SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Ramboll
Rambøll
30. sep.2021
Adriana M. Wenda
Bæredygtighed i alle
projektfaser
Ramboll
Ramboll
Program • Bæredygtighed
• Værktøjer og frameworks til
bæredygtighedsarbejde
• Hvordan implementeres bæredygtighed i
alle projektets faser
• Eksempler fra specifikke projekter
2
Ramboll
Bæredygtighed
• EU klima neutral i 2050
• Danmark 70% reducering af CO2 udledning i 2030
• Vandsektoren CO2 og energi neutral i 2030
• Hvordan når vi dertil?
Ramboll
Hvordan arbejder vi med de tre aspekter af
bæredygtighed
Økonomisk Social Miljø
• Cost-benefit analyser
• Analyse af anlægget over en 100
års periode inkl. drift, vedligehold
og reinvesteringer
• Merværdier
- Rekreation
- Sundhed
• Socioøkonomisk værdisætning
• Livscyklus analyser og
miljøberegninger
• CO2 aftryk
• Hotspotanalyser
• Biodiversitet
• Klimatilpasning
• Vandrensning
• Blågrøn infrastruktur
• Global Goals Scoreboard/FN’s Verdensmål
• Udviklings projekter som RECONECT
• Certificeringer som DGNB 4
Ramboll
Bæredygtighed – Miljø
Livscyklus vurdering
Produktionsfase Installationsfase Brugsfase EoL
Distribution
Ramboll
Bæredygtighed – Miljø
Livscyklus vurdering
6
Ramboll
WaterLCA
Dataindsamling
Livscyklusvurder
ing
Identifikation af
hotspots
Alternative
scenarier
Anbefalinger
waterLCA
Ramboll
Global Goals Scoreboard Tool
• Værktøjet bruges til at vurdere, hvordan og i
hvor høj grad projektet understøtter UN’s 17
verdensmål og de 169 undermål.
• Med værktøjet kan vi tilbyde en uddybende
vurdering af projektet i henhold til
verdensmålene samt udspecificering af
hotspots.
• Kan bruges i de tidlige projektfaser for at
fastsætte en bæredygtigheds ramme og
ambition.
8
Ramboll
Mål, delmål og indikatorer
Definition af bæredygtighedsramme
Hvilke mål og delmål er relevante?
1
Definition af bæredygtighedsambition
Hvilket niveau vil vi opnå i projektet?
2
Vurdering af alternativer
Hvor tæt kommer vi på mål med de
forskellige alternativer?
3
Valg af løsning
Hvilken løsning er bedst ift. bæredygtighed
og totaløkonomi?
4
Ramboll
PROJEKTUDVIKLING OG
PLANLÆGNING
(Planlægning, idefasen)
KONCEPTUELT DESIGN
(Dispositionsforslag)
DETALJERET
DESIGN
(Projektforslag, hoved-
/udbudsprojekt)
KONSTRUKTION
OG ANLÆG
DRIFT OG
VEDLIGEHOLDELSE
Anlæggets Faser
Implementering af
bæredygtigheds-
strategi på
projektniveu.
Første vurderinger af
bæredygtighedsmål.
Detailprojekt giver
mere præcise
parameter til måling af
forventede udledning
ved projekt.
Indsamling af data I
anlægsfasen,
beregning af
bæredygtighed
Gennemførelse af
bæredygtigheds-
program for drift og
vedligeholdelse.
Definition af
bæredygtighedsramme
- Strategi og målsætning
- Målepunkter, emner og
omfang
- Certificering/ valg af
framework og metoder
CEEQUAL, DGNB, SDG
Tool.
- Merværdier
- Renovering/nybyggeri
- WaterLCA
CO2e eller flere faktorer
- Opstilling af
målemetoder,
dataindsamling på præ-
stadie, gennemførelse af
fx. VVM og
præcertificeringer
- Merværdier
- Water LCA
Baseline
- WaterLCA
Beregning af
miljømæssige
påvirkninger.
Heriblandt CO2e for
materialer og CO2e for
planlagt driftsforbrug.
- Krav i udbud
- Monitorerering af
forbrug og indsamling af
data fra driftspersonale
på forskellige
anlægselementer.
- WaterLCA
- Opfølgning på
målepunkter,
implementering af
driftsprogrammer.
Procedure
Konkrete
tiltag
- Gennemførelse af
certificeringer
CEEQUAL/DGNB
- Data for mængder og
tilhørende transport
- WaterLCA
Foreløbige variansstudier
danner grundlag for
evaluering af materialer
og process.
Ramboll
Kagsåparkens Regnvandsprojekt
Projekt for Novafos, HOFOR, Gladsaxe og Herlev Kommune
- Et større naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekt
- 5 km lang kanal i Københavns forstæder, stærkt forurenet pga. overløb, problemer med oversvømmelser
- Kæmpe regnvandsanlæg skal reducere oversvømmelser og forbedre vandkvalitet
- Stort fokus på landskab, natur, biodiversitet (heriblandt flagermus habitat) og vandkvalitet da åen kan påvirke et Natura 2000 område og havet syd for.
- Projektet: Rambøll har udformet en plan, der gør kanalen til en fuldt integreret, naturlig oversvømmelsesaflastning til Gladsaxe og Herlev Kommuner, der
samtidig inkorporerer mange fordele og mærværdi inden for social bæredygtighed som fx rekreative muligheder i området, samt miljømæssig
bæredygtighed fx i form af færre miljøpåvirkninger, bedre biologisk stand i åen og mere biodiversitet.
Ramboll
Skybrudssikring i New York
12
• New York står over for stigende udfordringer grundet globale klimaforandringer.
• Ekstreme vejrforhold og kraftige skybrud, kan oversvømme byområder og potentielt forårsage alvorlig skade.
• Disse skal håndteres gennem gennemførelse af yderligere klimatilpasningstiltag.
• Resiliency Planning Study - fokuserer på et pilotområde i det sydøstlige Queens. Metoden bygger på Rambølls erfaring og samarbejde mellem byer
om udvikling af skybrudsløsninger for Københavns Kommune (fx Sankt Annæ Plads)
• Meget fokus på social bæredygtighed, merværdi knyttet til sundhed og andre sociale parametre der kan give området et løft.
• Cost-benefit ratio viser, at der for hver 1 USD, der investeres i blågrønne løsninger, er en benefit på $ 1,8 USD til lokalområdet.
Ramboll
Ramboll
Tak for opmærksomheden
Adriana M. Wenda
Konsulent - Urban Water
Management and Planning
anmw@ramboll.dk
13
Ramboll

More Related Content

What's hot

pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]
pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]
pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]
Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil
 

What's hot (15)

Klimabyen i middelfart
Klimabyen i middelfartKlimabyen i middelfart
Klimabyen i middelfart
 
5 inge centralisering aarhus_vand
5 inge centralisering aarhus_vand5 inge centralisering aarhus_vand
5 inge centralisering aarhus_vand
 
Aqua planning
Aqua planningAqua planning
Aqua planning
 
Sluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus åSluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus å
 
pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]
pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]
pl_plk_2015_show_85_1_Dirk-Ingmar_Mueller-Wohlfeil[1]
 
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels RichardtGrundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
 
Planlægning – set fra en forsyning
Planlægning – set fra en forsyningPlanlægning – set fra en forsyning
Planlægning – set fra en forsyning
 
Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningBest practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegning
 
Ansvar og finansiering klimatilpasning i københavn
Ansvar og finansiering  klimatilpasning i københavnAnsvar og finansiering  klimatilpasning i københavn
Ansvar og finansiering klimatilpasning i københavn
 
Lar vejbede
Lar vejbedeLar vejbede
Lar vejbede
 
Cfd beregninger
Cfd beregningerCfd beregninger
Cfd beregninger
 
Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed
Hvordan vurderes recipienternes sårbarhedHvordan vurderes recipienternes sårbarhed
Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed
 
Grisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningGrisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledning
 
Biologiske vandloebsundersoegelser
Biologiske vandloebsundersoegelserBiologiske vandloebsundersoegelser
Biologiske vandloebsundersoegelser
 
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terrænNyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
 

Similar to Baeredygtighed i-vandsektoren

Mål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgang
Mål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgangMål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgang
Mål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgang
EVAnetDenmark
 
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll HansenBygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Spark-cph
 

Similar to Baeredygtighed i-vandsektoren (20)

Kolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdfKolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdf
 
Samstyringsprojektet i aarhus
Samstyringsprojektet i aarhusSamstyringsprojektet i aarhus
Samstyringsprojektet i aarhus
 
Datid nutid-og-fremtid-for-forskning-udvikling-og-innovation-i-vandsektoren
Datid nutid-og-fremtid-for-forskning-udvikling-og-innovation-i-vandsektorenDatid nutid-og-fremtid-for-forskning-udvikling-og-innovation-i-vandsektoren
Datid nutid-og-fremtid-for-forskning-udvikling-og-innovation-i-vandsektoren
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
 
Kagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdfKagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdf
 
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdfForsyningernes-nye-udfordringer.pdf
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf
 
Skifergas i danmark
Skifergas i danmarkSkifergas i danmark
Skifergas i danmark
 
Mål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgang
Mål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgangMål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgang
Mål for regnvand på terræn i aarhus kommune – praktisk tilgang
 
Vandkvalitetsmaessige forhold i recipienten
Vandkvalitetsmaessige forhold i recipientenVandkvalitetsmaessige forhold i recipienten
Vandkvalitetsmaessige forhold i recipienten
 
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
 
Fastsættelse af mål for vand på terræn
Fastsættelse af mål for vand på terrænFastsættelse af mål for vand på terræn
Fastsættelse af mål for vand på terræn
 
Måling af overløb fra fællessystemer
Måling af overløb fra fællessystemerMåling af overløb fra fællessystemer
Måling af overløb fra fællessystemer
 
Arbejdsgruppen vedr-regngrundlag
Arbejdsgruppen vedr-regngrundlagArbejdsgruppen vedr-regngrundlag
Arbejdsgruppen vedr-regngrundlag
 
Drift hvordan-strukturerer-vi-det
Drift hvordan-strukturerer-vi-detDrift hvordan-strukturerer-vi-det
Drift hvordan-strukturerer-vi-det
 
Projekt til opload
Projekt til oploadProjekt til opload
Projekt til opload
 
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll HansenBygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
 
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra OrbiconLøsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
 
Let it grow empowering nature in our future cities, Mette Skjold
Let it grow empowering nature in our future cities, Mette SkjoldLet it grow empowering nature in our future cities, Mette Skjold
Let it grow empowering nature in our future cities, Mette Skjold
 

More from EVAnetDenmark

More from EVAnetDenmark (20)

Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfSeparat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf
 
Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEr-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdf
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
 
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
 
GRAVA.pdf
GRAVA.pdfGRAVA.pdf
GRAVA.pdf
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdf
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
 
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designBrug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
 
Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkAalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-park
 
Skagen udloebsledning
Skagen udloebsledningSkagen udloebsledning
Skagen udloebsledning
 

Baeredygtighed i-vandsektoren

 • 1. Ramboll Rambøll 30. sep.2021 Adriana M. Wenda Bæredygtighed i alle projektfaser
 • 2. Ramboll Ramboll Program • Bæredygtighed • Værktøjer og frameworks til bæredygtighedsarbejde • Hvordan implementeres bæredygtighed i alle projektets faser • Eksempler fra specifikke projekter 2
 • 3. Ramboll Bæredygtighed • EU klima neutral i 2050 • Danmark 70% reducering af CO2 udledning i 2030 • Vandsektoren CO2 og energi neutral i 2030 • Hvordan når vi dertil?
 • 4. Ramboll Hvordan arbejder vi med de tre aspekter af bæredygtighed Økonomisk Social Miljø • Cost-benefit analyser • Analyse af anlægget over en 100 års periode inkl. drift, vedligehold og reinvesteringer • Merværdier - Rekreation - Sundhed • Socioøkonomisk værdisætning • Livscyklus analyser og miljøberegninger • CO2 aftryk • Hotspotanalyser • Biodiversitet • Klimatilpasning • Vandrensning • Blågrøn infrastruktur • Global Goals Scoreboard/FN’s Verdensmål • Udviklings projekter som RECONECT • Certificeringer som DGNB 4
 • 5. Ramboll Bæredygtighed – Miljø Livscyklus vurdering Produktionsfase Installationsfase Brugsfase EoL Distribution
 • 8. Ramboll Global Goals Scoreboard Tool • Værktøjet bruges til at vurdere, hvordan og i hvor høj grad projektet understøtter UN’s 17 verdensmål og de 169 undermål. • Med værktøjet kan vi tilbyde en uddybende vurdering af projektet i henhold til verdensmålene samt udspecificering af hotspots. • Kan bruges i de tidlige projektfaser for at fastsætte en bæredygtigheds ramme og ambition. 8
 • 9. Ramboll Mål, delmål og indikatorer Definition af bæredygtighedsramme Hvilke mål og delmål er relevante? 1 Definition af bæredygtighedsambition Hvilket niveau vil vi opnå i projektet? 2 Vurdering af alternativer Hvor tæt kommer vi på mål med de forskellige alternativer? 3 Valg af løsning Hvilken løsning er bedst ift. bæredygtighed og totaløkonomi? 4
 • 10. Ramboll PROJEKTUDVIKLING OG PLANLÆGNING (Planlægning, idefasen) KONCEPTUELT DESIGN (Dispositionsforslag) DETALJERET DESIGN (Projektforslag, hoved- /udbudsprojekt) KONSTRUKTION OG ANLÆG DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Anlæggets Faser Implementering af bæredygtigheds- strategi på projektniveu. Første vurderinger af bæredygtighedsmål. Detailprojekt giver mere præcise parameter til måling af forventede udledning ved projekt. Indsamling af data I anlægsfasen, beregning af bæredygtighed Gennemførelse af bæredygtigheds- program for drift og vedligeholdelse. Definition af bæredygtighedsramme - Strategi og målsætning - Målepunkter, emner og omfang - Certificering/ valg af framework og metoder CEEQUAL, DGNB, SDG Tool. - Merværdier - Renovering/nybyggeri - WaterLCA CO2e eller flere faktorer - Opstilling af målemetoder, dataindsamling på præ- stadie, gennemførelse af fx. VVM og præcertificeringer - Merværdier - Water LCA Baseline - WaterLCA Beregning af miljømæssige påvirkninger. Heriblandt CO2e for materialer og CO2e for planlagt driftsforbrug. - Krav i udbud - Monitorerering af forbrug og indsamling af data fra driftspersonale på forskellige anlægselementer. - WaterLCA - Opfølgning på målepunkter, implementering af driftsprogrammer. Procedure Konkrete tiltag - Gennemførelse af certificeringer CEEQUAL/DGNB - Data for mængder og tilhørende transport - WaterLCA Foreløbige variansstudier danner grundlag for evaluering af materialer og process.
 • 11. Ramboll Kagsåparkens Regnvandsprojekt Projekt for Novafos, HOFOR, Gladsaxe og Herlev Kommune - Et større naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekt - 5 km lang kanal i Københavns forstæder, stærkt forurenet pga. overløb, problemer med oversvømmelser - Kæmpe regnvandsanlæg skal reducere oversvømmelser og forbedre vandkvalitet - Stort fokus på landskab, natur, biodiversitet (heriblandt flagermus habitat) og vandkvalitet da åen kan påvirke et Natura 2000 område og havet syd for. - Projektet: Rambøll har udformet en plan, der gør kanalen til en fuldt integreret, naturlig oversvømmelsesaflastning til Gladsaxe og Herlev Kommuner, der samtidig inkorporerer mange fordele og mærværdi inden for social bæredygtighed som fx rekreative muligheder i området, samt miljømæssig bæredygtighed fx i form af færre miljøpåvirkninger, bedre biologisk stand i åen og mere biodiversitet.
 • 12. Ramboll Skybrudssikring i New York 12 • New York står over for stigende udfordringer grundet globale klimaforandringer. • Ekstreme vejrforhold og kraftige skybrud, kan oversvømme byområder og potentielt forårsage alvorlig skade. • Disse skal håndteres gennem gennemførelse af yderligere klimatilpasningstiltag. • Resiliency Planning Study - fokuserer på et pilotområde i det sydøstlige Queens. Metoden bygger på Rambølls erfaring og samarbejde mellem byer om udvikling af skybrudsløsninger for Københavns Kommune (fx Sankt Annæ Plads) • Meget fokus på social bæredygtighed, merværdi knyttet til sundhed og andre sociale parametre der kan give området et løft. • Cost-benefit ratio viser, at der for hver 1 USD, der investeres i blågrønne løsninger, er en benefit på $ 1,8 USD til lokalområdet.
 • 13. Ramboll Ramboll Tak for opmærksomheden Adriana M. Wenda Konsulent - Urban Water Management and Planning anmw@ramboll.dk 13