SlideShare a Scribd company logo
Verduurzaming van woningen in Maasgouw
Zonnepanelen – Saldering - Terugleververgoeding
Zonne-energie
Soorten zonne-energie.
• Zonne-boiler.
Zonnecollector maakt met zonne energie
warm water.
• Zonne-cellen, PV = Photo Voltaic
Zonnecellen die elektrische stroom opwekken.
• PV T cellen .
Zonnecellen die zowel elektrische stroom opwekken alsmede warm
water.
2
Zonne-boiler.
3
• Zonne-collector bestaat uit een zonne-paneel gevuld
met water dat verwarmd wordt
• Deze warmte wordt aan het water in een boilervat
afgegeven.
• Via onderzijde van het boilervat wordt koud water
toegevoegd, en aan de bovenzijde wordt warm
water afgetapt.
• Als ná-verwarming wordt de bestaande CV ketel
(combi-ketel) ingezet
of
verwarming met een elektrisch verwarmingselement
Zonnecellen ofwel PV cellen
• Zonne-cellen produceren gelijkstroom
• Dit is afhankelijk van de hoeveelheid
zonnestraling
• Gelijkstroom wordt vervolgens omgezet in
230 volt wisselstroom middels een
omvormer.
• De geproduceerde stroom wordt via een
aparte groep in de meterkast aangesloten
op het huisnet.
• De geproduceerde stroom kan zelf gebruikt
worden en/of terug geleverd worden aan de
energie maatschappij
4
Soorten Zonnecellen.
• Polykristallijne (blauwe ) Si-cellen
• Monokristallijne (zwarte) Si-
zonnecellen (hoger rendement)
• Opgedampte Si-coating
zonnecellen (buigbare dunne
filmstroken)
• CIS cellen: Opgedampte elektrisch
coating.
Solar Frontier cellen. Minder
opbrengst / m2. Volledig zwart.
5
Si = silicium
Schakelingen van Zonnecellen
• String omvormer schakeling
Cellen worden in serie geplaatst en bepaald de
zwakste schakel de opbrengst.
Ongeschikt bij schaduw
• Micro omvormer schakeling
Hierbij wordt bij elk paneel een omvormer
geplaatst die direct 230 volt genereert.
• Power optimizer schakeling
Elk paneel heeft een zg optimizer dat het
maximale vermogen uit het paneel haalt.
Solar Edge systeem. Geschikt bij schaduw
6
Opbrengst zonnecellen.
• Afhankelijk van de hellingshoek
• Afhankelijk van de oriëntatie
• Afhankelijk van de regio
• Afmetingen
• Aantal zonnecellen
• Zonnecellen kunnen nu al 200 Wp/m2 leveren
• In onze regio is de opbrengst ca. 190 Wh/m2
• Dwz. wanneer je 3500 Wp installeert kun je
ongeveer 3325 kWh op jaarbasis produceren
wanneer je op zuid ligt en onder een hoek van 35
graden.
7
Montage van Zonnecellen.
Hellend dak
• De ideale dakhelling is 35 graden op zuid.
• Beugels worden gehaakt achter de
panlatten
• Beter is het om de beugels op een plank te
schroeven die op de tengels van het
dakbeschot geschroefd wordt
• Aan deze beugels wordt een railsysteem
aangebracht
• Vervolgens worden de zonnecellen met
beugels hierop vastgeschroefd.
8
Montage Zonnecellen
Plat dak
• Hier worden verstelbare steunen die onder een
bepaalde hellingshoek geplaatst kunnen worden.
Dit kan van 15 tot 45 graden variëren. Meestal
liggen de rijen panelen op een onderlinge afstand
van 60-100 cm . Dit afhankelijk van de beschikbare
ruimte op het dak.
• De beugels worden (meestal) los op het dak
geplaatst en met ballast tegels verzwaard. Meestal
5 tegels van 30*30 cm per paneel.
• Wanneer er weinig ruimte op het dak is kan men
de zonnecellen ook Oost-West richting leggen.
Opbrengst wordt wel wat minder (ca. 15 % minder)
9
Aandachts punten
• Bij een hellend dak met een “Eternit” (mogelijk asbesthoudend)
dakbeschot kan het zijn dat installateurs u geen zonnecellen willen
plaatsen. (evt. onderzoek of echt asbesthoudend)
• Levensduur van zonnecellen is ca. 25 jaar.
• Kontroleer of het dak in goede staat is qua dakpannen-panlatten-dakbeschot.
• Hetzelfde geldt ook voor plat dak.
• Hoe oud is de dakbedekking - zitten er blazen, craquelé of rimpels in de
dakhuid? Hoe is de randafwerking?
• Bij vernieuwing: dan ook (extra) isolatie en aanpassing dakrand/boeiboord.
• Kan de dakconstructie van het plat dak de toegevoegde ballast
dragen? (50-60 kg/m2 extra.)
10
PV T Zonnecellen
• Zonnecellen die zowel stroom als warm water
genereren.
(combinatie van zonnecellen + zonnecollector)
• Toepassing voor warm water mbv boiler.
• Gebruikelijke stroomkabels onder de panelen, maar
ook zichtbare “water”-leidingen op het dak:
dakvorm van invloed op kosten voor installatie
• Toepassing voor levering van stroom én warmwater
aan water-water warmtepomp.
Bijv. Triple Solar systeem = PVT + w-w Warmtepomp
 vervangt lucht-water warmtepomp en dus geen
compressor / buitenunit meer nodig .
11
Opbrengst en investering
• Afmetingen van zonnecellen.
• 100*165 cm capaciteit 300-330 Wp
• 100*185 cm capaciteit 340-370 Wp
• 100*200 cm capaciteit 400 of >400 Wp
• Gemiddelde opbrengst voor een paneel is 200 Wp/m2
• Voor een woning 3500 Wp is de opbrengst ca. 3325 kWh per jaar
• Investering: ca €1,20 á 1,35 / Wp. of wel € 4375 á € 4725. incl. BTW
• Besparing: 3325 x € 0,22 = € 731 / jr. Terugverdientijd 6 - 6,5 jaar
of (afhankelijk van de stroomprijs)
• Besparing: 3325 x € 0,40 = € 1330 / jr. Terugverdientijd 3,3 - 3,6 jaar
12
Salderings regeling
• Tot nog toe is de saldering op jaarbasis kWh verbruik
• Verbruik minus de teruggeleverde kWh is hetgeen afgerekend wordt.
• Deze verrekening van de teruggeleverde kWh’s met de geleverde kWh’s =
SALDERING.
Dit is een verrekening incl. belastingtoeslagen en btw.
maar ....
• Er wordt niet méér verrekend (gesaldeerd) dan de hoeveelheid afgenomen stroom
= SALDERINGSGRENS
• Vanaf 1-1-2025 zal de saldering jaarlijks trapsgewijs afgebouwd worden tot 0 % in
2031
• Vanaf 2025 wordt nog maar 64% gesaldeerd, om vervolgens elk jaar nog eens met
%-stappen te zakken tot 0% in 2031
13
Salderingsregeling wordt afgebouwd naar teruglevertarief
SALDERING
tegen
contract-tarief
(onder de
salderingsgrens)
tegen
teruglever-tarief
2022 100% 0%
2023 100% 0%
2024 100% 0%
2025 64% 36%
2026 64% 36%
2027 55% 45%
2028 46% 64%
2029 37% 63%
2030 28% 72%
2031 0% 100%
• er wordt niet meer gesaldeerd dan
de door de energieleverancier
hoeveelheid geleverde stroom
d.w.z.
salderingsgrens =
salderingsmaximum is gelijk aan
ingekochte stroom
• het teruggeleverde boven het
salderingsmaximum wordt
vergoedt tegen het teruglevertarief
• de terugleververgoeding is
(meestal) lager dan het contract-
tarief
• contracttarief en teruglevertarief
verschillen per energieleverancier
14
15
0,95 kWh/kWp
10 panelen 350 Wp
totale opwek: 3325 kWh
3500 kWh / jr. 900 kWh / jr.
27% 73%
jaar saldering
2031 0%
2600 kWh / jr.
-€ 470
€ 48
jaarlijks stroomverbruik
900 kWh / jr. 2600 kWh / jr.
€ 518
2425 kWh / jr.
ter waarde van: in 2031
3500 kWh / jr.
STROOMLEVERANCIER
Essent
Eneco
Vattenfall
......
slimme meter
direct
eigenverbruik “inkoop”
“verkoop”
16
contractprijs
€ 0,400 /kWh
terugleverprijs
0,95 kWh/kWp € 0,165 /kWh
10 panelen 350 Wp 3%
totale opwek: 3325 kWh
3500 kWh / jr. 900 kWh / jr.
27% 73%
jaar saldering 2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens
2031 0% 2425 kWh / jr. 100% € 0,400 /kWh -€ 970 salderingsbedrag
0% € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding
0 kWh / jr. € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding
2600 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.040 inkoop
uw rekening in: 2022 € 70
2600 kWh / jr.
2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens
2425 kWh / jr. 0% € 0,522 /kWh € 0 salderingsbedrag
100% € 0,215 /kWh -€ 522 terugleververgoeding
0 kWh / jr. € 0,215 /kWh € 0 terugleververgoeding
-€ 470 2600 kWh / jr. € 0,400 /kWh € 1.040 inkoop
uw rekening in: 2031 € 518
€ 48
jaarlijks stroomverbruik
900 kWh / jr. 2600 kWh / jr.
€ 518
2425 kWh / jr.
ter waarde van: in 2031
aangenomen:
jaarlijkse
prijsstijging
3500 kWh / jr.
STROOMLEVERANCIER
Essent
Eneco
Vattenfall
......
slimme meter
direct
eigenverbruik “inkoop”
“verkoop”
contractprijs
€ 0,400 /kWh
terugleverprijs
€ 0,165 /kWh
3%
2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens
2425 kWh / jr. 100% € 0,400 /kWh -€ 970 salderingsbedrag
0% € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding
0 kWh / jr. € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding
2600 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.040 inkoop
uw rekening in: 2022 € 70
2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens
2425 kWh / jr. 0% € 0,522 /kWh € 0 salderingsbedrag
100% € 0,215 /kWh -€ 522 terugleververgoeding
0 kWh / jr. € 0,215 /kWh € 0 terugleververgoeding
2600 kWh / jr. € 0,400 /kWh € 1.040 inkoop
uw rekening in: 2031 € 518
2600 kWh / jr.
€ 518
aangenomen:
jaarlijkse
prijsstijging
STROOMLEVERANCIER
Essent
Eneco
Vattenfall
......
slimme meter
“inkoop”
in 2022 betaal je voor 3500 kWh verbruik uiteindelijk € 70 / 3500 = € 0,020 /kWh i.p.v. € 0,400 /kWh
In 2031 betaal je voor 3500 kWh verbruik uiteindelijk € 518 / 3500 = € 0,148 /kWh i.p.v. € 0,522 /kWh
17
-€ 4.725
-€ 3.355
-€ 1.944
-€ 715
€ 551
€ 1.796
€ 3.016
€ 4.210
€ 5.375
€ 6.367
€ 7.389
-€ 6.000
-€ 4.000
-€ 2.000
€ 0
€ 2.000
€ 4.000
€ 6.000
€ 8.000
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
terugverdiend na 3,6 jaar
10 panelen - investeringsbedrag € 4725
18
€
970
€
999
€
1.029
€
678
€
699
€
618
€
533
€
441
€
344
€ 169 € 174
€ 224
€ 277
€ 332
€ 391
€ 560 € 577 € 594
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0 € 0 € 0
100% 100% 100% 82% 85% 82% 79% 75% 71% 54% 56% 58%
€-
€200
€400
€600
€800
€1.000
€1.200
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
opbrengst 10 panelen
salderingsbedrag teruglever vergoeding
saldering + teruglevering (2425 kWh/jr)
aangenomen: jaarlijkse
prijsstijging stroomprijs: 3%
teruglever vergoeding o.b.v. 2022: € 0,165 /kWh
19
€
360
€
371
€
382
€
393
€
405
€
417
€
430
€
443
€
456
€
470
€
484
€
498
€
970
€
999
€
1.029
€
678
€
699
€
618
€
533
€
441
€
344
€ 169 € 174
€ 224
€ 277
€ 332
€ 391
€ 560 € 577 € 594
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 0 € 0 € 0
€-
€200
€400
€600
€800
€1.000
€1.200
€1.400
€1.600
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
netto opbrengst 10 panelen
eigenverbruik salderingsbedrag teruglever vergoeding
eigenverbruik (900 kWh/jr) + saldering + teruglevering (2425 kWh/jr)
aangenomen: jaarlijkse
prijsstijging stroomprijs: 3%
teruglever vergoeding o.b.v. 2022: € 0,165 /kWh
Optimale aantal panelen
• ADVIES: niet (veel) meer panelen dan totale stroomverbruik
• met geleidelijke afbouw SALDERINGSREGELING steeds minder vergoeding
met het lagere TERUGLEVER - TARIEF
20
0,95 kWh/kWp
20 panelen 350 Wp
totale opwek: 6650 kWh
3500 kWh / jr. 900 kWh / jr.
14% 86%
jaar saldering
2031 0%
2600 kWh / jr.
-€ 470
-€ 668
jaarlijks stroomverbruik
900 kWh / jr. 2600 kWh / jr.
-€ 198
5750 kWh / jr.
ter waarde van: in 2031
3500 kWh / jr.
STROOMLEVERANCIER
Essent
Eneco
Vattenfall
......
slimme meter
direct
eigenverbruik “inkoop”
“verkoop”
Onderhoud van zonnepanelen.
• Vervuiling door
• Vogelpoep
• Bladeren
• Algengroei, mos
• Sahara stof
• Plantjes
• Door regenbuien wordt het meeste vuil al verwijderd.
• Schoonmaken met een zachte borstel met water.
• Geen HD spuit gebruiken. Kans op lekkage
• Uitvoering 1-2 maal per jaar
21
Verder denken aan:
• Is er een vergunning nodig? bijv. pand met status monumen of pand binnen
beschermd dorpsgezicht.
• Controleer uw verzekeringspolis in uw opstal verzekering
• Denk vooruit als er meer stroom verbruikt gaat worden zoals:
E-auto, inductie kookplaat, warmtepomp, IR verwarming
• Garantie op de panelen met betrekking tot opbrengst
• Zijn het gecertificeerde panelen?
Te controleren in BCRG register
22
check op: https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/
als alles geïnstalleerd is – om het net op te gaan
• Aanmelden om op netwerk te leveren
https://energieleveren.nl/
• gegevens gaan dan aan Enexis (netwerkbeheerder)
en
aan jouw energieleverancier (voor o.a saldering)
• (nog over 2022): BTW – teruggave
https://btw-zonnepanelen.nl/
23
ADVIES
Vervolgsessie B CDM 22-036 24
Vervolgsessie B CDM 22-036 25
Vervolgsessie B CDM 22-036 26
Zonnepanelen: plug-in of toch wat meer?
• Wat is je jaarlijks stroomverbruik ? Nu en in de nabije toekomst.
• Hoeveel panelen heb je nodig?
• Hoeveel panelen passen er op het dak?
• Is het dak geschikt? Zijn er andere mogelijkheden.
• Vergunning of niet?
• Prestaties, levensduur, garanties
• Technisch
• Optimizers
• Omvormers:1-fase of 3-fase, micro omvormers of centrale omvormer,
• Toekomstige uitbreiding?
• Meterkast
Vervolgsessie B CDM 22-036 27
Zonnepanelen- advies
Vervolgsessie B CDM 22-036 28

More Related Content

Similar to 9 Zonne Energie

Presentatie zonne energie
Presentatie zonne energiePresentatie zonne energie
Presentatie zonne energieLTO_Commerce
 
Van nul energie naar autonome woning
Van nul energie naar autonome woningVan nul energie naar autonome woning
Van nul energie naar autonome woning
ManAsIT
 
Wijkavond Hoom Bennekom west presentatie Hoom
Wijkavond Hoom Bennekom west presentatie HoomWijkavond Hoom Bennekom west presentatie Hoom
Wijkavond Hoom Bennekom west presentatie Hoom
Peter Scholtens
 
Hernieuwbare energie - PV
Hernieuwbare energie - PVHernieuwbare energie - PV
Hernieuwbare energie - PV
APCommunicatie
 
Presentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitief
Presentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitiefPresentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitief
Presentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitiefliniepinie
 
Energiebesparende warmtapwater concepten erwin janssen nathan
Energiebesparende warmtapwater concepten  erwin janssen nathanEnergiebesparende warmtapwater concepten  erwin janssen nathan
Energiebesparende warmtapwater concepten erwin janssen nathan
Jorie Meijer - van Aert
 
Energiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater conceptenEnergiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater concepten
Erwin Janssen
 
Energiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater conceptenEnergiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater concepten
Erwin Janssen
 
Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015
Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015
Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015
WDP
 
Ohé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeen
Ohé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeenOhé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeen
Ohé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeen
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
Ohé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparing
Ohé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparingOhé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparing
Ohé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparing
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013jolandeschuurman
 
CG Energie 'Maatwerk in Solar'
CG Energie 'Maatwerk in Solar' CG Energie 'Maatwerk in Solar'
CG Energie 'Maatwerk in Solar'
Jan Otter
 
Rondleiding langs duurzame installaties
Rondleiding langs duurzame installatiesRondleiding langs duurzame installaties
Rondleiding langs duurzame installaties
Ricardo Brouwer
 
Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...
Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...
Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...
duurzame verhalen
 
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche RijnPresentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
zoninleidscherijn
 
8 - Warmtepomp
8 - Warmtepomp8 - Warmtepomp
Workshop Ambrava
Workshop AmbravaWorkshop Ambrava
Workshop Ambrava
Laura Calot
 
Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.
Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.
Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.Centre Urbain - Stadswinkel
 
Monteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMI
Monteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMIMonteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMI
Monteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMI
duurzame verhalen
 

Similar to 9 Zonne Energie (20)

Presentatie zonne energie
Presentatie zonne energiePresentatie zonne energie
Presentatie zonne energie
 
Van nul energie naar autonome woning
Van nul energie naar autonome woningVan nul energie naar autonome woning
Van nul energie naar autonome woning
 
Wijkavond Hoom Bennekom west presentatie Hoom
Wijkavond Hoom Bennekom west presentatie HoomWijkavond Hoom Bennekom west presentatie Hoom
Wijkavond Hoom Bennekom west presentatie Hoom
 
Hernieuwbare energie - PV
Hernieuwbare energie - PVHernieuwbare energie - PV
Hernieuwbare energie - PV
 
Presentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitief
Presentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitiefPresentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitief
Presentatie 27 02-2013 t.b.v. website definitief
 
Energiebesparende warmtapwater concepten erwin janssen nathan
Energiebesparende warmtapwater concepten  erwin janssen nathanEnergiebesparende warmtapwater concepten  erwin janssen nathan
Energiebesparende warmtapwater concepten erwin janssen nathan
 
Energiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater conceptenEnergiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater concepten
 
Energiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater conceptenEnergiebesparende warmtapwater concepten
Energiebesparende warmtapwater concepten
 
Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015
Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015
Electrabel submetering - WDP Efficient Energy Event 2015
 
Ohé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeen
Ohé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeenOhé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeen
Ohé en Laak - Voorlichtingssessie-algemeen
 
Ohé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparing
Ohé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparingOhé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparing
Ohé en Laak - Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparing
 
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
Presentatie zonnepanelen wim van den pol 27 juni 2013
 
CG Energie 'Maatwerk in Solar'
CG Energie 'Maatwerk in Solar' CG Energie 'Maatwerk in Solar'
CG Energie 'Maatwerk in Solar'
 
Rondleiding langs duurzame installaties
Rondleiding langs duurzame installatiesRondleiding langs duurzame installaties
Rondleiding langs duurzame installaties
 
Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...
Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...
Gastles Strukton over Duurzaam Vakmanschap voor BBL-studenten Technicus Engin...
 
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche RijnPresentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
Presentatie infosessie Zon in Leidsche Rijn
 
8 - Warmtepomp
8 - Warmtepomp8 - Warmtepomp
8 - Warmtepomp
 
Workshop Ambrava
Workshop AmbravaWorkshop Ambrava
Workshop Ambrava
 
Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.
Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.
Verhoogde energiefacturen? Doe zelf een check-up.
 
Monteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMI
Monteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMIMonteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMI
Monteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam | waterzijdig inregelen IMI
 

More from Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.

00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx
00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx
00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
17 Buffervaten
17 Buffervaten17 Buffervaten
16 - Energieadviezen
16 - Energieadviezen16 - Energieadviezen
15 - Susbsidie en Financiering
15 - Susbsidie en Financiering15 - Susbsidie en Financiering
15 - Susbsidie en Financiering
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
11 - IR, Infrarood verwarming
11 - IR, Infrarood verwarming11 - IR, Infrarood verwarming
11 - IR, Infrarood verwarming
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
7 - Vloer en Bodemisolatie
7 - Vloer en Bodemisolatie7 - Vloer en Bodemisolatie
7 - Vloer en Bodemisolatie
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
6 Dakisolatie
6 Dakisolatie6 Dakisolatie
5 - Ramen en Kozijnen
5 - Ramen en Kozijnen5 - Ramen en Kozijnen
5 - Ramen en Kozijnen
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
4 - Gevel isoleren
4 - Gevel isoleren4 - Gevel isoleren
3-Isolatiematerialen
3-Isolatiematerialen3-Isolatiematerialen
2 Ventilatie
2 Ventilatie2 Ventilatie
1 Kierdichting
1 Kierdichting1 Kierdichting
Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen
Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeenVoorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen
Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022
Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022
Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
Voorlichtingssessie 2022 Wessem
Voorlichtingssessie 2022 WessemVoorlichtingssessie 2022 Wessem
Voorlichtingssessie 2022 Wessem
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 
Voorlichtingssessie 2022 Stevensweert
Voorlichtingssessie 2022 StevensweertVoorlichtingssessie 2022 Stevensweert
Voorlichtingssessie 2022 Stevensweert
Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A.
 

More from Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A. (17)

00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx
00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx
00 - Gemeente informatieavond Verduurzaming.pptx
 
17 Buffervaten
17 Buffervaten17 Buffervaten
17 Buffervaten
 
16 - Energieadviezen
16 - Energieadviezen16 - Energieadviezen
16 - Energieadviezen
 
15 - Susbsidie en Financiering
15 - Susbsidie en Financiering15 - Susbsidie en Financiering
15 - Susbsidie en Financiering
 
11 - IR, Infrarood verwarming
11 - IR, Infrarood verwarming11 - IR, Infrarood verwarming
11 - IR, Infrarood verwarming
 
7 - Vloer en Bodemisolatie
7 - Vloer en Bodemisolatie7 - Vloer en Bodemisolatie
7 - Vloer en Bodemisolatie
 
6 Dakisolatie
6 Dakisolatie6 Dakisolatie
6 Dakisolatie
 
5 - Ramen en Kozijnen
5 - Ramen en Kozijnen5 - Ramen en Kozijnen
5 - Ramen en Kozijnen
 
4 - Gevel isoleren
4 - Gevel isoleren4 - Gevel isoleren
4 - Gevel isoleren
 
3-Isolatiematerialen
3-Isolatiematerialen3-Isolatiematerialen
3-Isolatiematerialen
 
2 Ventilatie
2 Ventilatie2 Ventilatie
2 Ventilatie
 
1 Kierdichting
1 Kierdichting1 Kierdichting
1 Kierdichting
 
Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen
Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeenVoorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen
Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen
 
Voorlichtingssessies 2022 Maasbracht
Voorlichtingssessies 2022 MaasbrachtVoorlichtingssessies 2022 Maasbracht
Voorlichtingssessies 2022 Maasbracht
 
Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022
Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022
Presentatie Gemeente Warmtetransitie 2022
 
Voorlichtingssessie 2022 Wessem
Voorlichtingssessie 2022 WessemVoorlichtingssessie 2022 Wessem
Voorlichtingssessie 2022 Wessem
 
Voorlichtingssessie 2022 Stevensweert
Voorlichtingssessie 2022 StevensweertVoorlichtingssessie 2022 Stevensweert
Voorlichtingssessie 2022 Stevensweert
 

9 Zonne Energie

 • 1. Verduurzaming van woningen in Maasgouw Zonnepanelen – Saldering - Terugleververgoeding
 • 2. Zonne-energie Soorten zonne-energie. • Zonne-boiler. Zonnecollector maakt met zonne energie warm water. • Zonne-cellen, PV = Photo Voltaic Zonnecellen die elektrische stroom opwekken. • PV T cellen . Zonnecellen die zowel elektrische stroom opwekken alsmede warm water. 2
 • 3. Zonne-boiler. 3 • Zonne-collector bestaat uit een zonne-paneel gevuld met water dat verwarmd wordt • Deze warmte wordt aan het water in een boilervat afgegeven. • Via onderzijde van het boilervat wordt koud water toegevoegd, en aan de bovenzijde wordt warm water afgetapt. • Als ná-verwarming wordt de bestaande CV ketel (combi-ketel) ingezet of verwarming met een elektrisch verwarmingselement
 • 4. Zonnecellen ofwel PV cellen • Zonne-cellen produceren gelijkstroom • Dit is afhankelijk van de hoeveelheid zonnestraling • Gelijkstroom wordt vervolgens omgezet in 230 volt wisselstroom middels een omvormer. • De geproduceerde stroom wordt via een aparte groep in de meterkast aangesloten op het huisnet. • De geproduceerde stroom kan zelf gebruikt worden en/of terug geleverd worden aan de energie maatschappij 4
 • 5. Soorten Zonnecellen. • Polykristallijne (blauwe ) Si-cellen • Monokristallijne (zwarte) Si- zonnecellen (hoger rendement) • Opgedampte Si-coating zonnecellen (buigbare dunne filmstroken) • CIS cellen: Opgedampte elektrisch coating. Solar Frontier cellen. Minder opbrengst / m2. Volledig zwart. 5 Si = silicium
 • 6. Schakelingen van Zonnecellen • String omvormer schakeling Cellen worden in serie geplaatst en bepaald de zwakste schakel de opbrengst. Ongeschikt bij schaduw • Micro omvormer schakeling Hierbij wordt bij elk paneel een omvormer geplaatst die direct 230 volt genereert. • Power optimizer schakeling Elk paneel heeft een zg optimizer dat het maximale vermogen uit het paneel haalt. Solar Edge systeem. Geschikt bij schaduw 6
 • 7. Opbrengst zonnecellen. • Afhankelijk van de hellingshoek • Afhankelijk van de oriëntatie • Afhankelijk van de regio • Afmetingen • Aantal zonnecellen • Zonnecellen kunnen nu al 200 Wp/m2 leveren • In onze regio is de opbrengst ca. 190 Wh/m2 • Dwz. wanneer je 3500 Wp installeert kun je ongeveer 3325 kWh op jaarbasis produceren wanneer je op zuid ligt en onder een hoek van 35 graden. 7
 • 8. Montage van Zonnecellen. Hellend dak • De ideale dakhelling is 35 graden op zuid. • Beugels worden gehaakt achter de panlatten • Beter is het om de beugels op een plank te schroeven die op de tengels van het dakbeschot geschroefd wordt • Aan deze beugels wordt een railsysteem aangebracht • Vervolgens worden de zonnecellen met beugels hierop vastgeschroefd. 8
 • 9. Montage Zonnecellen Plat dak • Hier worden verstelbare steunen die onder een bepaalde hellingshoek geplaatst kunnen worden. Dit kan van 15 tot 45 graden variëren. Meestal liggen de rijen panelen op een onderlinge afstand van 60-100 cm . Dit afhankelijk van de beschikbare ruimte op het dak. • De beugels worden (meestal) los op het dak geplaatst en met ballast tegels verzwaard. Meestal 5 tegels van 30*30 cm per paneel. • Wanneer er weinig ruimte op het dak is kan men de zonnecellen ook Oost-West richting leggen. Opbrengst wordt wel wat minder (ca. 15 % minder) 9
 • 10. Aandachts punten • Bij een hellend dak met een “Eternit” (mogelijk asbesthoudend) dakbeschot kan het zijn dat installateurs u geen zonnecellen willen plaatsen. (evt. onderzoek of echt asbesthoudend) • Levensduur van zonnecellen is ca. 25 jaar. • Kontroleer of het dak in goede staat is qua dakpannen-panlatten-dakbeschot. • Hetzelfde geldt ook voor plat dak. • Hoe oud is de dakbedekking - zitten er blazen, craquelé of rimpels in de dakhuid? Hoe is de randafwerking? • Bij vernieuwing: dan ook (extra) isolatie en aanpassing dakrand/boeiboord. • Kan de dakconstructie van het plat dak de toegevoegde ballast dragen? (50-60 kg/m2 extra.) 10
 • 11. PV T Zonnecellen • Zonnecellen die zowel stroom als warm water genereren. (combinatie van zonnecellen + zonnecollector) • Toepassing voor warm water mbv boiler. • Gebruikelijke stroomkabels onder de panelen, maar ook zichtbare “water”-leidingen op het dak: dakvorm van invloed op kosten voor installatie • Toepassing voor levering van stroom én warmwater aan water-water warmtepomp. Bijv. Triple Solar systeem = PVT + w-w Warmtepomp  vervangt lucht-water warmtepomp en dus geen compressor / buitenunit meer nodig . 11
 • 12. Opbrengst en investering • Afmetingen van zonnecellen. • 100*165 cm capaciteit 300-330 Wp • 100*185 cm capaciteit 340-370 Wp • 100*200 cm capaciteit 400 of >400 Wp • Gemiddelde opbrengst voor een paneel is 200 Wp/m2 • Voor een woning 3500 Wp is de opbrengst ca. 3325 kWh per jaar • Investering: ca €1,20 á 1,35 / Wp. of wel € 4375 á € 4725. incl. BTW • Besparing: 3325 x € 0,22 = € 731 / jr. Terugverdientijd 6 - 6,5 jaar of (afhankelijk van de stroomprijs) • Besparing: 3325 x € 0,40 = € 1330 / jr. Terugverdientijd 3,3 - 3,6 jaar 12
 • 13. Salderings regeling • Tot nog toe is de saldering op jaarbasis kWh verbruik • Verbruik minus de teruggeleverde kWh is hetgeen afgerekend wordt. • Deze verrekening van de teruggeleverde kWh’s met de geleverde kWh’s = SALDERING. Dit is een verrekening incl. belastingtoeslagen en btw. maar .... • Er wordt niet méér verrekend (gesaldeerd) dan de hoeveelheid afgenomen stroom = SALDERINGSGRENS • Vanaf 1-1-2025 zal de saldering jaarlijks trapsgewijs afgebouwd worden tot 0 % in 2031 • Vanaf 2025 wordt nog maar 64% gesaldeerd, om vervolgens elk jaar nog eens met %-stappen te zakken tot 0% in 2031 13
 • 14. Salderingsregeling wordt afgebouwd naar teruglevertarief SALDERING tegen contract-tarief (onder de salderingsgrens) tegen teruglever-tarief 2022 100% 0% 2023 100% 0% 2024 100% 0% 2025 64% 36% 2026 64% 36% 2027 55% 45% 2028 46% 64% 2029 37% 63% 2030 28% 72% 2031 0% 100% • er wordt niet meer gesaldeerd dan de door de energieleverancier hoeveelheid geleverde stroom d.w.z. salderingsgrens = salderingsmaximum is gelijk aan ingekochte stroom • het teruggeleverde boven het salderingsmaximum wordt vergoedt tegen het teruglevertarief • de terugleververgoeding is (meestal) lager dan het contract- tarief • contracttarief en teruglevertarief verschillen per energieleverancier 14
 • 15. 15 0,95 kWh/kWp 10 panelen 350 Wp totale opwek: 3325 kWh 3500 kWh / jr. 900 kWh / jr. 27% 73% jaar saldering 2031 0% 2600 kWh / jr. -€ 470 € 48 jaarlijks stroomverbruik 900 kWh / jr. 2600 kWh / jr. € 518 2425 kWh / jr. ter waarde van: in 2031 3500 kWh / jr. STROOMLEVERANCIER Essent Eneco Vattenfall ...... slimme meter direct eigenverbruik “inkoop” “verkoop”
 • 16. 16 contractprijs € 0,400 /kWh terugleverprijs 0,95 kWh/kWp € 0,165 /kWh 10 panelen 350 Wp 3% totale opwek: 3325 kWh 3500 kWh / jr. 900 kWh / jr. 27% 73% jaar saldering 2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens 2031 0% 2425 kWh / jr. 100% € 0,400 /kWh -€ 970 salderingsbedrag 0% € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding 0 kWh / jr. € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding 2600 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.040 inkoop uw rekening in: 2022 € 70 2600 kWh / jr. 2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens 2425 kWh / jr. 0% € 0,522 /kWh € 0 salderingsbedrag 100% € 0,215 /kWh -€ 522 terugleververgoeding 0 kWh / jr. € 0,215 /kWh € 0 terugleververgoeding -€ 470 2600 kWh / jr. € 0,400 /kWh € 1.040 inkoop uw rekening in: 2031 € 518 € 48 jaarlijks stroomverbruik 900 kWh / jr. 2600 kWh / jr. € 518 2425 kWh / jr. ter waarde van: in 2031 aangenomen: jaarlijkse prijsstijging 3500 kWh / jr. STROOMLEVERANCIER Essent Eneco Vattenfall ...... slimme meter direct eigenverbruik “inkoop” “verkoop” contractprijs € 0,400 /kWh terugleverprijs € 0,165 /kWh 3% 2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens 2425 kWh / jr. 100% € 0,400 /kWh -€ 970 salderingsbedrag 0% € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding 0 kWh / jr. € 0,165 /kWh € 0 terugleververgoeding 2600 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.040 inkoop uw rekening in: 2022 € 70 2425 kWh / jr. max. 2600 kWh / jr. = salderingsgrens 2425 kWh / jr. 0% € 0,522 /kWh € 0 salderingsbedrag 100% € 0,215 /kWh -€ 522 terugleververgoeding 0 kWh / jr. € 0,215 /kWh € 0 terugleververgoeding 2600 kWh / jr. € 0,400 /kWh € 1.040 inkoop uw rekening in: 2031 € 518 2600 kWh / jr. € 518 aangenomen: jaarlijkse prijsstijging STROOMLEVERANCIER Essent Eneco Vattenfall ...... slimme meter “inkoop” in 2022 betaal je voor 3500 kWh verbruik uiteindelijk € 70 / 3500 = € 0,020 /kWh i.p.v. € 0,400 /kWh In 2031 betaal je voor 3500 kWh verbruik uiteindelijk € 518 / 3500 = € 0,148 /kWh i.p.v. € 0,522 /kWh
 • 17. 17 -€ 4.725 -€ 3.355 -€ 1.944 -€ 715 € 551 € 1.796 € 3.016 € 4.210 € 5.375 € 6.367 € 7.389 -€ 6.000 -€ 4.000 -€ 2.000 € 0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 terugverdiend na 3,6 jaar 10 panelen - investeringsbedrag € 4725
 • 18. 18 € 970 € 999 € 1.029 € 678 € 699 € 618 € 533 € 441 € 344 € 169 € 174 € 224 € 277 € 332 € 391 € 560 € 577 € 594 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 100% 100% 100% 82% 85% 82% 79% 75% 71% 54% 56% 58% €- €200 €400 €600 €800 €1.000 €1.200 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 opbrengst 10 panelen salderingsbedrag teruglever vergoeding saldering + teruglevering (2425 kWh/jr) aangenomen: jaarlijkse prijsstijging stroomprijs: 3% teruglever vergoeding o.b.v. 2022: € 0,165 /kWh
 • 19. 19 € 360 € 371 € 382 € 393 € 405 € 417 € 430 € 443 € 456 € 470 € 484 € 498 € 970 € 999 € 1.029 € 678 € 699 € 618 € 533 € 441 € 344 € 169 € 174 € 224 € 277 € 332 € 391 € 560 € 577 € 594 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €- €200 €400 €600 €800 €1.000 €1.200 €1.400 €1.600 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 netto opbrengst 10 panelen eigenverbruik salderingsbedrag teruglever vergoeding eigenverbruik (900 kWh/jr) + saldering + teruglevering (2425 kWh/jr) aangenomen: jaarlijkse prijsstijging stroomprijs: 3% teruglever vergoeding o.b.v. 2022: € 0,165 /kWh
 • 20. Optimale aantal panelen • ADVIES: niet (veel) meer panelen dan totale stroomverbruik • met geleidelijke afbouw SALDERINGSREGELING steeds minder vergoeding met het lagere TERUGLEVER - TARIEF 20 0,95 kWh/kWp 20 panelen 350 Wp totale opwek: 6650 kWh 3500 kWh / jr. 900 kWh / jr. 14% 86% jaar saldering 2031 0% 2600 kWh / jr. -€ 470 -€ 668 jaarlijks stroomverbruik 900 kWh / jr. 2600 kWh / jr. -€ 198 5750 kWh / jr. ter waarde van: in 2031 3500 kWh / jr. STROOMLEVERANCIER Essent Eneco Vattenfall ...... slimme meter direct eigenverbruik “inkoop” “verkoop”
 • 21. Onderhoud van zonnepanelen. • Vervuiling door • Vogelpoep • Bladeren • Algengroei, mos • Sahara stof • Plantjes • Door regenbuien wordt het meeste vuil al verwijderd. • Schoonmaken met een zachte borstel met water. • Geen HD spuit gebruiken. Kans op lekkage • Uitvoering 1-2 maal per jaar 21
 • 22. Verder denken aan: • Is er een vergunning nodig? bijv. pand met status monumen of pand binnen beschermd dorpsgezicht. • Controleer uw verzekeringspolis in uw opstal verzekering • Denk vooruit als er meer stroom verbruikt gaat worden zoals: E-auto, inductie kookplaat, warmtepomp, IR verwarming • Garantie op de panelen met betrekking tot opbrengst • Zijn het gecertificeerde panelen? Te controleren in BCRG register 22 check op: https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/
 • 23. als alles geïnstalleerd is – om het net op te gaan • Aanmelden om op netwerk te leveren https://energieleveren.nl/ • gegevens gaan dan aan Enexis (netwerkbeheerder) en aan jouw energieleverancier (voor o.a saldering) • (nog over 2022): BTW – teruggave https://btw-zonnepanelen.nl/ 23
 • 25. Vervolgsessie B CDM 22-036 25
 • 26. Vervolgsessie B CDM 22-036 26
 • 27. Zonnepanelen: plug-in of toch wat meer? • Wat is je jaarlijks stroomverbruik ? Nu en in de nabije toekomst. • Hoeveel panelen heb je nodig? • Hoeveel panelen passen er op het dak? • Is het dak geschikt? Zijn er andere mogelijkheden. • Vergunning of niet? • Prestaties, levensduur, garanties • Technisch • Optimizers • Omvormers:1-fase of 3-fase, micro omvormers of centrale omvormer, • Toekomstige uitbreiding? • Meterkast Vervolgsessie B CDM 22-036 27