SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
PLANLÆGNING PROJEKTERING
Landsby-LAR - status og muligheder
Evaluering
Overordnet
planlægning
Foranalyse
Projektering og
udførelse
Drift
• Analyse af
eksisterende
systemer
• Spildevandsplan
• Klimatilpasningsplan
• Vandhandleplan
• Før projektering
• Idéoplæg
• Planalternativer
• Business Case
• Modellering af
planlagte systemer
• Projektering
• Dimensionering
• Driftsplan
DRIFT
7. februar 2015 2
Evaluering
• Analyse af
eksisterende
systemer
Opgaven – udmøntelse af strategiplan for Odder
Spildevand dvs. nedlæg 2 renseanlæg og separer 3
byer, herunder at etablere LAR-anlæg for 100
ejendomme
• Rammeaftale
• Fra fælleskloak til separatkloak – det er klart
• Mest kloakering for pengene
• Eksisterende kloak er nedslidt og bør i stor
udstrækning renoveres eller udskiftes
• Geotekniske forhold og nedsivningsmuligheder er
meget skiftende og generelt udfordrende
• WORKSHOP
• Driftsoplysninger omkring problemområder
• Trin 1 notater og supplerende
nedsivningsundersøgelser for alle 3 byer
• TV-inspektion
• bluespot
• Ideskabelse
• Kundeinddragelse
7. februar 2015 3
Overordnet
planlægning
• Spildevandsplan
• Klimatilpasningsplan
• Vandhandleplan
Udarbejdelse af 4 tillæg til den eksisterende
spildevandsplan samt som udløber af
projektet en ny spildevandsplan.
Der åbnes i tillæggene op for tilbagebetaling
af tilslutningsbidrag for kunder der selv
håndterer deres regnvand.
Resultater af modelberegninger indgår i
kommunens klimatilpasningsplan og behov
for eventuelle tiltag skal indgå i vores
projekt
7. februar 2015 4
Foranalyse
• Før projektering
• Idéoplæg
• Planalternativer
• Business Case
• Modellering af
planlagte systemer
Udarbejdelse af ideoplæg/forprojekter for
alle 3 byer
Det vælges på baggrund af trin 1 notater at
fokusere indsatsen med at få etableret LAR-
anlæg hos 100 kunder i Hundslund da
nedsivningsforholdene her er langt bedre
end i de øvrige byer.
Hovedfokus herefter er kundeindragelses-
processen/kommunikation:
• LAR-temadag
• For-enden-af-vejen møder med alle
husstande (147)
• Demonstrationshave
• Artikler i lokalblade og –radio
• Løbende orienteringer på hjemmeside
7. februar 2015 5
Foranalyse
• Før projektering
• Idéoplæg
• Planalternativer
• Business Case
• Modellering af
planlagte systemer
Efter tilbagemeldinger er der udarbejdet
notat vedr. anlægsøkonomi mv.
• Overslag separering – ca. 16 mio.
• LAR for dem der ønsker det og hvor det
giver økonomisk værdi for forsyningen –
ca. 13,5 mio.
• 100 % LAR – håndtering af borgere der
ikke ønsker selv at etablere LAR sammen
med løsningerne for vejvand – ca. 11,6
mio.
• Hvis alle havde ønsket selv at etablere
LAR – ca. 11 mio.
• For LAR-løsningerne dækker
tilbagebetalingen af tilslutningsbidrag 2-3
mio. kr.
7. februar 2015 6
Foranalyse
• Før projektering
• Idéoplæg
• Planalternativer
• Business Case
• Modellering af
planlagte systemer
• På et lignende projekt i Sdr. Hygum for
Vejen Forsyning
• Overslag separering – ca. 20 mio.
• LAR for dem der ønsker det og hvor det
giver økonomisk værdi for forsyningen –
ca. 13 mio.
• Heraf ca. 4 mio. i tilbagebetaling
LAR-tur med vej-, plan- og miljøafdeling i det
jysk/fynske
• Workshop med endelig afklaring af
muligheder og økonomi i forhold til vejvand
• Opkvalificering af lokale kloakmestre,
anlægsgartnere og havearkitekter
• Gennemgang og optimering af
myndighedens administrationspraksis for
nedsivningstilladelser
7. februar 2015 7
Resultatet af
kundeindragelsen
Ca. 70 % ønsker at
udtræde
7. februar 2015 8
7. februar 2015 9
Projektering og
udførelse
• Projektering
• Dimensionering
I øjeblikket kører måleprogrammet i forhold til
et trin 2-notat der med geotekniske
undersøgelser og modellering mere detaljeret
redegør for geoteknik, nedsivnings-kapacitet og
påvirkning af grundvandsspejl.
Samtidigt arbejder vi projekteringen med:
• et mulighedskort der beskriver de områder
hvor det er muligt at etablere offentlige
nedsivningsløsninger for vejvand og kunder
der fortsat er tilsluttet det offentlige system.
• modulopbyggede nedsivningsløsninger der
sikrer den laveste pris samtidigt med
mulighed for løbende at tilpasse
anlægsprojektet til de lokale forhold og
ændringer i projektet.
• LAR-løsninger til forskønnelse af byrum
• LAR-løsninger til højnelse af trafiksikkerheden
7. februar 2015 10
• Driftsplan
Samtidigt med projekteringen arbejder vi med:
• Udarbejdelse af drifts- og
vedligeholdelsesvejledning for LAR-anlæg
• Prissætning og ansvarsfordeling i forhold til den
ændrede drift af et LAR-anlæg i forhold til en
traditionel løsning
• Erfaringsopsamling fra gode og mindre gode
løsninger
• Forventning om færre fejlkoblinger og mindre
uvedkommende vand på spildevandskloaken
Drift
Mulighederne i Landsby-LAR
7. februar 2015 11
• Mere kloak for pengene – både for kunde og
forsyning
• En separering der virker
• Mere end bare kloak
• Kunderne oplever muligheder i stedet for
udfordringer og udgifter
• Kunderne bliver mere bevidste om deres
regnvand i stedet for det bare forsvinder i et rør

More Related Content

Similar to 7 landsby lar status og muligheder

Spildevandskomiteen oversvømmelser på terræn
Spildevandskomiteen oversvømmelser på terrænSpildevandskomiteen oversvømmelser på terræn
Spildevandskomiteen oversvømmelser på terrænEVAnetDenmark
 
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfEVAnetDenmark
 
Tilvejebringelse af plangrundlag
Tilvejebringelse af plangrundlagTilvejebringelse af plangrundlag
Tilvejebringelse af plangrundlagAndreaserrebojensen
 
Brugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg Universitet
Brugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg UniversitetBrugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg Universitet
Brugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg UniversitetInfinIT - Innovationsnetværket for it
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelCatharina Linneballe
 
Drift hvordan-strukturerer-vi-det
Drift hvordan-strukturerer-vi-detDrift hvordan-strukturerer-vi-det
Drift hvordan-strukturerer-vi-detEVAnetDenmark
 
Digitaliseringsmessen 2016 KOMBIT
Digitaliseringsmessen 2016 KOMBITDigitaliseringsmessen 2016 KOMBIT
Digitaliseringsmessen 2016 KOMBITKOMBIT
 
Pumpetræf 2009 fælles standard efter kommunesammenlægning
Pumpetræf 2009  fælles standard efter kommunesammenlægningPumpetræf 2009  fælles standard efter kommunesammenlægning
Pumpetræf 2009 fælles standard efter kommunesammenlægningAksel_k
 
Separatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerupSeparatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerupEVAnetDenmark
 
Machine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningenMachine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningenEVAnetDenmark
 
Ansvar og finansiering klimatilpasning i københavn
Ansvar og finansiering  klimatilpasning i københavnAnsvar og finansiering  klimatilpasning i københavn
Ansvar og finansiering klimatilpasning i københavnEVAnetDenmark
 
3 d ved projektering af ledningsanlæg
3 d ved projektering af ledningsanlæg3 d ved projektering af ledningsanlæg
3 d ved projektering af ledningsanlægEVAnetDenmark
 
Visionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero Kestenholz
Visionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero KestenholzVisionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero Kestenholz
Visionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero KestenholzMediehuset Ingeniøren Live
 
Grisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningGrisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningEVAnetDenmark
 
Vejen til monopolbrud
Vejen til monopolbrudVejen til monopolbrud
Vejen til monopolbrudKOMBIT
 
Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningBest practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningEVAnetDenmark
 
Porteføljestyring Assens Kommune
Porteføljestyring Assens KommunePorteføljestyring Assens Kommune
Porteføljestyring Assens Kommunelikni
 
Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035
Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035
Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035EVAnetDenmark
 

Similar to 7 landsby lar status og muligheder (20)

Spildevandskomiteen oversvømmelser på terræn
Spildevandskomiteen oversvømmelser på terrænSpildevandskomiteen oversvømmelser på terræn
Spildevandskomiteen oversvømmelser på terræn
 
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
 
Tilvejebringelse af plangrundlag
Tilvejebringelse af plangrundlagTilvejebringelse af plangrundlag
Tilvejebringelse af plangrundlag
 
Brugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg Universitet
Brugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg UniversitetBrugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg Universitet
Brugervenlig digital selvbetjening af Jane Billetstrup, Aalborg Universitet
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
 
Drift hvordan-strukturerer-vi-det
Drift hvordan-strukturerer-vi-detDrift hvordan-strukturerer-vi-det
Drift hvordan-strukturerer-vi-det
 
Digitaliseringsmessen 2016 KOMBIT
Digitaliseringsmessen 2016 KOMBITDigitaliseringsmessen 2016 KOMBIT
Digitaliseringsmessen 2016 KOMBIT
 
Pumpetræf 2009 fælles standard efter kommunesammenlægning
Pumpetræf 2009  fælles standard efter kommunesammenlægningPumpetræf 2009  fælles standard efter kommunesammenlægning
Pumpetræf 2009 fælles standard efter kommunesammenlægning
 
Separatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerupSeparatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerup
 
Lar vejbede
Lar vejbedeLar vejbede
Lar vejbede
 
Machine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningenMachine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningen
 
Ansvar og finansiering klimatilpasning i københavn
Ansvar og finansiering  klimatilpasning i københavnAnsvar og finansiering  klimatilpasning i københavn
Ansvar og finansiering klimatilpasning i københavn
 
3 d ved projektering af ledningsanlæg
3 d ved projektering af ledningsanlæg3 d ved projektering af ledningsanlæg
3 d ved projektering af ledningsanlæg
 
Visionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero Kestenholz
Visionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero KestenholzVisionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero Kestenholz
Visionen bag DSB valg af Microsoft Project Online, Dariana Charquero Kestenholz
 
Præsentation hmn projektværktøjsdagen 2014
Præsentation hmn projektværktøjsdagen 2014Præsentation hmn projektværktøjsdagen 2014
Præsentation hmn projektværktøjsdagen 2014
 
Grisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningGrisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledning
 
Vejen til monopolbrud
Vejen til monopolbrudVejen til monopolbrud
Vejen til monopolbrud
 
Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningBest practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegning
 
Porteføljestyring Assens Kommune
Porteføljestyring Assens KommunePorteføljestyring Assens Kommune
Porteføljestyring Assens Kommune
 
Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035
Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035
Samstyring mellem-renseanlaeg-og-opland-samt-udbygningsplan-2035
 

More from EVAnetDenmark

Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfSeparat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfEVAnetDenmark
 
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdfForsyningernes-nye-udfordringer.pdf
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdfEVAnetDenmark
 
Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEr-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEVAnetDenmark
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEVAnetDenmark
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfEVAnetDenmark
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfEVAnetDenmark
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfEVAnetDenmark
 
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfEVAnetDenmark
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfEVAnetDenmark
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfEVAnetDenmark
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfEVAnetDenmark
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkEVAnetDenmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerEVAnetDenmark
 

More from EVAnetDenmark (20)

Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfSeparat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf
 
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdfForsyningernes-nye-udfordringer.pdf
Forsyningernes-nye-udfordringer.pdf
 
Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEr-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdf
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
 
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
 
GRAVA.pdf
GRAVA.pdfGRAVA.pdf
GRAVA.pdf
 
Kagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdfKagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdf
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
 
Kolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdfKolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdf
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdf
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
 

7 landsby lar status og muligheder

 • 1. PLANLÆGNING PROJEKTERING Landsby-LAR - status og muligheder Evaluering Overordnet planlægning Foranalyse Projektering og udførelse Drift • Analyse af eksisterende systemer • Spildevandsplan • Klimatilpasningsplan • Vandhandleplan • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer • Projektering • Dimensionering • Driftsplan DRIFT
 • 2. 7. februar 2015 2 Evaluering • Analyse af eksisterende systemer Opgaven – udmøntelse af strategiplan for Odder Spildevand dvs. nedlæg 2 renseanlæg og separer 3 byer, herunder at etablere LAR-anlæg for 100 ejendomme • Rammeaftale • Fra fælleskloak til separatkloak – det er klart • Mest kloakering for pengene • Eksisterende kloak er nedslidt og bør i stor udstrækning renoveres eller udskiftes • Geotekniske forhold og nedsivningsmuligheder er meget skiftende og generelt udfordrende • WORKSHOP • Driftsoplysninger omkring problemområder • Trin 1 notater og supplerende nedsivningsundersøgelser for alle 3 byer • TV-inspektion • bluespot • Ideskabelse • Kundeinddragelse
 • 3. 7. februar 2015 3 Overordnet planlægning • Spildevandsplan • Klimatilpasningsplan • Vandhandleplan Udarbejdelse af 4 tillæg til den eksisterende spildevandsplan samt som udløber af projektet en ny spildevandsplan. Der åbnes i tillæggene op for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for kunder der selv håndterer deres regnvand. Resultater af modelberegninger indgår i kommunens klimatilpasningsplan og behov for eventuelle tiltag skal indgå i vores projekt
 • 4. 7. februar 2015 4 Foranalyse • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer Udarbejdelse af ideoplæg/forprojekter for alle 3 byer Det vælges på baggrund af trin 1 notater at fokusere indsatsen med at få etableret LAR- anlæg hos 100 kunder i Hundslund da nedsivningsforholdene her er langt bedre end i de øvrige byer. Hovedfokus herefter er kundeindragelses- processen/kommunikation: • LAR-temadag • For-enden-af-vejen møder med alle husstande (147) • Demonstrationshave • Artikler i lokalblade og –radio • Løbende orienteringer på hjemmeside
 • 5. 7. februar 2015 5 Foranalyse • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer Efter tilbagemeldinger er der udarbejdet notat vedr. anlægsøkonomi mv. • Overslag separering – ca. 16 mio. • LAR for dem der ønsker det og hvor det giver økonomisk værdi for forsyningen – ca. 13,5 mio. • 100 % LAR – håndtering af borgere der ikke ønsker selv at etablere LAR sammen med løsningerne for vejvand – ca. 11,6 mio. • Hvis alle havde ønsket selv at etablere LAR – ca. 11 mio. • For LAR-løsningerne dækker tilbagebetalingen af tilslutningsbidrag 2-3 mio. kr.
 • 6. 7. februar 2015 6 Foranalyse • Før projektering • Idéoplæg • Planalternativer • Business Case • Modellering af planlagte systemer • På et lignende projekt i Sdr. Hygum for Vejen Forsyning • Overslag separering – ca. 20 mio. • LAR for dem der ønsker det og hvor det giver økonomisk værdi for forsyningen – ca. 13 mio. • Heraf ca. 4 mio. i tilbagebetaling LAR-tur med vej-, plan- og miljøafdeling i det jysk/fynske • Workshop med endelig afklaring af muligheder og økonomi i forhold til vejvand • Opkvalificering af lokale kloakmestre, anlægsgartnere og havearkitekter • Gennemgang og optimering af myndighedens administrationspraksis for nedsivningstilladelser
 • 7. 7. februar 2015 7 Resultatet af kundeindragelsen Ca. 70 % ønsker at udtræde
 • 9. 7. februar 2015 9 Projektering og udførelse • Projektering • Dimensionering I øjeblikket kører måleprogrammet i forhold til et trin 2-notat der med geotekniske undersøgelser og modellering mere detaljeret redegør for geoteknik, nedsivnings-kapacitet og påvirkning af grundvandsspejl. Samtidigt arbejder vi projekteringen med: • et mulighedskort der beskriver de områder hvor det er muligt at etablere offentlige nedsivningsløsninger for vejvand og kunder der fortsat er tilsluttet det offentlige system. • modulopbyggede nedsivningsløsninger der sikrer den laveste pris samtidigt med mulighed for løbende at tilpasse anlægsprojektet til de lokale forhold og ændringer i projektet. • LAR-løsninger til forskønnelse af byrum • LAR-løsninger til højnelse af trafiksikkerheden
 • 10. 7. februar 2015 10 • Driftsplan Samtidigt med projekteringen arbejder vi med: • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledning for LAR-anlæg • Prissætning og ansvarsfordeling i forhold til den ændrede drift af et LAR-anlæg i forhold til en traditionel løsning • Erfaringsopsamling fra gode og mindre gode løsninger • Forventning om færre fejlkoblinger og mindre uvedkommende vand på spildevandskloaken Drift
 • 11. Mulighederne i Landsby-LAR 7. februar 2015 11 • Mere kloak for pengene – både for kunde og forsyning • En separering der virker • Mere end bare kloak • Kunderne oplever muligheder i stedet for udfordringer og udgifter • Kunderne bliver mere bevidste om deres regnvand i stedet for det bare forsvinder i et rør