SlideShare a Scribd company logo
Akceptace
a vznešené postoje
PhDr. Jan Benda, Ph.D.
MindfulnessCON 2020
Všímavost – dva aspekty
1.uvědomování si a jasné rozlišování
procesů probíhajících v těle a v mysli
v_přítomném okamžiku
2.akceptování těchto vnitřních procesů bez
automatické averze k nim nebo ulpívání
na nich
Všímavost – dva aspekty
1.uvědomování si a jasné rozlišování
procesů probíhajících v těle a v mysli
v_přítomném okamžiku
2.akceptování těchto vnitřních procesů bez
automatické averze k nim nebo ulpívání
na nich
Postoje
ignorování
popírání
disociace
odpor
zášť
pohrdání
shazování
obviňování
odsuzování
cynismus
škodolibost
žárlivost
závist
litování se
atd.
Postoje
ignorování
popírání
disociace
odpor
zášť
pohrdání
shazování
obviňování
odsuzování
cynismus
škodolibost
žárlivost
závist
litování se
atd.
4 vznešené postoje (≠ pocity!)
vyrovnanost
sdílená radost
soucit
laskavost
4 vznešené postoje
vyrovnanost
sdílená radost
soucit
laskavost
4 vznešené postoje
vyrovnanost
sdílená radost
soucit
laskavost
4 vznešené postoje
vyrovnanost
sdílená radost
soucit
laskavost
Laskavost
Laskavost
• srdečný postoj opravdového přátelského zájmu, něžná
zvědavost spojená s péčí
• ohleduplnost, trpělivost, přání dobra, štěstí, klidu a míru
• není podmíněná, není za něco, nepřipoutává, nechce
vlastnit nebo ovládat
• je všeobjímající, všezahrnující a je zvláště zaměřená na naše
slabá místa a nedokonalosti
• postoj milujících rodičů k malému, bezbrannému dítěti
Rozvíjení laskavosti
• učíme se být sami k sobě trpěliví, učíme se pečovat o sebe
jako o vzácného hosta
• učíme se nebýt k sobě přehnaně kritičtí a přísní
• vzdáváme se nejrůznějších přesvědčení a příběhů, které
jsme si vytvořili o sobě samých
• učíme se být na sebe hodní za všech okolností
• opravdové sebepoznání je podmíněno laskavostí k sobě
Soucit
Soucit
• postoj, který zahrnuje 1) jasné rozpoznání bolestivé zkušenosti
a 2) záměr pomoci utišit nebo ulevit této bolesti
• chvění srdce, které se neodvrací od bolesti, ale objímá jí
s_porozuměním, moudrostí i sílou ji unést a zvládnout
• není to lítost, která vychází z dojmu oddělenosti a skrývá v_sobě
povýšenost, nedůvěru k druhému a někdy i lpění na utrpení
• postoj solidarity, vycházející jednak z porozumění hluboké
propojenosti živých bytostí a také z pochopení skutečnosti, že
bolest je univerzální a někdy nevyhnutelnou součásti lidské
zkušenosti
Rozvíjení soucitu
• vyžaduje ještě mnohem větší trpělivost a mnohem větší
odvahu než laskavost
• vyžaduje, abychom se seznámili s těmi nejděsivějšími
strachy, s pocity nekonečné osamělosti, méněcennosti a
studu
• vyžaduje prozkoumání všech našich obranných
mechanismů, naší temnoty (Stínu)
Rozvíjení soucitu
Sdílená radost
Sdílená radost
• Radost je přirozenou reakcí na úspěch, zisk, dosažení cíle
nebo porozumění s druhými. Je přirozené radost sdílet.
• oceňující postoj, zahrnující údiv, uznání, požitek a vděčnost
• radost ze štěstí a pohody druhých, nejen těch nejbližších
• je spojená s pocitem sounáležitosti a s rozpoznáním
vzájemné propojenosti a závislosti mezi lidmi, ale i lidmi a
přírodou
• není to bujarost, odbržděná lehkovážnost, předstírané veselí
Rozvíjení sdílené radosti
• předpokládá překonání pocitu méněcennosti, procitnutí z
transu oddělenosti, odcizení
• rozvinutí důvěry v sebe i důvěry k druhým
• pochopení naší hluboké propojenosti, vzájemné závislosti,
prožití pocitu jednoty, rozplynutí ega
• měníme naše rivalizující nastavení „Já x Oni“ na nastavení
ke spolupráci a prožívání společného „My“
• učíme se s pokorou žasnout a radovat se ze všech „zázraků“,
které nás obklopují
Vyrovnanost
Vyrovnanost
• vychází z meditačního poznání prázdnoty všech
prožívaných fenoménů a hlubokého pochopení neexistence
jakéhokoli trvalého, neměnného Já
• postoj úplné neutrality, který všechny prožívané fenomény
bere jako sobě rovné a přiznává jim stejnou platnost a
důležitost
• není to pasivita, nečinnost ani lhostejnost nebo pýcha
• povznešená nezávislost, ničím neblokovaná otevřenost vůči
prožívané zkušenosti
Rozvíjení vyrovnanosti
• předpokládá, že již umíme být k sobě i k druhým laskaví,
soucítíme se sebou i s druhými a s vděčností si
vychutnáváme všechno dobré, co nám život přináší
• učíme se zůstat aktivní a zapojení, a přitom nedovolit
emocím, aby nás převálcovaly nebo strhly k nějakému
neetickému chování
• učíme se nelpět na jakýchkoli představách o tom, jací
bychom my nebo druzí „měli být“
• zbavujeme se příběhů o Já (viz narativní, konceptuální Já)
Akceptace jako „nová“ strategie regulace emocí
4 vznešené postoje
vyrovnanost
sdílená radost
soucit
laskavost
Vznešené postoje a lidský mozek
Děkuji Vám
za pozornost!
Literatura
• Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v
psychoterapii. Praha: Portál.
• Brach, T. (2017). Radikální přijetí: Přijetí vašeho života srdcem Buddhy.
Olomouc: Fontána.
• Dixon, M. L., Girn, M., & Christoff, K. (2020). Brain Network
Organization During Mindful Acceptance of Emotions. bioRxiv.
• Feldman, C., & Kuyken, W. (2019). Mindfulness: Ancient wisdom
meets modern psychology. New York: Guilford.
• Foster, J. (2017). Nejhlubší přijetí: Radikální probuzení v běžném
životě. Praha: Maitrea.
• Nairn, R., Choden, & Regan-Addis, H. (2019). From Mindfulness to
Insight. Boulder: Shambhala.
• Wallace, B. A. (2010). The Four Immeasurables: Practices to Open the
Heart. Boulder: Snow Lion.

More Related Content

What's hot

Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Jan Benda
 
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Jan Benda
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Jan Benda
 
Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...
Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...
Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...
Jan Benda
 
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spiritualityMindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Jan Benda
 
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Jan Benda
 
Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...
Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...
Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...
Jan Benda
 
KPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolKPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolsophiarae
 
Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)
Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)
Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)
Maelström
 
Prezentace spiritualno
Prezentace spiritualnoPrezentace spiritualno
Prezentace spiritualnoDaniel Szabó
 

What's hot (11)

Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
 
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
 
Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...
Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...
Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u pěti různých duševn...
 
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spiritualityMindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
 
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
 
Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...
Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...
Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické sy...
 
KPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolKPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukol
 
Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)
Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)
Psychologie náboženství (Michal Šmilauer)
 
Závěrečná práce KPI
Závěrečná práce KPIZávěrečná práce KPI
Závěrečná práce KPI
 
Prezentace spiritualno
Prezentace spiritualnoPrezentace spiritualno
Prezentace spiritualno
 

Similar to Akceptace a vznešené postoje

Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Tomáš Hajzler
 
2014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 772014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 77
Jiří Černák
 
Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?
Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?
Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?
Tomáš Hajzler
 
Petr Vítek: Leadership
Petr Vítek: LeadershipPetr Vítek: Leadership
Petr Vítek: Leadership
Tomáš Hajzler
 
Workshop B Sebevedení A Cesta K Vizi Emanuel Byrtus
Workshop B  Sebevedení A Cesta K Vizi  Emanuel ByrtusWorkshop B  Sebevedení A Cesta K Vizi  Emanuel Byrtus
Workshop B Sebevedení A Cesta K Vizi Emanuel ByrtusTUESDAY Business Network
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
Jiří Černák
 

Similar to Akceptace a vznešené postoje (8)

Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
 
2 Cakrt
2 Cakrt2 Cakrt
2 Cakrt
 
2014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 772014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 77
 
Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?
Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?
Co je to dobrý život a jak ho žijí na Okinawě?
 
Astro
AstroAstro
Astro
 
Petr Vítek: Leadership
Petr Vítek: LeadershipPetr Vítek: Leadership
Petr Vítek: Leadership
 
Workshop B Sebevedení A Cesta K Vizi Emanuel Byrtus
Workshop B  Sebevedení A Cesta K Vizi  Emanuel ByrtusWorkshop B  Sebevedení A Cesta K Vizi  Emanuel Byrtus
Workshop B Sebevedení A Cesta K Vizi Emanuel Byrtus
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 

Akceptace a vznešené postoje

 • 1. Akceptace a vznešené postoje PhDr. Jan Benda, Ph.D. MindfulnessCON 2020
 • 2.
 • 3. Všímavost – dva aspekty 1.uvědomování si a jasné rozlišování procesů probíhajících v těle a v mysli v_přítomném okamžiku 2.akceptování těchto vnitřních procesů bez automatické averze k nim nebo ulpívání na nich
 • 4. Všímavost – dva aspekty 1.uvědomování si a jasné rozlišování procesů probíhajících v těle a v mysli v_přítomném okamžiku 2.akceptování těchto vnitřních procesů bez automatické averze k nim nebo ulpívání na nich
 • 7.
 • 8. 4 vznešené postoje (≠ pocity!) vyrovnanost sdílená radost soucit laskavost
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 16. Laskavost • srdečný postoj opravdového přátelského zájmu, něžná zvědavost spojená s péčí • ohleduplnost, trpělivost, přání dobra, štěstí, klidu a míru • není podmíněná, není za něco, nepřipoutává, nechce vlastnit nebo ovládat • je všeobjímající, všezahrnující a je zvláště zaměřená na naše slabá místa a nedokonalosti • postoj milujících rodičů k malému, bezbrannému dítěti
 • 17. Rozvíjení laskavosti • učíme se být sami k sobě trpěliví, učíme se pečovat o sebe jako o vzácného hosta • učíme se nebýt k sobě přehnaně kritičtí a přísní • vzdáváme se nejrůznějších přesvědčení a příběhů, které jsme si vytvořili o sobě samých • učíme se být na sebe hodní za všech okolností • opravdové sebepoznání je podmíněno laskavostí k sobě
 • 19. Soucit • postoj, který zahrnuje 1) jasné rozpoznání bolestivé zkušenosti a 2) záměr pomoci utišit nebo ulevit této bolesti • chvění srdce, které se neodvrací od bolesti, ale objímá jí s_porozuměním, moudrostí i sílou ji unést a zvládnout • není to lítost, která vychází z dojmu oddělenosti a skrývá v_sobě povýšenost, nedůvěru k druhému a někdy i lpění na utrpení • postoj solidarity, vycházející jednak z porozumění hluboké propojenosti živých bytostí a také z pochopení skutečnosti, že bolest je univerzální a někdy nevyhnutelnou součásti lidské zkušenosti
 • 20. Rozvíjení soucitu • vyžaduje ještě mnohem větší trpělivost a mnohem větší odvahu než laskavost • vyžaduje, abychom se seznámili s těmi nejděsivějšími strachy, s pocity nekonečné osamělosti, méněcennosti a studu • vyžaduje prozkoumání všech našich obranných mechanismů, naší temnoty (Stínu)
 • 23. Sdílená radost • Radost je přirozenou reakcí na úspěch, zisk, dosažení cíle nebo porozumění s druhými. Je přirozené radost sdílet. • oceňující postoj, zahrnující údiv, uznání, požitek a vděčnost • radost ze štěstí a pohody druhých, nejen těch nejbližších • je spojená s pocitem sounáležitosti a s rozpoznáním vzájemné propojenosti a závislosti mezi lidmi, ale i lidmi a přírodou • není to bujarost, odbržděná lehkovážnost, předstírané veselí
 • 24. Rozvíjení sdílené radosti • předpokládá překonání pocitu méněcennosti, procitnutí z transu oddělenosti, odcizení • rozvinutí důvěry v sebe i důvěry k druhým • pochopení naší hluboké propojenosti, vzájemné závislosti, prožití pocitu jednoty, rozplynutí ega • měníme naše rivalizující nastavení „Já x Oni“ na nastavení ke spolupráci a prožívání společného „My“ • učíme se s pokorou žasnout a radovat se ze všech „zázraků“, které nás obklopují
 • 26. Vyrovnanost • vychází z meditačního poznání prázdnoty všech prožívaných fenoménů a hlubokého pochopení neexistence jakéhokoli trvalého, neměnného Já • postoj úplné neutrality, který všechny prožívané fenomény bere jako sobě rovné a přiznává jim stejnou platnost a důležitost • není to pasivita, nečinnost ani lhostejnost nebo pýcha • povznešená nezávislost, ničím neblokovaná otevřenost vůči prožívané zkušenosti
 • 27. Rozvíjení vyrovnanosti • předpokládá, že již umíme být k sobě i k druhým laskaví, soucítíme se sebou i s druhými a s vděčností si vychutnáváme všechno dobré, co nám život přináší • učíme se zůstat aktivní a zapojení, a přitom nedovolit emocím, aby nás převálcovaly nebo strhly k nějakému neetickému chování • učíme se nelpět na jakýchkoli představách o tom, jací bychom my nebo druzí „měli být“ • zbavujeme se příběhů o Já (viz narativní, konceptuální Já)
 • 28. Akceptace jako „nová“ strategie regulace emocí
 • 30. Vznešené postoje a lidský mozek
 • 31.
 • 32.
 • 35. • Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii. Praha: Portál. • Brach, T. (2017). Radikální přijetí: Přijetí vašeho života srdcem Buddhy. Olomouc: Fontána. • Dixon, M. L., Girn, M., & Christoff, K. (2020). Brain Network Organization During Mindful Acceptance of Emotions. bioRxiv. • Feldman, C., & Kuyken, W. (2019). Mindfulness: Ancient wisdom meets modern psychology. New York: Guilford. • Foster, J. (2017). Nejhlubší přijetí: Radikální probuzení v běžném životě. Praha: Maitrea. • Nairn, R., Choden, & Regan-Addis, H. (2019). From Mindfulness to Insight. Boulder: Shambhala. • Wallace, B. A. (2010). The Four Immeasurables: Practices to Open the Heart. Boulder: Snow Lion.