SlideShare a Scribd company logo
Nama : _____________________________________          Tarikh : ______________021/031
Bahasa
Melayu
JUSA
2009
Set 5
50 minit

               JABATAN PELAJARAN PERAK

             KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

         _____________________________________________


                  MODUL JUSA 2009
               BAHASA MELAYU SJK SET 5

                   Lima puluh minit
       JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.  Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.  Jawab semua soalan.

3.  Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap
   soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif
   yang disediakan.

4.  Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
   hitamkan jawapan yang baru.
          Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.


021/031    2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak
2              Modul JUSA Set 5


Arahan Am
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D. Antaranya, ada
satu jawapan yang betul. Pilih jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf
yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih.

Soalan 1 - 24
Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.
 1.  Hafizi dan Hafiza sering bersiar-siar pada waktu petang. Mereka
    mendayung_______________ mengelilingi taman tasik.
    A   Sampan
    B   Kayak
    C   Rakit
    D   Motorbot


Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.
 2.  “ _______________ boleh masuk ke bilik Guru Besar ,” kata pembantu pejabat
    kepada lelaki itu.
    A   Cik
    B   Puan
    C   Encik
    D   Kamu
3            Modul JUSA Set 5


3.  Saya tidak pasti _______________ yang menelefon tadi.
   A   apa
   B   mana
   C   siapa
   D   mengapa4.  Kehadiran Dato’ Johan adalah untuk _______________ mesyuarat agung persatuan
   itu.
   A   meraikan
   B   merasmikan
   C   memeriahkan
   D   mempengerusikan


Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.
5.  Azmi menyertai acara _______________ peluru dalam sukan tahunan sekolahnya.
   A   melontar
   B   membaling
   C   membuang
   D   menyambut
Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.
4            Modul JUSA Set 5


6.  Aminah sedang _______________ beberapa kuntum bunga untuk diletakkan di
   ruang tamu rumahnya.
   A   digubah
   B   menggubah
   C   pengubah
   D   gubahan7.  Salim dan rakan-rakannya berasa _______________ dengan kata-kata pemuda
   yang tidak dikenali itu.
   A   ngeri
   B   takut
   C   Yakin
   D   curiga8.  Selepas hujan, air sungai akan mengalir _______________ .
   A   laju
   B   cepat
   C   deras
   D   pantas


Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.
             Gambar 8
9.  Cengkerang pada badan kura-kura berfungsi _______________ melindungi diri
   daripada ancaman musuh.
   A   untuk
   B   agar
   C   demi
   D   supaya
5              Modul JUSA Set 5


10.  Peragawati itu berjaya menguruskan badannya _______________ lansing.
   A   sejak
   B   semakin
   C   akan
   D   sehingga


Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.
 11. Lukisan yang baru dibelinya itu digantung _______________ dinding.
    A   di
    B   ke
    C   pada
    D   kepada 12. Harta yang diwarisi oleh ayah adalah pusaka _______________ .
    A   saudara-mara
    B   turun-temurun
    C   suku-sakat
    D   anak-beranak 13. Hari telah lewat malam namun Susan _______________ mengulang kaji pelajaran
   di biliknya.
    A   akan
    B   pernah
    C   masih
    D   sudah
6             Modul JUSA Set 5


Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.
 14. _______________ budak itu lari bertempiaran apabila hujan lebat turun tiba-tiba.
   A   Ketiga-tiga
   B   Ketiga
   C   Bertiga
   D   Tiga 15. Orang Melayu memang kaya dengan _______________ sebagai panduan dalam
   kehidupan seharian.
   A   timbang rasa
   B   tunjuk ajar
   C   susur galur
   D   pantang larang 16. Mesyuarat itu telah _______________ pada pukul 3.30 petang.
   A   tangguh
   B   bertangguh
   C   ditangguhkan
   D   penangguhan


Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.
7           Modul JUSA Set 5


 17. Cikgu Chan _____________ suaranya memarahi murid yang menconteng dinding
   tandas.
    A   meninggikan
    B   ketinggian
    C   ditinggikan
    D   tertinggi 18. Ayah memasukkan beberapa _______________ duit syiling ke dalam mesin itu
   untuk membeli minuman.
   A   biji
    B   keping
    C   helai
    D   buah


Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah.
 19. Ah Kuan _______________ untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam
   UPSR.
    A   memerah keringat
    B   membanting tulang
    C   membuta tuli
    D   memerah otak


Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.

Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.
8             Modul JUSA Set 5


20.  Penyanyi yang bersuara merdu itu telah meraih anugerah bintang popular tahun ini.
    A   lantang
    B   lunak
    C   serak
    D   parauSoalan 21
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.


 21. Barang-barang tiruan rendah kualitinya.
    A   benar
    B   asal
    C   betul
    D   asli 22. Kerajaan memberikan tumpuan kepada golongan pelajar dalam usaha mencegah
   gejala sosial.
    A   Tumpuan diberikan kepada semua golongan termasuk pelajar bagi
       mencegah gejala sosial.
    B   Golongan pelajar perlu diberikan tumpuan dalam usaha menolong mencegah
       gejala sosial.
    C   Golongan pelajar diberikan tumpuan oleh kerajaan dalam usaha mencegah
       gejala sosial.
    D   Usaha untuk mencegah gejala sosial oleh golongan pelajar diberikan
       tumpuan oleh kerajaan.23.  “Jangan berbual-bual di perpustakaan,” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya.
    A   Cikgu Amin menyuruh pelajar-pelajarnya supaya tidak berbuat bising di
       perpustakaan.
    B   Semasa berada di perpustakaan, Cikgu Amin memarahi pelajar-pelajarnya
       yang berbuat bising.
    C   Cikgu Amin mengarahkan pelajar-pelajarnya supaya tidak berbual-bual
       dengannya di perpustakaan.
    D   Cikgu Amin sentiasa menasihati pelajar-pelajarnya supaya berbuat bising di
       perpustakaan.
9            Modul JUSA Set 5


Soalan 24 - 25
Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan.24.  Berapakah harga perabot yang dibuat daripada kayu jati itu?
    A   Murah sahaja, puan.
    B   Puan hendak yang ini ya!
    C   Kami memberi potongan sebanyak 20 peratus.
    D   Lebih kurang dua ribu ringgit, puan. 25. “Kerja sekolah kamu sudah siap?” tanya ibu.
    A   Esok cuti.
    B   Buku saya tertinggal di sekolah.
    C   Ada dua lagi soalan yang belum dijawab.
    D   Buku itu sudah dihantar kepada cikgu.Soalan 26
Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. 26. Pengaruh budaya barat menjadi punca keruntuhan moral anak-anak muda hari ini.
    A   Mengapakah anak-anak muda hari ini mudah terpengaruh?
    B   Apakah punca yang menyebabkan keruntuhan moral anak-anak muda hari
       ini?
    C   Bagaimanakah anak-anak muda hari ini mempengaruhi budaya barat?
    D   Benarkah moral anak-anak muda hari ini sudah runtuh?Soalan 27 - 28
Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 27. I.   Peristiwa itu masih segar dalam ingatannya.
    II.  Buah-buahan yang baru dipetik itu segar sekali.
    III.  Pakaian baru itu kurang segar untuk adik.
    IV.  Senyuman gadis itu sentiasa segar .
    A   I dan II
    B   I dan Ill
    C   Il dan IV
    D   IIl dan IV
10              Modul JUSA Set 5


 28. I    Aiman dimarahi oleh ibunya kerana kasar kawannya.
    II   Perabot itu kasar buatannya tetapi harganya sangat mahal.
    III   Bapa sedang mengetam permukaan papan yang kasar itu.
    IV   Sikap kasar kedua-dua pelajar itu tidak menyenangkan hatinya.
    A    I dan II
    B    II dan IV
    C    II dan III
    D    II, III, dan IVSoalan 29 - 30
Pilih ayat yang betul.


 29. I    Pelbagai jenis kuih terhidang di atas meja untuk hidangan para-para tetamu.
    II   Setiap orang murid mesti mematuhi peraturan sekolah.
    III   Dua ekor kambing akan disembelih untuk majlis kenduri itu.
    IV   Mesyuarat PIBG itu akan diadakan pada waktu petang.
    A    I dan II
    B    I dan III
    C    II dan IV
    D    III dan IV 30. I    Masalah disiplin murid perlu ditangani oleh semua pihak.
    II   Cikgu Lim menyemak buku latihan murid-muridnya dari masa ke semasa.
    III   Kasim menyayuh sejauh tiga kilometer basikal sehari untuk ke sekolah.
    IV   Mak Cik Minah memerlukan putih telur untuk membuat kuih itu.
    A    IV
    B    I dan IV
    C    I, II dan III
    D    II, III dan IV
11             Modul JUSA Set 5Soalan 31 - 35
Baca surat di bawah, kemudian jawab soalan berikut.                                 777, Jalan SS17/7,
                                 Taman Sutera,
                                  464000 Petaling Jaya,
                                  18 Februari 2008.      Menemui sahabatku Yi Ling yang berada di Pulau Ketam dengan selamatnya.


Saudari,
     Sudah dua minggu saya berpindah ke Petaling Jaya bersama keluarga saya.
Saya mula belajar di Sekolah Kebangsaan Sri Petaling sejak minggu lepas. Oleh sebab
kedudukan sekolah tidak jauh dari rumah saya, setiap hari saya berjalan kaki ke sekolah.
Perjalanan dari rumah saya ke sekolah tersebut mengambil masa sepuluh minit sahaja.
Keadaan jalan raya di sini sangat sibuk kerana terlalu banyak kereta. Mula-mula saya
berasa agak kesunyian kerana belum mengenali sesiapapun. Walau bagaimanapun lama-
kelamaan saya telah dapat menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah ini.
      Sekolah baharu saya sangat besar dan tinggi-tinggi bangunannya. Murid-murid
dan guru-guru jauh lebih ramai daripada sekolah kita di Pulau Ketam. Sekarang, saya
bersekolah pada sebelah petang sehinggalah saya masuk ke sekolah menengah tahun
depan. Walaupun sekolah di sini cantik tetapi saya masih tidak dapat melupakan guru-guru
dan rakan-rakan di Pulau Ketam. Saya berasa agak sedih meninggalkan semuanya kerana
di situlah saya dilahirkan, dibesarkan dan mula bersekolah. Sekolah di Pulau Ketam yang
terletak di tepi pantai itu sentiasa terbayang di mata saya. Saya juga sentiasa merindui
saudari dan rakan-rakan yang lain.
      Jika saudari berpeluang ke Kuala Lumpur, silalah singgah ke rumah saya. Saya
ingin benar mendengar cerita-cerita tentang Pulau Ketam daripada saudari nanti. Saya juga
akan cuba memujuk ayah supaya membawa saya melawat ke Pulau Ketam jika ada masa
lapang suatu hari nanti. Saya berharap dapat bertemu saudari dan rakan-rakan yang lain.
      Sekian dahulu buat sementara waktu, sehingga kita berjumpa lagi. Kalau tidak
keberatan, saya harap saudari dapat menyampaikan salam saya kepada guru-guru dan
rakan-rakan di sana.                                       Sahabatmu,
                                        Jia Jie
12              Modul JUSA Set 5


31.  Surat ini ditujukan kepada siapa?
   A  Rakan-rakan di Pulau Ketam
   B  Guru-guru di Pulau Ketam
   C  Jia Jie
   D  Yi Ling32. Berapakah usia penulis surat ini?
   A  10 tahun
   B  11 tahun
   C  12 tahun
   D  13 tahun
33. Di manakah tempat asal penulis surat ini?
   A  Pulau Ketam
   B  Petaling Jaya
   C  Sri Petaling
   D  Kuala Lumpur34. Semua pernyataan berikut betul, kecuali...
   A  Penulis lebih suka akan Pulau Ketam daripada Petaling Jaya.
   B  Penulis dapat menyesuaikan diri dengan sekolah baharunya.
   C  Yi Ling masih bersekolah di Pulau Ketam.
   D  S.K. Sri Petaling berhampiran dengan pantai.35. Perkataan memujuk dalam petikan sama maksud dengan...
   A  merayu
   B  meminta
   C  menyuruh
   D  menunggu
13             Modul JUSA Set 5


Soalan 36 - 40.
Baca jadual di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.


    Hari dan Masa           Tuisyen        Kelas Komputer
                    Cikgu Wong         Cikgu Ahmad
       Isnin           9.00 – 11.00        9.00 – 12.00
                      pagi           tengah hari


                  Cikgu Saraswati        Cikgu Jamal
     Selasa           10.00 – 12.00         9.00 – 10.00
                    tengah hari          pagi


                    Cikgu Mawar         Cikgu Wong
       Rabu           9.00 – 12.00        10.00 – 11.30
                    tengah hari          pagi
                    Cikgu Ahmad         Cikgu Jamal
     Khamis            9.30 – 12.00        12.00 – 4.00
                    tengah hari          petang
                    Cikgu Mawar         Cikgu Yeoh
     Jumaat            4.00 – 6.00        2.00 – 4.30
                     petang           petang
                  Cikgu Saraswati         Cikgu Lim
      Sabtu            10.00 – 12.00        9.00 – 11.00
                    tengah hari          pagi


GURU BERTUGAS DAN SUBJEK YANG DIAJAR


Cikgu Wong       - Matematik Tahun 6 / Word Perfect
Cikgu Saraswati    - Bahasa Inggeris Tahun 6
Cikgu Ahmad      - Bahasa Melayu 1 Tahun 6 / Photoshop 6.0
Cikgu Mawar      - Bahasa Melayu 2 Tahun 6
Cikgu Yeoh       - Programming
Cikgu Jamal      - Perisian Window XP36. Berapa lamakah masa yang digunakan untuk kelas programming dalam seminggu?
  A      2 jam
  B      2 jam 30 minit
  C      3 jam
  D      3 jam 30 minit
14             Modul JUSA Set 5


37. Siapakah yang paling lama bertugas dalam seminggu?
  A    Cikgu Wong
  B     Cikgu Mawar
  C     Cikgu Ahmad
  D     Cikgu Saraswati


38. Apakah pelajaran komputer yang paling lama diajar dalam sehari?
  A     Perisian Window XP
  B     Photoshop 6.0
  C     Word Perfect 6.0
  D     Programming


39. Berikut adalah benar tentang Tuisyen Bahasa Melayu 1 kecuali
  A     diajar oleh Cikgu Ahmad
  B     diajar pada hari Rabu dan Jumaat
  C     kelas dimulakan pada waktu pagi
  D     jumlah jam yang diajar seminggu selama dua jam setengah


40. Tujuan jadual disediakan adalah
  A     mengagihkan masa yang sama rata kepada guru-guru
  B     untuk memudahkah pelajar mengikut kelas
  C     untuk menentukan jumlah murid yang mengikuti kelas
  D     supaya murid-murid datang awal ke sekolah
                KERTAS SOALAN TAMAT

More Related Content

What's hot

Bm tahun 5 pemahaman
Bm tahun 5 pemahamanBm tahun 5 pemahaman
Bm tahun 5 pemahaman
Mohd Faizal Abdul Razak
 
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahunKertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
SPidEr Mohd
 
Kata Adjektif
Kata AdjektifKata Adjektif
Kata Adjektif
Megawati Jalaludin
 
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
PAKLONG CIKGU
 
Soalan bm ujian 1 kertas 2
Soalan bm ujian 1 kertas 2Soalan bm ujian 1 kertas 2
Soalan bm ujian 1 kertas 2
fitri norlida
 
Bahasa Melayu Tahun 1
Bahasa Melayu Tahun 1Bahasa Melayu Tahun 1
Bahasa Melayu Tahun 1
PAKLONG CIKGU
 
Soalan bm tahun 3 pemahaman
Soalan bm tahun 3 pemahamanSoalan bm tahun 3 pemahaman
Soalan bm tahun 3 pemahaman
Umie Arissa
 
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Stephanie Unsil
 
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
NADZIRAH ABU BAKAR
 
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2Adrian Melepong
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Amir Aiman Akashah
 
Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6
Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6
Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6
Ahmad Abu
 
Latihan kata hubung
Latihan kata hubung Latihan kata hubung
Latihan kata hubung
Laila Wati Johari
 
Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1
Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1
Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1
ar-rifke.com
 
BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2
BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2
BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2
Noor Lubna Ismail
 
Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019
Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019
Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019
Husna Mahirah Hasan
 
soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6
soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6
soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6
Shika Nara
 
Soalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharu
Soalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharuSoalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharu
Soalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharu
norrashidah82
 
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
ar-rifke.com
 
30 latihan penjodoh bilangan
30 latihan penjodoh bilangan30 latihan penjodoh bilangan
30 latihan penjodoh bilangan
CikguKakOm
 

What's hot (20)

Bm tahun 5 pemahaman
Bm tahun 5 pemahamanBm tahun 5 pemahaman
Bm tahun 5 pemahaman
 
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahunKertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
 
Kata Adjektif
Kata AdjektifKata Adjektif
Kata Adjektif
 
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
 
Soalan bm ujian 1 kertas 2
Soalan bm ujian 1 kertas 2Soalan bm ujian 1 kertas 2
Soalan bm ujian 1 kertas 2
 
Bahasa Melayu Tahun 1
Bahasa Melayu Tahun 1Bahasa Melayu Tahun 1
Bahasa Melayu Tahun 1
 
Soalan bm tahun 3 pemahaman
Soalan bm tahun 3 pemahamanSoalan bm tahun 3 pemahaman
Soalan bm tahun 3 pemahaman
 
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian Sumatif Bahasa Melayu Tahun 6
 
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
 
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
 
Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6
Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6
Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6
 
Latihan kata hubung
Latihan kata hubung Latihan kata hubung
Latihan kata hubung
 
Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1
Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1
Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Kertas 1
 
BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2
BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2
BAHASA INGGERIS TAHUN 4 2017 KERTAS 2
 
Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019
Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019
Soalan bahasa melayu pemahaman tahun 4 2019
 
soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6
soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6
soalan BM kertas 1 KSSR tahun 6
 
Soalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharu
Soalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharuSoalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharu
Soalan bahasa malaysia tahun 4 ujian bulanan 1 pengenalan format baharu
 
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
 
30 latihan penjodoh bilangan
30 latihan penjodoh bilangan30 latihan penjodoh bilangan
30 latihan penjodoh bilangan
 

Viewers also liked

Panduan mencari isi karangan
Panduan mencari isi karanganPanduan mencari isi karangan
Panduan mencari isi karangan
Shika Nara
 
Panduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkini
Panduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkiniPanduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkini
Panduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkiniaimanrais
 
Rubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM PenulisanRubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM Penulisan
rebakasajaya
 
Azizi penataran format baharu bm2 2016
Azizi  penataran format baharu bm2 2016Azizi  penataran format baharu bm2 2016
Azizi penataran format baharu bm2 2016
sahamin prahman
 
Teknik pemarkahan dan penyemakan
Teknik pemarkahan dan penyemakanTeknik pemarkahan dan penyemakan
Teknik pemarkahan dan penyemakangovernment
 
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
PAKLONG CIKGU
 
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1PAKLONG CIKGU
 

Viewers also liked (8)

Panduan mencari isi karangan
Panduan mencari isi karanganPanduan mencari isi karangan
Panduan mencari isi karangan
 
Panduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkini
Panduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkiniPanduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkini
Panduan skima pemarkahan bahasa melayu kertas terkini
 
Minggubm
MinggubmMinggubm
Minggubm
 
Rubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM PenulisanRubrik Penskoran BM Penulisan
Rubrik Penskoran BM Penulisan
 
Azizi penataran format baharu bm2 2016
Azizi  penataran format baharu bm2 2016Azizi  penataran format baharu bm2 2016
Azizi penataran format baharu bm2 2016
 
Teknik pemarkahan dan penyemakan
Teknik pemarkahan dan penyemakanTeknik pemarkahan dan penyemakan
Teknik pemarkahan dan penyemakan
 
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
Peperiksaan B.Melayu Thn 4 - Format 2016
 
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1
 

Similar to Bahasa Melayu Kertas 1 Upsr

BM Pemahaman kertas 1
BM Pemahaman kertas 1BM Pemahaman kertas 1
BM Pemahaman kertas 1PAKLONG CIKGU
 
Bah.Melayu thn 4
Bah.Melayu thn 4Bah.Melayu thn 4
Bah.Melayu thn 4babyfiaten
 
Bahasa Melayu K 1 Upsr
Bahasa Melayu K 1 UpsrBahasa Melayu K 1 Upsr
Bahasa Melayu K 1 UpsrPAKLONG CIKGU
 
Pemahaman Bahasa Melayu
Pemahaman Bahasa MelayuPemahaman Bahasa Melayu
Pemahaman Bahasa Melayu
PAKLONG CIKGU
 
Bmt3
Bmt3Bmt3
Bmt3
fizdsam
 
Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1
Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1
Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1
Rosman Musa
 
Bm t5 pem
Bm t5 pemBm t5 pem
Bm t5 pem
Azlina Anuar
 
Bm lb011 set1
Bm lb011 set1Bm lb011 set1
Bm lb011 set1absad72
 
Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016
Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016 Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016
Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016
murni mohamat
 
Soalan Pemahaman BM Thn 4
Soalan Pemahaman BM Thn 4Soalan Pemahaman BM Thn 4
Soalan Pemahaman BM Thn 4PAKLONG CIKGU
 
22636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-322636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-3
Riza Yunos
 
22636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-322636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-3
Riza Yunos
 
Bm pemahaman set 1
Bm pemahaman set 1Bm pemahaman set 1
Bm pemahaman set 1Ju Ja
 
Siap bm pemahaman set 1 y4
Siap bm pemahaman set 1 y4Siap bm pemahaman set 1 y4
Siap bm pemahaman set 1 y4
560312065045
 
Upsr bahasa malaysia
Upsr bahasa malaysiaUpsr bahasa malaysia
Upsr bahasa malaysia
Siti Aishah Ismail
 
Soalan ramalan upsr 2016 johor bm k1 + skema jawapan
Soalan ramalan upsr 2016 johor  bm k1 + skema jawapanSoalan ramalan upsr 2016 johor  bm k1 + skema jawapan
Soalan ramalan upsr 2016 johor bm k1 + skema jawapan
junaidi othman
 
Bank tatabahasa upsr 1 2019
Bank tatabahasa upsr 1 2019Bank tatabahasa upsr 1 2019
Bank tatabahasa upsr 1 2019
Letchumi Perumal
 
Modul cemerlang tatabahasa selangor
Modul cemerlang tatabahasa  selangorModul cemerlang tatabahasa  selangor
Modul cemerlang tatabahasa selangor
Jalalludin6791
 
module bm bahagian 2
module bm bahagian 2module bm bahagian 2
module bm bahagian 2
Ranggish Jayabalan
 

Similar to Bahasa Melayu Kertas 1 Upsr (20)

BM Pemahaman kertas 1
BM Pemahaman kertas 1BM Pemahaman kertas 1
BM Pemahaman kertas 1
 
Bah.Melayu thn 4
Bah.Melayu thn 4Bah.Melayu thn 4
Bah.Melayu thn 4
 
Bahasa Melayu K 1 Upsr
Bahasa Melayu K 1 UpsrBahasa Melayu K 1 Upsr
Bahasa Melayu K 1 Upsr
 
Pemahaman Bahasa Melayu
Pemahaman Bahasa MelayuPemahaman Bahasa Melayu
Pemahaman Bahasa Melayu
 
Set 1 (pem)
Set 1 (pem)Set 1 (pem)
Set 1 (pem)
 
Bmt3
Bmt3Bmt3
Bmt3
 
Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1
Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1
Soalan bm 1 thn 3 pkbs 1
 
Bm t5 pem
Bm t5 pemBm t5 pem
Bm t5 pem
 
Bm lb011 set1
Bm lb011 set1Bm lb011 set1
Bm lb011 set1
 
Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016
Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016 Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016
Soalan bm tahun 3 pp tkssr2016
 
Soalan Pemahaman BM Thn 4
Soalan Pemahaman BM Thn 4Soalan Pemahaman BM Thn 4
Soalan Pemahaman BM Thn 4
 
22636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-322636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-3
 
22636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-322636960 pemahaman-tahun-3
22636960 pemahaman-tahun-3
 
Bm pemahaman set 1
Bm pemahaman set 1Bm pemahaman set 1
Bm pemahaman set 1
 
Siap bm pemahaman set 1 y4
Siap bm pemahaman set 1 y4Siap bm pemahaman set 1 y4
Siap bm pemahaman set 1 y4
 
Upsr bahasa malaysia
Upsr bahasa malaysiaUpsr bahasa malaysia
Upsr bahasa malaysia
 
Soalan ramalan upsr 2016 johor bm k1 + skema jawapan
Soalan ramalan upsr 2016 johor  bm k1 + skema jawapanSoalan ramalan upsr 2016 johor  bm k1 + skema jawapan
Soalan ramalan upsr 2016 johor bm k1 + skema jawapan
 
Bank tatabahasa upsr 1 2019
Bank tatabahasa upsr 1 2019Bank tatabahasa upsr 1 2019
Bank tatabahasa upsr 1 2019
 
Modul cemerlang tatabahasa selangor
Modul cemerlang tatabahasa  selangorModul cemerlang tatabahasa  selangor
Modul cemerlang tatabahasa selangor
 
module bm bahagian 2
module bm bahagian 2module bm bahagian 2
module bm bahagian 2
 

More from PAKLONG CIKGU

ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
PAKLONG CIKGU
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
PAKLONG CIKGU
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
PAKLONG CIKGU
 
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
PAKLONG CIKGU
 
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang BersihLaporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
PAKLONG CIKGU
 
kertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersihkertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersih
PAKLONG CIKGU
 
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
PAKLONG CIKGU
 
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
PAKLONG CIKGU
 
Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3 Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3
PAKLONG CIKGU
 
soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4
PAKLONG CIKGU
 
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
PAKLONG CIKGU
 
permainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataanpermainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataan
PAKLONG CIKGU
 
Teka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayuTeka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayu
PAKLONG CIKGU
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
PAKLONG CIKGU
 
Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4
PAKLONG CIKGU
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
PAKLONG CIKGU
 
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
PAKLONG CIKGU
 
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
PAKLONG CIKGU
 
Jenis-jenis ayat bahasa melayu
Jenis-jenis ayat bahasa melayuJenis-jenis ayat bahasa melayu
Jenis-jenis ayat bahasa melayu
PAKLONG CIKGU
 
Nota Tatabahasa UPSR
Nota Tatabahasa UPSRNota Tatabahasa UPSR
Nota Tatabahasa UPSR
PAKLONG CIKGU
 

More from PAKLONG CIKGU (20)

ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 penulisan.
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 2 2017
 
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
ujian selaras 2 bahasa melayu tahun 3 2017
 
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
Ulasan Bahasa Melayu Tahun 3
 
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang BersihLaporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
Laporan Bergambar Pelancaran Sekolah Perak Yang Bersih
 
kertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersihkertas kerja sekolah perak yang bersih
kertas kerja sekolah perak yang bersih
 
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
Latihan penulisan bahasa melayu tahun3
 
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
UJIAN SELARAS BAHASA MELAYU TAHUN3
 
Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3 Bahasa Melayu Tahun 3
Bahasa Melayu Tahun 3
 
soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4soalan sejarah tahun 4
soalan sejarah tahun 4
 
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
tajuk karangan bahasa melayu tahun 3.
 
permainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataanpermainan bahasa - cari perkataan
permainan bahasa - cari perkataan
 
Teka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayuTeka silang kata bahasa melayu
Teka silang kata bahasa melayu
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
ujian penulisan bahasa melayu tahun 3
 
Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4Ujian penulisan b.melayu th4
Ujian penulisan b.melayu th4
 
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
ujian penulisan bahasa melayu tahun 4
 
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
 
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
 
Jenis-jenis ayat bahasa melayu
Jenis-jenis ayat bahasa melayuJenis-jenis ayat bahasa melayu
Jenis-jenis ayat bahasa melayu
 
Nota Tatabahasa UPSR
Nota Tatabahasa UPSRNota Tatabahasa UPSR
Nota Tatabahasa UPSR
 

Recently uploaded

REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
adityanoor64
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
vivi211570
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
SDNBotoputih
 
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdfCP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
andimagfirahwati1
 
BAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAK
BAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAKBAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAK
BAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAK
HUMAH KUMARASAMY
 
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Kanaidi ken
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
nengenok23
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
AINARAHYUBINTISULAIM
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdfTugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
SafaAgrita1
 
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.pptKIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
WAYANDARSANA1
 
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
nengenok23
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Herry Prasetyo
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
SriKuntjoro1
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
BAHTIARMUHAMAD
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
denny404455
 

Recently uploaded (20)

REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
 
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdfCP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
 
BAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAK
BAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAKBAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAK
BAHAN MENGAJAR MATEMATIK KEPADA KANAK - KANAK
 
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
Dialog Prestasi Peperiksaan Akhir Tahun 2023
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdfTugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
 
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.pptKIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
 
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
 

Bahasa Melayu Kertas 1 Upsr

 • 1. Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________ 021/031 Bahasa Melayu JUSA 2009 Set 5 50 minit JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL JUSA 2009 BAHASA MELAYU SJK SET 5 Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak. 021/031 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak
 • 2. 2 Modul JUSA Set 5 Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D. Antaranya, ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih. Soalan 1 - 24 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 1. Hafizi dan Hafiza sering bersiar-siar pada waktu petang. Mereka mendayung_______________ mengelilingi taman tasik. A Sampan B Kayak C Rakit D Motorbot Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. 2. “ _______________ boleh masuk ke bilik Guru Besar ,” kata pembantu pejabat kepada lelaki itu. A Cik B Puan C Encik D Kamu
 • 3. 3 Modul JUSA Set 5 3. Saya tidak pasti _______________ yang menelefon tadi. A apa B mana C siapa D mengapa 4. Kehadiran Dato’ Johan adalah untuk _______________ mesyuarat agung persatuan itu. A meraikan B merasmikan C memeriahkan D mempengerusikan Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. 5. Azmi menyertai acara _______________ peluru dalam sukan tahunan sekolahnya. A melontar B membaling C membuang D menyambut Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.
 • 4. 4 Modul JUSA Set 5 6. Aminah sedang _______________ beberapa kuntum bunga untuk diletakkan di ruang tamu rumahnya. A digubah B menggubah C pengubah D gubahan 7. Salim dan rakan-rakannya berasa _______________ dengan kata-kata pemuda yang tidak dikenali itu. A ngeri B takut C Yakin D curiga 8. Selepas hujan, air sungai akan mengalir _______________ . A laju B cepat C deras D pantas Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah. Gambar 8 9. Cengkerang pada badan kura-kura berfungsi _______________ melindungi diri daripada ancaman musuh. A untuk B agar C demi D supaya
 • 5. 5 Modul JUSA Set 5 10. Peragawati itu berjaya menguruskan badannya _______________ lansing. A sejak B semakin C akan D sehingga Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11. Lukisan yang baru dibelinya itu digantung _______________ dinding. A di B ke C pada D kepada 12. Harta yang diwarisi oleh ayah adalah pusaka _______________ . A saudara-mara B turun-temurun C suku-sakat D anak-beranak 13. Hari telah lewat malam namun Susan _______________ mengulang kaji pelajaran di biliknya. A akan B pernah C masih D sudah
 • 6. 6 Modul JUSA Set 5 Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah. 14. _______________ budak itu lari bertempiaran apabila hujan lebat turun tiba-tiba. A Ketiga-tiga B Ketiga C Bertiga D Tiga 15. Orang Melayu memang kaya dengan _______________ sebagai panduan dalam kehidupan seharian. A timbang rasa B tunjuk ajar C susur galur D pantang larang 16. Mesyuarat itu telah _______________ pada pukul 3.30 petang. A tangguh B bertangguh C ditangguhkan D penangguhan Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.
 • 7. 7 Modul JUSA Set 5 17. Cikgu Chan _____________ suaranya memarahi murid yang menconteng dinding tandas. A meninggikan B ketinggian C ditinggikan D tertinggi 18. Ayah memasukkan beberapa _______________ duit syiling ke dalam mesin itu untuk membeli minuman. A biji B keping C helai D buah Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah. 19. Ah Kuan _______________ untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR. A memerah keringat B membanting tulang C membuta tuli D memerah otak Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.
 • 8. 8 Modul JUSA Set 5 20. Penyanyi yang bersuara merdu itu telah meraih anugerah bintang popular tahun ini. A lantang B lunak C serak D parau Soalan 21 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris. 21. Barang-barang tiruan rendah kualitinya. A benar B asal C betul D asli 22. Kerajaan memberikan tumpuan kepada golongan pelajar dalam usaha mencegah gejala sosial. A Tumpuan diberikan kepada semua golongan termasuk pelajar bagi mencegah gejala sosial. B Golongan pelajar perlu diberikan tumpuan dalam usaha menolong mencegah gejala sosial. C Golongan pelajar diberikan tumpuan oleh kerajaan dalam usaha mencegah gejala sosial. D Usaha untuk mencegah gejala sosial oleh golongan pelajar diberikan tumpuan oleh kerajaan. 23. “Jangan berbual-bual di perpustakaan,” kata Cikgu Amin kepada murid-muridnya. A Cikgu Amin menyuruh pelajar-pelajarnya supaya tidak berbuat bising di perpustakaan. B Semasa berada di perpustakaan, Cikgu Amin memarahi pelajar-pelajarnya yang berbuat bising. C Cikgu Amin mengarahkan pelajar-pelajarnya supaya tidak berbual-bual dengannya di perpustakaan. D Cikgu Amin sentiasa menasihati pelajar-pelajarnya supaya berbuat bising di perpustakaan.
 • 9. 9 Modul JUSA Set 5 Soalan 24 - 25 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. 24. Berapakah harga perabot yang dibuat daripada kayu jati itu? A Murah sahaja, puan. B Puan hendak yang ini ya! C Kami memberi potongan sebanyak 20 peratus. D Lebih kurang dua ribu ringgit, puan. 25. “Kerja sekolah kamu sudah siap?” tanya ibu. A Esok cuti. B Buku saya tertinggal di sekolah. C Ada dua lagi soalan yang belum dijawab. D Buku itu sudah dihantar kepada cikgu. Soalan 26 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. 26. Pengaruh budaya barat menjadi punca keruntuhan moral anak-anak muda hari ini. A Mengapakah anak-anak muda hari ini mudah terpengaruh? B Apakah punca yang menyebabkan keruntuhan moral anak-anak muda hari ini? C Bagaimanakah anak-anak muda hari ini mempengaruhi budaya barat? D Benarkah moral anak-anak muda hari ini sudah runtuh? Soalan 27 - 28 Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 27. I. Peristiwa itu masih segar dalam ingatannya. II. Buah-buahan yang baru dipetik itu segar sekali. III. Pakaian baru itu kurang segar untuk adik. IV. Senyuman gadis itu sentiasa segar . A I dan II B I dan Ill C Il dan IV D IIl dan IV
 • 10. 10 Modul JUSA Set 5 28. I Aiman dimarahi oleh ibunya kerana kasar kawannya. II Perabot itu kasar buatannya tetapi harganya sangat mahal. III Bapa sedang mengetam permukaan papan yang kasar itu. IV Sikap kasar kedua-dua pelajar itu tidak menyenangkan hatinya. A I dan II B II dan IV C II dan III D II, III, dan IV Soalan 29 - 30 Pilih ayat yang betul. 29. I Pelbagai jenis kuih terhidang di atas meja untuk hidangan para-para tetamu. II Setiap orang murid mesti mematuhi peraturan sekolah. III Dua ekor kambing akan disembelih untuk majlis kenduri itu. IV Mesyuarat PIBG itu akan diadakan pada waktu petang. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. I Masalah disiplin murid perlu ditangani oleh semua pihak. II Cikgu Lim menyemak buku latihan murid-muridnya dari masa ke semasa. III Kasim menyayuh sejauh tiga kilometer basikal sehari untuk ke sekolah. IV Mak Cik Minah memerlukan putih telur untuk membuat kuih itu. A IV B I dan IV C I, II dan III D II, III dan IV
 • 11. 11 Modul JUSA Set 5 Soalan 31 - 35 Baca surat di bawah, kemudian jawab soalan berikut. 777, Jalan SS17/7, Taman Sutera, 464000 Petaling Jaya, 18 Februari 2008. Menemui sahabatku Yi Ling yang berada di Pulau Ketam dengan selamatnya. Saudari, Sudah dua minggu saya berpindah ke Petaling Jaya bersama keluarga saya. Saya mula belajar di Sekolah Kebangsaan Sri Petaling sejak minggu lepas. Oleh sebab kedudukan sekolah tidak jauh dari rumah saya, setiap hari saya berjalan kaki ke sekolah. Perjalanan dari rumah saya ke sekolah tersebut mengambil masa sepuluh minit sahaja. Keadaan jalan raya di sini sangat sibuk kerana terlalu banyak kereta. Mula-mula saya berasa agak kesunyian kerana belum mengenali sesiapapun. Walau bagaimanapun lama- kelamaan saya telah dapat menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah ini. Sekolah baharu saya sangat besar dan tinggi-tinggi bangunannya. Murid-murid dan guru-guru jauh lebih ramai daripada sekolah kita di Pulau Ketam. Sekarang, saya bersekolah pada sebelah petang sehinggalah saya masuk ke sekolah menengah tahun depan. Walaupun sekolah di sini cantik tetapi saya masih tidak dapat melupakan guru-guru dan rakan-rakan di Pulau Ketam. Saya berasa agak sedih meninggalkan semuanya kerana di situlah saya dilahirkan, dibesarkan dan mula bersekolah. Sekolah di Pulau Ketam yang terletak di tepi pantai itu sentiasa terbayang di mata saya. Saya juga sentiasa merindui saudari dan rakan-rakan yang lain. Jika saudari berpeluang ke Kuala Lumpur, silalah singgah ke rumah saya. Saya ingin benar mendengar cerita-cerita tentang Pulau Ketam daripada saudari nanti. Saya juga akan cuba memujuk ayah supaya membawa saya melawat ke Pulau Ketam jika ada masa lapang suatu hari nanti. Saya berharap dapat bertemu saudari dan rakan-rakan yang lain. Sekian dahulu buat sementara waktu, sehingga kita berjumpa lagi. Kalau tidak keberatan, saya harap saudari dapat menyampaikan salam saya kepada guru-guru dan rakan-rakan di sana. Sahabatmu, Jia Jie
 • 12. 12 Modul JUSA Set 5 31. Surat ini ditujukan kepada siapa? A Rakan-rakan di Pulau Ketam B Guru-guru di Pulau Ketam C Jia Jie D Yi Ling 32. Berapakah usia penulis surat ini? A 10 tahun B 11 tahun C 12 tahun D 13 tahun 33. Di manakah tempat asal penulis surat ini? A Pulau Ketam B Petaling Jaya C Sri Petaling D Kuala Lumpur 34. Semua pernyataan berikut betul, kecuali... A Penulis lebih suka akan Pulau Ketam daripada Petaling Jaya. B Penulis dapat menyesuaikan diri dengan sekolah baharunya. C Yi Ling masih bersekolah di Pulau Ketam. D S.K. Sri Petaling berhampiran dengan pantai. 35. Perkataan memujuk dalam petikan sama maksud dengan... A merayu B meminta C menyuruh D menunggu
 • 13. 13 Modul JUSA Set 5 Soalan 36 - 40. Baca jadual di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Hari dan Masa Tuisyen Kelas Komputer Cikgu Wong Cikgu Ahmad Isnin 9.00 – 11.00 9.00 – 12.00 pagi tengah hari Cikgu Saraswati Cikgu Jamal Selasa 10.00 – 12.00 9.00 – 10.00 tengah hari pagi Cikgu Mawar Cikgu Wong Rabu 9.00 – 12.00 10.00 – 11.30 tengah hari pagi Cikgu Ahmad Cikgu Jamal Khamis 9.30 – 12.00 12.00 – 4.00 tengah hari petang Cikgu Mawar Cikgu Yeoh Jumaat 4.00 – 6.00 2.00 – 4.30 petang petang Cikgu Saraswati Cikgu Lim Sabtu 10.00 – 12.00 9.00 – 11.00 tengah hari pagi GURU BERTUGAS DAN SUBJEK YANG DIAJAR Cikgu Wong - Matematik Tahun 6 / Word Perfect Cikgu Saraswati - Bahasa Inggeris Tahun 6 Cikgu Ahmad - Bahasa Melayu 1 Tahun 6 / Photoshop 6.0 Cikgu Mawar - Bahasa Melayu 2 Tahun 6 Cikgu Yeoh - Programming Cikgu Jamal - Perisian Window XP 36. Berapa lamakah masa yang digunakan untuk kelas programming dalam seminggu? A 2 jam B 2 jam 30 minit C 3 jam D 3 jam 30 minit
 • 14. 14 Modul JUSA Set 5 37. Siapakah yang paling lama bertugas dalam seminggu? A Cikgu Wong B Cikgu Mawar C Cikgu Ahmad D Cikgu Saraswati 38. Apakah pelajaran komputer yang paling lama diajar dalam sehari? A Perisian Window XP B Photoshop 6.0 C Word Perfect 6.0 D Programming 39. Berikut adalah benar tentang Tuisyen Bahasa Melayu 1 kecuali A diajar oleh Cikgu Ahmad B diajar pada hari Rabu dan Jumaat C kelas dimulakan pada waktu pagi D jumlah jam yang diajar seminggu selama dua jam setengah 40. Tujuan jadual disediakan adalah A mengagihkan masa yang sama rata kepada guru-guru B untuk memudahkah pelajar mengikut kelas C untuk menentukan jumlah murid yang mengikuti kelas D supaya murid-murid datang awal ke sekolah KERTAS SOALAN TAMAT