SlideShare a Scribd company logo
Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)
Vasile
ALECSANDRI
  DRIDRI
300                                 Vasile Alecsandri
                   APRECIERI
  Alecsandri poate rezista victorios lecturii atunci c`nd =tim s[ alegem din
opera lui ceea ce a dat mai spontan, mai puternic =i mai complet, ]n armonie
cu versurile-i clasice. }n primul r`nd trebuie s[ punem comediile lui. +i, mai
presus de ele, minunata lui proz[, a=a de luminoas[ =i de fin[. Impresiile lui
de c[l[torie a= putea zice c[ sunt pagini necunoscute, pentru c[ moda vrea
s[ asocieze numai versuri la numele lui Alecsandri, ]ns[ cine le descoper[
intr[ ]n ele cu surprindere =i cu uimire, ca ]ntr-un vechi palat ]nc`nt[tor.
   Mihail SADOVEANU, M[rturisiri, Editura pentru literatur[ =i art[, Bucu-
   re=ti, 1960, p. 158.


   +i ]n Dridri, roman abia ]nceput, notabil este stilul de epoc[.
   George C{LINESCU, Istoria literaturi rom`ne de la origini p`n[ ]n prezent.
   Ediia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Editura Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 318.


  Un loc aparte ]n creaia de proz[ a lui Alecsandri ocup[ ]nceputul de
roman Dridri (scris ]n 1869, publicat ]n 1873) =i nuvela Marg[rita (scris[ ]n
1870, public`nd din ea numai un mic episod ]n 1880). Cea din urm[ este o
nuvel[ plin[ de cli=ee =i lipsit[ de vreo ]nsemn[tate deosebit[, de=i ofer[
c`teva descrieri de natur[ izbutite =i, la un moment dat, o critic[ a monahis-
mului, destul de ascuit[. Te ]ntrebi ce a putut determina pe scriitor s[ creeze
aceast[ nuvel[, pe care niciodat[ nu arat[ a inteniona s[ o publice, cum de
a p[r[sit el stilul obi=nuit al prozei sale cu caracter subiectiv — =i totu=i at`t
de obiectiv — ]n care izbutea at`t de bine, abord`nd modalit[i literare
desuete, pe care el ]nsu=i de mult le p[r[sise, =i dac[ nu cumva nepublicarea
ei nu se datoreaz[ con=tiinei sale c[ nu reu=ise, deci unei exigene literare
Dridri                                    301

mai presus dec`t ]n genere i se presupune. Dridri, ]n schimb, de=i ne]ncheiat
=i de=i prezint[ ]n ceea ce ofer[, ]ndeosebi ]n prima parte, o serie de sl[biciuni,
aduce c`teva lucruri foarte interesante. }n primul r`nd, ]n cel dint`i capitol,
imagini din lumea teatrelor pariziene ]n perioada din jurul anului 1848,
prozatorul nostru, de=i nu se eliberase cu totul de cli=ee, izbutind o ]nf[i=are
vie, un dialog plin de verv[, uneori cu replici de un sc`nteietor =i rafinat
spirit, dovedind capacitatea de a ]nregistra am[nunte caracteristice de teatru.
Mult mai interesant este totu=i cel de al doilea capitol. }nf[i=`nd un epilog
al mi=c[rii revoluionare din Moldova de la 1848, Alecsandri surprinde cu
mult[ luciditate, cu mult[ for[ de observaie =i spirit critic o serie de aspecte
ale evenimentelor din acest moment, sesiz`nd mai cu seam[ nep[sarea
boierimii fa[ de aceste evenimente. Pe de alt[ parte, capitolul m[rturise=te
o ]nsemnat[ evoluie a scriitorului pe linia ad`ncirii realismului...
  G. C. NICOLESCU, Proza lui Alecsandri. — }n cartea: A l e c s a n d r i, Proz[.
  Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. XVII—XVIII.


   Delicioas[ e proza narativ[ — =i proza ]n genere — a lui Alecsandri.
Indiferent de specii: nuvele, coresponden[, aceast[ proz[ e scris[ alert,
spiritual, cu verv[, consolidat[ prin scene vii, unele dialogate. }n prozele de
imaginaie nu partea epic[, senzaional[, romanioas[, reine atenia, ci
pictura de medii, peisaje, interioare. Cu at`t mai mult, rememor[rile de
c[l[torie, relat[rile cu caracter autobiogarfic de orice fel ]nc`nt[, prin variate
descrieri, prin portretiz[rii, prin reproducerea unor discuii sau conversaii
interesante, prin istorisiri de felurite p[anii. Av`nd ]nn[scut darul moldove-
nesc de a povesti, prozatorul-poet =tie tot at`t de bine s[ zugr[veasc[. Priveli=-
tile din Balta Alb[, de exemplu, nu se mai uit[: „Pe marginea unei b[li z[rii
deodat[ un soi de t`rg ce nu era t`rg, un soi de b`lci ce nu era b`lci; o adu-
n[tur[ extraordinar[, o ]n=iruire neregulat[ de corturi, de c[sue de sc`nduri,
de vizunii, f[cute ]n rogojini, de bra=ovence, de cai, de boi, de oameni care
]nformau de departe una din priveli=tile cele mai originale de pe faa p[m`n-
tului“. }n proza de idei o preocupare constant[ e ap[rarea limbii, manifest[rile
contrare spiritului ei, ]ndeosebi „pumnismul“, fiind ironizate caustic.
  Dumitru MICU, Scurt[ istorie a literaturii rom`ne, I. Editura Iriana,
  Bucure=ti, 1944, p. 201.

More Related Content

What's hot

Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha23
 
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata 1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
nicoluca10
 
Liviu Rusu - Estetica poeziei lirice
Liviu Rusu - Estetica poeziei liriceLiviu Rusu - Estetica poeziei lirice
Liviu Rusu - Estetica poeziei lirice
Robin Cruise Jr.
 
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita StanescuIn dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
Ana-MariaPopescu
 
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Grama Violeta
 
Eugen simion dimineata poetilor
Eugen simion  dimineata poetilorEugen simion  dimineata poetilor
Eugen simion dimineata poetilor
Robin Cruise Jr.
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
Maria Mateiciuc
 
Victor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizeciste
Victor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizecisteVictor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizeciste
Victor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizeciste
Ghenadie Sontu
 
Arta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Grama Violeta
 
Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
VilleFTW
 
Clasicii
ClasiciiClasicii
Prezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaine
Laurence Ryf
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
Olesea_Moldovan
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
nicoluca10
 
Thomas mann tonio kroger - povestiri 1
Thomas mann  tonio kroger - povestiri 1Thomas mann  tonio kroger - povestiri 1
Thomas mann tonio kroger - povestiri 1
Robin Cruise Jr.
 
Mihai Eminescu
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
chitilin
 
Analiza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antic
hostsname
 

What's hot (20)

Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata 1 nichita stanescu  liceu pedagogic de prezentat gata
1 nichita stanescu liceu pedagogic de prezentat gata
 
Liviu Rusu - Estetica poeziei lirice
Liviu Rusu - Estetica poeziei liriceLiviu Rusu - Estetica poeziei lirice
Liviu Rusu - Estetica poeziei lirice
 
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita StanescuIn dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
 
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
 
Eugen simion dimineata poetilor
Eugen simion  dimineata poetilorEugen simion  dimineata poetilor
Eugen simion dimineata poetilor
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Victor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizeciste
Victor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizecisteVictor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizeciste
Victor Teleuca scriitor de vaza al generatiei saizeciste
 
Arta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
 
Mara
MaraMara
Mara
 
Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
 
Clasicii
ClasiciiClasicii
Clasicii
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 
Prezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaine
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Thomas mann tonio kroger - povestiri 1
Thomas mann  tonio kroger - povestiri 1Thomas mann  tonio kroger - povestiri 1
Thomas mann tonio kroger - povestiri 1
 
Mihai Eminescu
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
 
Analiza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antic
 

Similar to Alecsandri vasile dridri (aprecieri)

Achiziţii noi din domeniul Artei
Achiziţii noi din domeniul ArteiAchiziţii noi din domeniul Artei
Achiziţii noi din domeniul Artei
Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
 
Calinescu george viata lui mihai eminescu (aprecieri)
Calinescu george  viata lui mihai eminescu (aprecieri)Calinescu george  viata lui mihai eminescu (aprecieri)
Calinescu george viata lui mihai eminescu (aprecieri)
sorin2003
 
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia biblioteciiTitluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Alba Iulia
 
Cultură, religie, istorie
Cultură, religie, istorieCultură, religie, istorie
Cultură, religie, istorie
Alba Iulia
 
Razvan Tupa Poetici Relationale Pt Sdu
Razvan Tupa Poetici Relationale Pt SduRazvan Tupa Poetici Relationale Pt Sdu
Razvan Tupa Poetici Relationale Pt Sdu
razvan tupa
 
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
cipilica
 
Vasile alecsandri
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
paladish
 
Evoluţia poeziei
Evoluţia poezieiEvoluţia poeziei
Evoluţia poeziei
viviana
 
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdfCritice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
otiliaungureanu27
 
Cărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția biblioteciiCărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția bibliotecii
shanur2006
 
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
Bianca Pavel
 
Cărți pentru tine
Cărți pentru tineCărți pentru tine
Cărți pentru tine
Alba Iulia
 
Comentarii plus curente romana
Comentarii plus curente romanaComentarii plus curente romana
Comentarii plus curente romana
AlexandraChelu4
 
Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020
Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
 
Constantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdf
Constantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdfConstantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdf
Constantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdf
FrescatiStory
 
Alexandru Busuioceanu - Ethos
Alexandru Busuioceanu - EthosAlexandru Busuioceanu - Ethos
Alexandru Busuioceanu - Ethos
Robin Cruise Jr.
 
Scriitori români ilustraţi
Scriitori români ilustraţiScriitori români ilustraţi
Scriitori români ilustraţi
Alba Iulia
 
Aureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.pptAureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.ppt
AlexandraIamandi
 
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
escape719
 

Similar to Alecsandri vasile dridri (aprecieri) (20)

Achiziţii noi din domeniul Artei
Achiziţii noi din domeniul ArteiAchiziţii noi din domeniul Artei
Achiziţii noi din domeniul Artei
 
Calinescu george viata lui mihai eminescu (aprecieri)
Calinescu george  viata lui mihai eminescu (aprecieri)Calinescu george  viata lui mihai eminescu (aprecieri)
Calinescu george viata lui mihai eminescu (aprecieri)
 
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia biblioteciiTitluri noi de carte în colecţia bibliotecii
Titluri noi de carte în colecţia bibliotecii
 
Cultură, religie, istorie
Cultură, religie, istorieCultură, religie, istorie
Cultură, religie, istorie
 
Razvan Tupa Poetici Relationale Pt Sdu
Razvan Tupa Poetici Relationale Pt SduRazvan Tupa Poetici Relationale Pt Sdu
Razvan Tupa Poetici Relationale Pt Sdu
 
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
 
Vasile alecsandri
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
 
Evoluţia poeziei
Evoluţia poezieiEvoluţia poeziei
Evoluţia poeziei
 
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdfCritice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
 
Cărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția biblioteciiCărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția bibliotecii
 
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
 
Cărți pentru tine
Cărți pentru tineCărți pentru tine
Cărți pentru tine
 
Comentarii plus curente romana
Comentarii plus curente romanaComentarii plus curente romana
Comentarii plus curente romana
 
Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020
 
Constantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdf
Constantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdfConstantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdf
Constantin Virgil Gheorghiu - Ard malurile Nistrului.pdf
 
Alexandru Busuioceanu - Ethos
Alexandru Busuioceanu - EthosAlexandru Busuioceanu - Ethos
Alexandru Busuioceanu - Ethos
 
Scriitori români ilustraţi
Scriitori români ilustraţiScriitori români ilustraţi
Scriitori români ilustraţi
 
SAECULUM 9/2004
SAECULUM 9/2004SAECULUM 9/2004
SAECULUM 9/2004
 
Aureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.pptAureliu Busuioc.ppt
Aureliu Busuioc.ppt
 
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
 

More from Grama Violeta

11865924.ppt
11865924.ppt11865924.ppt
11865924.ppt
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Grama Violeta
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Grama Violeta
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Grama Violeta
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
Grama Violeta
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
Grama Violeta
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
Grama Violeta
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Grama Violeta
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
Grama Violeta
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
Grama Violeta
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
Grama Violeta
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
Grama Violeta
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
Grama Violeta
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
Grama Violeta
 
Exercices le genre des noms
Exercices le genre des nomsExercices le genre des noms
Exercices le genre des noms
Grama Violeta
 
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuriSubstantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Grama Violeta
 
Lesvbdutroisiemegroupe
LesvbdutroisiemegroupeLesvbdutroisiemegroupe
Lesvbdutroisiemegroupe
Grama Violeta
 

More from Grama Violeta (20)

11865924.ppt
11865924.ppt11865924.ppt
11865924.ppt
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
 
Demander
DemanderDemander
Demander
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
 
Carte de voeux
Carte de voeuxCarte de voeux
Carte de voeux
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
 
Le genre des noms
Le genre des nomsLe genre des noms
Le genre des noms
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
 
Exercices le genre des noms
Exercices le genre des nomsExercices le genre des noms
Exercices le genre des noms
 
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuriSubstantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
 
Lesvbdutroisiemegroupe
LesvbdutroisiemegroupeLesvbdutroisiemegroupe
Lesvbdutroisiemegroupe
 

Alecsandri vasile dridri (aprecieri)

 • 3. 300 Vasile Alecsandri APRECIERI Alecsandri poate rezista victorios lecturii atunci c`nd =tim s[ alegem din opera lui ceea ce a dat mai spontan, mai puternic =i mai complet, ]n armonie cu versurile-i clasice. }n primul r`nd trebuie s[ punem comediile lui. +i, mai presus de ele, minunata lui proz[, a=a de luminoas[ =i de fin[. Impresiile lui de c[l[torie a= putea zice c[ sunt pagini necunoscute, pentru c[ moda vrea s[ asocieze numai versuri la numele lui Alecsandri, ]ns[ cine le descoper[ intr[ ]n ele cu surprindere =i cu uimire, ca ]ntr-un vechi palat ]nc`nt[tor. Mihail SADOVEANU, M[rturisiri, Editura pentru literatur[ =i art[, Bucu- re=ti, 1960, p. 158. +i ]n Dridri, roman abia ]nceput, notabil este stilul de epoc[. George C{LINESCU, Istoria literaturi rom`ne de la origini p`n[ ]n prezent. Ediia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Editura Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 318. Un loc aparte ]n creaia de proz[ a lui Alecsandri ocup[ ]nceputul de roman Dridri (scris ]n 1869, publicat ]n 1873) =i nuvela Marg[rita (scris[ ]n 1870, public`nd din ea numai un mic episod ]n 1880). Cea din urm[ este o nuvel[ plin[ de cli=ee =i lipsit[ de vreo ]nsemn[tate deosebit[, de=i ofer[ c`teva descrieri de natur[ izbutite =i, la un moment dat, o critic[ a monahis- mului, destul de ascuit[. Te ]ntrebi ce a putut determina pe scriitor s[ creeze aceast[ nuvel[, pe care niciodat[ nu arat[ a inteniona s[ o publice, cum de a p[r[sit el stilul obi=nuit al prozei sale cu caracter subiectiv — =i totu=i at`t de obiectiv — ]n care izbutea at`t de bine, abord`nd modalit[i literare desuete, pe care el ]nsu=i de mult le p[r[sise, =i dac[ nu cumva nepublicarea ei nu se datoreaz[ con=tiinei sale c[ nu reu=ise, deci unei exigene literare
 • 4. Dridri 301 mai presus dec`t ]n genere i se presupune. Dridri, ]n schimb, de=i ne]ncheiat =i de=i prezint[ ]n ceea ce ofer[, ]ndeosebi ]n prima parte, o serie de sl[biciuni, aduce c`teva lucruri foarte interesante. }n primul r`nd, ]n cel dint`i capitol, imagini din lumea teatrelor pariziene ]n perioada din jurul anului 1848, prozatorul nostru, de=i nu se eliberase cu totul de cli=ee, izbutind o ]nf[i=are vie, un dialog plin de verv[, uneori cu replici de un sc`nteietor =i rafinat spirit, dovedind capacitatea de a ]nregistra am[nunte caracteristice de teatru. Mult mai interesant este totu=i cel de al doilea capitol. }nf[i=`nd un epilog al mi=c[rii revoluionare din Moldova de la 1848, Alecsandri surprinde cu mult[ luciditate, cu mult[ for[ de observaie =i spirit critic o serie de aspecte ale evenimentelor din acest moment, sesiz`nd mai cu seam[ nep[sarea boierimii fa[ de aceste evenimente. Pe de alt[ parte, capitolul m[rturise=te o ]nsemnat[ evoluie a scriitorului pe linia ad`ncirii realismului... G. C. NICOLESCU, Proza lui Alecsandri. — }n cartea: A l e c s a n d r i, Proz[. Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. XVII—XVIII. Delicioas[ e proza narativ[ — =i proza ]n genere — a lui Alecsandri. Indiferent de specii: nuvele, coresponden[, aceast[ proz[ e scris[ alert, spiritual, cu verv[, consolidat[ prin scene vii, unele dialogate. }n prozele de imaginaie nu partea epic[, senzaional[, romanioas[, reine atenia, ci pictura de medii, peisaje, interioare. Cu at`t mai mult, rememor[rile de c[l[torie, relat[rile cu caracter autobiogarfic de orice fel ]nc`nt[, prin variate descrieri, prin portretiz[rii, prin reproducerea unor discuii sau conversaii interesante, prin istorisiri de felurite p[anii. Av`nd ]nn[scut darul moldove- nesc de a povesti, prozatorul-poet =tie tot at`t de bine s[ zugr[veasc[. Priveli=- tile din Balta Alb[, de exemplu, nu se mai uit[: „Pe marginea unei b[li z[rii deodat[ un soi de t`rg ce nu era t`rg, un soi de b`lci ce nu era b`lci; o adu- n[tur[ extraordinar[, o ]n=iruire neregulat[ de corturi, de c[sue de sc`nduri, de vizunii, f[cute ]n rogojini, de bra=ovence, de cai, de boi, de oameni care ]nformau de departe una din priveli=tile cele mai originale de pe faa p[m`n- tului“. }n proza de idei o preocupare constant[ e ap[rarea limbii, manifest[rile contrare spiritului ei, ]ndeosebi „pumnismul“, fiind ironizate caustic. Dumitru MICU, Scurt[ istorie a literaturii rom`ne, I. Editura Iriana, Bucure=ti, 1944, p. 201.