SlideShare a Scribd company logo
Advisory Board medlemmer
Præsentationer
Politisk udpegede
Line Ervolder (C), Anne Marie Geisler (B), Kim Johansen (S),
Court Møller (B), Dorte Kollerup Nørbo (F), Søren Peschardt (S),
Lars Schmidt (V), Lone Loklindt (B)
Line Ervolder (C) Formand i Miljø- og klimaudvalget, Region
hovedstaden
• Formand i Klima- og Miljøudvalget, medlem af
Københavns Borgerrepræsentation og
Næstformand i Sundhedsudvalget.
• Derudover er Line medlem af Regionsrådet i Region
Region Hovedstaden, Næstformand i den politiske
følgegruppe til Mary Elizabeths Hospital
(BørneRiget) og medlem af Klima-, Miljø- og
Trafikudvalget i Danske Regioner
Anne Marie Geisler
Andersen (B)
Medlem i Udvalget for Regional Udvikling,
Region Syddanmark
• Fra 1. januar 2018 blev hun medlem af Esbjerg
Byråd for Radikale Venstre og medlem af Børne- og
Familieudvalget samt Social- og
Arbejdsmarkedsudvalg
• Inden da, medlem af Københavns
Borgmesterrepræsentation, hvor hun fra 1. januar
2014 havde været næstformand i Socialudvalget,
og i 2014 havde været medlem af Børne- og
Ungdomsudvalget. Tidligere har hun også været
medlem af Folketinget, hvor hun var Radikale
Venstres social-, psykiatri og handicapordfører
• Folketingskandidat i Sydsjællands Storkreds
• Byrådsmedlem i Esbjerg
• Kommuneregionsmedlem i Region Syddanmark
• Arbejder for den grønne omstilling og bedre mental
mental sundhed, da klima og mistrivsel er vor tids
største udfordringer
Kim Johansen (S)
Næstformand i Udvalget for
Regional Udvikling, Region
Syddanmark
• Valgt ind regionsrådet i Region Syddanmark
for perioden 2022-2025, hvor han
repræsenterer Socialdemokratiet
• Medlem af Forretningsudvalget, Udvalget for
regional udvikling og medlem af Det Særlige
Rådgivende Udvalg om Dansk Tysk
Samarbejde
• Baggrund inden for den almene boligsektor,
hvor demokrati og medindflydelse er en
vigtig faktor, og har 20 års erfaring inden for
kommunalpolitik i Nordfyns Kommune, og 8
år som formand for teknik og miljøudvalget
og har senest 8 års erfaring som formand for
arbejdsmarkedsudvalget
• Igennem disse erfaringer, er vigtigheden af
medindflydelse og medbestemmelse blevet
tydelig, og hvor vigtig en opgave regionerne
løser og de deraf afledte konsekvenser ude i
kommunerne og hos borgerne
Kim Johansen (S)
Court Møller (B)
Formand i Klima- og miljøudvalget,
Rudersdal Kommune
• Har siden 2014 været medlem af
Økonomiudvalget, medlem af Børne- og
Skoleudvalget og medlem af udvalget for sårbare
børn og unge
• Byrådsmedlem
• Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og
Skoleudvalget og Udvalget for sårbare børn og
unge i Rudersdal Kommune
• ”At Rudersal Kommune er helt i front i den grønne
grønne omstilling. Vi skal være en af de bedste
bedste kommuner i landet til at omstille
varmeforsyningen til grøn varme,
transportsektoren skal på grønne og bæredygtige
bæredygtige drivmidler, og vi skal have rene søer
rene søer uden udledning af spildevand. Min vision
Min vision er, at borgerne er medinddraget i den
i den grønne omstilling og tager ejerskab for
for biodiversitet og rent grundvand” (dr.dk)
• Hans primære mærkesager under sidste
kommunalvalg var: Grøn omstilling, børn og unge
og borgerinddragelse
Dorte Kollerup Nørbo
(F)
Næstformand i Klima- og miljøudvalge,
Rudersdal Kommune
• Er kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal for
SF
• Kandidat i Contemporary Culture (MA of Arts)
Københavns Universitet
• Partiforeningsformand for SF
• Visionen for Rudersdal Kommune: ”Rudersdal
skal være grøn, bæredygtig og fossilfri. Skoler og
Skoler og daginstitutioner skal ligge i lokale
lokale miljøer, hvor nærdemokratiet skal
blomstre”. (dr.dk)
• En af hendes helt centrale mærkesager er klima
og biodiversitet: ”Er områder, som er vigtigst, at vi
gør noget ved lige nu. Vi skal have nedbragt
nedbragt udledningen af CO2 gennem klog
klog energi, trafik og forbrugspolitik og vi skal
skal give dyr og planter gode
eksistensbetingelser, der sikrer deres overlevelse”
Søren Peschardt (S) Formand i Klima, Natur og Miljøudvalget,
Vejle Kommune
• Arbejder som landmåler/Naboretskonsulent
• Medlem af Vejle Byråd
• Medlem af Økonomiudvalget, udvalget for
Lokalsamfund og Nærdemokrati
• ”En Vejle Fjord, der er så ren, at vejlenserne rent
rent faktisk har lyst til at hoppe i vandet fra
havnekajen”, det er blandt andre et af scenarierne,
scenarierne, Søren peger på, når talen falder på, hvad
på, hvad han vil fokusere på i sin formandsperiode
formandsperiode (Vejle Amts Folkeblad)
Lars Schmidt (V) Næstformand i Klima, Natur og
Miljøudvalg, Vejle Kommune
• Byrådsmedlem (V)
• Medlem af Økonomiudvalget
• Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe
• Lars’ professionelle karriere har blandt andet
bestået sit arbejde som chefkonsulent for KHL.
Derudover har han en faglig baggrund som
Landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole
(Århus)
• ”Jeg arbejder for, at politik skal have rod i
almindelige menneskers hverdag (…) Jeg ønsker, at
ønsker, at der tænkes i helheder, og at vi i en stor
en stor kommune som Vejle opretholder en god
god balance mellem by og land, når det gælder
gælder udvikling og investeringer” (ugeavisen.dk)
Lone Loklindt (B)
1. viceborgmester i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg
• Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse,
Frederiksberg Kommune
• Formand for Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget
• Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
• I byrådet: 2009-2011, 2018-nu
• Fhv. medlem af Folketinget: 2011-2015
• Formand I Nyt Europa
• ”Frederiksberg skal vise vejen som en klimaneutral
by (…) Kommunen skal sikre rammerne for
borgernes bæredygtige livsstil”
Eksterne medlemmer
Frederik Sandby, Kurt Strand, Camilla Gregersen, Steen Hildebrandt
Frederik Sandby Sekretariatsleder, Klimabevægelsen i
Danmark, medstifter, Den Grønne
Studenterbevægelse
• Kandidat i klimaforandringer fra Københavns
Universitet
Hvad er Klimabevægelsen i Danmark?
• Mobiliserer befolkningen og laver kampagner
for at veksle befolkningens krav til politisk
handling, der sikrer en grøn og retfærdig
omstilling til et bæredygtigt samfund
Hvad er Den Grønne Studenterbevægelse?
• En gruppe af unge klimaaktivister der kæmper
for en grøn retfærdig fremtid, gennem
strukturelle forandringer i samfundet
• Baseret på frivillighed, er partipolitisk
uafhængigt og stræber efter en flad
organisationsstruktur
Kurt Strand Journalist, foredragsholder, moderator,
underviser og coach
• Ekspert i konstruktiv journalistik og fellow på
Constructive Insititute
• Journalist med over 40 års erfaring og har siden
begyndelsen af 1990’erne undervist i journalistik,
interview og fortælleteknik
• Holder foredrag om medier og fungerer som
ordstyrer ved konferencer, debatter og høringer
• Har tidligere været studievært på ”Mennesker og
medier”, ”Presselogen” og ”Deadline”
• Desuden forfatter til flere bøger om journalistik og
politik
Camilla Gregersen Formand for Dansk Magisterforening og
medlem af Dataetisk Råd
• Formand for DM siden 2015, som er en
for akademikere inden for naturvidenskab,
humaniora, IT og samfundsvidenskab
• Medlem af Dataetisk Råd, udpeget af
Finansministeren
• Kandidatgrad i uddannelsesstudier og
socialvidenskab fra Roskilde Universitet og har
suppleret med en MBA i Business Administration
fra Syddansk Universitet
• Optaget af dataetiske problemstillinger i forhold til
borgernes retssikkerhed, privatliv og tillid til
virksomheders og det offentliges brug af data
Steen Hildebrandt Professor emeritus i organisations- og
ledelsesteori på Institut for Marketing og
Organisation, Aarhus Universitet
• Ekspert i bæredygtig omstilling
• Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved
Center for virksomhedsudvikling og ledelse ved
Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS
• Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for
filosofi og læring på det samfundsvidenskabelige
Fakultet Aalborg Universitet
• I en årrække fagredaktør på dagbladet Børsen,
boganmelder på Kristeligt Dagblad og blogger på
Mandag Morgen

More Related Content

Similar to Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx

Præsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptxPræsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptx
SrenKielgast
 
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptxPræsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
SrenKielgast
 
CV November 2016
CV November 2016CV November 2016
CV November 2016
Anja Reilev
 
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdfFællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
RikkeBorger
 
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Danmarks Biblioteksforening og strukturen
Danmarks Biblioteksforening og strukturen Danmarks Biblioteksforening og strukturen
Danmarks Biblioteksforening og strukturen
Michel Steen-Hansen
 

Similar to Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx (7)

Præsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptxPræsentation af ekspertgruppen .pptx
Præsentation af ekspertgruppen .pptx
 
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptxPræsentation af ekspertgruppen.pptx
Præsentation af ekspertgruppen.pptx
 
CV November 2016
CV November 2016CV November 2016
CV November 2016
 
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdfFællesskabspolitik 2023-2026.pdf
Fællesskabspolitik 2023-2026.pdf
 
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
Ebbelund fremtidsfabrikken-110310062917-phpapp02
 
Danmarks Biblioteksforening og strukturen
Danmarks Biblioteksforening og strukturen Danmarks Biblioteksforening og strukturen
Danmarks Biblioteksforening og strukturen
 
Bestyrelsesuddannelsen2013_SPOT-ON
Bestyrelsesuddannelsen2013_SPOT-ONBestyrelsesuddannelsen2013_SPOT-ON
Bestyrelsesuddannelsen2013_SPOT-ON
 

Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(2).pptx

 • 2. Politisk udpegede Line Ervolder (C), Anne Marie Geisler (B), Kim Johansen (S), Court Møller (B), Dorte Kollerup Nørbo (F), Søren Peschardt (S), Lars Schmidt (V), Lone Loklindt (B)
 • 3. Line Ervolder (C) Formand i Miljø- og klimaudvalget, Region hovedstaden • Formand i Klima- og Miljøudvalget, medlem af Københavns Borgerrepræsentation og Næstformand i Sundhedsudvalget. • Derudover er Line medlem af Regionsrådet i Region Region Hovedstaden, Næstformand i den politiske følgegruppe til Mary Elizabeths Hospital (BørneRiget) og medlem af Klima-, Miljø- og Trafikudvalget i Danske Regioner
 • 4. Anne Marie Geisler Andersen (B) Medlem i Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark • Fra 1. januar 2018 blev hun medlem af Esbjerg Byråd for Radikale Venstre og medlem af Børne- og Familieudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalg • Inden da, medlem af Københavns Borgmesterrepræsentation, hvor hun fra 1. januar 2014 havde været næstformand i Socialudvalget, og i 2014 havde været medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Tidligere har hun også været medlem af Folketinget, hvor hun var Radikale Venstres social-, psykiatri og handicapordfører • Folketingskandidat i Sydsjællands Storkreds • Byrådsmedlem i Esbjerg • Kommuneregionsmedlem i Region Syddanmark • Arbejder for den grønne omstilling og bedre mental mental sundhed, da klima og mistrivsel er vor tids største udfordringer
 • 5. Kim Johansen (S) Næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark • Valgt ind regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han repræsenterer Socialdemokratiet • Medlem af Forretningsudvalget, Udvalget for regional udvikling og medlem af Det Særlige Rådgivende Udvalg om Dansk Tysk Samarbejde • Baggrund inden for den almene boligsektor, hvor demokrati og medindflydelse er en vigtig faktor, og har 20 års erfaring inden for kommunalpolitik i Nordfyns Kommune, og 8 år som formand for teknik og miljøudvalget og har senest 8 års erfaring som formand for arbejdsmarkedsudvalget • Igennem disse erfaringer, er vigtigheden af medindflydelse og medbestemmelse blevet tydelig, og hvor vigtig en opgave regionerne løser og de deraf afledte konsekvenser ude i kommunerne og hos borgerne Kim Johansen (S)
 • 6. Court Møller (B) Formand i Klima- og miljøudvalget, Rudersdal Kommune • Har siden 2014 været medlem af Økonomiudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget og medlem af udvalget for sårbare børn og unge • Byrådsmedlem • Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Udvalget for sårbare børn og unge i Rudersdal Kommune • ”At Rudersal Kommune er helt i front i den grønne grønne omstilling. Vi skal være en af de bedste bedste kommuner i landet til at omstille varmeforsyningen til grøn varme, transportsektoren skal på grønne og bæredygtige bæredygtige drivmidler, og vi skal have rene søer rene søer uden udledning af spildevand. Min vision Min vision er, at borgerne er medinddraget i den i den grønne omstilling og tager ejerskab for for biodiversitet og rent grundvand” (dr.dk) • Hans primære mærkesager under sidste kommunalvalg var: Grøn omstilling, børn og unge og borgerinddragelse
 • 7. Dorte Kollerup Nørbo (F) Næstformand i Klima- og miljøudvalge, Rudersdal Kommune • Er kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal for SF • Kandidat i Contemporary Culture (MA of Arts) Københavns Universitet • Partiforeningsformand for SF • Visionen for Rudersdal Kommune: ”Rudersdal skal være grøn, bæredygtig og fossilfri. Skoler og Skoler og daginstitutioner skal ligge i lokale lokale miljøer, hvor nærdemokratiet skal blomstre”. (dr.dk) • En af hendes helt centrale mærkesager er klima og biodiversitet: ”Er områder, som er vigtigst, at vi gør noget ved lige nu. Vi skal have nedbragt nedbragt udledningen af CO2 gennem klog klog energi, trafik og forbrugspolitik og vi skal skal give dyr og planter gode eksistensbetingelser, der sikrer deres overlevelse”
 • 8. Søren Peschardt (S) Formand i Klima, Natur og Miljøudvalget, Vejle Kommune • Arbejder som landmåler/Naboretskonsulent • Medlem af Vejle Byråd • Medlem af Økonomiudvalget, udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati • ”En Vejle Fjord, der er så ren, at vejlenserne rent rent faktisk har lyst til at hoppe i vandet fra havnekajen”, det er blandt andre et af scenarierne, scenarierne, Søren peger på, når talen falder på, hvad på, hvad han vil fokusere på i sin formandsperiode formandsperiode (Vejle Amts Folkeblad)
 • 9. Lars Schmidt (V) Næstformand i Klima, Natur og Miljøudvalg, Vejle Kommune • Byrådsmedlem (V) • Medlem af Økonomiudvalget • Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe • Lars’ professionelle karriere har blandt andet bestået sit arbejde som chefkonsulent for KHL. Derudover har han en faglig baggrund som Landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole (Århus) • ”Jeg arbejder for, at politik skal have rod i almindelige menneskers hverdag (…) Jeg ønsker, at ønsker, at der tænkes i helheder, og at vi i en stor en stor kommune som Vejle opretholder en god god balance mellem by og land, når det gælder gælder udvikling og investeringer” (ugeavisen.dk)
 • 10. Lone Loklindt (B) 1. viceborgmester i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg • Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Frederiksberg Kommune • Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget • I byrådet: 2009-2011, 2018-nu • Fhv. medlem af Folketinget: 2011-2015 • Formand I Nyt Europa • ”Frederiksberg skal vise vejen som en klimaneutral by (…) Kommunen skal sikre rammerne for borgernes bæredygtige livsstil”
 • 11. Eksterne medlemmer Frederik Sandby, Kurt Strand, Camilla Gregersen, Steen Hildebrandt
 • 12. Frederik Sandby Sekretariatsleder, Klimabevægelsen i Danmark, medstifter, Den Grønne Studenterbevægelse • Kandidat i klimaforandringer fra Københavns Universitet Hvad er Klimabevægelsen i Danmark? • Mobiliserer befolkningen og laver kampagner for at veksle befolkningens krav til politisk handling, der sikrer en grøn og retfærdig omstilling til et bæredygtigt samfund Hvad er Den Grønne Studenterbevægelse? • En gruppe af unge klimaaktivister der kæmper for en grøn retfærdig fremtid, gennem strukturelle forandringer i samfundet • Baseret på frivillighed, er partipolitisk uafhængigt og stræber efter en flad organisationsstruktur
 • 13. Kurt Strand Journalist, foredragsholder, moderator, underviser og coach • Ekspert i konstruktiv journalistik og fellow på Constructive Insititute • Journalist med over 40 års erfaring og har siden begyndelsen af 1990’erne undervist i journalistik, interview og fortælleteknik • Holder foredrag om medier og fungerer som ordstyrer ved konferencer, debatter og høringer • Har tidligere været studievært på ”Mennesker og medier”, ”Presselogen” og ”Deadline” • Desuden forfatter til flere bøger om journalistik og politik
 • 14. Camilla Gregersen Formand for Dansk Magisterforening og medlem af Dataetisk Råd • Formand for DM siden 2015, som er en for akademikere inden for naturvidenskab, humaniora, IT og samfundsvidenskab • Medlem af Dataetisk Råd, udpeget af Finansministeren • Kandidatgrad i uddannelsesstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet og har suppleret med en MBA i Business Administration fra Syddansk Universitet • Optaget af dataetiske problemstillinger i forhold til borgernes retssikkerhed, privatliv og tillid til virksomheders og det offentliges brug af data
 • 15. Steen Hildebrandt Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet • Ekspert i bæredygtig omstilling • Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS • Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring på det samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet • I en årrække fagredaktør på dagbladet Børsen, boganmelder på Kristeligt Dagblad og blogger på Mandag Morgen