SlideShare a Scribd company logo
ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Թանկագին Արյունը
ազատորեն արդարանալով իր շնորհով այն փրկագնման միջոցով, որը
Քրիստոս Հիսուսում է, որին Աստված սահմանեց որպես քավություն իր
արյան հավատքով, որպեսզի հռչակի իր արդարությունը անցյալի
մեղքերի թողության համար՝ Աստծո հանդուրժողականությամբ. Ես
ասում եմ, որ այս պահին հռչակեմ նրա արդարությունը, որպեսզի նա
լինի արդար և արդարացնի նրան, ով հավատում է Հիսուսին:
Հռոմեացիներ 3.24-26
Եւ մինչ նրանք ուտում էին, Յիսուս հաց առաւ, օրհնեց, կտրեց, տուեց աշակերտներին
ու ասաց. սա իմ մարմինն է: Նա վերցրեց բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց, տվեց
նրանց ու ասաց. Որովհետև սա է նոր կտակարանի իմ արյունը, որը թափվում է
շատերի համար՝ մեղքերի թողության համար: Մատթեոս 26.26-28
Եվ մինչ նրանք ուտում էին, Հիսուսը հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց, տվեց նրանց ու
ասաց. Նա վերցրեց բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց, տվեց նրանց, և բոլորը
խմեցին դրանից։ Նա ասաց նրանց. Մարկոս 14։22-24
Հացը առաւ, գոհութիւն յայտնեց, կտրեց ու տուաւ անոնց՝ ըսելով. «Սա՛ է իմ մարմինը՝
որ տրուած է ձեզի. Նոյնպէս բաժակը ընթրիքէն ետք՝ ըսելով. Ղուկաս 22.19-20
Այն ժամանակ Յիսուս նրանց ասաց. Ով ուտում է իմ մարմինը և խմում իմ արյունը,
հավիտենական կյանք ունի. և ես նրան հարություն կտամ վերջին օրը։ Որովհետև իմ
մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և իմ արյունը իսկապես խմելիք է։ Ով ուտում է իմ
մարմինը և խմում իմ արյունը, բնակվում է իմ մեջ, և ես՝ նրա մեջ։ Հովհաննես 6.53-56
Ուստի ես ձեզ տանում եմ արձանագրելու այս օրը, որ ես մաքուր եմ բոլոր մարդկանց
արյունից: Որովհետև ես չխուսափեցի ձեզ հայտնելու Աստծո բոլոր խորհուրդները:
Ուստի զգույշ եղեք ինքներդ ձեզ և ամբողջ հոտին, որի վրա Սուրբ Հոգին ձեզ
վերակացուներ է նշանակել՝ արածեցնելու Աստծո եկեղեցին, որը նա գնել է իր
արյունով: Գործք Առաքելոց 20։26-28
Ուրեմն շատ ավելին, երբ հիմա արդարացված ենք նրա արյունով, նրա միջոցով
կփրկվենք բարկությունից: Հռոմեացիներ 5։9
Օրհնության բաժակը, որը մենք օրհնում ենք, չէ՞ որ դա Քրիստոսի արյան
հաղորդությունն է։ Հացը, որը մենք կտրում ենք, Քրիստոսի մարմնի հաղորդությունը
չէ՞: 1 Կորնթացիներ 10։16
Նոյնպէս ալ՝ երբ ընթրեց, առաւ բաժակը՝ ըսելով. Որովհետև որքան հաճախ ուտեք այս
հացը և խմեք այս բաժակը, դուք ցույց եք տալիս Տիրոջ մահը, մինչև որ նա գա: Ուստի
ով որ ուտի այս հացը և խմի Տիրոջ այս բաժակը, անարժանաբար, մեղավոր կլինի
Տիրոջ մարմնի և արյան համար: 1 Կորնթացիներ 11.25-27
Նա նախասահմանեց մեզ Հիսուս Քրիստոսի կողմից երեխաներ որդեգրելուն իր կամքի
համաձայն, ի գովաբանություն իր շնորհի փառքին, որով նա մեզ ընդունելի դարձրեց
սիրելիի մեջ: Որով մենք ունենք փրկագնումը նրա արյան միջոցով, մեղքերի
թողություն՝ ըստ նրա շնորհի հարստության. Եփեսացիս 1։5-7
Բայց հիմա Քրիստոս Յիսուսով դուք, որ երբեմն հեռու էիք, Քրիստոսի արիւնով
մօտեցաք: Եփեսացիս 2։13
Գոհություն հայտնելով Հորը, որը մեզ հանդիպեց՝ մասնակցելու սուրբերի
ժառանգությանը լույսի ներքո. նրա արյան միջոցով, նույնիսկ մեղքերի թողությամբ:
Կողոսացիներ 1:12-14
Եվ խաղաղություն կնքելով նրա խաչի արյունով, նրա միջոցով ամեն ինչ հաշտեցնի իր
հետ. Նրանով եմ ասում՝ լինեն դրանք երկրի վրա, թե երկնքում: Կողոսացիներ 1։20
Ուրեմն քանի որ մանուկները մսից ու արիւնից հաղորդակիցներ են, նա էլ նոյնպէս
մասնակցեց դրան. որ մահվան միջոցով կործանի նրան, ով մահվան զորություն ուներ,
այսինքն՝ սատանային. Եբրայեցիս 2։14
Եբրայեցիս 9
1 Այնուհետև, իսկապես, առաջին ուխտն ուներ նաև աստվածային ծառայության
արարողություններ և աշխարհիկ սրբավայր:
2 Որովհետեւ այնտեղ մի խորան շինուած էր. առաջինը, որի մէջ եղան աշտանակը, սեղանն ու
հացը. որը կոչվում է սրբավայր:
3 Եւ երկրորդ վարագոյրից յետոյ՝ խորանը, որ բոլորից սուրբ է կոչւում.
4 Որն ուներ ոսկի բուրվառը և ուխտի տապանակը շուրջբոլորը ոսկով պատված, որի մեջ կար
մանանա ունեցող ոսկյա կաթսան, Ահարոնի գավազանը, որ բողբոջում էր, և ուխտի սեղանները։
5 Անոր վրայ փառքի քերովբէները՝ ստուարելով ողորմութեան աթոռը. ինչի մասին հիմա
առանձնապես չենք կարող խոսել։
6 Երբ այս բաները կարգուեցան, քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում՝ կատարելով
Աստծու ծառայութիւնը։
7 Բայց երկրորդը մտնում էր քահանայապետը տարին մեկ անգամ մենակ, ոչ առանց արյան, որը նա
մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար։
8 Սուրբ Հոգին սա նշանակում է, որ ճանապարհը դեպի ամենասուրբը դեռ հայտնի չէր, երբ դեռ
առաջին խորանը կանգնած էր.
9 Դա այն ժամանակվա այն ժամանակվա պատկերն էր, որտեղ մատուցվում էին և՛ նվերներ, և՛
զոհաբերություններ, որոնք չկարողացան կատարյալ դարձնել նրան, ով կատարում էր
ծառայությունը խղճի հետ կապված.
10 Որոնք միայն ուտելիքի ու խմիչքի, տարբեր լվացումների և մարմնական կանոնների վրա դրված
էին մինչև վերափոխման ժամանակը։
11 Բայց Քրիստոսը գալով՝ գալիք բարիքների քահանայապետն էր, ավելի մեծ և ավելի
կատարյալ խորանով, որը ձեռքով չէ, այսինքն՝ ոչ այս շինությունից.
12 Ոչ թե այծերի և հորթերի արյունով, այլ իր արյունով նա մեկ անգամ մտավ սուրբ տեղը՝ մեզ
համար հավիտենական փրկագնումը ստանալով։
13 Որովհետև եթե ցուլերի և այծերի արյունը և անմաքուրը ցողող երինջի մոխիրը
սրբագործում է մարմնի մաքրման համար.
14 Որքա՜ն ավելի Քրիստոսի արյունը, ով հավիտենական Հոգու միջոցով իրեն անբիծ
մատուցեց Աստծուն, կմաքրի ձեր խիղճը մեռած գործերից՝ կենդանի Աստծուն ծառայելու
համար:
15 Եվ դրա համար նա միջնորդն է նոր ուխտի, որպեսզի մահվան միջոցով, հանցանքների
քավության համար, որոնք եղել են առաջին ուխտի տակ, նրանք, ովքեր կանչված են, ստանան
հավերժական ժառանգության խոստումը:
16 Որովհետև որտեղ կտակը կա, անպայման պետք է լինի նաև կտակարարի մահը։
17 Որովհետև կտակը ուժ ունի մարդկանց մահից հետո, այլապես այն ուժ չունի, քանի դեռ
կտակարարն կենդանի է։
18 Որովհետև ոչ առաջին կտակը նվիրաբերվեց առանց արյան.
19 Որովհետև Մովսեսը, օրենքի համաձայն, ամբողջ ժողովրդին բոլոր պատվիրանները
ասելով, վերցրեց հորթերի և այծերի արյունը ջրով, կարմիր բուրդով և զոպոսով, և ցողեց գիրքը
և ամբողջ ժողովրդին։
20 «Սա է այն ուխտի արյունը, որ Աստված պատվիրել է ձեզ»։
21 Նա արյունով ցողեց և՛ խորանը, և՛ ծառայության բոլոր սպասքը։
22 Գրեթե ամեն բան օրենքով մաքրվում է արյունով. և առանց արյուն թափելու թողություն
չկա։
23 Ուստի անհրաժեշտ էր, որ երկնքի իրերի օրինակները մաքրվեին դրանցով. բայց երկնային
բաներն իրենք՝ սրանից լավ զոհաբերություններով։
24 Որովհետև Քրիստոսը չի մտել ձեռքով պատրաստված սուրբ վայրերը, որոնք ճշմարիտների
պատկերներն են. այլ ի յերկինս, այժմ՝ ի ներկայութիւն Աստուծոյ երեւել մեզ:
25 Ոչ էլ այն, որ նա հաճախակի մատուցի իրեն, ինչպես քահանայապետն ամեն տարի մտնում
է սուրբ տեղը ուրիշների արյունով.
26 Որովհետև այն ժամանակ նա պետք է հաճախ չարչարվեր աշխարհի հիմնադրումից ի վեր,
բայց հիմա մի անգամ աշխարհի վերջում նա հայտնվեց՝ իր զոհաբերությամբ մեղքը
վերացնելու համար:
27 Եվ ինչպես որ մարդկանց համար նշանակված է մեկ անգամ մեռնել, իսկ դրանից հետո՝
դատաստան.
28 Ուրեմն մի անգամ Քրիստոսին առաջարկվել է կրելու շատերի մեղքերը. և նրանց, ովքեր
փնտրում են նրան, նա երկրորդ անգամ առանց մեղքի կհայտնվի փրկության համար:
Որովհետև հնարավոր չէ, որ ցուլերի և այծերի արյունը վերացնի մեղքերը։ Եբրայեցիս 10։4
Ուստի, եղբայրնե՛ր, համարձակություն ունենալով մտնել սուրբը Հիսուսի արյունով,
Եբրայեցիս 10.19
Որքա՜ն ավելի դաժան պատժի մասին, կարծեք, արժանի կհամարվե՞ք նա, ով ոտքը տրորել է
Աստծո Որդուն և հաշվել ուխտի արյունը, որով նա սրբագործվել է, անսուրբ բան, և արել է
հակառակ Հոգուն: շնորհքի՞ Եբրայեցիս 10։29
Եվ Հիսուսին՝ նոր ուխտի միջնորդին, և ցողման արյանը, որն ավելի լավ է խոսում, քան
Աբելինը: Եբրայեցիս 12։24
Որովհետև այն գազանների մարմինները, որոնց արյունը մեղքի համար քահանայապետը
բերում է սրբավայր, այրվում են առանց ճամբարի։ Ուստի Հիսուսն էլ, որ կարողանար
ժողովրդին իր արյունով սրբացնել, տանջվեց առանց դարպասի։ Եբրայեցիս 13.11-12
Արդ, խաղաղության Աստված, որ մեռելներից վերստին բերեց մեր Տեր Հիսուսին, ոչխարների
այդ մեծ հովիվին, հավիտենական ուխտի արյան միջոցով, կատարյալ դարձրու քեզ ամեն բարի
գործի մեջ, որպեսզի կատարես իր կամքը՝ գործելով քո մեջ այն, ինչ հաճելի է։ նրա աչքում
Հիսուս Քրիստոսի միջոցով. որին փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն. Եբրայեցիս 13.20-21
Ընտրեք ըստ Հայր Աստծո նախաճանաչության՝ Հոգու սրբագործմամբ՝ հնազանդության և
Հիսուս Քրիստոսի արյան ցողման համար. շնորհք և խաղաղություն ձեզ շատացե՛ք:
1 Պետրոս 1։2
Քանի որ դուք գիտեք, որ դուք փրկագնված չէիք ապականված բաներով, ինչպես արծաթն ու
ոսկին, ձեր հայրերից ստացված ավանդույթի համաձայն ձեր ունայն խոսակցություններից.
Բայց Քրիստոսի թանկագին արյունով, ինչպես անարատ և անբիծ գառան: Ա Պետրոս 1:18-19
Բայց եթե լույսի մեջ քայլենք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք միմյանց հետ, և
նրա Որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ 1 Հովհաննես 1։7
Սա է նա, ով եկավ ջրով և արյունով, այսինքն՝ Հիսուս Քրիստոսը. ոչ միայն ջրով, այլ ջրով և
արյունով: Եվ Հոգին է, որ վկայում է, քանի որ Հոգին ճշմարտություն է: Որովհետև երեքն են, որ
վկայում են երկնքում՝ Հայրը, Խոսքը և Սուրբ Հոգին, և այս երեքը մեկ են: Եվ երեքն են, որ
վկայում են երկրի վրա՝ Հոգին, ջուրը և արյունը, և այս երեքը մեկում են։ Եթե մենք ընդունում
ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծո վկայությունն ավելի մեծ է, քանի որ սա է Աստծո
վկայությունը, որը նա վկայեց իր Որդու մասին: 1 Հովհաննես 5.6-9
Եվ Հիսուս Քրիստոսից, ով հավատարիմ վկա է, և մեռելներից անդրանիկը, և երկրի
թագավորների իշխանը: Նրան, ով մեզ սիրեց և իր արյամբ ողողեց մեզ մեր մեղքերից, և մեզ
թագավորներ ու քահանաներ արեց Աստծու և իր Հոր համար. նրան փառք և իշխանություն
հավիտյանս հավիտենից: Ամեն. Յայտնութիւն 1։5-6
Եվ նրանք մի նոր երգ երգեցին՝ ասելով. «Դու արժանի ես վերցնելու գիրքը և բացելու դրա
կնիքները, որովհետև դու սպանվեցիր և քո արյամբ փրկեցիր մեզ Աստծուն՝ ամեն ազգից,
լեզվից, ժողովրդից և ժողովրդից»: ազգ; Յայտնութիւն 5։9
Ես ասացի նրան. «Տէ՛ր, դու գիտես»: Նա ասաց ինձ. «Սրանք նրանք են, ովքեր դուրս են եկել
մեծ նեղությունից և լվացել են իրենց պատմուճանը և սպիտակեցրել Գառան արյունով»։
Յայտնութիւն 7։14
Եվ նրանք հաղթեցին նրան Գառան արյունով և իրենց վկայության խոսքով. և նրանք մինչև
մահ չսիրեցին իրենց կյանքը: Յայտնութիւն 12։11
Եվ ես տեսա երկինքը բացված, և ահա մի սպիտակ ձի. և նա, ով նստած էր նրա վրա, կոչվում
էր Հավատարիմ և Ճշմարիտ, և նա արդարությամբ է դատում և պատերազմում: Նրա աչքերը
կրակի բոցի պես էին, և նրա գլխին՝ բազմաթիվ պսակներ. և նա մի անուն ուներ գրված, որը ոչ
ոք չգիտեր, բայց միայն ինքը։ Եվ նա հագցրեց մի զգեստ՝ թաթախված արյան մեջ, և նրա
անունը կոչվում է Աստծո Խոսք։ Եվ երկնքում գտնվող զորքերը նրա հետևից գնացին սպիտակ
ձիերի վրա՝ սպիտակ և մաքուր բեհեզ հագած։ Յայտնութիւն 19։11-14
Եկեք հաստատակամորեն նայենք Քրիստոսի արյանը և տեսնենք, թե որքան թանկ է նրա
արյունը Աստծո առջև, որը թափվելով մեր փրկության համար՝ ստացավ ապաշխարության
շնորհը ողջ աշխարհի համար: Կղեմեսի 1-ին թուղթը Կորնթացիներին 4:5
Եվ նրան նշան էլ տվեցին, որ նա իր տնից կարմիր պարան կախի։ սրանով փաթաթելով, որ մեր
Տիրոջ արյունով փրկագնություն լինի բոլոր նրանց, ովքեր հավատում և հույս ունեն Աստծուն:
Դուք տեսնում եք, սիրելիս, թե ինչպես կար այս կնոջ մեջ ոչ միայն հավատք, այլև
մարգարեություն: Կղեմեսի 1-ին թուղթը Կորնթացիներին 6:10
Եկեք հարգենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որի արյունը տրվեց մեզ համար: Կղեմեսի 1-ին
թուղթը Կորնթացիներին 10:6
Գթության միջոցով Տերը միացավ մեզ իր հետ. Մինչդեռ այն սիրո համար, որ նա կրեց մեր
հանդեպ, մեր Տերը՝ Հիսուս Քրիստոսը, իր արյունը տվեց մեզ համար՝ Աստծո կամքով. նրա
մարմինը մեր մարմնի համար. նրա հոգին, մեր հոգիների համար: Կղեմեսի 1-ին թուղթը
Կորնթացիներին 21։7
Այս պատճառով մեր Տերը երաշխավորեց իր մարմինը կորստյան մատնել, որպեսզի մեր
մեղքերի թողությամբ մենք սրբագործվենք. այսինքն՝ նրա արյան շաղ տալով։ Որովհետև
այսպես է ասում Գիրքը. Նա վիրավորվեց մեր հանցանքների համար, ջախջախվեց մեր
անօրինությունների համար, և նրա արյունով մենք բժշկվեցինք: Նրան որպես գառ տարան
մորթելու, և ինչպես ոչխարն է համր իր խուզողների առաջ, այնպես որ նա չբացեց իր բերանը։
Բառնաբասի ընդհանուր թուղթ 4.1,3
Որքա՜ն, որ լինելով Աստծո հետևորդներ և ոգևորվելով Քրիստոսի արյունով, դուք կատարելապես
կատարեցիք այն գործը, որը բնական էր ձեզ համար: Իգնատիոսի թուղթը Եփեսացիներին 1։3
Իգնատիոսը, որ կոչվում է նաև Թեոֆոր, սուրբ եկեղեցուն, որը գտնվում է Ասիայի Տրալլեսում, սիրելին
Աստծուց՝ Հիսուս Քրիստոսի Հորը, ընտրված և արժանի Աստծուն, ունենալով խաղաղություն մարմնի և
արյան միջոցով և Հիսուս Քրիստոսի կիրքը՝ մեր հույսը, Յարութեան մէջ, որ անոր ձեռքով է, որուն ալ
կ'ողջունեմ իր ամբողջութեամբ՝ շարունակելով առաքելական բնոյթը, մաղթելով անոր ամենայն
ուրախութիւն եւ երջանկութիւն։ Իգնատիոսի թուղթը Տրալլիացիներին 1:1
Ուստի, հագնվելով հեզություն, նորոգվեք հավատքով, այսինքն՝ Տիրոջ մարմինը. և գթության մեջ,
այսինքն՝ Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Իգնատիոսի թուղթը Տրալլիացիներին 2:7
Ես ուզում եմ Աստծո հացը, որը Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է՝ Դավթի սերնդից. և այն խմիչքը, որին ես
փափագում եմ, նրա արյունն է, որն անապական սեր է: Իգնատիոսի թուղթը հռոմեացիներին 3:5
Իգնատիոսը, որ կոչվում է նաև Թեոֆորոս, Հայր Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցուն, որը
Ֆիլադելֆիայում է Ասիայում. որը ողորմություն գտավ՝ հաստատված լինելով Աստծո համաձայնության
մեջ և հավիտյան ուրախանալով մեր Տիրոջ կրքերով և իրագործվելով ամենայն ողորմությամբ նրա
հարությամբ, որին ես ողջունում եմ նաև Հիսուս Քրիստոսի արյունով, որը մեր հավիտենական և
անարատ է. ուրախություն; հատկապես, եթե նրանք միասնության մեջ են եպիսկոպոսի և նրա հետ եղող
վարդապետների և Հիսուս Քրիստոսի մտքի համաձայն նշանակված սարկավագների հետ. որին
բնակեցրեց իր կամքի համաձայն՝ իր Սուրբ Հոգով ամենայն հաստատութեամբ. և մեկ բաժակ նրա
արյան միասնության մեջ. մեկ զոհասեղան; Իգնատիոսի թուղթը Ֆիլադելֆացիներին 1:1,11
Որովհետև ես տեսա, որ դուք հաստատված եք անսասան հավատքի մեջ, կարծես թե գամված եք
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին թե՛ մարմնով և թե՛ հոգով. և հաստատվել են սիրո մեջ Քրիստոսի
արյան միջոցով. լիովին համոզված լինելով այն բաներում, որոնք վերաբերում են մեր Տիրոջը:
Իգնատիոսի թուղթը Զմյուռնացիներին 1։3
Թող ոչ ոք ինքն իրեն խաբի. և՛ երկնքում գտնվող բաները, և՛ փառավոր հրեշտակները, և՛
իշխանները՝ տեսանելի թե անտեսանելի, եթե չհավատան Քրիստոսի արյանը, նրանց
դատապարտությունը կլինի: Իգնատիոսի թուղթը Զմյուռնացիներին 2:12
Ողջունում եմ ձեր շատ արժանի եպիսկոպոսին և ձեր մեծարգո վարդապետությանը. և ձեր
սարկավագները՝ ծառայակիցներս. և դուք բոլորդ առհասարակ, և բոլորդ՝ մասնավորապես, Հիսուս
Քրիստոսի անունով և նրա մարմնով ու արյունով. իր կրքի և հարության մեջ թե՛ մարմնական և թե՛
հոգեպես. և ձեզ հետ Աստծո միասնության մեջ: Իգնատիոսի թուղթը Զմյուռնացիներին 3։22
Անոր հպատակեցուած է ամէն բան, թէ՛ երկինքի մէջ է, թէ՛ երկրի վրայ. որին ամեն կենդանի
արարած պիտի երկրպագի. ով պիտի դառնա ողջերի և մեռելների դատավորը, որի արյունը
Աստված կպահանջի իրեն հավատացողներից: Պոլիկարպոսի թուղթը Փիլիպպեցիս 1։7
Բայց նրանք, ովքեր չեն պահում նրա պատվիրանները, փախչում են իրենց կյանքից և
հակառակորդներ են դրան։ Եվ նրանք, ովքեր չեն հետևում նրա պատվիրաններին, իրենց մահվան
կմատնեն և յուրաքանչյուրը մեղավոր կլինի իր արյան մեջ: Հերմասի երրորդ գիրք 10:13
Ուստի նրանք մտածում էին միմյանց հետ, թե արդյոք գնան և այս բաները ցույց տան
Պիղատոսին: Եվ մինչ նրանք դեռ մտածում էին դրա մասին, նորից երևում է, որ երկինքը
բացվում է, և մի մարդ իջնում է և մտնում գերեզմանը: Երբ հարյուրապետը և նրա հետ
եղողները այս բաները տեսան, գիշերը շտապեցին Պիղատոսի մոտ՝ թողնելով գերեզմանը,
որին հսկում էին, և պատմեցին այն ամենը, ինչ տեսել էին, շատ վշտանալով և ասելով.
Աստված. Պիղատոսը պատասխանեց և ասաց. «Ես մաքուր եմ Աստծո Որդու արյունից. Այն
ժամանակ բոլորը մոտեցան, աղաչեցին նրան և աղաչեցին, որ հրամայի հարյուրապետին և
զինվորներին ոչինչ չասել այն ամենի մասին, ինչ տեսել են, քանի որ ավելի լավ է, ասեն նրանք,
որ մենք մեծագույն մեղքի մեջ լինենք Աստծո առաջ, և չընկնել հրեաների ժողովրդի ձեռքը և
քարկոծվել։ Ուստի Պիղատոսը հրամայեց հարյուրապետին և զինվորներին ոչինչ չասել։ Կորած
Ավետարանը ըստ Պետրոսի 1.11
Այնուհետև Աստծո Խոսքը հասավ Ադամին և ասաց նրան. և ինչպես դու մեռար, ով Ադամ,
այնպես էլ ես կմեռնեմ։ Եվ ինչպես դու զոհասեղան շինեցիր, այնպես էլ ես քեզ համար
զոհասեղան կշինեմ երկրի վրա. և ինչպես դու մատուցեցիր քո արյունը դրա վրա, այնպես էլ ես
կմատուցեմ իմ արյունը երկրի վրա գտնվող զոհասեղանի վրա: Եվ ինչպես դու հայցեցիր
ներման համար այդ արյան միջոցով, այնպես էլ Ես իմ արյունով մեղքերի թողություն կդարձնեմ
և կջնջեմ օրինազանցությունները դրանում: Ադամի և Եվայի առաջին գիրք 24:4-5
Եվ, դարձյալ, ինչ վերաբերում է Կենաց ջրին, որը դու փնտրում ես,
այն քեզ այսօր չի տրվի. բայց այն օրը, երբ ես իմ արյունը կթափեմ
քո գլխի վրա Գողգոթայի երկրում: Որովհետև իմ արյունը կյանքի
ջուր կլինի քեզ համար այդ ժամանակ, և ոչ միայն քեզ, այլ քո
սերնդի բոլոր նրանց համար, ովքեր կհավատան Ինձ. որ նրանց
համար լինի հավիտյան հանգստություն: Ադամի և Եվայի առաջին
գիրքը 42.7-8
Այնուհետև Աստված ասաց Ադամին. Այդպես կլինի նաև ինձ հետ՝
երկրի վրա, երբ ես խոցվեմ, և արյունը և ջուրը հոսեն իմ կողքից և
հոսեն իմ մարմնի վրայով, որը ճշմարիտ ընծան է. և որը
զոհասեղանի վրա պետք է մատուցվի որպես կատարյալ ընծա։
Ադամի և Եվայի առաջին գիրք 69.6

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx

 • 1. ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ Թանկագին Արյունը ազատորեն արդարանալով իր շնորհով այն փրկագնման միջոցով, որը Քրիստոս Հիսուսում է, որին Աստված սահմանեց որպես քավություն իր արյան հավատքով, որպեսզի հռչակի իր արդարությունը անցյալի մեղքերի թողության համար՝ Աստծո հանդուրժողականությամբ. Ես ասում եմ, որ այս պահին հռչակեմ նրա արդարությունը, որպեսզի նա լինի արդար և արդարացնի նրան, ով հավատում է Հիսուսին: Հռոմեացիներ 3.24-26
 • 2. Եւ մինչ նրանք ուտում էին, Յիսուս հաց առաւ, օրհնեց, կտրեց, տուեց աշակերտներին ու ասաց. սա իմ մարմինն է: Նա վերցրեց բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց, տվեց նրանց ու ասաց. Որովհետև սա է նոր կտակարանի իմ արյունը, որը թափվում է շատերի համար՝ մեղքերի թողության համար: Մատթեոս 26.26-28 Եվ մինչ նրանք ուտում էին, Հիսուսը հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց, տվեց նրանց ու ասաց. Նա վերցրեց բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց, տվեց նրանց, և բոլորը խմեցին դրանից։ Նա ասաց նրանց. Մարկոս 14։22-24 Հացը առաւ, գոհութիւն յայտնեց, կտրեց ու տուաւ անոնց՝ ըսելով. «Սա՛ է իմ մարմինը՝ որ տրուած է ձեզի. Նոյնպէս բաժակը ընթրիքէն ետք՝ ըսելով. Ղուկաս 22.19-20 Այն ժամանակ Յիսուս նրանց ասաց. Ով ուտում է իմ մարմինը և խմում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի. և ես նրան հարություն կտամ վերջին օրը։ Որովհետև իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և իմ արյունը իսկապես խմելիք է։ Ով ուտում է իմ մարմինը և խմում իմ արյունը, բնակվում է իմ մեջ, և ես՝ նրա մեջ։ Հովհաննես 6.53-56
 • 3. Ուստի ես ձեզ տանում եմ արձանագրելու այս օրը, որ ես մաքուր եմ բոլոր մարդկանց արյունից: Որովհետև ես չխուսափեցի ձեզ հայտնելու Աստծո բոլոր խորհուրդները: Ուստի զգույշ եղեք ինքներդ ձեզ և ամբողջ հոտին, որի վրա Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացուներ է նշանակել՝ արածեցնելու Աստծո եկեղեցին, որը նա գնել է իր արյունով: Գործք Առաքելոց 20։26-28 Ուրեմն շատ ավելին, երբ հիմա արդարացված ենք նրա արյունով, նրա միջոցով կփրկվենք բարկությունից: Հռոմեացիներ 5։9 Օրհնության բաժակը, որը մենք օրհնում ենք, չէ՞ որ դա Քրիստոսի արյան հաղորդությունն է։ Հացը, որը մենք կտրում ենք, Քրիստոսի մարմնի հաղորդությունը չէ՞: 1 Կորնթացիներ 10։16 Նոյնպէս ալ՝ երբ ընթրեց, առաւ բաժակը՝ ըսելով. Որովհետև որքան հաճախ ուտեք այս հացը և խմեք այս բաժակը, դուք ցույց եք տալիս Տիրոջ մահը, մինչև որ նա գա: Ուստի ով որ ուտի այս հացը և խմի Տիրոջ այս բաժակը, անարժանաբար, մեղավոր կլինի Տիրոջ մարմնի և արյան համար: 1 Կորնթացիներ 11.25-27
 • 4. Նա նախասահմանեց մեզ Հիսուս Քրիստոսի կողմից երեխաներ որդեգրելուն իր կամքի համաձայն, ի գովաբանություն իր շնորհի փառքին, որով նա մեզ ընդունելի դարձրեց սիրելիի մեջ: Որով մենք ունենք փրկագնումը նրա արյան միջոցով, մեղքերի թողություն՝ ըստ նրա շնորհի հարստության. Եփեսացիս 1։5-7 Բայց հիմա Քրիստոս Յիսուսով դուք, որ երբեմն հեռու էիք, Քրիստոսի արիւնով մօտեցաք: Եփեսացիս 2։13 Գոհություն հայտնելով Հորը, որը մեզ հանդիպեց՝ մասնակցելու սուրբերի ժառանգությանը լույսի ներքո. նրա արյան միջոցով, նույնիսկ մեղքերի թողությամբ: Կողոսացիներ 1:12-14 Եվ խաղաղություն կնքելով նրա խաչի արյունով, նրա միջոցով ամեն ինչ հաշտեցնի իր հետ. Նրանով եմ ասում՝ լինեն դրանք երկրի վրա, թե երկնքում: Կողոսացիներ 1։20 Ուրեմն քանի որ մանուկները մսից ու արիւնից հաղորդակիցներ են, նա էլ նոյնպէս մասնակցեց դրան. որ մահվան միջոցով կործանի նրան, ով մահվան զորություն ուներ, այսինքն՝ սատանային. Եբրայեցիս 2։14
 • 5. Եբրայեցիս 9 1 Այնուհետև, իսկապես, առաջին ուխտն ուներ նաև աստվածային ծառայության արարողություններ և աշխարհիկ սրբավայր: 2 Որովհետեւ այնտեղ մի խորան շինուած էր. առաջինը, որի մէջ եղան աշտանակը, սեղանն ու հացը. որը կոչվում է սրբավայր: 3 Եւ երկրորդ վարագոյրից յետոյ՝ խորանը, որ բոլորից սուրբ է կոչւում. 4 Որն ուներ ոսկի բուրվառը և ուխտի տապանակը շուրջբոլորը ոսկով պատված, որի մեջ կար մանանա ունեցող ոսկյա կաթսան, Ահարոնի գավազանը, որ բողբոջում էր, և ուխտի սեղանները։ 5 Անոր վրայ փառքի քերովբէները՝ ստուարելով ողորմութեան աթոռը. ինչի մասին հիմա առանձնապես չենք կարող խոսել։ 6 Երբ այս բաները կարգուեցան, քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում՝ կատարելով Աստծու ծառայութիւնը։ 7 Բայց երկրորդը մտնում էր քահանայապետը տարին մեկ անգամ մենակ, ոչ առանց արյան, որը նա մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար։ 8 Սուրբ Հոգին սա նշանակում է, որ ճանապարհը դեպի ամենասուրբը դեռ հայտնի չէր, երբ դեռ առաջին խորանը կանգնած էր. 9 Դա այն ժամանակվա այն ժամանակվա պատկերն էր, որտեղ մատուցվում էին և՛ նվերներ, և՛ զոհաբերություններ, որոնք չկարողացան կատարյալ դարձնել նրան, ով կատարում էր ծառայությունը խղճի հետ կապված. 10 Որոնք միայն ուտելիքի ու խմիչքի, տարբեր լվացումների և մարմնական կանոնների վրա դրված էին մինչև վերափոխման ժամանակը։
 • 6. 11 Բայց Քրիստոսը գալով՝ գալիք բարիքների քահանայապետն էր, ավելի մեծ և ավելի կատարյալ խորանով, որը ձեռքով չէ, այսինքն՝ ոչ այս շինությունից. 12 Ոչ թե այծերի և հորթերի արյունով, այլ իր արյունով նա մեկ անգամ մտավ սուրբ տեղը՝ մեզ համար հավիտենական փրկագնումը ստանալով։ 13 Որովհետև եթե ցուլերի և այծերի արյունը և անմաքուրը ցողող երինջի մոխիրը սրբագործում է մարմնի մաքրման համար. 14 Որքա՜ն ավելի Քրիստոսի արյունը, ով հավիտենական Հոգու միջոցով իրեն անբիծ մատուցեց Աստծուն, կմաքրի ձեր խիղճը մեռած գործերից՝ կենդանի Աստծուն ծառայելու համար: 15 Եվ դրա համար նա միջնորդն է նոր ուխտի, որպեսզի մահվան միջոցով, հանցանքների քավության համար, որոնք եղել են առաջին ուխտի տակ, նրանք, ովքեր կանչված են, ստանան հավերժական ժառանգության խոստումը: 16 Որովհետև որտեղ կտակը կա, անպայման պետք է լինի նաև կտակարարի մահը։ 17 Որովհետև կտակը ուժ ունի մարդկանց մահից հետո, այլապես այն ուժ չունի, քանի դեռ կտակարարն կենդանի է։ 18 Որովհետև ոչ առաջին կտակը նվիրաբերվեց առանց արյան. 19 Որովհետև Մովսեսը, օրենքի համաձայն, ամբողջ ժողովրդին բոլոր պատվիրանները ասելով, վերցրեց հորթերի և այծերի արյունը ջրով, կարմիր բուրդով և զոպոսով, և ցողեց գիրքը և ամբողջ ժողովրդին։ 20 «Սա է այն ուխտի արյունը, որ Աստված պատվիրել է ձեզ»։
 • 7. 21 Նա արյունով ցողեց և՛ խորանը, և՛ ծառայության բոլոր սպասքը։ 22 Գրեթե ամեն բան օրենքով մաքրվում է արյունով. և առանց արյուն թափելու թողություն չկա։ 23 Ուստի անհրաժեշտ էր, որ երկնքի իրերի օրինակները մաքրվեին դրանցով. բայց երկնային բաներն իրենք՝ սրանից լավ զոհաբերություններով։ 24 Որովհետև Քրիստոսը չի մտել ձեռքով պատրաստված սուրբ վայրերը, որոնք ճշմարիտների պատկերներն են. այլ ի յերկինս, այժմ՝ ի ներկայութիւն Աստուծոյ երեւել մեզ: 25 Ոչ էլ այն, որ նա հաճախակի մատուցի իրեն, ինչպես քահանայապետն ամեն տարի մտնում է սուրբ տեղը ուրիշների արյունով. 26 Որովհետև այն ժամանակ նա պետք է հաճախ չարչարվեր աշխարհի հիմնադրումից ի վեր, բայց հիմա մի անգամ աշխարհի վերջում նա հայտնվեց՝ իր զոհաբերությամբ մեղքը վերացնելու համար: 27 Եվ ինչպես որ մարդկանց համար նշանակված է մեկ անգամ մեռնել, իսկ դրանից հետո՝ դատաստան. 28 Ուրեմն մի անգամ Քրիստոսին առաջարկվել է կրելու շատերի մեղքերը. և նրանց, ովքեր փնտրում են նրան, նա երկրորդ անգամ առանց մեղքի կհայտնվի փրկության համար: Որովհետև հնարավոր չէ, որ ցուլերի և այծերի արյունը վերացնի մեղքերը։ Եբրայեցիս 10։4 Ուստի, եղբայրնե՛ր, համարձակություն ունենալով մտնել սուրբը Հիսուսի արյունով, Եբրայեցիս 10.19
 • 8. Որքա՜ն ավելի դաժան պատժի մասին, կարծեք, արժանի կհամարվե՞ք նա, ով ոտքը տրորել է Աստծո Որդուն և հաշվել ուխտի արյունը, որով նա սրբագործվել է, անսուրբ բան, և արել է հակառակ Հոգուն: շնորհքի՞ Եբրայեցիս 10։29 Եվ Հիսուսին՝ նոր ուխտի միջնորդին, և ցողման արյանը, որն ավելի լավ է խոսում, քան Աբելինը: Եբրայեցիս 12։24 Որովհետև այն գազանների մարմինները, որոնց արյունը մեղքի համար քահանայապետը բերում է սրբավայր, այրվում են առանց ճամբարի։ Ուստի Հիսուսն էլ, որ կարողանար ժողովրդին իր արյունով սրբացնել, տանջվեց առանց դարպասի։ Եբրայեցիս 13.11-12 Արդ, խաղաղության Աստված, որ մեռելներից վերստին բերեց մեր Տեր Հիսուսին, ոչխարների այդ մեծ հովիվին, հավիտենական ուխտի արյան միջոցով, կատարյալ դարձրու քեզ ամեն բարի գործի մեջ, որպեսզի կատարես իր կամքը՝ գործելով քո մեջ այն, ինչ հաճելի է։ նրա աչքում Հիսուս Քրիստոսի միջոցով. որին փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն. Եբրայեցիս 13.20-21 Ընտրեք ըստ Հայր Աստծո նախաճանաչության՝ Հոգու սրբագործմամբ՝ հնազանդության և Հիսուս Քրիստոսի արյան ցողման համար. շնորհք և խաղաղություն ձեզ շատացե՛ք: 1 Պետրոս 1։2
 • 9. Քանի որ դուք գիտեք, որ դուք փրկագնված չէիք ապականված բաներով, ինչպես արծաթն ու ոսկին, ձեր հայրերից ստացված ավանդույթի համաձայն ձեր ունայն խոսակցություններից. Բայց Քրիստոսի թանկագին արյունով, ինչպես անարատ և անբիծ գառան: Ա Պետրոս 1:18-19 Բայց եթե լույսի մեջ քայլենք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք միմյանց հետ, և նրա Որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ 1 Հովհաննես 1։7 Սա է նա, ով եկավ ջրով և արյունով, այսինքն՝ Հիսուս Քրիստոսը. ոչ միայն ջրով, այլ ջրով և արյունով: Եվ Հոգին է, որ վկայում է, քանի որ Հոգին ճշմարտություն է: Որովհետև երեքն են, որ վկայում են երկնքում՝ Հայրը, Խոսքը և Սուրբ Հոգին, և այս երեքը մեկ են: Եվ երեքն են, որ վկայում են երկրի վրա՝ Հոգին, ջուրը և արյունը, և այս երեքը մեկում են։ Եթե մենք ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծո վկայությունն ավելի մեծ է, քանի որ սա է Աստծո վկայությունը, որը նա վկայեց իր Որդու մասին: 1 Հովհաննես 5.6-9 Եվ Հիսուս Քրիստոսից, ով հավատարիմ վկա է, և մեռելներից անդրանիկը, և երկրի թագավորների իշխանը: Նրան, ով մեզ սիրեց և իր արյամբ ողողեց մեզ մեր մեղքերից, և մեզ թագավորներ ու քահանաներ արեց Աստծու և իր Հոր համար. նրան փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից: Ամեն. Յայտնութիւն 1։5-6
 • 10. Եվ նրանք մի նոր երգ երգեցին՝ ասելով. «Դու արժանի ես վերցնելու գիրքը և բացելու դրա կնիքները, որովհետև դու սպանվեցիր և քո արյամբ փրկեցիր մեզ Աստծուն՝ ամեն ազգից, լեզվից, ժողովրդից և ժողովրդից»: ազգ; Յայտնութիւն 5։9 Ես ասացի նրան. «Տէ՛ր, դու գիտես»: Նա ասաց ինձ. «Սրանք նրանք են, ովքեր դուրս են եկել մեծ նեղությունից և լվացել են իրենց պատմուճանը և սպիտակեցրել Գառան արյունով»։ Յայտնութիւն 7։14 Եվ նրանք հաղթեցին նրան Գառան արյունով և իրենց վկայության խոսքով. և նրանք մինչև մահ չսիրեցին իրենց կյանքը: Յայտնութիւն 12։11 Եվ ես տեսա երկինքը բացված, և ահա մի սպիտակ ձի. և նա, ով նստած էր նրա վրա, կոչվում էր Հավատարիմ և Ճշմարիտ, և նա արդարությամբ է դատում և պատերազմում: Նրա աչքերը կրակի բոցի պես էին, և նրա գլխին՝ բազմաթիվ պսակներ. և նա մի անուն ուներ գրված, որը ոչ ոք չգիտեր, բայց միայն ինքը։ Եվ նա հագցրեց մի զգեստ՝ թաթախված արյան մեջ, և նրա անունը կոչվում է Աստծո Խոսք։ Եվ երկնքում գտնվող զորքերը նրա հետևից գնացին սպիտակ ձիերի վրա՝ սպիտակ և մաքուր բեհեզ հագած։ Յայտնութիւն 19։11-14
 • 11. Եկեք հաստատակամորեն նայենք Քրիստոսի արյանը և տեսնենք, թե որքան թանկ է նրա արյունը Աստծո առջև, որը թափվելով մեր փրկության համար՝ ստացավ ապաշխարության շնորհը ողջ աշխարհի համար: Կղեմեսի 1-ին թուղթը Կորնթացիներին 4:5 Եվ նրան նշան էլ տվեցին, որ նա իր տնից կարմիր պարան կախի։ սրանով փաթաթելով, որ մեր Տիրոջ արյունով փրկագնություն լինի բոլոր նրանց, ովքեր հավատում և հույս ունեն Աստծուն: Դուք տեսնում եք, սիրելիս, թե ինչպես կար այս կնոջ մեջ ոչ միայն հավատք, այլև մարգարեություն: Կղեմեսի 1-ին թուղթը Կորնթացիներին 6:10 Եկեք հարգենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որի արյունը տրվեց մեզ համար: Կղեմեսի 1-ին թուղթը Կորնթացիներին 10:6 Գթության միջոցով Տերը միացավ մեզ իր հետ. Մինչդեռ այն սիրո համար, որ նա կրեց մեր հանդեպ, մեր Տերը՝ Հիսուս Քրիստոսը, իր արյունը տվեց մեզ համար՝ Աստծո կամքով. նրա մարմինը մեր մարմնի համար. նրա հոգին, մեր հոգիների համար: Կղեմեսի 1-ին թուղթը Կորնթացիներին 21։7 Այս պատճառով մեր Տերը երաշխավորեց իր մարմինը կորստյան մատնել, որպեսզի մեր մեղքերի թողությամբ մենք սրբագործվենք. այսինքն՝ նրա արյան շաղ տալով։ Որովհետև այսպես է ասում Գիրքը. Նա վիրավորվեց մեր հանցանքների համար, ջախջախվեց մեր անօրինությունների համար, և նրա արյունով մենք բժշկվեցինք: Նրան որպես գառ տարան մորթելու, և ինչպես ոչխարն է համր իր խուզողների առաջ, այնպես որ նա չբացեց իր բերանը։ Բառնաբասի ընդհանուր թուղթ 4.1,3
 • 12. Որքա՜ն, որ լինելով Աստծո հետևորդներ և ոգևորվելով Քրիստոսի արյունով, դուք կատարելապես կատարեցիք այն գործը, որը բնական էր ձեզ համար: Իգնատիոսի թուղթը Եփեսացիներին 1։3 Իգնատիոսը, որ կոչվում է նաև Թեոֆոր, սուրբ եկեղեցուն, որը գտնվում է Ասիայի Տրալլեսում, սիրելին Աստծուց՝ Հիսուս Քրիստոսի Հորը, ընտրված և արժանի Աստծուն, ունենալով խաղաղություն մարմնի և արյան միջոցով և Հիսուս Քրիստոսի կիրքը՝ մեր հույսը, Յարութեան մէջ, որ անոր ձեռքով է, որուն ալ կ'ողջունեմ իր ամբողջութեամբ՝ շարունակելով առաքելական բնոյթը, մաղթելով անոր ամենայն ուրախութիւն եւ երջանկութիւն։ Իգնատիոսի թուղթը Տրալլիացիներին 1:1 Ուստի, հագնվելով հեզություն, նորոգվեք հավատքով, այսինքն՝ Տիրոջ մարմինը. և գթության մեջ, այսինքն՝ Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Իգնատիոսի թուղթը Տրալլիացիներին 2:7 Ես ուզում եմ Աստծո հացը, որը Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է՝ Դավթի սերնդից. և այն խմիչքը, որին ես փափագում եմ, նրա արյունն է, որն անապական սեր է: Իգնատիոսի թուղթը հռոմեացիներին 3:5 Իգնատիոսը, որ կոչվում է նաև Թեոֆորոս, Հայր Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցուն, որը Ֆիլադելֆիայում է Ասիայում. որը ողորմություն գտավ՝ հաստատված լինելով Աստծո համաձայնության մեջ և հավիտյան ուրախանալով մեր Տիրոջ կրքերով և իրագործվելով ամենայն ողորմությամբ նրա հարությամբ, որին ես ողջունում եմ նաև Հիսուս Քրիստոսի արյունով, որը մեր հավիտենական և անարատ է. ուրախություն; հատկապես, եթե նրանք միասնության մեջ են եպիսկոպոսի և նրա հետ եղող վարդապետների և Հիսուս Քրիստոսի մտքի համաձայն նշանակված սարկավագների հետ. որին բնակեցրեց իր կամքի համաձայն՝ իր Սուրբ Հոգով ամենայն հաստատութեամբ. և մեկ բաժակ նրա արյան միասնության մեջ. մեկ զոհասեղան; Իգնատիոսի թուղթը Ֆիլադելֆացիներին 1:1,11
 • 13. Որովհետև ես տեսա, որ դուք հաստատված եք անսասան հավատքի մեջ, կարծես թե գամված եք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին թե՛ մարմնով և թե՛ հոգով. և հաստատվել են սիրո մեջ Քրիստոսի արյան միջոցով. լիովին համոզված լինելով այն բաներում, որոնք վերաբերում են մեր Տիրոջը: Իգնատիոսի թուղթը Զմյուռնացիներին 1։3 Թող ոչ ոք ինքն իրեն խաբի. և՛ երկնքում գտնվող բաները, և՛ փառավոր հրեշտակները, և՛ իշխանները՝ տեսանելի թե անտեսանելի, եթե չհավատան Քրիստոսի արյանը, նրանց դատապարտությունը կլինի: Իգնատիոսի թուղթը Զմյուռնացիներին 2:12 Ողջունում եմ ձեր շատ արժանի եպիսկոպոսին և ձեր մեծարգո վարդապետությանը. և ձեր սարկավագները՝ ծառայակիցներս. և դուք բոլորդ առհասարակ, և բոլորդ՝ մասնավորապես, Հիսուս Քրիստոսի անունով և նրա մարմնով ու արյունով. իր կրքի և հարության մեջ թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեպես. և ձեզ հետ Աստծո միասնության մեջ: Իգնատիոսի թուղթը Զմյուռնացիներին 3։22 Անոր հպատակեցուած է ամէն բան, թէ՛ երկինքի մէջ է, թէ՛ երկրի վրայ. որին ամեն կենդանի արարած պիտի երկրպագի. ով պիտի դառնա ողջերի և մեռելների դատավորը, որի արյունը Աստված կպահանջի իրեն հավատացողներից: Պոլիկարպոսի թուղթը Փիլիպպեցիս 1։7 Բայց նրանք, ովքեր չեն պահում նրա պատվիրանները, փախչում են իրենց կյանքից և հակառակորդներ են դրան։ Եվ նրանք, ովքեր չեն հետևում նրա պատվիրաններին, իրենց մահվան կմատնեն և յուրաքանչյուրը մեղավոր կլինի իր արյան մեջ: Հերմասի երրորդ գիրք 10:13
 • 14. Ուստի նրանք մտածում էին միմյանց հետ, թե արդյոք գնան և այս բաները ցույց տան Պիղատոսին: Եվ մինչ նրանք դեռ մտածում էին դրա մասին, նորից երևում է, որ երկինքը բացվում է, և մի մարդ իջնում է և մտնում գերեզմանը: Երբ հարյուրապետը և նրա հետ եղողները այս բաները տեսան, գիշերը շտապեցին Պիղատոսի մոտ՝ թողնելով գերեզմանը, որին հսկում էին, և պատմեցին այն ամենը, ինչ տեսել էին, շատ վշտանալով և ասելով. Աստված. Պիղատոսը պատասխանեց և ասաց. «Ես մաքուր եմ Աստծո Որդու արյունից. Այն ժամանակ բոլորը մոտեցան, աղաչեցին նրան և աղաչեցին, որ հրամայի հարյուրապետին և զինվորներին ոչինչ չասել այն ամենի մասին, ինչ տեսել են, քանի որ ավելի լավ է, ասեն նրանք, որ մենք մեծագույն մեղքի մեջ լինենք Աստծո առաջ, և չընկնել հրեաների ժողովրդի ձեռքը և քարկոծվել։ Ուստի Պիղատոսը հրամայեց հարյուրապետին և զինվորներին ոչինչ չասել։ Կորած Ավետարանը ըստ Պետրոսի 1.11 Այնուհետև Աստծո Խոսքը հասավ Ադամին և ասաց նրան. և ինչպես դու մեռար, ով Ադամ, այնպես էլ ես կմեռնեմ։ Եվ ինչպես դու զոհասեղան շինեցիր, այնպես էլ ես քեզ համար զոհասեղան կշինեմ երկրի վրա. և ինչպես դու մատուցեցիր քո արյունը դրա վրա, այնպես էլ ես կմատուցեմ իմ արյունը երկրի վրա գտնվող զոհասեղանի վրա: Եվ ինչպես դու հայցեցիր ներման համար այդ արյան միջոցով, այնպես էլ Ես իմ արյունով մեղքերի թողություն կդարձնեմ և կջնջեմ օրինազանցությունները դրանում: Ադամի և Եվայի առաջին գիրք 24:4-5
 • 15. Եվ, դարձյալ, ինչ վերաբերում է Կենաց ջրին, որը դու փնտրում ես, այն քեզ այսօր չի տրվի. բայց այն օրը, երբ ես իմ արյունը կթափեմ քո գլխի վրա Գողգոթայի երկրում: Որովհետև իմ արյունը կյանքի ջուր կլինի քեզ համար այդ ժամանակ, և ոչ միայն քեզ, այլ քո սերնդի բոլոր նրանց համար, ովքեր կհավատան Ինձ. որ նրանց համար լինի հավիտյան հանգստություն: Ադամի և Եվայի առաջին գիրքը 42.7-8 Այնուհետև Աստված ասաց Ադամին. Այդպես կլինի նաև ինձ հետ՝ երկրի վրա, երբ ես խոցվեմ, և արյունը և ջուրը հոսեն իմ կողքից և հոսեն իմ մարմնի վրայով, որը ճշմարիտ ընծան է. և որը զոհասեղանի վրա պետք է մատուցվի որպես կատարյալ ընծա։ Ադամի և Եվայի առաջին գիրք 69.6