SlideShare a Scribd company logo
ALGEBRA FX 2.0
Bu hesap makinesi Hesap makinesini ilk defa
1.
2. Hesap makinesiyle beraber gelen dört pi
• pillerin (+) ve (-
3.
4.
5.
•
6. SYSTEM ikonunu seç
7.
•
•
•
8.
–
Hesap makinesini açmak ve kapatmak
Üsler
Kutu zoom
Dinamik grafik
Tablo fonksiyonu
–
–
Bunu
– afik olarak
fark ederseniz
KAPATMAK
esap
MODLARI KULLANMAK
RUN * MAT modunu seçmek için
1.
2. RUN*MAT
Manuel hesaplarda aritmetik
operatörleri ve parantezleri içeren formüllerde hesap makinesi sonucu hesaplamak için
Örnek:…….
Örnek:……
fonksiyonu içerir.
Örnek:…..
Önemli!
1.
2.
3.
4. B
5. “
Örnek: 0
) den (25 x sin550
) ola
1.
2.
3.
4.
5.
Örnek:……
1.
2.
ÜSLER
Örnek:…..
1.
2. “
3. irteci görünür.
4.
5.
eksen: x; dikey eksen: y) y hem de polar koordinatlar kullanarak θ ; mekezden
mesafe: r .
Örnek1:……
1.
2. GRPH*TBL belirtmek için “
3. formülü girin
4.
örnek2:…..
1.
2.
Örnek3:……
1.
2.
3. - Sonra, imleçi X
Örnek:
…..
KUTU ZOOM
1.
2.
3. Imleçi tekrar hareket ettirmek
4.
Örnek:
1.
2. DYNA
3. Formülü girin.
4. A ka
5.
6.
7.
Örnek:
1.
2. GRPH*TBL
3. Formülü girin
4.
Kullanma Önlemleri
•
•
•
döner.
• Hesap
kontrol edin.
•
yuvaya zarar verebilirler.
•
•
•
•
• Hiç bir zaman pillerden, likit kristal paneld
•
•
•
•
•
•
•
size aittir.
•
•
yeniden üretilemez.
•
ALGEBRA FX 2.0
– Önce Bunu Okuyun!
Bölüm 1
1-1 1-1-1
1-2 Ekran 1-2-1
1-3 1-3-1
1-4 Opsiyon (OPTN) menüsü 1-4-1
1-5 1-5-1
1-6 Program (PRGM) menüsü 1-6-1
1-7 1-7-1
1-8 So 1-8-1
Bölüm 2
2-1 2-1-1
2-2 Özel Fonksiyonlar 2-2-1
2-3 2-3-1
2-4 2-4-1
2-5 2-5-1
2-6 Komplex 2-6-1
2-7 -7-1
2-8
Bölüm 3 Listeleme Fonksiyonu
3-1 3-1-1
3-2 3-2-1
3-3 Listeleri Kullanarak Aritmeti 3-3-1
3-4 3-4-1
Bölüm 4
4-1 4-1-1
4-2 Yüksek Dereceli Denklemler 4-2-1
4-3 4-3-1
4-4 4-4-1
Bölüm 5 Grafik
5-1 Örnek Grafikler 5-1-1
5-2 5-2-1
5-3 Grafik Çizme 5-3-1
5-4 5-4-1
5-5 5-5-1
5-6 Manuel Grafikleme 5-6-1
5-7 a 5-7-1
5-8 Dinamik Grafikleme 5-8-1
5-9 Tekrarlanan Formülleri Grafikleme 5-9-1
5-10 5-10-1
5-11 Fonksiyon Analizi 5-11-1
Bölüm 6
6-1 6-1-1
6-2 Tek- 6-2-
1
6-3 - 6-3-
1
6-4 6-4-1
Bölüm 7
7-1 CAS(Bilgisayar Cebir Sistemi) Kullanma Modu 7-1-1
7-2 Cebir Modu 7-2-1
7-3 7-3-1
7-4 Cebir Sistemi Önlemleri7-4-1
Bölüm 8 Programlama
8-1 8-1-1
8-2 8-2-1
8-3 iklerini Görüntülemek 8-3-1
8-4 Dosya Yönetimi 8-4-1
8-5 8-5-1
8-6 -6-1
8-7 Program Modu Komut Listesi 8-7-1
8-8 Program Kütüphanesi 8-8-1
Bölüm 9
9-1 Menüsünü Kullanma 9-1-1
9-2 9-2-1
9-3 9-3-1
9-4 Reset 9-4-1
9-5 9-5-1
Bölüm 10
10-1 10-1-1
10-2 10-2-1
10-3 10-3-1
10-4 10-4-1
10-5 10-5-1
10-6 10-6-1
10-7 Eklemeler 10-7-1
10-8 MEMORY Modu 10-8-1
Ek
1 Hata Mesaj Tablosu α-1-1
2 α-2-1
3 Özellikler α-3-1
4 α-4-1
5 α-5-1
6 α-6-1
7 α-7-1
- Önce Bunu Okuyun!
• “ “
•
•
•
•
gelmektedir.
•
•
•
• Grafikler
•
rtilen
Örnek:
Sol sayfa ayfa
“ “
• Komut Listesi
Program Modu Komut Listesi (sayfa 8-
“
• Sayfa Kontolleri
-2-3”
• Destek Bilgi
* notla beraber ayn
Bölüm 1
1-1
1-2 Ekran
1-3
1-4 Opsiyon (OPTN) Menüsü
1-5
1-6 Program (PRGM) Menüsü
1-7 S
1-8 Problemler Olamaya Devam Ederse…
1-1
g
g
“ “
Fonksiyon
Log “ “
10x
“ “
B “ ”
Renk
Turuncu
“ “
“ “ Alpha Kilidi
siz tekrar “ “ ba
1-2 Ekran
g
• Bir ikon seçmek için
1.
2.
3.
•
RUN*Matris
ISTATistisk
GraPH-TaBLosu
tablosunu yapmak, ve grafik çizmek
DYNAmik grafik
RECURsion Bu modu tekrar eden formülleri saklamak, fonksiyon
CONICS
EQUAtion Bu modu 2 ila 30 bilinmeyenli için ve yüksek dereceli (2 ila
ProGraM
Computer
Algebra System
ALGEBRA Bu modu ifadelerin
TUTORial
LINK
MEMORY Bu mod
SYSTEM
g
• Komut (Örnek: “ “)
tebilirsiniz.
• (Örnek: “ “)
kullanabilirsiniz.
•
•
ifade eder.
g
“ “
↑ sembolü menünün üstünde daha fazla
g Normal Görüntü
•
1.2E+12 sonucun 1.2 x 1012
1,200,000,000,000 olur.
1.2E-03 sonucun 1.2 x 10-3
Normal görüntüy
Norm1……..10-2
(0.001) > IxI, IxI ≥ 1010
Norm2……..10-9
(0.000000001) > IxI, IxI ≥ 1010
-3-
g Özel Görüntü Biçimleri
• Kesirler
• erler
• Derece/Dakika/Saniye
•
g
p g” belirir.
1-3
g
…….
Örnek 1 2 + 3 – 4 + 10 =
…….
Örnek 2 2(5 + 4)÷(23 x 5) =
g
yapabilirsiniz.
•
…….
Örnek
•
…..
Örnek 3
•
…….
Örnek 2.362
’yi sin2.362
•
……
Örnek
g
lir sonra da
……
Örnek 1
-replay
……
Örnek 2
“ “
# “ “ basmak imleçi “- -“ yerine
saklanmaya devam edilir.
sonra bir
g
…….
Örnek “
g
geçiçi süreyle kopyalayabilirsiniz.
• Kopyalama bölümünü belirlemek için
1.
2.
3.
•
g Katalog Fonksiyonu
•
1.
2.
3. seçin
……
Örnek 1
……..
Örnek 2
1-4 Opsiyon (OPTN) Menüsü
-7 Program Modu Komut Listesi”ne
• RUN*MAT ya da PRGM Modundaki Opsiyon Menüsü
• {LIST}…{liste fonksiyon menüsü}
• {MAT}…
• {CPLX}..
• {CALC}…{fonksiyonel analiz menüsü}
• {NUM}…
• {PROB}…
• {HYP}…{hiperbolik hesaplama menüsü}
• {ANGL}…
• {STAT}…
• {FMEM}…
• {ZOOM}…{zoom fonksiyon menüsü}
• {SKTCH}…{skeç fonksiyon menüsü}
• {PICT}…
• {SYBL}…{sembol menüsü}
• {o
‘ “}…{DMS}
• “ “…{DMS çevirme}
• {ENG}/{“ “ENG}…
“ “
görünmez
• S
Opsiyon Menüsü
• {LMEM}…
• “ “
• CAS ya da ALGEBRA ya da TUTOR modundayken Opsiyon Menüsü
• “ “…{sonsuzluk}
• {Abs}…
• {x!}…{faktoriyel}
• {sign}…{signum fonksiyonu}
• {HYP}/{FMEM}
1-5
{V-WIN}/{FACT}/{GRPH}/{DYNA}/{TABL}/{RECR}/{EQUA*1
}
-7 Program Modu Komut Listesi”ne
• V-WIM –
• {Xmin}/{Xmax}/{Xscale}/{Xdot}
…X- *2
}
• {Ymin}/{Ymax}/{Yscale}
… Y-
• {Tθmin}/{Tθmax}/{Tθptch}
… T,θ
• {R-Xmin}/{R-Xmax}/{R-Xscl}/{R-Xdot}
-
*2
}
• {R-Ymin}/{R-Ymax}/{R-Yscl}
-
• {R-Tθmin}/{R-Tθmax}/{R-Tpch}
θ
• FACT –
• {Xfact}/{Yfact}
… {x-axiz faktörü}/{y-axis fakötrü}
*1
veri menüsü görünmez.
*2
-
bölümünü ifade eder.
• STAT –
• {n}
• {X} x- verisi}
• “ “
-verileri ve y-verilerinin
dart sapma}/{minimum
• {Y} - verisi}
• “ “
-verileri ve y-verilerinin
• {GRAPH}… {grafik veri menüsü}
• {a}/{b}/{c}/{d}/{e}
• {r}/{r2
}
• {Q1}/{Q3}
…{birinci dörlü}/{üçüncü dörlü}
• {Med }/{Mod}
• {H-Strt}/{H-ptch}
…histogram {
• {PTS}
…{özet veri menüsü}
• {x1}/{y1}/{x2}/{y2}/{x3}/{y3}
• GRPH –
• {Yn}/{rn}
fonksiyonu}
• {Xtn}/{Ytn}
…parametrik grafik fonksiyonu {Xt}/{Yt}
• {Xn}…{X=sabit grafik fonksiyonu}
• DYNA –
• {Start}/{End}/{Pitch}
• TABL –
• {Start}/{End}/{Pitch}
• {Result*1
}…{tablo içeriklerinin matrisi}
“ “
*1
• RECR – Tekrar Eden Formülleri*1
• {FORM} …{tekrar eden formül veri menüsü}
• {an}/{an+1}/{an+2}/{bn}/{bn+1}/{bn+2}/{cn}/{cn+1}/{cn+
2}
…{an}/{an+1}/{an+2}/{bn}/{bn+1}/{bn+2}/{cn}/{cn+1}/{cn+2} ifadeleri
• {RANGE}
• {R-Strt}/{R-End}
• {a0}/{a1}/{a2}/{b0}/{b1}/{b2}/{c0}/{c1}/{c2}
…{a0}/{a1}/{a2}/{b0}/{b1}/{b2}/{c0}/{c1}/{c2} ifadeleri
• {anStrt}/{bnStrt}/{cnStrt}
…{anStrt}/{bnStrt}/{cnStrt
• {Result*2
}…{tablo içeriklerinin matrisi*3
}
• EQUA – *4 *5
• {S-Rslt}/{S-Coef}
*6
• {P-Rslt}/{P-Coef}
*1
*2
*3
*4
*5
-
-
*6
1-6 Program (PRGM) Menüsü
Program (PRGM) Menüsünü görüntülemek için ilk önce Ana Menüden RUN*MAT ve
PRGM
bulunan seçeneklerdir.
• {Prog}
• {JUMP}
• {?}
• {“ “}
• {I/O}…{I/O kontrol transfer komut menüsü}
• {IF}
• {FOR }…{döngü kontrol komut menüsü}
• {WHLE }
• {CTRL}…{program kontrol komut menüsü}
• {LOGIC}
• {CLR}…{temizler komut menüsü}
• {DISP}…{görüntüleme komut menüsü}
• {:}
RUN*MAT ve PRGM
• {Prog}/{JUMP}/{?}/{“ “}/{:}
• {= ≠ < } …..
1-7
Modun set up e
•
1.
2.
•
3.
4.
5.
geri dönün.
g
• Mode (hesaplama/ikili
• “ “….{aritmetik hesap modu}
• {Dec}/{Hex}/{Bin}/{Oct}
• Function Type (grafik fonksiyon tipi)
irir.
• “ “
…{dikdörtgen koordinat}/{polar koordinat }/{parametrik
• “ “
…{y>f(x)}/ {y<f(x)}/ {y≥f(x)}/ {y≤f
• Draw Type (grafik çizim yöntemi)
• “ “
• Derivative
• “ “
…Graph-to-
•
• “ “
…{derece}/{radyan}/{grad}
• Complex Mode
• “
• “ “
…{dikdörtgen biçi
• Coord (grafik ok koordinat görüntülenmesi)
• “ “
• Grid (grafik grid görüntülenmesi)
• “ “
• Axes (grafik eksen görüntülenmesi)
• “ “
• Label (grafik eksen etiketi görüntülenmesi)
• “ “
• Display (görüntülenme biçimi)
• “ “
• Stat Wind (istatistiksel grafik görüntüleme penceresi ayarlama yöntemi)
• “ “
…{otomatik}/{manüel}
• Redide
• “ “
…{hesap yok}/{hesaplanan kalan verileri için liste belirlenmesi}
•
• “ “…{görüntüdeki
•
• “ “
•
görüntülenmesi)
• “ “
}
• Dual Screen (Dual Screen Mode durumu)
• “ “
• Simul Gr
• “ “
•
• “ “
…{arkaplan yok}/{grafik arkaplan resim belirlemesi}
•
• “ “
…{non-
• Σ Σ
• “ “
• indeki türevin
görüntülenmesi)
• “ “
•
• “ “
• H-
• “ “
1-8 Problemler olmaya devam ederse…
g
1. Ana Menü’den SYSTEM moduna girin
2.
3.
4.
g Kilitlenme durumunda
•
α-6-1’e
g
ana pilleri ya da yedek pilleri
ya da tamamen kaybolma
Bölüm 2
2-1
2-2 Özel Fonksiyonlar
2-3
2-4
2-5
2-6
lik, Sekiz
2-7
2-1
g
•
•
• Hesaplamalar içs
•
öncelik verilir.
Örnek
“ “
*1
*2
*3
*4
Bu “
g
•
•
olarak
…..
Örnek:…. “ “
Görüntü
“ “
*1
…..
Örnek “ “
Görüntü
görüntüleme kapasitesini
kullanarak devam eder.
•
Içsel olarak saklanan
rakamlar sizin bel
g
x,y), Rec (r,θ)
Diferansiyeller, kuadratik diferansiyeller, integrasyonlar, Σ
“ “
A tipi fonksiyonlar
“ “
Üs/kök “ “
Kesirler “ “
π çarpma biçimi.
B tipi fonsiyonlar
“ “
“ “
Permütasyon, kombinasyon “ “
x,÷
Denklem operatörleri >,<,≥,≤
“ “ Denklem operatörleri =,≠
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
10-
…..
Örnek:“
“ “
“ “
“ “
g
siniz.
•
(sayfa 2-1-3 “ “)
……
Örnek:“ “, vs.
•
……
Örnek: “ “, vs.
•
……
Örnek: “ “, vs.
g Hatalar
• Ara ya da ±9.999999999 x 1099
•
•
•
(Ma ERROR).
•
•
“ “
α-1-
•
•
(Argument ERROR).
•
ERROR).
•
al” seçili ise
(Non-Real ERROR).
g
“, ve π “,
ve “ “.
“ “
2-2 Özel Fonksiyonlar
g
Örnek
g
•
r ve θ
•
“ “
…..
Örnek k
“ “
…..
Örnek
atamak
“ “
“ “
•
…..
Örnek
“ “
•
…..
Örnek
“ “
•
“ “
…..
Örnek
“ “
•
lama
yeridir. Uzun süreli saklamalar için ifadelerde GRPH*TBL modunu ve programlarda
* “ “
“ “
*1
r ve θ
• Bir fonksiyon saklamak
…..
Örnek (A+B) (A-
olarak saklamak
“ “
•
…..
Örnek
“ “
• Var
“ “
“ “
• Bir fonksiyonu silmek
…..
Örnek
“ “
•
•
……
Örnek “ a saklamak, ve “ “
“ “
“ “
•
g Cevap Fonksiyonu
nu saklar (“ “
•
….
Örnek “ “
g
……
Örnek 1 “ “
“ “
# Sad
“gibi)
g
ve 26 seviyeli , ve 10
seviyeli
……
Örnek “ “
“ “ “ “
“ “
temizlenir.
g
Çoklu ifadel
• Kolon
• Sonucu Göster Komutu (“ “)
edebilirsiniz.
…..
Örnek “ “
“ “
Örnek: 123 x 456: x5
“ “
geçersiz
2-3
görüntü biçimini belirlemelisiniz.
g
1.
2.
• “ “ {derece}/{radyan}/{grad}
•
360o
= 2π radyan = 400 grad
90o
= π/2 radyan = 100 grad
g Görüntü Biçimini Ayarlamak
1.
2.
• “
basamakalar belirlenmesi}/{normal görüntü}/{Mühendislik Modu}
•
…..
Örnek
“ “
“ “
•
…..
Örnek
“ “
• Normal görüntüyü belirlemek (Norm 1/ Norm 2)
Norm 1: “ “
Norm 2: “ “
“ “
•
“
“ “
2-3 Fonksiyon Hesaplar
g Fonksiyon Menüleri
•
menülerini gösterir.
• “ “
• “ “
• “ “
• “ “
• “ “
• “ “…{mühendislik sembolü}
• “ “
• “ “
• “ “
• “ “
• “ “…{permitasyon}/{kombinasyon}
• “ “ (0’dan 1’e kadar)
• “ “ “
• t(x)
• “ “
• “ “ … hiperbolik {sinüs}/{cosinüs}/{tanjant}
• “ “ … ters hiperbolik {sinüs}/{cosinüs}/{tanjant}
•
“ “
• “ “
• “ “
derece(saat)/dakika/saniyeleri belirler}
• “ “
• “ “…{dikdörgenden polara}/{polardan dikdörtgene} koordinat
çevrimi
•
• “ “
• “ “
• “ “,” “ ve “
g
çekillen menüde “o”,”r” ya da “g" seçin.
•
Örnek
4.25
“ “
ur.
g Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
•
(90o
=π/2 radyan = 100 grad)
• emin olun.
Örnek
“ “
(x, sinx
“ “
*1
“ “ ihmal edilebilir.
*2
g Logaritmik ve Üslü Fonksiyonlar
•
Örnek
“ “
“ “
“ “
etmek için)
“ “
elde etmek için)
“ “
“ “
“ “
“ “
g Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar
•
Örnek
“ “
“ “
“ “
“ “ (Görüntü: -1.5)
“ “
“ “ iken x
“ “
“ “
g
•
Örnek
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
eri nedir?
“ “
- -3
-
- -4
g
da
•
Örnek
• 1’den 9’a kadar bir argüman belirlemek
• *1
Örnek
ur.)
“ “
*1
g Koordinat Çevrimi
* Dikdörtgen Koordinatlar * Polar Koordinatlar
• Polar kooordinatlarda, θ, -180<θ≤180o
•
Örnek
x=14 ve y=20.7 iken r ve θ
“ “
“ “
r=14 ve θ=20.7 iken x ve y
“ “
“ “
g Permütasyon ve Kombinasyon
* Permütasyon * Kombinasyon
•
…..
Örnek
Formül
…..
Örnek
Formül
g Kesirler
•
•
Örnek
“ “ (Görüntü:” “)
“ “
(Görüntü:” “)
(Norm 1 görüntü biçimi)
“ “
“ “
(Görüntü:” “)
“ “ (Görüntü:” “)
“ “
“ “ (Kesire çevrim)
“ “
*1
otomatik olarak ond
*2
*3
*4
P
g
Mühendislik hesaplama menüsünü kullanarak mühendislik sembolleri giriniz.
•
Örnek em
“ “
*1
çevirir.
*2
çevirir.
2-5
nsiyel, entegrasyon, Σ
menünün seçenekleri belirli tür
• “ “ …{diferansiyel}/{kuadratik diferansiyel}/
{integrasyon}/{Σ
“ “ (a:alt limit, bas : üst limit, n
•
yöntemi bir çok normal Solve fonksiyonu girdisi için önerilir.
g
“ “
(a tol: tolerans)
“ “
“ “
infinitesimal, yeteri kadar küçük ∆x f'(x)
“ “
merkezi
• tol)
•
edebilirsiniz: “
……
Örnek “ fonksiyonu için “tol” = “ “
f(x) fonksiyonunu giriniz.
“ “
x = a
“ “
Tol
“ “
“ “
# f(x)
r, θ
# Tolerans (tol
Tolerans (tol tol
= 1E –
# 1E- tol
hatta hataya bile sebep olabilir.
•
• Diferansiyeller birbirleriyle topl
bölünebilir.
“ “
O zaman:
“ “
•
“ “
• Fonksiyonlar diferansiyelin her hangi bir teriminde (f(x),a,tol
“ “
“ “
# Σ,
keser.
#
g Kuadratik Diferansiyel Denklemler “ “
kullanarak kuadratik diferansiyelleri girebilirsiniz.
“ “
(a: tol: tolerans)
“ “
“ “
Bu ifadede “yeteri kadar küçük h f'’(x)
…..
Örnek “ “ fonksiyonu için x =3
Burada tolerans tol = 1E-
f(x) fonksiyonunu girin
“ “
a
“ “
“ “
“ “
# f(x)
r, θ
# Tolerans (tol
hataya bile sebep olabilir.
• Kuadratik Diferansiyel Uygulamalar
•
“ “
O zaman:
“ “
•
“ “
• Fonksiyonlar diferansiyelin her hangi bir teriminde (f(x),a,tol
“ “
Σ,
# 1E- tol
keser.
-5-
g
“ “
(a b tol: tolerans)
“ “
“ “
“
a’dan b'ye kadar olan integral
“ “
– 1).
…..
Örnek “tol” =1E – 4 toleransla integral
“ “
f(x) fonksiyonunu giriniz.
“ “
“ “
“ “
•
•
“ “
•
“ “
• Fonksiyonlar integralin her hangi bir teriminde (f(x),a,b,tol
“ “
# f(x)
r, θ
# Tolerans “tol tol” ihmal
otomatik olarak 1E-
Σ,
(1)
bölün, ve son
“ “
(2)
“ “
“ “
keser.
g Σ
Σ
“ “
“ “
(n
….
Örnek A
“ “
n =
“ “
“ “
# “ “ serisinin ilk terimi (α) ve son terimi (β
# n girdisi ve pa n
makinesi otomatik olarak n
• Σ
• Σ
“
“
• Σ
“ “
• Σ
“ “
“ “
# Bir Σ Σ,
# Son terim β α
# Σ
g
Fonksiyon analiz me
a: b
n: kesinlik (n
•
“ “
•
“ “
….
Örnek 1 a b = 3 olarak
n = 6 kesinlikle “ “ fonksiyonu için minimum
f(x)
“ “
a = 0, b
“ “
n
“ “
….
Örnek 1 a b = 3 olarak
n = 6 kesinlikle “ “ fonksiyonu için maximum
f(x)
“ “
a = 0, b girin.
“ “
n
“ “
“ “
# f(x)
r, θ
# n girdi
hataya bile sebep olabilir.
entegrasyon, Σ
# n
b a) için girilenden yüksek
# n
2-6
-1-1 ve 2-4-6’d
yapabilirsiniz.
• “ *1
• “
biçiminde görüntüler
•
görüntüler*2
• “ er}/{argüman} elde eder
• “
• “
• “ “ …sonucu {polar}/{lineer} çevirir
“ “
*1
sonuç dikdör
Örnek:
“ “
“ “
*2
θ
• Deg…” “
• Rad…” “
• Gra…” “
# Real ve “ için n tek
y = min
Örnek:
“ “
“ “
g “ “
Birim Z = a + bi
Z ve argüman (arg) hesaplar.
…..
Örnek 3 +4i
r) ve argüman (θ
“ “
“ “
“ “
g
a + bi a – bi
…..
Örnek 2 + 4i
“ “
g Ger
a + bi a ve sanal b
……
Örnek 2 + 5i
“ “
“ “
“ “
# Bir kar
dikdörtgen koordinatta görüntülenmez.
“ “
g Polar Form ve Dikdörtgen Çevrimleri
….
Örnek 1+ “ “i
“ “
2-7
RUN*MAT Mode
•
•
kullanabilirsiniz,
•
Binary:0,1
Octal:0,1,2,3,4,5,6,7
Decimal:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Hexadecimal:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
•
•
Görüntü Kapasitesi
16 basamak
Sekizlik 11 basamak
Onluk 10 basamak
8 basamak
“ “
A,B,C,D,E
“
•
Pozitif: “ “
Negatif: “ “
Se
Pozitif: “ “
Negatif: “ “
Pozitif: “ “
Negatif: “ “
Pozitif: “ “
Negatif: “ “
•
1. Ana Menüden RUN*MAT modunu seçin
2.
3.
* “
} menüsü
g
•
• “ ikilik}/{sekizlik}
•
…..
Örnek 10 ya da 10102 girmek
“ “
g
Örnek 1 101112 + 110102 hesaplamak
“ “
…..
Örnek 2 38 x ABC16 girmek ve
“ “
g
• “ “…{negatifleme}
• “ “…{NOT}/{AND}/{OR}/{XOR}/{XNOR}
•
Örnek 1100102 negatifini belirleme
“ “
•
Örnek 1 “12016 ve AD16
“ “
Örnek 2 “368 veya 11102
görüntülemek
“ “
Örnek 3 2FFFED16 negatiflemek
“ “
•
• “
•
Örnek 2210
“ “
2-8
Ma RUN*MAT
•
• eri
•
• Matris transpozisyonu
• Matrisin tersi
• Matrisin karesini alma
• Matrisi belli bir üsse yükseltme
•
•
•
•
“ “
•
•
g
m x n….m n (kolon) matris
None….hiç matris yok
• “
• “ “…{belli bir matrisi}/{bütün matrisleri} siler
• Bir Matris Yaratmak
Bir matri
•
Örnek MatB isimli alanda 2- -kolon matris yaratmak
yin
•
“ “
• ni girmek
…..
Örnek
“ “
“ “ (Matris B’yi seçer.)
# Görüntülenen hücreler pozi
basamakla gösterilirler.
görebilirsiniz.
• Matrisleri Silmek
• Belirli bir matrisi silmek
1.
2.
3.
• Bütün matrisleri silmek
1.
2.
“ “
g
1. iz matrisin
2.
• “
• “ “…{
• “
• “ “…kolon {silme}/{araya sokma}/{ekleme}
•
• “ rme}
• “
• “
• “
•
…..
Örnek
Matris A = “ “
“ “
“ “
“ “
•
…..
Örnek
almak
Matris A= “ “
“ “
rini giriniz.
“ “
“ “
“ “
•
……
Örnek
Matris A= “ “
“ “
• ek
…..
Örnek
Matris A= “ “
“ “
•
• “ “…{kolonu sil}
• “ “…{araya kolon sok}
• “ “…{kolon ekle}
• Bir kolon silmek
….
Örnek
Matris A= “ “
“ “
“ “
• Araya bir kolon eklemek
…..
Örnek
eklemek
Matris A= “ “
“ “
“ “
• Bir kolon eklemek
….
Örnek
Matris A= “ “
“ “
“ “
g Matrisleri Uyarlamak
•
1. Ana Menüden RUN*MAT moduna girin.
2.
3.
lan matris komut
• “ “…{Mat komutu (matris belirleme)}
• “ “…{Dim komutu (boyut kontrol)}
• “
• “
• “ “…{Mat” “List komutu (seçilen kolonun içeriklerini list
aktarmak)}
• Matris Veri Girme Biçimi
biçimi gösterir.
“ “
“ “
“ “[A’dan Z’ye kadar harfler]
…..
Örnek 1
“ “
“ “
Matris ismi
“ “
# Hem m hem de n
• atris girmek için
….
Örnek 2
“ “
“ “
•
…….
Örnek 3
“ “
“ “
….
Örnek 4
“ “
•
kullanabilirsiniz.
•
Mat X [m,n]
X……matris ismi (A’dan Z’ye kadar ya da Ans)
m
n
…..
Örnek 1
Matris A= “ “
“ “
….
Örnek 2
“ “
•
matris yapmak
olan iki matrisi tek bir matris olarak bi
….
Örnek 1
“ “
…..
Örnek 2
A = “ “ B = “ “
“ “
“ “
•
“ “
X=matris ismi (A’dan Z’ye ya da Ans)
m = kolon
n
…..
Örnek
Matris A = “ “
“ “
“ “
• Fill “ “
• Augment “ “
Yukarda α,β, ve γ n
g
•
1. Ana Menüden RUN*MAT moduna girin.
2.
3. Matris komut menüsünü görüntülemek içi
• “ “…{Mat komutu (matris belirleme)}
• “ “…{Det komutu (determinant komutu)}
• “ “…{Trn komutu (matris transpozunu alma komutu)}
• “ isi)}
•
….
Örnek 1
A = “ “ B = “ “
“ “
….
Örnek 2
Matris A = “ “
“ “
….
Örnek 3 Örnek 1’deki iki matrisi çarpmak (Matris A x Matris B)
“ “
…..
Örnek 4
“ “
“ “
# M
• Determinant
….
Örnek
Matris A = “ “
“ “
• Matris Transpozisyonu
……
Örnek
Matris A = “ “
“ “
“ “
Kare
o
“ “
“ “
• Matrisin Tersi
…..
Örnek
Matris A = “ “
“ “
• Matrisin Karesini Almak
…..
Örnek
Matris A = “ “
“ “
“ “
Kare olmayan bir
# Determinan
“ “
-1
“ “
ad –bc ≠
• Bir matrisi bir üsse yükseltmek
….
Örnek
Matris A = “ “
“ “
• Bir matri
…..
Örnek
Matris A = “ “
“ “
“ “
bir süre alabilir.
±1’dir.
a Matris Cevap
“ “
Yukarda α
Bölüm 3
Liste Fonksiy
Liste çoklu veri birimleri için bir saklama yeridir.
listeye kadar saklayabilirsiniz.
abilirler.
Hücre Kolon
Liste ismi
3-1
3-2
3-3
3-4
3-1 Liste Girme
STAT moduna
girin.
• Verileri birer birer girmek
“ “
gi iki ucundayken ekran otomatik olarak kayar.
“ “
•
“ “
“ “
• girdi kümesi yapmak
1.
“ “
2.
“ “
3.
“ “
1.
“ “
2.
“ “
“ “
g
•
“ “
•
1.
2.
3.
• Bir hücreyi silmek
1.
“ “
2.
“ “
• Bir listedeki bütün hücreleri silmek
1.
2.
3. Seçilen listedeki bütün
• Yeni bir hücre girmek için
1.
“ “
2.
“ “
“ “
g
•
Artan düzende
1.
“ “
2.
“ “
3.
girin.
“ “
Azalan düzen
•
düzenleyebilirsiniz. Taban liste arta
Artan düzen
1.
“ “
2.
“ “
3.
Biz burada Liste 1’i beli
“ “
4.
“ “
Azalan düzen
“ “
3-2
Liste
g
RUN*MAT Mode
• “ “
• Bir listedeki veri birimlerin
“ “
•
.....
Örnek
“ “
•
Atama ifadesindeki verilerin
prosedürü izleyin.
n> “ “
-20>” “
n = 1” “255
.....
Örnek
“ “
listeyi görüntüleyebilirsiniz.
m n>” “
“ “<matris ismi>” “
m,n = 1” “255, matris ismi;A” “Z
.....
Örnek Matris A’da 2- -kolon matris (her hücresi 0 içeren)
“ “
•
“ “
......
Örnek
“ “
•
“
•
......
Örnek 12
,62
,112
f(x) = X2
fonksiyonunu kullanarak bir listeye
“ “
kü
•
“ “
Örnek
“ “
•
•
“ -20>
“ -20>” “
•
•
.....
Örnek Liste 1’in (75, 16, 98, 46, 56) ya da Liste 2’nin (35, 59, 58, 72, 67)
“ “
•
•
•
“ -20>” “
......
Örnek
hesaplamak
“ “
•
(ne kada
listedeki Hücre 1’le belirtilir, vs.
•
“ -20(veri)>
“ -20 (frekans)>” “
.....
Örnek
“ “
•
“ -20 >” “
......
Örnek
“ “
•
hesaplamak
(ne kadar gör
listedeki Hücre 1’le belirtilir, vs.
•
.....
Örnek lirtilen Liste 1’deki (36,
“ “
•
“ -20 >” “
......
Örnek
“ “
•
“ -20 >” “
......
Örnek
hesaplamak
“ “
•
“ -20 >” “
• B
......
Örnek Liste 1’deki (2, 3, 6, 5, 4) veri birimlerinin her birinin kümülatif
“ “
•
“ -20 >” “
• Yukardak
•
......
Örnek
yüzdeyi hesaplamak
“ “
• Bir li
“ -20 >” “
•
......
Örnek
hesaplamak
“ “
“ “
# Yeni listenin yerini (Liste 1’d
.
•
• leminin
“ -20>
“ -20>” “
.....
Örnek Liste 1’le (-3,-
“ “
•
“ -20>
“ “<liste -20>” “
•
Örnek: List “ “ Mat (1,2)” “
....
Örnek
1’e ve Liste 2’nin (11,12,13,14,15) içeriklerini kolon 2’ye aktarmak
“ “
3-2
Liste “ “ Liste
[Liste]
Hesaplama
sonuç
g
•
•
g
• Belirli bir listeyi ismiyle girmek
1.
• Bu RUN*MAT Mode
“ “
2.
3.
•
erler listesi girebilirsiniz.
.....
Örnek 1 56, 82, 64 listesini girmek
“ “
.......
Örnek 2 Liste 3’ü = “ “ , “ “ listesiyle çarpmak
“ “
Sonuç listesi “
•
.....
Örnek 1
“ “
Yukardaki prosedürde “ “ yerine “ “ girebilirsiniz.
.....
Örnek 1
“ “
•
.....
Örnek
“ “
• Belirli liste hücresine
......
Örnek
“ “
g
......
Örnek
“ “
•
hesaplamada kullanabilirsiniz.
• nin içeriklerini hesaplamada kullanmak
....
Örnek
“ “
• “
•
g Liste Kullanan Bir Fonksiyonu Grafikleme
Listeleri graf
g
g
....
Örnek “ kullanmak
“ “
Sonuç liste “
.....
Örnek List 1List 2
“ ve Liste 2’yi “ “
kullanmak
Bu 14
, 25
, 36
“ “
Sonuç liste “ “ ListAn
3-3
Her dosyaya (Dosya 1’den Dosya 6’ya kadar) 20 Listeye kadar (Liste 1’den Liste 20’ye
• Liste dosyala
1. Ana Menüden STAT moduna girin
“ “
2.
.......
Örnek Dosya 3’ü seçmek
“ “
Bölüm 4
•
• Yüksek dereceli denklemler
•
Ana Menüden EQUA Modunu seçin.
• “ “...{2 ila 30 bilinmeyenli lineer denklemler}
• “ “...{2 ila 30 dereceli denklemler}
• “
4-
4-2 Yüksek dereceli denklemler
4-3 Çöz denklemleri
4-
4-
Ta
•
“ “
“ “
•
“ “
“ “
Set Up
1. Ana Menüden EQUA moduna girin.
2.
girin.
3.
“ “
olarak girebilirsiniz.
basmadan önce “ “ basarak ip
4. Denklemi çözün.
......
Örnek x,y ve z
“ “
“ “
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
#
(x1,x2,x3) çözümünü gösterir.
“ “
ir.
tekrar hesaplayabilirsiniz.
4-2 Yüksek Dereceli Denklemler
Bu hesap makinesini kuadratik denklemler ya da kübik denklemler gibi yüksek dereceli
denklemleri çözmek için kullanabilirsiniz.
• kuadratik denklemler:
“ “
• Kübik denklemler:
“ “
Set Up
1. Ana Menüden EQUA moduna girin.
2. POLY modunu (yüksek dereceli denklemler) seçin, ve denklemin derecesini belirleyin.
3.
“ “
olarak girebilirsiniz.
irilmeden
4. Denklemi çözün.
“ “
# Üç ya da dereceli denklemlerin çözümü daha çok zaman alabilir.
tekrar hesaplayabilirsiniz.
....
Örnek Kübik denklemi çözmek
“ “
Prosedür
“ “
“ “
(Çoklu Çözümler)
4-3 Çöz Denklemleri
Solve Claculation Mode size bir denklemi çözme zahmetine girmeden bir formüldeki bir
Set Up
1. Ana Menüden EQUA modunu seçin.
2.
*1
3. giriniz.
olarak girebilirsiniz.*2
4.
*3
“ “
*1
Birden
*2
*3
görüntülenirler çünkü Newton metodu gerçek çö
......
Örnek
2
)
H = VT – 1/2GT2
Prosedür
“ “
Sonuç Ekra
“ “
4-
•
•
“ “ tu
g
1.
in.
•
•
•
2.
3. Uy
Bölüm 5
Grafikleme
Bu bölümün 5-1 ve 5-
tipinin ikonunu Ana Menüden seçin.
• GRPH*TBL
• CONICS t fonksiyon grafikleme
(5-1-5, 5-1-6, 5-11-17 “ “ 5-11-21)
• RUN*MAT...Manuel grafikleme (5-6-1 “ “ 5-8-6)
• DYNA....Dinamik grafik (5-8-1 “ “ 5-8-6)
• RECUR -
9-1 “ “ 5-9-8)
5-1 Örnek Grafikler
5-2
5-3 Grafik Çizme
5-4
5-5
5-6 Manuel Grafikleme
5-7
5-8 Dinamik Grafikleme
5-9 Tekrar Eden Formül Grafikleme
5-10
5-11 Fonksiyon Analizi
5-1 Örnek Grafikler
g
Bir grafik çizmek için sadece uygulanabilir fonksiyonu girin.
Set Up
1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin.
2.
parametrelerini belirlemek için V-Penceresini
5-2-
3.
.....
Örnek y = 3x2
’yi grafiklemek
Prosedür
“ “
“ “
g
çizebilirsiniz.
Set Up
1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin.
2.
dikdörtgen koordinat ifadeleri, polar koordinat ifadeleri, parametrik fonksiyonlar, X =
“ “...dikdörtgen koordinatlar
“ “...polar koordinatlar
“ “...parametrik fonksiyonlar
“ “...X = sabit fonksiyonu
“
(5-3-
3.
.....
Örnek
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
Set Up
1. Ana Menüden CONICS moduna girin.
2.
Grafik Tipi Fonksiyon
Parabol
Çember
Elips
Hiperbol
3.
.....
Örnek (X-1)2
+ (Y-1)2
= 22
Prosedür
“ “
“ “
5-
g V-
x- ve y- eksenl
-
• V-
1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin.
2. V-
Dikdörtgen Koordinat Parametreleri
Xmin....minimum x-
Xmax....maksimum x-
Xscale.... x-
Xdot....bir x-
Ymin....minimum y-
Ymax....maksimum y-
Yscale.... y-
Polar koordinat parametreleri
Tθ min ...T, θ
Tθ max ...T, θ
Tθ ptch ...T, θ derecesi
3.
• “ “...V-
• “ “..V-
-Window ayar ek
*1
“ “
*1
Ekranda g
• V-Window Ayar Önlemleri
• Tθ
•
• Tθ max
Tθ min’den küçük olursa Tθ ptch negatif olur.
• V-Window parametreleri olarak ifadeler (2π gibi) girebilirsiniz.
• V-Window ay
• V-
• otomatik olarak
• V- θ θ max ve T, θ
lar
koordinat (r
yandan V- θ θ max ve T, θ min
p olur.
• -
-
g V-
• V-
1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin.
2.
Bu V- .
3. V-
Xmin = - 6.3, Xmax = 6.3 Xscale = 1 Xdot = 0.1
Ymin = - 3.1, Ymax = 3.1 Yscale = 1
Tθ min = 0, Tθ max = 2π(rad), Tθ ptch= 2π/60 (rad)
• V-
- -
Xmin = - 3π (rad), Xmax = 3π (rad) Xscale = π/2 (rad) Xdot = π/21 (rad)
Ymin = - 1.6, Ymax = 1.6 Yscale = 0.5
• V-
Xmin = - 10, Xmax = 10 Xscale = 1 Xdot = 0.15873015,
Ymin = - 10, Ymax = 10 Yscale = 1
Tθ min = 0, Tθ max = 2π(rad), Tθ ptch= 2π/60 (rad)
- -Window’u
yuk
“ “
θ min, Tθ max, Tθ
Deg Mod:
Tθ min = 0 , Tθ max = 360, Tθ ptch = 6
Gra Mode:
Tθ min = 0 , Tθ max = 400, Tθ ptch = 400/60
g V-
V- -
• V-
1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin.
2. V-
3.
4. -
-
(V-Win 1).
“ “
“V-
# V-
daha önceki verileri yenileri
-
g
siniz.
Set Up
1. Ana Menüden GRP*TBL moduna girin.
2. V-
3.
biçimidir.
Function” “
4.
…..
Örnek y = x2
+3x - 2’yi , -2” “x” “ 4 alan
-
Xmin = - 3, Xmax = 5 Xscale = 1
Ymin = - 10, Ymax = 30 Yscale = 5
Prosedür
“ “
“ “
grafiklerken bir alan belirleyebilirsiniz.
g Zoom
Set Up
1.
2. Zoom tipini belirleyin.
“ “…Kutu zoom
üyütülür.
“ “
“ “… Oran zoom
ya da küçültülür.
“ “ …Otomatik zoom
y- -Window ve y-ekseni
“ “ …Orjinal boyut
“ “…Grafik düzeltme
V-Window ve x- y-
düzeltilir.
“ “… Koordinat yuvarlama
ar.
“
“ “…Önceki
V-
döndürülür.
“
-
yeniden çizer.
Kutu zoom alan belirlemesi.
3.
4. görünmesine
….
Örnek y = (x + 5)( x + 4)(x
-
Xmin = - 8, Xmax = 8 Xscale = 2
Ymin = - 4, Ymax = 2 Yscale = 1
Prosedür
“ “
“ “
g Oran Zoom
Oran zoomla o andaki imleç konumunu merkez alarak büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.
Set Up
1.
2. x-ekseni ve ye -
3.
merkez olmak üzere grafik büyütülür ya da küçültülür.
4.
….
Örnek - hem de y-
“ “
ki V-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“”
g Fonksiyon Menüsü Görüntüsünü Açma ve Kapama
“ “
menü komutunu
“ “
g
lc
“ “
“ “
# Bi
.
# Calc Window V-
Bir Grafik Çizme
g Grafik Tipini Belirleme
belirlemelisiniz.
Grafik fonksiyo
“ “..{dikdörtgen koordinat}/{polar koordinat}/{parametrik}/{X=sabit}*1
grafik
{INEQUA}
“ “… “
g
Dikdörtgen koordinat fonksiyonu saklama(Y =)*2
….
Örnek
“ “
“ “(Dikdörtgen koordinat ifadesini belirler)
“
“ )
koordinat fonksiyonu saklama(r =)*2
….
Örnek
“ “
“ “(Polar koordinat ifadesini belirler)
“
“
“ “
*1
ilmeye
*2
Parametrik fonksiyon saklamak*1
….
Örnek
“ “
“ “(Param) (Parametrik ifadeyi belirler)
“ r ve saklar)
“
X=sabit ifadesini saklama*2
….
Örnek
“ “
“ “(X=sabit ifadesini belirler)
“
“
Yukardaki prosedürde sabit yerine X,Y,T,r, ya da θ girmek hataya sebep olur.
*2
….
Örnek
“ “
“
“
“
“ “
*1
Daha önceden dikdörtgen koordinat ifadesi, polar kordinat ifadesi, X=sabit
i
*2
g
silmek
…
Örnek
“ “(Yeni grafik fonksiyonunu saklar.)
*1
“
…..
Örnek “ten “
“ “(Fonksiyon tipini “Y<” çevirir.)
Bir fonksiyonu silme
“ “
*1
Fonksiyon tipi s
# Parametrik fonksiyonlar ikililer olarak gelirler (Xt ve Yt). Parametrik
tekrardan girin.
g Grafiklemek için Fonksi
-draw durumunu belirlemek
…
Örnek
“ “
-
“ “
“ “(Non-
“ “(Non-draw belirler)
-
“ “ ya da “ “ basmak Grafik fonksiyon listesine geri döner.
ek
Grid: On
Axes: Off
Label: On
Bu ayar x- ve y- eksenleri için etiketleri görüntüler.
g Grafi
O anda görüntülenen Grafik fonksiyon listes
(20’ye kadar)
Grafik tipleri
Draw/non-draw durumu
-Mem1) saklar.
G-Mem 1’den G-
-
“ “
deki
verileri siler.
5-4
afik saklamak
1’e (Pict 1) saklar.
“ “
g -ekrana Kopyalamak
grafik çizebilirsiniz, ya da bir tarafta normal ebatlarda bir grafik
-ekran” olarak
Ana Ekran
Alt-ekran
Alt-
edilir. Alt- - iz.
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL moduna girin.
Ana ekran için V-
Alt-
geri döner.
-ekranda kopyalar.
“ “…Ana ekran ve alt-
…
Örnek “ “ ana ekranda ve alt-
-Window
(Ana Ekran)
“ “
(Alt-ekran)
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
Ana ekranda ve alt-
izleyin.
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL moduna girin.
Ana ekran için V-
Alt-
Ana ekran ve alt-ekran için a
Sonunda alt-
Ana ekranla alt-
çizin.
…
Örnek “ “ ana ekranda, “ “ ise alt-
-
(Ana ekran)
“ “
(Alt-ekran)
“ “
Prosedür
“ “
“ “
Manuel Grafikleme
g
RUN*MAT modunda Graph komutunu girmek dikdörtgen koordinat grafiklerin
Set Up
Ana menüden RUN*MAT moduna girin.
V-
Fonksiyonu girin.
…
Örnek “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
koyu olarak gösterilir.
Set Up
Ana menüden RUN*MAT moduna girin.
V-
n.
Fonksiyonu girin.
…
Örnek “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL moduna girin.
V-
gibidir.
“
“
…
Örnek -
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
θ, T.
ikler
# Dikdörtgen ifadeler, polar ifadeler, parametrik fonksiyonlar, X=sabit
g
Bir fonksiyonu saklamak
…
Örnek
yöntem kullanabilirsiniz.
Liste
-
…
Örnek –
“ “
Liste kullanarak bir tablo o
x-
…
Örnek
“ “
-3,-2,-
gösterir.
“ “
dar alabilir.
*1
sebep
olur.
Fonksiyon tipini belirleme
*2
Dikdörtgen koordinat (T=)
Polar koordinat (r=)
Parametrik (param)
“ “
*1
*2
g
…
Örnek “den “
“ “
“ “
Bir fonksiyonu silmek
Fonksiyonu
tablo menüsünü kullanabilirsiniz.
S
Nokta tipi bir grafik çizmek
“ “…{x-
“ “…{tablo silme}
“
“
“
….
Örnek Sayfa 5-7-
–1’den –
“ “
“ “
…
Örnek Sayfa 5-7-
“ “
…
Örnek Sayfa 5-7-
eklemek
“ “
….
Örnek Sayfa 5-7-
“ “
Bir Tabloyu Silmek
Tabloyu görüntüleyin ve
g Bir Tablo Kolonunu Bir Listeye Kopyalamak
Bir tabloyu bir listeye kopyalamak
…
Örnek
“ “
“ “
g
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL moduna girin.
V-
Gra
“ “…çizgi grafik*1
“ “…nokta tipi grafik*1*2
“ “
*1
*2
….
Örnek
bir çizgi grafik çizin. –
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
# Bir grafik çizdikten sonra Trace, Zoom, ya da Sketch kullanabilirsiniz.
g
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL moduna girin.
…
Örnek
–
belirleyin.
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
# Dikdörtgen koordinat, polar koordinat, ve parametrik fonksiyonl
yaparak türevleri dahil edebilirsiniz.
g
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL moduna girin.
V-
Fonksiyonu girin.
-ekranda görüntülenir.
“ “…çizgi grafik
“ “…nokta tipi grafik*1
“ “
*1
…
Örnek “ “ fonksiy
–
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Grafik-
Tan
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL modunu seçin.
Gerekli V-Wind
l tarafta çizin.
“
“ “…nokta tipi grafik
Çoklu grafiker varsa “ “ ve “ “ basmak o
….
Örnek “
ve nokta-
i V-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
Dinamik Grafikleme
g
Set Up
Ana menüden DYNA modunu seçin.
V-
SE
“
“ “…10 çizimden sonra otomatik olarak dur
*1
*2
“ “…Her çizimden sonra durakla (Stop & Go)
“
“
“
Dinami
“ “
*1
“ “
“
fonksiyonu girebilirsiniz.
“ “…dikdörtgen koordinat ifadesi
“ “…polar koordinat ifadesi
“ “…parametrik fonksiyon
*2
görüntüleyebilirsiniz.
….
Örnek “
-
“ “
“
Prosedür
“ “
“ “
“ “den “ “e kadar tekrar eder.
g Dinamik Grafik Uygulama Örnekleri
Set Up
Ana menüden DYNA modunu seçin.
V-
Fonksiyon tipi olarak Param (parametrik fonksiyon) belirleyin ve dinamik bir
…
Örnek θ
“ “
kullanarak çizin.
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
izleyin.
“ “…{grafi
“ “
g
dikkat edin.
Grafik fonksiyonlar (20’ye kadar)
SET UP ekran ayarl
V-
1-
2-
1- Dinamik Grafik fonksiyon listesini görüntüleyin.
2-
“ “
Tekrar Eden Formülleri Grafikleme
g
{an} dizisinin genel terimi, an
Lineer iki-terimli tekrar eden “
Lineer üç-terimli tekrar eden “
Set Up
Ana menüden RECUR moduna girin.
Tekrar eden tipini belirleyin.
“ “…{“ “dizisinin genel terimi}
“ “…{lineer iki-terimli tekrar eden}
“ “…{lineer üç-terimli tekrar eden}
Tekrar eden formülü girin.
Ta
….
Örnek “ “ ile ifade edilen “ “, “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
Σ
g Bir Tekrar Eden Formül Grafikleme (1)
çizgi grafik ya da nokta grafik çizebilirsiniz.
Set Up
Ana menüden RECUR moduna girin.
V-
Tekrar eden formülün tipini belirleyin ve formülü girin.
Tekrar
“ “…çizgi grafik
“ “…nokta tipi grafik
…
Örnek “ olan, n
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Bir Tekrar Eden Formül Grafikleme (2)
Σ
Set Up
Ana menüden RECUR moduna girin.
Σ
V-
Tekrar eden formül tipini belirleyin ve tekrar eden formülü girin.
Tab
“ n absisiyle çizgi grafik
“
“
“
….
Örnek “ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
“ -terimli regresyon “ “ için “ “
Set Up
Ana menüden RECUR moduna girin.
V-
Tekrar eden formül tipi olarak 2-terimli tekrar edeni belirleyin ve tekrar eden
formülü girin.
unu görüntüleyin.
geçerek yeniden deneyin.
…..
Örnek “ “, “
-Window
V-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Bir Çizgi Çizmek
Set Up
*1
“ “…Ekran temizleme
“ tir}/{Çiz}
“ “…{Serbest el çizgi}/{Çizgi}
“
“ “…Serbest el
“ “…Tanjant çizgisi
“
“ “…Ters fonksiyon*2
“ “…Çember
“ “…Dikey çizgi
“ “…Yatay çizgi
*3
“ “
*1
Yukardaki GRPH*TBL modunda görüntülenen fonksiyon menüsünü gösterir.
*2
*3
….
Örnek “ olan bir çizgi
çizin.
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
*1
g Araya Yorum Girmek
rum girebilirsiniz.
Set Up
ve metni girin.
“ “
ni olarak girebilirsiniz:
A-Z,r,θ -9, .,+,-,x,÷,(-), EXP, π, Ans, (,), [,], {,}, virgül, “ “,” “, “ “, log,
ln, “ “, “ “, “ “, “ “, “ “, “ “ , sin, cos, tan, sin-1
, cos-1
, tan-1
, “ “, List, Mat
….
Örnek “
-Wind
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Serbest El Çizim
Bir grafikte serbest el çizim için kalem opsiyonunu kullanabilirsiniz.
Set Up
….
Örnek “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
Her hangi
kullanabilirsiniz.
….
Örnek “ –
(“ “)
(“ “)
(“ “)
(“ “)
-8-1 Dinamik
Fonksiyon Analizi
g Okuma
Set Up
*1
oyunca
-ekseni boyunca bu
onra
“ “
*1
örüntülenmesini kapatmak için SET UP
…..
Örnek
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
gösterir.
“ “
Parametrik Grafik
“ “
“ “
g Türevi Görüntülemek
yerinde türevi görüntüleyebilirsiniz.
Set Up
türevi de ekranda görüntülenir.
Türevini görüntülemek iste
-ekseni boyunca bu
erek ve sonra
….
Örnek
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Grafikten Tabloya
Bir gr
ilrsiniz.
Set Up
Ana menüden GRPH*TBL moduna girin.
V-
Trace aktive edin. Ekranda birden fazla grafik varsa “ “ ve “ “ basarak
…..
Örnek
“ “
ki V-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Koordinat Yuvarlama
Set Up
-
….
Örnek
görüntüleyin.
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Kökü Hesaplamak
Set Up
Analiz fonksiyonunu seçin.
“
“
“
“ “…y-keseni
“
“ “…verilen x- -
“ “…verilen y- -
“ “…V
Ekranda birden çok grafik varken seçim imleçi (g
A
….
Örnek
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
-keseni sadece dikdörtgen
# y- -
g
Set Up
Grafikleri çizin.
g
g
…
Örnek
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
r.
hesaplayabilirsiniz.
g
- -
belirlenmesi
Set Up
seçim imleçi (g
“ “…verilen bir x için için y-
“ “…verilen bir y için için x-
eçi (g
Verilen x- -
- -
….
Örnek -
için x-
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
# Yukardaki prosedürde birden fazla sonuç varsa bir sonraki sonucu
hesapl
# X-
a ilk önce “ “ basarak
g
izleyiniz.
Set Up
g
Imleçi (g
“ “
rtgen koordinat grafikleri için hesaplanabilir.
…..
Örnek -
“ “
-
“ “
Prosedür
“ “ (Üst limit; x=0)
“ “
g
Fokus/verteks/eksentriklik
Latus Rectum
x-/y- kesenleri
Direktriks/simetri ekseni çizimi ve analizi
Asimptot çizimi ve analizi
Parabol Grafik Analizi
“ “…{fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik}
“ “…{direktriks}/{simetri ekseni}
“ “…{y- keseni }/{ x- keseni }
Çember Grafik Analizi
“
“ “…{y- keseni }/{ x- keseni }
Eliptik Grafik Analizi
“ “…{fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik}
“ “…{x-keseni}/{y-keseni}
Hiperbol Grafik Analizi
“ “…{fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik}
“ “…{asimptot}
“ “…{y- keseni }/{ x- keseni }
Fokus, verteks ve latus rectumu hesaplamak
….
Örnek “ “ parabolü için fokus, verteks, ve latus rektumu belirlemek.
-
“ “
“ “
(Fokusu hesaplar)
“ “
(Verteksi hesaplar)
“ “
(Latus rektumu hesaplar)
ikinci fokusu
Bir elips ya da hiperbolik grafik için iki verteks hesaplarken ikinci verteksi
…
Örnek “
-
“ “
“ “
(Merkezi hesaplar)
“ “
x- ve y- kesenlerini hesaplamak
…
Örnek “ “ hiperbolü için x- ve y- kesenlerini hesaplamak
-
“ “
“ “
(x-kesenini hesaplar)
“ “
(y-kesenini hesaplar)
-/y-
kesenlere döner.
Simetri eksenini ve direktiksi çizmek ve analiz etmek
…
Örnek “ “ parabolü için simetri eksenini ve direktriksi çizmek
-
“ “
“ “
(Simetri eksenini çizer)
“ “
(Direktriksi çizer)
….
Örnek “
-Window ayar
“ “
“ “
….
Örnek “
-
“ “
“ “
“ “
# Belirli V-
hatalara yol açabilirler.
.
Çözüm x-eksenine tanjantsa
Bölüm 6
Tek-
-
Önemli!
Benzer bir grafik çiz
6-
Ana menüden STAT moduna girin ve istatistiksel veri listelerini görüntüleyin.
etmek için kullanabilirsiniz.
g Listelere Veri Girmek
…
Örnek
“ “
için kullanabilrsiniz.
“ “
“ “, “ “ ve “ “ kullanabilirsiniz.
g Grafik Pa
-draw durumunu, grafik tipini, ve grafik menüsündeki her
prosedürleri izleyin.
çenekleri içeren grafik
“ “…{1}/{2}/{3} grafikleri çizme*1
“
belirleyebilirsiniz)
“
Genel grafik a
Grafik Tipi
r istatistiksel grafik tiplerinden her hangi birisini seçebilirsiniz.
Liste
- -
-verileri ve y-verileri için
istedi
Frekans
Normal olarak istatistiksel veri listesindeki her veri birimi ya da veri çifti bir
-verileri ve y-
rini belirleyebilirsiniz. Bir
“ “
*1
# Grafik draw/non-draw durumunu, grafik tipini, ve grafik menüsündeki her
belirleyebilirsiniz.
B
Burada gösterilen ayarlar sadece örneklerdir. Sizin genel grafik ayar
StatGraph (istatistiksel grafik belirleme)
“ “…grafik {1}/{2}/{3}
Grafik Tipi (grafik tipi belirleme)
“
“ “…{histogram}/{med-
“ -
Xlist (x-ekseni veri listesi)
“ “…{Liste 1 ila 20 aras
Ylist (y-ekseni veri listesi)
“
“ “…{1-1 çizimi}
“
“
2- Grafik draw/non-draw durumu
-
draw(Off) durumunu belirler.
-draw durumunu belirlemek
rafik menüsündeki GPH 1), StatGraph 2
“ “…{On (draw)}/{Off (non-draw)}
“ “…{bütün On olan grafikleri çizer}
“ “
# View Window parametreleri normal olarak istatistiksel grafik için
sterseniz Stat Wind
“ “
“ “(Bir önceki menüye döner.)
- -ekseni (dikey)
# “ “ basmak bir istatistiksel grafik ekrandayken menüyü saklamaz.
Tek-
Tek-
Tek-
tek-
-1-2
yapmak için kullanabilirsiniz.
g
g Histogram (Çubuk Grafik) (Hist)
belirtir.
“ “
g Med-
Bu tip grafik size belli
maksimumu ve minimumuna kadar gider.
g
-kutu 4. dörtlükten itibaren “
“ “
# Frekans verisi o
hataya sebep olur.
g
grafiklenir.
“ “
g
“ “
g -
Tek-
edileilirler. Bu grafikler görüntülendiklerinde tek-
“ “…ortalama
“ “…toplam
“ “…popülasyon standart sapma
“ “…örnek standart sapma
“ “…minimum
“ “…ilk dörtlük
“ “…medyan
“ “…üçüncü dörtlük
“ “…maksimum
“ “…mod
Orjinal tek-
“ “
-
g
Set Up
1. Ana Menüden STAT moduna girin.
2. Verileri listeye girin.
3-
….
Örnek
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g
-
Set Up
Ana menüden STAT moduna girin.
görüntüleyin.
“ “
….
Örnek
gösterin. Sonra, regresyon parameterelerini görüntülemek için
“ “
Prosedür
“ “
“ “
g Regresyon Tipini Seçmek
-
menüsünü kullanabilirsiniz.
“ “…{ikili-
“ “…{lineer regresyon}/{Med-Med}/{kuadratik regresyon}/{kübik
regresyon}/{logaritmik regresyon}/{üssel regresyon}/{üs
regresyonu}/{sinüzoidal regresyon}/{lojistik regresyon} hesaplama ve
grafikleme
g
“
li
g
on
formülünü “ “ basarak grafikleyebilirsiniz.
g
-kesen (x
= 0 iken y- rlerini verir.
“ “
“ “
“ “…regresyon sabit terimi (intersept)
g Med-M
yöntemi yerine Med-
“ “
-
“ “
“ “…Med-
“ “…Med-
“ “
vs.) hataya sebep olur.
g Kuadratik/Kubik/Kuartik Regresyon Grafikleri
kuadratik/kübik/kuartik regresyondur.
Ör. Kuadratik Regresyon
“ “
Kuadratik regresyon
Model formül ….” “
“ “…regresyon sabit terimi (intersept)
Kübik regresyon
Model formül ….” “
“ “…regresyon sabit terimi (intersept)
Kuartik regresyon
Model formül ….” “
“ “…regresyon sabit terimi (intersept)
g Logar
Standart logaritmik regresyon formülü “
“ “
resyon model formülüdür.
“ “
“ “…regresyon sabit terimi
g
üssel regresyon formülü “
regresyon formülü “
“ “
“ “
“ “…regresyon sabit terimi
g
regresyon formülü “
formül lineer regresyon formülü “
“ “
“ “
“ “…regresyon üssü
“ “…
g
“ “
“ “
Sinüsodial grafi
g
“ “
g Kalan
-
esaplanan kalan veri
belirtilen listeye kaydedilir.
negatiftir.
“ “
g - Görüntülenmesi
-
-
“ “..
g
Görüntülenen verilerden üretilen regresyon formülünü GRPH*TBL grafik formül
gö
“ “
# GRPH*TBL modundaki grafik formülleri için regresyon formüllerini
g Çoklu Grafikler
-draw
(Off) durumunu ayarlamak için olan prose
grafik çizebilirsiniz.Grafikleri çizdikten sonra tek-
müllerini
“ “
1, StatGraph2 = Graph 2, StatGraph3 = Graph 3).
Kullanmak i
Sayfa 6-3- -
yapmak için kullanabilirsiniz.
g
-
bindirebilirsiniz.
Set Up
Ana menüden STAT moduna girin.
Grafik
….
Örnek
“ fonksiyonunun
“ “
Prosedür
“ “
“ “
“ “
# Bir fonksiyon girerken “ “ basmak ifadeyi girdi olmadan önceki haline çevirir.
“ “ basmak girdi ifadesi temizler ve istatistiksel veri listesine geri döner.
“ “…tek-
“ “…tek-
“ “…ikili-
“ “…ikili-
“ “…tek-
“ “…ikili-
g Tek-
grafik çizi
“ “
Bundan sonra
-
-2-4).
g -
“Lineer Regresyon Grafikleri”den ”Lojistik Regresyon Grafikleri”ne kadar
“ “
nuç görüntüsünü
-
-3-11).
g
“Lineer Regresyon Grafikleri”den ”Lojistik Regresyon Grafikleri”ne kadar
* “ “…{lineer regresyon}/{Med-Med}/{kuadratik regresyon}/{kübük
regresyon}/{kuartik regresyon}/{logaritmik regresyon}/{üssel
regresyon}/{üs regresyonu}/{sinüsodial regresyon}/{lojistik regresyon}
parametreleri
….
Örnek Tek-
“ “
“
g “)
hesaplayabilirsiniz.
…..
Örnek
Xi Yi
10 1003
15 1005
20 1010
25 1011
30 1014
Ana menüden STAT moduna girin.
Verileri listeye girin ve li
“ “
Ana menüden RUN*MAT moduna girin.
“
“ “
“
“ “
“ “
# Med-Med, kuadratik regresyon, kübik regresyon, kuartik regresyon,
edemezsiniz.
g
Tek-
hesaplayabilirsiniz.
“ “…{P(t)}/ {Q(t)}/ {R(t)}
“
r.
“ “
…..
Örnek
Uzunluk (cm) Frekans
Uzunluk verilerini Liste 1’e girin ve frekans verilerini Liste 2’ye girin.
Tek- *1
“ “
“ “
(Normalize
“ “
“ “
“ “
(Yüzdelik dilim)
“ “
*1
-
hemen sonra elde edebilirsiniz.
g
kullanarak çizebilirsiniz.
Set Up
Ana menüden RUN*MAT modunda girin.
….
Örnek P(
Prosedür
“ “
“ “
Bölüm 7
CAS (Bilgisayar Cebir Sistemi) Modunu Kullanma
Cebir Modu
Cebir Sistem Önlemleri
7-1 CAS (Bilgisayar Cebir Sistemi) Modunu Kullanma
Ana menüde CAS moduna girmek için CAS ikonunu seçin.
“ “
g Verileri Girmek ve Görüntülemek
“ “
“ “
g
Algebra modunda girdi
Fonksiyon menüsü komut girdisi
Manuel formül ve parametre girdisi
g Menü Komut Girdisi
“ m menüsü}
“
“
“
Komutlar ve biçimleri konusundaki detaylar için sayfa 7-1-7 “Cebir Komut
g Manuel Formül ve Parametre Girdisi
“ “
“
u
“ *1
}
“ “…{hiperbolik}/{ters hiperbolik} fonksiyonlar
“ “
“ “…{Y}/{r}/{Xt}/{Yt}/{X}
g
kadar ha θ
*2
…..
Örnek
“ “
“ “
*1
*2
Örnek: approx 1 “ “ A
g
….
Örnek 1 1 = cos(X)’in X’teki diferansiyelini almak
“ “
…..
Örnek Y1 = cos(X)’in X’teki diferansiyelini almak
“ “
g
*1
rclEqn komutuyla, ya da
“ “
*1
g
….
Örnek
“ “
Devam eden:
“ “
g i
g
“
“ “
# “
içeriklerini siler.
SET UP Seçenekleri
“ üm biriminin belirlenmesi
“ “…{derece}/{radyan}
“
“
“ “…Görüntü biçimi belirlemesi (sadece approx için)
“
normal görüntü biçimi}
g Grafik Fonksiyonu
“ ve “ “ bu ekrandan
g RECALL ANS Fonksiyonu
Eq…Denklem
expand
“
…
Örnek “
“ “
rFactor (rFactor)
Fonk
“
…
Örnek “ “ faktörlemek
“ “
factor
Fonksiyon: Bir ifadeyi faktörler.
“
…
Örnek “ “ faktörlemek
“ “
solve
Fonksiyon: Bir denklemi çözer.
“
…
Örnek “ “ X için çözmek
“ “
…
Örenk “ çözmek
“ “
TExpand (Texpnd)
“
…
Örnek ekleme teoremini kullanmak
“ “
tCollect (tCollc)
için toplama teoremini kullanmak.
“
…
Örnek
kullanmak
“ “
trigToExp (trigToE)
“
…
Örnek
“ “
expToTrig (expToT)
Fonksiyon: Bir üssel fonksiyonu trigonometrik ya da hiperbolik fonksiyona
“
…
Örnek “
“ “
simplify (smplfy)
“
…
Örnek “
“ “
combine (combin)
ir.
“
…
Örnek “
“ “
collect (collct)
“
…
Örnek “
“ “
substitute (sbstit)
“.
“
…
Örnek 2X – 1’deki X’e 5 atamak
“ “
cExpand (cExpnd)
“
…
Örnek “
“ “
approx
Fonk
“
…
Örnek “
“ “
g
görüntüler.
….
Örnek “ “
Normal:” “
Approx:” “
nel
….
Örnek 5A + 3, A = 1,3 iken
Normal: “ “
Approx:” “
“ “
bir Syntax
Örnek: 1+approx(“ “)…Syntax ERROR
diff
“
“ “
“ “
…
Örnek “ “ X’e göre diferansiyelini almak
“ “
“ “
“
“ “
“ “
…
Örnek “ “ X’e göre integralini almak için
“ “
lim
Fonksiyon: Bir fonksiyon ifadesinin limitini belirler.
“
…
Örnek X = 0 iken sin(X)/X’in limitlerini belirlemek
“ “
“ “
???
Fonksiyon: Bir toplam hesaplar.
“
…
Örnek X2
“ “
“ “
???
Fonk
“
…
Örnek X2
“ “
taylor
Fonksiyon: Bir Taylor polinomu bulur.
“
…
Örnek X = 0’a göre sin(X)’in 5. derece Taylor polineomunu bulmak
“ “
arcLen
“
…
Örnek X2
“ “
tanLine (tanLin)
Fonksiyon: Bir tanjant çizgisi için ifadeyi bildirir.
“
…
Örnek X = 2 iken X3
ile tanjant çizgisi için ifade belilemek
“ “
denominator (den)
“
…
Örnek “
“ “
numerator (num)
“
…
Örnek “
“ “
gcd
“
…
Örnek X + 1 ve “
“ “
rclEqn
“
…
Örnek
“ “
güncellenmez.
RclAllEqn (rclAll)
“
güncellenmez.
rewrite (rewrit)
“
…
Örnek “
“ “
exchange (exchng)
tirir.
“
…
Örnek “ -taraf ve sol-
“ “
eliminate (elim)
“
…
Örnek “ “ koymak
“ “
getRight (getRgt)
Fonksiyon: Sa -
“
…
Örnek “
“ “
eqn
“
…
Örnek
eklemek
“ “
clear (clrVar)
θ ) içeriklerini temizler.*1
“
…
Örnek
“ “
…
Örnek
“ “
clearVarAll (VarAll)
θ ).
“ “
*1
7-2 Algebra Mode
Ana menüde Algebra moduna girmek için ALGEBRA ikonunu seçin. Buradaki
arrange (arrang)
“
….
Örnek “ “yi
“ “
replace (replac)
“
….
Örnek “ “ ifadesinde S’istatistiksel yer
“ “
absExpand (absExp)
“
….
Örnek “
“ “
7-3 Tutorial Mode
Ana menüden Tutorial moduna girmek için TUTOR ikonunu seçin.
g
Solve modunu belirleyin.
g
Lineer Denklem
Kuadratik Denklem
Lineer Denklem – 6 tip
“ “
– 6 x 4 tip
“ “
Kuadratik Denklem – 5 tip
“ “
Simul Denklem – 10 tip
“ “
g
“
“
“
“
görüntüler)}
görüntülenir.
Bir ifadeyi grafik fonksiyonu olarak Grafik moduna kopyalayabilirsiniz.
“
olarak kopyalamak
*2
)
“ “…{ilk }/{ikinci} ifadeyi bir grafik fonksiyonu olarak kopyalamak
“ “
*1
*2
g Solve Modunu Belirlemek
Görün
“ “...{Onaylama Modu}
yoldur.
“ “...{Manuel Mod}
“ “...{Otomatik Mod}
g Onaylama Modu
Verify moduna g
lineer denklem hariç).
Fakat bir lineer d
için “ “
“
“
“
“ “... X ”
“ “...” “
“ “...” “
“
“ “...bir çok çözüm
“ “...çözüm yok
Manual Moda geçmek için “ “ basabilirsiniz ya da Auto moda geçmek için “ “
basabilirsiniz.
....
Örnek 4X = 8’i Verify Modunda çözmek
(lineer denklem)(AX = B)
“ “
g Manual mod
iyon menüsünden
basabilirsiniz.
“
“
“ “...bir çok sonuç
“ “...sonuç yok
Auto moduna geçmek için “ “ basabilirsiniz.
....
Örnek 4X = 8’i Manual modda çözmek
“ “
....
Örnek “ “
görüntülenirken “CAN NOT JUDGE” Manual modda görüntülenir.
“ “
andConnect (andCon)
“
....
Örnek “ “ ile “
“ “
g Auto Modu
ya da ADD-
Yerine geçirme yöntemi ilk önce denklemi “
ifadenin yerine Y’yi geçirir.*1
ikiye bölünür.
ekranda görünülenmez.
....
Örnek 4X = 8’i Auto modda çözmek
“ “
“ “
*1
n her zaman “
“ basabilirsiniz.
-1-
7-4 Cebir Sistemi Önlemleri
çok zaman alabilir. Sonucun hemen
Bu he
“ “
“ “ : f(x)’in primitif fonksiyonu
“ “
Bölüm 8
Programlama
Tem
Dosya Yönetimi
Program Modu Komut Listesi
Program Kütüphanesi
r gelir.
-
8-
Set Up
listesi görünür.
Bir dosya ismi kaydedin.
“ “
görüntülenir.
θ
-, x, ÷
....
Örnek
2
) ve hacimlerini (cm3
) hesaplamak
yüzey al
“ “
Prosedür
“ “
“ “
*1
*2
“
Hacim V...” “
*3
niz: Prog “<dosya ismi>” “ “.
8-
“ “..{yeni program}
Bir dosya ismi girerken
“
“
“ “...{sembol menüsü}
Bir Program Girerken --- “
“
“ “...{arama}
“ “...{matris}/{istatistik}/{liste}/{grafik}/{Dinamik Grafik}/{tekrar
eden} menü
“
“
“
“ “...{I/O kontrol/transfer komutu menüsü}
“
“ “...{temizle}/{görüntüle} komut menüsü
-
erilen mod komut menüsünü görüntüler.
“ “...
-7-
Bir program girerken --- “ “*1
“ “
“
“
“
“ “...{sembol menüsü}
“
“ “
“
“ “...{ifadel
“ “
“
“ “...{yeni program}
“
“
“ “
*1
“ “ b
belirtilirler.
8-
g Bir “Debug” Yapmak
“ “
düze
Tablosu” (sayfa α-1-
Kötü sonuçlara yol açan
“ .
“
g
….
Örnek 2
2
) ve hacmini (cm3
) hesaplayan bir program
-1-2) kullanmak
Dos
“ “
“
Yü “
Hacim V…” “
“
“
Hacim V…” “
yapa
Program ismini girin.
“ “
Pr
“ “
g Bir Programdaki Bir Veriyi Aramak
….
Örnek OCTA isimli programda “A” harfini aramak
1-
2-
3-
*1
*2
*1
görüntülenir.
*2
“giremezsiniz.
# Arama verinizi bir kere bulduktan sonra bir karakter girmek ya da imleçi
8-4 Dosya Yönetimi
g Bir Dosya Aramak
….
Örnek O
harflerini girin.
“ “
“ “
g
…
Örnek
Program liste
“ “
Program listesi dosya isminde y
düzenlenir.
g
Seçilen pro
“ “
durum
Program listesi ekr
g
…
Örnek iyle korumak
“ “
“ “
“ “
içeriklerini girebilirsiniz.
asteriksle belirlenir.
g rmak
….
Örnek
“ “
# Yeni bir program kayd
program ismin ikaydeder.
8-
g Komut Indeksi
“ “…” “
? (Girdi Komutu)..” “
: (Çoklu-ifade Komutu)…” “
“
“ “
gösterir.
seçenekle
girmeyin.
[Kare Parantez]….Kare parantez opsiyonel olan seçenekleri ifade etmek için
Alfa Karakterler…..Alfa karakterler (AB gibi) sade dizileri ifade eder.
g
? (Girdi Komutu)
Örnek:” “
belirlemezseniz,
Girdi komutuna k
ifade bir çoklu-ifade olamaz.
: (Çoklu-ifade Komutu)
) tersine çoklu-
Çoklu-
Çoklu-
-
-
g
“ “
Fonksiyon: Then-ifadesi sadece If-
-ifadesi sadece If-
IfEnd-ifadesi Then-ifadesi ve Else-
If “ “ Then <ifade> “ “ <ifade>
“ “ Else <ifade> “ “ <ifade> “ “ IfEnd
If - Then – IfEnd
-ifadesiyle ilerler ve sonra IfEnd’i takip eedn
ifadeyle devam eder.
If – Then – Else – IfEnd
-ifadesiyle ilerler ve sonra IfEnd ifadesine
atlar.
devam eder.
“ “
Fonksiyon: Bu komut For-ifadesi ile Next-
Next
Parametreler:
ta 1’dir.
“ “
Fo
tekrarlar.
Do “ “<ifade>” “ < >
Parametreler: ifade
-fadesini takip
eden ifadeye ilerler.
-
“ “
tekrarlar.
While <ifade> “ “ <ifade> “ “ WhileEnd
Parametreler: ifade
-fadesini takip
eden ifadeye ilerler.
-
g
Break
urur ve döngüyü atkip eden
bir sonraki ifadeyle devam eder.
ifadeyle devam eder.
Bu komut For-ifadesinin, Do-ifadesinin, ve While-
Prog
Örnek: Prog”ABC”
keser ve
belirli görevleri yerine getirir.
hangi
Ana program Altprogramlar
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4
takip eden
ifadeyle devam eder.
“ komutu sadece o altprogramda geçerlidir.
RUN*MAT Modunda Prog
Return
Fonksiyon: Bu komut bir altprogramdan geri döner.
Return komutunun bir altpro
Stop
g
Dsz
ismi>:<ifade> “ “<ifade>
θ
-ifade komutu (:), görüntü komutu (“ ”) ya da
Goto-Lbl
ma yapar.
- Lbl <yer ismi>
θ)
. Bu komut program
-ifadesine atlar.
- -ifadesi yoksa bir hata
Isz
“ “ 0
“ <ifade>
θ
(kontrol) eder.
-ifade komutuna (:), görüntü
g
ClrGraph
konumuna döndürür.
ClrList
Fonksiyon: Bu komut liste verilerini siler.
ClrList
ClrText
: ClrText
ClrMat
Fonksiyon: Bu komut matris verilerini siler.
ClrMat
Parametreler: Matris ismi : A'dan Z’ye, Ans
matrisin verilerini siler. “matris
g
DispF-Tbl, DispR-Tbl parametre yok
Bu komutlar bir program i
DispF- -Tbl tekrar eden tablosu
DrawDyna parametre yok
DrawFTG-Con, DrawFTG-Plt parametre yok
t
DrawFTG- -Plt nokta tipi grafik çizer.
DrawGraph parametre yok
Fonksiyon: Bu komut bir grafik çizer.
Ta
DrawR-Con, Drawr-Plt parametre yok
Fonksiyon: Bu komut dikey eksen oalrak “ “(“ “ ya da “ “), yatay eksen olarak
olu
bir tekrar eden ifade grafik çizer.
DrawR- -Plt nokta tipi grafik çizer.
DrawRΣ-Con, DrawRΣ-Plt parametre yok
Fonksiyon: Bu komut dikey eksen oalrak “ “(“ “ ya da “ “), yatay eksen olarak
Bu komut
bir tekrar eden ifade grafik çizer.
DrawR- -Plt nokta tipi grafik çizer.
DrawStat
Fonksiyon: Bu bir istatistiksel grafik çizer.
-6-
Kullanmak”
çizer.
DrawWeb
açar.
g
Getkey
Fonk
Locate
F
görüntüler.
[Örnek] Locate 1,1,”AB” “ “
Parametreler:
dizi: karakter dizisi
dahil) ya
gösterilir.
Örnek: Cls” “
Locate 1, 7, “CASIO FX”
Al ( / Gönder (
–
–
g
“ “
θ
2, gibi)
“
8-2 Hesap Makinesi Fonksiy
g
sonuçlara isimler verebilirsiniz demektir.
Program Görüntü
“CASIO” CASIO
“ “ ?
“ “ X = ?
g
Bu program için RUN*MAT Moduna girin ve sonra matrisi girmek için MET
editörünü ku
…..
Örnek 1
Matris Altprogram = “ “
“ “
Matris ismi
Mat A
“ “
….
Örnek 2
bulmak
“ “
Matris ismi
Çarpan
Mat A
“ “
….
Örnek 3
“ “
Matris ismi
Çarpan
Mat A
“ “
…..
Örnek 4
“ “
Matris ismi
Mat A
“ “
g Grafik Fonksiyonl
View-Window
“ “
Grafik Fonksiyon Girdisi
“ “……Grafik tipini belirler
“ “
“ “
Örnek Program
“ “
“ “
V-Window
“ “
“ “
“ “<V-
“ “<V-
Zoom
“ “
“ “……parametresiz
Pict
“
“
Sketch
“ “<X- -
“ “<X- -
“ “<X- -
“
“
“
“
“ “<X- - - -
2>
“
“
“ “<fonksiyon>,<X-
“ “<fonksiyon>,<X-
“ “<fonksiyon>
“ - -
“ “<X-
“ “<Y-
g Dinamik
“
“
“ “ derece” “
Örnek Program
“ “
“ “
g
a
“
“
“ “derece” “
“ “
“
Nokta tipi: “ “
Örnek Program
“ “
“ “
g
&
Tekrar eden formül girdisi
“ “…Tekrar eden tipini belirler
“ “
“ “
“
“
“ “
“ “
“
“ “
“ “
“
Nokta tipi:” “
“ “
Örnek Program
“ “
Tekrar eden grafik
“ “ “ “
g
Artan düzen
“
“ “
Azalan düzen
“
“ “
g
biçimidir.
“ “
Üst limit
Alt limit
Örnek Program
“ “
θ
Kapatma parantezleri, alt limit a ve üst limit b ihmal edilebilir.
g
ik çizmek
Grafik draw/non-draw durumu (DrawOn/DrawOff)
Grafik tipi
x-
y-
“ “
# Diferansiyel, kuadratik diferansiyel, integral, Σ
-1-2).
“ “
“ “
-
“ “
Histogram…..Hist
Medyan Kutu….MedBox
-Dist
A
“ “
Lineer Regresyon…Linear
Med-Med…. Med-Med
Kuadratik Regresyon…Quad
Kübik Regresyon…Cubic
Kuartik Regresyon…Quart
Logaritmik Regresyon…Log
Üssel Regresyon…Exp
Üs Regresyonu…Power
“ “
“ “
Örnek Program
“ “
g
Tek-
“ “
Frekans verileri (Frequency)
x-ekseni verileri (XList)
“ “
-
“ “
Frekans verileri (Frequency)
x-ekseni verileri (XList)
y-ekseni verileri (YList)
“ “
“ “
Frekans verileri (Frequency)
y-ekseni verileri (YList)
x-ekseni verileri (XList)
“ “
tipi olarak belirlenebilir.
“ “…lineer regresyon
“ “…Med-
“ “…kuadratik regresyon
“ “…kübik regresyon
“ “…kuartik regresyon
“ “…logaritmik regresyon
“ “…üssel regresyon
“ “… üs regresyonu
“ “
y-ekseni verileri (YList)
x-ekseni verileri (XList)
“ “
“ “
y-ekseni verileri (YList)
x-ekseni verileri (XList)
“ “
8-7 Program Modu Komut Listesi
“ “
8-8 Program Kütüphanesi
kontrol edin.
Prime Factorization
Amaç
B’ye (2,3,5,7,…) böler.
….
Örnek
“ “
Arithmetic-Geometric Sequence Differentiation
Girdi terimleri 1,2 ve 3’ten sonra bu program bunun bir artimetik dizi mi yoksa
belirler.
Amaç
Bu program belirli bir dizinin aritmetik dizi mi yoksa geometrik dizi mi
….
Örnek 1 “ “ 5, 10, 15…..Aritmetik dizi
“ “ 5, 10, 20…Geometrik dizi
“ “
Örnek 1 Örnek 2
“ “
Ellipse
Y1:
Amaç
“ “
Rotation
verteksin
Amaç
Önemli!
“ “
Bu program A,
Amaç
Önemli!
Her hangi iki aç
“ “
Bölüm 9
r.
Sistem dilini belirlemek
Hesap makinesini resetlemek
Reset
i
9-
görntüleyin.
“ “
“
verilerin silinmesi}
“
“ “…
“ “..{sistem dili}
“
“
9-
Verileri silmek
*1
- -
görüntülenir.
, iptal
“ “
*1
görüntülemek
olarak) görüntülenir.
Veri Tipi
? Program verisi
Liste verisi
Grafik fonksiyonlar
büyütme/küçültme faktörü)
Fonksiyon Table & Graph verisi
Dinamik Garfik verisi
Tekrar eden Table & Graph verisi
9-
g Ko
“ “
Ana Menü harincinde her hangi bir ekrandayken önce “ “ sonra da “ “ ya da “ “
k için “ “ tekrar
g
“ “…6 dakika
“ “…60 dakika
g
kullanmak için eklemeler yapabilirsiniz.
ve “ “
“ “
# Bir ekleme kullanarak yeni bir dil yüklemek o dili otomatik olarak sistem dili
eklenen dilin silinmesine yol açar.
g Reset
9-
1-
2-
3-
Bölüm 10
n edilen CASIO FA-
Eklemeler
MEMORY Modu
10-
“”
10-
-
inceleyin.
-2000,KL-2700,KL-8200, KL-
Kablo
“ “
10- lamak
-
gerekmektedir.
için FA-
-1
Birimi FA-
10-
im ana menüsü ekranda
görünür.
“ “
Parite (PARITY): Yok
g
Alan birim
Gönderen birim
“ “
önderir}
“ “…{H-
Seçilen veri birimlerini göndermek
V
“ “
“ “…{bütün verileri seçer}
e “ “ imleç
O anda seçili olan veri “ “ ile
Sadece veri içer
Gönderilecek veri birimlerini belirle
“ “
“ “…veriyi gönderir
“ “
irsiniz.
Gönderen Birim Alan Birim
Yedekleme verisi göndermek için
“ “
Gönderen Birim Alan Birim
“ “
Her h
10-
Veri Birimi Üstüne Yazma
kontrolü *1
*2
Program isimleri Program içerikleri
(Bütün
programlar
listelenir)
Evet Evet
Mat n Evet
List n
içerikleri
Evet
Evet
Y=Veri Grafik ifadeleri,
grafik yaz/yazma
durumu, Verisi-
Window içerikleri,
zoom faktörleri
içerikleri
Evet
Verisi-Win Verisi-Window
Resim n Resim (grafik)
Dinamik Grafik Dinamik Grafik Evet
Denklem
içerikleri
Fonksiyon
menüsü
Fonksiyon
CAS CAS formülü veri
içerikleri
Algebra Algebra veri
içerikleri
Hesap makinesi- H-Copy (ekran
verisi (1 ila 20
Ekleme
isimleri
Eklemeler
uygulama verileri
(Bütün ekleme
listelenir)
*1
içeriyorsa var olan veri yenisiyle d
“
“ “…{bir sonraki veri birimine geçer}
*2
mesaj görünür.
emeden
10-
H-Copy
Birimi bir bilgisayara (ya da CASIO Label Yaz
prosedürlerini yerine getirin.
Saklamak isted
otomatik olarak Hcopy1’den Hcopy20’ye kadar isimlendirilirler.
“ “
zsiniz.
LINK
10-7 Eklemeler
düzenlemek için
Eklemeler hesap makinesine 10-4-
Bir uygulama yükledikten sonra ikonu ana menüde görünür, ve bunu da daha
inin
10-8 MEMORY Modu
andaki h
“ “
“ “…{prog
g
sa
prosedürü izleyin.
verir.
*1
A
“ “
Yeni program dosyas
“”
*1
“ “
*1
“ “
ç
4-
O andaki
“ “
“”
*1
“ “
g
O andaki alandan bir program
Program dosy
MEMORY modu
g
O andaki alanda ya da saklama al
….
Örnek
n.
“ “
“ “
“ “
*1
Anahtar kelime olarak sekiz karaktere kadar kullanabilirsiniz.
…
Örnek
aramak
“ “
ür.
“ “
lenir.
g O Andaki Alan Verilerini Yedeklemek
O andaki alan verilerini yedeklemek
görünür.
“ “
tmek için “ “
edebilirsiniz.
mesaj belirir.
Görün
edebilirsiniz.
mesaj belirir.
Veri yedekle
g
MEMORY
“ “
MEMORY modu
Ek
Özellikler
Indeks
Mesaj
?
mi
bölmek, vs.)
Σ
kesinlik elde edilemedi.
için
sonuç elde edilemedi, vs.
gelen bir Lbl n yok
“ “ Prog”dosya ismi” ile
“ “ Goto n’
Prog”dosya ismi” ile bir
program kaydedin ya da
gerekmiyorsa
Prog”dosya ismi”ni silin
Prog”dosya ismi”
altprogramlar 10
Altprogramlardan ana
programa dönmek için
Prog”dosya ismi”
gereksiz Prog”dosya
takip edin ve ana
emin olun.
için 10 komutlar için 26
seviyesinde tutacak
Formülü iki ya da daha
anda uygun olan
tutun.
tutun.
in.
Yeni veriler için yer
silin.
Bir argüman gerektiren
argüman belilemesi
Matris ya da liste
boyutunu kontrol edin.
“ “ Uygun olmayan V-
“ “ Bir grafik tekrar
çizilirken V-Windowalan
“ “V-
“ “ Uygun ayarlar
kullanarak tekrar çizin.
girin.
ya da fonksiyonun
“ “ SET UP ekran “ “ Complex Mode
Listedeki bütün verileri
Matristeki bütün verileri
Belirlenen alanda Solve
Girdi ifadesini düzeltin
Bir grafik fonksiyonunun
için
Solve denklemi içinde
* Grafik fonksiyonu için
“ “ Solve çözümlerinde
“ “ Hiç bir integral ya da
mini
parametrelerle ilgili
sorun
kontrol edin.
da parametrelerle ilgili
sorun
kontrol edin.
da parametrelerle ilgili
sorun
kontrol edin.
ve tekrar deneyin.
Ekleme yüklemesi
deneyin
“ “
deneyin
Algebra Mode içinde Girdi ifadesini düzeltin
Algebra Mode içinde Girdi ifadesini düzeltin
Fonksiyon
çözümler için
Kesinlik Notlar
15 basamak Kural olarak
kesinlik 10.
kadar ±1’dir
Fakat tanx
için:" “
argüman
olarak
“ “
argüman
olarak
“ “ sinh ve tanh
için x = 0
hatalar
kümülatiftir
ve kesinlik
belli bir
noktada
etkilenir.
argüman
olarak
“ “
argüman
olarak
“ “
argüman
olarak
argüman
olarak
“ “
argüman
olarak
“ “
argüman
olarak
“ “
argüman
olarak
“ “
(x bir
“ “
Sonuç<” “
“ “ (n ve r
“ “
15 basamak Kural olarak
kesinlik 10.
kadar ±1’dir
“ “ Fakat tanθ
için:
“ “
“ “
Sexagesimal
görüntü:
“ “
“ “
“ “
ya da kesir)
“ “
Fakat;
“ “
“ “
argüman
olarak
“ “
(n ≠ 0, n bir
kesir)
“ “
argüman
olarak
“ “
Fakat;
“ “
basamk
(bölüm
dahil)
“ “
* Hatalar kümülatif olabilir ve kesinlik “
etkilenebilir.
Fonksiyon
alanlar içinde görünürler:
“ “
“ “(negatif)
“ “(0, pozitif)
“ “(negatif)
“ “(0, pozitif)
“ “(negatif)
“ “(0, pozitif)
3 Özellikler
“ “dan “ -
“
“ “
Program kapasitesi: 144 kbyte (max.)
Ana: Dört AAA-ebat pil (LR03(AM4) ya da R03 (UM-4))
Yedek: Bir CR2032 lithium pil
Güç tüketimi: 0.2 W
Ana:
LR03(AM4): 230 saat (sürekli ana menü görüntüsü)
m 55 dakika görüntü)
R03 (UM-4): 140 saat (sürekli ana menü görüntüsü)
Auto Power Off:
o
C ila 40o
C
Ebatlar: 19.5mm (H) x 82mm (W) x 187mm (D)
“ “
- -duplex
9600 bits/saniye (H-copy & Gönder/Al)
Parite: Yok
Dur biti:
Gönder: 3bit
Al: 2 bit
Parite (yok) dahil 1-bit
X ON/X OFF Kontrolü: yok
“ “
“ “
“ “
? (girdi komutu)
: (Çoklu-ifade komutu)
“ “ (Yeni S
“
Temel
Fonksiyonu
“ “ Beraber “ “Beraber
1. fonksiyon
menü seçeneini
seçer
yapar
2. fonksiyon
menü seçeneini
seçer
yapar
3. fonksiyon
menü seçeneini
seçer
Set up
görüntüsünü
gösterir
4. fonksiyon
menü seçeneini
seçer
ya da Calc
Window’u açar
5. fonksiyon
menü seçeneini
seçer görüntüyü
6. fonksiyon
menü seçeneini
seçer
cihaza o andaki
gönderir.
Fonksiyon
menüsü
görüntüsünü açar
Temel
Fonksiyonu
“ “ Beraber “ “ Beraber
fonksiyon
menülerinin shift
aktive eder
aktive eder
Opsiyon
menüsünü
görüntüler
View Window
parametre girdi
görüntüler
Ana Menüye
döner
gösterilen
alfanümerik
karakterlerin
girilmesine izin
verir
Alfanümerik
karakterlerin
kilitler/açar
menüsünü
görüntüler
Program komut
menüsünü
görüntüler
birincisinin üssü
yapmak için iki y'nin x.inci
kökünü gösterin
yapmadan bir
önceki ekrana
geri gider
Temel
Fonksiyonu
“ “ Beraber “ “ Beraber
hareket ettirir.
Trace modunda
bir önceki
fonksiyona geçer.
hareket ettirir.
Trace modunda
bir sonarki
fonksiyona geçer.
hareket ettirir.
itibaren görmek
için “ “ sonra
hareket ettirir.
itibaren görmek
için “ “ sonra
X, θ, T
girilmesine izin
verir.
A harfini girer
Genel logaritma
hesaplamak için girmeden önce
B harfini girer
hesaplamak için
önce
girmeden önce
C harfini girer
Sinüs hesaplamak
girmeden önce
Ters sinüs
hesapmaladan
D harfini girer
Kosinüs
hesaplamak için
Ters kosinüs
hesapmaladan
E harfini girer
Tanjant
hesaplamak için
Ters tanjant
hesapmaladan
F harfini girer
girerken arada
çevirir.
Düzensiz kesirleri
görüntüler
G harfini girer
Kare hesaplamak
için d
girdikten sonra
Karekökünü
hesaplamak için
H harfini girer
Formüle parantez
aç koyar.
Küpkökünü
hesaplamak için
I harfini girer
Fomüle parantezi
kapat koyar.
Tersini
hesaplamak için
ri girmeden
J harfini girer
Virgül koyar. Komut harfini
girer
atar.
L harfini girer
M harfini girer
N harfini girer
Temel
Fonksiyonu
“ “ Beraber “ “ Beraber
9 r
O andaki imleç
karakteri siler izin verir.
Birimi açar.
Çarpma
fonksiyonu
Küme parantezi
aç girer
Bölme fonksiyonu Küme parantezi
kapat girer
List komutunu
girer
Mat komutunu
girer
Toplama
fonksiyonu.
belirler.
girer
fonksiyonu.
Negatif
belirler.
kapa girer
birimini girer.
girer.
= karakterini
girer.
Üs girilmesine
Negatiflemek için
önce girin.
görüntüler.
geri döndürür.
“
-
“ “
Hesap makinesin resetlemek için
Bu hesap makinesi dört tane AAA- da pille (LR03 (AM4) ya da R03 (UM-
“ “
olun pillerini her
Bu hesap makinesiyle beraber gelen piller nakliye ve saklama süresince hafifçe
Ana güç kayn
g
Önlemler:
dikkat edin:
Her pilin pozitif (+) ve negatif (-
edin.
n.
* Her dört pili d
Pozitif (+) ve negatif (-) yönlerinin uygun yö
“ “
bekletmeyin.
olun.
verilerin silinmesine yol açabilir.
.
g Auto Power Off F
da 60 saniye belirleyebilirsiniz (sayfa 9-3-
Tekrar a

More Related Content

More from BCanKARA

Marshall Planı
Marshall PlanıMarshall Planı
Marshall Planı
BCanKARA
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
BCanKARA
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
BCanKARA
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
BCanKARA
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
BCanKARA
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014
BCanKARA
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkeler
BCanKARA
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
BCanKARA
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
BCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
BCanKARA
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
BCanKARA
 

More from BCanKARA (13)

Marshall
MarshallMarshall
Marshall
 
Marshall Planı
Marshall PlanıMarshall Planı
Marshall Planı
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkeler
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
 
İslam
İslamİslam
İslam
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
 

Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2

 • 1. ALGEBRA FX 2.0 Bu hesap makinesi Hesap makinesini ilk defa 1. 2. Hesap makinesiyle beraber gelen dört pi • pillerin (+) ve (- 3. 4. 5. • 6. SYSTEM ikonunu seç 7. • • • 8. – Hesap makinesini açmak ve kapatmak Üsler Kutu zoom Dinamik grafik Tablo fonksiyonu – – Bunu – afik olarak
 • 2. fark ederseniz KAPATMAK esap MODLARI KULLANMAK RUN * MAT modunu seçmek için 1. 2. RUN*MAT Manuel hesaplarda aritmetik operatörleri ve parantezleri içeren formüllerde hesap makinesi sonucu hesaplamak için Örnek:……. Örnek:…… fonksiyonu içerir. Örnek:….. Önemli! 1. 2. 3. 4. B 5. “ Örnek: 0 ) den (25 x sin550 ) ola
 • 3. 1. 2. 3. 4. 5. Örnek:…… 1. 2. ÜSLER Örnek:….. 1. 2. “ 3. irteci görünür. 4. 5. eksen: x; dikey eksen: y) y hem de polar koordinatlar kullanarak θ ; mekezden mesafe: r . Örnek1:…… 1. 2. GRPH*TBL belirtmek için “ 3. formülü girin 4. örnek2:….. 1. 2. Örnek3:…… 1. 2.
 • 4. 3. - Sonra, imleçi X Örnek: ….. KUTU ZOOM 1. 2. 3. Imleçi tekrar hareket ettirmek 4. Örnek: 1. 2. DYNA 3. Formülü girin. 4. A ka 5. 6. 7. Örnek: 1. 2. GRPH*TBL 3. Formülü girin 4. Kullanma Önlemleri • • • döner. • Hesap kontrol edin.
 • 5. • yuvaya zarar verebilirler. • • • • • Hiç bir zaman pillerden, likit kristal paneld • • • • • • • size aittir. • • yeniden üretilemez. •
 • 6. ALGEBRA FX 2.0 – Önce Bunu Okuyun! Bölüm 1 1-1 1-1-1 1-2 Ekran 1-2-1 1-3 1-3-1 1-4 Opsiyon (OPTN) menüsü 1-4-1 1-5 1-5-1 1-6 Program (PRGM) menüsü 1-6-1 1-7 1-7-1 1-8 So 1-8-1 Bölüm 2 2-1 2-1-1 2-2 Özel Fonksiyonlar 2-2-1 2-3 2-3-1 2-4 2-4-1 2-5 2-5-1 2-6 Komplex 2-6-1 2-7 -7-1 2-8 Bölüm 3 Listeleme Fonksiyonu 3-1 3-1-1 3-2 3-2-1 3-3 Listeleri Kullanarak Aritmeti 3-3-1 3-4 3-4-1 Bölüm 4 4-1 4-1-1 4-2 Yüksek Dereceli Denklemler 4-2-1 4-3 4-3-1 4-4 4-4-1 Bölüm 5 Grafik 5-1 Örnek Grafikler 5-1-1 5-2 5-2-1 5-3 Grafik Çizme 5-3-1 5-4 5-4-1 5-5 5-5-1 5-6 Manuel Grafikleme 5-6-1 5-7 a 5-7-1 5-8 Dinamik Grafikleme 5-8-1 5-9 Tekrarlanan Formülleri Grafikleme 5-9-1 5-10 5-10-1 5-11 Fonksiyon Analizi 5-11-1
 • 7. Bölüm 6 6-1 6-1-1 6-2 Tek- 6-2- 1 6-3 - 6-3- 1 6-4 6-4-1 Bölüm 7 7-1 CAS(Bilgisayar Cebir Sistemi) Kullanma Modu 7-1-1 7-2 Cebir Modu 7-2-1 7-3 7-3-1 7-4 Cebir Sistemi Önlemleri7-4-1 Bölüm 8 Programlama 8-1 8-1-1 8-2 8-2-1 8-3 iklerini Görüntülemek 8-3-1 8-4 Dosya Yönetimi 8-4-1 8-5 8-5-1 8-6 -6-1 8-7 Program Modu Komut Listesi 8-7-1 8-8 Program Kütüphanesi 8-8-1 Bölüm 9 9-1 Menüsünü Kullanma 9-1-1 9-2 9-2-1 9-3 9-3-1 9-4 Reset 9-4-1 9-5 9-5-1 Bölüm 10 10-1 10-1-1 10-2 10-2-1 10-3 10-3-1 10-4 10-4-1 10-5 10-5-1 10-6 10-6-1 10-7 Eklemeler 10-7-1 10-8 MEMORY Modu 10-8-1 Ek 1 Hata Mesaj Tablosu α-1-1 2 α-2-1 3 Özellikler α-3-1 4 α-4-1 5 α-5-1 6 α-6-1 7 α-7-1
 • 8. - Önce Bunu Okuyun! • “ “ • • • • gelmektedir. • • • • Grafikler • rtilen Örnek: Sol sayfa ayfa “ “ • Komut Listesi Program Modu Komut Listesi (sayfa 8- “ • Sayfa Kontolleri -2-3”
 • 9. • Destek Bilgi * notla beraber ayn Bölüm 1 1-1 1-2 Ekran 1-3 1-4 Opsiyon (OPTN) Menüsü 1-5 1-6 Program (PRGM) Menüsü 1-7 S 1-8 Problemler Olamaya Devam Ederse… 1-1 g g “ “ Fonksiyon Log “ “ 10x “ “ B “ ” Renk Turuncu “ “ “ “ Alpha Kilidi siz tekrar “ “ ba 1-2 Ekran g • Bir ikon seçmek için 1. 2. 3. •
 • 10. RUN*Matris ISTATistisk GraPH-TaBLosu tablosunu yapmak, ve grafik çizmek DYNAmik grafik RECURsion Bu modu tekrar eden formülleri saklamak, fonksiyon CONICS EQUAtion Bu modu 2 ila 30 bilinmeyenli için ve yüksek dereceli (2 ila ProGraM Computer Algebra System ALGEBRA Bu modu ifadelerin TUTORial LINK MEMORY Bu mod SYSTEM g • Komut (Örnek: “ “) tebilirsiniz. • (Örnek: “ “) kullanabilirsiniz. • •
 • 11. ifade eder. g “ “ ↑ sembolü menünün üstünde daha fazla g Normal Görüntü • 1.2E+12 sonucun 1.2 x 1012 1,200,000,000,000 olur. 1.2E-03 sonucun 1.2 x 10-3 Normal görüntüy Norm1……..10-2 (0.001) > IxI, IxI ≥ 1010 Norm2……..10-9 (0.000000001) > IxI, IxI ≥ 1010 -3- g Özel Görüntü Biçimleri • Kesirler • erler • Derece/Dakika/Saniye • g p g” belirir. 1-3 g …….
 • 12. Örnek 1 2 + 3 – 4 + 10 = ……. Örnek 2 2(5 + 4)÷(23 x 5) = g yapabilirsiniz. • ……. Örnek • ….. Örnek 3 • ……. Örnek 2.362 ’yi sin2.362 • …… Örnek g lir sonra da …… Örnek 1 -replay …… Örnek 2 “ “ # “ “ basmak imleçi “- -“ yerine saklanmaya devam edilir. sonra bir g ……. Örnek “
 • 13. g geçiçi süreyle kopyalayabilirsiniz. • Kopyalama bölümünü belirlemek için 1. 2. 3. • g Katalog Fonksiyonu • 1. 2. 3. seçin …… Örnek 1 …….. Örnek 2 1-4 Opsiyon (OPTN) Menüsü -7 Program Modu Komut Listesi”ne • RUN*MAT ya da PRGM Modundaki Opsiyon Menüsü • {LIST}…{liste fonksiyon menüsü} • {MAT}… • {CPLX}.. • {CALC}…{fonksiyonel analiz menüsü} • {NUM}… • {PROB}… • {HYP}…{hiperbolik hesaplama menüsü} • {ANGL}… • {STAT}… • {FMEM}… • {ZOOM}…{zoom fonksiyon menüsü}
 • 14. • {SKTCH}…{skeç fonksiyon menüsü} • {PICT}… • {SYBL}…{sembol menüsü} • {o ‘ “}…{DMS} • “ “…{DMS çevirme} • {ENG}/{“ “ENG}… “ “ görünmez • S Opsiyon Menüsü • {LMEM}… • “ “ • CAS ya da ALGEBRA ya da TUTOR modundayken Opsiyon Menüsü • “ “…{sonsuzluk} • {Abs}… • {x!}…{faktoriyel} • {sign}…{signum fonksiyonu} • {HYP}/{FMEM} 1-5 {V-WIN}/{FACT}/{GRPH}/{DYNA}/{TABL}/{RECR}/{EQUA*1 } -7 Program Modu Komut Listesi”ne • V-WIM – • {Xmin}/{Xmax}/{Xscale}/{Xdot} …X- *2 } • {Ymin}/{Ymax}/{Yscale} … Y- • {Tθmin}/{Tθmax}/{Tθptch} … T,θ • {R-Xmin}/{R-Xmax}/{R-Xscl}/{R-Xdot} - *2 } • {R-Ymin}/{R-Ymax}/{R-Yscl} - • {R-Tθmin}/{R-Tθmax}/{R-Tpch} θ • FACT – • {Xfact}/{Yfact} … {x-axiz faktörü}/{y-axis fakötrü} *1 veri menüsü görünmez.
 • 15. *2 - bölümünü ifade eder. • STAT – • {n} • {X} x- verisi} • “ “ -verileri ve y-verilerinin dart sapma}/{minimum • {Y} - verisi} • “ “ -verileri ve y-verilerinin • {GRAPH}… {grafik veri menüsü} • {a}/{b}/{c}/{d}/{e} • {r}/{r2 } • {Q1}/{Q3} …{birinci dörlü}/{üçüncü dörlü} • {Med }/{Mod} • {H-Strt}/{H-ptch} …histogram { • {PTS} …{özet veri menüsü} • {x1}/{y1}/{x2}/{y2}/{x3}/{y3} • GRPH – • {Yn}/{rn} fonksiyonu} • {Xtn}/{Ytn} …parametrik grafik fonksiyonu {Xt}/{Yt} • {Xn}…{X=sabit grafik fonksiyonu} • DYNA – • {Start}/{End}/{Pitch} • TABL – • {Start}/{End}/{Pitch} • {Result*1 }…{tablo içeriklerinin matrisi}
 • 16. “ “ *1 • RECR – Tekrar Eden Formülleri*1 • {FORM} …{tekrar eden formül veri menüsü} • {an}/{an+1}/{an+2}/{bn}/{bn+1}/{bn+2}/{cn}/{cn+1}/{cn+ 2} …{an}/{an+1}/{an+2}/{bn}/{bn+1}/{bn+2}/{cn}/{cn+1}/{cn+2} ifadeleri • {RANGE} • {R-Strt}/{R-End} • {a0}/{a1}/{a2}/{b0}/{b1}/{b2}/{c0}/{c1}/{c2} …{a0}/{a1}/{a2}/{b0}/{b1}/{b2}/{c0}/{c1}/{c2} ifadeleri • {anStrt}/{bnStrt}/{cnStrt} …{anStrt}/{bnStrt}/{cnStrt • {Result*2 }…{tablo içeriklerinin matrisi*3 } • EQUA – *4 *5 • {S-Rslt}/{S-Coef} *6 • {P-Rslt}/{P-Coef} *1 *2 *3 *4 *5 - - *6 1-6 Program (PRGM) Menüsü Program (PRGM) Menüsünü görüntülemek için ilk önce Ana Menüden RUN*MAT ve PRGM bulunan seçeneklerdir. • {Prog} • {JUMP} • {?} • {“ “} • {I/O}…{I/O kontrol transfer komut menüsü} • {IF} • {FOR }…{döngü kontrol komut menüsü} • {WHLE } • {CTRL}…{program kontrol komut menüsü} • {LOGIC} • {CLR}…{temizler komut menüsü} • {DISP}…{görüntüleme komut menüsü} • {:}
 • 17. RUN*MAT ve PRGM • {Prog}/{JUMP}/{?}/{“ “}/{:} • {= ≠ < } ….. 1-7 Modun set up e • 1. 2. • 3. 4. 5. geri dönün. g • Mode (hesaplama/ikili • “ “….{aritmetik hesap modu} • {Dec}/{Hex}/{Bin}/{Oct} • Function Type (grafik fonksiyon tipi) irir. • “ “ …{dikdörtgen koordinat}/{polar koordinat }/{parametrik • “ “ …{y>f(x)}/ {y<f(x)}/ {y≥f(x)}/ {y≤f • Draw Type (grafik çizim yöntemi) • “ “ • Derivative • “ “ …Graph-to- • • “ “ …{derece}/{radyan}/{grad}
 • 18. • Complex Mode • “ • “ “ …{dikdörtgen biçi • Coord (grafik ok koordinat görüntülenmesi) • “ “ • Grid (grafik grid görüntülenmesi) • “ “ • Axes (grafik eksen görüntülenmesi) • “ “ • Label (grafik eksen etiketi görüntülenmesi) • “ “ • Display (görüntülenme biçimi) • “ “ • Stat Wind (istatistiksel grafik görüntüleme penceresi ayarlama yöntemi) • “ “ …{otomatik}/{manüel} • Redide • “ “ …{hesap yok}/{hesaplanan kalan verileri için liste belirlenmesi} • • “ “…{görüntüdeki • • “ “ • görüntülenmesi) • “ “ } • Dual Screen (Dual Screen Mode durumu) • “ “ • Simul Gr • “ “ • • “ “ …{arkaplan yok}/{grafik arkaplan resim belirlemesi} • • “ “
 • 19. …{non- • Σ Σ • “ “ • indeki türevin görüntülenmesi) • “ “ • • “ “ • H- • “ “ 1-8 Problemler olmaya devam ederse… g 1. Ana Menü’den SYSTEM moduna girin 2. 3. 4. g Kilitlenme durumunda • α-6-1’e g ana pilleri ya da yedek pilleri ya da tamamen kaybolma Bölüm 2 2-1 2-2 Özel Fonksiyonlar 2-3 2-4 2-5 2-6 lik, Sekiz
 • 20. 2-7 2-1 g • • • Hesaplamalar içs • öncelik verilir. Örnek “ “ *1 *2 *3 *4 Bu “ g • • olarak ….. Örnek:…. “ “ Görüntü “ “ *1 ….. Örnek “ “ Görüntü görüntüleme kapasitesini kullanarak devam eder.
 • 21. • Içsel olarak saklanan rakamlar sizin bel g x,y), Rec (r,θ) Diferansiyeller, kuadratik diferansiyeller, integrasyonlar, Σ “ “ A tipi fonksiyonlar “ “ Üs/kök “ “ Kesirler “ “ π çarpma biçimi. B tipi fonsiyonlar “ “ “ “ Permütasyon, kombinasyon “ “ x,÷ Denklem operatörleri >,<,≥,≤ “ “ Denklem operatörleri =,≠ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10- ….. Örnek:“ “ “ “ “ “ “ g siniz. • (sayfa 2-1-3 “ “) ……
 • 22. Örnek:“ “, vs. • …… Örnek: “ “, vs. • …… Örnek: “ “, vs. g Hatalar • Ara ya da ±9.999999999 x 1099 • • • (Ma ERROR). • • “ “ α-1- • • (Argument ERROR). • ERROR). • al” seçili ise (Non-Real ERROR). g “, ve π “, ve “ “. “ “ 2-2 Özel Fonksiyonlar g
 • 23. Örnek g • r ve θ • “ “ ….. Örnek k “ “ ….. Örnek atamak “ “ “ “ • ….. Örnek “ “ • ….. Örnek “ “ • “ “ ….. Örnek “ “ • lama yeridir. Uzun süreli saklamalar için ifadelerde GRPH*TBL modunu ve programlarda * “ “ “ “ *1 r ve θ • Bir fonksiyon saklamak ….. Örnek (A+B) (A- olarak saklamak “ “
 • 24. • ….. Örnek “ “ • Var “ “ “ “ • Bir fonksiyonu silmek ….. Örnek “ “ • • …… Örnek “ a saklamak, ve “ “ “ “ “ “ • g Cevap Fonksiyonu nu saklar (“ “ • …. Örnek “ “ g …… Örnek 1 “ “ “ “ # Sad “gibi) g
 • 25. ve 26 seviyeli , ve 10 seviyeli …… Örnek “ “ “ “ “ “ “ “ temizlenir. g Çoklu ifadel • Kolon • Sonucu Göster Komutu (“ “) edebilirsiniz. ….. Örnek “ “ “ “ Örnek: 123 x 456: x5 “ “ geçersiz 2-3 görüntü biçimini belirlemelisiniz. g 1. 2. • “ “ {derece}/{radyan}/{grad} • 360o = 2π radyan = 400 grad 90o = π/2 radyan = 100 grad
 • 26. g Görüntü Biçimini Ayarlamak 1. 2. • “ basamakalar belirlenmesi}/{normal görüntü}/{Mühendislik Modu} • ….. Örnek “ “ “ “ • ….. Örnek “ “ • Normal görüntüyü belirlemek (Norm 1/ Norm 2) Norm 1: “ “ Norm 2: “ “ “ “ • “ “ “ 2-3 Fonksiyon Hesaplar g Fonksiyon Menüleri • menülerini gösterir. • “ “
 • 27. • “ “ • “ “ • “ “ • “ “ • “ “…{mühendislik sembolü} • “ “ • “ “ • “ “ • “ “ • “ “…{permitasyon}/{kombinasyon} • “ “ (0’dan 1’e kadar) • “ “ “ • t(x) • “ “ • “ “ … hiperbolik {sinüs}/{cosinüs}/{tanjant} • “ “ … ters hiperbolik {sinüs}/{cosinüs}/{tanjant} • “ “ • “ “ • “ “ derece(saat)/dakika/saniyeleri belirler} • “ “ • “ “…{dikdörgenden polara}/{polardan dikdörtgene} koordinat çevrimi • • “ “ • “ “ • “ “,” “ ve “ g çekillen menüde “o”,”r” ya da “g" seçin. • Örnek 4.25 “ “
 • 28. ur. g Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar • (90o =π/2 radyan = 100 grad) • emin olun. Örnek “ “ (x, sinx “ “ *1 “ “ ihmal edilebilir. *2 g Logaritmik ve Üslü Fonksiyonlar • Örnek “ “ “ “ “ “ etmek için) “ “ elde etmek için) “ “ “ “ “ “ “ “ g Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar • Örnek “ “ “ “ “ “ “ “ (Görüntü: -1.5) “ “ “ “ iken x “ “ “ “ g • Örnek “ “
 • 29. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ eri nedir? “ “ - -3 - - -4 g da • Örnek • 1’den 9’a kadar bir argüman belirlemek • *1 Örnek ur.) “ “ *1 g Koordinat Çevrimi * Dikdörtgen Koordinatlar * Polar Koordinatlar • Polar kooordinatlarda, θ, -180<θ≤180o • Örnek x=14 ve y=20.7 iken r ve θ “ “ “ “ r=14 ve θ=20.7 iken x ve y “ “ “ “ g Permütasyon ve Kombinasyon * Permütasyon * Kombinasyon
 • 30. • ….. Örnek Formül ….. Örnek Formül g Kesirler • • Örnek “ “ (Görüntü:” “) “ “ (Görüntü:” “) (Norm 1 görüntü biçimi) “ “ “ “ (Görüntü:” “) “ “ (Görüntü:” “) “ “ “ “ (Kesire çevrim) “ “ *1 otomatik olarak ond *2 *3 *4 P g Mühendislik hesaplama menüsünü kullanarak mühendislik sembolleri giriniz. • Örnek em “ “ *1 çevirir. *2 çevirir. 2-5 nsiyel, entegrasyon, Σ menünün seçenekleri belirli tür
 • 31. • “ “ …{diferansiyel}/{kuadratik diferansiyel}/ {integrasyon}/{Σ “ “ (a:alt limit, bas : üst limit, n • yöntemi bir çok normal Solve fonksiyonu girdisi için önerilir. g “ “ (a tol: tolerans) “ “ “ “ infinitesimal, yeteri kadar küçük ∆x f'(x) “ “ merkezi • tol) • edebilirsiniz: “ …… Örnek “ fonksiyonu için “tol” = “ “ f(x) fonksiyonunu giriniz. “ “ x = a “ “ Tol “ “ “ “ # f(x) r, θ
 • 32. # Tolerans (tol Tolerans (tol tol = 1E – # 1E- tol hatta hataya bile sebep olabilir. • • Diferansiyeller birbirleriyle topl bölünebilir. “ “ O zaman: “ “ • “ “ • Fonksiyonlar diferansiyelin her hangi bir teriminde (f(x),a,tol “ “ “ “ # Σ, keser. # g Kuadratik Diferansiyel Denklemler “ “ kullanarak kuadratik diferansiyelleri girebilirsiniz. “ “ (a: tol: tolerans) “ “ “ “ Bu ifadede “yeteri kadar küçük h f'’(x) ….. Örnek “ “ fonksiyonu için x =3 Burada tolerans tol = 1E- f(x) fonksiyonunu girin “ “ a “ “ “ “ “ “
 • 33. # f(x) r, θ # Tolerans (tol hataya bile sebep olabilir. • Kuadratik Diferansiyel Uygulamalar • “ “ O zaman: “ “ • “ “ • Fonksiyonlar diferansiyelin her hangi bir teriminde (f(x),a,tol “ “ Σ, # 1E- tol keser. -5- g “ “ (a b tol: tolerans) “ “ “ “ “ a’dan b'ye kadar olan integral “ “ – 1). ….. Örnek “tol” =1E – 4 toleransla integral “ “ f(x) fonksiyonunu giriniz. “ “ “ “ “ “
 • 34. • • “ “ • “ “ • Fonksiyonlar integralin her hangi bir teriminde (f(x),a,b,tol “ “ # f(x) r, θ # Tolerans “tol tol” ihmal otomatik olarak 1E- Σ, (1) bölün, ve son “ “ (2) “ “ “ “ keser. g Σ Σ “ “ “ “ (n …. Örnek A “ “ n = “ “ “ “ # “ “ serisinin ilk terimi (α) ve son terimi (β
 • 35. # n girdisi ve pa n makinesi otomatik olarak n • Σ • Σ “ “ • Σ “ “ • Σ “ “ “ “ # Bir Σ Σ, # Son terim β α # Σ g Fonksiyon analiz me a: b n: kesinlik (n • “ “ • “ “ …. Örnek 1 a b = 3 olarak n = 6 kesinlikle “ “ fonksiyonu için minimum f(x) “ “ a = 0, b “ “ n “ “ …. Örnek 1 a b = 3 olarak n = 6 kesinlikle “ “ fonksiyonu için maximum f(x) “ “ a = 0, b girin. “ “ n “ “ “ “
 • 36. # f(x) r, θ # n girdi hataya bile sebep olabilir. entegrasyon, Σ # n b a) için girilenden yüksek # n 2-6 -1-1 ve 2-4-6’d yapabilirsiniz. • “ *1 • “ biçiminde görüntüler • görüntüler*2 • “ er}/{argüman} elde eder • “ • “ • “ “ …sonucu {polar}/{lineer} çevirir “ “ *1 sonuç dikdör Örnek: “ “ “ “ *2 θ • Deg…” “ • Rad…” “ • Gra…” “ # Real ve “ için n tek y = min Örnek: “ “ “ “
 • 37. g “ “ Birim Z = a + bi Z ve argüman (arg) hesaplar. ….. Örnek 3 +4i r) ve argüman (θ “ “ “ “ “ “ g a + bi a – bi ….. Örnek 2 + 4i “ “ g Ger a + bi a ve sanal b …… Örnek 2 + 5i “ “ “ “ “ “ # Bir kar dikdörtgen koordinatta görüntülenmez. “ “ g Polar Form ve Dikdörtgen Çevrimleri …. Örnek 1+ “ “i “ “
 • 38. 2-7 RUN*MAT Mode • • kullanabilirsiniz, • Binary:0,1 Octal:0,1,2,3,4,5,6,7 Decimal:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Hexadecimal:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F • • Görüntü Kapasitesi 16 basamak Sekizlik 11 basamak Onluk 10 basamak 8 basamak “ “ A,B,C,D,E “ • Pozitif: “ “ Negatif: “ “ Se Pozitif: “ “ Negatif: “ “ Pozitif: “ “ Negatif: “ “ Pozitif: “ “ Negatif: “ “ • 1. Ana Menüden RUN*MAT modunu seçin 2. 3.
 • 39. * “ } menüsü g • • “ ikilik}/{sekizlik} • ….. Örnek 10 ya da 10102 girmek “ “ g Örnek 1 101112 + 110102 hesaplamak “ “ ….. Örnek 2 38 x ABC16 girmek ve “ “ g • “ “…{negatifleme} • “ “…{NOT}/{AND}/{OR}/{XOR}/{XNOR} • Örnek 1100102 negatifini belirleme “ “ • Örnek 1 “12016 ve AD16 “ “ Örnek 2 “368 veya 11102 görüntülemek “ “ Örnek 3 2FFFED16 negatiflemek “ “ • • “
 • 40. • Örnek 2210 “ “ 2-8 Ma RUN*MAT • • eri • • Matris transpozisyonu • Matrisin tersi • Matrisin karesini alma • Matrisi belli bir üsse yükseltme • • • • “ “ • • g m x n….m n (kolon) matris None….hiç matris yok • “ • “ “…{belli bir matrisi}/{bütün matrisleri} siler • Bir Matris Yaratmak Bir matri • Örnek MatB isimli alanda 2- -kolon matris yaratmak yin
 • 41. • “ “ • ni girmek ….. Örnek “ “ “ “ (Matris B’yi seçer.) # Görüntülenen hücreler pozi basamakla gösterilirler. görebilirsiniz. • Matrisleri Silmek • Belirli bir matrisi silmek 1. 2. 3. • Bütün matrisleri silmek 1. 2. “ “ g 1. iz matrisin 2. • “ • “ “…{ • “ • “ “…kolon {silme}/{araya sokma}/{ekleme} •
 • 42. • “ rme} • “ • “ • “ • ….. Örnek Matris A = “ “ “ “ “ “ “ “ • ….. Örnek almak Matris A= “ “ “ “ rini giriniz. “ “ “ “ “ “ • …… Örnek Matris A= “ “ “ “ • ek ….. Örnek Matris A= “ “ “ “ • • “ “…{kolonu sil} • “ “…{araya kolon sok} • “ “…{kolon ekle} • Bir kolon silmek …. Örnek Matris A= “ “ “ “ “ “ • Araya bir kolon eklemek …..
 • 43. Örnek eklemek Matris A= “ “ “ “ “ “ • Bir kolon eklemek …. Örnek Matris A= “ “ “ “ “ “ g Matrisleri Uyarlamak • 1. Ana Menüden RUN*MAT moduna girin. 2. 3. lan matris komut • “ “…{Mat komutu (matris belirleme)} • “ “…{Dim komutu (boyut kontrol)} • “ • “ • “ “…{Mat” “List komutu (seçilen kolonun içeriklerini list aktarmak)} • Matris Veri Girme Biçimi biçimi gösterir. “ “ “ “ “ “[A’dan Z’ye kadar harfler] ….. Örnek 1 “ “ “ “ Matris ismi “ “ # Hem m hem de n • atris girmek için …. Örnek 2 “ “ “ “
 • 44. • ……. Örnek 3 “ “ “ “ …. Örnek 4 “ “ • kullanabilirsiniz. • Mat X [m,n] X……matris ismi (A’dan Z’ye kadar ya da Ans) m n ….. Örnek 1 Matris A= “ “ “ “ …. Örnek 2 “ “ • matris yapmak olan iki matrisi tek bir matris olarak bi …. Örnek 1 “ “ ….. Örnek 2 A = “ “ B = “ “ “ “ “ “
 • 45. • “ “ X=matris ismi (A’dan Z’ye ya da Ans) m = kolon n ….. Örnek Matris A = “ “ “ “ “ “ • Fill “ “ • Augment “ “ Yukarda α,β, ve γ n g • 1. Ana Menüden RUN*MAT moduna girin. 2. 3. Matris komut menüsünü görüntülemek içi • “ “…{Mat komutu (matris belirleme)} • “ “…{Det komutu (determinant komutu)} • “ “…{Trn komutu (matris transpozunu alma komutu)} • “ isi)} • …. Örnek 1 A = “ “ B = “ “ “ “ …. Örnek 2 Matris A = “ “ “ “ …. Örnek 3 Örnek 1’deki iki matrisi çarpmak (Matris A x Matris B) “ “ ….. Örnek 4 “ “
 • 46. “ “ # M • Determinant …. Örnek Matris A = “ “ “ “ • Matris Transpozisyonu …… Örnek Matris A = “ “ “ “ “ “ Kare o “ “ “ “ • Matrisin Tersi ….. Örnek Matris A = “ “ “ “ • Matrisin Karesini Almak ….. Örnek Matris A = “ “ “ “ “ “ Kare olmayan bir # Determinan “ “ -1
 • 47. “ “ ad –bc ≠ • Bir matrisi bir üsse yükseltmek …. Örnek Matris A = “ “ “ “ • Bir matri ….. Örnek Matris A = “ “ “ “ “ “ bir süre alabilir. ±1’dir. a Matris Cevap “ “ Yukarda α Bölüm 3 Liste Fonksiy Liste çoklu veri birimleri için bir saklama yeridir. listeye kadar saklayabilirsiniz. abilirler. Hücre Kolon Liste ismi 3-1 3-2 3-3 3-4 3-1 Liste Girme STAT moduna girin. • Verileri birer birer girmek “ “ gi iki ucundayken ekran otomatik olarak kayar.
 • 48. “ “ • “ “ “ “ • girdi kümesi yapmak 1. “ “ 2. “ “ 3. “ “ 1. “ “ 2. “ “ “ “ g • “ “ • 1. 2. 3. • Bir hücreyi silmek 1. “ “ 2.
 • 49. “ “ • Bir listedeki bütün hücreleri silmek 1. 2. 3. Seçilen listedeki bütün • Yeni bir hücre girmek için 1. “ “ 2. “ “ “ “ g • Artan düzende 1. “ “ 2. “ “ 3. girin. “ “ Azalan düzen • düzenleyebilirsiniz. Taban liste arta Artan düzen 1. “ “
 • 50. 2. “ “ 3. Biz burada Liste 1’i beli “ “ 4. “ “ Azalan düzen “ “ 3-2 Liste g RUN*MAT Mode • “ “ • Bir listedeki veri birimlerin “ “ • ..... Örnek “ “ • Atama ifadesindeki verilerin prosedürü izleyin. n> “ “ -20>” “ n = 1” “255 ..... Örnek “ “ listeyi görüntüleyebilirsiniz.
 • 51. m n>” “ “ “<matris ismi>” “ m,n = 1” “255, matris ismi;A” “Z ..... Örnek Matris A’da 2- -kolon matris (her hücresi 0 içeren) “ “ • “ “ ...... Örnek “ “ • “ • ...... Örnek 12 ,62 ,112 f(x) = X2 fonksiyonunu kullanarak bir listeye “ “ kü • “ “ Örnek “ “ • • “ -20> “ -20>” “ • • ..... Örnek Liste 1’in (75, 16, 98, 46, 56) ya da Liste 2’nin (35, 59, 58, 72, 67) “ “ • •
 • 52. • “ -20>” “ ...... Örnek hesaplamak “ “ • (ne kada listedeki Hücre 1’le belirtilir, vs. • “ -20(veri)> “ -20 (frekans)>” “ ..... Örnek “ “ • “ -20 >” “ ...... Örnek “ “ • hesaplamak (ne kadar gör listedeki Hücre 1’le belirtilir, vs. • ..... Örnek lirtilen Liste 1’deki (36, “ “ • “ -20 >” “ ...... Örnek “ “ • “ -20 >” “ ...... Örnek hesaplamak “ “ • “ -20 >” “ • B ......
 • 53. Örnek Liste 1’deki (2, 3, 6, 5, 4) veri birimlerinin her birinin kümülatif “ “ • “ -20 >” “ • Yukardak • ...... Örnek yüzdeyi hesaplamak “ “ • Bir li “ -20 >” “ • ...... Örnek hesaplamak “ “ “ “ # Yeni listenin yerini (Liste 1’d . • • leminin “ -20> “ -20>” “ ..... Örnek Liste 1’le (-3,- “ “ • “ -20> “ “<liste -20>” “ • Örnek: List “ “ Mat (1,2)” “ .... Örnek 1’e ve Liste 2’nin (11,12,13,14,15) içeriklerini kolon 2’ye aktarmak “ “ 3-2
 • 54. Liste “ “ Liste [Liste] Hesaplama sonuç g • • g • Belirli bir listeyi ismiyle girmek 1. • Bu RUN*MAT Mode “ “ 2. 3. • erler listesi girebilirsiniz. ..... Örnek 1 56, 82, 64 listesini girmek “ “ ....... Örnek 2 Liste 3’ü = “ “ , “ “ listesiyle çarpmak “ “ Sonuç listesi “ • ..... Örnek 1 “ “ Yukardaki prosedürde “ “ yerine “ “ girebilirsiniz. ..... Örnek 1 “ “ • ..... Örnek “ “ • Belirli liste hücresine
 • 55. ...... Örnek “ “ g ...... Örnek “ “ • hesaplamada kullanabilirsiniz. • nin içeriklerini hesaplamada kullanmak .... Örnek “ “ • “ • g Liste Kullanan Bir Fonksiyonu Grafikleme Listeleri graf g g .... Örnek “ kullanmak “ “ Sonuç liste “ ..... Örnek List 1List 2 “ ve Liste 2’yi “ “ kullanmak Bu 14 , 25 , 36 “ “ Sonuç liste “ “ ListAn
 • 56. 3-3 Her dosyaya (Dosya 1’den Dosya 6’ya kadar) 20 Listeye kadar (Liste 1’den Liste 20’ye • Liste dosyala 1. Ana Menüden STAT moduna girin “ “ 2. ....... Örnek Dosya 3’ü seçmek “ “ Bölüm 4 • • Yüksek dereceli denklemler • Ana Menüden EQUA Modunu seçin. • “ “...{2 ila 30 bilinmeyenli lineer denklemler} • “ “...{2 ila 30 dereceli denklemler} • “ 4- 4-2 Yüksek dereceli denklemler 4-3 Çöz denklemleri 4- 4- Ta • “ “ “ “ • “ “ “ “ Set Up 1. Ana Menüden EQUA moduna girin. 2. girin. 3.
 • 57. “ “ olarak girebilirsiniz. basmadan önce “ “ basarak ip 4. Denklemi çözün. ...... Örnek x,y ve z “ “ “ “ “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “ # (x1,x2,x3) çözümünü gösterir. “ “ ir. tekrar hesaplayabilirsiniz. 4-2 Yüksek Dereceli Denklemler Bu hesap makinesini kuadratik denklemler ya da kübik denklemler gibi yüksek dereceli denklemleri çözmek için kullanabilirsiniz. • kuadratik denklemler: “ “ • Kübik denklemler: “ “ Set Up 1. Ana Menüden EQUA moduna girin. 2. POLY modunu (yüksek dereceli denklemler) seçin, ve denklemin derecesini belirleyin. 3.
 • 58. “ “ olarak girebilirsiniz. irilmeden 4. Denklemi çözün. “ “ # Üç ya da dereceli denklemlerin çözümü daha çok zaman alabilir. tekrar hesaplayabilirsiniz. .... Örnek Kübik denklemi çözmek “ “ Prosedür “ “ “ “ (Çoklu Çözümler) 4-3 Çöz Denklemleri Solve Claculation Mode size bir denklemi çözme zahmetine girmeden bir formüldeki bir Set Up 1. Ana Menüden EQUA modunu seçin. 2. *1 3. giriniz. olarak girebilirsiniz.*2 4. *3 “ “ *1 Birden *2 *3 görüntülenirler çünkü Newton metodu gerçek çö
 • 59. ...... Örnek 2 ) H = VT – 1/2GT2 Prosedür “ “ Sonuç Ekra “ “ 4- • • “ “ tu g 1. in. • • • 2. 3. Uy Bölüm 5 Grafikleme Bu bölümün 5-1 ve 5- tipinin ikonunu Ana Menüden seçin. • GRPH*TBL • CONICS t fonksiyon grafikleme (5-1-5, 5-1-6, 5-11-17 “ “ 5-11-21) • RUN*MAT...Manuel grafikleme (5-6-1 “ “ 5-8-6) • DYNA....Dinamik grafik (5-8-1 “ “ 5-8-6) • RECUR - 9-1 “ “ 5-9-8) 5-1 Örnek Grafikler 5-2
 • 60. 5-3 Grafik Çizme 5-4 5-5 5-6 Manuel Grafikleme 5-7 5-8 Dinamik Grafikleme 5-9 Tekrar Eden Formül Grafikleme 5-10 5-11 Fonksiyon Analizi 5-1 Örnek Grafikler g Bir grafik çizmek için sadece uygulanabilir fonksiyonu girin. Set Up 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. parametrelerini belirlemek için V-Penceresini 5-2- 3. ..... Örnek y = 3x2 ’yi grafiklemek Prosedür “ “ “ “ g çizebilirsiniz. Set Up 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. dikdörtgen koordinat ifadeleri, polar koordinat ifadeleri, parametrik fonksiyonlar, X = “ “...dikdörtgen koordinatlar “ “...polar koordinatlar “ “...parametrik fonksiyonlar “ “...X = sabit fonksiyonu “ (5-3- 3.
 • 61. ..... Örnek “ “ Prosedür “ “ “ “ g Set Up 1. Ana Menüden CONICS moduna girin. 2. Grafik Tipi Fonksiyon Parabol Çember Elips Hiperbol 3. ..... Örnek (X-1)2 + (Y-1)2 = 22 Prosedür “ “ “ “ 5- g V- x- ve y- eksenl - • V- 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. V- Dikdörtgen Koordinat Parametreleri Xmin....minimum x- Xmax....maksimum x- Xscale.... x- Xdot....bir x- Ymin....minimum y- Ymax....maksimum y- Yscale.... y- Polar koordinat parametreleri Tθ min ...T, θ Tθ max ...T, θ Tθ ptch ...T, θ derecesi
 • 62. 3. • “ “...V- • “ “..V- -Window ayar ek *1 “ “ *1 Ekranda g • V-Window Ayar Önlemleri • Tθ • • Tθ max Tθ min’den küçük olursa Tθ ptch negatif olur. • V-Window parametreleri olarak ifadeler (2π gibi) girebilirsiniz. • V-Window ay • V- • otomatik olarak • V- θ θ max ve T, θ lar koordinat (r yandan V- θ θ max ve T, θ min p olur. • - - g V- • V- 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. Bu V- . 3. V- Xmin = - 6.3, Xmax = 6.3 Xscale = 1 Xdot = 0.1 Ymin = - 3.1, Ymax = 3.1 Yscale = 1 Tθ min = 0, Tθ max = 2π(rad), Tθ ptch= 2π/60 (rad) • V- - - Xmin = - 3π (rad), Xmax = 3π (rad) Xscale = π/2 (rad) Xdot = π/21 (rad) Ymin = - 1.6, Ymax = 1.6 Yscale = 0.5
 • 63. • V- Xmin = - 10, Xmax = 10 Xscale = 1 Xdot = 0.15873015, Ymin = - 10, Ymax = 10 Yscale = 1 Tθ min = 0, Tθ max = 2π(rad), Tθ ptch= 2π/60 (rad) - -Window’u yuk “ “ θ min, Tθ max, Tθ Deg Mod: Tθ min = 0 , Tθ max = 360, Tθ ptch = 6 Gra Mode: Tθ min = 0 , Tθ max = 400, Tθ ptch = 400/60 g V- V- - • V- 1. Ana Menüden GRPH*TBL moduna girin. 2. V- 3. 4. - - (V-Win 1). “ “ “V- # V- daha önceki verileri yenileri - g siniz. Set Up 1. Ana Menüden GRP*TBL moduna girin. 2. V- 3. biçimidir. Function” “ 4.
 • 64. ….. Örnek y = x2 +3x - 2’yi , -2” “x” “ 4 alan - Xmin = - 3, Xmax = 5 Xscale = 1 Ymin = - 10, Ymax = 30 Yscale = 5 Prosedür “ “ “ “ grafiklerken bir alan belirleyebilirsiniz. g Zoom Set Up 1. 2. Zoom tipini belirleyin. “ “…Kutu zoom üyütülür. “ “ “ “… Oran zoom ya da küçültülür. “ “ …Otomatik zoom y- -Window ve y-ekseni “ “ …Orjinal boyut “ “…Grafik düzeltme V-Window ve x- y- düzeltilir. “ “… Koordinat yuvarlama ar. “ “ “…Önceki V- döndürülür. “ - yeniden çizer. Kutu zoom alan belirlemesi. 3. 4. görünmesine
 • 65. …. Örnek y = (x + 5)( x + 4)(x - Xmin = - 8, Xmax = 8 Xscale = 2 Ymin = - 4, Ymax = 2 Yscale = 1 Prosedür “ “ “ “ g Oran Zoom Oran zoomla o andaki imleç konumunu merkez alarak büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Set Up 1. 2. x-ekseni ve ye - 3. merkez olmak üzere grafik büyütülür ya da küçültülür. 4. …. Örnek - hem de y- “ “ ki V- “ “ Prosedür “ “ “ “ “” g Fonksiyon Menüsü Görüntüsünü Açma ve Kapama “ “ menü komutunu “ “
 • 66. g lc “ “ “ “ # Bi . # Calc Window V- Bir Grafik Çizme g Grafik Tipini Belirleme belirlemelisiniz. Grafik fonksiyo “ “..{dikdörtgen koordinat}/{polar koordinat}/{parametrik}/{X=sabit}*1 grafik {INEQUA} “ “… “ g Dikdörtgen koordinat fonksiyonu saklama(Y =)*2 …. Örnek “ “ “ “(Dikdörtgen koordinat ifadesini belirler) “ “ ) koordinat fonksiyonu saklama(r =)*2 …. Örnek “ “ “ “(Polar koordinat ifadesini belirler) “ “
 • 67. “ “ *1 ilmeye *2 Parametrik fonksiyon saklamak*1 …. Örnek “ “ “ “(Param) (Parametrik ifadeyi belirler) “ r ve saklar) “ X=sabit ifadesini saklama*2 …. Örnek “ “ “ “(X=sabit ifadesini belirler) “ “ Yukardaki prosedürde sabit yerine X,Y,T,r, ya da θ girmek hataya sebep olur. *2 …. Örnek “ “ “ “ “ “ “ *1 Daha önceden dikdörtgen koordinat ifadesi, polar kordinat ifadesi, X=sabit i *2 g silmek … Örnek “ “(Yeni grafik fonksiyonunu saklar.) *1
 • 68. “ ….. Örnek “ten “ “ “(Fonksiyon tipini “Y<” çevirir.) Bir fonksiyonu silme “ “ *1 Fonksiyon tipi s # Parametrik fonksiyonlar ikililer olarak gelirler (Xt ve Yt). Parametrik tekrardan girin. g Grafiklemek için Fonksi -draw durumunu belirlemek … Örnek “ “ - “ “ “ “(Non- “ “(Non-draw belirler) - “ “ ya da “ “ basmak Grafik fonksiyon listesine geri döner. ek Grid: On Axes: Off Label: On Bu ayar x- ve y- eksenleri için etiketleri görüntüler. g Grafi
 • 69. O anda görüntülenen Grafik fonksiyon listes (20’ye kadar) Grafik tipleri Draw/non-draw durumu -Mem1) saklar. G-Mem 1’den G- - “ “ deki verileri siler. 5-4 afik saklamak 1’e (Pict 1) saklar. “ “
 • 70. g -ekrana Kopyalamak grafik çizebilirsiniz, ya da bir tarafta normal ebatlarda bir grafik -ekran” olarak Ana Ekran Alt-ekran Alt- edilir. Alt- - iz. Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. Ana ekran için V- Alt- geri döner. -ekranda kopyalar. “ “…Ana ekran ve alt- … Örnek “ “ ana ekranda ve alt- -Window (Ana Ekran) “ “ (Alt-ekran) “ “ Prosedür “ “ “ “ g Ana ekranda ve alt- izleyin. Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. Ana ekran için V- Alt- Ana ekran ve alt-ekran için a
 • 71. Sonunda alt- Ana ekranla alt- çizin. … Örnek “ “ ana ekranda, “ “ ise alt- - (Ana ekran) “ “ (Alt-ekran) “ “ Prosedür “ “ “ “ Manuel Grafikleme g RUN*MAT modunda Graph komutunu girmek dikdörtgen koordinat grafiklerin Set Up Ana menüden RUN*MAT moduna girin. V- Fonksiyonu girin. … Örnek “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ g koyu olarak gösterilir. Set Up
 • 72. Ana menüden RUN*MAT moduna girin. V- n. Fonksiyonu girin. … Örnek “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- gibidir. “ “ … Örnek - - “ “ Prosedür “ “ “ “ θ, T. ikler # Dikdörtgen ifadeler, polar ifadeler, parametrik fonksiyonlar, X=sabit g Bir fonksiyonu saklamak … Örnek
 • 73. yöntem kullanabilirsiniz. Liste - … Örnek – “ “ Liste kullanarak bir tablo o x- … Örnek “ “
 • 74. -3,-2,- gösterir. “ “ dar alabilir. *1 sebep olur. Fonksiyon tipini belirleme *2 Dikdörtgen koordinat (T=) Polar koordinat (r=) Parametrik (param) “ “ *1 *2 g … Örnek “den “ “ “ “ “
 • 75. Bir fonksiyonu silmek Fonksiyonu tablo menüsünü kullanabilirsiniz. S Nokta tipi bir grafik çizmek “ “…{x- “ “…{tablo silme} “ “ “ …. Örnek Sayfa 5-7- –1’den – “ “ “ “ … Örnek Sayfa 5-7- “ “ … Örnek Sayfa 5-7- eklemek “ “ ….
 • 76. Örnek Sayfa 5-7- “ “ Bir Tabloyu Silmek Tabloyu görüntüleyin ve g Bir Tablo Kolonunu Bir Listeye Kopyalamak Bir tabloyu bir listeye kopyalamak … Örnek “ “ “ “ g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- Gra “ “…çizgi grafik*1 “ “…nokta tipi grafik*1*2 “ “ *1 *2 …. Örnek bir çizgi grafik çizin. – “ “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “
 • 77. # Bir grafik çizdikten sonra Trace, Zoom, ya da Sketch kullanabilirsiniz. g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. … Örnek – belirleyin. “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “ # Dikdörtgen koordinat, polar koordinat, ve parametrik fonksiyonl yaparak türevleri dahil edebilirsiniz. g Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- Fonksiyonu girin. -ekranda görüntülenir. “ “…çizgi grafik “ “…nokta tipi grafik*1 “ “ *1 …
 • 78. Örnek “ “ fonksiy – - “ “ Prosedür “ “ “ “ g Grafik- Tan Set Up Ana menüden GRPH*TBL modunu seçin. Gerekli V-Wind l tarafta çizin. “ “ “…nokta tipi grafik Çoklu grafiker varsa “ “ ve “ “ basmak o …. Örnek “ ve nokta- i V- “ “ Prosedür “ “ “ “ Dinamik Grafikleme g
 • 79. Set Up Ana menüden DYNA modunu seçin. V- SE “ “ “…10 çizimden sonra otomatik olarak dur *1 *2 “ “…Her çizimden sonra durakla (Stop & Go) “ “ “ Dinami “ “ *1 “ “ “ fonksiyonu girebilirsiniz. “ “…dikdörtgen koordinat ifadesi “ “…polar koordinat ifadesi “ “…parametrik fonksiyon *2 görüntüleyebilirsiniz. …. Örnek “ - “ “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “den “ “e kadar tekrar eder. g Dinamik Grafik Uygulama Örnekleri Set Up Ana menüden DYNA modunu seçin. V-
 • 80. Fonksiyon tipi olarak Param (parametrik fonksiyon) belirleyin ve dinamik bir … Örnek θ “ “ kullanarak çizin. - “ “ Prosedür “ “ “ “ g izleyin. “ “…{grafi “ “ g dikkat edin. Grafik fonksiyonlar (20’ye kadar) SET UP ekran ayarl V-
 • 81. 1- 2- 1- Dinamik Grafik fonksiyon listesini görüntüleyin. 2- “ “ Tekrar Eden Formülleri Grafikleme g {an} dizisinin genel terimi, an Lineer iki-terimli tekrar eden “ Lineer üç-terimli tekrar eden “ Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. Tekrar eden tipini belirleyin. “ “…{“ “dizisinin genel terimi} “ “…{lineer iki-terimli tekrar eden} “ “…{lineer üç-terimli tekrar eden} Tekrar eden formülü girin. Ta …. Örnek “ “ ile ifade edilen “ “, “ Prosedür “ “ “ “ “ “ Σ g Bir Tekrar Eden Formül Grafikleme (1)
 • 82. çizgi grafik ya da nokta grafik çizebilirsiniz. Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. V- Tekrar eden formülün tipini belirleyin ve formülü girin. Tekrar “ “…çizgi grafik “ “…nokta tipi grafik … Örnek “ olan, n - “ “ Prosedür “ “ “ “ g Bir Tekrar Eden Formül Grafikleme (2) Σ Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. Σ V- Tekrar eden formül tipini belirleyin ve tekrar eden formülü girin. Tab “ n absisiyle çizgi grafik “ “ “ …. Örnek “ “ - “ “
 • 83. Prosedür “ “ “ “ g “ -terimli regresyon “ “ için “ “ Set Up Ana menüden RECUR moduna girin. V- Tekrar eden formül tipi olarak 2-terimli tekrar edeni belirleyin ve tekrar eden formülü girin. unu görüntüleyin. geçerek yeniden deneyin. ….. Örnek “ “, “ -Window V- “ “ Prosedür “ “ “ “ g Bir Çizgi Çizmek Set Up
 • 84. *1 “ “…Ekran temizleme “ tir}/{Çiz} “ “…{Serbest el çizgi}/{Çizgi} “ “ “…Serbest el “ “…Tanjant çizgisi “ “ “…Ters fonksiyon*2 “ “…Çember “ “…Dikey çizgi “ “…Yatay çizgi *3 “ “ *1 Yukardaki GRPH*TBL modunda görüntülenen fonksiyon menüsünü gösterir. *2 *3 …. Örnek “ olan bir çizgi çizin. - “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “ *1 g Araya Yorum Girmek rum girebilirsiniz. Set Up ve metni girin. “ “ ni olarak girebilirsiniz: A-Z,r,θ -9, .,+,-,x,÷,(-), EXP, π, Ans, (,), [,], {,}, virgül, “ “,” “, “ “, log, ln, “ “, “ “, “ “, “ “, “ “, “ “ , sin, cos, tan, sin-1 , cos-1 , tan-1 , “ “, List, Mat …. Örnek “ -Wind
 • 85. “ “ Prosedür “ “ “ “ g Serbest El Çizim Bir grafikte serbest el çizim için kalem opsiyonunu kullanabilirsiniz. Set Up …. Örnek “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ g Her hangi kullanabilirsiniz. …. Örnek “ – (“ “) (“ “) (“ “) (“ “) -8-1 Dinamik Fonksiyon Analizi g Okuma
 • 86. Set Up *1 oyunca -ekseni boyunca bu onra “ “ *1 örüntülenmesini kapatmak için SET UP ….. Örnek “ “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “ gösterir. “ “ Parametrik Grafik “ “ “ “ g Türevi Görüntülemek yerinde türevi görüntüleyebilirsiniz. Set Up türevi de ekranda görüntülenir. Türevini görüntülemek iste -ekseni boyunca bu
 • 87. erek ve sonra …. Örnek “ “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ g Grafikten Tabloya Bir gr ilrsiniz. Set Up Ana menüden GRPH*TBL moduna girin. V- Trace aktive edin. Ekranda birden fazla grafik varsa “ “ ve “ “ basarak ….. Örnek “ “ ki V- “ “ Prosedür “ “ “ “ g Koordinat Yuvarlama Set Up
 • 88. - …. Örnek görüntüleyin. “ “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ g Kökü Hesaplamak Set Up Analiz fonksiyonunu seçin. “ “ “ “ “…y-keseni “ “ “…verilen x- - “ “…verilen y- - “ “…V Ekranda birden çok grafik varken seçim imleçi (g A …. Örnek “ “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “
 • 89. -keseni sadece dikdörtgen # y- - g Set Up Grafikleri çizin. g g … Örnek “ “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “ r. hesaplayabilirsiniz. g - - belirlenmesi Set Up seçim imleçi (g “ “…verilen bir x için için y- “ “…verilen bir y için için x- eçi (g Verilen x- -
 • 90. - - …. Örnek - için x- “ “ - “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “ # Yukardaki prosedürde birden fazla sonuç varsa bir sonraki sonucu hesapl # X- a ilk önce “ “ basarak g izleyiniz. Set Up g Imleçi (g “ “ rtgen koordinat grafikleri için hesaplanabilir. ….. Örnek - “ “ - “ “ Prosedür “ “ (Üst limit; x=0)
 • 91. “ “ g Fokus/verteks/eksentriklik Latus Rectum x-/y- kesenleri Direktriks/simetri ekseni çizimi ve analizi Asimptot çizimi ve analizi Parabol Grafik Analizi “ “…{fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik} “ “…{direktriks}/{simetri ekseni} “ “…{y- keseni }/{ x- keseni } Çember Grafik Analizi “ “ “…{y- keseni }/{ x- keseni } Eliptik Grafik Analizi “ “…{fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik} “ “…{x-keseni}/{y-keseni} Hiperbol Grafik Analizi “ “…{fokus}/{verteks}/{lactus rectum}/{eksentriklik} “ “…{asimptot} “ “…{y- keseni }/{ x- keseni } Fokus, verteks ve latus rectumu hesaplamak …. Örnek “ “ parabolü için fokus, verteks, ve latus rektumu belirlemek. - “ “ “ “ (Fokusu hesaplar) “ “ (Verteksi hesaplar) “ “ (Latus rektumu hesaplar) ikinci fokusu
 • 92. Bir elips ya da hiperbolik grafik için iki verteks hesaplarken ikinci verteksi … Örnek “ - “ “ “ “ (Merkezi hesaplar) “ “ x- ve y- kesenlerini hesaplamak … Örnek “ “ hiperbolü için x- ve y- kesenlerini hesaplamak - “ “ “ “ (x-kesenini hesaplar) “ “ (y-kesenini hesaplar) -/y- kesenlere döner. Simetri eksenini ve direktiksi çizmek ve analiz etmek … Örnek “ “ parabolü için simetri eksenini ve direktriksi çizmek - “ “ “ “ (Simetri eksenini çizer) “ “ (Direktriksi çizer) …. Örnek “ -Window ayar “ “ “ “ …. Örnek “ - “ “ “ “
 • 93. “ “ # Belirli V- hatalara yol açabilirler. . Çözüm x-eksenine tanjantsa Bölüm 6 Tek- - Önemli! Benzer bir grafik çiz 6- Ana menüden STAT moduna girin ve istatistiksel veri listelerini görüntüleyin. etmek için kullanabilirsiniz. g Listelere Veri Girmek … Örnek “ “ için kullanabilrsiniz. “ “ “ “, “ “ ve “ “ kullanabilirsiniz. g Grafik Pa
 • 94. -draw durumunu, grafik tipini, ve grafik menüsündeki her prosedürleri izleyin. çenekleri içeren grafik “ “…{1}/{2}/{3} grafikleri çizme*1 “ belirleyebilirsiniz) “ Genel grafik a Grafik Tipi r istatistiksel grafik tiplerinden her hangi birisini seçebilirsiniz. Liste - - -verileri ve y-verileri için istedi Frekans Normal olarak istatistiksel veri listesindeki her veri birimi ya da veri çifti bir -verileri ve y- rini belirleyebilirsiniz. Bir “ “ *1 # Grafik draw/non-draw durumunu, grafik tipini, ve grafik menüsündeki her belirleyebilirsiniz. B Burada gösterilen ayarlar sadece örneklerdir. Sizin genel grafik ayar StatGraph (istatistiksel grafik belirleme) “ “…grafik {1}/{2}/{3} Grafik Tipi (grafik tipi belirleme) “ “ “…{histogram}/{med-
 • 95. “ - Xlist (x-ekseni veri listesi) “ “…{Liste 1 ila 20 aras Ylist (y-ekseni veri listesi) “ “ “…{1-1 çizimi} “ “ 2- Grafik draw/non-draw durumu - draw(Off) durumunu belirler. -draw durumunu belirlemek rafik menüsündeki GPH 1), StatGraph 2 “ “…{On (draw)}/{Off (non-draw)} “ “…{bütün On olan grafikleri çizer} “ “ # View Window parametreleri normal olarak istatistiksel grafik için sterseniz Stat Wind “ “ “ “(Bir önceki menüye döner.) - -ekseni (dikey) # “ “ basmak bir istatistiksel grafik ekrandayken menüyü saklamaz. Tek- Tek- Tek- tek- -1-2 yapmak için kullanabilirsiniz. g
 • 96. g Histogram (Çubuk Grafik) (Hist) belirtir. “ “ g Med- Bu tip grafik size belli maksimumu ve minimumuna kadar gider. g -kutu 4. dörtlükten itibaren “ “ “ # Frekans verisi o hataya sebep olur. g grafiklenir. “ “ g “ “ g - Tek- edileilirler. Bu grafikler görüntülendiklerinde tek-
 • 97. “ “…ortalama “ “…toplam “ “…popülasyon standart sapma “ “…örnek standart sapma “ “…minimum “ “…ilk dörtlük “ “…medyan “ “…üçüncü dörtlük “ “…maksimum “ “…mod Orjinal tek- “ “ - g Set Up 1. Ana Menüden STAT moduna girin. 2. Verileri listeye girin. 3- …. Örnek “ “ Prosedür “ “ “ “ g -
 • 98. Set Up Ana menüden STAT moduna girin. görüntüleyin. “ “ …. Örnek gösterin. Sonra, regresyon parameterelerini görüntülemek için “ “ Prosedür “ “ “ “ g Regresyon Tipini Seçmek - menüsünü kullanabilirsiniz. “ “…{ikili- “ “…{lineer regresyon}/{Med-Med}/{kuadratik regresyon}/{kübik regresyon}/{logaritmik regresyon}/{üssel regresyon}/{üs regresyonu}/{sinüzoidal regresyon}/{lojistik regresyon} hesaplama ve grafikleme g “ li g on formülünü “ “ basarak grafikleyebilirsiniz. g -kesen (x = 0 iken y- rlerini verir. “ “ “ “
 • 99. “ “…regresyon sabit terimi (intersept) g Med-M yöntemi yerine Med- “ “ - “ “ “ “…Med- “ “…Med- “ “ vs.) hataya sebep olur. g Kuadratik/Kubik/Kuartik Regresyon Grafikleri kuadratik/kübik/kuartik regresyondur. Ör. Kuadratik Regresyon “ “ Kuadratik regresyon Model formül ….” “ “ “…regresyon sabit terimi (intersept) Kübik regresyon Model formül ….” “ “ “…regresyon sabit terimi (intersept) Kuartik regresyon Model formül ….” “ “ “…regresyon sabit terimi (intersept) g Logar Standart logaritmik regresyon formülü “ “ “
 • 100. resyon model formülüdür. “ “ “ “…regresyon sabit terimi g üssel regresyon formülü “ regresyon formülü “ “ “ “ “ “ “…regresyon sabit terimi g regresyon formülü “ formül lineer regresyon formülü “ “ “ “ “ “ “…regresyon üssü “ “… g “ “ “ “ Sinüsodial grafi g “ “
 • 101. g Kalan - esaplanan kalan veri belirtilen listeye kaydedilir. negatiftir. “ “ g - Görüntülenmesi - - “ “.. g Görüntülenen verilerden üretilen regresyon formülünü GRPH*TBL grafik formül gö “ “
 • 102. # GRPH*TBL modundaki grafik formülleri için regresyon formüllerini g Çoklu Grafikler -draw (Off) durumunu ayarlamak için olan prose grafik çizebilirsiniz.Grafikleri çizdikten sonra tek- müllerini “ “ 1, StatGraph2 = Graph 2, StatGraph3 = Graph 3). Kullanmak i Sayfa 6-3- - yapmak için kullanabilirsiniz. g - bindirebilirsiniz. Set Up Ana menüden STAT moduna girin. Grafik …. Örnek “ fonksiyonunun “ “ Prosedür “ “ “ “ “ “ # Bir fonksiyon girerken “ “ basmak ifadeyi girdi olmadan önceki haline çevirir. “ “ basmak girdi ifadesi temizler ve istatistiksel veri listesine geri döner.
 • 103. “ “…tek- “ “…tek- “ “…ikili- “ “…ikili- “ “…tek- “ “…ikili- g Tek- grafik çizi “ “ Bundan sonra - -2-4). g - “Lineer Regresyon Grafikleri”den ”Lojistik Regresyon Grafikleri”ne kadar “ “ nuç görüntüsünü - -3-11). g “Lineer Regresyon Grafikleri”den ”Lojistik Regresyon Grafikleri”ne kadar * “ “…{lineer regresyon}/{Med-Med}/{kuadratik regresyon}/{kübük regresyon}/{kuartik regresyon}/{logaritmik regresyon}/{üssel regresyon}/{üs regresyonu}/{sinüsodial regresyon}/{lojistik regresyon} parametreleri
 • 104. …. Örnek Tek- “ “ “ g “) hesaplayabilirsiniz. ….. Örnek Xi Yi 10 1003 15 1005 20 1010 25 1011 30 1014 Ana menüden STAT moduna girin. Verileri listeye girin ve li “ “ Ana menüden RUN*MAT moduna girin. “ “ “ “ “ “ “ “ # Med-Med, kuadratik regresyon, kübik regresyon, kuartik regresyon, edemezsiniz. g Tek- hesaplayabilirsiniz. “ “…{P(t)}/ {Q(t)}/ {R(t)} “ r. “ “ ….. Örnek
 • 105. Uzunluk (cm) Frekans Uzunluk verilerini Liste 1’e girin ve frekans verilerini Liste 2’ye girin. Tek- *1 “ “ “ “ (Normalize “ “ “ “ “ “ (Yüzdelik dilim) “ “ *1 - hemen sonra elde edebilirsiniz. g kullanarak çizebilirsiniz. Set Up Ana menüden RUN*MAT modunda girin. …. Örnek P( Prosedür “ “ “ “ Bölüm 7 CAS (Bilgisayar Cebir Sistemi) Modunu Kullanma Cebir Modu Cebir Sistem Önlemleri 7-1 CAS (Bilgisayar Cebir Sistemi) Modunu Kullanma Ana menüde CAS moduna girmek için CAS ikonunu seçin. “ “
 • 106. g Verileri Girmek ve Görüntülemek “ “ “ “ g Algebra modunda girdi Fonksiyon menüsü komut girdisi Manuel formül ve parametre girdisi g Menü Komut Girdisi “ m menüsü} “ “ “ Komutlar ve biçimleri konusundaki detaylar için sayfa 7-1-7 “Cebir Komut g Manuel Formül ve Parametre Girdisi “ “ “ u “ *1 } “ “…{hiperbolik}/{ters hiperbolik} fonksiyonlar “ “ “ “…{Y}/{r}/{Xt}/{Yt}/{X} g kadar ha θ *2 ….. Örnek “ “ “ “
 • 107. *1 *2 Örnek: approx 1 “ “ A g …. Örnek 1 1 = cos(X)’in X’teki diferansiyelini almak “ “ ….. Örnek Y1 = cos(X)’in X’teki diferansiyelini almak “ “ g *1 rclEqn komutuyla, ya da “ “ *1 g …. Örnek “ “ Devam eden: “ “ g i g “
 • 108. “ “ # “ içeriklerini siler. SET UP Seçenekleri “ üm biriminin belirlenmesi “ “…{derece}/{radyan} “ “ “ “…Görüntü biçimi belirlemesi (sadece approx için) “ normal görüntü biçimi} g Grafik Fonksiyonu “ ve “ “ bu ekrandan g RECALL ANS Fonksiyonu Eq…Denklem expand “ … Örnek “ “ “ rFactor (rFactor) Fonk “ … Örnek “ “ faktörlemek “ “ factor Fonksiyon: Bir ifadeyi faktörler. “ … Örnek “ “ faktörlemek “ “ solve Fonksiyon: Bir denklemi çözer.
 • 109. “ … Örnek “ “ X için çözmek “ “ … Örenk “ çözmek “ “ TExpand (Texpnd) “ … Örnek ekleme teoremini kullanmak “ “ tCollect (tCollc) için toplama teoremini kullanmak. “ … Örnek kullanmak “ “ trigToExp (trigToE) “ … Örnek “ “ expToTrig (expToT) Fonksiyon: Bir üssel fonksiyonu trigonometrik ya da hiperbolik fonksiyona “ … Örnek “ “ “ simplify (smplfy) “ … Örnek “ “ “
 • 110. combine (combin) ir. “ … Örnek “ “ “ collect (collct) “ … Örnek “ “ “ substitute (sbstit) “. “ … Örnek 2X – 1’deki X’e 5 atamak “ “ cExpand (cExpnd) “ … Örnek “ “ “ approx Fonk “ … Örnek “ “ “ g görüntüler.
 • 111. …. Örnek “ “ Normal:” “ Approx:” “ nel …. Örnek 5A + 3, A = 1,3 iken Normal: “ “ Approx:” “ “ “ bir Syntax Örnek: 1+approx(“ “)…Syntax ERROR diff “ “ “ “ “ … Örnek “ “ X’e göre diferansiyelini almak “ “ “ “ “ “ “ “ “ … Örnek “ “ X’e göre integralini almak için “ “ lim Fonksiyon: Bir fonksiyon ifadesinin limitini belirler. “ … Örnek X = 0 iken sin(X)/X’in limitlerini belirlemek “ “ “ “ ??? Fonksiyon: Bir toplam hesaplar.
 • 112. “ … Örnek X2 “ “ “ “ ??? Fonk “ … Örnek X2 “ “ taylor Fonksiyon: Bir Taylor polinomu bulur. “ … Örnek X = 0’a göre sin(X)’in 5. derece Taylor polineomunu bulmak “ “ arcLen “ … Örnek X2 “ “ tanLine (tanLin) Fonksiyon: Bir tanjant çizgisi için ifadeyi bildirir. “ … Örnek X = 2 iken X3 ile tanjant çizgisi için ifade belilemek “ “ denominator (den) “ … Örnek “ “ “ numerator (num) “ … Örnek “
 • 113. “ “ gcd “ … Örnek X + 1 ve “ “ “ rclEqn “ … Örnek “ “ güncellenmez. RclAllEqn (rclAll) “ güncellenmez. rewrite (rewrit) “ … Örnek “ “ “ exchange (exchng) tirir. “ … Örnek “ -taraf ve sol- “ “ eliminate (elim) “ … Örnek “ “ koymak “ “ getRight (getRgt)
 • 114. Fonksiyon: Sa - “ … Örnek “ “ “ eqn “ … Örnek eklemek “ “ clear (clrVar) θ ) içeriklerini temizler.*1 “ … Örnek “ “ … Örnek “ “ clearVarAll (VarAll) θ ). “ “ *1 7-2 Algebra Mode Ana menüde Algebra moduna girmek için ALGEBRA ikonunu seçin. Buradaki arrange (arrang) “ …. Örnek “ “yi “ “
 • 115. replace (replac) “ …. Örnek “ “ ifadesinde S’istatistiksel yer “ “ absExpand (absExp) “ …. Örnek “ “ “ 7-3 Tutorial Mode Ana menüden Tutorial moduna girmek için TUTOR ikonunu seçin. g Solve modunu belirleyin. g Lineer Denklem Kuadratik Denklem Lineer Denklem – 6 tip “ “ – 6 x 4 tip “ “ Kuadratik Denklem – 5 tip “ “ Simul Denklem – 10 tip “ “ g
 • 116. “ “ “ “ görüntüler)} görüntülenir. Bir ifadeyi grafik fonksiyonu olarak Grafik moduna kopyalayabilirsiniz. “ olarak kopyalamak *2 ) “ “…{ilk }/{ikinci} ifadeyi bir grafik fonksiyonu olarak kopyalamak “ “ *1 *2 g Solve Modunu Belirlemek Görün “ “...{Onaylama Modu} yoldur. “ “...{Manuel Mod} “ “...{Otomatik Mod} g Onaylama Modu Verify moduna g lineer denklem hariç). Fakat bir lineer d için “ “
 • 117. “ “ “ “ “... X ” “ “...” “ “ “...” “ “ “ “...bir çok çözüm “ “...çözüm yok Manual Moda geçmek için “ “ basabilirsiniz ya da Auto moda geçmek için “ “ basabilirsiniz. .... Örnek 4X = 8’i Verify Modunda çözmek (lineer denklem)(AX = B) “ “ g Manual mod iyon menüsünden basabilirsiniz. “ “ “ “...bir çok sonuç “ “...sonuç yok Auto moduna geçmek için “ “ basabilirsiniz. .... Örnek 4X = 8’i Manual modda çözmek “ “ .... Örnek “ “ görüntülenirken “CAN NOT JUDGE” Manual modda görüntülenir. “ “ andConnect (andCon) “ .... Örnek “ “ ile “ “ “ g Auto Modu
 • 118. ya da ADD- Yerine geçirme yöntemi ilk önce denklemi “ ifadenin yerine Y’yi geçirir.*1 ikiye bölünür. ekranda görünülenmez. .... Örnek 4X = 8’i Auto modda çözmek “ “ “ “ *1 n her zaman “ “ basabilirsiniz. -1- 7-4 Cebir Sistemi Önlemleri çok zaman alabilir. Sonucun hemen Bu he “ “ “ “ : f(x)’in primitif fonksiyonu “ “ Bölüm 8 Programlama Tem Dosya Yönetimi Program Modu Komut Listesi Program Kütüphanesi r gelir. -
 • 119. 8- Set Up listesi görünür. Bir dosya ismi kaydedin. “ “ görüntülenir. θ -, x, ÷ .... Örnek 2 ) ve hacimlerini (cm3 ) hesaplamak yüzey al “ “ Prosedür “ “ “ “ *1 *2 “ Hacim V...” “ *3 niz: Prog “<dosya ismi>” “ “.
 • 120. 8- “ “..{yeni program} Bir dosya ismi girerken “ “ “ “...{sembol menüsü} Bir Program Girerken --- “ “ “ “...{arama} “ “...{matris}/{istatistik}/{liste}/{grafik}/{Dinamik Grafik}/{tekrar eden} menü “ “ “ “ “...{I/O kontrol/transfer komutu menüsü} “ “ “...{temizle}/{görüntüle} komut menüsü - erilen mod komut menüsünü görüntüler. “ “... -7- Bir program girerken --- “ “*1 “ “ “ “ “ “ “...{sembol menüsü} “ “ “ “ “ “...{ifadel “ “ “ “ “...{yeni program} “ “ “ “
 • 121. *1 “ “ b belirtilirler. 8- g Bir “Debug” Yapmak “ “ düze Tablosu” (sayfa α-1- Kötü sonuçlara yol açan “ . “ g …. Örnek 2 2 ) ve hacmini (cm3 ) hesaplayan bir program -1-2) kullanmak Dos “ “ “ Yü “ Hacim V…” “ “ “
 • 122. Hacim V…” “ yapa Program ismini girin. “ “ Pr “ “ g Bir Programdaki Bir Veriyi Aramak …. Örnek OCTA isimli programda “A” harfini aramak 1- 2- 3- *1 *2 *1 görüntülenir. *2 “giremezsiniz. # Arama verinizi bir kere bulduktan sonra bir karakter girmek ya da imleçi 8-4 Dosya Yönetimi g Bir Dosya Aramak …. Örnek O harflerini girin. “ “ “ “ g
 • 123. … Örnek Program liste “ “ Program listesi dosya isminde y düzenlenir. g Seçilen pro “ “ durum Program listesi ekr g … Örnek iyle korumak “ “ “ “ “ “ içeriklerini girebilirsiniz.
 • 124. asteriksle belirlenir. g rmak …. Örnek “ “ # Yeni bir program kayd program ismin ikaydeder. 8- g Komut Indeksi “ “…” “ ? (Girdi Komutu)..” “ : (Çoklu-ifade Komutu)…” “ “ “ “ gösterir. seçenekle girmeyin. [Kare Parantez]….Kare parantez opsiyonel olan seçenekleri ifade etmek için Alfa Karakterler…..Alfa karakterler (AB gibi) sade dizileri ifade eder. g ? (Girdi Komutu) Örnek:” “
 • 125. belirlemezseniz, Girdi komutuna k ifade bir çoklu-ifade olamaz. : (Çoklu-ifade Komutu) ) tersine çoklu- Çoklu- Çoklu- - - g “ “ Fonksiyon: Then-ifadesi sadece If- -ifadesi sadece If- IfEnd-ifadesi Then-ifadesi ve Else- If “ “ Then <ifade> “ “ <ifade> “ “ Else <ifade> “ “ <ifade> “ “ IfEnd If - Then – IfEnd -ifadesiyle ilerler ve sonra IfEnd’i takip eedn ifadeyle devam eder. If – Then – Else – IfEnd -ifadesiyle ilerler ve sonra IfEnd ifadesine atlar.
 • 126. devam eder. “ “ Fonksiyon: Bu komut For-ifadesi ile Next- Next Parametreler: ta 1’dir. “ “ Fo tekrarlar. Do “ “<ifade>” “ < > Parametreler: ifade -fadesini takip eden ifadeye ilerler. - “ “ tekrarlar. While <ifade> “ “ <ifade> “ “ WhileEnd Parametreler: ifade
 • 127. -fadesini takip eden ifadeye ilerler. - g Break urur ve döngüyü atkip eden bir sonraki ifadeyle devam eder. ifadeyle devam eder. Bu komut For-ifadesinin, Do-ifadesinin, ve While- Prog Örnek: Prog”ABC” keser ve belirli görevleri yerine getirir. hangi Ana program Altprogramlar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 takip eden ifadeyle devam eder. “ komutu sadece o altprogramda geçerlidir. RUN*MAT Modunda Prog Return Fonksiyon: Bu komut bir altprogramdan geri döner. Return komutunun bir altpro Stop
 • 128. g Dsz ismi>:<ifade> “ “<ifade> θ -ifade komutu (:), görüntü komutu (“ ”) ya da Goto-Lbl ma yapar. - Lbl <yer ismi> θ) . Bu komut program -ifadesine atlar. - -ifadesi yoksa bir hata Isz “ “ 0 “ <ifade> θ (kontrol) eder. -ifade komutuna (:), görüntü g
 • 129. ClrGraph konumuna döndürür. ClrList Fonksiyon: Bu komut liste verilerini siler. ClrList ClrText : ClrText ClrMat Fonksiyon: Bu komut matris verilerini siler. ClrMat Parametreler: Matris ismi : A'dan Z’ye, Ans matrisin verilerini siler. “matris g DispF-Tbl, DispR-Tbl parametre yok Bu komutlar bir program i DispF- -Tbl tekrar eden tablosu DrawDyna parametre yok DrawFTG-Con, DrawFTG-Plt parametre yok t DrawFTG- -Plt nokta tipi grafik çizer. DrawGraph parametre yok Fonksiyon: Bu komut bir grafik çizer. Ta DrawR-Con, Drawr-Plt parametre yok
 • 130. Fonksiyon: Bu komut dikey eksen oalrak “ “(“ “ ya da “ “), yatay eksen olarak olu bir tekrar eden ifade grafik çizer. DrawR- -Plt nokta tipi grafik çizer. DrawRΣ-Con, DrawRΣ-Plt parametre yok Fonksiyon: Bu komut dikey eksen oalrak “ “(“ “ ya da “ “), yatay eksen olarak Bu komut bir tekrar eden ifade grafik çizer. DrawR- -Plt nokta tipi grafik çizer. DrawStat Fonksiyon: Bu bir istatistiksel grafik çizer. -6- Kullanmak” çizer. DrawWeb açar. g Getkey Fonk Locate F görüntüler. [Örnek] Locate 1,1,”AB” “ “ Parametreler:
 • 131. dizi: karakter dizisi dahil) ya gösterilir. Örnek: Cls” “ Locate 1, 7, “CASIO FX” Al ( / Gönder ( – – g “ “ θ 2, gibi) “ 8-2 Hesap Makinesi Fonksiy g sonuçlara isimler verebilirsiniz demektir. Program Görüntü “CASIO” CASIO “ “ ? “ “ X = ? g
 • 132. Bu program için RUN*MAT Moduna girin ve sonra matrisi girmek için MET editörünü ku ….. Örnek 1 Matris Altprogram = “ “ “ “ Matris ismi Mat A “ “ …. Örnek 2 bulmak “ “ Matris ismi Çarpan Mat A “ “ …. Örnek 3 “ “ Matris ismi Çarpan Mat A “ “ ….. Örnek 4 “ “ Matris ismi Mat A
 • 133. “ “ g Grafik Fonksiyonl View-Window “ “ Grafik Fonksiyon Girdisi “ “……Grafik tipini belirler “ “ “ “ Örnek Program “ “ “ “ V-Window “ “ “ “ “ “<V- “ “<V- Zoom “ “ “ “……parametresiz Pict “ “ Sketch “ “<X- - “ “<X- - “ “<X- - “ “ “ “ “ “<X- - - - 2> “ “ “ “<fonksiyon>,<X- “ “<fonksiyon>,<X- “ “<fonksiyon> “ - - “ “<X- “ “<Y-
 • 134. g Dinamik “ “ “ “ derece” “ Örnek Program “ “ “ “ g a “ “ “ “derece” “ “ “ “ Nokta tipi: “ “ Örnek Program “ “ “ “ g & Tekrar eden formül girdisi “ “…Tekrar eden tipini belirler “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
 • 135. “ Nokta tipi:” “ “ “ Örnek Program “ “ Tekrar eden grafik “ “ “ “ g Artan düzen “ “ “ Azalan düzen “ “ “ g biçimidir. “ “ Üst limit Alt limit Örnek Program “ “ θ Kapatma parantezleri, alt limit a ve üst limit b ihmal edilebilir. g ik çizmek Grafik draw/non-draw durumu (DrawOn/DrawOff) Grafik tipi x- y- “ “
 • 136. # Diferansiyel, kuadratik diferansiyel, integral, Σ -1-2). “ “ “ “ - “ “ Histogram…..Hist Medyan Kutu….MedBox -Dist A “ “ Lineer Regresyon…Linear Med-Med…. Med-Med Kuadratik Regresyon…Quad Kübik Regresyon…Cubic Kuartik Regresyon…Quart Logaritmik Regresyon…Log Üssel Regresyon…Exp Üs Regresyonu…Power “ “ “ “ Örnek Program “ “ g Tek- “ “ Frekans verileri (Frequency) x-ekseni verileri (XList) “ “ - “ “ Frekans verileri (Frequency) x-ekseni verileri (XList) y-ekseni verileri (YList)
 • 137. “ “ “ “ Frekans verileri (Frequency) y-ekseni verileri (YList) x-ekseni verileri (XList) “ “ tipi olarak belirlenebilir. “ “…lineer regresyon “ “…Med- “ “…kuadratik regresyon “ “…kübik regresyon “ “…kuartik regresyon “ “…logaritmik regresyon “ “…üssel regresyon “ “… üs regresyonu “ “ y-ekseni verileri (YList) x-ekseni verileri (XList) “ “ “ “ y-ekseni verileri (YList) x-ekseni verileri (XList) “ “ 8-7 Program Modu Komut Listesi “ “ 8-8 Program Kütüphanesi kontrol edin. Prime Factorization Amaç B’ye (2,3,5,7,…) böler. …. Örnek “ “ Arithmetic-Geometric Sequence Differentiation
 • 138. Girdi terimleri 1,2 ve 3’ten sonra bu program bunun bir artimetik dizi mi yoksa belirler. Amaç Bu program belirli bir dizinin aritmetik dizi mi yoksa geometrik dizi mi …. Örnek 1 “ “ 5, 10, 15…..Aritmetik dizi “ “ 5, 10, 20…Geometrik dizi “ “ Örnek 1 Örnek 2 “ “ Ellipse Y1: Amaç “ “ Rotation verteksin Amaç Önemli! “ “ Bu program A, Amaç Önemli! Her hangi iki aç “ “ Bölüm 9
 • 139. r. Sistem dilini belirlemek Hesap makinesini resetlemek Reset i 9- görntüleyin. “ “ “ verilerin silinmesi} “ “ “… “ “..{sistem dili} “ “ 9- Verileri silmek *1 - - görüntülenir. , iptal “ “ *1
 • 140. görüntülemek olarak) görüntülenir. Veri Tipi ? Program verisi Liste verisi Grafik fonksiyonlar büyütme/küçültme faktörü) Fonksiyon Table & Graph verisi Dinamik Garfik verisi Tekrar eden Table & Graph verisi 9- g Ko “ “ Ana Menü harincinde her hangi bir ekrandayken önce “ “ sonra da “ “ ya da “ “ k için “ “ tekrar g “ “…6 dakika “ “…60 dakika
 • 141. g kullanmak için eklemeler yapabilirsiniz. ve “ “ “ “ # Bir ekleme kullanarak yeni bir dil yüklemek o dili otomatik olarak sistem dili eklenen dilin silinmesine yol açar. g Reset 9- 1- 2- 3- Bölüm 10 n edilen CASIO FA-
 • 143. -1 Birimi FA- 10- im ana menüsü ekranda görünür. “ “ Parite (PARITY): Yok g Alan birim Gönderen birim “ “ önderir} “ “…{H- Seçilen veri birimlerini göndermek V “ “ “ “…{bütün verileri seçer}
 • 144. e “ “ imleç O anda seçili olan veri “ “ ile Sadece veri içer Gönderilecek veri birimlerini belirle “ “ “ “…veriyi gönderir “ “ irsiniz. Gönderen Birim Alan Birim Yedekleme verisi göndermek için “ “ Gönderen Birim Alan Birim “ “ Her h 10- Veri Birimi Üstüne Yazma kontrolü *1 *2 Program isimleri Program içerikleri (Bütün programlar listelenir) Evet Evet Mat n Evet
 • 145. List n içerikleri Evet Evet Y=Veri Grafik ifadeleri, grafik yaz/yazma durumu, Verisi- Window içerikleri, zoom faktörleri içerikleri Evet Verisi-Win Verisi-Window Resim n Resim (grafik) Dinamik Grafik Dinamik Grafik Evet Denklem içerikleri Fonksiyon menüsü Fonksiyon CAS CAS formülü veri içerikleri Algebra Algebra veri içerikleri Hesap makinesi- H-Copy (ekran verisi (1 ila 20 Ekleme isimleri Eklemeler uygulama verileri (Bütün ekleme listelenir) *1 içeriyorsa var olan veri yenisiyle d “ “ “…{bir sonraki veri birimine geçer}
 • 146. *2 mesaj görünür. emeden 10- H-Copy Birimi bir bilgisayara (ya da CASIO Label Yaz prosedürlerini yerine getirin. Saklamak isted otomatik olarak Hcopy1’den Hcopy20’ye kadar isimlendirilirler. “ “ zsiniz.
 • 147. LINK 10-7 Eklemeler düzenlemek için Eklemeler hesap makinesine 10-4- Bir uygulama yükledikten sonra ikonu ana menüde görünür, ve bunu da daha inin 10-8 MEMORY Modu andaki h “ “ “ “…{prog
 • 148. g sa prosedürü izleyin. verir. *1 A “ “ Yeni program dosyas “” *1 “ “ *1 “ “ ç 4- O andaki “ “ “” *1
 • 149. “ “ g O andaki alandan bir program Program dosy MEMORY modu g O andaki alanda ya da saklama al …. Örnek n.
 • 150. “ “ “ “ “ “ *1 Anahtar kelime olarak sekiz karaktere kadar kullanabilirsiniz. … Örnek aramak “ “ ür. “ “ lenir. g O Andaki Alan Verilerini Yedeklemek O andaki alan verilerini yedeklemek görünür. “ “ tmek için “ “
 • 151. edebilirsiniz. mesaj belirir. Görün edebilirsiniz. mesaj belirir. Veri yedekle g MEMORY “ “ MEMORY modu Ek Özellikler Indeks
 • 152. Mesaj ? mi bölmek, vs.) Σ kesinlik elde edilemedi. için sonuç elde edilemedi, vs. gelen bir Lbl n yok “ “ Prog”dosya ismi” ile “ “ Goto n’ Prog”dosya ismi” ile bir program kaydedin ya da gerekmiyorsa Prog”dosya ismi”ni silin Prog”dosya ismi” altprogramlar 10 Altprogramlardan ana programa dönmek için Prog”dosya ismi” gereksiz Prog”dosya takip edin ve ana emin olun. için 10 komutlar için 26 seviyesinde tutacak Formülü iki ya da daha anda uygun olan tutun.
 • 153. tutun. in. Yeni veriler için yer silin. Bir argüman gerektiren argüman belilemesi Matris ya da liste boyutunu kontrol edin. “ “ Uygun olmayan V- “ “ Bir grafik tekrar çizilirken V-Windowalan “ “V- “ “ Uygun ayarlar kullanarak tekrar çizin. girin. ya da fonksiyonun “ “ SET UP ekran “ “ Complex Mode Listedeki bütün verileri Matristeki bütün verileri
 • 154. Belirlenen alanda Solve Girdi ifadesini düzeltin Bir grafik fonksiyonunun için Solve denklemi içinde * Grafik fonksiyonu için “ “ Solve çözümlerinde “ “ Hiç bir integral ya da mini parametrelerle ilgili sorun kontrol edin. da parametrelerle ilgili sorun kontrol edin. da parametrelerle ilgili sorun kontrol edin. ve tekrar deneyin. Ekleme yüklemesi deneyin “ “ deneyin
 • 155. Algebra Mode içinde Girdi ifadesini düzeltin Algebra Mode içinde Girdi ifadesini düzeltin Fonksiyon çözümler için Kesinlik Notlar 15 basamak Kural olarak kesinlik 10. kadar ±1’dir Fakat tanx için:" “ argüman olarak “ “ argüman olarak “ “ sinh ve tanh için x = 0 hatalar kümülatiftir ve kesinlik belli bir noktada etkilenir. argüman olarak “ “ argüman olarak “ “ argüman olarak
 • 156. argüman olarak “ “ argüman olarak “ “ argüman olarak “ “ argüman olarak “ “ (x bir “ “ Sonuç<” “ “ “ (n ve r “ “ 15 basamak Kural olarak kesinlik 10. kadar ±1’dir “ “ Fakat tanθ için: “ “ “ “ Sexagesimal görüntü: “ “ “ “ “ “ ya da kesir) “ “ Fakat; “ “ “ “ argüman olarak “ “ (n ≠ 0, n bir kesir) “ “ argüman olarak
 • 157. “ “ Fakat; “ “ basamk (bölüm dahil) “ “ * Hatalar kümülatif olabilir ve kesinlik “ etkilenebilir. Fonksiyon alanlar içinde görünürler: “ “ “ “(negatif) “ “(0, pozitif) “ “(negatif) “ “(0, pozitif) “ “(negatif) “ “(0, pozitif) 3 Özellikler “ “dan “ - “ “ “ Program kapasitesi: 144 kbyte (max.) Ana: Dört AAA-ebat pil (LR03(AM4) ya da R03 (UM-4)) Yedek: Bir CR2032 lithium pil Güç tüketimi: 0.2 W Ana: LR03(AM4): 230 saat (sürekli ana menü görüntüsü) m 55 dakika görüntü) R03 (UM-4): 140 saat (sürekli ana menü görüntüsü) Auto Power Off: o C ila 40o C Ebatlar: 19.5mm (H) x 82mm (W) x 187mm (D) “ “
 • 158. - -duplex 9600 bits/saniye (H-copy & Gönder/Al) Parite: Yok Dur biti: Gönder: 3bit Al: 2 bit Parite (yok) dahil 1-bit X ON/X OFF Kontrolü: yok “ “ “ “ “ “ ? (girdi komutu) : (Çoklu-ifade komutu) “ “ (Yeni S “ Temel Fonksiyonu “ “ Beraber “ “Beraber 1. fonksiyon menü seçeneini seçer yapar 2. fonksiyon menü seçeneini seçer yapar 3. fonksiyon menü seçeneini seçer Set up görüntüsünü gösterir 4. fonksiyon menü seçeneini seçer ya da Calc Window’u açar 5. fonksiyon menü seçeneini seçer görüntüyü 6. fonksiyon menü seçeneini seçer cihaza o andaki gönderir.
 • 159. Fonksiyon menüsü görüntüsünü açar Temel Fonksiyonu “ “ Beraber “ “ Beraber fonksiyon menülerinin shift aktive eder aktive eder Opsiyon menüsünü görüntüler View Window parametre girdi görüntüler Ana Menüye döner gösterilen alfanümerik karakterlerin girilmesine izin verir Alfanümerik karakterlerin kilitler/açar menüsünü görüntüler Program komut menüsünü görüntüler birincisinin üssü yapmak için iki y'nin x.inci kökünü gösterin yapmadan bir önceki ekrana geri gider Temel Fonksiyonu “ “ Beraber “ “ Beraber hareket ettirir. Trace modunda bir önceki fonksiyona geçer.
 • 160. hareket ettirir. Trace modunda bir sonarki fonksiyona geçer. hareket ettirir. itibaren görmek için “ “ sonra hareket ettirir. itibaren görmek için “ “ sonra X, θ, T girilmesine izin verir. A harfini girer Genel logaritma hesaplamak için girmeden önce B harfini girer hesaplamak için önce girmeden önce C harfini girer Sinüs hesaplamak girmeden önce Ters sinüs hesapmaladan D harfini girer Kosinüs hesaplamak için Ters kosinüs hesapmaladan E harfini girer Tanjant hesaplamak için Ters tanjant hesapmaladan F harfini girer girerken arada çevirir. Düzensiz kesirleri görüntüler G harfini girer
 • 161. Kare hesaplamak için d girdikten sonra Karekökünü hesaplamak için H harfini girer Formüle parantez aç koyar. Küpkökünü hesaplamak için I harfini girer Fomüle parantezi kapat koyar. Tersini hesaplamak için ri girmeden J harfini girer Virgül koyar. Komut harfini girer atar. L harfini girer M harfini girer N harfini girer Temel Fonksiyonu “ “ Beraber “ “ Beraber 9 r O andaki imleç karakteri siler izin verir. Birimi açar. Çarpma fonksiyonu Küme parantezi aç girer Bölme fonksiyonu Küme parantezi kapat girer List komutunu girer Mat komutunu girer Toplama fonksiyonu. belirler. girer fonksiyonu. Negatif belirler. kapa girer
 • 162. birimini girer. girer. = karakterini girer. Üs girilmesine Negatiflemek için önce girin. görüntüler. geri döndürür. “ - “ “ Hesap makinesin resetlemek için Bu hesap makinesi dört tane AAA- da pille (LR03 (AM4) ya da R03 (UM- “ “
 • 163. olun pillerini her Bu hesap makinesiyle beraber gelen piller nakliye ve saklama süresince hafifçe Ana güç kayn g Önlemler: dikkat edin: Her pilin pozitif (+) ve negatif (- edin. n. * Her dört pili d
 • 164. Pozitif (+) ve negatif (-) yönlerinin uygun yö “ “ bekletmeyin. olun. verilerin silinmesine yol açabilir. . g Auto Power Off F
 • 165. da 60 saniye belirleyebilirsiniz (sayfa 9-3- Tekrar a