SlideShare a Scribd company logo
Unidad e D idác tic a
      3 o c icl o d e Pri maria
   A RÍA d e
   Pontevedra    Guía d e actividad es

A so c iac ió n Po l a D efe n sa d a R ía
GUIA DE ACTIVIDADES
SAÍDAS DIDÁCTICAS
O obxectivo é relacionarse co medio no mesmo medio, ben
visionándoo in situ, ou manipulando obxectos, aparellos de medida,
recollendo mostras, cubrindo fichas de datos de observación, etc.

Recoméndase que estas visitas sexan guiadas por profesores dos
propios alumnos/as ou por monitores de APDR e que os alumnos/as
leven o CADERNO DA RÍA. (Caderno de rexistro, observación e
actividades)

Serian dúas de visitas diferentes:
A de altura.- A visión panorámica desde o alto permite captar
globalmente o espazo natural que se vai traballar, darlle importancia o
espazo terrestre (o patio traseiro da ría) e analizar algúns detalles da
paisaxe. Neste tipo de saída é importante conseguir avanzar cos nenos/
as cara unha visión medioambiental e non só quedarse coa
engaiolante primeira impresión de beleza natural.
O medio de transporte sería o autobús, se ben hai que investigar
previamente se un transporte de tamaño normal da chegado ó
miradoiro do Pereiro (ós demáis chega) Un microbús si chega.

Os destinos desta saída constituen un triángulo de visionado da ría que
inclúe :

1. O Castrove, a parte norte da Ría ou marxe dereita, Miradoiros do
Pereiro (Poio, 42°29'27.39"N, 8°30'52.36"O) ou
                  Merendeiro do Castro na Escusa


          2. Cuspedriños, no fondo do val do Lérez ( 42°29'28.06"N,
                8°30'48.86"O)

          3. O Morrazo, a parte sur ou marxe esquerda, Miradoiro de
                 Cotorredondo ( 42°21'11.14"N,    8°40'30.74"O) ou
                 Alto do Pornedo          A de nivel base.- Permite interactuar coa auga facer traballo de
          campo, recoller mostras nas praias, tomar temperaturas de auga, etc
          O medio de transporte sería un barco e o autobús.
          Os destinos constituirían outro triángulo formado por:

          1.   Illa de Ons (Parque Natural das Illas Atlánticas)
          2.   Visita a un polígono de bateas.
          3.   Porto de Marín.

           De non contratar barco ou saír moi caro pódese sustituir por este outro
          4.   Praia fluvial de Monteporreiro(Pontevedra)
          5.   Praia de Lourido (Poio)(antes de Tambo)
          6.   Praia de Areas (Sanxenxo) (despois de Tambo)     Visita de Altura :Itinerario: Castrove-Cuspedriños-Morrazo.
Castrove:
Condicións que serían favorables para a saída: bo tempo (con calixe non se ve nada a máis de 5
km.) e a ser posible marea baixa (non se verían a importancia dos areais, sedimentación). Consultar
hora de mareas en http://www.meteogalicia.es/galego/prediccion/maritima/marea/marea.asp

  •  Cinco minutos de observación persoal, non dirixida. Posta en común do observado.
  •  Quince minutos de observación guiada polo profesor/aou monitor/a resaltando os achádegos
    dos alumnos/as. Sinalar:
    ◦ Cabeceira e Boca da Ría.
    ◦ Sinalar algúns puntos xeográficos da parte sur da ría:
    ◦ Marxe norte (dereita). marxe sur (esquerda).
    ◦ Os dous muros que conteñena auga da ría: Morrazo e Castrove.
    ◦ Areais (explicar resumido a súa orixe e a influencia do home: roturación, incendios e
      barreiras as correntes, como peiraos e portos desproporcionados)
    ◦ Escolleiras (función).
    ◦ Forestación na parte alta dos montes. Tipo de forestación que existe. Hai 70 anos era
      completamente diferente.
  •  Preguntas e observacións dos alumnos.
  •  Nova intervencion do profesor/a ou monitor/a
    ◦ Tipo de poboamento disperso e na parte baixa dos montes.
    ◦ Campos de cultivo e explotación marisqueira.
◦ Actividades contaminantes: De atmosfera, de auga e de terra: industrias, canteiras,
     emisarios submarimos( o de Ence-Elnosa sae da praia dos Praceres e pasa da illa de
     Tambo aproximadamente 3 km de lonxitude).


Cuspedriños:
a) Propia aldea de Cuspedriños
  • O paso pola aldea resaltar a carballeira detrás da capela. Continuar uns catrocentos metros e
    cara a dereita...
  • Visionado da Ría ó fondo da paisaxe.
  • Observación de toda a masa arborada ou forestada que queda ós nosos pés. Incidir na
    importancia de esta parte da ría como recollida de augas pluviais que se converterán en auga
    dos ríos e regatos que van dar ó mar e da importancia da súa conservación como protectora
    dos solos das abas dos montes. De non existir esta capa vegetal a erosión das precipitacións
    provocaría un maior aporte de sedimentos a propia cunca da ría e a súa colmatación mais
    acelerada. ¿Que fan os incendios? ¿Que consecuencias se derivan?
  • Tirar unha foto e indicar que na clase, despois de imprimila en branco e negro, imos riscar a
    parte arbórea da paisaxe. Veremos así a proporción de masa forestal e a importancia
    medioambiental que ten.
b) Carballeira de Sanxusto.
    Desde Cuspedriños baixamos ata a Carballeira de SanXusto.
  • Observar o tipo de árbores que había antes da chegada do eucalipto. A existencia de herba
    (elemento suxeitador do solo) debaixo desta capa arbórea. Arrincar un pequeno terrón de
    herba e amosar a infinidade de raiceiras despois de bater contra algo e descargar a terra do
    terrón. Pódeno facer tamén os alumnos/as.
  • Asomarse as abas da carballeira que dan ó río Lérez. Facer notar que o río vai moi
    encaixado.
    Baixamos andando ata o nivel do río Lérez por unha estreita e empinada estrada que chega
    ata o pequeno balneario á beira do río (É a única baixada).
  • As augas do balneario son mediciñais e úsanse para enfermidades da pel.
  • Observación das empinadas abas e do solo que está suxeitado por eucaliptos (moitos deles
    ainda secos polos incendios do 2006). Na clase comparar estas fotos
  • O río leva auga transparente.
  • Observación do bosque de ribeira, última barreira natural contra a erosión e idenftificar:
    freixos, salgueiros, ameneiros, abelairas, ...

O Morrazo:
 Hai dúas opcións de visionar a ría desde esta beira sur: Desde o miradoiro de
Cotorredondo, ou desde o alto do Pornedo (xusto enriba de Marín).
Usar o mesmo programa que no Castrove. Se a visita de altura se fixo durante a mesma
mañá, a marea estará a outro nivel.
         A liña base.


Auga doce e auga salgada:
   Recollida de auga en dous puntos da Ria. a) praia fluvial de Monteporreiro. b)
   praia de Areas ou calquera outra praia que se visite ese día ( a ser posible unha
   praia que estea despois de Tambo cara a boca da ría). Recóllese en dúas
botellas de auga mineral previamente etiquetadas.

         A                       B
 Auga da praia Fluvial de            Auga da praia de Areas
    Monteporreiro               Data - Hora de recollida
 Data - Hora de recollida

Na aula prepáranse dúas bandexas e bótase a auga recollida filtrándose, mediante un coador, en
cadansúa bandexa coa fin de que se evapore a auga en tres ou catro días. Axuda poñéndoas preto
dos radiadores. Obsérvase o deposito de sal. E sobre un mapa da ría mírase onde se atopan os
lugares de recollida.
Os alumnos fan hipoteses ou conxeturas ata chegar á conclusión do tipo: conforme nos alonxamos
do río Lérez a auga vólvese salgada, ou conforme nos adentramos na ría a auga vai sendo máis
doce.
Actividade nº ___ do Caderno da Ría.
      Traballo na aula
      Hai un dobre procedemento metodolóxico:
      Antes das saídas: preparar conceptualmente as mesmas.
      Despois das saídas: reflexinar sobre as observacións e os datos recollidos.
Temporalización da Unidade
Dada a extensión dos contidos e actividades recomendamos:

2º trimestre: Entrar en contacto cos contidos
       Saídas de Altura.
3º trimestre: Saidas de nivel de Base.

More Related Content

Similar to A Ría de Pontevedra. Guia de Actividades

A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
Pablo e Manuel Roo e Monterroso
 
Proxecto ríos valiñadares grupo 2
Proxecto ríos valiñadares grupo 2Proxecto ríos valiñadares grupo 2
Rota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedraisRota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedrais
senlleiro2
 
Unidade 3 auga na terra
Unidade 3 auga na terraUnidade 3 auga na terra
Unidade 3 auga na terra
camposseijo
 
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Encarna Lago
 
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Encarna Lago
 
Ribadeo, a costa
Ribadeo, a costaRibadeo, a costa
Ribadeo, a costa
monadela
 
O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.
O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.
O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.
Leonor Mazgar
 
Ponteceso, A Costa
Ponteceso, A CostaPonteceso, A Costa
Ponteceso, A Costa
monadela
 
Presentación O Camiño dos Faros
Presentación O Camiño dos FarosPresentación O Camiño dos Faros
Presentación O Camiño dos Faros
traskicostadamorte
 
Cambados, O Noso Mar
Cambados, O Noso MarCambados, O Noso Mar
Cambados, O Noso Mar
monadela
 
Ríos de Galicia
Ríos de GaliciaRíos de Galicia
Ríos de Galicia
ccssdidactica ddoval
 
A Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividades
A Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividadesA Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividades
A Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividades
cigformacion
 
Nigrán, a costa
Nigrán, a costaNigrán, a costa
Nigrán, a costa
MonContos
 
Riamonte, un lugar para coñecer
Riamonte, un lugar para coñecerRiamonte, un lugar para coñecer
Riamonte, un lugar para coñecer
2TERE
 
P N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁN
P N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁNP N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁN
P N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁN
monadela
 
Exposiciíon peregrina 1
Exposiciíon peregrina 1Exposiciíon peregrina 1
Exposiciíon peregrina 1
2TERE
 
Reserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de Burón
Reserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de BurónReserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de Burón
Reserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de Burón
monadela
 
Barreiros, a costa
Barreiros, a costaBarreiros, a costa
Barreiros, a costa
monadela
 
Ortigueira. A costa
Ortigueira. A costaOrtigueira. A costa
Ortigueira. A costa
monadela
 

Similar to A Ría de Pontevedra. Guia de Actividades (20)

A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
 
Proxecto ríos valiñadares grupo 2
Proxecto ríos valiñadares grupo 2Proxecto ríos valiñadares grupo 2
Proxecto ríos valiñadares grupo 2
 
Rota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedraisRota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedrais
 
Unidade 3 auga na terra
Unidade 3 auga na terraUnidade 3 auga na terra
Unidade 3 auga na terra
 
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
 
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
Desenrolo actividades campamento museo do mar 2010
 
Ribadeo, a costa
Ribadeo, a costaRibadeo, a costa
Ribadeo, a costa
 
O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.
O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.
O MAR. Proxecto educativo de centro do CEIP de Xuño.
 
Ponteceso, A Costa
Ponteceso, A CostaPonteceso, A Costa
Ponteceso, A Costa
 
Presentación O Camiño dos Faros
Presentación O Camiño dos FarosPresentación O Camiño dos Faros
Presentación O Camiño dos Faros
 
Cambados, O Noso Mar
Cambados, O Noso MarCambados, O Noso Mar
Cambados, O Noso Mar
 
Ríos de Galicia
Ríos de GaliciaRíos de Galicia
Ríos de Galicia
 
A Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividades
A Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividadesA Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividades
A Ría de Pontevedra. Caderno de observacións e actividades
 
Nigrán, a costa
Nigrán, a costaNigrán, a costa
Nigrán, a costa
 
Riamonte, un lugar para coñecer
Riamonte, un lugar para coñecerRiamonte, un lugar para coñecer
Riamonte, un lugar para coñecer
 
P N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁN
P N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁNP N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁN
P N COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXÁN
 
Exposiciíon peregrina 1
Exposiciíon peregrina 1Exposiciíon peregrina 1
Exposiciíon peregrina 1
 
Reserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de Burón
Reserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de BurónReserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de Burón
Reserva da Biosfera río Eo, Os Oscos e Terras de Burón
 
Barreiros, a costa
Barreiros, a costaBarreiros, a costa
Barreiros, a costa
 
Ortigueira. A costa
Ortigueira. A costaOrtigueira. A costa
Ortigueira. A costa
 

More from cigformacion

Somos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDA
Somos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDASomos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDA
Somos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDA
cigformacion
 
O dereito a decidir
O dereito a decidirO dereito a decidir
O dereito a decidir
cigformacion
 
Guia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDA
Guia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDAGuia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDA
Guia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDA
cigformacion
 
De nais e pais a fillas e fillos
De nais e pais a fillas e fillosDe nais e pais a fillas e fillos
De nais e pais a fillas e fillos
cigformacion
 
COEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUAL
COEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUALCOEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUAL
COEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUAL
cigformacion
 
A HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADA
A HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADAA HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADA
A HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADA
cigformacion
 
As teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyra
As teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyraAs teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyra
As teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyra
cigformacion
 
Escrita contemporanea5
Escrita contemporanea5Escrita contemporanea5
Escrita contemporanea5
cigformacion
 

More from cigformacion (9)

Somos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDA
Somos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDASomos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDA
Somos quen de construír a nosa historia: prevención do VIH-SIDA
 
O dereito a decidir
O dereito a decidirO dereito a decidir
O dereito a decidir
 
Guia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDA
Guia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDAGuia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDA
Guia de temas transversais para intervir na prevención do VIH-SIDA
 
De nais e pais a fillas e fillos
De nais e pais a fillas e fillosDe nais e pais a fillas e fillos
De nais e pais a fillas e fillos
 
COEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUAL
COEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUALCOEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUAL
COEDUCACIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL E SEXUAL
 
A HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADA
A HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADAA HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADA
A HISTORIA E A DIGNIDADE DO GALEGO. DE LINGUA ENXALZADA A LINGUA MORTIFICADA
 
As teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyra
As teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyraAs teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyra
As teimas e_os_sonos_de_uxio_novoneyra
 
Escrita contemporanea5
Escrita contemporanea5Escrita contemporanea5
Escrita contemporanea5
 
Eusonhenrique
EusonhenriqueEusonhenrique
Eusonhenrique
 

A Ría de Pontevedra. Guia de Actividades

 • 1. Unidad e D idác tic a 3 o c icl o d e Pri maria A RÍA d e Pontevedra Guía d e actividad es A so c iac ió n Po l a D efe n sa d a R ía
 • 2. GUIA DE ACTIVIDADES SAÍDAS DIDÁCTICAS O obxectivo é relacionarse co medio no mesmo medio, ben visionándoo in situ, ou manipulando obxectos, aparellos de medida, recollendo mostras, cubrindo fichas de datos de observación, etc. Recoméndase que estas visitas sexan guiadas por profesores dos propios alumnos/as ou por monitores de APDR e que os alumnos/as leven o CADERNO DA RÍA. (Caderno de rexistro, observación e actividades) Serian dúas de visitas diferentes: A de altura.- A visión panorámica desde o alto permite captar globalmente o espazo natural que se vai traballar, darlle importancia o espazo terrestre (o patio traseiro da ría) e analizar algúns detalles da paisaxe. Neste tipo de saída é importante conseguir avanzar cos nenos/ as cara unha visión medioambiental e non só quedarse coa engaiolante primeira impresión de beleza natural. O medio de transporte sería o autobús, se ben hai que investigar previamente se un transporte de tamaño normal da chegado ó miradoiro do Pereiro (ós demáis chega) Un microbús si chega. Os destinos desta saída constituen un triángulo de visionado da ría que inclúe : 1. O Castrove, a parte norte da Ría ou marxe dereita, Miradoiros do
 • 3. Pereiro (Poio, 42°29'27.39"N, 8°30'52.36"O) ou Merendeiro do Castro na Escusa 2. Cuspedriños, no fondo do val do Lérez ( 42°29'28.06"N, 8°30'48.86"O) 3. O Morrazo, a parte sur ou marxe esquerda, Miradoiro de Cotorredondo ( 42°21'11.14"N, 8°40'30.74"O) ou Alto do Pornedo A de nivel base.- Permite interactuar coa auga facer traballo de campo, recoller mostras nas praias, tomar temperaturas de auga, etc O medio de transporte sería un barco e o autobús. Os destinos constituirían outro triángulo formado por: 1. Illa de Ons (Parque Natural das Illas Atlánticas) 2. Visita a un polígono de bateas. 3. Porto de Marín. De non contratar barco ou saír moi caro pódese sustituir por este outro 4. Praia fluvial de Monteporreiro(Pontevedra) 5. Praia de Lourido (Poio)(antes de Tambo) 6. Praia de Areas (Sanxenxo) (despois de Tambo) Visita de Altura :Itinerario: Castrove-Cuspedriños-Morrazo. Castrove: Condicións que serían favorables para a saída: bo tempo (con calixe non se ve nada a máis de 5 km.) e a ser posible marea baixa (non se verían a importancia dos areais, sedimentación). Consultar hora de mareas en http://www.meteogalicia.es/galego/prediccion/maritima/marea/marea.asp • Cinco minutos de observación persoal, non dirixida. Posta en común do observado. • Quince minutos de observación guiada polo profesor/aou monitor/a resaltando os achádegos dos alumnos/as. Sinalar: ◦ Cabeceira e Boca da Ría. ◦ Sinalar algúns puntos xeográficos da parte sur da ría: ◦ Marxe norte (dereita). marxe sur (esquerda). ◦ Os dous muros que conteñena auga da ría: Morrazo e Castrove. ◦ Areais (explicar resumido a súa orixe e a influencia do home: roturación, incendios e barreiras as correntes, como peiraos e portos desproporcionados) ◦ Escolleiras (función). ◦ Forestación na parte alta dos montes. Tipo de forestación que existe. Hai 70 anos era completamente diferente. • Preguntas e observacións dos alumnos. • Nova intervencion do profesor/a ou monitor/a ◦ Tipo de poboamento disperso e na parte baixa dos montes. ◦ Campos de cultivo e explotación marisqueira.
 • 4. ◦ Actividades contaminantes: De atmosfera, de auga e de terra: industrias, canteiras, emisarios submarimos( o de Ence-Elnosa sae da praia dos Praceres e pasa da illa de Tambo aproximadamente 3 km de lonxitude). Cuspedriños: a) Propia aldea de Cuspedriños • O paso pola aldea resaltar a carballeira detrás da capela. Continuar uns catrocentos metros e cara a dereita... • Visionado da Ría ó fondo da paisaxe. • Observación de toda a masa arborada ou forestada que queda ós nosos pés. Incidir na importancia de esta parte da ría como recollida de augas pluviais que se converterán en auga dos ríos e regatos que van dar ó mar e da importancia da súa conservación como protectora dos solos das abas dos montes. De non existir esta capa vegetal a erosión das precipitacións provocaría un maior aporte de sedimentos a propia cunca da ría e a súa colmatación mais acelerada. ¿Que fan os incendios? ¿Que consecuencias se derivan? • Tirar unha foto e indicar que na clase, despois de imprimila en branco e negro, imos riscar a parte arbórea da paisaxe. Veremos así a proporción de masa forestal e a importancia medioambiental que ten. b) Carballeira de Sanxusto. Desde Cuspedriños baixamos ata a Carballeira de SanXusto. • Observar o tipo de árbores que había antes da chegada do eucalipto. A existencia de herba (elemento suxeitador do solo) debaixo desta capa arbórea. Arrincar un pequeno terrón de herba e amosar a infinidade de raiceiras despois de bater contra algo e descargar a terra do terrón. Pódeno facer tamén os alumnos/as. • Asomarse as abas da carballeira que dan ó río Lérez. Facer notar que o río vai moi encaixado. Baixamos andando ata o nivel do río Lérez por unha estreita e empinada estrada que chega ata o pequeno balneario á beira do río (É a única baixada). • As augas do balneario son mediciñais e úsanse para enfermidades da pel. • Observación das empinadas abas e do solo que está suxeitado por eucaliptos (moitos deles ainda secos polos incendios do 2006). Na clase comparar estas fotos • O río leva auga transparente. • Observación do bosque de ribeira, última barreira natural contra a erosión e idenftificar: freixos, salgueiros, ameneiros, abelairas, ... O Morrazo: Hai dúas opcións de visionar a ría desde esta beira sur: Desde o miradoiro de Cotorredondo, ou desde o alto do Pornedo (xusto enriba de Marín). Usar o mesmo programa que no Castrove. Se a visita de altura se fixo durante a mesma mañá, a marea estará a outro nivel. A liña base. Auga doce e auga salgada: Recollida de auga en dous puntos da Ria. a) praia fluvial de Monteporreiro. b) praia de Areas ou calquera outra praia que se visite ese día ( a ser posible unha praia que estea despois de Tambo cara a boca da ría). Recóllese en dúas
 • 5. botellas de auga mineral previamente etiquetadas. A B Auga da praia Fluvial de Auga da praia de Areas Monteporreiro Data - Hora de recollida Data - Hora de recollida Na aula prepáranse dúas bandexas e bótase a auga recollida filtrándose, mediante un coador, en cadansúa bandexa coa fin de que se evapore a auga en tres ou catro días. Axuda poñéndoas preto dos radiadores. Obsérvase o deposito de sal. E sobre un mapa da ría mírase onde se atopan os lugares de recollida. Os alumnos fan hipoteses ou conxeturas ata chegar á conclusión do tipo: conforme nos alonxamos do río Lérez a auga vólvese salgada, ou conforme nos adentramos na ría a auga vai sendo máis doce. Actividade nº ___ do Caderno da Ría. Traballo na aula Hai un dobre procedemento metodolóxico: Antes das saídas: preparar conceptualmente as mesmas. Despois das saídas: reflexinar sobre as observacións e os datos recollidos.
 • 6. Temporalización da Unidade Dada a extensión dos contidos e actividades recomendamos: 2º trimestre: Entrar en contacto cos contidos Saídas de Altura. 3º trimestre: Saidas de nivel de Base.