SlideShare a Scribd company logo
4º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B4º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B
““Suscitarei un profeta de entre os teus irmáns, coma ti.Suscitarei un profeta de entre os teus irmáns, coma ti.
Poñerei as miñas palabras na súa boca e el dirallesPoñerei as miñas palabras na súa boca e el diralles
o que eu lle mande”o que eu lle mande” (Dt 18,18).(Dt 18,18).
Deus anuncia o envío dun profeta como Moisés.Deus anuncia o envío dun profeta como Moisés.
Esa elección por parte de Deus esixe unha fidelidadeEsa elección por parte de Deus esixe unha fidelidade
exquisita por parte do elixido.exquisita por parte do elixido.
A fidelidade é unA fidelidade é un dondon de Deus en beneficio do pobo. Ede Deus en beneficio do pobo. E
unhaunha tarefatarefa que atañe aos que escoitan a mensaxe doque atañe aos que escoitan a mensaxe do
profeta enviado por Deus.profeta enviado por Deus.
““A quen non escoiteA quen non escoite
as palabras que pronuncieas palabras que pronuncie
no meu nome,no meu nome,
eu pedireille contas”.eu pedireille contas”.
Así o manifesta o mesmo oráculo do SeñorAsí o manifesta o mesmo oráculo do Señor
que se recolle neste texto.que se recolle neste texto.
OO poder esmagapoder esmaga as xentes,as xentes,
aa autoridadeautoridade axúdaas a crecer.axúdaas a crecer.
OO poderpoder é transitorio,é transitorio,
mentres que amentres que a autoridadeautoridade permanece.permanece.
AA autoridadeautoridade non pode confundirse conon pode confundirse co poder.poder.
AA autoridadeautoridade provén do valor da mensaxe e daprovén do valor da mensaxe e da
coherencia do mensaxeiro.coherencia do mensaxeiro.
Hoxe o evanxeoHoxe o evanxeo
preséntanos a Xesúspreséntanos a Xesús
en Cafarnaúm.en Cafarnaúm.
É un sábado e XesúsÉ un sábado e Xesús
acode á sinagoga.acode á sinagoga.
(Mc 1,21-28)(Mc 1,21-28)
““Todos quedaron abraiados da súa doutrina,Todos quedaron abraiados da súa doutrina,
porque non ensinaba como os escribas,porque non ensinaba como os escribas,
senón con autoridade”.senón con autoridade”.
A autoridade de Xesús vincúlase á súa ensinanzaA autoridade de Xesús vincúlase á súa ensinanza
e á súa forma de actuar.e á súa forma de actuar.
Libera un enfermo dun mal espírito.Libera un enfermo dun mal espírito.
A súa autoridade identifícase coa compaixón.A súa autoridade identifícase coa compaixón.
O enfermo descobre en XesúsO enfermo descobre en Xesús
o verdadeiro profeta prometido por Deus.o verdadeiro profeta prometido por Deus.
O texto recolle os gritos que lle dirixe a Xesús.O texto recolle os gritos que lle dirixe a Xesús.
Que queres de nós,Que queres de nós,
Xesús Nazareno?Xesús Nazareno?
ViñechesViñeches
acabar connosco?acabar connosco?
Sei quen es:Sei quen es:
O Santo de Deus.O Santo de Deus.
(Mc 1, 21-24)
““Sei quen es: o Santo deSei quen es: o Santo de
D eus”D eus”
Xesús participa coma ninguén da santidade de Deus.Xesús participa coma ninguén da santidade de Deus.
A Igrexa deberá recordar
estes gritos.
É a primeira confesión de fe,
que agroma das periferias
existenciais do mundo,
como di o Papa Francisco.
Señor Jesús, también nosotros te reconocemosSeñor Jesús, también nosotros te reconocemos
•como o Santo de Deus,como o Santo de Deus,
•como o Maestro que habla con autoridad ecomo o Maestro que habla con autoridad e
•como o testigo de a compasión de Deus.como o testigo de a compasión de Deus.
¡Bendito seas por siempre, Señor! Amén.¡Bendito seas por siempre, Señor! Amén.
José Román Flecha Andrés
Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017
Presentación: Antonia Castro Panero

More Related Content

What's hot

Bautismo do senor
Bautismo do senorBautismo do senor
17º domingo toc 2016
17º domingo toc 201617º domingo toc 2016
17º domingo toc 2016
Nuria M Núñez Elissetche
 
2º domingo coresma c 2016
2º domingo coresma c 20162º domingo coresma c 2016
2º domingo coresma c 2016
Nuria M Núñez Elissetche
 
17º domingo toa 2017 bene pagola
17º domingo toa 2017 bene pagola17º domingo toa 2017 bene pagola
17º domingo toa 2017 bene pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
7º santísima trindade c 2016 bene pagola
7º santísima trindade c 2016 bene pagola7º santísima trindade c 2016 bene pagola
7º santísima trindade c 2016 bene pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 

What's hot (19)

Bautismo do senor
Bautismo do senorBautismo do senor
Bautismo do senor
 
3º domingo tob 2015
3º domingo tob 20153º domingo tob 2015
3º domingo tob 2015
 
3º domingo toa 2014 bene pagola
3º domingo toa 2014 bene pagola3º domingo toa 2014 bene pagola
3º domingo toa 2014 bene pagola
 
9 trindade 2015 b bene pagola
9 trindade 2015 b  bene pagola9 trindade 2015 b  bene pagola
9 trindade 2015 b bene pagola
 
3º domingo tob 2012
3º domingo tob 20123º domingo tob 2012
3º domingo tob 2012
 
Credo, o esencial do
Credo, o esencial doCredo, o esencial do
Credo, o esencial do
 
21º domingo toa 2014
21º domingo toa 201421º domingo toa 2014
21º domingo toa 2014
 
4º advento b 2011
4º advento b 20114º advento b 2011
4º advento b 2011
 
17º domingo toc 2013
17º domingo toc 201317º domingo toc 2013
17º domingo toc 2013
 
17º domingo toc 2016
17º domingo toc 201617º domingo toc 2016
17º domingo toc 2016
 
2º domingo coresma c 2016
2º domingo coresma c 20162º domingo coresma c 2016
2º domingo coresma c 2016
 
34º xesucristo rey 2013 toc
34º xesucristo rey 2013 toc34º xesucristo rey 2013 toc
34º xesucristo rey 2013 toc
 
17º domingo toa 2017 bene pagola
17º domingo toa 2017 bene pagola17º domingo toa 2017 bene pagola
17º domingo toa 2017 bene pagola
 
7º santísima trindade c 2016 bene pagola
7º santísima trindade c 2016 bene pagola7º santísima trindade c 2016 bene pagola
7º santísima trindade c 2016 bene pagola
 
11º santísima trinidad a .pps
11º santísima trinidad a .pps11º santísima trinidad a .pps
11º santísima trinidad a .pps
 
8º pentecoste 2014 a
8º pentecoste 2014 a8º pentecoste 2014 a
8º pentecoste 2014 a
 
7º ascensión do señor c 2013
7º ascensión do señor c 20137º ascensión do señor c 2013
7º ascensión do señor c 2013
 
Fe
FeFe
Fe
 
Pv febreiro 2014
Pv febreiro 2014Pv febreiro 2014
Pv febreiro 2014
 

Similar to 4º domingo tob 2018

12º domingo toc 2016 pagola
12º domingo toc 2016 pagola12º domingo toc 2016 pagola
12º domingo toc 2016 pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
5 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 20185 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 2018
Nuria M Núñez Elissetche
 
34º cristo rei tob 2015
34º cristo rei tob 201534º cristo rei tob 2015
34º cristo rei tob 2015
Nuria M Núñez Elissetche
 

Similar to 4º domingo tob 2018 (20)

4º domingo to b 2015
4º domingo to b 20154º domingo to b 2015
4º domingo to b 2015
 
4º domingo tob 2012
4º domingo tob 20124º domingo tob 2012
4º domingo tob 2012
 
3º pascua 2015 b
3º pascua 2015 b3º pascua 2015 b
3º pascua 2015 b
 
4º coresma b 2015
4º coresma b 20154º coresma b 2015
4º coresma b 2015
 
9º santísima trindade 2015 b
9º santísima trindade 2015  b9º santísima trindade 2015  b
9º santísima trindade 2015 b
 
13º s. pedro e s. paulo 2014 a bene pagola
13º s. pedro e s. paulo 2014 a bene pagola13º s. pedro e s. paulo 2014 a bene pagola
13º s. pedro e s. paulo 2014 a bene pagola
 
12º domingo toc 2016 pagola
12º domingo toc 2016 pagola12º domingo toc 2016 pagola
12º domingo toc 2016 pagola
 
5 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 20185 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 2018
 
17º domingo toc 2013 noso pai
17º domingo toc 2013 noso pai17º domingo toc 2013 noso pai
17º domingo toc 2013 noso pai
 
Evanxeo marcos 3
Evanxeo marcos 3Evanxeo marcos 3
Evanxeo marcos 3
 
Figuras e profetas do advento
Figuras e profetas do adventoFiguras e profetas do advento
Figuras e profetas do advento
 
34º cristo rei tob 2015
34º cristo rei tob 201534º cristo rei tob 2015
34º cristo rei tob 2015
 
5º domingo tob 2015
5º domingo tob 20155º domingo tob 2015
5º domingo tob 2015
 
5º domingo tob 2015
5º domingo tob 20155º domingo tob 2015
5º domingo tob 2015
 
Credo 1
Credo 1Credo 1
Credo 1
 
Credo 1
Credo 1Credo 1
Credo 1
 
6º domingo tob 2015
6º domingo tob 20156º domingo tob 2015
6º domingo tob 2015
 
Pv maio 2014
Pv maio 2014Pv maio 2014
Pv maio 2014
 
8º pentecoste 2015 b
8º pentecoste 2015 b8º pentecoste 2015 b
8º pentecoste 2015 b
 
7º pascua ascensión b asunción 2012
7º pascua ascensión b asunción 20127º pascua ascensión b asunción 2012
7º pascua ascensión b asunción 2012
 

More from Nuria M Núñez Elissetche

A terra que canta
A terra que cantaA terra que canta
A terra que canta
Nuria M Núñez Elissetche
 
Dom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagolaDom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
Domingo 16 ord b
Domingo 16 ord bDomingo 16 ord b
Domingo 16 ord b
Nuria M Núñez Elissetche
 
1º coresma b 2018
1º coresma b 20181º coresma b 2018
1º coresma b 2018
Nuria M Núñez Elissetche
 
6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
6º domingo tob 2018
6º domingo tob 20186º domingo tob 2018
6º domingo tob 2018
Nuria M Núñez Elissetche
 
5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
5º domingo tob 2018
5º domingo tob 20185º domingo tob 2018
5º domingo tob 2018
Nuria M Núñez Elissetche
 
4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
Ruxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundoRuxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundo
Nuria M Núñez Elissetche
 
2º domingo tob 2018
2º domingo tob 20182º domingo tob 2018
2º domingo tob 2018
Nuria M Núñez Elissetche
 
2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
Nuria M Núñez Elissetche
 
4 epifania b 2018
4 epifania b 20184 epifania b 2018
4 epifania b 2018
Nuria M Núñez Elissetche
 
3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b
Nuria M Núñez Elissetche
 
2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b
Nuria M Núñez Elissetche
 
1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor
Nuria M Núñez Elissetche
 
1º advento b inmaculada 2017
1º advento b inmaculada 20171º advento b inmaculada 2017
1º advento b inmaculada 2017
Nuria M Núñez Elissetche
 

More from Nuria M Núñez Elissetche (20)

A terra que canta
A terra que cantaA terra que canta
A terra que canta
 
Co tempo
Co tempoCo tempo
Co tempo
 
Dom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagolaDom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagola
 
Domingo 16 ord b
Domingo 16 ord bDomingo 16 ord b
Domingo 16 ord b
 
1º coresma b 2018
1º coresma b 20181º coresma b 2018
1º coresma b 2018
 
6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola
 
6º domingo tob 2018
6º domingo tob 20186º domingo tob 2018
6º domingo tob 2018
 
O xardín
O xardínO xardín
O xardín
 
5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola
 
5º domingo tob 2018
5º domingo tob 20185º domingo tob 2018
5º domingo tob 2018
 
4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola
 
Ruxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundoRuxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundo
 
2º domingo tob 2018
2º domingo tob 20182º domingo tob 2018
2º domingo tob 2018
 
2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola
 
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
 
4 epifania b 2018
4 epifania b 20184 epifania b 2018
4 epifania b 2018
 
3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b
 
2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b
 
1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor
 
1º advento b inmaculada 2017
1º advento b inmaculada 20171º advento b inmaculada 2017
1º advento b inmaculada 2017
 

4º domingo tob 2018

 • 1. 4º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B4º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B ““Suscitarei un profeta de entre os teus irmáns, coma ti.Suscitarei un profeta de entre os teus irmáns, coma ti. Poñerei as miñas palabras na súa boca e el dirallesPoñerei as miñas palabras na súa boca e el diralles o que eu lle mande”o que eu lle mande” (Dt 18,18).(Dt 18,18). Deus anuncia o envío dun profeta como Moisés.Deus anuncia o envío dun profeta como Moisés.
 • 2. Esa elección por parte de Deus esixe unha fidelidadeEsa elección por parte de Deus esixe unha fidelidade exquisita por parte do elixido.exquisita por parte do elixido. A fidelidade é unA fidelidade é un dondon de Deus en beneficio do pobo. Ede Deus en beneficio do pobo. E unhaunha tarefatarefa que atañe aos que escoitan a mensaxe doque atañe aos que escoitan a mensaxe do profeta enviado por Deus.profeta enviado por Deus.
 • 3. ““A quen non escoiteA quen non escoite as palabras que pronuncieas palabras que pronuncie no meu nome,no meu nome, eu pedireille contas”.eu pedireille contas”. Así o manifesta o mesmo oráculo do SeñorAsí o manifesta o mesmo oráculo do Señor que se recolle neste texto.que se recolle neste texto.
 • 4. OO poder esmagapoder esmaga as xentes,as xentes, aa autoridadeautoridade axúdaas a crecer.axúdaas a crecer. OO poderpoder é transitorio,é transitorio, mentres que amentres que a autoridadeautoridade permanece.permanece. AA autoridadeautoridade non pode confundirse conon pode confundirse co poder.poder. AA autoridadeautoridade provén do valor da mensaxe e daprovén do valor da mensaxe e da coherencia do mensaxeiro.coherencia do mensaxeiro.
 • 5. Hoxe o evanxeoHoxe o evanxeo preséntanos a Xesúspreséntanos a Xesús en Cafarnaúm.en Cafarnaúm. É un sábado e XesúsÉ un sábado e Xesús acode á sinagoga.acode á sinagoga. (Mc 1,21-28)(Mc 1,21-28)
 • 6. ““Todos quedaron abraiados da súa doutrina,Todos quedaron abraiados da súa doutrina, porque non ensinaba como os escribas,porque non ensinaba como os escribas, senón con autoridade”.senón con autoridade”.
 • 7. A autoridade de Xesús vincúlase á súa ensinanzaA autoridade de Xesús vincúlase á súa ensinanza e á súa forma de actuar.e á súa forma de actuar. Libera un enfermo dun mal espírito.Libera un enfermo dun mal espírito. A súa autoridade identifícase coa compaixón.A súa autoridade identifícase coa compaixón.
 • 8. O enfermo descobre en XesúsO enfermo descobre en Xesús o verdadeiro profeta prometido por Deus.o verdadeiro profeta prometido por Deus. O texto recolle os gritos que lle dirixe a Xesús.O texto recolle os gritos que lle dirixe a Xesús.
 • 9. Que queres de nós,Que queres de nós, Xesús Nazareno?Xesús Nazareno? ViñechesViñeches acabar connosco?acabar connosco? Sei quen es:Sei quen es: O Santo de Deus.O Santo de Deus. (Mc 1, 21-24)
 • 10. ““Sei quen es: o Santo deSei quen es: o Santo de D eus”D eus” Xesús participa coma ninguén da santidade de Deus.Xesús participa coma ninguén da santidade de Deus. A Igrexa deberá recordar estes gritos. É a primeira confesión de fe, que agroma das periferias existenciais do mundo, como di o Papa Francisco.
 • 11. Señor Jesús, también nosotros te reconocemosSeñor Jesús, también nosotros te reconocemos •como o Santo de Deus,como o Santo de Deus, •como o Maestro que habla con autoridad ecomo o Maestro que habla con autoridad e •como o testigo de a compasión de Deus.como o testigo de a compasión de Deus. ¡Bendito seas por siempre, Señor! Amén.¡Bendito seas por siempre, Señor! Amén.
 • 12. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero