SlideShare a Scribd company logo
TRENDSPOTTING:
                           technieken, trucs en tegenvallers
De demografische trend als kristallen bol
Hoe kan je de consument één stapje voor zijn en al met het juiste product staan wachten als hij
hunkerend arriveert? Bestaan er manieren om netjes langs de overstocks en de afknappers heen
te zeilen en recht naar de gaten in de markt toe te gaan? Vooraleer we dat bevestigen, stomen we
u klaar voor een lijvige cursus trendspotten. Broksgewijs serveert reclameadviesbureau Phobos u
een ruime perceptie van de trend en al zijn nukken. Mondjesmaat. Met oog voor axioma en nuance,
voor theorie en realiteit. En met een krasse kronkel op zijn tijd.


De toekomst voorspellen hoeft niet, ze is immers al gekend.   Deze bijdrage is dan ook de start van een zoektocht naar
Met die op het eerste zicht oude bewering als leidraad,     de trends die onze toekomst bepalen. Vandaag spitten we
leggen we weer een nieuwe kant van de trend bloot. Trends    die trends uit die wetenschappelijk bewezen zijn, en linken
kan je omschrijven als een toekomstvoorspelling die de      ze aan de marktmogelijkheden van de toekomst. Ons
markt in een bepaalde richting doet evolueren. Trends      einddoel blijft immers hetzelfde: inzicht verwerven in de
hebben echter geen uitstaans met madame Zelda; ze gaan      consumentenmarkt van de toekomst, met het oog op een
immers uit van een analyse van het heden, die toelaat de     concurrentieel voordeel en een adequaat businessplan.
toekomst te ontdekken. Vele trends laten zich enkel vatten
op basis van gevoelens, enquêtes of signalen uit het       De vergrijzing van de bevolking is zo’n trend die zelfs
dagelijks leven.                         ongelovige Thomassen met eigen ogen kunnen waarnemen
                                 en die cijfermatig geen verder betoog hoeft. De oorzaken
En toch bestaan ze... Wij hebben het niet over kabouters,    geven echter een bredere kijk op de situatie. Vooreerst is
maar over die trends die hun geheimen prijsgeven aan       de levensverwachting sterk gestegen: mensen leven dus
de hand van louter wetenschappelijk onderzoek. Helder      langer, maar blijven even lang actief in onze maatschappij,
en onweerlegbaar. Het gaat hier om demografische         tot ongeveer 65 jaar. Koppel daaraan de vaststelling dat,
trends, m.a.w. het in kaart brengen van kenmerken        door een spectrum aan factoren tussen anticonceptie en
van verschillende populaties. Levensverwachtingen en       milieuproblematiek, de vruchtbaarheid sterk gedaald is.
bevolkingsaangroei zijn voorbeelden van demografische       Daarenboven heeft het sterk groeiende individualisme
trends die onze toekomst kunnen bepalen en wier         van de mensen en in het bijzonder van de vrouw, de
implicaties op verschillende terreinen voelbaar zijn, als je   keuzebalans tussen carriére en ouderschap flink beïnvloed.
maar bij de pinken bent.                     Steeds meer mensen kiezen voor kleine gezinnen met 1
                                 kind. Vergis u niet, door een dergelijke evolutie kan de
                                 bevolking op één generatie gehalveerd worden. Positieve
                                 gevolgen: de welstand verhoogt en de arbeidsmarkt wordt
                                 toegankelijker voor vrouwen.                 0 – 19 jaar             20 – 64 jaar             65 jaar en meer
            Index   Aantal personen     Index    Aantal personen       Index    Aantal personen
 1996 (basisjaar)    100      1.391.744      100       3.568.488         100       920.125
 2046          83,4     1.160.191      85,1      3.036.450        168,5       1.550.461
                         Wenst u meer te weten, KLIK HIER
                        St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
TRENDSPOTTING:
                            technieken, trucs en tegenvallers
Met enige ratio kan u de implicaties voor onze          onze nochtans geconcentreerde kijk op sociale omgang,
consumentenmarkt al aanvoelen. Door de keuze voor         zoals voorgesteld in soapseries of reality-tv, worden sociale
kleinere gezinnen krijgen de individuele kinderen een betere   drama’s stilaan overdreven en missen we zin voor realiteit.
opleiding en een hogere financiële vrijheid, die dan weer     Psychologie, spiritualiteit en totale openheid zullen de
hun individualisme zal aanscherpen. Kinderen verwerven      logische compensatie brengen voor ons gebrek aan sociale
bijgevolg vlugger hun onafhankelijkheid en hun status als     vaardigheden en emotionele geborgenheid.
volwassene. Hun opleiding duurt echter langer en dus wordt
de intrede tot de arbeidsmarkt hoe dan ook vertraagd, wat     De globalisering van onze economie en de daling van
de sociale last op arbeid niet ten goede komt. De enige      onze eigen arbeidskrachten zal ook een attractief effect
tegengiften zijn langer werken, de pensioensgerechtigde      hebben op immigratie: niet als bedreiging, wel als garantie
leeftijd verhogen of vroeger beginnen werken - via        voor onze oude dag. Het zullen immers de inkomsten en
stageplaatsen of leercontracten. We staan immers voor       winsten zijn uit de fabrieken in ontwikkelingslanden, die
een grote groep zorgbehoeftigen.                 onze pensioenen moeten betalen. Onze maatschappij
Hoe verontrustend dit ook moge klinken, allicht loopt       groeit immers naar een zuivere kennismaatschappij waarbij
het niet zo’n vaart. De kans is groot dat u meer broers      het vinden van oplossingen en het bezitten van kennis onze
en zussen heeft dan kinderen, zoals ook uw grootouders      enige resterende grondstof is. Bij gebrek aan natuurlijke
op een talrijker kransje kleinkinderen kunnen bogen        rijkdommen, zullen onze kennis en serviceverlening onze
dan u ooit zal kunnen. Familiereünies zijn zelden nog       grootste troeven zijn.
massagebeurtenissen. Gevolg is dat meer tijd en geld kan
besteed worden per familielid. Erfenissen dienen immers      U vermoedt het allicht niet meteen, maar we zitten in ons
over kleinere aantallen nakomelingen verdeeld worden.       betoog niet zo ver meer van het gat in de markt. We moeten
                                 nu teruggrijpen naar de voorgaande, positieve evoluties,
De perspectieven die zich aandienen, laten zich raden.      met name de producten voor senioren en zorgbehoeftigden.
Bij gebrek aan familiale opvolging, zal het aantal        Merk hier trouwens op dat termen als “bejaarden”, “3de
ondernemingen een knauw krijgen, waardoor overnames        generatie”, “60-plussers” of “ouden van dagen” in casu
een steeds globaliserender effect zullen hebben. Het       steeds meer baan ruimen voor vb. “ actieve senioren”, een
gamma producten voor zorgbehoeftige ouderlingen en de       duidelijke illustratie van hun stek in de actieve samenleving.
kwalitatieve invulling van de oude dag zullen aan belang     Dezelfde idee passen we nu toe op de jeugd, die door de
winnen. Als de kinderen uit de “babyboom-periode”         toenemende zelfstandigheid en koopkracht, ook een eigen
eenmaal aan hun pensioen beginnen, over 10 à 30 jaar,       gamma producten en diensten stimuleren. Vakantiejobs en
zal hun vrijgevochten jeugd ertoe geleid hebben dat        interimarbeid zorgen voor inkomsten en vrijblijvende arbeid,
bejaarden een andere plaats in de maatschappij innemen.      wat ook weer de autonomie beklemtoont. Of leggen we de
Door de steeds toenemende druk op de kleiner wordende       grote groep immigranten onder dezelfde loep, dan kunnen
groep van de actieve bevolking, zal hun vrijetijdsbeleving    ook hun behoeftes een extra afzetmarkt betekenen. Het
steeds kwalitatiever en intensiever worden. De drang       belang van het mondiale dienstverstrekken accentueert
naar materialisme zal dalen ten voordele van eigenheid      dan weer de toekomst van constante bijscholing en
en sociale contacten. Die sociale omgang, enigszins in de     het begrip voor andere culturen. En zo kan u allicht ook
vergetelheid geraakt bij onze kijkbuisgeneratie, wint terug    toekomstige patronen ontdekken die naar uw sector
terrein en ontketent een bloei van het verenigingsleven. Door   kunnen getransponeerd worden.
                         Wenst u meer te weten, KLIK HIER
                         St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
TRENDSPOTTING:
                             technieken, trucs en tegenvallers
Maar is het niet zo dat voor elk gat in de markt ook een
valkuil bestaat, waar we terdege mee moeten rekenen?
Zeer zeker ondergaan een aantal sectoren door deze
evoluties ook hun wijzigingen. Zo zal administratie het allicht
moeten afleggen tegen een productiever aanpak. Maar ook
pakweg de automobielindustrie, die straks plotseling over
een kleinere groep actieve bevolking zal beschikken, zal
in de klappen delen en zijn groei buiten Europa moeten
zoeken. Of neem het dalende belang van materialisme,
dat zal uitmonden in een kleiner belang voor merknamen
en een groter voor de eigenlijke service - al was het maar
omdat persoonlijke service steeds duurder zal worden bij
gebrek aan mensen.

Hopelijk heeft u aan deze drieste verkenning van de
demografische trend en zijn gevolgen ook een creatieve
stroomstoot en een andere kijk op uw sector overgehouden.
Meteen komt het hoofddoel van trendspotting aan de
oppervlakte: de kiemen van besef zijn latent in elkeen
aanwezig; het actief oproepen van deze informatie is de
meest nuttige boodschap. In de volgende artikels ontleden
we specifiekere trends, maar hopelijk onthoudt u voor die
reis het volgende leidmotiv: achter elke trend zit een motor,
waarvan het antwoord vaak in demografie te vinden is. De
consument is bovendien de motor van de maatschappij,
niet de industrie, niet de overheid. Wie het best inspeelt op
de noden van de consument, zal aan het einde van de rit
het meeste oogsten.

                      Carlo van Tichelen
                          Wenst u meer te weten, KLIK HIER
                          St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be

More Related Content

Similar to Art21demografie

Innvire 5 trends_werken_toekomst
Innvire 5 trends_werken_toekomstInnvire 5 trends_werken_toekomst
Innvire 5 trends_werken_toekomst
Ilya Devèrs
 
2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief
2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief
2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief
Maarten Devos
 
Participatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kanParticipatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kan
lenny verzantvoort
 
BTP case : The Will/Het Testament Van
BTP case : The Will/Het Testament VanBTP case : The Will/Het Testament Van
BTP case : The Will/Het Testament Van
Dominique Poncin
 
Profiteren van maatschappelijke dynamiek
Profiteren van maatschappelijke dynamiekProfiteren van maatschappelijke dynamiek
Profiteren van maatschappelijke dynamiek
Harold van Garderen
 
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderenVerpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Significant
 
Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015
Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015
Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015
Hans van Duijnhoven
 
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ
 
Generatie WIJ aan zet
Generatie WIJ aan zetGeneratie WIJ aan zet
Generatie WIJ aan zet
wederWIJs
 
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
ABN AMRO
 
Trendboek 2014: RevÁlutie
Trendboek 2014: RevÁlutieTrendboek 2014: RevÁlutie
Trendboek 2014: RevÁlutie
Bob van Leeuwen
 
Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks
Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks
Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks
Idee Kids vzw
 
Boekbespreking: The Tipping Point
Boekbespreking: The Tipping PointBoekbespreking: The Tipping Point
Boekbespreking: The Tipping Point
Piet van den Boer
 
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZPDe-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
Arnaud Veere
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Mark Logtenberg
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Mark Logtenberg
 
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
CNV Vakcentrale
 

Similar to Art21demografie (20)

Art24stress
Art24stressArt24stress
Art24stress
 
Innvire 5 trends_werken_toekomst
Innvire 5 trends_werken_toekomstInnvire 5 trends_werken_toekomst
Innvire 5 trends_werken_toekomst
 
2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief
2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief
2011 09-01-het idealisme-en_de_realiteitszin_van_jongeren_tgl_definitief
 
Art20trendspotting
Art20trendspottingArt20trendspotting
Art20trendspotting
 
artikelLVEB
artikelLVEBartikelLVEB
artikelLVEB
 
Participatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kanParticipatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kan
 
BTP case : The Will/Het Testament Van
BTP case : The Will/Het Testament VanBTP case : The Will/Het Testament Van
BTP case : The Will/Het Testament Van
 
Profiteren van maatschappelijke dynamiek
Profiteren van maatschappelijke dynamiekProfiteren van maatschappelijke dynamiek
Profiteren van maatschappelijke dynamiek
 
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderenVerpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
 
Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015
Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015
Lezers van stavast, bijeenkomst 9 16 april 2015
 
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
 
Generatie WIJ aan zet
Generatie WIJ aan zetGeneratie WIJ aan zet
Generatie WIJ aan zet
 
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
 
Trendboek 2014: RevÁlutie
Trendboek 2014: RevÁlutieTrendboek 2014: RevÁlutie
Trendboek 2014: RevÁlutie
 
Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks
Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks
Trendrapport 2015 Idee Kids - Idee Fiks
 
Boekbespreking: The Tipping Point
Boekbespreking: The Tipping PointBoekbespreking: The Tipping Point
Boekbespreking: The Tipping Point
 
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZPDe-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
 
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
 

More from Phobos & Actor Marketing & Design

More from Phobos & Actor Marketing & Design (20)

Wet Geneesmiddelen
Wet GeneesmiddelenWet Geneesmiddelen
Wet Geneesmiddelen
 
Wet E Commerce 2004
Wet E Commerce 2004Wet E Commerce 2004
Wet E Commerce 2004
 
Sabammuziekauteurs
SabammuziekauteursSabammuziekauteurs
Sabammuziekauteurs
 
Ondernemers Tips En Tricks
Ondernemers Tips En TricksOndernemers Tips En Tricks
Ondernemers Tips En Tricks
 
Opt In Kb
Opt In KbOpt In Kb
Opt In Kb
 
Ipersoonlijkeeffectiviteit1
Ipersoonlijkeeffectiviteit1Ipersoonlijkeeffectiviteit1
Ipersoonlijkeeffectiviteit1
 
Iinspirerendemotivatie
IinspirerendemotivatieIinspirerendemotivatie
Iinspirerendemotivatie
 
Artikel Guerillamarketing
Artikel GuerillamarketingArtikel Guerillamarketing
Artikel Guerillamarketing
 
Emotionele Intelligentie In Reclame
Emotionele Intelligentie In ReclameEmotionele Intelligentie In Reclame
Emotionele Intelligentie In Reclame
 
Ieffectieveverkoop
IeffectieveverkoopIeffectieveverkoop
Ieffectieveverkoop
 
Gidsvoorwebsitehoudersenontwikkelaars
GidsvoorwebsitehoudersenontwikkelaarsGidsvoorwebsitehoudersenontwikkelaars
Gidsvoorwebsitehoudersenontwikkelaars
 
Debating
DebatingDebating
Debating
 
Art15creatiefdenken
Art15creatiefdenkenArt15creatiefdenken
Art15creatiefdenken
 
Art26reclamebudget1
Art26reclamebudget1Art26reclamebudget1
Art26reclamebudget1
 
Art28reclamebudget3
Art28reclamebudget3Art28reclamebudget3
Art28reclamebudget3
 
Art30recessie2
Art30recessie2Art30recessie2
Art30recessie2
 
Art29recessie
Art29recessieArt29recessie
Art29recessie
 
Art27reclamebudget2
Art27reclamebudget2Art27reclamebudget2
Art27reclamebudget2
 
Art22ecotrend
Art22ecotrendArt22ecotrend
Art22ecotrend
 
Art23educatieve
Art23educatieveArt23educatieve
Art23educatieve
 

Art21demografie

 • 1. TRENDSPOTTING: technieken, trucs en tegenvallers De demografische trend als kristallen bol Hoe kan je de consument één stapje voor zijn en al met het juiste product staan wachten als hij hunkerend arriveert? Bestaan er manieren om netjes langs de overstocks en de afknappers heen te zeilen en recht naar de gaten in de markt toe te gaan? Vooraleer we dat bevestigen, stomen we u klaar voor een lijvige cursus trendspotten. Broksgewijs serveert reclameadviesbureau Phobos u een ruime perceptie van de trend en al zijn nukken. Mondjesmaat. Met oog voor axioma en nuance, voor theorie en realiteit. En met een krasse kronkel op zijn tijd. De toekomst voorspellen hoeft niet, ze is immers al gekend. Deze bijdrage is dan ook de start van een zoektocht naar Met die op het eerste zicht oude bewering als leidraad, de trends die onze toekomst bepalen. Vandaag spitten we leggen we weer een nieuwe kant van de trend bloot. Trends die trends uit die wetenschappelijk bewezen zijn, en linken kan je omschrijven als een toekomstvoorspelling die de ze aan de marktmogelijkheden van de toekomst. Ons markt in een bepaalde richting doet evolueren. Trends einddoel blijft immers hetzelfde: inzicht verwerven in de hebben echter geen uitstaans met madame Zelda; ze gaan consumentenmarkt van de toekomst, met het oog op een immers uit van een analyse van het heden, die toelaat de concurrentieel voordeel en een adequaat businessplan. toekomst te ontdekken. Vele trends laten zich enkel vatten op basis van gevoelens, enquêtes of signalen uit het De vergrijzing van de bevolking is zo’n trend die zelfs dagelijks leven. ongelovige Thomassen met eigen ogen kunnen waarnemen en die cijfermatig geen verder betoog hoeft. De oorzaken En toch bestaan ze... Wij hebben het niet over kabouters, geven echter een bredere kijk op de situatie. Vooreerst is maar over die trends die hun geheimen prijsgeven aan de levensverwachting sterk gestegen: mensen leven dus de hand van louter wetenschappelijk onderzoek. Helder langer, maar blijven even lang actief in onze maatschappij, en onweerlegbaar. Het gaat hier om demografische tot ongeveer 65 jaar. Koppel daaraan de vaststelling dat, trends, m.a.w. het in kaart brengen van kenmerken door een spectrum aan factoren tussen anticonceptie en van verschillende populaties. Levensverwachtingen en milieuproblematiek, de vruchtbaarheid sterk gedaald is. bevolkingsaangroei zijn voorbeelden van demografische Daarenboven heeft het sterk groeiende individualisme trends die onze toekomst kunnen bepalen en wier van de mensen en in het bijzonder van de vrouw, de implicaties op verschillende terreinen voelbaar zijn, als je keuzebalans tussen carriére en ouderschap flink beïnvloed. maar bij de pinken bent. Steeds meer mensen kiezen voor kleine gezinnen met 1 kind. Vergis u niet, door een dergelijke evolutie kan de bevolking op één generatie gehalveerd worden. Positieve gevolgen: de welstand verhoogt en de arbeidsmarkt wordt toegankelijker voor vrouwen. 0 – 19 jaar 20 – 64 jaar 65 jaar en meer Index Aantal personen Index Aantal personen Index Aantal personen 1996 (basisjaar) 100 1.391.744 100 3.568.488 100 920.125 2046 83,4 1.160.191 85,1 3.036.450 168,5 1.550.461 Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
 • 2. TRENDSPOTTING: technieken, trucs en tegenvallers Met enige ratio kan u de implicaties voor onze onze nochtans geconcentreerde kijk op sociale omgang, consumentenmarkt al aanvoelen. Door de keuze voor zoals voorgesteld in soapseries of reality-tv, worden sociale kleinere gezinnen krijgen de individuele kinderen een betere drama’s stilaan overdreven en missen we zin voor realiteit. opleiding en een hogere financiële vrijheid, die dan weer Psychologie, spiritualiteit en totale openheid zullen de hun individualisme zal aanscherpen. Kinderen verwerven logische compensatie brengen voor ons gebrek aan sociale bijgevolg vlugger hun onafhankelijkheid en hun status als vaardigheden en emotionele geborgenheid. volwassene. Hun opleiding duurt echter langer en dus wordt de intrede tot de arbeidsmarkt hoe dan ook vertraagd, wat De globalisering van onze economie en de daling van de sociale last op arbeid niet ten goede komt. De enige onze eigen arbeidskrachten zal ook een attractief effect tegengiften zijn langer werken, de pensioensgerechtigde hebben op immigratie: niet als bedreiging, wel als garantie leeftijd verhogen of vroeger beginnen werken - via voor onze oude dag. Het zullen immers de inkomsten en stageplaatsen of leercontracten. We staan immers voor winsten zijn uit de fabrieken in ontwikkelingslanden, die een grote groep zorgbehoeftigen. onze pensioenen moeten betalen. Onze maatschappij Hoe verontrustend dit ook moge klinken, allicht loopt groeit immers naar een zuivere kennismaatschappij waarbij het niet zo’n vaart. De kans is groot dat u meer broers het vinden van oplossingen en het bezitten van kennis onze en zussen heeft dan kinderen, zoals ook uw grootouders enige resterende grondstof is. Bij gebrek aan natuurlijke op een talrijker kransje kleinkinderen kunnen bogen rijkdommen, zullen onze kennis en serviceverlening onze dan u ooit zal kunnen. Familiereünies zijn zelden nog grootste troeven zijn. massagebeurtenissen. Gevolg is dat meer tijd en geld kan besteed worden per familielid. Erfenissen dienen immers U vermoedt het allicht niet meteen, maar we zitten in ons over kleinere aantallen nakomelingen verdeeld worden. betoog niet zo ver meer van het gat in de markt. We moeten nu teruggrijpen naar de voorgaande, positieve evoluties, De perspectieven die zich aandienen, laten zich raden. met name de producten voor senioren en zorgbehoeftigden. Bij gebrek aan familiale opvolging, zal het aantal Merk hier trouwens op dat termen als “bejaarden”, “3de ondernemingen een knauw krijgen, waardoor overnames generatie”, “60-plussers” of “ouden van dagen” in casu een steeds globaliserender effect zullen hebben. Het steeds meer baan ruimen voor vb. “ actieve senioren”, een gamma producten voor zorgbehoeftige ouderlingen en de duidelijke illustratie van hun stek in de actieve samenleving. kwalitatieve invulling van de oude dag zullen aan belang Dezelfde idee passen we nu toe op de jeugd, die door de winnen. Als de kinderen uit de “babyboom-periode” toenemende zelfstandigheid en koopkracht, ook een eigen eenmaal aan hun pensioen beginnen, over 10 à 30 jaar, gamma producten en diensten stimuleren. Vakantiejobs en zal hun vrijgevochten jeugd ertoe geleid hebben dat interimarbeid zorgen voor inkomsten en vrijblijvende arbeid, bejaarden een andere plaats in de maatschappij innemen. wat ook weer de autonomie beklemtoont. Of leggen we de Door de steeds toenemende druk op de kleiner wordende grote groep immigranten onder dezelfde loep, dan kunnen groep van de actieve bevolking, zal hun vrijetijdsbeleving ook hun behoeftes een extra afzetmarkt betekenen. Het steeds kwalitatiever en intensiever worden. De drang belang van het mondiale dienstverstrekken accentueert naar materialisme zal dalen ten voordele van eigenheid dan weer de toekomst van constante bijscholing en en sociale contacten. Die sociale omgang, enigszins in de het begrip voor andere culturen. En zo kan u allicht ook vergetelheid geraakt bij onze kijkbuisgeneratie, wint terug toekomstige patronen ontdekken die naar uw sector terrein en ontketent een bloei van het verenigingsleven. Door kunnen getransponeerd worden. Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be
 • 3. TRENDSPOTTING: technieken, trucs en tegenvallers Maar is het niet zo dat voor elk gat in de markt ook een valkuil bestaat, waar we terdege mee moeten rekenen? Zeer zeker ondergaan een aantal sectoren door deze evoluties ook hun wijzigingen. Zo zal administratie het allicht moeten afleggen tegen een productiever aanpak. Maar ook pakweg de automobielindustrie, die straks plotseling over een kleinere groep actieve bevolking zal beschikken, zal in de klappen delen en zijn groei buiten Europa moeten zoeken. Of neem het dalende belang van materialisme, dat zal uitmonden in een kleiner belang voor merknamen en een groter voor de eigenlijke service - al was het maar omdat persoonlijke service steeds duurder zal worden bij gebrek aan mensen. Hopelijk heeft u aan deze drieste verkenning van de demografische trend en zijn gevolgen ook een creatieve stroomstoot en een andere kijk op uw sector overgehouden. Meteen komt het hoofddoel van trendspotting aan de oppervlakte: de kiemen van besef zijn latent in elkeen aanwezig; het actief oproepen van deze informatie is de meest nuttige boodschap. In de volgende artikels ontleden we specifiekere trends, maar hopelijk onthoudt u voor die reis het volgende leidmotiv: achter elke trend zit een motor, waarvan het antwoord vaak in demografie te vinden is. De consument is bovendien de motor van de maatschappij, niet de industrie, niet de overheid. Wie het best inspeelt op de noden van de consument, zal aan het einde van de rit het meeste oogsten. Carlo van Tichelen Wenst u meer te weten, KLIK HIER St.-Jobsstraat - B-2200 Herentals - T +32 14 23 28 47 - info@phobos.be - www.phobos.be