SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Modyul 9:
Katarungang Panlipunan
LAYUNIN:
1. Nakikilala ang mga palatandaan
ng katarungang panlipunan
2. Nakapagsusuri ng mga paglabag
sa katarungang panlipunan ng mga
tagapamahala at mamamayan
PAG-ISIPAN
Ayon sa isang kasabihan, “Hindi mo alam
kung ano ang nariyan hangga’t hindi ito
nawawala sa ‘yo.” (You don’t know what you
have until it’s gone.)
PAG-ISIPAN
Ganito rin ang katarungan.
Hindi napapag-usapan, hindi nga rin
siguro talaga naiintindihan, ngunit
kapag binawi na, saka nagngingitngit sa
galit o nagmamakaawang
nagsusumamo ng “katarungan!” ang
nakararanas ng kawalan nito.
PAG-ISIPAN
PAG-ISIPAN
PAG-ISIPAN
KATARUNGAN
Madalas mong naririnig ito sa mga rally
kapag ipinaglalaban ang karapatan sa
lupa o kaya sa balita tulad ng iyak ng
isang inang pinagnakawan ng buhay ng
anak.
Katarungan ang sigaw kapag may inapi.
Katarungan ang hinihingi kapag hindi
patas ang turing sa tao.
PAG-ISIPAN
Kung titingnan nang maigi, ang paggamit
sa salitang "katarungan" sa mga
nabanggit na halimbawa ay negatibo. Sa
totoo, mas angkop yatang sabihin na
tungkol sa pagkawala ng katarungan o
"kawalang-katarungan" ang pinag-
uusapan sa itaas.
PAG-ISIPAN
May sinasabi ito sa atin:
(1) ang usaping "katarungan" ay lumalabas
lamang sa diskursyo kapag nawawala na ito
o kapag umiiral ang inhustisya (kawalang-
katarungan), at
(2) sa maraming panahon na hindi nawawala
ang katarungan, ang ibig sabihin nito ay
umiiral ang katarungan.
PAG-ISIPAN
1. Kung kawalang-katarungan ang pag-patay,
ang buhay ay katarungan.
2. Kung kawalang-katarungan ang pang-
aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa
pagmamay-ari (ng lupa).
3. Kung kawalang-katarungan ang pang-aapi,
katarungan ang pagkalinga at paggalang sa
dignidad ng tao.
DALAWANG ANTAS NG KATARUNGAN
1. Ang pagkilala sa tao bilang tao – ang
taong tumatayo bilang isang indibidwal na
may sariling pagka-siya.
2. Ang pagkilala sa karapatan ng tao – ang
ginagawang ugnayan ng tao sa kapwa at
lipunan.
TATANDAAN
Ang tao bilang binubuo ng katawan,
pagnanasa, kasaysayan, mga layunin, at
pangarap ay tinatawag ng sarili na ipunin
ang mga naglalakihang puwersang ito
upang manatiling buo.
MAKATARUNGAN BILANG
TAO:
1. Makatarungan sa sarili ang paglalagay
sa ayos ng sarili.
a. Ano ba ang nais kong mangyari sa
aking sarili?
b. Ano ang gagawin ko para marating ito?
c. Ano ang aking pinahahalagahan?
d. Bakit ito mahalaga?
e. Gaano ito kahalaga?
TATANDAAN
Ang dahilan kung bakit ko
kailangang ayusin ang aking sarili
ay dahil mahalaga (may halaga)
ako.
TATANDAAN
Ang dahilan kung bakit ko
pagsisikapang gawin ang isang
bagay ay dahil
makapagpapayabong ito at
makapagtataguyod ng aking sarili.
TATANDAAN
Kaya iingatan ko ang aking sarili
dahil hindi ko maaring bitiwan
ang halaga ko bilang isang tao.
Makatarungan sa Lipunan
a. Ang Pag-iingat sa sarili ng komunidad upang
makagawa, makabuo, at makalikha.
b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan
ang mga
*Batas - upang maingatan ang mga indibidwal
na karapatan ng tao
*Pamahalaan - upang masiguro ang patas na
pagbabahagi ng yaman ng bansa.
Makatarungan sa Lipunan
b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan
ang mga
*Pulis o Militar – upang magbantay sa kalayaan
ng tao.
*Malalim na ugnayan ng tao sa komunidad –
upang maprotektahan ang karapatan ng
bawat isang tao.
HAMON
Sa tingin mo, ikaw ba ay makatarungang
Pilipino sa ngayon?
TATANDAAN: Upang maabot ang
makatarungang lipunan, makatarungang
mamamayan ang unang dapat
magkaroon.
Maikling Pagsusulit
1. Ano ang katarungan?
a. Paggalang sa sarili
b. Pagsunod sa batas
c. Pagtrato sa tao bilang kapwa
d. Lahat ng nabanggit
Maikling Pagsusulit
2. Ano ang tamang pagpapatupad sa
katarungan?
a. Ikulong ang lumabag sa batas.
b. Patawarin ang humingi ng tawad.
c. Tumawid sa tamang tawiran.
d. Bigyan ng limos ang namamalimos.
Maikling Pagsusulit
3. Sino ang may tungkuling ipatupad ang
batas?
a. mamamayan
b. pamahalaan
c. pulis
d. Lahat ng nabanggit
Maikling Pagsusulit
4. Bakit kailangan ng mga batas?
a. Upang matakot ang mga tao at magtino
sila.
b. Upang magabayan ang mga tao sa
tamang
pagkilos.
c. Upang parusahan ang mga nagkakamali.
d. Lahat ng nabanggit.
Maikling Pagsusulit
5. Alin sa mga sumusunod ang hindi
makatarungan?
a. Ang pagbibigay ng bagsak ng grado sa hindi
nakakatupad sa mga kakailanganin sa klase.
b. Ang pagpatay sa mga nahuling kargador ng
droga sa Tsina.
c. Ang pagbigay ng limos sa namamalimos sa
kalye.
d. Wala sa nabanggit.
Maikling Pagsusulit
6. Alin sa mga sumusunod ang pagpapamalas ng
katarungan?
a. Pagsumbong sa guro ng kaklaseng
nangongopya.
b. Pagpapautang ng 5-6.
c. Pagturing sa mga fixer ng lisensya bilang
kapwa-naghahanap-buhay.
d. Wala sa nabanggit.
Maikling Pagsusulit
7. Ang mga sumusunod ay mga panukalang
makatarungan maliban sa:
a. “Mata sa mata, ngipin sa ngipin.”
b. “Kunin mo lamang ang kailangan mo.”
c. “Walang sala hanggat hindi napapatunayang
nagkasala.”
d. “Tulungan ang lahat ng nanghihingi ng
tulong.”
Maikling Pagsusulit
8. Ang katarungang panlipunan ay:
a. ideya lamang at hindi mangyayari sa
talaga.
b. ukol sa parehong komunidad at sarili.
c. pinatutupad ng pamahalaan.
d. Wala sa nabanggit.
Maikling Pagsusulit
9. Nagsisimula ang katarungang panlipunan
sa:
a. sarili
b. pamahalaan
c. lipunan
d. Diyos
Maikling Pagsusulit
10. Nakapaloob sa katarungang panlipunan ang
mga sumusunod:
a. batas, kapwa, sarili
b. Diyos, pamahalaan, komunidad
c. baril, kapangyarihan, rehas
d. batas, konsensiya, parusa
Maikling Pagsusulit (Talasagutan)
1. D
2. C
3. D
4. B
5. B
6. A
7. A
8. B
9. A
10. A
SALAMAT!

More Related Content

What's hot

Module 1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
Module 1 Ang Mga Katangian ng PagpapakataoModule 1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
Module 1 Ang Mga Katangian ng PagpapakataoBobbie Tolentino
 
Konteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at Epekto
Konteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at EpektoKonteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at Epekto
Konteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at Epektoedmond84
 
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...jellahgarcia1
 
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)andrelyn diaz
 
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxPaghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxShalomOriel
 
Kabutihang panlahat
Kabutihang panlahatKabutihang panlahat
Kabutihang panlahatcruzleah
 
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16JA NA
 
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaRoselle Liwanag
 

What's hot (20)

GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7
 
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Module 1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
Module 1 Ang Mga Katangian ng PagpapakataoModule 1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
Module 1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
 
Konteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at Epekto
Konteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at EpektoKonteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at Epekto
Konteksto ng Suliranin Pangkapaligiran Dahilan at Epekto
 
ESP 10 Modyul 15
ESP 10 Modyul 15 ESP 10 Modyul 15
ESP 10 Modyul 15
 
EsP 9 LM_Mod 10.pdf
EsP 9 LM_Mod 10.pdfEsP 9 LM_Mod 10.pdf
EsP 9 LM_Mod 10.pdf
 
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
 
DIGNIDAD-Q1.pptx
DIGNIDAD-Q1.pptxDIGNIDAD-Q1.pptx
DIGNIDAD-Q1.pptx
 
Esp demo teaching
Esp demo teachingEsp demo teaching
Esp demo teaching
 
ESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptx
ESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptxESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptx
ESP9(3rd) SUMMATIVE TEST).pptx
 
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
 
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng orasModyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras
 
Module 6 session 4
Module 6 session 4Module 6 session 4
Module 6 session 4
 
Grade 9 ESP - MODULE 6
Grade 9 ESP - MODULE 6Grade 9 ESP - MODULE 6
Grade 9 ESP - MODULE 6
 
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxPaghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
 
Kabutihang panlahat
Kabutihang panlahatKabutihang panlahat
Kabutihang panlahat
 
Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...
Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...
Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...
 
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
Paghahanda sa minimithing uri ng pamumuhay 16
 
Ano ang dignidad esp g10
Ano ang dignidad esp g10Ano ang dignidad esp g10
Ano ang dignidad esp g10
 
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
 

Similar to 434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt

Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docxEdukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docxMaria Regina Niña Osal
 
EsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdfEsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdfGerrieIlagan
 
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptxeditable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptxJeffersonTorres69
 
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptxEdukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptxFrecheyZoey
 
grade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptxgrade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptxcjoypingaron
 
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptxESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptxRedBlood12
 
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxDenmarkSantos5
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAndrei Manigbas
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralAmie Eugenio
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao南 睿
 
EDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfEDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfkavikakaye
 
G7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docxG7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docxJEPTEGALIGAO3
 
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxEsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxFimMies
 
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismoModyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismodionesioable
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxambross2
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteR Borres
 

Similar to 434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt (20)

Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docxEdukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
Edukasyon SaPagpapakatao SUMMATIVE TEST 9.docx
 
first quarter esp 9.docx
first quarter esp 9.docxfirst quarter esp 9.docx
first quarter esp 9.docx
 
EsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdfEsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdf
 
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptxeditable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
editable-Interactive-quiz-esp-8 - Copy.pptx
 
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptxEdukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
Edukasyon Sa Pagpapahalaga Q2 PPT JOY.pptx
 
grade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptxgrade-9-Module-9.pptx
grade-9-Module-9.pptx
 
EsP-DLL-9-Mod5.pdf
EsP-DLL-9-Mod5.pdfEsP-DLL-9-Mod5.pdf
EsP-DLL-9-Mod5.pdf
 
VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)VAL.ED. (Module 5 to 8)
VAL.ED. (Module 5 to 8)
 
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptxESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
ESP 9 Week 1 Katarungang Panlipunan.pptx
 
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
 
esp MODYUL 9 ICARE.pptx
esp MODYUL 9 ICARE.pptxesp MODYUL 9 ICARE.pptx
esp MODYUL 9 ICARE.pptx
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao
 
EDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfEDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdf
 
G7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docxG7-REMEDIAL (1).docx
G7-REMEDIAL (1).docx
 
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxEsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
 
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismoModyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
 

More from edeldearceIII

GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepeGRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepeedeldearceIII
 
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222xGAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222xedeldearceIII
 
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456edeldearceIII
 
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptxGRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptxedeldearceIII
 
Grade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period artsGrade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period artsedeldearceIII
 
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111edeldearceIII
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
Capital Structure.pptx
Capital Structure.pptxCapital Structure.pptx
Capital Structure.pptxedeldearceIII
 
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptxUri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptxedeldearceIII
 

More from edeldearceIII (9)

GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepeGRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
GRADE 7 PE FOLK DANCE.pepepepepepepepepepepepe
 
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222xGAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
GAME SPACE RACE GAMES MAPEH 9.ppt22222222222222222x
 
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
REVIEW QUIZ GRADE 9 MAPEH1234567890123456
 
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptxGRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
GRADE 9 HEALTH - FIRST AID AND FIRST AIDER.pptx
 
Grade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period artsGrade 9 lecture neo classical and romantic period arts
Grade 9 lecture neo classical and romantic period arts
 
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
romanticperiodcomposers-1111111111111111111111111111111
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
Capital Structure.pptx
Capital Structure.pptxCapital Structure.pptx
Capital Structure.pptx
 
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptxUri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian.pptx
 

Recently uploaded

Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxJOHNNYGALLA2
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentEdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentRedenJavillo2
 
mga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagbotomga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagbotoMark James Viñegas
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...RanjellAllainBayonaT
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxJeremyPatrichTupong
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxGabrielleEllis4
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1JudyAnnTongol
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotOlinadLobatonAiMula
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 

Recently uploaded (20)

Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentEdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
 
mga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagbotomga proseso at pangangailangan sa pagboto
mga proseso at pangangailangan sa pagboto
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 

434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt

 • 2. LAYUNIN: 1. Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan 2. Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan
 • 3. PAG-ISIPAN Ayon sa isang kasabihan, “Hindi mo alam kung ano ang nariyan hangga’t hindi ito nawawala sa ‘yo.” (You don’t know what you have until it’s gone.)
 • 4. PAG-ISIPAN Ganito rin ang katarungan. Hindi napapag-usapan, hindi nga rin siguro talaga naiintindihan, ngunit kapag binawi na, saka nagngingitngit sa galit o nagmamakaawang nagsusumamo ng “katarungan!” ang nakararanas ng kawalan nito.
 • 7. PAG-ISIPAN KATARUNGAN Madalas mong naririnig ito sa mga rally kapag ipinaglalaban ang karapatan sa lupa o kaya sa balita tulad ng iyak ng isang inang pinagnakawan ng buhay ng anak. Katarungan ang sigaw kapag may inapi. Katarungan ang hinihingi kapag hindi patas ang turing sa tao.
 • 8. PAG-ISIPAN Kung titingnan nang maigi, ang paggamit sa salitang "katarungan" sa mga nabanggit na halimbawa ay negatibo. Sa totoo, mas angkop yatang sabihin na tungkol sa pagkawala ng katarungan o "kawalang-katarungan" ang pinag- uusapan sa itaas.
 • 9. PAG-ISIPAN May sinasabi ito sa atin: (1) ang usaping "katarungan" ay lumalabas lamang sa diskursyo kapag nawawala na ito o kapag umiiral ang inhustisya (kawalang- katarungan), at (2) sa maraming panahon na hindi nawawala ang katarungan, ang ibig sabihin nito ay umiiral ang katarungan.
 • 10. PAG-ISIPAN 1. Kung kawalang-katarungan ang pag-patay, ang buhay ay katarungan. 2. Kung kawalang-katarungan ang pang- aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa pagmamay-ari (ng lupa). 3. Kung kawalang-katarungan ang pang-aapi, katarungan ang pagkalinga at paggalang sa dignidad ng tao.
 • 11. DALAWANG ANTAS NG KATARUNGAN 1. Ang pagkilala sa tao bilang tao – ang taong tumatayo bilang isang indibidwal na may sariling pagka-siya. 2. Ang pagkilala sa karapatan ng tao – ang ginagawang ugnayan ng tao sa kapwa at lipunan.
 • 12. TATANDAAN Ang tao bilang binubuo ng katawan, pagnanasa, kasaysayan, mga layunin, at pangarap ay tinatawag ng sarili na ipunin ang mga naglalakihang puwersang ito upang manatiling buo.
 • 13. MAKATARUNGAN BILANG TAO: 1. Makatarungan sa sarili ang paglalagay sa ayos ng sarili. a. Ano ba ang nais kong mangyari sa aking sarili? b. Ano ang gagawin ko para marating ito? c. Ano ang aking pinahahalagahan? d. Bakit ito mahalaga? e. Gaano ito kahalaga?
 • 14.
 • 15. TATANDAAN Ang dahilan kung bakit ko kailangang ayusin ang aking sarili ay dahil mahalaga (may halaga) ako.
 • 16. TATANDAAN Ang dahilan kung bakit ko pagsisikapang gawin ang isang bagay ay dahil makapagpapayabong ito at makapagtataguyod ng aking sarili.
 • 17. TATANDAAN Kaya iingatan ko ang aking sarili dahil hindi ko maaring bitiwan ang halaga ko bilang isang tao.
 • 18. Makatarungan sa Lipunan a. Ang Pag-iingat sa sarili ng komunidad upang makagawa, makabuo, at makalikha. b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan ang mga *Batas - upang maingatan ang mga indibidwal na karapatan ng tao *Pamahalaan - upang masiguro ang patas na pagbabahagi ng yaman ng bansa.
 • 19. Makatarungan sa Lipunan b. Kakailanganin sa katarungang panlipunan ang mga *Pulis o Militar – upang magbantay sa kalayaan ng tao. *Malalim na ugnayan ng tao sa komunidad – upang maprotektahan ang karapatan ng bawat isang tao.
 • 20. HAMON Sa tingin mo, ikaw ba ay makatarungang Pilipino sa ngayon? TATANDAAN: Upang maabot ang makatarungang lipunan, makatarungang mamamayan ang unang dapat magkaroon.
 • 21. Maikling Pagsusulit 1. Ano ang katarungan? a. Paggalang sa sarili b. Pagsunod sa batas c. Pagtrato sa tao bilang kapwa d. Lahat ng nabanggit
 • 22. Maikling Pagsusulit 2. Ano ang tamang pagpapatupad sa katarungan? a. Ikulong ang lumabag sa batas. b. Patawarin ang humingi ng tawad. c. Tumawid sa tamang tawiran. d. Bigyan ng limos ang namamalimos.
 • 23. Maikling Pagsusulit 3. Sino ang may tungkuling ipatupad ang batas? a. mamamayan b. pamahalaan c. pulis d. Lahat ng nabanggit
 • 24. Maikling Pagsusulit 4. Bakit kailangan ng mga batas? a. Upang matakot ang mga tao at magtino sila. b. Upang magabayan ang mga tao sa tamang pagkilos. c. Upang parusahan ang mga nagkakamali. d. Lahat ng nabanggit.
 • 25. Maikling Pagsusulit 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi makatarungan? a. Ang pagbibigay ng bagsak ng grado sa hindi nakakatupad sa mga kakailanganin sa klase. b. Ang pagpatay sa mga nahuling kargador ng droga sa Tsina. c. Ang pagbigay ng limos sa namamalimos sa kalye. d. Wala sa nabanggit.
 • 26. Maikling Pagsusulit 6. Alin sa mga sumusunod ang pagpapamalas ng katarungan? a. Pagsumbong sa guro ng kaklaseng nangongopya. b. Pagpapautang ng 5-6. c. Pagturing sa mga fixer ng lisensya bilang kapwa-naghahanap-buhay. d. Wala sa nabanggit.
 • 27. Maikling Pagsusulit 7. Ang mga sumusunod ay mga panukalang makatarungan maliban sa: a. “Mata sa mata, ngipin sa ngipin.” b. “Kunin mo lamang ang kailangan mo.” c. “Walang sala hanggat hindi napapatunayang nagkasala.” d. “Tulungan ang lahat ng nanghihingi ng tulong.”
 • 28. Maikling Pagsusulit 8. Ang katarungang panlipunan ay: a. ideya lamang at hindi mangyayari sa talaga. b. ukol sa parehong komunidad at sarili. c. pinatutupad ng pamahalaan. d. Wala sa nabanggit.
 • 29. Maikling Pagsusulit 9. Nagsisimula ang katarungang panlipunan sa: a. sarili b. pamahalaan c. lipunan d. Diyos
 • 30. Maikling Pagsusulit 10. Nakapaloob sa katarungang panlipunan ang mga sumusunod: a. batas, kapwa, sarili b. Diyos, pamahalaan, komunidad c. baril, kapangyarihan, rehas d. batas, konsensiya, parusa
 • 31. Maikling Pagsusulit (Talasagutan) 1. D 2. C 3. D 4. B 5. B 6. A 7. A 8. B 9. A 10. A