SlideShare a Scribd company logo
Lejres	
  borgere	
  deltager	
  i	
  udformningen	
  af	
  ny	
  
værdighedspolitik	
  	
  
	
  
Af	
  New	
  Stories	
  
	
  
Hvordan	
  kan	
  borgerne	
  inddrages,	
  når	
  en	
  ny	
  politik	
  skal	
  udformes?	
  I	
  
New	
  Stories	
  har	
  vi	
  indgået	
  et	
  samarbejde	
  med	
  Lejre	
  Kommune	
  med	
  
det	
  formål	
  at	
  involvere	
  borgerne	
  i	
  udformningen	
  af	
  kommunens	
  nye	
  
værdighedspolitik.	
  Derfor	
  blev	
  alle	
  kommunens	
  borgere,	
  ansatte	
  og	
  
pårørende	
  inviteret	
  til	
  borgermøde	
  på	
  Plejecentret	
  Bøgebakken	
  den	
  
7.	
  april	
  2016	
  –	
  et	
  koncept,	
  der	
  anbefales	
  til	
  andre	
  kommuner,	
  der	
  skal	
  
i	
  gang	
  med	
  en	
  lignende	
  proces.	
  	
  
	
  
I	
  de	
  senere	
  år	
  har	
  Lejre	
  Kommune	
  bestræbt	
  sig	
  på	
  at	
  inddrage	
  
borgerne	
  i	
  politiske	
  processer	
  og	
  beslutninger,	
  hvilket	
  også	
  er	
  i	
  
fokus	
  nu	
  hvor	
  kommunens	
  nye	
  værdighedspolitik	
  skal	
  udformes.	
  I	
  
den	
  forbindelse	
  har	
  Lejre	
  Kommune	
  taget	
  initiativ	
  til	
  et	
  
borgermøde	
  for	
  Lejres	
  borgere.	
  ”Målet	
  med	
  borgermødet	
  er	
  at	
  
sætte	
  det	
  værdige	
  ældreliv	
  til	
  debat	
  og	
  få	
  borgernes	
  indspark	
  til,	
  
hvilke	
  værdier	
  det	
  er	
  vigtigt	
  at	
  få	
  med,	
  når	
  der	
  skal	
  skabes	
  en	
  
konkret	
  og	
  brugbar	
  værdighedspolitik”,	
  fortæller	
  
udviklingskonsulent	
  fra	
  Lejre	
  Kommune,	
  Dina	
  Folkmann	
  Kaas	
  om	
  
visionen	
  bag	
  borgermødet	
  –	
  en	
  vision,	
  vi	
  i	
  New	
  Stories	
  meget	
  gerne	
  
vil	
  bakke	
  op	
  om.	
  Den	
  7.	
  april	
  2016	
  inviterede	
  Lejre	
  Kommune	
  i	
  
samarbejde	
  med	
  New	
  Stories	
  derfor	
  alle	
  Lejres	
  borgere,	
  ansatte	
  og	
  
pårørende	
  til	
  borgermøde	
  på	
  Plejecentret	
  Bøgebakken.	
  	
  
	
  
Intern	
  debat	
  med	
  ekstern	
  hjælp	
  
Programmet	
  for	
  borgermødet	
  stod	
  både	
  på	
  paneldebat,	
  oplæg	
  og	
  
diskussioner	
  i	
  grupper.	
  Det	
  var	
  New	
  Stories’	
  konsulent	
  Ida	
  
Gamborg,	
  som	
  guidede	
  deltagerne	
  gennem	
  processen	
  og	
  
faciliterede	
  paneldebatten	
  med	
  udvalgsformand	
  Leif	
  V.	
  Nielsen;	
  
formand	
  for	
  Ældrerådet,	
  Keld	
  Mortensen;	
  udviklingssygeplejerske	
  i	
  
Lejre	
  Kommune,	
  Vibeke	
  Reiter	
  og	
  beboer	
  på	
  Plejecentret	
  
Bøgebakken,	
  Tove	
  Pingel.	
  Desuden	
  holdt	
  Teolog	
  Micky	
  Gjerris	
  et	
  
oplæg	
  om	
  værdighed	
  ud	
  fra	
  et	
  etisk	
  perspektiv,	
  der	
  også	
  satte	
  
tanker	
  i	
  gang	
  hos	
  de	
  mere	
  end	
  75	
  deltagere.	
  Efter	
  at	
  være	
  blevet	
  
præsenteret	
  for	
  forskellige	
  perspektiver	
  og	
  argumenter,	
  skulle	
  
deltagerne	
  selv	
  i	
  gang	
  med	
  at	
  formulere	
  og	
  diskutere,	
  hvad	
  en	
  
værdig	
  ældrepleje	
  er.	
  	
  
”Jeg	
  synes,	
  det	
  er	
  rigtig	
  godt,	
  at	
  Lejre	
  Kommune	
  er	
  så	
  gode	
  til	
  at	
  
inddrage	
  borgerne	
  i	
  deres	
  politiske	
  arbejde	
  –	
  og	
  borgermødet	
  er	
  et	
  
eksempel	
  på,	
  at	
  det	
  også	
  kan	
  betale	
  sig.	
  Alle	
  byder	
  ind	
  og	
  er	
  gode	
  til	
  
at	
  lytte	
  til	
  hinanden.	
  Det	
  skaber	
  dialog	
  og	
  ny	
  inspiration	
  til	
  
politikerne,”	
  fortæller	
  konsulent	
  Ida	
  Gamborg.	
  
	
  
	
  
	
  
Paneldebat	
  faciliteret	
  af	
  konsulent	
  Ida	
  Gambrog	
  fra	
  New	
  Stories	
  
	
  
	
  
”Værdighedsmilliardens”	
  fem	
  temaer	
  
Borgermødet	
  på	
  Bøgebakken	
  følger	
  op	
  på	
  en	
  aftale	
  mellem	
  
regeringen,	
  Dansk	
  Folkeparti,	
  Liberal	
  Alliance	
  og	
  Det	
  Konservative	
  
Folkeparti	
  fra	
  finansloven	
  2016.	
  Med	
  aftalen	
  er	
  der	
  afsat	
  en	
  milliard	
  
kroner	
  til	
  en	
  værdig	
  ældrepleje	
  –	
  også	
  kaldet	
  
”værdighedsmilliarden”	
  –	
  som	
  alle	
  kommuner	
  kan	
  søge,	
  men	
  først	
  
når	
  de	
  har	
  udarbejdet	
  en	
  værdighedspolitik.	
  Der	
  er	
  formuleret	
  fem	
  
temaer,	
  der	
  skal	
  være	
  omdrejningspunkt	
  for	
  kommunernes	
  
værdighedspolitik.	
  De fem temaer omhandler: 1) livskvalitet, 2)
selvbestemmelse, 3) mad og ernæring, 4) kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen og 5) en værdig død. Dette	
  var	
  derfor	
  også	
  
blandt	
  temaerne	
  til	
  borgermødet	
  på	
  Bøgebakken,	
  hvor	
  deltagerne	
  
blev	
  delt	
  op	
  i	
  grupper	
  og	
  tildelt	
  et	
  af	
  de	
  fem	
  emner.	
  
	
  
	
  
	
  
Der	
  blev	
  diskuteret	
  og	
  delt	
  synspunkter	
  i	
  grupperne	
  
	
  
Borgermøde	
  –	
  et	
  anbefalingsværdigt	
  koncept	
  
Borgermødet	
  har	
  resulteret	
  i	
  en	
  lang	
  række	
  idéer,	
  der	
  nu	
  skal	
  
viderebehandles	
  i	
  kommunalbestyrelsen.	
  Når	
  
kommunalbestyrelsen	
  har	
  vedtaget	
  en	
  værdighedspolitik,	
  skal	
  den	
  
offentliggøres	
  på	
  Lejre	
  Kommunes	
  hjemmeside	
  –	
  og	
  målet	
  er,	
  at	
  
deltagerne	
  her	
  vil	
  kunne	
  genkende	
  noget	
  af	
  indholdet.	
  	
  
Selvom	
  processen	
  med	
  udviklingen	
  af	
  ældreplejen	
  næsten	
  kun	
  lige	
  
er	
  begyndt,	
  lyder	
  der	
  allerede	
  en	
  opfordring	
  fra	
  udvalgsformand	
  
Leif	
  V.	
  Nielsen	
  til	
  andre	
  kommuner:	
  ”Jeg	
  vil	
  helt	
  klart	
  anbefale	
  det	
  
til	
  andre	
  kommuner.	
  Du	
  får	
  medinddraget	
  mange	
  forskellige	
  
persongrupper,	
  som	
  har	
  ældreplejen	
  tæt	
  inde	
  på	
  livet	
  og	
  som	
  har	
  
forskellige	
  holdninger,”	
  fortæller	
  Leif	
  V.	
  Nielsen,	
  som	
  også	
  giver	
  
udtryk	
  for,	
  at	
  Lejre	
  Kommune	
  fortsat	
  vil	
  gøre	
  en	
  indsats	
  for	
  at	
  
inddrage	
  kommunens	
  borgere	
  i	
  de	
  politiske	
  processer.	
  	
  
	
  
Følg	
  derfor	
  med	
  på	
  www.lejre.dk,	
  hvor	
  værdighedspolitikken	
  vil	
  
blive	
  offentliggjort	
  –	
  og	
  kontakt	
  os	
  i	
  New	
  Stories	
  på	
  tlf.	
  30	
  40	
  23	
  60	
  
eller	
  på	
  www.newstories.dk,	
  hvis	
  du	
  vil	
  høre	
  mere	
  om	
  
borgerinddragelse,	
  dialogmøder	
  og	
  samskabelse.	
  	
  
	
  
	
  

More Related Content

Similar to Artikel borgermøde i lejre - endelig udgave

Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)
Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)
Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)
koradk
 
Nytår 2016
Nytår 2016Nytår 2016
Nytår 2016
Claus Thykjær
 
Arbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdf
Arbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdfArbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdf
Arbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdf
Rikke12
 
Samskabelse i Hedensted kommune, av Anders Korsgaard
Samskabelse i Hedensted kommune, av Anders KorsgaardSamskabelse i Hedensted kommune, av Anders Korsgaard
Samskabelse i Hedensted kommune, av Anders Korsgaard
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Vollsmose 2020
Vollsmose 2020Vollsmose 2020
Vollsmose 2020
Mediehus Vollsmsoe
 
Bibliotek Topmøde 2010 - Campmaker
Bibliotek Topmøde 2010 - CampmakerBibliotek Topmøde 2010 - Campmaker
Bibliotek Topmøde 2010 - Campmaker
Bibliotekarforbundet
 
Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...
Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...
Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...
Det Boligsociale Fællessekretariat
 
Samskabelse og ledelse
Samskabelse og ledelseSamskabelse og ledelse
Samskabelse og ledelse
Lederforeningen i DSR
 
Advisory board præsentation final .pdf
Advisory board præsentation final .pdfAdvisory board præsentation final .pdf
Advisory board præsentation final .pdf
SrenKielgast
 
Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015
Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015
Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015
Rikke May Kristthorsson
 
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptxAdvisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptx
SrenKielgast
 
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptxAdvisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx
SrenKielgast
 
Præsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care Institute
Præsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care InstitutePræsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care Institute
Præsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care Institute
DANSKEARK
 
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdfFællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
RikkeBorger
 
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptxAdvisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx
SrenKielgast
 
Det Resiliente Lokalsamfund
Det Resiliente LokalsamfundDet Resiliente Lokalsamfund
Det Resiliente Lokalsamfund
Tyge Mortensen
 
Produktportofølge Byens Helte
Produktportofølge Byens HelteProduktportofølge Byens Helte
Produktportofølge Byens Helte
Julie Abitz
 
Fra udsat ung til marginaliseret voksen
Fra udsat ung til marginaliseret voksenFra udsat ung til marginaliseret voksen
Fra udsat ung til marginaliseret voksen
SFI-slides
 
Åben branding i Ringsted
Åben branding i RingstedÅben branding i Ringsted
Åben branding i Ringsted
Bysted
 
Arbejdsmiljø og frivillige
Arbejdsmiljø og frivilligeArbejdsmiljø og frivillige
Arbejdsmiljø og frivillige
Jonas Hedegaard
 

Similar to Artikel borgermøde i lejre - endelig udgave (20)

Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)
Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)
Samskabelse i kommunerne - Jacob Møller og Stine Hald (KL)
 
Nytår 2016
Nytår 2016Nytår 2016
Nytår 2016
 
Arbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdf
Arbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdfArbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdf
Arbejdet med politikker oplæg på etableringsseminar.pdf
 
Samskabelse i Hedensted kommune, av Anders Korsgaard
Samskabelse i Hedensted kommune, av Anders KorsgaardSamskabelse i Hedensted kommune, av Anders Korsgaard
Samskabelse i Hedensted kommune, av Anders Korsgaard
 
Vollsmose 2020
Vollsmose 2020Vollsmose 2020
Vollsmose 2020
 
Bibliotek Topmøde 2010 - Campmaker
Bibliotek Topmøde 2010 - CampmakerBibliotek Topmøde 2010 - Campmaker
Bibliotek Topmøde 2010 - Campmaker
 
Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...
Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...
Oplæg ved Helle Hygum Espersen omkring samskabelse mellem civilsamfund og kom...
 
Samskabelse og ledelse
Samskabelse og ledelseSamskabelse og ledelse
Samskabelse og ledelse
 
Advisory board præsentation final .pdf
Advisory board præsentation final .pdfAdvisory board præsentation final .pdf
Advisory board præsentation final .pdf
 
Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015
Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015
Fællessekretariatet Årsrapport 2014-2015
 
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptxAdvisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer.pptx
 
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptxAdvisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx
 
Præsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care Institute
Præsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care InstitutePræsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care Institute
Præsentation: Pleje og ældreområdet / Nordic Care Institute
 
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdfFællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
 
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptxAdvisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx
Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx
 
Det Resiliente Lokalsamfund
Det Resiliente LokalsamfundDet Resiliente Lokalsamfund
Det Resiliente Lokalsamfund
 
Produktportofølge Byens Helte
Produktportofølge Byens HelteProduktportofølge Byens Helte
Produktportofølge Byens Helte
 
Fra udsat ung til marginaliseret voksen
Fra udsat ung til marginaliseret voksenFra udsat ung til marginaliseret voksen
Fra udsat ung til marginaliseret voksen
 
Åben branding i Ringsted
Åben branding i RingstedÅben branding i Ringsted
Åben branding i Ringsted
 
Arbejdsmiljø og frivillige
Arbejdsmiljø og frivilligeArbejdsmiljø og frivillige
Arbejdsmiljø og frivillige
 

Artikel borgermøde i lejre - endelig udgave

  • 1. Lejres  borgere  deltager  i  udformningen  af  ny   værdighedspolitik       Af  New  Stories     Hvordan  kan  borgerne  inddrages,  når  en  ny  politik  skal  udformes?  I   New  Stories  har  vi  indgået  et  samarbejde  med  Lejre  Kommune  med   det  formål  at  involvere  borgerne  i  udformningen  af  kommunens  nye   værdighedspolitik.  Derfor  blev  alle  kommunens  borgere,  ansatte  og   pårørende  inviteret  til  borgermøde  på  Plejecentret  Bøgebakken  den   7.  april  2016  –  et  koncept,  der  anbefales  til  andre  kommuner,  der  skal   i  gang  med  en  lignende  proces.       I  de  senere  år  har  Lejre  Kommune  bestræbt  sig  på  at  inddrage   borgerne  i  politiske  processer  og  beslutninger,  hvilket  også  er  i   fokus  nu  hvor  kommunens  nye  værdighedspolitik  skal  udformes.  I   den  forbindelse  har  Lejre  Kommune  taget  initiativ  til  et   borgermøde  for  Lejres  borgere.  ”Målet  med  borgermødet  er  at   sætte  det  værdige  ældreliv  til  debat  og  få  borgernes  indspark  til,   hvilke  værdier  det  er  vigtigt  at  få  med,  når  der  skal  skabes  en   konkret  og  brugbar  værdighedspolitik”,  fortæller   udviklingskonsulent  fra  Lejre  Kommune,  Dina  Folkmann  Kaas  om   visionen  bag  borgermødet  –  en  vision,  vi  i  New  Stories  meget  gerne   vil  bakke  op  om.  Den  7.  april  2016  inviterede  Lejre  Kommune  i   samarbejde  med  New  Stories  derfor  alle  Lejres  borgere,  ansatte  og   pårørende  til  borgermøde  på  Plejecentret  Bøgebakken.       Intern  debat  med  ekstern  hjælp   Programmet  for  borgermødet  stod  både  på  paneldebat,  oplæg  og   diskussioner  i  grupper.  Det  var  New  Stories’  konsulent  Ida   Gamborg,  som  guidede  deltagerne  gennem  processen  og   faciliterede  paneldebatten  med  udvalgsformand  Leif  V.  Nielsen;   formand  for  Ældrerådet,  Keld  Mortensen;  udviklingssygeplejerske  i   Lejre  Kommune,  Vibeke  Reiter  og  beboer  på  Plejecentret   Bøgebakken,  Tove  Pingel.  Desuden  holdt  Teolog  Micky  Gjerris  et   oplæg  om  værdighed  ud  fra  et  etisk  perspektiv,  der  også  satte   tanker  i  gang  hos  de  mere  end  75  deltagere.  Efter  at  være  blevet   præsenteret  for  forskellige  perspektiver  og  argumenter,  skulle   deltagerne  selv  i  gang  med  at  formulere  og  diskutere,  hvad  en   værdig  ældrepleje  er.     ”Jeg  synes,  det  er  rigtig  godt,  at  Lejre  Kommune  er  så  gode  til  at   inddrage  borgerne  i  deres  politiske  arbejde  –  og  borgermødet  er  et   eksempel  på,  at  det  også  kan  betale  sig.  Alle  byder  ind  og  er  gode  til   at  lytte  til  hinanden.  Det  skaber  dialog  og  ny  inspiration  til   politikerne,”  fortæller  konsulent  Ida  Gamborg.         Paneldebat  faciliteret  af  konsulent  Ida  Gambrog  fra  New  Stories      
  • 2. ”Værdighedsmilliardens”  fem  temaer   Borgermødet  på  Bøgebakken  følger  op  på  en  aftale  mellem   regeringen,  Dansk  Folkeparti,  Liberal  Alliance  og  Det  Konservative   Folkeparti  fra  finansloven  2016.  Med  aftalen  er  der  afsat  en  milliard   kroner  til  en  værdig  ældrepleje  –  også  kaldet   ”værdighedsmilliarden”  –  som  alle  kommuner  kan  søge,  men  først   når  de  har  udarbejdet  en  værdighedspolitik.  Der  er  formuleret  fem   temaer,  der  skal  være  omdrejningspunkt  for  kommunernes   værdighedspolitik.  De fem temaer omhandler: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) mad og ernæring, 4) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og 5) en værdig død. Dette  var  derfor  også   blandt  temaerne  til  borgermødet  på  Bøgebakken,  hvor  deltagerne   blev  delt  op  i  grupper  og  tildelt  et  af  de  fem  emner.         Der  blev  diskuteret  og  delt  synspunkter  i  grupperne     Borgermøde  –  et  anbefalingsværdigt  koncept   Borgermødet  har  resulteret  i  en  lang  række  idéer,  der  nu  skal   viderebehandles  i  kommunalbestyrelsen.  Når   kommunalbestyrelsen  har  vedtaget  en  værdighedspolitik,  skal  den   offentliggøres  på  Lejre  Kommunes  hjemmeside  –  og  målet  er,  at   deltagerne  her  vil  kunne  genkende  noget  af  indholdet.     Selvom  processen  med  udviklingen  af  ældreplejen  næsten  kun  lige   er  begyndt,  lyder  der  allerede  en  opfordring  fra  udvalgsformand   Leif  V.  Nielsen  til  andre  kommuner:  ”Jeg  vil  helt  klart  anbefale  det   til  andre  kommuner.  Du  får  medinddraget  mange  forskellige   persongrupper,  som  har  ældreplejen  tæt  inde  på  livet  og  som  har   forskellige  holdninger,”  fortæller  Leif  V.  Nielsen,  som  også  giver   udtryk  for,  at  Lejre  Kommune  fortsat  vil  gøre  en  indsats  for  at   inddrage  kommunens  borgere  i  de  politiske  processer.       Følg  derfor  med  på  www.lejre.dk,  hvor  værdighedspolitikken  vil   blive  offentliggjort  –  og  kontakt  os  i  New  Stories  på  tlf.  30  40  23  60   eller  på  www.newstories.dk,  hvis  du  vil  høre  mere  om   borgerinddragelse,  dialogmøder  og  samskabelse.