menimbulkan kesan ton
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2) Rupa
• Rupa ialah imej yang bersifat rata. Permukaan rupa adalah
kosong dan ini menjadikan rupa bersifat dua dimensi.
• Rupa merupakan sambungan penghujung garisan ke titik
permulaannya.
• Rupa tiada jisim dan hanya mempunyai satu permukaan
sahaja.
• Rupa terbahagi kepada dua iaitu :
1. Rupa geometri
2. Rupa organik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
•Rupa ialah hasil daripada pertemuan hujung garisan dengan permulaannya.
•Pertemuan antara permulaan dan penghujung sesuatu garisan menghasilkan rupa
Rupa
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Rupa
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Rupa organik dalam karya capan
Rupa
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Rupa
Rupa Positif dan Rupa Negatif
• Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu.
• Rupa negatif ialah ruang di sekeliling rupa objek tersebut
.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Rupa positif dan rupa negatif dalam karya guntingan dan lipatan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Rupa muka taip
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Rupa muka taip dalam karya poster
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
3) Bentuk
• Imej atau objek yang bersifat tiga dimensi.
• Bentuk ialah merupakan objek yang mempunyai
keluasan, ketinggian, jisim dan mempunyai permukaan
yang lebih daripada satu.
• Bentuk terbahagi kepada dua iaitu :
1. Bentuk konkrit
2. Bentuk ilusi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1. Bentuk konkrit
Objek maujud dapat dilihat dan disentuh (boneka,topeng serkup,arca)
Bentuk
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
4) Jalinan
• Nilai permukaan pada objek boleh dialami dengan
cara melihat dan menyentuh.
• Jalinan bermaksud kesan yang terdapat dalam
sesuatu permukaan objek.
• Jalinan terbahagi kepada dua iaitu :
1. Jalinan sentuh
2. Jalinan tampak
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Jalinan sentuh - dapat dilihat dan disentuh dengan deria
Jalinan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Jalinan tampak - Hanya dapat dilihat dengan deria
Jalinan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
5) Ruang
• Ruang ialah kawasan kosong yang terdapat dalam
sesuatu objek ataupun jarak yang ada pada di antara
kedua-dua objek dalam sesebuah karya seni.
• Ruang mudah diwujudkan dalam menggunakan
garisan grid perspektif.
• Ruang terbahagi kepada dua iaitu :
1. Ruang nyata
2. Ruang ilusi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Ruang
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Ruang
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Terdapat 3 jenis ruang dalam ruang ilusi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
6) Warna
•Warna memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan
suasana yang tidak bosan.
•Warna dapat menunjukan perasaan seseorang pelukis semasa
menggunakan jenis-jenis warna dalam penghasilan lukisan.
•Warna merupakan elemen yang amat penting dalam bidang seni
visual.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Warna
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Prinsip rekaan
1. Harmoni
2. Kontra
3. Penegasan
4. Imbangan
5. Ritma dan pergerakan
6. Kepelbagaian
7. Kesatuan
• Prinsip rekaan amat penting dalam penghasilan sesebuah karya seni.
• Prinsip-prinsip ini kita dapat memberikan kritikan dan pandangan atau
huraian terhadap sesebuah karya seni dalam bidang seni visual.
• Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk
menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visual
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1) Harmoni
• Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud
aman dan damai
• Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan
dan rentak unsur seni yang sesuai dan seimbang
• Harmoni tidak akan wujud jika ada unsur-unsur
yang bercanggah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Harmoni adalah tindakbalas tampak didalam alam dan karya seni yang
menyepadukan unsur seperti warna, garisan, jalinan, ruang ,bentuk dan lain-lain.
Faktor kesepaduan ini menimbulkan kesan seperti keselesaan, kesesuaian,
keseragaman, ketenangan dan kesatuan
Harmoni
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2) Kontra
• Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang
bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan
• Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi
fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan
• Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni,
teknik dan bahan yang berlainan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
3) Penegasan
- Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang
menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan
- Fungsi penegasan ialah untuk menarik perhatian,
memberi fokus, dan mengelakkan kebosanan
- Penegasan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur
seni yang kontra atau asingkan objek yang hendak
ditegaskan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
4) Imbangan
- Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari
segi berat, tarikan dan tumpuan
- Terdapat 2 jenis imbangan iaitu:
1- Imbangan simetri – unsur seni yang sama antara kiri
dan kanan atau atas dan bawah (garisan ‘axis’ dilukis
di tengah-tengah pembahagian tersebut)
2- Imbangan tidak simetri – unsur seni tidak sama di
kedua-dua bahagian tetapi mempunyai ciri-ciri yang
menimbulkan kesan keseimbangan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
5) Ritma dan Pergerakan
• Pergerakan ialah keadaan yang bergetar, bergoyang,
berayun, berpancar, bersinar-sinar dsb
• Fungsi ritma dan pergerakan ialah untuk memberi
kesan lebih hidup dan realistik terhadap sesuatu gubahan
• Pergerakan dapat dilihat melalui kesan angin, air, ombak,
taufan dsb
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Garisan menunjukkan ritma dan pergerakan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
6) Kepelbagaian
• Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai
gaya, nilai, dan idea yang berbeza dalam sesuatu karya.
• Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi, tenaga,
dan daya tarikan dalam sesuatu karya.
• Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan
unsur seni seperti garisan, rupa dan warna yang pelbagai
dalam sesuatu karya
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
7)Kesatuan
- Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur
dalam sesuatu karya
- Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan
selesa
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Carta yang menunjukkan bagaimana kesatuan dicapai dalam satu gubahan
Kesatuan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
66
SEKIAN, TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Perkembangan pendidikan seni di malaysia
Perkembangan pendidikan seni di malaysiaPerkembangan pendidikan seni di malaysia
Perkembangan pendidikan seni di malaysia
IPGKTI
 
Teknik capan
Teknik capanTeknik capan
Teknik capan
Jeyah Orchids
 
Assgment - seni oum pengurusan bilik seni
Assgment - seni oum pengurusan bilik seniAssgment - seni oum pengurusan bilik seni
Assgment - seni oum pengurusan bilik seni
Ahmad NazRi
 
Asas Seni Reka/ Bahasa Seni Visual
Asas Seni Reka/ Bahasa Seni VisualAsas Seni Reka/ Bahasa Seni Visual
Asas Seni Reka/ Bahasa Seni Visual
ArifahAzlanShah2
 
RBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & Teknologi
RBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & TeknologiRBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & Teknologi
RBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & Teknologi
Maz Ina
 
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN SENI VISUALPENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN SENI VISUAL
Amran Aris
 
Prinsip rekabentuk
Prinsip rekabentukPrinsip rekabentuk
Prinsip rekabentuk
ilaazmil2
 
Kelebihan n kekurangan
Kelebihan n kekuranganKelebihan n kekurangan
Kelebihan n kekurangan
munibazdi
 
62086767 definisi-kelab-dan-persatuan
62086767 definisi-kelab-dan-persatuan62086767 definisi-kelab-dan-persatuan
62086767 definisi-kelab-dan-persatuan
Haryati Ismail
 
E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
SMK SERI PErMAISURI
 
Lukisan pengkaryaan 1
Lukisan pengkaryaan 1Lukisan pengkaryaan 1
Lukisan pengkaryaan 1
NorAzmiHasshim
 
Tajuk 6 Ruang
Tajuk 6 RuangTajuk 6 Ruang
Tajuk 6 Ruang
M BR
 
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
SiTi Nurhidayah
 
Arca stabail
Arca stabailArca stabail
Arca stabail
Athira Jasman
 
MONTAJ
MONTAJMONTAJ
MONTAJ
MOHD AFIQ
 
Slaid contoh artikel mudah jahitan
Slaid contoh artikel mudah jahitanSlaid contoh artikel mudah jahitan
Slaid contoh artikel mudah jahitan
Suri Ju-it
 
Pendidikan seni @ corak dan rekaan
Pendidikan seni @ corak dan rekaanPendidikan seni @ corak dan rekaan
Pendidikan seni @ corak dan rekaan
Linda Midy
 

What's hot (20)

Garisan
GarisanGarisan
Garisan
 
Perkembangan pendidikan seni di malaysia
Perkembangan pendidikan seni di malaysiaPerkembangan pendidikan seni di malaysia
Perkembangan pendidikan seni di malaysia
 
Teknik capan
Teknik capanTeknik capan
Teknik capan
 
Assgment - seni oum pengurusan bilik seni
Assgment - seni oum pengurusan bilik seniAssgment - seni oum pengurusan bilik seni
Assgment - seni oum pengurusan bilik seni
 
Asas Seni Reka/ Bahasa Seni Visual
Asas Seni Reka/ Bahasa Seni VisualAsas Seni Reka/ Bahasa Seni Visual
Asas Seni Reka/ Bahasa Seni Visual
 
RBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & Teknologi
RBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & TeknologiRBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & Teknologi
RBT : 1.2 Kepentingan Reka Bentuk & Teknologi
 
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN SENI VISUALPENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN SENI VISUAL
 
Prinsip rekabentuk
Prinsip rekabentukPrinsip rekabentuk
Prinsip rekabentuk
 
Kelebihan n kekurangan
Kelebihan n kekuranganKelebihan n kekurangan
Kelebihan n kekurangan
 
Contoh rubrik psv
Contoh rubrik psvContoh rubrik psv
Contoh rubrik psv
 
62086767 definisi-kelab-dan-persatuan
62086767 definisi-kelab-dan-persatuan62086767 definisi-kelab-dan-persatuan
62086767 definisi-kelab-dan-persatuan
 
E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
E-BOOK PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
 
Lukisan pengkaryaan 1
Lukisan pengkaryaan 1Lukisan pengkaryaan 1
Lukisan pengkaryaan 1
 
Tajuk 6 Ruang
Tajuk 6 RuangTajuk 6 Ruang
Tajuk 6 Ruang
 
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
 
Arca stabail
Arca stabailArca stabail
Arca stabail
 
Seni dalam pendidikan
Seni dalam pendidikanSeni dalam pendidikan
Seni dalam pendidikan
 
MONTAJ
MONTAJMONTAJ
MONTAJ
 
Slaid contoh artikel mudah jahitan
Slaid contoh artikel mudah jahitanSlaid contoh artikel mudah jahitan
Slaid contoh artikel mudah jahitan
 
Pendidikan seni @ corak dan rekaan
Pendidikan seni @ corak dan rekaanPendidikan seni @ corak dan rekaan
Pendidikan seni @ corak dan rekaan
 

Viewers also liked

Emk terkini
Emk terkiniEmk terkini
Emk terkini
aisahhaslina
 
Contoh bahan panduan pengajaran
Contoh bahan panduan pengajaranContoh bahan panduan pengajaran
Contoh bahan panduan pengajaran
Beeten Tan
 
Buku panduan elemen keusahawanan
Buku panduan elemen keusahawananBuku panduan elemen keusahawanan
Buku panduan elemen keusahawanan
ashamville
 
Ds dunia seni visual thn 2
Ds dunia seni visual thn 2Ds dunia seni visual thn 2
Ds dunia seni visual thn 2
share with me
 
Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2
 Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2 Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2
Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2
share with me
 
Bahasasenibaru
Bahasasenibaru Bahasasenibaru
Bahasasenibaru
share with me
 
Contoh aktiviti lipatan dan guntingan
Contoh aktiviti lipatan dan guntinganContoh aktiviti lipatan dan guntingan
Contoh aktiviti lipatan dan guntingan
Rabihah Ab
 
1. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 2015
1. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 20151. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 2015
1. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 2015
zai man
 
Dunia Seni Visual
Dunia Seni Visual Dunia Seni Visual
Dunia Seni Visual
KPM
 
Elemen merentaskurikulum(emk)
Elemen merentaskurikulum(emk)Elemen merentaskurikulum(emk)
Elemen merentaskurikulum(emk)
guru
 
Lesson plan format (KSSR)
Lesson plan format (KSSR)Lesson plan format (KSSR)
Lesson plan format (KSSR)
Cynthia James
 
Panduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSR
Panduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSRPanduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSR
Panduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSR
Norfazida Mardi
 

Viewers also liked (13)

Emk terkini
Emk terkiniEmk terkini
Emk terkini
 
Contoh bahan panduan pengajaran
Contoh bahan panduan pengajaranContoh bahan panduan pengajaran
Contoh bahan panduan pengajaran
 
Buku panduan elemen keusahawanan
Buku panduan elemen keusahawananBuku panduan elemen keusahawanan
Buku panduan elemen keusahawanan
 
Ds dunia seni visual thn 2
Ds dunia seni visual thn 2Ds dunia seni visual thn 2
Ds dunia seni visual thn 2
 
Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2
 Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2 Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2
Standard-prestasi-dunia-seni-visual-kssr-tahun-2
 
Bh sseni
Bh sseniBh sseni
Bh sseni
 
Bahasasenibaru
Bahasasenibaru Bahasasenibaru
Bahasasenibaru
 
Contoh aktiviti lipatan dan guntingan
Contoh aktiviti lipatan dan guntinganContoh aktiviti lipatan dan guntingan
Contoh aktiviti lipatan dan guntingan
 
1. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 2015
1. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 20151. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 2015
1. rujukan glosari psv kssr psv tahun 6 2015
 
Dunia Seni Visual
Dunia Seni Visual Dunia Seni Visual
Dunia Seni Visual
 
Elemen merentaskurikulum(emk)
Elemen merentaskurikulum(emk)Elemen merentaskurikulum(emk)
Elemen merentaskurikulum(emk)
 
Lesson plan format (KSSR)
Lesson plan format (KSSR)Lesson plan format (KSSR)
Lesson plan format (KSSR)
 
Panduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSR
Panduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSRPanduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSR
Panduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSR
 

Similar to Bahasa seni kssr tahun 3

Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...
Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...
Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...
Mohammad Azmi Razali
 
Bahasa seni
Bahasa seniBahasa seni
Bahasa seni
cikguda
 
bahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpc
bahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpcbahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpc
bahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpc
ThanaKSLetchumi
 
Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2
Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2
Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2
Erica Leenya
 
TING 1 Rbt bab 1
TING 1 Rbt bab 1 TING 1 Rbt bab 1
TING 1 Rbt bab 1
Ziana J
 
Seni visual - Aspek Formal STPM (Penggal 1)
Seni visual  - Aspek Formal STPM (Penggal 1) Seni visual  - Aspek Formal STPM (Penggal 1)
Seni visual - Aspek Formal STPM (Penggal 1)
nichurl
 
970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm
970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm
970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm
Putit Hj Gani
 

Similar to Bahasa seni kssr tahun 3 (7)

Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...
Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...
Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif (Masalah Pembelajaran) Tahun 3 KSSRPK (Sema...
 
Bahasa seni
Bahasa seniBahasa seni
Bahasa seni
 
bahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpc
bahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpcbahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpc
bahan seni boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pdpc
 
Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2
Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2
Perbandingan HSP Tahap 1 dan Tahap 2
 
TING 1 Rbt bab 1
TING 1 Rbt bab 1 TING 1 Rbt bab 1
TING 1 Rbt bab 1
 
Seni visual - Aspek Formal STPM (Penggal 1)
Seni visual  - Aspek Formal STPM (Penggal 1) Seni visual  - Aspek Formal STPM (Penggal 1)
Seni visual - Aspek Formal STPM (Penggal 1)
 
970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm
970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm
970 sp seni visual (30.3.12)portal mpm
 

Recently uploaded

Ujian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdf
Ujian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdfUjian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdf
Ujian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdf
chitra nachitram
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
WahyuWidyati
 
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
GuoXiang
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
g47205823
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
Azuraini Abdullah
 
446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx
446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx
446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx
jessica306072
 

Recently uploaded (6)

Ujian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdf
Ujian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdfUjian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdf
Ujian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-Muzik.pdf
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
 
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
 
446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx
446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx
446381519-4-0-Task-Force-PKL-Sekolah.pptx
 

Bahasa seni kssr tahun 3