SlideShare a Scribd company logo
Somogyi Tamás
ELTE matematikatanár, család- és
gyermekvédelem
2012. Március 5.
Felhasznált irodalom
Mérei Ferenc: A közösségek rejtett
hálózata. Budapest, 1971.Sallai Hedvig – Perge Judit: A szociometriai
módszer alkalmazása alsó- és középfokú
oktatási intézményekben
Jacob Lévy Moreno
• 1889-1974
• Román származású amerikai orvos
• Spontán társulások, mint a státusokból
 álló intézményes rendszerek lappangó
 háttere
• Alapgondolat:
 Emberi kapcsolódások elsősorban
 rokonszenviek, érzelmiek
Jacob Lévy Moreno
• Rejtett hálózat feltárása: kérdésekre
 válaszolás-> rokonszenvi választások
 módszere
• választás: megfelel az érzelmi vezérlésű
 spontán kapcsolódásnak, az intézmény
 lappangó hálózatrendszerének
• Felmérés+eredményekből hálózat
 felvázolása=SZOCIOMETRIA
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
1. Valós Helyzet, reális közösség
•Nem laboratóriumi szituáció, hanem reális,
létező egység vizsgálata
•Vizsgálat valós feltételek között
•Lehetőleg a közösség létének helyén
•Mindenki legyen jelen, aki választható
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
2. Érzelmi viszonyulás, szubjektív
választás
•Rokonszenvi, érzelmi színezetű reakciókra
van szükség
•Kérdés feltevés!
•Feltételes mód és operatív=végrehajtás
érzelmi motivációját segítő hangsúly
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
3. Csoportvonatkozású, konkrét
kritériumok
•Csoport számára fontos, egyértelmű
helyzetre vonatkozó választási kritériumok -
> konkrét megfogalmazás
•Kritérium= indíték, a csoportra jellemző, a
csoportot mozgósító igényt tartalmaz
•Adott csoportra érvényes norma, érték
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
3. Csoportvonatkozású, konkrét
kritériumok
•Moreno által használt területek, amelyből
kritériumot formál:
c)Együttélés (pl. lakni)
d)Együtt dolgozni (együtt lenni+haszon)
e)Együttes társas élet (pl. vendégség)
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
3. Csoportvonatkozású, konkrét
kritériumok
Mondjatok Ti! (pl. tantestület szociometriai
felméréséhez)
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
3. Csoportvonatkozású, konkrét
kritériumok
Mondjatok Ti! (pl. tantestület szociometriai
felméréséhez)
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
4. Instrukció, kötött számú választás
•9 éves kor alatt egyéni kikérdezés, nincs
instrukció
•Instrukcióban ráhangolás az érzelmi
választásra
•Érdeklődési ráirányulás, rokonszenv,
ellenszenv, szociometriai tudatosság!
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
4. Instrukció, kötött számú választás
•Instrukciót adó pszich. magatartása
•Fontosság kifejezésre juttatása
•Legyen mindenki jelen az instrukció alatt
•Felmérés indoka
•Őszinteség kérése a hatékonyság miatt
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
4. Instrukció, kötött számú választás
•Nevekkel kell felelni
•Jól körülhatárolt társas mező!
•Nincsen kész instrukció sablon!
•Titkosság (csak a feldolgozó pszich. és
szociológus látja az adatokat,
intézményvezetők NEM)
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
4. Instrukció, kötött számú választás
•Tartalmazni kell a választások számát
•Célnak megfelelően kötött vagy kötetlen
szám
•Pl. kutatási cél-kötött, közösség
megismerése-kötetlen
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
5. Szociometriai megerősítés
•A résztvevők érdekeltek
•A felmérés indoka meg kell történjen!! (pl.
átszervezés)
SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI
6. Negatív kritériumok
•„Kivel nem…” kérdések
•Nehézséget okozhat (pl serdülők, kétely a
titkosságban)
•Általában nem használjuk a negatív
kritériumokat
A Szociogram felrajzolása
A Szociogram felrajzolása
Alapelvek:
1. Személyek jelölése bekarikázott
szám+örökléstani jel
2. Vonalak KÖLCSÖNÖS VÁLASZTÁST
jelölnek
3. Több kritériumú kölcsönösség->
párhuzamos vonalak -> INTENZITÁS
A Szociogram felrajzolása
Alapelvek:
4. Felvázoláskor kölcsönösségi kapcsolat
száma szerint visszafelé ábrázolás
5. párok, magányosok a lap szélére,
alcsoportok körül.
6. Egyoldalú kapcsolatokat nem ábrázoljuk
(csoportdinamikai szempontokból más
irányba vezet)
A Szociogram felrajzolása
Egyszerű szociometriai alakzatok:
Mit tudunk elmondani róluk?
•Férfi pár: szoros, valószínűleg barátság
•Különnemű pár: szoros, intimitás lehet
•Háromszög: 3 személy kölcsönös kapcsolata-> zárt
csoportosulás
•Zárt négyzet: 4 személy 6 kölcsönös kapcsolata, sűrű
csoportosulás
•Csillag és Lánc
Kölcsönösségi táblázat
Hudson-vizsgálat: Moreno
• Nagy kiterjedésű hálózat vizsgálata
• Javítóintézet-szerű, 13-18 éves lányok
• 5-600 lány, 16 pavilon, 100 főnyi
 személyzet -> családtipusú
• Instrukció: új lakásbeosztás
• 5 nevet kellett felírni
Hudson-vizsgálat Eredmények
• 505 lányból 435 válaszolt
• 387-nek volt kölcsönös kapcsolata, ők
 összefüggő hálózatot alkottak
• Fekete és félvér lányok
 szociálpszichológiailag külön csoportban
 éltek
• Hírközlés letesztelése: konfliktus ( a lánynak
 22 kölcsönössége volt), szenzáció ->
 követhető volt a terjedés
• Információk tervezett szökésről
Többszempontú szociogram
• Mérei Ferenc alkotta meg
• Nem csak érzelmi választások
• Funkciók megoszlása
• Hierarchikus viszonyok
• Feladatokból eredő kontaktusok
Többszempontú szociogram
Kérdések típusai
2.Rokonszenvi (szociogram)
3.Közösségi funkciókra vonatkozó (vezető, bíró, szervező,
stb.)
4.Egyéni tulajdonságokra, képességekre, adottságokra
vonatkozó kérdések (műveltség, ügyesség, szakmai
ismeret,
5.Népszerűségre vonatkozó kérdések (közösségi helyzet,
érvényesülés)
Gyakorisági táblázat
Társas-közösségi helyzet
• Jó közösségi helyzet (Várhegyi):
 kölcsönösség+választottság
• Több kedvező helyzetű-> jobb társas
 légkör
• Rossz helyzet: kevés pozitív szavazat,
 negatív szavazatok jelenléte
Társas-közösségi helyzet
1a. Szerkezeti mutatók:
b)CM (centrális-marginális): központi alakzat
kiterjedése, központ befolyása alatt levő társas övezet,
perem. Átlag: 20-50-30.
c)Társas helyzetek arányítása: magányos, páros, lánc,
csillag, zárt (háromszög, négyszög vagy nagyobb)
d)Kohéziós mutatók: együvé tartozás
csoportdinamikai feszültsége. 4 tipus: kölcsönösségi
index, sűrűségi mutató, koháziós index, viszonzott
kapcsolatok)
Társas-közösségi helyzet
1b. Szerkezeti típusok:
1. Halmaz szerkezet: nem strukturált társas
tér, nem alakult ki zárt alakzat
Társas-közösségi helyzet
1b. Szerkezeti típusok:
2. Laza szerkezet: párok és láncok, max. 1
zárt alakzat, 1-2 csillag
Társas-közösségi helyzet
1b. Szerkezeti típusok:
3. Egyközpontú, széles peremű szerkezet:
egy kicsi, sűrű központ, sokan a peremen,
sok magányos.
Társas-közösségi helyzet
1b. Szerkezeti típusok:
4. Tömbszerkezet: Egy nagy tömb, kevesen
a peremen.
Társas-közösségi helyzet
1b. Szerkezeti típusok:
  5. Többközpontú
  szerkezet:
  Legalább két zárt
  alakzat (gyakran
  több is),lánc köti
  össze, peremen
  kevesen.
Társas-közösségi helyzet
2. Csoportlégkör mutatója:
•Kapcsolat a rokonszenvi
választások szubjektivitása és a
funkcionális választások
objektivitása között.
•arányszám
Társas-közösségi helyzet
Csoportlégkör 4 típusa:
A, szóródás mindkét oldalon kicsi:

közvélemény nem alakult ki
csoportnorma kevésbé befolyásol
ítéletek érzelmi alapúak, nincsenek egybe-hangolva,
közösségi szerepek hiányoznak
Társas-közösségi helyzet
Csoportlégkör 4 típusa:
B, szóródás mindkét oldalon magas vagy
közepes:
Kevesebb a szubjektív elem, közvélemény
meghatározó.
Ítéleti sablonok
Társas-közösségi helyzet
Csoportlégkör 4 típusa:
C, személyes oldal szóródása viszonylag kisebb,
mint a funkcióoldalé.
Személyes kapcsolódásokat a közvélemény alakítja
szubjektív döntés helyett igazodás és fordítva
Pl. éretlen csoport, ahol jelentéktelen a közösségi
szerep, de fontos a vezető álláspontja
Társas-közösségi helyzet
Csoportlégkör 4 típusa:
D, közösségi funkcióban magasabb
érték, mint a személyi oldalon
Rokonszenvi választások függetlenek a
csoportnormáktól.
Kedvező a légkör a társas kapcsolatok
szempontjából
ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁS
BEFejezés
Köszönöm a figyelmet!

More Related Content

What's hot

Óravázlat!
Óravázlat!Óravázlat!
Óravázlat!
Marianna Muszka-Seres
 
óRavázlat
óRavázlatóRavázlat
óRavázlatpuskvik
 
Programa stimulare-cognitiva
Programa stimulare-cognitivaPrograma stimulare-cognitiva
Programa stimulare-cognitiva
cenerentola cenerentola
 
Prezentáció, új média
Prezentáció, új médiaPrezentáció, új média
Prezentáció, új média
novigi
 
Experienta Montessori diseminare
Experienta Montessori diseminareExperienta Montessori diseminare
Experienta Montessori diseminare
Grigore Gheorghita
 
Linguaggio Del Corpo
Linguaggio Del CorpoLinguaggio Del Corpo
Linguaggio Del Corpo
Disinforma795
 
Animale din africa
Animale din africaAnimale din africa
Animale din africadana_76
 
B 10 8_augi
B 10 8_augiB 10 8_augi
B 10 8_augi
Daina Birkenbauma
 
Digitális óravázlat biológia
Digitális óravázlat biológiaDigitális óravázlat biológia
Digitális óravázlat biológiaMolnár Judit
 
3. slide lezioni comunicazione interpersonale
3. slide lezioni comunicazione interpersonale3. slide lezioni comunicazione interpersonale
3. slide lezioni comunicazione interpersonaleimartini
 

What's hot (10)

Óravázlat!
Óravázlat!Óravázlat!
Óravázlat!
 
óRavázlat
óRavázlatóRavázlat
óRavázlat
 
Programa stimulare-cognitiva
Programa stimulare-cognitivaPrograma stimulare-cognitiva
Programa stimulare-cognitiva
 
Prezentáció, új média
Prezentáció, új médiaPrezentáció, új média
Prezentáció, új média
 
Experienta Montessori diseminare
Experienta Montessori diseminareExperienta Montessori diseminare
Experienta Montessori diseminare
 
Linguaggio Del Corpo
Linguaggio Del CorpoLinguaggio Del Corpo
Linguaggio Del Corpo
 
Animale din africa
Animale din africaAnimale din africa
Animale din africa
 
B 10 8_augi
B 10 8_augiB 10 8_augi
B 10 8_augi
 
Digitális óravázlat biológia
Digitális óravázlat biológiaDigitális óravázlat biológia
Digitális óravázlat biológia
 
3. slide lezioni comunicazione interpersonale
3. slide lezioni comunicazione interpersonale3. slide lezioni comunicazione interpersonale
3. slide lezioni comunicazione interpersonale
 

Similar to A szociometria módszere

Szociometria AlkalmazáSa Az IskoláBan
Szociometria AlkalmazáSa Az IskoláBanSzociometria AlkalmazáSa Az IskoláBan
Szociometria AlkalmazáSa Az IskoláBanAna Carlão
 
Szociologia2013
Szociologia2013Szociologia2013
Szociologia2013
Akos Gocsal
 
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
digitalisnemzedek
 
CPI vezetői minta
CPI vezetői mintaCPI vezetői minta
CPI vezetői minta
Imre Környei, PCC, MBA
 
Eloadas.kontext
Eloadas.kontextEloadas.kontext
Eloadas.kontext
Sándor Szilárd
 
Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0
Nlp Trainer
 
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 

Similar to A szociometria módszere (7)

Szociometria AlkalmazáSa Az IskoláBan
Szociometria AlkalmazáSa Az IskoláBanSzociometria AlkalmazáSa Az IskoláBan
Szociometria AlkalmazáSa Az IskoláBan
 
Szociologia2013
Szociologia2013Szociologia2013
Szociologia2013
 
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
 
CPI vezetői minta
CPI vezetői mintaCPI vezetői minta
CPI vezetői minta
 
Eloadas.kontext
Eloadas.kontextEloadas.kontext
Eloadas.kontext
 
Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0
 
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
A mesterséges intelligencia emlékeire épülő ember-robot interakció diskurzusa...
 

A szociometria módszere

 • 1. Somogyi Tamás ELTE matematikatanár, család- és gyermekvédelem 2012. Március 5.
 • 2. Felhasznált irodalom Mérei Ferenc: A közösségek rejtett hálózata. Budapest, 1971. Sallai Hedvig – Perge Judit: A szociometriai módszer alkalmazása alsó- és középfokú oktatási intézményekben
 • 3. Jacob Lévy Moreno • 1889-1974 • Román származású amerikai orvos • Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere • Alapgondolat: Emberi kapcsolódások elsősorban rokonszenviek, érzelmiek
 • 4. Jacob Lévy Moreno • Rejtett hálózat feltárása: kérdésekre válaszolás-> rokonszenvi választások módszere • választás: megfelel az érzelmi vezérlésű spontán kapcsolódásnak, az intézmény lappangó hálózatrendszerének • Felmérés+eredményekből hálózat felvázolása=SZOCIOMETRIA
 • 5. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 1. Valós Helyzet, reális közösség •Nem laboratóriumi szituáció, hanem reális, létező egység vizsgálata •Vizsgálat valós feltételek között •Lehetőleg a közösség létének helyén •Mindenki legyen jelen, aki választható
 • 6. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 2. Érzelmi viszonyulás, szubjektív választás •Rokonszenvi, érzelmi színezetű reakciókra van szükség •Kérdés feltevés! •Feltételes mód és operatív=végrehajtás érzelmi motivációját segítő hangsúly
 • 7. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 3. Csoportvonatkozású, konkrét kritériumok •Csoport számára fontos, egyértelmű helyzetre vonatkozó választási kritériumok - > konkrét megfogalmazás •Kritérium= indíték, a csoportra jellemző, a csoportot mozgósító igényt tartalmaz •Adott csoportra érvényes norma, érték
 • 8. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 3. Csoportvonatkozású, konkrét kritériumok •Moreno által használt területek, amelyből kritériumot formál: c)Együttélés (pl. lakni) d)Együtt dolgozni (együtt lenni+haszon) e)Együttes társas élet (pl. vendégség)
 • 9. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 3. Csoportvonatkozású, konkrét kritériumok Mondjatok Ti! (pl. tantestület szociometriai felméréséhez)
 • 10. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 3. Csoportvonatkozású, konkrét kritériumok Mondjatok Ti! (pl. tantestület szociometriai felméréséhez)
 • 11. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 4. Instrukció, kötött számú választás •9 éves kor alatt egyéni kikérdezés, nincs instrukció •Instrukcióban ráhangolás az érzelmi választásra •Érdeklődési ráirányulás, rokonszenv, ellenszenv, szociometriai tudatosság!
 • 12. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 4. Instrukció, kötött számú választás •Instrukciót adó pszich. magatartása •Fontosság kifejezésre juttatása •Legyen mindenki jelen az instrukció alatt •Felmérés indoka •Őszinteség kérése a hatékonyság miatt
 • 13. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 4. Instrukció, kötött számú választás •Nevekkel kell felelni •Jól körülhatárolt társas mező! •Nincsen kész instrukció sablon! •Titkosság (csak a feldolgozó pszich. és szociológus látja az adatokat, intézményvezetők NEM)
 • 14. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 4. Instrukció, kötött számú választás •Tartalmazni kell a választások számát •Célnak megfelelően kötött vagy kötetlen szám •Pl. kutatási cél-kötött, közösség megismerése-kötetlen
 • 15. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 5. Szociometriai megerősítés •A résztvevők érdekeltek •A felmérés indoka meg kell történjen!! (pl. átszervezés)
 • 16. SZOCIOMETRIA SZABÁLYAI 6. Negatív kritériumok •„Kivel nem…” kérdések •Nehézséget okozhat (pl serdülők, kétely a titkosságban) •Általában nem használjuk a negatív kritériumokat
 • 18. A Szociogram felrajzolása Alapelvek: 1. Személyek jelölése bekarikázott szám+örökléstani jel 2. Vonalak KÖLCSÖNÖS VÁLASZTÁST jelölnek 3. Több kritériumú kölcsönösség-> párhuzamos vonalak -> INTENZITÁS
 • 19. A Szociogram felrajzolása Alapelvek: 4. Felvázoláskor kölcsönösségi kapcsolat száma szerint visszafelé ábrázolás 5. párok, magányosok a lap szélére, alcsoportok körül. 6. Egyoldalú kapcsolatokat nem ábrázoljuk (csoportdinamikai szempontokból más irányba vezet)
 • 20. A Szociogram felrajzolása Egyszerű szociometriai alakzatok: Mit tudunk elmondani róluk? •Férfi pár: szoros, valószínűleg barátság •Különnemű pár: szoros, intimitás lehet •Háromszög: 3 személy kölcsönös kapcsolata-> zárt csoportosulás •Zárt négyzet: 4 személy 6 kölcsönös kapcsolata, sűrű csoportosulás •Csillag és Lánc
 • 22. Hudson-vizsgálat: Moreno • Nagy kiterjedésű hálózat vizsgálata • Javítóintézet-szerű, 13-18 éves lányok • 5-600 lány, 16 pavilon, 100 főnyi személyzet -> családtipusú • Instrukció: új lakásbeosztás • 5 nevet kellett felírni
 • 23. Hudson-vizsgálat Eredmények • 505 lányból 435 válaszolt • 387-nek volt kölcsönös kapcsolata, ők összefüggő hálózatot alkottak • Fekete és félvér lányok szociálpszichológiailag külön csoportban éltek • Hírközlés letesztelése: konfliktus ( a lánynak 22 kölcsönössége volt), szenzáció -> követhető volt a terjedés • Információk tervezett szökésről
 • 24. Többszempontú szociogram • Mérei Ferenc alkotta meg • Nem csak érzelmi választások • Funkciók megoszlása • Hierarchikus viszonyok • Feladatokból eredő kontaktusok
 • 25. Többszempontú szociogram Kérdések típusai 2.Rokonszenvi (szociogram) 3.Közösségi funkciókra vonatkozó (vezető, bíró, szervező, stb.) 4.Egyéni tulajdonságokra, képességekre, adottságokra vonatkozó kérdések (műveltség, ügyesség, szakmai ismeret, 5.Népszerűségre vonatkozó kérdések (közösségi helyzet, érvényesülés)
 • 27. Társas-közösségi helyzet • Jó közösségi helyzet (Várhegyi): kölcsönösség+választottság • Több kedvező helyzetű-> jobb társas légkör • Rossz helyzet: kevés pozitív szavazat, negatív szavazatok jelenléte
 • 28. Társas-közösségi helyzet 1a. Szerkezeti mutatók: b)CM (centrális-marginális): központi alakzat kiterjedése, központ befolyása alatt levő társas övezet, perem. Átlag: 20-50-30. c)Társas helyzetek arányítása: magányos, páros, lánc, csillag, zárt (háromszög, négyszög vagy nagyobb) d)Kohéziós mutatók: együvé tartozás csoportdinamikai feszültsége. 4 tipus: kölcsönösségi index, sűrűségi mutató, koháziós index, viszonzott kapcsolatok)
 • 29. Társas-közösségi helyzet 1b. Szerkezeti típusok: 1. Halmaz szerkezet: nem strukturált társas tér, nem alakult ki zárt alakzat
 • 30. Társas-közösségi helyzet 1b. Szerkezeti típusok: 2. Laza szerkezet: párok és láncok, max. 1 zárt alakzat, 1-2 csillag
 • 31. Társas-közösségi helyzet 1b. Szerkezeti típusok: 3. Egyközpontú, széles peremű szerkezet: egy kicsi, sűrű központ, sokan a peremen, sok magányos.
 • 32. Társas-közösségi helyzet 1b. Szerkezeti típusok: 4. Tömbszerkezet: Egy nagy tömb, kevesen a peremen.
 • 33. Társas-közösségi helyzet 1b. Szerkezeti típusok: 5. Többközpontú szerkezet: Legalább két zárt alakzat (gyakran több is),lánc köti össze, peremen kevesen.
 • 34. Társas-közösségi helyzet 2. Csoportlégkör mutatója: •Kapcsolat a rokonszenvi választások szubjektivitása és a funkcionális választások objektivitása között. •arányszám
 • 35. Társas-közösségi helyzet Csoportlégkör 4 típusa: A, szóródás mindkét oldalon kicsi: közvélemény nem alakult ki csoportnorma kevésbé befolyásol ítéletek érzelmi alapúak, nincsenek egybe-hangolva, közösségi szerepek hiányoznak
 • 36. Társas-közösségi helyzet Csoportlégkör 4 típusa: B, szóródás mindkét oldalon magas vagy közepes: Kevesebb a szubjektív elem, közvélemény meghatározó. Ítéleti sablonok
 • 37. Társas-közösségi helyzet Csoportlégkör 4 típusa: C, személyes oldal szóródása viszonylag kisebb, mint a funkcióoldalé. Személyes kapcsolódásokat a közvélemény alakítja szubjektív döntés helyett igazodás és fordítva Pl. éretlen csoport, ahol jelentéktelen a közösségi szerep, de fontos a vezető álláspontja
 • 38. Társas-közösségi helyzet Csoportlégkör 4 típusa: D, közösségi funkcióban magasabb érték, mint a személyi oldalon Rokonszenvi választások függetlenek a csoportnormáktól. Kedvező a légkör a társas kapcsolatok szempontjából

Editor's Notes

 1. Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban
 2. Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban
 3. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 4. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 5. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 6. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 7. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 8. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 9. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 10. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 11. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.
 12. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során
 13. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során
 14. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia16: serdülők: inkább személyesen mondaná el
 15. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia17: handouton is rajta van 5.
 16. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7.
 17. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb.
 18. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának!
 19. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21:
 20. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen
 21. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83.
 22. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83.
 23. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal
 24. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal Handout 2. kölcsönösségi és gyakorisági táblázat egymás háta mögé! Eloszlási mutató táblára!
 25. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16.
 26. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16.
 27. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni!
 28. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni!
 29. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni!
 30. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni!
 31. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni!
 32. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása
 33. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása
 34. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása
 35. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása
 36. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása
 37. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása
 38. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása
 39. Ráírni a jegyzetre!!!! 1. dia3: Spontán társulások, mint a státusokból álló intézményes rendszerek lappangó háttere -> Mese: építészet. Iskolai területek: osztály megismerése, egyének helyzete az osztályban 2. dia5: Mindenki legyen jelen: osztály –egyértelmű, munkahely – szükséges az egyértelműsítés (munkakör, beosztottak, vezetők is, stb.) 3.Dia14: közösség megismerése – fontos infok vesznének el a kötöttség során 4. Dia 18: alapelv1: pl 5. és 16-os ember 5. Dia 18: alapelv2: pl. 8 és 14 között, kölcsönösség fontossága-> együttes élmények 6. Dia 18 alapelv3: annyi párhuzamos, ahányszor a szociometriai felmérés során megadott rokonszenvi kritériumban egymást választották. Pl 2 és 7-es 7. Dia 19: alapelv4, csoportok, alcsoportok. Ábránkon sorrend: 2, 7, 12, 8, 15, 14 stb. 8. Meggondolás: egyoldalú kapcsolatok figyelembe vétele… a szociogramot elemzésre használjuk, nem tekintjük peremszemélynek a mező közepén elhelyezkedőt 9. pl. 2 irányú információ áramlás, titkok, vélemények, stb. 10. Dia 20: handouton! Mindenki írja le magának, miután megbeszéltük! Írjam ki magamnak 11. Dia 21: scannelni 12. Dia 22: családtípus: Mérei 79. oldal. Instrukció: Kivel lakna szívesen 13. Dia 23: szökés: Mérei 83. 14. Dia 25: rámutatni a handout kérdőíveire, feladat: kategorizálni az A-2-es kérdőív kérdéseit. Megoldás: Mérei 140. oldal 15. Dia 27: Keressünk jó és rossz helyzetű embereket 16. Mutatókra 1-1 példa felírása, nyomtatott diára írd ki mindegyiket 17. Mutatókat jegyzeteld ki a szerkezeti típusokhoz, képeket scannelni! 18. Dia 34: arányszám bemutatása