SlideShare a Scribd company logo
Mã đề thi 279
3008
 3008
ĐỀ ÔN SỐ 40       45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012
 Câu 9. Một động cơ không đồng bộ 3 pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là: 220V . Biết công suất của động cơ
    là : 10.56kW và hệ số công suất bằng 0, 8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuôn dây của động cơ
  ¨là?           ¨             ¨             ¨
 A© 30A.         B© 10A.          C© 20A.          D 60A.
                                           ©
Câu 10. Trong phản ứng vỡ hạt nhân U 235 năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia 1 hạt nhân là 200M eV . Một
    nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani, có công suất 500.000kW , hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ
3008

 ¨  hàng năm nguyên liệu U 235 là:
               ¨              ¨             ¨
 A © kg .
    961          B© 1421kg .        C© 1352,5 kg .       D 1121 kg .
                                           ©
Câu 11. Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm các phần tử theo thứ tự R, tự điện C và cuôn dây. Điểm M nằm
    giữa R và C, điểm N nằm giữa C và cuôn dây. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp có biểu thức:
        √
    u = 120 2Cos(100πt)V thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu N B và điện áp giữa hai đầu đoạn AN có
    cùng một giá trị hiệu dụng và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn
  ¨mạch AM bằng?       ¨            ¨             ¨
 A© 50V.          B©
                 40V.         C© 20V.          D 60V.
                                          ©
Câu 12. Đường kính của Ngân Hà ¨ khoảng
 ¨            
                vào        ¨           ¨
 A © 000 năm ánh sáng . © 000 năm ánh sáng . © 000 năm ánh sáng . © 000 năm ánh sáng .
    84          B 76        C 97          D 100

Câu 13. Một quả cầu đặc, khối lượng m , đồng chất có bán kính R được treo bằng thanh mảnh không giản, khối
    lượng không đáng kể, có chiều dài l = R, vào mép quả cầu tại nơi có gia tốc trọng trường g . Hệ con lắc dao
    động điều hòa với biên độ nhỏ. Chu kì T của con lắc là:
 ¨       2l      ¨       5l     ¨       l       ¨       11l
 A © = 2π
    T      .     B © = 2π
                  T       .    C © = 2π
                                T      .      © = 2π 5g .
                                             D T
         3g             11g             g

Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2m,
    hai khe hẹp cách nhau 0, 8mm, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm λ = 0, 5µm. Gọi M và N là hai điểm
    trên màn quan sát nằm khác phía đối với vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm lần lượt 2mm và
 ¨  12mm. Số vân sáng và ¨ tối quan sát được trên đoạn M N là:
                số vân           ¨
  A © vân sáng, 15 vân tối . © vân sáng, 13 vân tối . © vân sáng, 12 vân tối .
 ¨  15           B 13            C 11
 
  © vân sáng, 10 vân tối .
  D 12

Câu 15. Một máy biến áp có hiệu suất bằng1. Có N1 = 1000 vòng; N2 = 50 vòng; u1 = 220v; I1 = 0, 18A. Hệ số
  ¨công suất của mạch sơ cấp và mạch thứ cấp lần lượt là: 1 và 0, 9. Cường độ dòng điện của mạch thứ cấp?
  A
  ©
  ¨1A.
  B©
  2A.
  ¨
  C
  ©
  ¨3A.
  D©
  4A.

                           75
Câu 16. Tại một thời điểm đa cho ,trong mẫu còn     hạt nhân chưa bị phân rã . Sau 16 ngày số hạt nhân còn lại
                          100
              18, 75
    chưa bị phân rã là    . Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ là bao nhiêu vậy?
 ¨            100 ¨
                              ¨             ¨
  A T=8 ngày .
 ©              B T=9 ngày .
                ©              C T=7 ngày .
                              ©              D T=12 ngày .
                                            ©
Câu 17. Một con lắc lò xo treo vào trần một ô tô đang chuyển động nhanh dần dều theo phương ngang với gia tốc
       g
    a = √ , với g là gia tốc trọng trường. Khi xe chuyển động, trục của lò xo hợp với phương thẳng đứng một
        3
 ¨  góc là?        ¨             ¨              ¨
  A 600
 © .             B 450
               © .             C 300
                             © .             © cả điều sai.
                                            D Tất
                                             Trang 2/7- Mã đề thi 279
ĐỀ ÔN SỐ 40        45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012
Câu 18. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc v0 = 6.106(m/s) và hướng nó
    vào một điện trường đều dọc theo đường sức từ A đến B (hiệu điện thế giữa hai điểm đó là −10(V ). Sau
    khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10−4 (T ) theo
    phương vuông góc với phương của đường cảm ứng từ. Xác định bán kính cực đại của quỹ đạo electron đi
  ¨trong từ trường và lực từ tác dụng lên electron .
                ¨              ¨             ¨
  © cm .
  A 5,7            © cm .
                B 5,2             © cm .
                               C 5,3            © cm .
                                             D 5,8
3008

Câu 19. Chỉ ra câu SAI:
 ¨
  ¨ nơtron và punxa là sao bức xạ năng lượng dưới dạng những xung sóng điện từ rất mạnh .
  A Sao
 ©
  ¨ mới hoặc sao siêu mới là sao mới hình thành từ một tinh vân .
  B Sao
 ©
  © sao biến quang nguyên nhân là do che khuất (sao đôi) hoặc do nén, dãn có chu kì xác định .
  C Các
 ¨
  © số các sao tồn tại trong trạng thái ổn định, có kích thước, nhiệt độ,.. không đổi trong một thời gian dài .
  D Đa

Câu 20. Khi chiếu một bức xạ vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các
    electron quang điện có vận tốc cực đại và hướng nó vào một từ trường đều cảm ứng từ 10−4 T vuông góc với
  ¨phương vận tốc ban đầu của electron. Tính chu kì của electron trong từ trường. ¨
                ¨             ¨
  © 36µs .
  A 0,             © 33µs .
                B 0,            © 34µs .
                              C 0,            © 31µs .
                                            D 0,

Câu 21. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng có a = 2mm, D = 2m, khi được chiếu bởi ánh sáng có bước
    sóng λ1 = 0, 5µm thì trên màn quan sát được độ rộng trường giao thoa là: 8, 1mm. Nếu chiếu đồng thời
    thêm ánh sáng có λ2 thì thấy vân sáng bậc 4 của nó trùng với vân sáng bậc 6 của ánh sáng λ2 . Trên màn có
  ¨số vân sáng trùng nhau ¨ sát được là:
                quan            ¨              ¨
  © vân sáng .
  A 6             © vân sáng .
                B 9            C © vân sáng .
                                11            © vân sáng .
                                            D 4

Câu 22. Một chất điểm dao động điều hòa trên Ox với A = 10cm, T = 2s. Mốc thế năng ở V T CB . Tốc độ trung
    bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có Wđ = 3.Wt đến vị trí
       1
    Wđ = Wt là?
 ¨     3        ¨            ¨              ¨
 A© 21,96.         B 12,34.
               ©             C 11,23 .
                            ©               D 77,45.
                                           ©
Câu 23. Một lò xo có độ dài tự nhiên là 20cm, độ cứng K = 20N/m. Gắn lò xo trên thanh nhẹ OA nằm ngang,
    một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn quả cầu m = 200g. Quả cầu chuyển động không ma sát trên thanh
  ¨ngang. Thanh quay tròn đều với tốc độ góc 4, 47rad/s.¨ quay chiều dài của lò xo là :
               ¨              Khi           ¨
 A © cm .
    25           B © cm.
                  32           © cm.
                              C 43           © cm .
                                           D 55

Câu 24. Một hạt nhân nguyện tử hiđro chuyện động với vận tốc v đến va chạm với hạt nhân nguyên tử Li đứng yên
    và bị hạt nhân liti bắt giữ. Sau va chạm xuất hiện 2 hạt α bay ra cùng giá trị vận tốc v . Quĩ đạo của 2 hạt α
    đối xứng với nhau và hợp với đường nối dài của quĩ đạo hạt proton góc 800 . Tính vận tốc v của nguyên tử
    hiđro? (mp = 1, 007u; mHe = 4, 000u; mLi = 7, 000u; u = 1.66055.10−27 kg )
 ¨               ¨             ¨              ¨
       7          B 2.107 (m/s) .             7              7
  © 4.10 (m/s) .
  A 2,             ©              © 56.10 (m/s) .
                               C 1,             © 8.10 (m/s) .
                                              D 1,

Câu 25. Một mạch dao động LC có tần số dao động riêng là 90kHz. Nếu tăng điện dung của tụ điện trong mạch 4, 5
  ¨lần và giảm độ tự cảm của¨
              
                cuộn cảm thuần trong mạch ¨lần thì tần số dao động ¨
                             2            của mạch là
  A 20kHz .
 ©            B 30kHz .
              ©               C 60kHz .
                             ©             D 10kHz .
                                          ©
Câu 26. Vật có m là 2Kg, treo vào lò xo có K = 50N/cm, kéo khỏi V T CB 3cm hướng xuống rồi truyền vật tốc
    2m/s hướng lên. Viết phương trình dao động của vật khi chọn chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc vật
    ở V T CB là 2, 5cm và đang hướng về V T CB ?
 ¨           π               ¨           π
  © = 5, 25cos(25t − 6 ) cm .
  A x                          © = 15cos(50πt + 4 ) cm .
                             B x
 ¨          π                ¨           π
 C © = 5cos(50t + ) cm .
    x
            3                © = 2, 5cos(50t − 2 ) cm .
                             D x
                                              Trang 3/7- Mã đề thi 279
ĐỀ ÔN SỐ 40        45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012
Câu 27. Cho một mạc RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch bằng U
    không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 người ta thấy cống suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong
    2 trường hợp bằng nhau. Tìm công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi:
 ¨    U2         ¨ 2 (R1 + R2 )
                  U            ¨ 2U 2            ¨ U2
  A ©√
  2 R +R     .     B©
                         .    C©
                              R +R     .       © +R .
                                             D
       1  2          4R1 R2          1   2           R1   2

Câu 28. Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với
3008

    tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96V . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện
 ¨  trở R bằng:      ¨             ¨             ¨
 A© 71V .          B©
                 72,5V .         C 72V .
                              ©              D 71,5V .
                                            ©
Câu 29. Hai nguồn âm O1, O2 coi là hai nguồn điểm cách nhau 4m, phát sóng kết hợp cùng f = 425Hz, cùng biên
    độ là: a = 1cm và cùng pha, v = 340m/s. Số điểm dao động với biên độ 1cm trong khoảng giữa O1O2 là:
  ¨             ¨             ¨              ¨
  A 45.
  ©             B 20.
                ©             C 12.
                              ©              D 32.
                                            ©
                                         13, 6
Câu 30. Mức năng lượng nguyên tử Hidro ở trạng thái dừng có biểu thức En = −      với n = 1, 2, 3... Khi kích
                                          n2
    thích nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ 1 photon có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ
  ¨đạo dừng của electron tăng lên 9 lần. bước sóng lớn ¨
               ¨
                              nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là?
                                            ¨
  A©
   0,657 .         B© 0,357 .         C© 0,457 .         D 0,457 .
                                            ©
Câu 31. Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo
    phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1.5cm, là điểm gần O nhất
    luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20cm, nằm ở mặt nước có số điểm
  ¨dao động với biên độ cực đại là bap nhiêu?
               ¨             ¨            ¨
 © .
  A 12            © .
                B 18            © .
                              C 13           © .
                                          D 10

Câu 32. Một cuộn dây ghép nối tiếp với một tụ điện . Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều cáo giá trị
    hiệu dụng không đổi U = 100V . Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt được giá trị cực
    đại UCmax = 200V . Hệ số công suất của mạch khi đó là√ nhiêu ?
                                bao
 ¨  3           ¨  1            ¨ 3            ¨1
 ©.
  A             © .
               B               ©2 .
                              C             D √
                                            © 3.
    2             2
Câu 33. Trong đoạn mạch xoay chiều có điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u và cường độ dòng điện tức thời
  ¨qua mạch là i. Với đoạn mạch chỉ có :
  ¨ điện thì khi u có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng thì i cũng có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng.
  A Tụ
 ©
  B Cuộn dây thuần cảm khi u có giá trị cực đại thì i có giá trị bằng giá trị hiệu dụng.
 ¨
 ©
  C Cuộn dây thuần cảm khi u có giá trị cực đại thì i bằng 0 hoặc có giá trị có giá trị cực đại.
 ©
 ¨
  D Điện trở thuần thì khi u có giá trị cực đại thì i bằng 0.
 ©
Câu 34. Đoạn mạch M N gồm ống dây nối tiếp tụ điện C. Hiệu điện thế giữa 2 đầu M N là 37, 5 và f thay đổi được
    thấy rằng khi hiệu điện thế giữa 2 đầu ống dây là: 50V và giữa 2 đầu tụ là: 17, 5V thì dòng điện có cường
  ¨độ 0, 1A còn khi tần số ¨ là: 330Hz thì cường độ dòng điện đạt cực đại. Tìm L? ¨
                              ¨
 A© 0,11 .         B© 0,12 .         C 0,13.
                              ©              D 0,14.
                                            ©
Câu 35. Một động cơ xoay chiều có điện trở 20Ω khi mắc vào mạch có hiệu điện thế 200V thì động cơ có công suất
  ¨P = 210W biết hệ số công suất là: 0, 85.Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ?
               ¨             ¨             ¨
 A © 5A.
    3,          B © 5(A).
                 2,           C © 5(A).
                              4,            © 5(A).
                                           D 6,

Câu 36. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng trắng, a = 1mm, D = 1m. Ánh sáng dùng trong T N là 2 ánh sáng
    trắng có λ1 = 0, 5µm và λ2 = 0, 7µm. Hỏi vị trí vân tối trùng nhau lần thứ nhất ( kể từ vân sáng T T ) tại
 ¨  điểm cách vân T T 1 khoảng là bao là:
               ¨             ¨             ¨
 A© 1,55mm .        B© 1,35mm .        C© 1,75mm .        D 1,25mm .
                                           ©


                                             Trang 4/7- Mã đề thi 279
ĐỀ ÔN SỐ 40      45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012
Câu 37. Dùng một mạch dao động LC lí tưởng để thu cộng hưởng các sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ tự cảm
    L không thay đổi, còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao
    động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng đều bằng nhau. Khi điện
    dung của tụ điện C1 = 2.10−6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là:
    E1 = 4µV . Khi điện dung của tụ điện C2 = 8.10−6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện
  ¨từ tạo ra là?      ¨             ¨            ¨
 A© 5µV .         B© 3µV .          C© 2µV .         D 1µV .
                                          ©
3008

Câu 38. Một con lắc lò xo có độ cứng K = 40N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc là
    10rad/s. Chọn gốc tọa độ O ở V T CB, chiều dương hướng lên và khi v = 0 thì lò xo không bị biến dạng.
  ¨Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang di lên với ¨ +80cm/s là ?
               ¨
                             vận tốc         ¨
  © N.
  A 2,8            © N.
                B 6,4           C © N.
                              1,6          © N hoặc 6,4 N.
                                          D 1,6

Câu 39. Hai tụ điện C1 = 3C và C2 = 6C mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin suất điện động E = 3V để nạp
    điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng
    điện trong mạch dao động đạt cực đại thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1 . Hiệu điện thế cực đại trên tụ C2
  ¨của mạch dao động sau ¨
    √             đó là?
                   √            ¨  √            ¨  √
 A © 7 (V ) .         B © 5 (V ) .         C © 3 (V ) .        D © 2 (V ) .

Câu 40. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 300nm thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 500nm . Cho
    rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 1, 5% công suất của chùm sáng kích thích . Hãy tính xem
  ¨trung bình mỗi phôtôn ¨ánh sáng phát quang ứng với ¨
                             bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích¨
                                           
                                             thích :
 A© .40           B© .
                 20           C© .
                               15           10
                                           D© .
  II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).
  Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40

More Related Content

What's hot

đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012
Hồ Việt
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 3545 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35
Hồ Việt
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 3745 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37
Hồ Việt
 
Đề thi thử vật lý số 39 -2012
Đề thi thử vật lý số 39 -2012Đề thi thử vật lý số 39 -2012
Đề thi thử vật lý số 39 -2012
Hồ Việt
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 33
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 3345 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 33
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 33
Hồ Việt
 
đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012
Hồ Việt
 
Bt 11 nc chuong1,2
Bt 11 nc chuong1,2Bt 11 nc chuong1,2
Bt 11 nc chuong1,2
Tram Phan
 
Nganhang trac nghiem ly co dap an
Nganhang trac nghiem ly co dap anNganhang trac nghiem ly co dap an
Nganhang trac nghiem ly co dap an
Xuan Quyet Cecil
 
De thi thu dai hoc (1)
De thi thu dai hoc (1)De thi thu dai hoc (1)
De thi thu dai hoc (1)phamthinga36
 
De vatlia ct_dh_k11_m936
De vatlia ct_dh_k11_m936De vatlia ct_dh_k11_m936
De vatlia ct_dh_k11_m936
chumanh_hoai
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tietPhong Phạm
 
Cac dang-bai-tap-chuong-1
Cac dang-bai-tap-chuong-1Cac dang-bai-tap-chuong-1
Cac dang-bai-tap-chuong-1
Nguyen Van Tai
 
Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...
Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...
Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...VI Vu
 
Đề thi đại học 2009 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2009 môn Vật LýĐề thi đại học 2009 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2009 môn Vật Lý
tuituhoc
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon ly khoi a - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon ly khoi a - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon ly khoi a - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon ly khoi a - nam 2010
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Chuyên đề Định luật Ohm tổng quát
Chuyên đề Định luật Ohm tổng quátChuyên đề Định luật Ohm tổng quát
Chuyên đề Định luật Ohm tổng quátLee Ein
 
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật LýĐề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
tuituhoc
 

What's hot (18)

đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 45 năm 2012
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 3545 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 35
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 3745 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 37
 
Đề thi thử vật lý số 39 -2012
Đề thi thử vật lý số 39 -2012Đề thi thử vật lý số 39 -2012
Đề thi thử vật lý số 39 -2012
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 33
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 3345 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 33
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 33
 
đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012
đề Thi thử vật lý số 44 năm 2012
 
Bt 11 nc chuong1,2
Bt 11 nc chuong1,2Bt 11 nc chuong1,2
Bt 11 nc chuong1,2
 
Nganhang trac nghiem ly co dap an
Nganhang trac nghiem ly co dap anNganhang trac nghiem ly co dap an
Nganhang trac nghiem ly co dap an
 
De thi thu dai hoc (1)
De thi thu dai hoc (1)De thi thu dai hoc (1)
De thi thu dai hoc (1)
 
De vatlia ct_dh_k11_m936
De vatlia ct_dh_k11_m936De vatlia ct_dh_k11_m936
De vatlia ct_dh_k11_m936
 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu 2013 co dap an chi tiet
 
Cac dang-bai-tap-chuong-1
Cac dang-bai-tap-chuong-1Cac dang-bai-tap-chuong-1
Cac dang-bai-tap-chuong-1
 
Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...
Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...
Huong dan-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-khoi-a-2012--ma-de-958.thuvienvatly.co...
 
Đề thi đại học 2009 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2009 môn Vật LýĐề thi đại học 2009 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2009 môn Vật Lý
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon ly khoi a - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon ly khoi a - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon ly khoi a - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon ly khoi a - nam 2010
 
Chuyên đề Định luật Ohm tổng quát
Chuyên đề Định luật Ohm tổng quátChuyên đề Định luật Ohm tổng quát
Chuyên đề Định luật Ohm tổng quát
 
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật LýĐề thi đại học 2012 môn Vật Lý
Đề thi đại học 2012 môn Vật Lý
 

Similar to 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 41
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 4145 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 41
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 41
Hồ Việt
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43
 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43
Hồ Việt
 
50 de thi thu dai hoc hohoangviet-30
50 de thi thu dai hoc hohoangviet-3050 de thi thu dai hoc hohoangviet-30
50 de thi thu dai hoc hohoangviet-30Hồ Việt
 
Đề thi thử vật lý số 30 2012
Đề thi thử vật lý số 30 2012Đề thi thử vật lý số 30 2012
Đề thi thử vật lý số 30 2012
Hồ Việt
 
[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013
[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013
[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013
Phong Phạm
 
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic field
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic fieldLecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic field
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic field
Lê Đại-Nam
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn
Megabook
 
tong on vat ly 11
tong on vat ly 11tong on vat ly 11
tong on vat ly 11
ttt tytye
 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
Phát Lê
 
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuum
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuumLecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuum
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuum
Lê Đại-Nam
 
đề thi đại học môn lý khối A năm 2011
đề thi đại học môn lý khối A năm 2011đề thi đại học môn lý khối A năm 2011
đề thi đại học môn lý khối A năm 2011
Đề thi đại học edu.vn
 
2014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.39821
2014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.398212014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.39821
2014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.39821Bác Sĩ Meomeo
 
De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012
De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012
De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012Bác Sĩ Meomeo
 
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tietPhong Phạm
 
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
Phong Phạm
 

Similar to 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40 (16)

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 41
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 4145 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 41
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 41
 
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43
 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43 45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43
45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 43
 
50 de thi thu dai hoc hohoangviet-30
50 de thi thu dai hoc hohoangviet-3050 de thi thu dai hoc hohoangviet-30
50 de thi thu dai hoc hohoangviet-30
 
Đề thi thử vật lý số 30 2012
Đề thi thử vật lý số 30 2012Đề thi thử vật lý số 30 2012
Đề thi thử vật lý số 30 2012
 
[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013
[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013
[Nguoithay.vn] giai chi tiet de li chuyen sp lan 2 nam 2013
 
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic field
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic fieldLecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic field
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 3 - Electrostatic field
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn
 
Monvatly2013
Monvatly2013Monvatly2013
Monvatly2013
 
tong on vat ly 11
tong on vat ly 11tong on vat ly 11
tong on vat ly 11
 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
 
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuum
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuumLecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuum
Lecture on Classical Electrodynamics - Chapter 1 - EM field in vacuum
 
đề thi đại học môn lý khối A năm 2011
đề thi đại học môn lý khối A năm 2011đề thi đại học môn lý khối A năm 2011
đề thi đại học môn lý khối A năm 2011
 
2014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.39821
2014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.398212014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.39821
2014thi thu-3134.thuvienvatly.com.d872e.39821
 
De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012
De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012
De thi thu vat ly chuyen nguyen hue lan 4 2012
 
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet
 
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
 

More from Hồ Việt

đề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđh
đề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđhđề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđh
đề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđhHồ Việt
 
bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việt
 bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việt bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việt
bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việtHồ Việt
 
Bài tập ôn tuần hóa học hồ hoàng việt
Bài tập ôn tuần hóa học  hồ hoàng việtBài tập ôn tuần hóa học  hồ hoàng việt
Bài tập ôn tuần hóa học hồ hoàng việt
Hồ Việt
 
32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng
32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng 32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng
32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng
Hồ Việt
 
De thi lan 1 9-8-2012
De thi lan 1  9-8-2012De thi lan 1  9-8-2012
De thi lan 1 9-8-2012Hồ Việt
 
đề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối dđề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối dHồ Việt
 
đề Thi đại học môn toán; khối b
đề Thi đại học môn toán; khối bđề Thi đại học môn toán; khối b
đề Thi đại học môn toán; khối bHồ Việt
 
Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...
Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...
Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...Hồ Việt
 
Đề thi thử vật lý số 15-2012
Đề thi thử vật lý số 15-2012Đề thi thử vật lý số 15-2012
Đề thi thử vật lý số 15-2012
Hồ Việt
 
Đề thi thử vật lý số 10-2012
Đề thi thử vật lý số 10-2012Đề thi thử vật lý số 10-2012
Đề thi thử vật lý số 10-2012
Hồ Việt
 
Đề thi thử vật lý số 6-2012
Đề thi thử vật lý số 6-2012Đề thi thử vật lý số 6-2012
Đề thi thử vật lý số 6-2012
Hồ Việt
 
ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN
ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN
ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN
Hồ Việt
 

More from Hồ Việt (12)

đề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđh
đề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđhđề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđh
đề Thi chất lượng tháng 3 lhh-hhv-bđh
 
bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việt
 bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việt bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việt
bai-tập-điện-buổi-20-20-12-2012-hồ-hoang-việt
 
Bài tập ôn tuần hóa học hồ hoàng việt
Bài tập ôn tuần hóa học  hồ hoàng việtBài tập ôn tuần hóa học  hồ hoàng việt
Bài tập ôn tuần hóa học hồ hoàng việt
 
32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng
32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng 32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng
32 Bài tập ôn tập sóng cơ học-lớp chất lượng
 
De thi lan 1 9-8-2012
De thi lan 1  9-8-2012De thi lan 1  9-8-2012
De thi lan 1 9-8-2012
 
đề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối dđề Thi đại học môn toán; khối d
đề Thi đại học môn toán; khối d
 
đề Thi đại học môn toán; khối b
đề Thi đại học môn toán; khối bđề Thi đại học môn toán; khối b
đề Thi đại học môn toán; khối b
 
Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...
Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...
Bài giải đề thi đại học môn lý khối a và khối a1 năm 2012 - giải - hồ hoàng ...
 
Đề thi thử vật lý số 15-2012
Đề thi thử vật lý số 15-2012Đề thi thử vật lý số 15-2012
Đề thi thử vật lý số 15-2012
 
Đề thi thử vật lý số 10-2012
Đề thi thử vật lý số 10-2012Đề thi thử vật lý số 10-2012
Đề thi thử vật lý số 10-2012
 
Đề thi thử vật lý số 6-2012
Đề thi thử vật lý số 6-2012Đề thi thử vật lý số 6-2012
Đề thi thử vật lý số 6-2012
 
ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN
ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN
ĐỀ THI THỬ SỐ 1 BOXMATH.VN
 

45 đề thi thử đại học môn vật lý năm 2012- đề số 40

 • 1. Mã đề thi 279 3008 3008
 • 2. ĐỀ ÔN SỐ 40 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012 Câu 9. Một động cơ không đồng bộ 3 pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là: 220V . Biết công suất của động cơ là : 10.56kW và hệ số công suất bằng 0, 8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuôn dây của động cơ ¨là? ¨ ¨ ¨ A© 30A. B© 10A. C© 20A. D 60A. © Câu 10. Trong phản ứng vỡ hạt nhân U 235 năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia 1 hạt nhân là 200M eV . Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani, có công suất 500.000kW , hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ 3008 ¨ hàng năm nguyên liệu U 235 là: ¨ ¨ ¨ A © kg . 961 B© 1421kg . C© 1352,5 kg . D 1121 kg . © Câu 11. Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm các phần tử theo thứ tự R, tự điện C và cuôn dây. Điểm M nằm giữa R và C, điểm N nằm giữa C và cuôn dây. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp có biểu thức: √ u = 120 2Cos(100πt)V thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu N B và điện áp giữa hai đầu đoạn AN có cùng một giá trị hiệu dụng và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn ¨mạch AM bằng? ¨ ¨ ¨ A© 50V. B© 40V. C© 20V. D 60V. © Câu 12. Đường kính của Ngân Hà ¨ khoảng ¨ vào ¨ ¨ A © 000 năm ánh sáng . © 000 năm ánh sáng . © 000 năm ánh sáng . © 000 năm ánh sáng . 84 B 76 C 97 D 100 Câu 13. Một quả cầu đặc, khối lượng m , đồng chất có bán kính R được treo bằng thanh mảnh không giản, khối lượng không đáng kể, có chiều dài l = R, vào mép quả cầu tại nơi có gia tốc trọng trường g . Hệ con lắc dao động điều hòa với biên độ nhỏ. Chu kì T của con lắc là: ¨ 2l ¨ 5l ¨ l ¨ 11l A © = 2π T . B © = 2π T . C © = 2π T . © = 2π 5g . D T 3g 11g g Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2m, hai khe hẹp cách nhau 0, 8mm, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm λ = 0, 5µm. Gọi M và N là hai điểm trên màn quan sát nằm khác phía đối với vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm lần lượt 2mm và ¨ 12mm. Số vân sáng và ¨ tối quan sát được trên đoạn M N là: số vân ¨ A © vân sáng, 15 vân tối . © vân sáng, 13 vân tối . © vân sáng, 12 vân tối . ¨ 15 B 13 C 11 © vân sáng, 10 vân tối . D 12 Câu 15. Một máy biến áp có hiệu suất bằng1. Có N1 = 1000 vòng; N2 = 50 vòng; u1 = 220v; I1 = 0, 18A. Hệ số ¨công suất của mạch sơ cấp và mạch thứ cấp lần lượt là: 1 và 0, 9. Cường độ dòng điện của mạch thứ cấp? A © ¨1A. B© 2A. ¨ C © ¨3A. D© 4A. 75 Câu 16. Tại một thời điểm đa cho ,trong mẫu còn hạt nhân chưa bị phân rã . Sau 16 ngày số hạt nhân còn lại 100 18, 75 chưa bị phân rã là . Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ là bao nhiêu vậy? ¨ 100 ¨ ¨ ¨ A T=8 ngày . © B T=9 ngày . © C T=7 ngày . © D T=12 ngày . © Câu 17. Một con lắc lò xo treo vào trần một ô tô đang chuyển động nhanh dần dều theo phương ngang với gia tốc g a = √ , với g là gia tốc trọng trường. Khi xe chuyển động, trục của lò xo hợp với phương thẳng đứng một 3 ¨ góc là? ¨ ¨ ¨ A 600 © . B 450 © . C 300 © . © cả điều sai. D Tất Trang 2/7- Mã đề thi 279
 • 3. ĐỀ ÔN SỐ 40 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012 Câu 18. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc v0 = 6.106(m/s) và hướng nó vào một điện trường đều dọc theo đường sức từ A đến B (hiệu điện thế giữa hai điểm đó là −10(V ). Sau khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10−4 (T ) theo phương vuông góc với phương của đường cảm ứng từ. Xác định bán kính cực đại của quỹ đạo electron đi ¨trong từ trường và lực từ tác dụng lên electron . ¨ ¨ ¨ © cm . A 5,7 © cm . B 5,2 © cm . C 5,3 © cm . D 5,8 3008 Câu 19. Chỉ ra câu SAI: ¨ ¨ nơtron và punxa là sao bức xạ năng lượng dưới dạng những xung sóng điện từ rất mạnh . A Sao © ¨ mới hoặc sao siêu mới là sao mới hình thành từ một tinh vân . B Sao © © sao biến quang nguyên nhân là do che khuất (sao đôi) hoặc do nén, dãn có chu kì xác định . C Các ¨ © số các sao tồn tại trong trạng thái ổn định, có kích thước, nhiệt độ,.. không đổi trong một thời gian dài . D Đa Câu 20. Khi chiếu một bức xạ vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc cực đại và hướng nó vào một từ trường đều cảm ứng từ 10−4 T vuông góc với ¨phương vận tốc ban đầu của electron. Tính chu kì của electron trong từ trường. ¨ ¨ ¨ © 36µs . A 0, © 33µs . B 0, © 34µs . C 0, © 31µs . D 0, Câu 21. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng có a = 2mm, D = 2m, khi được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng λ1 = 0, 5µm thì trên màn quan sát được độ rộng trường giao thoa là: 8, 1mm. Nếu chiếu đồng thời thêm ánh sáng có λ2 thì thấy vân sáng bậc 4 của nó trùng với vân sáng bậc 6 của ánh sáng λ2 . Trên màn có ¨số vân sáng trùng nhau ¨ sát được là: quan ¨ ¨ © vân sáng . A 6 © vân sáng . B 9 C © vân sáng . 11 © vân sáng . D 4 Câu 22. Một chất điểm dao động điều hòa trên Ox với A = 10cm, T = 2s. Mốc thế năng ở V T CB . Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có Wđ = 3.Wt đến vị trí 1 Wđ = Wt là? ¨ 3 ¨ ¨ ¨ A© 21,96. B 12,34. © C 11,23 . © D 77,45. © Câu 23. Một lò xo có độ dài tự nhiên là 20cm, độ cứng K = 20N/m. Gắn lò xo trên thanh nhẹ OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn quả cầu m = 200g. Quả cầu chuyển động không ma sát trên thanh ¨ngang. Thanh quay tròn đều với tốc độ góc 4, 47rad/s.¨ quay chiều dài của lò xo là : ¨ Khi ¨ A © cm . 25 B © cm. 32 © cm. C 43 © cm . D 55 Câu 24. Một hạt nhân nguyện tử hiđro chuyện động với vận tốc v đến va chạm với hạt nhân nguyên tử Li đứng yên và bị hạt nhân liti bắt giữ. Sau va chạm xuất hiện 2 hạt α bay ra cùng giá trị vận tốc v . Quĩ đạo của 2 hạt α đối xứng với nhau và hợp với đường nối dài của quĩ đạo hạt proton góc 800 . Tính vận tốc v của nguyên tử hiđro? (mp = 1, 007u; mHe = 4, 000u; mLi = 7, 000u; u = 1.66055.10−27 kg ) ¨ ¨ ¨ ¨ 7 B 2.107 (m/s) . 7 7 © 4.10 (m/s) . A 2, © © 56.10 (m/s) . C 1, © 8.10 (m/s) . D 1, Câu 25. Một mạch dao động LC có tần số dao động riêng là 90kHz. Nếu tăng điện dung của tụ điện trong mạch 4, 5 ¨lần và giảm độ tự cảm của¨ cuộn cảm thuần trong mạch ¨lần thì tần số dao động ¨ 2 của mạch là A 20kHz . © B 30kHz . © C 60kHz . © D 10kHz . © Câu 26. Vật có m là 2Kg, treo vào lò xo có K = 50N/cm, kéo khỏi V T CB 3cm hướng xuống rồi truyền vật tốc 2m/s hướng lên. Viết phương trình dao động của vật khi chọn chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc vật ở V T CB là 2, 5cm và đang hướng về V T CB ? ¨ π ¨ π © = 5, 25cos(25t − 6 ) cm . A x © = 15cos(50πt + 4 ) cm . B x ¨ π ¨ π C © = 5cos(50t + ) cm . x 3 © = 2, 5cos(50t − 2 ) cm . D x Trang 3/7- Mã đề thi 279
 • 4. ĐỀ ÔN SỐ 40 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012 Câu 27. Cho một mạc RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch bằng U không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 người ta thấy cống suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong 2 trường hợp bằng nhau. Tìm công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi: ¨ U2 ¨ 2 (R1 + R2 ) U ¨ 2U 2 ¨ U2 A ©√ 2 R +R . B© . C© R +R . © +R . D 1 2 4R1 R2 1 2 R1 2 Câu 28. Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với 3008 tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96V . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện ¨ trở R bằng: ¨ ¨ ¨ A© 71V . B© 72,5V . C 72V . © D 71,5V . © Câu 29. Hai nguồn âm O1, O2 coi là hai nguồn điểm cách nhau 4m, phát sóng kết hợp cùng f = 425Hz, cùng biên độ là: a = 1cm và cùng pha, v = 340m/s. Số điểm dao động với biên độ 1cm trong khoảng giữa O1O2 là: ¨ ¨ ¨ ¨ A 45. © B 20. © C 12. © D 32. © 13, 6 Câu 30. Mức năng lượng nguyên tử Hidro ở trạng thái dừng có biểu thức En = − với n = 1, 2, 3... Khi kích n2 thích nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ 1 photon có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ ¨đạo dừng của electron tăng lên 9 lần. bước sóng lớn ¨ ¨ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là? ¨ A© 0,657 . B© 0,357 . C© 0,457 . D 0,457 . © Câu 31. Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1.5cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20cm, nằm ở mặt nước có số điểm ¨dao động với biên độ cực đại là bap nhiêu? ¨ ¨ ¨ © . A 12 © . B 18 © . C 13 © . D 10 Câu 32. Một cuộn dây ghép nối tiếp với một tụ điện . Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều cáo giá trị hiệu dụng không đổi U = 100V . Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt được giá trị cực đại UCmax = 200V . Hệ số công suất của mạch khi đó là√ nhiêu ? bao ¨ 3 ¨ 1 ¨ 3 ¨1 ©. A © . B ©2 . C D √ © 3. 2 2 Câu 33. Trong đoạn mạch xoay chiều có điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u và cường độ dòng điện tức thời ¨qua mạch là i. Với đoạn mạch chỉ có : ¨ điện thì khi u có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng thì i cũng có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng. A Tụ © B Cuộn dây thuần cảm khi u có giá trị cực đại thì i có giá trị bằng giá trị hiệu dụng. ¨ © C Cuộn dây thuần cảm khi u có giá trị cực đại thì i bằng 0 hoặc có giá trị có giá trị cực đại. © ¨ D Điện trở thuần thì khi u có giá trị cực đại thì i bằng 0. © Câu 34. Đoạn mạch M N gồm ống dây nối tiếp tụ điện C. Hiệu điện thế giữa 2 đầu M N là 37, 5 và f thay đổi được thấy rằng khi hiệu điện thế giữa 2 đầu ống dây là: 50V và giữa 2 đầu tụ là: 17, 5V thì dòng điện có cường ¨độ 0, 1A còn khi tần số ¨ là: 330Hz thì cường độ dòng điện đạt cực đại. Tìm L? ¨ ¨ A© 0,11 . B© 0,12 . C 0,13. © D 0,14. © Câu 35. Một động cơ xoay chiều có điện trở 20Ω khi mắc vào mạch có hiệu điện thế 200V thì động cơ có công suất ¨P = 210W biết hệ số công suất là: 0, 85.Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ? ¨ ¨ ¨ A © 5A. 3, B © 5(A). 2, C © 5(A). 4, © 5(A). D 6, Câu 36. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng trắng, a = 1mm, D = 1m. Ánh sáng dùng trong T N là 2 ánh sáng trắng có λ1 = 0, 5µm và λ2 = 0, 7µm. Hỏi vị trí vân tối trùng nhau lần thứ nhất ( kể từ vân sáng T T ) tại ¨ điểm cách vân T T 1 khoảng là bao là: ¨ ¨ ¨ A© 1,55mm . B© 1,35mm . C© 1,75mm . D 1,25mm . © Trang 4/7- Mã đề thi 279
 • 5. ĐỀ ÔN SỐ 40 45 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012 Câu 37. Dùng một mạch dao động LC lí tưởng để thu cộng hưởng các sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không thay đổi, còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C1 = 2.10−6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là: E1 = 4µV . Khi điện dung của tụ điện C2 = 8.10−6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện ¨từ tạo ra là? ¨ ¨ ¨ A© 5µV . B© 3µV . C© 2µV . D 1µV . © 3008 Câu 38. Một con lắc lò xo có độ cứng K = 40N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc là 10rad/s. Chọn gốc tọa độ O ở V T CB, chiều dương hướng lên và khi v = 0 thì lò xo không bị biến dạng. ¨Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang di lên với ¨ +80cm/s là ? ¨ vận tốc ¨ © N. A 2,8 © N. B 6,4 C © N. 1,6 © N hoặc 6,4 N. D 1,6 Câu 39. Hai tụ điện C1 = 3C và C2 = 6C mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin suất điện động E = 3V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch dao động đạt cực đại thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1 . Hiệu điện thế cực đại trên tụ C2 ¨của mạch dao động sau ¨ √ đó là? √ ¨ √ ¨ √ A © 7 (V ) . B © 5 (V ) . C © 3 (V ) . D © 2 (V ) . Câu 40. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 300nm thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 500nm . Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 1, 5% công suất của chùm sáng kích thích . Hãy tính xem ¨trung bình mỗi phôtôn ¨ánh sáng phát quang ứng với ¨ bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích¨ thích : A© .40 B© . 20 C© . 15 10 D© . II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II). Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):