SlideShare a Scribd company logo
PENGURUSAN MURID
• Mengurus rekod murid.
• Kesediaan murid belajar.
• Memotivasikan murid.
Mengurus rekod murid
1. Pemantapan sistem pengurusan murid di sekolah
• Kad 001 pelajar
• Profil murid perlu kemas
• Perkembangan akdemik, emosi, sahsiah dan
tingkah laku pelajar.
3. Pengurusan Murid
 Mempunyai maklumat yang
lengkap mengenai murid
yang bermasalah.
 Menyelesaikan masalah
murid.
 Buku rekod maklumat
murid
Konsep kesediaan pelajar
Keadaan dalam diri sendiri yang ada pada
seseorang yang bersedia dan berkebolehan
untuk memperolehi sesustu pengalaman
pembelajaran yang baru
Jenis kesediaan belajar
Kesediaan belajar bergantung kepada
kelengkapan diri sendiri dari segi
perkembangan mental, sikap, emosi dan
fizikal.
- kesediaan kognitif
- kesediaan afektif
- kesediaan psikomotor
1. kesedian Kognitif
• Berkait rapat dengan mental untuk
memahami dan juga berfikir.
• Perkembangan mental bergantung
kepada umur seseorang.
2. Kesediaan afektif
• Merujuk kepada sikap, keinginan,
ketekunan, perasaan, minat dan
nilainya untuk menerima pelajaran
yang disampaikan.
• Pelajar yang bersikap positif dan
berminat terhadap pelajaran akan
memainkan peranan yang aktif dan
agresif dalam aktiviti itu.
3. Kesediaan psikomotor
• Merujuk kepada penguasaan kemahiran yang
berpusat kepada tindakan fizikal termasuklah
perkembangan fizikal iaitu fungsi anggota dan
pengawalan penyelarasan penggerak di dalam
seluruh tubuh badan.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN BELAJAR
• PENGALAMAN
• KEMATANGAN
Mental
Fizikal
Emosi
Sosial
Prinsip kepada proses
pengajaran dan pembelajaran
Membantu pelajar
menguasai isi pelajaran
Masalah perbezaan kesediaan belajar
1. Perbezaan perkembangan
mental
5. Perbezaan jantina
3. Perbezaan kadar
pertumbuhan fizikal
6. Perbezaan dalam diri
individu
4. Perbezaan keyakinan diri
2. Perbezaan sikap dan
minat
1. Perbezaan perkembangan mental
• walaupun peringkat umur yg sama, tetapi kanak2
mempunyai corak perkembangan kecerdasan
yang berbeza.
• Wujud secara semula jadi
• Guru menghadapi masalah melayani murid mengikut
perbezaan yang wujud.
2. Perbezaan Sikap dan Minat
o Murid yang berminat akan mencapai prestasi yang
cemerlang dalam pembelajaran dan sebaliknya.
o Walaupun wujud perbezaan ini, murid masih
ditempatkan dalam kelas atau aliran yg sama.
oGuru menghadapi masalah dalam memilih isi
kandungan, bahan, dan alat bantu mengajar.
3.Perbezaan kadar pertumbuhan fizikal
• Setiap individu mempunyai corak petumbuhan unik.
• Kanak2 dalam kumpulan umur ang sama tidak mempunyai
kebolehan yang sama.
• Masalah kepada guru dalam merancang pelajaran yang
dapat memberi kepuasan kepada murid
4. Perbezaan Keyakinan diri
o Pelbagai status sosioekonomi membina
keyakinan diri yang berbeza
o Murid2 yang datang daripada latar belakang
keluarga yang miskin dan kurang menceburkan
diri dalam pembelajaran aktif
5. Perbezaan jantina
• Lelaki dan perempuan mempunyai perkembangan
biologi dan fizikal yang berbeza
• Pertumbuhan peringkat remaja, perempuan
berkembang lebih pesat dan mencapai kedewasaan
berbanding lelaki.
• Masalah kesediaan belajar berpunca daripada
pengaruh nilai kebudayaan terhadap jantina.
• Guru harus menyedari perbezaan jantina semasa
membuat rancangan pelajaran.
6. Perbezaan dalam diri individu
• Kebolehan yang berbeza dalam bidang
tertentu.
• Seorang murid yang cerdik tidak semestinya
pandai dalam serba serbi.
• Guru tidak boleh menggolongkan murid
sebagai ‘pandai’ dalam satu bidang
pengajaran.
• Perancangan pelajaran perlu mengambil
kira masalah perbezaan yang wujud dalam
diri individu.
MEMOTIVASIKAN PELAJAR
Konsep Motivasi…
Tingkah laku untuk mencapai keinginan
dalam diri.
Akan membangkitkan respond untuk
mencapai tujuan yang ingin dicapai pada
akhirnya.
Bantuan daripada guru menyebabkan
murid sentiasa berusaha bersungguh
-sungguh.
Hubungan Motivasi Murid
dan Pembelajaran
Murid motivasi
Rendah
 aktiviti berbentuk
tidak mencabar.
Tidak peduli
tentang prestasi
diri.
Pasif dan malas
dalam
pembelajaran.
Murid Motivasi
Tinggi
Aktiviti sentiasa
berbentuk
mencabar.
Sentiasa
menyemak
prestasi diri.
Kritis dan kreatif
dalam
pembelajaran
Teknik intrinsik
 Dorongan dalaman dan minat yang terdapat pada diri
seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan
ganjaran
 Berkaitan dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur
yang sedia ada dalam proses pembelajaran
 Dikaitkan dengan naluri ingin tahu dan dorongan mencapai
kecekapan seseorang. (Bruner, 1966)
cth: bermain piano atau menggubah lirik lagu
 Diwujudkan secara semulajadi tetapi boleh terbentuk dari
pengalaman dan pembelajaran.
cth: tabiat membaca buku cerita dan bermain alat muzik
Teknik ekstrinsik
• Diwujudkan daripada
rangsangan luaran
dengan tujuan
menggerakkan ssorg
untuk melakukan
sesuatu aktiviti yang
akan membawa faedah
kepadanya
Rajah: Teknik instrinsik &
ekstrinsik
INTRINSIK EKSTRINSIK
penglibatan
Ingin
tahu
Kegunaan
praktikal
kejayaan persaingan pujian ganjaran
Sempurna
kendiri
Aktiviti Matlamat Penghargaan
kendiri
CARA GURU MENINGKATKAN MOTIVASI KEPADA PELAJAR
Persekitaran P & P
 menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif untuk pelajarnya.
 tentukan sasaran dan taraf pencapaian akademik yang perlu dicapai oleh
pelajarnya.
 tentukan penglibatan pelajar2 dalam semua aktiviti pembelajaran di dalam
atau di luar kelas
Pembelajaran koperatif dan kolaboratif
 mewujudkan suasana tolong menolong antara pelajar.
 mendorong pelajar lemah untuk meningkatkan pencapaian kerja mereka
MOTIVASI
Peneguhan Positif dan Negatif
positif :
 mendorong pelajar untuk mencapai matlamat dan hasil pembelajaran yang
ditetapkan oleh guru.cth: memberi pujian atau menganugerahkan pelajar
dengan satu gelaran yang baik
Peneguhan negatif :
 Dapat menolong mengelakkan tingkah laku negatif yang boleh menghalang
kelicinan proses Pengajaran dan Pembelajaran seperti mengasingkan
tempat duduk pelajar yang mempunyai tingkah laku bermasalah
IMPLIKASI MOTIVASI DALAM PENGAJARAN &
PEMBALAJARAN
 boleh menggunakan set induksi yang menarik untuk membangkitkan naluri
ingin tahu pelajar seperti menayangkan video dan sebagainya
 suasana pembelajaran yang menyeronokkan
cth: melakukan aktiviti permainan yang berorientasikan Matematik
 menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif
cth: memberi senyuman dan mengangguk kepala semasa berinteraksi
dengan pelajar
IMPLIKASI MOTIVASI
 mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan.
cth: jangan abaikan pelajar yang lemah dalam subjek Matematik dan
memberi kata-kata perangsang dan memberi kepercayaan kepadanya.
 meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti akademik.
cth: aktiviti unit beruniform
• Cuba anda perhatikan
seketika gambar di atas.
Apa yang dapat anda
tafsirkan daripada
gambar tersebut?
SEKIAN TERIMA KASIH..

More Related Content

What's hot

Slide kps
Slide kpsSlide kps
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 20121. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
Farra Deena
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahcikgusuepkhas
 
Pelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjahPelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjah
Ambra94
 
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Aiisy Afifah
 
Guru sebagai pengurus dan pemimpin
Guru sebagai pengurus dan pemimpinGuru sebagai pengurus dan pemimpin
Guru sebagai pengurus dan pemimpinAdilah Said
 
Kps 3014
Kps 3014Kps 3014
Kps 3014
Aisyah Sukor
 
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Arz-zam Nawawi
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid Nonie Mislan
 
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjahperanan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
siaw ong
 
Pengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Bilik DarjahPengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Bilik Darjahshockgadof
 
Sepuluh ciri guru sangat berkesan
Sepuluh ciri guru sangat berkesanSepuluh ciri guru sangat berkesan
Sepuluh ciri guru sangat berkesanPAKLONG CIKGU
 
pengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulanpengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulanshockgadof
 
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranEdu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranLee Hua
 
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02Toyi Yusri
 
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
PBK0619MohamadAkmalB
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
 
5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru
Arthur Jupong
 

What's hot (20)

Slide kps
Slide kpsSlide kps
Slide kps
 
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 20121. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
Pelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjahPelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjah
 
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
 
Guru sebagai pengurus dan pemimpin
Guru sebagai pengurus dan pemimpinGuru sebagai pengurus dan pemimpin
Guru sebagai pengurus dan pemimpin
 
Kps 3014
Kps 3014Kps 3014
Kps 3014
 
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid
 
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjahperanan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
 
Pengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Bilik DarjahPengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Bilik Darjah
 
Sepuluh ciri guru sangat berkesan
Sepuluh ciri guru sangat berkesanSepuluh ciri guru sangat berkesan
Sepuluh ciri guru sangat berkesan
 
Pengurusan bilik-darjah-
Pengurusan bilik-darjah-Pengurusan bilik-darjah-
Pengurusan bilik-darjah-
 
pengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulanpengurusan pembelajaran kumpulan
pengurusan pembelajaran kumpulan
 
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranEdu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
 
Pengayaan
PengayaanPengayaan
Pengayaan
 
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
 
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru
 

Similar to Bab5 pengurusan murid

Pemulihan dan pengayaan
Pemulihan dan pengayaanPemulihan dan pengayaan
Pemulihan dan pengayaan
Izzi Farah
 
Model arcs (j
Model arcs (jModel arcs (j
Model arcs (jfizah1212
 
Interaksi dan Pembelajaran
Interaksi dan PembelajaranInteraksi dan Pembelajaran
Interaksi dan Pembelajaran
muhamad mursyid mohamad zakaria
 
Implikasi perbezaan individu terhadap p&p
Implikasi perbezaan individu terhadap p&pImplikasi perbezaan individu terhadap p&p
Implikasi perbezaan individu terhadap p&p
RonieUnga
 
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and MumfordCara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Nur Leana Burn
 
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasaKumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasapikaosman
 
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaIrwan Nazarudin
 
Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)Sohib AlQuran
 
Soalan 4
Soalan 4Soalan 4
Soalan 4
Vivienna F. Lon
 
Slide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai Upaya
Slide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai UpayaSlide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai Upaya
Slide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai Upaya
widialiong
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANNoor Syazwanni
 
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakanguest410d715
 
Peranan guru pendidikan seni visual
Peranan guru pendidikan seni visualPeranan guru pendidikan seni visual
Peranan guru pendidikan seni visualfitri norlida
 

Similar to Bab5 pengurusan murid (20)

Pemulihan dan pengayaan
Pemulihan dan pengayaanPemulihan dan pengayaan
Pemulihan dan pengayaan
 
Model arcs (j
Model arcs (jModel arcs (j
Model arcs (j
 
Interaksi dan Pembelajaran
Interaksi dan PembelajaranInteraksi dan Pembelajaran
Interaksi dan Pembelajaran
 
Nota
NotaNota
Nota
 
Implikasi perbezaan individu terhadap p&p
Implikasi perbezaan individu terhadap p&pImplikasi perbezaan individu terhadap p&p
Implikasi perbezaan individu terhadap p&p
 
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and MumfordCara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
 
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasaKumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
 
Perkembangan Kanak-kanak
Perkembangan Kanak-kanakPerkembangan Kanak-kanak
Perkembangan Kanak-kanak
 
Konsep pemulihan sem 4
Konsep pemulihan sem 4Konsep pemulihan sem 4
Konsep pemulihan sem 4
 
Analisis pelajar
Analisis pelajarAnalisis pelajar
Analisis pelajar
 
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
 
Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)
 
Soalan 4
Soalan 4Soalan 4
Soalan 4
 
Present
PresentPresent
Present
 
Slide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai Upaya
Slide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai UpayaSlide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai Upaya
Slide Power Point - Pengurusan Murid Pelbagai Upaya
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Konsep pemulihan
Konsep pemulihanKonsep pemulihan
Konsep pemulihan
 
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
 
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
 
Peranan guru pendidikan seni visual
Peranan guru pendidikan seni visualPeranan guru pendidikan seni visual
Peranan guru pendidikan seni visual
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
zuraidanasri
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
zuraidanasri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (12)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
 

Recently uploaded

BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
Nikensa Puryasari
 
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAMPROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
a197170
 
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihanUnit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
SEKOLAHJENISKEBANGSA8
 
Belajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdf
Belajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdfBelajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdf
Belajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdf
ReezZeano
 
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdfFree Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
OH TEIK BIN
 
FAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK
FAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIKFAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK
FAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK
RAJAFARAAZLINABINTIR1
 
单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所
单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所
单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所
g33009972
 
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptxLAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
ItaASamat
 

Recently uploaded (8)

BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
BILANGAN BULAT DAN BILANGAN ROMAWI [POWER POINT]
 
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAMPROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
PROJEK AKHIR LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
 
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihanUnit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
Unit 1 - Perkaaan KVKV untuk murid pemulihan
 
Belajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdf
Belajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdfBelajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdf
Belajar Menulis Huruf dan Angka untuk Balita.pdf
 
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdfFree Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
Free Trilingual eBook ~ Jataka Tales with Moral Lessons pdf.pdf
 
FAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK
FAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIKFAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK
FAKTOR KEPELBAGAIAN DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK
 
单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所
单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所
单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所单元五道德宗教场所
 
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptxLAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
LAPORAN PROGRAM ANTI DADAH SEKOLAH .pptx
 

Bab5 pengurusan murid

 • 1. PENGURUSAN MURID • Mengurus rekod murid. • Kesediaan murid belajar. • Memotivasikan murid.
 • 2. Mengurus rekod murid 1. Pemantapan sistem pengurusan murid di sekolah • Kad 001 pelajar • Profil murid perlu kemas • Perkembangan akdemik, emosi, sahsiah dan tingkah laku pelajar.
 • 3.
 • 4. 3. Pengurusan Murid  Mempunyai maklumat yang lengkap mengenai murid yang bermasalah.  Menyelesaikan masalah murid.  Buku rekod maklumat murid
 • 5. Konsep kesediaan pelajar Keadaan dalam diri sendiri yang ada pada seseorang yang bersedia dan berkebolehan untuk memperolehi sesustu pengalaman pembelajaran yang baru Jenis kesediaan belajar Kesediaan belajar bergantung kepada kelengkapan diri sendiri dari segi perkembangan mental, sikap, emosi dan fizikal. - kesediaan kognitif - kesediaan afektif - kesediaan psikomotor
 • 6. 1. kesedian Kognitif • Berkait rapat dengan mental untuk memahami dan juga berfikir. • Perkembangan mental bergantung kepada umur seseorang. 2. Kesediaan afektif • Merujuk kepada sikap, keinginan, ketekunan, perasaan, minat dan nilainya untuk menerima pelajaran yang disampaikan. • Pelajar yang bersikap positif dan berminat terhadap pelajaran akan memainkan peranan yang aktif dan agresif dalam aktiviti itu.
 • 7. 3. Kesediaan psikomotor • Merujuk kepada penguasaan kemahiran yang berpusat kepada tindakan fizikal termasuklah perkembangan fizikal iaitu fungsi anggota dan pengawalan penyelarasan penggerak di dalam seluruh tubuh badan.
 • 8. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN BELAJAR • PENGALAMAN • KEMATANGAN Mental Fizikal Emosi Sosial Prinsip kepada proses pengajaran dan pembelajaran Membantu pelajar menguasai isi pelajaran
 • 9. Masalah perbezaan kesediaan belajar 1. Perbezaan perkembangan mental 5. Perbezaan jantina 3. Perbezaan kadar pertumbuhan fizikal 6. Perbezaan dalam diri individu 4. Perbezaan keyakinan diri 2. Perbezaan sikap dan minat
 • 10. 1. Perbezaan perkembangan mental • walaupun peringkat umur yg sama, tetapi kanak2 mempunyai corak perkembangan kecerdasan yang berbeza. • Wujud secara semula jadi • Guru menghadapi masalah melayani murid mengikut perbezaan yang wujud. 2. Perbezaan Sikap dan Minat o Murid yang berminat akan mencapai prestasi yang cemerlang dalam pembelajaran dan sebaliknya. o Walaupun wujud perbezaan ini, murid masih ditempatkan dalam kelas atau aliran yg sama. oGuru menghadapi masalah dalam memilih isi kandungan, bahan, dan alat bantu mengajar.
 • 11. 3.Perbezaan kadar pertumbuhan fizikal • Setiap individu mempunyai corak petumbuhan unik. • Kanak2 dalam kumpulan umur ang sama tidak mempunyai kebolehan yang sama. • Masalah kepada guru dalam merancang pelajaran yang dapat memberi kepuasan kepada murid 4. Perbezaan Keyakinan diri o Pelbagai status sosioekonomi membina keyakinan diri yang berbeza o Murid2 yang datang daripada latar belakang keluarga yang miskin dan kurang menceburkan diri dalam pembelajaran aktif
 • 12. 5. Perbezaan jantina • Lelaki dan perempuan mempunyai perkembangan biologi dan fizikal yang berbeza • Pertumbuhan peringkat remaja, perempuan berkembang lebih pesat dan mencapai kedewasaan berbanding lelaki. • Masalah kesediaan belajar berpunca daripada pengaruh nilai kebudayaan terhadap jantina. • Guru harus menyedari perbezaan jantina semasa membuat rancangan pelajaran.
 • 13. 6. Perbezaan dalam diri individu • Kebolehan yang berbeza dalam bidang tertentu. • Seorang murid yang cerdik tidak semestinya pandai dalam serba serbi. • Guru tidak boleh menggolongkan murid sebagai ‘pandai’ dalam satu bidang pengajaran. • Perancangan pelajaran perlu mengambil kira masalah perbezaan yang wujud dalam diri individu.
 • 14. MEMOTIVASIKAN PELAJAR Konsep Motivasi… Tingkah laku untuk mencapai keinginan dalam diri. Akan membangkitkan respond untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai pada akhirnya. Bantuan daripada guru menyebabkan murid sentiasa berusaha bersungguh -sungguh.
 • 15. Hubungan Motivasi Murid dan Pembelajaran Murid motivasi Rendah  aktiviti berbentuk tidak mencabar. Tidak peduli tentang prestasi diri. Pasif dan malas dalam pembelajaran. Murid Motivasi Tinggi Aktiviti sentiasa berbentuk mencabar. Sentiasa menyemak prestasi diri. Kritis dan kreatif dalam pembelajaran
 • 16. Teknik intrinsik  Dorongan dalaman dan minat yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan ganjaran  Berkaitan dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam proses pembelajaran  Dikaitkan dengan naluri ingin tahu dan dorongan mencapai kecekapan seseorang. (Bruner, 1966) cth: bermain piano atau menggubah lirik lagu  Diwujudkan secara semulajadi tetapi boleh terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran. cth: tabiat membaca buku cerita dan bermain alat muzik
 • 17. Teknik ekstrinsik • Diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan ssorg untuk melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa faedah kepadanya
 • 18. Rajah: Teknik instrinsik & ekstrinsik INTRINSIK EKSTRINSIK penglibatan Ingin tahu Kegunaan praktikal kejayaan persaingan pujian ganjaran Sempurna kendiri Aktiviti Matlamat Penghargaan kendiri
 • 19. CARA GURU MENINGKATKAN MOTIVASI KEPADA PELAJAR Persekitaran P & P  menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif untuk pelajarnya.  tentukan sasaran dan taraf pencapaian akademik yang perlu dicapai oleh pelajarnya.  tentukan penglibatan pelajar2 dalam semua aktiviti pembelajaran di dalam atau di luar kelas Pembelajaran koperatif dan kolaboratif  mewujudkan suasana tolong menolong antara pelajar.  mendorong pelajar lemah untuk meningkatkan pencapaian kerja mereka
 • 20. MOTIVASI Peneguhan Positif dan Negatif positif :  mendorong pelajar untuk mencapai matlamat dan hasil pembelajaran yang ditetapkan oleh guru.cth: memberi pujian atau menganugerahkan pelajar dengan satu gelaran yang baik Peneguhan negatif :  Dapat menolong mengelakkan tingkah laku negatif yang boleh menghalang kelicinan proses Pengajaran dan Pembelajaran seperti mengasingkan tempat duduk pelajar yang mempunyai tingkah laku bermasalah
 • 21. IMPLIKASI MOTIVASI DALAM PENGAJARAN & PEMBALAJARAN  boleh menggunakan set induksi yang menarik untuk membangkitkan naluri ingin tahu pelajar seperti menayangkan video dan sebagainya  suasana pembelajaran yang menyeronokkan cth: melakukan aktiviti permainan yang berorientasikan Matematik  menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif cth: memberi senyuman dan mengangguk kepala semasa berinteraksi dengan pelajar
 • 22. IMPLIKASI MOTIVASI  mempercayai pencapaian pelajar boleh dipertingkatkan. cth: jangan abaikan pelajar yang lemah dalam subjek Matematik dan memberi kata-kata perangsang dan memberi kepercayaan kepadanya.  meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti akademik. cth: aktiviti unit beruniform
 • 23. • Cuba anda perhatikan seketika gambar di atas. Apa yang dapat anda tafsirkan daripada gambar tersebut?