SlideShare a Scribd company logo
Babək
Cavidan Hacıyev 7b
1
Plan
1. Həyatı 3-4 səh
2. Hakimiyyətə gəlişi 5-6 səh
3. Babək bir hökmdar kimi 7-8 səh
4.Xəlifələrlə döyüşləri 8-10 səh
5. Babəkin ölümü 11-12 səh
6. Babək filmindən ölüm səhnəsi 13 səh
7. Ədəbiyyat siyası 14 səh
2
Babəkin həyatı
Babək Xürrəmi -Xürrəmilər hərəkatının ən görkəmli rəhbəri, Ərəb Xilafətinə
qarşı Azərbaycandakı üsyana başçılıq etmiş böyük sərkərdədir.
Babək Xürrəminin doğum tarixi dəqiq məlum deyil, lakin dolayı məlumatlara
əsaslanan tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, bu, 798-800-cü illərə təsadüf edir.
Onun atasının adı Abdulla imiş, iki uşağı -Həsən və Abdulla olur.
Böyük oğlu Həsən sonralar Babək adı ilə məşhurlaşır.
3
Babəkin həyatı
Bir neçə il sonra karvanlara qoşulub, Azərbaycanın hər tərəfini gəzir. Bu
gəzintilər zamanı ölkənin coğrafiyasına yaxından bələd olması sonralar ona
ərəblərin nizami orduları ilə vuruşlarda çox kömək eləyir. Az sonra Babək
Təbrizə gedir. Burada xürrəmilərin təlimi ilə tanış olur. On səkkiz yaşında
Təbrizi tərk edərək, anasının yanına-Bilalabada qayıdır.
4
Hakimiyyətə gəlişi
Bilalabad yaxınlığındakı Bəzz adlanan keçilməz dağ qalasında varlı
vilayət hakimi, Cavidan ibn Sührək deyə çağırılan bir xürrəmi yaşayırdı.
O, yerli xürrəmi təşkilatına başçılıq edirdi. Bir dəfə qış vaxtı Bilalabada
təsadüfən Babəkin anasının evində qonaq olurlar. Babəklə görüşü
Cavidanı bərk təəccübləndirir. O, ucqar kənddəki bu kasıb kəndli
daxmasında öz yaşından çox-çox qabağa getmiş belə yüksək fərasətli bir
cavanla rastlaşacağını gözləmirdi. Onu özu ilə Bəzz qalasına aparır.
5
Hakimiyyətə gəlişi
Babək buradakı malikanələrin idarəçisi işlədiyi az bir vaxtda Cavidanın və
yoldaşlarının böyük hörmət və rəğbətini qazanır.
Cavidan Əbu İmranla toqquşmalarının birində həlak olur və vəsiyyətinə uyğun olaraq
Babəki öz varisi təyin edir. Bu hadisə 816-cı ildə baş verdi.
Cavidanın varisi olduqdan sonra o, Bəzzdə yerləşən xürrəmilər icmasına başçılıq edir
və özünə Babək adını götürür. Cavidanın dövründə Azərbaycan bu mübarizənin
mərkəzinə, Bəzz isə xürrəmilərin paytaxtına çevrilmişdi. O, ##xürrəmiləri qarşısında
ərəbləri qovmaq və ədaləti bərpa eləmək vəzifəsini qoyur.
6
Babək bir hökmdar kimi
Çox keçmir, üsyan o biri vilayətlərə də yayılır. Az sonra təqribən bütün Azərbaycan
ərazisi xürrəmilərin əlinə keçir. Buradan dalğa şimala-Arrana və Cənub-Şərqə -Cibəl
və Xorasana yayılır. Babək hər yerdə eyni ssenari üzrə hərəkət edir. Bütün tutulmuş
mövqelər dağıdılır, hərbi qarnizon, ərəb əhalisi və onlara tərəf duranlarsa amansızlıqla
qılıncdan keçirilir. Babəkə qarşı çıxan yerli feodallar da məhv edilir.
Babəkin belə asanlıqla uğurlar qazanmasında Azərbaycanı düşmən istilasından azad
etmək arzusunda olan qəhrəman xalqın böyük köməyi olmuşdur. Nəticədə, xəlifə
Məmun ardıcıl məğlubiyyətlərə məruz qalıb və hakimiyyəti itirmək qorxusu altında,
siyasi kursunu dəyişib, 819-cu ildə paytaxtı Xorasandan Bağdada keçirib.
7
Xəlifələrlə döyüşləri
Xəlifə Məmun Babəkin üstünə nizami ordu göndərir. Lakin iş çox qəlizləşdiyindən
Babəkə qarşı döyüşmək artıq asan deyildi. Məmun beş dəfə özünün ən say-seçmə
döyüşçülərini hücuma göndərir və beş dəfə onun sərkərdələri məğlub olurlar. Babək
yenilməzlik şöhrəti qazanır. Məmunun Babəkin üzərinə göndərdiyi ilk qoşuna Yəhya
ibn Məaz ibn Müslüm başçılıq edirdi. Onların arasında ilk döyüş 819-cu ildə baş verdi
və tərəflərin heç birisi əhəmiyyətli qələbə qazanmadı.
820-ci ildə sərkərdə İsa ibn Məhəmməd ibn Əbu Həmidi öz qoşunu ilə dağ
cığırlarından keçərək, Bəzz qalasına doğru irəliləyir. Babək onu yolda qarşılayaraq,
məğlub edilər. Sonrakı qoşun başçısı Züreyk ibn Əli ibn Sədəq əl-Əzdi də uğur qazana
bilmir. 8
Xəlifələrlə döyüşləri
 829-cu ilin 3 iyununda təcrübəli
sərkərdə Məhəmməd ibn Hüməyd ət-
Tusinin başçılığı ilə hücuma keçən xilafət
ordusu gərgin keçən döyüşlərdən sonra
pərən-pərən olub qaçışır, Məhəmməd ibn
Hüməyd isə ölür. Bu döyüşdə Babəkin
qurduğu ağıllı plan öz bəhrəsin verir.
9
Xəlifələrlə döyüşləri
 Bir il sonra ərəblərin yeni komandanı İbrahim əl-Leys ibn Fəzl də xürrəmilərə məğlub
olur.
833-cü ildə xəlifə əl-Məmun öz taxtını qardaşı əl-Mötəsiminə verdikdən sonra, ordunu
yenidən qurmağa başlayır.
Həmədan yaxınlığında əl-Cibəl hakimi İshaq ibn İbrahim ibn Müsab başçılıq etdiyi
ordu ilə döyüşən Babək məğlub olur və geri Bəzz qalasına qayıdır. Bu məğlubiyyət
Babəkin nüfuzuna ciddi zərbə vurur
10
Babəkin ölümü
 Həmədan yaxınlığında olan döyüşdən sonra xəlifə xürrəmilərlə haqq-hesabı
bitirməkdən ötrü yenidən qoşun toplanışı keçirərək, ordunun başına ən istedadlı və
çevik sərkərdələrdən birini- Heydər ibn Kavus əl Afşini gətirir. Eyni zamanda, onu
Azərbaycan hakimi təyin edir.
836-cı ilin yazında Afşin Azərbaycana daxil olur. Çətin keçilən dağ cığırları ilə
dırmanaraq, nəhayət, Bəzz qalasına aparan yola çıxa bilir. Həmədan yaxınlığındakı
məğlubiyyətdən sonra Babək açıq döyüşə girmir, qaladan çıxmadan düşməni
gözləyirdi. Qışın axırına doğru Mötəsim Afşinə köməyə daha doqquz minlik ordu
göndərir.
11
Babəkin ölümü
 Uzun müddət mühasirədə qalandan sonra nəhayət Bəzz qalası alınır, Babəkin ordusu
isə təmamilə məhv olur. Babək özu isə tacir paltarı geyinərək Araz çayından keçərək
Arran tərəfə qaçır. Uzun müddət axtarışdan sonra Şəkinin hökmdarı knyaz Səhl ibn
Sumbatın vasitəsi ilə Babək ələ keçirilir.
837-ci ilin 15 sentyabrında Babək dağıdılmış və yandırılmış Bəzz qalasına baxdıqdan
sonra Bərzəndə Afşinin yanına gətirildi. Babək və onun qardaşı 838-ci ilin 4
yanvarında Samirəyə gətirildilər. Babək müxtəsər dindiriləndən sonra şaqqalandı, onun
başı, əhalini qorxutmaq üçün Xorasana göndərildi, bədəni isə Samirədə asıldı.
12
13
Ədəbiyyat siyası
1. İnternet resurslar
14

More Related Content

Featured

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 

Featured (20)

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 

Babek.pptx

 • 2. Plan 1. Həyatı 3-4 səh 2. Hakimiyyətə gəlişi 5-6 səh 3. Babək bir hökmdar kimi 7-8 səh 4.Xəlifələrlə döyüşləri 8-10 səh 5. Babəkin ölümü 11-12 səh 6. Babək filmindən ölüm səhnəsi 13 səh 7. Ədəbiyyat siyası 14 səh 2
 • 3. Babəkin həyatı Babək Xürrəmi -Xürrəmilər hərəkatının ən görkəmli rəhbəri, Ərəb Xilafətinə qarşı Azərbaycandakı üsyana başçılıq etmiş böyük sərkərdədir. Babək Xürrəminin doğum tarixi dəqiq məlum deyil, lakin dolayı məlumatlara əsaslanan tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, bu, 798-800-cü illərə təsadüf edir. Onun atasının adı Abdulla imiş, iki uşağı -Həsən və Abdulla olur. Böyük oğlu Həsən sonralar Babək adı ilə məşhurlaşır. 3
 • 4. Babəkin həyatı Bir neçə il sonra karvanlara qoşulub, Azərbaycanın hər tərəfini gəzir. Bu gəzintilər zamanı ölkənin coğrafiyasına yaxından bələd olması sonralar ona ərəblərin nizami orduları ilə vuruşlarda çox kömək eləyir. Az sonra Babək Təbrizə gedir. Burada xürrəmilərin təlimi ilə tanış olur. On səkkiz yaşında Təbrizi tərk edərək, anasının yanına-Bilalabada qayıdır. 4
 • 5. Hakimiyyətə gəlişi Bilalabad yaxınlığındakı Bəzz adlanan keçilməz dağ qalasında varlı vilayət hakimi, Cavidan ibn Sührək deyə çağırılan bir xürrəmi yaşayırdı. O, yerli xürrəmi təşkilatına başçılıq edirdi. Bir dəfə qış vaxtı Bilalabada təsadüfən Babəkin anasının evində qonaq olurlar. Babəklə görüşü Cavidanı bərk təəccübləndirir. O, ucqar kənddəki bu kasıb kəndli daxmasında öz yaşından çox-çox qabağa getmiş belə yüksək fərasətli bir cavanla rastlaşacağını gözləmirdi. Onu özu ilə Bəzz qalasına aparır. 5
 • 6. Hakimiyyətə gəlişi Babək buradakı malikanələrin idarəçisi işlədiyi az bir vaxtda Cavidanın və yoldaşlarının böyük hörmət və rəğbətini qazanır. Cavidan Əbu İmranla toqquşmalarının birində həlak olur və vəsiyyətinə uyğun olaraq Babəki öz varisi təyin edir. Bu hadisə 816-cı ildə baş verdi. Cavidanın varisi olduqdan sonra o, Bəzzdə yerləşən xürrəmilər icmasına başçılıq edir və özünə Babək adını götürür. Cavidanın dövründə Azərbaycan bu mübarizənin mərkəzinə, Bəzz isə xürrəmilərin paytaxtına çevrilmişdi. O, ##xürrəmiləri qarşısında ərəbləri qovmaq və ədaləti bərpa eləmək vəzifəsini qoyur. 6
 • 7. Babək bir hökmdar kimi Çox keçmir, üsyan o biri vilayətlərə də yayılır. Az sonra təqribən bütün Azərbaycan ərazisi xürrəmilərin əlinə keçir. Buradan dalğa şimala-Arrana və Cənub-Şərqə -Cibəl və Xorasana yayılır. Babək hər yerdə eyni ssenari üzrə hərəkət edir. Bütün tutulmuş mövqelər dağıdılır, hərbi qarnizon, ərəb əhalisi və onlara tərəf duranlarsa amansızlıqla qılıncdan keçirilir. Babəkə qarşı çıxan yerli feodallar da məhv edilir. Babəkin belə asanlıqla uğurlar qazanmasında Azərbaycanı düşmən istilasından azad etmək arzusunda olan qəhrəman xalqın böyük köməyi olmuşdur. Nəticədə, xəlifə Məmun ardıcıl məğlubiyyətlərə məruz qalıb və hakimiyyəti itirmək qorxusu altında, siyasi kursunu dəyişib, 819-cu ildə paytaxtı Xorasandan Bağdada keçirib. 7
 • 8. Xəlifələrlə döyüşləri Xəlifə Məmun Babəkin üstünə nizami ordu göndərir. Lakin iş çox qəlizləşdiyindən Babəkə qarşı döyüşmək artıq asan deyildi. Məmun beş dəfə özünün ən say-seçmə döyüşçülərini hücuma göndərir və beş dəfə onun sərkərdələri məğlub olurlar. Babək yenilməzlik şöhrəti qazanır. Məmunun Babəkin üzərinə göndərdiyi ilk qoşuna Yəhya ibn Məaz ibn Müslüm başçılıq edirdi. Onların arasında ilk döyüş 819-cu ildə baş verdi və tərəflərin heç birisi əhəmiyyətli qələbə qazanmadı. 820-ci ildə sərkərdə İsa ibn Məhəmməd ibn Əbu Həmidi öz qoşunu ilə dağ cığırlarından keçərək, Bəzz qalasına doğru irəliləyir. Babək onu yolda qarşılayaraq, məğlub edilər. Sonrakı qoşun başçısı Züreyk ibn Əli ibn Sədəq əl-Əzdi də uğur qazana bilmir. 8
 • 9. Xəlifələrlə döyüşləri  829-cu ilin 3 iyununda təcrübəli sərkərdə Məhəmməd ibn Hüməyd ət- Tusinin başçılığı ilə hücuma keçən xilafət ordusu gərgin keçən döyüşlərdən sonra pərən-pərən olub qaçışır, Məhəmməd ibn Hüməyd isə ölür. Bu döyüşdə Babəkin qurduğu ağıllı plan öz bəhrəsin verir. 9
 • 10. Xəlifələrlə döyüşləri  Bir il sonra ərəblərin yeni komandanı İbrahim əl-Leys ibn Fəzl də xürrəmilərə məğlub olur. 833-cü ildə xəlifə əl-Məmun öz taxtını qardaşı əl-Mötəsiminə verdikdən sonra, ordunu yenidən qurmağa başlayır. Həmədan yaxınlığında əl-Cibəl hakimi İshaq ibn İbrahim ibn Müsab başçılıq etdiyi ordu ilə döyüşən Babək məğlub olur və geri Bəzz qalasına qayıdır. Bu məğlubiyyət Babəkin nüfuzuna ciddi zərbə vurur 10
 • 11. Babəkin ölümü  Həmədan yaxınlığında olan döyüşdən sonra xəlifə xürrəmilərlə haqq-hesabı bitirməkdən ötrü yenidən qoşun toplanışı keçirərək, ordunun başına ən istedadlı və çevik sərkərdələrdən birini- Heydər ibn Kavus əl Afşini gətirir. Eyni zamanda, onu Azərbaycan hakimi təyin edir. 836-cı ilin yazında Afşin Azərbaycana daxil olur. Çətin keçilən dağ cığırları ilə dırmanaraq, nəhayət, Bəzz qalasına aparan yola çıxa bilir. Həmədan yaxınlığındakı məğlubiyyətdən sonra Babək açıq döyüşə girmir, qaladan çıxmadan düşməni gözləyirdi. Qışın axırına doğru Mötəsim Afşinə köməyə daha doqquz minlik ordu göndərir. 11
 • 12. Babəkin ölümü  Uzun müddət mühasirədə qalandan sonra nəhayət Bəzz qalası alınır, Babəkin ordusu isə təmamilə məhv olur. Babək özu isə tacir paltarı geyinərək Araz çayından keçərək Arran tərəfə qaçır. Uzun müddət axtarışdan sonra Şəkinin hökmdarı knyaz Səhl ibn Sumbatın vasitəsi ilə Babək ələ keçirilir. 837-ci ilin 15 sentyabrında Babək dağıdılmış və yandırılmış Bəzz qalasına baxdıqdan sonra Bərzəndə Afşinin yanına gətirildi. Babək və onun qardaşı 838-ci ilin 4 yanvarında Samirəyə gətirildilər. Babək müxtəsər dindiriləndən sonra şaqqalandı, onun başı, əhalini qorxutmaq üçün Xorasana göndərildi, bədəni isə Samirədə asıldı. 12
 • 13. 13