SlideShare a Scribd company logo
Displaying art in the environment             The exhibition is organised by Mikkelipuisto Park Asso-
creates new dimensions for works
of art. Placing already existing
                              ciation, Saksala ArtRadius and POAM Penttilä Open Air
                              Museum together with partners. The organisers welcome
                                                               Ympäristötaide ja
sculptures in nature stimulates a live-          you to visit them!                        Taide Ympäristössä
ly dialogue between art and nature.
Sculptors can also take into consid-            Mikkelipuisto Park www.mikkelipuisto.fi
eration the character of the intended
                      Match
                              In Mikkelipuisto Park the model gardens that have been      Environmental Art and
surroundings when designing their art.           designed and created by participating companies and or-
                      Veli Blakçori
                              ganisations combine with the beautiful natural surroun-      Art in the Environment
Environmental art, on the other hand,           dings to form a unique tourist attraction for visitors interes-
is a specific art form that was intro-   Homo ridens   ted in gardening and nature. Mikkelipuisto Park is admi-
                      Yildiz Guner
duced forty years ago in order to at-           nistered by Mikkelipuisto Park Association. Admission to
tract and include the viewer as part            Mikkelipuisto Park is always free of charge. The info-café
of the art. Instead of works of art            in Mikkelipuisto Park is open from 1 June to 31 August on
and viewers simply sharing the same            weekdays from 11am to 6pm and Saturdays from 11am
space, environmental artists encom-            to 4pm. Visiting address: Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli.
pass the viewer within the environ-
ment that they have designed through            Saksala ArtRadius www.saksala.org
their sculptures. Environmental artists          At Saksala ArtRadius in Haukivuori you can enjoy art in a
utilise methods and materials that             peaceful rural setting together with artists from all over
range from earth and stone to water            the world. Saksala ArtRadius includes a sculpture park,
and plants. Light and the climate also           an art museum, a gift and art shop, an exciting forest la-
add to the art.                      byrinth and a children’s forest. The international art cent-
                              re organises art courses, workshops, exhibitions, events
Summer in Mikkelipuisto Park in 2009            and clubs in the fields of art and culture throughout the
offers all of the above: environmental           year. Saksala ArtRadius is open from 1 May to 30 Sep-
art that has been especially created            tember on Tuesdays to Sundays from 10am to 5pm and
for the park, as well as international           from 1 October to 30 April on weekends from 12noon to
works of art that are given new depth           4pm. Entrance fee: €3. Visiting address: Karhuntie 11,
and meaning by being displayed in na-           51600 Haukivuori.
ture. Welcome to view and participate
in these works of art – and to listen to          POAM Penttilä Open Air Museum
the thoughts that they inspire in you!           www.poam.ws
                              The Penttilä Open Air Museum (POAM) in Kangasniemi
                              is a sculpture park that features a permanent exhibition
                              of works by Lucien den Arend. The artist personally col-
                              lected the sculptures of his that had been on display in va-
                              rious environments throughout Europe in order to exhibit         A R S . N AT U R A
                              them permanently at POAM. The sculpture park is open
                              to visitors every day of the week throughout the year from        Näyttely  Exhibition
                              9am to 5pm. Free admission. Visiting address: Seppälän-
                      Double arch
                                                               Mikkelipuistossa  in Mikkelipuisto Park
                              tie 860, 51200 Kangasniemi.
                      Mari Shields
                                                                   13.6.–31.10.2009
Taiteen tuominen osaksi ympäristöä li-               Näyttelyn järjestävät Mikkelipuistoyhdistys ry, Saksala Art-                  ”It was an itsy bitsy
sää teoksille uusia ulottuvuuksia. Jo                Radius sekä POAM Penttilä Open Air Museum yhdessä                        teenie weenie
olemassa olevan veistoksen asettami-                useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tervetuloa tu-                       yellow polkadot
nen luontoon luo elävän vuoropuhelun                tustumaan kohteisiin!                                      bikini”
taiteen ja luonnon välille. Kuvanveis-
täjä voi myös suunnitella veistoksen-                Mikkelipuisto www.mikkelipuisto.fi
sa juuri tiettyä paikkaa varten kohteen               Mikkelipuistossa yritysten ja yhteisöjen mallipuutarhat
                        Process in wood
huomioiden.                  Jaak Hillen
                                  luovat yhdessä vaihtelevan luonnonympäristön kanssa ai-
                                  nutlaatuisen matkailukohteen puutarhasta ja luonnosta
Ympäristötaide taas on neljäkymmen-      Monolinear planes,  kiinnostuneille kävijöille. Puiston toiminnasta vastaa Mik-
tä vuotta sitten kehitetty taidemuoto,     junction       kelipuistoyhdistys ry. Mikkelipuistoon on kävijöillä aina va-
                        Lucien den Arend
jonka tarkoituksena on saattaa kat-                 paa pääsy. Mallipuutarha-alueella sijaitseva info-kahvila
soja osalliseksi taiteesta ja sisällyt-               palvelee kävijöitä 1.6.-31.8. ma-pe klo 11-18 ja la 11-16.
tää hänet siihen. Sen sijaan, että teos               Käyntiosoite Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli.
ja katsoja vain jakaisivat saman tilan,
käärii taiteilija tarkkailijan veistokselli-            Saksala ArtRadius www.saksala.org
sesti suunniteltuihin ympäristöihin. Te-              Saksala ArtRadius Haukivuorella on kohde, jossa voi naut-
oksissaan ympäristötaiteilija voi hyö-               tia taiteesta maaseutuympäristössä yhdessä joka puolel-               Käyntiosoite/Visiting address:
dyntää keinoja ja materiaaleja maas-                ta maailmaa tulevien taiteilijoiden kanssa. Saksala ArtRa-              Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli
ta ja kivistä veteen ja kasveihin. Myös               diuksesta löytyy veistospuisto, taidemuseo, taidekäsityö-
valo ja ilmasto tuovat osansa teoksiin.               kauppa, jännittävä metsä-labyrintti sekä lasten metsä. Tai-
                                  dekeskus järjestää läpi vuoden taidekursseja, workshope-
Mikkelipuiston kesä 2009 tarjoaa tä-                ja, näyttelyitä, tapahtumia ja toimintapiirejä taiteen ja kult-  Näyttelyn taiteilijat
tä kaikkea; kohteeseen luotua ympä-                 tuurin alalta. Saksala ArtRadius on avoinna 1.5. – 30.9. ti-   Artists in the exhibition
ristötaidetta sekä kansainvälisten tai-               su klo 10-17 ja 1. 10 – 30.4. la-su klo 12-16. Pääsymak-
                                                                   Lucien den Arend  Suomi/Hollanti – Finland/Netherlands
teilijoiden luomia teoksia, jotka luon-               su 3 €. Karhuntie 11, 51600 Haukivuori.
                                                                   Veli Blakçori   Kosovo – Kosovo
toon sijoitettuina saavat uudenlaista
                                                                   Yildiz Güner    Turkki – Turkey
syvyyttä ja merkitystä. Tervetuloa tu-               POAM Penttilä Open Air Museum
                                                                   Jaak Hillen    Belgia – Belgium
tustumaan ja kuuntelemaan, millaisia                www.poam.ws
                                                                   Kari Huhtamo    Suomi – Finland
ajatuksia teokset juuri Sinussa herät-               Kangasniemellä POAM Veistospuistossa on esillä kuvan-
                                                                   Mari Shields    USA/Hollanti – USA/Netherlands
tävät.                               veistäjä Lucien den Arendin töitä. Sinne taiteilija asetti
                                  monissa erilaisissa ympäristöissä ympäri Eurooppaa esillä
                                  olleet teoksensa pysyvästi esille. POAM Veistospuisto on
                                  avoinna kävijöille ympäri vuoden ma-su klo 9-17, vapaa
                                  pääsy. Seppäläntie 860, 51200 Kangasniemi.
                                                                               POAM
                                                                               sculpture park
                        Metamorphosis 2
                        Kari Huhtamo

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

ars-natura-mikkelipuisto-saksala-artradius-penttilä-gardens

 • 1. Displaying art in the environment The exhibition is organised by Mikkelipuisto Park Asso- creates new dimensions for works of art. Placing already existing ciation, Saksala ArtRadius and POAM Penttilä Open Air Museum together with partners. The organisers welcome Ympäristötaide ja sculptures in nature stimulates a live- you to visit them! Taide Ympäristössä ly dialogue between art and nature. Sculptors can also take into consid- Mikkelipuisto Park www.mikkelipuisto.fi eration the character of the intended Match In Mikkelipuisto Park the model gardens that have been Environmental Art and surroundings when designing their art. designed and created by participating companies and or- Veli Blakçori ganisations combine with the beautiful natural surroun- Art in the Environment Environmental art, on the other hand, dings to form a unique tourist attraction for visitors interes- is a specific art form that was intro- Homo ridens ted in gardening and nature. Mikkelipuisto Park is admi- Yildiz Guner duced forty years ago in order to at- nistered by Mikkelipuisto Park Association. Admission to tract and include the viewer as part Mikkelipuisto Park is always free of charge. The info-café of the art. Instead of works of art in Mikkelipuisto Park is open from 1 June to 31 August on and viewers simply sharing the same weekdays from 11am to 6pm and Saturdays from 11am space, environmental artists encom- to 4pm. Visiting address: Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli. pass the viewer within the environ- ment that they have designed through Saksala ArtRadius www.saksala.org their sculptures. Environmental artists At Saksala ArtRadius in Haukivuori you can enjoy art in a utilise methods and materials that peaceful rural setting together with artists from all over range from earth and stone to water the world. Saksala ArtRadius includes a sculpture park, and plants. Light and the climate also an art museum, a gift and art shop, an exciting forest la- add to the art. byrinth and a children’s forest. The international art cent- re organises art courses, workshops, exhibitions, events Summer in Mikkelipuisto Park in 2009 and clubs in the fields of art and culture throughout the offers all of the above: environmental year. Saksala ArtRadius is open from 1 May to 30 Sep- art that has been especially created tember on Tuesdays to Sundays from 10am to 5pm and for the park, as well as international from 1 October to 30 April on weekends from 12noon to works of art that are given new depth 4pm. Entrance fee: €3. Visiting address: Karhuntie 11, and meaning by being displayed in na- 51600 Haukivuori. ture. Welcome to view and participate in these works of art – and to listen to POAM Penttilä Open Air Museum the thoughts that they inspire in you! www.poam.ws The Penttilä Open Air Museum (POAM) in Kangasniemi is a sculpture park that features a permanent exhibition of works by Lucien den Arend. The artist personally col- lected the sculptures of his that had been on display in va- rious environments throughout Europe in order to exhibit A R S . N AT U R A them permanently at POAM. The sculpture park is open to visitors every day of the week throughout the year from Näyttely Exhibition 9am to 5pm. Free admission. Visiting address: Seppälän- Double arch Mikkelipuistossa in Mikkelipuisto Park tie 860, 51200 Kangasniemi. Mari Shields 13.6.–31.10.2009
 • 2. Taiteen tuominen osaksi ympäristöä li- Näyttelyn järjestävät Mikkelipuistoyhdistys ry, Saksala Art- ”It was an itsy bitsy sää teoksille uusia ulottuvuuksia. Jo Radius sekä POAM Penttilä Open Air Museum yhdessä teenie weenie olemassa olevan veistoksen asettami- useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tervetuloa tu- yellow polkadot nen luontoon luo elävän vuoropuhelun tustumaan kohteisiin! bikini” taiteen ja luonnon välille. Kuvanveis- täjä voi myös suunnitella veistoksen- Mikkelipuisto www.mikkelipuisto.fi sa juuri tiettyä paikkaa varten kohteen Mikkelipuistossa yritysten ja yhteisöjen mallipuutarhat Process in wood huomioiden. Jaak Hillen luovat yhdessä vaihtelevan luonnonympäristön kanssa ai- nutlaatuisen matkailukohteen puutarhasta ja luonnosta Ympäristötaide taas on neljäkymmen- Monolinear planes, kiinnostuneille kävijöille. Puiston toiminnasta vastaa Mik- tä vuotta sitten kehitetty taidemuoto, junction kelipuistoyhdistys ry. Mikkelipuistoon on kävijöillä aina va- Lucien den Arend jonka tarkoituksena on saattaa kat- paa pääsy. Mallipuutarha-alueella sijaitseva info-kahvila soja osalliseksi taiteesta ja sisällyt- palvelee kävijöitä 1.6.-31.8. ma-pe klo 11-18 ja la 11-16. tää hänet siihen. Sen sijaan, että teos Käyntiosoite Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli. ja katsoja vain jakaisivat saman tilan, käärii taiteilija tarkkailijan veistokselli- Saksala ArtRadius www.saksala.org sesti suunniteltuihin ympäristöihin. Te- Saksala ArtRadius Haukivuorella on kohde, jossa voi naut- oksissaan ympäristötaiteilija voi hyö- tia taiteesta maaseutuympäristössä yhdessä joka puolel- Käyntiosoite/Visiting address: dyntää keinoja ja materiaaleja maas- ta maailmaa tulevien taiteilijoiden kanssa. Saksala ArtRa- Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli ta ja kivistä veteen ja kasveihin. Myös diuksesta löytyy veistospuisto, taidemuseo, taidekäsityö- valo ja ilmasto tuovat osansa teoksiin. kauppa, jännittävä metsä-labyrintti sekä lasten metsä. Tai- dekeskus järjestää läpi vuoden taidekursseja, workshope- Mikkelipuiston kesä 2009 tarjoaa tä- ja, näyttelyitä, tapahtumia ja toimintapiirejä taiteen ja kult- Näyttelyn taiteilijat tä kaikkea; kohteeseen luotua ympä- tuurin alalta. Saksala ArtRadius on avoinna 1.5. – 30.9. ti- Artists in the exhibition ristötaidetta sekä kansainvälisten tai- su klo 10-17 ja 1. 10 – 30.4. la-su klo 12-16. Pääsymak- Lucien den Arend Suomi/Hollanti – Finland/Netherlands teilijoiden luomia teoksia, jotka luon- su 3 €. Karhuntie 11, 51600 Haukivuori. Veli Blakçori Kosovo – Kosovo toon sijoitettuina saavat uudenlaista Yildiz Güner Turkki – Turkey syvyyttä ja merkitystä. Tervetuloa tu- POAM Penttilä Open Air Museum Jaak Hillen Belgia – Belgium tustumaan ja kuuntelemaan, millaisia www.poam.ws Kari Huhtamo Suomi – Finland ajatuksia teokset juuri Sinussa herät- Kangasniemellä POAM Veistospuistossa on esillä kuvan- Mari Shields USA/Hollanti – USA/Netherlands tävät. veistäjä Lucien den Arendin töitä. Sinne taiteilija asetti monissa erilaisissa ympäristöissä ympäri Eurooppaa esillä olleet teoksensa pysyvästi esille. POAM Veistospuisto on avoinna kävijöille ympäri vuoden ma-su klo 9-17, vapaa pääsy. Seppäläntie 860, 51200 Kangasniemi. POAM sculpture park Metamorphosis 2 Kari Huhtamo