SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Modyul 1:
Ang Sekswalidad ng Tao
4th Quarter
MA.ANGELITA V. CORPUZ
MASTER TEACHER I
ONLINE CLASS RULES
Checking of ATTENDANCE
SIMPLE CLASS RULES
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo
ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-
unawa:
13.1 Natutukoy ang tamang
pagpapakahulugan sa
sekswalidad. (EsP8IP-IVa-13.1)
Sa inyong mga aralin sa iba’t-ibang subject, napag-
aralan ba ninyo ang tungkol sa sekswalidad?
Pagiging lalaki/babae
Kalusugan ng pagiging babae/lalaki
Wastong pagkilos at pangangalaga
ng sarili bilang
nagdadalaga/nagbibinata
Ang Sekswalidad ng Tao
Pgbibinata/pagdadalaga
Pagbabago sa pisikal na
kakanyahan bilang babae at lalaki
Pagkapukaw ng sekswal na interest
Ang Sekswalidad ng Tao
Ang sekswalidad ng tao ay kaugnay ng kaniyang
pagiging ganap na babae o lalaki.
Hindi ka magiging ganap na tao maliban sa iyong ganap
na pagiging babae o lalaki.
Maaari ding sabihing, sa iyong pagkalalaki o
pagkababae magiging ganap at bukod-tangi kang tao.
Ang Sekswalidad ng Tao
Ang sekswalidad kung gayon ay ang behikulo upang
maging ganap na tao- lalaki o babae na ninanais mong
maging.
Hindi ito pisikal o bayolohikal na kakanyahan lamang,
ang pagpapakalalaki at pagpapakababae ay isang
malayang pinili at personal na tungkulin na
gagampanan mo sa iyong buong buhay.
Isang moral na hamon sa bawat
tao ang pag-iisa o pagbubuo ng
sekswalidad at pagkatao upang
maging ganap ang pagkababae o
pagkalalaki.
Kung hindi mapag-iisa ang
sekswalidad at pagkatao habang
nagdadalaga o nagbibinata,
magkakaroon ng kakulangan sa
kaniyang pagkatao pagsapit ng sapat
na gulang (adulthood)
Sa isang taong nasa sapat nang gulang,
ang kakulangan na ito ay maaaring
magkaroon ng manipestasyon bilang
kawalan ng kumpiyansa sa sarili, mga
karamdamang sikolohikal o karamdaman
sa pagiisip at mga suliraning sekswal.
Sa ngayon nasa proseso ka ng pag-iisa
o pagbubuong ito. Kailangan mo ang
masusing pagkilala sa iyong sariling
pagkatao, maingat na pagpapasiya at
angkop na pagpili upang makatugon sa
hamong ito.
Ang tao ay tinawag upang magmahal. Ito ang
natatanging bokasyon ng tao bilang tao.
May dalawang daan patungo dito-
–ang pag-aasawa at
ang buhay na walang asawa (celibacy).
“Tao lamang ang may kakayahang
magmahal, at ang tao lamang ang
makapagsisilang ng isa pang tao,
tulad niya ay may kakayahang
magmahal
Ang kakayahang ito na magmahal–at maghatid
ng pagmamahal sa mundo–ang likas na
nagpapadakila sa tao.” (Banal na Papa Juan
Paulo II) At ayon sa kaniyang akdang “Love and
Responsibility”, upang gawing higit na katangi-
tangi ang pagmamahal at upang ito ay maging
buo at ganap, kailangang ito ay magkaroon ng
integrasyon
Ibig sabihin, kailangang mailakip
dito ang lahat ng elemento ng tunay
na pagmamahal ayon sa kung alin
ang dapat mangibabaw o mauna
. Ilan sa mga elementong ito ang
kailangan nating linawin.
Kabilang sa mahahalagang
elementong tinutukoy dito ay:
ang sex drive o sekswal na pagnanasa,
 ang kilos-loob (will),
mga pandama at emosyon,
 pakikipagkaibigan at kalinisang puri.
PAGLALAHAT:
1. Anu-anong mga mahahalagang
mensahe ang ating natutunan mula sa
aralin?
Paano natin maisasabuhay ang mga
natutunan natin sa araw na ito?
PAGLALAHAT:
Ang kakayahang natin na
magmahal–ang maghatid ng
pagmamahal sa mundo–ang likas na
nagpapadakila sa tao.” (Banal na
Papa Juan Paulo II)
Gawain I
Panuto: Suriing mabuti ang mga larawan
sa Hanay A at hanapin sa Hanay B ang
pakahulugan nito. Isulat ang letra ng
tamang sagot sa sagutang papel.
HANAY B
TAMANG SAGOT:
1. PAMILYA
2. PAGHANGA
3. KASAL
4. KASARIAN
5. PAGMAMAHAL
MAIKLING PAGSUSULIT
Gawain II
Panuto: Suriin ang mga sumusunod na pahayag
kung ito ay tumutukoy sa tamang pakahulugan sa
sekswalidad. Isulat sa sagutang papel ang S kung
sang-ayon at HS kung hindi sang-ayon.
1. Ang sekswalidad ay para lamang sa
lalaki at babae.
2. Ang pagkakaroon ng paghanga o
atraksiyon sa ibang kasarian ay masama.
3. Nasusukat ang pagiging ganap na babae at
lalaki ng isang tao ayon sa kaniyang pisikal na
kakanyahan.
4.May kamalayan at kalayaan ang
sekswalidad.
5. Mahalaga ang kaalaman sa
sekswalidad upang mapangalagaan
natin ito.
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education

More Related Content

What's hot

ESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptx
ESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptxESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptx
ESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptxNicoDiwaOcampo
 
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docxRYZEL BABIA
 
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...MaamAraJelene
 
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng PamilyaModule 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng PamilyaLUDIVINABAUTISTA
 
KATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptx
KATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptxKATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptx
KATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptxSmartiesAcademy
 
ESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptx
ESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptxESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptx
ESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptxANDREWADALID3
 
EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4Faith De Leon
 
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptxESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptxReymaRoseLagunilla
 
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALANMODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALANCj Punsalang
 
SEKSWALIDAD NG TAO.ppt
SEKSWALIDAD NG TAO.pptSEKSWALIDAD NG TAO.ppt
SEKSWALIDAD NG TAO.pptflorSumalinog
 
Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7
Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7
Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7Hýås Toni-Coloma
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoESMAEL NAVARRO
 

What's hot (20)

EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4
 
ESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptx
ESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptxESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptx
ESP 9 3rd Qtr Week 14 Day 1 MODYUL 12 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS.pptx
 
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
 
Karahasan sa paaralan
Karahasan sa paaralanKarahasan sa paaralan
Karahasan sa paaralan
 
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
 
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng PamilyaModule 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
 
Ang sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao pptAng sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao ppt
 
Karahasan sa Paaralan
Karahasan sa PaaralanKarahasan sa Paaralan
Karahasan sa Paaralan
 
KATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptx
KATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptxKATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptx
KATAPATAN sa SALITA at sa GAWA.pptx
 
ESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptx
ESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptxESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptx
ESP-8-....-WEEK-1-Q2.pptx
 
EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4
 
ESP 8 Modyul 11
ESP 8 Modyul 11ESP 8 Modyul 11
ESP 8 Modyul 11
 
Modyul 4 EsP
Modyul 4 EsPModyul 4 EsP
Modyul 4 EsP
 
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptxESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
 
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALANMODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
 
Karahasan sa paaralan
Karahasan sa paaralanKarahasan sa paaralan
Karahasan sa paaralan
 
SEKSWALIDAD NG TAO.ppt
SEKSWALIDAD NG TAO.pptSEKSWALIDAD NG TAO.ppt
SEKSWALIDAD NG TAO.ppt
 
Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7
Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7
Modyul 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 7
 
Manorialismo
ManorialismoManorialismo
Manorialismo
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
 

Similar to 4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education

Pag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng taoPag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng taoYhanzieCapilitan
 
Pag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng taoPag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng taoYhanzieCapilitan
 
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxPag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxMartinGeraldine
 
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.pptpag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.pptpastorpantemg
 
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.pptpag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.pptpastorpantemg
 
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdfESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdfJennifer Maico
 
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityFrancis Hernandez
 
tungkod ni welt yang.pptx
tungkod ni welt yang.pptxtungkod ni welt yang.pptx
tungkod ni welt yang.pptxchilde7
 
WEEK-4-PPT.pptx
WEEK-4-PPT.pptxWEEK-4-PPT.pptx
WEEK-4-PPT.pptxwhiteki
 
MORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT IIMORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT IIRoi Elamparo
 
ARALIN-3-SOSYALISASYON.docx
ARALIN-3-SOSYALISASYON.docxARALIN-3-SOSYALISASYON.docx
ARALIN-3-SOSYALISASYON.docxErikaCapillo1
 
ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16
ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16
ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16MaamRubyOsera
 

Similar to 4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education (20)

Pag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng taoPag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng tao
 
Pag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng taoPag ugnawa sa sekswalidad ng tao
Pag ugnawa sa sekswalidad ng tao
 
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxPag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
 
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.pptpag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
 
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.pptpag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
pag-unawasaseksuwalidadngtao-220406143349.ppt
 
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdfESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
ESP 8 _Quarter 3_ARALIN 16 PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA SEKSWALIDAD.pdf
 
seksuwalidad.pptx
seksuwalidad.pptxseksuwalidad.pptx
seksuwalidad.pptx
 
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptxESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
 
Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1
 
Esp 9
Esp 9Esp 9
Esp 9
 
Pagbabago sa sarili
Pagbabago sa sariliPagbabago sa sarili
Pagbabago sa sarili
 
Sekswalidad ng tao.pptx
Sekswalidad ng tao.pptxSekswalidad ng tao.pptx
Sekswalidad ng tao.pptx
 
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
 
tungkod ni welt yang.pptx
tungkod ni welt yang.pptxtungkod ni welt yang.pptx
tungkod ni welt yang.pptx
 
ESP 10_Aralin 1-2.pptx
ESP 10_Aralin 1-2.pptxESP 10_Aralin 1-2.pptx
ESP 10_Aralin 1-2.pptx
 
WEEK-4-PPT.pptx
WEEK-4-PPT.pptxWEEK-4-PPT.pptx
WEEK-4-PPT.pptx
 
MORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT IIMORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT II
 
ARALIN-3-SOSYALISASYON.docx
ARALIN-3-SOSYALISASYON.docxARALIN-3-SOSYALISASYON.docx
ARALIN-3-SOSYALISASYON.docx
 
ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16
ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16
ESP9_Q3M1_KatarungangPanlipunan_Feb12-16
 
Modyul 1
Modyul 1Modyul 1
Modyul 1
 

4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education

 • 1. Modyul 1: Ang Sekswalidad ng Tao 4th Quarter MA.ANGELITA V. CORPUZ MASTER TEACHER I
 • 2.
 • 3. ONLINE CLASS RULES Checking of ATTENDANCE SIMPLE CLASS RULES
 • 4.
 • 5.
 • 6. Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag- unawa: 13.1 Natutukoy ang tamang pagpapakahulugan sa sekswalidad. (EsP8IP-IVa-13.1)
 • 7. Sa inyong mga aralin sa iba’t-ibang subject, napag- aralan ba ninyo ang tungkol sa sekswalidad? Pagiging lalaki/babae Kalusugan ng pagiging babae/lalaki Wastong pagkilos at pangangalaga ng sarili bilang nagdadalaga/nagbibinata
 • 8. Ang Sekswalidad ng Tao Pgbibinata/pagdadalaga Pagbabago sa pisikal na kakanyahan bilang babae at lalaki Pagkapukaw ng sekswal na interest
 • 9. Ang Sekswalidad ng Tao Ang sekswalidad ng tao ay kaugnay ng kaniyang pagiging ganap na babae o lalaki. Hindi ka magiging ganap na tao maliban sa iyong ganap na pagiging babae o lalaki. Maaari ding sabihing, sa iyong pagkalalaki o pagkababae magiging ganap at bukod-tangi kang tao.
 • 10. Ang Sekswalidad ng Tao Ang sekswalidad kung gayon ay ang behikulo upang maging ganap na tao- lalaki o babae na ninanais mong maging. Hindi ito pisikal o bayolohikal na kakanyahan lamang, ang pagpapakalalaki at pagpapakababae ay isang malayang pinili at personal na tungkulin na gagampanan mo sa iyong buong buhay.
 • 11. Isang moral na hamon sa bawat tao ang pag-iisa o pagbubuo ng sekswalidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae o pagkalalaki.
 • 12. Kung hindi mapag-iisa ang sekswalidad at pagkatao habang nagdadalaga o nagbibinata, magkakaroon ng kakulangan sa kaniyang pagkatao pagsapit ng sapat na gulang (adulthood)
 • 13. Sa isang taong nasa sapat nang gulang, ang kakulangan na ito ay maaaring magkaroon ng manipestasyon bilang kawalan ng kumpiyansa sa sarili, mga karamdamang sikolohikal o karamdaman sa pagiisip at mga suliraning sekswal.
 • 14. Sa ngayon nasa proseso ka ng pag-iisa o pagbubuong ito. Kailangan mo ang masusing pagkilala sa iyong sariling pagkatao, maingat na pagpapasiya at angkop na pagpili upang makatugon sa hamong ito.
 • 15. Ang tao ay tinawag upang magmahal. Ito ang natatanging bokasyon ng tao bilang tao. May dalawang daan patungo dito- –ang pag-aasawa at ang buhay na walang asawa (celibacy).
 • 16. “Tao lamang ang may kakayahang magmahal, at ang tao lamang ang makapagsisilang ng isa pang tao, tulad niya ay may kakayahang magmahal
 • 17. Ang kakayahang ito na magmahal–at maghatid ng pagmamahal sa mundo–ang likas na nagpapadakila sa tao.” (Banal na Papa Juan Paulo II) At ayon sa kaniyang akdang “Love and Responsibility”, upang gawing higit na katangi- tangi ang pagmamahal at upang ito ay maging buo at ganap, kailangang ito ay magkaroon ng integrasyon
 • 18. Ibig sabihin, kailangang mailakip dito ang lahat ng elemento ng tunay na pagmamahal ayon sa kung alin ang dapat mangibabaw o mauna
 • 19. . Ilan sa mga elementong ito ang kailangan nating linawin.
 • 20. Kabilang sa mahahalagang elementong tinutukoy dito ay: ang sex drive o sekswal na pagnanasa,  ang kilos-loob (will), mga pandama at emosyon,  pakikipagkaibigan at kalinisang puri.
 • 21. PAGLALAHAT: 1. Anu-anong mga mahahalagang mensahe ang ating natutunan mula sa aralin? Paano natin maisasabuhay ang mga natutunan natin sa araw na ito?
 • 22. PAGLALAHAT: Ang kakayahang natin na magmahal–ang maghatid ng pagmamahal sa mundo–ang likas na nagpapadakila sa tao.” (Banal na Papa Juan Paulo II)
 • 23. Gawain I Panuto: Suriing mabuti ang mga larawan sa Hanay A at hanapin sa Hanay B ang pakahulugan nito. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30. TAMANG SAGOT: 1. PAMILYA 2. PAGHANGA 3. KASAL 4. KASARIAN 5. PAGMAMAHAL
 • 31. MAIKLING PAGSUSULIT Gawain II Panuto: Suriin ang mga sumusunod na pahayag kung ito ay tumutukoy sa tamang pakahulugan sa sekswalidad. Isulat sa sagutang papel ang S kung sang-ayon at HS kung hindi sang-ayon.
 • 32. 1. Ang sekswalidad ay para lamang sa lalaki at babae. 2. Ang pagkakaroon ng paghanga o atraksiyon sa ibang kasarian ay masama.
 • 33. 3. Nasusukat ang pagiging ganap na babae at lalaki ng isang tao ayon sa kaniyang pisikal na kakanyahan. 4.May kamalayan at kalayaan ang sekswalidad.
 • 34. 5. Mahalaga ang kaalaman sa sekswalidad upang mapangalagaan natin ito.