SlideShare a Scribd company logo
Téma: Architektura databáze
Oracle 12c
Tomáš Solař, Oracle ACE
Tomas Solar Consulting
Prezentace pochází z webináře, který proběhl 14.2.2014 online na stránkách
www.Tomas-Solar.com
pro informace o dalších prezentacích navštivte webové stránky
Tomáš Solař
● pořádá různé webináře, workshopy, školení
● vzdáleně spravuje databáze klientů
● poskytuje konzultace na různorodých projektech
Webinář v rámci cyklu Oracle DBA
Tomáš Solař, Oracle ACE
Tomas Solar Consulting
Téma: Architektura databáze
Oracle 12c
Tomas Solar Consulting
Představení - Kdo jsem?
Jméno:
Povolání:
Certifikace:
Autor:
Co dělám:
Tomáš Solař
DBA, konzultant, školitel, autor, blogger
Oracle ACE, OCP 10g/11g, OCE 10g/11g a další.
Oracle Database 11g - Hotová řešení (cpress)
Oracle DBA – examples from practice (ebook)
- Spravuji databáze a OFM klientům, kteří to chtějí.
- Školím lidi, které to zajímá.
- Pracuji na projektech, které jsou zajímavé.
- Připravuji webináře a semináře, protože mě to baví.
- Pořádám workshopy, protože teorie nestačí.
- Píši o problémech a jejich řešení.
- Bavím se s lidmi, protože rád poslouchám.
Single vs cluster
Tomas Solar Consulting
Inst 1
Inst 2
Inst 1 Inst 2 Inst 3
DB1
DB2
DB Sdílené uložištěLokální uložiště
Single/non-cluster
Clustrový systém - RAC
Připojení k serveru
Tomas Solar Consulting
Aplikace
APP
server DB
Klient
Middle tier DB server
Sqlplus
Klient
Multitier
DB
DB server
Client/server
Tomas Solar Consulting
Celková architektura databáze Oracle 12c
Lze stáhnout ze stránek
Oracle společně s dalsími
podklady jako soubor
poster.zip
SGA
Tomas Solar Consulting
Instance
otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO
Data files
Control
files
redo a
arch log
Architektura databáze
Database
buffer
cache
Redo
log
buffer
Large
pool
PGA
Java pool Streams pool
Stack
space
User
global
area
Server
proceslistener
User
proces
Pamětové struktury
Procesy
Uložiště
Instance = pamět + procesy
Databáze = instance + uložiště
Data dict. cache
Other
(keep,recycle,..)
SGA Shared pool
Library cache
Tomas Solar Consulting
•Easy connect naming: TCP/IP a vypisuje se vše
SQL> CONNECT hr/hr@dbserver.tomas-solar.com:1521/orcl
•Local naming: Používá se konfigurační soubor tnsnames.ora
SQL> CONNECT hr/hr@orcl
•Directory naming: Použití jmeného serveru LDAP
SQL> CONNECT hr/hr@orcl
•External naming: Použití podporovaných non-Oracle jmených služeb
Client/application server
Oracle Net
tnsnames.ora
sqlnet.ora
Připojení do databáze
listener.ora
sqlnet.ora
Tomas Solar Consulting
Shared pool
Shared pool
Library cache
Data dictionary
cache
Server result cache
● SQL
● PL/SQL
Reserved pool
Parsing
● kontrola syntaxe sql dotazu
● kontrola objektů na které se odkazuje v dotazu
● kontrola oprávnění (systémová i objektová)
● převedení dotazu do byte-code (p-code)
● vyhledání optimální cesty nebo exekučního
plánu
Data dictionary cache = row cache
LRU - algoritmus, co se nepoužívá se odstraní
= Dotazy
= Objekty
= Větší chunk
= Výsledky
SHARED_POOL_SIZE
Tomas Solar Consulting
Database buffer cache
Obsahuje data z
● tabulek
● indexu
● materializovaných pohledů
● systémová data
Stavy bloku
● free - může být využitý
● pinned - aktuálně používaný
● dirty - změněný, čeká na
zápis do datového souboru
Database buffer cache
Default Buffer pool
(databázové bloky)
Non-Default Buffer
pool
Flash buffer area
DB_CACHE_SIZE
Tomas Solar Consulting
Redo log buffer
Redo log buffer
● drží informace o změnách
● DML, DDL nebo interní operace
● jak byla změna provedená
Kdy se zapisuje do redo log
souboru:
● commit
● každé 3 vteřiny
● buffer z ⅓ plný
● před každým zápisem
dirty bufferu (DBWn)
Detailní informace o redo logu rozebírám na
webináři
Core Oracle DBA: ZMĚNA BLOKU
LOG_BUFFER
Tomas Solar Consulting
Large pool
Large pool je využíván
● RMAN
● Shared server
● Paralelní operace
● I/O serverové procesy
● Oracle XA - více databází
● Advanced queuing
● přímý zápis datová pumpa
Large pool
response queues
request queues
Oracle XA
backup/recovery
private SQL pro
shared server
PX msg pool
LARGE_POOL
SGA
Tomas Solar Consulting
Instance
otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO
Data files
Control
files
redo a
arch log
Architektura databáze
Database
buffer
cache
Redo
log
buffer
Large
pool
PGA
Java pool Streams pool
Stack
space
User
global
area
Server
proceslistener
User
proces
Pamětové struktury
Procesy
Uložiště
Instance = pamět + procesy
Databáze = instance + uložiště
Data dict. cache
Other
(keep,recycle,..)
SGA Shared pool
Library cache
Tomas Solar Consulting
Program global area (PGA)
PGA obsahuje informace privátní nebo vztahující se k dané session.
PGA
SQL work area
● sort area
● hash area
User global area (UGA)
● session
variables
● OLAP pool
Private SQL area
● persistent area
● runtime area
Třídení, hash joins. Cursory.
Řídící informace k session. Bitmapové
indexy.
Překopírovaný kontext z shared poolu pro
konkrétní SQL dotaz.
Tomas Solar Consulting
EM Express - memory mamagement
Parametry pro nastavení paměti
SGA_MAX_SIZE
SGA_TARGET
MEMORY_TARGET
MEMORY_MAX_TARGET
PGA_AGGREGATE_TARGET
SHARED_POOL_SIZE
DB_CACHE_SIZE
LARGE_POOL_SIZE
JAVA_POOL_SIZE
STREAMS_POOL_SIZE
OTHER
Automatic
memory
management
Automatic
shared
memory
management
Tomas Solar ConsultingTomas Solar Consulting
Database smart flash cache
Tomas Solar ConsultingTomas Solar Consulting
Database
buffer
cache
SGA
Database
smart flash
cache
● OS Solaris neb linux
● 2x až 10x velikosti SGA
● db file sequential read je top
wait event
DB_FLASH_CACHE_FILE = /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc
DB_FLASH_CACHE_SIZE = 32G, 32G, 64G
Tomas Solar Consulting
Backgroud procesy
PMON - Řídí systémové server procesy, po pádu uvoňuje zdroje, rollback.
SMON - Zodpovědný za instance recovery. Po pádu databáze.
DBWn - Zapisuje do datových souborů. Až 20.
LGWR - Zapisuje do redo logů.
CKPT - Zápis dirty buffers do datových souborů plus kontrolní soubor.
SMON díky tomu ví, odkud má dělat recovery.
ARCn - Vytváří archívní soubory. Max 30.
MMON - Podporuje AWR, sbírá statistiky, snapshoty, kontroluje thresholdy
MMNL - Zapisuje ASH statistikyz bufferu (SGA) na disk.
CJQ0 - Kontroluje naplánované úlohy.
J000 - Slave proces spouští vlastní úlohy. Max 1000.
DIA0 - Řeší deadlock situace a další hangy.
VKTM - Časovač v databázi.
LREG - Registrace databáze do listeneru
Tomas Solar Consulting
Background procesy
Tomas Solar Consulting
Instanc
e
otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO
Data files
Control
files
redo
logy
Database writer (DBWn)
Database
buffer
cache
Redo
log
buffer
Large
pool
SGA Shared pool
Library cache
Data dict. cache
Other
(keep,recycle,..)
Java pool Streams pool
Uložiště
arch
logy
DB_WRITER_PROCESSES
Zapisuje dirty buffers z LRUW
list tzv. incremental checkpoint
DBWn zapisuje do datových
souborů, když nastane:
● shutdown
● checkpoint
● recovery time překročen
● je potřeba blok a není
žádný free
● spuštěn DDL příkaz
● každé 3 vteřiny
● a další
Tomas Solar Consulting
Instanc
e
otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO
Data files
Control
files
redo
logy
Redo log writer (LGWR)
Database
buffer
cache
Redo
log
buffer
Large
pool
SGA Shared pool
Library cache
Data dict. cache
Other
(keep,recycle,..)
Java pool Streams pool
Uložiště
arch
logy
- Před DBWn se musí zapsat
změny z redo log bufferu do
souboru.
- Musí existovat aspoň člen ve
skupině.
- Fast commit - odložen zápis
do datového souboru
- Group commits - pokud je
hodně změn, zapisuje se do
redo a nakonec zapíše jen
jeden commit.
Tomas Solar Consulting
Instanc
e
otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO
Data files
Control
files
redo
logy
Checkpoint process (CKPT)
Database
buffer
cache
Redo
log
buffer
Large
pool
SGA Shared pool
Library cache
Data dict. cache
Other
(keep,recycle,..)
Java pool Streams pool
Uložiště
arch
logy
Checkpoint definuje system
change number (SCN) v redo.
- Je to zásadní informace pro
obnovu.
- Updetuje se hlavička
datových souboru a kontrolní
soubor.
- Veškeré změny před tímto
SCN jsou zapsané i v
datových souborech.
Tomas Solar Consulting
Instance
ARCnDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO
Data files
Control
files
redo
logy
Archiver process (ARCn)
Database
buffer
cache
Redo
log
buffer
Large
pool
SGA Shared pool
Library cache
Data dict. cache
Other
(keep,recycle,..)
Java pool Streams pool
Uložiště
arch
logy
- Aktivuje se při zapnutí
archívního módu.
- Může být více destinací i
procesů.
Tomas Solar Consulting
Data files
Control
files
redo
logy
Uložiště - rozložení
arch
logy
backup
init file
passwd file
alert log
trace files
select name from v$controlfile;
select member from v$logfile;
select name from v$datafile;
show parameter spfile;
Tomas Solar Consulting
Logická a fyzická struktura
Database
Tablespace
Segment
Extent
Oracle data
block
Data file
File system
or
raw devices
Logical Physical
Tomas Solar Consulting
Logická a fyzická struktura
Database
Tablespace
Segment
Extent
Oracle data
block
Logical
Tomas Solar Consulting
Instance
otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO
Data files
Control
files
redo a
arch log
Architektura databáze
Database
buffer
cache
Redo
log
buffer
Large
pool
SGA
PGA
Shared pool
Library cache
Data dict. cache
Other
(keep,recycle,..)
Java pool Streams pool
Stack
space
User
global
area
Server
proces
listener
User
proces
Pamětové struktury
Procesy
Uložiště
Instance = pamět + procesy
Databáze = instance + uložiště
Tomas Solar Consulting
Architektura databáze
Automatic storage management
Tomas Solar Consulting
Diskové pole, NAS, SAN, lokální..
DiskgroupsDG1
DG2
FRA
Soubory dané databáze
DB DB DB
ASM ASM ASM
Servery
● Single nebo RAC
● Běží na nich ASM instance
● Běží na nich libovoný
počet db
Tomas Solar Consulting
Logická a fyzická struktura
Database
Tablespace
Segment
Extent
Oracle data
block
Data files
File system
or
raw devices
ASM
ASM
allocation
unit
ASM
disk group
ASM
file
ASM
extent
ASM
disk
Logical Physical
Disk A
1
5
Disk B
2
6
Disk C
3
7
Disk D
4
8
ASM file
Disk group
Extent
map
File
extent
Extent maps
Tomas Solar ConsultingTomas Solar Consulting
Tomas Solar Consulting
S čím mohu pomoci
● Provést základní healthcheck
● Zkonzultovat váš stávající stav
● Připravit školení, workshop, webinář
● Zajistit support databazí. Spolupráce
od 4h měsíčně
● Spolupráce na projektech
● EMERGENCY kontakt
● a další
Kontakt:
Web: http://www.tomas-solar.com/kontakt/
Mail: tom@tomas-solar.com
Tel: 731 196 647
Skype: database-administrator
Bezplatná konzultace !
Skype, hangout, telefon.
Tomas Solar Consulting
Děkuji za pozornost.
Napište mě ihned.
Dokud máte otázky v hlavě
Těším se na dalším webináři.
Děkuji za vyplnění dotazníku, který Vám zašlu.
http://www.tomas-solar.com/dotaznik-k-webinari/
Registrace na komunitním webu pro DBA.
http://database-administrator.com/
Registrace k odběru ebooku
http://www.tomas-solar.com/ebook-zdarma/

More Related Content

Viewers also liked

Prezentace z konference ISSS 2014
Prezentace z konference ISSS 2014Prezentace z konference ISSS 2014
Prezentace z konference ISSS 2014
Tomas Solar
 
Mapa c keila rivas
Mapa c keila rivasMapa c keila rivas
Mapa c keila rivas
Keilarv
 
MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02
MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02
MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02
MIDAS
 
IFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes Financieros
IFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes FinancierosIFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes Financieros
IFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes Financieros
Sandra Rubio DaCosta
 
Dios siempre tienen una respuesta positiva para todas
Dios siempre tienen una respuesta positiva para todasDios siempre tienen una respuesta positiva para todas
Dios siempre tienen una respuesta positiva para todas
Juan David Ruiz Lopez
 
Knowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيب
Knowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيبKnowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيب
Knowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيب
Iffu Slides
 
Juan urrios » la rueda de tu negocio
Juan urrios » la rueda de tu negocioJuan urrios » la rueda de tu negocio
Juan urrios » la rueda de tu negocio
Juan Urrios
 
Xat 2006 Paper
Xat 2006 PaperXat 2006 Paper
Xat 2006 Paper
roadtomba
 
Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)
Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)
Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)
zhenron
 
Herramientas web 22
Herramientas web 22Herramientas web 22
Herramientas web 22
Berenice Flores
 
Tmobile multi line-app
Tmobile multi line-appTmobile multi line-app
Tmobile multi line-app
jimmiejackson
 
Jonathan tepper
Jonathan tepperJonathan tepper
Jonathan tepper
Alberto Montiel
 
Educar y formar también es tu responsabilidad 41091
Educar y formar también es tu responsabilidad 41091Educar y formar también es tu responsabilidad 41091
Educar y formar también es tu responsabilidad 41091
proyecto2013cpe
 
Africa sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettive
Africa sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettiveAfrica sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettive
Africa sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettive
Lazio Innova
 
Primers pobladors de menorca
Primers pobladors de menorcaPrimers pobladors de menorca
Primers pobladors de menorca
eduardriudavets
 
3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...
3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...
3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...
Orlando Zapateiro
 
Ferrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes Sociales
Ferrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes SocialesFerrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes Sociales
Ferrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes Sociales
Ferrovial
 
L'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétique
L'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétiqueL'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétique
L'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétique
Christophe Chaptal de Chanteloup
 

Viewers also liked (20)

Prezentace z konference ISSS 2014
Prezentace z konference ISSS 2014Prezentace z konference ISSS 2014
Prezentace z konference ISSS 2014
 
Mapa c keila rivas
Mapa c keila rivasMapa c keila rivas
Mapa c keila rivas
 
MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02
MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02
MIDAS Room & Resource Scheduling Software - API Documentation v1.02
 
IFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes Financieros
IFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes FinancierosIFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes Financieros
IFRS - Estandares Internacionales de Contabilidad y Reportes Financieros
 
Dios siempre tienen una respuesta positiva para todas
Dios siempre tienen una respuesta positiva para todasDios siempre tienen una respuesta positiva para todas
Dios siempre tienen una respuesta positiva para todas
 
QT073.doc
QT073.docQT073.doc
QT073.doc
 
Knowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيب
Knowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيبKnowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيب
Knowledge of Unseen - Ilm-e-ghayeb-علم الغيب
 
Juan urrios » la rueda de tu negocio
Juan urrios » la rueda de tu negocioJuan urrios » la rueda de tu negocio
Juan urrios » la rueda de tu negocio
 
Xat 2006 Paper
Xat 2006 PaperXat 2006 Paper
Xat 2006 Paper
 
Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)
Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)
Resolucion 4380de2015 estab_ed_dificilacceso (1)
 
Herramientas web 22
Herramientas web 22Herramientas web 22
Herramientas web 22
 
Tmobile multi line-app
Tmobile multi line-appTmobile multi line-app
Tmobile multi line-app
 
Jonathan tepper
Jonathan tepperJonathan tepper
Jonathan tepper
 
Educar y formar también es tu responsabilidad 41091
Educar y formar también es tu responsabilidad 41091Educar y formar también es tu responsabilidad 41091
Educar y formar también es tu responsabilidad 41091
 
Africa sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettive
Africa sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettiveAfrica sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettive
Africa sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettive
 
Euroinvest21
Euroinvest21Euroinvest21
Euroinvest21
 
Primers pobladors de menorca
Primers pobladors de menorcaPrimers pobladors de menorca
Primers pobladors de menorca
 
3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...
3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...
3.SISTEMA RACIONAL DE ALIMENTACION VOISIN-FINCA EL ENSUEÑO. F. MELENDEZ- J. C...
 
Ferrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes Sociales
Ferrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes SocialesFerrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes Sociales
Ferrovial Agroman Cadagua Reclutamiento y Redes Sociales
 
L'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétique
L'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétiqueL'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétique
L'Avenir | Christophe Chaptal de Chanteloup | La cosmétique
 

Similar to Architektura databáze Oracle

Zálohování – od tar k Bacula
Zálohování – od tar k BaculaZálohování – od tar k Bacula
Zálohování – od tar k Bacula
Václav Pužman
 
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
MarketingArrowECS_CZ
 
Možnosti databázové komprese
Možnosti databázové kompreseMožnosti databázové komprese
Možnosti databázové komprese
MarketingArrowECS_CZ
 
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise SystemCzech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Martin Cerveny
 
Revoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světě
Revoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světěRevoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světě
Revoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světě
MarketingArrowECS_CZ
 
Principy cachování ve WordPressu
Principy cachování ve WordPressuPrincipy cachování ve WordPressu
Principy cachování ve WordPressu
David Biňovec
 
Optimalizace Symfony na devu
 Optimalizace Symfony na devu Optimalizace Symfony na devu
Optimalizace Symfony na devu
Vašek Purchart
 
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Péhápkaři
 
AWS spot instances
AWS spot instancesAWS spot instances
AWS spot instances
Collabim
 
Veeam Granulární obnova
Veeam Granulární obnovaVeeam Granulární obnova
Veeam Granulární obnova
MarketingArrowECS_CZ
 
Disaster Recovery do Oracle Cloudu
Disaster Recovery do Oracle ClouduDisaster Recovery do Oracle Cloudu
Disaster Recovery do Oracle Cloudu
MarketingArrowECS_CZ
 
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Tomas Vondra
 
JQL advanced Jira Query Language a příklady použití
JQL advanced Jira Query Language a příklady použitíJQL advanced Jira Query Language a příklady použití
JQL advanced Jira Query Language a příklady použití
Onlio
 
Výkonnostní archeologie
Výkonnostní archeologieVýkonnostní archeologie
Výkonnostní archeologie
Tomas Vondra
 
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Jaroslav Prodelal
 
Disaster Recovery do Oracle Cloudu - příklady
Disaster Recovery do Oracle Cloudu - příkladyDisaster Recovery do Oracle Cloudu - příklady
Disaster Recovery do Oracle Cloudu - příklady
MarketingArrowECS_CZ
 
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS SolarisOracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Martin Cerveny
 
RabbitMQ a ElasticSearch v Previu
RabbitMQ a ElasticSearch v PreviuRabbitMQ a ElasticSearch v Previu
RabbitMQ a ElasticSearch v Previu
Péhápkaři
 
Dotazování nad proudy dat
Dotazování nad proudy datDotazování nad proudy dat
Dotazování nad proudy dat
Jan Drozen
 

Similar to Architektura databáze Oracle (20)

Zálohování – od tar k Bacula
Zálohování – od tar k BaculaZálohování – od tar k Bacula
Zálohování – od tar k Bacula
 
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
 
Možnosti databázové komprese
Možnosti databázové kompreseMožnosti databázové komprese
Možnosti databázové komprese
 
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise SystemCzech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
 
Revoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světě
Revoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světěRevoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světě
Revoluce v cloudu: první autonomně řízená databáze na světě
 
Principy cachování ve WordPressu
Principy cachování ve WordPressuPrincipy cachování ve WordPressu
Principy cachování ve WordPressu
 
Optimalizace Symfony na devu
 Optimalizace Symfony na devu Optimalizace Symfony na devu
Optimalizace Symfony na devu
 
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
 
AWS spot instances
AWS spot instancesAWS spot instances
AWS spot instances
 
Veeam Granulární obnova
Veeam Granulární obnovaVeeam Granulární obnova
Veeam Granulární obnova
 
Daos
DaosDaos
Daos
 
Disaster Recovery do Oracle Cloudu
Disaster Recovery do Oracle ClouduDisaster Recovery do Oracle Cloudu
Disaster Recovery do Oracle Cloudu
 
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
 
JQL advanced Jira Query Language a příklady použití
JQL advanced Jira Query Language a příklady použitíJQL advanced Jira Query Language a příklady použití
JQL advanced Jira Query Language a příklady použití
 
Výkonnostní archeologie
Výkonnostní archeologieVýkonnostní archeologie
Výkonnostní archeologie
 
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
 
Disaster Recovery do Oracle Cloudu - příklady
Disaster Recovery do Oracle Cloudu - příkladyDisaster Recovery do Oracle Cloudu - příklady
Disaster Recovery do Oracle Cloudu - příklady
 
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS SolarisOracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
 
RabbitMQ a ElasticSearch v Previu
RabbitMQ a ElasticSearch v PreviuRabbitMQ a ElasticSearch v Previu
RabbitMQ a ElasticSearch v Previu
 
Dotazování nad proudy dat
Dotazování nad proudy datDotazování nad proudy dat
Dotazování nad proudy dat
 

Architektura databáze Oracle

 • 1. Téma: Architektura databáze Oracle 12c Tomáš Solař, Oracle ACE Tomas Solar Consulting Prezentace pochází z webináře, který proběhl 14.2.2014 online na stránkách www.Tomas-Solar.com pro informace o dalších prezentacích navštivte webové stránky Tomáš Solař ● pořádá různé webináře, workshopy, školení ● vzdáleně spravuje databáze klientů ● poskytuje konzultace na různorodých projektech
 • 2. Webinář v rámci cyklu Oracle DBA Tomáš Solař, Oracle ACE Tomas Solar Consulting Téma: Architektura databáze Oracle 12c
 • 3. Tomas Solar Consulting Představení - Kdo jsem? Jméno: Povolání: Certifikace: Autor: Co dělám: Tomáš Solař DBA, konzultant, školitel, autor, blogger Oracle ACE, OCP 10g/11g, OCE 10g/11g a další. Oracle Database 11g - Hotová řešení (cpress) Oracle DBA – examples from practice (ebook) - Spravuji databáze a OFM klientům, kteří to chtějí. - Školím lidi, které to zajímá. - Pracuji na projektech, které jsou zajímavé. - Připravuji webináře a semináře, protože mě to baví. - Pořádám workshopy, protože teorie nestačí. - Píši o problémech a jejich řešení. - Bavím se s lidmi, protože rád poslouchám.
 • 4. Single vs cluster Tomas Solar Consulting Inst 1 Inst 2 Inst 1 Inst 2 Inst 3 DB1 DB2 DB Sdílené uložištěLokální uložiště Single/non-cluster Clustrový systém - RAC
 • 5. Připojení k serveru Tomas Solar Consulting Aplikace APP server DB Klient Middle tier DB server Sqlplus Klient Multitier DB DB server Client/server
 • 6. Tomas Solar Consulting Celková architektura databáze Oracle 12c Lze stáhnout ze stránek Oracle společně s dalsími podklady jako soubor poster.zip
 • 7. SGA Tomas Solar Consulting Instance otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO Data files Control files redo a arch log Architektura databáze Database buffer cache Redo log buffer Large pool PGA Java pool Streams pool Stack space User global area Server proceslistener User proces Pamětové struktury Procesy Uložiště Instance = pamět + procesy Databáze = instance + uložiště Data dict. cache Other (keep,recycle,..) SGA Shared pool Library cache
 • 8. Tomas Solar Consulting •Easy connect naming: TCP/IP a vypisuje se vše SQL> CONNECT hr/hr@dbserver.tomas-solar.com:1521/orcl •Local naming: Používá se konfigurační soubor tnsnames.ora SQL> CONNECT hr/hr@orcl •Directory naming: Použití jmeného serveru LDAP SQL> CONNECT hr/hr@orcl •External naming: Použití podporovaných non-Oracle jmených služeb Client/application server Oracle Net tnsnames.ora sqlnet.ora Připojení do databáze listener.ora sqlnet.ora
 • 9. Tomas Solar Consulting Shared pool Shared pool Library cache Data dictionary cache Server result cache ● SQL ● PL/SQL Reserved pool Parsing ● kontrola syntaxe sql dotazu ● kontrola objektů na které se odkazuje v dotazu ● kontrola oprávnění (systémová i objektová) ● převedení dotazu do byte-code (p-code) ● vyhledání optimální cesty nebo exekučního plánu Data dictionary cache = row cache LRU - algoritmus, co se nepoužívá se odstraní = Dotazy = Objekty = Větší chunk = Výsledky SHARED_POOL_SIZE
 • 10. Tomas Solar Consulting Database buffer cache Obsahuje data z ● tabulek ● indexu ● materializovaných pohledů ● systémová data Stavy bloku ● free - může být využitý ● pinned - aktuálně používaný ● dirty - změněný, čeká na zápis do datového souboru Database buffer cache Default Buffer pool (databázové bloky) Non-Default Buffer pool Flash buffer area DB_CACHE_SIZE
 • 11. Tomas Solar Consulting Redo log buffer Redo log buffer ● drží informace o změnách ● DML, DDL nebo interní operace ● jak byla změna provedená Kdy se zapisuje do redo log souboru: ● commit ● každé 3 vteřiny ● buffer z ⅓ plný ● před každým zápisem dirty bufferu (DBWn) Detailní informace o redo logu rozebírám na webináři Core Oracle DBA: ZMĚNA BLOKU LOG_BUFFER
 • 12. Tomas Solar Consulting Large pool Large pool je využíván ● RMAN ● Shared server ● Paralelní operace ● I/O serverové procesy ● Oracle XA - více databází ● Advanced queuing ● přímý zápis datová pumpa Large pool response queues request queues Oracle XA backup/recovery private SQL pro shared server PX msg pool LARGE_POOL
 • 13. SGA Tomas Solar Consulting Instance otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO Data files Control files redo a arch log Architektura databáze Database buffer cache Redo log buffer Large pool PGA Java pool Streams pool Stack space User global area Server proceslistener User proces Pamětové struktury Procesy Uložiště Instance = pamět + procesy Databáze = instance + uložiště Data dict. cache Other (keep,recycle,..) SGA Shared pool Library cache
 • 14. Tomas Solar Consulting Program global area (PGA) PGA obsahuje informace privátní nebo vztahující se k dané session. PGA SQL work area ● sort area ● hash area User global area (UGA) ● session variables ● OLAP pool Private SQL area ● persistent area ● runtime area Třídení, hash joins. Cursory. Řídící informace k session. Bitmapové indexy. Překopírovaný kontext z shared poolu pro konkrétní SQL dotaz.
 • 15. Tomas Solar Consulting EM Express - memory mamagement
 • 16. Parametry pro nastavení paměti SGA_MAX_SIZE SGA_TARGET MEMORY_TARGET MEMORY_MAX_TARGET PGA_AGGREGATE_TARGET SHARED_POOL_SIZE DB_CACHE_SIZE LARGE_POOL_SIZE JAVA_POOL_SIZE STREAMS_POOL_SIZE OTHER Automatic memory management Automatic shared memory management Tomas Solar ConsultingTomas Solar Consulting
 • 17. Database smart flash cache Tomas Solar ConsultingTomas Solar Consulting Database buffer cache SGA Database smart flash cache ● OS Solaris neb linux ● 2x až 10x velikosti SGA ● db file sequential read je top wait event DB_FLASH_CACHE_FILE = /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc DB_FLASH_CACHE_SIZE = 32G, 32G, 64G
 • 18. Tomas Solar Consulting Backgroud procesy PMON - Řídí systémové server procesy, po pádu uvoňuje zdroje, rollback. SMON - Zodpovědný za instance recovery. Po pádu databáze. DBWn - Zapisuje do datových souborů. Až 20. LGWR - Zapisuje do redo logů. CKPT - Zápis dirty buffers do datových souborů plus kontrolní soubor. SMON díky tomu ví, odkud má dělat recovery. ARCn - Vytváří archívní soubory. Max 30. MMON - Podporuje AWR, sbírá statistiky, snapshoty, kontroluje thresholdy MMNL - Zapisuje ASH statistikyz bufferu (SGA) na disk. CJQ0 - Kontroluje naplánované úlohy. J000 - Slave proces spouští vlastní úlohy. Max 1000. DIA0 - Řeší deadlock situace a další hangy. VKTM - Časovač v databázi. LREG - Registrace databáze do listeneru
 • 20. Tomas Solar Consulting Instanc e otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO Data files Control files redo logy Database writer (DBWn) Database buffer cache Redo log buffer Large pool SGA Shared pool Library cache Data dict. cache Other (keep,recycle,..) Java pool Streams pool Uložiště arch logy DB_WRITER_PROCESSES Zapisuje dirty buffers z LRUW list tzv. incremental checkpoint DBWn zapisuje do datových souborů, když nastane: ● shutdown ● checkpoint ● recovery time překročen ● je potřeba blok a není žádný free ● spuštěn DDL příkaz ● každé 3 vteřiny ● a další
 • 21. Tomas Solar Consulting Instanc e otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO Data files Control files redo logy Redo log writer (LGWR) Database buffer cache Redo log buffer Large pool SGA Shared pool Library cache Data dict. cache Other (keep,recycle,..) Java pool Streams pool Uložiště arch logy - Před DBWn se musí zapsat změny z redo log bufferu do souboru. - Musí existovat aspoň člen ve skupině. - Fast commit - odložen zápis do datového souboru - Group commits - pokud je hodně změn, zapisuje se do redo a nakonec zapíše jen jeden commit.
 • 22. Tomas Solar Consulting Instanc e otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO Data files Control files redo logy Checkpoint process (CKPT) Database buffer cache Redo log buffer Large pool SGA Shared pool Library cache Data dict. cache Other (keep,recycle,..) Java pool Streams pool Uložiště arch logy Checkpoint definuje system change number (SCN) v redo. - Je to zásadní informace pro obnovu. - Updetuje se hlavička datových souboru a kontrolní soubor. - Veškeré změny před tímto SCN jsou zapsané i v datových souborech.
 • 23. Tomas Solar Consulting Instance ARCnDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO Data files Control files redo logy Archiver process (ARCn) Database buffer cache Redo log buffer Large pool SGA Shared pool Library cache Data dict. cache Other (keep,recycle,..) Java pool Streams pool Uložiště arch logy - Aktivuje se při zapnutí archívního módu. - Může být více destinací i procesů.
 • 24. Tomas Solar Consulting Data files Control files redo logy Uložiště - rozložení arch logy backup init file passwd file alert log trace files select name from v$controlfile; select member from v$logfile; select name from v$datafile; show parameter spfile;
 • 25. Tomas Solar Consulting Logická a fyzická struktura Database Tablespace Segment Extent Oracle data block Data file File system or raw devices Logical Physical
 • 26. Tomas Solar Consulting Logická a fyzická struktura Database Tablespace Segment Extent Oracle data block Logical
 • 27. Tomas Solar Consulting Instance otherDBW0 CKPT LGWR SMON PMON RECO Data files Control files redo a arch log Architektura databáze Database buffer cache Redo log buffer Large pool SGA PGA Shared pool Library cache Data dict. cache Other (keep,recycle,..) Java pool Streams pool Stack space User global area Server proces listener User proces Pamětové struktury Procesy Uložiště Instance = pamět + procesy Databáze = instance + uložiště
 • 29. Automatic storage management Tomas Solar Consulting Diskové pole, NAS, SAN, lokální.. DiskgroupsDG1 DG2 FRA Soubory dané databáze DB DB DB ASM ASM ASM Servery ● Single nebo RAC ● Běží na nich ASM instance ● Běží na nich libovoný počet db
 • 30. Tomas Solar Consulting Logická a fyzická struktura Database Tablespace Segment Extent Oracle data block Data files File system or raw devices ASM ASM allocation unit ASM disk group ASM file ASM extent ASM disk Logical Physical
 • 31. Disk A 1 5 Disk B 2 6 Disk C 3 7 Disk D 4 8 ASM file Disk group Extent map File extent Extent maps Tomas Solar ConsultingTomas Solar Consulting
 • 32. Tomas Solar Consulting S čím mohu pomoci ● Provést základní healthcheck ● Zkonzultovat váš stávající stav ● Připravit školení, workshop, webinář ● Zajistit support databazí. Spolupráce od 4h měsíčně ● Spolupráce na projektech ● EMERGENCY kontakt ● a další Kontakt: Web: http://www.tomas-solar.com/kontakt/ Mail: tom@tomas-solar.com Tel: 731 196 647 Skype: database-administrator Bezplatná konzultace ! Skype, hangout, telefon.
 • 33. Tomas Solar Consulting Děkuji za pozornost. Napište mě ihned. Dokud máte otázky v hlavě Těším se na dalším webináři. Děkuji za vyplnění dotazníku, který Vám zašlu. http://www.tomas-solar.com/dotaznik-k-webinari/ Registrace na komunitním webu pro DBA. http://database-administrator.com/ Registrace k odběru ebooku http://www.tomas-solar.com/ebook-zdarma/