SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
1. Sino ang nagpahayag na Open City ang
Maynila noong Disyembre 26, 1941?
• A. Heneral Douglas Mac Arthur
• B. Heneral Jose Raon
• C. Heneral Jose Basco
• D. Heneral Jose Lopez
2. Ano ang binomba noong Disyembre 8, 1941 na
isang base- militar sa Estados Unidos ng mga
Hapones?
•A. Pearl Harvard
•B. Pearl of the Orient
•C. Pearl Harbor
•D. Pearl Point
3. Ang lahat na nahuling sundalong Pilipino at
Amerikano ay pinalakad mula Mariveles, Bataan
hanggang san Fernando, Pampanga ng mga
Hapones. Ano ang tawag dito?
•A. Long Walk
•B. Journey to Remember
•C. Long Distance
•D. Death March
4. Ano ang tawag sa mga Pilipinong Espiya?
•A. HUKBALAHAP
•B. Makapili
•C. Hapones
•D. Huk
5. Sino ang naging pangulo sa Ikalawang
Republika?
•A. Manuel A. Roxas
•B. Elpedio Quirino
• C. Emilio Aguinaldo
• D. Jose P. Laurel
6. Nang sakupin tayo ng Hapones, nagtatag sila ng
pambansang pamahalaan na tinawag nilang
_______________.
•A. Samahan ng Estado
•B. Sanggunian Bayan
•C. Taga-payong Hapones
•D. Samahan ng Pangasiwaang Sentral
7. Ang bumubuo ng pamunuan ng Philippine
Executive Commission ay _____________.
•A. apat
•B. anim
•C. walo
•D. sampu
8. Ang samahan ng Pangasiwaaang Sentral ay
bumuo ng magbibigay ng payo sa Komisyong
Tagapagpaganap. Ano ito?
•A. Tagapangulong Komisyon
•B. Sanggunian ng Estados Unidos
•C. Sangguniang Bayan
•D. Kapisanan sa Paglilingkod sa Bansa
9. Sino ang gumagabay sa bawat komisyonado?
•A. Tagapayong Espanyol
•B. Tagapayong Pilipino
•C. Tagapayong Hapones
•D. Tagapayong Amerikano
10. Lahat ng hakbang ng mga komisyonado ay
dapat munang________________.
•A. pagtibayin
•B. hatiin
•C. piliin
•D. ipanalangin
11. Pinag-utos ni Pang. Jose P. Laurel ang paggamit
ng _______________ bilang wikang opisyal.
•A. tagalog
•B. Ingles
•C. Niponggo
•D. Waray
12. Ang wika ng mga Hapones ay
______________.
•A. Ingles
•B. Mandarin
•C. Espanol
•D. Niponggo
13. Idineklara ni Hen. Douglas MacArthur na open
city ang Maynila. Nangangahulugan ito na
________.
•A. lilisanin ng mga tao ang lungsod
•B. ipagtatanggol ng military ang lungsod
•C. walang military na magtatanggol sa lungsod
•D. bobombahin ng mga Hapones ang lungsod
14. Sinong amerikanong heneral ang natira upang
ipagtanggol ang Corregidor?
•A. Manuel L. Quezon
•B. Douglas MacArthur
•C. Jonathan Wainwright
•D. Franklin Roosevelt
15. Alin ang dahilan ng pagsiklab ng digmaan
sa pagitan ng United States at Japan?
•A. Pagbomba ng Clark Airbase
•B. Pagtakas ni Hen. MacArthur
• C. pagsalakay sa Pearl Harbor
•D. pagtatatag ng HUKBALAHAP
16-20 Isulat ang N kung naglalarawan at DN kung hindi
naglalarawan sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino sa
panahon ng Hapones.
• ________16. Namuhay sa takot ang mga Pilipino sa panahon ng mga
Hapones.
• ________ 17. Lumaganap ang sakit dahil sa hirap ng buhay at kakapusan sa
pagkain.
• ________ 18. Hinuli ang mga kalalakihan at ikinulong.
• ________ 19. Matiwasay at tahimik ang pamumuhay ng mga Pilipino.
• ________ 20. Bawat Pilipino ay may proteksyon ang buhay.
21-25. Isulat ang N kung naglalarawan at DN kung hindi
naglalarawan sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino sa
panahon ng Hapones.
• ________ 21. Kinontrol ang himpilan ng mga radyo
• ________ 22. Lumilipat ang mga Pilipino sa lugar kung saan walang mga
Hapones.
• ________ 23. Nagpalipat-lipat sila para maiwasan ang mga Hapones.
• ________ 24. Malaya ang mga Pilipino na magawa ang kanilang nais.
• ________ 25. Kinakatakutan ng mga Pilipino ang Makapili o tinatawag na
espiya.
26-33 Alin sa mga sumusunod na paraan ang ginawa
ng pamahalaan sa paglutas ng suliranin sa panahon ng
Hapones? Lagyan ng / kung tama at X kung mali ang
tinutukoy sa bawat pangungusap.
• ________ 26. Itinatag ang Sanggunian sa Pagpaplanong
Pangkabuhayan
• ________ 27. Nagtanim ng mga gulay sa bakanteng lupa.
• ________ 28. Iniutos ang pagtatanim ng mga halamang
namumulaklak.
• ________ 29. Itinatag ang Bigasang Bayan.
• ________ 30. Kinontrol ang halaga ng bilihan sa mga
pamilihan.
• ________ 31. Nagtatag ng mga Kooperatiba
• ________ 32. Paglulungsad ng mga Proyekto kaugnay
ng pagpaparami ng pagkain
• ________ 33. Labis na pagpapatubo sa mga
negosyanteng Pilipino
Itambal ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng
wastong sagot sa patlang.
• Hanay A Hanay B
•
• ________ 34. Rehabilitasyon at industriyalisasyon ng bansa A. Ramon Magsaysay
• ________ 35. Pinairal ang Patakarang Pilipino Muna B. Manuel A. Roxas
• ________ 36. Nagpatayo ng mga poso artesano C. Ferdinand Marcos
• ________ 37. Pagpapanumbalik ng tiwala ng bayan
sa pamahalaan D. Carlos P. Garcia
• ________ 38. Paglikha ng mapagkakakitaan ng mga tao E. Elpidio Quirino
• ________ 39. Nagpatupad ng Reporma sa Lupang Pansakahan F. Diosdado Macapagal
•
40. Sino ang naging unang pangulo sa Ikatlong
Republika?
• A. Ferdinand Marcos
• B. Manuel A. Roxas
• C. Elpidio Quirino
• Carlos P. Garcia
41. Ano ang tawag sa pagbibigay ng karapatan sa mga
mamamayang Amerikano at Pilipino sa paglinang ng
likas na yaman ng ating bansa?
•A. Partner Rights
•B. Business Rights
•C. Company Rights
•D. Parity Rights
42. Anong bangko ang namahala sa pagpapautang
upang maisaayos ang industriyang sakahan at
negosyo sa bansa?
•A. Rehabilitation Finance Corporation
•B. Rehabilitation Corporation
•C. National Finance Cooperative
•D. National Cooperative
43. Binigyang diin nito ang pagtugon sa mga
pangunahing pangangailangan ng tao. Layunin ng
pamahalaan sa Bagong Lipunan ang paglutas ng suliranin
sa kakulangan sa tirahan sa mga lungsod. Ano ang tawag
sa proyektong ito?
• A. Zonal Improvement Program
•B. Bagong Pilipinas
•C. Bagong Lipunan Improvement of Sites and
Services
•D. Pabahay para sa mga Mayayaman
Isulat kung Tama o Mali ang inihahayag sa mga
pangungusap sa panahon ng Ikatlong Republika. Isulat
ang sagot sa patlang.
• ___________ 44. Itinatag ang Pambansang Pangasiwaan sa Paglilipat-tirahan at
Pagsasaayos upang mabigyan ng sariling lupang tirahan at
sakahan sa mga nangangailangan.
• ___________ 45. Pinamahalaan nito ang pagbibigay ng maayos na tirahan sa mga
iswater.
• ___________ 46. Itinatag ito upang mapangalagaan ang mga may sariling lupa at
tirahan.
• ___________ 47. Layunin nitong tulungan ang mga iskwater na nais na magsibalik
sa kanilang sariling lalawigan.
• ___________ 48. Itinatag ito upang tulungan ang mga nagpapaupa ng mga
apartment.
Isulat ang S kung sang-ayon ka sa sinasabi ng
pangungusap at DS kung di ka sang-ayon.
• __________ 49. Ang pagpapatuloy ng makaamerikanong sistema ng
edukasyon ay makabubuti sa pamumuhay ng mga
Pilipino.
• __________ 50. Ang pagtuturo ng mga gawaing mapapakinabangan
tulad ng pag-aalaga ng bibe, manok at iba pa ay
makatutulong sa pagtugon ng mga pangunahing
pangangailangan ng tao.

More Related Content

Similar to araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx

Araling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptx
Araling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptxAraling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptx
Araling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptxdioneloevangelista1
 
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docxMelchorFerrera
 
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Priscilla Cagas
 
AP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
AP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
AP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaMaryGraceCaringal2
 
Nat intervention for hekasi 6
Nat intervention for hekasi 6Nat intervention for hekasi 6
Nat intervention for hekasi 6unbeatable7
 
AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...
AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...
AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...RexRico2
 
3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docx
3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docx3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docx
3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docxMaineLuanzon1
 
4th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
4th PERIODICAL TEST.docx12312312312341234th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
4th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123eugeniemosqueda2
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitPaul Barranco
 
AP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxAP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxmylinbano
 
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc ivEDITHA HONRADEZ
 
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Glenn Rivera
 
Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7
Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7
Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7ExcelsaNina Bacol
 
AP-pagsusulit (1).pptx
AP-pagsusulit (1).pptxAP-pagsusulit (1).pptx
AP-pagsusulit (1).pptxOlivaFortich1
 
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxPT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxreese101010ten
 

Similar to araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx (20)

Araling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptx
Araling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptxAraling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptx
Araling Panlipunan 6 Quarter v1, q1w3 melc.pptx
 
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
1st Summative test ARALING PANLIPUNAN.docx
 
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
 
1st PT_AP 6.docx
1st PT_AP 6.docx1st PT_AP 6.docx
1st PT_AP 6.docx
 
AP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
AP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
AP Week 6.pptx : Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Nat intervention for hekasi 6
Nat intervention for hekasi 6Nat intervention for hekasi 6
Nat intervention for hekasi 6
 
Lt2 gp3 2012_reviewer
Lt2 gp3 2012_reviewerLt2 gp3 2012_reviewer
Lt2 gp3 2012_reviewer
 
AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...
AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...
AP 6 Week 1 3rd.pptxpangunahing suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan Pan...
 
3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docx
3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docx3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docx
3rd-Quarter-Reviewer-APReviewer-APP.docx
 
4th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
4th PERIODICAL TEST.docx12312312312341234th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
4th PERIODICAL TEST.docx1231231231234123
 
H e k a s i
H e k a s iH e k a s i
H e k a s i
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulit
 
AP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxAP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docx
 
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
 
IKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIG
IKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIGIKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIG
IKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIG
 
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
Summative Test - Araling Panlipunan Grade 8 - Kasaysayan ng Daigdig - With An...
 
Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7
Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7
Ikaapat na Markahang Pagsusulit - AP7
 
AP-pagsusulit (1).pptx
AP-pagsusulit (1).pptxAP-pagsusulit (1).pptx
AP-pagsusulit (1).pptx
 
AP5_ST1_Q2.docx
AP5_ST1_Q2.docxAP5_ST1_Q2.docx
AP5_ST1_Q2.docx
 
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docxPT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
PT_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2.docx
 

More from JOHNNYGALLA2

Ang Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale reading
Ang Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale readingAng Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale reading
Ang Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale readingJOHNNYGALLA2
 
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptx2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptxJOHNNYGALLA2
 
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptx2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptxJOHNNYGALLA2
 
Functionality of Bureau of Customs in the Philippines
Functionality of Bureau of Customs in the PhilippinesFunctionality of Bureau of Customs in the Philippines
Functionality of Bureau of Customs in the PhilippinesJOHNNYGALLA2
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 
PRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptx
PRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptxPRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptx
PRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptxJOHNNYGALLA2
 
BERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdf
BERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdfBERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdf
BERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdfJOHNNYGALLA2
 
BERT-know your dangers Feb2020 LT.pdf
BERT-know your dangers Feb2020 LT.pdfBERT-know your dangers Feb2020 LT.pdf
BERT-know your dangers Feb2020 LT.pdfJOHNNYGALLA2
 
BERT-protect yourself Feb2020 LT.pdf
BERT-protect yourself Feb2020 LT.pdfBERT-protect yourself Feb2020 LT.pdf
BERT-protect yourself Feb2020 LT.pdfJOHNNYGALLA2
 
1st degree exemplification ceremonials.pptx
1st degree exemplification ceremonials.pptx1st degree exemplification ceremonials.pptx
1st degree exemplification ceremonials.pptxJOHNNYGALLA2
 
code-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptx
code-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptxcode-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptx
code-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptxJOHNNYGALLA2
 

More from JOHNNYGALLA2 (12)

Ang Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale reading
Ang Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale readingAng Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale reading
Ang Huling Paalam ni Jose Rizal material for chorale reading
 
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptx2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-edited powerpoint by Johnny Galla.pptx
 
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptx2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptx
2nd-degree-exem.-by-bro.-Ernie-updated.pptx
 
Functionality of Bureau of Customs in the Philippines
Functionality of Bureau of Customs in the PhilippinesFunctionality of Bureau of Customs in the Philippines
Functionality of Bureau of Customs in the Philippines
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 
PRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptx
PRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptxPRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptx
PRESCRIPTIVE-EVALUATION-GALLA-JOHNNY-G..pptx
 
ppt2.pptx
ppt2.pptxppt2.pptx
ppt2.pptx
 
BERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdf
BERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdfBERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdf
BERT-prepare to respond Feb2020 LT.pdf
 
BERT-know your dangers Feb2020 LT.pdf
BERT-know your dangers Feb2020 LT.pdfBERT-know your dangers Feb2020 LT.pdf
BERT-know your dangers Feb2020 LT.pdf
 
BERT-protect yourself Feb2020 LT.pdf
BERT-protect yourself Feb2020 LT.pdfBERT-protect yourself Feb2020 LT.pdf
BERT-protect yourself Feb2020 LT.pdf
 
1st degree exemplification ceremonials.pptx
1st degree exemplification ceremonials.pptx1st degree exemplification ceremonials.pptx
1st degree exemplification ceremonials.pptx
 
code-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptx
code-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptxcode-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptx
code-of-ethics-MAGNA-CARTA-FOR-PUBLIC-SCHOOL-TEACHERS-pptx.pptx
 

araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx

 • 1.
 • 2. 1. Sino ang nagpahayag na Open City ang Maynila noong Disyembre 26, 1941? • A. Heneral Douglas Mac Arthur • B. Heneral Jose Raon • C. Heneral Jose Basco • D. Heneral Jose Lopez
 • 3. 2. Ano ang binomba noong Disyembre 8, 1941 na isang base- militar sa Estados Unidos ng mga Hapones? •A. Pearl Harvard •B. Pearl of the Orient •C. Pearl Harbor •D. Pearl Point
 • 4. 3. Ang lahat na nahuling sundalong Pilipino at Amerikano ay pinalakad mula Mariveles, Bataan hanggang san Fernando, Pampanga ng mga Hapones. Ano ang tawag dito? •A. Long Walk •B. Journey to Remember •C. Long Distance •D. Death March
 • 5. 4. Ano ang tawag sa mga Pilipinong Espiya? •A. HUKBALAHAP •B. Makapili •C. Hapones •D. Huk
 • 6. 5. Sino ang naging pangulo sa Ikalawang Republika? •A. Manuel A. Roxas •B. Elpedio Quirino • C. Emilio Aguinaldo • D. Jose P. Laurel
 • 7. 6. Nang sakupin tayo ng Hapones, nagtatag sila ng pambansang pamahalaan na tinawag nilang _______________. •A. Samahan ng Estado •B. Sanggunian Bayan •C. Taga-payong Hapones •D. Samahan ng Pangasiwaang Sentral
 • 8. 7. Ang bumubuo ng pamunuan ng Philippine Executive Commission ay _____________. •A. apat •B. anim •C. walo •D. sampu
 • 9. 8. Ang samahan ng Pangasiwaaang Sentral ay bumuo ng magbibigay ng payo sa Komisyong Tagapagpaganap. Ano ito? •A. Tagapangulong Komisyon •B. Sanggunian ng Estados Unidos •C. Sangguniang Bayan •D. Kapisanan sa Paglilingkod sa Bansa
 • 10. 9. Sino ang gumagabay sa bawat komisyonado? •A. Tagapayong Espanyol •B. Tagapayong Pilipino •C. Tagapayong Hapones •D. Tagapayong Amerikano
 • 11. 10. Lahat ng hakbang ng mga komisyonado ay dapat munang________________. •A. pagtibayin •B. hatiin •C. piliin •D. ipanalangin
 • 12. 11. Pinag-utos ni Pang. Jose P. Laurel ang paggamit ng _______________ bilang wikang opisyal. •A. tagalog •B. Ingles •C. Niponggo •D. Waray
 • 13. 12. Ang wika ng mga Hapones ay ______________. •A. Ingles •B. Mandarin •C. Espanol •D. Niponggo
 • 14. 13. Idineklara ni Hen. Douglas MacArthur na open city ang Maynila. Nangangahulugan ito na ________. •A. lilisanin ng mga tao ang lungsod •B. ipagtatanggol ng military ang lungsod •C. walang military na magtatanggol sa lungsod •D. bobombahin ng mga Hapones ang lungsod
 • 15. 14. Sinong amerikanong heneral ang natira upang ipagtanggol ang Corregidor? •A. Manuel L. Quezon •B. Douglas MacArthur •C. Jonathan Wainwright •D. Franklin Roosevelt
 • 16. 15. Alin ang dahilan ng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng United States at Japan? •A. Pagbomba ng Clark Airbase •B. Pagtakas ni Hen. MacArthur • C. pagsalakay sa Pearl Harbor •D. pagtatatag ng HUKBALAHAP
 • 17. 16-20 Isulat ang N kung naglalarawan at DN kung hindi naglalarawan sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Hapones. • ________16. Namuhay sa takot ang mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones. • ________ 17. Lumaganap ang sakit dahil sa hirap ng buhay at kakapusan sa pagkain. • ________ 18. Hinuli ang mga kalalakihan at ikinulong. • ________ 19. Matiwasay at tahimik ang pamumuhay ng mga Pilipino. • ________ 20. Bawat Pilipino ay may proteksyon ang buhay.
 • 18. 21-25. Isulat ang N kung naglalarawan at DN kung hindi naglalarawan sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Hapones. • ________ 21. Kinontrol ang himpilan ng mga radyo • ________ 22. Lumilipat ang mga Pilipino sa lugar kung saan walang mga Hapones. • ________ 23. Nagpalipat-lipat sila para maiwasan ang mga Hapones. • ________ 24. Malaya ang mga Pilipino na magawa ang kanilang nais. • ________ 25. Kinakatakutan ng mga Pilipino ang Makapili o tinatawag na espiya.
 • 19. 26-33 Alin sa mga sumusunod na paraan ang ginawa ng pamahalaan sa paglutas ng suliranin sa panahon ng Hapones? Lagyan ng / kung tama at X kung mali ang tinutukoy sa bawat pangungusap. • ________ 26. Itinatag ang Sanggunian sa Pagpaplanong Pangkabuhayan • ________ 27. Nagtanim ng mga gulay sa bakanteng lupa. • ________ 28. Iniutos ang pagtatanim ng mga halamang namumulaklak. • ________ 29. Itinatag ang Bigasang Bayan.
 • 20. • ________ 30. Kinontrol ang halaga ng bilihan sa mga pamilihan. • ________ 31. Nagtatag ng mga Kooperatiba • ________ 32. Paglulungsad ng mga Proyekto kaugnay ng pagpaparami ng pagkain • ________ 33. Labis na pagpapatubo sa mga negosyanteng Pilipino
 • 21. Itambal ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng wastong sagot sa patlang. • Hanay A Hanay B • • ________ 34. Rehabilitasyon at industriyalisasyon ng bansa A. Ramon Magsaysay • ________ 35. Pinairal ang Patakarang Pilipino Muna B. Manuel A. Roxas • ________ 36. Nagpatayo ng mga poso artesano C. Ferdinand Marcos • ________ 37. Pagpapanumbalik ng tiwala ng bayan sa pamahalaan D. Carlos P. Garcia • ________ 38. Paglikha ng mapagkakakitaan ng mga tao E. Elpidio Quirino • ________ 39. Nagpatupad ng Reporma sa Lupang Pansakahan F. Diosdado Macapagal •
 • 22. 40. Sino ang naging unang pangulo sa Ikatlong Republika? • A. Ferdinand Marcos • B. Manuel A. Roxas • C. Elpidio Quirino • Carlos P. Garcia
 • 23. 41. Ano ang tawag sa pagbibigay ng karapatan sa mga mamamayang Amerikano at Pilipino sa paglinang ng likas na yaman ng ating bansa? •A. Partner Rights •B. Business Rights •C. Company Rights •D. Parity Rights
 • 24. 42. Anong bangko ang namahala sa pagpapautang upang maisaayos ang industriyang sakahan at negosyo sa bansa? •A. Rehabilitation Finance Corporation •B. Rehabilitation Corporation •C. National Finance Cooperative •D. National Cooperative
 • 25. 43. Binigyang diin nito ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Layunin ng pamahalaan sa Bagong Lipunan ang paglutas ng suliranin sa kakulangan sa tirahan sa mga lungsod. Ano ang tawag sa proyektong ito? • A. Zonal Improvement Program •B. Bagong Pilipinas •C. Bagong Lipunan Improvement of Sites and Services •D. Pabahay para sa mga Mayayaman
 • 26. Isulat kung Tama o Mali ang inihahayag sa mga pangungusap sa panahon ng Ikatlong Republika. Isulat ang sagot sa patlang. • ___________ 44. Itinatag ang Pambansang Pangasiwaan sa Paglilipat-tirahan at Pagsasaayos upang mabigyan ng sariling lupang tirahan at sakahan sa mga nangangailangan. • ___________ 45. Pinamahalaan nito ang pagbibigay ng maayos na tirahan sa mga iswater. • ___________ 46. Itinatag ito upang mapangalagaan ang mga may sariling lupa at tirahan. • ___________ 47. Layunin nitong tulungan ang mga iskwater na nais na magsibalik sa kanilang sariling lalawigan. • ___________ 48. Itinatag ito upang tulungan ang mga nagpapaupa ng mga apartment.
 • 27. Isulat ang S kung sang-ayon ka sa sinasabi ng pangungusap at DS kung di ka sang-ayon. • __________ 49. Ang pagpapatuloy ng makaamerikanong sistema ng edukasyon ay makabubuti sa pamumuhay ng mga Pilipino. • __________ 50. Ang pagtuturo ng mga gawaing mapapakinabangan tulad ng pag-aalaga ng bibe, manok at iba pa ay makatutulong sa pagtugon ng mga pangunahing pangangailangan ng tao.