SlideShare a Scribd company logo
Урок №
Тема: Складання і віднімання многочленів.
Мета :
Закріплення понять: многочлени, члени многочлена, подібні члени,
стандартний вигляд многочлена, приведення подібних членів
многочлена.
Формування понять: складання і віднімання многочленів.
Закріплення умінь і навиків визначення многочленів, запису їх в
стандартному вигляді, приведення подібних членів многочлена,
визначення степеня многочлена.
Формування умінь і навиків складання і віднімання многочленів.
Розвиток логічного мислення.
Виховання акуратності і активності.
Формування компетентностей:
Соціальна компетентність: самостійне розв’язання
завдань різними
способами і вибір раціональніших, самооцінка і взаємооцінка;
Комунікативна компетентність: стимулювання умінь учнів, коментування
розв’язаних завдань, взаємоперевірка вислову власної точки зору
Інформаційна компетентність: використання додаткової
використання таблиць, схем, опорних конспектів;

інформації;

Полікультурна компетентність: зв'язок з іншими предметами, життєвими
ситуаціями, моделювання.
Продуктивна творча діяльність: використання творчих завдань, складання
завдань, питань, алгоритмів.
Обладнання: роздавальний матеріал (картки, листи самооцінки,
самоконтролю, завдання), електронна презентація Power Point
Епіграф:

Математика – це мова плюс міркування. (Р. Фейнман)

I. Психологічний настрій.
Добрій день діти!
Подивіться яке сонечко!
Сонечко світить для тих:
Хто вже прокинувся і готовий працювати
Хто гарно почувається
Хто прагне навчитися нового
Хто виконав домашнє завдання.
Дякую!
II. Організаційний момент. Мотивація навчальноїдіяльності.
Одного дня Сократ, оточений учнями, піднімався до храму. Назустріч
ним спускався булочник з різною здобою “Ось ти гордишся своїми учнями,
Сократ, - посміхнувся він йому, - та варто мені лише легенький поманити їх
своїми булочками, як вони покинуть тебе і підуть услід за мною”. Мудрець
же відповів так: “Так, але ти звеш їх вниз, в теплу смачну долину, а я веду
їх вгору, до непереборних, чистих вершин”.
Ось і ми з вами сьогодні повинні піднятися на сходинки вгору,
“долаючи” завдання, які будуть розглянуті на сьогоднішньому уроці, тема
якого «Складання і віднімання многочленів». Запишіть число і тему в зошиті.
Многочлени – це фундамент, на якому покоїться велична будівля
алгебри. Дії з многочленами знаходять широке вживання при розв’язанні
різного роду вправ як в 7 класі, так і в старших класах. А також повторимо
матеріал, вивчений раніше, який буде потрібно нам на уроці. При цьому
будьте уважні, культурні, ввічливі один з одним.
А чи знаєте ви, що
Тема “Многочлени” - дуже важлива тема в алгебрі. Багато учених
працювали над цією темою. У 1799 р. німецький вчений Гаусс довів основну
теорему алгебри многочленів з комплексними коефіцієнтами, в кінці XVIII ст
французький математик Безу довів основну теорему многочленів з дійсними
коефіцієнтами.
Діти, зверніть увагу! Перед вами лежать листи самооцінки, в які ми
вноситимемо свої результати, в процесі нашого підйому по сходинках знань.
Перш ніж ми з вами піднімемося на наступну сходинку, нам потрібно
повторити раніше вивчений матеріал.
III.

Актуалізація опорних знань учнів
1. Опитування:
Гра «Ти – мені, я – тобі»
• Що ми називаємо многочленом?
• Який многочлен є многочленом стандартного вигляду?
• Дайте визначення одночлена?
• Який одночлен називається одночленом стандартного вигляду?
• Як називається числовий множник в одночлена?
• Як знайти степінь одночлена? Многочлена?
• Як називаються доданки, що мають одну і ту ж буквену частину?
• Правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак «плюс»
• Правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак «мінус»
Правила розкриття дужок.
Перед дужкою бачу +
Помилитися не боюся
Знаки в дужках залишаю
Значить, правило я знаю

Мінус зустрінеться
Будьте обережними.
Знаки замінюються –
На протилежні

2. Перевірка виконання д.з.
№ 380
Прокоментувати хід розв’язання вправ д.з. у вигляді алгоритму:
• Перемножити одночлени
• Привести подібні доданки
• Записати в порядку спадання степенів змінних:
Б) 4х-11ху-3у
Г) 4с3-с2+2
е) –х4+4х3
ж) –х5-6х4
№ 395
• Привести подібні доданки
• Спростити вираз
• У отриманий вираз підставити потрібне значення
151866
-125
-900

(12х2-9х5+15)
(-4у3-у4)
(-а3в3-10ав)

Відповісти на питання учнів.
3. Робота в парі: За картками - завданнями
Кожна пара отримує тестові картки-завдання.
Завдання 1. Закінчіть речення: «Многочленом називається.,.»:
б) сума одночленів;
д) буквені й числові вирази;
є) змінні й числа;
о) сума степенів;
р) числа й степені.
'
Завдання 2. Закінчіть речення: «Біномом називають многочлен, що
складається з...»:
б) одночленів;
д) з трьох одночленів;
є) двох одночленів;
о) з чотирьох одночленів;
р) з п'яти одночленів.
Завдання 3. Назвіть степінь многочлена Зх4 -5х+7х2 -8х1 +3:
б) 1;
Д)2;
е)3;
о) 5;
р)4.
Завдання 4. Закінчіть речення: «Доданки, які мають ту ж саму буквену
частину, називають ...»:
б) коефіцієнти;
д) доданки;
є) подібні коефіцієнти;
о) одночлени:
р) подібні доданки.
Завдання 5. Подайте многочлен 10х2 +х7 +9х-7+Зх4 у стандартному вигляді:
б)10х2+9х+Зх4+х7-7;
д)х7+Зх4+10х2+9х-7;
е)-7+х7 тЗх4 +10х2 +9х;
о) -4+9х+10х2 +3х4 +х7 ;
р)10х2+х7+9х-7+Зх4.
Результатом виконання цих завдань буде слово «ДОБРЕ».
«Добре» - це прекрасне слово. Що воно може означати для нас? (відповіді
дітей)
А чи може слово «добре» для нас бути рухом вперед по наших сходинках?
(відповіді дітей)
IV. Вивчення нового матеріалу.
Сьогодні ми говорили про Сократа, згадували Гауса, Безу. І ви також відчуєте
себе такими ж дослідниками і відкривачами нового.
Наше просування – своєрідне змагання за «скарби» - які називаються
ЗНАННЯ. Тому подальша наша робота проходить в змаганнях між
маленькими групами.
Отже, діти. Ми з вами повторили багато що, і готові рухатися далі,
підніматися вгору, впокорювати нові сходинки.
Зверніть увагу на монітор.
Ваше завдання: Обчислити периметр трикутника змальованого на моніторі.
Складіть вираження для обчислення периметра і спростите його.
Що потрібно зробити, аби знайти периметр трикутника?
Знайдіть периметр трикутника.
Р = (2с -а) + (m + n) + (2c - n)
Які знання потрібні для обчислення периметра заданого трикутника?
(2с - а) + (m + n) + (2c - n) = 2c -а + m +n + 2c -n = 4c - а + m.
У вигляді чого дані величини сторін нашого трикутника? (у вигляді
многочленів)
Яку дію виконували при обчислення периметра? (складання многочленів)
Спробуйте сформулювати алгоритм складання многочленів.
А тепер зробимо ще один крок: Окрім складання многочленів, ми навчимося
їх віднімати.
Знайдіть різницю многочленів. Як ви вважаєте, як це виконати?
(6ab3 -2b) - (11ab3 -3 - 2b) = 6ab3 - 2b -11ab3 + 3 + 2b =
6ab3 - 11ab3 + 3 = (6-11)ab3 + 3 = -5ab3 + 3
Складіть алгоритм складання і віднімання многочленів.
1. Розкрити дужки
2. Привести подібні члени
Фізкультхвилинка.
А тепер всі дружно встали!
Руки вгору ми підняли
В сторони, вперед, назад
Обернулись вправо, вліво
І ще раз вперед, назад.
Математику любить
З математикою дружіть.
Знаки всі ви вивчайте
Там, де треба підставляйте!
+, коли складання
- - віднімання
Спасибі за старання!
V.

Розв’язування вправ.

Діти, а ми продовжуємо наш підйом і наші змагання по сходинках знань. І
зараз прийшов час застосувати наші знання з практики.
Робота в парі:
Варіант – 1
Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть різницю відповідей.
1 учень: Спрости вираження: 5а + (а – 12) + 12 = ?
2 учень: Спрости вираження: 15 + (3а – 15) + 2а = ?
(відповідь прикладу №-1) – (відповідь прикладу №-2) = ?
Варіант – 2
Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть суму відповідей.
1 учень: Спрости вираження: 12b + (5 – 15b) – 5 = ?
2 учень: Спрости вираження: 11 + (4b – 11) – 9b = ?
(відповідь прикладу №-1) + (відповідь прикладу №-2) = ?
Варіант – 3
Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть різницю відповідей.
1 учень: Спрости вираження №-1: 6c + (9 – 10c) – 9 = ?
2 учень: Спрости вираження №-2: 12 + (4c – 12) + 2c = ?
(відповідь прикладу №-1) – (відповідь прикладу №-2) = ?
Варіант – 4
Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть суму відповідей.
1 учень: Спрости вираження №-1: 5х – (17х – 3) 3 = ?
2 учень: Спрости вираження №-2: 3х – (5 – 7х) + 5 = ?
(відповідь прикладу №-1) + (відповідь прикладу №-2) = ?
Перевірка правильності рішення по слайду:
• Варіант 1
• Варіант 2
• Варіант 3

6а-5а=а
-3b+(-5b)=-8b
-4c-6c= -10c
• Варіант 4

-12х+10х=-2х

Додаткове завдання:
1. Нехай A=3x2-xy+y2; B=2x2-xy; C=x2-y2.
Складіть і спростіть вираз A-B+C.
2. Впишіть між дужками пропущений знак "плюс" або "мінус":
a) a3-4a2+a-4=(a3-4a2)

(a-4)

б) a3-a2b-ab-b3+1=(a3-b3)

(a2b+ab-1)

3. Знайдіть суму ті різницю многочленів, зведіть до стандартного вигляду.
№ 404(а, б), 406(б), 409 (г)
4. Назвіть многочлен, який необхідно записати в другому стовпці, аби
його сума з першим дорівнювала многочлену, записаному в третьому
стовпці.
Відповідь
5x+1

9x-3

2x2+x+3

-2x2+x

2x+3

a3–3a2b-5b3

-2x2+x

a3–3a2b-5b3

x2+5y-y3

-x2–5xy+y3

0

a2–2ac-c2

4ac+2c2

a2+2ac+c2

2x+3a
VI.

2x+3a

-2x+2y-a

2y+2a

Домашнє завдання.

Ми з вами ще зробили один великий крок в нашому підйомі по сходинках.
Але потрібно ще буде попрацювати самостійно удома, для закріплення знань,
а для цього необхідно виконати завдання:
Вивчити правила складання і віднімання многочленів. § 11
Розв’язати: №№ 403 (а, в), 405(б), 407
Доп. Завдання: № 409 (г)
VII.

Оцінювання. Підведення підсумків.

Діти, ми сьогодні з вами виконували підйом по сходинках знань.
Давайте підведемо підсумок нашої роботи
• Що вивчили?
• Що сподобалося?
• Що не сподобалося?
• Що вийшло?
• Що не вийшло?
• Чи є ще до чого прагнути?
• Чи досягли цілей уроку?
У вас на столах лежать листи з зображенням наших рівнів. Покажіть
схематично себе на тому рівні, якого ви досягли, на вашу думку, сьогодні на
уроці. На яку сходинку ви піднялися за підсумками уроку.
Прокоментувати малюнки дітей.
Заповнити листи самооцінки.
VIII.

Рефлексія

Групи завдання розв’язали.
Розумнішими всі стали.
По сходинках зійшли
До фінішу прийшли!
Змалюєте смайликом своє відношення до уроку і настрій:
Дайте оцінку своєї роботи на уроці:
- зрозумів, але потрібна допомога
- зрозумів все;
- зрозумів і можу надати допомогу товаришам.
Етап

АРКУШ САМООЦІНКИ УЧНЯ.
Вид роботи
Оцінка

Емоційний стан

1.

Виконання домашнього завдання

2.

Теоретичний матеріал. Усний опит

3.
4.

Робота в парах «Відгадай слово»
Дослідження нового матеріалу

5.

Розв’язання практичних завдань.

6.

Участь в командній(парній, груповій)
роботі.
Додаткові завдання
Всього балів
Інструкція по заповненню аркуша самооцінки

7.

1

2

3

4.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Перевірка домашнього завдання
• Неповне вирішення завдання
• Домашнє завдання не виконане.
Гра «Ти- мені, я – тобі»
• Правильна відповідь за 1 питання.
Робота в парі:
• Слово відгадане (швидкість висока)
• Слово відгадане, але швидкість виконання низька
• Слово не відгадане
Вивчення нового матеріалу
Дослідницька робота:
• Знаходження периметра з виведенням алгоритмів і правил
складання і віднімання многочленів
• Периметр знайдений, правила зрозумілі, але не змогли
пояснити(або скласти алгоритм).
• Не знайдений периметр, не визначені правила
ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ
Робота в парі
• Вирішено правильно
• Вирішено, але допущені помилки
• Не вирішено завдання.
Додаткові завдання:
• Знайди вираження
• Визнач знак
• Робота з підручником
Загальна участь в роботі групи:
• Брали участь в роботі групи
• Брали участь, але не були активними.

К-ть
балів
1б
0б
1б
2б
1б
0б

5 б
2 б
0 б

2 б
1 б
0 б
1б
1б
1б
1 б
0 б
•

Не брали участь

0 б

More Related Content

What's hot

Формули скороченого множення
Формули скороченого множенняФормули скороченого множення
Формули скороченого множення
Наталія Третякова
 
Urok4
Urok4Urok4
Urok4
cz27
 
3 m b_2020-2
3 m b_2020-23 m b_2020-2
3 m b_2020-2
4book
 
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
12Балів ГДЗ
 
урок нерівності 2014
урок нерівності 2014урок нерівності 2014
урок нерівності 2014
lelipusik
 
урок 2013 конспект
урок 2013 конспектурок 2013 конспект
урок 2013 конспект
lelipusik
 
2 m g_2019
2 m g_20192 m g_2019
2 m g_2019
4book
 
математика в кросвордах
математика в кросвордахматематика в кросвордах
математика в кросвордах
Ганна Лабузна
 
відкритий урок
відкритий уроквідкритий урок
відкритий урок
kar29012010ina
 
Застосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігур
Застосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігурЗастосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігур
Застосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігур
Светлана Олейник
 
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
12Балів ГДЗ
 
3 m g_2020-2
3 m g_2020-23 m g_2020-2
3 m g_2020-2
4book
 
3 m g_2020-1
3 m g_2020-13 m g_2020-1
3 m g_2020-1
4book
 
Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1
Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1
Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1
12Балів ГДЗ
 
3 m bud_2020-1
3 m bud_2020-13 m bud_2020-1
3 m bud_2020-1
4book
 

What's hot (20)

Формули скороченого множення
Формули скороченого множенняФормули скороченого множення
Формули скороченого множення
 
Urok4
Urok4Urok4
Urok4
 
3 m b_2020-2
3 m b_2020-23 m b_2020-2
3 m b_2020-2
 
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
 
урок нерівності 2014
урок нерівності 2014урок нерівності 2014
урок нерівності 2014
 
урок 2013 конспект
урок 2013 конспектурок 2013 конспект
урок 2013 конспект
 
2 m g_2019
2 m g_20192 m g_2019
2 m g_2019
 
16
1616
16
 
математика в кросвордах
математика в кросвордахматематика в кросвордах
математика в кросвордах
 
відкритий урок
відкритий уроквідкритий урок
відкритий урок
 
Застосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігур
Застосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігурЗастосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігур
Застосування інтеграла до обчислення площ геометричних фігур
 
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
Підручник Математика 4 клас С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська (2021 рік) Ч...
 
Plan uroku 2014_polniy
Plan uroku 2014_polniyPlan uroku 2014_polniy
Plan uroku 2014_polniy
 
Бучко
БучкоБучко
Бучко
 
3 m g_2020-2
3 m g_2020-23 m g_2020-2
3 m g_2020-2
 
3 m g_2020-1
3 m g_2020-13 m g_2020-1
3 m g_2020-1
 
Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1
Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1
Підручник Математика 4 клас С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко 2021 - Частина 1
 
232
232232
232
 
3 m bud_2020-1
3 m bud_2020-13 m bud_2020-1
3 m bud_2020-1
 
Noviy otkryty urok
Noviy otkryty urokNoviy otkryty urok
Noviy otkryty urok
 

Viewers also liked

2236 способ подстановки
2236 способ подстановки2236 способ подстановки
2236 способ подстановки
jasperwtf
 
090 похідна урок
090 похідна урок090 похідна урок
090 похідна урок
jasperwtf
 
6210 презентація1
6210 презентація16210 презентація1
6210 презентація1
jasperwtf
 
6014 чотирикутники
6014 чотирикутники6014 чотирикутники
6014 чотирикутники
jasperwtf
 
3852 презентація до уроку
3852 презентація до уроку3852 презентація до уроку
3852 презентація до уроку
jasperwtf
 
5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінар5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінар
jasperwtf
 
253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл
jasperwtf
 
2405 инд зад неравенства 9кл
2405 инд зад неравенства 9кл2405 инд зад неравенства 9кл
2405 инд зад неравенства 9кл
jasperwtf
 
6932 вписані чотирикутники
6932 вписані чотирикутники6932 вписані чотирикутники
6932 вписані чотирикутники
jasperwtf
 
3254 урок 4 площі поверхні призми
3254 урок 4 площі поверхні призми3254 урок 4 площі поверхні призми
3254 урок 4 площі поверхні призми
jasperwtf
 
5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем
5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем
5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем
jasperwtf
 
253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл
jasperwtf
 
2236 презентация1
2236 презентация12236 презентация1
2236 презентация1
jasperwtf
 
477 теорема пиф през
477 теорема пиф  през477 теорема пиф  през
477 теорема пиф през
jasperwtf
 
2236 графический метод
2236 графический метод2236 графический метод
2236 графический метод
jasperwtf
 
1979 презентация 7 класс геометрия треугольники
1979 презентация 7 класс геометрия треугольники1979 презентация 7 класс геометрия треугольники
1979 презентация 7 класс геометрия треугольники
jasperwtf
 
257 трапеція урок
257 трапеція урок257 трапеція урок
257 трапеція урок
jasperwtf
 
7950 наочні диктанти геометрія 7клас
7950 наочні диктанти геометрія 7клас 7950 наочні диктанти геометрія 7клас
7950 наочні диктанти геометрія 7клас
jasperwtf
 
1656 урок теорема піфагора
1656 урок теорема піфагора1656 урок теорема піфагора
1656 урок теорема піфагора
jasperwtf
 
7003 презентация
7003 презентация7003 презентация
7003 презентация
jasperwtf
 

Viewers also liked (20)

2236 способ подстановки
2236 способ подстановки2236 способ подстановки
2236 способ подстановки
 
090 похідна урок
090 похідна урок090 похідна урок
090 похідна урок
 
6210 презентація1
6210 презентація16210 презентація1
6210 презентація1
 
6014 чотирикутники
6014 чотирикутники6014 чотирикутники
6014 чотирикутники
 
3852 презентація до уроку
3852 презентація до уроку3852 презентація до уроку
3852 презентація до уроку
 
5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінар5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінар
 
253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл
 
2405 инд зад неравенства 9кл
2405 инд зад неравенства 9кл2405 инд зад неравенства 9кл
2405 инд зад неравенства 9кл
 
6932 вписані чотирикутники
6932 вписані чотирикутники6932 вписані чотирикутники
6932 вписані чотирикутники
 
3254 урок 4 площі поверхні призми
3254 урок 4 площі поверхні призми3254 урок 4 площі поверхні призми
3254 урок 4 площі поверхні призми
 
5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем
5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем
5583 конспект урока. системы неравенств с 2 перем
 
253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл253 урок на укр 7 кл
253 урок на укр 7 кл
 
2236 презентация1
2236 презентация12236 презентация1
2236 презентация1
 
477 теорема пиф през
477 теорема пиф  през477 теорема пиф  през
477 теорема пиф през
 
2236 графический метод
2236 графический метод2236 графический метод
2236 графический метод
 
1979 презентация 7 класс геометрия треугольники
1979 презентация 7 класс геометрия треугольники1979 презентация 7 класс геометрия треугольники
1979 презентация 7 класс геометрия треугольники
 
257 трапеція урок
257 трапеція урок257 трапеція урок
257 трапеція урок
 
7950 наочні диктанти геометрія 7клас
7950 наочні диктанти геометрія 7клас 7950 наочні диктанти геометрія 7клас
7950 наочні диктанти геометрія 7клас
 
1656 урок теорема піфагора
1656 урок теорема піфагора1656 урок теорема піфагора
1656 урок теорема піфагора
 
7003 презентация
7003 презентация7003 презентация
7003 презентация
 

Similar to 7003 урок укр додав многочл

11308 9 клас
11308 9 клас11308 9 клас
11308 9 клас
jasperwtf
 
розробка теми.
розробка теми.розробка теми.
розробка теми.
Татьяна Чабала
 
тема
тематема
прогресіїї сухенко о.м. конспек уроку
прогресіїї сухенко о.м. конспек урокупрогресіїї сухенко о.м. конспек уроку
прогресіїї сухенко о.м. конспек уроку
dobrovolskasvitlana
 
розробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошкарозробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошка
school11_dp
 
Дії з раціональними числами
Дії з раціональними числамиДії з раціональними числами
Дії з раціональними числами
sveta7940
 
3160 показникові рівнянн
3160 показникові рівнянн3160 показникові рівнянн
3160 показникові рівнянн
jasperwtf
 
8056 математика 5 клас
8056 математика 5 клас8056 математика 5 клас
8056 математика 5 клас
urvlan
 
Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік)
Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік) Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік)
Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік)
12Балів ГДЗ
 
1
11
1
8new
 
Alhebra 8-klas-bevz-2021
Alhebra 8-klas-bevz-2021Alhebra 8-klas-bevz-2021
Alhebra 8-klas-bevz-2021
kreidaros1
 
Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...
Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...
Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...
sveta7940
 
Степінь з цілим показником
Степінь з цілим показникомСтепінь з цілим показником
Степінь з цілим показником
asdfghj7
 
Liniyn rivnyannya
Liniyn rivnyannyaLiniyn rivnyannya
Liniyn rivnyannya
Sifman
 
Розв"язування вправ на множення раціональних чисел
Розв"язування вправ на множення раціональних чиселРозв"язування вправ на множення раціональних чисел
Розв"язування вправ на множення раціональних чисел
sveta7940
 
Квадратні рівняння
Квадратні рівняння Квадратні рівняння
Квадратні рівняння
school
 
урок математичний турнір в 1класі 5
урок математичний турнір в 1класі 5урок математичний турнір в 1класі 5
урок математичний турнір в 1класі 5
Andrey Goroshko
 
1.формули скороченого множення 7 клас
1.формули скороченого множення 7 клас1.формули скороченого множення 7 клас
1.формули скороченого множення 7 клас
hadmatem
 
конспект уроку з алгебри 7 клас
конспект уроку з алгебри 7 класконспект уроку з алгебри 7 клас
конспект уроку з алгебри 7 клас
Andrey Goroshko
 

Similar to 7003 урок укр додав многочл (20)

11308 9 клас
11308 9 клас11308 9 клас
11308 9 клас
 
розробка теми.
розробка теми.розробка теми.
розробка теми.
 
тема
тематема
тема
 
54
5454
54
 
прогресіїї сухенко о.м. конспек уроку
прогресіїї сухенко о.м. конспек урокупрогресіїї сухенко о.м. конспек уроку
прогресіїї сухенко о.м. конспек уроку
 
розробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошкарозробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошка
 
Дії з раціональними числами
Дії з раціональними числамиДії з раціональними числами
Дії з раціональними числами
 
3160 показникові рівнянн
3160 показникові рівнянн3160 показникові рівнянн
3160 показникові рівнянн
 
8056 математика 5 клас
8056 математика 5 клас8056 математика 5 клас
8056 математика 5 клас
 
Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік)
Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік) Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік)
Підручник Алгебра 8 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2021 рік)
 
1
11
1
 
Alhebra 8-klas-bevz-2021
Alhebra 8-klas-bevz-2021Alhebra 8-klas-bevz-2021
Alhebra 8-klas-bevz-2021
 
Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...
Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...
Інтегрований урок з математики та інформатики "Звичайні дроби. Графічний реда...
 
Степінь з цілим показником
Степінь з цілим показникомСтепінь з цілим показником
Степінь з цілим показником
 
Liniyn rivnyannya
Liniyn rivnyannyaLiniyn rivnyannya
Liniyn rivnyannya
 
Розв"язування вправ на множення раціональних чисел
Розв"язування вправ на множення раціональних чиселРозв"язування вправ на множення раціональних чисел
Розв"язування вправ на множення раціональних чисел
 
Квадратні рівняння
Квадратні рівняння Квадратні рівняння
Квадратні рівняння
 
урок математичний турнір в 1класі 5
урок математичний турнір в 1класі 5урок математичний турнір в 1класі 5
урок математичний турнір в 1класі 5
 
1.формули скороченого множення 7 клас
1.формули скороченого множення 7 клас1.формули скороченого множення 7 клас
1.формули скороченого множення 7 клас
 
конспект уроку з алгебри 7 клас
конспект уроку з алгебри 7 класконспект уроку з алгебри 7 клас
конспект уроку з алгебри 7 клас
 

More from jasperwtf

3254 урок 6 правильні многокутнники
3254 урок 6 правильні многокутнники3254 урок 6 правильні многокутнники
3254 урок 6 правильні многокутнники
jasperwtf
 
3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні
3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні
3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні
jasperwtf
 
3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова
3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова
3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова
jasperwtf
 
3254 урок 2 призма та паралелепіпед
3254 урок 2 призма та паралелепіпед3254 урок 2 призма та паралелепіпед
3254 урок 2 призма та паралелепіпед
jasperwtf
 
3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний кути
3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний    кути3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний    кути
3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний кути
jasperwtf
 
3254 правильні многогранники.
3254 правильні многогранники.3254 правильні многогранники.
3254 правильні многогранники.
jasperwtf
 
3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.
3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.
3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.
jasperwtf
 
3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.
3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.
3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.
jasperwtf
 
3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до
3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до
3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до
jasperwtf
 
3160 показникові рівняння
3160 показникові рівняння3160 показникові рівняння
3160 показникові рівняння
jasperwtf
 
2044 наибольшее и наименьшее
2044 наибольшее и наименьшее2044 наибольшее и наименьшее
2044 наибольшее и наименьшее
jasperwtf
 
1897 презентація многогранники
1897 презентація многогранники1897 презентація многогранники
1897 презентація многогранники
jasperwtf
 
1366 похідна розв вправ
1366 похідна розв вправ1366 похідна розв вправ
1366 похідна розв вправ
jasperwtf
 
1217 геометрия 11_класс
1217 геометрия 11_класс1217 геометрия 11_класс
1217 геометрия 11_класс
jasperwtf
 
642 презентація застос похідн
642 презентація застос похідн642 презентація застос похідн
642 презентація застос похідн
jasperwtf
 
642 презентация застос похыдн
642 презентация застос похыдн642 презентация застос похыдн
642 презентация застос похыдн
jasperwtf
 
092 урок методи розвязування систем рівнянь.
092 урок методи розвязування систем рівнянь.092 урок методи розвязування систем рівнянь.
092 урок методи розвязування систем рівнянь.
jasperwtf
 
092 теорема крамера
092 теорема крамера092 теорема крамера
092 теорема крамера
jasperwtf
 
092 методи розвязування систем лінійних рівнянь
092 методи розвязування систем лінійних рівнянь092 методи розвязування систем лінійних рівнянь
092 методи розвязування систем лінійних рівнянь
jasperwtf
 
092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь
092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь
092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь
jasperwtf
 

More from jasperwtf (20)

3254 урок 6 правильні многокутнники
3254 урок 6 правильні многокутнники3254 урок 6 правильні многокутнники
3254 урок 6 правильні многокутнники
 
3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні
3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні
3254 урок 5 піраміда. площі бічної та повної поверхні
 
3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова
3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова
3254 урок 3 пряма і правильна призма. перерізи многогранників, їх побудова
 
3254 урок 2 призма та паралелепіпед
3254 урок 2 призма та паралелепіпед3254 урок 2 призма та паралелепіпед
3254 урок 2 призма та паралелепіпед
 
3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний кути
3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний    кути3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний    кути
3254 урок 1 двогранний, тригранний і многогранний кути
 
3254 правильні многогранники.
3254 правильні многогранники.3254 правильні многогранники.
3254 правильні многогранники.
 
3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.
3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.
3254 поняття про тіло і поверхню обертання. циліндр і конус.
 
3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.
3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.
3254 піраміда. площі бічної та повної поверхні.
 
3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до
3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до
3254 куля і сфера. переріз сфери площиною. дотична площина до
 
3160 показникові рівняння
3160 показникові рівняння3160 показникові рівняння
3160 показникові рівняння
 
2044 наибольшее и наименьшее
2044 наибольшее и наименьшее2044 наибольшее и наименьшее
2044 наибольшее и наименьшее
 
1897 презентація многогранники
1897 презентація многогранники1897 презентація многогранники
1897 презентація многогранники
 
1366 похідна розв вправ
1366 похідна розв вправ1366 похідна розв вправ
1366 похідна розв вправ
 
1217 геометрия 11_класс
1217 геометрия 11_класс1217 геометрия 11_класс
1217 геометрия 11_класс
 
642 презентація застос похідн
642 презентація застос похідн642 презентація застос похідн
642 презентація застос похідн
 
642 презентация застос похыдн
642 презентация застос похыдн642 презентация застос похыдн
642 презентация застос похыдн
 
092 урок методи розвязування систем рівнянь.
092 урок методи розвязування систем рівнянь.092 урок методи розвязування систем рівнянь.
092 урок методи розвязування систем рівнянь.
 
092 теорема крамера
092 теорема крамера092 теорема крамера
092 теорема крамера
 
092 методи розвязування систем лінійних рівнянь
092 методи розвязування систем лінійних рівнянь092 методи розвязування систем лінійних рівнянь
092 методи розвязування систем лінійних рівнянь
 
092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь
092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь
092 методи розвязування нелінійних систем рівнянь
 

7003 урок укр додав многочл

 • 1. Урок № Тема: Складання і віднімання многочленів. Мета : Закріплення понять: многочлени, члени многочлена, подібні члени, стандартний вигляд многочлена, приведення подібних членів многочлена. Формування понять: складання і віднімання многочленів. Закріплення умінь і навиків визначення многочленів, запису їх в стандартному вигляді, приведення подібних членів многочлена, визначення степеня многочлена. Формування умінь і навиків складання і віднімання многочленів. Розвиток логічного мислення. Виховання акуратності і активності. Формування компетентностей: Соціальна компетентність: самостійне розв’язання завдань різними способами і вибір раціональніших, самооцінка і взаємооцінка; Комунікативна компетентність: стимулювання умінь учнів, коментування розв’язаних завдань, взаємоперевірка вислову власної точки зору Інформаційна компетентність: використання додаткової використання таблиць, схем, опорних конспектів; інформації; Полікультурна компетентність: зв'язок з іншими предметами, життєвими ситуаціями, моделювання. Продуктивна творча діяльність: використання творчих завдань, складання завдань, питань, алгоритмів. Обладнання: роздавальний матеріал (картки, листи самооцінки, самоконтролю, завдання), електронна презентація Power Point Епіграф: Математика – це мова плюс міркування. (Р. Фейнман) I. Психологічний настрій. Добрій день діти! Подивіться яке сонечко! Сонечко світить для тих: Хто вже прокинувся і готовий працювати Хто гарно почувається Хто прагне навчитися нового Хто виконав домашнє завдання. Дякую!
 • 2. II. Організаційний момент. Мотивація навчальноїдіяльності. Одного дня Сократ, оточений учнями, піднімався до храму. Назустріч ним спускався булочник з різною здобою “Ось ти гордишся своїми учнями, Сократ, - посміхнувся він йому, - та варто мені лише легенький поманити їх своїми булочками, як вони покинуть тебе і підуть услід за мною”. Мудрець же відповів так: “Так, але ти звеш їх вниз, в теплу смачну долину, а я веду їх вгору, до непереборних, чистих вершин”. Ось і ми з вами сьогодні повинні піднятися на сходинки вгору, “долаючи” завдання, які будуть розглянуті на сьогоднішньому уроці, тема якого «Складання і віднімання многочленів». Запишіть число і тему в зошиті. Многочлени – це фундамент, на якому покоїться велична будівля алгебри. Дії з многочленами знаходять широке вживання при розв’язанні різного роду вправ як в 7 класі, так і в старших класах. А також повторимо матеріал, вивчений раніше, який буде потрібно нам на уроці. При цьому будьте уважні, культурні, ввічливі один з одним. А чи знаєте ви, що Тема “Многочлени” - дуже важлива тема в алгебрі. Багато учених працювали над цією темою. У 1799 р. німецький вчений Гаусс довів основну теорему алгебри многочленів з комплексними коефіцієнтами, в кінці XVIII ст французький математик Безу довів основну теорему многочленів з дійсними коефіцієнтами. Діти, зверніть увагу! Перед вами лежать листи самооцінки, в які ми вноситимемо свої результати, в процесі нашого підйому по сходинках знань. Перш ніж ми з вами піднімемося на наступну сходинку, нам потрібно повторити раніше вивчений матеріал. III. Актуалізація опорних знань учнів 1. Опитування: Гра «Ти – мені, я – тобі» • Що ми називаємо многочленом? • Який многочлен є многочленом стандартного вигляду? • Дайте визначення одночлена? • Який одночлен називається одночленом стандартного вигляду? • Як називається числовий множник в одночлена? • Як знайти степінь одночлена? Многочлена? • Як називаються доданки, що мають одну і ту ж буквену частину? • Правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак «плюс» • Правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак «мінус»
 • 3. Правила розкриття дужок. Перед дужкою бачу + Помилитися не боюся Знаки в дужках залишаю Значить, правило я знаю Мінус зустрінеться Будьте обережними. Знаки замінюються – На протилежні 2. Перевірка виконання д.з. № 380 Прокоментувати хід розв’язання вправ д.з. у вигляді алгоритму: • Перемножити одночлени • Привести подібні доданки • Записати в порядку спадання степенів змінних: Б) 4х-11ху-3у Г) 4с3-с2+2 е) –х4+4х3 ж) –х5-6х4 № 395 • Привести подібні доданки • Спростити вираз • У отриманий вираз підставити потрібне значення 151866 -125 -900 (12х2-9х5+15) (-4у3-у4) (-а3в3-10ав) Відповісти на питання учнів. 3. Робота в парі: За картками - завданнями Кожна пара отримує тестові картки-завдання. Завдання 1. Закінчіть речення: «Многочленом називається.,.»: б) сума одночленів; д) буквені й числові вирази; є) змінні й числа; о) сума степенів; р) числа й степені. ' Завдання 2. Закінчіть речення: «Біномом називають многочлен, що складається з...»: б) одночленів; д) з трьох одночленів;
 • 4. є) двох одночленів; о) з чотирьох одночленів; р) з п'яти одночленів. Завдання 3. Назвіть степінь многочлена Зх4 -5х+7х2 -8х1 +3: б) 1; Д)2; е)3; о) 5; р)4. Завдання 4. Закінчіть речення: «Доданки, які мають ту ж саму буквену частину, називають ...»: б) коефіцієнти; д) доданки; є) подібні коефіцієнти; о) одночлени: р) подібні доданки. Завдання 5. Подайте многочлен 10х2 +х7 +9х-7+Зх4 у стандартному вигляді: б)10х2+9х+Зх4+х7-7; д)х7+Зх4+10х2+9х-7; е)-7+х7 тЗх4 +10х2 +9х; о) -4+9х+10х2 +3х4 +х7 ; р)10х2+х7+9х-7+Зх4. Результатом виконання цих завдань буде слово «ДОБРЕ». «Добре» - це прекрасне слово. Що воно може означати для нас? (відповіді дітей) А чи може слово «добре» для нас бути рухом вперед по наших сходинках? (відповіді дітей) IV. Вивчення нового матеріалу. Сьогодні ми говорили про Сократа, згадували Гауса, Безу. І ви також відчуєте себе такими ж дослідниками і відкривачами нового. Наше просування – своєрідне змагання за «скарби» - які називаються ЗНАННЯ. Тому подальша наша робота проходить в змаганнях між маленькими групами. Отже, діти. Ми з вами повторили багато що, і готові рухатися далі, підніматися вгору, впокорювати нові сходинки. Зверніть увагу на монітор. Ваше завдання: Обчислити периметр трикутника змальованого на моніторі.
 • 5. Складіть вираження для обчислення периметра і спростите його. Що потрібно зробити, аби знайти периметр трикутника? Знайдіть периметр трикутника. Р = (2с -а) + (m + n) + (2c - n) Які знання потрібні для обчислення периметра заданого трикутника? (2с - а) + (m + n) + (2c - n) = 2c -а + m +n + 2c -n = 4c - а + m. У вигляді чого дані величини сторін нашого трикутника? (у вигляді многочленів) Яку дію виконували при обчислення периметра? (складання многочленів) Спробуйте сформулювати алгоритм складання многочленів. А тепер зробимо ще один крок: Окрім складання многочленів, ми навчимося їх віднімати. Знайдіть різницю многочленів. Як ви вважаєте, як це виконати? (6ab3 -2b) - (11ab3 -3 - 2b) = 6ab3 - 2b -11ab3 + 3 + 2b = 6ab3 - 11ab3 + 3 = (6-11)ab3 + 3 = -5ab3 + 3 Складіть алгоритм складання і віднімання многочленів. 1. Розкрити дужки 2. Привести подібні члени Фізкультхвилинка. А тепер всі дружно встали! Руки вгору ми підняли В сторони, вперед, назад Обернулись вправо, вліво І ще раз вперед, назад.
 • 6. Математику любить З математикою дружіть. Знаки всі ви вивчайте Там, де треба підставляйте! +, коли складання - - віднімання Спасибі за старання! V. Розв’язування вправ. Діти, а ми продовжуємо наш підйом і наші змагання по сходинках знань. І зараз прийшов час застосувати наші знання з практики. Робота в парі: Варіант – 1 Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть різницю відповідей. 1 учень: Спрости вираження: 5а + (а – 12) + 12 = ? 2 учень: Спрости вираження: 15 + (3а – 15) + 2а = ? (відповідь прикладу №-1) – (відповідь прикладу №-2) = ? Варіант – 2 Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть суму відповідей. 1 учень: Спрости вираження: 12b + (5 – 15b) – 5 = ? 2 учень: Спрости вираження: 11 + (4b – 11) – 9b = ? (відповідь прикладу №-1) + (відповідь прикладу №-2) = ? Варіант – 3 Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть різницю відповідей. 1 учень: Спрости вираження №-1: 6c + (9 – 10c) – 9 = ? 2 учень: Спрости вираження №-2: 12 + (4c – 12) + 2c = ? (відповідь прикладу №-1) – (відповідь прикладу №-2) = ? Варіант – 4 Завдання: розв’яжіть обидва приклади і знайдіть суму відповідей. 1 учень: Спрости вираження №-1: 5х – (17х – 3) 3 = ? 2 учень: Спрости вираження №-2: 3х – (5 – 7х) + 5 = ? (відповідь прикладу №-1) + (відповідь прикладу №-2) = ? Перевірка правильності рішення по слайду: • Варіант 1 • Варіант 2 • Варіант 3 6а-5а=а -3b+(-5b)=-8b -4c-6c= -10c
 • 7. • Варіант 4 -12х+10х=-2х Додаткове завдання: 1. Нехай A=3x2-xy+y2; B=2x2-xy; C=x2-y2. Складіть і спростіть вираз A-B+C. 2. Впишіть між дужками пропущений знак "плюс" або "мінус": a) a3-4a2+a-4=(a3-4a2) (a-4) б) a3-a2b-ab-b3+1=(a3-b3) (a2b+ab-1) 3. Знайдіть суму ті різницю многочленів, зведіть до стандартного вигляду. № 404(а, б), 406(б), 409 (г) 4. Назвіть многочлен, який необхідно записати в другому стовпці, аби його сума з першим дорівнювала многочлену, записаному в третьому стовпці. Відповідь 5x+1 9x-3 2x2+x+3 -2x2+x 2x+3 a3–3a2b-5b3 -2x2+x a3–3a2b-5b3 x2+5y-y3 -x2–5xy+y3 0 a2–2ac-c2 4ac+2c2 a2+2ac+c2 2x+3a VI. 2x+3a -2x+2y-a 2y+2a Домашнє завдання. Ми з вами ще зробили один великий крок в нашому підйомі по сходинках. Але потрібно ще буде попрацювати самостійно удома, для закріплення знань, а для цього необхідно виконати завдання: Вивчити правила складання і віднімання многочленів. § 11
 • 8. Розв’язати: №№ 403 (а, в), 405(б), 407 Доп. Завдання: № 409 (г) VII. Оцінювання. Підведення підсумків. Діти, ми сьогодні з вами виконували підйом по сходинках знань. Давайте підведемо підсумок нашої роботи • Що вивчили? • Що сподобалося? • Що не сподобалося? • Що вийшло? • Що не вийшло? • Чи є ще до чого прагнути? • Чи досягли цілей уроку? У вас на столах лежать листи з зображенням наших рівнів. Покажіть схематично себе на тому рівні, якого ви досягли, на вашу думку, сьогодні на уроці. На яку сходинку ви піднялися за підсумками уроку. Прокоментувати малюнки дітей. Заповнити листи самооцінки. VIII. Рефлексія Групи завдання розв’язали. Розумнішими всі стали. По сходинках зійшли До фінішу прийшли! Змалюєте смайликом своє відношення до уроку і настрій: Дайте оцінку своєї роботи на уроці: - зрозумів, але потрібна допомога - зрозумів все; - зрозумів і можу надати допомогу товаришам.
 • 9. Етап АРКУШ САМООЦІНКИ УЧНЯ. Вид роботи Оцінка Емоційний стан 1. Виконання домашнього завдання 2. Теоретичний матеріал. Усний опит 3. 4. Робота в парах «Відгадай слово» Дослідження нового матеріалу 5. Розв’язання практичних завдань. 6. Участь в командній(парній, груповій) роботі. Додаткові завдання Всього балів Інструкція по заповненню аркуша самооцінки 7. 1 2 3 4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Перевірка домашнього завдання • Неповне вирішення завдання • Домашнє завдання не виконане. Гра «Ти- мені, я – тобі» • Правильна відповідь за 1 питання. Робота в парі: • Слово відгадане (швидкість висока) • Слово відгадане, але швидкість виконання низька • Слово не відгадане Вивчення нового матеріалу Дослідницька робота: • Знаходження периметра з виведенням алгоритмів і правил складання і віднімання многочленів • Периметр знайдений, правила зрозумілі, але не змогли пояснити(або скласти алгоритм). • Не знайдений периметр, не визначені правила ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ Робота в парі • Вирішено правильно • Вирішено, але допущені помилки • Не вирішено завдання. Додаткові завдання: • Знайди вираження • Визнач знак • Робота з підручником Загальна участь в роботі групи: • Брали участь в роботі групи • Брали участь, але не були активними. К-ть балів 1б 0б 1б 2б 1б 0б 5 б 2 б 0 б 2 б 1 б 0 б 1б 1б 1б 1 б 0 б