SlideShare a Scribd company logo
Tedarik Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Tedarik Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
KapanışBilgi Alanı
Tedarik
Yönetimi
Tedariklerin
Kontrolü
Tedarikleri
Yürütme
Tedarik Yönetimi
Planlama
Tedarikleri
Kapatma
Hazırlayan: Beka Cotur
• Proje Tedarik Yönetimi, gerekli ürünleri, hizmetleri ya da sonuçları
proje ekibi dışından satın almak ya da elde etmek için gereken
süreçleri kapsar. Organizasyon, bir projenin ürünlerinin, hizmetlerinin
ya da sonuçlarının alıcısı ya da satıcısı olabilir.
• Proje Tedarik Yönetimi, sözleşmeleri veya yetkili proje ekibi üyeleri
tarafından çıkarılan satın alma emirlerini hazırlamak ve yönetmek için
gerekli sözleşme yönetimi ve değişiklik kontrol süreçlerini içerir.
• Proje Tedarik Yönetimi, harici bir organizasyon (alıcı) projeyi yürüten
organizasyondan (satıcı) projeyi satın alacaksa, harici organizasyonun
düzenlediği sözleşmenin kontrol edilmesini ve yükümlülüklerin idare
edilmesini de kapsar.
Tedarik Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
• PY kontrat imzalanmadan atanmalı ve kontratların oluşturulması
sürecinde rol almalıdır. Anahtar rolleri:
• Tedarik sürecini bilmek
• Kontrat şartları ve koşullarını bilmek
• Kontratın toplantılara katılım, gerekli raporlar, aksiyonlar ve iletişimler gibi
tüm proje yönetimi gereksinimlerini içerdiğinden emin olmak
• Riskleri belirlemek ve azaltma ve yönetim metodunu kontratta belirtmek
• Projenin özgün ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olmak
• Kontratın takvimini ve projenin takvimini hizalamak
• Kontrat anlaşmalarına katılmak
• Tedarik sürecinin düzgün yürümesini sağlamak
• Kontrat yöneticisi ile kontrata yapılan değişiklikler üzerine çalışmak
Tedarik Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetimi planı
• Gereksinim dokümantasyonu
• Risk listesi
• Aktivite kaynak gereksinimleri
• Proje takvimi
• Aktivite maliyet tahminleri
• Paydaş listesi
• Çevresel işletme faktörleri
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Yap ya da satın al analizleri
• Uzman görüşü
• Pazar araştırması
• Toplantılar
• Tedarik yönetimi planı
• Tedarik çalışma bildirimi
• Tedarik belgeleri
• Kaynak seçim kriterleri
• Yap ya da satın al kararları
• Değişiklik talepleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
Tedarik Yönetimi
Planlama
Tedarik Yönetimi
Tedarik Yönetiminin Planlanması: Proje tedarik kararlarının
belgelendirilmesi, yaklaşımın ve potansiyel satıcıların belirlenmesi sürecidir.
Hazırlayan: Beka Cotur
• Belirli bir işin en iyi şekilde proje ekibi tarafından mı yerine
getirilebileceğini, yoksa dış kaynaklardan mı satın alınması gerektiğini
belirlemeye yönelik bir genel yönetim tekniğidir.
• Bütçe kısıtları, yap ya da satın al kararlarını etkileyebilir.
• Yap ya da satın al analizi aşağıdakilere odaklanır:
• Beceriler ve kaynaklar
• Maliyet
• Zaman
• Risk
• Belli bir alan üzerindeki detaylı kontrolü kaybetmemek ne kadar kritik?
• Tescilli bilgi veya ticaret sırrı
Araçlar
Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Kontrat Türleri
• Sabit fiyatlı sözleşmeler
• Kesin Sabit Fiyatlı Sözleşmeler.
• Teşvik Ücretli Sabit Fiyatlı Sözleşmeler.
• Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyatlı Sözleşmeler.
• Maliyet geri ödemeli sözleşmeler
• Maliyet Artı Sabit Fiyat Sözleşmeleri.
• Maliyet Artı Teşvik Ücreti Sözleşmeleri.
• Maliyet Artı Ödül Sözleşmeleri.
• Süre ve Malzeme Sözleşmesi
Araçlar
Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Sabit fiyatlı sözleşmeler
• Tanımlanmış bir ürün, hizmet ya da sonucun sağlanması karşılığında sabit bir
toplam fiyat belirlenir.
• Satıcı daha çok İş Tanımı ile ilgilenir
• Bazen alıcı satıcıyı yüksek bir riski kabul etmesi için zorlar
• Satıcının yüksek miktarda rezervi olmalıdır
• Satıcı kapsamı daraltarak kara geçmeye çalışabilir
• Kesin Sabit Fiyatlı: 1M TL
• Teşvik Ücretli Sabit Fiyatlı: 1M TL + 1000 TL (vaktinden önce biten her ay için)
• Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyatlı: 1M TL + Enflasyon Oranında artırım
Araçlar
Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Maliyet geri ödemeli sözleşmeler
• İşin kapsamı belli olmadığında, maliyetler tam olarak hesaplanamadığında
kullanılır
• Maliyetleri takip eden bir muhasebe sistemi gerektirir
• Alıcının satıcının faturalarını denetlemesi gerekir
• Maliyet Artı Sabit Fiyat: Maliyetler + maliyetlerin %10u sabit ücret
• Maliyet Artı Teşvik Ücreti: Maliyetler + Düşük maliyete Performans primi
• Maliyet Artı Ödül: Maliyetler + Genel Performans primi
Araçlar
Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Süre ve Malzeme Sözleşmesi
• Hizmet işlerinde, verilecek hizmetin süreceği zamanın belli olmadığı durumlarda
kullanılır.
• Maliyetlerin bütçeyi aşmaması için, alıcı, ‘Zaman Limiti’ ya da ‘Maliyet limiti’
koyabilir
• Personel takviyesi, uzmanların tedarik edilmesi, dış kaynak işleri
• Örn 1: günlük 1000 TL + giderler veya malzeme gideri
• Örn 2: günlük 1000 TL + ahşabın metresi 10 TLden malzeme gideri
Araçlar
Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Kontrat Türünün Alıcı ve Satıcı Üzerindeki Etkisi
Araçlar
Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi
Planlama
Sabit fiyatlı sözleşmeler
Kesin Sabit Fiyatlı
Teşvik Ücretli Sabit Fiyatlı
Süre ve Malzeme
Maliyet geri ödemeli
Maliyet Artı Sabit Fiyat
Maliyet Artı Teşvik Ücreti
Maliyet Artı Ödül
Satıcı Riski
Yüksek
Düşük
Alıcı Riski
Düşük
Yüksek
Süre ve Malzeme, alıcı limit
koymazsa yüksek risk olabilir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Tedarik Yönetimi Planı
• Projeyi gerçekleştiren organizasyonun dışından nasıl mal ve hizmet alacağını anlatan
proje yönetimi planının bir bileşenidir
• Tedarik belgelerinin geliştirilmesinden sözleşmenin sona ermesine kadar tedarik
süreçlerinin nasıl yönetileceğini tanımlar
• Tedarik İş Tanımı
• Proje kapsamı dayanağına göre oluşturulur
• Sadece proje kapsamının ilgili sözleşmeye dahil edilecek bölümünü tanımlar.
• İmzalanan ihale sözleşmesinin bir parçası haline gelinceye kadar, tedarik süreci
boyunca gerektikçe revize edilip netleştirilebilir.
• Yap ya da Satın Al kararları
• Belirli bir işin en iyi şekilde proje ekibi tarafından mı yerine getirilebileceğine, yoksa
dış kaynaklardan mı satın alınması gerektiğine karar verilir.
Tedarik Yönetimi
Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
• Tedarik dokümanları
• Satıcılar için Bilgi
• Kontrat İş Tanımı
• Kontrat için önerilen şartlar ve koşullar
• Gizlilik anlaşması – gizli bilginin saklanması için
• Tedarik dokümanları örnekleri:
• Teklif Çağrısı
• İhale Daveti
• Fiyatlandırma talebi
• İhale ilanı
• Müzakereye davet
Tedarik Yönetimi
Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
• Niyet mektubu
• Kontrat değildir, kanuni bağlayıcılığı olmayan, alıcının satıcıyı kiralama niyetinde olduğunu
gösteren bir yazıdır
• Sözleşmenin şahsiliği
• Kontratsal ilişkidir
• Örnek:
Siz yüklenici A’yı kiraladınız, A firması alt yüklenici B’yi sizin işinizi yapmak üzere kiraladı. B
firması sizin işinizi yapsa dahi, kontratsal olarak size bağlı değildir, çünkü B firması kontratsal
olarak sadece A firmasına bağlıdır. Bu yüzden işle ilgili A firmasıyla görüşmeniz gerekir.
• Takım anlaşmaları (iş ortaklığı)
• İki satıcının bir ihale için birleşmesidir
Tedarik Yönetimi
Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Rekabetsiz Tedarik
• Sadece bir satıcının rekabetsiz kontratlandırıldığı durumdur
• Tedarik sürecinden zaman kazandırır
• Aşağıdaki koşullarda uygulanması gerekir:
• Takvim baskısı altındaki projede
• Satıcının özgün bir niteliği olduğunda
• Sadece bir satıcı olduğunda
• Satıcının patenti olduğunda
• Satıcının fiyatlarının makul olduğu diğer durumlarda
• Rekabetsiz tedarik türleri:
• Tekil Kaynak kontrat direkt tercih edilen satıcıyla yapılır.
• Tek Kaynak sadece bir satıcı vardır, şirket patent sahibi olabilir
Tedarik Yönetimi
Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
• Teklifleri değerlendirirken ele alınan kriterler:
• İhtiyacın anlaşılması
• Toplam maliyet
• Teknik yetenek
• Risk
• Yönetim yaklaşımı
• Teknik yaklaşım
• Garanti
• Üretim kapasitesi ve ilgi
• Şirketin büyüklüğü ve türü
• Satıcıların geçmişteki performansları
• Referanslar
• Fikri mülkiyet hakları
• Tescil hakları
Tedarik Yönetimi
Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Önemli Terimler
• Fiyat, Kar, Maliyet
• Hedef Fiyat: beklenen fiyatla projenin sonundaki fiyatı karşılaştırmak.
• Paylaşım oranı: Alıcı Satıcı arasındaki kar paylaşım oranı (teşviklerde kullanılır)
Örn: 90/10
• Tavan fiyat: alıcının ödeyeceği en yüksek fiyat
• Toplam tahmin noktası (TTN)
• Sadece teşvik ücretli sabit fiyatlı kontratlarda uygulanır
• Bütçeyi aşma durumunda Satıcının katlanabileceği en üst kayıp tutarını gösterir
• Satıcı TTN’yi gerçekleşen maliyete karşı kıyaslayarak kar etmeyi amaçlar
• Formül: TTN = ((Tavan fiyat - Hedef fiyat)/Alıcının oranı) + Hedef maliyet
Tedarik Yönetimi
Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Örnek
Maliyet artı teşvik ücretli kontratta, maliyet 210,000 TL öngörülmüş ve teşvik ücreti de
25,000 TL olarak belirlenmiştir. Proje bittiğinde alıcı maliyetin 200,000 olarak bittiği
konusunda mutabakata varır. Satıcının maliyeti, beklenenden düşük geldiği için Alıcı karı 80
Alıcı, 20 Satıcı olarak paylaşır. Son teşvik ücreti ve son fiyatı hesaplayın
Tedarik Yönetimi
Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Planlama
Hedef maliyet
Hedef ücret
Hedef fiyat
Paylaşım oranı
Gerçekleşen maliyet
Son teşvik ücreti
Son fiyat
210,000
25,000
235,000
80/20
200,000
210,000 – 200,000 = 10,000
10,000 x 20% = 2,000
25,000 (hedef ücret) + 2,000 = 27,000
200,000 + 27,000 = 227,000
Teşvik ücreti
Satıcının alacağı
toplam miktar
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
Tedarik Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Tedarikleri
Yürütme
• Tedarikleri Yürütme: Satıcılardan yanıt alma, bir satıcı seçme ve
sözleşme imzalama sürecidir
• Tedarik yönetimi planı
• Tedarik belgeleri
• Kaynak seçim kriterleri
• Satıcıların teknik teklifleri
• Proje belgeleri
• Yap ya da satın al kararları
• Tedarik çalışma bildirimi
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Teklif sahibi konferansları
• Teklif değerlendirme teknikleri
• Bağımsız tahminler
• Uzman görüşü
• ilan verme
• Analitik teknikler
• Tedarik müzakereleri
• Seçilen satıcılar
• Sözleşmeler
• Kaynak takvimleri
• Değişiklik talepleri
• Proje yönetimi planı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleriHazırlayan: Beka Cotur
Teklif değerlendirmesi
Aşağıdaki tekniklerden bir ya da birkaçı birlikte kullanılabilir:
• Ağırlık sistemi
Kaynak seçim kriterini ağırlıklandırılarak değerlendirilir
• Bağımsız tahmin
iç ya da dış kaynaklarla tahminler
• İnceleme sistemi
minimum gereksinimleri karşılamayan satıcıları eleme
• Geçmiş performans bilgisi
Tedarik Yönetimi Tedarikleri
Yürütme
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Tedarik Müzakereleri
• PY gereksinimleri netleştirmek ve ilişkileri korumak için müzakerelere katılabilir
• Müzakerenin amacı :
• Adil ve makul fiyat elde etmek
• Satıcı ile iyi ilişkiler geliştirmek
• Müzakere edilecek ana maddeler:
• Kapsam
• Takvim
• Fiyat ve ödeme
• Sorumluluklar
• Yetki
• Uygulanabilir kanun
• Teknik ve kurumsal yönetim yaklaşımları
• Kontrat finansmanı
Tedarik Yönetimi Tedarikleri
Yürütme
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Kontrat Dokümanı
• Kontratın amacı:
• Rol ve sorumlulukları tanımlamak
• İşleri kanunen bağlayıcı hale getirmek
• Riskleri azaltmak ya da paylaştırmak
• Kontrat basit ya da karmaşık türlerde olabilir
• Anlaşma, alt sözleşme, satın alma emri, mutabakat anlaşması
• Yasal bir kontratta bulunması gerekenler
• Teklif
• Kabul
• Önem (değerli olan şey, parasal olması gerekmiyor)
• Kanuni kapasite (ayrı kanuni taraflar, yetkin taraflar)
• Kanuni amaç (kanuni olmayan bir şey için kontrat düzenleyemeyiz)
Tedarik Yönetimi Tedarikleri
Yürütme
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Kontrat dokümanı genelde aşağıdaki bilgileri içerir
Tedarik Yönetimi Tedarikleri
Yürütme
• İş tanımı ya da teslimatlar,
• Zaman çizelgesi temel çizgisi,
• Performans raporlama,
• Performans dönemi
• Roller ve sorumluluklar,
• Satıcının işi yapacağı yer,
• Fiyatlandırma,
• Ödeme koşulları,
• Teslimat yeri,
• Tetkik ve kabul kriterleri,
• Garanti,
• Ürün desteği,
• Sorumluluğun sınırlanması,
• Ücretler ve alıkonulan hak ediş tutarları,
• Cezalar,
• Teşvikler,
• Sigorta ve kesin teminat mektupları,
• Alt yüklenici onayları,
• Değişiklik taleplerinin nasıl ele alınacağı, ve
• Fesih ve alternatif ihtilaf çözümü mekanizmaları.
• Teşvikler,
• Sigorta ve kesin teminat mektupları
• Alt yüklenici onayları,
• Değişiklik taleplerinin nasıl ele alınacağı, ve
• Fesih ve alternatif ihtilaf çözümü mekanizmaları.
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetimi planı
• Tedarik belgeleri
• Sözleşmeler
• Onaylanmış değişiklik talepleri
• Çalışma performansı raporları
• Çalışma performansı verileri
• Sözleşme değişikliği kontrol sistemi
• Tedarik performansı gözden
geçirmeleri
• Tetkikler ve denetimler
• Performans raporlama
• Ödeme sistemleri
• itirazların idaresi
• Kayıt yönetim sistemi
• Çalışma performansı bilgileri
• Değişiklik talepleri
• Proje yönetim planı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
• Organizasyonel süreç varlıkları
güncellemeleri
Tedariklerin
Kontrolü
Tedarik Yönetimi
• Tedariklerin Kontrolü: Tedarik ilişkilerinin yönetilmesi, sözleşme
performanslarının izlenmesi ve gerekli olduğunda değişikliklerin ve
düzeltmelerin yapılması sürecidir.
Hazırlayan: Beka Cotur
Kontrat Yönetimi
• Her 2 tarafın performansının kontratsal gereksinimleri karşıladığını garanti etmek
• Kontrat değişiklik kontrol sistemi:
• Kontratta değişiklik yapmak için uygulanan bir süreçtir
• Etkiler gözden geçirilir
• Kontrat sorumlusu, kontratı değiştirmeye tek yetkili kişidir
• Proje yöneticisi ve kontrat sorumlusu arasında çatışma olma potansiyeli vardır
Tedarik Yönetimi
Araçlar
Tedariklerin
Kontrolü
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Tedarik belgeleri
• Tedarik denetimleri
• Tedarik müzakereleri
• Kayıt yönetim sistemi
• Kapanmış tedarikler
• Organizasyonel süreç
varlıkları güncellemeleri
Tedarikleri
Kapatma
• Tedariklerin Kapanışı: Proje kapsamındaki tüm tedariklerin kapanması
sürecidir.
Tedarik Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Organizasyonel Süreç Varlıkları Güncellemeleri
• Tedarik dosyası: Kapanan sözleşme de dahil olmak üzere,
indekslenmiş durumdaki sözleşme belgelerinin tamamı
• Teslimat kabulü: Satıcı tarafından yapılan teslimatların resmi
kabulüne ilişkin belgeler. Resmi teslimat kabulü şartları ve şartlara
uymayan teslimatların nasıl ele alınacağı genellikle anlaşmada
tanımlanmış durumdadır.
• Alınan derslere ilişkin belgeler: Gelecekteki tedarikleri iyileştirmek
için, alınan dersler, yaşanan deneyimler ve süreç iyileştirme tavsiyeleri
geliştirilerek proje dosyasına eklenmelidir.
Tedarik Yönetimi
Araçlar
Tedarikleri
Kapatma
Hazırlayan: Beka Cotur

More Related Content

What's hot

PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
Melih ÖZCANLI
 
8 risk yonetimi
8  risk yonetimi8  risk yonetimi
8 risk yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Ali Hebip
 
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
Mustafa Said YILDIZ
 
3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
7 i̇letişim yonetimi
7  i̇letişim yonetimi7  i̇letişim yonetimi
7 i̇letişim yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
Aytekin Özel
 
2.project lifecycle
2.project lifecycle2.project lifecycle
2.project lifecycle
rlabsza
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
A project portfolio management capability framework
A project portfolio management capability frameworkA project portfolio management capability framework
A project portfolio management capability framework
Robert Greca, PMP, SA
 
Projectcontrol
ProjectcontrolProjectcontrol
Projectcontrol
Raj Sampat
 
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
diyadininan
 
Work breakdown structures
Work breakdown structures Work breakdown structures
Work breakdown structures
Ian Cammack
 
Projelerde Risk Yönetiminde 10 Altın Kural
Projelerde Risk Yönetiminde 10 Altın KuralProjelerde Risk Yönetiminde 10 Altın Kural
Projelerde Risk Yönetiminde 10 Altın Kural
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
7.2 Estimate Cost
7.2 Estimate Cost7.2 Estimate Cost
7.2 Estimate Cost
DavidMcLachlan1
 

What's hot (20)

PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
 
8 risk yonetimi
8  risk yonetimi8  risk yonetimi
8 risk yonetimi
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 
Proje yonetimi
Proje yonetimiProje yonetimi
Proje yonetimi
 
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
 
3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
 
7 i̇letişim yonetimi
7  i̇letişim yonetimi7  i̇letişim yonetimi
7 i̇letişim yonetimi
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
 
Proje Yonetimi
Proje YonetimiProje Yonetimi
Proje Yonetimi
 
Project cost management-slides
Project cost management-slidesProject cost management-slides
Project cost management-slides
 
2.project lifecycle
2.project lifecycle2.project lifecycle
2.project lifecycle
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 
A project portfolio management capability framework
A project portfolio management capability frameworkA project portfolio management capability framework
A project portfolio management capability framework
 
Projectcontrol
ProjectcontrolProjectcontrol
Projectcontrol
 
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
 
Work breakdown structures
Work breakdown structures Work breakdown structures
Work breakdown structures
 
Projelerde Risk Yönetiminde 10 Altın Kural
Projelerde Risk Yönetiminde 10 Altın KuralProjelerde Risk Yönetiminde 10 Altın Kural
Projelerde Risk Yönetiminde 10 Altın Kural
 
7.2 Estimate Cost
7.2 Estimate Cost7.2 Estimate Cost
7.2 Estimate Cost
 

Viewers also liked

Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Hakan Aksungar, MBA, PMP
 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
turkates
 
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
6  i̇nsan kaynakları yonetimi6  i̇nsan kaynakları yonetimi
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARPROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
turkates
 
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
turkates
 
Proje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimiProje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimi
İsmail Hasipek
 

Viewers also liked (6)

Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
 
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
6  i̇nsan kaynakları yonetimi6  i̇nsan kaynakları yonetimi
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
 
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARPROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
 
Proje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimiProje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimi
 

Similar to 9 tedarik yonetimi

Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkilerTedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler
Duran Güler
 
Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak KullanımıDış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı
exriz
 
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell SunumuGartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
halilaksu
 
Proje finansmanı
Proje finansmanıProje finansmanı
Proje finansmanı
GirişimTR
 
FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ
FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİFAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ
FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ
Istanbul Commerce University
 
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Uğur Eskici
 

Similar to 9 tedarik yonetimi (7)

Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkilerTedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler
 
Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak KullanımıDış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı
 
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell SunumuGartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
 
Proje finansmanı
Proje finansmanıProje finansmanı
Proje finansmanı
 
FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ
FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİFAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ
FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI HEDEF MALİYETLEME VE BİR MODEL ÖNERİSİ
 
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
 
Agile proje yönetimi
Agile proje yönetimiAgile proje yönetimi
Agile proje yönetimi
 

9 tedarik yonetimi

 • 2. Tedarik Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı Tedarik Yönetimi Tedariklerin Kontrolü Tedarikleri Yürütme Tedarik Yönetimi Planlama Tedarikleri Kapatma Hazırlayan: Beka Cotur
 • 3. • Proje Tedarik Yönetimi, gerekli ürünleri, hizmetleri ya da sonuçları proje ekibi dışından satın almak ya da elde etmek için gereken süreçleri kapsar. Organizasyon, bir projenin ürünlerinin, hizmetlerinin ya da sonuçlarının alıcısı ya da satıcısı olabilir. • Proje Tedarik Yönetimi, sözleşmeleri veya yetkili proje ekibi üyeleri tarafından çıkarılan satın alma emirlerini hazırlamak ve yönetmek için gerekli sözleşme yönetimi ve değişiklik kontrol süreçlerini içerir. • Proje Tedarik Yönetimi, harici bir organizasyon (alıcı) projeyi yürüten organizasyondan (satıcı) projeyi satın alacaksa, harici organizasyonun düzenlediği sözleşmenin kontrol edilmesini ve yükümlülüklerin idare edilmesini de kapsar. Tedarik Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 4. • PY kontrat imzalanmadan atanmalı ve kontratların oluşturulması sürecinde rol almalıdır. Anahtar rolleri: • Tedarik sürecini bilmek • Kontrat şartları ve koşullarını bilmek • Kontratın toplantılara katılım, gerekli raporlar, aksiyonlar ve iletişimler gibi tüm proje yönetimi gereksinimlerini içerdiğinden emin olmak • Riskleri belirlemek ve azaltma ve yönetim metodunu kontratta belirtmek • Projenin özgün ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olmak • Kontratın takvimini ve projenin takvimini hizalamak • Kontrat anlaşmalarına katılmak • Tedarik sürecinin düzgün yürümesini sağlamak • Kontrat yöneticisi ile kontrata yapılan değişiklikler üzerine çalışmak Tedarik Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 5. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetimi planı • Gereksinim dokümantasyonu • Risk listesi • Aktivite kaynak gereksinimleri • Proje takvimi • Aktivite maliyet tahminleri • Paydaş listesi • Çevresel işletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Yap ya da satın al analizleri • Uzman görüşü • Pazar araştırması • Toplantılar • Tedarik yönetimi planı • Tedarik çalışma bildirimi • Tedarik belgeleri • Kaynak seçim kriterleri • Yap ya da satın al kararları • Değişiklik talepleri • Proje dokümanı güncellemeleri Tedarik Yönetimi Planlama Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetiminin Planlanması: Proje tedarik kararlarının belgelendirilmesi, yaklaşımın ve potansiyel satıcıların belirlenmesi sürecidir. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 6. • Belirli bir işin en iyi şekilde proje ekibi tarafından mı yerine getirilebileceğini, yoksa dış kaynaklardan mı satın alınması gerektiğini belirlemeye yönelik bir genel yönetim tekniğidir. • Bütçe kısıtları, yap ya da satın al kararlarını etkileyebilir. • Yap ya da satın al analizi aşağıdakilere odaklanır: • Beceriler ve kaynaklar • Maliyet • Zaman • Risk • Belli bir alan üzerindeki detaylı kontrolü kaybetmemek ne kadar kritik? • Tescilli bilgi veya ticaret sırrı Araçlar Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 7. Kontrat Türleri • Sabit fiyatlı sözleşmeler • Kesin Sabit Fiyatlı Sözleşmeler. • Teşvik Ücretli Sabit Fiyatlı Sözleşmeler. • Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyatlı Sözleşmeler. • Maliyet geri ödemeli sözleşmeler • Maliyet Artı Sabit Fiyat Sözleşmeleri. • Maliyet Artı Teşvik Ücreti Sözleşmeleri. • Maliyet Artı Ödül Sözleşmeleri. • Süre ve Malzeme Sözleşmesi Araçlar Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 8. Sabit fiyatlı sözleşmeler • Tanımlanmış bir ürün, hizmet ya da sonucun sağlanması karşılığında sabit bir toplam fiyat belirlenir. • Satıcı daha çok İş Tanımı ile ilgilenir • Bazen alıcı satıcıyı yüksek bir riski kabul etmesi için zorlar • Satıcının yüksek miktarda rezervi olmalıdır • Satıcı kapsamı daraltarak kara geçmeye çalışabilir • Kesin Sabit Fiyatlı: 1M TL • Teşvik Ücretli Sabit Fiyatlı: 1M TL + 1000 TL (vaktinden önce biten her ay için) • Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyatlı: 1M TL + Enflasyon Oranında artırım Araçlar Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 9. Maliyet geri ödemeli sözleşmeler • İşin kapsamı belli olmadığında, maliyetler tam olarak hesaplanamadığında kullanılır • Maliyetleri takip eden bir muhasebe sistemi gerektirir • Alıcının satıcının faturalarını denetlemesi gerekir • Maliyet Artı Sabit Fiyat: Maliyetler + maliyetlerin %10u sabit ücret • Maliyet Artı Teşvik Ücreti: Maliyetler + Düşük maliyete Performans primi • Maliyet Artı Ödül: Maliyetler + Genel Performans primi Araçlar Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 10. Süre ve Malzeme Sözleşmesi • Hizmet işlerinde, verilecek hizmetin süreceği zamanın belli olmadığı durumlarda kullanılır. • Maliyetlerin bütçeyi aşmaması için, alıcı, ‘Zaman Limiti’ ya da ‘Maliyet limiti’ koyabilir • Personel takviyesi, uzmanların tedarik edilmesi, dış kaynak işleri • Örn 1: günlük 1000 TL + giderler veya malzeme gideri • Örn 2: günlük 1000 TL + ahşabın metresi 10 TLden malzeme gideri Araçlar Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 11. Kontrat Türünün Alıcı ve Satıcı Üzerindeki Etkisi Araçlar Tedarik Yönetimi Tedarik Yönetimi Planlama Sabit fiyatlı sözleşmeler Kesin Sabit Fiyatlı Teşvik Ücretli Sabit Fiyatlı Süre ve Malzeme Maliyet geri ödemeli Maliyet Artı Sabit Fiyat Maliyet Artı Teşvik Ücreti Maliyet Artı Ödül Satıcı Riski Yüksek Düşük Alıcı Riski Düşük Yüksek Süre ve Malzeme, alıcı limit koymazsa yüksek risk olabilir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 12. • Tedarik Yönetimi Planı • Projeyi gerçekleştiren organizasyonun dışından nasıl mal ve hizmet alacağını anlatan proje yönetimi planının bir bileşenidir • Tedarik belgelerinin geliştirilmesinden sözleşmenin sona ermesine kadar tedarik süreçlerinin nasıl yönetileceğini tanımlar • Tedarik İş Tanımı • Proje kapsamı dayanağına göre oluşturulur • Sadece proje kapsamının ilgili sözleşmeye dahil edilecek bölümünü tanımlar. • İmzalanan ihale sözleşmesinin bir parçası haline gelinceye kadar, tedarik süreci boyunca gerektikçe revize edilip netleştirilebilir. • Yap ya da Satın Al kararları • Belirli bir işin en iyi şekilde proje ekibi tarafından mı yerine getirilebileceğine, yoksa dış kaynaklardan mı satın alınması gerektiğine karar verilir. Tedarik Yönetimi Çıktılar Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 13. • Tedarik dokümanları • Satıcılar için Bilgi • Kontrat İş Tanımı • Kontrat için önerilen şartlar ve koşullar • Gizlilik anlaşması – gizli bilginin saklanması için • Tedarik dokümanları örnekleri: • Teklif Çağrısı • İhale Daveti • Fiyatlandırma talebi • İhale ilanı • Müzakereye davet Tedarik Yönetimi Çıktılar Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 14. • Niyet mektubu • Kontrat değildir, kanuni bağlayıcılığı olmayan, alıcının satıcıyı kiralama niyetinde olduğunu gösteren bir yazıdır • Sözleşmenin şahsiliği • Kontratsal ilişkidir • Örnek: Siz yüklenici A’yı kiraladınız, A firması alt yüklenici B’yi sizin işinizi yapmak üzere kiraladı. B firması sizin işinizi yapsa dahi, kontratsal olarak size bağlı değildir, çünkü B firması kontratsal olarak sadece A firmasına bağlıdır. Bu yüzden işle ilgili A firmasıyla görüşmeniz gerekir. • Takım anlaşmaları (iş ortaklığı) • İki satıcının bir ihale için birleşmesidir Tedarik Yönetimi Çıktılar Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 15. Rekabetsiz Tedarik • Sadece bir satıcının rekabetsiz kontratlandırıldığı durumdur • Tedarik sürecinden zaman kazandırır • Aşağıdaki koşullarda uygulanması gerekir: • Takvim baskısı altındaki projede • Satıcının özgün bir niteliği olduğunda • Sadece bir satıcı olduğunda • Satıcının patenti olduğunda • Satıcının fiyatlarının makul olduğu diğer durumlarda • Rekabetsiz tedarik türleri: • Tekil Kaynak kontrat direkt tercih edilen satıcıyla yapılır. • Tek Kaynak sadece bir satıcı vardır, şirket patent sahibi olabilir Tedarik Yönetimi Çıktılar Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 16. • Teklifleri değerlendirirken ele alınan kriterler: • İhtiyacın anlaşılması • Toplam maliyet • Teknik yetenek • Risk • Yönetim yaklaşımı • Teknik yaklaşım • Garanti • Üretim kapasitesi ve ilgi • Şirketin büyüklüğü ve türü • Satıcıların geçmişteki performansları • Referanslar • Fikri mülkiyet hakları • Tescil hakları Tedarik Yönetimi Çıktılar Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 17. Önemli Terimler • Fiyat, Kar, Maliyet • Hedef Fiyat: beklenen fiyatla projenin sonundaki fiyatı karşılaştırmak. • Paylaşım oranı: Alıcı Satıcı arasındaki kar paylaşım oranı (teşviklerde kullanılır) Örn: 90/10 • Tavan fiyat: alıcının ödeyeceği en yüksek fiyat • Toplam tahmin noktası (TTN) • Sadece teşvik ücretli sabit fiyatlı kontratlarda uygulanır • Bütçeyi aşma durumunda Satıcının katlanabileceği en üst kayıp tutarını gösterir • Satıcı TTN’yi gerçekleşen maliyete karşı kıyaslayarak kar etmeyi amaçlar • Formül: TTN = ((Tavan fiyat - Hedef fiyat)/Alıcının oranı) + Hedef maliyet Tedarik Yönetimi Çıktılar Tedarik Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 18. Örnek Maliyet artı teşvik ücretli kontratta, maliyet 210,000 TL öngörülmüş ve teşvik ücreti de 25,000 TL olarak belirlenmiştir. Proje bittiğinde alıcı maliyetin 200,000 olarak bittiği konusunda mutabakata varır. Satıcının maliyeti, beklenenden düşük geldiği için Alıcı karı 80 Alıcı, 20 Satıcı olarak paylaşır. Son teşvik ücreti ve son fiyatı hesaplayın Tedarik Yönetimi Çıktılar Tedarik Yönetimi Planlama Hedef maliyet Hedef ücret Hedef fiyat Paylaşım oranı Gerçekleşen maliyet Son teşvik ücreti Son fiyat 210,000 25,000 235,000 80/20 200,000 210,000 – 200,000 = 10,000 10,000 x 20% = 2,000 25,000 (hedef ücret) + 2,000 = 27,000 200,000 + 27,000 = 227,000 Teşvik ücreti Satıcının alacağı toplam miktar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 19. Girdiler Araçlar Çıktılar Tedarik Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Tedarikleri Yürütme • Tedarikleri Yürütme: Satıcılardan yanıt alma, bir satıcı seçme ve sözleşme imzalama sürecidir • Tedarik yönetimi planı • Tedarik belgeleri • Kaynak seçim kriterleri • Satıcıların teknik teklifleri • Proje belgeleri • Yap ya da satın al kararları • Tedarik çalışma bildirimi • Organizasyonel süreç varlıkları • Teklif sahibi konferansları • Teklif değerlendirme teknikleri • Bağımsız tahminler • Uzman görüşü • ilan verme • Analitik teknikler • Tedarik müzakereleri • Seçilen satıcılar • Sözleşmeler • Kaynak takvimleri • Değişiklik talepleri • Proje yönetimi planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleriHazırlayan: Beka Cotur
 • 20. Teklif değerlendirmesi Aşağıdaki tekniklerden bir ya da birkaçı birlikte kullanılabilir: • Ağırlık sistemi Kaynak seçim kriterini ağırlıklandırılarak değerlendirilir • Bağımsız tahmin iç ya da dış kaynaklarla tahminler • İnceleme sistemi minimum gereksinimleri karşılamayan satıcıları eleme • Geçmiş performans bilgisi Tedarik Yönetimi Tedarikleri Yürütme Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 21. Tedarik Müzakereleri • PY gereksinimleri netleştirmek ve ilişkileri korumak için müzakerelere katılabilir • Müzakerenin amacı : • Adil ve makul fiyat elde etmek • Satıcı ile iyi ilişkiler geliştirmek • Müzakere edilecek ana maddeler: • Kapsam • Takvim • Fiyat ve ödeme • Sorumluluklar • Yetki • Uygulanabilir kanun • Teknik ve kurumsal yönetim yaklaşımları • Kontrat finansmanı Tedarik Yönetimi Tedarikleri Yürütme Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 22. Kontrat Dokümanı • Kontratın amacı: • Rol ve sorumlulukları tanımlamak • İşleri kanunen bağlayıcı hale getirmek • Riskleri azaltmak ya da paylaştırmak • Kontrat basit ya da karmaşık türlerde olabilir • Anlaşma, alt sözleşme, satın alma emri, mutabakat anlaşması • Yasal bir kontratta bulunması gerekenler • Teklif • Kabul • Önem (değerli olan şey, parasal olması gerekmiyor) • Kanuni kapasite (ayrı kanuni taraflar, yetkin taraflar) • Kanuni amaç (kanuni olmayan bir şey için kontrat düzenleyemeyiz) Tedarik Yönetimi Tedarikleri Yürütme Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 23. Kontrat dokümanı genelde aşağıdaki bilgileri içerir Tedarik Yönetimi Tedarikleri Yürütme • İş tanımı ya da teslimatlar, • Zaman çizelgesi temel çizgisi, • Performans raporlama, • Performans dönemi • Roller ve sorumluluklar, • Satıcının işi yapacağı yer, • Fiyatlandırma, • Ödeme koşulları, • Teslimat yeri, • Tetkik ve kabul kriterleri, • Garanti, • Ürün desteği, • Sorumluluğun sınırlanması, • Ücretler ve alıkonulan hak ediş tutarları, • Cezalar, • Teşvikler, • Sigorta ve kesin teminat mektupları, • Alt yüklenici onayları, • Değişiklik taleplerinin nasıl ele alınacağı, ve • Fesih ve alternatif ihtilaf çözümü mekanizmaları. • Teşvikler, • Sigorta ve kesin teminat mektupları • Alt yüklenici onayları, • Değişiklik taleplerinin nasıl ele alınacağı, ve • Fesih ve alternatif ihtilaf çözümü mekanizmaları. Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 24. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetimi planı • Tedarik belgeleri • Sözleşmeler • Onaylanmış değişiklik talepleri • Çalışma performansı raporları • Çalışma performansı verileri • Sözleşme değişikliği kontrol sistemi • Tedarik performansı gözden geçirmeleri • Tetkikler ve denetimler • Performans raporlama • Ödeme sistemleri • itirazların idaresi • Kayıt yönetim sistemi • Çalışma performansı bilgileri • Değişiklik talepleri • Proje yönetim planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri Tedariklerin Kontrolü Tedarik Yönetimi • Tedariklerin Kontrolü: Tedarik ilişkilerinin yönetilmesi, sözleşme performanslarının izlenmesi ve gerekli olduğunda değişikliklerin ve düzeltmelerin yapılması sürecidir. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 25. Kontrat Yönetimi • Her 2 tarafın performansının kontratsal gereksinimleri karşıladığını garanti etmek • Kontrat değişiklik kontrol sistemi: • Kontratta değişiklik yapmak için uygulanan bir süreçtir • Etkiler gözden geçirilir • Kontrat sorumlusu, kontratı değiştirmeye tek yetkili kişidir • Proje yöneticisi ve kontrat sorumlusu arasında çatışma olma potansiyeli vardır Tedarik Yönetimi Araçlar Tedariklerin Kontrolü Hazırlayan: Beka Cotur
 • 26. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Tedarik belgeleri • Tedarik denetimleri • Tedarik müzakereleri • Kayıt yönetim sistemi • Kapanmış tedarikler • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri Tedarikleri Kapatma • Tedariklerin Kapanışı: Proje kapsamındaki tüm tedariklerin kapanması sürecidir. Tedarik Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 27. Organizasyonel Süreç Varlıkları Güncellemeleri • Tedarik dosyası: Kapanan sözleşme de dahil olmak üzere, indekslenmiş durumdaki sözleşme belgelerinin tamamı • Teslimat kabulü: Satıcı tarafından yapılan teslimatların resmi kabulüne ilişkin belgeler. Resmi teslimat kabulü şartları ve şartlara uymayan teslimatların nasıl ele alınacağı genellikle anlaşmada tanımlanmış durumdadır. • Alınan derslere ilişkin belgeler: Gelecekteki tedarikleri iyileştirmek için, alınan dersler, yaşanan deneyimler ve süreç iyileştirme tavsiyeleri geliştirilerek proje dosyasına eklenmelidir. Tedarik Yönetimi Araçlar Tedarikleri Kapatma Hazırlayan: Beka Cotur