SlideShare a Scribd company logo
PROJEKT FIZIKE
TEMA:SI MUND TE PARANDALOHEN
AKSIDENTET RRUGORE?
PERSE KJO TEME?
 CDO DITE SOT DEGJOJME PER
RASTE TE TMERRSHME
AKSIDENTESH . KU QINDRA VETE
HUMBIN JETE CDO DITE. SECILI NGA
NE DUHET TE NDERGJEGJESOHET
PER VLERN E JETES . PER TA BERE
KETE DUHET QE TE SENSIBILIZOHEN
TE RINJTE TE PARET.
 KUR TE NGASESH NJE AUTOMJET
PERPIQU TI KUJTOSH RREGULLAT E
MEPOSHTME.
 VLERSOJE JETEN!
Shkaqe dhe statistika te
aksidenteve rrugore
 PAKUJDESITE NE
DREJTIMIN E
MJETIT
 PERDORIMI I
ALKOOLIT
 MUNGESA E
SINJALISTIKAVE
 NEGLIZHENCA E
KALIMTAREVE
 1465-aksidente
rrugore kane
ndodhur ne vitin
2009
 374-persona kane
pesuar plage te
renda
 1080-persona kane
pesuar plage te lehta
 300- persona kane
vdekur
 80% e viktimave
jane meshkuj
RRETHET ME NUMRIN ME TE
LARTE TE AKSIDENTEVE
JANE: NE SHQIPERI
TIRANA 17%
DURRESI 7%
LUSHNJA 7%
KAVAJA 6%
LEVIZJA E MAKINAVE
Mjetet ne rruge kryejne levizje drejtevizore dhe te
lakuar. Gjate levizjes se tyre ndodh qe te ndodhin
aksidente ne pjese rruge te ndyshme.ndodhja e
aksidenteve ndodh per arsye te ndryshme,por kjo
s`do te thote qe drejtuesit e mjeteve s`jane te afte qe
te parandalojne nje aksident.Qe te parandalohen
aksidentet duhet qe drejtuesi te kete parasysh
;distancen nga mjeti ne mjet,shpejtesine,siperfaqen
e rruges si dhe gjendjen e tij psiqike dhe fizike
Gjendja psiqike-fizike
Nese drejtuesi I mjetit nuk eshte ne gjendje te mire
psiqike dhe fizike sjell mos reagim dhe reflektim
ndaj manovrave te mjeteve te tjera ,rritje te
shpejtesise dhe monovra te ndryshme te
palejueshmje ne rruge.Realizon parakalime te
rrezikshme .Duke mos respektuar distancen e mjetit
nga mjeti si dhe shpejtesine per parakalim
SHPEJTESIA.
Qe te parandalohen aksidentet duhet qe mjetet te
respektojne sinjalistikat e shpejtesise , te ecin ne rruge
te ndryshme nepermjet shpejtesise se lejuar e mos te
kryejne parakalime me mjetet e tjera qe kane shpejtesi
me te madhe se e mjetit te vet,mos te rrisin
shpejtesine per te parakaluar kur fushepamja e rruges
eshte e pamjaftueshme,siperfaqja e rruges eshte e
rreshqiteshme si dhe kur kane perpara mjete me lende
te rrezikshme ao mbingarkesa e mjetit perpara eshte e
vendosur jo ne menyre te rregullt.
Koeficenti I ferkimit
Koeficenti I ferkimit ne lidhje me siperfaqen e rruges
jane.
Per rruge me akull 0,1
Per rruget e lagur 0.3-0.4
Per rruget e thate me asfalt te zakonshem 0.6
Per rruget me granil 0.8
Distanca e mjetit nga mjeti
Largesia e mjetit nga mjeti shuma e distances se reagimit me
distancen e frenimit,e cila eshte rruga qe pershkon mjeti nga
momenti I shtypjes se pedalit te frenimit deri ne ndalimin e
plote.
Distanca e reagimit eshte rryge e pershkuar per 1s ose e
shprehur S = 0.3V
Distanca e frenimit te mjetit eshte S= V2 / 254k
V- shpejtesia e levizjes se mjetit ne momenti e shtypjes se
pedalit dhe k koeficenti I ferkimit te rrotes me rrugen
Pra ,largesia e sigurise ndermjet mjeteve eshte’
S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k
Distanca e frenimit eshte ne perpjestim te drejte me katrorin e
shpejtesise se mjetit dhe ne perpjestim te zhdrejte me
koeficentin e ferkimit.Kjo do te thote qe shpejtesia dyfishohet
atehere distanca e frenimit katerfishohet.
Per rruge me akull
Ne rasti kur mjeti leviz me nje V = 60 m/s dhe koeficenti I ferkimit eshte 0.1
atehere distanca qe duhet te mbaj mjeti nga mjeti per parandalim aksidenti gjendet
me formulen
S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k zevendesojme dhe kemi
S = Sr + Sf = 0.3 60 + 60 60 / 254 0.1=
18+ 3600/25.4=159m.
.Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me te cilen leviz
makina.
Dime qe f = µN
Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma
Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e ferkimit bejme
barazimin e dy shprehjeve dhe kemi
µN = ma ku N= mg zevendesojme
µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 0.98 m/s2
m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me mase
3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte
F= ma = 3500 * 0.98 = 3430N.
Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga makina te kete
Per rruge te lagur
Nese mjeti leviz me V= 30 m/s si ne menyren e mesiperme gjejme madhesite
fizike per parandalimin e aksidentit tek mjetet.
S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k = 0.3 *30 + 30*30/254*0.4 = 18m
.Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me te cilen leviz
makina.
Dime qe f = µN
Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma
Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e ferkimit
bejme barazimin e dy shprehjeve dhe kemi
µN = ma ku N= mg zevendesojme
µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 3.92m/s2
m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me mase
3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte
F= ma = 3500 * 3.92
= 13720N.
Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga makina te kete
madhesite fizike te gjetura me siper
Ne rruge me asfalt te zakonshem
 Nese mjeti leviz me V= 40 m/s si ne menyren e mesiperme gjejme
madhesite fizike per parandalimin e aksidentit tek mjetet.
 S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k = 0.3 *40 + 40*340/254*0.6 = 16m
 .Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me
te cilen leviz makina.
 Dime qe f = µN
 Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma
 Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e
ferkimit bejme barazimin e dy shprehjeve dhe kemi
 µN = ma ku N= mg zevendesojme
 µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 5.88m/s2
 m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me
mase 3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte
 F= ma = 3500 * 5.88
 = 20580N.
 Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga
makina te kete madhesite fizike te gjetura me siper
Ne rruge me asfalt granili
Nese mjeti leviz me V= 70 m/s si ne menyren e mesiperme gjejme madhesite
fizike per parandalimin e aksidentit tek mjetet.
S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k = 0.3 *70 + 70*70/254*0.8 = 49m
.Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me te cilen leviz
makina.
Dime qe f = µN
Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma
Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e ferkimit
bejme barazimin e dy shprehjeve dhe kemi
µN = ma ku N= mg zevendesojme
µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 7.84m/s2
m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me mase
3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte
F= ma = 3500 * 7.84
= 27440N.
Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga makina te kete
madhesite fizike te gjetura me siper
Per rruget ne levizje rrethore
 Shpesh ne jeten e perditshme hasim rruge
me kthesa. Per te qene sa me te sigurte ne
keto rruge duhet qe te zbatojme nje rregull
mbi shpejtesine. Ky rregull thote qe V=õgR.
 Ne rastin kur rruga eshte e thate dhe rrezja e
rruges 50m shpejtesia eshte afersisht 21ms
, kurse ne rastin e rruges se ngrire afersisht
tre here me e vogel.
 Keshtu , kujdes ne kthesa!
 Duhet ulur shpejtesia per te qene I sigurte ne
kthese.Shihet se kjo shpejtesi nuk varet nga
masa e makines. Vihet re se cdo gje nga
gjendja e ferkimit te rrotave me rrugen.
Disa rregulla per parandalimin
e aksidenteve
Drejtuesit e mjeteve nuk duhet te kryejne asnjelloj
manovre qe sjell aksidente ne rruge.
Duhet te jete I vetedijshem kur drejton mjetin.te ruaj
shpejtesine dhe te rris shkallen e reagimit .Te mos
parakaloj mjetet e tjera kur kjo manover nuk realizohet
ne baze te shpejtesise ,fushepamjes dhe distances nga
mjeti ne mjet.
Te kene parasysh perberjen e rruges dhe masat qe
duhen te marin kur kalojne ne rruge me rrezikshmeri te
larte.te mos perdorin alkol apo substanca te tjera
narkotike.
te kontrollojne sistemet e frenimit dhe gjendjen teknike
te mjetit para se ato te nisin udhetimin
Disa thenie te shkencetareve
te medhenj
•Ligji i ruajtjes se veshtiresive : nuk ka asnje
menyre te lehte per te vertetuar dicka te lehte.
• Pse matematicienet kane frike te ngasin makinen.
-Sepse gjeresia e rruges eshte e paperfillshme ne
krahasim me gjatesine e saj.
•Mos u shpejto ne marrjen e vendimeve por..kur
i merr ato mos vono zbatimin e tyre
Njeriu qe la rrugën e vjetër për atë te renë di se
çfarë la s'di se çfarë gjene

More Related Content

What's hot

Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu
 
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Kristjana Duni
 
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
#MesueseAurela Elezaj
 
Energjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela
 
energjia
energjia energjia
energjia
ANA KOSHI
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiMerkur Sinani
 
shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema
 
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
 PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
KleaHaka
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
FlavioHabilaj
 
Historia e numrit
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
jola cenollari
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Aldrin Pashku
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Marinela Abedini
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj113
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara
 
Fibrat optike
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike
Olti OTo
 
Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
FialdoMema
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka
 

What's hot (20)

Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
 
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
 
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
 
Energjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
 
energjia
energjia energjia
energjia
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
 
shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
 
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
 PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
 
Historia e numrit
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Fibrat optike
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike
 
Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
 

More from Arlinda

Gruaja shqiptare
Gruaja shqiptareGruaja shqiptare
Gruaja shqiptareArlinda
 
Skenderbeu
SkenderbeuSkenderbeu
SkenderbeuArlinda
 
Biodiversiteti
BiodiversitetiBiodiversiteti
BiodiversitetiArlinda
 
Fillimet e kercimit
Fillimet e kercimitFillimet e kercimit
Fillimet e kercimitArlinda
 
Programet kompjuterike
Programet kompjuterikeProgramet kompjuterike
Programet kompjuterikeArlinda
 
Levizjet nacionaliste ne ballkan
Levizjet nacionaliste ne ballkanLevizjet nacionaliste ne ballkan
Levizjet nacionaliste ne ballkanArlinda
 
1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-se
1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-se1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-se
1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-seArlinda
 
Amerika e jugut
Amerika e jugutAmerika e jugut
Amerika e jugutArlinda
 
Piramidat e egjptit/ Keopsit
Piramidat e egjptit/ KeopsitPiramidat e egjptit/ Keopsit
Piramidat e egjptit/ KeopsitArlinda
 
Shqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seShqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seArlinda
 
Kimia organike Alkinet
Kimia organike AlkinetKimia organike Alkinet
Kimia organike AlkinetArlinda
 
Eutrofikimi
EutrofikimiEutrofikimi
EutrofikimiArlinda
 
Fekondimi In Vitro
 Fekondimi In Vitro Fekondimi In Vitro
Fekondimi In VitroArlinda
 
Zbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografikeZbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografikeArlinda
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeArlinda
 
Dhurimi i gjakut
Dhurimi i gjakutDhurimi i gjakut
Dhurimi i gjakutArlinda
 

More from Arlinda (18)

Gruaja shqiptare
Gruaja shqiptareGruaja shqiptare
Gruaja shqiptare
 
Skenderbeu
SkenderbeuSkenderbeu
Skenderbeu
 
Biodiversiteti
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
 
Fillimet e kercimit
Fillimet e kercimitFillimet e kercimit
Fillimet e kercimit
 
Programet kompjuterike
Programet kompjuterikeProgramet kompjuterike
Programet kompjuterike
 
Levizjet nacionaliste ne ballkan
Levizjet nacionaliste ne ballkanLevizjet nacionaliste ne ballkan
Levizjet nacionaliste ne ballkan
 
Femijeria
FemijeriaFemijeria
Femijeria
 
1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-se
1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-se1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-se
1 dhjetori dita nderkombetare kunder SIDA-se
 
Amerika e jugut
Amerika e jugutAmerika e jugut
Amerika e jugut
 
Piramidat e egjptit/ Keopsit
Piramidat e egjptit/ KeopsitPiramidat e egjptit/ Keopsit
Piramidat e egjptit/ Keopsit
 
Shqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seShqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-se
 
Kimia organike Alkinet
Kimia organike AlkinetKimia organike Alkinet
Kimia organike Alkinet
 
Eutrofikimi
EutrofikimiEutrofikimi
Eutrofikimi
 
Fekondimi In Vitro
 Fekondimi In Vitro Fekondimi In Vitro
Fekondimi In Vitro
 
Zbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografikeZbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografike
 
Ciklistet
CiklistetCiklistet
Ciklistet
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesme
 
Dhurimi i gjakut
Dhurimi i gjakutDhurimi i gjakut
Dhurimi i gjakut
 

Aksidentet rrugore

 • 1. PROJEKT FIZIKE TEMA:SI MUND TE PARANDALOHEN AKSIDENTET RRUGORE?
 • 2. PERSE KJO TEME?  CDO DITE SOT DEGJOJME PER RASTE TE TMERRSHME AKSIDENTESH . KU QINDRA VETE HUMBIN JETE CDO DITE. SECILI NGA NE DUHET TE NDERGJEGJESOHET PER VLERN E JETES . PER TA BERE KETE DUHET QE TE SENSIBILIZOHEN TE RINJTE TE PARET.  KUR TE NGASESH NJE AUTOMJET PERPIQU TI KUJTOSH RREGULLAT E MEPOSHTME.  VLERSOJE JETEN!
 • 3. Shkaqe dhe statistika te aksidenteve rrugore  PAKUJDESITE NE DREJTIMIN E MJETIT  PERDORIMI I ALKOOLIT  MUNGESA E SINJALISTIKAVE  NEGLIZHENCA E KALIMTAREVE  1465-aksidente rrugore kane ndodhur ne vitin 2009  374-persona kane pesuar plage te renda  1080-persona kane pesuar plage te lehta  300- persona kane vdekur  80% e viktimave jane meshkuj
 • 4. RRETHET ME NUMRIN ME TE LARTE TE AKSIDENTEVE JANE: NE SHQIPERI TIRANA 17% DURRESI 7% LUSHNJA 7% KAVAJA 6%
 • 5. LEVIZJA E MAKINAVE Mjetet ne rruge kryejne levizje drejtevizore dhe te lakuar. Gjate levizjes se tyre ndodh qe te ndodhin aksidente ne pjese rruge te ndyshme.ndodhja e aksidenteve ndodh per arsye te ndryshme,por kjo s`do te thote qe drejtuesit e mjeteve s`jane te afte qe te parandalojne nje aksident.Qe te parandalohen aksidentet duhet qe drejtuesi te kete parasysh ;distancen nga mjeti ne mjet,shpejtesine,siperfaqen e rruges si dhe gjendjen e tij psiqike dhe fizike
 • 6. Gjendja psiqike-fizike Nese drejtuesi I mjetit nuk eshte ne gjendje te mire psiqike dhe fizike sjell mos reagim dhe reflektim ndaj manovrave te mjeteve te tjera ,rritje te shpejtesise dhe monovra te ndryshme te palejueshmje ne rruge.Realizon parakalime te rrezikshme .Duke mos respektuar distancen e mjetit nga mjeti si dhe shpejtesine per parakalim
 • 7. SHPEJTESIA. Qe te parandalohen aksidentet duhet qe mjetet te respektojne sinjalistikat e shpejtesise , te ecin ne rruge te ndryshme nepermjet shpejtesise se lejuar e mos te kryejne parakalime me mjetet e tjera qe kane shpejtesi me te madhe se e mjetit te vet,mos te rrisin shpejtesine per te parakaluar kur fushepamja e rruges eshte e pamjaftueshme,siperfaqja e rruges eshte e rreshqiteshme si dhe kur kane perpara mjete me lende te rrezikshme ao mbingarkesa e mjetit perpara eshte e vendosur jo ne menyre te rregullt.
 • 8. Koeficenti I ferkimit Koeficenti I ferkimit ne lidhje me siperfaqen e rruges jane. Per rruge me akull 0,1 Per rruget e lagur 0.3-0.4 Per rruget e thate me asfalt te zakonshem 0.6 Per rruget me granil 0.8
 • 9. Distanca e mjetit nga mjeti Largesia e mjetit nga mjeti shuma e distances se reagimit me distancen e frenimit,e cila eshte rruga qe pershkon mjeti nga momenti I shtypjes se pedalit te frenimit deri ne ndalimin e plote. Distanca e reagimit eshte rryge e pershkuar per 1s ose e shprehur S = 0.3V Distanca e frenimit te mjetit eshte S= V2 / 254k V- shpejtesia e levizjes se mjetit ne momenti e shtypjes se pedalit dhe k koeficenti I ferkimit te rrotes me rrugen Pra ,largesia e sigurise ndermjet mjeteve eshte’ S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k Distanca e frenimit eshte ne perpjestim te drejte me katrorin e shpejtesise se mjetit dhe ne perpjestim te zhdrejte me koeficentin e ferkimit.Kjo do te thote qe shpejtesia dyfishohet atehere distanca e frenimit katerfishohet.
 • 10. Per rruge me akull Ne rasti kur mjeti leviz me nje V = 60 m/s dhe koeficenti I ferkimit eshte 0.1 atehere distanca qe duhet te mbaj mjeti nga mjeti per parandalim aksidenti gjendet me formulen S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k zevendesojme dhe kemi S = Sr + Sf = 0.3 60 + 60 60 / 254 0.1= 18+ 3600/25.4=159m. .Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me te cilen leviz makina. Dime qe f = µN Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e ferkimit bejme barazimin e dy shprehjeve dhe kemi µN = ma ku N= mg zevendesojme µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 0.98 m/s2 m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me mase 3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte F= ma = 3500 * 0.98 = 3430N. Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga makina te kete
 • 11. Per rruge te lagur Nese mjeti leviz me V= 30 m/s si ne menyren e mesiperme gjejme madhesite fizike per parandalimin e aksidentit tek mjetet. S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k = 0.3 *30 + 30*30/254*0.4 = 18m .Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me te cilen leviz makina. Dime qe f = µN Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e ferkimit bejme barazimin e dy shprehjeve dhe kemi µN = ma ku N= mg zevendesojme µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 3.92m/s2 m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me mase 3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte F= ma = 3500 * 3.92 = 13720N. Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga makina te kete madhesite fizike te gjetura me siper
 • 12. Ne rruge me asfalt te zakonshem  Nese mjeti leviz me V= 40 m/s si ne menyren e mesiperme gjejme madhesite fizike per parandalimin e aksidentit tek mjetet.  S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k = 0.3 *40 + 40*340/254*0.6 = 16m  .Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me te cilen leviz makina.  Dime qe f = µN  Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma  Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e ferkimit bejme barazimin e dy shprehjeve dhe kemi  µN = ma ku N= mg zevendesojme  µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 5.88m/s2  m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me mase 3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte  F= ma = 3500 * 5.88  = 20580N.  Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga makina te kete madhesite fizike te gjetura me siper
 • 13. Ne rruge me asfalt granili Nese mjeti leviz me V= 70 m/s si ne menyren e mesiperme gjejme madhesite fizike per parandalimin e aksidentit tek mjetet. S = Sr + Sf = 0.3V + V2 / 254k = 0.3 *70 + 70*70/254*0.8 = 49m .Po per te njejten rruge gjejme forcen e ferkimit si dhe nxitimin me te cilen leviz makina. Dime qe f = µN Por ne baze te ligjit te Njutonit dime qe f = ma Meqenese makina kryen levizje forca qe vepron mbi te eshte forca e ferkimit bejme barazimin e dy shprehjeve dhe kemi µN = ma ku N= mg zevendesojme µmg = ma qe ketej sjell qe a = µg = 7.84m/s2 m.q.se makinat arrijne ne masa te ndryshme studiojme makinen me mase 3500kg.forca e ferkimit ne kete rast eshte F= ma = 3500 * 7.84 = 27440N. Qe ne keto rruge te mos kete aksidente duhet qe makina nga makina te kete madhesite fizike te gjetura me siper
 • 14. Per rruget ne levizje rrethore  Shpesh ne jeten e perditshme hasim rruge me kthesa. Per te qene sa me te sigurte ne keto rruge duhet qe te zbatojme nje rregull mbi shpejtesine. Ky rregull thote qe V=√µgR.  Ne rastin kur rruga eshte e thate dhe rrezja e rruges 50m shpejtesia eshte afersisht 21ms , kurse ne rastin e rruges se ngrire afersisht tre here me e vogel.  Keshtu , kujdes ne kthesa!  Duhet ulur shpejtesia per te qene I sigurte ne kthese.Shihet se kjo shpejtesi nuk varet nga masa e makines. Vihet re se cdo gje nga gjendja e ferkimit te rrotave me rrugen.
 • 15. Disa rregulla per parandalimin e aksidenteve Drejtuesit e mjeteve nuk duhet te kryejne asnjelloj manovre qe sjell aksidente ne rruge. Duhet te jete I vetedijshem kur drejton mjetin.te ruaj shpejtesine dhe te rris shkallen e reagimit .Te mos parakaloj mjetet e tjera kur kjo manover nuk realizohet ne baze te shpejtesise ,fushepamjes dhe distances nga mjeti ne mjet. Te kene parasysh perberjen e rruges dhe masat qe duhen te marin kur kalojne ne rruge me rrezikshmeri te larte.te mos perdorin alkol apo substanca te tjera narkotike. te kontrollojne sistemet e frenimit dhe gjendjen teknike te mjetit para se ato te nisin udhetimin
 • 16. Disa thenie te shkencetareve te medhenj •Ligji i ruajtjes se veshtiresive : nuk ka asnje menyre te lehte per te vertetuar dicka te lehte. • Pse matematicienet kane frike te ngasin makinen. -Sepse gjeresia e rruges eshte e paperfillshme ne krahasim me gjatesine e saj. •Mos u shpejto ne marrjen e vendimeve por..kur i merr ato mos vono zbatimin e tyre Njeriu qe la rrugën e vjetër për atë te renë di se çfarë la s'di se çfarë gjene