SlideShare a Scribd company logo
Idrottens organisation Svenska Budo och kampsportsförbundet
RF (Riksidrottsförbundet) Idrottens samlingsorganisation och kontakt mot regeringen. Det finns 70 (2010) specialförbund i RF Budo och Kampsportsförbundet är ett av dessa. Svenska Budo och kampsportsförbundet
Idrottens organisation Svenska Budo och Kampsportsförbundet Föreningar Distriktsförbund Budo och Kampsport-distrikt Underförbund Svenska Budo och kampsportsförbundet
Budo och Kampsportsförbundet Sköts centralt genom en styrelse. Sköts praktiskt genom 16 st underförbund. SBKF:s kansli finns i Stockholm. 4 kommittéer, Utbildning, Funktionshindrade, Medicinska och Juridiska Svenska Budo och kampsportsförbundet
Förbundsstyrelsen Ordförande: Stefan Stenudd Vice ordförande: Raili Bükk Ledamot: August Wallen Ledamot: Maria Mossberg Ledamot: Fredrik Gundmark Ledamot: Daniel Norrgård Ledamot: Arnela Hadzisulejmanovic Svenska Budo och kampsportsförbundet
Kansliet Mona Thun Lundqvist – Kanslichef (Maria Fischer Odén– Informatör) Jonathan Broberg- Vik Informatör Magnus Karlsson– Utbildningskonsulent Svenska Budo och kampsportsförbundet
SB&K:s historia 1960 – Svenska Judoförbundet bildades 1961 – Medlem i RF 1969 – Namnbyte till SBF 1987 – Judon lämnar Budoförbundet 1997 – Tae Kwon Do lämnar Budoförbundet 2003 – Namnbyte till Svenska Budo och Kampsportsförbundet 2010 – Karaten lämnar Budo och kampsportsförbundet Svenska Budo och kampsportsförbundet
Fördelar med att tillhöra SB&K Föreningen är en del av den svenska idrottsrörelsen. Kan vara med att påverka svensk budo och kampsport. Unik förmånlig skadeförsäkring, samt RF:S grundförsäkring. Föreningen kan få lokala aktivitetsbidrag (LOK-stöd). Möjlighet att söka pengar från idrottslyftet. Möjlighet att söka bidrag. Möjlighet att hyra lokaler genom kommunen. Rätt att delta i mästerskapstävlingar, såsom DM, SM, EM och VM. Svenska Budo och kampsportsförbundet
Fördelar med att tillhöra SB&K Tillgång till träningsläger och andra gemensamma aktiviteter inom SB&K. Tillgång till SB&K:s kansli som kan ge stöd och råd inom ex föreningsfrågor, ekonomi, juridik, information, utbildning mm. Möjlighet att synas på www.budokamsport.se med bl a kontaktuppgifter. Tillgång till SB&K:S gemensamma utbildning. Möjlighet att få utmärkelser. Möjlighet att stipendium. Möjlighet att arrangera tävlingar med de tillstånd som SB&K administrerar. Svenska Budo och kampsportsförbundet
Försäkring Som medlem i SB&K har du en olycksskadeförsäkring genom förbundet. Försäkringsnummer K62910. Gäller för skador som händer på organiserad träning och resor till och från träningen. ( För invaliditet, dödsfall, tandskada, akut, kläder och glasögon). Vid träning eller tävling utomlands, kontakta förbundet innan resan. Vid skada ring Folksams skadeanmälningstelefon på 08-772 87 40 Klubben har en grundförsäkring via RF som gäller egendom, ansvar mm. Klubben bör se över så försäkringen täcker all egendom som klubben har. Ledare och funktionärer har även en olycksfallsförsäkring i grundförsäkringen. Svenska Budo och kampsportsförbundet
Föreningens rättesnöre Föreningens stadgar är de riktlinjer som styr verksamheten. I stadgarna står det om ändamål, medlemskap, årsmöte, ev sektioner, uteslutning mm. Målsättningen leder visionerna framåt. Årsmötet är det viktigaste mötet och består av två delar: 1. Godkänna föregående verksamhetsår och lägga det till handlingarna. 2. Anta arbetsplan, budget och styrelse för kommande verksamhetsår. Svensk idrott och därmed SB&K och din förening arbetar för en dopingfri idrott. Svenska Budo och kampsportsförbundet
Ekonomi Klubbens ekonomi bygger i första hand på två inkomster, träningsavgifter och aktivitetsstöd. Varje förening betalar en avgift till förbundet. Avgiften fördelas mellan underförbunden samt till en försäkringspremie för medlemmarna Förbundets centrala avgifter betalas med hjälp av bidrag från staten. Svenska Budo och kampsportsförbundet
Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK – stöd Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i SF anslutet till RF. Bidragsberättigade ålder är 7 – 20 år. Stödet för 2008 är 24 kr per sammankomst och 8 kr per deltagartillfälle Det kommunala aktivitetsstödet varierar i olika kommuner Svenska Budo och kampsportsförbundet
Nödvärnslagen Brb § 24:1 Om allmänna grunder för ansvarsfrihet   1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.   Rätt till nödvärn föreligger mot 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458). Den som kommer till någons hjälp har samma rätt till nödvärn som den angripne. Våldet får inte stå i klart missförhållande till de krav som behovs- och proportionalitets-principerna anger. Svenska Budo och kampsportsförbundet
Nödvärnslagen Brb § 24:1 Tre villkor för nödvärnsrätt 1 Det skall föreligga ett brottsligt angrepp 2 Det skall vara aktuellt 3 Försvaret skall vara nödvändigt Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att rätt till nödvärn skall föreligga Svenska Budo och kampsportsförbundet
Kampsportslagen Med kampsport i lagens mening menas kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren. Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, oftast man mot man, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.  Kampsport som endast tillåter markerade slag eller sparkar mot huvudet, omfattas inte av tillståndskravet. Inte heller träning i kampsport omfattas av tillståndskravet. Svenska Budo och kampsportsförbundet

More Related Content

Viewers also liked

Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011
Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011
Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011
Andy Smith
 
Buzón navideño
Buzón navideñoBuzón navideño
Buzón navideño
Dinora's Creativity
 
10. Idrottspsykologi
10. Idrottspsykologi10. Idrottspsykologi
10. Idrottspsykologi
budokampsport
 
A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11
A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11 A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11
A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11
Andy Smith
 
Aceitera Vaquita
Aceitera VaquitaAceitera Vaquita
Aceitera Vaquita
Dinora's Creativity
 
Propiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecidoPropiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecido
Henry Oré
 
The Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build Brands
The Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build BrandsThe Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build Brands
The Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build Brands
Andy Smith
 

Viewers also liked (9)

Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011
Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011
Dragonfly Effect-Harnessing Social Media to Build Brands-Bend WebCAM 2011
 
Buzón navideño
Buzón navideñoBuzón navideño
Buzón navideño
 
Cajita
CajitaCajita
Cajita
 
Octubre
OctubreOctubre
Octubre
 
10. Idrottspsykologi
10. Idrottspsykologi10. Idrottspsykologi
10. Idrottspsykologi
 
A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11
A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11 A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11
A Perfect Match: A Social Media Love Story - STAN11
 
Aceitera Vaquita
Aceitera VaquitaAceitera Vaquita
Aceitera Vaquita
 
Propiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecidoPropiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecido
 
The Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build Brands
The Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build BrandsThe Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build Brands
The Dragonfly Effect - Harnessing Social Media to Build Brands
 

More from budokampsport

7. Träningslära
7. Träningslära7. Träningslära
7. Träningslära
budokampsport
 
5. Rörelseanalys
5. Rörelseanalys5. Rörelseanalys
5. Rörelseanalys
budokampsport
 
9. Kost
9. Kost9. Kost
9. Kost
budokampsport
 
3. Effektiv coaching
3. Effektiv coaching3. Effektiv coaching
3. Effektiv coaching
budokampsport
 
2. Instruktörens roll
2. Instruktörens roll2. Instruktörens roll
2. Instruktörens roll
budokampsport
 
12. Praktisk tillämpning
12. Praktisk tillämpning12. Praktisk tillämpning
12. Praktisk tillämpning
budokampsport
 

More from budokampsport (6)

7. Träningslära
7. Träningslära7. Träningslära
7. Träningslära
 
5. Rörelseanalys
5. Rörelseanalys5. Rörelseanalys
5. Rörelseanalys
 
9. Kost
9. Kost9. Kost
9. Kost
 
3. Effektiv coaching
3. Effektiv coaching3. Effektiv coaching
3. Effektiv coaching
 
2. Instruktörens roll
2. Instruktörens roll2. Instruktörens roll
2. Instruktörens roll
 
12. Praktisk tillämpning
12. Praktisk tillämpning12. Praktisk tillämpning
12. Praktisk tillämpning
 

4. Idrottens organisation

 • 1. Idrottens organisation Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 2. RF (Riksidrottsförbundet) Idrottens samlingsorganisation och kontakt mot regeringen. Det finns 70 (2010) specialförbund i RF Budo och Kampsportsförbundet är ett av dessa. Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 3. Idrottens organisation Svenska Budo och Kampsportsförbundet Föreningar Distriktsförbund Budo och Kampsport-distrikt Underförbund Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 4. Budo och Kampsportsförbundet Sköts centralt genom en styrelse. Sköts praktiskt genom 16 st underförbund. SBKF:s kansli finns i Stockholm. 4 kommittéer, Utbildning, Funktionshindrade, Medicinska och Juridiska Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 5. Förbundsstyrelsen Ordförande: Stefan Stenudd Vice ordförande: Raili Bükk Ledamot: August Wallen Ledamot: Maria Mossberg Ledamot: Fredrik Gundmark Ledamot: Daniel Norrgård Ledamot: Arnela Hadzisulejmanovic Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 6. Kansliet Mona Thun Lundqvist – Kanslichef (Maria Fischer Odén– Informatör) Jonathan Broberg- Vik Informatör Magnus Karlsson– Utbildningskonsulent Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 7. SB&K:s historia 1960 – Svenska Judoförbundet bildades 1961 – Medlem i RF 1969 – Namnbyte till SBF 1987 – Judon lämnar Budoförbundet 1997 – Tae Kwon Do lämnar Budoförbundet 2003 – Namnbyte till Svenska Budo och Kampsportsförbundet 2010 – Karaten lämnar Budo och kampsportsförbundet Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 8. Fördelar med att tillhöra SB&K Föreningen är en del av den svenska idrottsrörelsen. Kan vara med att påverka svensk budo och kampsport. Unik förmånlig skadeförsäkring, samt RF:S grundförsäkring. Föreningen kan få lokala aktivitetsbidrag (LOK-stöd). Möjlighet att söka pengar från idrottslyftet. Möjlighet att söka bidrag. Möjlighet att hyra lokaler genom kommunen. Rätt att delta i mästerskapstävlingar, såsom DM, SM, EM och VM. Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 9. Fördelar med att tillhöra SB&K Tillgång till träningsläger och andra gemensamma aktiviteter inom SB&K. Tillgång till SB&K:s kansli som kan ge stöd och råd inom ex föreningsfrågor, ekonomi, juridik, information, utbildning mm. Möjlighet att synas på www.budokamsport.se med bl a kontaktuppgifter. Tillgång till SB&K:S gemensamma utbildning. Möjlighet att få utmärkelser. Möjlighet att stipendium. Möjlighet att arrangera tävlingar med de tillstånd som SB&K administrerar. Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 10. Försäkring Som medlem i SB&K har du en olycksskadeförsäkring genom förbundet. Försäkringsnummer K62910. Gäller för skador som händer på organiserad träning och resor till och från träningen. ( För invaliditet, dödsfall, tandskada, akut, kläder och glasögon). Vid träning eller tävling utomlands, kontakta förbundet innan resan. Vid skada ring Folksams skadeanmälningstelefon på 08-772 87 40 Klubben har en grundförsäkring via RF som gäller egendom, ansvar mm. Klubben bör se över så försäkringen täcker all egendom som klubben har. Ledare och funktionärer har även en olycksfallsförsäkring i grundförsäkringen. Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 11. Föreningens rättesnöre Föreningens stadgar är de riktlinjer som styr verksamheten. I stadgarna står det om ändamål, medlemskap, årsmöte, ev sektioner, uteslutning mm. Målsättningen leder visionerna framåt. Årsmötet är det viktigaste mötet och består av två delar: 1. Godkänna föregående verksamhetsår och lägga det till handlingarna. 2. Anta arbetsplan, budget och styrelse för kommande verksamhetsår. Svensk idrott och därmed SB&K och din förening arbetar för en dopingfri idrott. Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 12. Ekonomi Klubbens ekonomi bygger i första hand på två inkomster, träningsavgifter och aktivitetsstöd. Varje förening betalar en avgift till förbundet. Avgiften fördelas mellan underförbunden samt till en försäkringspremie för medlemmarna Förbundets centrala avgifter betalas med hjälp av bidrag från staten. Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 13. Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK – stöd Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i SF anslutet till RF. Bidragsberättigade ålder är 7 – 20 år. Stödet för 2008 är 24 kr per sammankomst och 8 kr per deltagartillfälle Det kommunala aktivitetsstödet varierar i olika kommuner Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 14. Nödvärnslagen Brb § 24:1 Om allmänna grunder för ansvarsfrihet   1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.   Rätt till nödvärn föreligger mot 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458). Den som kommer till någons hjälp har samma rätt till nödvärn som den angripne. Våldet får inte stå i klart missförhållande till de krav som behovs- och proportionalitets-principerna anger. Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 15. Nödvärnslagen Brb § 24:1 Tre villkor för nödvärnsrätt 1 Det skall föreligga ett brottsligt angrepp 2 Det skall vara aktuellt 3 Försvaret skall vara nödvändigt Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att rätt till nödvärn skall föreligga Svenska Budo och kampsportsförbundet
 • 16. Kampsportslagen Med kampsport i lagens mening menas kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren. Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, oftast man mot man, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet. Kampsport som endast tillåter markerade slag eller sparkar mot huvudet, omfattas inte av tillståndskravet. Inte heller träning i kampsport omfattas av tillståndskravet. Svenska Budo och kampsportsförbundet

Editor's Notes

 1. En teori för att förstå en grupps utveckling
 2. En teori för att förstå en grupps utveckling
 3. En teori för att förstå en grupps utveckling
 4. En teori för att förstå en grupps utveckling
 5. En teori för att förstå en grupps utveckling
 6. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet 10-12-19 Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti. Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 februari. 
 7. En teori för att förstå en grupps utveckling
 8. En teori för att förstå en grupps utveckling
 9. En teori för att förstå en grupps utveckling