SlideShare a Scribd company logo
İletişim Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
KapanışBilgi Alanı
İletişim
Yönetimi
Bilgiyi İletme
İletişim Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Kontrolü
• Proje ile ilgili bilginin zamanında ve uygun yaratılması, toplanması,
dağıtımı, saklanması, geri getirilmesi ve atılması için takip edilir
• Proje yöneticileri, zamanlarının çoğu kısmını iletişime harcar
• İletişim aktivitesinin potansiyel boyutları:
• İç – dış
• İdari – gayri resmi
• Yatay – dikey
• Resmi – samimi
• Yazılı – sözlü
• Sözlü - sözsüz
İletişim Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
• Dahili (proje içi) ve harici (müşteriler, tedarikçiler, diğer projeler,
organizasyonlar, halk)
• Resmi (raporlar, notlar, brifingler) ve gayrı resmi (e-postalar, notlar,
hazırlıksız yapılan tartışmalar)
• Dikey (organizasyonun üst ve alt kademeleriyle) ve yatay (aynı
kademedeki kişilerle)
• Kurumsal (haber bültenleri, yıllık rapor) ve kurumsal olmayan (kayda
geçmeyen iletişimler)
• Yazıyla ve konuşmayla veya sözlü (ses tonlamalan) ya da sözsüz (vücut
dili)
İletişim Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Paydaş listesi
• Paydaş yönetim stratejisi
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• İletişim gereksinimleri
analizi
• İletişim teknolojisi
• İletişim modelleri
• İletişim metodları
• Toplantılar
• İletişim yönetim planı
• Proje dokümanı
güncellemeleri
İletişim Yönetimi
Planlama
İletişim Yönetimi
• İletişim Yönetimi Planlama: Paydaşların bilgi ihtiyaçlarını belirlemek ve
iletişim yaklaşımı planlamaktır.
Hazırlayan: Beka Cotur
• Potansiyel iletişim kanalları göz önünde
bulundurulmalıdır
• İletişim kanalı
Formül:
N=kişi sayısı
Araçlar
İletişim Yönetimi İletişim Yönetimi
Planlama
İletişim Gereksinimleri Analizi
• Tüm yönlere iletişimi gerektirir
• Kimin kiminle iletişim kuracağı ve kimin hangi bilgiyi
alacağının belirlenmesi ve kısıtlanması gereklidir.
Müşteri, sponsor, fonksiyonel
müdürler ve takım üyeleri
Diğer
proje
müdürleri
Diğer
projeler
Diğer
paydaşlar
Proje
2
)1( NN
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Modeli
• Temel iletişim modeli
• Gönderen, bilginin net ve tam olmasını sağlamaktan sorumludur, böylece alıcı doğru olarak
alır ve tam olarak anladığını teyid eder
• Etkin bir iletişim yapabilmek için gönderici/alıcı şu faktörleri dikkate almalıdır:
• iletişimin %55’i sözsüzdür
• Dil ötesi: sesin tonu ve yüksekliği
• Etkin dinleme
İletişim Yönetimi
Araçlar
AlıcıGönderen
Kodlama
Deşifre
Deşifre
Kodlama
Parazit
Parazit
Aracı
İletişim Yönetimi
Planlama
Mesajı
lletme
Mesajın Alındığını
Bildirme
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Metodları
• İnteraktif iletişim (Ör: toplantı, telefon, video konferans)
• Ortak bir anlayış sağlamak için en etkin yoldur
• İletme İletişimi (Ör: mektup, e-posta, basın yayımı, faks, ses postası)
• İletişimin ulaştığını ya da anlaşıldığını garantilemez
• Alma iletişimi (Ör: intranet sitesi, e-öğrenme)
• Büyük bilgi hacimleri ve büyük izleyici kitlesi için kullanılır
• Proje yöneticisi tüm iletişimi kontrol edemez, fakat iletişimsizliği, net olmayan
yönlendirmeleri ve kapsam kaymasını önlemeye çalışabilir
İletişim Yönetimi
Araçlar
İletişim Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Planı
• Paydaş iletişimi gereksinimleri
• İletilecek bilgiler (dil, format, içerik ve ayrıntı düzeyi dahil);
• Bu bilgilerin dağıtılmasının nedenleri;
• Gerekli bilgilerin dağıtılması için zaman çerçevesi
• Bilgileri iletmekten sorumlu kişi;
• Gizli bilgilerin açıklanması için yetki vermekten sorumlu kişi;
• Bilgileri iletmekte kullanılacak metotlar ya da teknolojiler
• Genellikle belirli yasa ya da düzenlemelerden, teknolojilerden, organizasyon
politikalarından vb. kaynaklanan iletişim kısıtları,
İletişim Yönetimi İletişim Yönetimi
Planlama
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• İletişim yönetim planı
• Performans raporları
• Çevresel işletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• iletişim teknolojisi
• İletişim metodları
• Bilgi dağıtım araçları
• Performans raporlama
• Proje iletişimleri
• Proje yönetimi planı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları güncellemeleri
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Bilgiyi İletmeİletişim Yönetimi
• Bilgiyi iletme: proje bilgilerinin oluşturulması, toplanması, dağıtılması,
saklanması, erişilmesi ve erişilebilir kılma sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Yönetimi
Araçlar
Durum İletişim Türü
Proje planını güncelleme
Yönetime sunum
Karmaşık bir problemi çözmeye çalışma
Bir telefon görüşmesi ile ilgili notlar alma
Kontrata değişiklikler yapma
Bir takım üyesini zayıf performansı için bilgilendirme (ilk uyarı)
Bir takım üyesini zayıf performansı için bilgilendirme (ikinci uyarı)
Toplantı organize etme
Bir iş paketini netleştirme
Ek kaynak talep etme
Bir problemin temel nedenini belirleme
Bir sorunun netleştirilmesi için e-posta gönderme
Kilometretaşı kutlaması düzenleme
İhale konferansı düzenleme
Resmi Yazılı
Resmi Sözel
Resmi Yazılı
Gayrı Resmi Yazılı
Resmi Yazılı
Gayrı Resmi Sözel
Resmi Yazılı
Gayrı Resmi Yazılı
Resmi Yazılı
Gayrı Resmi Sözel
Gayrı Resmi Sözel
Gayrı Resmi Yazılı
Gayrı Resmi Sözel
Resmi Sözel
Bilgiyi İletme
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Yönetimi
Araçlar
• Kişisel beceriler
• Yönetim becerileri
• Sunum becerileri
• Uzlaşma
• Yazma becerisi
• Hitabet
• Vs..
• Liderlik
• Takım kurma
• Motivasyon
• İletişim
• Etkileme
• Karar verme
• Politik ve kültürel farkındalık
• Uzlaşma
• Vs..
Bilgiyi İletme
Hazırlayan: Beka Cotur
İletişim Yönetimi
Araçlar
Etkin Toplantı Yönetimi
• Toplantıyı planlama veya hazırlama
• Tarih/saat ve katılımcıların belirlenmesi
• Her toplantı için net bir amaç olmalı ve davet sırasında iletilmeli
• Ajanda yaratılmalı ve önceden dağıtılmalı
• Plana bağlı kalma (Disiplin)
• Zamanında başlayıp zamanında bitirmeli
• Toplantı başkanı tanıtılmalı ve kimin toplantı tutanağını tutacağı belirlenmeli
• Ajanda maddelerini özetlemeli ve katılımcıların mutabakatıyla bitirilmeli
• İyi takip
• Tutanakları yapılacaklar listesi ve sonucuyla birlikte göndermeli
• Katılımcılardan geri dönüş almalı
• Tüm aksiyon maddelerinin durumu izlenmeliHazırlayan: Beka Cotur
Bilgiyi İletme
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Proje iletişimleri
• Sorun kaydı
• Çalışma performansı verileri
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Bilgi yönetimi sistemleri
• Uzman görüşü
• Toplantılar
• Çalışma performansı bilgileri
• Değişiklik talepleri
• Proje yönetimi planı
güncellemeleri
• Proje belgeleri güncellemeleri
• Organizasyonel süreç varlıkları
güncellemeleri
İletişim Kontrolü
• İletişim Kontrolü: Proje paydaşlarının bilgi gereksinimlerinin
karşılanmasını sağlamak amacıyla proje yaşam döngüsü boyunca
iletişimi izleme ve kontrol etme sürecidir.
İletişim Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur

More Related Content

What's hot

1 entegrasyon yonetimi
1  entegrasyon yonetimi1  entegrasyon yonetimi
1 entegrasyon yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
Oktay Altındiş
 
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Hakan Aksungar, MBA, PMP
 
2 kapsam yonetimi
2  kapsam yonetimi2  kapsam yonetimi
2 kapsam yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜYapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yusuf Yıldız
 
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Ali Hebip
 
İnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetim
İnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetimİnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetim
İnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetim
Yusuf Yıldız
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
Mustafa Said YILDIZ
 
Konfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumuKonfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumu
Hüseyin ŞEN
 
Project Management Fundamentals
Project Management FundamentalsProject Management Fundamentals
Project Management Fundamentals
OxfordCambridge
 
Brief introduction to project management and project management tools
Brief introduction to project management and project management toolsBrief introduction to project management and project management tools
Brief introduction to project management and project management tools
Nathan Petralia
 
Risk+yöne...ppt..ppt
 Risk+yöne...ppt..ppt Risk+yöne...ppt..ppt
Risk+yöne...ppt..ppt
ilker serdar
 

What's hot (20)

1 entegrasyon yonetimi
1  entegrasyon yonetimi1  entegrasyon yonetimi
1 entegrasyon yonetimi
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
 
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
 
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
 
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
 
2 kapsam yonetimi
2  kapsam yonetimi2  kapsam yonetimi
2 kapsam yonetimi
 
Proje Yonetimi
Proje YonetimiProje Yonetimi
Proje Yonetimi
 
Kapsam yönetimi
Kapsam yönetimiKapsam yönetimi
Kapsam yönetimi
 
Proje yonetimi
Proje yonetimiProje yonetimi
Proje yonetimi
 
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜYapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
 
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 
İnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetim
İnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetimİnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetim
İnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetim
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
 
Konfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumuKonfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumu
 
Project Management Fundamentals
Project Management FundamentalsProject Management Fundamentals
Project Management Fundamentals
 
Brief introduction to project management and project management tools
Brief introduction to project management and project management toolsBrief introduction to project management and project management tools
Brief introduction to project management and project management tools
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Risk+yöne...ppt..ppt
 Risk+yöne...ppt..ppt Risk+yöne...ppt..ppt
Risk+yöne...ppt..ppt
 

7 i̇letişim yonetimi

 • 2. İletişim Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı İletişim Yönetimi Bilgiyi İletme İletişim Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur İletişim Kontrolü
 • 3. • Proje ile ilgili bilginin zamanında ve uygun yaratılması, toplanması, dağıtımı, saklanması, geri getirilmesi ve atılması için takip edilir • Proje yöneticileri, zamanlarının çoğu kısmını iletişime harcar • İletişim aktivitesinin potansiyel boyutları: • İç – dış • İdari – gayri resmi • Yatay – dikey • Resmi – samimi • Yazılı – sözlü • Sözlü - sözsüz İletişim Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 4. • Dahili (proje içi) ve harici (müşteriler, tedarikçiler, diğer projeler, organizasyonlar, halk) • Resmi (raporlar, notlar, brifingler) ve gayrı resmi (e-postalar, notlar, hazırlıksız yapılan tartışmalar) • Dikey (organizasyonun üst ve alt kademeleriyle) ve yatay (aynı kademedeki kişilerle) • Kurumsal (haber bültenleri, yıllık rapor) ve kurumsal olmayan (kayda geçmeyen iletişimler) • Yazıyla ve konuşmayla veya sözlü (ses tonlamalan) ya da sözsüz (vücut dili) İletişim Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 5. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Paydaş listesi • Paydaş yönetim stratejisi • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • İletişim gereksinimleri analizi • İletişim teknolojisi • İletişim modelleri • İletişim metodları • Toplantılar • İletişim yönetim planı • Proje dokümanı güncellemeleri İletişim Yönetimi Planlama İletişim Yönetimi • İletişim Yönetimi Planlama: Paydaşların bilgi ihtiyaçlarını belirlemek ve iletişim yaklaşımı planlamaktır. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 6. • Potansiyel iletişim kanalları göz önünde bulundurulmalıdır • İletişim kanalı Formül: N=kişi sayısı Araçlar İletişim Yönetimi İletişim Yönetimi Planlama İletişim Gereksinimleri Analizi • Tüm yönlere iletişimi gerektirir • Kimin kiminle iletişim kuracağı ve kimin hangi bilgiyi alacağının belirlenmesi ve kısıtlanması gereklidir. Müşteri, sponsor, fonksiyonel müdürler ve takım üyeleri Diğer proje müdürleri Diğer projeler Diğer paydaşlar Proje 2 )1( NN Hazırlayan: Beka Cotur
 • 7. İletişim Modeli • Temel iletişim modeli • Gönderen, bilginin net ve tam olmasını sağlamaktan sorumludur, böylece alıcı doğru olarak alır ve tam olarak anladığını teyid eder • Etkin bir iletişim yapabilmek için gönderici/alıcı şu faktörleri dikkate almalıdır: • iletişimin %55’i sözsüzdür • Dil ötesi: sesin tonu ve yüksekliği • Etkin dinleme İletişim Yönetimi Araçlar AlıcıGönderen Kodlama Deşifre Deşifre Kodlama Parazit Parazit Aracı İletişim Yönetimi Planlama Mesajı lletme Mesajın Alındığını Bildirme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 8. İletişim Metodları • İnteraktif iletişim (Ör: toplantı, telefon, video konferans) • Ortak bir anlayış sağlamak için en etkin yoldur • İletme İletişimi (Ör: mektup, e-posta, basın yayımı, faks, ses postası) • İletişimin ulaştığını ya da anlaşıldığını garantilemez • Alma iletişimi (Ör: intranet sitesi, e-öğrenme) • Büyük bilgi hacimleri ve büyük izleyici kitlesi için kullanılır • Proje yöneticisi tüm iletişimi kontrol edemez, fakat iletişimsizliği, net olmayan yönlendirmeleri ve kapsam kaymasını önlemeye çalışabilir İletişim Yönetimi Araçlar İletişim Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 9. İletişim Planı • Paydaş iletişimi gereksinimleri • İletilecek bilgiler (dil, format, içerik ve ayrıntı düzeyi dahil); • Bu bilgilerin dağıtılmasının nedenleri; • Gerekli bilgilerin dağıtılması için zaman çerçevesi • Bilgileri iletmekten sorumlu kişi; • Gizli bilgilerin açıklanması için yetki vermekten sorumlu kişi; • Bilgileri iletmekte kullanılacak metotlar ya da teknolojiler • Genellikle belirli yasa ya da düzenlemelerden, teknolojilerden, organizasyon politikalarından vb. kaynaklanan iletişim kısıtları, İletişim Yönetimi İletişim Yönetimi Planlama Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 10. Girdiler Araçlar Çıktılar • İletişim yönetim planı • Performans raporları • Çevresel işletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • iletişim teknolojisi • İletişim metodları • Bilgi dağıtım araçları • Performans raporlama • Proje iletişimleri • Proje yönetimi planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Bilgiyi İletmeİletişim Yönetimi • Bilgiyi iletme: proje bilgilerinin oluşturulması, toplanması, dağıtılması, saklanması, erişilmesi ve erişilebilir kılma sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 11. İletişim Yönetimi Araçlar Durum İletişim Türü Proje planını güncelleme Yönetime sunum Karmaşık bir problemi çözmeye çalışma Bir telefon görüşmesi ile ilgili notlar alma Kontrata değişiklikler yapma Bir takım üyesini zayıf performansı için bilgilendirme (ilk uyarı) Bir takım üyesini zayıf performansı için bilgilendirme (ikinci uyarı) Toplantı organize etme Bir iş paketini netleştirme Ek kaynak talep etme Bir problemin temel nedenini belirleme Bir sorunun netleştirilmesi için e-posta gönderme Kilometretaşı kutlaması düzenleme İhale konferansı düzenleme Resmi Yazılı Resmi Sözel Resmi Yazılı Gayrı Resmi Yazılı Resmi Yazılı Gayrı Resmi Sözel Resmi Yazılı Gayrı Resmi Yazılı Resmi Yazılı Gayrı Resmi Sözel Gayrı Resmi Sözel Gayrı Resmi Yazılı Gayrı Resmi Sözel Resmi Sözel Bilgiyi İletme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 12. İletişim Yönetimi Araçlar • Kişisel beceriler • Yönetim becerileri • Sunum becerileri • Uzlaşma • Yazma becerisi • Hitabet • Vs.. • Liderlik • Takım kurma • Motivasyon • İletişim • Etkileme • Karar verme • Politik ve kültürel farkındalık • Uzlaşma • Vs.. Bilgiyi İletme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 13. İletişim Yönetimi Araçlar Etkin Toplantı Yönetimi • Toplantıyı planlama veya hazırlama • Tarih/saat ve katılımcıların belirlenmesi • Her toplantı için net bir amaç olmalı ve davet sırasında iletilmeli • Ajanda yaratılmalı ve önceden dağıtılmalı • Plana bağlı kalma (Disiplin) • Zamanında başlayıp zamanında bitirmeli • Toplantı başkanı tanıtılmalı ve kimin toplantı tutanağını tutacağı belirlenmeli • Ajanda maddelerini özetlemeli ve katılımcıların mutabakatıyla bitirilmeli • İyi takip • Tutanakları yapılacaklar listesi ve sonucuyla birlikte göndermeli • Katılımcılardan geri dönüş almalı • Tüm aksiyon maddelerinin durumu izlenmeliHazırlayan: Beka Cotur Bilgiyi İletme
 • 14. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Proje iletişimleri • Sorun kaydı • Çalışma performansı verileri • Organizasyonel süreç varlıkları • Bilgi yönetimi sistemleri • Uzman görüşü • Toplantılar • Çalışma performansı bilgileri • Değişiklik talepleri • Proje yönetimi planı güncellemeleri • Proje belgeleri güncellemeleri • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri İletişim Kontrolü • İletişim Kontrolü: Proje paydaşlarının bilgi gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla proje yaşam döngüsü boyunca iletişimi izleme ve kontrol etme sürecidir. İletişim Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur