SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Начальник
відділу
освіти
ро
СакОЛаХСяко,
виконкому
Саксаганської
районної
у
місту
ради
Затверджено
Наказ
Міністрества
фінансів
України
від
28.01.2002
N95/
1-9
кл
—
27
7-11
кл
—
10
9-11
кл
-
4
ГПД
-
3
387+90=477
(харч.)
АВРІНЕНКО
істі
ради
"ЗАТВЕРДЖУРН
А
Штат
в
кількості
-
штатних
одиниць
з
місячним
фондом
заробітнориматив
сумі
268771,09
Директор
KBLDNº72
1672!
*
УКРАЇНА*
ДНІПРОПЕТРОВЕ
9ineuge
ровська
ШТАТНИЙ
РОЗПИС
адміністративно-господарського
та
навчально-допоміжного
і
обслуговуючого
персоналу
по
Криворізькій
загальноосвітній
школі
1
-
III
ступенів
Nº72
Саксаганського
району
на
2021
-
2022
н.р.(3
01.09.2021
р.
при
мін.
зіпл
-
6000,00
(для
І
тар.
розрялу
-
2670.00))
Згідно
ПОСТАНОВИ
КМУ
від
11
січия
2018
року
Ль
22
"Про
підвищення
оплати
праці
педагогічних
працівників"
Згідно
ПОСТАНОВИ
КМУ
від
11
січня
2018
року
Nº
23
"Про
внесення
змін
до
деяких
постанов
Кабшету
Мпистрів
України"
Площа
будівлі,
що
прибирається
-
4745
м.
кв.
Площа
двору,
що
прибирається
-
13317
м.
кв.
класів
-
28
//
учнів
885
чол.
Назва
структурного
підрозділу
та
Код
професі
ПОсади
(посада)
Кільк
штати
посад
Розряд
ФЗПІ
за
Посад
оклад
пос.
оклада
/грн/
Директор
Заст.директора
з
НВР
та
ВР
Педагог-організатор
17
95%
від
17
=
=
Вихователь
ГПД
Керівник
гуртка
Керівник
гуртка
з
ДЛЮ
Керівник
гуртка
з
ДЛЮ
Керівник
гуртка
спортивного
напрямку
Керівник
гуртка
спортивного
напрямку
Практичн.
психолог
Соціальний
педагог
Разом:
пед.категорія
Заст.
дир.з
адм.
госп.роб.
Офісний
службовець
(друкування)
Лаборан
т
Зав.бібліотеки
Бібліотекар
Інженер-електронік
Сестра
медична
Разом:
спеціалісти
1210.
1(23)
1210.1(67)
2359.2(9)
3340
3476
34/6
3476
3476
3+76
2445.2(3)
2340(3)
4,00
0,28
0,22
0,44
0,06
-
14
=
8010
7610
5260
5260
4859
4859
5260
4859
5260
4859
6061
5260
1210.1(67)
4111
3340(38)
1229.6(29)
2432.2(3)
2144.2(8)
3231(2)
95%
від
17
0,5
-
6,5
7610
3631
3631
4379
4379
4619
4619
НАДБАВКИ
/грн./
50%
3г.
20
-
30
%
за
ГПД
КМУ
від
3г.
постано
5%
30.09.09
ви
КМУ
Nº23
від
p.Nº
1073
11.01.18
ДОПЛАТИ
/грн./
за
шкідл
10%
ФЗП
на
місяць
завід.O1
НІЧНІ/
40%
бліотек/
за
шкілл/
ум.
4%;
зг.постанов
и
ою
5
-
ум.
12%
/грн/
8%;
10%
15%
від
11.01.18
8010,00
15219,00
400,50
380,48
2763,45
801,00
5136,41
1521,90
5260,00
1157,20
526,00
5260,00
1157,20
526,00
9718,00
2137,96
971,80
19436,00
4275,92
1943,60
1472,80
324,02
147,28
1068,98
235,18
106,90
2314,40
509,17
231,44
291,54
64,14
29,15
6061,00
1333,42
606,10
5260,00
1157,20
526,00
79371,72
780,98
0,00
19506,92
0,00
0,00
0,00
0,00
7937,17
7609,50
3631,00
3631,00
145,24
4379,00
2189,50
2189,50
1094,75
437,90
109,48
4619,00
4619,00
30678,00
0,00
3284,25
0,00
369,52
0,00
547,38
0,00
514,76
0,00
11974,95
22257,79
6943,20
6943,20
12827,76
25655,52
1944,10
1411,05
3055,01
384,83
8000,52
6943,20
103875,07
7609,50
3631,00
3776,24
7006,40
3393,73
4619,00
4988,52
35024,39
Доплата
до
мін.
6000
грн
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2369,00
2369,00
0,00
0,00
1381,00
1381,00
7500,00
Усього
Ф311
3
доплатою
11974,95
22257,79
6943,20
6943,20
12827,7
6
25655,52
1944,10
1411,05
3055,01
384,83
8000,52
6943,20
103875,07
7609,50
6000,00
6145,24
7006,40
3393,73
6000,00
6369,52
42524,39
кухар
підсобний
робітник
Комірник
Гардеробник
Робітник
з
комплексного
обслуг.
й
ремонту
будівель
Сторо
ж
Двірник
Прибиральник
службових
Разом:
МОШ
ВСЬОГО
9122(2)
9322(177)
9411(2)
9152
7129(8)
9152(4)
9162
9132(7)
1,5
2,75
9,25
19,5
40
Головний
бухгалтер
Ць
Фахівець
ЦьВО
363
1
315
1
2670
2910
26/0
3631
2670
2670
267
0
3631,00
3151,00
2670,00
2910,00
2670,00
5446,50
7342,50
2670,00
24697,50
55188,50
165238,22
0,00
780,98
Пием
1119O
Полона
профстоного
комітету
україн
ПРЕССЛІЛКОВИЙ
M.NSOL
14072
Pory
Диженко
П.В.
(ПІБ)
0,00
3284,25
0,00
19506,92
1534,85
1534,85
0,00
1534,85
547,38
435,72
378,12
320,40
232,80
2469,75
1134,24
2702,55
1134,24
3217,31
0,00
7937,17
4060,72
3529,12
2990,40
3142,80
2670,00
5446,50
8877,35
2670,00
27167,25
60560,14
199459,59
Наталія
ШЕВЧЕНКО
Анна
ШЕВЧУК
2369,00
2849,00
3330,00
3090,00
3330,00
3553,50
9157,50
3330,00
30802,50
61811,50
69311,50
6435,72
6378,12
6320,40
6232,80
6000,00
18034,85
6000,00
57969,75
122371,64
268771,09
1-9
кл
-
27
7-11
кл
-
-
10
9-11
кл
-
4
ГПД
-
3
387+90=477
(харч.)
Погоджено
негро.
Начальник
відділу
освіти
виконкому
Саксаганської
районної
у
місту
ради
Затверджено
Наказ
Міністрества
фінансів
у
країни
від
28.01.2002
Nº57
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
ТеТяна
ЛАВРІНЕНКО
M.П.
кратных
одиниц
з
мсячним
фондом
Відділ
освіт
291192,91
*
УКРАЇНА*
ШКОлА
у
БіЧ
ВікТоРія
НИЧИПОРУК
КРИВОРІЗЬКОЇ
MIY
2
%
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГ
MICT
9100u90
EX90800
ШТАТНИЙ
РОЗПИС
адміністративно-господарського
та
навчально-допоміжного
і
обслуговуючого
персоналу
по
Криворізькій
загальноосвітній
школі
1
-
III
ступенів
Nº72
Саксаганського
району
на
2021
-
2022
н.р.(301.12.2021
р.
при
мін.
зіпл
-
6500,00
(для
1
тар.
розряду
-
2893.00))
Згідно
ПОСТАНОВИ
КМУ
від
11
січня
2018
року
Nº
22
"Про
підвищення
оплати
праці
педагогічних
працівникив"
Згідно
ПОСТАНОВИ
КМУ
від
11
січня
2018
року
Лº
23
"Про
внесения
змін
до
деяких
постанов
Кабшету
Міністрів
України"
Площа
будівлі,
що
прибирається
-
4745
м.кв.
Площа
двору,
що
прибирається
-
13317
м.
кв.
класів
-
28
//
учнів
—
885
чол.
Назва
структурного
підрозділу
та
Код
професії
посади
(посада)
Кільк
штатн
посад
Розряд
ФЗП
за
Посад
оклад
пос.оклада
/грн/
ми
Директо
р
Заст.директора
з
НВР
та
ВР
Педагог-організатор
Вихователь
ГИД
1210.1(23)
1210.1(67)
2359.2(9)
-95%
від
17
11
=
Керівник
гуртка
Керівник
гуртка
з
ДПЮ
Керівник
гуртка
з
ДНЮ
Керівник
гуртка
спортивного
напрямку
Керівник
гуртка
спортивного
напрямку
Практичн.психолог
Соціальний
педагог
Разом:
пед.категорія
Заст.дир.
з
адм.
госп.роб.
Офісний
службовець
(друкування)
Лаборан
т
Зав.
бібліотеки
Бібліотекар
Інженер-електронік
Сестра
медична
Разом:
спеціалісти
3476
3476
3476
2445.2(3)
2340(3)
4,00
0,28
0,22
0,44
0,06
10
8679
8245
5699
5699
5265
5265
5699
5265
5699
5265
6567
5699
1210.1(67)
4111
3340(38)
1229.6(29)
2432.2(3)
2144.2(8)
3231(2)
95%
від
17
8245
3934
0,5
4745
4745
5005
5005
6,5
НАДБАВКИ
/грн./
50%
3г.
пост.
20
-
30
%
зг.
постано
за
ГНІД
КМУ
від
5%
30.09.09
ви
КМУ
p.Nº
1073
Nº23
від
11.01.18
8679,00
16490,10
433,95
412,25
2994,26
5565,41
5699,00
1253,78
5699,00
1253,78
10530,00
2316,60
21060,00
1595,72
4633,20
351,06
1158,30
254,83
2507,56
551,66
315,90
69,50
6567,00
1444,74
5699,00
1253,78
86000,58
846,20
0,00
21136,10
8245,05
3934,00
3934,00
4745,00
2372,50
2372,50
1186,25
5005,00
5005,00
33240,55
0,00
3558,75
0,00
ДОПЛАТИ
/грн./
нічні
40%
завід.бі
за
шКідл
10%
бліотек
За
шкідл/
ум.
4%;
|
зг.
постанови
ФЗП
на
місяць
/грн/
Доплата
до
мін.
6500
грн
01ю
5
-
ум.
12%
8%;
10%
КМУ
Nº22
15%
від
11.01.18
0,00
0,00
0,00
0,00
867,90
1649,01
569,90
569,90
1053,00
2106.00
159,5
7
115,83
250,76
31,5
9
656,70
569,90
8600,06
474,50
118,63
157,3
6
0,00
593,13
0,00
400,40
-
557,76
0,00
12975,11
24116,77
7522,68
7522,68
13899,60
27799,20
2106,35
1528,96
3309,98
416,9
9
8668,44
7522,68
112550,49
8245,05
3934,00
4091,36
7592,00
3677,38
5005,00
5405,40
37950,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2566,00
2566,00
0,00
0,00
1495,00
1495,00
8122,00
У
СьоГо
Ф3П
3
доплатою
12975,11
24116,77
7522,68
7522,68
13899,60
27799.20
2106,35
1528,96
3309,98
416,99
8668,44
7522,68
112550,49
8245,05
6500,00
6657,36
7592,00
3677,38
6500,00
6900,40
46072,19
Кухар
Підсобний
робітник
Комірник
Гардеробник
Робітник
з
комплексного
обслуг.
й
ремонту
будівель.
сторо
ж
Двірник
Прионральник
служоових
avanerkae
Разом:
МОП
ВСЬОГО
9122(2)
9322(177)
9411(2)
9152
7/29(8)
9192(4)
9162
9132(0)
3934
3414
2893
3153
2893
3934
2893
2893
2893
1,5
2,75
9,25
19,5
40-
Головний
бухгалтер
ЦБ.
Фахівець
ЦБВО
3934,00
3414,00
2893,00
3153,00
2893,00
5901,00
1955,75
2893,00
26/60,25
59797,00
179038,131
0,00
846,20.
0,00.
0,00
3556,75
21136,10.
лишу
ВІДДУХ
ОСВІТИ
ARCHRON
ПОБРАЖЕНО
•
Голова
профенікового
комітету
Україна
(лідист
Диженко
тн.
В.
(ПБ)
1663,04
1663,04
1663,04
0,00
593,13
412,08
409,68
347,16
252,24
2676,03
1228,92
2928,27,
1228,92
3486,03
0,00
8600,06
4406,08
3823,68
3240,16
3405,24
2893,00
5901,00
9618,79
2893,00
29436,28
65617,23
216117,91
2566,00
3086,00
3607,00
3347,00
3607,00
3849,00
9919,25
3607,00
33364,75
66953,00
75075,00
Наталія
ШЕВЧЕНКО
Владислава
МЕЛЬНИК
6972,08
6909,68
6847,16
6752,24
6500,00
9750,00
19538,04
6500,00
62801,03
132570,23
291192,91
1-9
кл
—
27
7-11
кл
—
10
9-11
кл
-
4
ТД
-
3
387+90=477
(харч.)
Погоджено
Начальник
відділу
освіти
виконкому
Саксаганської
районної
у
міст
ради
АВСАГАНСЬКОЇ
Міжуро"
Секана
ПАВАНЕНКО
кої
,
йонної
області
MICTi
ради
затверджено
Наказ
Міністрества
фінансів
У
країни
від
28.01.2002
N95/
КРАНА
40
штатних
одиниць
з
місячним
фондом
заробітної
плати
в
сумі
2)
Директор
КЗ14
Nº72
РАДИ
КРИВУ
денифікаціян
оторя
ни
ЧИПОРК
M.I.
alergo
*
УКРАЇНА*
ШТАТНИЙ
РОЗПИС
адміністративно-господарського
та
навчально-допоміжного
і
обслуговуючого
персоналу
по
Криворізькій
загальноосвітній
школі
І
-
III
ступенів
Nº72
Саксаганського
району
на
2021
-
2022
н.р.(3
01.01.2022
р.
при
мін.
зіпл
-
6500,00
(для
І
тар.
розряду
-
2893.00))
Згідно
ПОСТАНОВИ
КМУ
від
11
січня
2018
року
Nº
22
"Про
підвищення
оплати
праці
педагогічних
працівників"
Площа
будівлі,
що
прибирається
-
4745
м.
кв.
Згідно
ПОСТАНОВИ
КМУ
від
11
січня
2018
року
Лº
23
"Про
внесення
змін
до
деяких
постанов
Кабінету
Міністрів
України"
Площа
двору,
що
прибирається
-
13317
м.кв.
класів
-
28
//
учнів
—
885
чол.
ДОПЛАТИ
/грн./
Назва
структурного
підрозділу
та
Код
професі
КІльк
посади
(посада)
штати
посад
Розряд
ФЗП
за
Посад
оклад
пос
оклада
/грн/
за
шкідл
завід.01
бліотек
за
шкідл
/
ою
5
-
ум.12%
ум.
4%;
8%;
15%
10%
10%
зг.
постанови
КМУ
Nº22
від
11.01.18
Ф3П
на
місяць
/
грн/
Доплата
до
мін.
6500
грн
Директор
Заст.директора
з
НВР
та
ВР
Педагог-організатор
Вихователь
ГПД
Керівник
гуртка
Керівник
гуртка
з
ДПЮ
Керівник
гуртка
з
ДПЮ
Керівник
гуртка
спортивного
1210.1(23)
1210.1
(67)
2359.2(9)
3340
3476
3476
3476
3476
3476
2445.2(3)
2340(3)
17
95%
від
17
11
4,00
0,28
0,22
0,44
0,06
11
10
8679
8245
5699
5699
5265
5265
5699
5265
Керівник
гуртка
спортивного
напрямку
Практичн.
психолог
Соціальний
педагог
Разом:
пед.категорія
Заст.
дир.з
адм.
госп.роб.
Офісний
службовець
(друкування)
Лаборан
т
Зав.бібліотеки
Бібліотекар
Інженер-електронік
Сестра
медична
Разом:
спеціалісти
10
13
=
1210.1(67)
4111
3340(38)
1229.6(29)
2432.2(3)
2144.2(8)
3231(2)
95%
від
17
3934
0,5
4745
4745
5005
5005
6,5
8679,00
16490,10
5699,00
5699,00
10530,00
21060,00
1595,72
1158,30
2507,56
315,90
6567,00
5699,00
86000,58
8245,05
3934,00
3934,00
4745,00
2372,50
5005,00
5005,00
33240,55
НАДБАВКИ
/грн./
50%
зг.
20
-
30
%
пост.
за
ГПІД
КМУ
від
зг.постано
ви
КМУ
5%
30.09.09
нічні
40%
p.
Nº
1073.
Nº23
вІд
11.01.18
433,95
412,25
2994,26
5565,41
1253,78
1253,78
2316,60
4633,20
351,06
254,83
551,66
69,50
1444,74
1253,78
846,20
0,00
21136,10
0,00
0,00
867,90
1649,01
569,90
569,90
1053,00
2106,00
159,57
115,83
250,76
31,59
656,70
569,90
8600,06
157,36
2372,50
1186,25
474,50
118,63
0,00
3558,75
0,00
0,00
593,13
0,00
400,40
557,76
0,00
12975,11
24116,77
7522,68
7522,68
13899,60
27799,20
2106,35
1528,96
3309,98
416,99
8668,44
7522,68
112550,49
8245,05
3934,00
4091,36
7592,00
3677,38
5005,00
5405,40
37950,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2566,00
2566,00
0,00
0,00
1495,00
8122,00
Усього
ФЗП
з
доплатою
12975,11
24116,77
7522,68
7522,68
13899,60
27799,20
2106,35
1528,96
3309,98
416,99
8668,44
7522,68
112550,49
8245,05
6500,00
6657,36
7592,00
3677,38
6500,00
6900,40
46072,19
Кухар
Підсобний
робітник»
Комірник
Гардеробник
Робітник
з
комплексного
обслуг.
й
ремонту
олівель
Сторо
ж
Двірник
Приоиральник
службових
примишень
Разом:
МОП
ВСЬОГО
9122(2)
9322(177)
9411(2)
9152
7129(8)
9192(4)
9162
9132(1)
393
4
341
4
3153
2893
393
4
2893
2893
2893
1,5
2,75
9,25
19,5
•
'
40
1
оловний
бухгалтер
Ць
Фахівець
ЦЬВО
3934,00
3414,00
2893,00
3153,00
2893,00
5901,00
2893,00
26/60,25
59797,00
179038,13
0,00
846,20
0,00
3558,75,
0,00
21136,10
заїна
аїна
Голова
профспілкового
комітету
Рогу
Деженко
Т.
В.
(ПІБ)
М.П.
1663,04
1663,04
1663,04
472,08
409,68
347,16
252,24
2676,03
0,00
1228,92
2928,27
593,1
3
1228,92
3486,03
0,00
8600,06
4406,08
3823,68
3240,
16
3405,24
2893,00
5901,00
9618,79
2893,00
29436,28
65617,23
216117,91
2566,00
3086,00
3607,00
3347,00
3607,00
3849,00
9919,25
3607,00
33364,75
66953,00
75075,00
Наталія
ШЕВЧЕНКО
Владислава
МЕЛЬНИК
6972,08
6909,68
6847,16
6752,24
6500,00
9750,00
19538,04
6500,00
62801,03
132570,23
291192,91

More Related Content

More from school_inform72

Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
school_inform72
 
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdfПорядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
school_inform72
 

More from school_inform72 (20)

vidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
 
cpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
 
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
 
vidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
 
blag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
 
vidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
 
vidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
 
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
 
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
 
Koshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
 
blag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
 
blag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
 
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
 
zagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
 
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdfcpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
 
cpecfond 72_2.pdf
cpecfond 72_2.pdfcpecfond 72_2.pdf
cpecfond 72_2.pdf
 
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
 
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdfПорядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
 

Recently uploaded

exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
OASISENGLISHOFFICIAL
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (12)

exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf