SlideShare a Scribd company logo
Att integrera
 story i spel
 Praktiska processer och metoder
                  1
Vad handlar föreläsningen om?

•Processen som användes i dels ett open ended
  “sandbox”-spel, dels i ett begränsat simulationsspel,
  olika utgångspunkter och olika förutsättningar

•Några tips och trick


                              2
Utgångspunkt
  Manus
 Berättelse      Spelidé        Spelvärld


20 sidor manus  Konceptdesigndokument Procedurellt genererad
                        karta
Ingen förlaga  Konceptdesigndokument   Ingen förlaga                                3
Sandbox
Story/
premiss
         Steg 1:
     Bryt ner berättelsen i
      “spelbara delar” Del 1      Del 2       Del 3  Del 4
                           4
Simulation
 Koncept
         Steg 1:
         Skapa en
      bakgrundsberättelse


                 Uppdragsbaserat
            berättande - motivera uppdragen med
                bakgrunden som stöd


Uppdrag 1  Uppdrag 2     Uppdrag 3      ...osv


                               5
Sandbox
Skill 1     Skill 2  Skill 3   Skill 4  Skill 5  Skill 6


   Steg 2:
Bryt ner character
  progression
                                   6
SimulationLätt    Lätt/medium  Medium   Medium/svårt  Svårt


  Steg 2:
 Bestämma
svårighetsgrad
                               7
Story                Sandbox

            Bryt ner
           berättelsen i
          “spelbara delar”


     Del 1       Del 2        Del 3       Del 4


Skill 1      Skill 2  Skill 3    Skill 4    Skill 5   Skill 6


Bryt ner character progression

       Steg 3: pacing av spelet - när lär sig spelaren vad?
                                        8
Simulation
Koncept
           Uppdragsbaserat
      berättande - motivera uppdragen med
          bakgrunden som stöd


  Tema1      Tema2      Tema3        ...osv


 Lätt   Lätt/medium   Medium    Medium/svårt      Svårt

Bestämma svårighetsgrad
  Steg 3: pacing av spelet - hur ökar svårighetsgraden och hur
          spelar det in i berättelsen? ?
                                     9
Story                Sandbox     Steg 4: Dela in spelet i
                            “avsnitt” för att ha koll på
             Bryt ner           tid/resurser/ övergripande
            berättelsen i           planering för spelet.
           “spelbara delar”
Tutorial                               Endgame
 Set up
                     Story
      Del 1       Del 2        Del 3       Del 4


 Skill 1      Skill 2  Skill 3    Skill 4    Skill 5    Skill 6


Gameplay/ character progression

                                         10
Simulation     Steg 4: Bestämma vilka
 Story/
                        verktyg som är viktigast,
 premiss
                          skära bort onödiga
        Skapa uppdrag som          mekaniker, bygga
Tutorial    bygger berättelsen         uppdragen utifrån
 Set up                       svårighetsgrad.

  Uppdrag 1  Uppdrag 2   Uppdrag 3    ...osv


  Mek 1    Mek 2 & 3    Mek 4 & 5 osv

  Gameplay             Story


                                      11
Act      Act I          Act II                                                      Act III
   Location     Loc 1  Loc 2  Loc 3  Loc 4  Loc 5  Loc 7  Loc 8  Loc 11   Loc 12  Loc 13    Loc X   Loc 18   Loc X   Loc 23    Loc 24
                    Sc2                                                            Sc 7
  Story Cutscene   Sc 1          Sc 5                                      Sc 6
                    Sc 3                                                           Sc 8
                                                                                 IC 12
                    IC 2       IC4                                                   IC 13
 In-game cutscene   IC 1                   IC 6  IC 7   IC 8    IC 9   IC 10                    IC 11
                    IC 3       IC5                                                   IC 14
                                                                                 IC 15
                                                                     IE 8
                            IE 1                            IE 5         IE 9
  In-game event                                 IE 3         IE 4          IE 7         IE 12
                            IE 2                            IE 6         IE 10
                                                                    IE 11
                                                                                 Final
                                                                               boss fight 1
   In-game                                  Boss fight      Boss fight  Boss fight      Boss fight  Boss fight
                                                                                Final boss
                                                                                 fight 2

                                                                                SM 15
            SM 1      SM 4               SM 9                         SM 12a               SM 16
  Story mission        SM 3      SM 6   SM 7  SM 8       SM 10   SM 11                   SM 13    SM 14
            SM 2      SM 5               SM 10                        SM 12b               SM 17
                                                                                SM 18

Free roaming mission              FM 1                     FM 2          FM 3    FM 4   FM 5
            T1   T3
   Tutorials
            T2   T4
   Enemies      E1       E2       E2a       E2b         E3           E4
    Beasts      B1                             B2          B3     B4
   Character
  development
                                                          S6         S9
    Skills      1        2        3             4          5           8           11
                                                          S7         S10
     ...
                                                                                      12
Themes      Mission       Difficulty   Timer   Resources      Tools         Creatures         Plants         NPCs

                                        T10, T3, T2, T9, T1, T4,
   Theme 1   Mission 1 (tutorial)   Very Easy    No    R3, R5                    C7         P18, P2, P10      NPC1, NPC2
                                             T12
           Mission 2       Easy     Yes     R3      T2, T1, T12, T9     C3, C7, C12, C10       None*        NPC8 - NPC18

                                                                              NPC4, NPC5, NPC7,
           Mission 3       Easy     No     R5         T1            C2           P10
                                                                                 NPC12
           Mission 4      Medium     No     R5         T1            C7           None*         NPC16
                                         T1, T2, T12, S3**,
           Mission 5      Medium     No    R3, R5                    C12           P15          None
                                             S8**
   Theme 2     Mission 6      Medium     Yes    None*     FF2***, FF8***         C6           P18          None
           Mission 7     Medium/ hard    Yes    R3, R5       T1, T12       C1, C10, C13, C4       P7, P3         NPC2

           Mission 8     Medium/ hard    Yes    None*       None*           C10          None*          None

           Mission 9     Medium/ hard    Yes     R3         T2        C1, C3, C4, C10, C12     P9, P3, P8        None

           Mission 10       Hard     No    None*        S3**          C8, C4          None*          None
   Theme 3     Mission 11       Hard     No    None*        T1           C2, C8          None*          NPC5
           Mission 12       Hard     Yes    R3, R4      T2, T1, T12         None         P12, P4, P19        NPC6

           Mission 13       Hard     Yes     R3       T1, T2, T12        C14, C11         P12, P3         None

           Mission 14     Hard/very hard   Yes    None*      T1, T2, T8        C15, C6, C4        None*          None

           Mission 15     Hard/ very hard  No     R3        None*          C1, C5          None*          NPC4

                                        Seed19, Seed1, Egg1,
   Theme 4     Mission 16     Hard/ very hard  No    R3, R5                  C1, C10, C13       P16, P10, P5        NPC7
                                          Egg12, Egg15
                                        T1, T3, S6, S7, T12, T1,
           Mission 17      Very hard    No    R3, R5                   C7, C9, C5       P3, P19, P1        None
                                             S1, S3
           Mission 18      Very hard    No    None*       None*           C1       P16, P6, P13, P5, P4      None

                                                                 P13, P11, P12, P17, P6,  NPC7, NPC8, NPC9,
           Mission 19      Very hard    Yes    None*       None*          None*
                                                                      P10          NPC10
           Mission 20      Very hard    No    None*       None*          C14, C11          P11          None

* none in this case means that no extra resources, tools and so on are placed in the inventory, all are found in the mission OR not
important for the mission success/ fail criteria
** S stands for simulation items, things that affect the simulation environment
*** FF stands for favorite food, food that kept some creatures alive while making sure the simulated environment could support them
                                                                                        13
Sandbox     Steg 6: Bryta ner scenerna
                        i platser
Scen3        Syfte
               Info     Cutscenes

 Del 1
                   NPCs
          Scen1             Händelser
 Mek 1
                   Skills
        Scen2

Steg 5: Bryta ner delarna i scener: Scenerna kan vara
   uppdrag, in-game cutscenes, cutscenes osv
                                14
Steg 5: Skriva de olika uppdragen baserat på
Simulation
               de resurser som finns tillgängliga.
          Syfte
   Uppdrag           Info     Resurser


                    NPCs
        Uppdrag
                           Verktyg
 Tema
                    Svårighetsgrad
         Uppdrag


         Steg 6: Skapa en sammanhållen
          känsla i tema och uppdrag
                                    15
Sandbox

 För hela spelet:
•En timeline - ett excelark där
  varje del, varje resurs, som
  ingår i spelet finns listad

•En övergripande flowchart
  för hur hela spelet spelas (ur
  ett berättelseperspektiv

•Ett dokument som beskriver
  den övergripande storyn/
  progressionen


                   16
Sandbox
     17
18
Simulation

       För hela spelet:

•En tabell på de uppdrag som skall finnas och hur
  resursfördelningen ser ut - det som är viktigt är att alla
  resurser används och att progression känns bra

•Eftersom spelet är linjärt behövs ingen flowchart


                                19
Sandbox

  För varje location/ scen:

•Ett detaljerat dokument med cutscenes, missions och in-
  game events

•En flowchart för varje location som visar vad som händer
  och när
                              20
21
22
Simulation

     För varje uppdrag:

•Ett detaljerat dokument med NPCs, dialog och mission
  description

•En flowchart för varje location som visar vad som
  händer, var resurser och verktyg finns och var NPCs
  placeras
                            23
Frågor, funderingar och beställningar?
Kontakta Åsa Roos på info@discordia.se
                     24
Musik av Polyfonken
http://www.polyfonken.com
Besök hemsidan och donera!

               25

More Related Content

Viewers also liked

Playtesting 101 del 1
Playtesting 101 del 1Playtesting 101 del 1
Playtesting 101 del 1
Åsa Roos
 
Herbarium romanian
Herbarium romanianHerbarium romanian
Herbarium romanian
Ignacio María Navarro Muros
 
The Impact of ACA on Public Health Workforce
The Impact of ACA on Public Health WorkforceThe Impact of ACA on Public Health Workforce
Edu playchallenge
Edu playchallengeEdu playchallenge
Edu playchallenge
Åsa Roos
 
Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center
Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center
Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center
National Coordinating Center for Public Health Services & Systems Research
 
Mis lugares favoritos: Hunwedoara
Mis lugares favoritos: HunwedoaraMis lugares favoritos: Hunwedoara
Mis lugares favoritos: Hunwedoara
Ignacio María Navarro Muros
 
Language
LanguageLanguage
Language
mervikom
 
Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"
Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"
Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"
kmbush40
 
Bicentenario
BicentenarioBicentenario
Bicentenario
irenelicia
 
Speldesign 101
Speldesign 101Speldesign 101
Speldesign 101
Åsa Roos
 
Redes sociales
Redes socialesRedes sociales
Redes sociales
Michael
 
Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)
Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)
Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)Emi Voces
 
CATCH-Leading-Health-Indicators_FINAL
CATCH-Leading-Health-Indicators_FINALCATCH-Leading-Health-Indicators_FINAL
CATCH-Leading-Health-Indicators_FINAL
CAROL CALDARA, MA, MCHES
 
Gnosjö Laserstans Certificate
Gnosjö Laserstans CertificateGnosjö Laserstans Certificate
Gnosjö Laserstans CertificateAbhijna Neramballi
 
Tutorial 3 como insertar un video desde youtube.
Tutorial 3  como insertar un video desde youtube.Tutorial 3  como insertar un video desde youtube.
Tutorial 3 como insertar un video desde youtube.
Karol Santamaria
 
Counseling Victims of Sexual Assault Poster
Counseling Victims of Sexual Assault PosterCounseling Victims of Sexual Assault Poster
Counseling Victims of Sexual Assault Poster
Brooke Bagley LPC-MHSP,NCC
 
Tugas pra uas muf
Tugas pra uas  mufTugas pra uas  muf
Tugas pra uas muf
mufidah1
 
Precioso..
Precioso..Precioso..
Precioso..
cachetegris77
 

Viewers also liked (19)

Playtesting 101 del 1
Playtesting 101 del 1Playtesting 101 del 1
Playtesting 101 del 1
 
Herbarium romanian
Herbarium romanianHerbarium romanian
Herbarium romanian
 
The Impact of ACA on Public Health Workforce
The Impact of ACA on Public Health WorkforceThe Impact of ACA on Public Health Workforce
The Impact of ACA on Public Health Workforce
 
Edu playchallenge
Edu playchallengeEdu playchallenge
Edu playchallenge
 
Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center
Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center
Moving PHSSR Foward as a National Coordinating Center
 
Mis lugares favoritos: Hunwedoara
Mis lugares favoritos: HunwedoaraMis lugares favoritos: Hunwedoara
Mis lugares favoritos: Hunwedoara
 
Language
LanguageLanguage
Language
 
Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"
Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"
Why Learn? - A Short Talk about E.S.L. "Teaching Philosophy"
 
Bicentenario
BicentenarioBicentenario
Bicentenario
 
Speldesign 101
Speldesign 101Speldesign 101
Speldesign 101
 
Redes sociales
Redes socialesRedes sociales
Redes sociales
 
Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)
Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)
Puntuaciones iniciales (Domingo 14 a las 23:30h)
 
CATCH-Leading-Health-Indicators_FINAL
CATCH-Leading-Health-Indicators_FINALCATCH-Leading-Health-Indicators_FINAL
CATCH-Leading-Health-Indicators_FINAL
 
ENSAMBLESTUDIO
ENSAMBLESTUDIOENSAMBLESTUDIO
ENSAMBLESTUDIO
 
Gnosjö Laserstans Certificate
Gnosjö Laserstans CertificateGnosjö Laserstans Certificate
Gnosjö Laserstans Certificate
 
Tutorial 3 como insertar un video desde youtube.
Tutorial 3  como insertar un video desde youtube.Tutorial 3  como insertar un video desde youtube.
Tutorial 3 como insertar un video desde youtube.
 
Counseling Victims of Sexual Assault Poster
Counseling Victims of Sexual Assault PosterCounseling Victims of Sexual Assault Poster
Counseling Victims of Sexual Assault Poster
 
Tugas pra uas muf
Tugas pra uas  mufTugas pra uas  muf
Tugas pra uas muf
 
Precioso..
Precioso..Precioso..
Precioso..
 

Att integrera story i spel

 • 1. Att integrera story i spel Praktiska processer och metoder 1
 • 2. Vad handlar föreläsningen om? •Processen som användes i dels ett open ended “sandbox”-spel, dels i ett begränsat simulationsspel, olika utgångspunkter och olika förutsättningar •Några tips och trick 2
 • 3. Utgångspunkt Manus Berättelse Spelidé Spelvärld 20 sidor manus Konceptdesigndokument Procedurellt genererad karta Ingen förlaga Konceptdesigndokument Ingen förlaga 3
 • 4. Sandbox Story/ premiss Steg 1: Bryt ner berättelsen i “spelbara delar” Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 4
 • 5. Simulation Koncept Steg 1: Skapa en bakgrundsberättelse Uppdragsbaserat berättande - motivera uppdragen med bakgrunden som stöd Uppdrag 1 Uppdrag 2 Uppdrag 3 ...osv 5
 • 6. Sandbox Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Skill 5 Skill 6 Steg 2: Bryt ner character progression 6
 • 7. Simulation Lätt Lätt/medium Medium Medium/svårt Svårt Steg 2: Bestämma svårighetsgrad 7
 • 8. Story Sandbox Bryt ner berättelsen i “spelbara delar” Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Skill 5 Skill 6 Bryt ner character progression Steg 3: pacing av spelet - när lär sig spelaren vad? 8
 • 9. Simulation Koncept Uppdragsbaserat berättande - motivera uppdragen med bakgrunden som stöd Tema1 Tema2 Tema3 ...osv Lätt Lätt/medium Medium Medium/svårt Svårt Bestämma svårighetsgrad Steg 3: pacing av spelet - hur ökar svårighetsgraden och hur spelar det in i berättelsen? ? 9
 • 10. Story Sandbox Steg 4: Dela in spelet i “avsnitt” för att ha koll på Bryt ner tid/resurser/ övergripande berättelsen i planering för spelet. “spelbara delar” Tutorial Endgame Set up Story Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Skill 5 Skill 6 Gameplay/ character progression 10
 • 11. Simulation Steg 4: Bestämma vilka Story/ verktyg som är viktigast, premiss skära bort onödiga Skapa uppdrag som mekaniker, bygga Tutorial bygger berättelsen uppdragen utifrån Set up svårighetsgrad. Uppdrag 1 Uppdrag 2 Uppdrag 3 ...osv Mek 1 Mek 2 & 3 Mek 4 & 5 osv Gameplay Story 11
 • 12. Act Act I Act II Act III Location Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Loc 7 Loc 8 Loc 11 Loc 12 Loc 13 Loc X Loc 18 Loc X Loc 23 Loc 24 Sc2 Sc 7 Story Cutscene Sc 1 Sc 5 Sc 6 Sc 3 Sc 8 IC 12 IC 2 IC4 IC 13 In-game cutscene IC 1 IC 6 IC 7 IC 8 IC 9 IC 10 IC 11 IC 3 IC5 IC 14 IC 15 IE 8 IE 1 IE 5 IE 9 In-game event IE 3 IE 4 IE 7 IE 12 IE 2 IE 6 IE 10 IE 11 Final boss fight 1 In-game Boss fight Boss fight Boss fight Boss fight Boss fight Final boss fight 2 SM 15 SM 1 SM 4 SM 9 SM 12a SM 16 Story mission SM 3 SM 6 SM 7 SM 8 SM 10 SM 11 SM 13 SM 14 SM 2 SM 5 SM 10 SM 12b SM 17 SM 18 Free roaming mission FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 5 T1 T3 Tutorials T2 T4 Enemies E1 E2 E2a E2b E3 E4 Beasts B1 B2 B3 B4 Character development S6 S9 Skills 1 2 3 4 5 8 11 S7 S10 ... 12
 • 13. Themes Mission Difficulty Timer Resources Tools Creatures Plants NPCs T10, T3, T2, T9, T1, T4, Theme 1 Mission 1 (tutorial) Very Easy No R3, R5 C7 P18, P2, P10 NPC1, NPC2 T12 Mission 2 Easy Yes R3 T2, T1, T12, T9 C3, C7, C12, C10 None* NPC8 - NPC18 NPC4, NPC5, NPC7, Mission 3 Easy No R5 T1 C2 P10 NPC12 Mission 4 Medium No R5 T1 C7 None* NPC16 T1, T2, T12, S3**, Mission 5 Medium No R3, R5 C12 P15 None S8** Theme 2 Mission 6 Medium Yes None* FF2***, FF8*** C6 P18 None Mission 7 Medium/ hard Yes R3, R5 T1, T12 C1, C10, C13, C4 P7, P3 NPC2 Mission 8 Medium/ hard Yes None* None* C10 None* None Mission 9 Medium/ hard Yes R3 T2 C1, C3, C4, C10, C12 P9, P3, P8 None Mission 10 Hard No None* S3** C8, C4 None* None Theme 3 Mission 11 Hard No None* T1 C2, C8 None* NPC5 Mission 12 Hard Yes R3, R4 T2, T1, T12 None P12, P4, P19 NPC6 Mission 13 Hard Yes R3 T1, T2, T12 C14, C11 P12, P3 None Mission 14 Hard/very hard Yes None* T1, T2, T8 C15, C6, C4 None* None Mission 15 Hard/ very hard No R3 None* C1, C5 None* NPC4 Seed19, Seed1, Egg1, Theme 4 Mission 16 Hard/ very hard No R3, R5 C1, C10, C13 P16, P10, P5 NPC7 Egg12, Egg15 T1, T3, S6, S7, T12, T1, Mission 17 Very hard No R3, R5 C7, C9, C5 P3, P19, P1 None S1, S3 Mission 18 Very hard No None* None* C1 P16, P6, P13, P5, P4 None P13, P11, P12, P17, P6, NPC7, NPC8, NPC9, Mission 19 Very hard Yes None* None* None* P10 NPC10 Mission 20 Very hard No None* None* C14, C11 P11 None * none in this case means that no extra resources, tools and so on are placed in the inventory, all are found in the mission OR not important for the mission success/ fail criteria ** S stands for simulation items, things that affect the simulation environment *** FF stands for favorite food, food that kept some creatures alive while making sure the simulated environment could support them 13
 • 14. Sandbox Steg 6: Bryta ner scenerna i platser Scen3 Syfte Info Cutscenes Del 1 NPCs Scen1 Händelser Mek 1 Skills Scen2 Steg 5: Bryta ner delarna i scener: Scenerna kan vara uppdrag, in-game cutscenes, cutscenes osv 14
 • 15. Steg 5: Skriva de olika uppdragen baserat på Simulation de resurser som finns tillgängliga. Syfte Uppdrag Info Resurser NPCs Uppdrag Verktyg Tema Svårighetsgrad Uppdrag Steg 6: Skapa en sammanhållen känsla i tema och uppdrag 15
 • 16. Sandbox För hela spelet: •En timeline - ett excelark där varje del, varje resurs, som ingår i spelet finns listad •En övergripande flowchart för hur hela spelet spelas (ur ett berättelseperspektiv •Ett dokument som beskriver den övergripande storyn/ progressionen 16
 • 17. Sandbox 17
 • 18. 18
 • 19. Simulation För hela spelet: •En tabell på de uppdrag som skall finnas och hur resursfördelningen ser ut - det som är viktigt är att alla resurser används och att progression känns bra •Eftersom spelet är linjärt behövs ingen flowchart 19
 • 20. Sandbox För varje location/ scen: •Ett detaljerat dokument med cutscenes, missions och in- game events •En flowchart för varje location som visar vad som händer och när 20
 • 21. 21
 • 22. 22
 • 23. Simulation För varje uppdrag: •Ett detaljerat dokument med NPCs, dialog och mission description •En flowchart för varje location som visar vad som händer, var resurser och verktyg finns och var NPCs placeras 23
 • 24. Frågor, funderingar och beställningar? Kontakta Åsa Roos på info@discordia.se 24