SlideShare a Scribd company logo
Мэс заслын хагалгаа, хэлбэр үе
шатууд дах тусламж
үйлчилгээний тухай

Клиникийн проф. С.Сэргэлэнчимэг
Шигтгээ - 1
“Цөсний хүүдийн үхжиж, цоорсон чулуутай
үрэвслийн учир хагалгаа хийлгэсэн өвчтөн
хагалгааны явцад маш хүчтэй цус алдаж,
үхлийн ирмэг дээр очсон ч, амь аврагджээ.
Өвчтөн сайжирч эмнэлгээс гарсан боловч
долоон сар хагасын дараа гэнэт нас барж,
гомдол гарчээ...”
/Ф.Г.Углов. “Хүмүүн байхын учир” 2008 он
хуудас 9-46 /
Ном, сурах бичиг, гарын авлага
1. “Ерөнхий мэс засал” Я.Бухаа, Л.Гэпил 2010 он
2. ”Мэс заслын аюулгүй ажиллагаа өвчтний
аюулгүй байдал” 2011 он
3. “Мэс заслын өмнөх ба дараа үеийн
өвчтөнийг сувилах арга зүй” 2004 он
4. “Хэвтрийн өвчтөний байрлалыг солих гардан
ажлууд” Г.Мариэлл 2006 он
5. “Хүмүүн байхын учир” Ф.Г.Углов 2008 он
Шигтгээ - 2
ДЭМБ-аас мэс заслын өвчтөний
аюулгүй ажиллагааны удирдамжийг
2005 оноос хэрэгжүүлж эхэлснээс
хойш дэлхийн 75 оронд мэс заслын
үеийн болон хагалгааны дараах
хүндрэл, нас баралтыг бууруулсан
мэдээлэл нийтлэгдсээр байна
Мэс заслын өвчтөний аюулгүй
байдлыг хангахын тулд:
Бүтэц зохион байгуулалт зөв, оновчтой
 Орчин нөхцөл тохилог, цэвэр цэмцгэр
 Үйл ажиллагаа хөнгөн шуурхай, чанартай
 Хагалгааны багийн үйл ажиллагаа цогц
 Техник тоног төхөөрөмж хангалттай
 Тоног төхөөрөмж аюулгүй ажиллагаатай
 Халдваргүйтгэл зохих журмаар хийгддэг
 Үжилгүйжүүлэлтийн дүрэм мөрдөгддөг

Хагалгааны баг








Мэс заслын эмч
Мэдээгүйжүүлэгч эмч
Хагалгааны сувилагч
Мэдээгүйжүүлэгийн
сувилагч
Туслах сувилагч
Туслах ажилтан
Аюулгүй ажиллагааг хангахад
багийн гишүүдийн үүрэг
 Онолын

болон дадлагын өндөр чадамж

• Аюулгүй ажиллагааны удирдамжийг уншиж
судлан, мөрдлөг болгон ажиллаж хэвших
• Үжилгүйжүүлэлт, үжил эсэргүүцэх дүрмийг
чанд сахиж мөрдөх
• Байнга өөрийгөө хөгжүүлж эмчилгээ үйлчил гээний шинэ технологиос суралцаж, ажилдаа
нэвтрүүлэн дадлагажих
• Багийнхаа идэвхитэй гишүүн байхаас гадна
багаар ажиллах өндөр ур чадвартай байх
Шигтгээ - 3
Манай орны мэс заслын практикт түлэгч
аппаратны ажиллагааны доголдлоос хүний
арьс түлэх, болгоомжгүй ажиллагаанаас
мэс заслын явцад хүний биед гадны биет
орхих, хос эрхтэнийг андуурч мэс засал
хийх, мэс заслын бэлтгэлийг дутуу
хангасантай холбоотой хүндрэл, нас
баралт байсаар байна
/“Мэс заслын аюулгүй ажиллагаа, үйлчлүүлэгчдийн
аюулгүй байдлын асуудалд” сэдэвт анхдугаар сургалт
семинарийн материалаас. 2010.04.27/
Мэс заслын өвчтөнд үйлчилгээ
үзүүлэх сувилагчийн баг
Тасгийн буюу өрөөний сувилагч
Фильтерийн сувилагч
Хагалгааны сувилагч
Мэдээгүйжүүлэгийн сувилагч
Сэрээх өрөөний сувилагч
Боолтын сувилагч
Амбулаторийн сувилагч
Өрхийн сувилагч
Тасгийн сувилагч


Сэтгэл зүйн бэлтгэл
◦ Айдас
◦ Сэтгэл тавгүйрхэл
◦ Нойргүйдэл



Биеийн бэлтгэл
◦
◦
◦
◦



Усанд оруулах
Хоол сойх
Клизм тавих
Хэсэг газрын цэвэрлэгээ

Эмнэлгийн дотоод журмыг
мөрдүүлэх, дотоод халдвар гарахаас
сэргийлэх
Тасгийн сувилагч
Хагалгааны дараах хүндрэлээс сэргийлж
амьсгалын, хэвлийн, үе мөчний, хэвтрийн
байдлаас босох дасгалуудыг зааж өгөх
 Фильтрийн сувилагчид хүлээлгэж өгөх


Өвчний түүхийн хамт хүлээлгэн өгөх

Фильтрийн сувилагчаас хүлээж авах
 Эмчилгээ, сувилгааг хийх
 Зөв, аюулгүй хооллох, унтаж амрах, бие
засах, эмчилгээ үйлчилгээ авах нөхцлийг
нь хангах

Фильтрийн сувилагч
“1 минутын хяналт- гарын үсэг”
сувилахуйн үйл ажиллагаа
1. Хүлээн авч тулгах, хүлээлгэж өгөх


◦ Төлөвлөгөөндөх нэр - өвчтөний түүхийн нэр
◦ Өвчтөний түүх – үйлчлүүлэгчийг хооронд нь
◦ Шинжилгээ бүрэн эсэхийг

2. Өвчтөнтэй харилцах
3. Аюулгүй тээвэрлэлт, өвчтөнийг өргөх,
байрлал солих, дамнуургаас ор луу
шилжүүлэх
Хагалгааны сувилагч
MNS 4621 2008
 Шаардлагатай

багажийг бүрэн бэлдэнэ

 Багаж,

зөөлөн эдлэлийн ариутгалд
хяналт тавьж эмчээр шалгуулна

 Эмчийн

гар угаах, бээлий өмсөхөд

тусална


Ариун талбайн зарчмаар ажиллах
Хагалгааны сувилагч
MNS 4621 2008

 Шаардлагатай

гарт өгнө

багажийг мэс засалчийн

 Багаж,

бөмбөлөг самбайн тоог
хянаж, тооцож байна

 Утас,

зүүг зөв сонгон өгнө

 Гадны

байна

биет үлдээсэн эсэхийг шалгуулж
Хагалгааны туслах сувилагч
Хагалгааны явцын тэмдэглэл хөтлөх
 Шаардлагатай эм, уусмал, багаж,
боолтын материалын хангалт, аппарат
тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа
хэвийн үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлж
үжилгүйжүүлэлтийн
дүрмийг чанд
баримтлан ажиллана


◦ Зөв хувцаслалт, ариутгалын бүсүүд
◦ Ариун талбай, ариун талбайн зарчим
Мэдээгүйжүүлэгч сувилагч
MNS 4621 2008

Нойрсуулагч эмчтэй хамтран гүйцэтгэнэ
Үүнд:
◦
◦
◦
◦
◦

Хүчилтөрөгчийн хэмжээг хянана
Амьсгалын үйл ажиллагааг хянана
Цусны эргэлтийн байдлыг хянана
Биеийн халууныг хянана
Хагалгааны явцад шээсний ялгаралтыг
хянана
Сэхээх өрөөний сувилагч
MNS 4621 2008

Нойрсуулагч эмчтэй хамтран гүйцэтгэнэ
•

Пульсоксиметрийн аппарат ашиглаж
амьсгалын үйл ажилагааг хянана

•

Зүрхний агшилтын тоо, артерийн даралтыг
5-10 минут тутамд хянана

•

Мэдрэл булчингийн үйл ажиллагааг бодит
үзлэгээр дүгнэнэ
Сэхээх өрөөний сувилагч
MNS 4621 2008
 Ухаан санааны байдлыг харилцан
ярилцах, асуух аргаар хянана


Биеийн дулааныг хянана



Өвдөлтийг хэмжиж тэмдэглэнэ



Бөөлжүүлэх, дотор муухайрах хүндрэлийг
хянаж тэмдэглэнэ



Шээсний ялгаралтыг хэмжинэ
Сэхээх өрөөний сувилагч
MNS 4621 2008
• Гуурстай бол цус алдалтыг хянана
•

Эмчлүүлэгчийг бүрэн сэргэтэл амин чухал
эрхтэнүүдийг хянана

•

Үйлчлүүлэгчийг бүрэн сэргэсэний дараа
фильтрийн сувилагчтай хамтран тасгийн
сувилагчид хүлээлгэн өгнө

•

Анхааруулж хэлж өгөх зүйл байвал тасгийн
сувилагчид зөвлөнө
Боолтын сувилагч
•
•
•
•

Шархны төрөл, эдгэрэлтээс хамаарч
эмчийн хяналтан дор боолт солино
Халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд
баримтлана
Хог хаягдлын менежментийн дүрэм
зааврыг ягштал баримтлана
Эмнэлгийн дотоод халдвар гарахаас
сэргийлэх
Амбулаторийн боолтын сувилагч
Эмнэлгээс гарсны дараа эмчлүүлэгч
харъяа өрхийн эмчийн хяналтанд орж
боолтоо амбулаторийн сувилагчаар
хийлгэнэ
 Үйлчлүүлэгчид өөрт нь болон гэр
бүлийнхэнд нь шархаа арчлах талаар
зөвлөгөө өгнө
 Үжилгүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэлтийн
дүрмийг чанд сахих

Өрхийн сувилагч
Шаардлагатай үед гэрийн эргэлт хийнэ
 Гэрийн асаргааг өөрт нь болон гэр
бүлийнхэнд нь зааж өгнө
 Хоолны зөвлөгөө өгнө
 Даралтыг хянана
 Шаардлагатай нийгмийн халамж,
үйлчилгээнд хамруулах, зөвөлгөө өгөх

Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа, амжилт хүсье

More Related Content

What's hot

түлэгдэлт
түлэгдэлттүлэгдэлт
түлэгдэлт
khashkhorol mashbat
 
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012serkaubuns
 
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим Odxvv Monxjargal
 
Shudee archilah
Shudee archilahShudee archilah
Shudee archilahBolzooo
 
Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7bulgaaubuns
 
амны хөндий шүд туг
амны хөндий шүд  туг амны хөндий шүд  туг
амны хөндий шүд туг tungalag0908
 
мэдрэхүй
мэдрэхүймэдрэхүй
мэдрэхүй
night owl
 
Сонсголын анализаторыг шинжлэх
Сонсголын анализаторыг шинжлэхСонсголын анализаторыг шинжлэх
Сонсголын анализаторыг шинжлэх
Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль
 
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэллекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэлserkaubuns
 
Амьсгалын замын халдварт өвчин
Амьсгалын замын халдварт өвчинАмьсгалын замын халдварт өвчин
Амьсгалын замын халдварт өвчин
Munkhbaatar S. Uuld
 
Цефиксим.pptx
Цефиксим.pptxЦефиксим.pptx
Цефиксим.pptx
NominE5
 
эрүүл бие зөв хоололт
эрүүл бие зөв хоололтэрүүл бие зөв хоололт
эрүүл бие зөв хоололт
Ankhzaya Zaya
 
нойр булчирхай
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
АШУҮИС
 
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежментэрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
Enkhdemberel Radnaa
 
бээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаах
бээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаахбээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаах
бээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаахBilguun To Gold Or
 

What's hot (20)

түлэгдэлт
түлэгдэлттүлэгдэлт
түлэгдэлт
 
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012лекц  6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
лекц 6. осол гэмтэл, анхн ы тусламж урьдчилан сэрг ийлэлт 2012
 
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
 
Shudee archilah
Shudee archilahShudee archilah
Shudee archilah
 
Цусны эргэлт
Цусны эргэлт Цусны эргэлт
Цусны эргэлт
 
Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7Emchilgeenii hool 7
Emchilgeenii hool 7
 
амны хөндий шүд туг
амны хөндий шүд  туг амны хөндий шүд  туг
амны хөндий шүд туг
 
шокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламжшокын үеийн яаралтай тусламж
шокын үеийн яаралтай тусламж
 
мэдрэхүй
мэдрэхүймэдрэхүй
мэдрэхүй
 
Сонсголын анализаторыг шинжлэх
Сонсголын анализаторыг шинжлэхСонсголын анализаторыг шинжлэх
Сонсголын анализаторыг шинжлэх
 
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэллекц  2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
лекц 2. үжилгүйжүүлэлт б а үжил эсэргүүцэл
 
Амьсгалын замын халдварт өвчин
Амьсгалын замын халдварт өвчинАмьсгалын замын халдварт өвчин
Амьсгалын замын халдварт өвчин
 
Цефиксим.pptx
Цефиксим.pptxЦефиксим.pptx
Цефиксим.pptx
 
Цэврүүт өвчинүүд
Цэврүүт өвчинүүдЦэврүүт өвчинүүд
Цэврүүт өвчинүүд
 
эрүүл бие зөв хоололт
эрүүл бие зөв хоололтэрүүл бие зөв хоололт
эрүүл бие зөв хоололт
 
чихрийн шижин
чихрийн шижинчихрийн шижин
чихрийн шижин
 
нойр булчирхай
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
 
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежментэрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
 
остеомиелит
остеомиелитостеомиелит
остеомиелит
 
бээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаах
бээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаахбээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаах
бээлий өмсөх халат өмсөх,гар угаах
 

Similar to лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай

энэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkh
энэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkhэнэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkh
энэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkhsdwdsadwd
 
Тархины харвалтын эргэн тойронд
Тархины харвалтын эргэн тойрондТархины харвалтын эргэн тойронд
Тархины харвалтын эргэн тойронд
Амарбаясгалан Равдан
 
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas
Tumuruu Shiileg
 
Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8bayarmagnaiubuns
 
Surgery
SurgerySurgery
Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...
Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...
Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...
Tumuruu Shiileg
 
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
Tumuruu Shiileg
 
Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын Сэтгүүл
Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын СэтгүүлЭмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын Сэтгүүл
Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын Сэтгүүл
Bayarmagnai Dlh
 
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
saruul tungalag
 
хүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлага
хүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлагахүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлага
хүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлага
mscoder999
 
Presentation7 profilactica inf_disease
Presentation7 profilactica inf_diseasePresentation7 profilactica inf_disease
Presentation7 profilactica inf_disease
batsuuri nantsag
 
үр хөндөлт
үр хөндөлтүр хөндөлт
үр хөндөлт
Ognoon Ochiroo
 
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламжОсол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Batnyam Maidarjav
 
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламжОсол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламжE-Gazarchin Online University
 
Wonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolian
Wonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolianWonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolian
Wonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolian
gabriel3477
 
эмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас
эмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараасэмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас
эмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас
Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль
 
лекц № 16
лекц № 16лекц № 16
лекц № 16
batsuuri nantsag
 

Similar to лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай (20)

энэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkh
энэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkhэнэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkh
энэрэл эмнэлэг Taniltsuulga enkh
 
Тархины харвалтын эргэн тойронд
Тархины харвалтын эргэн тойрондТархины харвалтын эргэн тойронд
Тархины харвалтын эргэн тойронд
 
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas
177 havsralt suvilahuin hyanaltiin huudas
 
Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8Nursing in infectious diseses lection 7-8
Nursing in infectious diseses lection 7-8
 
Surgery
SurgerySurgery
Surgery
 
Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...
Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...
Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн сувилагчдын сувилахуйн тусламж үйлчилгээн...
 
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
256 tushaal minister's order of check list buyanjargal
 
First aid
First aidFirst aid
First aid
 
ýíõýý
ýíõýýýíõýý
ýíõýý
 
Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын Сэтгүүл
Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын СэтгүүлЭмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын Сэтгүүл
Эмнэлзүйн Анагаах Ухааны Монголын Сэтгүүл
 
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
 
хүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлага
хүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлагахүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлага
хүүхдийн нүүр амны эмчийн үүрэг хариуцлага
 
First aid
First aidFirst aid
First aid
 
Presentation7 profilactica inf_disease
Presentation7 profilactica inf_diseasePresentation7 profilactica inf_disease
Presentation7 profilactica inf_disease
 
үр хөндөлт
үр хөндөлтүр хөндөлт
үр хөндөлт
 
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламжОсол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
 
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламжОсол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж
 
Wonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolian
Wonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolianWonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolian
Wonjin beauty medical group plastic surgery-introducing-brochure-mongolian
 
эмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас
эмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараасэмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас
эмнэлгийн мэргэжилтэний эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас
 
лекц № 16
лекц № 16лекц № 16
лекц № 16
 

лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай

 • 1. Мэс заслын хагалгаа, хэлбэр үе шатууд дах тусламж үйлчилгээний тухай Клиникийн проф. С.Сэргэлэнчимэг
 • 2. Шигтгээ - 1 “Цөсний хүүдийн үхжиж, цоорсон чулуутай үрэвслийн учир хагалгаа хийлгэсэн өвчтөн хагалгааны явцад маш хүчтэй цус алдаж, үхлийн ирмэг дээр очсон ч, амь аврагджээ. Өвчтөн сайжирч эмнэлгээс гарсан боловч долоон сар хагасын дараа гэнэт нас барж, гомдол гарчээ...” /Ф.Г.Углов. “Хүмүүн байхын учир” 2008 он хуудас 9-46 /
 • 3. Ном, сурах бичиг, гарын авлага 1. “Ерөнхий мэс засал” Я.Бухаа, Л.Гэпил 2010 он 2. ”Мэс заслын аюулгүй ажиллагаа өвчтний аюулгүй байдал” 2011 он 3. “Мэс заслын өмнөх ба дараа үеийн өвчтөнийг сувилах арга зүй” 2004 он 4. “Хэвтрийн өвчтөний байрлалыг солих гардан ажлууд” Г.Мариэлл 2006 он 5. “Хүмүүн байхын учир” Ф.Г.Углов 2008 он
 • 4. Шигтгээ - 2 ДЭМБ-аас мэс заслын өвчтөний аюулгүй ажиллагааны удирдамжийг 2005 оноос хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш дэлхийн 75 оронд мэс заслын үеийн болон хагалгааны дараах хүндрэл, нас баралтыг бууруулсан мэдээлэл нийтлэгдсээр байна
 • 5. Мэс заслын өвчтөний аюулгүй байдлыг хангахын тулд: Бүтэц зохион байгуулалт зөв, оновчтой  Орчин нөхцөл тохилог, цэвэр цэмцгэр  Үйл ажиллагаа хөнгөн шуурхай, чанартай  Хагалгааны багийн үйл ажиллагаа цогц  Техник тоног төхөөрөмж хангалттай  Тоног төхөөрөмж аюулгүй ажиллагаатай  Халдваргүйтгэл зохих журмаар хийгддэг  Үжилгүйжүүлэлтийн дүрэм мөрдөгддөг 
 • 6. Хагалгааны баг       Мэс заслын эмч Мэдээгүйжүүлэгч эмч Хагалгааны сувилагч Мэдээгүйжүүлэгийн сувилагч Туслах сувилагч Туслах ажилтан
 • 7. Аюулгүй ажиллагааг хангахад багийн гишүүдийн үүрэг  Онолын болон дадлагын өндөр чадамж • Аюулгүй ажиллагааны удирдамжийг уншиж судлан, мөрдлөг болгон ажиллаж хэвших • Үжилгүйжүүлэлт, үжил эсэргүүцэх дүрмийг чанд сахиж мөрдөх • Байнга өөрийгөө хөгжүүлж эмчилгээ үйлчил гээний шинэ технологиос суралцаж, ажилдаа нэвтрүүлэн дадлагажих • Багийнхаа идэвхитэй гишүүн байхаас гадна багаар ажиллах өндөр ур чадвартай байх
 • 8. Шигтгээ - 3 Манай орны мэс заслын практикт түлэгч аппаратны ажиллагааны доголдлоос хүний арьс түлэх, болгоомжгүй ажиллагаанаас мэс заслын явцад хүний биед гадны биет орхих, хос эрхтэнийг андуурч мэс засал хийх, мэс заслын бэлтгэлийг дутуу хангасантай холбоотой хүндрэл, нас баралт байсаар байна /“Мэс заслын аюулгүй ажиллагаа, үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлын асуудалд” сэдэвт анхдугаар сургалт семинарийн материалаас. 2010.04.27/
 • 9. Мэс заслын өвчтөнд үйлчилгээ үзүүлэх сувилагчийн баг Тасгийн буюу өрөөний сувилагч Фильтерийн сувилагч Хагалгааны сувилагч Мэдээгүйжүүлэгийн сувилагч Сэрээх өрөөний сувилагч Боолтын сувилагч Амбулаторийн сувилагч Өрхийн сувилагч
 • 10. Тасгийн сувилагч  Сэтгэл зүйн бэлтгэл ◦ Айдас ◦ Сэтгэл тавгүйрхэл ◦ Нойргүйдэл  Биеийн бэлтгэл ◦ ◦ ◦ ◦  Усанд оруулах Хоол сойх Клизм тавих Хэсэг газрын цэвэрлэгээ Эмнэлгийн дотоод журмыг мөрдүүлэх, дотоод халдвар гарахаас сэргийлэх
 • 11. Тасгийн сувилагч Хагалгааны дараах хүндрэлээс сэргийлж амьсгалын, хэвлийн, үе мөчний, хэвтрийн байдлаас босох дасгалуудыг зааж өгөх  Фильтрийн сувилагчид хүлээлгэж өгөх  Өвчний түүхийн хамт хүлээлгэн өгөх Фильтрийн сувилагчаас хүлээж авах  Эмчилгээ, сувилгааг хийх  Зөв, аюулгүй хооллох, унтаж амрах, бие засах, эмчилгээ үйлчилгээ авах нөхцлийг нь хангах 
 • 12. Фильтрийн сувилагч “1 минутын хяналт- гарын үсэг” сувилахуйн үйл ажиллагаа 1. Хүлээн авч тулгах, хүлээлгэж өгөх  ◦ Төлөвлөгөөндөх нэр - өвчтөний түүхийн нэр ◦ Өвчтөний түүх – үйлчлүүлэгчийг хооронд нь ◦ Шинжилгээ бүрэн эсэхийг 2. Өвчтөнтэй харилцах 3. Аюулгүй тээвэрлэлт, өвчтөнийг өргөх, байрлал солих, дамнуургаас ор луу шилжүүлэх
 • 13. Хагалгааны сувилагч MNS 4621 2008  Шаардлагатай багажийг бүрэн бэлдэнэ  Багаж, зөөлөн эдлэлийн ариутгалд хяналт тавьж эмчээр шалгуулна  Эмчийн гар угаах, бээлий өмсөхөд тусална  Ариун талбайн зарчмаар ажиллах
 • 14. Хагалгааны сувилагч MNS 4621 2008  Шаардлагатай гарт өгнө багажийг мэс засалчийн  Багаж, бөмбөлөг самбайн тоог хянаж, тооцож байна  Утас, зүүг зөв сонгон өгнө  Гадны байна биет үлдээсэн эсэхийг шалгуулж
 • 15. Хагалгааны туслах сувилагч Хагалгааны явцын тэмдэглэл хөтлөх  Шаардлагатай эм, уусмал, багаж, боолтын материалын хангалт, аппарат тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлж үжилгүйжүүлэлтийн дүрмийг чанд баримтлан ажиллана  ◦ Зөв хувцаслалт, ариутгалын бүсүүд ◦ Ариун талбай, ариун талбайн зарчим
 • 16. Мэдээгүйжүүлэгч сувилагч MNS 4621 2008 Нойрсуулагч эмчтэй хамтран гүйцэтгэнэ Үүнд: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Хүчилтөрөгчийн хэмжээг хянана Амьсгалын үйл ажиллагааг хянана Цусны эргэлтийн байдлыг хянана Биеийн халууныг хянана Хагалгааны явцад шээсний ялгаралтыг хянана
 • 17. Сэхээх өрөөний сувилагч MNS 4621 2008 Нойрсуулагч эмчтэй хамтран гүйцэтгэнэ • Пульсоксиметрийн аппарат ашиглаж амьсгалын үйл ажилагааг хянана • Зүрхний агшилтын тоо, артерийн даралтыг 5-10 минут тутамд хянана • Мэдрэл булчингийн үйл ажиллагааг бодит үзлэгээр дүгнэнэ
 • 18. Сэхээх өрөөний сувилагч MNS 4621 2008  Ухаан санааны байдлыг харилцан ярилцах, асуух аргаар хянана  Биеийн дулааныг хянана  Өвдөлтийг хэмжиж тэмдэглэнэ  Бөөлжүүлэх, дотор муухайрах хүндрэлийг хянаж тэмдэглэнэ  Шээсний ялгаралтыг хэмжинэ
 • 19. Сэхээх өрөөний сувилагч MNS 4621 2008 • Гуурстай бол цус алдалтыг хянана • Эмчлүүлэгчийг бүрэн сэргэтэл амин чухал эрхтэнүүдийг хянана • Үйлчлүүлэгчийг бүрэн сэргэсэний дараа фильтрийн сувилагчтай хамтран тасгийн сувилагчид хүлээлгэн өгнө • Анхааруулж хэлж өгөх зүйл байвал тасгийн сувилагчид зөвлөнө
 • 20. Боолтын сувилагч • • • • Шархны төрөл, эдгэрэлтээс хамаарч эмчийн хяналтан дор боолт солино Халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлана Хог хаягдлын менежментийн дүрэм зааврыг ягштал баримтлана Эмнэлгийн дотоод халдвар гарахаас сэргийлэх
 • 21. Амбулаторийн боолтын сувилагч Эмнэлгээс гарсны дараа эмчлүүлэгч харъяа өрхийн эмчийн хяналтанд орж боолтоо амбулаторийн сувилагчаар хийлгэнэ  Үйлчлүүлэгчид өөрт нь болон гэр бүлийнхэнд нь шархаа арчлах талаар зөвлөгөө өгнө  Үжилгүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэлтийн дүрмийг чанд сахих 
 • 22. Өрхийн сувилагч Шаардлагатай үед гэрийн эргэлт хийнэ  Гэрийн асаргааг өөрт нь болон гэр бүлийнхэнд нь зааж өгнө  Хоолны зөвлөгөө өгнө  Даралтыг хянана  Шаардлагатай нийгмийн халамж, үйлчилгээнд хамруулах, зөвөлгөө өгөх 