SlideShare a Scribd company logo
Mga Akdang
Pampanitikan :
Salamin ng Mindanao
Ang kabuoan ng
kabanatang pag-aaralan
mo ay tungkol sa mga
akdang pampanitikang
sumasalamin sa
Mindanao.
Gaano kalawak ang nalalaman mo tungkol sa
Mindanao?
Magagandang
Tanawing
Dinarayo Rito
Iba Pang
Bagay na
alam ko
tungkol sa
Mindanao
Mga Akdang
Pampanitikan
g Mula Rito
Mga
Manunulat
ng
panitikang
kilala Rito
Magagandang Tanawing Dinarayo Rito
Isa na dito ang Mt. Hibok-hibok (kilala rin bilang Catarman
bulkan ) ang aktibong bulkan sa Camiguin Island, kung
saan ay matatagpuan sa hilagang baybayin ng Mindanao
Island.
Ang Serenity Falls ay isang kahanga-hangang lugar upang bisitahin, nakatayo sa gitna ng Pamucutan at La Paz, Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilan
Ang Serenity Falls ay isang kahanga-hangang lugar upang bisitahin, nakatayo sa gitna ng Pamucutan at La Paz, Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilan
Ang Serenity Falls ay isang kahanga-hangang lugar upang bisitahin, nakatayo sa gitna ng Pamucutan at La Paz, Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilan
Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilang mga stream, ilog
at iba pang natural na mga site ngunit ang Serenity Falls ay ang
pinaka-popular.
Maria Cristina Falls
Mga manunulat ng panitikan Mula Rito
413434260-Mga-Akdang-Pampanitikan-Salamin-Ng-Mindanao.pptx
Ang Mindanao na pangalawang
pinakamalaking pulo ng bansa at
sinasabing tahanan ng maraming Muslim
sa bansa ay tinatawag ding Lupang
Pangako ng Pilipinas.
Ito ay binubuo ng mismong pulo ng
Mindanao at ng kapuluan ng Sulu.
Nahahati ito sa anim na rehiyong
kinabibilangan ng Rehiyon XI ( Rehiyon
ng Davao), Rehiyon XII , Rehiyon XIII (
Caraga), at Autonomous Region in
Muslim Mindanao ( ARMM).
Sa panitikang Mindanao
masasalaminang kultura at
paniniwala ng mga Muslim at mga
pangkat-etnikong naninirahan dito
gaya ng Meranao, Tausug, Bagobo,
Yakan, T’boli, Badjao, at iba
pa.Karaniwang paksa ng kanilang
panitikan ay may kinalaman sa
kanilang relihiyon at paniniwala
gamit ang kanilag lingua franca,
wikang Bisaya, at Cebuano.
Iilan sa mga kilalang akda sa
Mindanao ay ang Darangen ng
mga Muslim kung saan kabilang
ang epikong Bidasari, Bantugan,
at Indarapatra at Sulayman.
Gayundin ang mga kilalang “
Alamat ni Pilandok” at “ Mga
Sultan ng Borneo” ay dito rin
nagmula.
Sa lalawigan ng Lanao at tanyag ang
Agamaniyog o ang kalipunan ng mga
kilalang pasalindilang panitikan sa
nasabing lugar.
Kakaunti lamang ang mga tala
tungkol sa panitikang Mindanao ngunit
sa kasalukuyan ito ay pinauunlad at
pinalalawak sa tulong ng Sining
Kambayoka sa pangunguna ng Mindanao
State University.
Pagbabalik - aral
Mahahalagang Tanong
1. Bakit kailangang basahin at kilalanin ang
mga akdang sumasalami sa mayamang
kultura ng Mindanao?
2. Sa papaanong paraan maaaring mabago
ng pagbabasa ng mga akdang mula sa
Mindanao ang karaniwang
pangkahalatang persepsiyon ng mga tao
patungkol sa kalagayang
pangkapayapaan sa lugar na ito?
Alam niyoba?
▫ Ang mababasa mo ay isang kuwentong –
bayan ng Maguindanao na tinatawag ding
Maguindanau, o Magindanaw. Ang
kanilang wika ay may pareho ring
katawagan. Ang mga taga – Maguindanao
na nang nangangahulugang mga taong
tagakapatagan o people of the flood plains
ay itinuturing na pinakamalaking pangkat-
etniko ng mga Pilipinong Muslim.
• Matatagpuan sila sa gitna ng katimugang
bahagi ng Mindanao at ang kanilang
rehiyon ay kilala bilang Cotabato, isang
lambak na napapaligiran ng matataas na
kabundukan maliban sa bahaging
kanluran. Isang Ilog, ang Ilog Minadanao
ang dumadaloy rito na nagdadala ng tubig
at baha lalo na sa panahon ng tag-ulan
kung saan ang malaking bahagi ng lambak
ay nagmimistulang mababaw na lawa.
Talasalitaan
A. Panuto: Ibigay ang
kasingkahulugan ng mga
salitang nakadiin ayon sa
pagkakagamit nito sa
pangungusap. Isulat ang titik ng
tamang sagot.
1. Hindi nakinig ang sultan sa
pagsusumamo ng kanyang anak
na dalaga.
a. pagdadabog c. pagkainis
b. pagmamakaawa d. pagsigaw
2. Ang panangis ng dalaga ay hindi
man lang pinakinggan ng ama.
a. pagsigaw c. panunuyo
b. pag-iyak d. pagkagalit
3. Nagpupuyos ang sultan dahil sa ginawa ng
kanyang anak.
a. Nagmamalaki c. galit na galit
b. nanghihina d. nauupos
4. Ang malupit na sultan ay nasawi nang
lumindol sa kaharian.
a. nasaktan c. nahirapan
b. nasugatan d. namatay
5. Napagtanto ng lahat na mabuti palang tao ang
kanilang bagong sultan.
a. naitanong c. napagpasiyahan
b. nalaman d. napag-usapan
Kasalungat
B. Panuto: Ibigay ang
kasalungat na kahulugan ng
salitang nakasulat nang
madiin ayon sa gamit nito sa
pangungusap . Piliin at isulat
ang sagot mula sa mga salita
sa hanay B .
Hanay A
6. Matapang, malakas
mataas , at kayumanggi
ang binatang si Usman.
7. Nais ng sultan na
maglaho sa kaharian ang
lahat ng binatang
nakahihigit sa kanya ang
kakisigan.
8. Gumawa ng paraan ang
magasintahan upang
makalaya mula sa
bilangguan
Hanay B
a. Makulong
b. Malayo
c. Malupit
d. Maputi
e. mamalagi
9. Dahil sa
pagkakakulong ay
higit na naging
malapit sa isa’t isa
ang mga
magkasintahan.
10. Nakita ng mga
mamamayang
mapagmalasakit
pala sa mga
nangangailangan ang
kanilang sultan.
Hanay B
a. Makulong
b. Malayo
c. Malupit
d. Maputi
e. mamalagi
“ Si Usman, Ang Alipin”
Kuwentong - bayan
“ Si Usman, Ang Alipin”
• Muling pagsasalaysay ni Arthur P.
Casanova batay sa pagkukuwento ni
DAtu Abdul Sampilna isang
Maguindanaoan mula sa lungsod ng
Cotabato (1983).
• Nang mga nagdaang panahon,
may isang nagngangalang
Usman. Pinaniniwalaang
nananahanan siya sa malayong
sultanato at isa siyang alipin.
Matapang, matas at kayumanggi
si Usman. Higit sa lahat, siya’y
matapat.
Isang umaga, nagpasiya si Usman na
bumisita sa palengke malapit sa
palasyo ng namumunong sultang
nagngangalang Zacaria. Masama
ang ugali ni Zacaria. Siya’y malupit
at pangit ang hitsura. Dahil hindi
niya matanggap ang kanyang anyo,
nagsagawa siya ng kautusang ang
lahat ng mga lalaking nakahihigit sa
kanyang anyong pisikal ay dapat
kitlin at maglaho.
Sa palengke, nakita si Usman ng
mga tauhan ni Sultan Zacaria.
Mabilis na nag-ulat ang mga
tauhan sa sultan sa pagkakita
nila kay Usman na sa tingin
nila’y mas makisig kaysa sa
sultan. Kagyat na nag-utos ang
sultan na ibilanggo si Usman at
pagkatapos ay patayin ito. Agad
na sinunod ng mga tauhan ang
kautusan ng sultan.
Nang Makita ni Potre Maasita,
ang dalagang anak ng sultan si
Usman ay nakadama siya agad
ng pag-ibig sa unang pagkikita
nila ng binata. Nagmamadali
siyang pumunta sa kanyang
amang sultan at nagmakaawang
patawarin at pakwalan si
Usman.
Para mo nang awa, Ama, pakawalan mo si
Usman. Wala po siyang kasalanan,” ang
pagmamakaawa ng dalaga sa ama.
Ngunit sadyang malupit ang sultan. Hindi
siya nakinig sa pagsusumamo ng kanyang
anak.
“Walang sinumang makapipigil sa akin,” ang
wika niya sa sarili.
“Hu,hu,hu, maawa ka sana kay Usman,
Ama,” ang panangis ni Potre Maasita ngunit
hindi siya pinansin ng sultan. Nagmatigas ito
sa kanyang kagustuhan.
Sinubukan ni Potre Maasitang mag-
isip ng paraan upang mapigilan ang
kamatayan ng lalaking labis niyang
iniibig. Lihim siyang nagpadala ng mga
mensahe sa mga guwardiya ngunit ang
lahat ng ito’y ipinaparating nila sa sultan.
Bunga niyon, nagpupuyos sa galit ang
sultan. Dahil nga sa siya’y tunay na
malupit, kanyang iniutos na pati si Potre
Maasita ay ikulong din.
Sa bilangguan, nagkaroon ng
pagkakataong maging mas
malapit sa isa’t isa sina Usman
at Potre Maasita. Higit na
tumitindi ang pagmamahalan
nila sa isa’t isa.
Sa panahong iyon, lumabas
ang pinal na kautusan.
Kamatayan ang inihatol ng
sultan para sa kanila. Habang
nasa daan ang sultan patungo sa
silid na pagbibitayan sa dalawa,
biglang lumindol nang malakas.
Yumanig sa palasyo at nagiba
ang pook. Napulbos ang buong
palasyo.
Isang malaking bato ang
bumagsak sa ulo ng sultan na
naging sanhi ng kanyang
biglaang pagkamatay. Isa itong
malupit na kamatayan para sa
malupit na tao.
Samantala, sinubukan nina Usman at
Potre Maasita na makalya mula sa
bilangguan. Nang makalabas sila’y
hindi nagdalawang-isip si Usman.
Mabilis pa sa kidlat niyang
tinutulungan ang mga sugatan at
ang mga nasawi. Sa kabilang dako,
tumutulong din si Potre Maasita sa
mga naulila at mga nangangailangan
ng tulong at pagkalinga.
Nang bumalik sa normal ang
sitwasyon ay ipinagbunyi sila ng
taumbayan. “Mabuhay si Potre
Maasita!” ang pagbubunyi at labis
na pagpapasalamat ng mga ito
kina Usman at Potre Maasita.
Labis ang kanilang kasiyahan
nang matanto nilang mabait na
tao si Usman at si Potre Maasita
nama’y may mabuting kalooban.
Nang sumunod na araw, isang kasalan
ang naganap. Si Usman, na isang alipin,
ay naging sultan at si Potre Maasita
naman ang itinalagang sultana.
Mula noon, biniyayaan ang sultanato
ng pagmamahalan kasabay ng kaunlaran
sa buong kaharian. Natagpuan ng
taumbayan ang kagandahan at
kaunlarang kabaliktaran ng nagdaang
panahon kung saan namayani ang
kapangitan at kalupitan.
-Pinagyamang Pluma 7, 2017
Mga Katanungan
1. Ano – ano ang mga katangian
ni Usman? Bakit kahit wala
naman siyang nagawang
kasalanan ay ipinabilanggo
siya ng Sultan?
2. Paano mo ilalarawan ang sultan
bilang iang pinuno? Ano kaya ang
mangyayari sa isang pamayanan
kung katulad niya ang magiging
lider o pinuno?
3. Bakit nagmamakaawa si Potre
Maasita, ang dalagang anak ng
sultan, upang pakawalan si
Usman?
4. Sa halip na pagbigyan ang anak,
ano ang ginawa ng sultan?
5. Paano m siya ilalarawanbilang
ama?
6. Paano nakaligtas ang
magkasintahan sa tiyak na
kamatayan?
7. Kung ikaw ang anak ng sultang ito, ano
ano ang mga gagawin mo para mapag-
isipan ng iyong ama ang maling
ginagawa niya at baja sakaling
magkaroon ng katahimikan hindi lamang
sa inyong tahanan kundi magig sa
kahariang kanyang nasasakupan?
8. Ano –ano ang mga nagbago sa kaharian
nang sina Usman at Potre Maasita na
ang naging sultan at sultana?
Takdang -aralin
• Isulat sa iyong kuwaderno ang inyong
sagot satanong na;
Bakit mahalagang igalang at
bigyang – halaga ng isang
pinuno o lider ang bawat tao,
anuman ang katayuan o
kalagayan nito sa lipunan

More Related Content

What's hot

How to light or operate an oven
How to light or operate an ovenHow to light or operate an oven
How to light or operate an oven
Elizabeth Olarve
 
Food storing and issuing control
Food storing and issuing controlFood storing and issuing control
Food storing and issuing control
Charmaine Campbell-Bogle
 
04 equipment
04 equipment04 equipment
04 equipment
Mehernosh Dhanda
 
Purchasing, Receiving, and Storing Food
Purchasing, Receiving, and Storing FoodPurchasing, Receiving, and Storing Food
Purchasing, Receiving, and Storing Food
Thannia Sabado
 
FOOD SERVICE SYSTEM
FOOD SERVICE SYSTEMFOOD SERVICE SYSTEM
FOOD SERVICE SYSTEM
KanikaRastogi13
 
Experimental Foods Research Paper
Experimental Foods Research PaperExperimental Foods Research Paper
Experimental Foods Research Paper
Sara Mastrine
 
Pananakop ng Dutch sa Indonesia.docx
Pananakop ng Dutch sa Indonesia.docxPananakop ng Dutch sa Indonesia.docx
Pananakop ng Dutch sa Indonesia.docx
Jackeline Abinales
 
Chapter 6 Facilities Equipment and Utensils
Chapter 6 Facilities Equipment and UtensilsChapter 6 Facilities Equipment and Utensils
Chapter 6 Facilities Equipment and Utensils
Mervyn Maico Aldana
 
The food service system
The food service systemThe food service system
The food service system
Lynette Alcaide
 
Types of Food service systems (Quantity food production)
Types of Food service systems (Quantity food production)Types of Food service systems (Quantity food production)
Types of Food service systems (Quantity food production)
Vinny Sharon Kodamala
 
Bread and Pastry Production Tools and Equipment
Bread and Pastry Production Tools and EquipmentBread and Pastry Production Tools and Equipment
Bread and Pastry Production Tools and Equipment
ErnieCabalu
 
Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02
Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02
Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02
Mae Viduya
 
2. Classification of Foodservice Operations.pptx
2. Classification of Foodservice Operations.pptx2. Classification of Foodservice Operations.pptx
2. Classification of Foodservice Operations.pptx
MeshielTaoSumatra
 
preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10
preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10
preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10
Reniel Laki
 
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Laarni Cudal
 
Gr 8_heograpiyang_pantao
Gr 8_heograpiyang_pantaoGr 8_heograpiyang_pantao
Gr 8_heograpiyang_pantao
Marvin Sodela
 
Food storing and issuing control
Food storing and issuing controlFood storing and issuing control
Food storing and issuing control
Rajendra Nabar
 
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Joy Ann Jusay
 
Classical garnishes for soups
Classical garnishes for soupsClassical garnishes for soups
Classical garnishes for soups
Rohit Mohan
 

What's hot (20)

How to light or operate an oven
How to light or operate an ovenHow to light or operate an oven
How to light or operate an oven
 
Food storing and issuing control
Food storing and issuing controlFood storing and issuing control
Food storing and issuing control
 
04 equipment
04 equipment04 equipment
04 equipment
 
Purchasing, Receiving, and Storing Food
Purchasing, Receiving, and Storing FoodPurchasing, Receiving, and Storing Food
Purchasing, Receiving, and Storing Food
 
Hittite
HittiteHittite
Hittite
 
FOOD SERVICE SYSTEM
FOOD SERVICE SYSTEMFOOD SERVICE SYSTEM
FOOD SERVICE SYSTEM
 
Experimental Foods Research Paper
Experimental Foods Research PaperExperimental Foods Research Paper
Experimental Foods Research Paper
 
Pananakop ng Dutch sa Indonesia.docx
Pananakop ng Dutch sa Indonesia.docxPananakop ng Dutch sa Indonesia.docx
Pananakop ng Dutch sa Indonesia.docx
 
Chapter 6 Facilities Equipment and Utensils
Chapter 6 Facilities Equipment and UtensilsChapter 6 Facilities Equipment and Utensils
Chapter 6 Facilities Equipment and Utensils
 
The food service system
The food service systemThe food service system
The food service system
 
Types of Food service systems (Quantity food production)
Types of Food service systems (Quantity food production)Types of Food service systems (Quantity food production)
Types of Food service systems (Quantity food production)
 
Bread and Pastry Production Tools and Equipment
Bread and Pastry Production Tools and EquipmentBread and Pastry Production Tools and Equipment
Bread and Pastry Production Tools and Equipment
 
Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02
Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02
Heograpiyangasya katangiangpisikal-110710061317-phpapp02
 
2. Classification of Foodservice Operations.pptx
2. Classification of Foodservice Operations.pptx2. Classification of Foodservice Operations.pptx
2. Classification of Foodservice Operations.pptx
 
preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10
preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10
preparing kitchen tools and equipment and the ingredients- GRade 10
 
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
 
Gr 8_heograpiyang_pantao
Gr 8_heograpiyang_pantaoGr 8_heograpiyang_pantao
Gr 8_heograpiyang_pantao
 
Food storing and issuing control
Food storing and issuing controlFood storing and issuing control
Food storing and issuing control
 
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
 
Classical garnishes for soups
Classical garnishes for soupsClassical garnishes for soups
Classical garnishes for soups
 

Similar to 413434260-Mga-Akdang-Pampanitikan-Salamin-Ng-Mindanao.pptx

FILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptx
FILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptxFILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptx
FILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptx
RochellePangan2
 
REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)
REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)
REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)
Avigail Gabaleo Maximo
 
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
VergilSYbaez
 
FILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptx
FILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptxFILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptx
FILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptx
DyacKhie
 
Rehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga PeninsulaRehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga Peninsula
Shar Omay
 
Rehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga PeninsulaRehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga Peninsula
SharlynOmay
 
Kuwentong-bayan.pptx
Kuwentong-bayan.pptxKuwentong-bayan.pptx
Kuwentong-bayan.pptx
MariaCieMontesioso2
 
anekdota-180226120044.pptx
anekdota-180226120044.pptxanekdota-180226120044.pptx
anekdota-180226120044.pptx
marypearldomingo
 
Autonomous Region of Muslim Mindanao
Autonomous Region of Muslim MindanaoAutonomous Region of Muslim Mindanao
Autonomous Region of Muslim Mindanao
Avigail Gabaleo Maximo
 
anekdota-mullah.pptx
anekdota-mullah.pptxanekdota-mullah.pptx
anekdota-mullah.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
jessacada
 
Alamat ni shariff kabungsuan
Alamat ni shariff kabungsuanAlamat ni shariff kabungsuan
Alamat ni shariff kabungsuan
Jean Demate
 
Si-Usman.docx
Si-Usman.docxSi-Usman.docx
Si-Usman.docx
AngelaTalavera5
 
Sundiata
Sundiata Sundiata
Sundiata
Alexia San Jose
 
Mga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikanMga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikan
John Anthony Teodosio
 
FILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdf
FILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdfFILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdf
FILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdf
LUELJAYVALMORES4
 
AP5-Q4-W3-D1.pptx
AP5-Q4-W3-D1.pptxAP5-Q4-W3-D1.pptx
AP5-Q4-W3-D1.pptx
GlaizaNayveRomero
 
El filibusterismo report
El filibusterismo reportEl filibusterismo report
El filibusterismo report
jergenfabian
 
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With TalasalitaanEl Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
Pinoy Collection
 

Similar to 413434260-Mga-Akdang-Pampanitikan-Salamin-Ng-Mindanao.pptx (20)

FILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptx
FILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptxFILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptx
FILIPINO 7_Q1_PPT_WEEK 1_KUWENTONG-BAYAN.pptx
 
Armm
ArmmArmm
Armm
 
REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)
REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)
REHIYON 12 (Panitikan at Manunulat)
 
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
 
FILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptx
FILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptxFILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptx
FILIPINO-7..-Si-Usman-ang-alipin.pptx
 
Rehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga PeninsulaRehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon 9 Kanlurang Mindanaw o Tinatawag na Zamboanga Peninsula
 
Rehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga PeninsulaRehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga Peninsula
Rehiyon IX Kanlurang Mindanaw o tinatawag na Zamboanga Peninsula
 
Kuwentong-bayan.pptx
Kuwentong-bayan.pptxKuwentong-bayan.pptx
Kuwentong-bayan.pptx
 
anekdota-180226120044.pptx
anekdota-180226120044.pptxanekdota-180226120044.pptx
anekdota-180226120044.pptx
 
Autonomous Region of Muslim Mindanao
Autonomous Region of Muslim MindanaoAutonomous Region of Muslim Mindanao
Autonomous Region of Muslim Mindanao
 
anekdota-mullah.pptx
anekdota-mullah.pptxanekdota-mullah.pptx
anekdota-mullah.pptx
 
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
Anekdota FILIPINO 10 MODYUL 3
 
Alamat ni shariff kabungsuan
Alamat ni shariff kabungsuanAlamat ni shariff kabungsuan
Alamat ni shariff kabungsuan
 
Si-Usman.docx
Si-Usman.docxSi-Usman.docx
Si-Usman.docx
 
Sundiata
Sundiata Sundiata
Sundiata
 
Mga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikanMga halimbawa ng katutubong panitikan
Mga halimbawa ng katutubong panitikan
 
FILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdf
FILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdfFILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdf
FILIPINO10-Q3-MODYUL2.pdf
 
AP5-Q4-W3-D1.pptx
AP5-Q4-W3-D1.pptxAP5-Q4-W3-D1.pptx
AP5-Q4-W3-D1.pptx
 
El filibusterismo report
El filibusterismo reportEl filibusterismo report
El filibusterismo report
 
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With TalasalitaanEl Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
El Filibusterismo Buod Ng Bawat Kabanata 1-39 With Talasalitaan
 

More from RestyHezronDamaso1

PROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptx
PROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptxPROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptx
PROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptx
RestyHezronDamaso1
 
Symbolic Interactionalism.pptx ippppppppppppp
Symbolic Interactionalism.pptx ipppppppppppppSymbolic Interactionalism.pptx ippppppppppppp
Symbolic Interactionalism.pptx ippppppppppppp
RestyHezronDamaso1
 
DESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
DESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
DESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
RestyHezronDamaso1
 
T.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
T.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhhT.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
T.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
RestyHezronDamaso1
 
CE 7 week 1.pptxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
CE 7 week 1.pptxdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddCE 7 week 1.pptxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
CE 7 week 1.pptxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
RestyHezronDamaso1
 
AP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdf
AP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdfAP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdf
AP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdf
RestyHezronDamaso1
 
AP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
AP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
AP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
RestyHezronDamaso1
 
APiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptx
APiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptxAPiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptx
APiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptx
RestyHezronDamaso1
 
IMPERIALISM.pptggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
IMPERIALISM.pptgggggggggggggggggggggggggggggggggggggIMPERIALISM.pptggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
IMPERIALISM.pptggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
RestyHezronDamaso1
 
Community Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghg
Community Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghgCommunity Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghg
Community Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghg
RestyHezronDamaso1
 
Social Studies News Reporting 3rd Term.pptx
Social Studies News Reporting 3rd Term.pptxSocial Studies News Reporting 3rd Term.pptx
Social Studies News Reporting 3rd Term.pptx
RestyHezronDamaso1
 
Nationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDX
Nationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDXNationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDX
Nationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDX
RestyHezronDamaso1
 
Pangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhf
Pangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhfPangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhf
Pangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhf
RestyHezronDamaso1
 
T.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgf
T.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgfT.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgf
T.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgf
RestyHezronDamaso1
 
Heograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhv
Heograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhvHeograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhv
Heograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhv
RestyHezronDamaso1
 
Market Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhv
Market Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhvMarket Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhv
Market Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhv
RestyHezronDamaso1
 
Technology and Livelihood Education 8 - Activities.pptx
Technology and Livelihood Education 8 - Activities.pptxTechnology and Livelihood Education 8 - Activities.pptx
Technology and Livelihood Education 8 - Activities.pptx
RestyHezronDamaso1
 
Ways or Method of Cooking Vegetables.pptx
Ways or Method of Cooking Vegetables.pptxWays or Method of Cooking Vegetables.pptx
Ways or Method of Cooking Vegetables.pptx
RestyHezronDamaso1
 
DIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjd
DIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjdDIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjd
DIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjd
RestyHezronDamaso1
 
Diiferent types of SANDWICHES.pptx
Diiferent types of SANDWICHES.pptxDiiferent types of SANDWICHES.pptx
Diiferent types of SANDWICHES.pptx
RestyHezronDamaso1
 

More from RestyHezronDamaso1 (20)

PROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptx
PROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptxPROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptx
PROFESSIONALS PRACTITIONERS OF COUNSELING.pptx
 
Symbolic Interactionalism.pptx ippppppppppppp
Symbolic Interactionalism.pptx ipppppppppppppSymbolic Interactionalism.pptx ippppppppppppp
Symbolic Interactionalism.pptx ippppppppppppp
 
DESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
DESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
DESSERTS.pptxfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
T.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
T.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhhT.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
T.L.E. 8 week 1.pptx hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
CE 7 week 1.pptxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
CE 7 week 1.pptxdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddCE 7 week 1.pptxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
CE 7 week 1.pptxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 
AP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdf
AP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdfAP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdf
AP 7 week 1 - Part 1.pptxsdfgbsdfsdfsdfdsdf
 
AP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
AP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
AP 7 week 1 - Part 2.pptxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 
APiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptx
APiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptxAPiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptx
APiukjgabdolfjhbdfj,hmfaldjfhmaldjhmfladj.pptx
 
IMPERIALISM.pptggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
IMPERIALISM.pptgggggggggggggggggggggggggggggggggggggIMPERIALISM.pptggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
IMPERIALISM.pptggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
 
Community Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghg
Community Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghgCommunity Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghg
Community Profiling.pptxfghgfghgfghgfghgfghg
 
Social Studies News Reporting 3rd Term.pptx
Social Studies News Reporting 3rd Term.pptxSocial Studies News Reporting 3rd Term.pptx
Social Studies News Reporting 3rd Term.pptx
 
Nationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDX
Nationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDXNationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDX
Nationalism in Europe.pptx ASFGFHBDFVHBVHBDX
 
Pangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhf
Pangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhfPangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhf
Pangkat Etniko at Wika.pptx hhgdfv,hfkujhf
 
T.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgf
T.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgfT.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgf
T.L.E. 10 week 1.pptx fdgfhgv yhghfvjyhtgf
 
Heograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhv
Heograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhvHeograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhv
Heograpiya ng Gitnang Asya.pptx hgcvhnvjhv
 
Market Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhv
Market Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhvMarket Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhv
Market Forms of eggs gfhjgkjbvn utgjhvuhv
 
Technology and Livelihood Education 8 - Activities.pptx
Technology and Livelihood Education 8 - Activities.pptxTechnology and Livelihood Education 8 - Activities.pptx
Technology and Livelihood Education 8 - Activities.pptx
 
Ways or Method of Cooking Vegetables.pptx
Ways or Method of Cooking Vegetables.pptxWays or Method of Cooking Vegetables.pptx
Ways or Method of Cooking Vegetables.pptx
 
DIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjd
DIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjdDIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjd
DIASS hsjdkflgfkdjwsdfnjfkd ghsjdf ghsjd
 
Diiferent types of SANDWICHES.pptx
Diiferent types of SANDWICHES.pptxDiiferent types of SANDWICHES.pptx
Diiferent types of SANDWICHES.pptx
 

Recently uploaded

Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 

Recently uploaded (13)

Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 

413434260-Mga-Akdang-Pampanitikan-Salamin-Ng-Mindanao.pptx

 • 2. Ang kabuoan ng kabanatang pag-aaralan mo ay tungkol sa mga akdang pampanitikang sumasalamin sa Mindanao.
 • 3. Gaano kalawak ang nalalaman mo tungkol sa Mindanao? Magagandang Tanawing Dinarayo Rito Iba Pang Bagay na alam ko tungkol sa Mindanao Mga Akdang Pampanitikan g Mula Rito Mga Manunulat ng panitikang kilala Rito
 • 4. Magagandang Tanawing Dinarayo Rito Isa na dito ang Mt. Hibok-hibok (kilala rin bilang Catarman bulkan ) ang aktibong bulkan sa Camiguin Island, kung saan ay matatagpuan sa hilagang baybayin ng Mindanao Island.
 • 5. Ang Serenity Falls ay isang kahanga-hangang lugar upang bisitahin, nakatayo sa gitna ng Pamucutan at La Paz, Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilan Ang Serenity Falls ay isang kahanga-hangang lugar upang bisitahin, nakatayo sa gitna ng Pamucutan at La Paz, Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilan Ang Serenity Falls ay isang kahanga-hangang lugar upang bisitahin, nakatayo sa gitna ng Pamucutan at La Paz, Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilan Ang lungsod ng Zamboanga ay nag-aalok ng ilang mga stream, ilog at iba pang natural na mga site ngunit ang Serenity Falls ay ang pinaka-popular.
 • 7. Mga manunulat ng panitikan Mula Rito
 • 9. Ang Mindanao na pangalawang pinakamalaking pulo ng bansa at sinasabing tahanan ng maraming Muslim sa bansa ay tinatawag ding Lupang Pangako ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mismong pulo ng Mindanao at ng kapuluan ng Sulu. Nahahati ito sa anim na rehiyong kinabibilangan ng Rehiyon XI ( Rehiyon ng Davao), Rehiyon XII , Rehiyon XIII ( Caraga), at Autonomous Region in Muslim Mindanao ( ARMM).
 • 10. Sa panitikang Mindanao masasalaminang kultura at paniniwala ng mga Muslim at mga pangkat-etnikong naninirahan dito gaya ng Meranao, Tausug, Bagobo, Yakan, T’boli, Badjao, at iba pa.Karaniwang paksa ng kanilang panitikan ay may kinalaman sa kanilang relihiyon at paniniwala gamit ang kanilag lingua franca, wikang Bisaya, at Cebuano.
 • 11. Iilan sa mga kilalang akda sa Mindanao ay ang Darangen ng mga Muslim kung saan kabilang ang epikong Bidasari, Bantugan, at Indarapatra at Sulayman. Gayundin ang mga kilalang “ Alamat ni Pilandok” at “ Mga Sultan ng Borneo” ay dito rin nagmula.
 • 12. Sa lalawigan ng Lanao at tanyag ang Agamaniyog o ang kalipunan ng mga kilalang pasalindilang panitikan sa nasabing lugar. Kakaunti lamang ang mga tala tungkol sa panitikang Mindanao ngunit sa kasalukuyan ito ay pinauunlad at pinalalawak sa tulong ng Sining Kambayoka sa pangunguna ng Mindanao State University.
 • 14. Mahahalagang Tanong 1. Bakit kailangang basahin at kilalanin ang mga akdang sumasalami sa mayamang kultura ng Mindanao? 2. Sa papaanong paraan maaaring mabago ng pagbabasa ng mga akdang mula sa Mindanao ang karaniwang pangkahalatang persepsiyon ng mga tao patungkol sa kalagayang pangkapayapaan sa lugar na ito?
 • 15. Alam niyoba? ▫ Ang mababasa mo ay isang kuwentong – bayan ng Maguindanao na tinatawag ding Maguindanau, o Magindanaw. Ang kanilang wika ay may pareho ring katawagan. Ang mga taga – Maguindanao na nang nangangahulugang mga taong tagakapatagan o people of the flood plains ay itinuturing na pinakamalaking pangkat- etniko ng mga Pilipinong Muslim.
 • 16. • Matatagpuan sila sa gitna ng katimugang bahagi ng Mindanao at ang kanilang rehiyon ay kilala bilang Cotabato, isang lambak na napapaligiran ng matataas na kabundukan maliban sa bahaging kanluran. Isang Ilog, ang Ilog Minadanao ang dumadaloy rito na nagdadala ng tubig at baha lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan ang malaking bahagi ng lambak ay nagmimistulang mababaw na lawa.
 • 17. Talasalitaan A. Panuto: Ibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang nakadiin ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot.
 • 18. 1. Hindi nakinig ang sultan sa pagsusumamo ng kanyang anak na dalaga. a. pagdadabog c. pagkainis b. pagmamakaawa d. pagsigaw 2. Ang panangis ng dalaga ay hindi man lang pinakinggan ng ama. a. pagsigaw c. panunuyo b. pag-iyak d. pagkagalit
 • 19. 3. Nagpupuyos ang sultan dahil sa ginawa ng kanyang anak. a. Nagmamalaki c. galit na galit b. nanghihina d. nauupos 4. Ang malupit na sultan ay nasawi nang lumindol sa kaharian. a. nasaktan c. nahirapan b. nasugatan d. namatay 5. Napagtanto ng lahat na mabuti palang tao ang kanilang bagong sultan. a. naitanong c. napagpasiyahan b. nalaman d. napag-usapan
 • 20. Kasalungat B. Panuto: Ibigay ang kasalungat na kahulugan ng salitang nakasulat nang madiin ayon sa gamit nito sa pangungusap . Piliin at isulat ang sagot mula sa mga salita sa hanay B .
 • 21. Hanay A 6. Matapang, malakas mataas , at kayumanggi ang binatang si Usman. 7. Nais ng sultan na maglaho sa kaharian ang lahat ng binatang nakahihigit sa kanya ang kakisigan. 8. Gumawa ng paraan ang magasintahan upang makalaya mula sa bilangguan Hanay B a. Makulong b. Malayo c. Malupit d. Maputi e. mamalagi
 • 22. 9. Dahil sa pagkakakulong ay higit na naging malapit sa isa’t isa ang mga magkasintahan. 10. Nakita ng mga mamamayang mapagmalasakit pala sa mga nangangailangan ang kanilang sultan. Hanay B a. Makulong b. Malayo c. Malupit d. Maputi e. mamalagi
 • 23. “ Si Usman, Ang Alipin” Kuwentong - bayan
 • 24. “ Si Usman, Ang Alipin” • Muling pagsasalaysay ni Arthur P. Casanova batay sa pagkukuwento ni DAtu Abdul Sampilna isang Maguindanaoan mula sa lungsod ng Cotabato (1983).
 • 25. • Nang mga nagdaang panahon, may isang nagngangalang Usman. Pinaniniwalaang nananahanan siya sa malayong sultanato at isa siyang alipin. Matapang, matas at kayumanggi si Usman. Higit sa lahat, siya’y matapat.
 • 26. Isang umaga, nagpasiya si Usman na bumisita sa palengke malapit sa palasyo ng namumunong sultang nagngangalang Zacaria. Masama ang ugali ni Zacaria. Siya’y malupit at pangit ang hitsura. Dahil hindi niya matanggap ang kanyang anyo, nagsagawa siya ng kautusang ang lahat ng mga lalaking nakahihigit sa kanyang anyong pisikal ay dapat kitlin at maglaho.
 • 27. Sa palengke, nakita si Usman ng mga tauhan ni Sultan Zacaria. Mabilis na nag-ulat ang mga tauhan sa sultan sa pagkakita nila kay Usman na sa tingin nila’y mas makisig kaysa sa sultan. Kagyat na nag-utos ang sultan na ibilanggo si Usman at pagkatapos ay patayin ito. Agad na sinunod ng mga tauhan ang kautusan ng sultan.
 • 28. Nang Makita ni Potre Maasita, ang dalagang anak ng sultan si Usman ay nakadama siya agad ng pag-ibig sa unang pagkikita nila ng binata. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang amang sultan at nagmakaawang patawarin at pakwalan si Usman.
 • 29. Para mo nang awa, Ama, pakawalan mo si Usman. Wala po siyang kasalanan,” ang pagmamakaawa ng dalaga sa ama. Ngunit sadyang malupit ang sultan. Hindi siya nakinig sa pagsusumamo ng kanyang anak. “Walang sinumang makapipigil sa akin,” ang wika niya sa sarili. “Hu,hu,hu, maawa ka sana kay Usman, Ama,” ang panangis ni Potre Maasita ngunit hindi siya pinansin ng sultan. Nagmatigas ito sa kanyang kagustuhan.
 • 30. Sinubukan ni Potre Maasitang mag- isip ng paraan upang mapigilan ang kamatayan ng lalaking labis niyang iniibig. Lihim siyang nagpadala ng mga mensahe sa mga guwardiya ngunit ang lahat ng ito’y ipinaparating nila sa sultan. Bunga niyon, nagpupuyos sa galit ang sultan. Dahil nga sa siya’y tunay na malupit, kanyang iniutos na pati si Potre Maasita ay ikulong din.
 • 31. Sa bilangguan, nagkaroon ng pagkakataong maging mas malapit sa isa’t isa sina Usman at Potre Maasita. Higit na tumitindi ang pagmamahalan nila sa isa’t isa.
 • 32. Sa panahong iyon, lumabas ang pinal na kautusan. Kamatayan ang inihatol ng sultan para sa kanila. Habang nasa daan ang sultan patungo sa silid na pagbibitayan sa dalawa, biglang lumindol nang malakas. Yumanig sa palasyo at nagiba ang pook. Napulbos ang buong palasyo.
 • 33. Isang malaking bato ang bumagsak sa ulo ng sultan na naging sanhi ng kanyang biglaang pagkamatay. Isa itong malupit na kamatayan para sa malupit na tao.
 • 34. Samantala, sinubukan nina Usman at Potre Maasita na makalya mula sa bilangguan. Nang makalabas sila’y hindi nagdalawang-isip si Usman. Mabilis pa sa kidlat niyang tinutulungan ang mga sugatan at ang mga nasawi. Sa kabilang dako, tumutulong din si Potre Maasita sa mga naulila at mga nangangailangan ng tulong at pagkalinga.
 • 35. Nang bumalik sa normal ang sitwasyon ay ipinagbunyi sila ng taumbayan. “Mabuhay si Potre Maasita!” ang pagbubunyi at labis na pagpapasalamat ng mga ito kina Usman at Potre Maasita. Labis ang kanilang kasiyahan nang matanto nilang mabait na tao si Usman at si Potre Maasita nama’y may mabuting kalooban.
 • 36. Nang sumunod na araw, isang kasalan ang naganap. Si Usman, na isang alipin, ay naging sultan at si Potre Maasita naman ang itinalagang sultana. Mula noon, biniyayaan ang sultanato ng pagmamahalan kasabay ng kaunlaran sa buong kaharian. Natagpuan ng taumbayan ang kagandahan at kaunlarang kabaliktaran ng nagdaang panahon kung saan namayani ang kapangitan at kalupitan. -Pinagyamang Pluma 7, 2017
 • 37. Mga Katanungan 1. Ano – ano ang mga katangian ni Usman? Bakit kahit wala naman siyang nagawang kasalanan ay ipinabilanggo siya ng Sultan?
 • 38. 2. Paano mo ilalarawan ang sultan bilang iang pinuno? Ano kaya ang mangyayari sa isang pamayanan kung katulad niya ang magiging lider o pinuno? 3. Bakit nagmamakaawa si Potre Maasita, ang dalagang anak ng sultan, upang pakawalan si Usman?
 • 39. 4. Sa halip na pagbigyan ang anak, ano ang ginawa ng sultan? 5. Paano m siya ilalarawanbilang ama? 6. Paano nakaligtas ang magkasintahan sa tiyak na kamatayan?
 • 40. 7. Kung ikaw ang anak ng sultang ito, ano ano ang mga gagawin mo para mapag- isipan ng iyong ama ang maling ginagawa niya at baja sakaling magkaroon ng katahimikan hindi lamang sa inyong tahanan kundi magig sa kahariang kanyang nasasakupan? 8. Ano –ano ang mga nagbago sa kaharian nang sina Usman at Potre Maasita na ang naging sultan at sultana?
 • 41. Takdang -aralin • Isulat sa iyong kuwaderno ang inyong sagot satanong na; Bakit mahalagang igalang at bigyang – halaga ng isang pinuno o lider ang bawat tao, anuman ang katayuan o kalagayan nito sa lipunan