SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Modyul 9:
Katarungang Panlipunan
LAYUNIN:
1. Nakikilala ang mga palatandaan
ng katarungang panlipunan
2. Nakapagsusuri ng mga paglabag
sa katarungang panlipunan ng mga
tagapamahala at mamamayan
PAG-ISIPAN
Ayon sa isang kasabihan, “Hindi mo alam
kung ano ang nariyan hangga’t hindi ito
nawawala sa ‘yo.” (You don’t know what you
have until it’s gone.)
PAG-ISIPAN
Ganito rin ang katarungan.
Hindi napapag-usapan, hindi nga rin
siguro talaga naiintindihan, ngunit
kapag binawi na, saka nagngingitngit sa
galit o nagmamakaawang
nagsusumamo ng “katarungan!” ang
nakararanas ng kawalan nito.
PAG-ISIPAN
PAG-ISIPAN
PAG-ISIPAN
KATARUNGAN
Madalas mong naririnig ito sa mga rally
kapag ipinaglalaban ang karapatan sa
lupa o kaya sa balita tulad ng iyak ng
isang inang pinagnakawan ng buhay ng
anak.
Katarungan ang sigaw kapag may inapi.
Katarungan ang hinihingi kapag hindi
patas ang turing sa tao.
PAG-ISIPAN
Kung titingnan nang maigi, ang paggamit
sa salitang "katarungan" sa mga
nabanggit na halimbawa ay negatibo. Sa
totoo, mas angkop yatang sabihin na
tungkol sa pagkawala ng katarungan o
"kawalang-katarungan" ang pinag-
uusapan sa itaas.
PAG-ISIPAN
May sinasabi ito sa atin:
(1) ang usaping "katarungan" ay lumalabas
lamang sa diskursyo kapag nawawala na ito
o kapag umiiral ang inhustisya (kawalang-
katarungan), at
(2) sa maraming panahon na hindi nawawala
ang katarungan, ang ibig sabihin nito ay
umiiral ang katarungan.
PAG-ISIPAN
1. Kung kawalang-katarungan ang pag-patay,
ang buhay ay katarungan.
2. Kung kawalang-katarungan ang pang-
aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa
pagmamay-ari (ng lupa).
3. Kung kawalang-katarungan ang pang-aapi,
katarungan ang pagkalinga at paggalang sa
dignidad ng tao.
DALAWANG ANTAS NG KATARUNGAN
1. Ang pagkilala sa tao bilang tao – ang
taong tumatayo bilang isang indibidwal na
may sariling pagka-siya.
2. Ang pagkilala sa karapatan ng tao – ang
ginagawang ugnayan ng tao sa kapwa at
lipunan.
TATANDAAN
Ang tao bilang binubuo ng katawan,
pagnanasa, kasaysayan, mga layunin, at
pangarap ay tinatawag ng sarili na ipunin
ang mga naglalakihang puwersang ito
upang manatiling buo.
MAKATARUNGAN BILANG
TAO:
1. Makatarungan sa sarili ang paglalagay
sa ayos ng sarili.
a. Ano ba ang nais kong mangyari sa
aking sarili?
b. Ano ang gagawin ko para marating ito?
c. Ano ang aking pinahahalagahan?
d. Bakit ito mahalaga?
e. Gaano ito kahalaga?
TATANDAAN
Ang dahilan kung bakit ko
kailangang ayusin ang aking sarili
ay dahil mahalaga (may halaga)
ako.
TATANDAAN
Ang dahilan kung bakit ko
pagsisikapang gawin ang isang
bagay ay dahil
makapagpapayabong ito at
makapagtataguyod ng aking sarili.
TATANDAAN
Kaya iingatan ko ang aking sarili
dahil hindi ko maaring bitiwan
ang halaga ko bilang isang tao.
Makatarungan sa Lipunan
a. Ang Pag-iingat sa sarili ng komunidad upang
makagawa, makabuo, at makalikha.
b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan
ang mga
*Batas - upang maingatan ang mga indibidwal
na karapatan ng tao
*Pamahalaan - upang masiguro ang patas na
pagbabahagi ng yaman ng bansa.
Makatarungan sa Lipunan
b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan
ang mga
*Pulis o Militar – upang magbantay sa kalayaan
ng tao.
*Malalim na ugnayan ng tao sa komunidad –
upang maprotektahan ang karapatan ng
bawat isang tao.
HAMON
Sa tingin mo, ikaw ba ay makatarungang
Pilipino sa ngayon?
TATANDAAN: Upang maabot ang
makatarungang lipunan, makatarungang
mamamayan ang unang dapat
magkaroon.
Maikling Pagsusulit
1. Ano ang katarungan?
a. Paggalang sa sarili
b. Pagsunod sa batas
c. Pagtrato sa tao bilang kapwa
d. Lahat ng nabanggit
Maikling Pagsusulit
2. Ano ang tamang pagpapatupad sa
katarungan?
a. Ikulong ang lumabag sa batas.
b. Patawarin ang humingi ng tawad.
c. Tumawid sa tamang tawiran.
d. Bigyan ng limos ang namamalimos.
Maikling Pagsusulit
3. Sino ang may tungkuling ipatupad ang
batas?
a. mamamayan
b. pamahalaan
c. pulis
d. Lahat ng nabanggit
Maikling Pagsusulit
4. Bakit kailangan ng mga batas?
a. Upang matakot ang mga tao at magtino
sila.
b. Upang magabayan ang mga tao sa
tamang
pagkilos.
c. Upang parusahan ang mga nagkakamali.
d. Lahat ng nabanggit.
Maikling Pagsusulit
5. Alin sa mga sumusunod ang hindi
makatarungan?
a. Ang pagbibigay ng bagsak ng grado sa hindi
nakakatupad sa mga kakailanganin sa klase.
b. Ang pagpatay sa mga nahuling kargador ng
droga sa Tsina.
c. Ang pagbigay ng limos sa namamalimos sa
kalye.
d. Wala sa nabanggit.
Maikling Pagsusulit
6. Alin sa mga sumusunod ang pagpapamalas ng
katarungan?
a. Pagsumbong sa guro ng kaklaseng
nangongopya.
b. Pagpapautang ng 5-6.
c. Pagturing sa mga fixer ng lisensya bilang
kapwa-naghahanap-buhay.
d. Wala sa nabanggit.
Maikling Pagsusulit
7. Ang mga sumusunod ay mga panukalang
makatarungan maliban sa:
a. “Mata sa mata, ngipin sa ngipin.”
b. “Kunin mo lamang ang kailangan mo.”
c. “Walang sala hanggat hindi napapatunayang
nagkasala.”
d. “Tulungan ang lahat ng nanghihingi ng
tulong.”
Maikling Pagsusulit
8. Ang katarungang panlipunan ay:
a. ideya lamang at hindi mangyayari sa
talaga.
b. ukol sa parehong komunidad at sarili.
c. pinatutupad ng pamahalaan.
d. Wala sa nabanggit.
Maikling Pagsusulit
9. Nagsisimula ang katarungang panlipunan
sa:
a. sarili
b. pamahalaan
c. lipunan
d. Diyos
Maikling Pagsusulit
10. Nakapaloob sa katarungang panlipunan ang
mga sumusunod:
a. batas, kapwa, sarili
b. Diyos, pamahalaan, komunidad
c. baril, kapangyarihan, rehas
d. batas, konsensiya, parusa
Maikling Pagsusulit (Talasagutan)
1. D
2. C
3. D
4. B
5. B
6. A
7. A
8. B
9. A
10. A
SALAMAT!

More Related Content

What's hot

Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan ppt
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan pptAng paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan ppt
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan pptayson catipon
 
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-Mycz Doña
 
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASModyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASJoseph Parayaoan
 
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptxPAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptxEricson Sese
 
Mga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiyaMga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiyaJENELOUH SIOCO
 
ESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptxESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptxTcherReaQuezada
 
Pakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptxPakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptxAngellou Barrett
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibiledmond84
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
 
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptxEduardoReyBatuigas2
 

What's hot (20)

Lokal at global na demand
Lokal at global na demandLokal at global na demand
Lokal at global na demand
 
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan ppt
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan pptAng paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan ppt
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan ppt
 
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
Kasipaganpagpupunyagipagtitipidatwastongpamamahalasapag iimpok-
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
 
modyul 7 paggawa.pptx
modyul 7 paggawa.pptxmodyul 7 paggawa.pptx
modyul 7 paggawa.pptx
 
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASModyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
 
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptxPAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx
 
Mga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiyaMga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiya
 
ESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptxESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W2-LAYUNIN NG LIPUNAN-KABUTIHANG PANLAHAT.pptx
 
EsP 9-Modyul 8
EsP 9-Modyul 8EsP 9-Modyul 8
EsP 9-Modyul 8
 
Pakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptxPakikilahok at Bolunterismo.pptx
Pakikilahok at Bolunterismo.pptx
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibil
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
 
EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12
 
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
 
ESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptx
ESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptxESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptx
ESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptx
 
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3  lipunang pang-ekonomiyaModyul 3  lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
 
ESP Modyul 7 Grade 9
ESP Modyul 7 Grade 9ESP Modyul 7 Grade 9
ESP Modyul 7 Grade 9
 
Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok
Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpokModyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok
Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok
 

Similar to 434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt

Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docxEdukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docxMaria Regina Niña Osal
 
EsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdfEsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdfGerrieIlagan
 
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptxeditable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptxJeffersonTorres69
 
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptxEdukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptxFrecheyZoey
 
grade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptxgrade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptxcjoypingaron
 
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptxESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptxRedBlood12
 
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxDenmarkSantos5
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAndrei Manigbas
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralAmie Eugenio
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao南 睿
 
EDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfEDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfkavikakaye
 
G7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docxG7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docxJEPTEGALIGAO3
 
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxEsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxFimMies
 
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismoModyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismodionesioable
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxambross2
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteR Borres
 
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdfkatarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdfVielMarvinPBerbano
 

Similar to 434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt (20)

Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docxEdukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
 
first quarter esp 9.docx
first quarter esp 9.docxfirst quarter esp 9.docx
first quarter esp 9.docx
 
EsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdfEsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdf
 
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptxeditable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
 
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptxEdukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
 
grade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptxgrade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptx
 
EsP-DLL-9-Mod5.pdf
EsP-DLL-9-Mod5.pdfEsP-DLL-9-Mod5.pdf
EsP-DLL-9-Mod5.pdf
 
VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)
 
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptxESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
 
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao
 
EDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfEDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdf
 
G7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docxG7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docx
 
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxEsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
 
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismoModyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
 
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdfkatarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
 

More from edeldearceIII

GRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnm
GRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnmGRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnm
GRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnmedeldearceIII
 
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepeGRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepeedeldearceIII
 
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222xGAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222xedeldearceIII
 
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456edeldearceIII
 
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptxGRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptxedeldearceIII
 
Grade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period artsGrade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period artsedeldearceIII
 
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111edeldearceIII
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
Capital Structure.pptx
Capital Structure.pptxCapital Structure.pptx
Capital Structure.pptxedeldearceIII
 
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptxUri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptxedeldearceIII
 

More from edeldearceIII (10)

GRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnm
GRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnmGRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnm
GRADE 9 MUSIC ROMANTIC MUSIC.asdfghjkcvbnm
 
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepeGRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
 
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222xGAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
 
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
 
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptxGRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
 
Grade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period artsGrade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period arts
 
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
Capital Structure.pptx
Capital Structure.pptxCapital Structure.pptx
Capital Structure.pptx
 
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptxUri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
 

434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt

 • 2. LAYUNIN: 1. Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan 2. Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan
 • 3. PAG-ISIPAN Ayon sa isang kasabihan, “Hindi mo alam kung ano ang nariyan hangga’t hindi ito nawawala sa ‘yo.” (You don’t know what you have until it’s gone.)
 • 4. PAG-ISIPAN Ganito rin ang katarungan. Hindi napapag-usapan, hindi nga rin siguro talaga naiintindihan, ngunit kapag binawi na, saka nagngingitngit sa galit o nagmamakaawang nagsusumamo ng “katarungan!” ang nakararanas ng kawalan nito.
 • 7. PAG-ISIPAN KATARUNGAN Madalas mong naririnig ito sa mga rally kapag ipinaglalaban ang karapatan sa lupa o kaya sa balita tulad ng iyak ng isang inang pinagnakawan ng buhay ng anak. Katarungan ang sigaw kapag may inapi. Katarungan ang hinihingi kapag hindi patas ang turing sa tao.
 • 8. PAG-ISIPAN Kung titingnan nang maigi, ang paggamit sa salitang "katarungan" sa mga nabanggit na halimbawa ay negatibo. Sa totoo, mas angkop yatang sabihin na tungkol sa pagkawala ng katarungan o "kawalang-katarungan" ang pinag- uusapan sa itaas.
 • 9. PAG-ISIPAN May sinasabi ito sa atin: (1) ang usaping "katarungan" ay lumalabas lamang sa diskursyo kapag nawawala na ito o kapag umiiral ang inhustisya (kawalang- katarungan), at (2) sa maraming panahon na hindi nawawala ang katarungan, ang ibig sabihin nito ay umiiral ang katarungan.
 • 10. PAG-ISIPAN 1. Kung kawalang-katarungan ang pag-patay, ang buhay ay katarungan. 2. Kung kawalang-katarungan ang pang- aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa pagmamay-ari (ng lupa). 3. Kung kawalang-katarungan ang pang-aapi, katarungan ang pagkalinga at paggalang sa dignidad ng tao.
 • 11. DALAWANG ANTAS NG KATARUNGAN 1. Ang pagkilala sa tao bilang tao – ang taong tumatayo bilang isang indibidwal na may sariling pagka-siya. 2. Ang pagkilala sa karapatan ng tao – ang ginagawang ugnayan ng tao sa kapwa at lipunan.
 • 12. TATANDAAN Ang tao bilang binubuo ng katawan, pagnanasa, kasaysayan, mga layunin, at pangarap ay tinatawag ng sarili na ipunin ang mga naglalakihang puwersang ito upang manatiling buo.
 • 13. MAKATARUNGAN BILANG TAO: 1. Makatarungan sa sarili ang paglalagay sa ayos ng sarili. a. Ano ba ang nais kong mangyari sa aking sarili? b. Ano ang gagawin ko para marating ito? c. Ano ang aking pinahahalagahan? d. Bakit ito mahalaga? e. Gaano ito kahalaga?
 • 14.
 • 15. TATANDAAN Ang dahilan kung bakit ko kailangang ayusin ang aking sarili ay dahil mahalaga (may halaga) ako.
 • 16. TATANDAAN Ang dahilan kung bakit ko pagsisikapang gawin ang isang bagay ay dahil makapagpapayabong ito at makapagtataguyod ng aking sarili.
 • 17. TATANDAAN Kaya iingatan ko ang aking sarili dahil hindi ko maaring bitiwan ang halaga ko bilang isang tao.
 • 18. Makatarungan sa Lipunan a. Ang Pag-iingat sa sarili ng komunidad upang makagawa, makabuo, at makalikha. b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan ang mga *Batas - upang maingatan ang mga indibidwal na karapatan ng tao *Pamahalaan - upang masiguro ang patas na pagbabahagi ng yaman ng bansa.
 • 19. Makatarungan sa Lipunan b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan ang mga *Pulis o Militar – upang magbantay sa kalayaan ng tao. *Malalim na ugnayan ng tao sa komunidad – upang maprotektahan ang karapatan ng bawat isang tao.
 • 20. HAMON Sa tingin mo, ikaw ba ay makatarungang Pilipino sa ngayon? TATANDAAN: Upang maabot ang makatarungang lipunan, makatarungang mamamayan ang unang dapat magkaroon.
 • 21. Maikling Pagsusulit 1. Ano ang katarungan? a. Paggalang sa sarili b. Pagsunod sa batas c. Pagtrato sa tao bilang kapwa d. Lahat ng nabanggit
 • 22. Maikling Pagsusulit 2. Ano ang tamang pagpapatupad sa katarungan? a. Ikulong ang lumabag sa batas. b. Patawarin ang humingi ng tawad. c. Tumawid sa tamang tawiran. d. Bigyan ng limos ang namamalimos.
 • 23. Maikling Pagsusulit 3. Sino ang may tungkuling ipatupad ang batas? a. mamamayan b. pamahalaan c. pulis d. Lahat ng nabanggit
 • 24. Maikling Pagsusulit 4. Bakit kailangan ng mga batas? a. Upang matakot ang mga tao at magtino sila. b. Upang magabayan ang mga tao sa tamang pagkilos. c. Upang parusahan ang mga nagkakamali. d. Lahat ng nabanggit.
 • 25. Maikling Pagsusulit 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi makatarungan? a. Ang pagbibigay ng bagsak ng grado sa hindi nakakatupad sa mga kakailanganin sa klase. b. Ang pagpatay sa mga nahuling kargador ng droga sa Tsina. c. Ang pagbigay ng limos sa namamalimos sa kalye. d. Wala sa nabanggit.
 • 26. Maikling Pagsusulit 6. Alin sa mga sumusunod ang pagpapamalas ng katarungan? a. Pagsumbong sa guro ng kaklaseng nangongopya. b. Pagpapautang ng 5-6. c. Pagturing sa mga fixer ng lisensya bilang kapwa-naghahanap-buhay. d. Wala sa nabanggit.
 • 27. Maikling Pagsusulit 7. Ang mga sumusunod ay mga panukalang makatarungan maliban sa: a. “Mata sa mata, ngipin sa ngipin.” b. “Kunin mo lamang ang kailangan mo.” c. “Walang sala hanggat hindi napapatunayang nagkasala.” d. “Tulungan ang lahat ng nanghihingi ng tulong.”
 • 28. Maikling Pagsusulit 8. Ang katarungang panlipunan ay: a. ideya lamang at hindi mangyayari sa talaga. b. ukol sa parehong komunidad at sarili. c. pinatutupad ng pamahalaan. d. Wala sa nabanggit.
 • 29. Maikling Pagsusulit 9. Nagsisimula ang katarungang panlipunan sa: a. sarili b. pamahalaan c. lipunan d. Diyos
 • 30. Maikling Pagsusulit 10. Nakapaloob sa katarungang panlipunan ang mga sumusunod: a. batas, kapwa, sarili b. Diyos, pamahalaan, komunidad c. baril, kapangyarihan, rehas d. batas, konsensiya, parusa
 • 31. Maikling Pagsusulit (Talasagutan) 1. D 2. C 3. D 4. B 5. B 6. A 7. A 8. B 9. A 10. A