SlideShare a Scribd company logo
Akrylaattialtistuminen ja sen
torjuminen
kauneudenhoitoalalla ja
kokoonpanotyössä
Katri Suuronen
Työtoksikologian dosentti, vanhempi asiantuntija
Perjantai-meeting 11.11.2022
Mitä aineosatietoa akrylaattituotteista on saatavilla
ja mitä niissä oikeasti on?
• Kemikaalilainsäädännön piiriin kuuluvista tuotteista laadittava käyttöturvallisuustiedotteet
(KTT), mutta vain vaaraluokitellut aineosat pitää ilmoittaa (kohdassa 3)
• Kosmetiikkalainsäädännön piiriin kuuluvista tuotteista ei tarvitse toimittaa KTT:ta, mutta
kaikki aineosat pitää listata pakkausetiketissä (Aineosat/Ingredients tai INCI-lista)
Kaksi ongelmallista tuoteluokkaa:
1. Anaerobiset liimat ja ruuvilukitteet asennustyössä
2. Rakennekynsimateriaalit kauneudenhoidossa
Näiden tuotteiden allergiavaaraa voi olla vaikea tunnistaa mm. harhaanjohtavasta
markkinoinnista ja KTT:iden ja/tai pakkausmerkintöjen puutteista johtuen.
14.11.2022 2
©TYÖTERVEYSLAITOS
Esimerkki anaerobisen,
metakrylaatteja sisältävän liiman KTT:sta
“They enhance safety in production, application and
end-use while having no hazard pictograms on the
label and none or less hazard phrases in the safety
data sheet.”
“The chemical substances used in the health and safety
products are chosen so that the products are not
classified as hazardous and toxic for most of the
criteria of REACH and CLP Regulation.”
14.11.2022 3
Loctite ”Health and safety”
-tuotelinja
©TYÖTERVEYSLAITOS
Akrylaattiprojektin kemialliset analyysit/
liimat:
14.11.2022 4
Tuote KTT:ssa listatut akrylaatit Analyysissa löydetyt
makrylaatit
Loctite 2400 - TREGDMA 16,2
Loctite 2700 - 1,4-BDDMA 1,9;
TREGDMA 15,9
Loctite 5400 - TREGDMA 15,6
Loctite 6300 Bisphenol A-PEG-diether dimethacrylate
25-50% (CAS 41637-38-1)*
TREGDMA 7,4;
HPMA 1,75
• Kaikki akrylaattihankkeen työpaikoilta kerätyt anaerobiset
liimat (13 tuotetta) sisälsivät herkistäviä metakrylaatteja
• Kaikki pikaliimat koostuivat pääosin etyylisyanoakrylaatista
Loctite ”Health and safety products”
TREGDMA= trietyleeniglykolidimetakrylaatti
HPMA= hydroksipropyylimetakrylaatti
©TYÖTERVEYSLAITOS
Akrylaattiprojektin kemialliset
analyysit/kynsi- ja ripsiaineet:
• Kosmetiikkalainsäädäntö koskee mm. geeli- ja
akryylikynsimateriaaleja ja kynsilakkoja
• KTT:itakin joskus esiintyy, niiden laatu vaihtelee
• Kaikki akrylaattiprojektissa analysoidut geeli- ja
akryylikynsituotteet sisälsivät useita metakrylaatteja
• kaikkia ei ilmoitettu pakkauksessa
• Kaikista ripsiliimoista löytyi etyylisyanoakrylaatti (ECA), jota
oli tuotteissa yli 70%
• etyylisyanoakrylaatti oli ilmoitettu asianmukaisesti
tuotepakkauksissa ja KTT:issa
Esimerkki tuotepakkauksesta:
Ingredients. MEK, Urethane Methacrylate, HEMA,
Hydroxypropyl Methacrylate, Trimethylbenzoyl
Diphenylphosphine Oxide
HEMA= hydroksietyylimetakrylaatti
©TYÖTERVEYSLAITOS
Työpaikkamittaukset ja -havainnot
Ihoaltistuminen akrylaateille
kokoonpanotyössä
• Kolme työpaikka (6-7 työntekijää)
• Havaintojen mukaan ihokosketus liimoihin ja tahraisiin pintoihin
hyvin mahdollista
• Ihopyyhintänäytteissä ei akrylaatteja
• Käsineparista tehdyssä analyysissa akrylaatteja löytyi peukalon
ja etusormen alueelta
• Pintapyyhintänäytteistä (10/55) löytyi akrylaatteja kaikilta
työpaikoilta
• Liimapullojen kyljet, työkalujen varret, kädensijat ja
ohjausnappulat, pöydän reunukset
14.11.2022 7
©TYÖTERVEYSLAITOS
Ilman epäpuhtaudet kokoonpanotyössä
• Kokonais-VOC-pitoisuus pieni
• Mediaaniarvo 2550 µg/m3 (170-51000)
• Suurin arvo on poikkeama, joka mitattiin
kohdasta jossa sumutettiin puhdistusliuotinta
• Akrylaattiyhdisteitä (esim. HEMA, HPMA,
MMA) tunnistettiin ilmasta aivan pieniä
määriä (0-50 µg/m3) muutamassa paikassa
• TTL TVOC-tavoitetaso on 300 µg/m3 ja
viitearvo teolliselle yleisilmalle 3000 µg/m3
• Usemmille akrylaateille ei ole raja-arvoja
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8
• Kolme kynsistudiota ja yksi ripsihoitola (8
työntekijää)
• Havaintojen perusteella lukuisat
ihokosketukset mahdollisia
• Akrylaatteja löytyi yhdestä
ihopyyhintänäytteestä (kynsiteknikolla)
• Pintapyyhintänäytteistä (14/51) löytyi
akrylaatteja kaikilta työpaikoilta
• Kynsigeelipurkit, siveltimen varsi, pinsetit,
viilat, pöytien pinnat, ripsienkostutuslaite,
korttimaksupääte
14.11.2022 9
Ihoaltistuminen akrylaateille
kynsi- ja ripsityössä
©TYÖTERVEYSLAITOS
Ilman epäpuhtaudet kynsi- ja ripsityössä
• Akryylikynsityössä käytetään helposti haihtuvia
(met)akrylaattinesteitä
• Mitattuna haihtuvien akrylaattien ilmapitoisuus oli
kohtalainen, mutta ei ylittänyt työhygieenisiä raja-arvoja.
• Pitoisuus voi aiheuttaa epämukavuutta, lisätä hengitystieoireita
ja aiheuttaa harvemmin nuhaa tai astmaa.
• Raskaana olevien ei tulisi olla tiloissa, joissa kynsiä käsitellään
akryylitekniikalla, ellei ole mittauksin osoitettu, että sikiölle ei
ole vaaraa.
• Geelikynsityössä ilmapitoisuudet olivat hyvin pieniä ja
ilmanlaatu aistinvaraisesti hyvä
• Kynsienhiontapölyn pitoisuudet maltilliset, mutta voivat
aiheuttaa ärsytysoireita
• Ripsityössä syanoakrylaatteja ilmassa vai vähän – silti
altistuminen mahdollista aivan lähellä
liimankäsittelykohtaa
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10
Akrylaattien mittaus
hengitysvyöhykkeeltä
akryyli- ja geelikynsitöissä.
Testatut käsinemallit
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 11
Polyuretaani(PU)-
pinnoitettu
asentajankäsine
”Assembly glove soft”
Nitriilivaahtokumipinnoitettu
asentajankäsine
”Protective Glove Multifit Nitrile”
Tiiviillä nitriilikumikerroksella
pinnoitettu asentajankäsine
”Wonder Grip”
Nitriilikuminen kertakäyttökäsine
”Semperguard”
Neopreenikuminen kertakäyttökäsine
”NeoTouch”
PVC-muovinen kertakäyttökäsine
”Vinyl Glove Clear”
Käsinetestien johtopäätökset
Geelikynsitekniikka
• Neopreenikumikäsineet, kertakäyttöiset,
kemikaalinsuojakäsineet EN ISO 374-1 <20 min käyttöajalla
Akryylikynsitekniikka
• Käsineet läpäisevät akryylitekniikan nesteitä,
mikä aiheuttaa tunnistamattoman vaaran. Ei käsineitä.
Ripsiliimaus syanoakrylaattiliimalla
• Tarvittaessa neopreenikumikäsineet tai myös nitriilikumikäsineet,
kertakäyttöiset kemikaalinsuojakäsineet EN ISO 374-1
Kokoopanotyön anaerobiset liimat
• Neopreeni- tai nitriilikumiset kertakäyttökäsineet
<20 min käyttöajalla, tai tiiviit nitriilikumilla
pinnoitetut asentajankäsineet
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12
EN ISO 374-1
-merkintä
Projektiin liittyvät tieteelliset artikkelit
• J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Mar;8(3):971-97.
13
J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Mar;8(3):971-979.e1.doi: 10.1016/j.jaip.2019.10.017.
©TYÖTERVEYSLAITOS
Ohjeita allergioiden torjumiseen
Tarkastele ympäristöäsi ja tapaasi tehdä työtä
• Kynsityö:
• Torju suora ihokosketus, vältä tahraamista ja aineiden leviämistä esim.
likaisten käsien tai puhdistusvälineiden kautta muualle
• Suojakäsineet geelikynsityössä
• Huolehdi hyvästä yleisilmanvaihdosta, etenkin akryylikynsityössä
• Ripsityö:
• Huolehdi hyvästä yleisilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa kohdeimua tai
tuuletinta – pohdi, miten saisit ilman virtaamaan niin, että liimahuurut
poistuvat hengitysvyöhykkeeltä
• Käytä hengityksensuojaimia tarvittaessa
• Ilman käsineitä saattaa pärjätä, jos pystyy tekemään työn siististi
• Kokoonpanotyö:
• Ihokosketuksen ja kontaminaation välttäminen, suojakäsineet ja hyvä
yleisilmanvaihto ©TYÖTERVEYSLAITOS
Sananen hengityksensuojaimista:
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 16
Kirurginen maski ei ole hengityksensuojain.
Se ei suojaa käyttäjäänsä kaasumaisilta
yhdisteiltä eikä hienojakoiselta pölyltäkään.
Puolinaamari-mallinen hengityksensuojain, jossa on AB-
kaasunsuodattimet, soveltuu ripsityöhön.
A-suodatin soveltuu akryylikynsityöhön.
Käyttöä kannattaa tauottaa, koska suodattimen läpi hengittely
voi olla raskasta. Puhaltimella varustetut hengityksensuojaimet
ovat kevyempiä käyttää.
Kokeile eri malleja ja pyydä apua suojainmyyjiltä (www.styl.fi).
Uusissa ohjeissa on tietoa kauneudenhoitoalalle
soveltuvista ilmanpuhdistimista
• Akryylikynsinesteiden haihtuvat aineosat jäävät
aktiivihiilisuodattimiin.
• Ilmassa leijuva pöly jää tehokkaaseen
hiukkassuodattimeen.
• Kohdepoisto on tehokas aivan työkohteen lähellä
- esim. imupöytä.
• Pöytätuuletin voi soveltua viemään pois huuruja
työntekijän kasvoilta ripsityössä
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17
Kaikkia
ilmapuhdistuslaitteita
on käytettävä ja
huolettava
asianmukaisesti
Riskinarviointi ja terveydellisen merkityksen arviointi
• Kokoonpanoalalla riskinarviointiprosessi todennäköisesti tuttu
• Kauneudenhoitoalalle laadittu akry-hankkeessa ohjeet kemikaaliriskinarvioinnin
tekemiseksi – löytyvät teemasivulta
• Molemmilla aloilla, jos kovettumattomia akrylaatteja on käytössä, otettava
huomioon allergisoitumisriski riippumatta siitä mitä KTT tai tuotepakkaus
kertoo
– tässä saatetaan tarvita työterveyshuollon tukea ja neuvontaa
• Työpaikkaselvitys: työn havainnointi: ihokosketusten mahdollisuus,
kontaminaation leviäminen, siisteys, aistinvarainen ilmanlaatu, suojaimet
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 18
www.ttl.fi/akrylaattiallergia
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS
Huom.
Kokoonpanoalan
ohjeet julkaistaan
samalla teemasivulla
24.11.2022!
Tutkimusryhmä:
Katriina Ylinen
Erja Mäkelä
Maria Pesonen
Kristiina Aalto-Korte
Hille Suojalehto
Irmeli Lindström
Katri Suuronen
Kemialliset analyysit:
Jaakko Heikkilä ja Raija Vastapuu
Viestintä: Niina Mäenpää
14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20
Loppuraportti
Työsuojelurahastolle
julkaistaan vuoden vaihteessa
2022/2023
ttl.fi @tyoterveys
@fioh
tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Työterveyslaitos
 
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työterveyslaitos
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Työterveyslaitos
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työterveyslaitos
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 
Päihteet työelämässä
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässä
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikköEtätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Roland Päivi
 
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 
Persoonallisuushäiriöt
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos
 

What's hot (20)

Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
 
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Päihteet työelämässä
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässä
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
 
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikköEtätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
 
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Persoonallisuushäiriöt
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 

Similar to Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalalla: Työterveyslaitoksen akrylaattiprojekti

Mäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttö
Mäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttöMäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttö
Mäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttö
Työterveyslaitos
 
Puhdastilatekniikan perusteet
Puhdastilatekniikan perusteetPuhdastilatekniikan perusteet
Puhdastilatekniikan perusteet
Heidi Tuomi
 
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Työterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Similar to Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalalla: Työterveyslaitoksen akrylaattiprojekti (6)

Mäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttö
Mäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttöMäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttö
Mäkelä Kemikaalilta suojaavan suojaimen valinta ja käyttö
 
Puhdastilatekniikan perusteet
Puhdastilatekniikan perusteetPuhdastilatekniikan perusteet
Puhdastilatekniikan perusteet
 
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
 

Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalalla: Työterveyslaitoksen akrylaattiprojekti

 • 1. Akrylaattialtistuminen ja sen torjuminen kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanotyössä Katri Suuronen Työtoksikologian dosentti, vanhempi asiantuntija Perjantai-meeting 11.11.2022
 • 2. Mitä aineosatietoa akrylaattituotteista on saatavilla ja mitä niissä oikeasti on? • Kemikaalilainsäädännön piiriin kuuluvista tuotteista laadittava käyttöturvallisuustiedotteet (KTT), mutta vain vaaraluokitellut aineosat pitää ilmoittaa (kohdassa 3) • Kosmetiikkalainsäädännön piiriin kuuluvista tuotteista ei tarvitse toimittaa KTT:ta, mutta kaikki aineosat pitää listata pakkausetiketissä (Aineosat/Ingredients tai INCI-lista) Kaksi ongelmallista tuoteluokkaa: 1. Anaerobiset liimat ja ruuvilukitteet asennustyössä 2. Rakennekynsimateriaalit kauneudenhoidossa Näiden tuotteiden allergiavaaraa voi olla vaikea tunnistaa mm. harhaanjohtavasta markkinoinnista ja KTT:iden ja/tai pakkausmerkintöjen puutteista johtuen. 14.11.2022 2 ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 3. Esimerkki anaerobisen, metakrylaatteja sisältävän liiman KTT:sta “They enhance safety in production, application and end-use while having no hazard pictograms on the label and none or less hazard phrases in the safety data sheet.” “The chemical substances used in the health and safety products are chosen so that the products are not classified as hazardous and toxic for most of the criteria of REACH and CLP Regulation.” 14.11.2022 3 Loctite ”Health and safety” -tuotelinja ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 4. Akrylaattiprojektin kemialliset analyysit/ liimat: 14.11.2022 4 Tuote KTT:ssa listatut akrylaatit Analyysissa löydetyt makrylaatit Loctite 2400 - TREGDMA 16,2 Loctite 2700 - 1,4-BDDMA 1,9; TREGDMA 15,9 Loctite 5400 - TREGDMA 15,6 Loctite 6300 Bisphenol A-PEG-diether dimethacrylate 25-50% (CAS 41637-38-1)* TREGDMA 7,4; HPMA 1,75 • Kaikki akrylaattihankkeen työpaikoilta kerätyt anaerobiset liimat (13 tuotetta) sisälsivät herkistäviä metakrylaatteja • Kaikki pikaliimat koostuivat pääosin etyylisyanoakrylaatista Loctite ”Health and safety products” TREGDMA= trietyleeniglykolidimetakrylaatti HPMA= hydroksipropyylimetakrylaatti ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 5. Akrylaattiprojektin kemialliset analyysit/kynsi- ja ripsiaineet: • Kosmetiikkalainsäädäntö koskee mm. geeli- ja akryylikynsimateriaaleja ja kynsilakkoja • KTT:itakin joskus esiintyy, niiden laatu vaihtelee • Kaikki akrylaattiprojektissa analysoidut geeli- ja akryylikynsituotteet sisälsivät useita metakrylaatteja • kaikkia ei ilmoitettu pakkauksessa • Kaikista ripsiliimoista löytyi etyylisyanoakrylaatti (ECA), jota oli tuotteissa yli 70% • etyylisyanoakrylaatti oli ilmoitettu asianmukaisesti tuotepakkauksissa ja KTT:issa Esimerkki tuotepakkauksesta: Ingredients. MEK, Urethane Methacrylate, HEMA, Hydroxypropyl Methacrylate, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide HEMA= hydroksietyylimetakrylaatti ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 7. Ihoaltistuminen akrylaateille kokoonpanotyössä • Kolme työpaikka (6-7 työntekijää) • Havaintojen mukaan ihokosketus liimoihin ja tahraisiin pintoihin hyvin mahdollista • Ihopyyhintänäytteissä ei akrylaatteja • Käsineparista tehdyssä analyysissa akrylaatteja löytyi peukalon ja etusormen alueelta • Pintapyyhintänäytteistä (10/55) löytyi akrylaatteja kaikilta työpaikoilta • Liimapullojen kyljet, työkalujen varret, kädensijat ja ohjausnappulat, pöydän reunukset 14.11.2022 7 ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 8. Ilman epäpuhtaudet kokoonpanotyössä • Kokonais-VOC-pitoisuus pieni • Mediaaniarvo 2550 µg/m3 (170-51000) • Suurin arvo on poikkeama, joka mitattiin kohdasta jossa sumutettiin puhdistusliuotinta • Akrylaattiyhdisteitä (esim. HEMA, HPMA, MMA) tunnistettiin ilmasta aivan pieniä määriä (0-50 µg/m3) muutamassa paikassa • TTL TVOC-tavoitetaso on 300 µg/m3 ja viitearvo teolliselle yleisilmalle 3000 µg/m3 • Usemmille akrylaateille ei ole raja-arvoja 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8
 • 9. • Kolme kynsistudiota ja yksi ripsihoitola (8 työntekijää) • Havaintojen perusteella lukuisat ihokosketukset mahdollisia • Akrylaatteja löytyi yhdestä ihopyyhintänäytteestä (kynsiteknikolla) • Pintapyyhintänäytteistä (14/51) löytyi akrylaatteja kaikilta työpaikoilta • Kynsigeelipurkit, siveltimen varsi, pinsetit, viilat, pöytien pinnat, ripsienkostutuslaite, korttimaksupääte 14.11.2022 9 Ihoaltistuminen akrylaateille kynsi- ja ripsityössä ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 10. Ilman epäpuhtaudet kynsi- ja ripsityössä • Akryylikynsityössä käytetään helposti haihtuvia (met)akrylaattinesteitä • Mitattuna haihtuvien akrylaattien ilmapitoisuus oli kohtalainen, mutta ei ylittänyt työhygieenisiä raja-arvoja. • Pitoisuus voi aiheuttaa epämukavuutta, lisätä hengitystieoireita ja aiheuttaa harvemmin nuhaa tai astmaa. • Raskaana olevien ei tulisi olla tiloissa, joissa kynsiä käsitellään akryylitekniikalla, ellei ole mittauksin osoitettu, että sikiölle ei ole vaaraa. • Geelikynsityössä ilmapitoisuudet olivat hyvin pieniä ja ilmanlaatu aistinvaraisesti hyvä • Kynsienhiontapölyn pitoisuudet maltilliset, mutta voivat aiheuttaa ärsytysoireita • Ripsityössä syanoakrylaatteja ilmassa vai vähän – silti altistuminen mahdollista aivan lähellä liimankäsittelykohtaa 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10 Akrylaattien mittaus hengitysvyöhykkeeltä akryyli- ja geelikynsitöissä.
 • 11. Testatut käsinemallit 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 11 Polyuretaani(PU)- pinnoitettu asentajankäsine ”Assembly glove soft” Nitriilivaahtokumipinnoitettu asentajankäsine ”Protective Glove Multifit Nitrile” Tiiviillä nitriilikumikerroksella pinnoitettu asentajankäsine ”Wonder Grip” Nitriilikuminen kertakäyttökäsine ”Semperguard” Neopreenikuminen kertakäyttökäsine ”NeoTouch” PVC-muovinen kertakäyttökäsine ”Vinyl Glove Clear”
 • 12. Käsinetestien johtopäätökset Geelikynsitekniikka • Neopreenikumikäsineet, kertakäyttöiset, kemikaalinsuojakäsineet EN ISO 374-1 <20 min käyttöajalla Akryylikynsitekniikka • Käsineet läpäisevät akryylitekniikan nesteitä, mikä aiheuttaa tunnistamattoman vaaran. Ei käsineitä. Ripsiliimaus syanoakrylaattiliimalla • Tarvittaessa neopreenikumikäsineet tai myös nitriilikumikäsineet, kertakäyttöiset kemikaalinsuojakäsineet EN ISO 374-1 Kokoopanotyön anaerobiset liimat • Neopreeni- tai nitriilikumiset kertakäyttökäsineet <20 min käyttöajalla, tai tiiviit nitriilikumilla pinnoitetut asentajankäsineet 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12 EN ISO 374-1 -merkintä
 • 13. Projektiin liittyvät tieteelliset artikkelit • J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Mar;8(3):971-97. 13 J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Mar;8(3):971-979.e1.doi: 10.1016/j.jaip.2019.10.017. ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 15. Tarkastele ympäristöäsi ja tapaasi tehdä työtä • Kynsityö: • Torju suora ihokosketus, vältä tahraamista ja aineiden leviämistä esim. likaisten käsien tai puhdistusvälineiden kautta muualle • Suojakäsineet geelikynsityössä • Huolehdi hyvästä yleisilmanvaihdosta, etenkin akryylikynsityössä • Ripsityö: • Huolehdi hyvästä yleisilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa kohdeimua tai tuuletinta – pohdi, miten saisit ilman virtaamaan niin, että liimahuurut poistuvat hengitysvyöhykkeeltä • Käytä hengityksensuojaimia tarvittaessa • Ilman käsineitä saattaa pärjätä, jos pystyy tekemään työn siististi • Kokoonpanotyö: • Ihokosketuksen ja kontaminaation välttäminen, suojakäsineet ja hyvä yleisilmanvaihto ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 16. Sananen hengityksensuojaimista: 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 16 Kirurginen maski ei ole hengityksensuojain. Se ei suojaa käyttäjäänsä kaasumaisilta yhdisteiltä eikä hienojakoiselta pölyltäkään. Puolinaamari-mallinen hengityksensuojain, jossa on AB- kaasunsuodattimet, soveltuu ripsityöhön. A-suodatin soveltuu akryylikynsityöhön. Käyttöä kannattaa tauottaa, koska suodattimen läpi hengittely voi olla raskasta. Puhaltimella varustetut hengityksensuojaimet ovat kevyempiä käyttää. Kokeile eri malleja ja pyydä apua suojainmyyjiltä (www.styl.fi).
 • 17. Uusissa ohjeissa on tietoa kauneudenhoitoalalle soveltuvista ilmanpuhdistimista • Akryylikynsinesteiden haihtuvat aineosat jäävät aktiivihiilisuodattimiin. • Ilmassa leijuva pöly jää tehokkaaseen hiukkassuodattimeen. • Kohdepoisto on tehokas aivan työkohteen lähellä - esim. imupöytä. • Pöytätuuletin voi soveltua viemään pois huuruja työntekijän kasvoilta ripsityössä 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17 Kaikkia ilmapuhdistuslaitteita on käytettävä ja huolettava asianmukaisesti
 • 18. Riskinarviointi ja terveydellisen merkityksen arviointi • Kokoonpanoalalla riskinarviointiprosessi todennäköisesti tuttu • Kauneudenhoitoalalle laadittu akry-hankkeessa ohjeet kemikaaliriskinarvioinnin tekemiseksi – löytyvät teemasivulta • Molemmilla aloilla, jos kovettumattomia akrylaatteja on käytössä, otettava huomioon allergisoitumisriski riippumatta siitä mitä KTT tai tuotepakkaus kertoo – tässä saatetaan tarvita työterveyshuollon tukea ja neuvontaa • Työpaikkaselvitys: työn havainnointi: ihokosketusten mahdollisuus, kontaminaation leviäminen, siisteys, aistinvarainen ilmanlaatu, suojaimet 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 18
 • 20. Tutkimusryhmä: Katriina Ylinen Erja Mäkelä Maria Pesonen Kristiina Aalto-Korte Hille Suojalehto Irmeli Lindström Katri Suuronen Kemialliset analyysit: Jaakko Heikkilä ja Raija Vastapuu Viestintä: Niina Mäenpää 14.11.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20 Loppuraportti Työsuojelurahastolle julkaistaan vuoden vaihteessa 2022/2023