SlideShare a Scribd company logo
Ulusal Ar-Ge ve Yenilik
Performans Göstergeleri             Serhat  ©
             Çakır


Bölüm 4
Ar-Ge Performans Göstergeleri
Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi

              Ar-Ge
      Yaratıcı fikirlerin kaynağı veya yenilik sürecinde
             bir sorun çözme aracıdır.
   Yaratıcı                      Ticarileştirme
   Fikir              Yenilik
ULUSAL BTY SİSTEMİ DÖNGÜSÜ

                 Özel Sektör
                 Üniversiteler
TBMM, BTYK            Kamu Ar-Ge
....               Merkezleri
  STRATEJİK KARARLAR  UYGULAMA
                 ...
       DEĞERLENDİRME

     BTYK, DPT, TÜBİTAK,TÜİK,..
Ulusal Yenilik Sistemi (Organizasyonel Yapı)
        Grand National
                             Prime Minister
       Assembly of Turkey
                                Ministers
                              Policy and
          SCST    TOBB            Programme
           Advisory Bodies            Development
            TP’s      PIP’s
  Legal and Regulatory Framework
                                              Abbreviations:
                                              DA (Development Agency)
   TPE     TÜİK     TSE    MPM     TÜRKAK                 KGF (Public Guarantee Funds)
                                              KOSGEB (Small and Medium Enterprises
  Promoting and Funding Organizations                           Development Organization)
                                              MoD (Ministry of Defense)
      MoF              MSIT          MoDev.     MoD     MoDev (Ministry of Development)
                                              MoF (Ministry of Finance)
   Tax Incentive       TÜBİTAK     KOSGEB       DA’s    TTGV     MPM (National Productivity Centre)
                                              MSIT (Ministry of Science, Industy and
   International Funds        Private Sector                    Technology)
                                              PIP (Provincial Innovation Platforms)
  Research Organizations                                  SCST (Supreme Council for Science and
                                              Technology)
    Universities         Industry      SME’s                TAEK (Turkish Atomic Energy Agency)
                                              TEKMER (Technology Center)
   Puplic Research Organizations (TÜBİTAK,TAEK,...)                    TP (Technology Platform)
                                              TPI (Turkish Patent Intitute)
                                              TOBB (The Union of Chambers and Commidity
  Linkages and Technology Diffusion              Venture Capital Programs  Exchanges of Turkey)
                                              TSE (Turkish Standards Institution)
    Universities       Technoparks           MSIT    KGF      TTGV (Technology Development Foundation of
                                              Turkey)
   TEKMER’s                            Banking System     TÜBA (The Turkish Academy of Sciences)
                                              TÜBİTAK (The Scientific and Technological
                                              Research Council of Turkey)
                 Support/Infrastructures                  TÜİK (TurkStat- Turkish Statistical Institute)
                                              TÜRKAK (Turkish Accreditation Agency)
© Serhat Çakır            Universities     Public Organisations (UME...)  UME (National Metrology Istitute)
SOSYO-EKONOMİK
               HEDEFLER

                           Politika Yapıcılarına
                           Geribildirim
           KAMUNUN POLİTİKA STRATEJİSİ:              Programın
Destek Programının
              Operasyonel
Oluşturulması                Beklenen Sonuçlar
              Mekanizmasının
Misyonunun Belirlenmesi
              Tasarlanması
                   Program Yönetimine
                   Geribildirim

           DEĞERLENDİRME

GİRDİLER:                         ETKİLER:


       ÇIKTILAR:        SONUÇLAR:
       (OUTPUTS)        (OUTCOME)
Sosyal Hedef: BTY yoluyla                     Kamunun BTY Stratejisi:
   yaşam kalitesinin arttırılması                 Kamu-Özel Sektör İşbirliği ProgramıAr-Ge Destek Programının Yetkilisinin      Operasyonel Mekanizmanın        Destek Programıdan
Belirlenmesi ve Misyonu             Belirlenmesi              Beklenenlerin Tanımlanması          Değerlendirme Programının Geliştirilmesi
          •Gelişmelerin Belirlenmesi
          •Gelişmelerin İzlemesi
          •Temel Kavramların, Bağlantıların ve Süreç Dinamiklerinin Daha İyi Anlaşılması
          • İlişkilerin Analizi
          • Girdilerin, Çıktıların, Sonuçların ve Etkilerin Ölçülmesi
          • Elde Edilen Sonuçlarla Misyonda Belirlenen Hedeflerin Karşılaştırılması
          •Bulguların Dağıtılması,
          •Bulguların Programı Geliştirilmede Kullanılması
Girdiler:   Çıktılar(Outputs):         Sonuçlar(Outcome):               Etkiler:
•Bütçe     •Desteklenen Projeler       •Yeni Geliştirilmiş Ürün/Süreç/Hizmetler    •GSYİH’nın artması
•İK      •İşbirliği             •Verimliliğin Artması              •İstihdamın Artması
•Altyapı    •Patent ve Yayın          •Firmanın Büyümesi               •Uluslararası Rekabet
                                                 Gücünün Artması
•Diğer     •Modeller/Algolitmalar       •Endüstriyel Büyüme
                                                 •Yaşam Kalitesinin
        •Prototip Ürünler/Süreçler     •İşbirliği Eğilimi/Bilginin Paylaşılması
                                                 Artması/Tabana Yayılmış
                         •Taşma (Spillover) Etkisi            Kazanç
Teknolojinin Difüzyonu ve Beklenen Etkiler


         Kısa Vade            Orta Vade          Uzun Vade

         •Ar-Ge Harcamalarının      •Spin-off Ürünler      •Başka Yeni Ürünler ve
         Artması             •Ürün Geliştirme      Süreçler          Toplam
                          Maliyet          •Pazarın Büyümesi     Ekonomik
         •Hedeflerin Büyümesi       Kalite          •İstihdam Olanakları
                                                    Kazanç
                         •Yeni Uygulamalar        Üretim
         •İşbirliği           •Yeni Süreçler         Dağıtım
Ekonomik Etki
                         •Yeni İş Olanakları     •Spillover
         •Ar-Ge İstihdam         •Yeni İş Ortaklıkları    •Difüzyon
         Olanakları           •Kuruluşun Büyümesi
                         •Patent, Yayın
         •Teknolojik ilerleme      •Rekabetciliğin
                         Gelişmesi
         •Proje Önerisinin
         Hazırlanması
                                                   Proje Sahibi
         •Ortaklıkların                                    Firmanın
         Oluşturulması                                    Kazancı

         •Kaynakların
         Belirlenmesi

        -1    0          3              7            10  Yıl
                   Proje Dönemi

                               Proje Sonrası Dönem
Bilimsel ve Teknolojik Bilgi
           T                 Q
    P
             R

                    Toplumsal Kazanım
Ticari Kazanç,
Firmaların Rekabet
Gücünün Artması
OECD
Ar-Ge Performansı
 Gösterge Seti
Gross domestic expenditure on R&D (GERD):1. Gross Domestic Expenditure on R&D -- GERD (million current PPP $)
  1.a. GERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro
    or EUR)
2. GERD as a percentage of GDP
3. GERD -- (million 2000 dollars -- constant prices and PPP)
  3.a. GERD -- Compound annual growth rate (constant prices)
4. GERD per capita population (current PPP $)
5. Estimated Civil GERD as a percentage of GDP
6. Basic research expenditure as a percentage of GDP
R&D Personnel (FTE):
7. Total researchers (FTE)
  7.a. Total researchers -- Compound annual growth rate
8. Total researchers per thousand total employment
  8.a. Total researchers per thousand labour force
9. Total R&D personnel (FTE) 9.a. Total R&D personnel -- Compound
annual growth rate
10. Total R&D personnel per thousand total employment
  10.a Total R&D personnel per thousand labour force
GERD by source of funds:
11. Industry-financed GERD as a percentage of GDP
12. Government-financed GERD as a percentage of GDP
13. Percentage of GERD financed by industry
14. Percentage of GERD financed by government
15. Percentage of GERD financed by other national sources 16.
Percentage of GERD financed by abroad
GERD by performance sectors:
17. Percentage of GERD performed by the Business Enterprise sector
18. Percentage of GERD performed by the Higher Education sector
19. Percentage of GERD performed by the Government sector
20. Percentage of GERD performed by the Private Non-Profit sector
Researchers (headcount):
21. Total researchers (headcount)
  21.a. Women researchers (headcount)
22. Women researchers as a percentage of total researchers (based on
headcount)
  22.a. Business Enterprise Sector: Total researchers (headcount)
  22.b. Business Enterprise Sector: Women researchers (headcount)
  22.c. Business Enterprise Sector: Women researchers as a percentage of
  total researchers (based on headcount)
  22.d. Government Sector: Total researchers (headcount)
  22.e. Government Sector: Women researchers (headcount)
  22.f. Government Sector: Women researchers as a percentage of total
  researchers (based on headcount)
  22.g. Higher Education sector: Total researchers (headcount)
  22.h. Higher Education sector: Women researchers (headcount)
  22.i. Higher Education sector: Women researchers as a percentage of total
  researchers (based on headcount)
Business Enterprise Expenditure on R&D (BERD):

23. Business Enterprise Expenditure on R&D -- BERD (million current
PPP $)
  23.a. BERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro
  or EUR)
24. BERD as a percentage of GDP
25. BERD -- (million 2000 dollars -- constant prices and PPP)
  25.a. BERD -- Compound annual growth rate (constant prices)
26. BERD as a percentage of value added in industry
Business Enterprise Expenditure on R&D (BERD):

23. Business Enterprise Expenditure on R&D -- BERD (million current
PPP $)
  23.a. BERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro
  or EUR)
24. BERD as a percentage of GDP 25. BERD -- (million 2000 dollars --
constant prices and PPP)
  25.a. BERD -- Compound annual growth rate (constant prices)
26. BERD as a percentage of value added in industry
Business Enterprise R&D Personnel (FTE):
27. Business Enterprise researchers (FTE)
   27.a. Business Enterprise researchers -- Compound annual growth
   rate
28. Business Enterprise researchers as a percentage of national total
29. Business Enterprise researchers per thousand employment in
industry
30. Total Business Enterprise R&D personnel (FTE)
   30.a. Total Business Enterprise R&D personnel -- Compound annual
   growth rate
31. Total Business Enterprise R&D personnel as a percentage of
national total
32. Total Business Enterprise R&D personnel per thousand employment
in industry
BERD by source of funds:
33. Industry-financed BERD -- (million 2000 dollars -- constant prices and
PPP)
  33a. Industry-financed BERD -- Compound annual growth rate
  (constant prices)
34. Industry-financed BERD as a percentage of value added in industry
35. Percentage of BERD financed by industry
36. Percentage of BERD financed by government
37. Percentage of BERD financed by other national sources
38. Percentage of BERD financed by abroad
BERD performed in selected industries:
39. BERD performed in the aerospace industry (million current PPP $)
   39.a. Percentage of BERD performed in the aerospace industry
40. BERD performed in the electronic industry (million current PPP $)
   40.a. Percentage of BERD performed in the electronic industry
41. BERD performed in the office machinery and computer industry
(million current PPP $)
   41.a. Percentage of BERD performed in the office machinery and
   computer industry
42. BERD performed in the pharmaceutical industry (million current PPP
$)
   42.a. Percentage of BERD performed in the pharmaceutical industry
43. BERD performed in the instruments industry (million current PPP $)
   43.a. Percentage of BERD performed in the instruments industry
44. BERD performed in service industries (million current PPP $)
   44.a. Percentage of BERD performed in service industries
Higher Education Expenditure on R&D (HERD):
45. Higher Education Expenditure on R&D -- HERD (million current PPP
$)
  45.a. HERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro
  or EUR)
46. HERD as a percentage of GDP
47. HERD (million 2000 dollars -- constant prices and PPP)
  47.a. HERD -- Compound annual growth rate (constant prices)
48. Percentage of HERD financed by industry
Higher Education R&D Personnel (FTE):
49. Higher Education researchers (FTE)
  49.a. Higher Education researchers -- Compound annual growth rate
50. Higher Education researchers as a percentage of national total
51. Higher Education Total R&D personnel (FTE)
  51.a. Higher Education Total R&D personnel -- Compound annual
  growth rate
Government Expenditure on R&D:
52. Government Intramural Expenditure on R&D -- GOVERD (million
current PPP $)
  52.a. GOVERD (million national currency - for euro area, pre-EMU
  euro or EUR)
53. GOVERD as a percentage of GDP
54. GOVERD (million 2000 dollars -- constant prices and PPP)
  54.a. GOVERD -- Compound annual growth rate (constant prices)
55. Percentage of GOVERD financed by industry
Government R&D Personnel (FTE):
56. Government researchers (FTE) 56.a. Government researchers --
Compound annual growth rate
57. Government researchers as a percentage of national total
58. Government Total R&D personnel (FTE)
  58.a. Government Total R&D personnel -- Compound annual growth
  rate
Government Budget Appropriations or Outlays for R&D by socio-
economic objectives (GBAORD):
59. Total Government Budget Appropriations or Outlays for R&D -- GBAORD
(million current PPP $)
   59.a. Total GBAORD (million national currency - for euro area: pre-EMU euro
   or EUR)
60. Defence Budget R&D as a percentage of Total GBAORD
61. Civil Budget R&D as a percentage of Total GBAORD
62.a.1. Civil GBAORD for Economic Development programmes (million current
PPP $)
62.a.2. Economic Development programmes as a percentage of Civil GBAORD
62.b.1. Civil GBAORD for Health and Environment programmes (million current
PPP $)
62.b.2. Health and Environment programmes as a percentage of Civil GBAORD
62.c.1. Civil GBAORD for Education and society (million current PPP $)
62.c.2 Education and Society as a percentage of Civil GBAORD
62.d.1. Civil GBAORD for Space programmes (million current PPP $)
62.d.2. Space programmes as a percentage of Civil GBAORD
62.e.1. Civil GBAORD for Non-oriented Research programmes (million current
PPP $)
62.e.2. Non-oriented Research programmes as a percentage of Civil GBAORD
62.f.1. Civil GBAORD for General University Funds (GUF) (million current PPP $)
62.f.2. General University Funds (GUF) as a percentage of Civil GBAORD
R&D Expenditure of Foreign Affiliates:
63. R&D expenditure of foreign affiliates (million current PPP $)
  63.a. R&D expenditure of foreign affiliates (million national currency -
  for euro area, pre-EMU euro or EUR)
64. R&D expenditure of foreign affiliates as a percentage of R&D
expenditure of enterprises
Patents:
65. Number of triadic patent families (priority year)
  65.a. Number of patent applications to the EPO (priority year)
  65.b. Number of patent applications to the USPTO (filing year)
66. Share of countries in triadic patent families (priority year)
67. Number of patent applications to the EPO in the ICT sector - (priority
year)
  67.a. Number of patents granted at the USPTO in the ICT sector -
  (priority year)
68. Number of patent applications to the EPO in the biotechnology
sector - (priority year)
  68.a. Number of patents granted at the USPTO in the biotechnology
  sector - (priority year)
Technology Balance of Payments (TBP):
69. Technology balance of payments: Receipts (million current dollars)
  69.a. Technology balance of payments: Receipts (million national
  currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR)
70. Technology balance of payments: Payments (million current dollars)
  70.a. Technology balance of payments: Payments (million national
  currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR)
71. Technology balance of payments: Payments as a percentage of
GERD
International trade in highly R&D-intensive industries:
72. Export market share: Aerospace industry
  72.a. Total imports: Aerospace industry (million current dollars)
  72.b. Total exports: Aerospace industry (million current dollars)
73. Export market share: Electronic industry
  73.a. Total imports: Electronic industry (million current dollars)
  73.b. Total exports: Electronic industry (million current dollars)
74. Export market share: Office machinery and computer industry
  74.a. Total imports: Office machinery and computer industry (million
  current dollars)
  74.b. Total exports: Office machinery and computer industry (million
  current dollars)
75. Export market share: Pharmaceutical industry
  75.a. Total imports: Pharmaceutical industry (million current dollars)
  75.b. Total exports: Pharmaceutical industry (million current dollars)
76. Export market share: Instruments industry
  76.a. Total imports: Instruments industry (million current dollars)
76.b. Total exports: Instruments industry (million current dollars)
Diğer
A.1. Gross Domestic Product (million national currency - for euro area,
pre-EMU euro or EUR)
A.2. Gross Domestic Product (million current PPP $)
B. Implicit GDP Price Indices (2000 = 1.00)
C. Purchasing Power Parities (national currency per dollar)
D.1. Value added of Industry (million national currency - for euro area,
pre-EMU euro or EUR)
D.2. Value added of Industry (million current PPP $)
E. Population (thousands)
F. Total Employment (thousands)
G. Industrial employment (thousands)
H. Labour Force (thousands)
I. Exchange rates (national currency per dollar)
Kısaltmalar
BERD -   Expenditure on R&D in the Business Enterprise Sector
FTE -   Full-time Equivalent (on R&D)
GBAORD -  Government Budget Appropriations or Outlays for R&D
GERD -   Gross Domestic Expenditure on R&D
GOVERD -  Government Intramural Expenditure on R&D
GUF -   General University Funds
HERD -   Expenditure on R&D in the Higher Education Sector
NSE -   Natural Sciences and Engineering
PNP -   Private Non-Profit Institutions
R&D -   Research and Experimental Development
SSH -   Social Sciences and Humanities
GDP-    Gross Domestic Product
ISIC -   International Standard Industrial Classification
PPP-    Purchasing Power Parities
SITC-   Standard International Trade Classification
TBP-    Technology Balance of Payments
Ar-Ge Harcaması –İK - GSYİH İlişkisi
   Kaynak OECD MSTI, UNESCO, TÜİK
Ulusal
Ar-Ge Performansı
  Göstergeleri
Ar-Ge Parasal Kaynaklar
Ar-Ge Harcamaları*
  Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır
Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı
  Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır

                                                         36
Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı
Ülke     2005  2006  2007  2008  2009  2010
Türkiye    0.59  0.58  0.72  0.73  0.85  0.84

ABD      2.57  2.61  2.67  2.79

Almanya    2.49  2.53  2.53  2.68  2.82

Japonya    3.32  3.40  3.44  3.44

İsrail    4.37  4.40  4.76  4.86  4.27

İspanya    1.12  1.20  1.27  1.35  1.38

G. Kore    2.79  3.01  3.21  3.36
OECD
       2.21  2.24  2.28  2.34
(Ortalama)
AB-27     1.74  1.77  1.77  1.84  1.92

AB-15     1.86  1.89  1.90  1.95

       Kaynak : OECD
Ar-Ge Harcamalarının Finans Kaynakları
  2008 yılı öncesi, Devlet Üniversiteleri tarafından sağlanan finans kaynakları kamu sektörüne, Vakıf Üniversiteleri tarafından
  sağlanan finans kaynakları ise ticari kesime dahil edilmiştir.
Ar-Ge Harcamalarının Finans Kaynakları
  2008 yılı öncesi, Devlet Üniversiteleri tarafından sağlanan finans kaynakları kamu sektörüne, Vakıf Üniversiteleri tarafından
  sağlanan finans kaynakları ise ticari kesime dahil edilmiştir.


                                                               39
Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları
   Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır
Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı
    Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır

                                                           41
Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı (%)


                 ABD     AB-27 TR
Sektör      2002 2007 2010          2013
                 2007    2007 Hedefi
Yüksek Öğretim      64  48  43  13   22  26
Özel Sektör       29  41  46  72   63  60
Kamu           7  11  11  11   14  14
                              42
  Kaynak: TÜİK, OECD
Ar-Ge İnsan Kaynakları
             43
Ar-Ge İnsan Gücü
Tam Zaman Eşdeğer (TZE)* Ar-Ge İnsan Gücü
  * Tam Zaman Eşdeğer (TZE) : AR-GE 'de çalışan insan gücünün yaptığı AR-GE faaliyetlerinin adam
  yıl olarak değeridir. AR-GE'ye ayrılan zaman yüzdesinin kişi sayısı ile çarpımıdır. (Bir TZE bir adam-yıl olarak hesaplanır)


                                                               45
Ar-Ge İnsan Gücü
      Son 5 yılda ortalama 1 kişi= 0,47 TZE
10.000 Çalışan Başına TZE Araştırmacı Sayısı

Ülke     2005  2006  2007  2008  2009  2010
Türkiye   20   21   24   25   27   28

ABD     96   96   95

Almanya   70   72   73   75   77

Japonya   106  107  106  102

Finlandiya  166  166  157  162  166

İspanya   57   58   59   64   70

G. Kore   79   86   95   100
OECD
       74   75   76
(Ortalama)
AB-27    63   64   64   66   68

AB-15    68   70   70   72
Sektörlere Göre TZE Ar-Ge Personeli Sayısı (x1000)
Sektörlere Göre TZE Ar-Ge Personeli Dağılımı
Sektörlere Göre TZE Ar-Ge Personeli Sayısı (x1000)
Son 20 yılın ortalaması:
Araştırmacı: %81.7
Teknisyen:%9.6
Diğer Destek Personeli:8.7
Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi
                   53
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
            43 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 31’i faaliyete geçmiştir.
Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri


31 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan yönetmelikten sonra 1 Ağustos 2008-31 Eylül 2011
tarihleri arasında Ar-Ge Merkezleri ile ilgili gelişmeler :

•  Ar-Ge Merkezi kurmak için başvuran işletme sayısı: 129
•  Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunan işletme sayısı:102
•  Başvurusu reddedilen işletme sayısı:12
•  Başvurusu yetersiz olması nedeniyle kabul edilmeyen işletme sayısı:5

Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunan 102 adet işletmede
• Ar-Ge personel sayısı 14.000
• 2008-2010 yılları arasında gerçekleşen Ar-Ge harcaması 4,8 Milyar TL.
Sektörlere Göre Ar-Ge Merkezi Sayısı
      Sektörü              Sayı
      Bankacılık            1
      Bilgi ve İletişim Teknolojileri  13
      Cam ve Seramik          2
      Dayanıklı Tüketim Malları     10
      Elektrik-Elektronik        11
      İlaç               4
      Kimya               4
      Kuyumculuk            1
      Makine              1
      Mobilya              1
      Otomotiv             13
      Otomotiv Yan Sanayi        25
      Savunma Sanayi          10
      Tekstil              6
      Genel Toplam
Ar-Ge Merkezleri Personel Sayısı
Çıktılar
Kaynak: ISI WoS
Patent Başvuruları
  Kaynak: TPE
           62
Triadik Patent Sayıları ve Ülke Payları
  Ülke     2003   2004   2005   2006   2007   2008
         8    13    12    17    22    21
  Türkiye
         %0.02  %0.03  %0.02  %0.04  %0.04  %0.04

         14720  15098  15272  15088  14823  14399
  ABD
         %31.63  %31.55  %31.30  %30.55  %30.33  %30.03

         5409   5598   5733   6011   6029   5875
  Almanya
         %11.62  %11.70  %11.75  %12.17  %12.34  %12.25

         13948  13699  13610  13872  13599  13446
  Japonya
         %29.97  %28.63  %27.89  %28.09  %27.83  %28.04

         299   335   344   365   348   348
  Finlandiya
         %0.64  %0.70  %0.71  %0.74  %0.71  %0.72

         153   211   214   214   217   223
  İspanya
         %0.33  %0.44  %0.44  %0.43  %0.44  %0.47

         1680   1953   2112   2255   2145   2006
  G. Kore
         %3.61  %4.08  %4.33  %4.57  %4.39  %4.18

         45729  47016  47758  48296  47632  46691
  OECD
         %98.27  %98.25  %97.88  %97.79  %97.47  %97.38

         13206  13875  14204  14684  14727  14525
  AB-27
         %28.38  %29.00  %29.11  %29.73  %30.14  %30.29

         289   343   446   390   372   389
  İsrail
         %0.62  %0.72  %0.91  %0.79  %0.76  %0.81
Hedefler…..
Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performansı


                                 Hedef  Hedef
                  2006  2007  2008  2010
                                 2010   2013
Ar-Ge Harcaması/Kişi (SAGP $ )    78   98   105   127   124    ?

TZE Araştırmacı Sayısı (bin)     43    50   53   64   40    ?

Araştırmacı Sayısı/ Bin Çalışan   2,1   2,4   2,5  2,8   2,3    5

Kamu S. Ar-Ge Harcaması (%)     11,2  10,6   12  11,4   12    14

Bilimsel Makale/milyon kişi     220   267  278   325

Bilimsel Yayın/milyon kişi     290   343  349   371   400    ?

Yeni Ürün cirosu/Toplam Ciro (%)      9,56       -   10    ?

     Kaynak: TÜİK,


                                          69
Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performansı


                                      Hedef  Hedef
                    2006  2007  2008  2010
                                      2010  2013
Ar-Ge Harcaması/GSYİH (1987 bazlı)    0,76  0,95  0,96   1,1         ?

Ar-Ge Harcaması GSYİH (1998 bazlı)    0,6  0,72  0,73  0,84     -    2
TZE Ar-Ge Personeli (bin)         54   63   67   81      -   150
Özel S. Ar-Ge Harcaması -%        35,6  41,3  44,2  42,5     50   60

Özel S. Ar-Ge Fonlaması -%        44,3  46,2  47,3  45,1     50   55

YÖğretim S. Ar-Ge Harcaması-%      53,2  48,2  43,8   46     38   26
Üçlü Patent Sayısı            16   19   18      -   100    ?
Kendi Yenilik Yapan KOBİ/ T.KOBİ-%       25,4*         -   40    ?
     Kaynak: TÜİK,
Birlikte Yenilik Yapan KOBİ/T. KOBİ-%
     * 2006-2008
                         4,5*         -   20    ?                                              70
% 2 hedefi için*
  * 2008-2013 arasında GSYİH’nın her yıl %7 büyüyeceği varsayımıyla
Teşekkür ederim.      cakir@metu.edu.tr

More Related Content

Viewers also liked

Amr diab
Amr diabAmr diab
Amr diab
Basma Harira
 
Indices 06 sep2013053740
Indices 06 sep2013053740Indices 06 sep2013053740
Indices 06 sep2013053740
Investors Empowered
 
Indices 21 jun2013045250
Indices 21 jun2013045250Indices 21 jun2013045250
Indices 21 jun2013045250
Investors Empowered
 
Digital Badges
Digital BadgesDigital Badges
Digital Badges
penbentley58
 
Indices 01 oct2013052610
Indices 01 oct2013052610Indices 01 oct2013052610
Indices 01 oct2013052610
Investors Empowered
 
Fast recruit
Fast recruitFast recruit
Fast recruit
dmitryvasilev
 
Case Study: Barney's Beanery Photo Contest
Case Study: Barney's Beanery Photo ContestCase Study: Barney's Beanery Photo Contest
Case Study: Barney's Beanery Photo Contest
MomentFeed
 
antidepressant
antidepressantantidepressant
antidepressantamatoeman
 
Indices 12 apr2013051615
Indices 12 apr2013051615Indices 12 apr2013051615
Indices 12 apr2013051615
Investors Empowered
 
Ensenyaments alternatius
Ensenyaments alternatiusEnsenyaments alternatius
Ensenyaments alternatiuscspigros
 
Indices 27 jun2013062921
Indices 27 jun2013062921Indices 27 jun2013062921
Indices 27 jun2013062921
Investors Empowered
 
RangEmotions
RangEmotionsRangEmotions
RangEmotions
alladvertising
 
Indices 14 jun2013071701
Indices 14 jun2013071701Indices 14 jun2013071701
Indices 14 jun2013071701
Investors Empowered
 
Martina Carlino Portfolio2013
Martina Carlino Portfolio2013Martina Carlino Portfolio2013
Martina Carlino Portfolio2013
Martina Carlino
 
Indices 03 oct2013082309
Indices 03 oct2013082309Indices 03 oct2013082309
Indices 03 oct2013082309
Investors Empowered
 

Viewers also liked (16)

Amr diab
Amr diabAmr diab
Amr diab
 
Punk You Brands
Punk You BrandsPunk You Brands
Punk You Brands
 
Indices 06 sep2013053740
Indices 06 sep2013053740Indices 06 sep2013053740
Indices 06 sep2013053740
 
Indices 21 jun2013045250
Indices 21 jun2013045250Indices 21 jun2013045250
Indices 21 jun2013045250
 
Digital Badges
Digital BadgesDigital Badges
Digital Badges
 
Indices 01 oct2013052610
Indices 01 oct2013052610Indices 01 oct2013052610
Indices 01 oct2013052610
 
Fast recruit
Fast recruitFast recruit
Fast recruit
 
Case Study: Barney's Beanery Photo Contest
Case Study: Barney's Beanery Photo ContestCase Study: Barney's Beanery Photo Contest
Case Study: Barney's Beanery Photo Contest
 
antidepressant
antidepressantantidepressant
antidepressant
 
Indices 12 apr2013051615
Indices 12 apr2013051615Indices 12 apr2013051615
Indices 12 apr2013051615
 
Ensenyaments alternatius
Ensenyaments alternatiusEnsenyaments alternatius
Ensenyaments alternatius
 
Indices 27 jun2013062921
Indices 27 jun2013062921Indices 27 jun2013062921
Indices 27 jun2013062921
 
RangEmotions
RangEmotionsRangEmotions
RangEmotions
 
Indices 14 jun2013071701
Indices 14 jun2013071701Indices 14 jun2013071701
Indices 14 jun2013071701
 
Martina Carlino Portfolio2013
Martina Carlino Portfolio2013Martina Carlino Portfolio2013
Martina Carlino Portfolio2013
 
Indices 03 oct2013082309
Indices 03 oct2013082309Indices 03 oct2013082309
Indices 03 oct2013082309
 

Similar to 4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri

Teydeb örnek
Teydeb örnekTeydeb örnek
Teydeb örnek
tireliburcin
 
Bilişim Teknolojilerinde Yönetişim
Bilişim Teknolojilerinde YönetişimBilişim Teknolojilerinde Yönetişim
Bilişim Teknolojilerinde Yönetişim
Ahmet Pekel
 
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek ProjesiToplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
PAL Policy Analytics Lab
 
Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)
Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)
Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)
Emin Divitci
 
EUREKA programme, TUBITAK
EUREKA programme, TUBITAK EUREKA programme, TUBITAK

Similar to 4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri (8)

Teydeb örnek
Teydeb örnekTeydeb örnek
Teydeb örnek
 
Bilişim Teknolojilerinde Yönetişim
Bilişim Teknolojilerinde YönetişimBilişim Teknolojilerinde Yönetişim
Bilişim Teknolojilerinde Yönetişim
 
6_Ufuk Batum_TeknoJumpp
6_Ufuk Batum_TeknoJumpp6_Ufuk Batum_TeknoJumpp
6_Ufuk Batum_TeknoJumpp
 
ProYa
ProYaProYa
ProYa
 
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek ProjesiToplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
 
TARAFTech-Tanitim Dosyas
TARAFTech-Tanitim DosyasTARAFTech-Tanitim Dosyas
TARAFTech-Tanitim Dosyas
 
Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)
Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)
Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji̇ transfer ofi̇sleri̇ (TTO)
 
EUREKA programme, TUBITAK
EUREKA programme, TUBITAK EUREKA programme, TUBITAK
EUREKA programme, TUBITAK
 

4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri

 • 1. Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Performans Göstergeleri Serhat © Çakır Bölüm 4
 • 3. Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi Ar-Ge Yaratıcı fikirlerin kaynağı veya yenilik sürecinde bir sorun çözme aracıdır. Yaratıcı Ticarileştirme Fikir Yenilik
 • 4. ULUSAL BTY SİSTEMİ DÖNGÜSÜ Özel Sektör Üniversiteler TBMM, BTYK Kamu Ar-Ge .... Merkezleri STRATEJİK KARARLAR UYGULAMA ... DEĞERLENDİRME BTYK, DPT, TÜBİTAK,TÜİK,..
 • 5. Ulusal Yenilik Sistemi (Organizasyonel Yapı) Grand National Prime Minister Assembly of Turkey Ministers Policy and SCST TOBB Programme Advisory Bodies Development TP’s PIP’s Legal and Regulatory Framework Abbreviations: DA (Development Agency) TPE TÜİK TSE MPM TÜRKAK KGF (Public Guarantee Funds) KOSGEB (Small and Medium Enterprises Promoting and Funding Organizations Development Organization) MoD (Ministry of Defense) MoF MSIT MoDev. MoD MoDev (Ministry of Development) MoF (Ministry of Finance) Tax Incentive TÜBİTAK KOSGEB DA’s TTGV MPM (National Productivity Centre) MSIT (Ministry of Science, Industy and International Funds Private Sector Technology) PIP (Provincial Innovation Platforms) Research Organizations SCST (Supreme Council for Science and Technology) Universities Industry SME’s TAEK (Turkish Atomic Energy Agency) TEKMER (Technology Center) Puplic Research Organizations (TÜBİTAK,TAEK,...) TP (Technology Platform) TPI (Turkish Patent Intitute) TOBB (The Union of Chambers and Commidity Linkages and Technology Diffusion Venture Capital Programs Exchanges of Turkey) TSE (Turkish Standards Institution) Universities Technoparks MSIT KGF TTGV (Technology Development Foundation of Turkey) TEKMER’s Banking System TÜBA (The Turkish Academy of Sciences) TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Support/Infrastructures TÜİK (TurkStat- Turkish Statistical Institute) TÜRKAK (Turkish Accreditation Agency) © Serhat Çakır Universities Public Organisations (UME...) UME (National Metrology Istitute)
 • 6. SOSYO-EKONOMİK HEDEFLER Politika Yapıcılarına Geribildirim KAMUNUN POLİTİKA STRATEJİSİ: Programın Destek Programının Operasyonel Oluşturulması Beklenen Sonuçlar Mekanizmasının Misyonunun Belirlenmesi Tasarlanması Program Yönetimine Geribildirim DEĞERLENDİRME GİRDİLER: ETKİLER: ÇIKTILAR: SONUÇLAR: (OUTPUTS) (OUTCOME)
 • 7. Sosyal Hedef: BTY yoluyla Kamunun BTY Stratejisi: yaşam kalitesinin arttırılması Kamu-Özel Sektör İşbirliği Programı Ar-Ge Destek Programının Yetkilisinin Operasyonel Mekanizmanın Destek Programıdan Belirlenmesi ve Misyonu Belirlenmesi Beklenenlerin Tanımlanması Değerlendirme Programının Geliştirilmesi •Gelişmelerin Belirlenmesi •Gelişmelerin İzlemesi •Temel Kavramların, Bağlantıların ve Süreç Dinamiklerinin Daha İyi Anlaşılması • İlişkilerin Analizi • Girdilerin, Çıktıların, Sonuçların ve Etkilerin Ölçülmesi • Elde Edilen Sonuçlarla Misyonda Belirlenen Hedeflerin Karşılaştırılması •Bulguların Dağıtılması, •Bulguların Programı Geliştirilmede Kullanılması Girdiler: Çıktılar(Outputs): Sonuçlar(Outcome): Etkiler: •Bütçe •Desteklenen Projeler •Yeni Geliştirilmiş Ürün/Süreç/Hizmetler •GSYİH’nın artması •İK •İşbirliği •Verimliliğin Artması •İstihdamın Artması •Altyapı •Patent ve Yayın •Firmanın Büyümesi •Uluslararası Rekabet Gücünün Artması •Diğer •Modeller/Algolitmalar •Endüstriyel Büyüme •Yaşam Kalitesinin •Prototip Ürünler/Süreçler •İşbirliği Eğilimi/Bilginin Paylaşılması Artması/Tabana Yayılmış •Taşma (Spillover) Etkisi Kazanç
 • 8. Teknolojinin Difüzyonu ve Beklenen Etkiler Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade •Ar-Ge Harcamalarının •Spin-off Ürünler •Başka Yeni Ürünler ve Artması •Ürün Geliştirme Süreçler Toplam Maliyet •Pazarın Büyümesi Ekonomik •Hedeflerin Büyümesi Kalite •İstihdam Olanakları Kazanç •Yeni Uygulamalar Üretim •İşbirliği •Yeni Süreçler Dağıtım Ekonomik Etki •Yeni İş Olanakları •Spillover •Ar-Ge İstihdam •Yeni İş Ortaklıkları •Difüzyon Olanakları •Kuruluşun Büyümesi •Patent, Yayın •Teknolojik ilerleme •Rekabetciliğin Gelişmesi •Proje Önerisinin Hazırlanması Proje Sahibi •Ortaklıkların Firmanın Oluşturulması Kazancı •Kaynakların Belirlenmesi -1 0 3 7 10 Yıl Proje Dönemi Proje Sonrası Dönem
 • 9. Bilimsel ve Teknolojik Bilgi T Q P R Toplumsal Kazanım Ticari Kazanç, Firmaların Rekabet Gücünün Artması
 • 10. OECD Ar-Ge Performansı Gösterge Seti
 • 11. Gross domestic expenditure on R&D (GERD): 1. Gross Domestic Expenditure on R&D -- GERD (million current PPP $) 1.a. GERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 2. GERD as a percentage of GDP 3. GERD -- (million 2000 dollars -- constant prices and PPP) 3.a. GERD -- Compound annual growth rate (constant prices) 4. GERD per capita population (current PPP $) 5. Estimated Civil GERD as a percentage of GDP 6. Basic research expenditure as a percentage of GDP
 • 12. R&D Personnel (FTE): 7. Total researchers (FTE) 7.a. Total researchers -- Compound annual growth rate 8. Total researchers per thousand total employment 8.a. Total researchers per thousand labour force 9. Total R&D personnel (FTE) 9.a. Total R&D personnel -- Compound annual growth rate 10. Total R&D personnel per thousand total employment 10.a Total R&D personnel per thousand labour force
 • 13. GERD by source of funds: 11. Industry-financed GERD as a percentage of GDP 12. Government-financed GERD as a percentage of GDP 13. Percentage of GERD financed by industry 14. Percentage of GERD financed by government 15. Percentage of GERD financed by other national sources 16. Percentage of GERD financed by abroad
 • 14. GERD by performance sectors: 17. Percentage of GERD performed by the Business Enterprise sector 18. Percentage of GERD performed by the Higher Education sector 19. Percentage of GERD performed by the Government sector 20. Percentage of GERD performed by the Private Non-Profit sector
 • 15. Researchers (headcount): 21. Total researchers (headcount) 21.a. Women researchers (headcount) 22. Women researchers as a percentage of total researchers (based on headcount) 22.a. Business Enterprise Sector: Total researchers (headcount) 22.b. Business Enterprise Sector: Women researchers (headcount) 22.c. Business Enterprise Sector: Women researchers as a percentage of total researchers (based on headcount) 22.d. Government Sector: Total researchers (headcount) 22.e. Government Sector: Women researchers (headcount) 22.f. Government Sector: Women researchers as a percentage of total researchers (based on headcount) 22.g. Higher Education sector: Total researchers (headcount) 22.h. Higher Education sector: Women researchers (headcount) 22.i. Higher Education sector: Women researchers as a percentage of total researchers (based on headcount)
 • 16. Business Enterprise Expenditure on R&D (BERD): 23. Business Enterprise Expenditure on R&D -- BERD (million current PPP $) 23.a. BERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 24. BERD as a percentage of GDP 25. BERD -- (million 2000 dollars -- constant prices and PPP) 25.a. BERD -- Compound annual growth rate (constant prices) 26. BERD as a percentage of value added in industry
 • 17. Business Enterprise Expenditure on R&D (BERD): 23. Business Enterprise Expenditure on R&D -- BERD (million current PPP $) 23.a. BERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 24. BERD as a percentage of GDP 25. BERD -- (million 2000 dollars -- constant prices and PPP) 25.a. BERD -- Compound annual growth rate (constant prices) 26. BERD as a percentage of value added in industry
 • 18. Business Enterprise R&D Personnel (FTE): 27. Business Enterprise researchers (FTE) 27.a. Business Enterprise researchers -- Compound annual growth rate 28. Business Enterprise researchers as a percentage of national total 29. Business Enterprise researchers per thousand employment in industry 30. Total Business Enterprise R&D personnel (FTE) 30.a. Total Business Enterprise R&D personnel -- Compound annual growth rate 31. Total Business Enterprise R&D personnel as a percentage of national total 32. Total Business Enterprise R&D personnel per thousand employment in industry
 • 19. BERD by source of funds: 33. Industry-financed BERD -- (million 2000 dollars -- constant prices and PPP) 33a. Industry-financed BERD -- Compound annual growth rate (constant prices) 34. Industry-financed BERD as a percentage of value added in industry 35. Percentage of BERD financed by industry 36. Percentage of BERD financed by government 37. Percentage of BERD financed by other national sources 38. Percentage of BERD financed by abroad
 • 20. BERD performed in selected industries: 39. BERD performed in the aerospace industry (million current PPP $) 39.a. Percentage of BERD performed in the aerospace industry 40. BERD performed in the electronic industry (million current PPP $) 40.a. Percentage of BERD performed in the electronic industry 41. BERD performed in the office machinery and computer industry (million current PPP $) 41.a. Percentage of BERD performed in the office machinery and computer industry 42. BERD performed in the pharmaceutical industry (million current PPP $) 42.a. Percentage of BERD performed in the pharmaceutical industry 43. BERD performed in the instruments industry (million current PPP $) 43.a. Percentage of BERD performed in the instruments industry 44. BERD performed in service industries (million current PPP $) 44.a. Percentage of BERD performed in service industries
 • 21. Higher Education Expenditure on R&D (HERD): 45. Higher Education Expenditure on R&D -- HERD (million current PPP $) 45.a. HERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 46. HERD as a percentage of GDP 47. HERD (million 2000 dollars -- constant prices and PPP) 47.a. HERD -- Compound annual growth rate (constant prices) 48. Percentage of HERD financed by industry
 • 22. Higher Education R&D Personnel (FTE): 49. Higher Education researchers (FTE) 49.a. Higher Education researchers -- Compound annual growth rate 50. Higher Education researchers as a percentage of national total 51. Higher Education Total R&D personnel (FTE) 51.a. Higher Education Total R&D personnel -- Compound annual growth rate
 • 23. Government Expenditure on R&D: 52. Government Intramural Expenditure on R&D -- GOVERD (million current PPP $) 52.a. GOVERD (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 53. GOVERD as a percentage of GDP 54. GOVERD (million 2000 dollars -- constant prices and PPP) 54.a. GOVERD -- Compound annual growth rate (constant prices) 55. Percentage of GOVERD financed by industry
 • 24. Government R&D Personnel (FTE): 56. Government researchers (FTE) 56.a. Government researchers -- Compound annual growth rate 57. Government researchers as a percentage of national total 58. Government Total R&D personnel (FTE) 58.a. Government Total R&D personnel -- Compound annual growth rate
 • 25. Government Budget Appropriations or Outlays for R&D by socio- economic objectives (GBAORD): 59. Total Government Budget Appropriations or Outlays for R&D -- GBAORD (million current PPP $) 59.a. Total GBAORD (million national currency - for euro area: pre-EMU euro or EUR) 60. Defence Budget R&D as a percentage of Total GBAORD 61. Civil Budget R&D as a percentage of Total GBAORD 62.a.1. Civil GBAORD for Economic Development programmes (million current PPP $) 62.a.2. Economic Development programmes as a percentage of Civil GBAORD 62.b.1. Civil GBAORD for Health and Environment programmes (million current PPP $) 62.b.2. Health and Environment programmes as a percentage of Civil GBAORD 62.c.1. Civil GBAORD for Education and society (million current PPP $) 62.c.2 Education and Society as a percentage of Civil GBAORD 62.d.1. Civil GBAORD for Space programmes (million current PPP $) 62.d.2. Space programmes as a percentage of Civil GBAORD 62.e.1. Civil GBAORD for Non-oriented Research programmes (million current PPP $) 62.e.2. Non-oriented Research programmes as a percentage of Civil GBAORD 62.f.1. Civil GBAORD for General University Funds (GUF) (million current PPP $) 62.f.2. General University Funds (GUF) as a percentage of Civil GBAORD
 • 26. R&D Expenditure of Foreign Affiliates: 63. R&D expenditure of foreign affiliates (million current PPP $) 63.a. R&D expenditure of foreign affiliates (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 64. R&D expenditure of foreign affiliates as a percentage of R&D expenditure of enterprises
 • 27. Patents: 65. Number of triadic patent families (priority year) 65.a. Number of patent applications to the EPO (priority year) 65.b. Number of patent applications to the USPTO (filing year) 66. Share of countries in triadic patent families (priority year) 67. Number of patent applications to the EPO in the ICT sector - (priority year) 67.a. Number of patents granted at the USPTO in the ICT sector - (priority year) 68. Number of patent applications to the EPO in the biotechnology sector - (priority year) 68.a. Number of patents granted at the USPTO in the biotechnology sector - (priority year)
 • 28. Technology Balance of Payments (TBP): 69. Technology balance of payments: Receipts (million current dollars) 69.a. Technology balance of payments: Receipts (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 70. Technology balance of payments: Payments (million current dollars) 70.a. Technology balance of payments: Payments (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) 71. Technology balance of payments: Payments as a percentage of GERD
 • 29. International trade in highly R&D-intensive industries: 72. Export market share: Aerospace industry 72.a. Total imports: Aerospace industry (million current dollars) 72.b. Total exports: Aerospace industry (million current dollars) 73. Export market share: Electronic industry 73.a. Total imports: Electronic industry (million current dollars) 73.b. Total exports: Electronic industry (million current dollars) 74. Export market share: Office machinery and computer industry 74.a. Total imports: Office machinery and computer industry (million current dollars) 74.b. Total exports: Office machinery and computer industry (million current dollars) 75. Export market share: Pharmaceutical industry 75.a. Total imports: Pharmaceutical industry (million current dollars) 75.b. Total exports: Pharmaceutical industry (million current dollars) 76. Export market share: Instruments industry 76.a. Total imports: Instruments industry (million current dollars) 76.b. Total exports: Instruments industry (million current dollars)
 • 30. Diğer A.1. Gross Domestic Product (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) A.2. Gross Domestic Product (million current PPP $) B. Implicit GDP Price Indices (2000 = 1.00) C. Purchasing Power Parities (national currency per dollar) D.1. Value added of Industry (million national currency - for euro area, pre-EMU euro or EUR) D.2. Value added of Industry (million current PPP $) E. Population (thousands) F. Total Employment (thousands) G. Industrial employment (thousands) H. Labour Force (thousands) I. Exchange rates (national currency per dollar)
 • 31. Kısaltmalar BERD - Expenditure on R&D in the Business Enterprise Sector FTE - Full-time Equivalent (on R&D) GBAORD - Government Budget Appropriations or Outlays for R&D GERD - Gross Domestic Expenditure on R&D GOVERD - Government Intramural Expenditure on R&D GUF - General University Funds HERD - Expenditure on R&D in the Higher Education Sector NSE - Natural Sciences and Engineering PNP - Private Non-Profit Institutions R&D - Research and Experimental Development SSH - Social Sciences and Humanities GDP- Gross Domestic Product ISIC - International Standard Industrial Classification PPP- Purchasing Power Parities SITC- Standard International Trade Classification TBP- Technology Balance of Payments
 • 32. Ar-Ge Harcaması –İK - GSYİH İlişkisi Kaynak OECD MSTI, UNESCO, TÜİK
 • 33. Ulusal Ar-Ge Performansı Göstergeleri
 • 35. Ar-Ge Harcamaları* Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır
 • 36. Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır 36
 • 37. Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 0.59 0.58 0.72 0.73 0.85 0.84 ABD 2.57 2.61 2.67 2.79 Almanya 2.49 2.53 2.53 2.68 2.82 Japonya 3.32 3.40 3.44 3.44 İsrail 4.37 4.40 4.76 4.86 4.27 İspanya 1.12 1.20 1.27 1.35 1.38 G. Kore 2.79 3.01 3.21 3.36 OECD 2.21 2.24 2.28 2.34 (Ortalama) AB-27 1.74 1.77 1.77 1.84 1.92 AB-15 1.86 1.89 1.90 1.95 Kaynak : OECD
 • 38. Ar-Ge Harcamalarının Finans Kaynakları 2008 yılı öncesi, Devlet Üniversiteleri tarafından sağlanan finans kaynakları kamu sektörüne, Vakıf Üniversiteleri tarafından sağlanan finans kaynakları ise ticari kesime dahil edilmiştir.
 • 39. Ar-Ge Harcamalarının Finans Kaynakları 2008 yılı öncesi, Devlet Üniversiteleri tarafından sağlanan finans kaynakları kamu sektörüne, Vakıf Üniversiteleri tarafından sağlanan finans kaynakları ise ticari kesime dahil edilmiştir. 39
 • 40. Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır
 • 41. Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı Yükseköğretim Ar-Ge personel harcamalarında 2006 yılından sonra net yerine brüt ücretler hesaba katılmıştır 41
 • 42. Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı (%) ABD AB-27 TR Sektör 2002 2007 2010 2013 2007 2007 Hedefi Yüksek Öğretim 64 48 43 13 22 26 Özel Sektör 29 41 46 72 63 60 Kamu 7 11 11 11 14 14 42 Kaynak: TÜİK, OECD
 • 45. Tam Zaman Eşdeğer (TZE)* Ar-Ge İnsan Gücü * Tam Zaman Eşdeğer (TZE) : AR-GE 'de çalışan insan gücünün yaptığı AR-GE faaliyetlerinin adam yıl olarak değeridir. AR-GE'ye ayrılan zaman yüzdesinin kişi sayısı ile çarpımıdır. (Bir TZE bir adam-yıl olarak hesaplanır) 45
 • 46. Ar-Ge İnsan Gücü Son 5 yılda ortalama 1 kişi= 0,47 TZE
 • 47.
 • 48. 10.000 Çalışan Başına TZE Araştırmacı Sayısı Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 20 21 24 25 27 28 ABD 96 96 95 Almanya 70 72 73 75 77 Japonya 106 107 106 102 Finlandiya 166 166 157 162 166 İspanya 57 58 59 64 70 G. Kore 79 86 95 100 OECD 74 75 76 (Ortalama) AB-27 63 64 64 66 68 AB-15 68 70 70 72
 • 49. Sektörlere Göre TZE Ar-Ge Personeli Sayısı (x1000)
 • 50. Sektörlere Göre TZE Ar-Ge Personeli Dağılımı
 • 51. Sektörlere Göre TZE Ar-Ge Personeli Sayısı (x1000)
 • 52. Son 20 yılın ortalaması: Araştırmacı: %81.7 Teknisyen:%9.6 Diğer Destek Personeli:8.7
 • 54.
 • 55. Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 43 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 31’i faaliyete geçmiştir.
 • 56. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri 31 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan yönetmelikten sonra 1 Ağustos 2008-31 Eylül 2011 tarihleri arasında Ar-Ge Merkezleri ile ilgili gelişmeler : • Ar-Ge Merkezi kurmak için başvuran işletme sayısı: 129 • Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunan işletme sayısı:102 • Başvurusu reddedilen işletme sayısı:12 • Başvurusu yetersiz olması nedeniyle kabul edilmeyen işletme sayısı:5 Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunan 102 adet işletmede • Ar-Ge personel sayısı 14.000 • 2008-2010 yılları arasında gerçekleşen Ar-Ge harcaması 4,8 Milyar TL.
 • 57. Sektörlere Göre Ar-Ge Merkezi Sayısı Sektörü Sayı Bankacılık 1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 13 Cam ve Seramik 2 Dayanıklı Tüketim Malları 10 Elektrik-Elektronik 11 İlaç 4 Kimya 4 Kuyumculuk 1 Makine 1 Mobilya 1 Otomotiv 13 Otomotiv Yan Sanayi 25 Savunma Sanayi 10 Tekstil 6 Genel Toplam
 • 61.
 • 62. Patent Başvuruları Kaynak: TPE 62
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67. Triadik Patent Sayıları ve Ülke Payları Ülke 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8 13 12 17 22 21 Türkiye %0.02 %0.03 %0.02 %0.04 %0.04 %0.04 14720 15098 15272 15088 14823 14399 ABD %31.63 %31.55 %31.30 %30.55 %30.33 %30.03 5409 5598 5733 6011 6029 5875 Almanya %11.62 %11.70 %11.75 %12.17 %12.34 %12.25 13948 13699 13610 13872 13599 13446 Japonya %29.97 %28.63 %27.89 %28.09 %27.83 %28.04 299 335 344 365 348 348 Finlandiya %0.64 %0.70 %0.71 %0.74 %0.71 %0.72 153 211 214 214 217 223 İspanya %0.33 %0.44 %0.44 %0.43 %0.44 %0.47 1680 1953 2112 2255 2145 2006 G. Kore %3.61 %4.08 %4.33 %4.57 %4.39 %4.18 45729 47016 47758 48296 47632 46691 OECD %98.27 %98.25 %97.88 %97.79 %97.47 %97.38 13206 13875 14204 14684 14727 14525 AB-27 %28.38 %29.00 %29.11 %29.73 %30.14 %30.29 289 343 446 390 372 389 İsrail %0.62 %0.72 %0.91 %0.79 %0.76 %0.81
 • 69. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performansı Hedef Hedef 2006 2007 2008 2010 2010 2013 Ar-Ge Harcaması/Kişi (SAGP $ ) 78 98 105 127 124 ? TZE Araştırmacı Sayısı (bin) 43 50 53 64 40 ? Araştırmacı Sayısı/ Bin Çalışan 2,1 2,4 2,5 2,8 2,3 5 Kamu S. Ar-Ge Harcaması (%) 11,2 10,6 12 11,4 12 14 Bilimsel Makale/milyon kişi 220 267 278 325 Bilimsel Yayın/milyon kişi 290 343 349 371 400 ? Yeni Ürün cirosu/Toplam Ciro (%) 9,56 - 10 ? Kaynak: TÜİK, 69
 • 70. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performansı Hedef Hedef 2006 2007 2008 2010 2010 2013 Ar-Ge Harcaması/GSYİH (1987 bazlı) 0,76 0,95 0,96 1,1 ? Ar-Ge Harcaması GSYİH (1998 bazlı) 0,6 0,72 0,73 0,84 - 2 TZE Ar-Ge Personeli (bin) 54 63 67 81 - 150 Özel S. Ar-Ge Harcaması -% 35,6 41,3 44,2 42,5 50 60 Özel S. Ar-Ge Fonlaması -% 44,3 46,2 47,3 45,1 50 55 YÖğretim S. Ar-Ge Harcaması-% 53,2 48,2 43,8 46 38 26 Üçlü Patent Sayısı 16 19 18 - 100 ? Kendi Yenilik Yapan KOBİ/ T.KOBİ-% 25,4* - 40 ? Kaynak: TÜİK, Birlikte Yenilik Yapan KOBİ/T. KOBİ-% * 2006-2008 4,5* - 20 ? 70
 • 71. % 2 hedefi için* * 2008-2013 arasında GSYİH’nın her yıl %7 büyüyeceği varsayımıyla
 • 72. Teşekkür ederim. cakir@metu.edu.tr